Ještě jednou o sekularismu, hidžábech a křížích

Autor | 09.11. 2017

Před měsícem a půl jsem na ihned.cz, webu Hospodářských novin, publikoval čánek k tzv. „hidžábové kauze“.  Reagoval jsem v něm na zářijové rozhodnutí soudu, obhajoval principy sekulárního, nábožensky neutrálního státu a v neposlední řadě jsem také reagoval na článek Jakuba Kříže, který sekularismus obviňoval z toho, že je agresívní. Články starší více než měsíc si však na webu ihned.cz mohou přečíst pouze předplatitelé, proto článek kvůli dostupnosti uveřejňuji i zde.

Úterní rozsudek odvolacího Městského soudu v Praze, který zamítl odvolání somálské muslimky v tzv. hidžábové kauze, přinesl dle očekávání bouřlivé reakce na obou stranách barikády a opětovně rozproudil diskuse o toleranci, náboženských symbolech na školách a „islamofobních Češích“. V médiích se lze dočíst, že stranu sporu oslavující rozsudek reprezentují „odpůrci islámu“, tento popisek je však značně zjednodušující. Rozhodnutí soudu je především vítězstvím sekulárních hodnot a rovnosti před zákonem. Přesto se však ozývají hlasy, které celou záležitost hodnotí jako „projev agresívního sekularismu“ – mezi nimi i Jakub Kříž, autor středečního komentáře na webu Ihned.cz.

Autor hned v úvodu svého komentáře píše, že „protiislámští aktivisté zajásali a zapěli státní hymnu“ a ptá se, zdali by však spíše neměli být znepokojeni, jelikož rozsudek soudu je dle něj „poplatný multikulturní tezi, že všechna náboženství mají stejnou hodnotu“. V prvé řadě je to od pana Kříže tak trošku argumentační faul ve formě slaměného panáka: vybrat si za cíl některé z pro-ruských, křesťanských a okamurovských aktivistů, kteří se k soudu houfně dostavili s ostentativními symboly přeškrtnuté mešity či s obrazem prezidenta Zemana jakožto svého patrona a domnívat se, že jejich diskreditací zdiskredituji i samotné rozhodnutí, jelikož právě oni reprezentují „sekulární hodnoty“, v jejichž prospěch soud rozhodl, je mylné.

Tito lidé proti hidžábům na školách neprotestovali ve jménu sekularismu. Jsou to povětšinou lidé, kteří by se často bez váhání přidali k polským křesťanům, kteří na 7. října plánují hromadné modlení se s růženci na obranu před blížící se islamizací. Jsou to alarmisté šířící hoaxy, čtenáři Parlamentních listů a podobně věrohodných webů, lidé, kterým jde především o domnělou „obranu našich tradic“, o „záchranu odkazu našich předků“. Tito lidé se domnívají, že se ocitají přímo vprostřed huntingtonovského střetu civilizací, a že právě oni jsou oněmi křižáky, kteří tváří v tvář nepříteli brání křesťanskou západní civilizaci.

Ostatně, stačí se podívat, kde leží jejich vzory: Polsko, Maďarsko, Rusko. Polsko nevěřící šikanuje dlouhodobě, hrdina všech proti-islamizačních aktivistů Orbán si před pár lety vnutil zmínky o křesťanství do Ústavy, o Putinovi, který pravoslaví využívá jako páteř svého režimu, ani nemluvě.

Ne, o stoupence sekularismu zde opravdu nešlo.

Že tedy rozhodnutí soudu tleskají mimo jiné i některé hloupé organizace typu Naštvaných matek, nijak neumenšuje jeho správnost a důležitost. Jakémukoliv správnému rozhodnutí budou vždy tleskat i špatní lidé (porážce komunistů budou tleskat i nacisté a naopak), tomu se vyhnout nikdy nedá.

Úvahy pana Kříže ale i mnohých jiných dost možná pramení z nepochopení toho, co to sekulární stát vlastně je. Především: sekulární stát nerovná se ateistický stát. Podstatou sekulárního státu není zvýhodňování nevěřících oproti věřícím. Sekulární stát je nábožensky neutrální stát, který žádné náboženství nediskriminuje, ale ani nepreferuje. Fakticky pro něj vyznání svých občanů není žádnou otázkou, jelikož sekularismus nerozděluje práva na základě (ne)přihlášení se k nějakému náboženství. V rámci sekulárního státu disponují všichni stejnými právy, nehledě na vyznání.

Jakub Kříž ve svém textu formuluje tezi, že rozsudek soudu je poplatný multikulturní tezi o rovnosti náboženství. Multikulturalismus jistě chápe všechna náboženství jako sobě rovná, tato idea však není původně multikulturní, nýbrž sekulární. Sekulární stát totiž staví rovnítko mezi křesťanství, animismus, islám, hinduismus či rozličné pohanské kulty. Stát, který by určil, že některé náboženství je lepší než jiné, či který by příslušníkům vybraného náboženství začal udělovat speciální práva a výsady, jež by byla ostatním nedostupná, by tímto momentem přestal být sekulárním státem.

Pan Kříž má jistě pravdu v tom, že s touto sekulárně-multikulturní ideou o rovnosti náboženství by oni „protiislámští aktivisté“ v žádném případě nesouhlasili. Proč ale takové rozhodnutí považovat za projev „agresívního sekularismu“? Nebylo by projevem arogance spíše rozhodnutí opačné, tedy rozhodnutí, kterým by soud určil, že někdo má čistě na základě přihlášení se k partikulární náboženské věrouce právo na privilegia, která jsou všem ostatním nedostupná?

Aby to bylo lépe pochopitelné, zkusme si vysvětlit, jak by v šátkové kauze reagoval nesekulární stát, potažmo pak stát, který diskriminuje muslimy.

Vycházejme ze situace, kdy ve školním řádu stojí, že žákům je během výuky zakázáno nosit jakékoliv pokrývky hlavy. V případě nesekulárního státu by soud muslimům, případně věřícím obecně, přiznal výsadu pokrývku nosit navzdory zákazu. Právo mít během vyučování pokrývku hlavy by se tak týkalo pouze příslušníků vybraných náboženství, zatímco ostatní by se museli řídit školním řádem, který by jim pokrývky hlavy během vyučování zakazoval. Přihlášení se k některé z náboženských věrouk by tak zakládalo speciální práva a výsady, která jsou ostatním nedostupná, jelikož soud by rozhodl, že různé skupiny obyvatel budou disponovat různými katalogy práv, přičemž věřící jich budou mít více než nevěřící.

V muslimy diskriminujícím státě by – pro někoho možná překvapivě – byla situace velmi podobná. Zde vycházejme ze situace, kdy by ve školním řádu stálo, že žáci během výuky mohou nosit libovolné pokrývky hlavy. Dále si představme, že některý z hysterických proti-islamizačních bojovníků požádá soud, aby muslimům toto právo odejmul, jelikož nošení hidžábů na školách by znamenalo plíživou islamizaci naší země. A soud by dané žádost vyhověl.

Byli bychom tak svědky situace, kdy soud na základě příslušnosti k partikulárnímu náboženství, v tomto případě k islámu, odejme jeho vyznavačům právo, které však i nadále budou mít všichni ostatní. Soud by tedy v tomto případě rozhodl, že různé skupiny obyvatel budou disponovat různými katalogy práv, přičemž nemuslimové jich budou mít více než muslimové.

Tato situace by byla exemplárním případem porušování hodnot sekulárnímu státu, jelikož by stát uděloval či odjímal práva na základě náboženského vyznání. A ano, v tomto případě by šlo zcela jednoznačně mluvit o tom, že stát diskriminuje muslimy. Povšimněme si však toho, že nesekulární stát z prvního příkladu se principielně neliší od muslimy diskriminujícího státu z druhého příkladu. Oba tyto státy jsou nesekulární, mění se pouze skupiny obyvatel, které stát zvýhodňuje / diskriminuje: věřící, nevěřící, nemuslimové, muslimové.

Odvolací Městský soud v Praze však nenásledoval ani jeden ze dvou výše uvedených scénářů a rozhodl v duchu rovnoprávnosti a sekularismu. Rozhodl, že všichni žáci mají stejná práva, bez ohledu na to, k jakému náboženství se hlásí či nehlásí. Rozhodl, že školní řád platí pro všechny žáky bez výjimek, bez ohledu na to, k jakému náboženství se hlásí či nehlásí.

Buďme tak rádi, že žijeme ve státě, kde to co platí pro věřící, platí i pro nevěřící a naopak. Nejúčinnější hráz proti islamizaci totiž nespočívá ve zvýhodňování křesťanství či v diskriminaci islámu, nýbrž v důsledném dodržování principů sekulárního státu.

Za sdružení Ateistů ČR

Jan Werner

___________________________________________________

Článek byl původně napsán pro web ihned.cz: https://nazory.ihned.cz/c1-65894850-jeste-jednou-o-sekularismu-hidzabech-a-krizich

94 thoughts on “Ještě jednou o sekularismu, hidžábech a křížích

 1. ateista

  Ještě by to chtělo dosáhnout změny zákona o církvích a náboženských společnostech a zbavit církve vlivu na politický a společenský život. Jinými slovy vytlačit náboženství do zcela soukromé sféry. Ještě je potřeba vymyslet, jak zabránit šíření islámu. Ať si říká kdo chce co chce, islamističtí šéfové vždy budou hledat způsoby, jak islám nadřadit všemu ostatnímu. Vždy najdou nějakého muslima, který obětuje život ve jménu alláha. Radikalismus některých islamistů nejde zcela vymýtit. A to je trvalá hrozba.

 2. Martin Handl

  Hezky a argumentačně pregnantně vysvětleno. Ale já mám s tím výsledkem (nikoli s rozhodnutím soudu) problém. Podle mě by měl být výsledek opačný – nikoli všem ZAKÁZAT, ale naopak všem POVOLIT.

 3. Bílá Velryba

  Skvělá cesta ke ghettoizaci země, jsem pro zákaz.

  Jinak samozřejmě sekularismus sám o sobě v boji proti islámu naprosto nestačí. Podívejme se na Francii třeba. Ta není sekulární? A problémy má a velké. Krásný den.

 4. Ateistický laik

  Martin Handl: Podle mě by měl být výsledek opačný – nikoli všem ZAKÁZAT, ale naopak všem POVOLIT.
  A jak pak ve škole, např. při zkoušce, poznáte, že dotyčný je právě on, když bude mít dovoleno halit se do jakéhokoliv hadru?

 5. Josef Běláč

  Jaký význam má vůbec samotné ustanovení školního řádu o zákazu nošení pokrývek hlavy během výuky?

 6. ateista

  Představme si, že by náš školní řád nařizoval nošení uniformy (jako v některých zemích) a součástí uniformy by byla brigadýrka, která se neodkládá během vyučování. Bude muslimka respektovat takový školní řád, nebo se bude dožadovat povolení nosit svůj hidžáb nebo burku? Není podle mne rozdíl mezi mít něco na hlavě a nemít nic, ale co mít. Neboli veřejná demostrace své náboženské příslušnosti. Sekulární stát by proto měl důsledně dbát na sekularizaci ve veřejném prostoru. A to se podle mne stalo.

 7. Martin Handl

  Ateistický laik
  Téma bylo o pokrývce hlavy – nikoli o zahalování obličeje. Mícháte jablka a hrušky 😀

 8. Martin Handl

  Josef Běláč
  K tomu směřoval můj komentář.

 9. Marian

  Sekularizmus nemôže zakazovať odievanie sa podľa vkusu dotknutej osoby. Tento zákaz ukazuje, ako sa multikultúrni ateisti boja a nevedia vysporiadať s multikultúrou. Riešením by boli školy s rôznymi etickými normami – napríklad pre moslimov moslimské, pre ateistov ateistické, pre kresťanov – tak ako teraz – evanjelické, katolícke. Ateisti sa zamotali do vlastnej paranoje. Chcú multikultúrny svet a budujú ho uniformným štýlom.

 10. ateista

  @marian
  Já nechci multikulturní svět. A už vůbec ne islám. Jak se Vám bude líbit, až za dvacet let prosadí do Ústavy změny a vy, křesťané, nebudete slavit žádné křesťanské svátky a budete nuceni modlit se k alláhovi? Už slyším argument, že v západních zemích je islám desítky let a nic se neděje. Ale dnes je jiná doba a islám je radikálnější a tvrdší v prosazování svých „práv“.
  Hidžáb není odívání se podle vkusu. Je to nařízení náboženské autority, tvrdě vynucované hrozbami a tresty.
  Ateisté na rozdíl od Vás vidí skryté hrozby a varují před nimi. Na Slovensku již máte problém, před kterým zavíráte oči. Jděte se podívat do cikánských vesnic. A totéž může hrozit celé Evropě, pokud nepostaví hráz islámu.

 11. Bílá velryba

  Nejsem multikulturní ateista, ale antimultikulturní ateista. Cesta k tomu, aby si každý mohl nosit do školy co chce povede do pekel, k balkanizaci a nakonec islamizaci, až nás převýší v počtu obyvatel, což by jednou mohlo nastat.

  Představte si nějakou sektu, jejíž členové budou chodit nazí, protože tak chodila Eva i Adam, například, necháte je chodit do školy nahaté?

  Jsem pro omezení migrace muslimů včetně uprchlíků na téměř nulu. Jsem pro co nejširší výklad sekulárního státu, jsem pro omezení náboženských „svobod“ (previlegií). Tedy můj případ to není. Jsem pro sekularismus s koulema, ne pro sekularismus bez koulí. Takový, který hraničí s antiteismem.

  Tedy u mě žádný rozpor nevidím, Mariáne. Krásný víkend.

 12. Hraničář

  Josef Běláč
  10.11. 2017
  Jaký význam má vůbec samotné ustanovení školního řádu o zákazu nošení pokrývek hlavy během výuky? ………

  Už se stalo v Kanadě i UK. Sikhové si vymohli, že jako členové Královské jízdní policie a policie nemusí nosit klobouk či brigadýrku, ale mají nárok na turban.

 13. Marian

  Bíla velryba… ak si multikulturný, tak potom netuším, čoho sa bojíš. Ak vás prečíslia militantní moslimovia, tí budú tiež antimultikultúrní. Teda sa budeš môcť tešiť z takej spoločnosti netolerantnej k iným. Budeš vo svojom živle 🙂

 14. Ateistický laik

  Martin Handl: Téma bylo o pokrývce hlavy – nikoli o zahalování obličeje. Mícháte jablka a hrušky
  Takže ten hadr (burka, aj.) co si muslimky dávají na hlavu, ten tu hlavu nepokrývá?
  Já totiž ty šátky chápu jako první stupeň k dalšímu zahalovacímu hadru.

  Marian: Sekularizmus nemôže zakazovať odievanie sa podľa vkusu dotknutej osoby.
  Takže až někdo bude chodit v uniformě SS, tak to bude podle vás v pohodě? Přece nemůžeme nikomu nic zakazovat.
  Riešením by boli školy s rôznymi etickými normami – napríklad pre moslimov moslimské, pre ateistov ateistické, pre kresťanov – tak ako teraz – evanjelické, katolícke.
  Nevím, zda by stát měl ve vzdělávání připustit vůbec nějaké různé školy, má-li být garantem vzdělanosti. Podle mě by se školy evangelické, katolické měli zrušit, respektive jim přestat dávat státní peníze.
  A jak se liší současná škola od vámi uvažované ateistické?
  Chcú multikultúrny svet a budujú ho uniformným štýlom.
  Multikulturní svět nerovná se multikulturní stát.

 15. xjur

  Podle mne je vyrok soudu chybny a neni proc jasat.
  Spravne, tj podle nasich zakonu, mel rozsudek soudu znit: „Stezovatelka se odsuzuje za propagaci hnuti smerujiciho k potlaceni lidských prav a svobod k … „, nebot Islam je presne takovy (kdo neveri, at si precte noviny) a noseni jeho symbolu je jeho propagaci.

 16. Marian

  Areistický laik… A kto je to ten štát, ak má mať výlučné právo niečo zakazovať?
  2/ uniformy SS. Mne osobne by nevadili ani imbecili v uniformách SS. Nech si ich nosia. Stále však platí pravidlo, že (aj) šaty robia človeka, podľa ktorých je súdený. Zákony sú spoločenskou normou – v uniformách SS nemôžete chodiť preto, lebo sa spoločnosť tak dohodla.
  3/ ak je šatka prvý stupeň ku „kobercu“, potom je hlava stupňom nultým 🙂 Budete ich každému odrezávať alebo prijmete zákon zakazujúci nosiť hlavy na krku?

  xjur… ale noviny píšu, že sekulárny štát Česko potláča prirodzené ľudské práva a slobody sťažovateľky.

  AKO VÁS OBMEDZUJE NOSENIE ŠATKY MOHAMEDÁNKY?

  Nijako. Vy obmedzujete!

 17. Marian

  V článku je kľúčová faktická chyba. Súd zamietol žalobu pre niečo iné ako je ideológia sekularizmu. Pre formálne nesplnenie podmienok sťažovateľky na štúdium. Tá nemohla študovať – a ani nemohla byť diskriminovaná – lebo nedoručila povolenie k pobytu…

 18. Honza Werner Post author

  Marian: Nemáte pravdu, naopak, soud ve svém prohlášení přímo sekularismem argumentoval.

 19. xjur

  Marian, ujasni si to, prosim, v hlave. Opravdu si myslis, ze ona zakladni lidska prava stezovatelky = vsech muslimek jsou:
  * svobne prijimat nutnost byt obrezana,
  * svobodne chodit za svym panem jako ovce
  * svobodne prijimat zakaz ridit auto
  * svobodne trpet, ze pokud by sundala hadr z hlavy bude potrestana
  * svobodne prijmout trest za to, ze byla znasilnena
  * svobodne zit prevazne jen mezi zenami
  * svobodme se smirit s nemoznosti zmenit svuj stav
  * svobodne tajit, ze se ji nektera z uvedenych svobod nelibi
  Nejhorsi je, ze hlasani techto svobod bylo stezovatelce znemozneno nespravedlivymi pozadavky skolniho radu!
  ……..
  Ovsem ani nasi krestane na tom nejsou o moc lepe, i oni musi prijmout spoustu svobod, zejmena svobodu nemyslet rozumem.
  Takze zcela svobodne smi verit ocividnym nesmyslum, ktere hlasaji cirkve, beda jim, kdyby se jim to tyto svobody nelibily. Prisli by do pekla.

  Vsichni tito milovnici nabozenskych svobod tak trpi uz jen predstavou, ze by zili v sekularnim state, jak se jim obcas nekdo snazi vsugerovat. Nastesti pro ne ma ale CR do sekularniho statu hodne daleko.

 20. Ateistický laik

  Marian: Zákony sú spoločenskou normou – v uniformách SS nemôžete chodiť preto, lebo sa spoločnosť tak dohodla.
  A ve škole to platí podobně, do školy lez jen bez pokrývky hlavy.
  AKO VÁS OBMEDZUJE NOSENIE ŠATKY MOHAMEDÁNKY?
  Osobně nijak. Jinak je to „Propagace hnutí směrujícího k potlačení lidských prav a svobod“. A byl bych rád, aby se společnost na tomhle (propagace islámu) shodla, tak jak se shodla na náckách.
  Nijako. Vy obmedzujete!
  A chudáčky nácky taky omezujeme! 🙂

 21. A.S. Pergill

  Pár připomínek:

  1. Náboženství si nejsou rovná. I supersekulární stát musí být schopen rozlišovat náboženství, která jsou se sekularitou společnost kompatibilní a která ne. Případně která více a kterí méně. A na základě toho diskriminovat, a někdy i velmi tvrdě.
  V reálu to tak děláme, když potlačujeme např. pedofilní sekty (vyjma islámu), nebo sekty či náboženství, provozující lidské oběti (opět vyjma islámu s tím, že mormoni /na rozdíl od muslimů/ dostali registraci za příslib, že na našem území lidské oběti nebudou provádět).
  Pokud bychom toto nedělali (a vůči islámu to, bohužel, neděláme) stavěli bychom se do role „užitečných idiotů“, kteří pomáhali pod praporem „absolutní demokracie“ bolševikům dostat se k moci (podrobnosti viz Lenin: Stát a revoluce).

  2. Pro mnohá náboženství je stát, pro který je náboženství neutrální otázkou, naprosto nepřijatelný, ale to jim nevadí, aby nevyužívaly jeho náboženské neutrality k jeho zničení (a jsme zase u těch muslimů, kteří to mají jednoznačně v programu a také podle toho dělají; počínají si přesně jako bolševici v Rusku viz předchozí bod).

  3. Z dlouhodobého hlediska je menší zlo stát, který nebude „přísně sekulární“, ale tvrdě potlačí vše, co se snaží praktickou (byť ne ideální) sekularitu zlikvidovat, než stát, který se pod praporem „ideálního sekularismu“, paralyzujícím jeho obranné schopnosti, propadne do islámské diktatury na úrovni Íránu nebo „islámského státu“.
  Je to v podstatě stejný rozpor jako demokracie versus v jejím systému působící antidemokratické strany (pokud nebudou systematicky potlačovány, zvítězí a demokracii zlikvidují, jak se stalo v Rusku a dalších socialistických zemích s bolševiky a komunisty, v Německu s NSDAP, v Itálii s fašisty atd.).

 22. Bílá Velryba

  Jak píše Pergill, naprostý souhlas, ostatně je to přesně to, jaký sekularismus chci, takový, které rozlišuje podle kompatibility a podle toho i jedná. Žádná „rovnost náboženství“. Je zde různá nebezpečnost různých věrouk.

  Mariane, opět, nejsem žádný multikulturalista, ale anti-multikulturalista. Jsem ateista a jsem proti multikulturalismu, už to chápeš? Jsem pro osvícenskou, sekulární a racionální kulturu, která bude náboženství vytlačovat. Nejdřív ty nejagresivnější. Pak ty další. Zatím.

 23. Ateistický laik

  A je islám (celý systém = korán + hadísy + síra /nebo jak se to všechno nazývá/) vůbec náboženství?
  Není to celý politický systém maskující se za náboženství?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Warner#Politick.C3.BD_isl.C3.A1m

  Co se týče křesťanství, tak si myslím, že kdyby se za cca 1000 let v Evropě pod tlakem neotupilo, tak by na tom bylo možná stejně. A vidím to stejně jako Bílá velryba. Islám, nás v Evropě ohrožuje víc něž naši černoprdelníci, i když i ti jsou schopni v rámci náboženského boje jít proti společnosti jako „užiteční idioti“.

 24. mulit

  S křesťany se to má tak, že ti fundamentalističtí nejsou nikdy sluníčkáři. Jsou velmi proti islámu. Rozmělnění a umírnění křesťané jsou pak vítači a sluníčkáři. Najít u letničních sluníčkáře je téměř nemožné. U formálních katolíků je to skoro pravidlo, že co formální (umírněný) katolík, to sluníčkář.

 25. Hraničář

  Jen pro zajímavost – článek o islámu v Rakousku – ale hlavně v diskuzi spor mezi katolíkem a ateistou.

  https://nazory.aktualne.cz/komentare/allah-je-sexy-katolicke-rakousko-se-hada-o-islamske-skolky/r~8aaa93ec790111e7986b0025900fea04/

  Až po vložení jsem se začetl do zdejší diskuze a ejhle, ono to pasuje na Xjurův názor:

  xjur
  13.11. 2017

  Ovsem ani nasi krestane na tom nejsou o moc lepe, i oni musi prijmout spoustu svobod, zejmena svobodu nemyslet rozumem.
  Takze zcela svobodne smi verit ocividnym nesmyslum, ktere hlasaji cirkve, beda jim, kdyby se jim to tyto svobody nelibily. Prisli by do pekla.

