Dobrá zpráva o České republice nebo děsivá zpráva o střední a východní Evropě?

Autor | 28.08. 2017

Letos v červnu zveřejnil Pew Research Center svůj výzkum religiozity ve střední a východní Evropě. Česká republika v něm vyšla jako nejateističtější a zároveň nejméně pověrčivá země ve sledovaném regionu. Zatímco církve začaly tradičně lkát nad nízkou spiritualitou a úpadkem kultury, ateisté to většinou považovali za důkaz vyspělosti. Možná to ale není až takový důvod k oslavě.

Pokud se podíváte na mapku, zjistíte, že Česká republika je skutečně ostrovem ateismu obklopeným z východu zálivem silně religiózních států od Polska po Chorvatsko. To, co není vidět na západ od nás je také mnohem větší podíl věřících i když rozdíl není už tak propastný.

Pro srovnání je zde mapka podle údajů Eurobarometru (ten není zrovna znám důslednou metodikou, berte tedy s jistou rezervou) z roku 2005:

Poměr věřících ve státech Evropy podle Eurobarometru 2005

Nábožensky nezařazených je u nás 72%. Ateisty v širším slova smyslu (obecně nevěří v existenci Boha) je 66% Čechů, ale pouze 25% říká že slovo „ateismus“ vystihuje jejich postoj v otázce náboženství, 46%  je spíš nábožensky chladných (označují jej jako „nic konkrétního“).

PEW udává procenta věřících v okolních zemích výrazně vyšší, než Eurobarometr před dvanácti lety. Pokud bychom mu měli věřit, znamenalo by to, že podpora náboženství v zemích Východní a střední Evropy viditelně stoupla.

Výzkum PEW poměrně podporuje předpoklad, že Češi budou mnohem více zastávat názory, které jsou pro tuto oblast spíše minoritní. A je to tak. ČR vede v podpoře legálních interrupcí (84%) a stejnopohlavních manželství (65%). Zároveň více než polovina z nás nechodí na bohoslužby (55%) ani se nemodlí (68%).

Radost nad tím, že jsme opravdu nejateističtější země Evropy nám mohou pořádně zakalit další údaje.

Zatímco v reálnou existenci pekla věří u nás jen 19% lidí (což ovšem fakticky stále znamená poměrně vysoké číslo, když uvážíme šílenost takové představy), medián regionu je 54%. Ano, ve Východní Evropě věří na peklo (to s čerty!) každý druhý! V Chorvatsku a Polsku by to byli dokonce 3 lidé z pěti. (Chorvatsko 60%, Polsko 62%)

Dotazy na další pojmy, které většinou spojujeme s náboženstvím ukazují, že za ateisty v užším slova smyslu můžeme považovat opravdu přibližně jen těch 25 %.

Tabulka hodnotící víru v další iracionální pojmy svázané s náboženstvím (shora): existenci duše, osud, zázraky, nebesa, působení magie nebo čarodějnictví, reinkarnace, uhranutí, peklo

 

Mnoho našich intelektuálů žije v iluzorním světě, v němž si představují, že křesťané chápou text Bible zpravidla symbolicky, asi jako Václav Hořejší. S tím se můžeme pouštět do sporů interpretujících dějiny či symboliku náboženských textů. Ve skutečnosti ale s většinou věřících v tomto regionu ani takovou diskusi vést nemůžeme, protože pokud bychom začali dialog stylem „já vím, že nevěříš doslovně na dědečka na obláčku“ můžeme velmi tvrdě narazit. Spousta z nich právě na takového dědečka totiž zřejmě věří. Není to o nic uhozenější představa, než víra v reálnou existenci pekla.

Možná bychom tedy konečně měli brát vážně to, když nám věřící spoluobčané s neskrývanou radostí popisují pekelná muka, která nás údajně po smrti očekávají, ne proto že by nás snad něco takového opravdu čekalo, ale protože věří že nás takové utrpení opravdu čeká a co víc, že si to za svou nevíru zasloužíme.

Stejně tak s největší pravděpodobností skutečně věří dalším podivným věcem, jako třeba tomu, že do našeho stále života zasahují nehmotné bytosti – andělé a démoni – nebo že bohu nesympatické sexuální aktivity způsobily zničení Sodomy a Gomory. Měli bychom opravdu brát vážně, že na náboženském vyznání závisí rozhodování našich politiků, soudců, lékařů…

Reálný svět kolem nás je prostě o něco více šílený, než co nám naznačovaly zkušenosti se sofistikovanou vírou teologů a věřících vědců.

Unlike their Central and Eastern European neighbors, most Czechs don’t believe in God

25 thoughts on “Dobrá zpráva o České republice nebo děsivá zpráva o střední a východní Evropě?

 1. Josef K.

  „Jen“ 25% ateistů? To by byla, sakra, síla, kdyby dali o sobě vědět tak jako 4%! Proč se to nedaří? Jednim z důvodů je konfrontační antiteistická rétorika namísto věcné prezentace naší svébytnosti a vyargumentovaný tlak na uznání našich práv a důstojnosti garantovaný, Ústavou, proklamovaným charakterem demokratického, pluralitního a nadideologického státu, a nikoli negativistický a konfrontační atak na věřící, cirkve a náboženství.Něco na způsob Ligy na obranu ateistů a sekulárního státu.

 2. Azazel

  Antiteismus je podle mě zdravé posouzení vlivu náboženství na člověka a společnost.

  Antiteismus a sekularismus jsou dobré doplňky. Jsem pro extenzivní výklad sekularismu, který hraničí až s antiteismem. Myslím, že by liberální demokracie víc sekularismu a antiteismu snesla, aniž by přestala být liberální nebo částečně liberální.

  Jsem také pro více aktivit. Čím více, tím lépe.

 3. Smil Flek z Nohavic

  Ani by tak nevadilo, že člověk nevěří v žádného boha. Tragédií ale je, pokud je ateistou. 😀

  (inspirace v Dawkinsonově Božím bludu)

 4. Smil Flek z Nohavic

  Zajímavá statistika, ze které ale spíš než ateistické postoje jako takové, vyplývá, ž Češi odmítají boha křesťanského typu. To jest teistického, který každému kecá do života, tvrdí o sobě, jak je dokonalý, ale praxe vypadá jinak. Taktéž mají lidé averzi vůči církvím, vidí dlouhodobě pokrytectví. Může to také být způsobeno historickými událostmi, kdy Čechám bůh moc nepomáhal. Lidé u nás jsou mnohem citlivější na diktaturu, my se neradi podřizujeme. Skloníme hlavy, ale nepodřídíme se ideologicky, děláme si ze všeho srandu, jsme v opozici, odmítáme.
  Když se tedy řekne „věříš v boha“, mnoho lidí si představí právě toho křesťanského, případně abrahamovského. Jiné božské systémy a bohové je nenapadnou.

  Jinou věcí je magické myšlení a transcendence. To je přirozená vlastnost mozku. Proto je tu relativně málo křesťanů, ale pověrčivých lidí různými směry je mnohem více. Věří se na duchy, osud, horoskopy, čarodějnictví, magie, výklad karet, přijímají se myšlenky východních náboženství atd. Z grafu vyplývá, že i tak v menší míře, než v okolních státech. Může to být způsobeno i tím, že křesťanství, které o sobě tvrdí, že má jen jediného boha, je paradoxně vlastně nejmohutnějším polyteistickým náboženstvím snad vůbec (to katolické), bavíc je plné andělů, ďáblů, čertů, duchů a všeho možného. Všelijaká spiknutí ďábla a jeho konání prostřednictvím lidí vytvořili vlastně křesťané, oblbovali tím ostatní, vydírali poddané. Vzniklo tak mnoho podnětů k pověrčivosti.
  Čili lidská mysl se jen chytá dostupných podnětů. Ateismus je vlastně produkt kritického myšlení a poznávání.

 5. Smil Flek z Nohavic

  Taky mě zarazil rozdíl mezi lidmi věřící v peklo (19 %) a v nebe (27 %).
  Chtělo by to jistě upřesnit jaké nebe a jaké peklo mají na mysli. Totiž křesťané by měli věřit v obojí, ale není tomu tak. Co křesťan, to trochu jiný pohled, což jde ale proti nim, pokud tvrdí, že jsou vlastně v souladu a platí jejich tvrzení pro všechny lidi světa. Tito lidé musejí neustále řešit nějaké disonance, každý jiné a v jiné míře, a tak tu máme mnoho variací na údajně stejné a jednotné náboženství.
  Jedou z velkých disonancí je odsouzení pekla jednotlivcem jako nespravedlivého systému a popření Ježíšových slov. Tímto se velice trefně zabývá ve svých videích třeba Theramin Trees.
  A pointa rozhovorů na toto téma s křesťany je dostat z nich jejich vlastní postoj. Zpravidla se odvolávají na boha, že jen on ví, že je nám vše skryté, nebo na duchovní autority, které jim věrouku předkládají. Ale ten pravý „adrenalin“ se ukáže, pokud po nich chci, aby řekli jestli v něj věří, a proč s ním souhlasí, nebo nesouhlasí, nebo proč ho popírají, když o něm sám mluví Ježíš a jestli oni sami považují takový systém trestání za spravedlivý.

 6. jm

  Český atheismus je nejčastěji v blízké souvislosti se světem viděným skrze ucho půlitru. Což je zcela pochopitelné v ,,intelektuálních“ kruzích, které vystačí s málem i v době kdy oficální buranství není příznakem pokrokovosti

  Nepřekvapí tedy, že lidový a často i filosofický ateismus se nedostává za těsné hranice svého původu a může být charakterizován svou lácí. V simplifikaci a redukcionismu je síla pro množství a předžvýkané argumenty z výprodeje se opouzdří nejrychleji. Proto je úroveň i filosofického a vědeckého ateismu povětšinou krajně ubohá a spíše posvícenecká. A nikterak nově osvícenecká. Náboženství jsou mnohá a různá a stejně tak atheismy a agnosticismy. Nejen co do odlišnosti samotné, která je značná, ale i přijatelnosti, principů, apelů a důsledků.Tedy horší a lepší. Nemluvě o individuálním přístupu a nasazení. Nejčastěji jde o nevyspělý atheismus, uniformní a plochý.

  Český masový, lidový i podlidový atheismus však nevychází z osvícenectví, ani z existenciálních a etických krizí, z promýšlení, z těžkých hodin a muk, z děsu z krutého nebo lhostejného Absolutna, které promarnilo příležitost a z věčnosti, která nenabyla podoby k obrazu božímu ani lidskému, ani z důsledného racionalismu a/nebo vyššího typu humanismu. Dokonce ani adekvátně nerozvinutý a v očekávané diskvalifikující buranské podobě není vždy důsledkem této komunistické devastace duší. Ve století dvacátem se probouzel ponejvíce jako nedůsledný středostavovský a osvětářský atheismus své doby, většinou spíše zjednodušující antiklerikalismus, z něhož se později vyvinul cenově přístupný, náhražkový, avšak posilňující vědecký atheismus- věda, nejrozšířenější v běžně vulgární formě karikující polovědy, slepé víry a ulevujícího nemyšlení. Současně se samovolně rozvíjel a-theismus industriální a později i hrubě partajního střihu. V době povítězné šíření svěřeno na přiměřené úrovni poúnorovým produktům pedagogických rychlokvasíren, desítkám tisíc desítkářů, absolventům sovětoidně engelsistických dvoutřídek a pavlačovým Akademiím Vševěd. ….Uliční buditelé osvěcovali skrze vědu. Náboženství vysvětlovali právě otázkami, na které neznali lidé předvědečtí odpovědi, a tudíž přírodní jevy vysvětlovali způsobem, který je pro nás lid období Věd reakcionářský a směšný. Ani Gagarin nic neviděl. Soudružky Blabláčkové měli tuto Vědu v malíčku. Dnes se přidává podučitelský existencialismus desítkařské úrovně pro sebevědomí hrdých a statečných duší………….http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2012/01/josef-mikovec-v-nejednoho-boha-veriti.html

 7. jm

  Smil Flek z Nohavic
  snad kdyby jste znal lepe historii.

 8. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  31.08. 2017
  Jinou věcí je magické myšlení a transcendence. To je přirozená vlastnost mozku. Proto je tu relativně málo křesťanů, ale pověrčivých lidí různými směry je mnohem více. Věří se na duchy, osud, horoskopy, čarodějnictví, magie, výklad karet, přijímají se myšlenky východních náboženství atd……………………

  Kardinál Špidlík i prof. Halík rádi citují Chestertona, který (prý) řekl, že když člověk přestane věřit v Boha (samozřejmě myslel katolického), pak je schopen věřit jakémukoliv nesmyslu. Samozřejmě to říkali jen věřícím, příp. úslužné moderátorce, která byla vědomostmi netknutá, příp. ne dost „oprsklá“, aby se optala, do jaké míry je víra v katolického Boha smysluplná.
  Jednou jsem Halíkovi poslal dotaz, jaký že je rozdíl mezi (pravou) vírou a pověrou? Neodpověděl. Musel jsem si vydedukovat sám. Pravá víra je to, co hlásám já, co hlásají ostatní je falešná pověra!

 9. mulit

  jm
  01.09. 2017
  Český atheismus je nejčastěji v blízké souvislosti se světem viděným skrze ucho půlitru. Což je zcela pochopitelné v ,,intelektuálních“ kruzích, které vystačí s málem i v době kdy oficální buranství není příznakem pokrokovosti

  Nepřekvapí tedy, že lidový a často i filosofický ateismus se nedostává za těsné hranice svého původu a může být charakterizován svou lácí. V simplifikaci a redukcionismu je síla pro množství a předžvýkané argumenty z výprodeje se opouzdří nejrychleji. Proto je úroveň i filosofického a vědeckého ateismu povětšinou krajně ubohá a spíše posvícenecká. A nikterak nově osvícenecká. Náboženství jsou mnohá a různá a stejně tak atheismy a agnosticismy. Nejen co do odlišnosti samotné, která je značná, ale i přijatelnosti, principů, apelů a důsledků.Tedy horší a lepší. Nemluvě o individuálním přístupu a nasazení. Nejčastěji jde o nevyspělý atheismus, uniformní a plochý.

  Český masový, lidový i podlidový atheismus však nevychází z osvícenectví, ani z existenciálních a etických krizí, z promýšlení, z těžkých hodin a muk, z děsu z krutého nebo lhostejného Absolutna, které promarnilo příležitost a z věčnosti, která nenabyla podoby k obrazu božímu ani lidskému, ani z důsledného racionalismu a/nebo vyššího typu humanismu. Dokonce ani adekvátně nerozvinutý a v očekávané diskvalifikující buranské podobě není vždy důsledkem této komunistické devastace duší. Ve století dvacátem se probouzel ponejvíce jako nedůsledný středostavovský a osvětářský atheismus své doby, většinou spíše zjednodušující antiklerikalismus, z něhož se později vyvinul cenově přístupný, náhražkový, avšak posilňující vědecký atheismus- věda, nejrozšířenější v běžně vulgární formě karikující polovědy, slepé víry a ulevujícího nemyšlení. Současně se samovolně rozvíjel a-theismus industriální a později i hrubě partajního střihu. V době povítězné šíření svěřeno na přiměřené úrovni poúnorovým produktům pedagogických rychlokvasíren, desítkám tisíc desítkářů, absolventům sovětoidně engelsistických dvoutřídek a pavlačovým Akademiím Vševěd. ….Uliční buditelé osvěcovali skrze vědu. Náboženství vysvětlovali právě otázkami, na které neznali lidé předvědečtí odpovědi, a tudíž přírodní jevy vysvětlovali způsobem, který je pro nás lid období Věd reakcionářský a směšný. Ani Gagarin nic neviděl. Soudružky Blabláčkové měli tuto Vědu v malíčku. Dnes se přidává podučitelský existencialismus desítkařské úrovně pro sebevědomí hrdých a statečných duší…………

  A proč tuhle slohovku vypisuješ na server, kde tak třetinu uživatelů tvoří dekonvertité? Co jsi chtěl dekonvertitům sdělit?

 10. sam

  Zajímavé, no.
  —————–Problémům se nepředchází, ale nechají se vyhnít až do konce, kdy přijde bankrot farnosti, sebevražda, odchod ze služby.—————-
  To je nějaký skutečný případ??

 11. Hraničář

  http://www.duseahvezdy.cz/2016/09/20/konec-pohodlneho-katolicismu-je-cas-pripravit-se-na-pronasledovani/

  Znáte někdo poměry v USA? Já ne, ale podle zpráv soudím, že tam věřící mají ještě lepší postavení než u nás. Jsou ale u nás nějak pronásledováni? Já bych soudil, že ne! Proč se tedy cítí, jak u nás, tak i v USA, nějak špatně?

  Zároveň mě fascinuje jejich víra, že to „pronásledování“, „špatné“ kněze, bidkupry i papeže Bůh dopouští, aby křesťany, tedy spíše jen katolíky, nějak potrestal. Je to normální ? Přiznávám, že za dobu mého věření ,jsem se s takovými postoji nesetkal.

 12. Hosamen

  http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/v-polsku-se-ateismus-a-homosexualita-leci-exorcismem-skeptici-to-chteji-vyvracet-na-kongresu–1756611
  Problém je jinde. Ateismus se nepotřebuje prosazovat a proto se ateisté tady nepotřebují setkávat.
  Protestant tu obviňuje atesty, způsobem ateista je komunista, no není.
  Obviňuje komunisty z toho, co nemůže prokázat, nikdy netvořili jednu organizaci v jednu dobu. Sčítá neprokázaná jablka s hruškama. ŘKC ke jedna, a dá se spočítat podíl kolik mrtvých mají na triku její ovečky.
  Nakonec jsem se pokusil započítat, kolik mrtvých má na triků. Našel jsem si tedy, že to je asi 100000000 v době slávy ŘKC, což v té době bylo 5% obyvatel na Zemi. Ateistům připisuje, co prokázat nemůže, tedy asi stejně. Ateista není komunista, ateistický stát neexistuje. Dá se prokázat, že státy s vedením komunistů, dnes mají věřící a měli je i tehdy, z nebe nespadli. Takže komunisté bez věřících neexistují. Jenže v této době prý zabili stejně jako ŘKC, na Zemi v té době žilo 5 mld. lidí, takže ve své době mohli zabít 0,2% lidí. Tedy ztráty za největší moci ŘKC byly 25x větší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *