O ateismu

Otázky a odpovědi

Pokud se z nějakého důvodu zajímáte o ateismus, určitě chcete vědět, jak ateisté vidí sami sebe a jaké odpovědi mají na základní životní otázky. Zde naleznete seznam otázek a odpovědí na to, co to vlastně je ateismus ve své praktické formě. Jejich cílem není přesvědčovat předsvědčené, ani dokazovat věřícím, že se mýlí. Naopak se jimi snažíme přispět k základnímu pochopení našich postojů.

Dialog ateisty a křesťana

Šavel Pavel a Hloupý Honza se baví o ateismu a křesťanství. S pochopením se snaží vyjasnit si své postoje a pochopit postoje toho druhého. První dialog se ptá, odkud se berou naše morální postoje a dospívá k tomu, že jak ateisté, tak křesťané jsou na tom velmi podobně.

32 thoughts on “O ateismu

 1. Aleš Kaňka

  Dobrý den,
  vaše stránky jsem zatím důkladně nepročetl, hned na úvod jsem ale narazil na dvě hrubky.
  Mnoho z nich považujeme za příliš omezujících a nevystihujících realitu. (považovat za co, ne za čeho)
  Všechny pravidla lidského chování (všechna)
  Opravte si to, abyste zbytečně nedávali teistům ostrou munici.
  Zdraví
  ak

 2. Slávek ČernýSlávek Post author

  Jéje, hrubek tady bude 🙂 Každopádně díky a opravíme to.

 3. Jiri Ruppert

  Dobrý den,
  myslím, že by bylo zajímavé a smysluplné zkusit na těchto stránkách rozvíjet reálný dialog mezi věřícími a ateisty. Ten, který tu je – jakkoliv je docela dobře udělaný – je přece jen fiktivní a nese pečeť jednostrannosti. Pomohlo by to ke vzájemnému poznávání a odstraňování předsudků. Sám jako nevěřící magistr teologie bych se docela rád zapojil 🙂 Jinak stránky se mi líbí tím, že nejsou útočné ani nenávistné, snaží se spíše rozumět než soudit. J. Ruppert

 4. Slávek

  Dobrý den Jiří,
  díky za nabídku, jak byste si ten dialog představoval? Co pro to můžeme udělat? Každopádně je potřeba si uvědomit, že tady jsou stránky ateistického sdružení a z toho přirozeně plynou jistá omezení.

  Slávek

 5. Sam

  Tenhleten mezináboženský dialog si moc nedovedu představit… S katolíkama si můžem zahrát fotbal, ale tím to asi končí.

 6. Hraničář

  Dovolil bych si vyslovit názor vyplývající z mých zkušeností, že věřící o žádné dialogy nestojí. Resp. představují si je tak, že nevěřící přesvědčí a ti že uvěří. Pokud se dialog k tomuto závěru neblíží, věřící se většinou rozčilují.
  Pokud se podíváte na známé věřící – např. prof. Halíka, či P. Váchu, Maxe Kašparů a další, nikdy si k veřejnému a rovnoprávnému dialogu nezvolí vzdělaného ateistu. Vždy rozvíjejí monolog nebo dialog s jiným věřícím. Viz např. v ČTV povídání pátera Váchy s páterem Satoriou.

 7. Tlapka

  Víra vzniká ze strachu a bezradnosti. čstla jsem že člověk ztratil přirozené instinkty a takto si musel vytvořit Bohy a podobně

 8. Ivo

  A co když opravu existuje posmrtný život a vše co s tím souvisí a ateista se mílí? A nejen to, co když Bůh je? Jenom připustit hypotézu, že Bůh je, je z filosofického, argumentačního a logického pohledu důvodem se domnívat, že toto tvrzení jako protipól toho ateistického je na stejné úrovni. A pokud povedeme srovnávání obou pohledů, analýzy atd., vždy se dostaneme zpět k základní polarizované argumentaci, odkud lidskými silami nevzejde vítěz. A to z jednoho prostého důvodu. Věřící nahlížejí svou víru jako dar a osobní zkušenost. Vím, že mezi věřícími i mezi ateisty je velké množství těch, kteří pochybují. Přímá úměra bude, čím větší osobní zkušenost, tím pevnější víra a naopak. A na druhou stranu, čím větší pochybnosti tím větší prostředek k přesvědčování a možný dialog. Na druhou stranu víru nelze vymýtit. Už C. G. Jung docela slušně popsal na základě svých pozorování na svých pacientech a sobě samém, že člověk je nevyléčitelně náboženský, patří to do jeho biologické až genetické výbavy. Není to otázka prosté ztráty instinktů, které byly nahrazeny něčím sofistikovanějším, něco jako evoluční vývoj od ničeho k něčemu složitějšímu. Otázku bychom museli položit jinak. Proč je raději něco nežli nic? Kdo na toto bude umět odpovědět, tak ten dostane minimálně Nobelovou cenu.

 9. Azazel

  Není to na stejný úrovni! Dokazuje se existence, ne neexistence.

  Takže nejsou dlouhodobě žádné exaktní důkazy = bůh je možný, ale nepravděpodobný, není to přesně 50/50, bůh je logicky nadbytečný a nepravděpodobný, byť možný. A to ještě nevíme, který z těch bohů atd…

  Ateista neřiká, že bůh není, ale že spíše není a že na něj tudíž nevěří. A já říkám, že i kdyby nějaký byl, automaticky bych ho neuctíval. To podle jeho charakteru a podle toho, proč tolik nadbytečného utrpení ve světě atd…

  Hezký den a někdy 🙂

 10. mulit

  Ivo
  10.11. 2016
  A co když opravu existuje posmrtný život a vše co s tím souvisí a ateista se mílí? A nejen to, co když Bůh je? Jenom připustit hypotézu, že Bůh je, je z filosofického, argumentačního a logického pohledu důvodem se domnívat, že toto tvrzení jako protipól toho ateistického je na stejné úrovni. A pokud povedeme srovnávání obou pohledů, analýzy atd., vždy se dostaneme zpět k základní polarizované argumentaci, odkud lidskými silami nevzejde vítěz. A to z jednoho prostého důvodu. Věřící nahlížejí svou víru jako dar a osobní zkušenost. Vím, že mezi věřícími i mezi ateisty je velké množství těch, kteří pochybují. Přímá úměra bude, čím větší osobní zkušenost, tím pevnější víra a naopak. A na druhou stranu, čím větší pochybnosti tím větší prostředek k přesvědčování a možný dialog. Na druhou stranu víru nelze vymýtit. Už C. G. Jung docela slušně popsal na základě svých pozorování na svých pacientech a sobě samém, že člověk je nevyléčitelně náboženský, patří to do jeho biologické až genetické výbavy. Není to otázka prosté ztráty instinktů, které byly nahrazeny něčím sofistikovanějším, něco jako evoluční vývoj od ničeho k něčemu složitějšímu. Otázku bychom museli položit jinak. Proč je raději něco nežli nic? Kdo na toto bude umět odpovědět, tak ten dostane minimálně Nobelovou cenu.

  mulit: Všecko je pochopitelné a představa nějakého hybatele, prvotní příčiny, atd. tomu všemu rozumím. Ale jednosměrné ideologie ne. Proti dvěma nejznámějším bohům Jahvemu a Alláhovi stojí příliš mnoho důkazů.

 11. Azazel

  První příčina není zapotřebí, může být nekonečno příčin nebo něco může být bez příčiny. Máme zde teorii cyklického vesmíru atd… – vše se drží při zemi a není zde záhada navíc: bůh! Bůh by jinak taky musel mít svou příčinu a ta taky. Nehybný hybatel je blbost. Kontradikce. Vlastnost hmoty je pohyb, nepotřebuje hybatele a může být věčná. Velkých třesků mohlo být už nekonečně. A nikde není zapotřebí zvyšovat počet entit (vedle hmoty ještě jakýsi bůh či duch) – logická úspornost. Je to samozřejmě o pravděpodobnosti, nikoliv o jistotě.

  Pravděpodobnější je naturalismus a já jsem naturalista a ne pánbíčkář.

  Hezký zbytek týdne. 🙂

 12. mulit

  Mně se mnohem lépe baví s mnoha lidmi, třeba něcisty nebo nevyhraněnými, když apriori neodmítám stvořitele světa. Protože mě to nic nestojí a k ničemu to nezavazuje. Není to žádná ideologie, není to žádná kniha, nijak to neohrožuje nikoho. Proti tomu islám, judaismus a křesťanství jsou totalitní ideologie, barbarské, jednosměrné, vyhraněné. A reálně škodí. A hlásají uzurpaci moci. Ačkoli si křesťané nasazují masku lidské tváře. Co chtějí, řekl jasně jak Ježíš, tak apoštol Pavel.

  Ježíš: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.“

  A Pavel požaduje: „aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“

  Závěr: Křesťanství je totalitní ideologie.

 13. DarthZira

  Jen si zde dovolím připodotknout, že ať už je to jakkoli, ateista i věřící se může tak leda mýlit 😉

 14. mulit

  Bacha ateistům!

  Neříkej: „Jsem svým vlastním pánem,“ jinak tě Hospodin určitě ztrestá. (Sírachovec 5)

 15. Foxy

  Ad: „Jen si zde dovolím připodotknout, že ať už je to jakkoli, ateista i věřící se může tak leda mýlit 😉 “
  A taky přitom může vztyčit nový mylník na cestě k poznání…
  🙂

 16. Hosamen

  @toli
  Zajímavé
  ***
  Tak tuhle pohádku vykládal Halík jako důkaz, že bez víry člověk být nemůže.
  Problém je v tom, že když to na mne vytáhli věřící, odpověď byla jednoduchá: Věřím prokazatelnému, ne náhradě za náboženství.
  Stejně jako mi tvrdili, že ateista věří v neexistenci Boha a dostali odpověď: Pokud žiju a theos tedy bez boha, byl by nesmysl si lámat hlavu neexistencí bohů.
  Ateista nepotřebuje bohy, pokud věří něčemu jinému, pořád žije bez bohů a to další nerozhoduje.

 17. sunlion

  Víra v Boha mi připadá stejně podivná jako víra v židli. A odmítání existence Boha je stejně podivné jako odmítání existence židle. Kam se ztratily všechny ty filosofické práce, které se pojmu Boha věnovaly? Jak se mohlo stát, že pro theisty i atheisty se zúží Bůh na iracionální nadpřirozenou entitu (či autoritu)?

 18. Hosamen

  @sunlion
  Aristotelova logika: Pravda je prokazatelná.

 19. Hosamen

  @DarthZira
  Věřící Boha neprokázali.

 20. Petr TomekPetr Tomek

  @sunlion: „Víra v Boha mi připadá stejně podivná jako víra v židli. A odmítání existence Boha je stejně podivné jako odmítání existence židle. Kam se ztratily všechny ty filosofické práce, které se pojmu Boha věnovaly? “

  A kam se poděly všechny práce zabývající se éterem či flogistonem? No úplně stejně spadly mezi nepotvrzené hypotézy, jejichž naplnění se ani neočekává.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(fyzika)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Flogistonov%C3%A1_teorie

  Ono bylo takových víc, jen u ostatních nebyl odpor k jejich odmítnutí tak razantní.

 21. Egon

  Na něco sem přišel a přišel sem na to že jsem analitik všechno zkoumám věci ze všech možných úhlů.věřící to jsou zoufalci protože pokud není člověk zoufalec proč by za sebe nechal rozhodovat boha?slyšel sem názor že věřící jsou psychicky labilní že nikdo normální nepotřebuje hledat boha.

 22. Egon

  tak ste to nechtěli odeslat tak ste to neodeslali tak ze mne nedělejte vola že chyba zadejte emailovu adresu vždyt ta je tam pořád nebudu to už psát děte do háje to jste otevření všem diskuzím?jste trapní.

 23. Lemmy

  Pozor! Tu v diskusii sa v jednom komentári asi nedá vložiť viac ako 2 webové odkazy. Vtedy mohlo hlási nejakú chybu. Alebo to administrácia webu zachytí, zadrží. A vtedy by musel admin stránky povoliť komentár, aby bol viditeľný.

 24. Egon

  Žádného desatera přece není třeba tak at si to křestané strčí kam slunce nesvítí a neonanují s tím pořád dokola.Mám za to že každý normální člověk má podobné desatero v sobě takže desatero z bible je podle mého mínění neopodstatněné.

 25. Ekklesian

  Ne všichni Bohu patří, ne všichni mají zapsány zákony Boha ve svém srdci, ne všichni své myšlenky a činy posuzují, ne všichni (živí, lidé) naslouchají svému svědomí.

  Proto bylo dáno desatero i další zákony. Posloužili by i dnes, tedy by byli člověku ku prospěchu; kdyby o to ovšem stál a necítil touhu se vzpupně stavět proti všemu dobrému (jdoucímu proti zvrácenosti) obzvláště pokud je zde nějaká spojitost s Bohem Stvořitelem a vírou v to co pro člověka učinil a co přislíbil.

  Váš ateismus má také všechny znaky víry, takže nevěřím, ze nechápete jinověrce.
  Pokud se proti tomuto oznaçení bouříte, klidně můžete, ale to je vše. Zlý má právo a moc vyhovět touhám vašich srdcí a nabídnout vám alternativu víry v Boha a od Boha se tak odloučit. Navíc na vás na mnohých leží odplata za případnou zradu vašich předků, lidí co Boha odvrhli a zradili. Nad mnohými takovými se Bůh smilovává, ale obecně mají (do okamžiku probuzení k životu) sníženou ochranu před zlým (a tedy i zlem jitřeným v jejích srdcích) a tak jsou vydání ke zkáze. Proto morálka spolecnosti a společnost sama neustále upadá. Lidé jako vy jste jeden z mezistupňů, před blížícím se finálem.

 26. Egon

  Tak tomuto blábolení říkám slovní průjem.Nojo zase je tu někdo chorobně pobožný.Běž s tím k šípku troubo.

 27. Lemmy

  Ekklesian v podstate ani nemá na výber. Keby sa chcel zbaviť slovnej hnačky, tak by sa stal agnostikom, skeptikom, alebo až ateistom.

 28. Egon

  Jasně ty vole ekklesian to je ono chci se od boha odpoutat co nejvíce a to je můj životní cíl o to budu usilovat nejvíc ať žije svobodááááá.

 29. Ateistický laik

  Ekklesian: Váš ateismus má také všechny znaky víry, takže nevěřím, ze nechápete jinověrce.
  V tom případě my řekněte, čemu že věříme (v náboženském smyslu slova), jaké máme dogmata, rituály, svaté knihy, …?

 30. Svatý Jeronýmek

  „V tom případě my řekněte, čemu že věříme (v náboženském smyslu slova), jaké máme dogmata, rituály, svaté knihy, …?“

  1) Věříte tomu, že bůh neexistuje nebo spíš neexistuje nebo to je možné oboje a není to vyjasněné. Věříte že věřící nedali žádné důkazy. Věříte ve vědu,…

  2) Dogmata: Věřící nedali žádné důkazy (?), ateismus je nevíra (?),…

  3) Rituály: Vždy v debatě začnete vytahovat svá dogmata.

  4) Svaté knihy: Dawkins a spol.

  Krásný den všem přeje Kvantový Jeroným! 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *