Otevřený dopis státnímu Ústavu mezinárodních vztahů: nepodporujte islámský extremismus a útlak ateistů

Autor | 14.05. 2013

Jeden z našich členů Bc. Jan Werner napsal otevřený dopis státní instituci, která se chystá uspořádat mezinárodní konferenci o Islamofobii v České republice a Evropě. Partnerem konference je potom Kuvajtská ambasáda. Ambasáda státu, kde je ateismus oficiálně trestným činem s trestní sazbou až 10 let odnětí svobody. Tento hluboce pokrytecký a ponižující akt je potom pořádán za státní peníze, organizací financovanou Ministerstvem zahraničních věcí.

Dobrý den,

píši Vám tento otevřený dopis v reakci na konferenci „Islamophobia in the Czech Republic and Europe“, kterou pořádáte 23.5.2013. Musím říct, že jsem touto události naprosto zděšen a to především z toho důvodu, že se koná pod Vaší záštitou, tedy pod záštitou odborného vědeckého ústavu. Níže uvádím argumenty a důvody pro mé zděšení.
 V prvé řadě je třeba říct, že „islamofobie“ je neexistující, respektive uměle vytvořený termín, jehož jediným účelem je snaha o potlačení jakékoliv kritiky islámu a vytvoření jakési aureoly nedotknutelnosti kolem islámu. Termín byl vytvořen jako nálepka, která má diskreditovat a dehonestovat všechny, kteří islám jakkoliv kritizují a napadají. Proto se Vás ptám: jsou podle Vás islamofobové filosofové, akademici či vědci, jakými byli či jsou např. B. Russell, S. Harris, Ch. Hitchens, R. Dawkins, D. Dennett, V. Stenger, L. Krauss, N. Tyson, A. Grayling, A. Rosenberg, M. Onfray a další? Ale nejen oni, jsou islamofobové třeba členové evropských ex-muslimských organizací (odpadlíků od islámu), kteří islám kritizují často daleko tvrději, než v programu k akci Vámi zmiňovaná tzv. „krajní pravice“? Členové těchto organizací jsou výhradně Arabové, popřípadě příslušníci jiných neevropských etnik. Jsou to islamofobové? Jsou podle Vás islamofobní všechny humanistické a sekulární organizace, typu International Humanist and Ethical Union, National Secular Society, Center for Inquiry, British Humanist Association, American Humanist Associaton a další? Pokud ano, tak označujete celý humanismus za islamofobní myšlenkový proud, jelikož tyto organizace jsou k islámu taktéž velice kritické, protože jej stejně jako výše zmínění intelektuálové považují za xenofobní a intolerantní ideologii. Je islamofob například Kacem El Ghazzali, Maročan (ateista) žijící ve Švýcarsku, kam byl už za mlada nucen uprchnout a kde velice tvrdě kritizuje islám (mimo jiné i na půdě OSN), protože mu v Maroku za jeho ateismus hrozily sankce? Je on islamofobem? A mohl bych takto dál ve výčtu samozřejmě pokračovat. Každopádně se Vás ptám, jestli tito filosofové, vědci a humanisté jsou podle Vás „islamofobové“?

Tzv. „krajní pravice“, kterou se budete zabývat v souvislosti s islamofobií v České republice, ve skutečnosti nepředstavuje žádný proud kritiků islámu, nýbrž povětšinou populisty, rasisty, či různé hledající se zkrachovalé existence. Kritika islámu ze strany klaunských organizací typu DSSS, Národního odporu apod. v žádném případě nereprezentuje hlavní proud kritiky islámu. Reprezentuje pouze primitivní rasistickou kritiku, která je v médiích neustále protěžována. Hlavní proud kritiky islámu je totiž výrazně tvrdší a k islámu kritičtější a vychází výhradně z akademických, vědeckých či humanistických řad. Pokud spojujete kritiku islámu s představiteli „krajní pravice“, neděláte nic jiného, než že podporujete mediální stereotypy vytvářené mainstreamovými médii typu Blesku, Novy či České televize. Představitelé „krajní pravice“ napříč celým Západním světem dělají pouze to, že jakoukoliv kritiku islámu diskreditují v očích veřejnosti, jelikož je pak celospolečensky navozován pocit, že kritikem islámu je apriorně nevzdělaný xenofobní rasista a nácek. Vy, jakožto vědecká instituce, byste proti těmto společenským stereotypům měli naopak bojovat a nikoliv ještě tento stereotyp o tom, že kritik islámu je apriorně rasistický xenofobní nácek, podporovat. Nicméně chápu, že je výrazně snazší navážet se do ne příliš inteligentních hlupáků z řad tzv. „krajní pravice“, než útočit na intelektuální elity typu Russella (nositele Nobelovy ceny), Harrise, Dawkinse či Krausse, že ano?

Druhá část mé kritiky Vaší konference je však daleko závažnější. Můžeme vést akademické disputace o relevantnosti pojmu „islamofobie“, avšak nemůžeme přehlížet fakta. Vy jste zřejmě jeden naprosto zásadní fakt přehlédli a to bohužel na Váš ústav vrhá velice nelichotivý stín. Partnerem a předpokládám že i finančním sponzorem akce je „the Embassy of the State of Kuwait in the Czech Republic,“ tedy instituce oficiálně zastupující stát Kuvajt na půdě České republiky. Pokud přijmu tezi o existenci islamofobie v nějaké alespoň částečně akceptovatelné podobě, můžeme říct, že se bude konference týkat problematiky diskriminace muslimů v ČR a v Evropě. Znovu opakuji, tématem Vaší konference bude, zjednodušeně řečeno, diskriminace muslimů, jež vychází z „islamofobních nálad“. Celá tato akce je sponzorována Kuvajtem. Proč to opakuji? Opakuji to proto, že se dostáváte do naprosto absurdní pozice. Stát Kuvajt je totiž státem, v jehož platné legislativě je ateismus definován jakožto trestný čin, za který se chodí do vězení. Stát Kuvajt je zemí, kde je „rouhání“ legislativně ukotveno jako trestný čin. V roce 1961 zde byl přijat dodnes platný zákon o tisku a vydávání publikací, který zakazuje a kriminalizuje vydávání jakýchkoliv materiálů, které jsou kritické vůči islámu (který je v Kuvajtu oficiálním státním náboženstvím). Nedávno byl navíc v zemi schválen zákon, který zavádí trest smrti pro muslimy, kteří „urazí Alláha, jeho proroky, ženy proroka Mohammeda nebo Korán a to v jakékoliv formě“. Tento trest smrti platí pouze pro muslimy. Ateismus je pak trestán maximální trestní sazbou 10 let vězení.

Dostáváme se tak do naprosto absurdní situace, kdy Vaši konferenci o diskriminaci muslimů sponzoruje stát, jehož platná legislativa kriminalizuj ateismus a rouhání. Oficiálně se tedy pořádáním této konference hlásíte k tomu, že to je v pořádku. Projevy „islamofobie“ (tedy kritiky islámu) považujete za špatné, ale vůbec Vám nevadí, že Kuvajt trestá ateismus a rouhání vězením. Když už tedy máte tak dobré kontakty s ambasádou Kuvajtu, nechcete se jich optat, jestli nechtějí přímo v Kuvajtu pro změnu oni uspořádat konferenci o „ateistofobii“? Nebo nechce přímo Ústav mezinárodních vztahů uspořádat konferenci o ateistofobii? Víte, v kolika zemích je legislativa takového znění, že za vyznávání islámu hrozí trest smrti? Taková země neexistuje. Existuje však celkem sedm zemí, kde za ateismus hrozí dle platné legislativy trest smrti. Mezi ty Kuvajt nepatří, ten patří „jenom“ mezi celou řadu dalších zemí, kde je ateismus, potažmo rouhání, kriminalizováno, a chodí se za něj do vězení. Počítám, že to, že se necháte sponzorovat státem, který uplatňuje naprosto xenofobní zákony, vychází pouze z Vaší neznalosti. Jsem velice zvědav na Vaši reakci, protože pokud se konference za „partnerství“ státu Kuvajt uspořádá, prakticky vzato se tím sami hlásíte ke xenofobní kuvajtské legislativě a vysíláte – jakožto odborná vědecká instituce – na veřejnost jasný vzkaz, že kriminalizování ateismu a rouhání je správné.

Jediným eticky přijatelným krokem, který nyní můžete učinit, je zrušení konference, protože takováto konference sama o sobě bude propagovat xenofobii a náboženskou nesnášenlivost k náboženským menšinám (ateistům a agnostikům), nebo rozvázání spolupráce s kuvajtskou ambasádou s tím, že veřejnosti jasně sdělíte, že se nehodláte spojovat se státem, jehož legislativa je xenofobní a diskriminační vůči náboženským menšinám v zemi. Jak řekl již Voltaire, možnost kritiky náboženství je oním lakmusovým papírkem na miskách vah, který určuje, zda nějaká společnost je či není svobodná. A jak řekl filosof a neurovědec Sam Harris:

„Nepotřebujeme méně, ale naopak více kritiky islámu.“

S pozdravem,

Bc. Jan Werner

student magisterského programu filosofie a politologie na Masarykově Univerzitě v Brně

 

Co můžeme proti takovému zneužití státních institucí k propagaci náboženské nesnášenlivosti udělat? Určitě je dobré obrátit se na svého poslance, senátora, ministra zahraničí nebo přímo Ústav, s argumenty uvedenými výše. V případě zájmu potom uspořádáme protestní akci a kontaktujeme média.

Slávek Černý
Autor: Slávek Černý

S několika přáteli se zajímáme o ateismus a jeho postavení ve společnosti.

72 thoughts on “Otevřený dopis státnímu Ústavu mezinárodních vztahů: nepodporujte islámský extremismus a útlak ateistů

 1. Petr Hrdlička

  Já si nemůžu pomoci, ale Šádí Shanaáh je opravdu retard. Plácá něco o islamofobii a nechá se sponzorovat někým, kdo trestá rouhání trestem smrti.
  Si tak říkám, jestli netrpí nějakou duševní nemocí, nebo rovnou oligofrenií, když si tyhle věci neumí dát do souvislostí.

 2. Václav Š. David (@vaclavdavid)

  Co byste řekli na konferenci o pronásledování ateistů, kterou by spolupořádala ambasáda KLDR (případně ČLR, VSR nebo Kuby)? Účastnili byste se jí, nebo byste naopak byli proti?

 3. Petr TomekPetr Tomek

  Václav Š. David (@vaclavdavid) (14.05. 2013 | 06:48) napsal:
  Co byste řekli na konferenci o pronásledování ateistů, kterou by spolupořádala ambasáda KLDR (případně ČLR, VSR nebo Kuby)? Účastnili byste se jí, nebo byste naopak byli proti?

  Většina z nás by s tím asi měla problém, protože stát provozující nekrokracii asi není právě v souladu s kritickým myšlením natož s představou lidských práv a hodnot, které tu většina lidí ctí. Kdybychom byli Číňani nebo Severokorejci, byli bychom stále ateisté, ale přesto bychom patřili k disidentům. Je to asi stejné srovnání, jako kdyby Pákistán a Sýrie organizovaly konferenci o pronásledování teistů. Kolik Židů by tam asi přijelo?

 4. andulka

  Je třeba se postavit proti JAKÉMUKOLI extremismu ať už je náboženský nebo ateistický.

 5. Giordana

  Andulko, problém je v tom, že ten ateistický extremismus si nejdřív musíš vyrobit, aby jsi se proti němu mohla vymezovat. Což spotřebuje hodně energie. Která bude chybět pro vymezování se vůči mnohem palčivějším otázkám. Potírání islamofobie, tj. nepřijetí Alláha jako jediného boha a Mohameda jako jeho náměstka na zemi, vede k přehlédnutí islámské totality v Kuvajtu a tamější naprosté nesvobody vyznání. Muslimové tažením proti takzvané islamofobii odvádějí pozornost od vlastních problémů a to velice úspěšně.

 6. josef

  Proč se nemohu zbavit pocitu, že tzv. otevřené dopisy píší autoři sobě samým?

 7. Slávek ČernýSlávek Post author

  Josefe, nevím proč se nemůžeš zbavit toho dojmu. Můžu ti s tím nějak pomoci?

 8. Antitheista

  Ono je vůbec na pováženou, když se demokracie bratříčkuje s diktaturama nebo když se sekulární stát kámoší s teokracií…
  Jednoho to vždycky ovlivní víc než druhého – a já mam pocit, že spíše než my sekularizujeme Blízký východ, tak Blízký východ islamizuje nás (nebo „TEOKRATIZUJE“, protože jako reakce na islamizaci se ve společnosti brzy objeví klerofašistické prvky, spíše než vědecko-sekulární kritika – bohužel)…
  Ono tlak, embargo, tvrdá zahraniční politika není to samé co podbízení se a ohýbání páteře…

 9. Jaroslav A. Polak

  Myšleno je to patrně dobře, zformulováno dosti nešťastně. První část obsahuje argumentační chyby, především přílišné generalizace a šikmou plochu – autor pouze předpokládá, že islamofobie bude definována jako jakákoli kritika islámu, ale neví to. Ze zatím zveřejněného programu konference to v žádném případě nevyplývá.
  Druhá část (o problematičnosti spolupráce s Kuvajtskou ambasádou) je už argumentačně v pořádku. Nicméně je otázkou, zda je možné v této souvislosti použít tvrzení typu „vy zase bijete černochy“.
  Podstatné je, že celá forma otevřeného dopisu je v této souvislosti nevhodná. Lepší by bylo položit Ústavu mezinárodních vztahů coby státem zřízené instituci jasně formulované (nikoli tedy manipulující či řečnické) konkrétní otázky a v rámci zákona o přístupu k informacím trvat na jejich zodpovězení. Tím by se totiž museli skutečně zabývat a odpovědět, otevřený dopis nanejvýš vezmou na vědomí, ale k ničemu je to nezavazuje.

 10. Petr Pospíšil

  to J.A.Polák: Argumentační renonc je vytahovat v tomto případě ono „vy zase bijete černochy“. Tady nejde o nějaké zcela nesouvisející problematiky, aby toto ostatně dosti zprofanované a nadužívané „rčení“ šlo použít. Naopak jeho užití je zjevně tendenční. Prostě pořádat konferenci o tzv.islamofobii potažmo lidských právech a nechat se sponzorovat zemí, která porušuje lidská práva ohledně svobody vyznání, projevu atd., a právě i kritiku islámu trestá až smrtí, to je tragikomedie až cimrmanovského rozměru. Připomíná konference o zbrojení spolupořádané ambasádami SSSR z dob minulých, kde se pranýřoval imperialismus a zbrojení SSSR buď pomíjelo či přímo omlouvalo.

 11. Jan

  Slova jako islamofobie nebo antisemitismus se dají zneužít k umlčení racionální a oprávněné kritiky islámu nebo ve druhém případě státu Izrael. To ale neznamená, že neexistuje antisemitismus nebo islamofobie, jako naprosto irracionální a nebezpečná ideologie. Nezapomínejme, ze pred 2. svetovou valkou byl antisemitismus brán také jako zcela racionalni, podložený a podporen takovými osobnostmi jako například Henry Ford nebo Jan Neruda. Doporucuji se podivat na film Der ewige jude.

 12. Slávek ČernýSlávek Post author

  Kojote, proč si myslíš, že forma otevřeného dopisu je nevhodná? Nevhodná k čemu? Nevhodná k získání nějaké strukturovanější odpovědi možná.

  To většinou ale cílem otevřených dopisů není.

 13. Vladimír Krásný

  Jan: Islamofobie samozřejmě může, ze své definice, existovat, ale mělo by pak opravdu jen jít o prázdné důvody.
  Tj. jako rasismus směřovaný proti cikánům u nás určitě existuje, ale oprávněná kritika nepracujících sociální dávky zneužívajících cikánů je něco jiného než rasismus (bohužel se mezi svými známými setkávám s tím, že tu oprávněnou kritiku používají jako argumentaci pro svůj rasismus, a tak jim musím vždy připomínat, že by jim měli vadit nepracující sociální dávku zneužívající občané a ne obecně cikáni).

  Stejně tak tedy člověk, který nesnáší muslima jen proto, že řekl, že je muslim, může být „islamofob“. Teď je ale velký rozdíl tím, co je bráno pod definici slova „muslim“. Pokud být muslimem znamená diskriminovat ženy, chtít smrt po nemuslimech apod, pak být proti takovému muslimovi není islamofobie. Pokud být muslimem znamená věřit v allaha, a přitom by z té víry neplynulo nic špatného, pak mi takový muslim nevadí (měl by si dát ale bacha na jiné muslimy :D).

  J.A. Polák
  Já si dnes dovolil rozeslat tento dopis na několik adres spolu s mým krátkým komentářem. V něm jsem uváděl, že samozřejmě nevím, na jaké definici „islamofobie“ se na konferenci shodnou (tj. Vaše připomínka), a že tedy nemohu komentovat smysluplnost takové konference, ale protože se v případě ÚMV jedná o státem spolufinancovanou organizaci, měl by stát (MZV) zvážit její financování, pořádá-li ÚMV podobné konference (res. vybírá-li si takovéto sponzory)

 14. Petr Pospíšil

  to Jan:
  Když už srovnáváte dnešní odpor k islámu s antsemitismem, mělo by zaznít, že nejvíce projevů antisemitismu je dnes ze strany muslimů, a to i v Evropě. Židé dnes prchají (to slovo vůbec není přehnané) z měst ve Francii či Švédsku právě před stále přibývajícími útoky muslimů. A co je nejsmutnější, záda jim kryjí či je přímo podporují i někteří politici z tzv. demokratických stran (viz starosta Malmo). Rovněž všechny ty pseudolidskoprávní NGO, které rovněž drží basu a zdůvodňují si to tím, že nechtějí rozdmýchávat protimuslimské nálady. Židy klidně obětují na oltář multikulturalismu.
  Stejný zvrácený a paralyzující přístup můžeme vidět například v kauzách muslimských gangů cíleně znásilňující „bílé kafirky“ v UK, kde to po dlouhá léta tstátní orgány od sociálky po policii kryly. Opět z důvodu politické korektnosti a strachu z obvinění z rasismu, pokud by naopak na rasisticky cílenou kriminalitu muslimů ukázaly.

 15. Jaroslav A. Polak

  Forma otevřeného dopisu je dle mého názoru nevhodná proto, že – jak napsal výše komentátor Josef – „se nemohu zbavit pocitu, že tzv. otevřené dopisy píší autoři sobě samým“.
  Ale víte co: Dělejte si co chcete. Znáte přece pravdu a nejlepší způsoby jejího prosazení, no ne? Nač pak diskuse s někým, kdo tuto pravdu tak jasně nevidí, což? Hlavně, že je zde dost potlapkávačů po rameni…

 16. 963214785

  Mě připadá, že se Jan s spíš ozývá, jak potrefená husa. Je sice pravda, že pojem islamofobie se často zneužívá jako prostředek na umlčení kritiky náboženství, ale to ještě neznamená, že ten pojem nemá svůj význam. V Evropě je spousta xenofobů, kteří by rádi upírali muslimům svobodu vyznání, nebo je pro rozdílnou víru rovnou deportovali. Konference má svůj smysl. Problém s perzekucí ateistů v Kuvajtu vnímám jako odlišný problém.

 17. Honza Werner

  Pane kolego 963214785, nemohu s Vámi souhlasit. Ti xenofobové o kterých píšete, kteří by rádi upírali muslimům svobodu vyznání jsou, jak jste sám poznamenal, xenofobové, případně rasisté, nikoliv islamofobové. Islamofob podle mě je člověk, který se doopravdy chorobně bojí islámu a má z něj iracionální panickou hrůzu. Je to medicínský termín. O těch lidech o kterých píšete Vy, jsem přece ve svém dopise psal. To je ona tzv. „krajní pravice“ typu DSSS u nás. Těm nejde o islám a o nějaký humanismus, to jsou xenofobové. Podobně třeba Le Penova Front National ve Francii, ti dokonce jasně deklarovali, že jim nejde v prvé řadě o islám, ale o Araby obecně (a je jedno jestli by šlo o Araby ateisty nebo o Araby muslimy). Takže prostě xenofobové jsou xenofobové a rasisté rasisté. Pochybuju, že na světě pobíhají lidé, kteří trpí islamofobií. Ten termín prostě slouží jek potlačení kritiky islámu, která je bohužel zdiskreditována kritikou ze strany různých tzv. „krajně pravicových“ stran v Západní Evropě.

 18. 963214785

  Je směšné, že se snažíte termínu islamofobie přišít vlastní význam jen, abyste na to mohl podrážděně reagovat. Pojem vždy definuje ten, kdo ho použil v tomhle případě pořadatelé. V opačné případě je to vkládání slov do úst. Pojmem islamofobie je tu zřejmě myšleno xenofobie zaměřená proti muslimům. Má smysl tomu dávat zvláštní jméno, protože xenofobie se většinou léčí rozšiřováním povědomí o té či oné cizí kultuře.

 19. protestant

  Honza Werner (15.05. 2013 | 02:16) napsal:
  Pochybuju, že na světě pobíhají lidé, kteří trpí islamofobií.

  protestant:
  Stačí si přečíst pár příspěvku na tomto věbu ohledně islánu a hned je jasné že pobíhají.

 20. Honza Werner

  963214785: Já nevím jestli se mu snažím přisuzovat vlastní význam, já se spíš zabývám tím, jestli vůbec nějaký význam má. A protože to je „fobie“, tak to je medicínský termín. Tudíž já nejsem ten, kdo mu přisuzuje význam jak se mu to hodí, to jsou naopak pořadatelé té konference, kteří využívají medicínského pro označení kritiků určité ideologie. To je podobné jak kdybych já termín xenofobie požíval na lidi co mají chřipku, asi tak uhozené mi to přijde. Xenofobie víme co je, takže ta konference očividně bude o xenofobech, kteří chtějí muslimům upírat občanská práva. Problém je, že v jejich podání spadá pod islamofoba takřka každý, kdo nechová k islámu hluboký respekt. Vlastně islamofob není v jejich podání jen ten, kdo islám nekriticky obdivuje.

 21. Slávek ČernýSlávek Post author

  @protestant: protestante, buď prosím konkrétní. Koho z nás považuješ za islamofoba a proč? Pokud máš nějaký názor, tak jej vysvětli a nevypouštěj mlhu. Jestliže někoho obviňuješ z islamofobie, měl bys své tvrzení jasně zdůvodnit, jinak je to prostě urážka, kterou přesunu do žumpy. Přečti si prosím pravidla slušné diskuze na tomto serveru a dodržuj je.

 22. Václav Š. David (@vaclavdavid)

  „Většina z nás by s tím asi měla problém, protože stát provozující nekrokracii asi není právě v souladu s kritickým myšlením natož s představou lidských práv a hodnot, které tu většina lidí ctí.“

  Tady jde o to, kdo posoudí, co je v souladu s kritickým myšlením? Nemám například žádné informace o tom, že by západní ateistická sdružení bojovala proti „nekrokracii“ v bývalém východním bloku.

  Pokud jde o lidská práva, je podle Vás přípustné, aby stát pronásledoval nábožensky věřící občany, jak činí KLDR, ČLR nebo VSR?

 23. Václav Š. David (@vaclavdavid)

  Protestant: Jak definujete islámofobii? A považujete za islamofobní, když někdo kritizuje poměry v Kuvajtu?

  Zde bych chtěl zdůraznit, že postavení islámu v Kuvajtu znamená mnohem silnější pouto náboženství a státní autority, než v nejkonzervativnějších evropských katolických či protestantských zemích.

 24. Honza Werner

  Václav David: KLDR pronásleduje věřící občany proto, že v KLDR přece existuje oficiální státní náboženský kult s Bohem jménem Kim. Takže dělají to co všechna ostatní náboženství – snaží se potlačit náboženskou konkurenci. Čínští komunisté zase propagují hodnoty konfucianismu, takže opět stejná logika. Správné to samozřejmě není, tu odpověď jste znal sám dopředu.

 25. 963214785

  „Já nevím jestli se mu snažím přisuzovat vlastní význam, já se spíš zabývám tím, jestli vůbec nějaký význam má.“

  „Problém je, že v jejich podání spadá pod islamofoba takřka každý, kdo nechová k islámu hluboký respekt.“

  Tak jak to je, má nebo nemá islamofobie nějaký význam?

 26. Václav Š. David (@vaclavdavid)

  „KLDR pronásleduje věřící občany proto, že v KLDR přece existuje oficiální státní náboženský kult s Bohem jménem Kim. Takže dělají to co všechna ostatní náboženství – snaží se potlačit náboženskou konkurenci. Čínští komunisté zase propagují hodnoty konfucianismu, takže opět stejná logika.“

  Jistě, ateisté jsou všude jen pronásledovaní… I Francouzská revoluce ateistům ubližovala… A Pařížská komuna už vůbec…

 27. Antitheista

  Islamofobie má význam, pokud se to přeloží jako strach z islámu, nebo strach z iracionality, strach z fašismu, strach z lidské blbosti. Ale strach ještě není nenávist, je lepší strach proměnit v kritiku a uvažovat nad jinými variantami, než je nenávist…

 28. Antitheista

  Pouze naprostá menšina ateistů jsou zároveň komunisté… Zatímco pochybuji, že pouze menšina muslimů povolí rovnoprávost gayům či lesbičkám, nebo potraty, euthanásii,… 😀

 29. protestant

  Slávek (15.05. 2013 | 13:31) napsal:
  @protestant: protestante, buď prosím konkrétní. Koho z nás považuješ za islamofoba a proč?

  protestant:
  ..každého kdo zde šíří strach z islámu…

 30. Antitheista

  No hlavně že ti to vadí víc než zavírání ateistů do basy, jinak by si s náma protestoval proti poměrům v Kuvajtu, ty jeden věčný PROTESTante

 31. 963214785

  Ten článek na richardawkins.net přece řeší jiný problém. Je to reakce na obvinění z islamofobie. Jana Wernera nikdo z ÚMV z islamofobie neobvinil. On se k tomu pěkně jak potrefená husa sám přihlásil. 🙁

 32. DarthZira

  Souhlas s Honzou Wernerem, fobie je iracionální strach z něčeho (nějakého tvora, třeba hada, pavouka nebo psa, či z nějaké činnosti, třeba letu letadlem, ježdění výtahem, šplhání po výškách atd.). Fobik dosti často ví, že jeho strach je racionálně vzato nesmyslný, ale prostě si „nemůže pomoct“, v přítomnosti předmětu své fobie se cítí velmi nepříjemně, stísněně, vyděšeně, takže se mu logicky snaží vyhnout, ačkoli racionálně ví, že mu nemůže ublížit o nic víc než jiné věci, jevy a činnosti, ze kterých fobii nemá.
  Islám je ideologií (nebo světonázorem, zní-li to někomu líp) – ale stejně tak je ideologií třeba konzervativismus, monarchismus, socialismus, liberalismus atd. Jestliže někdo kritizuje určitý politický proud, případně jednání jednoho či více konkrétních příznivců tohoto proudu, není taky obviňován z žádné „socialistofobie“, „konzevativnofobie“, „liberalofobie“, „monarchofobie“ apod.
  Kritizovat islám jako světonázor je v pořádku, kritizovat chování určitých konkrétních vyznavačů islámu je taky v pořádku, stejně jako kritizovat věci, ke kterým došlo v nějaké určité jasně definované komunitě vyznavačů islámu. To není žádná fobie, ale kritika, kritika úplně stejná jako pokud někdo bude kritizovat konkrétního černocha XY za určitý konkrétní skutek, tak to taky není rasismus, pokud bude někdo kritizovat něco, co se stalo co já vím v nějakém gay baru, tak to přece není nenávist k homosexuálům, jelikož kdyby kritizoval to, co se stalo na plese spolku hasičů, tak to taky neznamená, že nenávidí hasiče.
  Má-li ateista (ale třeba taky agnostik, „něcoista“ nebo možná i mnohý pohan nebo satanista) strach, že by islám mohl tuto společnost ovládnout a stát se dominantní ideologií (jako se to kdysi stalo s nacismem a marx-leninismem), není to žádná fobie, ale dosti racionální obava.
  Ovšem žádný z těchto postojů (jak kritika islámu coby ideologie, tak kritika chování konkrétních muslimů a jejich organizací, ba ani obavy z toho, aby se islám nestal světonázorem dominantním) rozhodně neznamená, že dotyčný nenávidí muslimy jako lidi (tedy že nenávidí každého jednoho věřícího muslima bez ohledu na to, jak se tento konkrétní muslim chová) nebo dokonce že „preventivně“ nenávidí všechny Araby (ať jsou to muslimové, křesťané, ateisté, agnostici nebo třeba buddhisté, protože jak to má na první pohled poznat, jestli je to muslim nebo ne) a možná k tomu „pro jistotu“ ještě nádavkem taky všechny Peršany, Indonésany a taky Afričany z těch států, kde je islám převažující vírou.
  Nenávidět člověka ne kvůli tomu, jak se chová a co (zlého) spáchal, ale jenom proto, že je určité národnosti, rasy nebo náboženství, je určitě něco, s čím žádný slušný člověk – a tedy ani slušný ateista – souhlasit nemůže.
  Na straně druhé se ale slušní lidé nesmí nechat zahnat do defenzivy tím, že jakákoli kritika jakéhokoli názoru nebo konkrétního činu nositele/nositelů určitého názoru se šmahem označí za xenofobii nebo dokonce rasismus, fašismus apod.

 33. DarthZira

  Protestante, islámu se zde přítomní ateisté bojí úplně stejně jako se bojí možnosti, že by se dominantním světonázorem opět stalo křesťanství (lhostejno, zda protestantské nebo katolické, případně pravoslavné). Ale stejně tak se zdejší ateisté bojí možnosti, že by se dominantním světonázorem mohl stát opět fašismus, nacismus, marx-leninismus nebo něco podobného, prostě zcela obecně řečeno se bojí možnosti, že by padla jedna ze základních zásad naší ústavy a to to, že tento stát není vázaný na žádné náboženské vyznání ani politické přesvědčení. Nám se prostě líbí pluralita, ať si každý věří v co chce, ale nesmí to druhým násilím nutit, a hlavně že lidé jakéhokoli světonázoru (náboženského nebo nenáboženského) jsou si rovni, žádný není něčím „více“ jenom proto, že je zrovna takového nebo onakého přesvědčení. Je na tom něco nepochopitelného?
  Jestli jsme, milý protestante, islamofobové, tak jsme taky křesťanofobové, judaistofobové, buddhofobové, pohanofobové, fašistofobové, nacistofobové a nevím, že čeho všeho ještě máme „fobii“.

 34. protestant

  Nejvíc strachu jsem si v životě prožil kvůli věcem, které se nakonec nikdy nestaly.
  Mark Twain

 35. DarthZira

  Kdyby Mark Twain zažil dvacáté století v Evropě tak cca od 30. do 70. let, mluvil by úplně jinak.
  Spousta německých Židů si myslela, že ten tapecír s knírkem o nenávisti k nim jen tak plácá, aby získal voliče, ale že realizovat to nikdy nebude chtít, a tedy že jim nic nehrozí. Dokonce byli tací Židi, co nácky podporovali a volili nebo se k nim snažili přidat – a některým se to i zdařilo, např. šéf Hitlerovy osobní ochranky byl Žid a vydržel ve funkci celou válku, ačkoli nejen, že ho jiní (např. Himmler) nemohli vystát, ale ještě měl dost skandálů kvůli tomu, že byl notorický ochlasta. Prostě lidi jsou různí, někteří i dost blbí.
  Ono zas možná lépe se řídit oním známým „že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mně nejdou“.
  A jinak by vážně vzdělaný člověk, protestante, měl rozlišovat mezi fobií (tedy iracionálním strachem) a vcelku logicky oprávněnými obavami. Nemusím mít příliš bujnou fantazii, abych si jako žena dovedla docela dobře představit, co by mě asi tak v případě „vítězství islámu“ čekalo za vpravdě „úžasný“ život. V pekle by mi určitě bylo líp.

 36. Honza Werner

  Protestante, než začnete někoho citovat, tak si o něm prvně něco zjistěte. Twain byl velkým kritikem náboženství, včetně islámu.

 37. Antitheista

  Protestant a ostatní pánbíčkáři jsou známi tím, že si vybírají jen ty pasáže, které se jim hodí (křesťané jsou v tom obvzláště dobří, jinak by nemohli tvrdit, že Bible je inspirovaná milosrdným bohem 😀 …) . Z Einsteina udělají zbožného člověka kvůli té jedné větě o bohu, který nehraje kostky atd… (ale ty další stovky jeho výroků proti náboženství už nečtou). Už sem slyšel, že Zeman je vlastně věřící, když se při inauguraci modlil, že to zase s tim jeho ateismem nebude tak slavný. Už se nedivím, že Hitchens se nechal nahrávat při umírání, aby z něho někdo po smrti kvůli nějaké jedné větičce neudělal dalšího Voltaira…

 38. protestant

  Honza Werner (15.05. 2013 | 21:47) napsal:
  Protestante, než začnete někoho citovat, tak si o něm prvně něco zjistěte. Twain byl velkým kritikem náboženství, včetně islámu.

  protestant:
  Já nemám nic proti kritice. Ale šíření poplašné zprávy není kritika.

 39. protestant

  DarthZira (15.05. 2013 | 21:20) napsal:
  …..A jinak by vážně vzdělaný člověk, protestante, měl rozlišovat mezi fobií (tedy iracionálním strachem) a vcelku logicky oprávněnými obavami……

  protestant:
  To je přesně to co po vás a ostatních chci…. 🙂

 40. DarthZira

  Takže podle vás, protestante, naše obavy, že by muslimové rádi i do Evropy zavlekli šaríatské právo a změnili ústavu tak, aby se stát vázal na konkrétní (muslimskou) ideologii, jsou zcela neoprávněné a iracionální? Můžeš to nějak zdůvodnit?
  Ono se to v mnoha zemích, které byly původně poměrně dost sekulární, totiž už stalo, případně se o to v některých dalších poměrně úspěšně pokoušejí – jako příklady lze uvést Írán, Pákistán, Indonésii, mnohé africké státy a z úplně nedávné doby třeba Tunisko, Egypt nebo dokonce i Turecko. Se třeba podívej na srovnávací fotky jak vypadala běžná dívčí škola v Mogadišu v 70. letech a jak vypadá dnes. V těch 70. letech tam šátek na hlavě měla tak možná jedna dvě holky ve třídě a burku žádná, dnes se možná ve třídě najde jedna dvě, co šátek nemají, všechny ostatní v šátku a několik i v burce. Opravdu netoužím po tom, aby za 50 let podobně jako dnes škola v Mogadišu vypadala i běžná škola v Praze, Brně nebo Pardubicích, případně v Berlíně, Paříži, Oslu, Kodani, Amsterodamu, Bruselu, Londýně nebo Římě.
  Ale je možné, že vám vůbec nevadí představa, že by vaše dcera nebo vnučka musela chodit zahalená…

 41. protestant

  Vycházím z toho že my jsme dvakrát za posledních 100 let přivedli svět do dvou světových válek. Přivedli jsme svět na pokraj nukleární katastrofy. Nás by se měl svět bát. Ne muslimů.

 42. Antitheista

  Na svět přivedly dvě světové války hlavně iracionální systémy -církve a nacionalismus (který je podobný náboženství) = církve podporovaly nacionalismus a monarchy v jejich blouznění – viz. první světová a vztah prelátů k armádě…
  No a v té druhé to pak byla iracionální hnutí (nacismus a klerofašismus – hnutí plná víry v boha a vůdce) a kryptonáboženský komunismus! Kdyby v tu dobu měli islamisté atomovku (či dnes) – neváhali by ji použít…

 43. protestant

  Měl byste se léčit. Tohle už je fobie.

 44. Antitheista

  Al-Kajda by podle vás atomovku nepoužila???

 45. Medea

  Antitheista, obávam sa, že je to len otázka času, kedy sa teroristi dostanú k nejakej atómovke a nejaké európske alebo americké mesto ľahne popolom 😉

  Ale na druhej strane, by takýto útok mohol mať aj pozitívny dopad na verejnú mienku a Európania a Američania, by začali brať islamizmus vážnejšie.

 46. Antitheista

  No veřejnost by si to sice uvědomila, ale copak s těma pětivokejma a čtyři metry vysokejma dětma, co by se začly rodit ?? 🙁

 47. Medea

  No, tak ja proti päťokým a štyri metre vysokým deťom nič nemám 😀

 48. Antitheista

  No uvidíme, až to budeš muset rodit 😀

 49. Medea

  Prečo, by som musela? Dve deti mi úplne stačia 😀

 50. Medea

  Samozrejme, neželám si žiadne atómové útoky, ale tá možnosť, že si teroristi skôr alebo neskôr nejakú atómovku kúpia a použijú, sa mi zdá celkom pravdepodobná.

 51. protestant

  Antitheista (20.05. 2013 | 22:04) napsal:
  Al-Kajda by podle vás atomovku nepoužila???

  protestant:
  …..První jaderný test (zařízení Trinity) provedly Spojené státy americké v roce 1945 v Novém Mexiku. Od té doby bylo provedeno ve světě přes 2000 jaderných testů, z nichž většinu provedly USA a bývalý Sovětský svaz….

  …..Na základě modelu Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP – International Commission on Radiological Protection) dochází experti k názoru, že dávky radiace, kterým byli lidé vystaveni v letech 1945 až 1989 v důsledku pokusných atomovými výbuchů došlo k více než milionu úmrtí na rakovinu (1 173 600 mrtvých). Podle novějšího modelu výpočtu zdravotního rizika vytvořeného Evropskou komisí pro radiační riziko (ECRR) odhadli experti počet úmrtí na rakovinu 61 600 000 obětí. Největší část z toho mají na svědomí radioaktivní látky, rozptýlené do atmosféry nadzemními testy v 50. a 60. letech 20. století.[2]…..
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_test

  Tak kdo je nebezpečnější? Koho se to má svět bát?

 52. Slávek

  Dost rozptyl v číslech. Z 1 milionu miliónů 60. Co kdybych navrhl model, že mrtvých bylo 20?

  Přijde mi to nedůvěryhodné.

 53. protestant

  I hodnota stáří vesmíru se v historii měnila a stále mění. Přijde ti to také nedůvěryhodné?

 54. Antitheista

  Mě přijde AL-Kajda jako větší nebezpečí…
  protože má sebevražedné tendence a atomovka v jejich rukách by znamenala, že ji i použije (narozdíl od USA, ale ani ty Sověti ji nepoužili nakonec -až na Japonsko, kde by jinak válka trvala mnohem déle a bylo by více mrtvých). Při zkouškách umírali lidé, ale o radioaktivitě a rakovině se ještě vědělo málo…

 55. Antitheista

  Co třeba kouření? To zabíjí víc lidí -a do nedávna se mohlo kouřit i na pracovišti nebo ve všech restauracích

 56. Medea

  Na základě modelu Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP – International Commission on Radiological Protection) dochází experti k názoru, že dávky radiace, kterým byli lidé vystaveni v letech 1945 až 1989 v důsledku pokusných atomovými výbuchů došlo k více než milionu úmrtí na rakovinu (1 173 600 mrtvých). Podle novějšího modelu výpočtu zdravotního rizika vytvořeného Evropskou komisí pro radiační riziko (ECRR) odhadli experti počet úmrtí na rakovinu 61 600 000 obětí. Největší část z toho mají na svědomí radioaktivní látky, rozptýlené do atmosféry nadzemními testy v 50. a 60. letech 20. století.

  To, by ma zaujímalo ako tí wiki “experti” odlíšili rakovinu vyvolanú zvýšenou rádioaktivitou prostredia, od rakoviny spôsobenej inými faktormi. Rakovina totiž nevzniká zo dňa deň, ale jedná sa obvykle o dlhodobý proces.

  Ten wiki-citát sa mi javí ako nejaká “zelená” katastrofická sci-fi 😀

 57. Medea

  Protestant napísal: “I hodnota stáří vesmíru se v historii měnila a stále mění. Přijde ti to také nedůvěryhodné?”

  Na počiatku rakovinového ochorenia môže stáť jediná zmutovaná bunka. Nenápadná mutácia a giga-stopy po Big Bangu 😀 Protestant, ako obvykle, porovnávaš neporovnateľné.

  K tomu Big Bangu:
  Ohľadom platnosti teórie o BB dnes vládne medzi astrofyzikmi konsenzus (to však neznamená, že táto teória nebude v budúcnosti nahradená nejakou vylepšenou verziou tej dnešnej). Hodnoty získavané rôznymi pozorovaniami sa v priebehu desaťročí spresňovali a nedávno skonvergovali k hodnote 13.8 miliárd rokov.

 58. Slávek ČernýSlávek Post author

  Daleko větší nebezpečí než kouření představují táborové ohně a krby.

 59. protestant

  to Medea:
  Přes tu giga stopu se údaj o stáří vesmíru změnil za posledních 100 let značně… 🙂

 60. Antitheista

  To bude asi tim, že věda se narozdíl od náboženství nezasekla u 6tisíc let starýho světa, ale díky exaktním metodám se stále zpřesňuje 😀

 61. Antitheista

  Protestante, takže ty myslíš, že islám není pro Západ hrozbou? Co když to řiká sám bývalý muslim v ČR – Lukáš Lhoťan? http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/332010/Islamska-Evropa-je-hrozbou-pro-ateisty-mene-pro-krestany.html

  Seš typickej příklad – cituji „Muslimové přenechávají nadvládu nad křesťany a židy jejich duchovním, takže hlavně ti z duchovních kteří sní o získání moci nad věřícími, jako tomu bylo ve středověku musí být z islamizace Evropy přímo nadšení. Možná proto tolik křesťanů vidí v islámu spojence proti sekularismu a ateismu.“ 🙁

 62. Antitheista

  Teď sem si všiml, že pod článek napsal svůj „geniální“ komentář pan Jaroslav Polák a získal velký obdiv 😀

  Cituji: „A oč vlastně jde? Že se v budoucnu budeme pětkrát denně modlit, dávat část příjmů na dobročinnost (s čímž lze jedině souhlasit), víkend bude posunutý, ženy se budou jinak oblékat a nebudeme veřejně chlemtat alkohol? K tomu jednou za rok změníme na měsíc životní styl a jednou za život si uděláme pěkný výlet do Mekky. V čem je vlastně problém? “

  http://blog2.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130416_332010_blogidnes&vlakno=60900885

  Vy jste vážně úplně mimo, pane Poláku… 🙁

 63. Čestmír Berka

  Ty počty úmrtí kvůli radioaktivitě jsou blábol . Pracuju v prostředí, kde je 222Rn a ozařuju 226Ra zářiči ( za 27 let mi prošly rukama desítky tisíc lidí) a občas snímkuju na RTG, předtím jsem dělal dozimetrii záření, takže trochu se orientuju. Mezi pacienty mám i dost Arabů/Arabek a vycházím s nimi velmi dobře. Islámu se nebojím, ale Kojotovu postoji nerozumím… K věznění jinověrců či ateistů nemůžeme a nesmíme mlčet!

 64. DarthZira

  Kojot holt nejspíš nemá rád moc odhalené ženy a nepije alkohol, takže mu islám přijde v pohodě.
  Mně ne, jelikož se ráda odhaluji a popíjím.

 65. Pingback: Co dál po pařížském masakru? | Ateisté ČR

 66. Pingback: První dojmy: kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice | Ateisté ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *