Opravdu jsme to nečekali? Poznámka k sexuálním problémům české římskokatolické církve.

Autor | 16.05. 2019

Emeritní papež Benedikt XVI  (občanským jménem Joseph Ratzinger) označil za viníka církevních sexuálních skandálů sexuální revoluci šedesátých let, která prý vedla ke vzniku homosexuálních a pedofilních klik uvnitř církve. Názorně tak demonstroval nepochopení, s nímž se často setkáváme u členů katolické církve. Mnohým z nich připadají nedávné a současné procesy jako nějaké spiknutí vedené odkudsi ze zákulisí s plánem pošpinit konkrétně katolickou církev. A podobná reakce následuje při prasknutí každého dalšího skandálu v další zemi. Jistý čas se přesto zdálo, že se České republice církevní skandály tohoto druhu vyhýbají. Podle mě bylo ale jen otázkou času, kdy se ukáže, že ani u nás netrpěla římskokatolická církev přehnanou sexuální nevinností.

V tomto článku se chci zaměřit na to, proč jsem o tom přesvědčen a jaké k tomu vidím důvody. Zkusme je probrat popořadě:

Koncentrace potenciálních obětí

Sexuální predátor je do značné míry stejný jako jakýkoli skutečný dravec – zdržuje se tam, kde cítí kořist, k níž je neodolatelně přitahovám. Pěvecký sbor, dětský oddíl, skupina submisivních žen či mužů (to podle orientace) jsou pro něj přirozenými shromaždišti kořisti. Ze stejného důvodu jsou rizikové například jakékoli skupinové aktivity s dětmi, protože představují kořist, která se dokáže bránit nejméně.

Tohle vlastně není žádný objev, ale první myšlenka – tedy že by se děti a vůbec jakékoli potenciální oběti neměly sdružovat -, je chybná. I když je pro predátora taková skupina přitažlivá, lze ji zároveň mnohem lépe bránit.

Absence obrany obětí

Jenže něco takového funguje jen tehdy, pokud má sama skupina vyvinutý systém obrany a pokud ohrožení přichází z vnějšku. Pokud skupina takový obranný mechanismus nemá, může si i sexuální predátor počínat prostě jako liška v kurníku.

To, že římskokatolická církev řeší ochranu obětí teprve teď, ukazuje, že nikdy žádný postup pro tento případ připravený neměla.

Autoritářská struktura

Autorita je sexuální atraktant, ale zároveň také bariéra pro odhalování sexuálního zneužívání. Navíc je umělým autoritám zařazeným do hierarchie dávána určitá moc nad níže postavenými a iluze beztrestnosti. Ani tento rys není samozřejmě vlastní jen církvím.

Struktura postavená na autoritách má ještě jednu charakteristickou vlastnost – tendenci řešit jakákoli provinění uvnitř organizace. Může nám připadat že se z tolika obětí znásilnění v rámci církve jen málo obrátilo na civilní soudy, ale faktem je, že se to mnozí snažili hlásit nadřízeným v rámci církve. Vznik pralelního práva je pro autoritářské spolky příznačný.

Iluze vlastní morální čistoty

Iluze morální čistoty skupiny a strach o ztrátu dobré pověsti jsou velmi špatné podmínky pro oběti zneužívání a znásilnění funkcionáři takové společnosti. Je to vlastně kus skupinové hlouposti. Vede k tomu, že je za pravděpodobnější považováno vždy tvrzení pachatele (že se nic nestalo) než tvrzení oběti, které společnost těchto iluzí zbavuje. Nikoli pachatel, ale oběť bude tedy obviněna, že se snaží církev/spolek/organizaci očernit a zničit její dobrou pověst.

Ani tento bod není vlastní pouze církvím. Vzpomeňme na případ moderátora dětských pořadů Jimmyho Savile nebo případy zneužívání v organizacích pro mládež.

Až potud jsou všechna rizika odhadnutelná a stejná v případě církví i jiných organizací. Pro římskokatolickou církev ale platí ještě několik podmínek, které jinde nenajdeme.

Problematický vztah k sexu

Ano římskokatolická církev má vztah k sexu složitý. Předmanželský nabo homosexuální sex zatracuje úplně. K otázce, zda může mít člověk ze sexu radost, se po staletí stavěla vysloveně negativně. Celkově je v římskokatolické církvi poměrně běžný patologický přístup k sexu, kdy je zároveň pro jednotlivého věřícího žádoucí, a přitom vyvolává pocit viny.

Takové podmínky nabízejí mnohem lepší výchozí pozici pro pachatele, který snadněji utvrdí oběť v tom, že nese nějaký díl viny, že je bezcenná a nedůvěryhodná.  Zhoršuje ale také psychický dopad na oběť, její pocit vyloučení a rituálního „znečištění“.

Selekce pro kněžský stav

V římskokatolické církvi je povinný celibát kněží. Spolu se sexuálními orientacemi, které jsou tradičně považované za hříšné a extrémně mizerou sexuální osvětou to dává dohromady nebezpečný mix.

Člověk, který své sexuální fantazie nebo chování považuje za hříšné nebo zvácené, snadno dojde k závěru, že ideálním řešením pro něj bude život zcela bez sexu v roli kněze. Doufá zároveň, že mu víra dá dostatek sil s pokušením bojovat. Z psychologie víme, že to nebývá pravda. Potlačované touhy jsou naopak často nebezpečnější, jsou zdrojem dlouhodobého životního diskomfortu a projevují se nepředvídatelně.

Příliš dlouhý čas na řešení

Nejvážnějším důvodem pro to, aby římskokatolická církev vycházela ve výsledcích jako velmi temná instituce, je to, že na rozdíl od státních zařízení a volnočasových spolků, kde mohou být vytvořeny podobně nebezpečné podmínky, funguje mnohem delší dobu. V současné podobě několik set let a obecně přibližně dva tisíce let. Patří k tomu i snaha řešit jakékoli zločiny uvnitř církve a nevystavovat své kněze a církevní hodnostáře nebezpečí, že budou souzeni civilními soudy. Tendence zmíněné výše se prostě už u římskokatolické církve projevily v plné míře.

To že si nikdo nelámal hlavu s tím, že vytváří také rizikové prostředí pro oběti sexuálních predátorů znamená, že ve skutečnosti obranný mechanismus má – je to ale ochranný mechanismus, kterým chrání svoji pověst, ne oběti. O tom se ostatně mohli přesvědčit i diváci a oběti, když se dozvěděli, že oběti nesměly vypovídat, protože byly vázány „papežským tajemstvím“. Podle svědectví podepisovaly dokumenty ve kterých přísahaly, že nebudou o případech mluvit. To už je samozřejmě z hlediska zákona stav nahrávající obvinění církevních představitelů, kteří něco takového po obětech požadovali, z vydírání a spolupachatelství.

Je v tom řkc sama?

To, že je současný stav výsledkem podmínek, které jsou v církvi nastaveny, znamená, že s tímhle problémem rozhodně není římskokatolická církev sama. Mnohé uznávané církve i sekty vytvářejí podobně nebezpečné prostředí. Pravděpodobnost, že se z těchto prostředí něco takového dozvíme, je ale snížena jejich izolovaností, semknutostí a vyhraněností vůči okolí.

Můžeme tedy předpokládat, že jsme podobné zprávy například od mormonů, Svědků Jehovových nebo Amishů dosud neslyšeli hlavně proto, že je mnohem těžší dostat je na veřejnost. Římskokatolická církev je prostě příliš velká a podobné jednání příliš časté na to, aby jej bylo možné efektivně utajit.

I to se ale poslední dobou mění. Už víme, že k případům zatajování sexuálního zneužívání dochází u svědků Jehovových, objevují se svědectví o znásilněních v rámci komunit Amishů.

Je možné očištění?

Přinejmenším části katolíků nelze upřít upřímou snahu postavit se na stranu obětí a „očistit“ svou církev nikoli od žalob, ale od pachatelů – padni komu padni. Může se jim to podařit?

Teoreticky by v případech sexuálního násilí měla mít řískokatolická církev mnohem lepší šance než třeba v případě homofobie. Na rozdíl od nenávisti k homosexuálům, která je posilována samotnou autoritou Bible totiž nikde nestojí „na sex se svým ministrantem, ženou svého farníka a s jeptiškou máš nezadatelný nárok“. Nic takového se opravdu v katechismu ani v Bibli nepíše. Naopak mohli bychom sami najít pasáže, které se proti takovým praktikám ostře vymezují.

Jiná věc ovšem je, jestli lze nějak univerzálně změnit zavedené zvyky v tak obrovském molochu, jakým je právě římskokatolická církev. Zvláště když ani předchozí papež vůbec nechápe podstatu problému. Obviněním  homosexuální a pedofilní kliky, která se měla mezi kněžími zformovat díky sexuální revoluci v šedesátých letech, vlastně jen opět zneužil obvinění z opravdu spáchaných zločinů proti tradičním cílům náboženské nenávisti.

Je známé, že diagnostikovaní pedofilové tvoří mezi pachateli sexuálního násilí na dětech menšinu. Velmi pravděpodobně to ani mezi kněžími nebude jinak. A co se týká homosexuálů. Sekulární justici má být v zásadě jedno, jestli je sexuální styk heterosexuální nebo homosexuální. To, co jí nesmí být jedno, je, jestli jsou všichni zúčastnění schopni souhlasu, skutečně souhlasí a jestli nejednají pod nátlakem.

Ano, pokud tedy například nějaký kardinál bude pořádat v bytě poskytnutém Vatikánem homosexuální orgie, může to být zábavná zpráva, porušení nájemní smouvy a morální problém pro farníky, kterým kázal že je homosexualita fuj. Na druhou stranu, pokud jsou všichni zúčastnění plnoletí a účastní se párty dobrovolně, měla by se zasahující policie omluvit a případně poslat peníze za poškozené dveře.*

Je tu ale také něco, co Ratzinger zcela opomíjí, a to je chování k ženám znásilněným kněžími. Přestože jich není málo (včetně řeholnic) vládne dosud v řkc jakási omerta. Problém sexuálního násilí v řkc je mnohem širší a rozhodně se neomezuje na homosexuály a ministranty.

Ačkoli tedy neexistuje ideový problém, který by znemožňoval řešení, pravděpodobně (dle mého názoru) k nápravě nedojde z důvodu nepochopení, a také protože o něj ve skutečnosti na mnoha úrovních kněžské hierarchie není vůbec žádný zájem.

Zbývá tedy odpovědět na otázku v názvu. Samozřejmě nebylo možné předpokládat, že se problémy se sexuálním zneužíváním římskokatolické církvi v České republice vyhnou. Stejná je struktura, rizika i reakce církevních potentátů – zde máme především téměř studijní vzorek jménem Dominik Duka. Toho sice urazila divadelní hra, ve které postava připomínající Ježíše znásilňuje muslimku, ale skutečná znásilnění odbýval tak dlouho, až nebylo možné před obviněním uniknout. Teprve pak podal v jednom případě (případ zneužívání Jiřího Kylara) žalobu. Vzhledem k tomu, že celou dobu tvrdil, že o případu nic neví, vypadá teď jako nejhůře informovaný církevní hodnostář v zemi.

Pokud má být reforma církve alespoň trochu věrohodná, měla by sama taková církev začít razit pravidlo:

Církev není určena k vyšetřování zločinů a žádný církevní představitel není oprávněn vést kriminální vyšetřování. Pokud se na vás kněz (stejně jako kdokoli jiný) dopustí sexuálního násilí, hlaste to policii.

iDnes: Akt moci. Kněží beztrestně znásilňovali jeptišky, uznal Vatikán v časopise

iDnes: Církev tajila důkazy o sexuálním zneužívání. Hlaste je policii, říká Duka 

Televize Seznam: Tajný případ: První důkazy, že církev tajila svědectví o sexuálním zneužívání

Fórum24: Církev si v kauze velhartického faráře hraje s ohněm. Nehlásila znásilňování policii

Seznam Zprávy: Oběti musely přísahat, že nic neřeknou. Slonková a Kubík ke svědectvím o zneužití knězem

Seznam Zprávy: Tajný případ: První důkazy, že církev tajila svědectví o sexuálním zneužívání

Seznam Zprávy: Kardinál Duka se omlouvá. Oběti zneužívání ať se nám ozvou, vyzývá po reportáži Seznamu katolická církev

Seznam Zprávy: Předkládáme důkazy: Takto církev deset let tutlala svědectví žen o zneužívání

Seznam Zprávy: Znal svědectví, roky nezasáhl. Teď se biskup vrátil z Vatikánu a říká: Aféra má rysy trestného činu

Seznam Zprávy: Svědectví o sexuálním násilí v církvi: Policie zvažuje další tah

Seznam Zprávy: Mlčení biskupů: Další svědectví, tajnosti církevních archivů i trauma obětí ve zpravodajském speciálu

*) Poznámka: Samozřejmě je to trochu jinak, hlavním problémem bylo, že v bytě kardinála Francesca Coccopalmerii při Capozziho aféře byli všichni také přiměřeně sjetí koksem. O legalizaci či naopak kriminalizaci drog však tento článek není. Také máte pocit že v české verzi Wikipedie něco chybí?

202 thoughts on “Opravdu jsme to nečekali? Poznámka k sexuálním problémům české římskokatolické církve.

 1. Čestmír Berka

  K tomu se nedá už myslím víc dodat. Mně přijde zajímavá jiná věc. Po letech protežování katolické církve, která byla automaticky v mediích etalonem morálky a zasluhovala automaticky úctu za léta utrpení pod ateistickým ( komunistickým) jhem je najednou „povolen odstřel“ 😀 . Je to tím, že na Západě se KC zdiskreditovala a spustila se vlna žalob a česká katolická církev se s tím svezla, nebo tím, že nastal rozkol mezi konzervativci ( Duka, Piťha) a tzv věřícími neomarxisty ( sluníčkáři), kteří mají v současné době ve společnosti či snad lépe řečeno establishmentu ,navrch? Či je to kombinace obojího? Zdá se mi, že v naší mediokracii se rozhodlo, že na katolíky se už útočit může. Přijde mi, že se katolíci začínají stále více dělit. Kdo bude heretik? Konzervativci, nebo sluníčkářští „modernisté“? … Jestli ovšem sami katolíci nesvrhnou Františka… To by pak bylo fakt zajímavý. Trochu off topic- teď jsem si vzpomněl na chudáka Bezáka… taky docela rozkol…

 2. Lemmy

  Bezák je na Slovensku opísaný. Nikoho teraz nezaujíma.

  Kto sú tí slniečkárski modernisti? Honza Werner, Petr Tomek? Alebo Čestmír Berka?

  Oprava: Nezobralo mi správnu e-mailovú adresu.

 3. Lemmy

  Potvrdenie, že predošlú správu som poslal ja.

 4. Tonda Vlas

  Ceterum autem censeo, grano salis esse delendam.

  Vůbec se tam nemohu jakkoliv přihlásit a bránit svou osobu proti zvrhlému napadení od úchylného Hvězdouna. Pro mne je momentálně evangelikální grano salis větší svinstvo, než všichni úchylní římskokatoliští kněží dohromady!!!

  Kdo za tím stojí? Za ŘKC stojí viditelné figury. I za tímto OSACRem stojí momentálně Petr Tomek nebo Honza Werner. I na šarlatánce lze lavírovat.

  Po dnešní zkušenosti stojím pouze za jedním, za modifikovaným výrokem Catona staršího.

  Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam ( Ostatně se tedy domnívám, že Kartágo musí být zničeno) Pro mne je celé Grano Salis mnohem horší než šarlatánka.

 5. Tonda Vlas

  Promiňte mi za ten výle vůči Hvězdounovi a Grano Salis a, Tomkův článek je poměrně zajímavý, ale stojí za hlubší rozbor. Mnohé věci jsou složitější. Bylo to v roce 1989, když jsem kvůli velmi neutěšeným poměrům v rodině jako osmnáctiletý kluk musel vypadnout z domova, rok předtím jsem prokoukl nesmyslnou komunistickou ideologii, která se mně totálně zprotivila a zůstal jsem nějak sám, a musel jsem se starat sám o sebe. A tak, jsem v nouzi začal vymetat různé církve, kde na mě byli hodní, až jsem tomu zcela postupem času propadl. A nakonec tak, že jsem skončil až v kněžském semináři, vlezl jsem tam těsně před převratem, z kterého mě po dvou jako rozvratný element letech vyhodili, jenže teologickou fakultu mě nechali milostivě dostudovat.

  Co je horší? Ututlané sexuální zneužití určitým knězem (mě se to stát nemohlo, protože práh kostela jsem poprvé překročil až ve svých sedmnácti letech a kdyby si toto vůči mně jakýkoliv kněz při mé tehdy 185 cm vysoké a atletické postavě, tak by se s velice zlou potázal a v kostele by mne už nikdo nikdy v životě neviděl) než fanatický farář, v tomto zcela čistý, jemuž se ale podařilo zcela vymýt můj mozek. Měl aureolu mučedníka, protože sedm let seděl ve vězení, ne jako kněz, ale jako vesnický synek, jehož rodině komunisté velmi ublížili a připravili ji o statek. On začal teologii studovat až tajně po návratu z vězení a těsně před rokem 1968 byl tajně v NDR biskupem Gerhardem Schaffranem vysvěcen na kněze. V roce 1968 bylo jeho kněžství legalizováno. Byl hodně přesvědčivý a i za komunistické normalizace, v tom maloměstě, kde veřejně působil, byl autoritou. I kriminálníky si získal, brali to tak, že i přesto, že je to farář, tak byl sedm roků v base, takže je jeden z nich. Takže, co je horší? To, že nějaký úchylný kněz mladíka sexuálně zneužije, nebo to druhé, když mladíkovi v sociální nouzi fanatický kněz, po této stránce čistý, když zneužije jeho sociální nouze, mu zcela nehorázně nábožensky vymyje mozek, jako se to stalo tehdy mně. Jsem přesvědčen, že horší je to druhé.

 6. toli

  Z historických církevních pramenů víme že církev má problém se sexuálním zneužíváním od svého počátku.Dochovaly se biskupské listy kde biskup přikazuje svým podřízeným tutlat,tutlat,tutlat.Co mohlo být účinné v předcházejících staletích není účinné nyní,v globálním světě kdy si v Austrálii někdo pšoukne a za chvíli o tom ví celý svět.
  Dále bych řekl že celibát celou situaci zhoršuje ,ale není příčinou.V zemích kde převažuje protestantismus (a tudíž není předepsaný celibát) se zneužívání v protestantských církvích objevuje také.Zprávy o tom lze dohledat na netu.

  A pochopitelně ŘKC bude hledat příčinu všude jinde (třeba i v druhém vatikánském koncilu a v období takzvané sexuální revoluce),ale nikdy nebude hledat příčinu ve svých kořenech.Tento postup se neustále v různých verzích opakuje.Ovcím je do hlavy vtloukáno že se to sice děje,ale trenéři a rodinní příslušníci jsou statisticky horší uchyláci než kněží. O čem tento argument svědčí je zřejmé . „My jenom trošku,ale tamti daleko více……“

 7. toli

  A pochopitelně vždy a za vše mohou jednotlivci,ale NIKDY za to nemůže organizace která je založena samotným Bohem Kristem a je svatá.Papežské omluvy jsou určeny pro uši veřejnosti avšak nekorespondují s myšlením prelátů.

  A co se týká jehovistů.Oni sami se ve svých modlitbách označují slovem otrok (Jehovy).Jejich organizace je strukturovaná jako každá jiná organizace hierarchicky.Ryba smrdí od hlavy.Podřízené (otroky) je nutné maximálně vytěžit,včetně sexuálního zneužívání.

 8. Čestmír Berka

  @ Lemmy
  kdo jsou sluníčkářští modernisté? No, třeba Halík… nebo ta slečna, co se svlékla do půl těla v chrámu. Oni se cítí být katolíky, ale také „evropany“. Mají opačný přístup k menšinám všeho druhu, než ti konzervativní. No, a media sympatisují s modernisty, takže je „dovoleno“ kritizovat církev. To dřív nebylo.

 9. Tonda Vlas

  Toli, vidím, že jehovistické učivo vůbec neznáš, VRO, věrný a rozvážný otrok nejsou všichni jehovci, ale jde pouze o stočtyřiačtřicetcet tisíc lidí, kteří od dob apoštolů až doposavad tvoří církev a které všichni ostatní jehovci – velký zástup, musí slepě poslouchat. Ve skutečnosti ale slepě neposlouchají toho VRO, ale VS NSSJ (vedoucí sbor Náboženské společnosti Svědků Jehovových), jakéhosi kolektivního papeže, který sídlí v Brooklynu. Proti jehovcům jsou v tomto římští katolíci velmi liberální bandou.

 10. toli

  Toli, vidím, že jehovistické učivo vůbec neznáš, VRO, věrný a rozvážný otrok nejsou všichni jehovci, ale jde pouze o stočtyřiačtřicetcet tisíc lidí, kteří od dob apoštolů až doposavad tvoří církev a které všichni ostatní jehovci – velký zástup, musí slepě poslouchat.

  Znám je velmi dobře,říkal jsem že jsem psal diplomku o sektách a pro vytěžení materiálu jsem se na několik let infiltroval mezi jehovisty.
  144 000 má být umístěno v nebi (a mohou tedy ochutnat nekvašený chléb o velkém pátku na jehovistických shromážděních).Ostatním ten chléb pouze projde na talíři rukama ale nemohou pozřít.Ti patří k velkému stádu,které nejde do nebe,ale má žít na Zemi navždy.
  Když jsem byl mezi nimi tak jsem poznal jednoho člověka který měl velmi lukrativní světský post a přesto se ho vzdal a šel otročit zdarma jen za stravu do Brooklynu kde tisknul ty jejich publikace a knížky.

 11. toli

  No, a media sympatisují s modernisty, takže je „dovoleno“ kritizovat církev. To dřív nebylo.

  Bylo to vždy,jen se za to mučilo a upalovalo.

 12. A. S. Pergill

  V článku chybí IMHO jeden důležitý moment:

  Římskokatolická církev (a platí to i prakticky o všech ostatních) je zločinecká organizace, žijící z hlásání lží o neexistujícím bohu a z vydírání hrozbami zavržení ze strany tohoto neexistujícího boha. A kdo lže, ten i krade, takže kdo se celý život živí zločinem, tak bude na ten základní bez nějakých morálních problémů nabalovat další a další.

 13. Lemmy

  Toli: Bylo to vždy,jen se za to mučilo a upalovalo.

  Potom to znamená, že slniečkárski modernisti sú pokrokom k lepšiemu. Nábožní aspoň môžu povedať: Vďaka bohu. Ja skromnejšie: Je to skvelé, že na svete sú slniečkárski modernisti, lebo sa už za kritiku nemučí a neupaľuje. Ešte dodám, že dobre by bolo pre svet, keby sa slniečkárski modernisti ujali v islame. V Saudskej Arábii sa stále mučí. Aj popravuje sa v islamskej spoločnosti. Humanisti o tom vedia. Kresťania viacmenej mlčia.

 14. Čestmír Berka

  @toli
  Myslím to jinak, toli. Myslím tím „dříve“ dobu před pár lety. U nás byla církev hájená, dnes se na „konzervativce“ dost útočí z míst, kde to dřív nebylo – z medií. Vypadá to tak, že vyznamenání od presidenta může být přítěží. Máme tu dvě církve – dukovskopiťhovskou a tu od Salvátora. Formálně je církev „Dukova“ přízni medií se těší ale „Halík“.

 15. toli

  Formálně je církev „Dukova“ přízni medií se těší ale „Halík“.

  Žádná doba hájení před pár lety nebyla,to je jen optický klam.Ve skutečnosti se celá společnost (nejen církev) dělí na konzervativce,tradicionalisty a liberály modernisty,tím jak graduje válka mezi těmito skupinami lidí i v sekulárním světě vzniká optický klam že se zvyšují útoky na církev.Já osobně konzervativce tradicionalisty také nemusím a je mi celkem jedno jestli se hlásí k církvi či nikoliv

 16. Robin

  „Římskokatolická církev (a platí to i prakticky o všech ostatních) je zločinecká organizace, žijící z hlásání lží o neexistujícím bohu a z vydírání hrozbami zavržení ze strany tohoto neexistujícího boha. A kdo lže, ten i krade, takže kdo se celý život živí zločinem, tak bude na ten základní bez nějakých morálních problémů nabalovat další a další.“

  Dobrý den, máte nějaký důkaz pro svou víru, že bůh není? Důkazy pro boha jsou kosmologický, ontologický,… nejsou jisté, ale to ty vaše pro evoluci atd také ne. Jinak i bez důkazů nějací bohové existovat mohou.

 17. Robin

  Tak oni homo sexuálové jsou většinou z definice proti tradicím.

 18. toli

  Homosexualita je tradiční,je tady od doby kdy se na planetě objevil život , jak u zvířat tak u lidí ,bez ohledu na fakt že si ignorantští idioti udělali z homosexuality terč 🙂

 19. Robin

  Já nepsal, jestli je či není tradiční homosexualita, to může napsat jen pseudoliberální ignorant s nízkou inteligencí, tradiční je i zabíjení.

  Ale že jsou proti lidským tradicím z minulosti snad všech kultur. To jsem psal.

  Jinak i jiné nemoce jsou na světě co vznikl řekněme vyspělejší život.

 20. toli

  Milý multinicku ty sám jsi jedna velká nemoc 🙂

  Ohledně homosexuality se řidím tím co říkají světové zdravotnické a psychiatrické organizace,co říká pan farář je mi opravdu lhostejné.

 21. Robin

  Pokud se jí řídíš, tak neříkej nábožným, že jsou nemocní, to tam totiž není… jinak to do roku 1990 byla nemoc. Náboženství nemoc nebyla ani tehdy, ani dneska.

 22. Karel 423

  Vážený pane Robine,
  domnívám se, že myšlenkové postupy (např. vymýšlení bohů a jejich dokazování) jsou pouhé myšlenkové postupy a s realitou nemají nic společného. Teprve tehdy, vycházejí-li z reality mají smysl a jsou dokonce nesmírně důležité.
  Proč se církve snaží úporně „nacpat“ boha (svůj výmysl) do reality? Je to jednoduché. Jde jim o moc a bohatství. Nebo se mýlím?

 23. Robin

  „domnívám se, že myšlenkové postupy (např. vymýšlení bohů a jejich dokazování) jsou pouhé myšlenkové postupy a s realitou nemají nic společného.“

  To je pouhá logika, i bez důkazů může něco existovat, navíc nějaké důkazy zde jsou. Jen na to upozorňuji. Nic více. S realitou to má hodně co dělat, to je logika.

 24. Čestmír Berka

  @ Robin
  článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou 😉 Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha? V křesťanství není bůh až tak důležitý…důležitý v křesťanství je HŘÍCH. Bez hříchu je Ježíš Kristus, narozený v letech sedm až čtyři před Kristem, v Betlémě či Nazaretu na konci léta, zbytečný…a bez toho židovského chlapce, co bez křídel odletěl po smrti do nebe je křesťanství nahraný. Takže bych, být tebou začal tím hříchem a ne bohem Židů.

 25. Karel 423

  Ano, i bez důkazů může něco existovat. O tom ale spor není. Spor je v tom, proč právě jednomu „výmyslu“ dávat větší důležitost než jinému? (Samozřejmě, že je to zřejmé, otázka je jen řečnická). Např. tomu, který prosazují pastafariáni (tady by byl asi profit nepatrný). Navrhuji prohlásit, podle stejného principu jaký uplatňuje církev, třeba paní Rowlingovou za mesiáše a Harryho Pottera za Boha (s paní Rowlingovou by bylo možné se dohodnout na dělení profitu). Máte-li jiný návrh můžeme o něm diskutovat. Jenom mám pocit, že podobných nápadů již bylo mnoho, mnoho sekt je použilo k svým cílům, jen neměli takové štěstí (a takovou razanci) jako hlavní církve, aby se prosadily .

 26. Robin

  „článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha?“

  1) Inteligentní tvůrce světa

  2) Z definice bodu 1

  3) Jistota to není, jen víra

 27. Robin

  „článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha?“

  1) Inteligentní tvůrce světa

  2) Z definice bodu 1

  3) Jistota to není, jen víra

 28. Karel 423

  Diverzifikace církví a sekt mě připadá jako snaha přiživovat se i dalším šikulům na vynikajícím kšeftu.

 29. Robin

  „Ano, i bez důkazů může něco existovat. O tom ale spor není. Spor je v tom, proč právě jednomu „výmyslu“ dávat větší důležitost než jinému?“

  1) Také nevím proč dávat přednost evoluci před stvořením, když vše může být výmysl nebo matrix. Logika. Pravděpodobnost nevíme, je to vše jen víra.

  2) Je to dle pocitů a zkušeností, rozum je v menšině procent. To je racionální poznatek.

  3) Diverzita vědeckých teorií vypadá na snahu o kšeft.

 30. Karel 423

  Nevím proč mají věřící neustálou potřebu někoho podezírat z idolatrie. Snad proto, že s tím mají sami problém, podle přísloví „Kdo nejvíc křičí od toho to fičí“.

 31. Karel 423

  Ano, diverzita „vědeckých“ teorií je také dobrou příležitostí, jak si nahrabat.

 32. Robin

  Všichni jsme věřící na hodně věcí, někteří jako Pergill věří, že žádný bůh není. A důkaz nemají. Jsme na tom podobně, často stejně.

  Ateistické režimy také vnucovaly své víry.

 33. Čestmír Berka

  Jak poznáš inteligentního tvůrce? :-O Zjeví se ti dvě postavy- jedna z nich bude bůh. Jak poznáš, která postava to je? Myslíš, že ten ( vždy je to kupodivu starší chlápek, nikdy ne dáma), kdo stvořil vesmír s verlibami, vembloudy, neutronovými hvězdami, černými dírami, zákožkou svrabovou, gonokoky, rozžhavenou Venuší…. svět, kde jeden organismus požírá druhý a rodí se dvouhlavá telata…myslš, že byl INTELIGENTNÍ ? 😮 . Evoluce nedělí ateisty od věřících, ale lidi, co chápou biologii ( ateisty i kněze Váchu) od těch, co ji nechápou a věří starověkým pohádkám z židovských pověstí či přebrané Koránem.

 34. Robin

  „Jak poznáš inteligentního tvůrce? “

  1) Víra

  2) Kosmologický důkaz, ontologický,…

  3) Osobní zkušenosti

  4) Vy také věříte na teorie bez jistých důkazů, třeba na evoluci atd.

  Asi to takto věřící v boha mají. Bych řekl.

 35. Čestmír Berka

  Ale houby. Někteří !!! věřící to takhle mají. Spousta věřících nemá s evolucí problém. Víra je naprosto gumová a věřící se od sebe často drasticky liší náboženstvím…

 36. Robin

  Všichni jsme věřící na hodně věcí, vědeckých teorií je také více. Někdo věří na struny, jiný na částice,… jisté důkazy nemáte ani vy, ani nábožní lidé.

 37. Čestmír Berka

  máš v tom guláš. „Struny“ neodporují „částicím“ . V rozporu se skutečností dělíš lidi na ateisty, co „věří“ v evoluci a věřící, co věří ve stvoření podle židovských pověstí. Jenže je mnoho evolucionistů, kteří jsou zároveň nábožní. Stejně jako je mnoho kosmologů, kteří jsou nábožní a přitom zkoumají vědecky vesmír. Kreacionisté jsou moderním a vzdělaným křesťanům směšní. Často se v diskusích s věřícími setkávám s názorem, že kreacionisté nereprezentují většinové křesťanství- že takhle věří už jen babičky na Moravě a pomatenci. Nebudu hádat, jestli mají pravdu 😉 Jisté je, že nejlítější spory nejsou mezi ateisty a věřícími, ale mezi nábožnými věřícími v jedno a nábožnými věřícími v druhé a nábožnými věřícími v třetí… atd, ad nauseam.
  Tyhle diskuse s vámi nemají smysl, když se neshodnete ani mezi sebou, co je bůh, jestli po nás něco chce. Jeden věřící s bohem rozmlouvá 😀 , druhý tvrdí, že bůh to spustil ( velký třesk) a nyní do běhu světa nezasahuje, třetí, že bůh je jen jakýsi fysikální princip a „moudro“ putující vesmírem. Pro jedny je Nebe realitou a Peklo taky, pro jiné jsou to starověké pohádky. Jeden polyká oplatky a zajímá ho, jestli „na dlaň, nebo do úst“ ( jako by na tom Hospodinovi záleželo), někteří věří v buddhistické převtělení a zároveň si říkají katolíci. Nejlegračnější je to, čemu někteří říkají posmrtný život ( jiní v něj ale nevěří)- životu se to totiž nepodobá. Ten katolický posmrtný život je až děsivý- věčně zřít ( civět) na boha? Ve věčném nikdy nekončícím rauši? Děsivá představa! A to vše na základě knížky sebraných spisů, napsané různými lidmi v různých dobách různými jazyky…

 38. Robin

  „máš v tom guláš. „Struny“ neodporují „částicím“ .“

  1) V některých modelech si odporují.

  2) Některé vědecké teorie si odporují, i dvě hlavní fyzikální: kvantová a relativita, zatím platí každá pro svou oblast.

  3) Všechny vědecké teorie jsou nejisté víry, jako nevědecké teorie. Jisté důkazy nemá žádná z nich, nebo téměř žádná. Pravděpodobnost je nejistá. Vše může být matrix nebo skoro vše. LOGIKA. I bez důkazů. Pravděpodobnost nevíme.

 39. toli

  @Čestmír Berka

  A proto říkám že řeči nějakého nemocného faráře jsou mi zcela lhostejné.A pochopitelně jaký pán takový krám ,tudíž i ovce které pase jsou nemocné.Ono už z principu věci člověk který v 21.století věří na středověké pohádky nemůže být zdráv,ani náhodou.

 40. Robin

  Je katolický fyzik Grygar též nemocný?

  Je nemoc podle mezinárodní zdrav. org. náboženství nebo homosexualita? Nebo nic z toho?

 41. A. S. Pergill

  @Robin
  Důkazy, které citujete, jsou buď falešné, případně důmyslně provedené důkazy kruhem. Navíc judeo – křesťansko – islámské vlastnosti boha jsou natolik vnitřně rozporuplné, že by prostě taková bytost existovat nemohla (na rozdíl od některých „pohanských“ bohů, o nichž jsou informace vnitřně konzistentní a logické). Tento rozpor (či spíše množství rozporů) sám o sobě stačí k definování křesťanství jako nesmyslu.

  Církev chce po normálních lidech, aby jí poskytovali peníze, udělovali výjimky z obecně platných zákonů atd., tudíž je na ní (k její tíži) podat nezvratný důkaz, že bůh opravdu existuje.

  Pokud se týká těch homosexuálů, tak k jejich pronásledování dochází a v minulosti docházelo v naprosté většině ve státech znečištěných judeo – křesťansko – islámskými prasečinami. Až na výjimky k pronásledování homosexuálů mimo dosah této pseudokultury nedocházelo, naopak se těšili dobrému společenskému statutu zaručeně bezdětných strýců, schopných a ochotných zlepšovat materiální postavení svých synovců a neteří.

  Pokud se týká evoluce, teorií o podstatě hmoty atd. tak u nich věda rozpory eviduje a řeší je dalším výzkumem. A jednoznačně rozlišuje to, co je prokázáno, od teorií a hypotéz. Z pohledu vědy je bůh neověřená hypotéza, navíc konstruovaná nevědecky (protože ji není možné falsifikovat). Existenci dosud neprokázaných jevů věda pochopitelně připouští, ale pracuje s ní jako s hypotézou, případně teorií (včetně jasné definice toho, co se musí naměřit aby byla prokázána nebo naopak vyvrácena). O Higgsově bosonu se např. vědělo dlouho a čekalo se na jeho potvrzení nebo vyvrácení. A předem, ještě než byl příslušný přístroj vůbec postaven, se vědělo, jaké výsledky povedou k potvrzení a jaké naopak k vyvrácení jeho existence (prostě v době, kdy byla tato hypotéza konstruována, nebyly příslušné pokusy, zajišťující potvrzení nebo vyvrácení jeho existence, technicky proveditelné). Bůh je nevědecká hypotéza právě proto, že nejsou stanoveny žádné postupy pro dokázání nebo naopak pro vyvrácení jeho existence

 42. A. S. Pergill

  A ještě něco:
  Část lidí je zřejmě dědičně postižená náchylností k náboženské víře. Většinou je tato náchylnost také spojena s nižším IQ (mezi IQ a intenzitou prožívání náboženské víry existuje statisticky významná negativní korelace). Čili se to do jisté míry za nemoc či vrozenou vadu považovat dá. To, jaké jednotky jsou zařazeny do seznamu chorob, je do značné míry politika a nikoli věda.

 43. Robin

  „Důkazy, které citujete, jsou buď falešné, případně důmyslně provedené důkazy kruhem.“

  1) Kosmologický důkaz není důkaz kruhem.

  2) Vaše důkazy jsou možná falešné, důkazy evoluce jsou matrix (možná).

 44. Robin

  „Pokud se týká evoluce, teorií o podstatě hmoty atd. tak u nich věda rozpory eviduje a řeší je dalším výzkumem.“

  3) Zatím nic nevyřešila, stále tu ty rozpory jsou.

 45. Robin

  “ O Higgsově bosonu se např. vědělo dlouho a čekalo se na jeho potvrzení nebo vyvrácení. A předem, ještě než byl příslušný přístroj vůbec postaven, se vědělo, jaké výsledky povedou k potvrzení a jaké naopak k vyvrácení jeho existence“

  4) Nevědělo, předpokládalo a není stále jistý, empirické důkazy mohou být buď podvržené (matrix) nebo chybné (Popperovy černé labutě atd..)

 46. Robin

  „Bůh je nevědecká hypotéza právě proto, že nejsou stanoveny žádné postupy pro dokázání nebo naopak pro vyvrácení jeho existence“

  5) U vědy také není nic potvrzeno, jinak by se věda neměnila, ale jednou provždy by byl vědeckým důkazem nějaké objev potvrzen, což se neděje. Viz. Popper, věda neverifikuje, pouze falzifikuje přinejlepším.

 47. Robin

  „Část lidí je zřejmě dědičně postižená náchylností k náboženské víře. Většinou je tato náchylnost také spojena s nižším IQ “

  6) Jo jo, to bylo vidět na normalizačních kádrech jako MIlouš Jakeš, jak ti ateisté tvoří elitu národa. 😀 😀

  Tak se mějte a po víkendu. Robin 🙂

 48. Lemmy

  Robin
  17.05. 2019

  Je katolický fyzik Grygar též nemocný?

  Robin, poctivo si prečítaj toto: Racionalita viery podľa J. Grygara.

  Robin: U vědy také není nic potvrzeno.

  U vedy je veľmi veľa vecí potvrdených, a dokonca aj sám kresťan, katolík Grygar ich podporuje, napríklad, že Zem obieha okolo Slnka.

 49. Robin

  1) Na druhou stranu Grygar uznává možnou účinnost modliteb.

  2) Věda jen falzifikuje, když 100X uvidíš, že Země obíhá kolem Slunce, po 101 to může být jinak. A v milionech měření ti může vyjít víc opačných příkladů. A miliardách ještě. A v nekonečnu teprve.

  3) Navíc je zde možnost matrixu. Empirické poznatky můžou být věcí dobré simulace. Je to logická možnost. Nevíme jak je pravděpodobná, důkazy nedůkazy. I bez důkazů může být a my nevíme, jak je pravděpodobná. Být může. Logika. Navíc nějaké nepřímé důkazy jsou. Viz. článek na OSACR od fyziků o simulaci.

  Hezký víkend a po něm se s vámi rád uvidím. Robin. 🙂

 50. Robin

  Samozřejmě nekonenčno měření asi nikdo neudělá, ani Slunce tu tak dlouho třeba nebude. Ale ten princip je jasný. Tzv. problém indukce.

  S pozdravem Robin a hezký víkend 🙂

 51. Lemmy

  Robin, logika je cudzia pre teba, preto si môžeš tárať dve na tri.

 52. Robin

  Rozporuj tato logická tvrzení:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  S pozdravem Robin a v pondělí třeba. 🙂

 53. toli

  Ano Grygar je rovněž nemocný protože věří pohádkám.
  Tohle postižení nemá nic společného s jeho smyslem pro fyziku.
  Osobně by mne zajímalo zda neumí nebo nechce propojit myšlenkové závity s astronomií a teologií,protože pokud by to udělal tak jeho víra přijde vniveč,anebo naopak udělá ze sebe debila a popře astronomii na úkor milované víry.

 54. Robin

  Ano, Grygar je nemocný, i když náboženství není nemoc uvedená v mezinárodní zdrav. org. Zato homosexualita, která tam byla do roku 1990 od vzniku, ta nemoc není. Chachááá 🙂

  Vtipné od člověka, který tvrdí, že je agnostik a zároveň že bůh není (paradox 1), vtipné o homouše který si vzal ženu a nerozezná od sebe ani pohlaví (paradox 2), od jediného, který zde je dle svých vlastníchz slov kripl po mrtvici, ale nadává miliardám nábožných lidí do nemocných (paradox č. 3), atd…

  Tak v pondělí, vy „logici“. 🙂

 55. Lemmy

  Robin, porozprávaj o tom, čo si myslíš, samotnému Grygarovi. Síce to neodporúčam, lebo by mohol Grygar skončiť na psychiatrii ako ty. 😀 Ale som ozaj zvedavý, čo si o tebe myslí Grygar.

 56. Robin

  Zase žádné důkazy, jen kecy, viď Nosorožce, který jednou tvrdí, že tvůj ateismus je nevíra a pak se přiznáš, že věříš, že bohové jsou výmysly, tedy víra, že neexistují jako entity. 🙂

  Rozporuj tato logická tvrzení:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  Tady bojuj. Do pondělka to chci mít hotové. Grygar věří v boha, nemusí mít na vše stejné názory jako já, ale věří v boha.

  V Hyde parku řekl, že „bůh je axiom“.

  Tak ahoj a v pondělí třeba a snaž se s Mrtvičkou trochu myslet. Robin 🙂

 57. Alibaba

  cituji článek: Pokud má být reforma církve alespoň trochu věrohodná, měla by sama taková církev začít razit pravidlo: …
  Tak bych doplnil podobně jako ASP: Nejprve ji rozpustit jako zločinné spolčení!
  Řekl bych, že je církev (všechny koncese) organizace nereformovatelná, nebezpečná, parazitická a tudíž v současnoti už nepotřebná.

 58. toli

  Na fejzu právě zuří boj mezi omezenými debílky a progresivisty oslavujícími homo manželství na Tchajwanu .Je celkem zajímavé sledovat jak jsou nejen Kristovy debílci v defenzívě.
  A dle dnešních zpráv začala i ombudsmanka tlačit na parlament atˇpřijme ten zákon v Česku.

 59. Robin

  „V červenci 2013, v rozhovoru s novinami Le Figaro , řekl, že homosexualita je proti přírodě a je proti homosexuálnímu osvojení . [8]“

  Alain Delon na Hrad!!!

  https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Delon

  Tak zatím a někdy, vy „progresivní logici“, kteří tvrdíte, že jste na chlapy, ale berete si ženy, že jste agnostici, ale že bůh není atd…. inu, logika „yntelygentů“, naštěstí se svět začíná obracet k Trumpům a Delonům, poslední dobou už ano. I volby do EU parlamentu tak dopadnou, Le Pen a Wilders a spol. posílí.

  Tak zatím a v pondělí. Robin 🙂

 60. Robin

  Ona homosexualita je v přírodě něco jako pedofile nebo jiné nemoci. Jako sněť nebo slintavka, pár procent jí má, ale možná by se to dalo i léčit kastrací a tak. No nic, tak v pondělí. Robin 🙂

 61. toli

  To se mi právě hrozně líbí,jak zdejší Kristův debílek okamžitě reaguje 🙂 a proto sem dodávám informace v podstatě on-line.

 62. Tonda Vlas

  Před pár hodinami, než jsem šel tu v Hamburku na pivo, tak mi došlo, že Robin není nic jiného než další projev zdejšího multinicka, že tedy jeho výplody moc brát vážně nejde.

  Ale mne by od multinicka zajímalo zcela něco jiného. Ohledně Grana Salis. Píše tam Hvězdoun pod nickem Nepřihlášený soustavně, nebo je to jeho už nevím kolikátý nick?

  @toli

  Načmáral jsi toto na šarlatánku, nebo je to fejk buďto od Hvězdouna, nebo od multinicka?:

  Obrázek uživatele Návštěvník
  Toli (anonym)
  Medea měla pravdu,chlast Tonymu zlikvidoval nejen ledviny ale i mozek,a když se k tomu připočte ještě pošahanost Kristem tak je to jasné a nejen pro mne zde.
  odpovědět
  17. Květen 2019 – 5:06

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Já si myslím, žes to nebyl, že to buď načmáral multinick nebo Hvězdoun.

 63. Tonda Vlas

  Toto asi nalepím sem:

  Do města „Snědé tísně“ dorazil biskup. Lidé mají právo nepracovat, řekl při otevírání Charity

  „Lidé mají právo nepracovat. I když je 30 let po revoluci, bude mít Charita pořád co dělat. S větší svobodou je totiž spojeno i to, že se lidé rozhodují o svém stylu života, který je možná někdy pro druhé obtížný,“ vyjádřil se biskup Jan Baxant po otevření Centra sociální pomoci ve městě, které letos „předvedlo“ některé své sociální problémy v seriálu „Most!“

  A tak mají cikáni podle něho právo ždímat stát z dávek a ukrást jako straky vše, cokoliv co se kde namane.

 64. Robin

  Podle tolíka jsme multinick. Podle tolíka multinick není křesťan. Podle tolíka ze dneška jsem kristovec. Ať už si ty věci ujasní. Ať si ujasní, jestli je na ženy nebo muže, jestli je agnostik nebo ateista,…

  Má v hlavě bordel jak po mrtvici. Tak v pondělí 🙂

 65. Robin

  A zdravím i ožralu Toníka, já jsem o tobě nic nepsal, prasklá ledvinka mi za to nestojí. I tobě ahoj a někdy 🙂

 66. Tonda Vlas

  Nalezl jsem konečně emailovou adresu na redakci Grana Salis a tak jsem jim odeslal tento email:

  Vážená redakce

  žádám o vyřešení dvou problémů. Jsem tu sice zaregistrován pod nickem observer, ale z důvodu,že jsem tu zhruba deset let nebyl, tak jsem zapomněl heslo a odpověď na email mi vůbec nepřichází. Ani nevím, zda jsem tu byl zaregistrován pod emeilem tonda.vlas@seznam.cz nebo ještě už před téměř před deseti lety zaniklým emailem rolf.hein@atlas.cz.

  Odpověď na obnovu hesla mi vůbec nepřichází. Třikrát jsem se tu marně pokusil zaregistrovat pod jinými emaila, ale nikdy mi nepřišel přihlašovací email.

  Teď druhá, závažnější věc. Byl jsem několikrát upozorněn známými, že jeden odpadlík od Krista, který nás všechny, co jsme v Kristu, uráží a hrubě na internetu pomlouvá, kde může, mě tu několikrát pomluvil. Zatím jsem tomu nevěnoval pozornost a teď po upozornění s odkazem, jsem se na to podíval a zcela mi to vyrazilo dech, když jsem to četl. Okopíruju to zde:

  „Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 13. květen 2019 @ 19:08:26 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) Tonda Vlas je úchyl, co má jako fetiš chlapecké předkožky. V ožralosti se zranil tak, že přišel o prsty a praskla mu ledvina. Zatěžuje náš zdravotní systém. Už poněkolikáté byl hospitalizován. Nadělal dluhy, je v exekuci. Když jsem si s ním telefonoval, tak sotva dýchal. Má morbidní nadváhu, k tomu je závislý na alkoholu. Na gay seznamce má nick Gin – podle svého oblíbeného pití. Ale z nějakého neznámého důvodu si říká kristovec…. Na jeho výpotky nemá smysl reagovat. Je to to samé, co nemocný schizofrenik multinick.

  Jedna lež a křivé obvinění za druhou. Před pěti lety jsem se připojil k intaktivistickému hnutí, na což mám biblické odůvodnění a vnáším v tomto do diskuze o věci biblického křesťanského ducha. Fetiš na předkožky je nehorázná pomluva. Měl jsem dva úrazy, které si vyžádali hospitalizaci. První byl těžký pracovní ůraz, při kterém jsem přišel o tři prsty levé ruky a při druhém jsem si narazil ledvinu. Ani v jednom případě nebyl zjištěn alkohol ani být nemohl. To, že jsem si sám ze sebe udělal na internetu legraci, je zcela něco jiného. Pouze naprostý hlupák se toho chytne a bude to dále trousit. Mimoto, jsem tu v Německu na ten první úraz dostal úrazový důchod a kdyby v tom figurovala pouhá kapička alkoholu, tak bych vůbec neměl šanci ho dostat. Náš zdravotní systém vůbec zatěžovat nemohu, protože jsem německý zaměstnanec a tím pádem i německý pojištěnec, což on moc dobře ví a přesto zcela nehorázně lže. Na jeho výzvu, ke které vybýzel tehdy všechny, kdo zůstali v Kristu, jsem mu jednou zatelefonoval. já jediný jsem našel tu odvahu. Přesto on, ne jenom tu, ale na celém internetu nehorázně lže a zcela překrucuje, co jsme si mezi sebou řekli. Nick gin jsem užíval a mnohdy už užívám na mnoha jiných fórech, vždy s malým g, nikdy ne s velkým G a nemá to vůbec nic společného s tím slovutným destilátem. Pouze mne to napadlo bezděčně jako pouhá kombinace písmen. Mimoto, už přes deset let vůbec žádné destiláty nepiji. Další nehorázná lež je s dluhy a exekucí. Půjčkám se přes různé lákavé nabídky úpěnlivě vyhýbám a pouze jedinou půjčku, kterou jsem si vzal, byla půjčka kvůli koupi bytu, tu mám však už dávno splacenou.

  Toho ůčastníka znám už roky z dnes už zaniklých Křesťanských diskuzí, i tehdy byl sice problematický ale jakž takž se držel, jenže potom, co zabloudil na OSACR a pochytil tam ty jejich moudra a zcela povolil uzdu své neobvyklé sexuální zaměřenosti, tak se z něho stalo po lidské stránce něco nehorázného, nevýslovného.

  „Vážená redakce

  mám dvě prosby. První je, že bych se chtěl zapojit tu do diskuze na Grano Salis, protože fóra, na kterých jesm byl plně angažován, jako byly Křesťanské diskuze nebo Biblefórum, zanikla.

  A druhá prosba je, aby jste smazali ty nehorázné pomlouvačné příspěvky vůči mé osobě od ůčastníka Nepřihlášený. Já vím pouze o tom jednom, který jsem tu okopíroval ale byl jsem upozorněn, že je jich tu více. Stačí, když u toho okopírovaného smažete první část s poznámkou – smazáno, osobní útok a zbytek, kde se sám o sobě vychloubá, můžete ponechat.

  Děkuju za vyřízení. Antonín Vlas 17.5 2019 Hamburk
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Tak jsem teď zvědav, jak se s tímto redakce Grano Salis popasuje. A koukám, kolik tam mám chyb a překlepů, to už v tom odeslaném emailu neopravím.

 67. toli

  @Tonda Vlas
  Já ani nevím co to šarlatánka je.Takže někdo okopíroval zdejší text a vložil to tam

 68. Lemmy

  Robin tára: Podle tolíka jsme multinick. Podle tolíka multinick není křesťan. Podle tolíka ze dneška jsem kristovec.

  Vieš, prečo je tomu tak? Lebo táraš dve na tri. Ale mňa výdatne zabávaš. Mám už rád tvoje hlášky ako: Tak v pondělí. Alebo: a hezký víkend.

  Svedčí to o tom, že máš aspoň prehľad o dňoch. Vieš, kedy je pondelok, kedy utorok. Aspoň čosi ovládaš. 😀

 69. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Robin:
  Vidím, že máte jakousi konzistentní představu o světě. Měl bych vám ji alespoň trochu zpochybnit.

  1.) Tedy jmenujte režimy postavené na ateismu.
  2.) V zásadě u všech savců se vyskytuje homosexualita trvale v relativně stabilním zastoupení. Myslíte, že by se tak projevovala nějaká nemoc? Pokud takovou nemoc znáte, jmenujte ji.
  3.) „Léčil“ byste homosexualitu kastrací? Ok, léčba má mít za následek zlepšení stavu. (na tom se snad shodneme) Co by se tím tedy zlepšilo?

 70. Robin

  Nosorožec: To, že si homosexuál vezme ženu nebože agnostik popírá boží existenci, to není kvůli mě, to je Mrtvičkova vina.

 71. Robin

  Nosorožec: Rozporuj tato logická tvrzení:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  Tady bojuj. Do pondělka to chci mít hotové. Grygar věří v boha, nemusí mít na vše stejné názory jako já, ale věří v boha.

 72. Robin

  „1.) Tedy jmenujte režimy postavené na ateismu.
  2.) V zásadě u všech savců se vyskytuje homosexualita trvale v relativně stabilním zastoupení. Myslíte, že by se tak projevovala nějaká nemoc? Pokud takovou nemoc znáte, jmenujte ji.
  3.) „Léčil“ byste homosexualitu kastrací? Ok, léčba má mít za následek zlepšení stavu. (na tom se snad shodneme) Co by se tím tedy zlepšilo?“

  1) SSSR, Albánie za minulého režimu, hebertisté za Francouzské revoluce,.. (odpověď, že šlo o antiteisty neberu, moderní ateismus je s antiteismem spojen, viz. Hitchens)

  2) Schizofrenie se projevuje jako nemoc v podobném procentu v každé generaci.

  3) Možná by se pak neprojevovali nemocně.

  Krásný zbytek dne. Robin. V pondělí rád přijdu.

 73. IpXip

  V levicí ovládaných médiích (tj. ve většině) je nepřípustné zveřejňovat statistiky které by byly kritické k jimi chráněným skupinám (tzv. menšinám). Nedávno se ale v TV rozčilovali co si to církev dovoluje že nechce zveřejnit statistiky týkající se sexuálního zneužívání kněžími. Takže ano, církev již v médiích (tj. mezi neomarxisty) nepatří mezi chráněné, a je „povolen odstřel“.

 74. toli

  Takže ano, církev již v médiích (tj. mezi neomarxisty) nepatří mezi chráněné, a je „povolen odstřel“.

  Tož do toho,ta pokrytecká kurva nemá v 21.století místo 🙂

 75. toli

  Právě přišly volební lístky.Už jen ty názvy politických stran a hnutí jsou otřesné.A programy ? Spousta líbivých frází a prázdnota.Vědí co chtějí,ale už neřeknou jak toho chtějí docílit.A myslím že to neví ani oni sami. Spousta úplně zbytečných lidí a spousta zbytečně spotřebovaného papíru.Dal jsem bokem 27 a zbytek šel rovnou do koše.Při počtu členů domácnosti mohu jít rovnou vyhodit papír 🙂

 76. Marek

  Benedikt už je na vejminku, takže ty jeho šedesátky jsou jen důchodcovy řeči. Důležité je, co řekne capo di tutti capi, A ten na to přece uspořádal čtyřdenní summit, přes který nejede vlak. Satan. Ten to celý spískal. Když na věc přijde, Duka podal trestní oznámení ne na neznámého, ale na známého pachatele. Na rohatýho. Jakmile bude zatčen, všem církevním sexuálním deliktům bude po dobu jeho vazby ihned konec. Minimálně v ČR.
  V čem ale s autorem jistě nelze souhlasit (přičemž uvalení vazby na Satana světskou mocí je jediná akceptovatelná vyjímka) je to, že by někdo snad směl strkat nos do církevních záležitostí. To je nepřípustné. Nesmíme přece zapomínat na to, že jde o svatou instituci. Svatou! Nadpřirozenou, což svými vlastními slovy dávno dokázali! Spolu s tetou Kateřinou bych chtěl vidět toho smělce, neboť jsem ještě nikdy neslyšel církev lhát. Tím pádem jsou její slova o sví svatosti a nadpřirozenosti pravdivá. Ani nikdo jiný ji ještě neslyšel lhát. A pokud ano, nelze nikdy dokázat, že zrovna nešlo o matrix. Ano, nelze to dokázat ani u konkrétních deliktů, ve skutečnosti se to vůbec nemuselo stát. A říkám si, že tím pádem by měl Satan možná být propuštěn, protože když se něco nestalo, nemohl k tomu někoho zmanipulovat. Hamáček by to měl jet do Vatikánu prokonzultovat. Ale nejspíš by jej měl stejně nechat bručet tak jako tak. On je vůbec nedůsledný, protože za schvalování atentátu byla vždycky poprava, a on to změkčil na nějakých hloupých patnáct let…

 77. toli

  Bože teď mám puštěnou bednu kde vysílají příspěvek z lázní.Pan biskup posvětil pramen tak dle vyjádření místních bude minerálka dobře sloužit všem,navzdory tomu že je extrémně železitá,ale když jí posvětil pan biskup tak…… 😀

 78. Lemmy

  Toli, len aby nedopadli ako v Brne. 😀

  Slovenskí ateisti majú takýto snímok.

  „Z důvodu epidemie žloutenky v Brně svěcená voda k přežehnání se dočasně zrušena.“

  Dá sa vyhľadať podľa dátumu: 2. 1. 2019 [Streda 2. januára 2019, 10:34] Snažil som sa verne opísať z oznamu pre veriacich.

 79. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Robin:

  1.) SSSR a Albánie stály na marxismu. Marxismus mohou stejně zastávat věřící jako ateisté a po celé dějiny marxismu jej vždy zastávalo více věřících než ateistů. Je to ale paralelní ideologie. V současnosti je na světě největší počet ateistů i jejich % zastoupení a marxisté? Zrovna v těch nejateističtějších zemích nejsou. Jsou nejvíce v Číně, kde zároveň zastávají místní lidové kulty (méně než 8 % ateistů) a v Jižní a Střední Americe, která je zase převážně vyhraněně katolická.
  Hebertisté nikdy nevytvořili státní režim i když se o to pokusili. Opět bych zdůraznil, že jejich ideologie je něco jiného než ateismus. Je paralelní. Je možné být ateistou a nebýt hebertistou.

  2.) Víte že projevy schizofrenie nejsou stabilní hodnota? Za společenských otřesů bývá procento projevů vyšší.
  3.) Otázka nezněla „Co se vám nelíbí? To tak nějak víme, ale čemu by to prospělo

 80. Robin

  Petr Tomek:

  Přiznám se, že za důležitější pro debatu ateismus versus náboženství považuji tyto tři mé body, budu rád, když se do nich pustíte, ty jsou pro můj systém důležitější:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  ———————————————————————-

  Ale zpět k Vašim 3 bodům:

  1) Albánie zakázala náboženství, což bylo kvůli militantními ateismu, který může i nemusí být součástí marxismu, zde byl.

  2) Dědičné nemoci jsou v každé generaci v podobném procentu.

  3) Nemocné chování je chování, které jde proti fitness v moderní biologii. A u lidí není skupinový výběr, ale platí nejspíš individuální, pokud už přistoupíme na moderní biologii. A že se homosexuál stará o děti sestry by byl skupinový výběr, ne individuální. Tam je to o předání VLASTNÍCH GENŮ DO DALŠÍ GENERACE. Vlastních. Ne příbuzných. Co snižuje dramaticky fitness je nemoc. A homosexualita snižuje dramaticky fitness. Ne nutně vždy, ale hodně. Hlavně když to není bisexuální homosexualita, ale spíše čistá nebo téměř čistá homosexualita.

  Dobrou a třeba v týdnu. Robin. 🙂

 81. Robin

  Jinak zde:

  „Od poloviny 1960 zastávali evoluční biologové jako John Maynard Smith převážně názor, že přirozený výběr působil především na úrovni jednotlivce. Na základě matematických modelů tvrdil, že jedinci by se většinou nevyplatilo nezištně obětovat fitness pro dobro skupiny. Jeho studie přesvědčily většinu biologů, že ke druhové selekci docházelo v historii jen velmi málo, například u včel, kde Hamiltonovo pravidlo umožňuje dostatečnou příbuznost.“

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupinov%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br

  1) Homosexualita = VELMI DRAMATICKY SNÍŽENÝ FITNESS V INDIVIDUÁLNÍM VÝBĚRU, KTERÝ PLATÍ PRO LIDI = NEMOC

  2) Bisexualita a heterosexualita = může být či je v pořádku a v souladu s fitness.

  3) Čím více homosexualita na úkor hetero či bisexuality = viz. bod 1.

  To je moderní biologie, ale může to být matrix. Včetně evoluce. Tak zase někdy. Robin 🙂

 82. ateista

  Předně je potřeba si připomenout, proč byl zaveden celibát. Náboženství má poskytovat církevním hodnostářům dva základní atributy – moc a bohatství. A celibát je jeden z prvků, který bohatství zajišťuje. Peníze nikoliv pro rodinu a děti, ale pro církev a Vatikán. A pak. Všechny živočišné (ale i rostlinné) druhy mají ve svých genech zakódován rozmnožovací pud. U člověka se ale jedná ještě o něco víc. Je to zdroj rozkoše a slasti, který lze prožívat opakovaně a často, nejen v cca ročním cyklu. Kněží nelze z této skutečnosti vyjmout. A nelze se proto divit občasnému úletu některého z nich.
  Hlavním a největším viníkem je papež a konsorcium kardinálů. Kdyby nebyli nenažraní, dávno by celibát zrušili a vyhnuli by se skandálům. Nejsem si zcela jist, ale u protestantů, kteří mají povoleno ženit se, se nic podobného nevyskytuje. Takže na lavici obžalovaných by měli mimo jednotlivců zasednout tvůrci církevních pravidel.

 83. Lemmy

  Prečo? Už teraz sa hovorí o tom, že ženský otvor je príliš úzky pre hlavičku novorodenca. Neraz pri pôrode sa otvor rozreže. Uvoľní sa otvor, aby hlavička ľahšie vyšla von. A sú ženy, ktoré nemôžu mať deti, nemôžu byť tehotné. Pre ne to bude veľká pomoc.

 84. toli

  @LEMMY
  Já na tom také nevidím nic špatného,ale vysvětluj to konzervativcům….

  I když je pravda že Bůh řekl ženě že bude rodit v bolestech.Člověku tedy nezbylo nic jiné než se vysrat na Boha a stvořit umělou dělohu 😀

 85. Lemmy

  Tak je, človek je rozumný, Homo sapiens sapiens.

 86. Jaroslav Štejfa

  Pokud rozumíme pod slovem „fitness“ soubor vlastností ovlivňujících šance jedince předat své geny do genofondu následující generace, tak míra fitness nemůžeme sloužit jako ukazatel chorobného stavu organismu (tedy choroba – morfologické poškození buněk, tkání a orgánů). To by potom nemocní byli všichni neschopní předat své geny následující generaci.
  Pikantní je, že právě třeba různé církve se snaží velmi dramaticky snižovat fitness některých jimi vybraných členů lidského společenství.
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.
  Dále je pikantní, že (jak praví J.M. Smith) se asi nevyplatí nezištně obětovat fitness (tedy šanci rozmnožit své geny) pro dobro skupiny, ale zřejmě se takovým lidem často vyplatí tato oběť v jiné hřivně – třeba v lásce nebo penězích.
  Prostě někteří zde diskutující (viz Robin) mluví z cesty i bez matrixu.
  Jaroslav Štejfa

 87. Robin

  Proč míra fitness nemůže sloužit jako ukazatel nemocnosti? Nijak jste to nevysvětlil.

  V jiných případech to tak je. U deprese, u schizofrenie, u impotence, u nehod a dalších věcí.

  Samozřejmě to není jediná míra. Například zvýšený testosteron a asociální chování může fitness pomoci naopak. To máte pravdu, ale jeden z ukazatelů to být může.

  Homosexualita tak byla brána do roku 1990 v mez. zdrav. org.

  Nevíc nechápu, proč mi takto argumentuje relativista Štejfa, když je vše relativní, tak on má svou pravdu a já svou. No problem. 🙂

  Matrix je logicku možnost, nevíme jak je pravděpodobná.

  Tak zase někdy. Robin 🙂

 88. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.

  Podle nejnovějších studií je sexuální orientace daná synergií spousty různých genů,gen pro heterosexualitu stejně jako gen pro homosexualitu jednoduše neexistují.
  K vaší poznámce,existují 2 druhy homosexuálů,jeden je schopen fyzicky spát s ženou,druhý toho schopen není.Pro oba druhy platí že nejsou schopni se mentálně zamilovávat do opačného pohlaví,takže společný život s opačným pohlavím je tak jako tak do určité míry traumatizující a tudíž asi nežádoucí,nehledě na to že je riskantní i pro tu „míchanou „rodinu tedy pro děti a manžela(manželku).Myslím že v dnešní době není důvod něco skrývat,egodystonik který žije heterosexuálně má problém pouze ve své hlavě a nikoliv ve svém okolí kterému je v naprosté většině naprosto lhostejné s kým ten dotyčný šoustá

 89. Robin

  Štejfa:

  1) Impotence a 2) sterilita jsou brané za nemoci. Přitom nijak neohrožují život. V čem jiném by bylo kritérium jejich nemoci než ve fitness? Už sterility je to naprosto jasné. Tam je jediné kritérium snížené fitness, protože souložit ten člověk může, ale nemůže mít děti. Je to bráno za nemoc. Čistá nebo převážná homosexualita snižuje fitness takto dramaticky.

  S pozdravem Robin. Tak zase někdy. 🙂

 90. toli

  Dle mého názoru sexuální orientace bisexuál neexistuje.Bisexuál je buď adaptovaný homosexuál (na opačné pohlaví) anebo adaptovaný heterosexuál (na stejné pohlaví).V každém případě platí že adaptace ve vyšším věku končí a člověk nakonec dá přednost tomu pohlaví,které mu je mentálně bližší.

 91. Ateistum

  Jsem zvědav zvrhlíku, jestli ti stihne ještě nějaké odrostlé dítě „poděkovat“ za novou „rodinu“. Jen tak mimochodem, udělal by jsi něco a co, pro dítě které by tě (řekněme) po pár letech od adopce či svěření do péče vyhledalo a žádalo o vyjmutí z „rodiny“?

 92. Robin

  „Jedním z pilířů vaší strany má být heslo „braňme normální svět“. Co je to normální svět?
  Vím, že slovo normální nemusí být pro některé snadno ukotvitelné. Je to jednoduchost, přímočarost. Není to svět nějaké elity. Bohatství vzniká z práce, stát se nemá plést lidem do života, daně mají být nízké, sociální systém jen pro potřebné, rodina je základní jednotka společnosti atd. Třeba v oblasti školství je to svět bez inkluze, bez přehnané byrokracie, je to absolutně odpolitizované školství. Dnes jsem si zrovna četla, že paní ombudsmanka Šabatová by chtěla, aby sňatek gayů a leseb byl zakotven ve výuce občanské výchovy. To jsou přesně věci, na které říkám rezolutně Ne.

  Tvrdíte, že největším ohrožením tradiční rodiny jsou homosexuální sňatky. Proč zrovna ony, čím tradiční rodinu tak ohrožují?
  Už jen samou podstatou slova manželství, které je jen a pouze svazkem muže a ženy. Demokracie je v principu vláda většiny, která respektuje celek. V poslední době jsme ale svědky toho, že si menšiny nárokují rovnocenné podmínky a vydávají to za své právo.“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zuzana-majerova-zahradnikova-vaclav-klaus-mladsi-ods-politika.A190520_094523_ekonomika_elz

  Mějte se. A někdy. 🙂

 93. toli

  @Lemmy
  Kandiduje na Slovensku do eurovoleb něco podobného Kotlebovi ? Tady průzkumy přisuzují Okamurovi jedno křeslo,ale doufejme že nedostane ani to.Ono stačí když děla ostudu doma,ještě aby jí dělal venku.

 94. Jaroslav Štejfa

  K Robinovi:
  Nebudu zde polemizovat s blábolivými názory na relativitu, pravdu či matrix nebo pravděpodobnost. Ale znova upozorním okolní čtenáře vašich příspěvků na (dle mého mínění) manipulaci s fakty, kterými zamlžujete podstatu věcí.
  Sterilita muže nebo ženy je podle současných znalostí mediciny nikoliv choroba ale následek nějakých stavů či onemocnění. Ty mohou být vrozené či získané a jsou jich známy desítky. Lepší výraz je porucha nebo dysfunkce, než nemoc. Trpíte-li impotencí a veškeré vyšetření nenalezne žádné onemocnění, které je toho příčinou, máte smůlu, prostě jste jenom zdráv podle současné mediciny, nicméně sterilní. Homosexualitu za tím nenajdete.
  Jste-li nepřítelem homosexuality, je s podivem, že vám leží v žaludku snížení jejich fitness. Stále vynecháváte morální část otázky P. Tomka: Jsou-li homosexuálové nemocní, jakou pomoc jim doporučujete? Vyhubit je?
  Jaroslav Štejfa

 95. Bůh

  1)Myslím, že vůbec není náhodou, že se papežem stal Benedikt, který měl na starosti sexuální prohřešky v církvi – mohl lehce vydírat ty, kteří sami někdy někoho zneužili (třeba i jeptišku) nebo ty, co to kryli (třeba jen ze strachu, že budou zlikvidováni pro predátorskou lobby).
  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.
  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi
  4)Mocní a bohatí podporují církve, protože jim pomáhají ovládat lidi, církve jim to korupčně vracejí podporou těch „správných“ politiků. Existují výjimky potvrzující pravidlo, jako všude.
  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie). To se kvůli bodu 4 nestane…ostatně chtějí být bohatší a mocnější a války a zbrojení jim to umožňují…

 96. Bůh

  Jo a výborně zpracovaný článek Petře – pochvala a také pochvala za výborné příspěvky Markovi, Tolimu, Lemmymu, Pergillovi, Berkovi a dalším. A toho Trola Robina vyhoďte – člověk má být tolerantní ke všemu, jen ne k netoleranci.

 97. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Mám dotaz ohledně fitness homosexuála ,co to je ? Dle měřítek zdravotnických organizací má homosexuál dokonalou fitness.Důvodem proč byla homosexualita již před 40 lety vyřazena ze seznamu nemocí je fakt že homosexualita nijak neohrožuje ani neomezuje homosexuála.Tím co ohrožuje všechny lidi bez ohledu na orientaci je promiskuita,která není vázána výlučně na homosexualitu.Množení ? Jsme přemnožení a tudíž nemnožení nelze chápat jako handicap.
  Včera proběhla bednou zpráva že jen v Indii se narodí každou druhou sekundu dítě.A volby tam při 900 milionech voličů budou probíhat 40 dnů. To jsou hrůzostrašná data.

  Co tady plácá multinick nebo Ateistum případně další omezení jedinci ohledně homosexuality není vůbec směrodatné.A to podotýkám že je ani nečtu ,ale dokážu si živě představit co za píčoviny tady slintají.

 98. Tonda Vlas

  20.05. 2019
  Tak je, človek je rozumný, Homo sapiens sapiens.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  Těch lidí moc rozumnejch není. Většinou samej pablb. Někdy kapitální, jako třeba Hvězdoun.

 99. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  Dle mého názoru sexuální orientace bisexuál neexistuje.Bisexuál je buď adaptovaný homosexuál (na opačné pohlaví) anebo adaptovaný heterosexuál (na stejné pohlaví).V každém případě platí že adaptace ve vyšším věku končí a člověk nakonec dá přednost tomu pohlaví,které mu je mentálně bližší.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Typický blábol homosexualistů.

 100. Tonda Vlas

  Jaroslav Štejfa
  20.05. 2019
  Pokud rozumíme pod slovem „fitness“ soubor vlastností ovlivňujících šance jedince předat své geny do genofondu následující generace, tak míra fitness nemůžeme sloužit jako ukazatel chorobného stavu organismu (tedy choroba – morfologické poškození buněk, tkání a orgánů). To by potom nemocní byli všichni neschopní předat své geny následující generaci.
  Pikantní je, že právě třeba různé církve se snaží velmi dramaticky snižovat fitness některých jimi vybraných členů lidského společenství.
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.
  Dále je pikantní, že (jak praví J.M. Smith) se asi nevyplatí nezištně obětovat fitness (tedy šanci rozmnožit své geny) pro dobro skupiny, ale zřejmě se takovým lidem často vyplatí tato oběť v jiné hřivně – třeba v lásce nebo penězích.
  Prostě někteří zde diskutující (viz Robin) mluví z cesty i bez matrixu.
  Jaroslav Štejfa.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Toho se nemusí zříkat jen homosexuálové. Já nejsem, ale dělám to kvůli dědičné neurologické nemoci.

 101. Tonda Vlas

  Ateistum
  20.05. 2019
  Jsem zvědav zvrhlíku, jestli ti stihne ještě nějaké odrostlé dítě „poděkovat“ za novou „rodinu“. Jen tak mimochodem, udělal by jsi něco a co, pro dítě které by tě (řekněme) po pár letech od adopce či svěření do péče vyhledalo a žádalo o vyjmutí z „rodiny“?.
  ———————————————————————————————————————–

  Vždyť tu píšu kolem dokola, že udělali kozla zahradníkem,

 102. Ateistum

  Proč by měl Štejfa kdokoli potřebu hubit homosexuály pro jejich homosexualitu, když nebude jejich plémě. Není to ale o případném hubení kohokoli z jiných důvodů…

 103. toli

  Pokud statistiky ohledně HIV jsou nepříznivé pro homosexuály tak je to tím že heterosexuálové
  nechodí na testování,ale kurví se úplně stejně jako homosexuálové.

  @Tonda Vlas

  Tvůj omezený mozek bych opravdu nechtěl mít.Ty musíš mít neradostný život když ti spousta věcí které se tě netýkají přesto vadí.

 104. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  @Jednaloaroslav Štejfa
  Mám dotaz ohledně fitness homosexuála ,co to je ? Dle měřítek zdravotnických organizací má homosexuál dokonalou fitness.Důvodem proč byla homosexualita již před 40 lety vyřazena ze seznamu nemocí je fakt že homosexualita nijak neohrožuje ani neomezuje homosexuála.
  ———————————————————————————————————————-
  Jednalo se politikum a ne o vědu. Je mi zcela jasné, že mě toli zařadí. nebo už zařadil, do stejného šuplíku jako multinika nebo ekklesiana. V jednom ho potěším. V mých očích nesahá Hvězdounovi ani po kotníky.

 105. toli

  A raději budu zvrhlík než pobožný kretén,co bych z toho měl kdybych byl pomatený Kristem ?

 106. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  Pokud statistiky ohledně HIV jsou nepříznivé pro homosexuály tak je to tím že heterosexuálové
  nechodí na testování,ale kurví se úplně stejně jako homosexuálové.

  @Tonda Vlas

  Tvůj omezený mozek bych opravdu nechtěl mít.Ty musíš mít neradostný život když ti spousta věcí které se tě netýkají přesto vadí.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Je správné a lidské bojovat proti zbytečnému utrpení a mrzačení. Na rozdíl od tebe nejsem pokrytec.

  A nepotěším Lemmyho. Proti němu osobně vůbec nic nemám ale on je v bandě pokrytcům toho největšího kalibru. Prominentní členkou té bandy je totiž Dr Sabina Lauterbachová – Schnarrenbergerová, jak jsem nedávno zjistil.

 107. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  A raději budu zvrhlík než pobožný kretén,co bych z toho měl kdybych byl pomatený Kristem ?
  ——————————————————————————————————————–
  Měl jsi tam napsat „jsem“ a ne „budu“. Ale ještě jednou, Hvězdounovi v tom nešaháš ani po kotníky, na druhou stranu však můžeš napáchat mnohem více škody než on, pouhý učitel tělocviku na prvním stupni.

 108. Ateistum

  Co se článku (o pudech a touhách) týče…

  Světské organizace (mnozí lidé v nich uvěznění a jimi manipulovaní) s přídomkem „církevní“ jsou na tom s pochopením toho kdo je Člověk a slov syna Člověka (i jeho následování) zhruba stejně jako zdejší a-teisté.

  Plně se projevuje vaše nesvoboda (i otročení světu a naslouchání zlému), i když jste pohotoví ke každému volnomyšlenkářství i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Ve vašem smýšlení i přístupu a konání není řešení, žádný humanismus, ani jen šance na povznesení člověka. Přitom je pro vás každého tak jednoduché rozlišit jak konáte. Nebudete mít výmluvu v den soudu! A ten se blíží.

  Co nejhoršího jsi človíčku v životě provedl?

  Ekklesian

 109. Lemmy

  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

 110. Lemmy

  Najzreteľnejšie tú evanjelizáciu vykonávajú jehovisti. Sú natoľko drzí, že obťažujú aj ľudí na ulici.

 111. Lemmy

  Tonda: A nepotěším Lemmyho. Proti němu osobně vůbec nic nemám ale on je v bandě pokrytcům toho největšího kalibru.

  Upresni, čo máš na mysli. Prečo by som mal byť v bande pokrytcov?

 112. Ateistum

  No vždyť sis Lemmy odpověděl. Pouhým omezováním to již ani nejde nazvat (bez ohledu na to z čeho všeho rád viníš „věřící“) a to vše proto, že člověk je zvrácený, volnomyšlenkář, nesvobodný, ovládaný.

  Šlo by to rozebrat z různých stran různě, výsledek bude vždy stejný a takhle to třeba ještě za života v těle pochopíš.

  Není prostě rozdílu mezi „nimi“ a „vámi“.

  Ekklesian

 113. toli

  Najzreteľnejšie tú evanjelizáciu vykonávajú jehovisti. Sú natoľko drzí, že obťažujú aj ľudí na ulici.

  Mě neobtěžují ani jehovisti,jednou pro vždy jsem jim vysvětli že nemám zájem,příště bych je zmlátil. Když se potkáme na ulici tak se jen pozdravíme ale nic si nedovolí.

 114. Ateistum

  Lidi jako ty je třeba veřejně odsoudit, poukázat na jejich zkaženost, bylo-li by to možné (a věř mi že je) přinutit je alespoň dočasně slyšet své svědomí jak je obžalovává.

  To je váš hlavní důvod boje proti věřícím v Boha a Bohu. Nerozlišíte je (ale nevěstka vás netrápí, všechny její skutky hážete na nevěstu), ale nechcete aby vaše zlé smýšlení a skutky byly ukázány a odsouzeny. Vždy tomu tak bude, Bůh si probudí tolik služebníků kolik bude třeba. A je zde již doba kdy lidé (i lidé zlu propadlí) mají sny a vize, děti i starci.

  Ekklesian

 115. Ateistum

  Lemmy mám jednu otázku, schválně neustále „cituješ“ tak otřesně a odporně (snad aby jsi rozbyl myšlenku), nebo to činíš nevědomě (tedy možná ani nechápeš vyřčené/napsané).

  Příklad z diskuze pod tímto článkem.

  [Ateistum]
  Plně se projevuje vaše nesvoboda (i otročení světu a naslouchání zlému), i když jste pohotoví ke každému volnomyšlenkářství i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  [Lemmy]
  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

  ***

  Odpověď jsi dostal, viz. výše. Vem ale pro Boha chlape rozum do hrsti a uspořádej si alespoň na stará kolena hodnoty. Diskuse pro diskusi je únavná záležitost a zbytečné mrhání časem a životem…
  Víš kolik ho máš? Jak s ním naložíš? Dary o které člověk nestojí mu mohou být odebrány!

  Pokoj každému, kdo po něm touží.

  Ekklesian

 116. Tonda Vlas

  Hvězdouna v jednom dovedu pochopit, že nenávidí křesťanství, dlouho si odpíral ale teď je šťastný, že má mladou manželku – boučka. To by toli také hodně rád ale má na krku babu.

 117. Robin

  1) Tvrdit, že dnešní křesťané a muslimové jsou na stejné úrovni je na hlavu a v rozporu s výzkumy a statistikami. To je tak pro mrzáky po mrtvici, ale ne pro racionálního člověka.

  2) Wilders a Le Pen posílí v eurovolbách, Okamura také, teď měl nulu. Teď bude mít víc nejspíš.

  3) Pro Štejfíka: Pokud bereme sterilitu jako nemoc (ať už má jakoukoliv příčinu) a to bereme, protože znemožňuje mít děti, tak homosexualita to samé ve výsledku, pokud je výhradní. Nevidím rozdíl. Ani na sterilitu, ani na homosexualitu se neumírá. A vyléčit se často nedají obě. Někdy ano, někdy ne. Často jsou vrozené.

  S pozdravem Robin. A někdy! 🙂

 118. Tonda Vlas

  Co jim to bude platné, když je slimáci za nějaký čas převálcují. Teď jsem na 14 dní skončil v západoberlínské čtvrti Moabit a zhrozil jsem se. To je Hamburk proti tomu zlatej. A to ten Moabit není tak vykřičený jako Neukölln, kam už se Němci pomalu bojí zabloudit.

 119. toli

  Co jim to bude platné, když je slimáci za nějaký čas převálcují.

  Velvyslanectví poskytlo zázemí a servis,oceňovali se Češi.Kdyby jsi četl článek tak by jsi to věděl.
  A dávám to sem pro to že vím že se vždy nějaký omezený blbec chytne,podráždí ho to natolik že pocítí potřebu komentovat cizí životy a ta blbcova žluč mne velmi těší.
  BTW dva tátové jsou známý a vysoce sledovaný fenomén na youtube.Pořídili si rovnou 2 děti a na youtube mají oblíbený kanál kde vysílají vše z rodinného života,výchova,hračky,oslavy narozenin a svátků,řešení rodinných situací,životní styl.Pokud někomu přijde tvář Michala Vaníčka povědomá tak je to proto že kdysi byl reportérem ČT.

 120. Lemmy

  Ateistum, ale to je naozaj len tvoj problém. Opakujem:

  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Ja: Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

  Čiže rozprávaš, že naše slobodné zmýšľanie a konanie nesprávne nazývame liberalizmom. Opýtal som sa ťa, ale už nie si schopný vysvetliť, prečo nesprávne? Takže tak! Je to s tebou bieda. Ja si za svojím názorom stojím! A som konzistentný. Ak chceš kritizovať, že nesprávne, tak zapni hlavu, prever, či tam máš mozog, a použi ho na obhajobu! A zbytočne neurážaj!!! OK?

 121. toli

  @Lemmy
  Křesťané nejsou schopni chápat že zrovna v Česku lidé nemají zájem o jejich Krista a obtěžují s ním ostatní.Dále v kostele slyšeli že liberalismus je špatný ale už nejsou schopni chápat že právě ten liberalismus je známkou svobodné vůle kterou prý dal člověku Bůh.
  Dle pomateného křesťanského chápání je svobodně vůle jen když plníš vůli „Boží“ tedy z našeho pohledu totalita. Se smiř že s idiotem Ateistum i jinými pomatenými se prostě neshodneš ani na definicích ani na obsahu.

 122. Tonda Vlas

  Jako by byl jenom jeden liberalismus.

 123. Bela Lugosi

  „Re: Je homosexualita nemoc? (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 21. květen 2019 @ 09:07:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) “

  „Proti tomu Tonda Vlas z osacr v telefonu říkal něco jiného obsahově, než co píše na fora. V telefonu říkal, že se cítí jako dekonvertita a že už možná dlouho věřícím nebude. A na svého nejlepšího kámoše Diduse, za kterým jezdí osobně do Čech, tak o něm říkal, že je nemocný na hlavu a je postižený. Chápeš to? Tonda Vlas je prostě totální prase, bez zábran, které když s tebou mluví po telefonu, tak pošpiní svého nejlepšího kámoše, aby s tebou byl jakože zadobře a popře i svoji víru a udělá ze sebe v telefonu dekonvertitu. tento člověk nemá žádnou integritu, je to žížala bez páteře, člověk, který si nedokáže odepřít chlast a ni jídlo, takže je vyžraný přes 120 kilo a rozbil si ledvinu, pak se tím chlubí. Magor. Regulérní maogr. Karel Bylina nic takového nedělal. Byl slušný, uctivý, nikoho nepomlouval, zachoval si integritu i v telefonu. Akorát ubral plyn a tím, co mluvil, jsem viděl, že je mu líto, co mi psal tady na foru. A ano, on mi v telefonu říkal, že by to už nepsal. A pak po našem telefonátu už to taky nepsal. “

  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471038#356389

  Tondo Tondo, tys musel Hvězdouna fakt naštvat. Dobrou a někdy! 🙂

 124. Ateistum

  Vy dva (L+t) jste typický příklad novodobých humanistických liberálních demokratů. My co známe skutečný význam těch slov (který vy dva kvůli dnešní mládeži aktivně měníte) a navíc si jen nehrajeme se slovy, vás vnímáme jako zlé a zvrácené jedince, novodobé fašisty (německého vzoru). Asi tak stářeži zvrhlá a zbytečná (to jste mladé už taky naučili).

  Ještě to nevidíte (nechcete nebo se radujete z rozvrácení hodnot, společnosti), ale v podstatě i vy již sklízíte co jste zaseli, pro mnohé z vás (jak věřím) to nakonec bude horší než noční můra. Užijete si spravedlivě do syta ještě za života v těle… poté vás čeká „pád do temné propasti“, utrpení, zmar, nicota, nebytí. Řekněme, že i vám Panovník (přes svůj hněv) položí otázku „co nejhoršího jste v životě učinili a způsobili“; ta otázka je důležitá, trapte se jí a svým svědomím již nyní (kdo jste toho schopen obraťte se, čiňte pokání, najděte cestu ku životu), já budu svědčit, obviňovat vás bude vaše vlastní srdce.

  Ekklesian

 125. Milosrdný Bůh

  1)Myslím, že vůbec není náhodou, že se papežem stal Benedikt, který měl na starosti sexuální prohřešky v církvi – mohl lehce vydírat ty, kteří sami někdy někoho zneužili (třeba i jeptišku) nebo ty, co to kryli (třeba jen ze strachu, že budou zlikvidováni pro predátorskou lobby).
  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.
  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi
  4)Mocní a bohatí podporují církve, protože jim pomáhají ovládat lidi, církve jim to korupčně vracejí podporou těch „správných“ politiků. Existují výjimky potvrzující pravidlo, jako všude.
  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie). To se kvůli bodu 4 nestane…ostatně chtějí být bohatší a mocnější a války a zbrojení jim to umožňují…

 126. Jenda

  Souhlasím s panem Tomkem, u katolické církve to šlo čekat, že se daná věc stane.

 127. Tonda Vlas

  @Bela Lugosi

  Na Grano se nemůžu vůbec dostat. Založil jsem si několil emailů, ze kterých jsem se tam pokusil přihlásit a vůbec mě na ně nepřišel přihlašovací email.

  Ten Hvězdoun si koleduje. Hlavně by tam měl vysvětlit, proč ho vyhodili tu z OSACRu ale též z homostránek.

 128. Ateistum

  VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě Domu Sion s nacistickým Německem! Dva redaktoři okamžitě dostali vyhazov, média zběsile video mažou ze sociálních sítí, v krátké reportáži zaznívají šokující informace o německých reparacích pro Židy, které si ale přivlastnili sionisté v Izraeli! Německo nemá povinnost platit reparace nikomu, kromě sionistům a architektům Izraele v Londýně! Redaktoři Al-Jazeery tím odhalili válku mezi židy a Židy!

  Katarská televizní stanice Al-Jazeera vyrobila neuvěřitelný skandál, který v těchto hodinách otřásá sociálními sítěmi, a to zejména v USA a v Izraeli. Dva redaktoři Al-Jazeery totiž natočili a odvysílali investigativní reportáž o pozadí Holokaustu [1]. Vyžádali si dokumenty od amerického ministerstva zahraničí, od německých úřadů a také od OSN a začali porovnávat informace, které se nacházejí v oficiálních dokladech ohledně Holokaustu za II. sv. války.

  V dokumentech narazili na to, o čem píše i evropská a americká alternativa čas od času, že totiž nacistické Německo spolupracovalo se Světovým sionistickým hnutím, které bylo tehdy před 2. sv. válkou zastupováno tzv. Židovskou agenturou (pro založení státu Izrael). Mnoha historikům, kteří se zabývají 2. sv. válkou, totiž dosud není jasné, proč Německo spolupracovalo s prokazatelně židovskými podnikateli, a to nejen před vypuknutím války, ale i během ní.

  Předpokládám, že jméno Kena Livingstona vám moc neřekne [2]. Byl do dlouholetý člen Labouristické strany ve Velké Británii a poslední ne-muslimský starosta Londýna po dvě volební období. Ken Livingstone byl vyloučen ze strany poté, co veřejně začal mluvit o údajné smlouvě “O přesunu” [3] mezi Světovými sionisty a Adolfem Hitlerem, na jejímž základě měla být v srpnu 1933 uzavřena dohoda mezi Berlínem a Domem Sion o vzniku Izraele, kdy Německo zahájí do 5 let válku proti Londýnu a pomůže porazit Velkou Británii a její državy na Blízkém Východě a sionisté budou moci založit v Palestině vlastní stát Izrael, kam se přesunou všichni Židé z Německa, a to i proti své vůli.

  Platbou sionistů za krev německých vojáků v boji proti Britům měly být veškeré židovské majetky v Evropě, veškeré továrny, banky, obchody a rovněž veškeré gójské národy v Evropě, včetně SSSR. Německo se ve smlouvě mělo zavázat, že bude po skončení války Izrael ochraňovat a platit peníze Izraeli za majetek Židů, které sionisté nechali Adolfu Hitlerovi k tzv. “konečnému řešení”.

  Výbušné video s českými titulky exkluzivně na Aeronetu

  Smlouvou “Ha’avara” (– הסכם העברה – Smlouva o přesunu), mezi Židy však častěji nazývaná jako “Danach” (úmluva o daru), byla fakticky sionisty vyhlášena válka Židům a jejich majetkům na celém světě, která od té doby zuří ve všech politických procesech. Sionisté zaplatili Adolfu Hitlerovi za vznik Izraele majetkem svých etnických soukmenovců. Přestože válka dopadla jinak, než bylo očekáváno, smlouva je na základě tzv. “Kancléřského aktu” pravidelně naplňována a dodržována s každým novým kancléřem Německa. Omylem se tvrdí, že prý jde o smlouvu s USA, ovšem to je omyl, USA pouze dohlíží na finanční plnění Berlína ve prospěch Izraele.

  Německo každý rok odvádí reparace za židovské zkonfiskované majetky Izraeli, který díky tomu mohl z pouště vybudovat moderní židovský stát. Německo odmítá platit reparace všem zemím světa, s výjimkou Izraele. Berlín odmítl platit reparace České republice, Polsku, Maďarsku a dodnes Německo dluží mamutí reparace Ruské federaci, která je nástupnickým státem po Sovětském svazu.

  Celý skandál televize Al-Jazeera ale spočívá v něčem úplně jiném. Redaktorka Muna Hawwa ve videu totiž hovoří o tom, že na Holokaustu nejvíce vydělal Izrael, který dnes používá příběh o Holokaustu jako ospravedlnění pro genocidu, kterou pro změnu provádí na palestinském obyvatelstvu. Je to úplně stejná genocida, jako byla ta nacistická v Německu. Izraelské buldozery srovnávají se zemí v pásmu Gazy celá města úplně stejně, jako to dělaly nacistické oddíly SS v Lidicích a v Ležákách po vypuknutí Heydrichiády. Každý den mizí stovky Palestinců a nikdo je už nikdy nenajde, jsou to stejné praktiky, které provádělo Gestapo za války, kdy v noci odvedli rodinu z domu a ta se už nikdy nenašla.

  Německo platí Izraeli každoroční reparace, tajně a potichu. Na skutečné oběti války a národy se nikdy nedostane, zapomeňte!

  Proto je naprosto děsivé sledovat, kolik diletantů se pohybuje i v české politice a tváří se, že nic netuší o smlouvě mezi nacisty a Sionisty, a tím pádem ani o sionistickém jařmu gójských národů v Evropě. Někteří politici dokonce z nelegálního státu Izrael dováží vína. A to si říkají vlastenci! Chucpe! Někteří politici dokonce chtějí po Německu platit reparace a netuší, že Německo není povinováno platit nikomu jinému, než je stát Izrael.

  Smlouvu se podařilo totiž naplnit, britská koruna po 2. sv. válce padla a světová moc se přenesla do Moskvy a do Washingtonu. Kontrolu nad Londýnem po II. sv. válce převzal Dům Rothschild jako hlavní dům sionistické kotvy v Evropě. A právě proto po 2. sv. válce se hlavním garantem Izraele staly USA a nikoliv Berlín. Naopak, aby bylo zaručeno, že Berlín po válce dodrží smlouvu se sionisty, byly na území Německa rozmístěny americké základny a mnoho lidí stále nechápe, proč se základny nestáhly s pádem Východního bloku a Sovětského svazu a proč se po rozšíření NATO základny nepřesunuly blíže k Rusku?

  Důvodem je fakt, že americké základny nejsou v Německu kvůli obraně zvenčí, ale mají dohlédnout na plnění Kancléřského aktu v Berlíně a dodržování plateb reparací do Izraele. A právě proto se Berlín snaží v rámci projektu Das Neue Europa přetrhat vazby s USA, oslabit mocenský úchop americké armády v Evropě, která slouží jako izraelské kladivo na berlínské prsty, pokud by chtěly přestat Izraeli platit peníze za holokaust a zabavené majetky svých židovských soukmenovců za 2. sv. války.

  Německé podniky za 2. sv. války intenzivně obchodovaly s americkými firmami a bankami skrze nastrčené prostředníky ve Švédsku a ve Švýcarsku. Právě proto Německo nenapadlo tyto země během války, protože tyto neutrální země měly zůstat naoko svobodné, aby v nich mohly fungovat nastrčené firmy, které fungovaly jako prostřednické firmy a banky pro obchody mezi USA a Německem za 2. sv. války.

  Dům Sion a jeho boj proti Britskému impériu za pomoci Adolfa Hitlera

  Všechny tyto dokumenty zůstávají v přísném utajení a nesmí se nikdy dostat na veřejnost, protože by se provalila pravda o tom, že největší genocida v dějinách probíhala mezi židy, kdy sionisté obětovali své soukmenovce v Evropě a jejich majetky na oltář německého boje proti britské koruně. Dodnes sionisté nazývají britskou královnu “šar’lila” (děvka), protože královská krev rodu Windsor je těžce poskvrněna likvidací rodiny ruského cara Mikuláše II., hanba na rodu Windsor je dědičná a rod je prokletý. Rod se původně jmenoval Saxe Coburg-Gotha, ale v roce 1917 se rod rozhodl kvůli hanbě změnit erb i jméno podle vesnického oprýskaného sídla ve Windsoru. Britská královská rodina totiž prodala Bolševikům a Domu Rothschild život vlastních příbuzných, ruské carské rodiny, během Bolševické revoluce v Rusku roku 1917.

  Dva redaktoři Al-Jazeery si neuvědomili, že o válce mezi židy a Židy je dovoleno mluvit pouze anonymně, jinak hrozí smrt a likvidace. Kdokoliv začne vytahovat informace o smlouvě mezi nacisty a Světovými sionisty, ten okamžitě skončí v médiích, která kontrolují židé. Stanice Al-Jazeera je sice vlastněna katarskou vládou, ale Katar je opět závislý na americkém “židolaru”, a proto i Dauhá musí skákat tak, jak pískají sionisté.

  Od obou redaktorů bylo naivní myslet si, že jsou arabskou stanicí, kde mohou pouštět do éteru pravdivé informace o válce mezi židy a Židy. Al-Jazeera je ovládána sionisty stejně, jako jakákoliv jiná velká mainstreamová televize. Všichni přece víme, že ten slon v porcelánu tancuje a dělá velký bordel. Všichni vědí, že Izrael si stejně jako nacisté přivlastnil před několika týdny cizí území, Golanské výšiny, a nikdo z gójských států, vlád a médií neprotestuje. A tím je to dané, a tím je to vyřízené. V médiích cenzurované video v tomto článku obsahuje to základní, co by lidé měli vědět, aby nežili jako hlupáci v nevědomosti.

  -VK-

  Šéfredaktor AE News

 129. Lemmy

  Ateistum, ty si padlý na hlavu? Ty veríš bludom, ktoré šíri Vedúci Kolotoča? Teda VK? Ten žobrák je financovaný z ruských prostriedkov. Neviem, akú hru v tomto špinavom pamflete rozohráva, ale tebe sa čudujem, že si mu naletel.

 130. Lemmy

  Milosrdný Bůh: mohl lehce vydírat ty

  Výroba konšpirácie, blud, ktorý je bez nejakých dôkazov.

  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.

  Chyba. Omerta sa trestá smrťou. Nepoznám prípad, kedy niekoho, kto povedal nejaké veci ohľadom sexuálneho zneužívania detí, bol popravený.

  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi

  Hlúposť. Bezdôvodné obvinenie Duka.

  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie)

  Pozor! Toto je nedeje v bežnej normálnej spoločnosti. Ja nevidím nenávisť u kresťanov, ktorí chodia každú nedeľu na bohoslužbu. Ide o bežných občanov, ktorí sa odlišujú od humanistov akurát tým, že oni majú navyše nejakú náboženskú vieru (kresťanstvo), a kvôli tejto viere chodia často do kostola.

 131. Lemmy

  Tonda, dal si len jednoduchú otázku: Liberalizmus?

  Skús vlastnými slovami povedať, čo ti konkrétne vadí na liberalizme?

 132. Lemmy

  Bela: Je homosexualita nemoc?

  Nie je to choroba. Je to odchýlny stav v evolúcii. Dvaja muži nesplodia dieťa. To je všetko. Platí to aj pre dve ženy.

  Evolúcia je zachovávaná sexuálnym vzťahom medzi mužom a ženou. Len neviem, prečo by spoločnosť mala haniť ľudí, ktorí majú odlišné sexuálne preferencie. Na to nie je žiaden rozumný dôvod. Ak dvaja muži žijú svoj sexuálny život, tak spoločnosť nemá žiadne morálne právo im do toho zasahovať. Je to ich súkromná vec. Dvaja dospelí jedinci si môžu žiť, ako im vyhovuje. O tom je liberalizmus.

 133. toli

  @Lemmy
  Homosexualita je evoluční nástroj kterým se příroda brání proti přemnožení.Žel vidíme že je to v případě člověka neučinné,takže je málo homosexuálů 😀
  Homosexuálové se rodí heterosexuálním rodičům,tudíž by počet homosexuálů stoupl pokud by se více množili heterosexuálové tím pádem jsme tam kde jsme byli.Jednou větou člověk je přemnožený škůdce který nakonec jako lidstvo doplatí na svou destrukční činnost.

  Ateistum věří naprosto všemu právě proto že je padlý na hlavu.Takže jeho příchylnost ke konspiračním webům není překvapivá.
  Všimni si že je to obecně dané všem křesťanům.Když může někdo ve 21.století věřit že panna porodila dítě a že kdosi vstal z mrtvých tak je celkem logické že bude věřit i dalším píčovinám z konspirací.

 134. toli

  A Tonda Vlas má chaos v definicích.Co jsem si během doby všiml tak nezná obsah slova pokrytectví a pravděpodobně nezná ani obsah slova liberalismus.On asi není špatný člověk,jen takový popletený ňouma který se rád vyjadřuje k věcem kterým nerozumí a neví o tom (že nerozumí).
  S Medeou se shodnu že se jedná o člověka jednoduchého mdlého rozumu.

  A přiznám že jsem „milosrdného Boha“ ani nečetl stejně jako další trolly tady,protože mne u milosrdného Boha odpuzuje už jen ten jeho nick takže jsem usoudil že obsah jeho příspěvku je stejná píčovina .

 135. Tonda Vlas

  Popletené to nemám. On je totiž rozdíl mezi klasickým liberalismem a neoliberalismem, který si notuje s neomarxismem.

 136. Bela Lugosi

  „Homosexualita je evoluční nástroj kterým se příroda brání proti přemnožení.“

  Takže homosexualita se nevyskytovala když bylo málo lidí na světě? 😮 Proč se o ní píše už v bibli tedy? 😮 A nejen tam! 😮

  A jak homosexualita zabránila v přemnožení lidí v naší době? 🙂 Připadá vám, že v Africe buzeranti zabránili v přemnožení? Ty si fakt nosorožec! 🙂

  Homosexualita je nemoc, dramaticky snížené fitness jako u sterility. Sterilita je braná za nemoc. Ať je lidí hodně nebo málo.

  Jinak liberalismus ve vašem podání je samozřejmě něco naprosto jiného než původní klasický liberalismus, ve kterém bych si do podniku nemusel pustit muslima nebo buznu, protože je to můj podnik. Antidiskriminační zákony a podobný nesmysly už jsou neomarxismus. Ne liberalismus. To samé multikulti nebo gender kvóty a tak. DNEŠNÍ TZV. „LIBERALISMUS“ NEMÁ S LIBERALISMEM CO DĚLAT, JE TO DIKTÁT MENŠIN. A navíc to vede k islamizaci Západu. Takže přeji co nejsilnější vítězství skutečným liberálům a konzervativcům: Le Penové, Wildersovi, Okamurovi a spol. 🙂

  Zatím a někdy, teď tu na čas nebudu, jedu do pralesa v Brazílii, není tam signál! Váš vítěz Bela 🙂

 137. Ateistum

  Lemmy, VK pěkně shrnul to co mnoho lidí zná celý život a co dnes pokračuje. Já Al-Jazeeru nesleduji, ale je pravda, že o židu co není židem ani o nevěstce a jejích chapadlech se příliš veřejně nemluví.

  Dnes je doba kdy jsou vám informace záměrně dostupné, má to tak být, i přesto že budete hubit i Žida z židů, nevěstu. Proč se informace stávají přístupné i těm kdo je celou dobu neviděli a nehledali? Nevěstka bude zahubena, zloba ve vašich srdcích dostane průchod. Spácháte vůči sobě navzájem a vůči dětem Boha zlo, za které budete trestáni a zároveň to bude vaše poslední šance na nápravu a na přijmutí milosti namísto smrti která vám náleží. Spácháte zlo i proti Bohu a jeho mesiáši/kristovi, postavíte se proti němu a těm co mu patří v „boji“ a všichni zemřete. Pak příjde druhá smrt.

  Ekklesian

 138. Ateistum

  Ještě jedna věc málo rozumný Lemmy (Nechci urážet, chci abys to změnil, pokusil se. Jsi zneužitý. Jen tvůj tělesný rozum, natož způsobem jak ho používáš dnes, ti stačit nebude. Je potřeba alespoň trocha grácie, milosti Boha, a tedy i pokory.)…

  Pravda i lež spolu běžně zaznívají společně. Také dnes na světě není mnoho lidí, kteří by byli ochotni a schopni ti pravdu sdělit, pokud bys byl vůbec ochoten ji příjmout, jakože dnes nejsi – ale to nic je to proces.

  Chceš znát pravdu? Nech se uzdravit a poslouchej, pravda zaznívá všude kolem, spolu s lží.
  Je to únavné? Tak žij v naději, že vše podstatné se nakonec dozvíš, pochopíš co vše Bůh pro Člověka učinil.

  Ekklesian

 139. Bela Lugosi

  Můj argument a argument Robina ve videu nezazněl.

  Tedy argument :

  NEMOC = STERILITA = HOMOSEXUALITA = DRAMATICKY SNÍŽENÉ FITNESS V INDIVIDUÁLNÍM PŘÍRODNÍM VÝBĚRU (samozřejmě nemoc má i širší význam, to rovná se neberte doslovně)

  Ostatně Nosorožcův argument je mimo, také bych mohl říct: dětská rakovina je způsob, kterým se příroda zbavuje přelidnění. Dětská rakovina tedy není nemoc. 🙂

  Tak zatím, jedu do pralesa! Čus kámoši, váš vítěz Bela 🙂

 140. toli

  Pochopitelně že zdejší troll bude reagovat jako první,a brzy se přidají další 😀

 141. Ateistum

  Pleteš se Belo v jednom: Le Penová, Wilders, Okamura a spol. jsou jedna a ta samá strana téže mince. Nejsou skutečnou pomocí lidem, člověku. Většina z nich je přímo ze stejného tábora jako váš nepřítel, ke kterému se ovšem jako k nepříteli nechováte a proto sklízíte co sklízíte.
  Všichni, volení i nevolení, pracují proti člověku, lidem. Ale budou to právě vaši vůdci, kdo se obrátí proti nevěstce, vy lidé se chováte jak mravenci bez vedení, ovce vedené na porážku.

  Ekklesian

 142. Bela Lugosi

  Já reagoval věcně Mrtvičko, nikde od tebe nevidím racionální vyvrácení svého názoru uvedeného v předešlém příspěvku. Zajímavé, jak mě prý „nečteš“, tak stejně nějak často reaguješ, i když mimózně. 😀 No co taky chtít od „agnostika“, který tvrdí, že žádný bůh není a od buzny, která si vzala ženu a velkou část života jí lhala a žila v sexuálně neuspokojivém vztahu. Nedivím se, že tě mrtvice zastihla tak brzo. Racionalitu od tebe nečekám, ani od nosorožce, toho dobře popsala Medea. 🙂

  Tak zatím, váš vítěz Bela. 🙂

 143. toli

  No vždyť jsem to říkal,známá sestava Ateistum a Bela,ještě chybí Tonda 😀

 144. Bela Lugosi

  A tady máme Mrtvičku, Nosorožce a chybí vám tu už jen Ožrala 🙂

  Na tohle reaguj: NEMOC = STERILITA = HOMOSEXUALITA = DRAMATICKY SNÍŽENÉ FITNESS V INDIVIDUÁLNÍM PŘÍRODNÍM VÝBĚRU (samozřejmě nemoc má i širší význam, to rovná se neberte doslovně)

  Ostatně Nosorožcův argument je mimo, také bych mohl říct: dětská rakovina je způsob, kterým se příroda zbavuje přelidnění. Dětská rakovina tedy není nemoc.

  No co taky chtít od „agnostika“, který tvrdí, že žádný bůh není a od buzny, která si vzala ženu a velkou část života jí lhala a žila v sexuálně neuspokojivém vztahu. Nedivím se, že tě mrtvice zastihla tak brzo. Racionalitu od tebe nečekám, ani od nosorožce, toho dobře popsala Medea. Tak to prostě je. 🙂

  Tak zatím a někdy! Jedu do pralesa. 🙂

 145. toli

  @Lemmy
  Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana ? Píší že tragicky,což v jeho věku je docela neobvyklé takže by mne zajímalo jak ?

 146. Bela Lugosi

  „Nepřihlášený dělá chybu, když tvrdí, že kdo probírá kriticky homosexualitu, tak je latentní homosexuál, to by stejně tak on byl latentní nábožnej, když stále probírá náboženství. 🙂 To je mi ale logika 🙂 “

  Dobře napsáno. Tak ahoj! Běžím 🙂

 147. Lemmy

  Toli: Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana ?

  Naozaj neviem. On nebol humanista, takže som sa o neho nijako nezaujímal. Dnes som sa išiel pozrieť na tabuľu, a tam bolo, že zomreli dvaja vo veku 30 a 40 rokov. Z toho som viac smutný. Chodím denne, a keď vidím, veky ako 103, 98, tak OK, ale príde mi ťažko, keď vidím roky ako 20, 25, 30.

 148. Lemmy

  Ateistum: Pravda i lež spolu běžně zaznívají společně.

  Prestaň hľadať pravdu v náboženských ideológiách, a pochopíš.

 149. Lemmy

  Toli: Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana

  Keď zomrel Rehák, žiaden český ateista neštekol. Nemám teda dôvod vyjadrovať sa k nejakému cudziemu človeku.

 150. Tonda Vlas

  Toto jsem napsal na šarlatánku mému internetovému příteli z Brna Sardanapalovi:

  Sarde, kdyř bych já v říjnu ve špitálu přiznal, že za mou prasklou ledvinu vlastně může Mars, tak skončím po propuštění z urologie na dlouhou dobu v pozorování v šaškécu. Jako je někdo náměsíčnej, tak já jsem námarsovitej, jak jsem zjistil. Jenže mám jednu výhodu, že na rozdíl od měsíčních fází, které se střídají po měsíci, je ta fáze Marsu. která mě ovlivňuje, přichází pouze jednou za patnáct let, ale pak trvá několik měsíců v kuse. Proto jsem poněkud lhal, že za ten karambol s ledvinou může chlast, i když při rozboru krve ve mě vůbec žádný nenašli. Jenže Hvězdoun, jako morální zrůda, se toho hned chytil. A teď mě to jelito z mozkem dipodoka, přesto že se chlubí, že měl ze státnic 1, 1, 2, 2 a přitom dělá pouhého učitele tělocviku na prvním stupni, naštvalo tak, že mě pomlouvá na fórech, kam já vůbec nelozím. Ten Hvězdoun zcela překročil míru.

 151. Tonda Vlas

  toli
  22.05. 2019
  No vždyť jsem to říkal,známá sestava Ateistum a Bela,ještě chybí Tonda
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Ateistum občas čte podivné konspirační spisy, kterým dle všeho očividně věří i když jsou to vyložené nesmysly. Jako kdysi můj přítel Didus už dnes na zaniklých a zcela smazaných Křesťanských diskuzích. Nevěřící tamní účastník s nickem Spitfire mu napsal, že pokud bude takto pokračovat, že brzo skončí v ajnclíku. Já jsem zcela jiný, než Ateistum. Jenže Bela, i když je pro mne určité jeho výrazivo, jako je Mrtvička vůči člověkovi, který prodělal iktus zcela nepřijatelné, se mě poslední dobou začíná líbit. Jeho hru jsem prokoukl pozdě ale přeci jenom. On tu ze sebe jako multinick dělá na oko gumu, ale nakonec mi docvaklo, že mu to v jeho mozkovně ve skutečnosti velmi zdravě pálí. Pěkné zrdcadlo vám tu pokrytcům nastavuje. Jenže to vy nedokážete pochopit.

 152. Lemmy

  Tonda, vravíš, že pokrytci. Ktorí? A čo je konkrétne pokrytecké? Pokrytectvo musí vyplývať priamo z citovaných názorov, ktoré sú tu v diskusiách napísané.

 153. toli

  @Lemmy
  Tonda, vravíš, že pokrytci. Ktorí? A čo je konkrétne pokrytecké? Pokrytectvo musí vyplývať priamo z citovaných názorov, ktoré sú tu v diskusiách napísané.

  Vždyť říkám že má popletené definice a obsahy slov.

 154. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Ano, homosexualita je jedním z regulačních mechanismů, kterým příroda omezuje přemnožení populací savců a ptáků.

  @Bela Lugosi
  Mechanismy, které spouštějí rození homosexuálních dětí, jsou pravděpodobně založeny na detekci hustoty populace, ne celkového počtu. Podobně to funguje u kobylek, kdy při malé hustotě populace se líhnou jedinci uzpůsobení k usedlému životu a při přehuštění jedinci schopní letu v masových hejnech do jiné krajiny (a dá se to i modelovat v umělých podmínkách).

  Starozákonní Židé žili v městských aglomeracích v nahloučení, připomínajícím slumy ve městech 3. světa, proto „měli nárok“.

  Fitness coby regulace homosexuality v přírodním výběru taky nefunguje, protože je prokázáno, že sestry homosexuálů jsou statisticky významně reprodukčně úspěšnější (mají více potomků, na které přenášejí geny i svých homo bratří) a jejich potomci jsou spoluopečováváni bezdětnými homosexuálními strýci, což zvyšuje pravděpodobnost jejich dožití do dospělosti a získání sociálního statutu spojeného s možností založit rodinu (pochopitelně v zemích, nepostižených podzvířeckým barbarstvím judaismu a jeho odvozenin).

 155. Bela Lugosi

  „Mechanismy, které spouštějí rození homosexuálních dětí, jsou pravděpodobně založeny na detekci hustoty populace, ne celkového počtu.“

  Ha ha ha, proto je homosexuálů pořád okolo 4% v generaci nás i našich rodičů a prarodičů, na Islandu i na Jávě. Jasně… 🙂

  Takže dětská rakovina je možná taky o hustotě obyvatel a není to žádná nemoc. Jasně. 🙂

  Sněte dál. Nosorožci a Mrtvičkové. Zatím 🙂

 156. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Nedávno jsem se dověděl, že prominentní členkou tvých „Humanistů“ v Německu, je paní Sabina Lauterbachová – Schnarrenbergerová, bývalá spolková ministryně spravedlnosti a autorka velmi kontroversního a velmi nespravedlivého zákona §1631d spolkového občanského zákoníku, který je evidentně v rozporu se Spolkovým Základním Zákonem (ústavou) a že většina těchto němechých „humanistů“ je v tomto stejného smýšlení jako ona.

  Lemmy, na rozdíl od pokryteckého toliho proti tobě vůbec nic osobně nemám, naopak, jsi mi poměrně sympatický, ale poté, co jsem se toto o tvém spolku dověděl, se mu budu nadále jako pokryteckému spolku vyhýbat obloukem. Ani mé smýšlení o zdejších ateistech není valné, na rozdíl od německých ateistů z Nadace Giordana Bruna.

 157. Tonda Vlas

  @toli

  To píšeš proto, aby ses ospravedlnil.

 158. Tonda Vlas

  I když u toliho a podobných případů se jedná o pokrytectví částečně nevědomé, které není pro každěho očividné. Ale já to za pokrytectví přesto považuju. Jeho motivace je pro mě nasnadě. Diabetes mnohé napovídá.

  Za druhé, aby homoděj žil s ženskou manželkou, to už je pokrytectví očividné. Není totiž tak plně vyhraněný a tak to zvládá. Jsou ale homodějové jako je Hvězdoun, kteří by toto nikdy nezvládli. I nevlastní syn jedné mé bývalé bytné byl takový. Rekl mi, že ženy, ať jsou jakkoliv na venek pro někoho krásné, že mu připadají odpornější než ropuchy a že jakýkoliv fyzický kontakt s nimi, je zcela vyloučený. Pokud žila jeho nevlastní matka, která dělala vychošku v pasťáku, tak si mi dát návrhy nedovolil a to co je přede mnou úzkostlivě tajil aby se to prý ode mě jeho nevlastní matka nedověděla. Návrhy mi udělal až po té, co skončila jako zcela slabomyslná v šaškécu, takže mu to už bylo jedno. Samozřejmě, že jsem ho odmítl a potom už jsme se nikdy neviděli, protože v tom městě už 32 let nebydlím.

 159. Bela Lugosi

  Ty Němci to zatím hrajou líp jak my, to nemá cenu ani sledovat, to jdu radši do moře si zaplavat. Český hokej poslední dobou nic moc. Snad se to zlepší.

 160. Lemmy

  Tonda, len overujem, aby nedošlo k nedorozumeniu. Myslíš túto političku? Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Čítam, že: „Sie war Mitglied des Beirats der Humanistischen Union.“ Čiže sa píše, že bola členkou nejakého poradného zboru Humanistickej únie. Názov Humanistische Union nenachádzam medzi členmi Humanists International (HI). Sú rôzne humanistické organizácie, ktoré majú síce v názve slovo humanistický, ale s našimi cieľmi, postojmi a názormi sú nezlučiteľní. Mylne si namýšľaš, že keď bola kedysi členkou nejakého združenia, ktoré má v názve humanistické, že to má niečo spoločné so mnou alebo všeobecne s humanistami podľa HI. Na Slovensku je tiež slobodomurárska spoločnosť s názvom webovej stránky humanizmus.sk. To laika popletie. Potom máme na Slovensku aj nacionalistov, ktorí o sebe hovoria, že sú humanisti. Ak nejakí ľudia, o ktorých budeš mať zlú mienku, nie sú súčasťou svetového členstva v Humanists International, tak ma takí ľudia nezaujímajú, lebo iste sa dá predpokladať, že názorovo si budeme vzdialení. Mňa nespájaj s nejakou Sabinou. 😀

 161. Lemmy

  Bela: to jdu radši do moře si zaplavat.

  Ty si naozaj silný veriaci. A čo tak si najprv spraviť kurz plávania? Si myslíš, že prekonáš Ježiša? Ten sa tiež neutopil.

  Inak, ty si už asi všade bol. Bol si aj na Mesiaci?

 162. Lemmy

  Tonda: Za druhé, aby homoděj žil s ženskou manželkou, to už je pokrytectví očividné.

  To je neférové, pretože nábožní ľudia sa snažia práve o to, že aj keď je niekto homosexuál, mal by vydržať, a vo viere žiť v manželskom zväzku. Celý čas toto hlásajú, a podporujú homosexuálov, aby žili so ženou. Čiže pokrytecké sú náboženské organizácie. Vatikán a spol. s r. o.

 163. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Já tě osobně s tou Sabinou nespojuju, ty máš názory jiné. Vypadá to, že si o tom budu muset zjistit více, abych pak nedělal předčasné unáhlené závěry, k čemuž mám sklony.

 164. Lemmy

  Tonda: ale poté, co jsem se toto o tvém spolku dověděl

  O mojom spolku si nenapísal ani jedno slovo. Hľadaj Humanists International alebo EHF – Európsku humanistickú federáciu. Tie môžeš kritizovať, pretože som ich členom. Môžeš kritizovať Nemecký zväz humanistov (NZH) alebo Giordano Bruno Stiftung. A zasa si nenamýšľaj, že keď je niekto členom niektorej z organizácií, ktoré patria k HI, že daný človek má dobrú povesť. Ja som v ostrom spore s jedným členom humanistickej organizácie, ktorý ako bývalý eštebák a doterajší komunista šíri fašistickú demagógiu. Akonáhle ho niekto za niečo skritizuje, alebo keď on s nejakým názorom nesúhlasí, tak začne na oponenta používaš výrazy ako chazar, žid, sionista, sionfašista, lokaj Mosadu alebo CIA. Nie som nadšený z takého humanistu, ale ide o jeho osobné názory, ktoré sú úplne ignorované v humanistickej organizácii. Je síce člen, možno ho nechcú alebo nemôžu vylúčiť. Pozadie neviem. Len vravím, že netreba mať slepé oči.

  Tonda, tá žena podľa mojich strohých informácií, ktoré som si teraz prečítal na webe, na Wiki, nie je humanistkou podľa Humanists International. Humanists Internation je aj poradným orgánom pri OSN, a to už niečo znamená.

  Napríklad majster slobodomurárov Peter Bu na Slovensku nemá nič spoločné s Humanists International. Oni si idú vlastnou cestou.

 165. Bela Lugosi

  Vždy když něco píšu, pokud to nenapíšu předem jinak a neupozorním na to, si tam můžeš dát do závorky, že to může být matrix. I to plavání. Ahojky a dobrou 🙂 Váš vítěz Bela. Němci poraženi, pokud to není jen matrix (pro Nosorožce píši explicitně) :))))

 166. Lemmy

  Správne. Mal by si zakaždým napísať toto: pokud to není jen matrix.

  Lebo inak vyzeráš ako pacient psychiatrickej nemocnice. Keby si tu doložil aj svoju lekársku správu, hneď by bola s tebou lepšia diskusia. 😀

 167. Tonda Vlas

  On tak vyzerá, a proto jsem si to o něm zpočátku i myslel. Jenže přes jeho nehoráznou trollovitost zjišťuju, že jeho příspěvky ve skutečnosti, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá, mají logickou hlavu i patu. To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

 168. Tonda Vlas

  K tomu ještě dva názory:

  Když se o někom řekne, že má vychování řeznického psa, zní to jako urážka. Jen
  málokdo ví ,že řeznický pes je vlastně rotvajler. Navzdory hanlivému rčení bývá jeho
  chování velmi ukázněné. Postavou bývá rotvajler hromotluk, ale právě postava zápasníka
  težké váhy se především podílela na jeho oblibě. Původní předky má společné s ostatními
  dogovitými psy – římské molossy a později i psy honácké, nikoliv však pastevecké. Jejich
  úkolem bylo ohraňovat a usměrňovat stáda hnaná jako živý proviant za řimskými legiemi
  při dobývání Evropy

  a

  18. a 19. století byl velký řeznický pes rozšířen po celé Evropě. Všude to byli silní psi s krátkou, patrovou srstí a téměř ve všech případech se jednalo o hnědé, žluté nebo černé psy s bílými a hnědými znaky. Tito psi sloužili jako pomocníci a průvodci sedlákům, pastevcům na salaších, řezníkům a trhovcům. Hlídali dvory a domy, byli společníky a ochránci svých majitelů a jejich rodiny.

  Kdo jiný má obyčejné lidi chránit před takovými pomatenci, jako je toli, o němž je evidentní, že pokud je pravda to, co o sobě píše, že udělali kozla zahradníkem.

 169. toli

  @Tonda Vlas
  To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

  Jsi prostě idiot, který nezná význam slova pokrytectví ,na což jsem si už zvykl.Všimni si že s multinickem vůbec nekomunikuji protože ani nemám potřebu jeho šplechty číst natož na ně nějak reagovat.Že jeho příspěvky mají nějakou logiku jsi si všiml jen ty,což mne taky nijak nepřekvapuje 🙂

 170. toli

  @Lemmy
  Která slovenská politická strana odpovídá nejlépe tvému přesvědčení ? Ptám se protože chci porovnat a zda máme v Česku nějaký ekvivalent.
  Mé názory a postoje nejlépe korespondují s Piráty,ze 71 % se shodujeme.
  Jinak bych asi neměl koho volit.
  Je zvláštní že jsem včera potkal člověka který ví že vyhodí hlas když to dá svobodným anebo zeleným a přesto to udělá.A to vůbec neberu v úvahu že svobodní mají se zelenými značně nekompatibilní ideologie.

 171. Lemmy

  Toli, pochop ma, idú voľby, ktoré sú tajné pre občanov, a toho sa držím. Komediant Martin Daňo (GINN) o mne už aj v televízii rozprával. Bolo príjemné, aký bol vytočený. On o mne hovorí, že som člen alebo sympatizant strany Sloboda a Solidarita. Táto strana ma veľmi slušné zázemie. Majú už tak vytvorený program, že majú odborníkov pre všetky ministerstvá. Naproti tomu na Slovensku máme aj komediantov ako Andrej Hryc, ktorý ako samočlen (jeden člen svojej vlastnej strany) kandiduje do Európskeho parlamentu. Vybudovaná strana má 14 kandidátov, čiže úplný počet. Čo je to, akože sa ministranu, keď nie je Hryc schopný zozbierať, hoci aj z krčmy, bratislavskej kaviarne, z pod mosta… 14 kandidátov. Hryc robí z politiky frašku. Inak, na Slovensku už máme moratórium PRE i PROTI kandidátom, tak nechcem to prehnať. Matovič sa vzdal v prospech Róma Polláka, lebo preferencie svedčia o tom, že do EÚ sa dostanú nacionalisti, protirómsky naladení.

  Matovič: Budem hrdý na Slovensko, ak bude Peter Pollák prvý rómsky poslanec za Slovensko v Európskom parlamente.

  Z komunistických strán máme 2 výrazné strany s volebným potenciálom blízkym k nule. KSS a VZDOR – stranu práce, tie idú teraz spoločne v koalícii, očakávajú tak väčší počet hlasov.

  Napríklad ako jediný kandidát zo všetkých kandidátov Karol Ondriaš otvorene hovorí o potrebe odluky cirkví od štátu, o ochrane ateistov v Európe.

  Na Slovensku sú politici pokakaní z témy o odluke. Pritom ide o 7. bod z hlavnej požiadavky v roku 1989. Ako rýchlo klérus pochopil, že tá požiadavka je pre nich nevýhodná. Slúžila len na ohlupnutie národa.

 172. Lemmy

  Toli, žiadna strana nezodpovedá môjmu presvedčeniu. Robím však kompromisy. Nechcem totiž, aby môj hlas prepadol vo voľbách len tým, že sa nezúčastním volieb. Dávnejšie ma politika nezaujímala, nesledoval som voľby. Mal som iné starosti. Ľudia išli voliť, a ja som išiel na prechádzku, na výlet, do lesa. Od roku 2006 sa však aktívnejšie zapájam cez internet aj do politického diania. Demokracia by aj ušla, keby neboli extrémy. Som unavený z tých populistických rečí, že treba zobrať roxory, a povraždiť súčasných politikov ako sa to stalo s rumunským prezidentom Nicolae Ceausescu. Pritom Rudolf Vaský za mlada po roku 1990 bol v hnutí 3. cesty, čiže ani nie socializmus, ani nie kapitalizmus. A dnes je len obyčajný šašo a provokatér. 3. cestu nakoniec úspešne vyhrala strana SMER – sociálna demokracia, ani ryba, ani rak. Strana živená oligarchiou. Sám Fico sa chváli, že k peniazom prišiel vlastnou hlavou.

  Dobre mi reže Noam Chomsky, kvôli ktorému mám spor so slovenskými humanistickými fašistami (i to je možné), ktorí sa vnímajú ako vlastenci, ale pri každej príležitosti zvyknú pripomenúť, že je Žid. Oni to napíšu negramotne s malým ž, ako keby vyznával židovské náboženstvo. Pritom je ateista. A rodičov si nikto nevyberá. Taký je život. Akurát slovenskí hejslováci, náckovia, to zneužívajú.

  Nevolil som Zuzanu Čaputovú, ale beriem to ako skvelý výsledok, máme totiž prvú prezidentku.

 173. Lemmy

  A v strane SMER – SD je Ľuboš Blaha.

  Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Kandidoval za stranu SMER – sociálna demokracia. Je zároveň predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.

  Má titul pred zadkom, i v riti, a trepe nezmysly. Blaha sa chváli: „Po štvrté, ľavica. Tú už dlhé roky celú zastrešuje SMER-SD, ktorý v sebe zahŕňa všetko od krajnej ľavice (Blaha) až po stred (Pellegrini). Naľavo od Smeru je len KSS.“

  Tak dostal slovnú nakladačku, aký je nevzdelaný. Ľudia majú tituly, ale sú im zbytočné. Akurát majú z toho vlastný finančný prínos. Blaha je bláhový. Hanbí sa za neho aj sám predseda vlády.

 174. Lemmy

  Chcem tým len povedať, že na Slovensku sú viaceré ľavicové strany, len nevedia osloviť voličov. Keď idem do obchodu, tak tam postávajú žobráci. Je mi ťažko toto prežívať. Je to silne deprimujúce. Sám sa otáčam, aby som prežil, mám dlhy, tak z čoho dať ešte žobrákovi? Toto je moja politická otázka. Ficov SMER rozdáva peniaze zo štátu oligarchom. Tak ostanú len omrvinky pre občanov. V roku (asi) 2010 povedal, že v roku 2014 už nebude v politike. Dofrasa s ním!!! 🙁 A napriek tomu sa neustále pchá do politiky. Vykopli ho z funkcie predsedu vlády, a on sa začal tlačiť na funkciu predsedu Ústavného súdu, aby sa do konca života zabetónoval.

 175. Lemmy

  Som humanista, takže sledujem politiku v širšom rámci. Na Slovensku sa málokto hlási k humanizmu. A tu som zasa s tými humanistami v konflikte. Čo mám z toho, že Blaha sa hlási k humanizmu, je ateista, ale zároveň až príliš arogantný. Ondriaš je v KSS, je ateista, humanista, ale niektoré jeho vyjadrenia sú cez čiaru. Takže, máš niečo, ale je to slabý odvar. Sulík je ateista, ale nevadí mu, keď ho katolík požiadal, či môže vyvesiť kresťanský kríž v NR SR, v parlamente. Tiež mäkký. Mňa už rozčúlilo len to, že bavorská vláda nariadila, aby vo všetkých štátnych budovách viseli kresťanské kríže. Pozri: Bavorsko prikazuje kríže do štátnych budov. Humanisti protestujú.

  Humanistom ide o to, aby čo najväčšiemu počtu ľudí, teda celkovo ľudstvu, sa žilo dobre, šťastne, spokojne… akurát, že v praxi je to ťažko realizovateľné.

  Piráti sa tiež na Slovensku snažia presadiť.

  Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom Pirátska strana

  Prípravný výbor politickej strany s názvom Pirátska strana (skratka názvu: Piráti) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

  Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

  Doba zverejnenia začína plynúť dňa 06. 05. 2019 a končí dňa 01. 11.2019.

 176. Ateistum

  Volby byly a jsou na hovno!

  Europarlament je banda budižkničemů živených lidmi, kteří jsou potřeba jen proto aby lidi měli naději na to, že vše může být zase jednou lepší a podle nich, na to aby žába mohla být o chvíli dýl vařena. Horší jak potěmkinovská vesnice.

  Vše vytváří nevolení, komise EU, vy jim dovolujete vyslovit a prosadit cokoli chtějí. K hlasování parlamentu se podle dnes platných „zákonů“ (které si kdykoli změní jak budou potřebovat, brzy se již ani s tím nebudou muset obtěžovat pokud nezasáhnete) nemusí přihlížet. Něco jako případné referendum v Česku, k jehož výsledku se nemusí přihlížet.
  Slouží tedy jako jakýsi barometr nálad, shromaždiště žádaných „názorů a výsledků“, nástroj který lze zmanipulovat (i když hlasuje se o koze a jedná se později o voze) a následně národům tvrdit „hlasovali jste“,…

  S nepřítelem i zrádci národa a vlasti se bojuje, se zbraní v ruce!

 177. Bela Lugosi

  Máš smůlu, nosorožče, to ty jsi říkal, že ateismus je nevíra a pak, že podle tebe bohové jsou lidské výmysly, tedy nedokázaná víra, že bohové neexistují jako entity.

  Zato matrix je logická možnost a nevíme, jak je pravděpodobná, viz. profesor logiky Peregrin a další. Máš smůlu, do ústavu patříš ty sám. Ale tady si můžeš s Mrtvičkou notovat. 🙂

  Volím SPD, chci skutečný liberalismus. Tak zatím a někdy! 🙂

 178. Tonda Vlas

  toli
  24.05. 2019
  @Tonda Vlas
  To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

  Jsi prostě idiot, který nezná význam slova pokrytectví ,na což jsem si už zvykl.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

 179. toli

  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

  Nikdo nemůže za to že si vytváříš vlastní významy slov, ani Lemmy ti nerozumí ale ví čo je pokrytectvo a obávám se že nikdo (snad krom multinicka) tě tady nebere vážně protože máš popletené definice.

 180. Lemmy

  Toli: Je to zvláštní,ale na „křesťanském“ Slovensku má KDH podobné preference…

  Na Slovensku chcú katolíci žiť šťastne. Nepáči sa im mentorovanie zo strany zakonzervovaných politikov. A to dokonca tých kadehákov považujú kuffovci za mäkkýšov. Kuffa je veľmi veľký extrém na katolíckej politickej scéne. Osloví podľa mňa len zopár bigotných katolíckych fanatikov. KDH prakticky skončilo, keď z hnutia odišiel idol Čarnogurský.

 181. Lemmy

  Pokrytec je neúprimný, falošný človek; kto sa pretvaruje, robí sa naoko lepším, než je v skutočnosti; falošný človek.

  Pokrytectvo je pretvárka, falošnosť.

  Ja to v bežnom živote vnímam tak, že ak niekto jedno hovorí, a druhé koná, je pokrytec. Rozpor medzi tým, čo hovorí, hlása, presadzuje, a sám nedodržuje, je pre mňa pokrytecké správanie.

 182. Lemmy

  Bela: Volím SPD, chci skutečný liberalismus.

  Tak toto je lepšie, ak tvoj psychiater nebude čítať. Hneď by ti nasadil silnejšie sedatíva. 😀

  SPD: Ne islámu! A prečo nie aj kresťanstvu. Veď je veľa kresťanov, ktorí zabíjajú lekárov.

  Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku. Tak to hej, skutočný liberalizmus!!! 😀 😀 😀

  Bela, prečo neoznámiš svojmu psychiatrovi, že ti nasadil slabé, neúčinné lieky. Povedz mu, že čo tu píšeš. Ak ho budeš pravdivo informovať, myslím si, že sa z toho vyliečiš.

 183. Lemmy

  Ateistum napísal: Něco jako případné referendum v Česku, k jehož výsledku se nemusí přihlížet.

  Je to tak? Ako v Spojenom kráľovstve? Lebo na Slovensku, ak je referendum platné, tak referendová otázka sa prijme ako zákon. Ústava SR, článok 98/2:

  Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

 184. toli

  @Lemmy
  Klídek,multinick stejně nemá jako nesvéprávný volební právo 😀

 185. Bela Lugosi

  „Klídek,multinick stejně nemá jako nesvéprávný volební právo“

  Píše mrzák po mrtvici, buzna která žila se ženou celý život … 😀

 186. Bela Lugosi

  Psychiatři se spíš zabývají lidmi, kteří neudrží jednu myšlenku, třeba řeknou: A) ateismus je nevíra a za pět minut B) věřím, že bohové neexistují (byť jinými slovy)… Psychiatři se zabývají lidmi jako je náš Nosorožec. Ostatně sluníčkáři a pseudoliberálové jsou přecitlivělí, to už víme. Po prohře Hillary Clinton a výhře Trumpa jich asi polovina chodila pro prášky na spaní nebo na náladu … 🙂

  „Liberál“, který vítá antiliberální islám, je multikulturní, ale ne liberální, „liberál“, který je pro vynucené (neliberální) kvóty, je pro omezování svobody slova kvůli údajným „fake news“ či kvůli „nenávisti“, není liberál, ale neomarxista, to se týká tebe a tvých stran. Ne mě a SPD a Le Penové. Uvidíš po volbách, kdo posílí a kdo ne. 🙂

 187. Bela Lugosi

  Tak Toníku, už jsem bohužel vyštval Hvězdouna ze 3 webů. Nejdřív tady, pak přestal psát na šarlatánku, kam si mě pozval ty a teď už prý kvůli mě odchází i z Granosalis. 🙁 Co bez něj budeme dělat? 🙁

  Tak zatím a někdy! Váš vítěz Bela, jdu plavat, pokud to není matrix 🙂 :))))

 188. Ateistum

  Tohle máš, Lemmy, výňatek z rozhovoru s panem Tomským:

  Británie dostala odklad na ratifikaci své dohody s EU do 31. října a nelze předpokládat, že by byl rozpolcený parlament schopen tak či onak ve věci rozhodnout. Tři čtvrtiny poslanců vystoupit z Unie vůbec nechtějí, nejsou ale ochotni setrvání v Unii odhlasovat, obě hlavní strany i sněmovna totiž několikrát slíbily, že rozhodnutí plebiscitu platí a pravicoví novináři jim to neustále připomínají a obviňují je ze zrady, tak jako většina voličů brexitu.

 189. Ateistum

  Bela: „Liberál“, který vítá antiliberální …

  A tím pádem je i (zde rozebíraný) pokrytec, což ale nevidí. Pokud zlo páchá plánovaně, je mu to jedno, ale pravděpodobně nebude chtít mít dehonestující ho nálepku.

 190. Tonda Vlas

  toli
  24.05. 2019
  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

  Nikdo nemůže za to že si vytváříš vlastní významy slov, ani Lemmy ti nerozumí ale ví čo je pokrytectvo a obávám se že nikdo (snad krom multinicka) tě tady nebere vážně protože máš popletené definice.
  ————————————————————————————————————-

  Milý toli. popsal jsem tě tu zcela realisticky. jenže ty se z toho mocí nermo vykrucuješ.

 191. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  24.05. 2019
  Tak Toníku, už jsem bohužel vyštval Hvězdouna ze 3 webů. Nejdřív tady, pak přestal psát na šarlatánku, kam si mě pozval ty a teď už prý kvůli mě odchází i z Granosalis. Co bez něj budeme dělat?

  Tak zatím a někdy! Váš vítěz Bela, jdu plavat, pokud to není matrix :))))
  —————————————————————————————————————

  On na šarlatánku čmárá furt, jako anonym. Jenže mu to není vůbec platné. Já Hvězdouna okamžitě poznám. Jenom lituju, že nejsem homoděj. Ale já mu tu mladou manželku – boučka přeju. Ať si po letech odříkání, kdy se chtěl dokonce od MUDr Zvěřiny chtěl kvůli jeholetničářství vykastrovat, užije. Jenže to neměl tehdy chodit za psychietrem – sexuologem, ale měl jít za veterinářem. Ten by ho, cashewmandle, vymiškoval na to tata. Jenže to by už by nemohl prožívat současné štěstí se svojí současnou mladou mnželkou – ve skutečnosti s boučkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *