Zpráva z Nature říká: Moralizující bohové jsou důsledkem vývoje komplexních civilizací, nikoli jejich příčinou

Autor | 15.04. 2019

Vážení srdce – představa posmrtného soudu ve staroegyptské mytologii.

Studie publikovaná v časopise Nature letos (2019) v březnu staví na hlavu zažité a stále upevňované představy o nezbytnosti moralizujících bohů pro rozvoj komplexních společností. Srovnání dat z 414 raných komplexních kultur z 30 světových regionů, které se vyvinuly za posledních 10 000 let ukazuje, že vznik moralizujících bohů má notné zpoždění za rozvojem společnosti.

Na studii Complex societies precede moralizing gods throughout world history pracovalo celkem 13 vědců z celého světa pod vedením Harveye Whitehouse.

Tento závěr se zdá být v naprostém rozporu s výzkumem vedeným Benjaminem Grantem Purzyckim, který  publikoval výsledky v tomtéž časopise roku 2016, a to v článku Moralistic gods, supernatural punishment and the expansion of human sociality. Ten naopak dospěl k závěru že strach z bohů je pro vznik komplexní kultury zásadní. Podobně vyznívá i článek Moralizing gods, impartiality and religious parochialism across 15 societies, který vyšel v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Rozdíl se zdá být v tom, že se v těchto dvou případech zaměřili vědci na současné věřící, zatímco prvně jmenovaná studie se zaměřuje na historický vývoj kultur.

Ve skutečnosti Whitehousova studie ukazuje, že je mezi rozvojem společnosti a vznikem moralizujících bohů skutečně kauzální vztah, pořadí je ale obrácené, než se uvádí. Jakmile komplexní společnost dosáhne dostatečné velikosti – kolem jednoho milionu příslušníků – začnou se objevovat i moralizující bohové.

Současná společnost ukazuje, že víra v moralizující bohy není nutná pro fungování komplexních společností a zdá se, že nebyla ani podmínkou jejich vzniku. Přesto se s touto fází vývoje setkáváme v podstatě se železnou pravděpodobností. Můžeme tedy předpokládat, že vývoj společnosti v jisté fázi vytváří podmínky pro vznik moralizujících bohů nebo je společnost při daném počtu svých členů vyžaduje.

Jakákoli další tvrzení o tom, proč tomu tak je, bychom ale v současnosti měli brát pouze jako pracovní hypotézy. Je ale málo pravděpodobné, že se náhle tak změnilo prožívání samotných lidí. Mnohem pravděpodobněji si roli moralizujícících bohů vyžádal vývoj mocenského a justičního systému.

Naopak významnou úlohu při vytváření komplexní společnosti má podle nové studie vznik rituálů umožňující standardizaci náboženských představ. Význam rituálů je tedy pravděpodobně z hlediska rozvoje společností skutečně zásadní.

Pořadí vzniku náboženských představ a náboženského chování nám také ukazuje zásadní rozpor. Tím, že jsou mýty a rituály starší než morální aspekt bohů, dochází k tomu, že se samotní bohové chovají v mýtech nemorálně. Rozvoj náboženského života společností s sebou tedy nutně nese i zárodky pochybností a budoucí kritiky náboženství.

Taková zjištění kladou mnoho dalších otázek. Například:
Je možné že současný vzestup ateismu je stejně zákonitý jako objevení se moralizujících bohů?
Upadá organizované náboženství v důsledu rozvoje sekulární justice a sekulárních států?
Je vznik a vývoj ateistických organizací stejně zákonitý jako vývoj náboženství?
Ztratila moralizující božstva svou úlohu nadpřirozených aktérů (supernatural agents) a pokud, tak jak?
Byla jejich role nutná?

Určitě i vás samotné napadnou další.

Tento výzkum ve skutečnosti ukazuje, jak málo chápeme fungování složitých komplexních kultur. Dokonce i tváří v tvář současnému vývoji, kdy slábnou staré organizované církve a posilují počty neorganizovaných věřících i ateistů příliš nechápeme jaké vlivy ve společnosti k takovému stavu vedou.

Víme, že současný nárůst ateismu ve společnosti koreluje se vzděláním, mírumilovností a růstem HDP, ale podstata společenského dění nám stále uniká. Nevíme ani jestli jde o souběžný jev, nebo příčinnou souvislost (a pokud ano, kterým směrem působí).

Je tolik otázek, které by si zasloužily odpověď! Jenže vývoj lidského myšlení a prožívání je pravděpodobně nejhůře zmapovatelnou oblastí bádání.

24 thoughts on “Zpráva z Nature říká: Moralizující bohové jsou důsledkem vývoje komplexních civilizací, nikoli jejich příčinou

 1. Jaroslav Štejfa

  Jedna z věcí, které mě v této souvislosti napadají je, že není jednoduché odpovědět na otázku proč už nesmím (jako dřív) uspokojit svou potřebu (něčeho – od jídla po cokoliv) násilným činem na někom, kdo je nejblíže a mnou přemožitelný. Jakmile je společnost dostatečně velká (1 mil.?) jedinců, asi vládci začnou mít s řízením společnosti nezvladatelné problémy, pokud nepřemluví alespoň nějakou část jedinců, aby se násilí dopouštěli nějakým omezeným způsobem. Asi nejsnadnější může být existence božstva, která takové pravidla nastolí a pohrozit trestem za jejich nedodržení. Tím má elita nástroj k udržení moci. Příroda nadala vyšší živočich pudem, který velí ochránit potomstvo (skoro vždy) ale ostatní tvorové mohou sloužit za kořist (skoro vždy), no a tak je pro kooperaci a dělbu práce ve společnosti rozšířit ochranu věcí dalších a bohové jsou nástroj vhodný. Rozhodně nevyžadují přemrštěné náklady. Dokonce bohové sjednocují a podporují kooperaci jedinců v činnostech, kdy je naděje na přežití malá – třeba války, nebo výpravy do neznáma.
  Toto je pouze okamžitá reakce – ničím dále nepodložená.
  Jaroslav Štejfa

 2. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  15.04. 2019
  Příroda nadala vyšší živočich pudem, který velí ochránit potomstvo (skoro vždy) ale ostatní tvorové mohou sloužit za kořist (skoro vždy), ……………………….

  No … býložravá stádová zvířata se nenapadají, s výjimkou snahy o páření, ale i tam je agrese především rituální a když dojde k souboji, slabší jedinec většinou včas ustoupí a silnější jej nepronásleduje, aby ho dorazil.
  U smečkových šelem, vlci, hyeny, psi, ale i lvi, jsou dospívající samci ze smečky vyháněni a vedoucí samec má k diospozici celý harém. Ale i vpřípadě, kdy mladí samci vyhnáni nejsou, se se samicemi, až na výjimky, páří pouze alfa samec. Ale ostatní samci se stále snaží získat jeho postavení. Pokud vítězí, je smečka stabilní, když zestárne a zeslábne, je poražen, ustoupí, nebo je i zabit. Vítězný samec pak obvykle zabije kojená mláďata, aby samice rychle přišly do říje a měly potomstvo s ním.
  Čímž jsem chtěl říci, že za kořist smečkových šelem slouží jen jedinci jiných druhů, ale že jsou schopni zabít i mláďata svého druhu. Jedince vlastního druhu napadají a požírají jen šelmy samotářsky žijící, příkladem mohou být medvědi.

  No a lidé jsou všežravci, takže soudím, že jejich chování je více podobné chování býložravých zvířat, že tedy mají silnější vlohy pro spolupráci. Samozřejmě společná idea nějakého vyššího Sjednocovatele, typickým příkladem snad mohou být zbožštění předci, vede k rozvíjení a upevňování pospolitosti.

 3. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Chování živočichů popisujete podrobněji a kvalifikovaněji, než já. Díky. Není nejlepší říci, že za kořist vždy slouží konkurenční živočich – lepší je za kořist označit něco, co konkurence vlastní. Nicméně asi rozhodující je, že společnost se zvyšujícím se počtem svých členů asi musí své primitivní kořistění omezovat směrem k tabuisaci některých praktik uvnitř sebe sama. Například je nemožné, aby alfa samec obstarával veškeré rozmnožování nad své biologické možnosti atd.
  Jaroslav Štejfa

 4. Marek

  Pane Štejfo, člověk je predátor. Vždycky byl. Narozdíl od zvířat si vytvořil také „majetkový a mocenský“ pud. Jestli dříve měli ti moralizující bohové pod tlakem okolností sjednocovací vliv, v dnešní době nevím, jak by se to mohlo v našem typu civilizace zřetelně projevit v praxi.

  Nedokážu posoudit vliv náboženství, bezesporu svůj díl měla, ale od toho uspokojení potřeby přetáhnutím kolemjdoucího kyjem odradila člověka taky empirie. Přetáhnout, to ano, ale cizího. Takového, jehož příbuzní a známí mi to pak nepřijdou vrátit. Tak tomu bylo ve všech společnostech, kteréžto navíc posledních několik tisíc let byly velmi náboženské.
  To schéma „uspokojení přetáhnutím“ postupně bylo nahrazeno politikou a ekonomikou. Když to řekneme „neomaleně“, člověk přišel na to, že pěkně systémově ždímat ostatní je mnohem praktičtější, než ty kyjové jednorázovky. Techniky k tomu člověk vymyslel jak čistě světské, tak náboženské, a vybavil je ideologiemi, ve kterých přirozené hranice morálnosti/amorálnosti ždímání jsou uměle posouvány. Může to znít „komunisticky“, ale je to realita. Taky koneckonců ždímu zaměstnance, a nemám z toho morální dilema. Nemám, protože jsme ti predátoři. Jedni silnější, druzí slabší, taky jedni s výhodnější, druzí s nevýhodnější startovní čárou a podmínkami kolem sebe. Kdybych firmu věnoval nejhůře placenému zaměstnanci, nezačne ihned zisk spravedlivě přerozdělovat, ale bude dělat to samé, co ostatní majitelé firem. Peníze se velmi brzy staly mnohem více určujícími, než jakékoliv náboženství, a světské i náboženské teorie slouží (kromě ohraničeného počtu snílků) vždy jen k prosazení způsobu jejich přerozdělení, a následně k odvádění pozornosti od „přisypávání směrem ke mně“

  Pokud ve dnešním světě nepohltí náboženství všechny součásti života, tzn. nestane-li se způsobem života jako takovým (viz. islám), zůstane „duchovním hnutím“, které se ale v praktických životních situacích prosadí jen u těch, kdo mu skutečně podlehnou, nebo se na něj spolehnou. Ale v tom „každodenním boji o chléb vezdejší“ jsem ještě nepotkal někoho, kdo by z náboženského důvodu buď zahrnoval zaměstnance benefity, nebo jako zaměstnanec z toho důvodu odevzdával zaměstnavateli pracovně první a poslední.
  Nemějte ale obavu, na zboží a služby, které si ostatní pořizují ne z donucení, ale pro jejich užitečnost, jsem nezapomněl. 🙂 Nikde tam ale u toho nevnímám náboženský vliv. Lidé jsou buď lepší, nebo horší, a provozuje-li třeba nějaká náboženská organizace prospěšné věci, je o tolik „lepší“, než ostatní, o kolik to jejich náboženství víc volá na své okolí.

 5. jl

  Dnešní náboženství („ateismus“) vychází z manichejské gnóze. Na rozdíl od křesťanství či starozákonního Izraele se svět nechápe jako stvořený v řádu dobra, ale naopak jako výtvor zlého boha, ze kterého je potřeba se osvobodit do čirého duchovna boha dobrého. Osvobodivého vzestupu se dosahuje prostředky byrokratizace, dosavadní vrchol je někdejší přehodnocení byrokracie ve velekněžskou komunistickou nomenklaturu…

 6. xjur

  I já, podobně jako ostatní diskutující, trpím často pocitem, že rozumím všemu, zvláště pak vzniku náboženství. Podle mne je to důsledek projevu inteligence našich předků, kteří poznali, že vše má svoji příčinu a že sami jsou příčinou mnoha dějů. Třeba: „Ráno vstanu a půjdu ulovit mamuta, ať máme na svátky co do huby“.
  Na druhé straně, byla již řada dějů, které tak jednoduše naplánovat nešlo, a doposud nejde. Třeba poručit větru, dešti. Ti chytřejší usoudili, že i o tom někdo rozhoduje a nazvali ho Bohem větru, resp. deště – a že by nebylo špatné tyto Bohy nějak přemluvit aby foukalo a pršelo nějak přiměřeně. Ostatní jistě nebyli proti a ta sca/nesca souhlasili s různými metodami (modlení, oběti, …). Tak nějak asi přišli na scénu první lídři pobožnosti. Jistě jim neušlo, že je to dobrý job a že nebude špatné tuto živnost dále rozvíjet. Aby jim to prošlo, postavili své Bohy do role zdrojů morálky. A tak je to doposavaď. Zatímco křesťanství vzniklo rebelií proti židovským duchovním v oblasti vlivu římské říše a snaží se konzervovat morálku doby svého vzniku, tak machometánství vzniklo později v době a místě, kde jedině výslovná krutost byla nadějí na přežití společenství. Islam tak představuje jinou morálku než je naše.
  Všechna náboženská společenství však mají společné to, že manipulují s myslí svých členů za účelem udržení stávajících (rozuměj středověkých) společenských poměrů a získání/udržení prestiže, vlivu a majetku pro cirkevni oligarchii. Zkrátka pořád ty samé cíle i metody.
  Můžeme s tím něco udělat? Snad ano, můžeme požadovat aby se na církve nahlíželo podobně jako na každé jiné zájmové společentví a neměly by mít žádná privilegia (halal, košer, …). Pokud prodávají nějaké služby, neměly by použivat nekalé obchodní praktiky jako např. klamavou reklamu na nabe, peklo ráj atp. Hlásit tržby by měli stejně jako jiní poskytovatelé služeb. Pokud reklamují nějaký zabavený majetek, měly by doložit legálnost jeho nabytí – podobně jako ostatní, aby nedošlo k legalizaci majetku získaného trestnou činností (např, podvodem na věřících).
  A pokud jde o imigranty, měla by být podmínkou azylu deklarace jejich ochoty se integrovat a závazek přijetí postavení dle podmínek shora uvedených. Že se jich na to nikdo neptá, to je jen důsledek toho, že i dnešní vládcové Západu (královské rody, politické strany GB, F, SP, D, S, …) se často cítí být, díky výchově i jiným vlivům, zavázáni Vatikánu. V Německu (a kdo ví kde ještě jinde) mají církevní daně, všemožně se pobožným podbízejí, staví mešity a pro ochranu vlastní kultury nehnou prstem. Ne ovšem všichni. Orbán taky kope za katolíky, ale nohy vetřelcům by neumýval i kdyby mu za to Soros platil majlant.

 7. piangendo

  Každý člověk v širší slova smyslu manipuluje svým prostředím, snaží se ho tím získat na svou stranu (více či méně úspěšně). Náboženství je tím pádem nevyhnutelným důsledkem tohoto principu. Náboženství je tedy antropinum a současně nejdokonalejší manipulací, jelikož její předmět lze velmi obtížně vyvrátit a už vůbec ne potvrdit. Forma „náboženské manipulace“ se zdaleka nevyskytuje jen v prostředí „věřících v Boha“. Dokud budou existovat „slabší jedinci“, vždy tu bude velmi pravděpodobně i náboženství. Pastýř a ovečky se vzájemně přitahují.

 8. piangendo

  to jl
  hodný Bůh, zlý Bůh – z pohádky do pohádky, jak jinak.

 9. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  15.04. 2019
  Například je nemožné, aby alfa samec obstarával veškeré rozmnožování nad své biologické možnosti atd. ……………….

  Samozřejmě, pokud to jde, rádi „vypomohou“ i další samečci, když se „šéf“ nedívá, nebo, třebas u jelenů, když je zaneprázdněný bojem či odháněním konkurentů.

 10. Hraničář

  Marek
  15.04. 2019
  Nedokážu posoudit vliv náboženství, bezesporu svůj díl měla, ale od toho uspokojení potřeby přetáhnutím kolemjdoucího kyjem odradila člověka taky empirie. Přetáhnout, to ano, ale cizího. ……………………..

  Ono dlouhou dobu ta společenství tvořily různě velké velkorodiny. Vždyť ještě před válkou byli lidé ve vesnicích všelijak spřízněni a místní mladíci žárlivě střehli „cizáky“, kteří by se nějak ochomítali kolem „jejich“ děvčat. Na Slovácku jsou o tom ještě stále zpívané pěkné písničky.
  Ale rozhodně to nezpůsobovalo náboženství.

 11. Jardaqt

  Hraničář:
  Máte v tom trochu zmatek. Býložravcům připisujete chování psovitých šelem, pletete dokupy psy, medvědy, kočky a hyeny, přitom se pletete ve všem.

 12. Hraničář

  xjur
  15.04. 2019
  A pokud jde o imigranty, měla by být podmínkou azylu deklarace jejich ochoty se integrovat a závazek přijetí postavení dle podmínek shora uvedených. Že se jich na to nikdo neptá, to je jen důsledek toho, že i dnešní vládcové Západu (královské rody, politické strany GB, F, SP, D, S, …) se často cítí být, díky výchově i jiným vlivům, zavázáni Vatikánu. ……………………………..

  Ti vládcové jsou velmi často podporováni „užitečnými idioty“, kteří ale ovšem bývají velice často ovlivněni nějakým náboženstvím:

  Základním a nejvyšším principem sociální nauky církve je princip personality. Vychází z křesťanské antropologie a je východiskem pro další principy téže nauky. Tento princip chrání nedotknutelnou důstojnost lidské osoby. Uzákonění lidských práv považuje za aplikaci přirozeného zákona. Rovnost všech lidí totiž vychází ze stvoření, ve společnosti musí být brán ohled na každého jedince individuálně.

  Z principu personality vychází i zásada společného dobra. Aby ho bylo dosaženo, musí mít každý možnost dosáhnout takové úrovně blahobytu, která je nezbytná k jeho plnému rozvoji, tedy postupovat dle zásady univerzálního určení statků. V ní sociální nauka církve zdůrazňuje sociální spravedlnost.
  Ke křesťanství patří milosrdenství
  Láska člověka k druhému má být obdobná lásce Boha k lidem, tedy lásce toho, který tak miloval svět, že obětoval svého jediného Syna za všechny. Pokud SPD považuje křesťanství za jeden z kořenů evropské kultury, kterou chce bránit, je třeba jej přijímat i s jeho milosrdenstvím. Církev nabízí pomocnou ruku každému bez výjimky, protože takové je křesťanské pojetí spravedlnosti, která vychází vstříc i tomu, kdo „zhřešil“.
  Forma, kterou SPD sděluje svá stanoviska, burcuje k emotivnímu jednání. Takové jednání potlačuje kritické myšlení, a tak mohou emoce přebít rozvážné přijetí informace. Že se nejedná o křesťanskou cestu, to příjemci informace, vyburcovanému apelem na pud sebezáchovy, vůbec nemusí dojít.
  Štěpán Esterle. Autor je absolvent oboru aplikovaná etika na KTF UK. Článek vychází z jeho diplomové práce Analýza vztahu zásad sociální nauky církve a stanovisek hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura.
  http://www.katyd.cz/clanky/nazory/obranci-krestanskych-hodnot.html
  ………………………………
  Třeba se snažit o přímý kontakt s uprchlíky. Když k nám začali v 90. letech přicházet z válčící Jugoslávie, zejména z Bosny a Hercegoviny, byl přístup tehdejší společnosti mnohem otevřenější než dnes. Jednak to bylo tím, že to byli Evropané, na ta místa jsme jezdili, znali jsme tamní kulturu. Tehdy byli Češi velmi vstřícní, vzpomínali, kolik lidí od nás emigrovalo za komunismu, a pomoc druhým brali jako samozřejmost. Nevím, kam se to všechno dnes podělo. Máme se čím dál líp a čím dál víc se bojíme s druhými rozdělit.
  Co se to s námi stalo? Zkazili jsme se, zlenivěli?
  Myslím, že jde o přenos nějakého zásadního existenciálního strachu. Je to zřejmě obava, abychom nebyli vystaveni něčemu těžkému, když jsme tak dobře zabydleni.
  http://www.katyd.cz/clanky/rozhovory/vim-ze-je-o-me-postarano.html

 13. Hraničář

  piangendo
  15.04. 2019
  Náboženství je tedy antropinum a současně nejdokonalejší manipulací, jelikož její předmět lze velmi obtížně vyvrátit a už vůbec ne potvrdit. …………………………

  Komunisté, jako někdy uváděný příklad náboženských konkurentů, měli propagandu mnohem horší a výrazně méně úspěšnou. Slibovali konkrétní věci a v horizontu několika let – nanejvýš desetiletí. A tak bylo snadné je kontrolovat!

 14. jl

  @piangendo
  „hodný Bůh, zlý Bůh – z pohádky do pohádky, jak jinak.“

  Vtip je v tom, na oltáři dobrého ducha byly jen za posledních 100 let obětovány stovky milionů zle tělesných tvorů – ve skutečnosti velmi reálných, konrétních osob. Táhne se to od ukrajinského hladomoru až po poslední potratovou kliniku…

 15. jl

  @Hraničář
  „Komunisté, jako někdy uváděný příklad náboženských konkurentů, měli propagandu mnohem horší a výrazně méně úspěšnou. Slibovali konkrétní věci a v horizontu několika let – nanejvýš desetiletí. A tak bylo snadné je kontrolovat!“

  Tohle je naivní. Vyšinského procesy byly navštěvovány významnými západními intelektuály, ukrajinský hladomor byl kompletně zcenzurován, sovětská zvěrstva kryl nejen západní levý liberalismus, ale i něměčtí nacionálsocialisté. Solženicyn byl na západě označen za reakčního žvanila, atd., atd.
  Říct, že Planned Parenthood mělo přátelské vazby na Třetí Říši a bylo původně založeno k hudení černé rasy se nesmí ani dnes…

  Tedy možnost snadného kontrolování… Já bych spíš řekl, že moderní člověka není vůbec schopen vnímat, co se kolem něj děje…

 16. jl

  @Hraničář
  Ještě ke „snadnému kontrolování“ – pokud se budeme zabývat konkrétními příklady a ne obecných „snadno by se dalo“, zjistíme, že Češi potřebovali 20 let a bratrskou pomoc v osmašedesátém, aby vůbec dospěli na práh poznání, že se ocitli v područí moci, před kterou není žádné obrany…

  Myslím, že tady se o žádném krátkém horizontu a snadné kontrole konkrétních slibů (slibovaných dialektiky!) nedá hovořit.

 17. xjur

  Tzv. Křesťanské hodnoty jsou stejně odporné jako mohamedanské či jiné. viz: upalovani čarodějnic, brodění v krvi nevěřících, zneužívání závislých osob (irsko, pedofilie všude), bránění pokroku, oblbování lidí, pobíjení jinověrců, kriminalizace ateismu, terorizmus … to vše má spojitost a příčinu s vírou v tzv. boha všemohoucího, kterému říkají Hospodin či Alláh.
  Naproti tomu hodnoty a morální pravidla, která zde a dnes považujeme za správná, nemají s platností církevních dogmat nic společného. Nenazývejme je tedy křesťanskými, i když si je pobožní vypůjčili a falešně staví svou víru za zdroj morálky.
  U nás a dnes je cílem křesťanské propagandy jen dokončení tunelových prací započatých tzv. církevními restitucemi. Komu asi všechny ty majetky za pár let připadnou? Skončí u církevní oligarchie, která si tento tunel vydupala na politicích, kterým se nehodilo do krámu říci NE.

 18. Hraničář

  jl
  16.04. 2019
  Myslím, že tady se o žádném krátkém horizontu a snadné kontrole konkrétních slibů (slibovaných dialektiky!) nedá hovořit. ………………………

  Neví, jak jsi starý, ale já v těch dobách žil a celkem dobře si pamatuji, jak jsem těm slibům o zářné budoucnosti komunismu postupně přestával věřit.
  Podstatně rychleji, díky životním zkušenostem, jsem přesta věřit Havlovi a spol., o zářné budoucnosti v demokratickém kapitalismu.
  Naoapak, jsa od dětvíé přesvědčovám o existenci , Všemohoucnosti, Vševidoucnosti ….. nanejvýš Milosrdného a Spravedlivého Boha jsem tu víru opouštěl velmi dlouho a dost bolestně (mohu tak říci).

 19. Josef Běláč

  Nevíme ani jestli jde o souběžný jev, nebo příčinnou souvislost .
  ———————————————————————————————————
  Jenou tak, podruhé onak a navzájem

 20. jl

  @Hraničář
  K tomu lze říct jen tolik, že jste se doma modlil „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ a u komunistů jste se klaněl matematice pětilektek, ze které chleba nikdy nevypadl…

 21. Hraničář

  jl
  16.04. 2019
  @Hraničář
  K tomu lze říct jen tolik, že jste se doma modlil „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ a u komunistů jste se klaněl matematice pětilektek, ze které chleba nikdy nevypadl… ……………………

  Trochu se mýlíš, ale to není můj problém.

 22. Alibaba

  Vzhledem k tomu, že bohové jsou pro mě jen myšlenky, tak mě to připadá logické.
  A protože na prostý hloupý lid musí být přísnost, tak se nedivím, že na ně vládci používali jako strašáka bohy a vše okolo náboženství.
  Každopádně, ať už to bylo jakkoliv, zda byly dřív bohové nebo komplexní společnost, tak se vedoucím představitelům manipulace pomocí bohů vyplatila určitě lépe, než jen prosté vyhrožování. Vedoucí představitelé to (požadavky na morálku) mohli (při tehdejší nevědomosti) hezky hodit na někoho jiného (právě na toho boha, ďábla, strašidlo, aj.). A ono se to pro manipulaci z ovcemi osvědčilo.

 23. Alibaba

  jl: Dnešní náboženství („ateismus“) vychází z manichejské gnóze.
  To je pouze představa a snaha věřícího si promítat vlastní náboženské skušenosti do něčeho jiného. Z mého pohledu jste úplně mimo.
  Na rozdíl od křesťanství či starozákonního Izraele se svět nechápe jako stvořený v řádu dobra, ale naopak jako výtvor zlého boha, ze kterého je potřeba se osvobodit do čirého duchovna boha dobrého.
  A tohle už je jen důsledek křesťanského myšlení, které furt mele o dobrém a zlém, aniž by vysvětlilo co to vlastně je , a vůbec kdo to je ten zlý a dobrý.
  Osvobodivého vzestupu se dosahuje prostředky byrokratizace, dosavadní vrchol je někdejší přehodnocení byrokracie ve velekněžskou komunistickou nomenklaturu…
  Dávání rovnítka mezi ateisty a komunisty je tradiční omylný pohled věřících. Nic takového neplatí. Proč by ateista nemohl být pravicově orientovaný?

 24. Lemmy

  Richard Sulík, predseda strany Sloboda a Solidarita, je pravičiar, je antikomunista, a to dosť silný, nakoľko pevne dbá o to, aby v strane nemali bývalých členov KSČ, teda žiadnych komunistov a eštebákov, a pritom je ateista.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *