210 let od narození Charlese Darwina

Autor | 12.02. 2019

Dnes, 12. února 2019, je tomu přesně 210 let od narození biologa a geologa Charlese Darwina, jedné z nejvýznamnějších postav lidské historie, jehož převratný výzkum nám umožnil lépe pochopit postavení a původ člověka v kontextu existence života na planetě Zemi. Výzkum Charlese Darwina patří mezi ty pro lidstvo nejzásadnější, jelikož zcela změnil náš pohled na svět. Fascinující je, když si uvědomíme, že první myšlenky a teorie, podobající se v 19. století zformulované evoluční teorii, pocházejí již z dob antické filosofie, kdy podobně vznik živých organismů popisoval jeden z prvních filosofů, představitel milétské školy Anaximandros, a to již v 6. století před naším letopočtem.

Naopak smutné je, když se dnes, 210 let od Darwinova narození, podíváme na některá čísla. Pokaždé, když věda dospěla k něčemu, co bylo v rozporu s náboženstvím, trvalo dlouho, než se lidé a společnost zbavili dogmatického náboženského výkladu a přijali fakta. Toto odmítání čehokoliv, co nebylo konzistentní s náboženským výkladem, však není známkou pouze abrahámovských náboženství. Jeden z Anaximandrových pokračovatelů, filosof Anaxagorás, se v Athénách 4. století před naším letopočtem pokoušel vysvětlit a popsat nebeská tělesa racionální cestou, což jej stálo obžalobu z bezbožnosti. Především proto, že si dovolil popsat naše Slunce jako rozžhavenou masu kamene, což bylo v tehdejší náboženské společnosti, kdy bylo Slunce zosobněním boha Helia, něčím zcela neakceptovatelným.

Pokud se dnes podíváme do Spojených států, zjistíme, že 38 % Američanů zcela odmítá evoluci a věří, že Bůh stvořil člověka v jeho současné podobě. Kreacionismus je v USA stále silně přítomný a disponuje značným politickým kapitálem. Dobrou zprávou je, že oněch 38 % je nejnižším číslem za posledních 35 let. Špatnou zprávou je, že v roce 1981 byla víra v kreacionismus v USA na čísle 44 %. Od té doby jsme tedy zaznamenali pokles o pouhých 6 procent, což je skutečně málo. Ještě daleko více tristnější a depresivnější je pohled na procenta, která ukazují, kolik Američanů uznává evoluční teorii v její vědecké, s náboženskými prvky nekombinované podobě: pouhopouhých 19 % Američanů (9 % v roce 1981).

Potěšující, avšak nikoliv překvapivou zprávou je, že v regionu střední a východní Evropy je evoluce jako vědecká teorie nejvíce akceptována u nás, v České republice (83 %). V řadě jiných zemí středo-východoevropského regionu je však podpora výrazně nižší, pro příklad Polsko 61 %, Bulharsko 60 %, Ukrajina 54 %, Litva 54 %, Bosna 37 % a Arménie pouze 34 %.

194 thoughts on “210 let od narození Charlese Darwina

 1. toli

  @Lemmy
  Ty jsi ochotný číst knihy v češtině ? Já jsem přečetl jen pár knížek ve slovenčině ale moc mě to nebavilo.Jednak je čtu déle než české knihy a jednak ten překlad v hlavě docela unavuje.

 2. toli

  Je to zvláštní,na slovenské televize koukám běžně bez problému a rád,ale psaný text mě nebaví.

 3. Jaroslav Štejfa

  No, a koho zajímá, kam až se Darwinova teorie dostává v době dnešní, může si přečíst knihu Jaroslava Flegra „Evoluční tání aneb o původu rodů“ (edice Galileo, Academia 2015). Z této knihy na mne padla chandra nad úrovní nejenom zdejších obecných diskusí na dané téma. Věda asi skutečně – uchopí-li nějaké téma – vždy dospěje do fáze, kdy je třeba se intensivně vzdělávat k pochopení běhu světa. Což není každému dáno. Z tohoto hlediska lze vysvětlit proč jsou konkurenční, nevědecké teorie o onom běhu tak populární, jsou totiž přítulné, neiritují, chlácholí. Podstata světa totiž je vždy skryta v tom černém pralese za vesnicí, plném příšer, ze kterých jde strach, protože se zdají nepochopitelné. Tady je kořen touhy mnohých po absolutisaci svých přesvědčení. Ale není třeba všemu rozumět.
  Jaroslav Štejfa

 4. A. S. Pergill

  Důležité je, že Darwin byl k publikaci svojí teorie v podstatě donucen tím, že se chystala publikace „konkurenční“ evoluční teorie, která se od té jeho nijak zvlášť nelišila. A že už byla venku evoluční teorie Lamarckova, o níž jsme se sice učili, že je proti Darwinovi nemožná, nicméně dnes, v době rozvoje výzkumu epigenetických jevů, je třeba vzít Lamarcka do jisté míry „na milost“. A Darwin naopak nepracoval s dědičností, která je pro evoluci docela zásadní, takže je spíše přeceňován (jeho oceňování je dáno více sociálními a ideologickými ohlasy na jeho dílo než reálným dopadem původního darwinismu na současný stav vědy).

 5. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Naprostý souhlas,vzdělávání totiž bolí.Ač nerad,musím souhlasit se Zemanovým výrokem že naprostá většina národa je slaboduchá.A myslím že se to týká nejen tohoto národa.Na druhou stranu je to pochopitelné,vzdělávání potřebuje čas a kde ho vzít když většina investuje svůj čas do toho aby se vůbec uživila a udržela si svou životní úroveň.To je negativum kapitalismu.
  Ono to asi bylo vždy stejné,příliš si idealizujeme antickou moudrost protože vidíme jen špičku ledovce,antické myšlenkové elity,leč antická společnost na tom byla úplně stejně jako jsme my.
  Byť existují průzkumy které ukazují že lidstvo od dob antiky hloupne.

 6. Bela Lugosi

  Evoluční teorie je jen teorie, víra, jako každá jiná, vše může být matrix, vaše důkazy nejsou 100% jisté. Nevím proč máte mít v hodinách biologie výhody, proč má vaše víra výhody před jinou vírou, když vše je to jen víra bez 100% důkazů. I kosti dinosaurů může být jen hmotný hologram, možná je to jen ve vaší hlavě všecko! Je to vše jen relativní. Vaše evoluce, elfové, víly,… nejsou o nic lepší než teorie stvoření nějakým bohem.

  Zatím a někdy! Medea sem chodí žel málo! Takže moc chodit nebudu. 🙁

 7. Jaroslav Štejfa

  Hle, jak brzo se zde potvrzují má slova, jak někteří nutně potřebují k žití 100% důkaz nějakých jevů okolo sebe, jinak dávají přednost smradlavé zemljance své víry; jít do vichru studeného větru za vesnicí je pro ně vražedné. xenofobie je prostě forma strachu ze všeho neznámého. Určitou její mírou trpíme všichni ale míra, kterou předvádí Bela Lugosi, Eklesian, Jeronýmek, Megret (šmahem vybráno), je podle mne striktní zákaz vůbec někdy opustit noru, kde je hezky sebevražedně teploučko, vlídno, útulno a známo – jak jen vůbec víra bez korektivu okolního světa může být.
  Dialektika té věci spočívá v tom, že těch lidí, co přinášejí z krajin nevlídných to nové a prospěšné je málo, nicméně drtívá většina (namlouvajíc si své víry) ochotně užívá věci a jevy nové a prospěšné a často je pokrytecky pomlouvají. Například, že se manželství či vůbec morálka vyprazdňují a svět upadá. Zajímavé jsou takové nářky u televize nebo v autě, u soudu či u zubaře na téma kam to ten svět spěje.
  Jaroslav Štejfa

 8. ind

  Flegr ničí víru v pravdivost neodarwinismu.

  V oblasti evoluční biologie J. Flegr formuloval teorii zamrzlé plasticity, podle které se pohlavně se rozmnožující druhy mohou působením selekce měnit pouze 1–2 % doby své existence, a to pouze bezprostředně po svém vzniku určitým typem speciace.
  cs_wikipedia_org/wiki/Jaroslav_Flegr

  Neodarwinismus je souhrnné označení pro současné hlavní paradigma evoluční teorie vzešlé z Darwinova učení. Zahrnuje …
  široký adaptacionismus, přesvědčení, že hlavním motorem vývoje organismů je neustálé přizpůsobování se podnětům prostředí a že naprostou většinu znaků současných organismů lze vysvětlit nějakou dřívější adaptací.

  cs_wikipedia_org/wiki/Neodarwinismus

  Tak jak to tedy je? Přizpůsobují se organismy stále, nebo pouze 1-2% doby své existence? Je to vůbec testovatelné?
  Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?

  Vtipné je, že dokážete zahrnout do teorie něco, o čem nevíte, zda to dokážete nebo nedokážete detekovat. 🙂

 9. Honza Werner Post author

  Bela Lugosi: „Evoluční teorie je jen teorie“

  Čekal jsem, kdy se někdo vytasí s tímto evergreenem, který je snad nejlepším poznávacím znamením toho, že daný člověk o evoluci a vědě vůbec nic neví. Slovo „teorie“ má totiž ve vědě poněkud jiný význam, než jak jej užíváme v běžné mluvě a s čím jej má většina lidí spojený. Podobně jako „evoluční teorie“ třeba „gravitační teorie“, lidem, kteří píší, že je „evoluce jen teorie“, doporučuju jít zkusit skočit z mostu, určitě se vám nic nestane, protože to je přeci „jen teorie“.

 10. ind

  H. Werner:
  doporučuju jít zkusit skočit z mostu, určitě se vám nic nestane, protože to je přeci „jen teorie“

  Skokem z mostu se dá alespoň něco otestovat.

  Přijde mi ale vtipné, že vaše evoluční teorie stojí a padá na změně organismů, kterou nějak nelze testovat – viz Flegrovo tvrzení o změně pouze v období 1-2% existence druhu.

  Nemáte možnost testování, zbývá vám pouze víra. Nálepkou „teorie“ si moc nepomůžete.

 11. jl

  @Honza Werner
  Přesněji řečeno: evoluční teorie je hypotéza. Životnost hypotézy je typicky několik málo let a poté je vystřídána – hypotézou jinou. O sledu těchto hypotéz se pak pak bez dalšího bere za jisté, že se zákonitě limitně blíží pravdě…

  Ale je to tak ve skutečnosti? Pokud se vezme seriozní věda (což není Darwin, který spíš představuje myšlenkovou projekci zvrácených mezilidských vztahů své doby do říše fauny a flóry) – fyzika, např., tak víme, že Buridan a dlouho po něm i Newton měli pěknou hypotézu o pohybových zákonitostech, to nahradil Einstein, ale i o ní víme, že není definitivní. A současná fyzika? Z velké části produkuje mýty… Jak je to možné?

 12. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Působíte na mě dojmem přesně toho dogmatika zahrabaného ve své noře, neschopného pochopit něco nového, co podléhá vývoji. Ch. Darwin postuloval základní koncepci přirozeného vzniku a vývoje biologických druhů evolucí pomocí přirozeného výběru. August Weisman, zakladatel neodarwinismu, rozvinul teorii evoluce o populační genetiku a adaptacionismus (onen hlavní motor). Stalo se tak o cca generaci později. Světe div se, teorie se vyvíjela dál (jak ve vědě bývá ošklivým zvykem). A tak někdy na přelomu našeho století docházejí k dalšímu zesložitění původní teorie. Možná mají pravdu Flegr a jiní, možná se mýlí, nicméně věřím – na rozdíl od vás – že jsou věrohodnější, než vymítači ďábla, vykladači příběhů o oživení rozkládajících se mrtvol či o matrixech.
  Je komické, když věřící jako vyznavač netestovatelných tvrzení chce po druhých, aby svá tvrzení podepřeli absolutními pravdami; přitom žádnou takovou formulovat nedovede.
  Ještě poznámka ke knize Evoluční tání: Na konci knihy je banální seznam použité literatury. Zde je několik set odkazů na práce, které testovaly předkládaná tvrzení. Ostatně je to běžným zvykem na rozdíl od prací nevědeckých. Je vaše ignorance záměrná?
  Pořád vám nic nebrání: nepochybně vyvraťte závěry moderních evolučních biologů, absolutně doložte pravdivost své víry a jsem na vaší straně. Jinak mi promiňte hraběcí radu – trochu sebereflexe by neškodilo.
  Jaroslav Štejfa

 13. Lemmy

  Toli, OK, ale ja vnímam češtinu ako slovenčinu. Mne vôbec nerobí problém čítať ani tunajšie diskusie. Mne to príde prirodzené, či čítam v českom alebo slovenskom jazyku.

 14. toli

  @Lemmy
  Souhlasím,jenže myšlenky mi jdou v češtině.Tady v diskuzích či článcích také nemám problém se slovenčinou.V delších textech (knihy) to však již problém je..To automatické překládání v mozku do češtiny je docela únavné. A je zvláštní že to tak je jen u psaného textu-pokud slyším slovenčinu libovolně dlouho tak žádný problém.

 15. Jaroslav Štejfa

  K jl:
  Koukám, že vy v tom máte ještě větší „jasno“, než ind. Jistě sedíte u počítače, plánujete výlety svým autem, trasu stanovíte pomocí GPS, až dostanete rakovinu, necháte se vyléčit medicinou a to vše se vám dostane pomocí mytologie. Doporučuji vám se dojít pomodlit, aby se vám dostalo konečně trochu „pravdy“. Přesně vy jste ten, který plnými hrstmi si užívá vědeckých poznatků, které velkohubě považuje za neskutečné a pouze vymyšlené. Chybí vám pokora před každým poznáním, které nese prospěch a vy mu nerozumíte. Neovládáte-li integrální počet, není k zahození, je to vaše nedostatečnost. Nemusíte ho ovládat ale například ve vašem autě nebo pračce byl použit bohatě. Trochu úcty by neškodilo.
  Jaroslav Štejfa

 16. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Je komické, když věřící jako vyznavač netestovatelných tvrzení chce po druhých, aby svá tvrzení podepřeli absolutními pravdami; přitom žádnou takovou formulovat nedovede.

  Já se nestydím své přesvědčení nazývat vírou. Vy však své přesvědčení nazýváte teorií a to přesto, že tvrzení vašeho přesvědčení nejsou testovatelná.

  Žádné podepření absolutními pravdami po vás nepožaduji. Požaduji po vás jedinou věc – pokud už něco nazýváte teorií, pak mi ukažte, jak dané tvrzení z vámi předpokládané teorie lze testovat.
  Pokud nevíte, pak co se divíte, že dané tvrzení odmítám považovat za součást teorie, protože do ní nemůže patřit? Je to jasné z její definice.

 17. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Je vaše ignorance záměrná?

  Pochopitelně,ignorace pánbíčkářů je vždy záměrná a je základem. Sami by chtěli nastavovat zrcadla ale jim se nastavovat zrcadla nesmí-jejich víra a pravda by to nepřežila 🙂

  BTW.Bella Lugosi,Jeronýmek,Nohavica,Megret je jedna a tatáž osoba,prostě multinick.

 18. ind

  Pro těžce chápající…

  Neodarwinismus: zvířata jsou schopna se (evolučně) měnit stále.
  Flegr: zvířata se nemohou měnit po dobu 98-99% své existence.

  Otázka – probíhá u zvířat evoluce, když u nich neprobíhá změna? 🙂
  Dokáže mi někdo ze zdejších diskutujících odpovědět?

 19. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ? Protože by jim to bouralo jejich teologické pravdy.
  Doby kdy kněz objevil základy genetiky anebo vynalezl hromosvod jsou už dávno pryč.

 20. Bela Lugosi

  Když skočím z mostu, může to být jen sen, matrix. I bolest může být simulovaná, třeba nás chce satan zmást!

 21. Medea

  @ind

  „Flegr ničí víru v pravdivost neodarwinismu.“

  Flegerova teória nepatrí medzi mainstreamové evolučné teórie.

  „Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?“

  Musí. Pretože prírodovedné teórie majú bezpočet (technicky alebo principiálne) netestovateľných logických dôsledkov. Etablované prírodovedné teórie majú testovateľné NEJAKÉ zaujímavé netriviálne logické dôsledky, ale nie všetky možné logické dôsledky.

  Vezmite si napr. Newtonovu teóriu gravitácie. Z teórie ľahko vyvodíte aké by bolo gravitačné zrýchlenie spôsobené gravitáciou gule z rýdzeho zlata s hmotnosťou bilión ton vo vzdialenosti 10000 km od jej ťažiska (ϰm/r^2), ale otestovať si to priamym meraním nemôžete, pretože toľko zlata ľudstvo k dispozícii ani nemá 🙂

  Môžete testovať jednotlivé logické dôsledky teórie, a sledovať ich (ne)súlad s teóriou, ale je bezpočet logických dôsledkov teórie, ktoré otestovať nemôžete.

 22. Bela Lugosi

  No ono mě nejde dost dobře ignorovat, jak předvedl i Honza Werner, poněvadž:

  1) jsem evidentně silná osobnost (bílý heterosexuální a mladý vzdělaný muž)

  2) mé námitky jsou logické, jak uznala i Medea teď nedávno, když se na mě odvolala, že jen věří, že nežije v simulaci, ale nemá pro to důkaz, vše je to jen víra, i vaše evoluce je nejistá víra bez jistých důkazů…

  Krásný zbytek měsíce a třebas někdy, nemam moc času a Medea je tu málo, nemohu jí stále hlídat! Jo a pro mrtvičku: nejsem multinick, nevím o čem to mluví! Tak dobrou 🙂 :))))

 23. Bela Lugosi

  A skákat z mostu nehodlám ne kvůli gravitační víře (teorii), ale že mi bůh možná kdysi řekl, že bych to neměl dělat. Varoval mě před propastí. Víte, ono je to tak, že něco být matrix může a něco nemusí. Nevíme.

  Takže to nebudu riskovat.

  Satan by měl logicky spíš zmást evoluční víru než gravitační, z gravitační tolik nemá, zato evoluční víra zdánlivě vyvrací příběh o Adamovi a Evě, to už by byla motivace. Ničí to zdánlivě i jiné příběhy o stvoření člověka. Samozřejmě pokud to berete doslovně.

  Ind už tady dokazoval posledně, že Země a vesmír je starý 10 000 let a ne více, přibližně.

  Já myslím, že svět je starý jen asi rok nebo dva, předtím to byli vše jen umělé vzpomínky, těžko vám to dokázat, vy také nedokážete opak, může to být simulace. Bůh mi řekl, že svět stvořil asi před dvěma lety, vzpomínky jsou umělé. Takže pokud to byl bůh, je to tak jak píšu.

  Dobrou a zdravím Medeu a třeba někdy! 🙂

 24. jl

  @Toli
  „Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ? Protože by jim to bouralo jejich teologické pravdy.“

  Ve skutečnosti společenské „vědy“ povětšinou nejsou vědy – s výjimkou ekonomie po vyloučení všech balastních věcí typu keynesianismu a neoklasické teorie, a i tam nelze pominout např. jezuitu Urse von Balthasara. V přírodních vědách pak sto Hawkingů bohatě vyváží jeden Stanley Jaki, benediktinský mnich…

  Jak je to možné?

 25. Medea

  @ind

  Flegr: zvířata se nemohou měnit po dobu 98-99% své existence.

  Otázka – probíhá u zvířat evoluce, když u nich neprobíhá změna? 🙂
  Dokáže mi někdo ze zdejších diskutujících odpovědět?

  Predsa aj zmena počas 1-2 % z doby existencie nejakého živočíšneho druhu je zmena 🙂

  Teorie zamrzlé plasticity popisuje mikroevoluci pohlavních druhů[1][2][3][4][5]. Od hlavního proudu neodarwinismu se liší především tím, že předpokládá dlouhodobou stabilitu ve vlastnostech těchto druhů a silná omezení při jejich nevratném přizpůsobování prostřednictvím přirozeného výběru. K výraznějším přizpůsobením podle ní může docházet jen po určitých typech speciací (např. peripatrické speciaci) na počátku existence druhů. Po většinu doby své existence jsou podle teorie zamrzlé plasticity druhy evolučně zamrzlé a na přírodní výběr reagují jen změnami v zastoupení již přítomné genetické variability.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zamrzlá_evoluce

 26. Medea

  „Dobrou a zdravím Medeu a třeba někdy!“

  Vďaka, aj ja Ťa zdravím, Béla 🙂

 27. Medea

  @toli

  „Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ?“

  Tak vo svojom povolaní prírodovedné vzdelanie obvykle nepotrebujú, ale aj tak by Tvoja téza chcela nejakú štatistiku 🙂 A samozrejme, že aj medzi dnešnými kňazmi sú prírodovedci.

 28. toli

  @Medea
  Tak vo svojom povolaní prírodovedné vzdelanie obvykle nepotrebujú, ale aj tak by Tvoja téza chcela nejakú štatistiku

  Statistiku jsem nedělal,ale roky jsem chodil na mše a hovory o víře k různým farářům.
  Silně pochybuji že by někdo dělal statistiku o inteligenci farářů. 🙂

 29. toli

  @jl
  Ve skutečnosti společenské „vědy“ povětšinou nejsou vědy – s výjimkou ekonomie po vyloučení všech balastních věcí typu keynesianismu a neoklasické teorie, a i tam nelze pominout např. jezuitu Urse von Balthasara. V přírodních vědách pak sto Hawkingů bohatě vyváží jeden Stanley Jaki, benediktinský mnich…

  Jak je to možné?

  Je to možné,protože to je čistě tvůj názor 🙂

 30. ind

  @Medea

  „Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?“
  Musí. Pretože prírodovedné teórie majú bezpočet (technicky alebo principiálne) netestovateľných logických dôsledkov.

  Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky, ale sama tvrzení, která teorie obsahují, by měla být testovatelná.

  Predsa aj zmena počas 1-2 % z doby existencie nejakého živočíšneho druhu je zmena

  Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.
  cs_wikipedia_org/wiki/Evoluce

  Flegr tvrdí, že 98-99% doby existence druhu de facto evoluce u zvířat neprobíhá (když vezmeme vážně definici z citace výše).

  Vtipné tedy je, že když se na nějakého živočicha podíváte, nejste schopna zjistit, zda u něj evoluce probíhá, či neprobíhá.

 31. Medea

  @ind

  „Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky, ale sama tvrzení, která teorie obsahují, by měla být testovatelná.“

  Ide o to, čo myslíte pod tým „obsahovaním tvrdenia“ v teórii. Pre mňa je všetko, čo logicky vyvodíte z formulácií teórie, obsahom teórie.

  A „sama tvrzení“ testujete tak, že z nich vyvodzujete nejaké testovateľné dôsledky. Máte napr. Einsteinovu GTR a v jej rámci vyvodíte/vypočítate ako sa bude ohýbať svetlo hviezdy prechádzajúce blízkym okolím slnka v jeho gravitačnom poli a teoretickú predpoveď porovnáte s uskutočneným pozorovaním/meraním pri zatmení slnka.

 32. Medea

  „Vtipné tedy je, že když se na nějakého živočicha podíváte, nejste schopna zjistit, zda u něj evoluce probíhá, či neprobíhá.“

  Môžem ho v princípe vystaviť nejakej selekcii, sledovať ako na zvolenú selekciu malá izolovaná populácia daného druhu reaguje a na základe pozorovaní usúdiť či je už druh „zamrznutý“ 🙂 Samozrejme, generácie sa musia striedať dostatočne rýchlo, aby som to kvôli krátkosti ľudského života mohla sledovať.

  Alebo paleontologicky preskúmať minulosť daného druhu.

  Ale nezaujímam sa o Flegrovu teóriu/hypotézu.

 33. Jaroslav Štejfa

  k indovi:
  Napsal jsem vám, že na konci knihy je banální seznam použité literatury. Zde je několik set odkazů na práce, které testovaly předkládaná tvrzení. Ostatně je to běžným zvykem . . .
  A vy máte tu drzost (cituji) „. . . mi ukažte, jak dané tvrzení z vámi předpokládané teorie lze testovat.
  Pokud nevíte, pak co se divíte, že dané tvrzení odmítám považovat za součást teorie . . .“
  Potlačte svou lenost, a opakuji, pořád vám nic nebrání: nepochybně vyvraťte závěry moderních evolučních biologů, absolutně doložte pravdivost své víry a jsem na vaší straně. Ale proč bych měl dělat ty věci za vás?
  Prostě Einstein byl o něco dál, než Newton, to je nasnadě. Ale aby ignorantně někdo považoval jejich objevy za mýty, protože jejich teorie se liší, je směšné. Volský potah se liší od automobilu a oba povozy představovaly ohromný pokrok v dopravě.
  Jaroslav Štejfa

 34. ind

  @Medea

  Ide o to, čo myslíte pod tým „obsahovaním tvrdenia“ v teórii. Pre mňa je všetko, čo logicky vyvodíte z formulácií teórie, obsahom teórie.

  Odpověď máte výše, v tom, co jste mi odpověděla. Jsou to formulace teorie. Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.

  „Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).“
  Popperova břitva

  Může být soubor tvrzení vědeckou teorií, když obsahuje alespoň jedno tvrzení, které není testovatelné?

 35. ind

  @Medea

  Môžem ho v princípe vystaviť nejakej selekcii, sledovať ako na zvolenú selekciu malá izolovaná populácia daného druhu reaguje a na základe pozorovaní usúdiť či je už druh „zamrznutý“

  Ano, buď je zamrznutý, nebo přímo degraduje.

