Církevní restituce: Lenka Procházková, Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák píší dopis papeži

Autor | 14.03. 2012
Lenka Procházková

Lenka Procházková

V České republice právě prochází parlamentem zákon o církevních restitucích. Tyto restituce budou probíhat za výhodnějších podmínek, než probíhali restituce běžné. Stát dokonce bude církvím vyplácet jakousi náhradu za majetky, které nebyly nikdy sepsány, řádně oceněny a jejich vlastnictví prokázáno. Bude to 59 miliard Kč.

Chartistka Lenka Procházková, nejhlasitější odpůrkyně tohoto zákona proto píše papeži otevřený dopis, kde se ho snaží seznámit s nespravedlivou situací. Vzhledem k tomu, že papež je hlavou Katolické církve, té církve, která byla zřízena hlavně kvůli udržení moci a majetku, její šance na rozumnou odpověď jsou nulové. Dopis by si hlavně měli přečíst ti, kteří budou věřící menšině vyplácet dalších 30 let kapesné, ve výši 40.000 Kč na jednoho křesťana, bez započítání státních příspěvků a vrácených polností.

Její jasný a srozumitelný dopis plně podporuji:

Duchovní obroda národa v tom smyslu, jak ji římskokatolická církev před více než dvaceti lety proklamovala, se tedy nesplnila. Naopak roste pohrdání vůči římskokatolické církvi a vůči jejím vrcholným hodnostářům měrou, která v moderních dějinách národa nemá obdoby.

18 thoughts on “Církevní restituce: Lenka Procházková, Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák píší dopis papeži

 1. protestant

  Zatím církve vyplácí od roku 1948 kapesné necírkevníkům v podobě výnosů ze zabaveného církevního majetku.

 2. protestant

  Dopis lže:
  …a zahrnuje do převodu i rozsáhlé nemovitosti, které římskokatolické církvi odňal už Josef II. a následně pozemkové reformy z let 1919 ….

 3. admin Post author

  protestant: Zatím církve vyplácí od roku 1948 kapesné necírkevníkům v podobě výnosů ze zabaveného církevního majetku.

  Slávek: bude se ještě dlouhou dobu vyplácet i po vrácení majetku

 4. protestant

  ..pořád ale to bude mnohem méně než částka, kterou církve dotovaly stát.

 5. admin Post author

  Protestant:
  Dopis lže: … a zahrnuje do převodu i rozsáhlé nemovitosti, které římskokatolické církvi odňal už Josef II. a následně pozemkové reformy z let 1919 …

  Slávek: To nevím, ale každopádně se to vrací před rok 1948. Pokud by se navraceli jen majetky zabavené po únoru 1948, dostala by církev cca 5 tis hektarů.

 6. admin Post author

  Církve stát nedotovaly. Stejně jako nedotovali stát zemědělci, kterým byl zabaven majetek, nebo sudetští Němci. Byly přijaty zákony, že „církevní majetek“ bude spravovat stát. Ten zákon se dodržel. Stejně tak by se asi církvím nelíbilo, kdyby se právní situace navrátila před rok 1948 do roku 1947, že? Proto se jde ještě daleko před rok 1947.

 7. admin Post author

  I. Pozemková reforma

  po vzniku Československé republiky obstavila velkostatky zákonem 32/1918 Sb., zabrala velký pozemkový majetek zákonem 215/1919Sb., stanovila náhradu za zabraný majetek zákonem 329/1919 Sb., zřídila Pozemkový úřad zákonem 330/1919 Sb., ustanovila přídělový zákon 81/1920 Sb. a stanovila způsob převzetí s tím, že užívaný majetek církví nebyl ve vlastnictví církve, ale ve státním vlastnictví Československa. Realizace převzetí těchto majetků a přidělení majetku novým nabyvatelům, nebyl do obsazení republiky fašistickým Německem dokončen. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že tento majetek zůstával od vzniku Československa majetkem státu, ačkoliv ho nadále obhospodařovala církev a platnost zákona nelze zpochybnit ani tím, že u některých majetků nedošlo k jejich převzetí státem.

  V roce 1947 po osvobození Československé republiky, Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé schválilo v 11. července 1947 zákon č. 142/1947 Sb.o revisi I. Pozemkové reformy s tím, že stát odebere za náhradu pozemky nad 50 ha a zahrne je do přídělů novým majitelům. Zákon nespecifikuje církevní půdu, ani ji nevyjímá z působnosti zákona, protože se jednalo státní majetek Československa. Tento zákon je podepsán presidentem Dr. Edvardem Benešem v.r.

  Nová pozemková reforma, která navazovala na zákon 142/1947 Sb., byla schválena zákonem 46/1948 Sb., usnesením Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé dne 3 března 1948 a upřesňovala způsob vykoupení majetků nad 50 ha. V tomto zákonu uvádí možnost ponechat se souhlasem místních rolnických komisí církvím půdu, jejíž výnos slouží k vydržování duchovních státem uznaných církví a náboženských společností, spravujících nižší církevní úřady (jmění obroční, místních sborů, místních náboženských obcí a pod.), a to nejvýše do výměry 30 ha! Tento zákon byl rovněž podepsán presidentem Dr. Edvardem Benešem v. r.

 8. protestant

  Nevrací se před rok 1948. Jedná se pouze o pozemky zabavené po Únoru.

 9. protestant

  ….ale s finanční náhradou.
  K té ale po únoru 1948 nedošlo. Tedy zákon z roku 1947 nebyl naplněn.

  Jasný, tak proč ho nenaplnit teď, že?

 10. protestant

  Hlavně by měli napsat dopis do ateistické KSČM, která je právním nástupcem zlodějské ateistické organizace kvůli které to všechno vzniklo.

 11. Slávek

  Komunisté pronásledovali ateisty i křesťany. V komunistické straně byli ateisté i věřící. S STB a režimem kolaborovali jak ateisté, tak věřící.

  Komunisté vnímali církev jako konkurenta v boji o moc. Jeden za 18, druhý bez 2 za 20.

  Ale chápu, že jsi v komunismu prožil velkou část života a nějak se svým traumatem vyrovnat musíš. Zajímalo by mě, jestli jsi tak odvážně vystupoval proti komunistům i tehdy?

 12. protestant

  Program komunistů se nazýval vědecký ateismus. Dokonce na to měli i výzkumný ústav. V Brně.

 13. protestant

  Můj předchozí příspěvek by bez mého vědomí upraven. Věta „Jasný, tak proč ho nenaplnit teď, že?“ v něm nebyla. To není pěkná praxe upravovat příspěvky druhých….

 14. protestant

  Ano. Komunismus jsme na své kůži na rozdíl od tebe zažil. A proto vím co byl zač.

 15. Pingback: Církevní restituce: Lenka Procházková píše otevřený dopis koaličním poslancům | Občanské sdružení ateistů České republiky

 16. Pingback: David Vorovka: Jak církev zavraždila křesťanství | Občanské sdružení ateistů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.