Skončil Václav Havel v pekle nebo očistci, ptají se u svatého Josefa

Autor | 14.03. 2012

Často se stane, že kdysi mocná osoba nebo instituce, když ztratí svoji moc a vliv, působí směšně a uboze. Člověk by se nadní skoro slitoval. Tak dnes často působí i Katolická církev, kdysi obávaná a téměř všemocná instituce. Dnes, alespoň v ČR, spolek několika polských kněží, kteří se snaží domoci za staletí nakradeného majetku.

Obrázek o jejím úpadku si můžete udělat, když si přečtete, jak její někteří členové touží po návratu „předkoncilních“ starých pořádků a horují za více pekla a očistce při bohoslužbách. Na stránkách Institutu svatého Josefa, jemuž předsedá jistý pan Semín, si jeden takový zhrzený katolík vylévá své srdéčko nad tím, jak

Očistec a zejména potom peklo pozvolna mizí z našeho náboženského slovníku. Bůh je láska, proto je téměř nemožné, aby někdo byl zatracen nebo nějak příliš trpěl v očistci, taková představa se stále více zapisuje do povědomí současných katolíků.

V této souvislosti zmiňuje i katolickou bohoslužbu při pohřbu Václava Havla a nezapomene vyjmenovat,

… že Havel nežil v osobním a rodinném životě v souladu s Desaterem, že nevěřil v Božství Ježíše Krista, že tíhl více k buddhismu než ke katolickému křesťanství, což dokazuje setkání s dalajlámou krátce před smrtí, že zemřel nezaopatřen, ačkoliv možnost tady byla?

Chápete to? Havel se sešel krátce před smrtí s Dalajlámou a dovolil si zůstat nezaopatřen. Za to si určitě zaslouží alespoň ten očistec.

22 thoughts on “Skončil Václav Havel v pekle nebo očistci, ptají se u svatého Josefa

 1. protestant

  ……Dnes, alespoň v ČR, spolek několika polských kněží, kteří se snaží domoci za staletí nakradeného majetku……

  Nezapomínat na zloděje ateisty vedené ateistou Gottwaldem.

 2. Slávek

  Souhlas, situace by se dala vyjádřit rčením: „zloděj volá chyťte zloděje“.

 3. Slávek

  Mimochodem protestante víš, kdy Katolická církev získala v Čechách nejvíc majetku?

 4. protestant

  A jaký je vztah ŘKC k Institutu svatého Josefa?

 5. protestant

  Je velmi pohodlné, když zloděj svoji krádež omlouvá tím, že pouze okradl zloděje…. 🙂

 6. slávek

  Jedná se o spolek katolíků. Jeho členstvo je podmnožinou členů ŘKC. Jedná se o jednu z konzervativních frakcí, poměrně odporní lidičkové.

 7. Slávek

  Souhlas, je to ultrakonzervativní katolické křídlo, které touží po návratu starých „předkoncilních“ pořádků. To že se pohybují v katolické „šedé zóně“ samozřejmě vím. A nakonec i icitovaný článek dokládá, co je to za lidské ubožáky.

 8. protestant

  …….Za současných okolností se chceme slavnostně a horlivě, otcovsky a bratrsky, obrátit na všechny ty, kteří dosud byli spojeni různými způsoby s činností arcibiskupa Lefebvra, aby splnili vážnou povinnost zůstat spojeni s Kristovým vikářem v jednotě katolické církve a přestali podporovat jakoukoli formou tento zavrženíhodný způsob jednání. Všichni mají vědět, že formální připojení se k schizmatu je vážnou urážkou Boha a nese s sebou exkomunikaci ustanovenou církevním zákonem.“/EV 11/1197 ad./……

  vypadá to, že ani katolíky nejsou.

 9. Slávek

  Díky za doplnění. Oni samozřejmě formálně katolíky jsou, protože se k Lefebvrovi otevřeně nehlásí. kardinál Vlk proti nim celkem horlivě vystupoval. Dnes už to není zdaleka tak horké. Benedikt uznal římský ritus, Duka už proti nim tak moc nevystupuje a naopak se nám začíná rýsovat širší koalice, spojená Klausem: Duka, Klaus, Semín, Dobeš, Bátora a možná i Svobodní. Samozřejmě, že jsou to lidé s různými světonázory a zájmy, ale ta společná inklinace tam je podle mě zřetelně patrná.

 10. protestant

  to ale neznamená, že kdo je v této koalici je katolík…

 11. protestant

  To co jsem tím chtěl naznačit, že že Semín, jeho společenství a názory nijak nereprezentuje ŘKC, podobně jako Vaněk nereprezentuje české ateisty.

 12. slávek

  To snad všichni chápou. Katolická církev je spousta lidí s různými názory, jejichž nedokonalý průsečík reprezentuje papež. U katolíků jsou jistě i liberálové, kteří by si se mnou rozuměli lépe než se Semínem. Nakonec to mám z první ruky. přesto myslím, že je důležité ukazovat na určitá nebezpečí, kdy je zdravý rozum a lidský cit nahrazen absurdní dogmatikou.

 13. protestant

  To je samozřejmě správné, jen se ale nevyhýbat pohledu do vlastních řad.

 14. Pingback: Král je nahý. Jen katolíkům z Institutu svatého Josefa to zapomněli říct. | Občanské sdružení ateistů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.