  Vždyť lze udělat testovatelné modely, které jasně ukazují, že pokud aplikujeme principy evoluce, dochází k degradaci.
  Co říkáte na kumulaci genetických chyb v epigeneticky deaktivovaných oblastech genetického kódu?

  Epigenetika ukazuje na stvoření. Je v rozporu s evolucí.
  Vysvětlete mi, jak může selekce odstranit epigeneticky deaktivovanou oblast genetického kódu, která se během neaktivní doby poškodí?

 36. ind

  @toli

  Epigenetika ukazuje možnost změny v rámci druhů bez změny genetického kódu.

  Epigenetická změna je pro přežití výhodnější, než tatáž změna genetická, neboť je vratná.

  Adaptace měnícím se přírodním podmínkám vůbec nemusí ukazovat na evoluční vývoj.

  Epigenetics may explain how Darwin’s finches respond to rapid environmental change
  https://www.biomedcentral.com/about/press-centre/science-press-releases/24-08-17

  Takže se Darwin v tomto mýlil, o žádný evoluční vývoj u těchto pěnkav nejde. Ony tu přizpůsobivost mají už v genech. 🙂

 37. toli

  No zkusil jsi to a zjístil jsi, že opravdu nejsme tak debilní jako křesťané, aby jsi nás mohl utáhnout na proklamativním výkřiku že epigenetika podporuje kreacionismus

 38. toli

  I v tvém odkazu není nic co by ukazovalo na podporu kreacionismu.

  Epigenetika ukazuje možnost změny v rámci druhů bez změny genetického kódu.

  Epigenetická změna je pro přežití výhodnější, než tatáž změna genetická, neboť je vratná.

  Adaptace měnícím se přírodním podmínkám vůbec nemusí ukazovat na evoluční vývoj.

  Adaptace rovněž neukazuje na kreacionismus.

  Evidentně nerozumíš tomu co čteš,ani genetice ani epigenetice,u křesťanů příznačné 🙂

 39. ind

  Pokud genom živočichů obsahuje velké množství genetického materiálu, který nemusí být využitý a aktivuje se až při změně podmínek, pak toto ukazuje na stvoření.

  Protože dle evolučního modelu by měly organismy tuto neaktivní genetickou výbavu postupně ztrácet a ne tvořit. 🙂

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?

 40. Marie

  Inde, většina druhů v evoluci vymřela. To je jedna odpověď, vymřela nebo se proměnila. S tím počítá evoluční teorie. Dále je hodně změn v organismu neutrálních, nemají účel ani užitek, ale nepřekáží v rozmnožení a tím v rozšíření. A pak jsou mírně negativní, ty také nezničí daný druh, ani jedince, většinou. A pak jsou hodně negativní mutace. Některé ty mechanismy, které uvádíte, se asi vyvinuly až později, i dnešní jednoduché organismy jsou složitější než ty původní.

 41. toli

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?

  Nic,je mrtvá buď dočasně anebo trvale.Lidský genom nasbíral za 200 000 let spoustu balastu.
  Víš s genetikou a epigenetikou je to jak s tím volským potahem a automobilem z přirovnání p.Štejfy.Jedou stejným směrem a obě jsou významnými milníky na cestě poznání.

 42. Marie

  Ty skutečně hodně pozitivní mutace budou jednou za čas a prostředí se pak může změnit a dříve pozitivní mutace se může stát negativem.

 43. ind

  Evolucionistické předpovědi, že se jedná o odpadní DNA, byly zcela mimo.

  Researchers at the University of Michigan Life Sciences Institute and the Howard Hughes Medical Institute have determined how satellite DNA, considered to be „junk DNA,“ plays a crucial role in holding the genome together.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131659.htm

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se užitečnost dané částí genomu prokáže.

 44. toli

  Ono je jedno jestli použiješ termín mrtvý balast anebo neutrální změny genomu,jsou to prostě části genomu které jsou nevyužité a nijak nereagují.

  Příklad-čast populace přežila ve středověku mor,díky tehdejšímu infektu se jim do genomu dostali části genetické výbavy moru a staly se mrtvou,neaktivní součástí genomu člověka.

 45. toli

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se daná užitečnost prokáže.

  Taky žvaníte o Bohu kterého jste nám ještě neukázali 🙂

 46. toli

  Marie to říká správně,naprostá většina mutací je negativních

 47. toli

  Jinak to není vakcinace,nejsme imunní vůči moru.Jen si v sobě neseme inaktivní část genomu moru protože jsme potomci těch kteří přežili morové epidemie.

 48. ind

  @toli

  Takže v neaktivní oblasti genomu dochází ke kumulaci chyb, které danou oblast mohou znefunkčnit. Dle evoluční teorie by měly být organismy postupem času epigeneticky chudší, s menší schopností se přizpůsobit.
  Kde se tedy dle evoluční teorie ta epigenetická přizpůsobivost měla vzít?
  Selekce nic nenadělá s částí genomu, která zrovna není aktivní.
  Epigenetické bohatství však poskytuje mnohem lepší schopnost přežití pro toho, kdo ho má.
  Epigenetické bohatství však také znamená kumulaci chyb, kterou selekce neodstraní.
  Evoluční teorie však tohle nedokáže vyřešit. 🙂

 49. toli

  Takže v neaktivní oblasti genomu dochází ke kumulaci chyb, které danou oblast mohou znefunkčnit.

  Jak chceš znefunkčnit nefunkční oblast ?

  Selekce nic nenadělá s částí genomu, která zrovna není aktivní.

  Slyšel jsi o CRISPR ? To jsou genetické nůžky kterými vědci odstraňují geny které chtějí odstranit,takže vyrábějí požadované mutanty.

  Kde se tedy dle evoluční teorie ta epigenetická přizpůsobivost měla vzít?

  Schopností živého organismu reagovat na změny životních podmínek v životním prostředí.To je ta plasticita genomu.Jinými slovy Darwinova selekce druhů a epigenetika se nijak nevylučují.Ta selekce je totiž přizpůsobení se změněným životním podmínkám,tedy evoluce a epigenetika v jednom.

  Epigenetické bohatství však také znamená kumulaci chyb, kterou selekce neodstraní.

  Ano,může to být fatální,ale také tam mohou naběhnout genetici s CRISPRem 🙂

 50. Medea

  @ind

  „Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.“

  Lenže teória môže istým spôsobom popisovať celý náš fyzikálny svet, môže hovoriť, že v takom a takom svete žijeme. Fundamentálne fyzikálne teórie obsahujú formulácie prírodných zákonov, ktoré sú invariantné na posunutia v čase a priestore a Vy nemôžete otestovať každý bod časopriestoru. Vyberiete si konečne mnoho bodov a v nich urobíte konečne mnoho testov, teda formulácia v sebe logicky zahŕňa nekonečne mnoho tvrdení, ktoré nikdy neotestujete.

  Formulácia teórie môže obsahovať rovnice (diferenciálne, integrálne, …) s rôznymi parametrami, ktoré môžu mať nekonečne mnoho prípustných riešení. Opäť, všetky tieto riešenia (im zodpovedajúce fyzikálne situácie) nemôžete otestovať. Musíte si vybrať nejaké konkrétne situácie a konečne mnoho hodnôt veličín, v ktorých otestujete (ne)súlad teórie s pozorovaniami/meraniami (vypočítané závislosti veličín porovnáte s nameranými).

 51. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Prostě Einstein byl o něco dál, než Newton, to je nasnadě. Ale aby ignorantně někdo považoval jejich objevy za mýty, protože jejich teorie se liší, je směšné. Volský potah se liší od automobilu a oba povozy představovaly ohromný pokrok v dopravě.“

  A tie staršie teórie sa, na rozdiel od volského záprahu, ešte stále používajú, dokonca sú pre rôzne technické aplikácie nepostrádateľné, pretože aplikačná doména, ktorú s uspokojivou presnosťou popisujú, nezanikla s príchodom teórií nových. Tie isté technické výkony, ktoré robili pomocou klasickej fyziky inžinieri v 19. storočí, môžeme robiť pomocou nej aj my, a ešte ju môžeme používať spôsobmi, o ktorých netušili.

 52. Alibaba

  ind: Já se nestydím své přesvědčení nazývat vírou. Vy však své přesvědčení nazýváte teorií a to přesto, že tvrzení vašeho přesvědčení nejsou testovatelná.
  Pro mě je problém z hlediska ateismu a ateisty je především, že evoluční teorie není moje, není to moje přesvědčení. Takže v podstatě z mého pohledu jen plácáte blbosti. Já evoluci prostě považuji za vědecký poznatek, a to hodně neúplný. Začalo to Darvinem, klidně to může pokračovat Lamarkem, pak dlouho dlouho neznám žádný jména a pak třeba Flégrem, …
  A k tomu přesvědčení, jsou i jiné vědecké poznatky, třeba nějaké materiálové teorie. Myslíte si že to je přesvědčení jako náboženská víra? Ne, to jsou alespoň na té nejzákladnější úrovni mnoho zkoušek a testování materiálu, pak nástupem laboratoří se k tomu přidala i chemie a skladba materiálu a nakonec i matematika a fyzika.

  Pokud genom živočichů obsahuje velké množství genetického materiálu, který nemusí být využitý a aktivuje se až při změně podmínek, pak toto ukazuje na stvoření.
  Toto jen ukazuje zbožná přání věřících.

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?
  A vy určitě víte, že se nevyužívá? Máte to vědecky potvrzené?
  O rychlosti „hop na krávu a už je tele“ jme se tu už bavili…

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se užitečnost dané částí genomu prokáže.
  A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co? 🙂
  Ale věda není víra viz odstavce nahoře.

 53. Alibaba

  jl: … – fyzika, např., tak víme, že Buridan a dlouho po něm i Newton měli pěknou hypotézu o pohybových zákonitostech, to nahradil Einstein,…
  A teď si představte, že v dopravě po povrchu Země stále používáme Newtona. K čemu Einstein? Tak akorát k výpočtu GPS…

 54. Bela Lugosi

  “ Ne, to jsou alespoň na té nejzákladnější úrovni mnoho zkoušek a testování materiálu, pak nástupem laboratoří se k tomu přidala i chemie a skladba materiálu a nakonec i matematika a fyzika. “

  „A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co?
  Ale věda není víra viz odstavce nahoře.“

  Toto je v rozporu. Věda je také víra, vaše testován může být matrix atd… je třeba víry na to, abyste bral vědu vůbec vážně. Vaše laboratoře mohou být podvodem matrixu. Máte smůlu, matrix je logická možnost, nemáte důkaz, že tento svět je pravý, ani já pro matrix. Vaše věda je víra. A dále je zde problém indukce atd….

  Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.

  Dobrou a někdy! 🙂

 55. Bela Lugosi

  Samozřejmě i pravděpodobnosti jsou relativní, jaká já pravděpodobnost matrixu? Nevíme, můžeme říct, že je to 50/50 že je nějaký matrix nebo že tento svět není matrix. Ale je to relativní. Jako všechny vaše vědecké nebo nevědecké závěry.

  Podle mě vás mate satan, jistý důkaz nemam.

  Podle vás je tento svět pravý, jasný důkaz nemáte.

  Jsme na tom stejně. Vaše teorie jsou stejně pravděpodobné jako pohádky. Jsou relativní.

  Proto se v hodinách biologie musí učit stejně tak Adam a Eva jako evoluce a různé evoluce včetně Lamarcka, protože všechno může být pravda! Vše co si kdo vymyslí, pokud to není v totálním rozporu, což být může i nemusí. Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím. Někteří světoznámí logici to tvrdí. Dialetheisté třebas. Vaše teorie nejsou pravděpodobnější než jiné, protože nemůžeme vědět, jakou pravděpodobnost má matrix atd… je to jen relativní. Slepé odhady. Empírie může lhát! Všichni jen věříme.

  Vaše víra jako naše! Nemáte mít výhody v zákonech a ve školních osnovách v biologii!

  Nu což. Dobrou a někdy třebas! 🙂

 56. toli

  @Medea
  My se tu ale nebavíme o zamrznutí evoluční biologie.My říkáme že někteří evoluční biologové tvrdí že některé druhy (mimo jiné člověk) jsou evolučně zamrzlé,většinou jde o savce.Čím menší druh tím je jeho adaptabilita větší,ale není to pravidlem.

 57. Ateistum

  Ekklesian se Štejfo nebojí… Ekklesian, díky tomu že ho Bůh probudil, vnímá svět mnohem více/větší (než ty si dokážeš představit) a mnohem komplexněji. Přesto je to vše nic proti skutečnosti, která bude zjevena.

  A podobně je na tom každý ekklesian. Poznává, hledá své místo, příběh mu určený. Máme vše co potřebujeme, nic nemůže vzdorovat (stát v cestě) Otcově vůli. Netřeba se bát.

  Ekklesian

 58. ind

  @Medea

  Vy nemôžete otestovať každý bod časopriestoru …

  Vždyť stačí mít možnost otestovat jediný bod časoprostoru, kterého se dané tvrzení týká a už je dané tvrzení nějakým způsobem testovatelné.

  Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.

 59. ind

  @Alibaba

  Dobrý joke. 🙂
  Není vaším přesvědčením, že tvrzení, které se považují za součást evoluční teorie jsou pravdivá?

 60. toli

  Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.

  To mluvíš o teorii existence Boží ?

 61. Alibaba

  ind: Není vaším přesvědčením, že tvrzení, které se považují za součást evoluční teorie jsou pravdivá?
  Koukám, zase nechápete psaný text.
  Evoluce není moje přesvědčení (ve smyslu náboženské víry). A pokud bych měl používat v životě tvrzení z evoluční teorie, tak bych se snažit si je ověřit nebo alespoň jim minimálně porozumět.
  Evoluce je prostě pro mě jeden z vědeckých poznatků. Jako je pro mě jeden z vědeckých poznatků materiály, astronomie, kvyntová fyzika,…

 62. Alibaba

  Bela Lugosi: Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím.
  Tak až budeš vědět, tak se ozvi.

  Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.
  Ne, takhle debilně jako vy to neříkám.
  Pokuste se přestat dělat ze sebe debila, a nepoužívejte slovo „víra“ ve spojitosti s vědou.

 63. toli

  @Alibaba
  Chápeš že je to multinickův záměr ? On je frustrovaný z toho že se s ním nikdo nebaví a tak se snaží někoho vyprovokovat k reakci aby následně mohl reagovat on

 64. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  „A tie staršie teórie sa, na rozdiel od volského záprahu, ešte stále používajú, . . . “
  Jsem téhož názoru.
  Jaroslav Štejfa

 65. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Medee:
  Evoluční biologie nezamrzla: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2007/06/evolucni-biologie-nezamrzla.html
  Přesně to je motorem celého pokroku lidstva. Svobodný střet názorů opřený o rozdílná stanoviska a indukce – dedukce, jinak řečeno rozum. City jsou skvělé k rozkoši nebo násilí – podle mne pouze indikují. Totální souhlas či nesouhlas s čímkoliv vede k násilí. Řečeno zkratkovitě.
  Jaroslav Štejfa

 66. ateista

  @Bela Lugosi
  „Proto se v hodinách biologie musí učit stejně tak Adam a Eva jako evoluce a různé evoluce včetně Lamarcka, protože všechno může být pravda!“

  I průměrně inteligentní dítě by se začalo učitele ptát a učitel by asi měl problém na některé otázky odpovědět. Aby se učitel teorie o Adamovi a Evě nedostal do trapné situace, mohl byste pro ministertvo školství připravit ve spolupráci s bohem učební texty. Můžete nám Vaši představu učebních textů stručně přiblížit. Očekávám, že se vyhnete Vašemu oblíbenému matrixu.
  Trochu odbočím. Včera jsem na Spektrum sledoval dva dokumenty. Jeden o zkoumání vakua a dějích v něm probíhajících, které posléze dovedly vědce (jméno si již nepamatuji) ke kvantové mechanice a druhý o náboženských „léčitelích“ a Lurdách. Utkvěl mě v paměti příběh chlapce, který špatně viděl. Po účasti na seanci léčitele nadšeně prohlašoval, že vidí lépe. Po pár dnech jeho otec sledoval, že chlapec opět má problémy, jako před „léčením“. Zeptal se ho, co se děje. A chlapec smutně odpověděl, že bůh si zřejmě vzal přestávku. Podobných léčitelů bylo v dokumentu představeno několik. Žádný se nestyděl od pacientů brát šeky (dary). Smutným paradoxem je, že „zakladatelka“ léčivých Lurd, čtrnáctiletá dívenka, posléze zemřela na vcelku banální tuberkulozu. Léčebné Lurdy, které založila, ji nevyléčily.
  Je úžasné na tomto webu sledovat, kolik se zde prezentuje skvělých vědátorů a jací žabaři byli a jsou fundovaní vědci, kteří k nějakému výsledku či teorii dospěli po desetiletích usilovné práce.

 67. A. S. Pergill

  Evoluce byla opakovaně prokázána experimentálně i pozorováním na organismech s rychlou obměnou generací.
  Je jasné, že původní Darwin musel prodělat změny, protože ten nepracoval s dědičností, zatímco dnes víme minimálně o trojí (jaderné, mimojaderné a epigenetických jevech) a ne všemu stoprocentně rozumíme (zejména vzájemným vztahům). Proto některé hypotézy dalším výzkumem padají, zatímco jiné zůstávají. I ta „zamrzlá evoluce“ není nic jiného než konstatování, že za určitých okolností organismům stačí využití stávající genetické plasticity a epigenetických jevů natolik, že se jim nemění bazální dědičná informace.
  A jen začínáme tušit, co s genetikou dělají viry, schopné přenášet geny nejen mezi jedinci téhož druhu, ale i různých druhů a někdy dokonce až mezi živočichy a rostlinami.
  A opět jen začínáme tušit obrovskou fenotypickou plasticitu, kterou velkým mnohobuněčným organismům zajišťuje mikrobiom (v zásadě spoustu věcí nemusejí mít zajištěnu svými vlastními geny).

 68. ind

  @A. S. Pergill

  Evoluce byla opakovaně prokázána experimentálně i pozorováním na organismech s rychlou obměnou generací.

  Skutečně? Jakým způsobem bylo prokázáno, že všechny organismy na světě mají společného předka?

  V evoluční „teorii“ byla prokázána pouze některá testovatelná tvrzení a ta nejsou v žádném rozporu s kreacionismem.

  Zvláštní je, jak někteří pořád nedokážou pochopit, že když někdo odmítá evoluční „teorii“, nemusí odmítat všechna její tvrzení, stačí odmítnout pouze jedno a z toho vyplývá, že danou teorii nepovažuje za platnou.

  Odmítám zahrnout do teorie společného předka všech organismů už z principu, že pro něj nemůže být důkaz v žádné podobě, ledaže bychom daný rozvoj pozorovali, což je nemožné.
  Možnost výkladu nelze považovat za důkaz.

 69. Alibaba

  @toli
  No jestli je to záměr, takhle sem stupidně opakovaně psát, tak je to opravdu mimoň.
  V tom případě se budu snažit ho ignorovat. 🙂

 70. ind

  @A. S. Pergill

  Zajímalo by mne vysvětlení evolucionistů na schopnost organismů uchovávat epigeneticky deaktivovanou oblast genomu v dobrém stavu pro případné použití při změněných podmínkách.

  Člověk nemusí být ani zvlášť inteligentní, aby mu došlo, že neaktivní oblast bude geneticky degenerovat, protože na ní nebude působit selekce.

  Aplikací evolučních tvrzení můžeme dojít k závěru, že živočichové budou postupně z generace na generaci tuto epigenetickou bohatou výbavu ztrácet.
  Což je v souladu s pozorováním.

  Anebo někdo už pozoroval rozvinutí epigenetického bohatství u nějaké živočicha, tzn. že dostal navíc možnost se přizpůsobit novým podmínkám?
  Ona ta selekce je často spojena se ztrátou tohoto bohatství.

 71. Alibaba

  ind: V evoluční „teorii“ byla prokázána pouze některá testovatelná tvrzení a ta nejsou v žádném rozporu s kreacionismem.
  Jestli náhodou ale není problém v tom, že kreacionismus se vždycky kreativně upraví podle nových poznatků vědy. 🙂

 72. ind

  @Alibaba

  A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co?

  Ne. Jen to, že se chováte, jako by měla.

 73. ind

  @Alibaba

  Jestli náhodou ale není problém v tom, že kreacionismus se vždycky kreativně upraví podle nových poznatků vědy.

  To, co tvrdí Flegr o hranicích genetické proměnlivosti, to tvrdí kreacionismus od začátku. Rozdíl je pouze v těch 1-2%.

  Dále kreacionismus ukazuje na účelnost stvořených věcí. V době, kdy vědci hovořili o junk DNA, kreacionisté hovořili o dosud neobjevené funkci dané DNA.

  A kdo měl pravdu? Stačí si přečíst posměch Dawknise vůči kreacionistům – proč by měl Stvořitel tvořit většinu DNA úplně zbytečně?

  A co odhalil vědecký pokrok? Že junk DNA není junk DNA, není to odpad. 🙂

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat. 🙂

 74. ind

  @Alibaba

  Článek, který vyšel před necelým rokem…

  Scientists discover a role for ‚junk‘ DNA
  Researchers at the University of Michigan Life Sciences Institute and the Howard Hughes Medical Institute have determined how satellite DNA, considered to be „junk DNA,“ plays a crucial role in holding the genome together.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131659.htm

 75. Bela Lugosi

  O tom, kdo je a není mimoň nemůže rozhodovat mrtvička, to je jasné. On se nedřží logického myšlení, příklady:

  „1) Nadává zde věřícím do nemocných, sám je tu jediný potvrzený krypl… 2) Nadává tu věřícím nábožným do nemocných, ale prý je agnostik, agnostik neví, zda nějaký bůh je nebo není. Opět paradox. 3) Tvrdí,že mě nečte, ale odpovídá… 4) Je odjakživa homo, prý není bisexuál, ale žil se ženou a má s ní děti. Toto je posuzovatel toho, co je racionální?“

 76. Bela Lugosi

  „Bela Lugosi: Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím.
  Tak až budeš vědět, tak se ozvi.“

  1) Jenže to nevíš ani ty, ani já! Nebo dokaž 100% opak!

  „Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.
  Ne, takhle debilně jako vy to neříkám.
  Pokuste se přestat dělat ze sebe debila, a nepoužívejte slovo „víra“ ve spojitosti s vědou.“

  2) Říkáte to tak, jen se bojíte použítá správné slovo víra, což je slovo pro nejisté tvrzení včetně vědeckého.

  Dobrou a někdy! Váš vítěz! 🙂

 77. Bela Lugosi

  2) Říkáte to tak, jen se bojíte používat správné slovo víra, což je slovo pro nejisté tvrzení včetně vědeckého.

  3) Tedy máte neoprávněné výhody ve školství, např. osnovy a hodiny biologie, vaše víra má přednost, přestože je stejně relativní jako jiné teorie… vše může být chyba nebo matrix nebo další možnosti.

  Dobrou a někdy! 🙂

 78. toli

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat

  Nikdo se nemusí přizpůsobovat.
  Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra,takže proč se vůbec zabývat náboženstvím,plýtvat na něj čas a mozkovou kapacitu?Co bychom v 21.století měli dělat se středověkými pohádkami ?

 79. Bela Lugosi

  „Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra“

  1) V čem je dál?

  2) Co jste prokázali, když vše může být matrix atd.?

  3) Co je u tebe „prokázání“?

  4) Proč ignoruješ důkazy boží existence, jako kosmologický a další, když ani tvé důkazy pro evoluci atd.. nejsou 100% stejně jako naše nejsou 100%?

  Naše víry jsou na tom stejně. Vaše vědecká víra i naše náboženská. Vše nebo skoro vše může být matrix atd.. nevíme, jen věříme (nejisté tvrzení bez jistých důkazů). Pravděpodobnosti jsou jen slepé odhady. Empírie může klamat! Krom toho je tu problém indukce a Popper atd…

  Dobrou a někdy! 🙂

 80. toli

  A s CRISPRem v ruce si můžeme hrát klidně na bohy. Lidé se živí GMO potravinami a většinou o tom ani neví.Proč čekat desítky a stovky let na náhodné a žádoucí mutace když si je můžeme udělat hned ?

 81. jl

  @toli
  Zde píšete:
  „Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra,takže proč se vůbec zabývat náboženstvím,plýtvat na něj čas a mozkovou kapacitu?Co bychom v 21.století měli dělat se středověkými pohádkami?“

  A zároveň dle vás:
  „Evidentně je budhistická filosofie chytřejší než ta křesťanská […] Celá kosmologie je o koloběhu vzniku a zániku […] Ego touží být věčné […] iluzí ega poměřujete vše ostatní“

  Není v tom rozpor?

 82. toli

  Není v tom rozpor?

  Jaký rozpor ?
  Budhismus není náboženství ale je filosofií a ani se středověkem nemá nic společného.Je zhruba o 600 let starší než skazky o Ježíši Kristu

 83. jl

  Tedy na budhismus není škoda mozkové kapacity?

 84. toli

  Na smysluplné filosofii (což náboženství nikdy není) není nikdy škoda mozkové kapacity 🙂

 85. A. S. Pergill

  @ind
  „Společného předka“ více-méně napovídá docela uniformní biochemie veškerého života na Zemi. Jinak zcela jistě mohlo být předků více, kteří v určité fázi splynuli dohromady a tím dosáhli výhody proto těm, kterým se toto nepodařilo.
  V případě těch zablokovaných genů záleží dost na tom, jak rychle se odblokovávají (u člověka se zatím podařilo prokázat pouze epigenetický přenos na následující generaci), protože pak už se selekce na funkčnost zase uplatňovat může. Taky není úplně jasné, zda (a jak moc) se ta epigenetika týká všech buněk v lidském těle.

 86. toli

  Hlavním znakem náboženství je existence nějakého boha,
  v budhismu žádný bůh neexistuje,jsou tam pouze personifikované principy zla a dobra a vrcholem budhismu je naprostá absence emocí a tužeb po čemkoliv,splynutí se všehomírem (vesmírem),klid a pokoj což mimochodem slibuje i Ježíš-pokoj v duši,ale víte jak to v tom křesťanství funguje,vymezování proti tamtomu a onomu ,hádky,zášť a podobně.Kristovy ovce mají v duši vše možné jen ne pokoj 🙂

 87. toli

  @Lemmy
  Chybně uvažuješ.
  Nebo si opravdu myslíš že se křesťané modlí k personifikovanému principu ? 🙂

 88. Lemmy

  Keď všetko môže byť matrix, tak aj matrixom je Bela Lugosi, a jeho matrixové reči o bohu, a teda je zbytočne si všímať jeho matrixové táraniny. Ak by chcel dokázať existenciu boha, musel by najprv presvedčiť ľudí, že on nie je bot, spambot, alebo nejaký matrixový program. Reagovať na počítadlo (softvér) je značne zbytočné. Ako čítam príspevky pod prezývkou Bela Lugosi, tak autor je mizerný programátor. 😀

 89. toli

  @jl
  V podstatě tomu rozumíte,jak by jste asi chtěl nakreslit zlo ? Jedině tak že ho musíte personifikovat aby tomu lidé rozumněli.

 90. toli

  @Lemmy
  Ako čítam príspevky pod prezývkou Bela Lugosi, tak autor je mizerný programátor.

  Tak to máš výdrž ,já už to ani nečtu.
  V dobách aza.zela byl ještě jakž takž čtivý,ale tím jak se jeho nemoc prohlubuje tak už to jsou jen takové chaotické výkřiky

 91. Lemmy

  Áno, ja si to myslím o všetkých náboženstvách. Nepoznám také, kde by nebolo nejaké prenášanie ľudských vlastností na nejaké idey. Nielen náboženstvá sú tým charakteristické, ale aj rozprávky. V 1. prípade sa ľudia vedome klamú, a 2. prípade si uvedomujú, že ide o ľudské výmysly. Kresťania si napr. Ducha svätého zosobňujú vtákom. A hlavnú postavu, boha, neraz znázorňujú ako otca sediaceho na nebeskom tróne. Všetky tieto vlastnosti sú odrazom ľudskej mysle, keď na vznik vesmíru vzťahujú nejakú bytosť, ktorá myslí ako človek, len v superlatívnom význame.

  Náboženstvá patria pod supernaturalizmus. Ja som filozoficky ukotvený v naturalizme.

  Aj budhizmus má črty supernaturalizmu. Napr. nirvána.

 92. Lemmy

  Budhista láma Ole:

  „Bohov vidíme ako podmienené bytosti, ktoré nie sú osvietené a hoci buddhizmus vie o mnohých bohoch, uprednostňujeme udržiavať si od nich bezpečný odstup. Samozrejme, prajeme im všetko dobré, ale nesnažíme si vytvoriť nejaké spojenie…“

  Tibeťané před několika dny oslavili svátek připomínající sestoupení Buddhy z nebe Tušita.

  Chudé Mongolsko staví za 4,6 miliardy nejvyšší sochu stojícího Buddhy a obří park

  Má to být důkaz toho, že budoucnost Mongolska je zářivá a krásná, že ho čeká prosperita a štěstí. V této chudé zemi proto na okraji hlavního města Ulánbátaru vyrůstá obrovský buddhistický komplex, jehož součástí bude svatyně vysoká 108 metrů a také nejvyšší socha stojící Buddhy na světě, která bude mít 54 metrů.

  Budhizmus

 93. Medea

  @ind

  „Vždyť stačí mít možnost otestovat jediný bod časoprostoru, kterého se dané tvrzení týká a už je dané tvrzení nějakým způsobem testovatelné.“

  Pri univerzálnych fyzikálnych zákonoch sa týka všetkých bodov.

  „Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.“

  To je nezmysel. Z univerzálneho tvrdenia, z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať. Vezmite si napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách. Nemôžete otestovať jeho platnosť na nejakom mieste, ktoré je miliardu svetelných rokov od Zeme, dnes o 17:30 SEČ alebo jeho platnosť 31.08.1564 na vrchole Mount Everestu 😀

  A postoj, že logické dôsledky nejakej vedeckej teórie môžu byť nevedecké, mi pripadá absurdný.

 94. toli

  @Lemmy
  Aj budhizmus má črty supernaturalizmu. Napr. nirvána.

  Nirvánu jsem tady popsal,to je ten vrchol budhismu.Na rozdíl od křesťanství nemá nirvána lokaci v nebi ale uvnitř člověka.NEEXISTENCE EMOCÍ A TUŽEB PO ČEMKOLIV.,tedy klid a pokoj.
  A nesmíš zapomínat že lidé vždy všechno zkurví.
  Takže na budhismus se nabalili žebraví mniši v klášterech,lidé se klaní sochám Budhy a spousta jiných věcí které dnešní budhismus opticky přibližují k náboženství

 95. Medea

  @toli

  „My se tu ale nebavíme o zamrznutí evoluční biologie.My říkáme že někteří evoluční biologové tvrdí že některé druhy (mimo jiné člověk) jsou evolučně zamrzlé,většinou jde o savce.“

  Bavíte sa o Flegrovej hypotéze, ktorá vlastne ani nie je Flegrova, a ja som dala link na vyjadrenie Flegrovho kritika.

 96. jl

  @Toli
  Mě to stějně přijde absurdní. Co z toho, z nějakých starých asijských slátanin. Kdyby to byla opravdu dobrá filozofie, musela by minimálně existovat třeba budhistická kritika marxismu, nacionálsocialismu, náběh k přírodním vědám, atd. Pokud vím, tak sám velký D. T. Suzuki obdivoval národní velikost Hitlerových hloupostí…

 97. toli

  @jl
  Mě to stějně přijde absurdní. Co z toho, z nějakých starých asijských slátanin.

  Máš z toho to že máš pohodový život,žádné rozčilování,žádné hádky žádné tužby které by tě neustále atakovaly aby jsi je naplnil

  Budhismus se už z podstaty věcí nevěnuje jiným filosofiím a ideologiím,protože by to vytvářelo negativní emoce.

 98. toli

  @Lemmy
  Ale jinak máš pravdu,jen ten kdo trvale dosáhne nirvány je osvobozen od koloběhu života a smrti.
  Budhismus chápe reinkarnaci jako nedostatečnost,selhání,trest.
  Přijde mi to celkem pikantní když nejdokonalejší člověk budhismu,sám osvícený Budha se neustále inkarnuje do dalajlámy.

 99. Alibaba

  ind: Ne. Jen to, že se chováte, jako by měla.
  Kde, kdy, jak? (v praktickém životě mě je evoluce ukradená na rozdíl od vás a vaší náboženské víry)
  Jestli jste to nepochopil, tak já tady evoluci vůbec neřeším, to je otázka vědecká. Já tady řeším, zda jste dodali věřící vůbec nějaké důkazy k bohovi.

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat.
  Tak věda se přizpůsobuje vždy, když najde lepší řešení nebo nový objev.
  Jestli jste to za celou dobu nepochopil, tak je to s váma velmi velmi špatné. 🙂

  Článek, který vyšel před necelým rokem…
  No a? Těch článků ještě vyjde. Jeden článek vědu nedělá… 🙂
  Stále si vědu představujete „Hop na krávu a už je tele.“?

 100. jl

  @Toli
  Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…
  Jinak ten dalajláma je spíš západní postava, v takovém budhistickém Thajsku ho bude znát jen málokdo. A pikantní je, že ke stěhování duší dospělo hned z kraje i osvícenství, např. pedagog Ephraim Lessing tak vysvětloval školitelnost člověka.

 101. Medea

  @toli

  Dalajláma sa nepovažuje za vtelenie historického Buddhu (Šákjamuniho), ale za vtelenie Avalókitéšvaru (bódhisattvu zosobňujúceho súcit).

 102. toli

  @jl
  Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…

  Sorry ale já mluvil o budhismu a ne o nějakém vyjebaném budhistovi 🙂

 103. toli

  @Medea
  Dalajláma sa nepovažuje za vtelenie historického Buddhu (Šákjamuniho), ale za vtelenie Avalókitéšvaru (bódhisattvu zosobňujúceho súcit).

  Bóže to je na mne docela komplikované 🙂
  ale budhismus mi je sympatický

 104. Medea

  @jl

  „Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…“

  Zenový buddhizmus bol aj ideologickou oporou japonského feudalizmu v období šogunátu 🙂

 105. Lemmy

  Toli: nemá nirvána lokaci v nebi

  Ale aj tak majú sviatok sestoupení Buddhy z nebe Tušita.

 106. jl

  @Toli
  „Sorry ale já mluvil o budhismu a ne o nějakém vyjebaném budhistovi.“

  D. T. Suzuki je klíčová postava v šíření budhismu mimo Asii. A pozorovat jakýsi čistý, správný budhismus mimo osoby vyjebaných budhistů není dost dobře možné.

 107. toli

  Řekl bych že byl spíše nacionalista než budhista a to ho kompromituje.Takové hybridní příklady můžeme sledovat i v Evropě Ustašovské klerofašistické Chorvatsko,Slovenský stát a podobně.

  Co mne zaujalo že Suzuki jevil sympatie k Židům jako jednotlivcům,ale nikoliv k Židům jako národu.
  https://en.wikipedia.org/wiki/D._T._Suzuki

 108. jl

  @Toli
  Přesněji: vůbec neviděl ideologii nacionálsocialismu jako hrozbu pro německý národ, ale bral to jako očistné likvidace, velmi vhodné (nezbytné?) pro budoucnost. Samozřejmě, s omezenou lítostí k oněm třískám, co létají, když se kácí les..
  Ale ta otázka je, jestli byl špatný budhista, nebo je budhismus prostě špatná filozofie. Ukázat by se to dalo leda na konkrétní osobě, která by dokázala z budhistické pozice přinést něco méně naivního. Já osobně si myslím, že najít takovou osobu je těžké.

 109. ind

  A. S. Pergill

  „Společného předka“ více-méně napovídá docela uniformní biochemie veškerého života na Zemi.

  Společný předek nebo společný autor – to je věcí výkladu.
  Přikláním se ke společnému autorovi.

 110. ind

  @Medea

  Vezmite si napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách.

  Přijde mi, že vůbec nechápete Popperovu břitvu. Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.

  Můžete mi vysvětlit, jakým způsobem můžeme zamítnout netestovatelná tvrzení?

  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).
  Popperova břitva

  Tady nejde o možnost potvrzení Einsteinova postulátu, ale o možnost jeho zamítnutí. 🙂

  A je vám snad jasné, že pokud by se našla taková soustava, ve které by tento Einsteinův postulát neplatil, že ho pak můžeme klidně zamítnout.
  Proto tento postulát je možné zařadit do teorie. 🙂

 111. toli

  @jl
  Ale ta otázka je, jestli byl špatný budhista, nebo je budhismus prostě špatná filozofie.

  Přikláním se k názoru že byl špatný budhista.
  Budhismus v správném pojetí nemá být stádní.A má to být čistě osobní,individuální cesta k vlastnímu prospěchu a blahu.Soucit a altruismus je v budhismu žádaný,ale nemá být vynucovaný.
  A mezilidské vztahy-Ježíš sice říká jak mohou kritizovat třísku v oku bližního když sami tam mají trám,leč křesťané se tímto neřídí a rádi strkají nos do věcí po kterých jim nic není. Budhista by to dělat neměl a opět to souvisí s učením budhismu-absence negativních emocí a to na obou stranách,jak u kritizovaného tak u kritizujícího

 112. Medea

  @ind

  „Přijde mi, že vůbec nechápete Popperovu břitvu. Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.“

  Tu o „Popperovu britvu“ nejde. Reč bola o Vašom tvrdení: „Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.“

  Zopakujem, čo som Vám už napísala. Vaša téza je nezmysel, pretože z univerzálneho tvrdenia, z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať. Vezmite napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách. Nemôžete otestovať jeho platnosť na nejakom mieste, ktoré je miliardu svetelných rokov od Zeme, dnes o 17:30 SEČ alebo jeho platnosť 31.08.1564 na vrchole Mont Everestu.

  A postoj, že logické dôsledky nejakej vedeckej teórie sú nevedecké mi pripadá absurdný.

  Falzifikovateľnosť teórie neznamená, že všetky jej tvrdenia sú falzifikovateľné (ako ste sa mylne domnievali), ale len že nejaké jej netriviálne tvrdenia sú falzifikovateľné. V rámci každej prírodovednej teória sa dajú sformulovať nejaké nefalzifikovateľné tvrdenia. Viď príklad hore.

 113. Medea

  „Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.“

  Ind, treba čítať pozornejšie a používať logiku. Hovorila som o jeho logických dôsledkoch:

  …z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať…

 114. Medea

  …falzifikovateľná téza, ktorá má nefalzifikovateľné logické dôsledky…

 115. ind

  @Medea

  Ind, treba čítať pozornejšie a používať logiku. Hovorila som o jeho logických dôsledkoch

  Ano, je potřeba pozorně číst. Napsal jsem:
  Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.

  Může mít vědecká teorie ve své formulaci tvrzení, že 31.08.1564 na vrcholu Mont Everestu platil zákon o konstantní rychlosti světla?

 116. Alibaba

  ind: Společný předek nebo společný autor – to je věcí výkladu.
  Přikláním se ke společnému autorovi.

  No vidíte, tady jste názorně předvedl kreacionicstické myšlení, kdy si kreativně vykládáte slova podle potřeby.
  Přikláět se můžete v kreacionismu čemu chcete, ale „předek“ a „autor“ jsou dvě různá slova.

 117. A. S. Pergill

  @ind
  Problém je, že potřebujete nějaký vznik toho „společného autora“, zatímco vznik života z neživé hmoty nic takového nepotřebuje. Čili ten „společný autor“ je velice snadno odstranitelný Occamovou břitvou.

 118. Bela Lugosi

  Occamova břitva je jen pomocné pravidlo a neplatí obecně ani nic neodstraňuje definitivně.

  Kromě toho vše je jen víra, i vaše vědecké výsledky mohou být manipulací matrixu, je to logická možnost. Atd.

  Jste na tom bídně 🙁

 119. Lemmy

  BL: Kromě toho vše je jen víra.

  Nie je všetko len viera. Máme aj istoty, presvedčenia. Vieru máme vtedy, ak nemáme dôkazy. Ak je príliš veľa dôkazov, nehovoríme o viere, ale o faktoch, istotách.

  BL: Jste na tom bídně.

  To by platilo, iba keby si si vykal. Keby si toto povedal sám sebe. 🙂

  Alibaba: …ale „předek“ a „autor“ jsou dvě různá slova.

  Presne tak.

 120. ind

  @A. S. Pergill

  Problém je, že potřebujete nějaký vznik toho „společného autora“…

  Proč by měl být problém v potřebě vzniku společného autora? Proč by musel společný autor vzniknout?

 121. Lemmy

  Ind: Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.

  A ty si práve ten, ktorý si takú sústavu našiel. Berie ťa niekto vážne s tvojím objavom?

 122. Lemmy

  Toli: křesťané se tímto neřídí a rádi strkají nos do věcí po kterých jim nic není.

  Toto mi na kresťanoch veľmi vadí!

 123. toli

  Toto mi na kresťanoch veľmi vadí!

  A vadí to nejen tobě,pokud my měli ve společnosti většinu tak neřeknu ani popel,ale aby 10ˇ% nemocných hodlalo budovat boží království na zemi ?

 124. Bela Lugosi

  Když má někdo důkazy, které nejsou 100% jisté, je to stále víra.

  Proto se třeba Newtonova fyzika, pro kterou byly důkazy, mohla změnit díky Einsteinovi, nebyla 100% platná.

  A přesto předtím byly důkazy.

  Tady vidíš, jak jsou tvé důkazy nejisté 🙂

  Je to jakobych řekl, že kosmologický důkaz boha 100% dokázal boha.

  Tvé důkazy jsou nejisté, je zde možnost maatrixu,logická, atd… tedy je to jen víra.

  Dobrou a někdy!

 125. toli

  @Lemmy
  Jinak je smůla že na Slovensku má církev značnou podporu obyvatelstva.V Česku je to přesně opačně,Češi si s církvemi vytírají prdel.

 126. toli

  Zemřel soused,dnes měl pohřeb a bylo to čiré utrpení sedět v kostele a poslouchat ty píčoviny.
  Kněz „Smutníme a to je známka toho že toužíme žít navždy a jak můžeme žít navždy ? Pouze skrze Ježíše Krista !!!!! “ Když jsem se rozhlížel po tvářích lidí z nichž naprostá většina byla nevěřící tak jsem viděl že prožívají úplně stejné pocity jako já .Chtělo se mi o zařvat na celý kostel “ No tak si o tom napíšeme knížku a když jí budeme hooodně věřit tak se stane realitou „.

  Jen doufám že křesťané v mém okolí zvolní s tím vychcípáváním protože poslouchat ty kecy při pohřbu jsou muka pro rozum.

 127. ind

  @Lemmy

  A ty si práve ten, ktorý si takú sústavu našiel. Berie ťa niekto vážne s tvojím objavom?

  Doporučoval bych ti vyjadřovat se až poté, co pochopíš, o čem píšu.

 128. Medea

  @ind

  „Ano, je potřeba pozorně číst. Napsal jsem:
  Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.“

  OK, teda to „každé“ vo Vašej vete znamená každé tvrdenie vo formulácii teórie. Pre mňa bolo „každé“ každé tvrdenie, ktoré je logicky vyvoditeľné v rámci danej teórie – každý logický dôsledok základnej formulácie.

  Lenže aj keď požadujete testovateľnosť jednotlivých postulátov obsiahnutých vo formulácii, tieto môžu byť (a obvykle aj sú) tak všeobecné, že ich testovanie prebieha cez testovanie nejakých konkrétnejších tvrdení, ktoré sú z nich logicky vyvodené. Teda zdá sa mi vhodnejšie pri prírodovedných teóriách vzťahovať to „každé“ na všetky tvrdenia logicky vyvoditeľné z formulácie teórie.

  A tiež sa mi tá Vaša požiadavka na formuláciu teórie zdá príliš obmedzujúca. Predstavme si teóriu, ktorá má dva postuláty A a B, ale samotné A bez B a B bez A, nie sú falzifikovateľné, no spoločne majú logické dôsledky, ktoré falzifikovateľné sú. Prečo by sme sa mali vzdať teórií, ktoré majú takúto formu? A napokon spomínaná teória s formuláciou {A, B} je logicky ekvivalentná s teóriou {A∧B}, kde postulát A∧B je (skrze svoje logické dôsledky) falzifikovateľný 🙂

  OK, podstatné je, že sa zhodneme na tej prvej vete vo Vašom súvetí, ktorým ste na mňa reagovali, že: „Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky“ 🙂

  „Může mít vědecká teorie ve své formulaci tvrzení, že 31.08.1564 na vrcholu Mont Everestu platil zákon o konstantní rychlosti světla?“

  Keby sme k postulátom nejakej teórie pridali nejaký ich logický dôsledok, tak by sme získali teóriu logicky ekvivalentnú. Ale ja nepožadujem, aby sme to robili. My sme len každý k niečomu inému vzťahovali slovo „každý“, ale to už je snáď z hore napísaného jasné.

 129. Medea

  @ind

  „Přikláním se ke společnému autorovi.“

  OK, ešte by bolo dobré z tej hypotézy urobiť nejakú falzifikovateľnú hypotézu. Pretože dostatočne silným a inteligentným stvoriteľom sa dá „vysvetliť“ akýkoľvek pozorovateľný stav sveta („Svet vyzerá tak a tak, pretože to Boh chcel.“).

  Alebo by ste mali zkonštruovať ďalší logický dôkaz Božej existencie, vychádzajúci z nejakých presvedčivých premís, dokazujúci existenciu Boha, ktorý je navyše aj bezprostredným stvoriteľom života na Zemi.

  ***

  Vy si zrejme predstavujete „autora“ s dokonalými inžinierskymi schopnosťami, ale telá živočíchov majú kopu technických nedostatkov, ktoré by rozumný alebo triezvy inžinier nemal pripustiť (spôsob napojenia zrakového nervu na sietnicu u cicavcov, inervácia krku žirafy, prepojenie rozmnožovacej a vylučovacej sústavy cicavcov, prepojenie dýchacej a tráviacej sústavy u cicavcov, …) 🙂

  A načo sú živočíchom rôzne rudimenty, ktoré nedávajú funkčný zmysel, ale dajú sa prirodzene vysvetliť evolúciou z predka s inou funkčnou stavbou tela? Kosti prstov v „plutvách“ veľrýb, zvyšky kostí nôh u hadov, zvyšky ochlpenia u mláďat veľrýb, pazúry na krídlach pštrosa, zvyšky ochlpenie u človeka, …

 130. Bela Lugosi

  „inervácia krku žirafy, prepojenie rozmnožovacej a vylučovacej sústavy cicavcov“

  Takhle už prosím o žirafách nikdy nemluv. Ani o čičavcích. To je urážka! Třeba to berou jako výhodu! Ty ani nevíš, jaký je to být žirafou! 🙁

 131. toli

  @ind
  Náboženská víra nejspíš může „obrnit“ mozek proti depresi

  Ano o tom mluvil i ten kněz a ona to je nejspíše pravda.Když se opřete o svého Boha tak se vám vše snáší lépe.
  Otázkou zůstává jestli nalhávání si něčeho je opravdu to pravé ořechové.Deziluze se už nedožiješ protože nebudeš existovat,jak už o tom psal Foxy.
  A teď si představ že já jako nevěřící depky nikdy nemám,to by bylo velmi špatné kdyby psycholog trpěl depresemi 🙂

 132. Medea

  Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

 133. Medea

  Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

 134. Medea

  Aby nedošlo k nedorozumeniu, tak ešte k tomu môjmu predošlému príspevku o falzifikovateľnosti. Na začiatku rozoberám význam spojenia „každé tvrdenie teórie“ u mňa a Inda. Ja pod „tvrdením teórie“ myslím všetky logicky vyvoditeľné tvrdenia z postulátov teórie. Netvrdím, že všetky tieto tvrdenia musia byť falzifikovateľné a, ako sme si to už vyjasnili, ani Ind to netvrdí.

 135. Alibaba

  ind: Náboženská víra nejspíš může „obrnit“ mozek proti depresi
  Tak to je vpořádku, to máte nahrazení horší psychické nemoci nemocí lehčí (a kterou zatím společnous ještě považuje za přijatelnou).
  Ale o tom jsme se tady už bavili.

 136. Lemmy

  Ind, ja ti radšej v dobrom odporúčam, aby si sa nevyjadroval, lebo tvoje táraniny nevedú k ničomu.

 137. Lemmy

  Toli, áno, na Slovensku trieme biedu, nakoľko cirkevníci majú značný vplyv na politiku, ale k tomu: V Česku je to přesně opačně,Češi si s církvemi vytírají prdel.

  Neviem to posúdiť, nakoľko nepoznám výsledky reštitúcií. Aby cirkevníci pomocou reštitúcií nemali značný vplyv na politiku v Česku.

 138. Lemmy

  Medea: Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

  To je dosť ostrá kritika na kresťanov, nakoľko v biblii sa píše: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synov do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia.

 139. ind

  @Medea

  Jsem rád, že jsme si částečně porozuměli.

  A tiež sa mi tá Vaša požiadavka na formuláciu teórie zdá príliš obmedzujúca. Predstavme si teóriu, ktorá má dva postuláty A a B, ale samotné A bez B a B bez A, nie sú falzifikovateľné, no spoločne majú logické dôsledky, ktoré falzifikovateľné sú.

  Jestliže testuji pravdivost průniku A a B, testuji podmnožinu A. Jestliže testuji podmnožinu A, testuji tím i množinu A, protože pokud naleznu nesoulad v podmnožině A, mohu odmítnout i množinu A.
  Stejně tak na základě testování podmnožiny B (která je identická s podmnožinou A), mohu odmítnout množinu B.
  Takže A i B jsou testovatelné.

 140. ind

  @Medea

  Pretože dostatočne silným a inteligentným stvoriteľom sa dá „vysvetliť“ akýkoľvek pozorovateľný stav sveta („Svet vyzerá tak a tak, pretože to Boh chcel.“).

  Skutečně?
  What pseudogenes are useful for is embarrassing creationists. …
  Leaving pseudogenes aside, it is a remarkable fact that the greater part (95 percent in the case of humans) of the genome might as well not be there, for all the difference it makes

  The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, p. 332,333

  Because they are generally noncoding and thus considered nonfunctional and unimportant, pseudogenes have long been neglected. Recent advances have established that the DNA of a pseudogene, the RNA transcribed from a pseudogene, or the protein translated from a pseudogene can have multiple, diverse functions and that these functions can affect not only their parental genes but also unrelated genes. Therefore, pseudogenes have emerged as a previously unappreciated class of sophisticated modulators of gene expression, with a multifaceted involvement in the pathogenesis of human cancer.
  http://stke.sciencemag.org/content/5/242/re5

  To, že předpoklad stvořitele ukazuje na účelnost, je něco, co se dá velmi dobře testovat. Kreacionisté dávno odmítali odpadní DNA, což se nyní ukazuje, že měli pravdu.

  Vy si zrejme predstavujete „autora“ s dokonalými inžinierskymi schopnosťami, ale telá živočíchov majú kopu technických nedostatkov, ktoré by rozumný alebo triezvy inžinier nemal pripustiť

  Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že podle jejího sdělení nynější tvorstvo není v takovém stavu, v jakém bylo stvořeno, ale degraduje.

  Jinak … vy si opravdu myslíte, že ochlupení u člověka není užitečné? 🙂

 141. toli

  @Lemmy
  Neviem to posúdiť, nakoľko nepoznám výsledky reštitúcií. Aby cirkevníci pomocou reštitúcií nemali značný vplyv na politiku v Česku.

  Žel o restitucích rozhodli politici-ovce z církví.Oni mají nějaký vliv ale bez základny členstva,proto se teď řeší zdanění restitučních náhrad.Prošlo to sněmovnou a míří to do senátu.Senát lze přehlasovat,tam mají pánbíčkáři většinu a tak hrozí církve žalobou u Ústavního Soudu.

 142. toli

  @Lemmy
  Náhrady za církevní majetek totiž byly dle mnohých předražené.Dokonce nám církev chtěla ukradnout i Svatovítskou katedrálu.Náhrady za majetek jsou za majetek který nemohl být vydán mimo jiné i za majetek který patří obcím a krajům (na tento majetek se ze zákona restituce nevztahují).Jenže nenažrané církve podali žaloby (v rozporu s původní dohodou) na vrácení majetku obcí a krajů.Dostali by tedy zpět majetek i peníze za něj.

 143. Medea

  @ind

  „Jestliže testuji pravdivost průniku A a B, testuji podmnožinu A.“

  Lenže A a B nie sú množiny, ale tvrdenia, postuláty teórie. Teda to A∧B nie je prienik množín, ale konjunkcia A a B.

  Predstavte si, že postulát A popisuje nejakú matematickú reláciu veličín X a Y a postulát B nejakú matematickú reláciu veličín Y a Z. Veličiny X a Z vieme merať, ale veličinu Y nevieme. Samotné A alebo samotné B sú netestovateľné (vzťah merateľnej veličiny k nemerateľnému Y), ale A a B spolu umožňujú prejsť od relácií X, Y a Y, Z k nejakej novej relácii merateľných veličín X a Z, ktorá je pre nejaké inštancie X a Z testovateľná.

  Sorry, ale fakt treba čítať pozornejšie 🙂

 144. Medea

  @ind

  „To, že předpoklad stvořitele ukazuje na účelnost, je něco, co se dá velmi dobře testovat.“

  Evolučná teória pekne vysvetľuje účelnosť u organizmov. Prirodzený výber systematicky filtruje náhodné mutácie na základe ich aktuálnej účelnosti pre prežitie a úspešnú reprodukciu nositeľa.

  Ak chcete mať falzifikovateľnú hypotézu stvoriteľa, musíte v nej detailnejšie popísať ako sa stvoriteľ prejavuje 🙂

  „Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že podle jejího sdělení nynější tvorstvo není v takovém stavu, v jakém bylo stvořeno, ale degraduje.“

  To nevedel ten Váš hypotetický autor stvoriť organizmy stabilnejšie? Tá údajná degradácia stvorenia na mňa pôsobí ako inžinierska neschopnosť, prípadne zlomyseľnosť stvoriteľa.

  „Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že“

  Ako dieťa som počas prázdnin u starého otca mávala Bibliu na raňajky, obed aj večeru 🙂

  „Jinak … vy si opravdu myslíte, že ochlupení u člověka není užitečné?“

  Drobné chĺpky na tele nás môžu informovať o prítomnosti nejakého hmyzu, ale načo je niektorým mužom to strašné opičie ochlpenie na chrbte, hrudi, stehnách a … ehm … v riti 🙂 (Nie som úplne proti mužskému ochlpeniu, ale niektorý páni ho majú zverské, vďaka Bohu, že dnes je v móde depilácia a holenie aj u mužov 🙂 )

 145. Bela Lugosi

  Chlap má bejt chlupatej jako opice. Depilace je pro ženské a buzíky. Metrosexuál je poloviní buzík až úplný buzík.

  Já mam mohutné nadočnicové oblouky, velkou čelist, chlupy, prostě jsem podobný Homo habilis. A ženský po tom šílí. Snídám hovězí biftek a chčiju napalm.

  Chlap, který nechce umřít v boji v zákopech, není chlap. Jediná přijatelná smrt je na bojišti v minovém poli. Vše ostatní je pro buzíky a slabochy.

 146. ind

  @Medea

  Sorry, ale fakt treba čítať pozornejšie

  Spíše je třeba, abych detailněji napsal, co jsem měl na mysli. Samozřejmě tvrzení za množinu nepovažuji. Množinou byl v mém příspěvku myšlen souhrn všech testů, které testují dané tvrzení.

  … protože s vámi nesouhlasím a jsem přesvědčen, že množina všech testů tvrzení A se skládá ze sjednocení množiny všech testů, kdy testuji A a zároveň testuji B a množiny všech testů, kdy testuji A, ale netestuji B.
  Tedy tehdy, kdy zároveň testuji A i B, testuji průnik množin testů tvrzení A a B.

 147. Medea

  @ind

  „… protože s vámi nesouhlasím a jsem přesvědčen, že množina všech testů tvrzení A se skládá ze sjednocení množiny všech testů, kdy testuji A a zároveň testuji B a množiny všech testů, kdy testuji A, ale netestuji B.
  Tedy tehdy, kdy zároveň testuji A i B, testuji průnik množin testů tvrzení A a B.“

  Ale Vy nemáte žiadne testy pre A samotné alebo pre B samotné. Teda prienik množiny možných testov pre A samotné s množinou možných testov pre B samotné je prázdny. Viď predpoklady príkladu. Máte len možné testy pre A aj B súčasne (nejaké ich logické dôsledky).

  Keby ste mali len tvrdenie A, nemali by ste čo testovať (Y je nemerateľná). To isté pre samotné B. Ale z A aj B súčasne môžete logicky vyvodiť nejakú reláciu medzi X a Z, ktorú pre nejaké inštancie X a Z môžete otestovať.

 148. ind

  @Medea

  Evolučná teória pekne vysvetľuje účelnosť u organizmov.

  Vy opravdu nechápete, že z předpokladu stvořitele vyplývají specifičtější důsledky a jsou lépe testovatelné? Anebo si myslíte, že Dawkins neměl o evoluční „teorii“ ani páru, když tvrdil, že pseudogeny jsou zde jen pro trápení kreacionistů a 95% DNA v lidském genomu je jaksi navíc?

  K čemu je v nějaké pseudoteorii tvrzení, které pokrývá 100% možné reality?

  To nevedel ten Váš hypotetický autor stvoriť organizmy stabilnejšie?

  No, vidím, že jste si pořádně nepřečetla ani první tři kapitoly Bible. 🙂

  K ochlupení…
  HOW BODY HAIR HELPS YOUR SKIN HEAL
  Hair anywhere on the body is important for maintaining skin health, explains Des Tobin, a professor of cell biology at the University of Bradford.

  ‚If you compared a wound on the outside of a man’s arm, where the hair follicles are larger and more numerous, with a wound on the inside of the arm, the one on the outside would heal better, because of the increased stem cells and blood supply, among other factors,‘ says Professor Tobin.

  https://www.dailymail.co.uk/health/article-3047751/Why-hairy-good-man-woman.html

 149. ind

  @Medea

  A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. Gn 1,29-30

  Stačí krátký úryvek, aby bylo člověku zřejmé, že po stvoření měl být stav jiný, než je nyní.

  Ve třetí kapitole byste se dověděla, že had měl kdysi skutečně končetiny.
  🙂

 150. toli

  K ochlupení
  Ne všichni lidé jsou od přírody chlupatí.A dokonce u indiánů kteří mají po generace tradici vyholování chlupy v následujících generacích přestávají růst,což opět ukazuje na evoluci-přizpůsobení se změněným životním podmínkám.

 151. Medea

  Postulát A hovorí len o relácii medzi merateľnou veličinou X a nemerateľnou Y a postulát B hovorí len o relácii mezi nemerateľnou Y a merateľnou Z. Až A a B spolu hovoria o X, Y, a Z a až z A a B spolu môžete logicky vyvodiť nejakú testovateľnú reláciu medzi X a Z.

 152. ind

  @Medea

  Teda prienik množiny možných testov pre A samotné s množinou možných testov pre B samotné je prázdny.

  Tedy se mnou nesouhlasíte, že množina všech možných testů A je sjednocením množin …
  1. množiny všech možných testů A, kdy testujeme zároveň B
  2. množiny všech možných testů A, kdy netestujeme B
  ?
  🙂

 153. Medea

  A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. Gn 1,29-30

  Hej, najprv boli všetci vegetariáni a potom veľký inžinier zistil, žeby bolo lepšie, keby vegetariáni neboli 🙂

  Ind, nerozptyľujte sa stvoriteľským mýtom knihy Genezis, ale skúste najprv vymyslieť nejakú falzifikovateľnú prírodovednú hypotézu o inteligentnom stvoriteľovi pozemského života.

 154. ind

  @Medea

  z A a B spolu môžete logicky vyvodiť nejakú testovateľnú reláciu medzi X a Z

  Pro vztah X a Z nám stačí jedno tvrzení. 🙂

 155. ind

  @Medea

  Hej, najprv boli všetci vegetariáni a potom veľký inžinier zistil, žeby bolo lepšie, keby vegetariáni neboli

  To jsou hlášky, jak z nějakého zábavného pořadu. Nechcete si opravdu o tom něco zjistit? 🙂

 156. Medea

  „Tedy se mnou nesouhlasíte, že množina všech možných testů A je sjednocením množin …
  1. množiny všech možných testů A, kdy testujeme zároveň B
  2. množiny všech možných testů A, kdy netestujeme B
  ?“

  A samotné nehovorí nič o Z, teda testy, ktorými testujete vzťah medzi X a Z nie sú formulovateľné v jazyku len samotného A. Teórie {A} a {B} sú nefalzifikovateľné, teória {A, B} je falzifikovateľná.

  V jazyku hovoriacom len o X a Y (postulát A) nedokázete sformulovať testy týkajúce sa X a Z 🙂

 157. Medea

  „Pro vztah X a Z nám stačí jedno tvrzení.“

  Postulát A o Z nič nehovorí. Tú reláciu medzi X a Z len zo samotného A nevyvodíte.

 158. ind

  @Medea

  Dobrá vědecká teorie

  Druhým kritériem je elegance a jednoduchost. Můžeme jej popsat přímou úměrou – teorie je tím lepší, čím je vztah mezi popisovanými jevy jednodušší a vysvětlen přímočařeji (zde ale musíme vzít v potaz, že nelze zjednodušovat na úkor samotné podstaty popisovaného problému).

  https://wikisofia.cz/wiki/2._Hypot%C3%A9za,_tvrzen%C3%AD_a_v%C4%9Bdeck%C3%A1_teorie

  Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.

 159. Medea

  „Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.“

  Napr. z A a B by mohlo byť logicky vyvoditeľných mnoho zaujímavých vzťahov medzi X a Z. Y by bola síce nemerateľná, ale slúžila by ako užitočná teoretická veličina pri výpočtoch.

 160. Medea

  „Ve třetí kapitole byste se dověděla, že had měl kdysi skutečně končetiny.“

  O hadích nohách som sa tam nič nedozvedela. Dozvedela som sa len to, že had bol voľakedy najľstivejším zvieraťom poľným, že vedel hovoriť a po páde človeka bol odsúdený na plazenie po bruchu (to robia aj jašterice) a hltanie/žranie prachu. A ešte to, že veľký inžinier naprogramoval človeka a hada na vzájomné nepriateľstvo 🙂

 161. ind

  @Medea

  Napr. z A a B by mohlo byť logicky vyvoditeľných mnoho zaujímavých vzťahov medzi X a Z.

  Ty vztahy jsou přímo vyvoditelné z relace X a Z. Protože jednodušší formulace teorie má přednost před složitější formulací, zůstávám na svém původním stanovisku, že každé tvrzení teorie by mělo být testovatelné.
  Mimojiné váš předpoklad o dosazení neměřitelné veličiny Y vede k nekonečnému množství identických „teorií“, stačí použít např. vztah Y(n) = n * Y(1), kde n je celé číslo větší než jedna a označuje číslo pořadí teorie.

 162. ind

  @Medea

  O hadích nohách som sa tam nič nedozvedela.

  Psal jsem o hadích končetinách.

  Přemýšlejte se mnou. Pokud plazení po břiše bylo důsledkem prokletí, tak před prokletím se had po břiše neplazil.
  Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval? 🙂

 163. ind

  @Medea

  Pokud chcete testovatelnost stvořitele / inteligence, tak se podívejme na váš příklad dané teorie. Vašich „teorií“ se vztahy X-Y a Y-Z by mohlo být nekonečně mnoho, vztah X-Z je minimalistický.

  Čím víc se zajímám o poznání základů vlastností hmoty / energie (podle našeho dosavadního lidského poznání), tak tím víc tam ten minimalismus vidím. Takže neobstojí argument o multivesmírech, kde se náhodně generují vlastnosti hmoty.

 164. A. S. Pergill

  @Medea
  Flégl v podstatě říká jen to, že dokud si populace vystačí s genetickou plasticitou, případně potencovanou epigenetickými jevy, tak v ní nemůže probíhat selekce pozitivních mutant (protože jejich zvýhodnění není velké, nebo dokonce není žádné) a genetika populace se tudíž nemění.

 165. xjur

  @ind, píše:
  Přemýšlejte se mnou. Pokud plazení po břiše bylo důsledkem prokletí, tak před prokletím se had po břiše neplazil. Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval?
  – – – – – – –
  Úvaha vycházející z toho, že had nelevitoval má smysl, jak správně píšete, jen za té podmínky, že had byl proklet – to samo je však zcela vágní tvrzení nemající vztah k reálnému světu, stejně jako vaše další úvahy z toho vycházející.

  Bůh, prokletí, zázraky, duchové, spekulace o existenci nepozorovaných interakcí (stvoření hmoty nějakým duchem), slepá víra v nekonzistentní a nevěrohodná tvrzení, odmítání alternativních výkladů … to všechno je existuje jen v teologických systémech, které jsou pro praxi zcela neužitečné. Ani jediný užitečný poznatek, popisující realitu, předpovězen/vysvětlen na základě náboženské teorie, byť prý její stoupenci rozmlouvají s vševědoucím bohem. Je Vám asi opravdu zapotřebí hodně sebezapření, když to vše dovedete přehlížet. Inu, náboženský trénink ve vypínání mozku se nezapře!

 166. Bela Lugosi

  „Úvaha vycházející z toho, že had nelevitoval má smysl, jak správně píšete, jen za té podmínky, že had byl proklet – to samo je však zcela vágní tvrzení nemající vztah k reálnému světu, stejně jako vaše další úvahy z toho vycházející.

  Bůh, prokletí, zázraky, duchové, spekulace o existenci nepozorovaných interakcí (stvoření hmoty nějakým duchem), slepá víra v nekonzistentní a nevěrohodná tvrzení, odmítání alternativních výkladů … to všechno je existuje jen v teologických systémech“

  1) Co je realita?

  2) Víme, že „realita“ není jen dobře udělaný matrix? Máte 100% důkazy, že to tak není? Sem s nimi…

  3) Vaše víry a vědecké víry (teorie) také nejsou 100% dokázané, časem se mění, navíc je zde možnost matrixu, logická, tedy bod 2, atd.

  4) Vaše víry jako naše víry, důkazy máme nejisté (ontologický a kosmologický pro boha, kosti dinosaurů a opic pro evoluci) nebo důkazy chybí (jak vznikl vesmír? jak vznikl život?). Důkazy mohou být podvrh matrixu navíc.

  5) Pravděpodobnosti jsou tedy nejisté.

  6) Hodně náboženství jsou uvnitř konzistentní, stejně tak hodně vědeckých teorií.

  7) Mezi sebou bojují jak náboženství, tak různé vědecké teorie, rozhodnout často není jak, protože experiment je jen dočasný, vědecké teorie se mění. Navíc experiment může být zmaten matrixem, takže není 100% jistý. Je to jen relativní.

  8) Všichni tedy jen věříme a nic víc.

  Dobrou a někdy ! 🙂

 167. Lemmy

  Bela Lugosi: 1) Co je realita?

  Si ozaj trápny, veď v tvojom prípade je realita matrix. 😀

  My, čo neuznávame tvoj fiktívny svet, však máme aj istoty. Napríklad, že Zem obieha okolo Slnka. A Mesiac okolo Zeme. Od Slnka idú planéty: Merkúr, Venuša, Zem, Mars…

  Dobrú noc! Hlavne dobre sa z toho svojho matrixu vyspinkaj. 🙂

 168. Bela Lugosi

  Pro tebe jsem trapný, protože ty nemyslíš logicky.

  Zato logikové, i ti nejslavnější (pokud existují) tvrdí, že možnost matrixu je logická a jistota téměř není, ostatní je víra.

  Tvrdí to i Jaroslav Peregrin, logik na univerzitě Karlově.

  Jestli ti to vadí, tvůj problém. Ale teorie je taková a praxe může být také. Z té logické úvahy něco plyne a to jsem zde napsal. Viz. výše. I Medea se mě v tomhle zastala. A ta to má naštudováno víc než ty nebo Adam Roman.

  Medea se nebojí slova víra, i když ho používá i trochu jinak než já, ale také podobně.

  A ty máš smolíka, nosorožec Lémmy, logické myšlení je víc než ty, i když možná i to může být zmateno matrixem. Ale to jen potvrzuje co píšu. Dobrou a někdy! 🙂

 169. Bela Lugosi

  Vy si neznávajete logckou možnost matrixu, ale prostě tady je. I když jí neuznáš. Takže tvé „jistoty“ jsou jen pseudojistoty a víry. Dobrou, vyplouvám na Mars, mam tam být v úterý, asi! 🙂

 170. Bela Lugosi

  Vy si třeba neuznávajete logickou možnost matrixu, ale prostě tady je. I když jí neuznáš. Takže tvé „jistoty“ jsou jen pseudojistoty a víry. Dobrou, vyplouvám na Mars, mam tam být v úterý, asi! 🙂

 171. ind

  @xjur

  Je Vám asi opravdu zapotřebí hodně sebezapření, když to vše dovedete přehlížet.

  Ne, na základě množství informací, které mám k dispozici, je snadné odmítnout evoluční bláboly.

 172. ind

  Podsvětí existuje

  Mezi svrchním a spodním pláštěm v nitru naší planety se ukrývají roviny i rozlehlá a rozeklaná pohoří.

  Z tehdejších seismických vln badatelé vyčetli, jak vlastně přechodná zóna mezi svrchním a spodním pláštěm vypadá. Svrchní hranice přechodové zóny se nachází asi ve 410 kilometrech a je relativně hladká. Na opačné straně to je ale jiné. Spodní hranice přechodové zóny je podle vědců překvapivě rozeklaná, i když tam jsou i roviny. Je jako celoplanetární pohoří, kde se „výška“ mění na krátkých vzdálenostech i o více než 3 kilometry.
  http://www.osel.cz/10372-v-hlubinach-zemskeho-plaste-objevili-monumentalni-pohori.html

  I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.
  Bible, Amos 9,2

 173. Marie

  „I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.“

  Zvláštní, když to berete takto doslovně a ne metaforicky a podsvětí má být pod Zemí, tak proč bůh nezničí mrakodrapy sahající až kilometr vysoko nebo letadla nebo sondy ve vesmíru? Tam jsme se dostali a svrženi nebyli jako lidstvo. Pokud je tedy podsvětí pod Zemí, tak nebe nad Zemí. A nad Zemi posíláme rakety běžně, tedy do nebe… Jak říkám, jen píšu, že to berete doslovně, takže já také. 🙂

 174. Medea

  @ind

  „Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval?“

  Že sa vôbec pýtate, samozrejme! Veľký inžinier dal hovoriacemu inteligentnému hadovi veľmi kvalitný antigravitačný pohon, o ktorý bol zlorečený had svojím trestom pripravený.

 175. Medea

  @ind

  „Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.“

  Napr. preto, že vedca môže z teoretického hľadiska zaujímať aj nemerateľná veličina Y. Alebo sa domnieva, že niekedy v budúcnosti bude Y, vďaka vedeckému a technickému pokroku, merateľná (napr. pre fyzikov a chemikov 19. storočia boli viaceré vlastnosti atómov nemerateľné a aj tak mnohí verili v existenciu atómov a vytvárali teórie, v ktorých atómy a viaceré ich vlastnosti, vtedy ešte nemerateľné, vystupovali).

  Alebo sa pomocou vzťahov z Y ľahko počítajú merateľné veličiny X a Z.

  „Ty vztahy jsou přímo vyvoditelné z relace X a Z.“

  Eliminácia Y z teórie {A, B}, tak aby ste v novej teórii nestratili žiadnu z usporiadaných dvojíc [X,Z], ktoré {A, B} dáva do relácie, môže byť veľmi ťažká a prípadný výsledok nemusí byť vhodný na praktické počítanie dvojíc [X,Z].

  Predstavte si napr., že postulát A by vyjadroval funkčnú závislosť X=F(Y) a postulát B funkčnú závislosť Z=G(Y) (X, Y, Z majú za hodnoty reálne čísla a F a G sú nejaké reálne funkcie). Usporiadané dvojice [X,Z] môžu (ako kartézske súradnice bodov) v rovine vytvárať zložitú krivku parametrizovanú Y. Predstavte si napr. takéto niečo 🙂

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))
  B: Z=Z=cos(Y)(3^(cos(Y))-2cos(6Y)-sin^3(Y/12))

  Viď obrázok. Dokážete eliminovať Y tak, aby ste dostali elegantnejšiu teóriu než {A, B} a nestratili žiadnu z dvojíc [X,Z], ktoré popisuje v relácii pôvodná {A, B}? 🙂

  „Mimojiné váš předpoklad o dosazení neměřitelné veličiny Y vede k nekonečnému množství identických „teorií“, stačí použít např. vztah Y(n) = n * Y(1), kde n je celé číslo větší než jedna a označuje číslo pořadí teorie.“

  V prírodovedných teóriách sa bežne definujú nové veličiny pomocou starých a nikto súdny to nevidí ako nejaké zmnožovanie teórií a námietku proti teórii, v ktorej to bolo urobené 🙂

  „Pokud chcete testovatelnost stvořitele / inteligence, tak se podívejme na váš příklad dané teorie. Vašich „teorií“ se vztahy X-Y a Y-Z by mohlo být nekonečně mnoho, vztah X-Z je minimalistický.“

  V hocijakej fyzikálnej teórii si môžete zadefinovať nové veličiny a pôvodnú formuláciu teórie previesť do novej, pomocou nových veličín. Takže môžete mať bezpočet nových formulácií, alebo po Vašom, „teórií“.

  „Čím víc se zajímám o poznání základů vlastností hmoty / energie (podle našeho dosavadního lidského poznání), tak tím víc tam ten minimalismus vidím.“

  Ja to skôr vidím tak, že pristupujete k vede ako vykladač Písma. To čo Vám v Biblii vyhovuje, si vyložíte doslovne a to, čo nevyhovuje (pre zjavný logický rozpor alebo pre rozpor s Vami zastávanou doktrínou), obrazne, súc „vedený Duchom Svätým“ 🙂 A Vy si aj vedecké texty vykladáte pomocou svojej náboženskej, mladozemnokreacionistickej „hermeneutiky“ 🙂

 176. toli

  @Medea
  Skvělý závěr ohledně Inda,jsem rád že ti to došlo taky 🙂

 177. ind

  @Marie

  Zvláštní, když to berete takto doslovně a ne metaforicky a podsvětí má být pod Zemí, tak proč bůh nezničí mrakodrapy sahající až kilometr vysoko nebo letadla nebo sondy ve vesmíru?

  Proč by je ničil? Biblický text, který jsem citoval, se netýká lidstva obecně, je to patrné z kontextu.

 178. ind

  @Medea

  Veľký inžinier dal hovoriacemu inteligentnému hadovi veľmi kvalitný antigravitačný pohon

  Máte důkaz, že může existovat antigravitační pohon?
  S takovým způsobem myšlení, je pro vás opravdu vše možné. 🙂

 179. ind

  @Medea

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))

  Je toto tvrzení? Má smysl položit otázku, zda je tato rovnice pravdivá, či ne?

 180. Marie

  A vy máte důkazy, že hadi chodili po nohách? 🙂 Jinak ten kontext by mě zajímal, to co jste napsal a citoval bylo obecné. Bůh by měl ničit ty, kteří se dostanou až k nebi. Kontext je tedy jaký?

 181. Marie

  Když chce někdo důkazy, že může existovat antigravitační pohon, proč sám nedá důkazy, že hadi měli v ráji nohy? Ani důkaz ráje jste nedal. A ani nedodal ten kontext, v jakém bůh ničí lidi, kteří se přiblíží nebi. 🙂

 182. ind

  @Medea

  Ja to skôr vidím tak, že pristupujete k vede ako vykladač Písma. To čo Vám v Biblii vyhovuje, si vyložíte doslovne a to, čo nevyhovuje (pre zjavný logický rozpor alebo pre rozpor s Vami zastávanou doktrínou), obrazne, súc „vedený Duchom Svätým“ A Vy si aj vedecké texty vykladáte pomocou svojej náboženskej, mladozemnokreacionistickej „hermeneutiky“

  Podle mne nevidíte nic. Nevěřím, že vidíte do mého způsobu myšlení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *