Co je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění gender ideologie?

Autor | 26.04. 2017

Poslankyně zvolená za ANO2011, nyní za TOP09, Kristýna Zelienková rozvířila stojaté vody kolem sporu o Istanbulskou úmluvu, když interpelovala ministra spravedlnosti Pelikána (ANO2011) ve věci ratifikace této úmluvy parlamentem. Ten jí odpověděl, že ratifikace je odsunutá do povolebního času, nejdříve na listopad 2017. Důvod můžeme spíše tušit v tom, že proti ratifikaci úmluvy se již v minulosti silně postavila KDU-ČSL, která se obává indoktrinace dětí a zavádění genderového pohledu do české společnosti. Zastánci, jako bývalý ministr Dienstbier, naopak argumentují potřebností úmluvy kvůli efektivnějšímu potírání násilí na ženách, jako je ženská obřízka nebo nucené sňatky v zahraničí, které se do Evropy dostávají především v souvislosti s šířením islámu.

Co je Istanbulská úmluva?

Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy, která zavazuje podepsané státy k postupu vůči násilí na ženách, pomocí prevence, jejich ochrany, stíhání zločinů a monitorování této kriminality. Jako mezinárodní smlouva je Istanbulská úmluva nadřazena našemu právu. Úmluva vyžaduje, aby byl zaveden trestní či jiný postih těchto činů:

 • fyzické týrání
 • psychické týrání
 • nebezpečné pronásledování (stalking)
 • sexuální násilí a znásilnění
 • sexuální obtěžování
 • vynucený sňatek
 • mrzačení ženského genitálu (ženská obřízka)
 • vynucený potrat a vynucená sterilizace

Argumenty odpůrců Istanbulské úmluvy

Možná nevyslovený, ale přesto zjevný fakt je, že problémem je ideologické uchopení podepsané úmluvy. V preambuli Istanbulské úmluvy se dočteme:

S vědomím, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji;

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům;

a dále

S vědomím, že ženy a dívky jsou riziku genderového násilí vystaveny ve větší míře než muži; S vědomím, že domácí násilí postihuje neúměrně více žen, ačkoli jeho obě mohou být i muži;

Toto jsou všechno formulace, které musí na konzervativce nebo člověka, kterému se nelíbí politické směřování nové či regresivní levice, působit jako rudý hadr na býka. KDU-ČSL se pochopitelně nelíbí fakt, že úmluva myšlenkově vychází z konceptu mužských privilegií, které je podle této ideologie nutné ze společnosti odstraňovat výchovou a praktickými kroky zvyšujícími ženské příležitosti uplatnění ve společnosti (čti kvóty a dotace).

Další námitky směřují k tomu, že je nesmysl chápat násili na ženách jako výlučně genderově podmíněné, k čemuž se podle lidovců ČR zaváže. Obavu způsobují také části, které se týkají výchovy dětí, povinném zapojení nevládních organizací a duplicitě zákonů, kdy mnohé násilí pojmenované v úmluvě již trestné je, aniž bychom do trestního práva nutně zařazovali genderové hledisko.

Sám ministr Pelikán věří, že v tuto chvíli se jedná o trestné činy, které se u nás dějí pouze v teoretické rovině, i když připouští možnost jejich šíření v České republice. „Ten posun v ratifikačním procesu je způsoben tím, že k tomu, abychom mohli ratifikovat tuto úmluvu, tak si musíme poněkud poupravit náš trestní zákoník a musíme si tam zavést trestné činy, které, věřím, jsou u nás v tuto chvíli ještě jen teoretické. Věřím, že tak tomu bude i v budoucnu, ale člověk nikdy neví. Jsou to trestné činy typu záměrné vylákání ženy, muže nebo dítěte do cizího státu za účelem jejich donucení k uzavření manželství a tak podobně.“

Musíme ratifikovat Istanbulskou smlouvu abychom ochránili dívky před obřízkou?

Otázkou skutečně zůstává, jestli je nutné úmluvu ratifikovat, abychom dosáhli toho, co je jejím hlavním cílem. Zastánci úmluvy vesměs argumentují trestnými činy, které do Evropy ve větší míře přicházejí spolu s muslimy a islámem. Odpůrci používají přirovnání. Jestli musíme každé násilí páchané na ženách konkrétně vyjmenovat, tak bychom do trestního zákoníku měli prosadit i postih za napichování na kůly nebo kamenování.

Ženská obřízka a nucené sňatky jsou přitom problém, se kterým se těžko vyrovnávají i tak vyspělé právní systémy, kterými jsou německý nebo britský. V Německu podle nejnovější vládní zprávy podstoupilo FGM (ženskou obřízku) 48000 žen a další tisíce dívek čelí každý rok nebezpečí, že jim bude obřízka provedena. Většina zmrzačených žen pochází z Eritree, Somálska, Egypta, Etiopie a Iráku. Odhaduje se, že ve Spojeném království postoupilo tento zákrok 103000 žen a další desítky tisíc dívek čelí nebezpečí, že jim obřízka bude provedena. Přestože je v UK ženská obřízka výslovně trestná již od roku 1985, k prvnímu trestnímu stíhání došlo až v roce 2015.

To ukazuje, že ženská obřízka spolu s nucenými sňatky, ke kterým teprve hledají v Německu právní přístup, jsou  specifický druh kriminality, který vyžaduje na míru šitá opatření tak, aby byla účinná. Tyto činy jsou často prováděny ve velmi uzavřených komunitách, kde má žena tradičně nižší společenské postavení, než jsme zvyklí z Evropy. Na prosté zavedení trestného činu do zákonů nelze spoléhat jako na dostatečné opatření. Na druhou stranu nevidím sebemenší důvod, pro spojení boje proti tomuto násilí do jednoho celku s kontroverzní ideologií, na které v naší společnosti nepanuje konsensus a která tak může žádoucí a praktická opatření přenést do úrovně nábožensko-ideologického sporu.

10 thoughts on “Co je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění gender ideologie?

 1. Azazel

  Máš zcela pravdu, liberál dnes stojí mezi dvěma mlýny: konzervativci a islám na jedné straně (byť naši konzervativci jsou 800krát lepší než průměrný islám) a na druhé straně regresivní levice a podivný, přehnaný genderismus a další výstřelky. Nakonec si regresivní levice podává ruku s islámem, který hlásá opak. Dost podivné. Chce to být rozumný a proplouvat někde mezi.

  Proč se ta dohoda jmenuje „Istanbulská“? Určitě nepochází od Erdogana…

  Zatím a hezký zbytek týdne. Odcházím jako vítěz.

 2. A.S. Pergill

  Istambulská úmluva je jasnou ukázkou toho, že když se neomarxisté (omylem) chopí i dobré věci, je výsledkem totální hovadina.
  S výjimkou mrzačení ženského genitálu (ale existuje i mrzačení genitálu mužského) se jedná o věci, kterým jsou vystaveni jak muži tak i ženy. Navíc se jedná i o věci, které jsou postižitelné i podle současného právního řádu, pokud postihovány nejsou, jedná se o nedostatek vůle je postihovat, nikoli o nedostatek paragrafů. A to vytvoření nových paragrafů (navíc často zneužitelných ke zcela jiným věcem) nijak nevyřeší.
  Řešením by byla drsná čistka v justici a její podřízení, alespoň dočasné, nějakým občanským „komisím pro neevropskou činnost“.

 3. Ateistický laik

  citace z článku: Obavu způsobují také části, které se týkají výchovy dětí, povinném zapojení nevládních organizací a duplicitě zákonů, kdy mnohé násilí pojmenované v úmluvě již trestné je, aniž bychom do trestního práva nutně zařazovali genderové hledisko.
  Nekřičí náhodou KDU-ČSL třeba z důvodu toho, že nebudou moci oficiálně indoktrinovat svoje děti, tak jak se to děje v muslimských rodinách?
  A povinné zapojení nevládních organizací podle mě taky jen pouze odnese peníze do těch nevládních organizací a nic víc. 🙁
  Duplicita je z toho vidět na 100 honů, nejsem si jistý jen z nucenými svatbami.
  A gender zaměření je podle mě cílené právě hlavně na muslimské země, tak jsem zvědavej, které že ty země tohle ratifikují.

 4. Josef Běláč

  Jak se pozná, že sňatek byl nucený, pokud není uzavřen mezi partnery, z nichž jede je nezletilý?

 5. Íčko

  @ateistický laik
  Je to úmluva v rámci Rady Evropy, takže jediné muslimské země, u nichž připadá v úvahu ratifikace, jsou Albánie, Bosna, Turecko (ti už ji ratifikovali) a Ázerbajdžán (ti ji ani nepodepsali).

  Pro nás by její ratifikace mohla mít snad jedině vliv jako přihlášení k nějakému názorovému proudu (ale ta je u nás znatelná i tak, navíc už jsme ji podepsali, takže předpokládám, že bude vůle i ratifikovat) – jak říkal A. S. Pergill, všechno se dá totiž stíhat už podle současné úpravy. Kdyby to někoho zajímalo:
  fyzické týrání – postižitelné podle § 198 TZ – týrání svěřené osoby (typicky u dítěte), § 199 TZ – týrání osoby žijící ve společném obydlí,
  psychické týrání – § 198 TZ – týrání svěřené osoby (typicky u dítěte), § 199 TZ – týrání osoby žijící ve společném obydlí;
  nebezpečné pronásledování (stalking) – § 354 TZ nebezpečné pronásledování
  sexuální násilí a znásilnění – § 185 TZ – znásilnění, § 186 TZ – sexuální nátlak, § 187 – pohlavní zneužití (soulož nebo jiné zneužití dítěte mladšího 15 let), § 193b TZ – navazování nedovolených kontaktů s dítětem
  sexuální obtěžování – má se jednat o „unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment,“ – je pravda, že v tomto případě by asi v případě pouhého verbálního ataku nebo neverbální posuňku nebyla možnost trestněprávního postihu, ale to nevadí, jelikož ani úmluva nevyžaduje kriminalizaci – „is subject to criminal or other legal sanction“ – postačí tedy správněprávní postih a ten máme v podobě přestupku proti občanskému soužití (mj. „jiného hrubě urazí“)
  vynucený sňatek – § 175 TZ – vydírání (nejde jen o peníze – „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl…“), případně § 172 TZ – zavlečení
  mrzačení ženského genitálu (ženská obřízka) – § 145 – těžké ubližení na zdraví
  vynucený potrat a vynucená sterilizace – v první případě v podstatě celý díl 4 (trestné činy proti těhotenství ženy) hlavy I (trestné činy proti životu a zdraví) zvláštní části TZ.

 6. Azazel

  To jakože islamista Erdogan bude dodržovat práva žen? To chci vidět. A na tom Balkánu taky. Už jen že se Erdoganova strana snažila zavést dětské sňatky a islám do ústavy…

 7. Hraničář

  To ukazuje, že ženská obřízka spolu s nucenými sňatky, ke kterým teprve hledají v Německu právní přístup, jsou specifický druh kriminality, který vyžaduje na míru šitá opatření tak, aby byla účinná…………………..

  Jak už bylo psáno – není (politická, justiční) vůle, a tak se na každý prd vytváří zákon. Celý systém je nakonec tak nepřehledný, že je neúčinný. A každý úředník se bojí, aby nepřekročil své pravomoci a že by kontrolní orgán měl jiný (právní) názor.
  Jenže demokratické státy i samotní demokraté, jsou slaboši, kteří se neodváží svá práva a přednosti obhajovat a prosazovat.
  V sobotu jsem se zúčastnil pražského Pochodu pro život. Já s těmi hlásanými principy nesouhlasím, ale organizátoři si řádně zažádali, byla jim schválena doba i trasa, jako demokrat respektuji jejich právo vyjádřit veřejně své názory. Proti nim demonstrovalo několik aktivistů obojího pohlaví. Asi Antifa či volačo podobného. Nejprve se stavěli průvodu do cesty před Rudolfinem, tam jich bylo málo, tak je uniformovaní policisté snadno vytlačili na chodník. Aktivisté, tedy hlavně aktivistky se tlačily na policisty a snažily se dostat zpět do jízdní dráhy. Ale neuspěli(y).
  Pak se postavili průvodu do cesty v ul. 28. října. Tam asi 30 demonstrantů přehradilo celou ulici. Na místo se seběhlo cca 16 uniformovaných policistů, viděl jsem i několik v civilu. Nejprve se snažili demonstranty přesvědčit, aby cestu uvolnili, ti ale (zavile) odmítali za skandování revolučních hesel, postupně i výkřiků hanobících policii. A policisté (stále) nic. Přihlížel jsem, zvědavý, jak situace dopadne. S policisty diskutovaly dvě aktivistky – jevily se docela inteligentně – uposlechnout ovšem odmítaly.
  Zkrátím to! Po téměř hodině přijela dvě auta s těžkooděnci, kteří demonstranty vytlačili na chodník, zablokovali i auty a průvod mohl pokračovat na Václavák.
  Pro mě ovšem byla zajímavá debata s mladým párkem který situaci přihlížel a pak i se dvěma nějakými „preláty“. Zastával jsem názor, že to je názorná ukázka státní (bez)moci, která nedokáže prosadit zákonem chráněný, a úředně schválený, zájem jedněch občanů proti názoru a jednání jiných občanů, kteří s ním nesouhlasí. Samozřejmě i tito nesouhlasící mají právo vyjádřit svůj názor, ale v tomto případě jen skandováním z chodníku a ne bránění schváleného a povoleného pochodu. Vyjádřil jsem názor, že již ti uniformovaní policisté měli být schopni ty demonstranty z ulice odsunout, v krajním případě i s použitím (přiměřené) síly. To mladou slečnu, i ty preláty, velice rozrušilo. “ Ne, ne ne, žádnou sílu, žádné násilí, měli by se domluvit, příp. by „Přátelé života“ se mohli mezi protidemonstranty „protáhnout!“
  „Slečno“, řekl jsem jí, „kdyby vás někdo napadl, zcela jistě byste požadovala, aby vás policie ochránila i za použití násilí, a ne, aby útočníkovi jen „láskyplně“ domlouvala.“ Slečna pak byla trochu zmatená, ale beznásilné stanovisko nadále zastávala, Obdobně, jako ti „preláti“.
  Řekl jsem si, že některé lidi přesvědčí jedině „náraz vlastního čenichu“, který nuž pozorujeme v Záp. Evropě, ale u nás se nikdo ne a ne poučit!
  Viz třebas zde (prý v Británii): https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000006f1200148f180390ebc5&idx=1.2&filename=Rasizmus__HP_1.pps&r=84.75089731436398

 8. první z kacířů

  Hraničář

  Řekl bych jak kteří policisté, v tom videu se s tou paní moc nepárali. A teď samozřejmě nevím jestli měla nárok, či ho neměla, jet dále. Ale přesto si myslím, že to bylo naprosto nepřiměřené. Mohli jí legitimovat, následně předvolat a ne zasáhnout tak brutálně.

  https://www.youtube.com/watch?v=-P8aB4IhphI

 9. mulit

  Íčko

  Zdravím, pane Langere. To koukáte, že pan Chovanec vás dohnal i předehnal v rozprašování útvarů, viďte? Byl byste si pomyslel, že vás někdo někdy trumfne?

 10. Hraničář

  první z kacířů
  28.04. 2017

  Hraničář

  Řekl bych jak kteří policisté, v tom videu se s tou paní moc nepárali……………..

  Tam holt nebyly davy přihlížejících a TV kamery.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *