Církevní restituce: Lenka Procházková, Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák píší dopis papeži

Lenka Procházková

Lenka Procházková

V České republice právě prochází parlamentem zákon o církevních restitucích. Tyto restituce budou probíhat za výhodnějších podmínek, než probíhali restituce běžné. Stát dokonce bude církvím vyplácet jakousi náhradu za majetky, které nebyly nikdy sepsány, řádně oceněny a jejich vlastnictví prokázáno. Bude to 59 miliard Kč.

Chartistka Lenka Procházková, nejhlasitější odpůrkyně tohoto zákona proto píše papeži otevřený dopis, kde se ho snaží seznámit s nespravedlivou situací. Vzhledem k tomu, že papež je hlavou Katolické církve, té církve, která byla zřízena hlavně kvůli udržení moci a majetku, její šance na rozumnou odpověď jsou nulové. Dopis by si hlavně měli přečíst ti, kteří budou věřící menšině vyplácet dalších 30 let kapesné, ve výši 40.000 Kč na jednoho křesťana, bez započítání státních příspěvků a vrácených polností.

Její jasný a srozumitelný dopis plně podporuji:

Duchovní obroda národa v tom smyslu, jak ji římskokatolická církev před více než dvaceti lety proklamovala, se tedy nesplnila. Naopak roste pohrdání vůči římskokatolické církvi a vůči jejím vrcholným hodnostářům měrou, která v moderních dějinách národa nemá obdoby.