Proč jsem ateista

Autor | 07.03. 2012

Jsem agnostik díky vědě, ateista díky pravděpodobnosti a anti-teista díky náboženství.

Matthew Cook, United States

19 thoughts on “Proč jsem ateista

 1. Petr

  Na to se dá odpovědět dvojím způsobem.
  1) Zatím mi nikdo neukázal, proč by měla mít pravdu Bible, tedy ti kteří ji káží, tvrdí neprokazatelné. Tomu se věřít nedá.
  2) Nevěřím ničemu, co se vnucuje jako nepřekonatelná pravda a současně příznivci napadají nevěřící. Nevěřím v ideologii, která prosazuje mučení, justiční vraždy, žádá majetek ale existenci svého Boha neprokázala.

 2. larry

  ten antiteismus už je na mě trochu moc, i když náboženství už ze své podstaty je diskriminační vůči odlišným, není potřeba klesat na stejnou úroveň. jako lidé nejsme dokonalí a jestli někdo má potřebu věřit v cokoli a nikomu tím neubližuje, nevidím důvod ho persekuovat. za pár staletí budou o náboženství stejně vyprávět už jen historici 🙂

 3. Slávek ČernýSlávek Post author

  V první části nesouhlasím (islám) a o druhé pochybuju (historici) 🙂

 4. Alexa Dovbuš

  Jsem ateista protože nemám rád vnucování zákazy a příkazy. Čarování odpustky kadidla vše mi to připadá neskutečně divné.Na druhou stranu by mě nepřekážel Budhismus je to jediné náboženství kde nic nezakazují a nic nepřikazují.

 5. Slávek ČernýSlávek Post author

  Myslím, že se dá tolerovat každé náboženství, jehož vyznavači aplikují svá pravidla jen na sebe a respektují pravidla ostatních a v případě společných pravidel potom neargumentují svojí vírou.

 6. protestant

  Setkal se někdo z vás ateistů s tím, že by mu bylo nějakým náboženství něco vnucováno? Myslím osobně.

 7. Slávek ČernýSlávek Post author

  Myslím, že u nás je to spíše otázka veřejného diskursu. Ale i toho je v naší zemi poměrně málo ve srovnání se světem.

  To je nakonec také příčina, proč je u nás tak slabá ateistická scéna.

 8. Peter Scheck

  Pro “bůh” Slávku, co to meleš!? Ty opravdu máš představu o veřejném diskursu ohledně ateismu mimo ČR?
  Ano, samozřejmě, že to probíhá, ale bavme se o malém procentu.
  Asi máš velké oči…
  Nicméně přiznávám, že na množství nezáleží.
  Bůh ví, kdo má pravdu.

  Peter

 9. Peter Scheck

  Larry: “…za pár staletí budou o náboženství stejně vyprávět už jen historici”.
  Milí Larry, tak tohle se dalo napsat třeba už před 300 lety.
  Tvoje teorie nějak selhává…
  Peter

 10. Slávek ČernýSlávek Post author

  Petere, ano mám o tom celkem přehled. Ateistická scéna je daleko silnější a aktivnější třeba už jen na Slovensku. A ano, jedná se o poměrně malé procento lidí, kteří to nějak aktivně řeší. Píšu snad někde něco jiného?

  Ono totiž být ateistou třeba v USA není vůbec jednoduchý.

 11. Hosamen

  Protestante, zažil jsem, že jsem byl pozván na návštěvu a zažil podmínku: Pokud nepůjdeš do kostela nedostaneš oběd. Později jsem šel ven a nešel do nedělní školy a přestal na návštěvy jezdit, prý kazím výchovu ale já jsem byl rodiči vychováván jako ateista.

 12. mulit

  Mimo jiné i bible ze mě udělala ateistu:

  Ježíš K.:
  1. Vyhrožoval peklem, věčným mučením
  2. Vyhrožoval že přijde jako zloděj v noci
  3. Nepřipouštěl pluralitu ani diskusi, naopak prosazoval totalitu a unifikaci
  4. Byl pověrečný, všude viděl démony
  5. Dával psychotické a utopistické rady: Nechej si vše líbit, kdo tě uhodí na jednu tvář, nastav mu druhou, uřízni si ruku, vyloupni si oko
  6. Nechal se vydržovat, krmit od ostatních
  7. To dobré od něj je čáry máry fuk

  Pavel z Tarsu:
  1. Bigotní žid, přezíravost k ženám
  2. Pověrečný přístup k odlišnostem
  3. Nenávist k životu
  4. Totalitní myšlení, unifikace
  5. Pronásledování lidí s jiným názorem, budiž proklet ten, kdo nevyznává, co on
  6. Bipolární porucha a další psychická onemocnění

  Hospodin (Jahve) ve SZ:
  1. Topí lidi
  2. Hází po nich balvany hořící síry
  3. Požaduje zvířecí a lidské oběti, aby se uklidnil
  4. Dělá intriky, nachytávky a la Jób, je schopen se sázet nebo chlubit údajnému úhlavnímu nepříteli
  5. Pořádá genocidní války
  6. Nabádá ke kamenování, má kriminální sklony i jednání
  7. Vyhrožuje, vydírá, vynucuje si uctívání

 13. Azazel

  “Vyhrožoval že přijde jako zloděj v noci”

  Toto mě pobavilo 🙂

  Je to myšleno doslovně nebo je to metafora, co myslíte? A pokud je to metafora, co to znamená? To co chcete, to co zrovna potřebujete ke svému výkladu…

  A pokud je to doslovné, opravdu to není nic hezkého, přijít k někomu jako zloděj a ještě v noci 🙁

 14. toli

  Znamená to že přijde nečekaně.Důvodem tohoto sdělení je to aby pomatení neustávali ve své bdělosti a víře a byli připraveni s lampami plnými oleje na vítání Krista Krále 🙂

 15. mulit

  1Te 5:2: Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
  2P 3:10: Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
  Zj 16:15: ‚Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu. ‘

  A dále Matouš 24 a 25 http://biblenet.cz/b/Matt/24
  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
  38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
  39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
  40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
  41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
  42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
  43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
  44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
  45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
  46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
  47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
  48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘
  49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
  50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
  51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
  1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
  2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
  3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
  4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
  5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
  6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘
  7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
  8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘
  9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘
  10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
  11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘
  12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘
  13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

  A dále o hřivnách atd. Pořád dokola…. Bacha, já přijdu! Bude to mega přepadovka!

 16. mulit

  Zatímco Jahve (Hospodin) ze starého zákona si liboval v dělání zkoušek, nachytávek, např. past na Adama a Evu, nebo sázka Hospodina se Satanem, kolik Jób vydrží, nebo zkouška nervů na Abraháma, zda je schopen zabít svoje dítě, tak Kristus je spíše v roli učitele, co vrazí nečekaně do třídy, když se žáci baví a udělá prohlídku aktovek a všechno pod lavicemi vyndat. A kdo to nebude mít v pořádku podle jeho představ, tak půjde tam, kde je pláč a skřípění zubů.

 17. sam

  Určitě je to Tajemství a má to symbolickej význam, jak vám řekne každej Halík… Jenomže tím ve vás neprobudí chuť pouštět si náboženství do života.

 18. Azazel

  Akorát mi Halík ještě nikdy nevysvětlil, jak se dá nějak exaktně ověřit, že zrovna jeho symbolický výklad je ten pravý 🙁 inu, asi stačí jen slepě věřit – jako vždycky, když jde o náboženství.

  Dobrou noc

 19. mulit

  Je tam ještě jeden rozdíl mezi Starým a Novým zákonem.

  V SZ Hospodin dělá především individuální zkoušky. Pokaždé s jinou postavou. Asi bylo taky méně lidí. V NZ jde o klasifikaci mas, hromadné třídění na bílé a černé. Ježíš prakticky nedělá nic jiného, než že rozdává nálepky. A všechno cejchuje. Včetně lidí.

Komentáře nejsou povoleny.