Mnoho věřících lidí si zaslouží naši úctu

Autor | 09.03. 2012

Když přišli misionáři do Afriky, tak měli Bibli a my jsme měli zemi. Řekli nám: “ Dovolte nám, modlit se.“ Zavřeli jsme tedy oči. Když jsme je pak otevřeli, my jsme měli Bibli a oni naši zemi.

Desmond Tutu

Normálně bychom tu Římskokatolického biskupa necitovali, ale Desmond Tutu je skutečně inspirativní osobnost. Tutu používá svoji autoritu a postavení k obraně utlačovaných. Osobně pomáhal s kampaněmi proti AIDS, tuberkulóze, chudobě, rasismu, sexismu a homofóbii. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu míru, v roce 1986  cenu Alberta Schweitzera za humanismus, cenu Pacem in Terris v roce 1987, Mírovou cenu Sydney v roce 1999, Gándího cenu míru v roce 2005 a Prezidentskou medaili svobody v roce 2009.

K tomu snad dodáme jen skvělý komentář z Facebooku:

Abychom dokázali objevit dobro v oddaném věřícím, musí mít schopnost pochybovat o své víře a pracovat nade vše pro dobro lidstva a ne jen pro církev a víru, ke které náhodou patří.