Boj o budoucnost – co vede náboženství k umírněnosti

Autor | 19.11. 2015

Před nějakým časem jsem byl obviněn, že svým nesmlouvavým postojem k náboženství “vháním lidi do náruče extremismu”. Nemyslím si to ani v případě křesťanství, ani v případě islámu. Není to  ani v mé moci a ani nemám takový záměr. Pokud jde ale o to, že jsem toho názoru, že na náboženské společnosti je třeba vyvíjet neustálý tlak, pak ano ten zastávám a myslím si že je to společensky velmi prospěšné a že by totéž měl dělat každý, kdo alespoň trochu chápe o se tady hraje.

Mnozí z nás žijí v takové iluzi, že křesťanství je už to “hodné”, nebo alespoň to “méně zlé” náboženství , zatímco islám je to “zlé”. V tomto směru bych vás chtěl vyvést z omylu. Jak dlouho je opravdu třeba katolická církev představitelem toho “hodnějšího” náboženství? To nejsou staletí!

Nebudu vypočítávat všechno, co kdy bylo jejím jménem a klérem spácháno, na to by musela být sepsána samostatná smolná kniha, jde o to, kdy zločiny přestala považovat za správné. Kázání na Velký pátek, které přímo popouzelo proti Židům a které často podněcovalo k útokům na židovské čtvrti bylo změněno roku 1965 (ano 2. vatikánský koncil). Rozumíte? Dvacet let po konci 2. světové války!

Kdy byly zrušeny církví provozované otrokářské Magdalenské prádelny? Poslední byla v Irsku zavřena roku 1996! Ze stejné doby byly také nalezené masové hroby dětí. Zároveň by nám ale nemělo uniknout, že v Anglii zavřeli Magdalenské prádelny o třicet let dříve! Uvědomte si, že pro někoho to je rozdíl života jedné generace.

Jak to, že někde přežívaly instituce nepatřící snad ani do volnomyšelnkářské atmosféry šedesátých let až do let devadesátých? Především, jak to že bylo něco takového společností trpěno?

Víme, že Irsko je silně katolická země, tlak na církevní kruhy byl tedy minimální, jak ukazuje i počet dětí znásilněných kněžími z pozdějších procesů. V těchto procesech vysvítalo, že katolická církev vytvořila vlastně paralelní právní systém, který v zemích se silným zastoupením katolíků vyjímal její kněží z trestní odpovědnosti. Nebyl sice zanesen v zákonech, ale fakticky tomu tak bylo.

Velmi podobnou situaci uvidíte, když se podíváte na mapu islámských zemí. Ještě nedávno bylo Tunisko výstavní skříní Severní Afriky a Turecko oblíbenou a relativně bezpečnou turistickou destinací. Pro omlouvače islámu byly tyto země ukázkou toho že existuje umírněný islám, který může spokojeně koexistovat s evropskou kulturou. Turecko to dotáhlo až na kandidáta za člena Evropské unie.

Jak to dokázali a proč už to o Tunisku není pravda, a proč Turecko čím dál více není vnímáno jako spojenec, ale jako skrytý nepřítel ve vlastních řadách? Jak Tunisko tak Turecko mělo velmi silnou pro-sekulární kliku, která udržovala radikální imámy pod neustálým tlakem, takže se neodvážili kázat to, co by normálně kázali, tedy to co v Koránu a Sunně také opravdu je.

Turecko už boj o sekularismus prohrálo, odpor stoupenců sekularismu byl zlomen a země se stále více přiklání k islámu podle střihu IS. (Zdá se, že právě k tomuto účelu byl vykonstruován proces Ergenekon nejsou však k tomu v současnosti důkazy.)

Tunisko se po nedlouhém zaklimbnutí nad otázkou radikálních imámů probudilo do hrozného snu, který může zničit jeho ekonomiku a životy mnoha Tunisanů. Po červencové střelbě na pláži oznámilo, že hodlá zavřít na osmdesát mešit, v nichž káží radikální kazatelé. V přibližně polovině z nich byly později nalezeny zbraně.

Víte, chtěl bych tím ilustrovat, že je iluze si představovat, že nějaké náboženství bude “hodné” a “umírněné” samo o sobě. Už slovo “umírněné” napovídá, že nejde o jeho přirozenou ale tlumenou úroveň. Tou silou, která jej tlumí, jsou sekularisté.

Pouze sekularismus totiž umožňuje soužití více vyznání a kultur ve stejném prostoru. Jen tím, že nadřadíme každému vyznání a každému světonázoru kulturu založenou na sekulárních principech, můžeme zajistit mír mezi skupinami s různými žebříčky hodnot a politickými i náboženskými názory.

Sekularismus v moderní době vždy prosazovali především ateisté, protože právě je pronásledovala a opovrhovala jimi všechna náboženství. Mnohým věřícím sekularismus pro větší volnost vyhovuje. Jsou dokonce i takoví, pro něž by nastolení náboženského “pořádku” podle jejich souvěrců znamenalo ohrožení na zdraví nebo životě (homosexuální muslimové například). Přesto sekulární zřízení nebrání.  Proč? Je to problém žebříčku hodnot, v němž považují své náboženství za lepší než jiná náboženství a samozřejmě mnohem lepší než nevíru.

Na stupnici jejich důvěryhodnosti budou vždy výše jacíkoli věřící a to třeba i fundamentální, než ateisté. Smutným důkazem toho jsou nejen volby v muslimských zemích, ale i vyjádření papeže k uvalení fatwy na Salmana Rushdieho, poznámka  Tomáše Halíka k vraždě Theo van Gogha, a mnoho vyjádření křesťanských a muslimských duchovních i politiků  k nepokojům a vraždám v souvislosti s amatérským filmem Nevinnost muslimů nebo k vystřílení redakce Charlie Hebdo. Ve všech případech totiž omlouvali vrahy a házeli špínu na jejich oběti.

Pokud uvažujeme o budoucnosti, jako o světě bez obrovských válek a neuvěřitelných dokonale zbytečných obětí, pak bychom si měli uvědomit že uvažujeme o sekulárním světě.

58 thoughts on “Boj o budoucnost – co vede náboženství k umírněnosti

 1. Belzebub

  Toto je můj dlouhodobý názor, že iracionalita je vždy nebezpečná, i ta “umírněná”, protože z i neškodného blázínka se může kdykoliv stát totální magor.

  Navíc, který výklad Koránu či Bible je ten pravý? Ten radikální nebo umírněný a jak se to dá ověřit?

 2. toli

  Katolická církev byla donucena k “dobrotě” vnějšími okolnosti.Posun nastal tlakem zvenčí nikoliv zevnitř. Kdyby nebyla Francouzská revoluce a nezhroutily se monarchie tak by žádný posun nenastal.Katolická církev je stále vlkem v rouše beránčím,bestií které jde jen o vliv,moc a majetek.Jen se zabalila do líbivých řečí o svobodě a milosrdenství.Čas od času však nechtěně poodhalí drápy.
  Když Tereza chtěla založit svůj útulek v Kalkatě tak jí to její nadřízení nechtěli povolit že by to stálo peníze.Ona si však prosadila svou,ale tak aby církev netratila. Pro potřebné acylpyrin a lůžkem betonová podlaha a miliony od donátorů na účty vatikánské banky.Velmi dobře je zdokumentována cesta milionů liber-dar britské královny.Jo charita je jedno z nejvýnosnějších podnikání.Sama Tereza si však nechala voperovat srdeční strojek na jedné z nejlepších amerických klinik.Přesně v souladu s pokrytectvím církve.

 3. ateista

  Ano, to je těžko vyvratitelný argument současné řkc. Již nevraždí, neupaluje, ale naopak se věnuje charitě, nemocným a chudým lidem. Tuto”pravdu” nejsme schopni porazit. My můžeme pouze poukazovat na zločinnou podstatu náboženství – podvod. Opakuji to stále dokola. Žalovat pro podvod.

 4. Belzebub

  Nejdřív musíme mít svůj pořad ve veřejnoprávní TV a rozhlasu, to je pro nás to hlavní, to ostatní potom.

  Tak pojďte spojit síly.

 5. xorron

  Jen bych dodal, že náboženství, mám na mysli to, které znám zde, vede k pokrytectví, lhaní, přetvářce. To samo je odporné. Zbavit se této zátěže vede k opravdovému osvobození.

 6. Belzebub

  Inu, ateista Zeman … asi to bude sice ateista, ale tzv. “kulturní klerofašista” 🙂 – sice nevěří na boha, ale přebírá všechny či skoro všechny kulturní předsudky a názory křesťanů, a to ještě těch konzervativních.

  Jediný co ještě dělá dobře je, že občas nasere sluníčka ohledně islámu, jinak je to blbec.

 7. Sam

  Miloš Zeman ví co dělá. Je mu známo, že každý prezident by měl udržovat dobré diplomatické vztahy s dominantní církví v daném státě. Potom si o něm lidi budou myslet, že je tzv. slušnej. Přitom není religiózní ani trochu. http://www.krestandnes.cz/article/milos-zeman-jsem-tolerantni-ateista/21707.htm
  Navíc katolická církev vám bude ochotně spolupracovat skoro s jakýmkoliv vládcem, pokud o to ten vládce má zájem.

 8. Lukáš

  Náboženství je jako nemoc. A epidemie nemocí také postupem času směřují k umírněnosti. Podobné je to s náboženstvím, ale i s politickými směry a stranami. Extrémy nemají šanci dlouhodobě přežít, protože zničí dřív svého hostitele než se stihne rozšířit.

  Polemizoval bych s poslední větou, nemyslím si, že by ve světě bez náboženství nebyly velké války. Podívejte se třeba na současnou Sýrii, na dřívější Afgánistán apod. Je to válka způsobená náboženstvím? Pro řadové bojovníky je bůh jistě důvodem, ale celé to pohání politika. Cílem Izraele, USA, Turecka, Kataru, Saudské Arábie je oslabit vliv Íránu, stejně jako byl Afgánistán snahou oslabit Sovětský svaz.
  Náboženství je prostředkem jak levně získat motivované proxy bojovníky, kteří vykonají špinavou práci. Občas se to otočí i proti sponzorovi jako je teď Francie, ale to paradoxně umí vlády využít ve svůj prospěch, protože po takovém útoku se lépe prosazují různá nepopulární opatření směřující jak ven tak dovnitž.
  Prostě poslat někam bojovat své džihádisty je politicky výhodnější a jednodušší, než tam poslat své vojáky…
  Místo náboženského motivu může být použit motiv nacionalismu, rasismu apod. Takže ani ateistický svět nás válek nezbaví.

 9. ateista

  Stádo ovcí, vedené největším zločincem v zemi. Ovce volají – my to chceme. Hlava státu mezi nimi. Mohou jim to ateisté vzít? A nechají si to ovce vzít? Je to k pláči, smích, vzteku? A co s tím?

 10. Belzebub

  My také bojujeme proti iracionalitě a za kritické myšlení, takže nejen proti náboženství, ale i proti nacionalismu atd… kritické myšlení jde proti všem těmto ideologiím a pocitům. Mimochodem, “za boha a za vlast” je často propojená věc. Bůh a národ, to je heslo většiny nacionalistů. V Sýrii jde rozhodně o náboženskou válku + o válku proti diktátorovi Asadovi. Ano, velmoci tam mají zájmy, ale válku to nezačalo… začaly to vnitřní spory.

  Bez náboženství by bylo o jeden jed méně, o významný jed méně. Takže by to bylo lepší než s ním. Ale stále by existovaly i jiné jedy. To je pravda, ale i proti nim se dá bojovat.

  Jestli všechna náboženství směřují k umírněnosti, tím si nejsem jistý. Ale hlavně to nejde přímou čarou, ale přes různé zvraty atd… a ty zvraty, to jsou často miliony mrtvých. Ale i ta umírněná verze je iracionální a kdykoliv může spadnout do neumírněné.

 11. Lukáš

  O boji proti nacionalismu nebo o kritickém myšlení jsem se ve stanovách Ateisté České republiky z.s. nedočetl. Otázkou je, zda to už nepřesahuje myšlenku ateismu a organizace by se tak neměla jmenovat jinak nebo by měla mít alespoň popsané širší zaměření.
  Aneb jinak. Mají u vás dveře otevřené ateističtí komunismusté, ateisté věřící v nadřazenost bílé rasy, ateisté nemající rádi homosexuály, liberální nacionalisté, konzervativní nacionalisté atd.? Pokud ne, tak by to definovat, kterou část ateistů zastupujete.

  Co se týče Sýrie, tak to začaly vnitřní spory, ale vnější vliv na celý konflikt je nepopiratelný, za všechny třeba dodávky protitankových střel. Bez nich by měla sekulární vláda situaci mnohem více pod kontrolou.

 12. Belzebub

  Tak to jste málo četl zdejší články.

  Já nejsem členem sdružení, ale jako sekulární humanista se automaticky stavím proti všem iracionálním morálkám. A ostatní zde co znám také až na pár výjimek. Máme tu i šéfa sdružení sek. humanistů pana Vaňka…

  Takže se zde stavíme jak proti rasistům, tak pánbíčkářům tak proti bolševikům. Jsme kulturně liberální ve velké většině.

  Asad je diktátor, proti kterému se postavila velká část země, válka začala potlačením studentských demonstrací za svobodu a demokratizaci Sýrie.

 13. Belzebub

  Ale i kdybychom umírněně bojovali jen proti náboženství, tak aspoň něco, boj proti jedům je obecně dobrý, ostatní ať se klidně starají o jiné jedy (třeba o nacionalismus,…)

 14. Lukáš

  Tak to jste málo četl zdejší články.
  Všechny články jsem nečetl, ale řadu ano, nějakou představu o názorech jsem si udělal, ale mohu se mýlit, proto jsem se ptal. Směrodatnější by měly být stanovy a tam jsem odpověď nenašel.

  Ona politika je o kompromisu, často o hledání nejmenšího zla. Takže je otázka zda soustředění se na ateismus a zároveň na politický směr není příliš mnoho najednou.
  Podobné je to třeba v Sýrii. Máte tam sekulárního diktátora (ale nijak extrémně krutého v porovnání s režimy okolo) a vesměs islamistickou opozici. Jistě by bylo ideální mít tam sekulárního demokrata, ale je to reálné? I takový odborník jako Joshua Landis si myslí že ne.
  Z jiného soudku. Environmentalisté by chtěli energetiku bez uhlí, bez jádra a přitom by ještě benzín chtěli nahradit elektřinou což v podmínkách ČR možné prostě není.
  Co je tedy v těchto případech lepší? Volit menší zlo anebo trvat na třetí cestě, která je nejtěžší a nejsložitější?

 15. toli

  Aneb jinak. Mají u vás dveře otevřené ateističtí komunismusté, ateisté věřící v nadřazenost bílé rasy, ateisté nemající rádi homosexuály, liberální nacionalisté, konzervativní nacionalisté atd.? Pokud ne, tak by to definovat, kterou část ateistů zastupujete.

  Já si myslím že nikoho nelustrujeme ve výše uvedeném směru,jasně pokud to bereme z hlediska jednotlivců tak se může stát že se leckdo kouká na leckoho skrz prsty,to je v komunitách asi zcela přirozené.Ale v součtu lidí neexistuje žádná norma proč by člověk nemohl být organizovaným ateistou.
  Co se týká Asada tak v mém městě dlouhodobě žije několik Syřanů kteří na něj nedají dopustit.Asad sám pochází z alavitů (muslimská odnož) a dlouhodobě chránil křesťany před muslimy a vůbec tlumil jakákoliv vnitřní syrská příkoří.On byl zárukou sekularizace a bezpečí.Mám pocit že diktátora z něj dělají hlavně Američané,protože Sýrie byla desítky let orientovaná na Sovětský Svaz a fungovalo to.Tamním teroristům nejde o blaho všech občanů ale o moc,totéž se týká i tkzv. umírněné opozice.Co by opozice vystavěla v zemi v případě vítězství ? Demokracii západního střihu ? Nenechte se vysmát,byla by to opět nějaká diktatura,minimálně diktatura peněz.Jednoduše Sýrie už má to nejlepší co kdy mohla mít za sebou…
  http://www.novinky.cz/domaci/387021-cesky-syran-zili-jsme-smirne-vedle-kostelu-staly-mesity.html

 16. Belzebub

  Asad použil na svoje lidi, na civilisty, chemický zbraně a většina Syřanů utíká před ním a ne před IS. Navíc zabil zatím víc lidí než IS. S IS prakticky nebojuje, snaží se vyřadit hlavně svou “umírněnou” opozici. IS do země dokonce vpustil aby vypadal jako ten “lepší”

  Jinak ve stanovách je jen ten ateismus, jak řikám, i kdybychom bojovali jen proti jednomu jedu, tak je to dobré, ostatní ať se starají o jiné jedy. Ale jako sek. humanisté věštinou bojujeme proti více předsudkům než jen proti těm zbožným (ono se to náboženství také často pojí s homofóbií, rasismem atd..)

 17. toli

  Asad použil na svoje lidi, na civilisty, chemický zbraně a většina Syřanů utíká před ním

  A máš jistotu že je to skutečně pravda ? 🙂

 18. toli

  To přeci Američané tvrdili i o Saddámovi,sundali ho ,ale pak se v jeho skladech nikdy žádné chem.zbraně nenašly,ani stopy po nich.CIA pracuje podle stále stejného mustru,očerní protivníka a tím legimizuje útok americké armády.
  Čili pohádky pro tupé ovčany bez vlastního názoru a úsudku.

 19. Belzebub

  Ano, jsou důkazy, že Asad použil na své lidi chemické zbraně. A že většina utíká před Asadem říkají oni sami, ti uprchlíci, navíc utíkají hlavně z oblastí konfliktu s Asadem a ne s IS. Většina Sýrie je sunnitská a mají o něco blíže ideově k IS než k Asadovi (z toho nijak nadšený nejsem – můj názor na muslimskou “rádobyumírněnou” většinu znáte)

  Nejtupější mi zatím připadají konspirační teoretici odněkud z nahnědlých stránek jako Zvědavec co za vším vidí Izrael a CIA – i za masakrem v Paříži 🙂

  Jinak Saddam měl chemické zbraně a byly nalezeny, jen jich nebylo tolik a nebyly tak ničivé jak se myslelo…

  hezký zbytek dne 🙂

 20. Pavel

  Hm… jen dodám… v české katolické Tv a katolickém ČRo ? pokud se nezmění vedení, redaktoři a Rady nikdy tam ateistický pořad nebude… tak jako dnes… nakonec bezprecedentní mši za českou televizi Rada považovala za zcela normální !!!!! A už slyším… jak jidášským úsměvem nějaký tajný náboženský blb z redakce čt nebo čro říká… vždyť všechny ostatní pořady jsou pro ateisty !!! A přitom pořad, kde není zakotvena katolická propaganda se do ČT nedostane… i ten nepříliš podařený Dr.Martin tuhle nenápadně měl jako součást děje nadšené účinkování skoro všech hlavních postav v jakési vánoční katolické besídce… ! A čt zahrnuje zakázkami takové katolické propagátory, jako je Jiří Strach, tvůrce petice za prosazení tzv.církevních restitucí, kterou mimo jiné podepsaly i Veškrnová a Bílá… 🙁

 21. toli

  Ano, jsou důkazy, že Asad použil na své lidi chemické zbraně. A že většina utíká před Asadem říkají oni sami, ti uprchlíci, navíc utíkají hlavně z oblastí konfliktu s Asadem a ne s IS. Většina Sýrie je sunnitská a mají o něco blíže ideově k IS než k Asadovi (z toho nijak nadšený nejsem – můj názor na muslimskou „rádobyumírněnou“ většinu znáte)

  Já netvrdím že nebyly použity chem.zbraně na civilisty,ale použil je skutečně Asad ?Nebo si snad myslíš že mocným tohoto světa skutečně záleží na životech nějakých lidí na Středním Východě ? Nebo že jim záleží na nějakých evropských plebejcích ? Komu hraje do karet příval muslimských imigrantů v Evropě ? Kdo tím zabije 2 mouchy jednou ranou ? Už papá Goebbels říkal že tisíc krát opakovaná lež se stává pravdou……Jsem dalek toho abych věřil všemu z mainstreamu.Nebo jsi snad osobně v Sýrii vyšetřoval ? 🙂
  Jak ti zapadá do tvé teorie že Saudi jsou sunnité a přesto bojují proti IS ?

 22. Belzebub

  Saudi bojují stejně jako Turecko tak napůl, něco podporují a něco ne. Navíc jim tam roste konkurence, Saudi nechtějí, aby je nahradil kalífát, ale ideově jsou si dost blízcí s IS, viz dnešní článek pana Wernera.

  To o chemických zbraních psali v novinách, ale v docela seriózních listech, já tam osobně nebyl. Ale ty jistě taky ne…

 23. toli

  To o chemických zbraních psali v novinách, ale v docela seriózních listech, já tam osobně nebyl. Ale ty jistě taky ne…

  A odkud berou tkzv.seriozní noviny informace ? Zcela jistě ze seriozních zdrojů,např.ministerstvo zahraničních věcí USA,nebo pentagon 🙂

 24. Belzebub

  Ne, od ČTK, od svých redaktorů, od Reuters, od mezinárodních novinářských asociací, od Lékařů bez hranic,… + od místních lidí. Ale chápu, že Zvědavec a jiní proruský putinovský náckové a konspirátoři toho ví jistě mnohem víc 🙂

 25. toli

  Nevím proč do toho taháš Moskvu, neexistuje dobrá a zlá strana špinavé dezinformační hry hrají obě strany.Nauč se číst mezi řádky.Oni třeba lékaři bez hranic na tuty ví že lidi byli otráveni na příkaz Asada, odkud si myslíš že berou novináři své informace ? Z brífingů,opravdu není těžké vypustit do světa lež která se nakonec stane pravdou….mě osobně stačila ta habaďúra se Saddámem abych přišel o iluze o hodných Američanech a zlých Rusech,platí to co jsem řekl v úvodu příspěvku.

 26. Bezlebub

  Mně to se Saddámem nepřijde jako habaďůra, ale hlavní je, že tam se predikovalo něco, co nebylo jisté.

  Ale tady mluvíme o něčem, co se už stalo a co je ověřitelné, Asad použil chemické zbraně podle všech solidních organizací na které se odvoláváme někdy i my zde, třeba na Amnesty Intern. atd…

  Ale existuje dobrá a špatná strana. Nebo min. lepší a horší strana. A to o dost horší strana. Západ žádnou jednotnou propagandu nemá, na rozdíl od Ruska. Navíc prosazujeme mnohem lepší hodnoty než má Putin nebo Čína…

 27. Belzebub

  Ale těžko se hádat s konspiračními teoretiky, hezký zbytek dne tedy i zde přeji 🙂

 28. Jardaqt

  Pro Toli A pro Belzebub:
  Pánové, samozřejmě chápu, že kupříkladu takový Zeman může pro Vás osobně představovat kvintesenci všeho zla, jen mám pocit, že jste zcela mimo. Snad, kdyby mi mohl někdo z Vás doložit, že si současný president tu bohoslužbu u Duky objednal, byl bych ochoten sdílet Váš spravedlivý hněv.
  Na druhou stranu Vás snažně prosím: Kdyby se kdokoli z Vás doslechl, že se kdokoli z představitelů církve veřejně modlí za to, abych své klienty bezpečně provedl místy, která jsou velmi riziková, nepište o tom žádné diskusní příspěvky kamkoli. Oni se Ti kněží velmi často modlí zcela samovolně.
  Zkuste vzít v úvahu i možnost, že náš současný president je v tomto případě pouhou obětí Dukových činů.
  A také se zamyslete i nad tím, zda má Váš osobní vztah k M. Zemanovi jakoukoli souvislost s tématem.

 29. Belzebub

  Sluníčka by radši Halíka, ale i ten je podle mě nepřijatelný, viz. jak po Charlie Hebdo prosazoval (auto)cenzuru nebo jak teď pomluvil ateisty na svém webu a jak zase v TV prohlásil, že za terorismus nemůže islám, ale počítačové hry 🙂

 30. toli

  Sluníčka by radši Halíka, ale i ten je podle mě nepřijatelný,

  Katolický kněz prezidentem ? Se někdo posral ne ? To už tady kdysi bylo (Tiso).Určitě nechci za prezidenta nějakého nemocného teistu.

 31. toli

  Třeba už jen z toho důvodu že jim chybí interakce s reálným světem. Oni přesně vědí jak by mělo boží království na Zemi vypadat,ale pro jeho prosazení neváhají šlapat po právech druhých lidí.

 32. Belzebub

  Já myslel že by ho radši za kardinála, ale máš pravdu, že by ho asi chtěli i za prezidenta 🙂 a nejlíp oboje najednou, sluníčka nevědí většinou o sekularismu víc, než jak se to slovo skloňuje. Další na řadě by pak mohl být Alrawi, první prezident a muftí ČR 🙂

  ČR jako “multikulti” klero-kalífát, a všichni se budeme mít rádi a budeme se strašně tolerovat a Halík a Alrawi začnou milovat i homosexuály… 🙂

 33. toli

  Nevím,ale v mediálním prostoru Halíka obviňují že chce být prezidentem všech….(ta kauza s přednáškou radikální jeptišky na katolické půdě při pride week)

 34. Belzebub

  Můj prezident by tedy rozhodně nebyl (ve smyslu že bych ho měl mít rád a ctít ho), je proti svatbám LGBT, je proti satiře a chce autocenzuru či cenzuru, není Charlie, on nediskutuje s ateisty, jen nás haní a za to dostává Tempeltonovky. Je proti antikoncepci. Vyviňuje náboženství a tvrdí, že za terorismem sou počítačové hry. Podle mě je to magor a fanatik.

  Jen je sluníčkovější než Duka, hlavně směrem k islámu. A tak ho sluníčka radši než Duku…

 35. toli

  Vždyť říkám že jsou nemocní,nebo ti snad hýčkání psychiatrického bludu připadá jako známka zdraví ?

 36. Belzebub

  Mně to tedy rozhodně nepřipadá normální ve smyslu – smysluplné, ale je to docela běžné, “bohu”žel 🙂

  ode dneška budu raději používat hmotě-žel 🙂

 37. Belzebub

  Spíš mi vysvětlete, proč ateisti slaví vánoce? Neměli bychom si udělat vlastní svátky? Očištěné od jakékoliv víry v bůžky?

 38. toli

  Spíš mi vysvětlete, proč ateisti slaví vánoce? Neměli bychom si udělat vlastní svátky? Očištěné od jakékoliv víry v bůžky?

  A jak chceš donutit stát aby ti dal volno pro stavení atestických “vánoc” ? Si myslím že kdo chce ten se klidně obejde bez té pobožné výplně mezi 24-26.12,setkání s rodinou,přáteli,pohoda,klid, atd .Třeba zrovna já mám rád slovanské předkřesťanské zvyky a užívám si je .

 39. Belzebub

  No pak nám ale můžou nadávat do kulturních křesťanů 🙂

  Vánoční betlémy, koledy, Ježíšek sem, Ježíšek tam…

  Takhle, volno mít přece nemusíme nebo ho mít budeme, až vyhrajeme volby, což se stane potom, co budeme víc v televizi, pak založíme sek. humanistickou stranu a vyhrajeme a uděláme si svátky podle sebe

 40. Sam

  ————————-toli
  Sluníčka by radši Halíka, ale i ten je podle mě nepřijatelný,
  Katolický kněz prezidentem ? (…) To už tady kdysi bylo (Tiso)
  ————————————-
  To by musel být Halík nejprve laicizován, jako roku 2007 Mgr. Daniel Herman. Úplně si to nedovedu představit. Sama ŘKC prý výrazně omezuje působení knězů ve vrcholné politice.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Klerikalismus
  ———-Význam klerikálních stran ve 20. století prudce upadl, jednak kvůli silnému poklesu politického i morálního vlivu církví v západním světě ve druhé polovině 20. století, jednak proto, že katolická církev, s níž byla spojena většina významných klerikálních stran, zhruba v polovině 20. století začala cíleně omezovat působení svých kněží v politice. V současné době vyžaduje Kodex církevního práva pro kněze, kteří chtějí zastávat významnější politické funkce, výslovné svolení biskupa, které se ovšem uděluje jen zřídka. Další okolností je, že dříve výrazně křesťansky orientované strany často osekaly svou křesťanskou politiku, aby zvýšily svůj voličský potenciál———-

 41. Jaroslav Štejfa

  Na všechny tahanice o tom, kdo je lepší – zda ateisté nebo teisté je nutno se dívat z této perspektivy:
  Dne 2.12.2015 dává na blogu “Duše a hvězdy” jeho think tank tento článek”
  http://rexcz.blogspot.cz/2015/12/katolicka-cirkev-antisemitismus-1953.html
  Pozorně se začtěte a musíte přijít na to, že dvě náboženství, obě vycházející z Písma, se nenávidí na smrt a přikazují svým věřícím, aby proti sobě bojovali. A to je článek z r. 1953.
  “(Církev)Vždy odsuzovala násilné činy proti Židům a respektovala svobodu jejich svědomí a dovolovala svobodu pro jejich kult. ”
  “„Velkým ideálem judaismu je … aby celý svět byl prodchnut židovským učením a aby v univerzálním Bratrstvu národů – ve skutečnosti větším judaismu – zmizely všechny oddělené rasy a náboženství.“ To sebou nese eliminaci nadpřirozeného Mesiáše a zmizení Mystického Těla Kristova, katolické Církve. Židé nesmí být překvapeni, že takové ambice vyvolávají „antisemitismus“. Tento program je výzvou katolické Církvi na souboj na život a na smrt.”
  ” Musíme proto bojovat proti naturalismu obecně vždy a všude a musíme být bdělí, pokud jde o naturalismus židovského národa zvláště.”

  Atd., atd., atd. ….

  Přičtěte si k tomu třetí náboženství vycházející z Písma (víte, které to je), přečtěte si něco o ekumenismu a spolehněte se na boží nekonečnou dobrotivost. Když se budete dostatečně modlit, jistě vám pomocí zjevení Bůh sdělí, jak to dopadne. neboť On to ví.
  Jaroslav Štejfa

 42. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Už jsem se tady vyjádřil že totalitní ideologie se vzájemně nenávidí,totéž se týká logicky i konkurenčních náboženství.Klidně můžete ve svém příspěvku zaměnit slovo judaismus za katolicismus nebo křesťanství a proklamace se významově nezmění.Žel je to pouze proklamace pro neznalé,stejný princip jako když se dnešní pravověrní pro-testanté brání katolické (ŘKC) řízené ekumeně.Viz stránky grano.Jde o to otupit pro-testantské hrany a nenápadně sjednotit křesťanstvo pod praporem katolicismu.
  Jinak jsem se už rovněž vyjádřil že umírněnost církve je daná společenskými poměry které se začali měnit před 3 stoletími.Jednoduše církev si dovolí jen to co jí dovolí lidi potažmo stát.Přestaňte na tu bestii dávat pozor a uvidíte jak rychle vám ukáže zuby…….

 43. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Souhlasím s vámi, včetně názoru, že umírněnost křesťanských církví v Evropě a USA je dána tlakem sekulárního prostředí. Jenom mne vždy znovu udiví, že (v tomto případě u katolíků) znova beztrestně vyhřezne obludná xenofobie. K tomu je po výtce ohromující, že nelze u ŘKC dohledat jakoukoliv hierarchii odpovědnosti v tisícileté organisaci (v jiných věcech tak pečlivé). Katoličtí duchovní jsou ohromně zběhlí v přirozených či božích zákonech, ale do jaké míry je biskup zodpovědný za své kněží, nebo arcibiskup za …. až po papeže – to nikdo neví. Ovšem v případě pedofilie papež přesně věděl, že církev za své kněží zodpovídat nemůže. Na druhou stranu o morálce či smyslu života vědí vše – na rozdíl od nás.
  Tak nevím, jaký je rozdíl v lásce k bližnímu mezi Konvičkou, Pospíšilem, Grofem, Alrawim a podobnými. Asi v míře pokrytectví.
  Jaroslav Štejfa

 44. toli

  @Jaroslav Štejfa
  K tomu je po výtce ohromující, že nelze u ŘKC dohledat jakoukoliv hierarchii odpovědnosti v tisícileté organisaci (v jiných věcech tak pečlivé). Katoličtí duchovní jsou ohromně zběhlí v přirozených či božích zákonech,.

  K tomu by jste musel znát systém vnitřního řízení ŘKC. Podle jejich ideologie je církev (organizace) svatá.Za zločiny či prohřešky je odpovědný VŽDY jednotlivec. V současné době medií to vypadá tak že v církvi může každý kritizovat každého avšak opak je pravdou.Existuje úzus že pro kněze je biskup či papež nekritizovatelný a nedotknutelný (protože tyto hodnosti mají větší dary ducha svatého),vyhození kněze ze služby se děje vždy jen když se na něj veřejně něco proflákne.Pokud je možnost zamést do pod koberec tak se tak děje.Nejde o kněze jde o pověst církve jako takové.Sám jsem byl svědkem když kněz veřejně prohlásil v kruhu ovcí že kdyby se dověděl o zneužívání dětí knězem tak by nevolal hned policii,jde o pověst církve…..
  Mnoha kněžím a biskupům je chování současného papeže trnem v oku.Přesto vám nikdy do očí neřeknou pravdu co si o něm skutečně myslí….Pro ně byly ikonou Jan Pavel II a Benedikt.Nikoliv současný šašek.

 45. toli

  Církev potažmo kněz se vždy tváří že ví o světě a životě naprosto vše,opak je většinou pravdou.Jediné co umí je dobře mluvit a manipulovat.Mě vždy vyjíždí ostny když zasahují do mých kompetencí a kvalifikace (psycholog pro charitu).

 46. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Souhlasím a dodávám – kněz při svém vysvěcení slibuje poslušnost nejenom Bohu, nejenom církvi, ale i svému biskupovi a to v morálním rámci kněz jako vazal a jeho biskup jako pán v středověkém pojetí. Viz
  http://www.liturgie.cz/svatost-sveceni/knezske-sveceni-krok-za-krokem/
  “Slib vyvolených kandidátů
  Po homilii kandidáti vstanou a předstoupí před biskupa, který se jich táže:
  Milí bratři, dříve než přijmete kněžské svěcení, musíte před tímto shromážděním prohlásit, že jste ochotni plnit všechny povinnosti spojené s kněžskou službou. Proto se každého z vás ptám: Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu Svatém vést Boží lid a sloužit mu?
  Kandidáti odpovědí všichni společně:
  Ano.
  Biskup:
  Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova?
  Kandidáti:
  Ano.
  Biskup:
  Chceš k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření?
  Kandidáti:
  Ano.
  Biskup:
  Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený vyprošovat Boží milosrdenství?
  Kandidáti:
  Ano.
  Biskup:
  Chceš se stále úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou, a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa?
  Kandidáti:
  Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.
  Potom přistupují jednotliví kandidáti k biskupovi, poklekají před ním a vkládají sepjaté ruce do jeho dlaní. Biskup se táže:
  Slibuješ mně i mým nástupcům úctu a poslušnost?
  Kandidát odpoví:
  Ano.
  Biskup řekne:
  Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.”

  Těžko najdeme někoho vhodnějšího, kdo by nás mohl poučit o lásce, svobodě, demokracii, svobodné vůli ….
  Ohromující.
  Jaroslav Štejfa

 47. toli

  @ JŠ
  Souhlasím a dodávám – kněz při svém vysvěcení slibuje poslušnost nejenom Bohu, nejenom církvi, ale i svému biskupovi a to v morálním rámci kněz jako vazal a jeho biskup jako pán v středověkém pojetí

  V církvi se uplatňuje poslušnost kněze tak že nejdůležitější je pro něj biskup potom církev a nakonec bůh.
  V kněžském semináři se uplatňují testy typu: Zjeví se vám Ježíš,bude po vás něco chtít.Půjdete se s tímto závazkem svěřit vašemu představenému,biskupovi.Ten však zaujme negativní stanovisko.Koho poslechnete ?Pána Ježíše Krista nebo vašeho biskupa ? (biskup je správná odpověď)

 48. Belzebub

  Tak oni chtějí předejít dalšímu Husovi 🙂

  Klasická totalitární organizace, jen už ztratila moc vykonávat represi, což znamená, že ztratila velkou části moci

 49. Jaroslav Štejfa

  Zde je ještě jedna důležitá otázka tkvící přímo v podstatě náboženství. Ještě na konci 19. století panoval v křesťanském světě jednoznačně názor, že věda má tři oblasti: věda empirická, metafyzika a teologie. (Viz http://cchma.cz/docs/Apologie_viry_krestanske.pdf ). Ovšem za jedno století se obecné vnímání veřejnosti západní civilizace velmi posunulo – duch doby navodil zásadní pochybnosti o tom, zda filosofie či náboženství vůbec patří do disciplin vědeckých. Velmi dobře to vyjadřuje ve své knize C. Sagan “The Science Haunted World” (byla na tomto webu zmiňována nedlouho před tímto). Zde si dovolím ocitovat z druhé kapitoly:
  Na večeři před mnoha desítkami let byl fyzik Robert W. Wood požádán o reakci na přípitek k oslavě “fyziky a metafyziky.” K “metafyzice” pak zúčastnění poznamenali, že je to něco jako filozofie, protože obecné pravdy můžeme poznat i jen přemýšlením o nich. Do toho zahrnovali také pavědy. Wood odpověděl v tomto duchu:
  Fyzik má nápad. Čím více o něm přemýšlí, tím více se ho zmocňuje pocit, že to tak je. Studu-je vědeckou literaturu. Čím více čte, tím více se nápad jeví slibnější. Takto připravený jde do laboratoře a vymyslí experiment jak myšlenku otestovat. Experiment je únavný. Je prověřeno mnoho možností. Snaží se o vysokou přesnost měření, sníží možnosti chyby na minimum. Vy-loučí všechny nepodstatné okolnosti. Soustředí se pouze na to, co experiment přináší. Na konci všech těchto prací, prostřednictvím pečlivého experimentování, je zjištěno, že myšlenka je bez-cenná. Takže fyzik nápad zahodí, Oprostí svou mysl od nepořádku a chyb, a obrátí svou pozor-nost na něco jiného. (K podobné záležitosti průkopnický fyzik Benjamin Franklin řekl: “Kolik pěkných systémů vybudujeme při provádění experimentů, které jsme záhy povinni zničit?” Při-nejmenším nás tyto zkušenosti “pomáhají zaměnit ješitnost za pokoru”.)
  Rozdíl mezi fyzikou a metafyzikou, jak se Wood krystalicky čistě vyjádřil, není to, že praktici v jednom oboru jsou chytřejší než praktici v jiném. Rozdíl je v tom, že metafyzikové nemají laboratoř.

  Tolik citát – ovšem žádné náboženství žádnou laboratoř nemá tím spíše. Znova citát z téže kapitoly:
  To je jeden z důvodů, proč organizovaná náboženství ve mě nevyvolávají žádnou důvěru. Který hlasatel či prorok náboženských přesvědčení uznává, že jeho víra může být neúplná či chybná a ustanovuje nástroje k odhalení případných nedostatků platných doktrín? Může se stát pod tlakem každodenního života, který systematicky testuje tradiční náboženské nauky, že za nějakých okolností již nemusí platit? (Jistě si lze představit, že doktríny a etiky, která mohou fungovat docela dobře v patriarchální nebo patristické či středověké společnosti, mohou být fatálně neplatné ve velmi odlišném světě, který obýváme dnes.) Může kněz ve svém kázání nestranně zkoumat hypotézu Boha? Jaké odměny se může dočkat náboženský skeptik zpochybňováním zavedených náboženství – nebo, když na to přijde, sociální a ekonomičtí skeptici kritikou společnosti, v níž se pohybují?

  Velmi silné argumenty zpozdilosti náboženství a tím ustupování církví do propadliště dějin, ač se nyní může řadě lidí zdát, že je tomu naopak.
  Jaroslav Štejfa

 50. Sam

  ——————V církvi se uplatňuje poslušnost kněze tak že nejdůležitější je pro něj biskup potom církev a nakonec bůh.————–
  Teoreticky asi ano, ale kdejaký Tomáš Halík nebo Marek Vácha by s tím asi nesouhlasili. V současnosti se ti neposlušní kněží snad ani moc nekárají a biskup je rád, že vůbec nějaké kněze má. Resp. knězů je stálý nedostatek.

 51. toli

  @Jaroslav Štejfa
  (Jistě si lze představit, že doktríny a etiky, která mohou fungovat docela dobře v patriarchální nebo patristické či středověké společnosti,

  Jenže ono to nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude.Lidé nikdy nebyli morálnější ani v tom středověku.Někteří mohli být zastrašení drakonickými tresty za např nevěru,homosexualitu,či smilstvo,krádeže atd.Avšak většina lidí dělala to po čem jejich srdce toužila a spoléhala na to že je nikdy nechytnou a nepotrestají.Tak to bylo a je.Čímž naznačuji že dvojí morálka,tedy nějaký metr morálky a skutečná realita mají i v dnešní době za následek pokrytectví.Něco jiného se říká a něco jiného dělá……

 52. toli

  @Sam
  Teoreticky asi ano, ale kdejaký Tomáš Halík nebo Marek Vácha by s tím asi nesouhlasili.

  Pochopitelně by to veřejně nikdy nepřiznali.Ovce si musí přeci myslet že v církvi je nejdůležitější Ježíš.Inu to klasické pokrytectví……. 🙂

 53. toli

  V současnosti se ti neposlušní kněží snad ani moc nekárají a biskup je rád, že vůbec nějaké kněze má. Resp. knězů je stálý nedostatek.

  To mi není jasné,do kostela chodí méně a méně lidí a přesto je nedostatek vyžírků ?

 54. Sam

  ————–To mi není jasné,do kostela chodí méně a méně lidí a přesto je nedostatek vyžírků ?——————-
  Heh, co vám na tom není jasné? Mše se musí sloužit každej den, i když tam bude jenom 20 lidí.

 55. toli

  Heh, co vám na tom není jasné? Mše se musí sloužit každej den, i když tam bude jenom 20 lidí.

  Řešením je omezit počet kostelů.Čím více kostelů tím méně lidí v nich.Pokud svou víru berou vážně tak jim nebude dělat problém vzdálenost.U nás mají katolíci 3 kostely (farní,hřbitovní a klášterní) pak je tady ještě evangelický,a modlitebna husitů.Příliš husto na 10 000 město.

 56. toli

  A omezení množství kostelů má více méně v rukou stát,sice není majitelem ale je plátcem dotací.Myslím že o ovce je vzhledem k jejich počtu příliš komfortně pečováno…….

Komentáře nejsou povoleny.