 26. Hraničář

  A.S. Pergill
  14.11. 2017
  Je to v podstatě stejný rozpor jako demokracie versus v jejím systému působící antidemokratické strany (pokud nebudou systematicky potlačovány, zvítězí a demokracii zlikvidují, jak se stalo v Rusku a dalších socialistických zemích s bolševiky a komunisty, v Německu s NSDAP, v Itálii s fašisty atd.). …………………..

  Včera jsem debatoval se známou, která „kroutila očima“ když jsem jí řekl, že jsem volil Okamuru. Ale koho volit? „Tradiční, demokratické“ strany s rozplizlými, slabošskými politiky „bez koulí“? Takový Sobotka, Špidla …. Pithart a pod., filosofové Sokol, Halík …… u mě vůbec nevzbuzují ani naději, natož jistotu, že v případě nějakého průšvihu se projeví jako správní „vůdci“, schopní rázného vedení společnosti. Ještě snad Topolánek, ale přesto ho za prezidenta určitě volik nebudu. Okamura, Babiš (i když miliardáře nijak nemiluju) u mě vzbuzují alespoň naději, že by se „lídry“ mohli stát.
  Vzpomněl jsem na meziválečné Německo. Jako laik jsem si vytvořil takovou „směšnou“ hypotézu, že po I.WW byl tam takový „nevěstinec“, pod vedením demokratických politiků, že když vystoupil Hitler a slíbil udělat pořádek, že vyhrál volby. A pak jsem se dočetl od nějakého britského historika, že to tam tak nějak skutečně bylo.

 27. Hraničář

  Ateistický laik
  14.11. 2017
  Co se týče křesťanství, tak si myslím, že kdyby se za cca 1000 let v Evropě pod tlakem neotupilo, tak by na tom bylo možná stejně. …………………….

  Jo, přečti si stránky „tradičních“ katoliíků, jaké mají představy o společnosti, kdyby mohli vládnout. Duše a hvězdy, Te Deum Hodie, Světlo, Immaculata ……..

 28. Bílá Velryba

  Ti křesťani, kteří zde vítají islám jsou ve výsledku horší než ti konzervativní, kteří islám nevítají, i když mají své mínusy, přeci jen to nejsou muslimové. Ale ve skutečnosti jsou vítači i mezi polo-konzervativními křesťany jako je Halík. Halík není žádný liberál, kdo zná jeho názory na LGBT a tak dále. Ten by chtěl rád spojenectví s muslimy, s těmi obyčejnými, kam počítá i hlavy naší muslimské obce, což jsou radikálové. Na takové si dávat větší pozor než na Kaczynského a jeho kámoše.

  Důležité je postupovat takticky. Spojit se načas s tím, kdo představuje menší ohrožení proti tomu, kdo větší, pokud nemáme sílu to ukočírovat sami. A my nemáme téměř žádnou sílu, to je třeba si přiznat. Hezký den.

 29. Hraničář

  A hned jsem narazil na článek v KT. Psát svůj názor tam, nemá cenu. A proto ho dávám sem:

  „Navenek je naše společnost plně svobodná. Máme téměř neomezené možnosti, můžeme si vybírat z bohaté nabídky všech možných alternativ – v tom se Česká republika za posledních 28 let od sametové revoluce naprosto zásadně změnila. V čem se ale změnila velmi málo, možná vůbec ne, je schopnost lidí v naší společnosti se skutečně svobodně rozhodovat. S rostoucí nabídkou možností roste totiž i nárok na schopnost volby …………..
  To je také důvod, proč se u řady lidí setkáváme s téměř nepochopitelným počínáním: přestože mají svobodu, raději si volí autoritu, která jim nenabízí pluralitu a možnost volby, ale pevnou ruku a jasná sdělení, co je správně a co špatně. ……………………………. A čím více budou ve společnosti nejistoty (např. v souvislosti s uprchlickou či ekonomickou krizí), tím více se nejistí a úzkostní lidé budou potřebovat chytit jasných a jednoznačných řešení, i když to bude znamenat vzdání se svobodných životních podmínek. ……………………….
  http://www.katyd.cz/clanky/potrebovali-bychom-take-sochu-odpovednosti.html

  Kladu si otázku, zda skutečně jsme schopni se „svobodně“ rozhodovat. Čím více jsme vzdělanější, tím více si uvědomujeme, že toho spoustu nevíme. Když jsem byl úředník, věděl jsem, že mám více informací než „prostý“ občan a také jsem tedy rozhodoval „direktivně“. Teď toto uznávám i u politiků. Pokud v něj mám (nějakou) důvěru, jsem přesvědčený, že má více informací a tedy i větší možnost rozhodnout správněji. Zároveň ale vím, že každý člověk se rozhoduje subjektivně, a proto požaduji možnost obecného referenda. Ale to co píší v KT o té „svobodě“, považuji za nesmysl. Za zlobu, že ti „hloupí“ občané, ta „lůza“, „plebs“ …. rozhodli jinak, než si přála ta „vzdělaná elita“!

 30. mulit

  Hraničář:Včera jsem debatoval se známou, která „kroutila očima“ když jsem jí řekl, že jsem volil Okamuru.

  Já vidím články na idnesu, lidovkách a novináři se stále nedokážou smířit s tím, že Okamura bude místopředsedou sněmovny. Totéž Česká televize.

  K tomu článek http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Spadli-jsme-az-na-dno-mnoho-veci-je-horsich-nez-za-komunistu-Nastupuje-totalita-ze-Zapadu-Nechutna-hysterie-kolem-Milose-Zemana-Jaroslav-Basta-o-listopadu-1989-a-dnesku-512212

  Já si pamatuji 80. léta a dneska je to stejné. V médiích stejná svazácký aktivismus. Tehdy to dělali pro CCCP a Brežněva, dneska to dělají pro EU a Markelovou a Makrona. A nesnášejí pluralitu a diverzitu. Oni prostě nedokážou žít bez vytýčení jednoho směru a přilnutí k tomu směru. Svým způsobem je o forma nábožnosti.

 31. Jaroslav Štejfa

  Tedy pánové Hraničáři, mulite, možná další, jestli si myslíte, že současné klopýtání demokratického systému v ČR lze vyléčit vládou silné ruky, notabene vedenou lidmi jako je Zeman, Okamura, Babiš, tak se obávám, že to je cesta do totality. Tito lidé dobře vědí, že stačí zblbnout cca 15-20% voličů a mohou si dělat co chtějí. Hitler či Gottwald nebyli ani zloději, ani bigotní věřící, ani nemilovali krev. Milovali moc a zaklínali se blahobytem svých voličů a zářivými zítřky.
  Dělali pořádek. To byste chtěli?
  Jaroslav Štejfa

 32. A.S. Pergill

  @Jaroslav Štejfa Jsem velice sorry, ale v momentě, kdy nás „demokraté“ vedou do islámské totality (z níž se ještě nikdo v historii nedokázal sám vyhrabat), tak je menší zlo ta vláda tvrdé ruky (z té se svépomocí dokázala vyhrabat řada zemí). Nehledě k tomu, že demokracii už tu v podstatě nemáme (masívní cenzura, nerovnost před zákonem a další dnes již bohužel běžné jevy).
  Nehledě k tomu, že ve válce (a my ve válce s islámem fakticky jsme) suspendují některé prvky demoracie i jinak téměř ideálně demokratické státy. I USA internovaly po Pearl Harbouru Japonoameričany a bylo to správné. My bychom měli to samé udělat s muslimy a jejich pomahači. Nejlépe po celé Evropě.

 33. mulit

  Jaroslave Štejfo, ten, kdo usiluje o totalitu, není Zeman, ani Okamura, ani Babiš, ale Kalousek, Farský a tzv. pražská kavárna. A sluníčkáři a multikulturalisté. A havloidi. Bylo to vidět v minulé volbě prezidenta, jak tlačili Schwarzenberga. To bylo horší než za komunistů. A když jejich kandidát neuspěl, tak se nesmířili s porážkou. Ti chtěli všem vnutit povinně jejich směr. Já jen doufám, Jaroslave, že ty to v sobě nemáš, tu nenávist k pluralitě a svobodě a že bys nechtěl všem vnutit, aby povinně vyznávali tvůj politický směr? Nebo bys chtěl lidi unifikovat podle tvého vyznání?

 34. Bílá Velryba

  Souhlas s mulitem a Pergillem. Nejblíže k totalitě mají dnes multikulturní socialisté z top09, zelených, pirátů, …

  Na Západě když politik řekne pravdu bez eufemismů, už je vytlačován z mediálního prostoru, je to strašné, co se děje. Západ už není Západem.

  Jsme v kulturní, někdy i v nekulturní válce s islámským světěm, to je třeba řešit nejdříve.

  Multikulturalismus a islám jsou dva největší nepřátelé, ne žádní fiktivní náckové nebo komunisti nebo Putin. Žádný Orbán nebo Kaczynsky. I když se tam dějí věci, které se mi nelíbí, tak nárůst komunity muslimů už se změnit moc nedá, zato zákony o potratech zavedené Kaczynského partou se změnit dají po příštích volbách. Ta osudovost u křesťanistů je jiná než u multikulturalismu a islámu. I malá muslimácká komunita, která naroste do 2-5% už je smrtelně nebezpečná. Většinově jsou muslimové radikálové. Mnohem větší a nebezpečnější než nějaký evangelikál, a to teď nemluvím ani o terorismu. Je 21.století. Mějte se.

 35. A.S. Pergill

  @Jaroslav Štejfa Demokracie je, bohužel, v boji proti totalitářským ideologiím (náboženským i sekulárním) dost bezzubá (zejména, pokud má v sobě vnitřní nepřátele, kteří s tou ideologií sympatizují).
  V 90. letech v Beně před porodnicí na Obilním trhu opruzoval jakýsi náboženský fanatik „proti potratům“. Nebyla s ním rozumná řeč, soudy se táhly léta. Faktem je, že za komunistů by ho sbalili, zkopali do bezvědomí a vyhodili někde za městem do škarpy a v případě recidivy repete. Tady se to podařilo vyřešit, až se, alespoň dočasně, podařilo vytlačit lidovce z hejtmanství a městského magistrátu (to je o tom vnitřním nepříteli).

  U toho islámu by stačilo důsledně, ale tvrdě (třeba až do střelby do živého) prosazovat platné zákony a důsledně trestat jejich porušování. Jenže „demokraté“, rozložení proislámskými sympatizanty, to nedělají, takže by to chtělo nějakého Duterteho. Klidně i s těmi „eskadrami smrti“.

 36. Azazel

  Můj recept je: téměř nulová migrace muslimů včetně uprchlíků před válkou (podle toho upravit i naší ústavu, tedy zpřísnit azylové řízení), zákaz propagace islámského práva, což navrhuje SPD, to je naprosto v pořádku, tvrdší postihování imámů jako je Alrawi, natož ty co jsou horší, na Západě mluví tvrději, přitom Alrawi už byl i trestně stíhán, ale kvůli zbabělosti to nevyšlo. Zastavení styků se Saudskou Arábií a zákaz financování všeho z jejich peněz. Vykázání jejich imámů. Zákaz studií v SA. Vypovědění všech smluv s multikulturními neziskovkami a vyloučení výuky multikulturalismu na základních a středních školách. Na vysokých školách reforma humanitních věd, vytlačování multikulturalismu a postmoderny za škol. Změna ve veřejných médiích, jiná kontrola, více protimultikulturních hostů a více takových redaktorů, ať je to víc vyvážené. Dlouhodobě pak sebrat všechny výhody církvím, odebrat je i muslimské obci. Přísně sekulární stát.

  Dokud toto nebude možné, tak se spojit s někým, kdo chce řešit prioritně tu migraci a to právo šaría, i kdyby to byl konzervativnější křesťan. Je to věc strategie, ale také taktiky.

  Hezký den a zase někdy.

 37. Hraničář

  Bílá Velryba
  15.11. 2017
  Na Západě když politik řekne pravdu bez eufemismů, už je vytlačován z mediálního prostoru, je to strašné, co se děje. Západ už není Západem. …………………….

  V pondělí jsem se bavil se známými a jeden tlumočil zkušenost jeho známého, z USA. Šel tam městem, s místním Čechoameričanem, a před nimi klopýtlo a upadlo dítě, které šlo s matkou. No a ten Čech přiskočil, že ho jako pomůže zvednout. U nás (zatím) normální. Ale ten Čechoameričan jej zachytil a prý – „ty chceš celý život platit!?“ Čech byl z toho překvapený, co prý a jak, a ten místní mu vysvětloval, že rodiče by ho klidně mohli zažalovat. že dítěti ublížil, že ho třeba zmrzačil! A varoval ho, aby si ničeho nevšímal a do ničeho se nepletl.

  Moje sousedka, taková „alternativní“ aktivistka, mně před pár dny vykládala, jak byla na nějakém mezinárodním školení v Irsku, kde měli také skupinu školních dětí. Pruvní poučení kterého se jim dostalo bylo, že se dětí nesmějí nijak dotýkat, nesmějí jim pomáhat, třebas oblékat, nesmějí se jich dotknout ani když dítě upadne a zraní se, nejdříve to musí oznámit rodičům a vyžádat si souhlas, že dítě mohou ošetřit!

 38. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  15.11. 2017
  Tedy pánové Hraničáři, mulite, možná další, jestli si myslíte, že současné klopýtání demokratického systému v ČR lze vyléčit vládou silné ruky, notabene vedenou lidmi jako je Zeman, Okamura, Babiš, tak se obávám, že to je cesta do totality. ……………………….

  Je v USA (dosud) demokracie? A je schopna zvládnout problémy?

  Šéfa Facebooku ale překvapila právě ona epidemie drogové závislosti, kterou mimo Ameriku příliš nevnímáme, ovšem z bližšího pohledu připomíná docela slušnou apokalypsu. Pro představu pár čísel: odhaduje se, že ve Spojených státech je v tuto chvíli závislých zhruba 2,5 miliónu lidí. Počty stále prudce stoupají a s nimi počet úmrtí. Vloni zemřelo na předávkování 64 000 Američanů, to je skoro dvakrát víc, než kolik zahynulo při dopravních nehodách. Od roku 2000 zemřelo v důsledku závislosti na opiátech těžko uvěřitelných půl milionu obyvatel USA.
  Pokud nás pohoršují (také těžko uvěřitelné) počty obětí masakrů střelnou zbraní, je to proti opiátové krizi slabý čaj – předávkování je od počátku století o 300 000 více. Reportáže z některých částí USA připomínají dystopické romány s předávkovanými lidmi zhroucenými za volanty aut, na parkovištích před supermarkety, na školních zápasech. Vymírají celé rodiny a v některých městech se uvažuje o tom, že protidávky proti předávkování budou volně dostupné na všech možných místech podobně jako třeba hasicí přístroje.
  Příčiny celonárodní katastrofy jsou komplikované a překvapivé, souvisí se změnou postojů k právům pacientů, k léčbě bolesti, s rozvojem marketingu léčiv a s nástupem svérázných mexických dealerů heroinu, kteří všichni pocházejí z jednoho malého města. …………
  https://www.respekt.cz/denni-menu/jsem-otresen-z-rozsahu-drogove-krize-rika-sef-facebooku-po-americkem-turne

  https://www.respekt.cz/denni-menu/armady-trollu-manipulujicich-s-verejnym-minenim-sili-na-celem-svete

 39. Hebért

  Ona některá z parlamentních stran chce zrušit demokracii? Snad jen KSČM, ale možná ani ta ne. Jinak nevím nic o „silné ruce“ nebo o diktatuře, která strana to chce, Jaroslave?

 40. A.S. Pergill

  @Hebért
  @Jaroslav Štejfa
  „Vláda silné ruky“ může být klidně i demokratická. Pokud vystřílím demonstraci muslimů (nebo třeba nacistů) za zrušení lidských práv pro ženy a nemuslimy (nenacisty), tak jednám sice v duchu „vlády silné ruky“, ale zcela uvnitř limitů demokracie. Faktem ovšem je, že pokud se demokracie nepochlapí a neprovede takováto opatření, přijde někdo „s kulema“, kdo to udělá a jen tak mimochodem tu demokracii zlikviduje taky.
  Druhou věcí je, že z neislámských (a zejména +- sekulárních) totalit se řada států dokázala vyhrabat sama (byť třeba až po desítkách milionů obětí a desítkách let, jako třeba Čína nebo Rusko), zatímco z islámské totality se zatím nevyhrabal žádný stát nikde na světě a nikdy v historii (Turecko je důkaz, že se to udělat nedá). Takže menší zlo je akce a obranyschopná sekulární totalita, třeba i s mlýny na masokostní moučku, které předhazují (vytržené z kontextu) Konvičkovi, než tady nechat vybujet sociální rakovinu jménem islám, abychom snad neporušili lidská práva jejích metastáz.

 41. Hosamen

  Pan Kříž je advokát, takže zná Listinu nákladních práv a svobod, Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv, kde soud ve Štrasburku vyjádřil pro EU rovnoprávnost víry a náboženství.
  ČLÁNEK 9
  Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
  1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského
  vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské
  vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své
  náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými,
  ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním
  náboženských úkonů a zachováváním obřadů.
  2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může
  podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou
  nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti,
  ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv
  a svobod jiných.
  Tedy ateista má právo říci o náboženství svůj názor. Není možné zvýhodňovat lidi jiného náboženství, což není sekularismus, pokud věřící mají stejná práva,
  Soud prohrála právě proto, že žádala výhodu pro islám, na což nepřišla sama, žádala to před ní paní Šabatová, dnes ji podporuje kněz Zbigniew Czendlik. V televizi vykládal, že lidé bez víry nejsou, jsou lidé věřící a lateisté věřící v neexistenci Boha.
  Odpověděl jsem mu na to, pokud je název ateista odvozen od a theos, ŘKC se odvolává na Aristotelovu logiku, pak je pravdivé prokazatelné. Nemám důvod si lámat hlavu neprokazatelným Bohem, zbytečné nedělám, on zatím Boha neprokázal.

 42. Hebért

  Advokát Šabatové, jistý Polák, zase řekl, že náboženské víry jsou nadřazené těm nenáboženským podle ústavy. Zde je vidět jejich smýšlení.

  Jinak rovnoprávnost náboženství je nesmysl, když přijdu se sektou, kde bůh hlásá nenávist a potlačování třeba nevěřících, což je islám, nebo se sektou, která hlásá vraždění zrzavých lidí, tak taková víra nemůže být rovnoprávná. Jednak je třeba zbavit privilegií všechny náboženské víry, jednak je třeba se nejdřív vypořádat s těmi nejagresivnějšími. Ty není možné ani „zrovnoprávnit“, pouze je potlačovat zákonem a represí a vzděláním.

  Ústavu je nutné nově vyložit nebo nejlépe předělat. Zatím.

 43. Hosamen

  Jaroslav Štejfa
  Hitler byl katolík a dá se najít dost důkazů a Franco mu napsal nekrolog do francouzského čacopisu.
  Grano Salis napsal o historii spojenectví ŘKC a fašistů, fotografie a dokumenty. Christnet ho za to napadl. Je tam o době před válkou, spojenectvi za války, třeba také to, že jezuité a františkáni byli důstojníci Chorvatska, že esesáci psali, že to v koncentrácích chorvatska je horší než v Německu a Polsku. Pak pomoc válečným zločincům a organizace, které je pronásledovali.

 44. Hosamen

  @Hebért
  Nechápu proč třeba věřící označovali ateisty za komunisty, později za podporovatele komunistů, když třeba Volná myšlenka zásahem komunistů po roce 1948 zanikla pro přílišnou podporu ateismu. Jenže ani tehdy, ani dnes nebyli ateisté jen s levicovými názory.
  Pokud v roce 1989 91% členů KSČ nesouhlasilo s činností strany, říká mi to, že pracující nesouhlasili s aparátem.
  Dnešní situace ČSSD je podobná, Sobotka má málo zastánců.

 45. aleš

  Je smutné,
  jak jsou zde někteří ateisté pro totalitu.

  Máme se hospodářsky lépe než kdykoli v historii, máme (zatím) svobodu projevu, ale někteří jsou zde s demokracií nespokojeni.
  Proč?

  Není vztah s Bohem, není spokojenost v životě člověka.

 46. Jaroslav Štejfa

  Vidím, že jsem trefil do černého. Řada lidí zde je zřejmě schopná se k prosazení svých „demokratických “ názorů i prostřílet.
  Nějak vám uniká, že šéfem vlády bude někdo, kdo bude řídit stát jako podnik a žádný podnik se neřídí demokraticky.
  A vy potáhnete do boje proti třem tisícům (možná až 20 tisícům) lidí ve státě, kteří jsou v drtivé většině integrovaní, zatímco se vám zde klube nová státostrana. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Viděl jsem různé demonstrace v tomto státě, ale žádnou muslimskou.
  Jaroslav Štejfa

 47. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Je to skutečně smutné.
  Jaroslav Štejfa

 48. aleš

  … šéfem vlády bude někdo, kdo bude řídit stát jako podnik

  Nejen to, je evidovaný jako agent STB. V podezření je i ze spolupráce s KGB.
  Jeho majetek vzrostl během čtyř let působení ve vládě z 40 mld. na 84 mld. Kč (zdroj Forbes). Jeho úspěch způsobila jím ovládaná média a neschopnost lidí kriticky myslet, popř. volit všeobecné zlo ve prospěch osobního dobra.

  Strategie je jednoduchá:
  Andrej Babiš: Koupím si, co budu chtít. To není váš problém
  http://student.e15.cz/q-a/andrej-babis-koupim-si-co-budu-chtit-to-neni-vas-problem-1324632

 49. aleš

  Zeman, Babiš i Okamura jsou pro zrušení protiruských sankcí.

  Dva dny po podpisu memoranda mezi českou vládou a firmou EMH o těžbě lithia přišel proruský server Aeronet se spekulací, že z těžby by měla mít zisk vládní sociální demokracie. Zprávu začali zprvu rozšiřovat přes sociální sítě příznivci strany SPD Tomia Okamury, potom se jí chopila média jako Parlamentní listy a Andrej Babiš na Facebooku. A nakonec i mainstreamová média.

  Spekulace se nezakládala na žádných faktech a důkazech, ale způsobila mimořádnou schůzi sněmovny a není vyloučené, že měla svůj podíl na tom, jak voliči hlasovali v následných parlamentních volbách, v nichž sociální demokracie propadla. Pro experty, kteří se zabývají hybridní válkou, v níž vyniká především Rusko, se Česko se svou aférou lithium stane nejspíš příkladem toho, jak se dá dobře mířenou a načasovanou spekulací znejistit společnost a případně ovlivnit politika.
  https://archiv.ihned.cz/c1-65955890-stred-evropy-martina-ehla-afera-lithium-se-zrodila-na-konspiracnim-proruskem-serveru-pres-babise-se-dostala-do-snemovny-a-zrejme-ovlivnila-volby

  Vypadá to, že Rusko bude v ČR stále více aktivní v ovlivňování veřejného mínění.

  Proč se lidé nepoučí z historie?

 50. mulit

  Alešek jako vítač muslimů a sluníčkář. To ho v jeho rodném křesťanském sboru moc nepochválí…

 51. Hebért

  „Řada lidí zde je zřejmě schopná se k prosazení svých „demokratických “ názorů i prostřílet.“

  Já tady nikoho kromě Pergilla nevidím.

  Střílet jen teroristy, když není na zbyt. Ostatní tady o střílení nemluví. Kde je ta „řada lidí zde“?

  Zase sluníčkářské zevšeobecňování. A to mluví o „stereotypech“ tyhle křiváci. Havel už je mrtvý, smiřte se s tím konečně. Naučte se s tím žít, nedělejte si z něho kult. Ani „myšlenkový kult“. Nemá to cenu. Národ vám na to z většiny kašle. Naučte se spíš přemýšlet. Neopakovat jen ty sračkoidní poučky z Respektu a Deníku Referendum.

  Islám je nebezpečí podle všech dostupných statistik víc než co jiného. Stačí umět číst.

 52. Hebért

  Alešku, Putin a putinovci využívají hlavně křesťany a konzervativce při prosazování svých cílů. Alešku, Putin mluví hezky o islámu. Rusko je součástí OIC. Některé jeho kroky jsou diktátorské. Jako v muslimských zemích, kde je to ještě horší. My tady právě islám nechceme, protože by to tady nakonec bylo horší než v Rusku.

  My nechceme ani vládu křesťanů, ani muslimů. Důležité je, že muslimové jsou dnes víc fanatičtí v průměru. A podle toho postupujme, jako ateisté. O zničení demokracie jsem já nepsal vůbec, jestli jí něco zničí, tak islám v budoucnu. Ne Okamura a spol. Mějte se a zase někdy.

 53. aleš

  @mulit

  Alešek jako vítač muslimů a sluníčkář.

  Dle tebe, kdo není proruský, je vítačem muslimů, nebo z čeho vycházíš? To zase bude nějaký nesmysl.

 54. první z kacířů

  Jaroslav Štejfa
  15.11. 2017
  A vy potáhnete do boje proti třem tisícům (možná až 20 tisícům) lidí ve státě, kteří jsou v drtivé většině integrovaní, …

  No, může být muslim integrovaný???

  A pak, s kolika lidmi začínal Hitler a jak dopadlo ustupování jeho požadavkům?….

 55. Hebért

  Ne, muslimové nejsou v drtivé většině integrovaní a 20 000 úplně stačí. Nejsou integrovaní ideově z velké většiny, ani v západní Evropě, nevím proč u nás by to bylo jiné. Jen jsou víc potichu, protože je jich tu málo. Není proč tu mít to co Francie a Švédsko, země, které se rozpadají díky 5%-10% muslimů. Stačí 5% a už to jde pomalu do háje.

  Ať si to pan génius Štejfa zkouší u sebe doma se třema, ať nedělá NEVRATNÉ experimenty s národem, to samé radím redaktorům Respektu a DR. Děkuji a raději jdu. Zase někdy.

 56. první z kacířů

  Hebért
  15.11. 2017

  Registrujete také (v Praze) jak přibývají lidé tmavé a černé pleti?… jako zaměstnanci ochranek v obchodech, jako řidiči, coby různě postávající skupinky, o Václaváku a Staromáku ani nemluvě (distribuce všeho možného nelegálního).

 57. Hraničář

  Hebért
  15.11. 2017
  Jinak rovnoprávnost náboženství je nesmysl, když přijdu se sektou, kde bůh hlásá nenávist a potlačování třeba nevěřících, což je islám, nebo se sektou, která hlásá vraždění zrzavých lidí, tak taková víra nemůže být rovnoprávná. Jednak je třeba zbavit privilegií všechny náboženské víry, jednak je třeba se nejdřív vypořádat s těmi nejagresivnějšími. Ty není možné ani „zrovnoprávnit“, pouze je potlačovat zákonem a represí a vzděláním. …………

  No, vidíš. Tohle dělali komunisté za socialismu. A i proto je nemáme rádi.

 58. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  15.11. 2017
  A vy potáhnete do boje proti třem tisícům (možná až 20 tisícům) lidí ve státě, kteří jsou v drtivé většině integrovaní, zatímco se vám zde klube nová státostrana. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Viděl jsem různé demonstrace v tomto státě, ale žádnou muslimskou. ………………………

  Když před (pár) lety hořela předměstí francouzských měst, bylo u nás v tisku prohlášení (nějakého) představitele německých umírněných(!) muslimů: „Až nás bude dostatek, změníme zákony; a budeme na to mít nárok!“

  „A měl pracdu, předsedo!“ Muslimům v Kosovu to schválilli NATO, EU i USA.

 59. Hraničář

  Hmmm… je to pravda?

  VÁLKA V DÁNSKU – O TOM ČT A NAŠE MEDIA MLČÍ:

  V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny nebo bloky házené z dálničních přejezdů a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy.

  Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP (Střední východ, severní Afrika, Pákistán) V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako „masivní nízkofrekvenční džihád“, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu nyní náhodně střílí nevinné lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města.

  Tři lidé byli již postřeleni díky divoké formě snahy migrantů dosáhnout svého cíle. Vzhledem k tomu, že všichni zranění byli mladí muži – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani. Preben Bang Henriksen, mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království:

  „Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Preben Bang Henriksen. Mluvčí opozičních sociálních demokratů Trine Bramsen souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za „katastrofu“. Po celá desetiletí, kritici islámu a muslimské imigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří povzbuzují přijímání migrantů, nebo uprchlíků z islámských zemí. Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto opovržlivého násilí. Ale zřejmě jsou.

  Ve snaze omezit toto zhoršení právního státu – a veřejné bezpečnosti obecně – dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance.

  A naše media včetně ČT tuto maičkost jako vždy tutlají.

  https://www.google.cz/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=1&cad=rja&uact=8&ved= 0ahUKEwj- 34jO6onXAhWsK5oKHTRXAiEQFggwMA A&url=http%3A%2F% 2Fsvobodnenoviny.eu%2Fdanska- vlada-ke-kriminalite- muslimskych-migrantu-nejhorsi- situace-od-druhe-svetove- valky%2F&usg= AOvVaw3UcnfIdH0i3fPeQvrUksuz

  https://www.10news.one/danish- government-on-escalating- malicious-migrant-crime-worst- situation-since-2nd-world-war/

 60. A.S. Pergill

  @Hosamen
  „2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může
  podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou
  nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti,
  ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv
  a svobod jiných.“
  Právě proti je správné potlačit islám a je to možné bez kolize s Listinou práv a svobod a ostatními podobnými dokumenty. On je v ní dokonce článek, který explicitně uvádí, že práv z ní vyplývajících je nepřípustné vy/zne/užívat k potlačování práv jiných. Takže v situacích, kdy se muslimové= (nebo jejich spojenci, jako třeba Šabatová) odvolávají na tento dokument, tak je třeba jim jasně říct, že nemají nárok, i podle tohoto dokumentu, ať si ho laskavě přečtou celý, nebo jeho významné části nezamlčují.

  @Jaroslav Štejfa
  A co chcete dělat jiného s totálně vymozkovanými fanatiky, s nimiž není absolutně možná žádná dohoda o přijatelném kompromisu? Prostě musíte tu demokracii prosadit silou. A pokud zdegenerovala natolik, že toho není schopná, pak je menším zlem nedemokracie jdoucí proti těmto fanatikům, než nedemokracie, jakou by nastolili oni.
  MMCH pokud se fašistům z „demokratického bloku“ podaří zablokovat Okamuru a jeho návrhy (které jsou hluboko uvnitř demokratického diskursu), pak skutečně asi nezbude nic jiného, než demokracii odstavit od moci (doufejme, že dočasně) a tyhle věci prosadit silou, jinak tu budou vládnout monstra, vymozkovaná islámem, a poměry tu budou stejné, jako v „chalifátu“.
  Ve skutečnosti je tu muslimů už kolem sta tisíc, nicméně za zadkem mají více než miliardu fanatiků. Sudetští Němci by pro První republiku taky nebyli problém, kdyby neměli za zadkem hitlerovské Německo.

  @aleš
  Řízení státu jako podniku je, pochopitelně ryzí fašismus (jako v Itálii za Mussoliniho), to je jasné. Nicméně poměry za Mussoliniho (než se z něj stala Hitlerova loutka) nebyly o moc horší než za Husáka u nás. Ani tam neměli antisemitismus, sám Mussolini měl za časů, kdy se dral k moci, židovskou milenku (a patrně to byla ona, kdo ho „politicky vyškolil“).
  Tím nehodlám propagovat fašismus, jen ukazuji, že to, na rozdíl od islámu, není absolutní zlo. Demokracie je pochopitelně lepší, ale pokud ji soudruzi z „demokratického bloku“ hodlají zrušit a předat moc náboženským fanatikům (jde MMCH o strany, které procpaly církevní restituce, tedy strany amorálního lidského odpadu a zločinců), pak je menší zlo vyústění situace do standardního fašismu s Babišem místo Mussoliniho, než propad do poměrů, jaké se ustanovily pod vládou muslimů v Sýrii a Iráku.

 61. ateista

  Vážení, začněte brát problém muslimů vážně. Představme si, že by všichni imigranti byli křesťané. Ubylo by asi násilí, ale problém, jak je ubytovat, nakrmit, zaměstnat by zůstal (viz problém s bezdomovci z řad imigrantů v Německu). A islám tyto problémy znásobuje. Aby se občané báli ve své vlastní zemi – to ne. Podle mne to spěje k lokálním válkám v evropských zemích. Takže NE IMIGRANTŮM.

 62. Hraničář

  ateista
  16.11. 2017
  Vážení, začněte brát problém muslimů vážně. Představme si, že by všichni imigranti byli křesťané. Ubylo by asi násilí, ale problém, jak je ubytovat, nakrmit, zaměstnat by zůstal …………………..

  Vcelku souhlas, ale když jsem četl o syrských křesťanech jaký vedou život a jak si představují, že by měla vypadat společnost, pak se obávám, že i s nimi by mohly být problémy. Už jen proto, že naše úřady by je nerespektovaly jako Amíci mormony či Amiše.

 63. A.S.Pergill

  @Hraničář Ti Amišové žijí v USA v totálně oddělených enklávách (a na svém), takže tolerance je technicky možná. Tohle by se u nás dělat nedalo. Tím chci jen říct, že to není jen o respektování nebo nerespektování úřady. Koreshity v USA likvidovala armáda (či nějaké sbory typu Národní gardy) se spoustou mrtvých, včetně dětí, takže i ty USA mají limity náboženské tolerance, za které nejdou.

 64. WACO

  Koreshity? Známé je to jako Obležení Waco.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Oble%C5%BEen%C3%AD_Waco

  —-

  Jo, místní nomenklatura se tehdy utrhla ze řetězu.

  Co se stalo pak? Timothy McVeigh naplnil náklaďák výbušným hnojivem a odpálil to před budovou federálních úřadů. Bylo 168 mrtvých, stovky raněných a samozřejmě ho chytli a popravili – a všechny místní úřady pak dostaly pokyn to nehnat na ostří nože.

 65. Jaroslav Štejfa

  Musím reagovat obšírněji, protože stojím proti širšímu spektru pro mě nepřijatelných názorů a s určitým zklamáním, protože stojím proti lidem, kteří se prohlašují za ateisty. Z důvodů rozsáhlosti volím chronologii příspěvků a stručnost, rezignuji na systematičnost.
  Cituji: „Z dlouhodobého hlediska je menší zlo stát, který nebude „přísně sekulární“, ale tvrdě potlačí vše, co se snaží praktickou (byť ne ideální) sekularitu zlikvidovat, než stát, který se pod praporem „ideálního sekularismu“, paralyzujícím jeho obranné schopnosti, propadne do islámské diktatury.“
  Reakce: V pozici, kdy tomuto státu hrozí určitá nebezpečí, je islámská diktatura určitě až za nebezpečími světových konfliktů vyvolaných Severní Koreou a Ruskem. Určitě je pro společnost taková hrozba menší než drogy (vč. alkoholu a tabáku), dopravní nehodovost, rostoucí xenofobie všeho druhu atd. Doložitelné je to statistikami obětí, demonstracemi a podobnými projevy. Islamismus, jako hnutí na podkladě náboženství, je hospodářsky a politicky bezzubý, otřásá se vnitřními rozpory, až požírá sám sebe. Demokratické státy mají takové možnosti, že aniž by byly nuceny opouštět své principy, mohou tomu učinit přítrž. Například stačí vyřadit ropu jako drahou surovinu.
  Cituji: „Okamura, Babiš (i když miliardáře nijak nemiluju) u mě vzbuzují alespoň naději, že by se „lídry“ mohli stát.“
  Reakce: To je pravda. Jeden vytahuje direktivní systémy vlády pod jeho vedením – sám je velmi podivuhodného charakteru, od té doby, co dospěl, vystřídal servilnost ke každému režimu a neopomněl každý podojit „v rámci zákona“. Druhý zapleveluje politiku býlím „přímé demokracie“ – zamysleli jste se nad tím, kam to povede, když starostové, primátoři či hejtmani učiní to samé, jako Zeman – že se nebudou zpovídat zastupitelstvům, ale voličům přímo? Atd. Atd. Tak budeme mít našlápnuto zrušit senát, zastupitelstva, hejtmany a starosty bude premiér jmenovat posléze přímo, vždyť má mandát a je to lacinější a hrozí ta islamizace a jedeme. Pak bude opravdu pořádek.
  Cituji“ „A my nemáme téměř žádnou sílu.“
  Reakce: Proboha, kdo je to my? Nač ten defétismus?
  Cituji: „Já si pamatuji 80. léta a dneska je to stejné. V médiích stejná svazácký aktivismus. Tehdy to dělali pro CCCP a Brežněva, dneska to dělají pro EU a Markelovou a Makrona. A nesnášejí pluralitu a diverzitu. Oni prostě nedokážou žít bez vytýčení jednoho směru a přilnutí k tomu směru. Svým způsobem je o forma nábožnosti.“
  Reakce: Toto přirovnání se mi jeví jako obludné, pokud je považováno za obecný stav. Je zde řečeno, že společnost má tyto vlastnosti kdekoliv na světě. Autor výroku se přeci může směle na společnost v ČR vykašlat a odstěhovat se kamkoliv, kde ho přijmou. Má na výběr, jenom se musí vyhnout EU a Severní Americe a podobným režimům. Ohromně by mě zajímalo, kde by zakotvil. Pokud nenachází náhodou na světě místo, které by mu vyhovovalo, doporučil bych se zamyslet sám nad sebou. Do té doby je na místě, které mu pasuje nejlépe. Nač pak ten nářek.
  Cituji: „Jsem velice sorry, ale v momentě, kdy nás „demokraté“ vedou do islámské totality (z níž se ještě nikdo v historii nedokázal sám vyhrabat), tak je menší zlo ta vláda tvrdé ruky . . . atd.
  Reakce: Islámská totalita je strašák (viz předchozí) sloužící k novému prosazení autoritativního režimu. Není-li u nás demokracie, není nikde, zřejmě se zásadně lišíme v její definici. Ve válce nejsme – zase, každý si pod pojmem válka představujeme něco jiného. Internovat lidi na základě náboženského vyznání či národnosti či rasy je přímo nacizmus – můj naprostý odsudek.
  Cituji: „. . . ten, kdo usiluje o totalitu, není Zeman, ani Okamura, ani Babiš, ale Kalousek, Farský a tzv. pražská kavárna.“
  „Nejblíže k totalitě mají dnes multikulturní socialisté z top09, zelených, pirátů, …“
  Reakce: Nesmysl, není pro to žádný argument, pro opak ano.
  Cituji: „Demokracie je, bohužel, v boji proti totalitářským ideologiím (náboženským i sekulárním) dost bezzubá . . .“.
  „„Vláda silné ruky“ může být klidně i demokratická. Pokud vystřílím demonstraci muslimů (nebo třeba nacistů) za zrušení lidských práv pro ženy a nemuslimy (nenacisty), tak jednám sice v duchu „vlády silné ruky“, ale zcela uvnitř limitů demokracie.
  Reakce: Nesmysl. Potom by totiž demokracie nevyhrály II. SV, studenou válku a nerostl by počet demokracií ve světě. Nepadl by režim Salazarův, Francův atd. Mluvit o „eskadrách smrti“ nebo o vystřílení demonstrace kohokoliv jako o demokratickém nástroji je natolik obludné, že netřeba komentáře.
  Cituji: „Islám je nebezpečí podle všech dostupných statistik víc než co jiného. Stačí umět číst.“
  Reakce: Není to pravda. Viz výše.
  Cituji: „No, může být muslim integrovaný???
  A pak, s kolika lidmi začínal Hitler a jak dopadlo ustupování jeho požadavkům?…“
  Reakce: Nevidím pohrobky Hitlera někde v islámu. Vidím je v Zemanovi, Babišovi a Okamurovi, kteří usilují o zvrácení demokracie a podporu hledají mezi takovými, kteří nevidí potenciální konsekvence. Zamyslete se, kde se nacházíte vy.
  Cituji: „. Není proč tu mít to co Francie a Švédsko, země, které se rozpadají díky 5%-10% muslimů. Stačí 5% a už to jde pomalu do háje.“
  „Registrujete také (v Praze) jak přibývají lidé tmavé a černé pleti?“
  Reakce: Zřejmě se někteří z nás dají vyděsit medii velmi lehce. A ejhle už vybují xenofobie, tentokrát v barvě pleti.
  Cituji: „ Prostě musíte tu demokracii prosadit silou.“
  „ . . .pak je menší zlo vyústění situace do standardního fašismu s Babišem místo Mussoliniho, než propad do poměrů, jaké se ustanovily pod vládou muslimů v Sýrii a Iráku.“
  Reakce: Je to jednoduché – stačí nás přesvědčit, že zítra tady bude občanská válka jako v Sýrii (nakonec media má pod palcem kdo?) a budeme horovat pro režim standartního fašismu. Svatá prostoto.

  Shrnuto: Zemanové, Babišové a Okamurové vás mají přesně tam, kde chtějí.
  Jaroslav Štejfa

 66. Jaroslav Štejfa

  Ještě si dovolím instruktivní ukázku:
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/za-strycka-vovu-pujdeme-do-posledni-bitvy-hrimaji-v-kontrove/r~1475ca0cc9f611e7adc2ac1f6b220ee8/?_ga=2.137248310.725658031.1510671942-475373921.1473667227
  Takto je asi (podle některých ateistů) nutno vybudovat hráz proti „zhovadilým“ režimům v EU. Musí se začít od mládeže. A bude ten mír. Zeman už balí kufry.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Já vím, že je to mimo hidžáby a kříže.

 67. mulit

  Jaroslave Štejfo, díval ses včera za záběry ze 17. listopadu? Politici mluvili na kameru. Okamura řekl při příležitosti státního svátku, že byl tehdy v roce 89 student ve 4. ročníku SŠ. A že si váží toho, že máme demokracii a pluralitu. A že si přeje pluralitu i nadále. I pro své názorové oponenty. A tam někdo za ním stál a křičel proti němu a Okamura řekl redaktorovi, ať potom dá slovo i tomu člověku.

  To je demokracie, Jaroslave. Okamura je demokrat. Proti tomu Farský a Kalousek chtějí upéct, ukutit něco za zády občanů. Chtějí vládu elit. Vládu sebe sama. A lidi aby drželi hubu a krok. A to je novodobá totalita. A dovolit jenom jejich ideologický směr. Kalousek neřekl ani slovo o pluralitě, svobodě. Řekl jenom něco o demokracii a demokracie, to je on. Chce se svými 5% diktovat všem svůj názor. Proto ukutil ten svůj nový BLOK. Budou blokovat demokracii.

  Jaroslave, říkají ti něco slova jako svoboda, demokracie, pluralita, diverzita, volný výběr z pestré nabídky?

 68. A.S.Pergill

  @Jaroslav Štejfa

  1. (aktuálnost islámského nebezpečí) Když začalo Osvobozené divadlo varovat před nástupem nacismu v Německu, tak bylo obětí nacismu také podstatně méně než obětí dopravních nehod. A u nás v té době snad nacisté ještě nikoho ani zabít nestačili.
  Čili vaše argumentace drogami, dopravními nehodami, Severní Koreou atd. je prostě nesmysl.
  „Hroucení islámu“ se nekoná, naopak, pokud by v Sýrii a okolí nezasáhlo (a docela drsně) Rusko, tak by se tam dál řezaly hlavy jak na jatkách. Nezhroutil se ani Chomejního režim v Íránu, ani režim Talíbanu, ani další podobné. Naopak, řada civilizovanějších států se výrazně zislamizovala (Libye, Jemen a další). Po Erdoganově islamofašistickém puči je Turecko asi na úrovni Itálie po Mussoliniho „pochodu na Řím“ s tím, že proti Erdoganem hlásanému islamismu byl ten Mussoliniho fašismus jen čajíček. Indonésie se během posledního roku dostala na cestu tvrdé islamizace a zavádí likvidační opatření proti nemuslimům (asi nevědí, že je naši proislámšti agitátoři používali jako vzor „civilizovaného islámu“ a tuhle agitaci jim podtrhli).
  S vyřazením ropy souhlas. Kdo si myslíte, že platí ekologické organizace, bojující proti jaderné energii? Kdo si myslíte, že platí organizace, bojující proti průzkumu ložisek břidličného plynu?
  Další věcí je, že lidé nejsou blbí a vidí, jak to vypadá ve Francii, Německu a dalších státech, kde mají početné islámské menšiny.

  2) O tom aktivismu jsem sice nepsal já, ale stoprocentně se s tím ztotožňuji.
  To, že se současní neomarxističtí aktivisté a agitátoři, jak ve světě tak i u nás, nechovají úplně stejně jako svazáci v 50. letech, je prostě dáno jen tím, že mezi nimi a jejich soudobými analogiemi je ten rozdíl 60 let a něco. Podstata je naprosto identická.

  3) Islámská totalita je zcela reálná. Provozuje se ve státech, z nichž některé já ještě pamatuji ze školních let jako relativně civilizované. Například Afghánistan nebo Írán – tam dívky chodily normálně do školy a ženy do práce a chodily nezahalené. Fotky odtamtud byste mohl vydávat i třeba za fotky z některých zemí socialistického bloku nebo dokonce i některých západních.
  Dnešní poměry jsou tam naprosto jiné a stačilo na to pár desetiletí a na uchopení moci islamisty doba ještě kratší.
  A ve všech těchto zemích jsou od islamistického převratu ateisté pronásledováni a fyzicky likvidováni.
  Takže sorry, pokud se tu demokracie neudrží, tak zde raději budu mít stát, který bude systematicky vybíjet muslimy, než islámský stát, který bude systematicky vybíjet ateisty. Už prostě na základě ryze biologického pudu sebezáchovy.

  4) Za WW2 v USA internovali obyvatele japonské národnosti a ve Velké Británii obyvatele německé národnosti. A byly také zakázány (pro)nacistické politické strany. A byla zakázána proněmecká a projaponská agitace.
  Znamená to, že USA a velká Británie nejsou demokratické státy?

  5) Ve válce s islámem jsme. Vyhlásil ji Mohamed a v islámu neexistuje autorita (a ani z principu existovat nemůže), která by mohla s námi uzavřít mír.

  6) Demokratické státy vyhrály válku mj. proto, že suspendovaly řadu atributů demokracie. Pokud by někdo v roce 1942 uspořádal na Trafalgar square (třeba) pronacistickou demonstraci, tak by nejspíš došlo i na tu střelbu do demonstrantů.

  7) Ano, pokud nedojde k zablokování nástupu islámu v Evropě, dojde až na občanskou válku, případně „horkou“ válku mezi zislamizovanými a nezislamizovanými evropskými státy (nejspíš včetně použití ZHN).

  Shrnuto: Buď jste zblblý propagandou islamistů a jejich neomarxistických spojenců, nebo jste vědomým proislamistickým agitátorem.

 69. Jaroslav Štejfa

  K Pergillovi:
  ad1) Režimy v Rusku i Severní Korei deklarativně usilují o území jiných států (demokratických států) a mají na to prostředky. Toto nebezpečí není zanedbatelné. Znova – je větší, než nebezpečí planoucí z islamismu. Věřte, nevěřte. Z logiky vašeho výkladu plyne, že Rusko stabilizovalo režim, z kterého jste vyděšen. Neříkám, že islamismus je přátelský. Lze ho však poměrně pohodlně řešit mezinárodně politicky a uvnitř EU policejně. Válečně lze pouze nějaká území dobýt a pak vyhladit nebo zotročit obyvatele, tak dosáhnout vašeho cíle, nebo prohrát. Jako Francie či USA ve Vietnamu atd. Ani jedno z toho si nepřeji.
  Pokud Osvobozené divadlo upozorňovalo na nebezpečí nacismu, těžko tím myslelo na nahrazení tehdejší demokracie totalitním režimem, třeba pod vedením Národní obce fašistické v čele s Radolem Gajdou.
  Ad2) Prosím vás, kdo jsou „současní neomarxističtí aktivisté a agitátoři“?
  Ad3) Islámská totalita je skutečně naprosto reálná. Ovšem země, které dáváte jako příklad jejího vítězství, jsou nábožensky muslimské. Z toho jednoznačně plyne, že nelze několikasetletou politickou a morální zastaralost obyvatelstva nahradit mávnutím proutku s názvem třeba socialismus, komunismus nebo vývoz demokracie. To si mohli myslet vůdci typu G. Bushe; Stalin, Mao a jim podobní diktátoři měli plnou hubu demokracie a vůle lidu ale platilo: zabít někoho je vražda, zabít miliony je politika. Stačí být cynik nebo psychopat.
  Cituji: „Takže sorry, pokud se tu demokracie neudrží, tak zde raději budu mít stát, který bude systematicky vybíjet muslimy, než islámský stát, který bude systematicky vybíjet ateisty. Už prostě na základě ryze biologického pudu sebezáchovy.
  Tato věta je obludná, protože k uhájení demokracie doporučujete její potlačení i v dobách klidných, kdy problémy lze řešit v rámci deklarovaných zásad a poté až zde nebude, doporučujete se navzájem vyvraždit. Věru poučné.
  Ad4) Nalézáme se ve válečném stavu s někým?
  Ad5) S tímto jděte do kabaretu. Pokud bychom měli brát vážně všechna vyhlášené války tisíciletí zpátky . . . Připomínáte mi Psohlavce, kteří chodili údajně střežit hranice na kopcích, které už několik století neexistovaly. A osobovali si z toho plundrovat cizí majetek.
  Ad6) S tímto bodem souhlasím. Takže počkejme, až UK vyhlásí válku třeba Katar a můžeme fandit aby britský parlament odhlasoval, či ne, zřízení sběrného tábora pro Katařany. Do té doby nenahrávejte militantním zběsilcům a nestrašte.
  Ad7) Nemyslím, že máte pravdu. Chybí argumenty politické i hospodářské.

  Shrnuto: Počkejme, možná se dožijeme, kdo je zde zblblý.
  Jaroslav Štejfa

 70. Jaroslav Štejfa

  Milý mulite,
  připomínáte mi Budulínka, kterému stačilo k víře v dobrotu Jezinek prohlášení “ . . . jenom jeden prstíček strčíme a trochu se ohřejeme . . .“
  Jaroslav Štejfa

 71. Hebért

  Já se nebavím o terorismu a statistikách, ale o názorech muslimů a statistikách. O vyšší kriminalitě, o stoupajícím počtu znásilnění, na terorismus teď kašlu.

  Bavím se o Koopmansovi a Pew Research Center a dalších, kteří ukazují, co jsou muslimové v EU i mimo EU zač.

  Tedy muslimové jsou hlavní nebezpečí, to vyplývá ze statistik i z toho, jak to vypadá v zemích, kde mají většinu od Maroka po Indonésii i v ghettech na Z. O terorismu vůbec nemluvím. Mluvím tady o ghettech, o rostoucích metastázích, o budoucí občanské válce, která někde proběhla a probíhá, třeba Balkán nebo Libanon.

  Islám je nebezpečí č. 1. Horší než všechny autonehody dohromady. Je to teror, když ne terorismus, tak teror. Útlak. Rakovina. HIV Muslimové jsou většinově nosiči tohoto viru. Hezký zbytek dne.

 72. mulit

  Jaroslav Štejfa

  Milý mulite,
  připomínáte mi Budulínka, kterému stačilo k víře v dobrotu Jezinek prohlášení “ . . . jenom jeden prstíček strčíme a trochu se ohřejeme . . .“
  Jaroslav Štejfa

  Kde tam jsou v tvém příspěvku nějaká fakta? Jsou to jen tvé emoce. Přečti si, co jsi mi napsal. Zřejmě pro tebe slovo demokracie nemá obsah, nezajímá tě to. Mě to zajímá v prvé řadě u politika a politik, který nedokáže definovat, co to slovo znamená, nedokáže tomu dát obsah, je pro mě nevolitelný. Ty ses nikdy nezajímal o tvé politiky, zda tomu slovu rozumějí a zda vědí, co to je demokracie, co to je pluralita, co to je svoboda?

 73. toli

  @Mluit
  Jaroslave Štejfo, díval ses včera za záběry ze 17. listopadu? Politici mluvili na kameru. Okamura řekl při příležitosti státního svátku, že byl tehdy v roce 89 student ve 4. ročníku SŠ. A že si váží toho, že máme demokracii a pluralitu. A že si přeje pluralitu i nadále. I pro své názorové oponenty. A tam někdo za ním stál a křičel proti němu a Okamura řekl redaktorovi, ať potom dá slovo i tomu člověku.

  Sorry jsi úplně mimo,Pitomio je český nácek s obludnou cenzurou.Viz trestní oznámení na jeho poskoka Stáníka který veřejně prohlásil před několika svědky že Židé,homosexuálové a Rómové patří zplynovat a malý hitler pitomio to obrátil že si to zhrzená Marxová vymyslela,naštěstí to slyšeli i další lidé a proto to trestní oznámení.A Pitomiova definice demokracie ? Demokracie jsou jen ty názory a postoje které souzní s mými…..Jeho profilové stránky jsou až směšné tím jak se tam cenzurují kritické komentáře.Proč byl Hitler na počátku své kariéry v Německu tak populární ? Protože dokázal pojmenovat bolesti tehdejší společnosti a měl jednoduché pravdy,avšak řešení svému národu neřekl,přesně tak jak to dělá Pitomio.Po nástupu Hitlera k moci začalo čištění německého národa,všechny politické směry které byli odlišné od nacionalistického socialismu byly persekuovány a lidé zabíjeni.Dále byli zabíjení tělesně a mentálně postižení lidé,homosexuálové ,Židé a Rómové.Němci určitě nebyli rádi když jim zabíjel jejich příbuzné,tetičku,strýčka,děti,rodiče,jenže na to přišli v době kdy už bylo pozdě se bránit.Německo bylo stižené strachem.Stačila věta a člověk šel do (prozatím) vnitroněmeckého koncentráku.
  Pak Hitler udělal osudovou chybu,zatoužil zvětšit Německo a tak napadl Polsko,počátek světové války. Mezi Pitomiem a Hitlerem nevidím rozdíl,moc mu dávají takové tupé ovce jako jsi ty…….

 74. Ateistický laik

  Jaroslav Štejfa: Islamismus, jako hnutí na podkladě náboženství, je hospodářsky a politicky bezzubý, otřásá se vnitřními rozpory, až požírá sám sebe.
  Byl bych rád, aby se požíral tam kde teď je, a my tady ty zbytky po požírání nemuseli ochraňovat.

  Například stačí vyřadit ropu jako drahou surovinu.
  Kdyby to bylo tak jednoduché, jak píšete, tak se to už dávno udělalo.
  Zajímalo by mě, čím ji chcete nahradit?

  Tak budeme mít našlápnuto zrušit senát, zastupitelstva, hejtmany a starosty bude premiér jmenovat posléze přímo, vždyť má mandát a je to lacinější a hrozí ta islamizace a jedeme.
  Tak jsem myslel, že se budem bavit vážně, ale když už se budou (hypoteticky) starostové (hejtmani) volit přímo, tak proč by je měl jmenovat premiér?

 75. toli

  Ostatně stejný princip použili i soudruzi když chtěli utratit Horákovou,zmanipulované masy z továren psaly dopisy ať jí pověsí…Soudruzi se učili od Hitlera a Pitomio se učí z obou diktatur.

 76. Ateistický laik

  aleš: Není vztah s Bohem, není spokojenost v životě člověka.
  A na tohle jste přišel jak, nebo co to má znamenat?
  Z mé strany je to pěkná blbost, zase jen nějaká naučená věta věřících.

 77. Jaroslav Štejfa

  K Ateistickému laikovi:
  Řeknu vám to zpříma: Každý fanatismus, když začne požírat sám sebe, vezme do hrobu nespočet naprosto nevinných lidí. Obecně jsme se jako humanisté dohodli, že lidský život nevzdělaného felláha nebo váš jsou hodné stejného ocenění podle deklarace lidských práv. Takže mi není jedno, že tam někde umírají lidé. Zamezit se tomu nedá bezuzdným násilím, tím pouze ten řetězec možná na chvíli přerušíte. Pouze demokratická, mocná a sebevědomá společnost může vytvořit podmínky, aby i lidé, kterým je odepřena, se mohli osvobodit a vybudovat něco podobného. A to je skoro nadlidský úkol, ještě daleko větší, než odstranit ropu a připravit islám o bohatství, protože pak bude na nás – svobodomyslných a bohatých, abychom k tomu svým příkladem přivedli ostatní. Proto to nikdo neumí – zatím – je to složitější, než si umíme představit. Netrpělivost se může projevit jako fatální chyba. Jinak nejsme humanisté, ale možná ateističtí, třeba i sekulární, rozhodně však jsme hloupí a vyvraždíme se. Vesmír si ani nevšimne.
  Jaroslav Štejfa

 78. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Ateistickému laikovi:
  Nevím, jak jste starý. Pokud je vám přes padesát, musel jste na vlastní kůži zažít volby, kde vám domů přišla soupiska kandidátky NF, sestavená nějakým tajuplným způsobem na příslušném výboru KSČ, kterou jste s 98% procentní pravděpodobností vyděšeně vzal a donesl do určené urny. Co myslíte – volil jste, nebo jste mlčky přitakal jmenování nějakým vožděm? Co myslíte, je pravděpodobnější, že budeme zachváceni islamismem, nebo vybaveni slovíčkem ANO k přitakání dalšího jmenování potřebného funkcionáře. Pokud jste mladší, nechte se poučit od příbuzných.
  Jaroslav Štejfa

 79. mulit

  toli – tvoje psaní jsou zase jen tvé emoce. Srovnávání Okamury a Hitlera je něco jako náboženské blouznění. Co si pamatuji, tak když jsi mi telefonoval, tak jsi přiznal, že míváš vidiny satana, duchů, apod. Chápu, jsi po vážné nemoci mozku. Mrtvice není sranda. Někdy toho člověka pak ani nepoznají, jak je jiný. Nebudu se s tebou hádat. Ty nemáš moc mi zabránit v tom, abych volil, koho uznám za vhodného. Jsme už 28 roků po převratu a někteří se stále nesmířili s pluralitou a demokracií, viď? Když se mrtvice zkombinuje se sklony k dominanci a totalitě, tak z toho pak vnikne tvoje psaní. Jak říkám, vztekat a prskat můžeš, ale žádnou moc nemáš. Tak datluj.

  Jinak Okamura sám je barevný a míšenec. To už z principu vylučuje rasismus. Jsi pomatený. Myslím, že takový malý Hitler (ale po mrtvici, takže bezmocný) jsi ty. Do Okamury patrně projektuješ sám sebe.

 80. toli

  Skutečně naivní,hloupý a důvěřivý Budulínek jak prohlásil p.Štejfa.

 81. A.S.Pergill

  @toli Jen jedna drobnost:
  Hitler musel expandovat a měl na to poměrně krátké časové okno mezi vyzbrojením se na tu expanzi a dobou, kdy Německu dojde majetek, ukradený Židům. Trochu to natáhl sežráním ČSR, ale např. se podařilo vyvézt zlatý poklad, takže ukořistil jen zbraně, munici a zbrojovky. Těmi pak převálcoval mnichovany (Boží mlejny a není mi mrtvých z toho převálcování absolutně líto). Je to prostě proto, že totalitně řízená ekonomika je výrazně méně efektivní než tržní a provozovaná v jakžtakž demokratickém prostředí.
  Ze stejných důvodů u nás (a v dalších nových zemích) EU uměle udržuje životní úroveň na úrovni 1/4 až 1/3 starých zemí. Kdyby to nedělala, už by se hospodářsky zhroutila. Nicméně to je jen oddalování. Současná věrchuška si muslimy chová jako pretoriánskou gardu, aby potlačovali nepokoje až se EU hospodářsky zhroutí.

 82. A.S.Pergill

  @Jaroslav Štejfa

  1. Režimy v Rusku, Severní Koreji atd.
  On někde Kim deklaroval, že chce obsadit Česko? On to někde deklaroval Putin? Jinak věřím že Putin by z nás měl docela rád nárazníkový stát pod svým vlivem. Geopoliticky buď budeme vykonávat tuto funkci pro Německo nebo pro Rusko. A s Německem máme mnohem horší zkušenosti (ne, že by Rusové byli svatí andělé).
  Muslimové opakovaně a zcela oficiálně ústy svých zástupců ve veřejných sdělovacích prostředcích, jako jsou celostátní deníky a celostátní televizní stanice, deklarovali svůj úmysl přeměnit Česko na islámský stát. To samé deklarovaly a deklarují i některé FB skupiny muslimů. To samé je deklarováno i v knize „Základy tauhídu“, za jejíž vydání je souzen Sáňka. Muslimové také na veřejnosti vyzývali k opakování holokaustu Židů.
  Tyhle věci mě nijak neděsí, protože kdyby to nedělali, nebyli by muslimové. Děsí mě ale naprostá nečinnost státních orgánů (policie, justice atd.), které, s výjimkou neslaného nemastného a rozplizlého souzení toho Sáňky nijak nekonají (a nekonají ani v mnoha dalších věcech, např. ilegální mešity, výjimka pro halal porážky atd.).
  Právě z výše uvedeného důvodu považuji současný stát za částečně nefunkční a k plné nefunkčnosti směřující (ochrana občanů a udržování zákonného stavu jsou atributivní vlastnosti státu) a podpořím proto jeho zfunkčnění reformami, nebo jeho nahrazení státem funkčním.
  2. Současní neomarxističtí aktivité a agitátoři jsou v podstatě totožní s osazenstvem „Pražské kavárny“ a jeho politickými příznivci.
  3. Poměry v řadě islámských zemí v 60. letech minulého století jasně ukázaly, že reformy v těchto zemích jsou možné. Islámské kontrarevoluce zase ukázaly, že je nutno udržovat tyto reformované poměry daleko větší silou a daleko drsnějšími opatřeními, než se dělo.
  „Obludné“ by bylo i zastavení Hitlera v době Mnichova, nebo po obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní. Nicméně počty obětí (i u těch Němců) by byly proti WW2 naprosto zanedbatelné.
  Bylo by rozhodně menší zlo dobytí muslimských no-go zón a krvavé potlačení demonstrací jejich příznivců, než to nechat dospět do celoevropské občanské války, vedené mj. jadernými (a patrně i improvizovanými chemickými a biologickými) zbraněmi hromadného ničení, což je něco, k čemu EU mílovými kroky spěje.
  4a5) Ano, nalézáme se ve válečném stavu s islámem a islámské autority (žijící) s námi mohou uzavřít pouze příměří, nikoli mír. Mohamed explicitně vyhlásil válku všem nemuslimům a prohlásil za kacíře a odpadlíka kohokoli, kdo by s nevěřícími uzavřel trvalý mír a hodlal ho dodržovat.
  Tato válka je integrální součástí islámské ideologie a není možné ji nijak zrušit, protože Mohamed se prohlásil za „pečeť proroků“, tj. že po něm už žádný další pravý prorok nebude až do konce světa a posledního soudu, jen proroci falešní, poslaní ďáblem.
  6) Protože jsme ve válce, nemůžeme dodržovat (nebo alespoň ne v celém rozsahu) ty atributy demokracie, které nepřítel využívá k aktivitám proti nám.
  7) Pro muslimské ideology je nepřijatelné, že „nevěřící psi“ mají vyšší životní úroveň (a výrazně lepší další s tím spojené faktory) a jsou touto skutečností motivováni minimálně k tomu, aby v Evropě a dalších civilizovaných zemích vyvolali hospodářské zhroucení. To jsou ty politické a ekonomické faktory, po nichž voláte.

  A ještě něco:
  Stát, kde mohou nacisté a muslimové vraždit Židy (aby nebyla antidemokraticky narušena jejich politická resp. náboženská práva), kde budou „zástupci dělníků“ vraždit beztrestně (protože lidská práva) kapitalisty a bojovníci najatí kapitalisty zase, z těchže důvodů beztrestně, dělnické vůdce (další antagonismy a vzájemné vyvražďovačky si můžete domyslet sám), není demokracie, ale provozovna profesionálních erotických služeb.
  Skutečná demokracie všechny tyhle antagonismy dokáže udržet pod úrovní vzájemného vyvražďování populace. Pochopitelně silou, pokud to po dobrém nepůjde (a IMHO bez jasné demonstrace síly a vůle ji zvětšovat až k technicky daným limitům to prostě nepůjde).
  Staré země EU už tohle nezvládají, to jasně ukazují islámské teroristické útoky na jejich území. S výjimkou bývalého NDR žádný významný teroristický útok v nových zemích EU zatím neproběhl, nové země prostě ještě nejsou natolik zdegenerované aby tohle připustily. „Proevropské“ (=proEUnijní) síly, jak tuzemské tak zahraniční, nás ovšem právě do takové degenerace tlačí a presentují ji jako žádoucí cílový stav.

  A pokud „budeme čekat“, dopadneme jako ta paní, co umřela na vzteklinu pod diagnózou hysterie a lyssofobie (= „vzteklinofobie“). Kauzu popisuje prof. Vondráček.

 83. Hebért

  Putin sem nemůže poslat miliony lidí ročně, Rusů ubývá, sami mají problémy s islámem. S. Korea to samé.

  Islám je za humny, 1,6miliardy z nich 90% jsou fanatici. Migračně a demograficky oni jsou problém č. 1. Jejich ideologie je nejhorší a Putin a Kim si uvědomují, co je sebevražda jadernou válkou. Uvědomuje si to režim jako je Írán nebo další muslimské státy? Až se dostane k moci vyložený sebevrah co věří na ráj a na slavnou smrt v boji, nechtěl bych, aby měl jadernou zbraň. U Kima a Putina mi to tolik nevadí.

  Tedy opět co jsem napsal v předešlém statusu, stojím si za každým slovem. Islám a muslimové jsou největší nebezpečí. Nebezpečí útlaku pro nás. Hezký den a zase někdy a někde jinde, tady se to cyklí a oponenti nedávají odkazy na relevantní zdroje a nepíší relevantní údaje. Já dal třeba odkazy na solidní statistiky, které ukazují na velké rozdíly v myšlení mezi muslimy a křesťany v EU, natož mimo EU. Zatím.

 84. toli

  @Aspergill
  Hitler musel expandovat

  Hitler nemusel expandovat,Hitler chtěl expandovat.Co se dělo ve vnitřním Německu bylo světu víceméně šumafuk.Co na tom že Hitler vyvraždil ve třicátých letech třetinu vlastního národa a dvě třetiny si daly pozor na hubu aby na sebe neupozornily a nedopadly stejně.Tedy 2 třetiny byly ovládány strachem a pragmatičností.Kdo nebyl v NSDAP byl podezřelý.Svět zareagoval až ve chvíli kdy Hitler napadl Polsko.To že se před tím vypořádal s Rakouskem a Československem bylo přijato bez povšimnutí.

 85. toli

  @Hebért
  . Nebezpečí útlaku pro nás. Hezký den a zase někdy a někde jinde, tady se to cyklí a oponenti nedávají odkazy na relevantní zdroje a nepíší relevantní údaje

  Zdá se že ne úplně chápeš.Nikdo tady nepochybuje o nebezpečí Islámu.OTÁZKOU je zda není ještě nebezpečnější nenávistná ideologie která se halí do mimiker vlastenectví a která se v případě nabytí moci obrátí proti vlastním lidem,obyvatelům tohoto státu.Bude rozlišovat podle stejného klíče jako náckové.Myslíš že by Němci volili masově Hitlera kdyby jim na rovinu řekl že bude vraždit jejich příbuzné ? Ne,dostal moc tím že mluvil stejně přitažlivě jako mluví Pitomio,sliboval a sliboval a sliboval.
  BTW,sledoval jsem slovenské zpravodajství.Kotleba prohrál protože nic z toho co jim slíbil nesplnil.Přesto ho senilní důchodci v banskobystrické župě volili.Ono je úplně jedno jestli to je Hitler nebo Pitomio nebo Kotleba,všechno na jedno brdo.

 86. toli

  A Hitler je vlastně příčinou i současného stavu.Němci si dodnes uvědomují svou vinu,traumatizuje je fakt že uvěřili Hitlerovi a díky tomu sklouzli do opačného extrému-otevřeli hranice a náruč migrantům.(Dalším důvodem je fakt že si mysleli že jim budou pracovat ti co kdesi v Asii a Africe právě slezli ze stromu…) Ostatním evropským národům tato zkušenost chybí a proto volí Le Penovou,Vilderse,Okamuru a další zrůdičky.
  Dle mého je potřeba zastavit migraci aniž bychom volili extrémní jedince a jejich strany

 87. mulit

  Toli, a pro jakou rasu je Okamura rasista? Jenom pro míšence jako je on? Hitler chtěl zplynovat židy a jiná etnika. Sám sebe a ostatní germány považoval za vyšší árijskou rasu. Tak mi napiš, kterou rasu preferuje Okamura? A kterou nechá zplynovat? Páč zatím se živí tím, že sem vodí japonské turisty, páč je míšenec moravské matky a otce, který měl korejské a japonské předky. Umí tedy i Japonsky, nějakou dobu tam žil. Tedy v žilách Okamury koluje moravská, korejská a japonská krev. A pro kterou z těch ras on je rasista? A jak se to projevuje ? Hitler měl Mein Kamf, kde měl plány napsané. Tak ještě tu knihu od Okamury, kde jsou jeho plány na vyhubení jiných ras. Čili chci po tobě knihu a rasy, které bude Okamura plynovat a jak se jmenuje jeho rasa? Kterou rasu preferuje?

 88. mulit

  Hm, žádná odpověď. Že by tvoje nevraživost vůči Okamurovi měla původ v tom, jak vypadá? Vadí ti, že to není čistý Čech, ale napůl asiat?

 89. A.S.Pergill

  @toli Jistě nemusel, ale pokud by to neudělal, byl by svržen.
  Prostě ekonomika státu ovlivňuje politické procesy v něm. A mobilizace k válce je v podstatě nevratný proces (i skrytá). Proto může stát, vybavený dobrou výzvědnou službou, odhadnout s přesností na týdny, kdy na něj potenciální protivník zaútočí.
  Problém je, že tyhle údaje o Německu měli mnichované k dispozici a přesto předhodili ČSR Hitlerovi, ačkoli se tím připravili o strategickou výhodu v nevyhnutelné budoucí válce. A současní bruselané si počínají velmi podobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *