Marek Hilšer a Jiří Hynek odpověděli na otázky Ateistů ČR

Autor | 11.01. 2018

Již tento pátek a sobotu se bude konat první kolo prezidentské volby. S blížícími se volbami jsme se rozhodli oslovit prezidentské kandidáty s celkem třinácti tématickými otázkami, které jsme jim zaslali na kontaktní mailové adresy, uváděné na jejich oficiálních stránkách. Odpověděli nám však nakonec pouze dva kandidáti: Marek Hilšer a Jiří Hynek. Za jejich odpovědi velmi děkujeme a vážíme si toho, že šli s kůží na trh a že na naše dotazy zareagovali. Není vyloučeno, že někteří z kandidátů, kteří nám neodpověděli, kalkukovali s tím, že odpověďmi na naše otázky nemohou získat, ale pouze ztratit.

Odpovědi obou kandidátů necháváme zcela bez komentáře a v původní, nezměněné podobě. Budeme však velmi rádi, pokud nám do komentářů napíšete, co na jejich odpovědi říkáte.

Jako první nám odpověděl Jiří Hynek:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak v kterého boha?

První moje setkání s možností, že je něco mezi nebem a zemí, co je nepopsatelné a neuchopitelné, bylo na vysoké škole, když jsme se zabývali instucionalistickou logikou, kde neplatí zákon vyloučeného třetího. Takže i pro mě jako matematika se objevil prostor, zabývat se myšlenkou v Boha. Od té doby uplynulo mnoho let a já stále více nabývám přesvědčení k víře v něj.

2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?

Víra je dar. Není to nic, co se dá změřit či zhodnotit.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám a k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve kterém jsou stát a církve odděleny?

Náš stát je a musí zůstat sekulární. Přál bych si, aby tomu tak bylo na celém světě. Církev a stát musí být odděleny. Náboženská víra nesmí být důvodem k diskriminaci. Nesmí však narušovat principy platné v sekulárním státě ani nesmí být důvodem pro výjimky v rámci platných zákonů.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří neměli to štěstí, aby poznali boha?“

To vždy záleží na úhlu pohledu. Lidí věřící v boha toto říkat budou, protože pro ně je víra dar. Lidé, kteří v boha nevěří, v tom jistě žádné neštěstí nevidí.

5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo uzavírat manželství?

Nesouhlasím s uzavíráním manželství mezi osobami stejného pohlaví. Prostě pro to, že manželství je od pradávna svazkem mezi mužem a ženou. Tak to po staletí funguje. Nedomnívám se, že jsou tím něčí práva dotčena, protože existuje institut registrovaného partnerství.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních kmenových buněk.

Nezpochybňuji právo ženy rozhodnout se pro potrat. Stát by měl pro těhotné ženy vytvářet takové podmínky, aby taková rozhodnutí dělat nechtěly či nemusely. Nedomnívám se, že euthanasie je právem, byť bych rozumnou zákonnou úpravu v této věci podpořil. Výzkum embryonálnich buněk může přinést mnoho dobrého při léčení lidí, ale musí mít stanovena jasná pravidla a musí být uspokojivě vyřešeny etické problémy s ním související.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku náboženského cítění?

Ne. Vycházím totiž z toho, že pravidla slušného chování platí pro všechny oblasti lidského chování. A základním pravidlem slušnosti je nezesměšňovat lidské bytosti způsobem, který se jich může dotknout.

8) V září letošního roku odvolací senát pražského městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace je stejný přístup ke všem a že není možné z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Ano.

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, nedisponují?

Ne.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?¨

Evoluční teorii uznávám.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat autismus?

Ne.

12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní „západní“ medicíně?

Každý by měl mít právo volby, jakou léčbu si zvolí.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná o konspirační teorii?

Nikdy jsem toto hluboce nezkoumal. Ani to nehodlám dělat.

Odpovědi Marka Hilšera byly následující:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak v kterého boha?

Věřím, že nás cosi přesahuje.

2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?

V mém případě nelze mluvit o konkrétním Bohu. Jsem přesvědčen, že takto vyhroceně to dnes už nechápe ani teologie. Například katolická teologie tento exklusivismus opustila už v době 2. vatikánského koncilu. Pokud vím, v současnosti se objevuje spíše inkluzivistický či pluralistický přístup k víře jiných. Rozumím tomu tak, že víra k Bohu vede různými cestami.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám a k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve kterém jsou stát a církve odděleny?

Ano, je to osvědčená a dle mého nejlepší cesta. Odmítám ale fundamentalistický sekularismus, který podrážděně reaguje na jakýkoliv náboženský symbol či jeho nositele.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří neměli to štěstí, aby poznali boha?“

Nesouhlasil. Každý má právo na svůj názor, postoj či víru a hodnotu jeho života ani míru štěstí to nijak nepředurčuje.

5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo uzavírat manželství?

Ano.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních kmenových buněk.

Byť potrat nepovažuji za dobrou volbu, souhlasím s právem na něj. Eutanázii jako lékař odmítám, preferuji citlivou a kvalitní paliativní péči. Výzkum embryonálních buněk nese jistě spoustu etických otázek a měla by proto stanovena jasná pravidla.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku náboženského cítění?

Ne.

8) V září letošního roku odvolací senát pražského městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace je stejný přístup ke všem a že není možné z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Odůvodnění soudu se mi zdá poněkud absurdní. Dovolím si vás poopravit: soud to neodůvodnil sekularismem či sekulárním prostředím státu, ale právem na náboženskou neutralitu. Vlastně tím řekl, že kohokoliv ze spolužáků či vyučujících by mohl znepokojovat či urážet pohled na náboženské symboly. Dovedeno ad absurdum by to znamenalo, že za náboženský symbol by mohlo být označeno cokoliv a mohl by se objevit zákaz takové věci nosit. Praktické důvody pro zákaz hidžábu na zdravotnické škole a nemocniční praxi mi také nejsou jasné, neboť řádové sestry, kupříkladu boromejky pokrývku hlavy nosí také. Samozřejmě nenosí stejný oblek jako venku, nepochybuji, že s hidžábem by to mohlo být stejné (v zahraničí to tak řeší).

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, nedisponují?

Ne, ale nezaznamenal jsem, že by něco takového požadovali.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?

Žijeme v 21. století a je jasné, že tato teorie byla dávno potvrzena. Není v rozporu ani s hlavními teologickými proudy současnosti, pokud vím. Samozřejmě vždy budou existovat bizarní teorie, které budou brát například biblickou Genesis doslova, ale jde o menšinu lidí.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat autismus?

Nic takového se nepotvrdilo. Starší studie, na kterou  se zastánci této teorie odvolávají, nebyla validní.

12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní „západní“ medicíně?

Nepovažuji.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná o konspirační teorii?

Jde pochopitelně o konspirační teorii.

165 thoughts on “Marek Hilšer a Jiří Hynek odpověděli na otázky Ateistů ČR

 1. ateista

  Překvapuje mne, že žádný teorii boha kategoricky neodmítl. Zajímala by mne jejich odpověď na otázku, zda věří v existenci, hejkalů, čertů, víl, vodníků………

 2. anetalinda

  No upřímně, nic moc. A bojím se, že ostatní na tom budou ještě hůř. Prostě příští volby jsou, Petře Tomku, na vás :-), Honza Werner je limitován věkem 🙂

 3. toli

  @Ateista
  Objektivně vzato my také nemůžeme vyloučit existenci boha.Můžeme celkem snadno vyloučit existenci boha bible i koránu,ale nemůžeme vyloučit existenci deistického boha.Odvolávat se na vědu (jak to trapně dělá pořád dokola multinick) znamená postavit se na roveň mravenci který si myslí že neexistuje člověk. Že něco nehmotného nemůže ovlivňovat něco hmotného? Nehmotná myšlenka také přetváří hmotný svět…

 4. Ateistický laik

  Oceňuji u obou pánů, že šli s kůží na trh.
  U některých otázek mám pocit, že odpovídají na něco jiného.
  Např.: Hilšer na 2. a 12.
  Hynek na 9. spíš neznalost (Oni nepožadují, ale už mají.)

 5. Antitheista

  Co je na myšlence nehmotného? To by mě od úžasného inteligenta toliho zajímalo. Impulsy mozku jsou nehmotné? Představy jsou nehmotné, nerozlehlé? Nepotřebují čas například? Myšlení není v čase? Od A k B? Taky by mě zajímalo, jak jde vyloučit bůh bible nebo koránu? Také by mě zajímalo, kdo tu tvrdí, že jde bůh vyvrátit, já tu kromě Ateisty nikoho takového neznám. Věda pomáhá mravenci prozkoumávat svět a na člověka by díky vědě dříve či později přišel. Jinak se bavíme o pravěpodobnostech, je vidět, že toli má opravdu problémy s hlavou…

  Odpovědi kandidátů nic moc.

  Hezký den všem a někdy. 🙂

 6. toli

  Znáš hmotnost myšlenky ? Znáš hmotnost elektrického impulsu mezi neurony ?

  Problém s hlavou tady máš jedině ty,ale to už ti říkal jak volek tak Zira tak mulit.Nemusím být další kdo říká že si hraješ na něco na co v žádném případě nemáš.

 7. Antitheista

  Hmotnost elektrického impulsu ano, záleží, jak je velký, pak se dá spočítat kolik váží a tím i hmotnost myšlenky, která je rozlehlá v časoprostoru i subjektivně.

  Jinak kde jsem psal, že bůh není? Psal jsem vždy o pravděpodobnostech, takže opět kecáš.

  Pokud si pamatuju, tak ti tu mulit psat, že jsi po mrtvici, ne já. Stejně tak se Zira hádala nejen se mnou, ale i s mulitem. Takže v tomto si nemáme co vyčítat. Měj se. 🙂

 8. jl

  Skoda, ze jich neodpovedelo vic. Ted je otazka v jake ze to bohy panove veri.

  Hynek: „stále více nabývám přesvědčení k víře v něj“
  To je neco trochu jineho nez pochopeni, ze Buh je laska a je treba jej milovat obdobne, jako on cloveka.

  Hilser: „víra k Bohu vede různými cestami“
  To by mohlo znamenat, ze Buh v dejinach k cloveku nepromluvil, jinak je cesta jedna – pres Bozi slovo.

  Na prvni pohled tedy oboje vypada na standardni speni za nedosazitelnym absolutnem, tedy ne za Bohem, ktery strasi ateisty 🙂

 9. brixy

  Hmotnost informace záleží na tom, kde je informace uložena 🙂 lze zvážit i vypočítat hmotnost prázdného a plného HDD, jistě by to samé šlo udělat u mozku.

  Osobně vidím jako jednu z možností, že náš vesmír je „akvárium“ u rozmazleného fracka obrů. Můžeme jej považovat za Boha 🙂 Upřímně, pokud někdo nehledá „něco víc“ a spokojí se s tím, že je jeden ze stovek miliard miliard kousků masa, které za chvíli zhnije v zemi, bude na nejlepší cestě ke zhroucení se 🙂

 10. anetalinda

  Začínám mít pocit, že se tu rozmáhá americký fenomén, že politik, pokud chce uspět ve volbách, musí prohlásit něco kladného o víře v boha. „Věřím, že nás něco přesahuje“…. proboha, to je taková fráze! A hlavně tím nikoho neurazíš. Zaznělo někdy od někoho z naší politické scény: Ne, nevěřím v Boha, protože……..žádná dokladová evidence?

 11. Antitheista

  Přesně, tupý fráze a nic víc, nebo by mohl říct, že nás přesahuje třeba Agrofert. No řekněte, Agrofert je přeci větší než člověk, takže nás přesahuje, ne? Zatím 🙂

 12. ateista

  @toli
  „Objektivně vzato my také nemůžeme vyloučit existenci boha.“

  Můžeme. Ale Vy nejste ateista…..

 13. mulit

  Nejdříve k článku:

  Díky za něj. Akorát tu první otázku bych nikomu nedával. Věříte v boha? – mi přijde příliš osobní dotaz, já bych na to neodpověděl. Některé další otázky jsou legitimní. Tedy postoj k sekulárnímu státu, eutanazie, práva LGBT osob. To ano – to je totiž postoj k zákonům. Je třeba si uvědomit, že prezident podepisuje nebo nepodepisuje zákony. Tedy je součástí legislativního procesu.

  Ale otázky na to, zda věří evoluci a nebo kreaci apod – jsou zase osobní a nesouvisejí s výkonem funkce prezidenta. Nikdy o evoluci v parlamentu poslanci hlasovat nebudou a prezident nepodepisuje nějaký zákon toho se dotýkající. Tyhlety věci bych neřešil a ať si v tom každý věří, na co chce. Důležité je, jak se chová ke konkrétním skupinám obyvatel. Třeba kandidát Fisher bude zjišťovat (asi pohmatem, nebo svým bystrým zrakem) sexuální orientaci soudců. To jsou vážné věci. Totéž třeba ženy mají právo znát postoj prezidentského kandidáta k interupci. Otázka na to, zda mají muslimky chodit po ulici totál zahalené je legitimní. Dotýká se všech. A bývá to právně ošetřeno. Otázka, zda někdo věří na boha, bohy, evoluci, kreaci je soukromá, prezident jí ani v úřadě nebude řešit.

  Ostatně z těch jiných odpovědí by se dalo odvodit, zda ten člověk je pobožný nebo není. Ani není třeba se ho takto ptát.

 14. xjur

  Odpovedi prezidentskych kandidatu povazuji za prinosne, takto aspon vime, ze tito panove si nedelaji s konzistentnosti svych myslenek zadne starosti. Vzhledem k tomu, ze pravdepodobnost jejich postupu do 1. kola je miziva, nedelam si ani jak s tim starosti. Rozhodne zajimavejsi by bylo, kdyby odpovidali i volitelni kandidati. Nicmenen nazory jsou jedna vec a taktika pri volbach druha – proste aplikovana teorie her, ne teologie.

 15. mulit

  K diskusi: Souhlasím s toli, který napsal:

  Můžeme celkem snadno vyloučit existenci boha bible i koránu,ale nemůžeme vyloučit existenci deistického boha.

  Já nevím, zda je něco po smrti. Ale už nevěřím na boha ideologie, který po tobě chce, abys každou neděli někam chodil a něco vyznával a vyplachoval si hlavu nějakou naukou, která lidi třídí, katalogizuje a staví proti sobě.

 16. xjur

  Ad mulit: Otazka viry v tzv. Boha je podstatna a je na miste. Schopnost akceptovat nabozenske predstavy je podminena schopnosti akceptovat nepodlozena spekulativni tvrzeni. Verici tak casteji a ochotneji sednou nekomu na spek.

  Shopnost myslet nelze u nekoho vynucovat, ale lze ji vyzadovat – zejmena tam, kde by opak mohl byt na skodu.

  Ja chci prezidenta, ktery bude odmitat nabozenskou manipulaci z principu. Nekoho, kdo by dovedl nastolit otazku anulovani cirkevnich restituci, nebot veskery majetek cirkvi byl ziskan podvodem.
  Je to jakoby se cech zlodeju domahal navraceni majetku zabaveneho jeho vazenym clenum jako zisk z trestne cinnosti.
  Chtel bych prezidenta, ktery bude povazovat nabozenskou viru za skutecne soukromou odmitne jakekoliv nabozenska privilegia jako napr.
  * pravo nedodrzovat veterinarni zakony a obohacovat se prodejem masa zvirat zabijenych tryznivym zpusobem;
  * pravo vyucovat bludy na cirkevnich skolach
  atp.

  Zejmena vsak chci prezidenta za ktere se nebudu muset stydet. Podle toho bude ma volba.

 17. Hraničář

  xjur
  11.01. 2018
  * pravo nedodrzovat veterinarni zakony a obohacovat se prodejem masa zvirat zabijenych tryznivym zpusobem; ……..

  Hmotožel je přímo v zákoně o ochraně zvířat proti týrání uvedeno, že neplatí v případě náboženských zvyklostí (nebo tak nějak). A potvrdil mně to i předseda KDU-ČSL, veterinář, Bělobrádek!

 18. mulit

  xjur – jak jsem psal, kdybych kandidoval na prezidenta a položil bys mi tento dotaz, odpověděl bych ti, že ti to neřeknu, že to je moje soukromá věc, po které ti nic není. Ty jako občan máš právo znát postoje prezidentského kandidáta k zákonům, které procházejí v parlamentu. Parlament nikdy nebude hlasovat o tom, zda stvořil svět a život bůh, nebo to udělala evoluce a hmota tu je odevždy. Můžeš se zeptat na otázky, které mají jednotlivé politické strany v programu a které budou chtít prosadit a které bude prezident buď podepisovat nebo zamítat.

  Tedy znovu opakuji, ačkoli už nejsem věřící, neodpověděl bych ti a dokonce bych tvoji otázku použil přesně tak, jak to tady využívám tady. Vyškolil bych tě o tom, co je co není taktní. Ptát se na boha není taktní. Je to pitomé a trapné. Nedivím se, že mnozí neodpověděli! K tomu není povinen se kandidát na prezidenta vyjadřovat. Když ti kandidát odpoví, že ano, můžeš ho pak zešměšňovat otázkami: A to se i k vašemu bohovi modlíte? A jak často? A už vám ten bůh odpověděl atd…. Čili základ je nepřipustit vůbec debatu na toto téma. Je to soukromá věc, po které ti je hovno!

 19. toli

  @mulit
  xjur – jak jsem psal, kdybych kandidoval na prezidenta a položil bys mi tento dotaz, odpověděl bych ti, že ti to neřeknu, že to je moje soukromá věc, po které ti nic není. Ty jako občan máš právo znát postoje prezidentského kandidáta k zákonům, které procházejí v parlamentu. Parlament nikdy nebude hlasovat o tom, zda stvořil svět a život bůh, nebo to udělala evoluce a hmota tu je odevždy. Můžeš se zeptat na otázky, které mají jednotlivé politické strany v programu a které budou chtít prosadit a které bude prezident buď podepisovat nebo zamítat.

  Jenže z toho zda je či není věřící lze odvodit názory a postoje k mnoha otázkám,třeba zákon zakazující potraty a tak podobně.

 20. mulit

  Ale taky to jde naopak. Zeptat se na konkrétní zákony a když bude mít bigotní odpovědi, tak pak je to zřejmé, že čeho to pramení. Ale začínat otázkou „věříte v boha“ je netaktní. Já bych neodpověděl. Kdybych byl kandidát na prezidenta, odpovídal bych jenom na ty otázky, které by se týkaly mé potenciální pracovní náplně.

 21. mulit

  Pro mě tam jsou přijatelní Petr Hannig, Jiří Hynek, zčásti i Vratislav Kulhánek. Ale nemají šanci, takže určitě Zemana. Sluníčkáře, eurohujeristy, poseroutky, slizounky, pánbíčkáře rozhodně ne.

  Jenom co vidím – jak je mladá generace manipulovatelné mainstreamovými médii. To mě děsí. Násobně více než jsme byli my za komunistů. My jsme měli ve třídě jako gympláci v roce 1989 před převratem větší názorovou pestrost a pluralitu než současní mladí. To mě děsí. Kam se to vyvíjí. Ještě že tu je starší a střední generace více odolná proti masáži a indoktrinaci.

 22. Honza Werner Post author

  mulit: Petr Hannig? Snad nejvíc ostentativní katolík ze všech kandidátů, jehož Rozumní a i on sám chce zavést zákon kriminalizující urážku náboženského cítění, a který by nejraději cenzuroval Charlie Hebdo a jim podobné, protože dle něj jsou „náboženské symboly nedotknutelné“.

 23. aleš

  @mulit

  Ještě že tu je starší a střední generace více odolná proti masáži a indoktrinaci.

  Starší generace odchovaná komunistickým myšlením, větší část z nich neschopná kritického myšlení, čtenáři Parlamentních listů, voliči Babiše a Zemana, lhářů, kteří dokážou oklamat prostomyslné…

 24. aleš

  Agentura STEM také zjišťovala, jak lidé volí podle úrovně vzdělání. U těch, kteří mají základní školu a výuční list vítězí Miloš Zeman. Lidé s maturitou a vysokoškoláci by dali hlas Pavlu Fischerovi.

  Když se podíváme na rozdělení voličů podle věku, tak podle STEMu u těch do 30 let vítězí Pavel Fischer. Lidé mezi třiceti a 44 roky by volili Michala Horáčka, Češi nad 45 let zase Miloše Zemana.

  http://tn.nova.cz/clanek/prezidentsky-pruzkum-zeman-vitezi-u-volicu-s-nizsim-vzdelanim.html

  Většinoví voliči Zemana – staří a nevzdělaní

 25. A.S. Pergill

  K té otázce 12:
  Tradiční čínská medicína pracuje holisticky a má úspěchy v oblastech, kde evropská medicína selhává. Mají ji vystudovanou i někteří rehabilitační lékaři (protože jim může pomoci v práci s pacientem). ČM pracuje s bylinkami a úpravou životosprávy, což je solí (ne-li přímo feferonkou) v očích farmaceutických firem. Pro farmaceutické firmy je „dobrý“ lékař, který pacientovi s vysokým krevním tlakem předepíše léky (nejlépe dvoje, troje) a špatný ten, který ho vede k úpravě diaty a dalších prvků životosprávy, pomůže mu omezit nebo ukončit kouření a srazí mu ten tlak tímto způsobem (což je přístup čínské medicíny), byť to třeba nakonec doplní nízkou dávkou jednoho leéku. Proti klinice čínské medicíny v Hradci protestují především hlásné trouby farmaceutického průmyslu.

 26. mulit

  Honza Werner – já jsem Hanniga jenom slyšel v nějaké debatě a tam se bil za svobodu slova. Podrobnější údaje o něm nemám.

 27. mulit

  aleš píše:

  Agentura STEM také zjišťovala, jak lidé volí podle úrovně vzdělání. U těch, kteří mají základní školu a výuční list vítězí Miloš Zeman. Lidé s maturitou a vysokoškoláci by dali hlas Pavlu Fischerovi.…
  Když se podíváme na rozdělení voličů podle věku, tak podle STEMu u těch do 30 let vítězí Pavel Fischer. Lidé mezi třiceti a 44 roky by volili Michala Horáčka, Češi nad 45 let zase Miloše Zemana.
  http://tn.nova.cz/clanek/prezidentsky-pruzkum-zeman-vitezi-u-volicu-s-nizsim-vzdelanim.html
  Většinoví voliči Zemana – staří a nevzdělaní

  Pro mě je hlavně zábavné sledovat tebe. Jak dospělý muž (předpokládám, že ti už 18 bylo ?) funguje na základě toho, že na všechno potřebuje návod. Ty bez odkazů a bez doporučení médií nebo bible neuděláš vlastní krok? To jsi tak labilní? To za prvé a za druhé mě nějaké výzkumy nějakých sluníčkářských agentur nezajímají. Já mám přece svoje životní zkušenosti, proboha! A volím podle toho, kdo má šanci uspět a s kým se více shodnu. Je mi jasné, že tam bude někdo z pražské kavárny a je snad jasné z mého psaní tady na netu, že je absolutně vyloučené, abych volil zástupce pražské kavárny. A lidi na venkově měli vždycky více zdravého rozumu. Takže je chápu, pokud se také štítí falše a prázdnoty pražské kavárny.

 28. mulit

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/460305-nepotrebujeme-dalsi-imigranty-z-prd-sveta-prohlasil-trump.html

  A má recht.

  Trump má určitě nižší IQ než Obama. Má i nižší vzdělání. Ale v mnoha otázkách má recht. Jak si stále někteří lidi myslí, že jim papír z nějaké školy zajistí lepší vhled do čeho jako, proboha? No leda do toho, co vystudovali. Ale do praktického života? To je směšné. To je pověra myslet si, že lidi s diplomem z VŠ mají větší vhled i do jiných otázek, než souvisejí s jejich vzděláním. To nemůže fungovat. Je to v podstatě něco jako víra v zázraky. Jakože vystudováním anorganické chemie se ten člověk stává automaticky znalcem života. Myslím, že titul z VŠ působí na Aleška a další naivy něco jako pověst, že ten člověk umí chodit po vodě. Poznal jsem za život spoustu nepraktických neschopných lidí s titulem. Dokonce spoustu nepraktických a neschopných lidí, členů Mensy. Papír nic neznamená. Lidi s výučním listem mohou mít lepší vhled do situací běžného života. A co se týká inteligence – tak tu dělím na verbální a praktickou. Skutečně verbálně inteligentní člověk dokáže ve zkratce obsáhnout obsah sdělení. Tedy pravý opak toho, co dělá žvanivý Halík, Vácha a další. Megatuny slov o ničem. Někoho to ohromí, mě ne. Je to právě doklad toho, důkaz toho, že mu to vůbec nemyslí. Proto žvaní o ničem. Nemá to obsah. A co se týká praktické inteligence, tak ta se projeví v konkrétní zátěžové situaci. Např. při řešení akutního problému. Nejede auto. Bystrý člověk si poradí, něco spraví nebo si zavolá pomoc. Nepraktický Jasánek s diplomem v takové situaci filozofuje nebo žvaní.

  A to věčné třídění lidí na spasené a nespasené. Vysokoškoláky a nevysokošloláky. Alešku – je vidět, jak ti tvůj maloměšťácký mozeček stále nahazuje úpornou snahu se zařadit mezi ty VIP.

 29. Ignac z Loyoly

  Tu statistiku Aleše bych zpochybnil kvůli faktoru, který vysvětlím níže. Nebral bych to dělení takto vážně. Mam vysokou školu i tu filosofii mam. A v druhém kole to dám také Zemanovi proti vítači Drahošovi. A znám vysokoškoláky, kteří to Zemanovi dají taky, berou ho jako menší zlo. Poslední dobou si všímám spíše toho, že se lidé bojí to veřejně přiznat, ale volí jinak než tvrdí do průzkumů (hlavně ti vzdělaní, kteří se bojí reakce okolí), to samé se dělo s Brexitem nebo Trumpem. Do těch, které se dělají tváří v tvář nebo je znát jméno. Pokud by to bylo papírově, tak možná tolik lhát nebudou. Lidé se kvůli médiím bojí říkat pravdu. Je to škoda. Zeman má VŠ a Havel měl hovno. A dodnes i někteří myslí, jakej byl Havel inteligent, ale z jeho spisů to moc nevyplývá. Zeman měl načteno ohromné množství knih o politice a ekonomii, ne o náboženských sračkách jako Havel. To, že si chlastem huntuje mozek už je jiná věc. Zeman už není co byl. Ale pořád menší zlo než vítači. Další faktor je, že na humanitních fakultách se často učí sračky a prochází i naprosto průměrní lidé s titulem. Teologie to samé.

  Mějte a příští týden třeba. 🙂

 30. aleš

  @Ignac z Loyoly, @mulit

  Voliči Zemana, spadáte do kategorie lidí, kteří nechápou smysl statistiky – snažíte se mi vymluvit něco, co vůbec nezastávám. 🙂

  Je to opravdu vtipné. 🙂

  Mulita statistiky nezajímají, Ignác se je snaží zpochybnit nesmyslem. 🙂

 31. aleš

  „Já své názory neměním.“
  „Názory nemění jen idiot.“

  Váš Miloš Zeman, ateista, který se občas pomodlí

 32. toli

  Hannig ? Tak ten opravdu naštěstí nehrozí.Když ho poslouchám tak se mi jeho názory zdají dětinsky naivní anebo stařecky senilní což by odpovídalo věku .Druhá věc je že jeho mluvčím je nácek A.Bartoš který momentálně stojí před soudem za hanobení rasy-Židů.

 33. aleš

  Voliči Zemana, pokud ho volíte z důvodu, že je proti přijímání migrantů, měli byste se zamyslet a zjistit si, jakou pravomoc rozhodovat má prezident v této oblasti.
  Prezident o přijímání, či nepřijímání migrantů skutečně nerozhoduje.

  Ale chápu typické voliče Zemana…

 34. mulit

  Pochybuji, že má někdo jediný důvod, proč někoho volí. Alešku – ty si vyrábíš obraz nepřítele a maluješ mu tvoje představy. Ale to máš přece jedno. Můžeš si zvolit svého Drahouše, nebo jiného sluníčkáře. Alešku, je svoboda, demokracie, pluralita. Smiř se s tím. Ani v politice neexistuje unifikace, ani v otázce náboženské víry. Musíš se naučit žít s tím, že lidi prostě budou různí a nepředěláš je ke svému obrazu. A to ani když je budeš strašit peklem z tvých Starých pověstí hebrejských.

 35. Mirek

  Naprostý souhlas s „anetalinda“. Do příštích prezidentských voleb koukejte postavit kandidáta ze spolku ateistů. To by bylo tak krásné a odlišné. Ta hesla…

  Na český ateismus můžeme být hrdí
  Ateistický prezident pro ateistickou zemi.

  Politicky by se dalo stavět na sekulárních principech, pro ČR i pro svět… a obecně na všech tématech tohoto sdružení. (třeba že jinak nemají ateisti ve světě zastání).
  I když by neuspěl, pomohlo by to tématu získat mediální pozornost.

 36. mulit

  Jenže pro mě jsou důležitější otázky, než zda je kandidát na prezidenta pobožný nebo ne. Pokud je to sluníčkář, je mi jedno, že to je ateista. Je pro mě nevolitelný. Pokud je pro inkluzi, je mi jedno, že je ateista, je pro mě nevolitelný. Pokud je to pravičák, konzervativec, je mi jedno, že je ateista, je pro mě nevolitelný. Dále, pokud to je ekoterorista, tedy že žáby jsou důležitější než lidi a bude blokovat stavbu dálnice, je mi jedno, zda je to ateista, stejně bych ho nevolil. Takže mě zajímá spousta dalších otázek, parametrů u kandidáta na prezidenta. Pokud prosazuje myšlenky pražské kavárny, je pro mě nevolitelný. I kdyby byl ateista. Před 5 lety jsem volil Dienstbiera. Dneska bych ho nevolil ani omylem. Neznal jsem jeho názory na spoustu věcí, vybarvil se později.

 37. Mirek

  Tak samozřejmě 🙂 Kdyby lidi volili primárně podle vyznání, tak by měl ateistický kandidát vítězství v prvním kole jisté.
  Ale prostě by bylo pěkné mít kandidáta, který by toto téma zvednul.

 38. Hraničář

  mulit
  12.01. 2018
  Dále, pokud to je ekoterorista, tedy že žáby jsou důležitější než lidi a bude blokovat stavbu dálnice, ……………….

  Vidím, že v tomto oboru jsi neznalý. „Ekoteroristé“ jsou při soudním blokování staveb úspěšní ne proto, že by dávali přednost žábám před lidmi, ale proto, že projektanti dálnic a státní úředníci porušili některé důležité části platných zákonů ČR!

 39. toli

  Topolánek ?
  Nedokážu si představit prezidenta který ukázal národu svůj erektovaný penis 🙂
  Navíc úroveň jeho morálky je více než pochybná,myslím že jednou jako premiér který ani nedotáhnul mandát do konce už stačil,netřeba v jeho případě být prezidentem.

 40. Bílá velryba

  Myslím, že dneska vyhraje Zeman a za ním Drahoš a ve druhém kole vyhraje Drahoš nad Zemanem tak 60:40.

  Ale volit i tak budu ateistu Zemana jako menší zlo. Katolík a vítač Drahoš, pro některé zde, když už sem zase taháte to téma, který ani nechce rovná práva homosexuálů (což si vzpomínám, Zemanovi nevadilo, jak kdysi uvedl v nějakém hovoru), který podepsal výzvu některých vědců na přijímání muslimů v kritickém roce 2015, je u mě nevolitelný. Neustále vychvaluje víru. Je to hnusák.

  „Zeman na otázku neodpověděl. Před minulými prezidentskými volbami možnost adopce dětí páry stejného pohlaví podpořil. “

  „Zájem dítěte je podle bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše nejlépe zajištěn v tradiční rodině tvořené mužem a ženou. „Vývoj dětí v rodinách párů stejného pohlaví ještě nemáme tak dobře prozkoumaný, abychom mohli takovou adopci postavit na roveň heterosexuální výchově,“ uvedl. “

  https://www.info.cz/volby/prezidentske-volby-2018/meli-by-homosexualove-mit-moznost-adoptovat-deti-prezidentsti-kandidati-se-v-nazorech-rozchazeji-21429.html

  Podle mě už výzkumy jsou a ukazují, že děti homosexuálů jsou na tom jako u heteráků.

  Takže u mě je to v druhém kole jasné. Mějte se a někdy. 🙂

 41. toli

  Jenže Zeman odporuje sám sobě,existují desítky příkladů kdy si protiřečil.Již se naučil být politikem a tak se vyjadřuje tak jak vyžaduje momentální situace,co si prostě lidi přejí v danou chvíli slyšet.Ale mám to úplně stejně.Pokud postoupí Zeman a Drahoš tak volím Zemana. Drahoš je pro mne totálně nepřijatelný.

 42. Bílá velryba

  Nikdy jsem neslyšel, že by Zeman byl proti homosexuálům např. A že je ateista říká dodnes.

  Drahoš je vítač, dnes zase tvrdí opak. Ale Zeman je proti muslimům stabilně.

  Přiznám se, že slušnost je mi u zadnice. Posuzuji co kdo říká spíš než jak to říká. Mějte se. 🙂

 43. Hraničář

  toli
  12.01. 2018
  Topolánek ?
  Nedokážu si představit prezidenta který ukázal národu svůj erektovaný penis ………………..

  U něho bychom ale měli jistotu, že to je chlap s gulema!

 44. Hraničář

  Bílá velryba
  13.01. 2018
  Podle mě už výzkumy jsou a ukazují, že děti homosexuálů jsou na tom jako u heteráků. ……………..

  Já si myslím, že to závisí na okolí, na rodinách, jak vedou své děti, aby ty se pak spolužákům neposmívaly.

 45. aleš

  @toli
  Navíc úroveň jeho morálky je více než pochybná…

  Říká člověk, který volil bývalého estebáka, navíc trestně stíhaného za zneužití 50 miliónů.

 46. aleš

  @mulit

  Alešku, je svoboda, demokracie, pluralita. Smiř se s tím.

  Nevidíš snad v mém příspěvku projev svobody, demokracie a plurality? Smířil ses s tím ty, že my dva máme odlišné názory?

 47. aleš

  Zeman v diskuzním pořadu televize Prima komentoval kauzu neexistujícího článku, který údajně pod názvem Hitler je gentleman napsal novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Byť Hradu soud nepravomocně nařídil omluvit se Peroutkově vnučce, Zeman zopakoval, že text existuje a že se najde. Pomohl si také příměrem, že „Boha také nikdo neviděl, což neznamená, že neexistuje“. Doslova řekl: „Je to něco podobného, jako kdybyste prohlásil, že Bůh neexistuje, protože nebyl spatřen“. Prý ještě není tak senilní, aby ztrácel paměť.
  https://www.lidovky.cz/zeman-k-peroutkovi-boha-taky-nikdo-nevidel-a-to-neznamena-ze-neexistuje-1n0-/zpravy-domov.aspx?c=A160306_113226_ln_domov_ELE

 48. aleš

  Zeman v Boha nevěří, při inauguraci ho ale vzýval hned třikrát.
  https://www.lidovky.cz/zeman-v-boha-neveri-pri-inauguraci-ho-ale-vyzval-hned-trikrat-p5q-/zpravy-domov.aspx?c=A130308_105447_ln_domov_mev

  Třetí věc, kterou se díky Bohu podařilo vyřešit, byly dva neúspěšné investiční případy…
  Miloš Zeman, https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-na-cesko-vietnamskem-obchodnim-foru-13431

  Zeman si z vás ateistů snad dělá srandu. 🙂

 49. toli

  @Velryba

  Já nemluvil o Zemanovi a jeho vztahu k homosexualitě (i když se zmínil o tom že nechápe potřebu lítat s holou prdelí po pražských ulicích,on by to prý nedělal,já k tomu dodávám že nikdo tam s holou prdelí nelítá a navíc na Zemanovu prdel není opravdu nikdo zvědavý).Já mluvil třeba o tom že nyní platí presumpce neviny (Babiš) a v roce 2013 platila u politika presumpce viny (prezidentská volba roku 2013) Oba výroky jsou ze Zemanových úst.A takových příkladů kdy si protiřečí jsou desítky.Zeman je už opravdovým politikem,říká to co lidé chtějí slyšet bez ohledu na svou vlastní konzistenci…

 50. Bílá verlyba

  Já už fakt musím jít, ale důležité je, že i ateisté občas používají slova jako „bohužel“ i když na boha nevěří. Furt lepší než ten, kdo opravdu věří. 🙂

  Toli, já ho také beru za menší zlo. Ne za dobro. Mně záleží hlavně na postoji k muslimům, abych řekl pravdu, a ten je u Zemana negativní a stabilní, ne jako u vítače Drahoše. Ale katolíka co nechce práva LGBT, tomu dáš přednost?

  Jinak Zeman nezakazuje PP, prostě se mu nelíbí styl průvodu. Mulitovi tady taky ne. A je to přitom gay. Někdo na tyhle karnevaly není. Ale pořád lepší názory na věcné problémy než Drahoš co se týče LGBT.

  Hezký zbytek dne. 🙂

 51. mulit

  Drahouše považuji za druhého nejhoršího kandidáta po Fisherovi. Drahoš se za prezidenta absolutně nehodí. Merkelová se na něho přísně podívá a on se pomočí od strachu. Není to chlap, je to srákora. Korouhvička ve větru. Navíc ho ovládá jeho manželka. Ze všeho by se nejraději vylhal. Není přímý, není čestný, je obojetný. Pro mě je Drahouš sliz. Na ty mám čuch. A ještě se povyšuje a naparuje. Je proti přímé demokracii. Hlavně se chce nechat zvolit přímo. Šašek. Musel jsem si odplivnout.

 52. toli

  Toli, já ho také beru za menší zlo. Ne za dobro. Mně záleží hlavně na postoji k muslimům, abych řekl pravdu, a ten je u Zemana negativní a stabilní, ne jako u vítače Drahoše. Ale katolíka co nechce práva LGBT, tomu dáš přednost?

  Ale já řekl že budu volit Zemana pokud s ním půjde do duelu Drahoš.Takže budu volit Zemana,katolík je pro mne naprosto nepřijatelný.

 53. mulit

  Hilšer by mi nevadil. Horáčka bych rozdýchal. Ale Drahouše – to se pobleju… Je to úchyl. Kouká mu to z očí. To je tak něco falešného, obojetného, nepřímého, že tohle nee 🙁 Jestli tohle bude prezidentem, tak budu zprávy vypínat. To i s tím Schwarzenbergem byla aspon sranda a byl to normální chlap. I když politicky jsem byl opačně než on. Ale byl to chlap. Drahouš je loutka. Manželka domina mu velí. Je to sračka. Tohle nemůže být prezidentem. Ku*va kde to jsme.

 54. Jaroslav Štejfa

  Musím se vyjádřit k volbě presidenta republiky:
  považuji za prvořadý úkol české společnosti jakýmkoliv demokratickým způsobem vyřadit ze hry tandem Zeman – Babiš. Takže presidentem z kandidátů kdokoliv kromě Zemana (s výjimkou fachidiota Hanniga). Tedy lepší Drahoš, než Zeman. Důvodů mám mnoho; nejzávažnější je demontáž demokracie v tomto státě.
  Jaroslav Štejfa

 55. mulit

  Demontovat demokracii jste se, sluníčkáři, havlisté, kavárno, právě snažili hodněkrát. Ale zatím se vám to nepovedlo. Třeba ten váš blok proti demokracii. Viď, Kalouskovče.

 56. sam

  —————————-mulit
  13.01. 2018
  Hilšer by mi nevadil. Horáčka bych rozdýchal. Ale Drahouše – to se pobleju… Je to úchyl. Kouká mu to z očí. To je tak něco falešného, obojetného, nepřímého, že tohle nee Jestli tohle bude prezidentem, tak budu zprávy vypínat. ————————–
  Můžeš to prosím trochu rozvést a zdůvodnit?? Jako já tě beru vážně, asi se vyznáš v lidech a chlapech. Jako učitel s 27 letou praxí určitě vidíš lidem do karet. Drahoše jsem zatím v debatách moc neviděl, nebyl na to čas.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1
  Není to bezvýznamnej chemik, má zkušenosti na vedoucích pozicích.
  —————————————
  5. předseda Akademie věd ČR
  Ve funkci:
  25. března 2009 – 24. března 2017

  Místopředseda Akademie věd ČR
  Ve funkci:
  24. března 2005 – 24. března 2009
  ———————————

 57. mulit

  Drahoš vícekrát okopíroval proklamace od Horáčka. Přímo od něho opisoval. Co tvrdil Horáček, to za týden tvrdil Drahoš. Proboha – co to je kandidáta? Každý z nás, co tu píšeme do diskuse, je na tom lépe, než Drahoš a máme vyprofilované názory… A že řídil nějaké instituce? Tedy po stránce formální? Podepisovat papíry? To není řízení provozu ve výrobě. Tam by musel prokázat schopnosti. Akademie běží samospádem. To je jen úředničina. Je to prostě úředník typu Bohuše Sobotky. Bezbarvý, bez zápachu. Nemastný, neslaný. Další věc – kdo ví, kdo ho platí? Horáček aspon jel za sebe. Drahošovi vznikly závazky ke sponzorům. Vzhledem k jeho mentalitě – je slabý, manipulovatelný, je i nepředvídatelný. Dále prezident zastupuje zemi navenek. Merkelová si ho namaže na chleba. Ze Zemana měla respekt. Drahoš je kývač. Tohle může být úředníkem, ale ne prezidentem, státníkem.

 58. sam

  Já toho Drahoše zatím moc neznám. Možná si o něm ještě něco pozjišťuju. Asi budu muset zase volit Zemana. SIce už mu fyzické zdraví neslouží, ale hlavu má furt v pohodě.

 59. mulit

  A mně jenom stačilo se podívat na jeho zahradu. On má elektrickou sekačku a používá rukavice. Chlap, co si za život vydělal dost peněz, si koupí jen elektrickou sekačku. Motorovou si nekoupí, páč ta stojí více peněz. Raději bude za sebou tahat kabel. Je chorobně šetřivý. Skrblík lakomý. Z Jablunkova. Já ty lidi znám. Narodil jsem se kousek vedle. Ale nepostihlo mě to. Doufám. A ty rukavice mi ukazují, že se štítí práce. Na sekačku nepotřebuješ rukavice. On se štítí práce, on se štítí lidi práce. On se povyšuje. Řekl, že by měla být vláda elit. Sám sebe považuje za elitu. Je proti přímé demokracii. Pohrdá lidmi. Ale předstírá pro kamery, že pracuje na zahradě. Komik. Sám se nechá zvolit v přímé volbě, kterou pohrdá. Šašek.

 60. Bílá velryba

  Drahoš je odporný, nemastný a neslaný katolický vítač muslimů, který nesnáší LGBT. Zeman je dlouhodobě proti muslimům a LGBT moc neřeší. Žádná demontáž demokracie tu není a nehrozí, leda ze strany drahošovců.

  Jinak by si někteří zde, např. toli, volič Babiše, měli vyříkat s Jaroslavem, kdo je nebezpeční pro ČR. Babiš či Zeman či oba? Zajímavý námět pro debatu vás dvou… 🙂

  Ale jak říkám, vidím 60:40 pro Drahoše ve 2.kole. Určitě udělám vše pro to, aby vyhrál Zeman, tedy menší zlo. Jenže to asi nebude stačit. To nevadí, budu rozhodně ve všech volbách volit proti polo-vzdělané a nevzdělané havlistické lůze.

  Krásný zbytek dne a týdne. 🙂

 61. Jaroslav Štejfa

  Člověk žasne nad brilancí kritického myšlení a noblesou příznivců Zemana. Milý mulite, pokud už musíte zvracet, uchylte se prosím do ústraní.
  Jaroslav Štejfa

 62. Bílá velryba

  Nehádejme se tu zbytečně, stejně se vzájemně o tomto nepřesvědčíme.

  Já vím, že Zeman je buran a že často i lže, jen Drahoš je větší nebezpečí podle toho, jak já racionálně nebezpečí vnímám. Prostě ve věcech jako migrace a kvóty, ghetta,… Drahošovy postoje jsou dvojaké, jinak mluvil 2015 o tomto, Zeman je v tomto bodě stabilní, to je reálné nebezpečí CELÉ EU, ne fiktivní či reálný ruský agent (už dost konspiračních teorií), ale ghetta a islám jsou problém. A muslimští uprchlíci a migranti tu jsou, v Praze je jich už až moc a celkově jich bude přibývat, když budeme mít v čele bezkoulé a dvojaké křiváky. Želé jako Jan Fischer. Ten problém bude růst, čím více jich tu bude.

  Multikulturalismus je 100X větší problém než Ruskoa a korupce a sprostá slova.

  Vyhraje vám Drahoš, to je jasné asi od léta 2017.

  Mějte se. 🙂

 63. mulit

  Uvidíme, jak dopadnou debaty v televizi. Zeman má argumenty. Drahoš je bezmozek. Jenže Drahoš je fit a o 5 let mladší. To ve středním věku nic neznamená, ale u starých lidí 5 let je velký rozdíl. A Zeman sice myslí stále dobře, ale ten vizuální projev může být demotivující pro mnohé. Moje matka je například proti muslimům, ale Zemana nevolí kvůli tomu, že vypadá zchátrale a kolik mu je let. V tom vidím největší problém. Je spousta lidí ( a já jim to nemám za zlé) dají na vzhled a fyzickou kondici. Ti sice souhlasí s názory Zemana, ale nepůjdou ho volit.

  Ale já mu hlas dám. I kdyby měl vydržet jen rok, dva ve funkci!

 64. Jaroslav Štejfa

  Jinak ještě porovnání náboženského přesvědčení dvou protihráčů:
  O svém vztahu k víře Drahoš v knize Věda života říká, že je křtěný, ale nepraktikující katolík. „Nemám potřebu chodit do kostela, nikdy jsem nebyl u zpovědi, nebyl jsem ani biřmován a svůj vztah k víře beru jako něco velmi intimního. Jako vědec souhlasím s výrokem, že víra začíná tam, kde končí věda,“ pouští čtenáře nejvíce do svého soukromí.
  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nazory-jiriho-drahose-v-knize-veda-zije-fcd-/domaci.aspx?c=A170403_101724_domaci_kop

  Zeman je pokřtěný i biřmovaný katolík, ale označuje se za ateistu. Na konci své inaugurační řeči při minulé volbě prezidenta pravil: „Dovolte mi, abych své dnešní vystoupení, ač tolerantní ateista, uzavřel modlitbou, kterou mnozí z vás znáte: Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým.“
  Zdroj: https://nazory.aktualne.cz/komentare/buh-zakomplexovani-cesti-politici-a-velky-patek/r~i:article:775416/

  Nebylo by lepší nálepkovat, kdo je větší prostitutka?
  Jaroslav Štejfa

 65. mulit

  Zeman určitě není pobožný. Dneska řekl, že za 14 dní mají přijít k volbám jeho příznivci znova a přivézt si s sebou přátele i milenky. To by Drahoš nikdy neřekl. Ten je posraný strachy říct cokoli, nad čím by se pobožní mravokárně pohoršovali. Jde o to, kdo je bigotní. Kdo je upjatý, sevřený. To je Drahoš, nikoli Zeman.

 66. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Jinak ještě porovnání náboženského přesvědčení dvou protihráčů:
  O svém vztahu k víře Drahoš v knize Věda života říká, že je křtěný, ale nepraktikující katolík.

  Kecá,vloni na Velehradě se dal vidět.A jinak mi nevadí jeho víra,vadí mi jeho názory a postoje , které si tvoří na základě své víry,tedy postoje plné předsudků,odsudků.A prý že nebude národ rozdělovat ale sjednocovat.Povídali že mu hráli 🙂 Drahoš za mne tedy určitě NE. Zeman také není žádné terno,ale je velká šance že nedokončí mandát. A pokud jsem dnes poslouchal politology tak se všichni shodují že tandem Zeman-Babiš je velmi dočasný.

 67. sam

  „Nepraktikující katolík“, to je taková fráze, která by měla vyhovět každému voliči. Snaha zavděčit se všem.
  Ale zatím nemám dojem, že Drahoš je vyloženě bezvýznamnej blb. Nějaká celožvotní práce za ním je.

 68. mulit

  Já jsem nenašel nic na Drahošovi, s čím bych se mohl identifikovat. Prostě nic. Všecko dělám naopak. A podepsal vítačskou výzvu akademiků. Sluníčkář, co otočil a páč ví, že to lidi neradi slyší, tak už se k tomu nehlásí. Říkám Merkelová s ním zamete podlahu.

 69. toli

  @Mulit
  Říkám Merkelová s ním zamete podlahu.

  Merkelová s ním nezamete protože český prezident nemá žádnou výkonnou moc.Český prezident spoluvytváří veřejné mínění,nenavrhuje a neschvaluje zákony.Pokud něco vetuje tak má sněmovna možnost ho přehlasovat.Jsme parlamentní demokracií,nikoliv prezidentskou republikou.
  BTW Nedávno mne jeden kamarád přivedl na zajímavý názor se kterým v podstatě souhlasím.Tvrdí že přímá demokracie -referendum je vládou idiotů.Lidé rozhodují o něčem o čem nemají žádné informace snad jen informace z trollých webů,takže rozhodují jen na základě emocí.Takže traktorista Venca z Horní Dolní bude rozhodovat o EU,to je absurdní představa.

 70. Čestmír Berka

  Aspergill mě docela překvapil svojí obhajobou čínského ( šamanského) léčení 😀 Doporučuji mu, aby si početl v časopise Ženšen komory tradiční čínské medicíny , mohu jako návnadu pár citací: Na závěr je nutné vzít v úvahu, že tento postup s sebou přináší určitá rizika,
  neboť existuje možnost, že odcházející parazitická energie může vstoupit do
  nás nebo do někoho jiného. Proto je velmi důležité, aby naše vlastní ochranná
  čchi byla dostatečně silná, abychom byli v dobré fyzické i duševní pohodě. Na
  tento typ terapie je nutné si vyhradit dostatečný časový prostor a nevěnovat
  se současně více klientům. Je vhodné se chránit pálením vonných tyčinek,
  vizualizacemi, zaříkáváním, modlitbou či talismany a u méně spirituálně
  zaměřených terapeutů se doporučuje alespoň nosit bílý plášť.

  …“V teoretické části nás nejvíc šokovala tloušťka
  používaných jehel, která se pohybuje v rozmezí 0,30
  – 0,45 mm. Odráží to fakt, že podle čínského chápání
  akupunktura funguje, pouze pokud je řádně cítit. Kromě
  silné jehly je tedy třeba i dostatečně silně manipulovat.
  V historii se používaly zlaté a stříbrné jehly tloušťky 0,75
  mm, což je i na čínské zvyklosti dost. Oproti dnešku, kdy se jehlami nešetří, se však tenkrát napíchával pouze
  jeden, maximálně dva body…“
  …“ Velkým zážitkem, který jsme si odvezli z univerzitní
  nemocnice, byla „small knife needle operation“. Je to
  zákrok, který se provádí např. u chronické spondylitidy
  nebo u chronické bolesti kolene. Spočívá v akupunktuře
  postižené oblasti velmi silnou a ostrou jehlou (malý nůž),
  kterým se mechanicky rozbíjejí osikace a poté se dutou
  jehlou zavedou do svalu střívka (rozložitelný steh). Tím,
  jak se střívko v těle odbourává, stimuluje akupunkturní
  bod resp. oblast. Z našeho evropského pohledu se jedná
  o poměrně brutální zákrok, který je však terapeuticky
  úspěšný.
  Metodu zavádění střívka do akupunkturních bodů jsme
  viděli i u pacientky, která se rozhodla zhubnout.
  Překvapivé bylo množství a kvalita RTG snímků, které si
  pacienti přinášeli. Vynikající pomůcka.“
  Udělat z čínské medicíny jakési „bylinkářství“ je popřením celé filosofie čínské medicíny s energiemi čchi, meridiány, teplými a horkými jídly- v podstatě jakýmsi čarováním. V čínské medicíně není sepse důsledkem infekce, ale nedostatku „energie“ – zjednodušeně řečeno

 71. mulit

  O vstupu do EU bylo referendum. To se jim traktorista z Horní Dolní hodil… Když tušili, že jim to odhlasuje, byl jeho hlas dobrý. Když bylo zmasírováno obyvatelsvo mohutnou propagandou v době, kdy ještě nebyl internet rozšířený, jako teď. Když tuší, že by Franta z Horní Dolní na základě mnohaletých zkušeností a zdravého rozumu a internetu a svobody mohl pozměnit názor, už je lepší se Franty z Horní Dolní neptat. Případně mu zcela zabránit, aby se mohl jakkoli k této otázce vyjádřit. Však je to Franta z Horní Dolní. Užitečný jen tehdy, když má udělat, co mu nařídíme, nebo co od něj čekáme…

 72. Jiří Brei

  Aleš: generace odchovaná komunistickým myšlením, větší část z nich neschopná kritického myšlení, čtenáři Parlamentních listů, voliči Babiše a Zemana, lhářů, kteří dokážou oklamat prostomyslné…

  Opět jste zde, Aleši prezentoval svoji ničím nepodloženou víru. Neuvedl jste žádný odkaz na věrohodný průzkum, který by Vaše tvrzení dokládal.

  Co se týče mé zkušenosti s dobou komunismu, v roce 1979 jsem nastoupil na čtyřletý maturitní obor mechanik seřizovač pro NC stroje na Středním odborném učilišti ČKD Praha, Poděbradská 9. Maturoval jsem tam v červnu 1983. Ač by člověk očekával, že tam bude to nejméně příznivé prostředí pro pluralitu názorů a svobodnou diskuzi, opak byl pravdou. Na hodinách nejen občanské nauky, ale i třeba strojírenské technologie jsme celkem často s učiteli diskutovali o negativech života v ČSSR a pozitivech života na Západě (alespoň z pohledu našich někdy naivních představ). Učitelé nás občas za naše názory označili za antikomunisty, ale nikdy se nám nijak za naše názory nemstili a diskutovali s námi v otevřených debatách dál a poměrně často. Učitelka češtiny, zanícená komunistka, mi za slohové úkoly většinou dala jedničku, protože se ji líbilo jak píši, i když mi vždy řekla, že s mými názory naprosto nesouhlasí. Když jsem šel po matuře pracovat v Praze 7 na poštu, bylo tam prostředí podobné. Socialismu jsem nijak nefandil a spousta věcí mi vadilo, ale většina lidí, se kterými jsem se tehdy potkával (včetně komunistů), odlišný názor tolerovala a diskuzi nezakazovala.

  Co se týče Parlamentních listů, také je čtu. A mimo ně i Neviditelného psa, První zprávy, Lidové noviny, I-dnes, dívám se na ČT 24, Euronews, FOX News, ZDF, Arte (velmi levicový proarabský, proklimatický a vítačský německo-francouzský televizní kanál), Pervyj kanal (ruská obdoba našeho ČT 1). Prostě se snažím mít informace z různých pohledů, abych trénoval kritické myšlení. No, a jako nejmenší zlo mi vychází Okamura a Zeman. Proto je volím. Ne, že bych jim nějak zvlášť fandil. Prostě pro mne jsou nejmenší zlo. To je vše. Důvody tady už vypsal Mulit, takže je nebudu znova opakovat. Mám je podobné.

  Aleš: Voliči Zemana, pokud ho volíte z důvodu, že je proti přijímání migrantů, měli byste se zamyslet a zjistit si, jakou pravomoc rozhodovat má prezident v této oblasti. Prezident o přijímání, či nepřijímání migrantů skutečně nerozhoduje.

  Ano nerozhoduje. Ale je to představitel zatím ještě suverénního státu a v EU to musí vzít v úvahu, i když jim vadí. Poslechni si někdy německé zprávy. Má vliv i na domácí politiku a politiky a konec konců i na voliče v parlamentních volbách. Já nemám nic proti cizincům a imigrantům, pokud respektují naše zákony a nepošlapávají lidská práva a důstojnost druhých. Z EU a NATO odcházet nechci, ale chci, aby to byly organizace chránící životy, práva a svobody občanů Evropy. Pomáhat ano, ale ne tím, že Afriku a Blízký východ přestěhuji do Evropy. Za své představitele proto volím ty, co to vidí podobně.

 73. mulit

  Jiří Brei píše
  Poslechni si někdy německé zprávy

  Viděl jsem diskusi v Německu o emigraci a multikulturalismu. Byli tam mladí lidi zcela zmanipulováni oficiální propagandou. A celá diskuse byla okleštěná. V Německu je menší svoboda slova než u nás. To je důležité si uvědomit, co tu máme. Vážit si toho a nenechat si to vzít.

 74. Bílá velryba

  Prosím, já jsem ve svém věku vážně nebyl odkojen komunismem a nejsem komunista, ani divák Novy a čtenář Blesku, mam mimo jiné vystudovanou filosofii a to poměrně nedávno. Babiše jsem nevolil.

  Moje argumenty jsou: horší islám a ghetta než „ruský agent“ a sprostá slova. Demokracii ohroženou nevidím nikým jiným než těmi, co zde chtějí zavádět cenzuru jako v Německu na internetu, tím to začíná. Rusko je slabé a daleko.

  Nechci ani 100 obyčejných muslimů za přístích 50let přijmout do země, natož každý rok několik tisíc, což hrozí (trvalé kvóty nejsou mrtvé). Ve Švédsku to začalo pár tisíci a do roku 2050 jich má být podle Pew Research Center 1/3 všech obyvatel – těch běžných (tedy radikálních) muslimů. Asi 50 no-go zón je potrvzeno i sluníčkářským Die Weltem z Německa. O terorismu se teď ani nebavím. Spíš o vyšší kriminalitě a o ghettech a islamizaci. To je horší.

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/muslimove/r~6198e76cd67e11e7b6a9ac1f6b220ee8/?redirected=1515874207

  Proto je Zeman menší zlo, i když ne dobro, než vítač Drahoš, který pravou tvář ukázal v roce 2015. Islám je největší hrozba celé EU (tedy i nás), ta největší.

  Mějte se a někdy. 🙂

 75. Bílá velryba

  Kromě toho je mi ten slizký a nemastný Drahoš, bigotní katolík nenávidějící LGBT, odpornější než buran Zeman, oba mají VŠ a oba znají své obory, každý má své mínusy, Drahoš jich má víc. Tečka.

  A teď dobrou a za 2týdny si zde řekneme co a jak. Do té doby nebudu mít čas sem psát, jdu se prát za Zemana (i když ho moc nemusím) a jdu škodit Drahošovi, budu i lhát a vymýšlet si, ne moc, tak lehce, aby to bylo věrohodnější, udělám téměř cokoliv, abych ho poškodil nebo aspoň rozdělil národ, i ta zatrpklost na straně „zemanovců“, až prohrají, se bude dát využít v dalším boji proti multikulturnímu fašismu. Dobrá a lehká manipulace spočívá v tom, že lidi jen na počátku mírně zaujmete a pak to necháte už na času a korozi. Chce to se zaměřit na správné segmety společnosti a pomalu využívat trhlinky a zvětšovat je. Sypat do ran sůl (čas od času a stupňovat to – správně a citlivě), to já umím dobře. Pro dobrou věc (škodit multikulturalistům) skoro všechno. Chce to zvolit strategii a taktiku. Naplnit dílčí cíle, chytře a vytrvale, s touhle volbou nekončí svět. Zítra je také den. Pro dobrou věc je třeba bojovat chytře, někdy i klidně trochu lhát. Tak zdar. 🙂

 76. Bílá velryba

  Aleši, já chci ničit jedno náboženství po druhém. Nepustit sem islám a mezi tím naleptávat křesťanství. A vytvořit celosvětový ateistický stát, co si to tom myslíš? Za několik generací by se to mohlo povést, ne? Už dnes je ateistů nejvíc v historii (a ne díky komoušům). Hlavně porazit ten islám ve světě (nejdřív převést muslimy na light verzi, do té doby je sem moc nepouštět, nu a pak na ateismus za další století). Hezky postupně, pozvolna. Tak uvidíme, kdo vyhraje. 🙂

  Tak a mizím už fakt! Dobrou a za dva týdny! 🙂

 77. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Musím se vyjádřit k volbě presidenta republiky:
  považuji za prvořadý úkol české společnosti jakýmkoliv demokratickým způsobem vyřadit ze hry tandem Zeman – Babiš. Takže presidentem z kandidátů kdokoliv kromě Zemana (s výjimkou fachidiota Hanniga). Tedy lepší Drahoš, než Zeman. Důvodů mám mnoho; nejzávažnější je demontáž demokracie v tomto státě.
  Jaroslav Štejfa

  Pane Štejfo, ač se s vámi v mnohých věcech neshodnu, tak v tomto 100% souhlas.

  Dnešek mne potěšil, mám naději, že zvítězí pan Drahoš.

  V TV se mi velice líbila podpora p. Jiřího Grygara p. Drahošovi. Líbí se mi i způsob vyjádření podpory dalších demokraticky a prozápadně orientovaných kandidátů.

 78. aleš

  @Jiří Brei

  Pane Brei, nechtěl jsem se vás nějak dotknout. To mé tvrzení bylo v nadsázce, použil jsem zevšeobecňování, bylo jakousi reakcí na předešlé příspěvky.

 79. Čestmír Berka

  To, že Zemana volí nevzdělanci je nesmysl- já se nepřátelím, ale moje přítelkyně ano- a ona má přátele převážně ve vědecké a intelektuální sféře a v ní jsou celé skupiny lidí, kteří otevřeně či skrytě ( protože intelektuálové a umělci dokáží být stejně nenávistní, jako primitivové) Zemana podporují- hlavní důvod je právě Zemanův nekompromisní postoj k islámu. Ona sama ho také chtěla volit- kvůli islámu, migraci a hlavně postoji k inkluzi- ona učí a vidí… mají ve škole mezi dětmi ne tělesně handicapované na vozíku či pomalejší, ale i děti, které jsou v plenách a skoro nevnímají, děti, které náhle nůžkami zaútočí na spolužáky či se vrhají proti oknu a velkou část výuky řvou… ona má ve třídě děti, které v druhém ročníku nenapočítají do tří, děti, které nemluví- a ty děti se budou učit anglicky…

 80. mulit

  Na západě moc demokracie není. Svoboda slova je osekána. Pluralismus se potlačuje. Jak ve Francii, tak v Německu. Nekonformní politici tam jsou pronásledováni. Le Pennová obdivovala naši míru svobody, kterou tady máme, když tu byla. Jí tam na tom slavném západě, tedy ve Francii šikanují. To samé v Německu AfD. Bohužel. Je to smutné. Pro toto jsem v roce 1989 necinkal klíči. Aby jedna totalita byla nahrazena jinou totalitou. A dokonce u nás v Česku probruselský směr propagují ti, co sloužili před r 89 bolševikům. Je to tatáž plazivá nátura. Podřídivá, slabá, nesebevědomá. Protivlastenecká. Prostitující se. Bylo to i vidět, jak zametli s katalánskými představiteli, když chtěli samostatnost. Jak se informuje v současnosti propagandisticky. Potírají se veškeré snahy o autonomii, svébytnost. Obrovské tlaky za unifikaci UNIE. Ostatně už se to tak jmenuje. UNIE. Původně ale měly být jen hospodářská. Nyní je i ideologická. Inkluze ve školství je výmysl Bruselu, EU. Já trpím tím, že naše školství je rozvráceno Evropskou Unií. Aleš je naiva. Nechápe, že jeho křesťanství bude islámem a multikulturalismem zničeno.

  Znovu opakuji – probruselství Aleše a Štejfy chápu jako prostituci.

  V TV se mi velice líbila podpora p. Jiřího Grygara p. Drahošovi. Líbí se mi i způsob vyjádření podpory dalších demokraticky a prozápadně orientovaných kandidátů.

  Tohleto je přesně ta prostituce.

 81. aleš

  Líbila se mi reakce na Zemanovo prohlášení o jeho podporovatelích – Andreje Babiše a Karla Gotta.

  Karel Gott odmítl, že by jmenovitě někoho podpořil. Andrej Babiš oplatil Zemanovi tu jeho urážku o tom, že není zkušený v zahraniční politice a poradil mu věci, které jsou v souladu s plánovanou politikou p. Drahoše – orientace na Západ, ne na Čínu a Rusko, účastnění se debat, distance od nesprávných spolupracovníků.

  Vidím odstup od Zemana a to je dobře.

 82. Bílá velryba

  Drahoše právě podpořily nábožné krysy z KDU-ČSL. Nevolitelný! Já chci intelektuála (byť vypitýho) raději než pseudointelektuála a vítače. Jasně říkám, že je důležité volit proti islámu a ateistu nejlépe. A Zeman to je. Sice si rozumí s Dukou, ale Duka je furt lepší než Halík a víc proti islámu. Zeman je víc sekularista než Drahoš. Viz. postoje k LGBT.

  Západ se stává Jihem a já raději Střed než Západ který je již Jihem nebo než Východ.

  Volme menší zlo. Na sprostá slova kašlu, jde mi o obsah.

  Ničme jedno náboženství pod druhém, když chceme ten celosvětový ateistický stát, já ho chci, postupujme takticky a chytře a pozvolna. 🙂

  Spousta lidí jak píše Čestmír mezi vzdělanci se bojí říct nahlas, že volí Zemana kvůli hysterické reakci akademických politruků. Já to říkám a někteří moji učitelé a spolužáci se děsí, ale u piva mluví jinak. Pak ty statistiky jsou zkreslené.

  Jak říkám, chci zničit jedno náboženství po druhém. 🙂

  Mějte se a za 2týdny tady budeme hodnotit, dobrou noc a za dva týdny tady, vyhraje asi Drahoš, ale boj nekončí. 🙂

 83. mulit

  Mrzí mě, že je v českém národě tolik prostitutů a tak málo vlastenců 🙁

 84. mulit

  Čestmír Berka
  Ona sama ho také chtěla volit- kvůli islámu, migraci a hlavně postoji k inkluzi- ona učí a vidí… mají ve škole mezi dětmi ne tělesně handicapované na vozíku či pomalejší, ale i děti, které jsou v plenách a skoro nevnímají, děti, které náhle nůžkami zaútočí na spolužáky či se vrhají proti oknu a velkou část výuky řvou… ona má ve třídě děti, které v druhém ročníku nenapočítají do tří, děti, které nemluví- a ty děti se budou učit anglicky…

  Já to mám ve třídě taky tak. Inkluze je nám ale vnucována Evropskou Unií. A naši představitelé jako prostitut Sobotka se k tomu zavázali to tady importovat. A taky to udělali. A Valachová. Proto jsem přestal volit ČSSD, ačkoli jsem je předtím volil přes 20 let. Pochopil jsem, že to jsou zrádci.

 85. aleš

  @mulit

  Aleš je naiva. Nechápe, že jeho křesťanství bude islámem a multikulturalismem zničeno.

  Naivní jsi ty, mulite, když si myslíš, že křesťanství bude někdy zničeno.

  Bůh o multikulturalismu věděl dávno…

  Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou — lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky Da 2,43-44

  Multikulturalismus je poslední etapa před příchodem Božího království. Vy se toho bojíte, já jsem šťastný. V Bibli je už dávno předpovězeno, že integrace nebude fungovat.

  Ježíš říká v Lk 21,10: Povstane národ proti národu… Použito je řecké slovo ethnos, česky etnikum.

  Takže lidé se budou mísit, budou odděleni (ghetta), povstanou proti sobě.

 86. aleš

  @Bílá velryba

  Jak říkám, chci zničit jedno náboženství po druhém.

  Mao-ce-tung se o to taky snažil a jak dopadl… v Číně je nyní obrovský růst křesťanství.

  Jsme blahoslavení, když nás, také vy ateisté, budete pro naši víru v Ježíše pronásledovat.

 87. Lemmy

  Aleš, prosím, nájdi mi nejaký citát od Mao Ce-tunga. Naozaj neviem nájsť, kde by sa vyjadril ku kresťanstvu, ku ateizmu, alebo nejakému inému svetonázoru. Alebo ktokoľvek, kto číta moju prosbu.

 88. Lemmy

  Viem, že bol komunista, a predpokladám, že asi aj napríklad dialektický materialista. Ale kde a kedy sa nejako takto vyjadril?

 89. Lemmy

  Lebo napríklad slovenský prezident Rudolf Schuster bol po celý čas svojej komunistickej kariéry kresťanom (katolíkom).

 90. Čestmír Berka

  Aleši, argumentovat tu tím, že je něco předpovězeno v Bibli je legrační- ani všichni křesťané nepokládají texty Bible za určující, pro nekřesťanské věřící je Bible jen knížka, pro ateisty sbírka textů různých autorů z různých dob, psaných různými jazyky, vybraných potentáty v Nikaji z větší hromady textů.
  Zemanův vztah k Rusku je dán jeho ekonomickým potenciálem- do EU už víc nevyvezeme, dále je dán respektem k těžce zkoušené zemi. Je dán i respektem k Putinovi a dalším politikům okolo něj, kteří provádějí realistickou a zdrženlivou politiku a jiní politici s nějakou mocí tam nejsou k dispozici. Je dán tím, že Rusko bylo vždy evropské ( i to Polsko si dělilo s Pruskem a dalšími západními zeměmi/panovníky). Bylo spojencem proti Turecku, zatímco Západ se proti Rusku spojil s Turky… Zemanův vztah ke Krymu je podobný vztahu významného amerického politika, Henryho Kissingera či bývalého amerického velvyslance v Rusku. Despekt k ukrajinské vládě není zrada Ukrajiny – PorošenkoTymošenko Ukrajina si nezasluhuje žádný respekt- je to zkorumpovaná země v rozkladu, jenž už se nedá utajit či svést na Putina. Osud Saakašviliho, ukrajinského Gruzínce je příznačný.

 91. mulit

  Aleš píše

  Multikulturalismus je poslední etapa před příchodem Božího království. Vy se toho bojíte, já jsem šťastný. V Bibli je už dávno předpovězeno, že integrace nebude fungovat.

  Takže ty jako víš, jaké riziko je v Evropské Unii a jakou nebezpečnou ideologii zastává a jejího zastánce Drahoše volíš proto, abys celý ten proces uspíšil a kýžený konec světa nastal dříve ? Tak to je bláznivé, masochistické. Většina křesťanů, co znám, právě vidí v EU nebezpečí a nechtějí další integraci. Tvůj přístup – čím hůře, tím lépe, je sebedestruktivně škodolibý.

 92. Lemmy

  …we, too, will touch God’s heart. Our God…

  Dotýkať sa božieho srdca. Náš boh… takže Mao Ce-tung bol nábožný? Niečo na spôsob nášho bývalého prezidenta Schustera?

 93. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Dobrý den, nechci moc narušovat vaší debatu, jen bych vám chtěl zde říci, proč budu voliti právě Jiřího Drahoše na prezidenta ČR.
  Především proto, že ruských agentů a hulvátů již bylo na Hradě až moc. Je třeba se vrátit k euroatlantickým multikulturním hodnotám a k lidskoprávní politice Václava Havla, kterého si ve světě vážili a nemuseli jsme se za něj stydět. Opilý mužik nemůže rezpretentovat moderní zemi 21.století. Dále bych chtěl předestřít, že jako student vysoké školy genderových studií, který chce na Erasmus vycestovat a poznat svět, někde jsem už byl, nemohu říkat, že Česko vede fašista a xenofob, to by si se mnou nikdo ruku ani nepodal.
  Za třetí je nutné pročistit atmosféru a zvolit někoho vzdělaného, kdo bude lidi spojovat, nikoliv rozdělovat.Ano, už jsem dosáhl ve svém životě hodně věcí, sám si přivydělávám v teamu pana Horáčka a Drahoše, již mam první zkoušku z genderových studií, mam přehled, umím dva jazyky včetně angličtiny a byl jsem již v zahraničí. Dosáhl jsem také svého prvního orgasmu, asi před 2lety, pod vedením sexuálního kouče, sám zatím nevím, jakého jsem pohlaví nebo jakého pohlaví byl kouč. Sice měl vousy, ale pohlaví je jen sociální konstrukt, stejně jako vše ostatní, ať si biofašisté tvrdí co chtějí.

  Takže tolik k důvodům mé volby, vzdělanějí a světaznalí lidé, čtoucí Respekt a Die Welt a dívající se na Otázky Václava Moravce, samozřejmě budou volit akademika J. Drahoše a on vyhraje. A putinovský buran pak zmizí i s českými xenofoby na smětišti dějin. Bděte a slunce v duši.

 94. Čestmír Berka

  jak to vypadalo, když se v Číně objevil mladší bratr Ježíše Krista: Chung Siou-čchüan, křesťanský konvertita, který na ovládaném území založil nezávislý stát – Nebeskou říši velkého míru (čínsky: český přepis Tchaj-pching tchien kuo, pchin-jin Tàipíng Tiān Guó, znaky 太平天囯), kontrolující částečně nebo úplně provincie Chu-pej, An-chuej, Ťiang-si a Če-ťiang, od roku 1853 s hlavním městem v Nankingu. Na území ovládaném tchaj-pchingy žilo kolem 30 milionů lidí.

  Povstání zasáhlo většinu Číny, rebelové ohrožovali i Peking. Po mnohaletých válkách byli rebelové poraženi čchingskou armádou za pomoci Spojeného království a Francie. Války způsobily masivní ztráty na lidských životech, jež se odhadují na 20–30 milionů,[1] a ohromné škody na majetku, což by z konfliktu dělalo třetí nejkrvavější, po první a druhé světové válce.[2]

  Povstalci zde provedli radikální reformy, prosazujíce rovnost lidí. Tradiční čínská náboženství, konfuciánství, buddhismus a taoismus nahradili specifickou formou křesťanství,.. Nedivím se Číňanům, že jsou vůči křesťanským sektářům ostražití- mají s nimi špatné zkušenosti. On není křesťan jako křesťan- tam se myslím ani tak neangažuje Vatikán, ale různí evangelikálové a potrhlí baptisté…

 95. Hraničář

  Aleš:
  Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky Da 2,43-44 …………….

  A nebude to ten islám?

 96. toli

  @Čestmír Berka
  Nedivím se Číňanům, že jsou vůči křesťanským sektářům ostražití- mají s nimi špatné zkušenosti. On není křesťan jako křesťan- tam se myslím ani tak neangažuje Vatikán, ale různí evangelikálové a potrhlí baptisté…

  Naopak,co se týká Číny tak je tam nejvíce katolíků.Babtisté a evangelikálové nemají celkem šanci.Pokud chce být nějaký Číňan katolickým knězem tak odejde do Evropy a vstoupí do nějakého kláštera kde studuje.Od té chvíle je přísně zakázáno jeho focení kvůli bezpečnosti jeho příbuzných kteří zůstali v Číně.Čínské výzvědné služby jsou hodně výkonné a mocné,což jsme zažili i tady při návštěvě čínského prezidenta.Ten zákaz focení mnichů jsem zažil u trapistů ve Francii.

 97. Petr TomekPetr Tomek

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský: Jen si hrajte, dokud to nikomu neubližuje. Prozradím vám ale, že mezi mými přáteli je i několik transsexuálů a asi by se na vás přinejmenším tvářili nepřátelsky, kdybyste jim tvrdil, že to pohlaví, za které tolik bojovali. je jen sociální konstrukt.

 98. mulit

  „Drahoš je jen kontejner na protizemanovské hlasy.“ (Autor výroku Ondřej Hejma)

 99. Sind

  @laskorat: Poskládal dohromady to nejhorší, co si snad lze vůbec představit. Díkybohu, že je to všechno jenom šílená ironie! Uff – ale to leknutí…

 100. aleš

  @Čestmír Berka

  Aleši, argumentovat tu tím, že je něco předpovězeno v Bibli je legrační

  Ano, pokud by to, co jsem napsal, byl argument, pak by to bylo legrační. Co to chápat jako něco, čemu věřím?

 101. aleš

  @mulit

  a jejího zastánce Drahoše volíš proto, abys celý ten proces uspíšil a kýžený konec světa nastal dříve

  Mulite, nemyslím si, že by p. Drahoš mohl tento proces urychlit, a Zeman ho mohl zpomalit nebo dokonce zastavit.

 102. aleš

  @Lemmy

  … takže Mao Ce-tung bol nábožný?

  Ano, byl. Každý den se ke svému Bohu, tedy k masám čínského lidu, modlil.

 103. aleš

  @Čestmír Berka

  Je dán i respektem k Putinovi a dalším politikům okolo něj, kteří provádějí realistickou a zdrženlivou politiku

  Putin si vzal Krym, Hitler Sudety, a já nemám respekt ani k Putinovi, ani k Hitlerovi, ani k jejich obdivovatelům, tedy k vám.

 104. Bílá velryba

  Láskorád: Ano, toto jsou slova přesně představitelů toho, co miluju. I s titulem budou vždycky polovzdělanci. I s pěti tituly. A proto může 80% studentů vysokých škol (humanitních oborů) – být na úrovni vesnické hospody, jen trochu jinak. Jdu se podívat do kalhot, jestli tam mam ten svůj „sociální konstrukt“. Naštěstí se asi jednalo z tvé strany jen o dobrý vtip. Žel často to tak fakt vypadá. 🙂

  Aleš: Pojď se mnou vybudovat ateistickou říši a uvidíš, že jestli Ježíš je, bude z toho zvracet, bude zvracet z očí a uší a pusou a vším možným! A konec světa to urychlí! Aleši, my dva spolu, bychom byli NEPORAZITELNÍ! Spoj se se mnou! Upiš mi svou duši! Stejně nemáš na výběr, hmota to za tebe již brzy vybere!

  Aleši, kdyby bylo opravdu věčné peklo, nebo i dlouhodobé, bojoval bych proti bohu co to jde, abych tě osvobodil (kdybys tam skončil) a abych tu nacistickou zvrácenost zničil i s jejím tvůrcem, udělal bys ty to samé pro mě? Já bych nechtěl, aby někdo věčně trpěl, i kdyby udělal cokoliv. Ale co ty?

  Mějte se a za 2týdny tady! Není čas. Musím budovat ateistickou říši a postupovat chytře a odvážně, ale to jsem prostě celý já. 🙂

 105. Lemmy

  Aleš, oprav ma, ak som ťa nepochopil. Tvrdíš, že Mao Ce-tung slovo boh používal na vyjadrenie miliónov Číňanov? Že veľké množstvo ľudí (masu) nazýval bohom? Lebo to je čudesná predstava. Zvyčajne sa slovo boh používa pre nadprirodzený jav, nie pre ľudí.

 106. Lemmy

  Toli, na tej stránke In vivo som nenašiel zmienku o Mao Ce-tungovi. Takže upresni odkaz, kde sa mu venujú. Mňa totiž vzťah Mao Ce-tunga k ateizmu, alebo k náboženstvu, zaujíma odborne. Teda, odborne, ako tak, aby som správne pochopil, v akom význame použil slovo boh. Ako keď sa kresťan zaujíma, kto je boh. Tak mňa zaujíma, kto je boh pre Mao Ce-tunga? Je to masa ľudí? Masa Číňanov?

 107. toli

  @Lemmy
  Já to myslel tak že invivo je slovenské sdružení a zakládá po Slovensku pobočky které budou šířit vědeckou osvětu a bojovat s bludy.Můžeš se připojit.Myslím že Slovensko je v tomto směru na tom hůře než Česko,máte tam spoustu Kristových idiotů a čeká vás spousta práce..

 108. aleš

  @Lemmy

  Myslel jsem, že rozumíš anglicky, a i když bys nerozuměl, použiješ překladač.

  Z kontextu textu, z kterého jsme citoval, je jasné, že Mao Ce-tung v žádného Boha nevěřil. Píše v něm přirovnání o odstranění obrovských hor. Bůh je ten, v kterého doufáme, protože má moc. Mao viděl tuto moc v masách čínského lidu – Náš Bůh není nikdo jiný, než masy čínského lidu.

  Mao (parafrázuji): Masa lidí může odstranit i horu.

 109. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Ano, pana Zemana volí jen staré báby a dědci z Moravy, často bigotně věřící. Praha volí pana Drahoše. KDU-ČSL sice podpořilo pana Drahoše, ale to jen proto, že je to slušný katolík. Vzdělanější křesťané a vzdělanější ateisté to dají panu Drahošovi.

  Nikdo, opakuji nikdo, kdo má vysokou školu, to nemůže dát mužikovi Zemanovi! A jestli se to někdo bojí říct do televize, že by ho volil, ale pak ho volí, tak je to zbabělec.

  Vzdělaní lidé mají vždycky pravdu, alespoň většina vzdělaných lidí. Proto je mezi vzdělanými více ateistů. I když u nás je to prý naopak než na Západě. Proč? To nikdo neví.

  Jako neomarxista a příznivec Frankfurtské školy mohu říct, že většina lidí na vysokých školách kdysi byli marxisté. Například v 60.letech na západních humanitních školách. Marxismus a neomarxismus má tedy pravdu. Dodnes je nás převaha.

  Pane Tomku, pohlaví je pouze sociální konstrukt, záleží na výchově. Když byste malé dítě vychoval jako ženu, byla by to žena. A naopak. Není nic jako biologická podstata ženy či muže.

  Sluníčko v dušičce, pan Drahoš to má vyhrané.

 110. mulit

  „Drahoš v reakci na Ovčáčkovo oznámení uvedl, že chce dvě debaty, z toho jednu v ČT a výběr druhé nechá na Zemanovi. „Již jsem navrhl jako jedno z míst debaty Českou televizi. Je to médium veřejné služby, které patří všem občanům ČR a jeho nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí.“
  https://www.novinky.cz/domaci/460583-zeman-je-ochoten-jit-do-ctyr-debat-s-drahosem-ten-chce-dve.html

  Ten všivák dobře ví, že ČT není nestranná, ale bez ostychu kope za pražskou kavárnu. Přesto píše, že prý to je nestranné médium kontrolované nezávislou institucí. Dobře ví, že to tak není a kdo debaty moderuje a kdo je v radě ČT. Tohleto nenávidím nejvíce. Svině, co si hrají na slušňáčky. A ještě chce, aby to moderoval Moravec, což není moderátor, ale nevyoutouvaný politik TOP09. Moc dobře ví, že by si ČT udělala celé studio proti Zemanovi. Pozvali by tam různé komentátory, politology všechno spřátelené s havlisty, kavárnou, tak jak to dělají každý den, den za dnem, léta, léta v kuse. Jak si tahleta špína může hrát na slušnější část populace, když je nemravná, křivá, útočná, intrikářská?

 111. aleš

  Mulite,

  dávat zde žvásty bývalých estébáků si laskavě odpusť. Ty nevíš, co Koller v minulosti dělal?

 112. mulit

  Zeman byl premiérem, předsedou sněmovny PSP ČR, prezidentem. Má obrovské politické zkušenosti. Je to státník, kterého Merkelová, Junker musejí respektovat. Drahoš má NULOVÉ POLITICKÉ ZKUŠENOSTI a podle jeho vyjádření bude spíše sloužit cizím zájmům, Bruselu.

 113. aleš

  @mulit

  Mulite, za prezidentství Miloše Zemana byla schválena inkluze. Ty přesto volíš Zemana hlavně proto, že je proti inkluzi.

  Chápeš vůbec, v jakých oblastech má prezident pravomoc?

  Je to státník, kterého Merkelová, Junker musejí respektovat.

  Mulite, nemusejí. A ani nerespektují. Víš co se o Zemanovi píše a vysílá v zahraničí?

  Dvě taiwanské reportérky Jen-Jen a Vanessa dennodenně vytváří vtipná animovaná videa na aktuální témata ve světě. Neunikl jim tedy ani výkon českého prezidenta při významné ceremonii odemykání českých korunovačních klenotů.
  http://www.asianstyle.cz/zpravy/5761-milos-zeman-se-dostal-az-na-taiwan

  Prezident má především REPREZENTOVAT zemi, kde je prezidentem.
  Chtěl bych, abychom byli ve světě známí jinak…

 114. mulit

  Zlatý Václav Klaus. Nikdy bych nevěřil, že něco takového někdy napíšu. Celá 90. léta jsem volil proti Klausovi. Budu pamatovat jeho privatizaci, jeho LTO, jeho amnestii, jeho čmajznuté pero. Ale byl to někdo, kdo hájil naše národní zájmy a kdo se nepoklonil před Bruselem.

  Kdyby nyní kandidovali proti sobě Drahoš a Klaus, budu volit Klause. A nikdy bych nevěřil, že jednou dojde k situaci, kdy půjde do tuhého a půjde o zachování českého národa. A mně se to osobně dotýká! Já mám v práci kvůli inkluzi a EU rozvrácenou třídu. A nejen já, mnoho dalších tříd a škol. Klaus je taky proti inkluzi. Hlavně Klaus mladší. Dneska už jde o příliš vážné věci! Ta ideologie EU je otřesná, ničící, destruktivní. Je to rozvracení kultur, školství.

  Drahoš je vítač, není to vlastenec. On ani neví, proč chce být prezidentem. Pořád jen mele fráze, že nebude jako Zeman. Ale nemá žádný svůj program. Kandiduje, protože má ambiciózní manželku, která už se vidí jako paní prezidentová. To je další hrozba. Drahoše budou řídit západní politici, dále ti, co mu platí kampaň a jeho manželka. On se vůbec na tu funkci nehodí. Proboha! To nesmí takto dopadnout! Nechci tam probruselskou loutku.

 115. mulit

  aleš píše
  Mulite, za prezidentství Miloše Zemana byla schválena inkluze. Ty přesto volíš Zemana hlavně proto, že je proti inkluzi.

  Ale Zeman proti inkluzi vystupoval od počátku! A prosadil to Sobotka a Valachová a já jsem pochopil, že ČSSD jsou zrádcovské krysy. Proto je už nevolím. Ale Zeman není současná zrádcovská ČSSD. Neintrikuj, nebuď demagog. Nespojuj Zemana a inkluzi. Nechovej se jako všivák. Aleši!

 116. aleš

  @mulit

  Mulite, Drahoš toho má v programu mnohem více, než Zeman.

  Koukni se na Drahošovy stránky a něco si z jeho programu přečti. Máš internet, a píšeš, jak by ti byly informace nedostupné. Myslíš si, že tu někoho oklameš? Možná někoho jo, ale mne ne.

 117. aleš

  @mulit

  Ale Zeman proti inkluzi vystupoval od počátku!

  No a proč ho volíš kvůli inkluzi, když už proti ní vystupoval a nepomohlo to? 🙂

 118. mulit

  Drahoš nemá žádný program, který by byl schopen formulovat. Mně je jedno, co mu napsali na web s jeho jménem ti, co mu dělají kampaň. Mě zajímá, co říká, když se ho na něco ptají. NEJčASTĚJI ODPOVÍDÁ NEVÍM. Ale to se prokáže v debatě se Zemanem. Už se na to těším. Setká se pan Nevím se skutečným státníkem.

 119. mulit

  aleš píše
  No a proč ho volíš kvůli inkluzi, když už proti ní vystupoval a nepomohlo to?

  Ale já jsem nepsal, že to je jediný bod, proč volím Zemana. Zase překrucuješ. Jsi schopen nebýt aspoň v jednom příspěvku všivákem, ale psát normálně bez demagogie a manipulací?

 120. aleš

  @mulit

  Ale já jsem nepsal, že to je jediný bod, proč volím Zemana.

  Psal si, že to je hlavní důvod. Ten hlavní důvod je k ničemu, jak by sis už konečně mohl uvědomit.

  Ale to se prokáže v debatě se Zemanem. Už se na to těším.

  Já se taky těším. Pobavilo mne, co Zeman řekl i jakým způsobem to řekl …
  „Jsem stále mladý a stále plný sil…“

  Mám takového člověk brát vážně? Zemanovi už selhává logika…

  https://www.youtube.com/watch?v=I_0pT8KLkjc

 121. mulit

  Já jsem tady napsal dostatečné množství důvodů, proč nevolím vítače Drahoše, který podepsal výzvu akademiků, a proč volím státníka a vlastence Zemana. Tím je to pro mě uzavřené.

 122. aleš

  @mulit

  Pro mne je to taky uzavřené. Zeman ty volby prohraje.

 123. Bílá velryba

  Já volím proti Drahošovi, který je prostě slaboch a islamovítač. Jeho starší názory ho prozrazují. Zeman taky nic moc, ale v tomhle lepší a stabilní.

  O těch lidech z humanitních fakult už jsme se bavili, nejsou u mě bernou mincí nadprůměrnosti. Navíc se hodně lidí kvůli mediálnímu tlaku bojí říct koho budou opravdu volit. Kromě toho je zde poslední faktor: Zeman je fakt buran. Jenže mně buranství vadí méně než regresivistické názory, které se dnes vydávají za progresivismus. Jsem proti rovnosti kultur a dalším věcem. Což by Aleš měl být taky, byť jinak. On vlastně čeká ten konec světa, ale co když se Bible mýlí, jako ostatně i v jiných věcech? 🙂

  Co když se ukáže, že konec světa bude až po vybudování ateistické světovlády, kterou chci já? Co když už se na to Ježíš nebude moc koukat? Není to lepší, Aleši?

  A co když to nebude Ježíš, ale Alláh a Mohamed, kteří tě pak Aleši strčí do pekla, protože si se modlil k falešným bohům? Pak budeš ještě rád za mě, který tě v pekle nenechá nebo ne zadarmo. Když tě tam budou opékat, zkusím tě přijít zachránit. Takový jsem já. Udělám, co budu moci. Udělal bys ty to samé pro mě, kdybych skončil v křesťanském pekle? Zkusil by si mě zachránit před magory, kteří stvořili něco tak hrozného?

  Je to na tobě, spolupráci jsem ti nabízel. Stačí jeden podpis, ale vlastní krví! Dobrou a po volbách! A teď jdu už zase škodit katolíkovi Drahošovi, který je kandidátem TOP09 a KDU-ČSL a Zelených a Pirátů, tedy stran, které jsou mým protikladem. 🙂

 124. mulit

  Dneska v Třinci na Hokeji Drahoše vypískali.

  „Drahoše v Třinci musela ochranka narychlo uklidit, lidi mu tam chtěli rozbít tu jeho afektovanou tlamu.no holt Česko není jen Praha

  Drahoš v reakci na to zrušil mítink z občany v Ostravě, konečně po tom výprasku v Třinci mu došlo že tady kavárna není“

  https://ostrava.idnes.cz/prezidentske-volby-volba-prezidenta-jiri-drahos-kandidat-na-prezidenta-jablunkov-gja-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180116_175527_ostrava-zpravy_sme

 125. aleš

  @mulit

  Mulite, co to cituješ? V tom článku z odkazu to není.

 126. Josef K.

  Stručně:volím Zemana, protože je to politik, který se neohne a nedrží basu se západním mainstreamem, jeho patologickou rusofobií, nepodělá se z toho když se na něj zamračí Merklová nebo pražská kavárna, na jeho slova dochází i ve vztahu k islámu, kdy západní politici pomalu vycouvávají z vítačské euforie. Ostatní kandidáti by udělali všechno, jen aby se o nich mluvilo jako o prozápadních demokratech stojících na euroatlantických hodnotách stojících na křesťanských základech.
  To je podstatné a jestli třeba pozvrací relikvii svatého Václava je podružné.

 127. mulit

  Drahoš nosí trenky a hrál si s merkurem

  https://www.youtube.com/watch?v=C54Q7v62jLw

  Je to želé. Zeman by se nenechal takto hloupě novináři zpovídat. Poslal by je někam. Zeman je osobnost. Drahoš je loutka. Chápe svoji kandidaturu jako soutěž o SUPERSTAR nebo MISS SENIORA.

  Na prezidenta nemá.

 128. Čestmír Berka

  @ toli
  neberu křesťany v Číně podle množství, ale podle „agresivity“ – a ti evangelikálové jsou hodně vlezlí…dnes se prý šíří i v tradičně katolických zemích, jako je Brazílie.
  @ aleš
  Nejsem obdivovatelem Putina a Ruska, jen poslední desítky let ukazují, že rozpoutat válku se nerozpakují spíš USA, než Rusko. Jsi ty snad obdivovatelem Porošenka, Tymošenkové, ukrajinských oligarchů, Saakašviliho? Krym je tradičně ruský, kdysi ho dobývali Angličané, Francouzi, Turci- za 2. světové tam padlo a krvácelo spousta Rusů. 19. 2. 1954 Krymská oblast administrativně připojena k Ukrajinské SSR

  20. 1. 1991 93 % účastníků referenda o autonomii Krymu se vyslovilo proobnovu Krymské ASSR v rámci Ukrajiny (bojkotováno krymskými Tatary)

  Únor 1991 Krymská ASSR obnovena

  Září 1991 přijetí deklarace o státní suverenitě Krymu v rámci Ukrajiny

  26. 2. 1992 krymská Národní rada zrušila autonomii a přijala nový název – Republika Krym

  5. 5. 1992 vyhlášení nezávislé republiky

  Květen 1992 ruský parlament přijal usnesení o nezákonnosti oddělení Krymu od Ruska v roce 1954 a současně krymský parlament zrušil rozhodnutí o státní samostatnosti

  Červen 1992 ukrajinský parlament přijal nový zákon o široké autonomii Krymu

  Leden 1994 v prezidentských volbách zvítězil ruský nacionalista Jurij Meškov

  Březen 1994 v parlamentních volbách zvítězil proruský blok Rossija

  Květen 1994 proruský parlament prosadil ústavu označující Krym za nezávislý na Ukrajině

  Březen 1995 ukrajinská Nejvyšší rada zrušila Ústavu Krymské republiky a její prezidentský úřad

  1. 4. 1995 ukrajinský prezident Leonid Kučma převzal přímou kontrolu nad Krymskou republikou

  31. 5. 1995 nová ústava definovala Krym jako součást Ukrajiny

  6. 3. 2014 krymský parlament 78 hlasy z 81 odhlasoval připojení Autonomní republiky Krym k Rusku

  11. 3. 2014 krymští poslanci schválili Deklaraci nezávislosti

  16. 3. 2014 v referendu, jehož se zúčastnilo 83,1 % oprávněných respondentů, se údajně 96,8 % vyslovilo pro připojení k Rusku; krymský parlament schválil název Republika Krym

 129. aleš

  @priznivci_milose_zemana

  Doporučuji shlédnout úprk ze studia z důvodu neochoty odpovědět na otázku, kdo platí kampaň Milošovi. 🙂 🙂 🙂

  video_aktualne_cz/dvtv/senator-veleba-odesel-veselovskemu-ze-studia-nedokazal-vysve/

 130. Bílá velryba

  Já nejsem jeho příznivec, jsem jeho volič jakožto menšího zla. Je mi jedno, jestli je ruský agent nebo zkorumpovaný, vše lepší než vítačské želé, které si teď hraje na něco, čím není. Nehodlám navíc volit toho, koho pánbíčkáři Kalousek a Bělobrádek.

  Stále si mi neodpověděl, jestli by Ježíš nezničil svět spíš po ateistickém světostátu než po multikulturním běsnění.

  Když půjdu do pekla, pokusíš se mě bránit i proti všemohoucímu, byť prohraješ? Já bych do toho šel, i do prohrané bitvy, nikdy bych nedopustil, aby nějaký nácek na nebesích někoho věčně mučil. Možná mě nakonec zlomí, jestli existuje. Ale než mě zlomí, budu stát na straně jistých morálních zásad a rozumu.

  Zatím a po 2.kole, až vyhraje Drahoš, proti čemuž budu volit a bojovat, ale asi i tak vyhraje, tak určím další strategii boje proti sluníčkářům. Mějte se, moji spolubojovníci. 🙂

 131. aleš

  @Čestmír Berka

  16. 3. 2014 v referendu, jehož se zúčastnilo 83,1 % oprávněných respondentů, se údajně 96,8 % vyslovilo pro připojení k Rusku; krymský parlament schválil název Republika Krym

  Ve volbách 1986 v ČSR byl ještě lepší výsledek…
  Skončily jednoznačným vítězstvím jednotné kandidátní listiny Národní fronty, která získala do Sněmovny lidu 99,94 % hlasů.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sn%C4%9Bmovny_lidu_Feder%C3%A1ln%C3%ADho_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_1986

  Co se za ty čtyři roky stalo, že volby 1990 dopadly zcela jinak? 😀

 132. aleš

  @mulit

  Mulite, o tom, kdo má na to být prezidentem, rozhodnou voliči. 🙂

  Respektuj pluralitu. 🙂

 133. mulit

  Neschopnost voličů Drahoše vysvětlit, proč ho volí, kvůli jakým programovým bodům mi připomíná toto:

  Někdo hlasitě proklamuje, že si jde koupit vůz značky Citroen. Ptám se ho: „Proč si kupuješ Citroena?“ A on mi odpovídá: „Protože jsem zklamaný z Renaulta.“ Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Odpověď: „Hlavně aby to nebyl Renault.“

 134. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Vyhraje Drahoš, protože Drahoš je slušný a věřící člověk, kultivovaný a vzdělaný. Ne buran ze Sibiře, opilec a vulgární arogant. Láska a pravda nakonec zvítězí. A porazí bývalé stbáky, ruské agenty, opilé požírače buřtů a vypité pivaře dívající se na Novu a Barrandov bez vzdělání a bez znalostí ze světa. Bílý muž ztrácí otěže moci a tak se bouří, ale má smůlu. Věda pojatá jako jediná pravda je patriarchální přežitek sloužící útlaku žen a menšin a jiných kultur!

 135. aleš

  @mulit

  Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Odpověď: „Hlavně aby to nebyl Renault.“

  Chceš říci toto?
  „Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Proč si nekoupíš znova Renault?“

  😀 😀 😀

 136. mulit

  Aleši, k tvému komentáři. Nejde o to znova kupovat Renaulta. Jde o to, že Citroen se kupuje jen natruc. Aby nebyl Renault. Já chápu, že nechceš Renaulta. Ale proč jste dodali jen Citroen? A ještě k tomu sluníčkářský a vítačský? Proč tam nemůže být BMW nebo Porshe? Proč to musí být ausgerechnet sluníčkář s falešnými úsměvy, falešnými brýlemi? Vždyť přece existují osobnosti, které nejsou ani prozemanovské, ani sluníčkářské. Chápeš? Drahoš je potenciálně strašně nebezpečný. Je to korouhvička ve větru. Nejméně 50% zdejších pisatelů je na tom lépe jak argumentačně, tak světonázorově. Jsem si jist, že kdybych mluvil s Drahošem osobně, tak se rozbrečí, nebo bude agresivní, protože on nedomýšlí následky svých výroků. A pak to pochopil, že mu to moc nepálí, tak raději odpovídal nevím nebo řekl nad tím jsem nepřemýšlel Aby už nic nepokazil.

  Lidi mají nábožné představy u úřednicko managerské práci předsedy AV. U nás funguje nekritické zbožšťování dvou profesních skupin. Lékařů a vědců. Neopodstatněně. V těch profesí je stejná škála lidí jako kdekoli jinde. Měl jsem tu čest to poznat až příliš důvěrně a zaplatil jsem za to. Jsou to jen omylní lidi. A na vědce stačí IQ 120 a více. Drahoš nebude mít vyšší IQ než kdokoli z nás, co tu píšeme. Bude v průměru, spíše možná níže. Z toho, jak mluví, je jasné, že je inteligentní, není to Trump, ale na druhé straně žádný zázrak to není. Má průměrnou slovní zásobu a hlavně není názorově ukotvený. On skutečně nikdy nad spoustou věcí nepřemýšlel. To možná nehraje. Je to prostě starý trouba. A já nechci troubu prezidentem. Možná je to hodný trouba. Ale co z toho?

  (Jsem si jist, že kdyby neměl tak ambiciózní manželku, tak do toho sám nikdy nejde. Ta ho nahecovala.)

 137. Bílá velryba

  Ono je to totiž tak:

  1) vědec se má vyjadřovat hlavně ke svému oboru, protože je v jiných oborech často laik, takže přírodní vědec, ač v průměru chytřejší než humanitní podle testů IQ, může být v politice úplný blbec, stejně tak v sociologii a jinde, hodně lékařů volilo Hitlera například, Hitlera nevolili jen blbečkové z hospod

  2) k politice se samozřejmě může vyjadřovat každý, ale to je i ten problém někdy

  3) filosof se z definice může vyjadřovat ke všemu, ale měl by to mít racionálně odůvodněno, což by mělo platit i pro body 1) a 2) výše
  (jako filosof se tedy mohu vyjadřovat úplně ke všemu, i když tomu nerozumím, ale lepší je tomu rozumět, samozřejmě 🙂 )

  4) existuje hodně pseudovědy hlavně v humanitních vědách a hodně iracionální ideologie tamtéž, dříve to byl třeba marxismus, dnes např. multikulturalismus a tak dále

  To vše mění situaci, vědců si vážím, ale hlavně přírodních když mluví o svém oboru, u humanitních už mam problém, tedy jak kdy, když se přírodní vědec vyjadřuje k politice, beru jeho názor jako názor laika, stejně jako když se astrofyzik Grygar od vesmíru přesune na pole filosofie a náboženství a začne básnit o panence Marii.

  Krásný zbytek dne a týdne! Aleši, já tě u Alláha v pekle nenechám, zkusím tě vysvobodit, i když za to zaplatím, ale jsem zvědavý na tebe, jestli se za mě postavíš, když mě do věčné plynové komory pošle Ježíšek panáček. Dobrou 🙂

 138. aleš

  @mulit

  Mulite, s tebou je zábava. IQ Drahoše je jistě vysoké…

  Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory . Na toto téma publikoval přes 70 prací v odborných zahraničních časopisech, pravidelně přispívá do mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design. Podle Science Citation Index (SCI) je na jeho práce přes tisíc citačních ohlasů. Je spoluautorem dvaceti patentů, z nichž polovina je zahraničních.
  https://m.novinky.cz/tArticle?aId=1379

 139. mulit

  Aleši, mě zajímá, jak ten člověk mluví. Nezajímá mě, kde publikoval nějakou chemii. Když se celoživotně věnoval chemii, tak se v tom vyučil a je v tom profík. Já se s ním o chemii nebudu přít.

  Ale on nedělá kandidaturu na vrchního chemika. To sis asi nevšiml. Bylo by fajn, kdyby tu začal psát na toto forum a bylo by jasné, jak jeho naivně sluníčkářské názory zaostávají, jak to nemá domyšlené, jak tápe v otázkách politiky apod. Bylo by to totéž, jako když mluví. Ale on to o sobě ví. Proto tím více začal odpovídat nevím. Je to prostě starý trouba. I trouba může být dobrý v chemii. Ale to je na prezidenta slabá kvalifikace. Já čekám od prezidenta více, než že to je trouba, kterému jde dobře chemie.

 140. aleš

  @mulit

  Drahoš nebude mít vyšší IQ než kdokoli z nás, co tu píšeme.
  😀

  Mulite, přečti si své předchozí příspěvky, ať si připomeneš, cos napsal a adekvátně reaguješ. 🙂

 141. mulit

  Aleši, vzhledem k tomu, že se testování inteligence věnuji celoživotně, tak dokážu odhadnout z projevů člověka, jak je na tom s inteligencí. Drahoš není žádný zázrak a na všechny tituly, které má, postačuje IQ 120. To bude mít. Na rozdíl od Trumpa, který má tak 110. A platí, že zde v této diskusi je mnoho dalších, kteří mají inteligenci stejnou nebo vyšší než Drahoš a především mají mnohem stabilnější názorové ukotvení.

 142. aleš

  Mulite, odhadni mou inteligenci. 🙂 🙂 🙂

 143. mulit

  Natoč video, kde budeš mluvit tak 10 min třeba na téma volby nebo jakékoliv jiné. Nesmíš to ale číst z papíru. Musíš mluvit spatra.

 144. Ignac z Loyoly

  Tak jak to je s tím peklem, Aleši? Budeš podporovat tvůrce věčných plynových komor třeba pro honibrky nebo lesby? Nebo se konečně postavíš na vlastní nohy a vzbouříš se proti Ježíškovi? Zatím. 🙂

 145. Čestmír Berka

  @ aleš
  srovnáváš nesrovnatelné.Z mého textu sis vybral jen POSLEDNÍ událost- ale z těch předchozích je zřejmé, že obyvatelé Krymu se nikdy nesmířili s přiřazením ke komunistické Ukrajinské SSR- dokonce vyhlašovali OPAKOVANĚ samostatnost své Autonomní republiky! Dokonce se ukrajinská armáda na Krymu z velké části přidala k Rusům- včetně velitele ukrajinské flotily. Ukrajina je stát bez budoucnosti- ne kvůli Rusům, ale kvůli výtečníkům, kteří tam nyní vládnou- ti jsou ještě horší, než byl Janukovyč.

 146. Lemmy

  Aleš napísal: Zeman si z vás ateistů snad dělá srandu.

  On si robí srandu ako z ateistov, tak i teistov. Jednoducho, z každého.

  Na Slovensku máme takého predsedu vlády Fica, ktorý je ateista, ale chváli sa, že prešiel krstom, a prekonal birmovku, ako keby birmovka bola nejaká choroba. 😀

 147. Lemmy

  Ponúkam vtipnú (ale morbídnu) formu pre voľby. Neviete sa rozhodnúť? Voľte takého kandidáta, ktorý je jednou nohou v hrobe. A dúfajte, že sa dožije konca funkčného obdobia. Ide o to, že skúste myslieť ekonomicky (komicky).

  Prezident bude dostávať plat do konca svojho života zo štátneho rozpočtu. Čím starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa mu menej vyplatí tých platov ako v prípade mladšieho (a zdravšieho). Štátu tak pomôžete so štátnym rozpočtom, lebo sa ušetrí na prezidentskej doživotnej rente. 😀

  A mimochodom výhodou pre Zemana je už aj to, že už má jedno funkčné obdobie skoro za sebou. Ekonomicky len občania vyhrajú, keď jeho zvolia. Oslovujem najmä pravicových voličov, ktorí sa neraz sťažujú, koľko zbytočných peňazí odchádza zo štátneho rozpočtu, a snívajú o minimalizovaní výdavkov zo štátneho rozpočtu.

  Toto je jeden návod pre pravičiarov. Ukážte sa, že ste ozajstní pravičiari, a dajte hlas tomu, u ktorého očakávate, že bude poberať menej peňazí zo štátneho rozpočtu. Minimálny štát je predsa to pravé orechové!

  Na Slovensku sme nemali také problémy, pretože Kiska sľuboval, a aj to dodržuje, že neberie plat. Celý svoj plat každý mesiac odovzdá ľuďom v núdzi na základe odporúčania tretieho sektora. Je to pod kontrolou verejnosti. Prezident Kiska nie je odkázaný na prezidentský plat.

 148. toli

  @Lemmy
  Já už mám vlastní názor a v podstatě s tvým souzní.Důvod proč budu volit Zemana je ten že ho znám nějakých 30 let a vím že se změnil jenže taky vím co od něj mohu čekat.
  Drahoš oproti tomu nemá žádnou politickou minulost ani zkušenost.Odněkud připlul a víme o něm jen to co řekl sám anebo o něm řekli jiní.A další důvod je ten že nebudu volit katolického homofoba.
  Jak jsem řekl Zeman taky není žádné terno,ale je velká šance že nedokončí mandát.Raději zaplatím za státní pohřeb než abych tam pustil Drahoše 🙂

 149. PlusPlusPlus

  Ahoj,
  volím taktéž Zemana ze dvou důvodů:
  1. Drahoš je „marťan“ , neboli člověk, který spadl z nebe. Je bez politické praxe. Neprošel si tzv. Baťovským kolečkem. Nevím co od něj můžu očekávat. Tímto jeho osobu nechci žádným způsobem špinit.
  2. Četl jsem však výzvu vědců proti strachu a nenávisti, zde: http://www.vyzvavedcu.cz/
  Tyto kvazi-elity, mezi nimiž je podepsaný i Drahoš, mě značně znepokojují.
  Cituji: „Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni… “
  Musí být? To myslí vážně? Diktatura, bez možnosti volby? Brr, z toho jde strach.
  Cituji dále: „Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění“.
  Co to jako je? Útok na politiky a na právní stát? Politik má zastávat veřejné mínění a plnit politický program. Je to závazek politika vůči veřejnosti. Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny občany. Jde o pojem významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky nijak dále nevymezuje. Jedná se o všechny občany, bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Nevidím jediný důvod, proč by měl tento petiční spolek řídit a ovládat politiky. Jak to nazývají ? Odvahou? Nene, pánové, jde o diskriminaci, totalitu a nezodpovědnost.

 150. Jordan Stojanov

  Většina komentářů není objektivních.Zeman není ateista ale sionista nebo-li vekslák, proto narozdíl od Drahoše kšeftuje i s pravoslavnými, tedy rusy.Co pak nikomu nedošlo, že demokracie je vláda lidu ve vztahu k přírodě.Politikové ale takto nehlasují, nejsou nestraní, hlasují bohužel pro názor, čili podle svědomí hlasovat ani nemohou.Už jste pochopili proč sionisté vymysleli monoteismy, kde vždy vládnou muži různých morálních zásadách?No asi kvůli sionistické lichvě.A Zeman se vysmíval ukraince, která právem zoufale chrání lidská práva před lidmi, kteří místo srdce v sobě mají mužskou ješitnost, kterou u Zemana nelze přehlédnout.S koncentráky za 2. svět. války nelze souhlasit ale aby pár lichvářsky ovládání planetu také ne, ještě k tomu v rozporu s přírodou – oteplování.Proč se falšuje přírodověda???Najivita je snoubencem hlouposti.Místo svědomité lásky můžeme volit pouze politické stany, tedy pouhé názorové přesvědčení, ještě k tomu s privilegii pro bohaté otrokářské rody (Habsburkové, muslimšťí šejkové) Už jste pochopili, o co jde a kdo je Zeman.Nejsem naivní ani hloupý, proto mám alergii na podraz, studoval jsem totiž přírodovědu a vím , v čem je zfalšovaná.S POZDRAVEM – JORDAN STOJANOV, TELEFON – 777 305 539

 151. toli

  Stojanov,běž do prdele a zopakuj si o čem je demokracie,já ti taky nekrandám do tvého výběru,pokud vůbec máš dle jména české občanství…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *