Církevní restituce: Lenka Procházková píše otevřený dopis koaličním poslancům

Autor | 23.03. 2012

Jak jsme již informovali, spisovatelka Lenka Procházková patří k předním odpůrcům tzv. zákona o církevních restitucích. Do emailu mi poslala otevřený dopis poslancům. Během církevních restitucí dojde k největšímu převodu majetku od dob kuponové privatizace a každý člen církve dostane více jak 40.000 Kč od nás ostatních. To vše bez započítání „vrácených“ pozemků, úroků a pravidelných výplat kněžských mezd. Přetiskuji celý email:

Milí přátelé,
 naše osvětová kampaň, nebo chcete-li boj proti „církevnímu tunelu“ pokračuje. Připravili jsme Otevřený dopis pro koaliční poslance. Předpokládáme, že někteří z vás jej budou chtít také podepsat, a proto jsme zřídili  *P.O.Box 17, Pošta 82, 182 00 Praha 8 *(to je adresa).Dopis si prosím vytiskněte a přiložte k němu další arch papíru se svým podpisem, či podpisy. Není to petice, čili nemusíte uvádět rodná čísla ani adresu, stačí jméno a povolání.
 Podpisy nám odesílejte nejpozději ke dni 27. března, abychom je stihli odnést do sněmovny s časovou rezervou před druhým čtením zákona. O počtu podpisů a předání Otevřeného dopisu vás budeme informovat. Do diskuse na toto téma se můžete přihlásit i do facebookové skupiny „Církevní restituce = tunel“.Lenka Procházková
Mojmír Grygar
Václav Dvořák
Zde si můžete stáhnout otevřený dopis poslancům k podpisu.

15 thoughts on “Církevní restituce: Lenka Procházková píše otevřený dopis koaličním poslancům

 1. protestant

  Historik Pehr: Argument, že církev nikdy majetek nevlastnila je demagogický

  Argument kritiků chystaných církevních restitucí o tom, že církev nemovitý majetek nikdy nevlastnila, je demagogický, uvedl historik a politolog Michal Pehr. Jeho názor zveřejnila katolická církev na svém webu. Chystaný záměr vlády vrátit církvím majetek kritizují například spisovatelka Lenka Procházková, historik Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák.
  Podali několik trestních oznámení na členy vlády a napsali též papeži Benediktu XVI. Míní, že podle jejich názoru nemá připravovaný zákon etické, historické ani právní podklady a je protiústavní. Církev získá majetek, který podle nich nikdy nevlastnila. Pehr oponuje, že historický vývoj potvrdil vlastnictví církve, která majetek získala v průběhu staletí různým způsobem.
  Pehr soudí, že je možné se velmi často setkat s „demagogickým argumentem“, že církev nikdy majetek nevlastnila, protože to byl majetek panovníka, respektive státu, a církev ho měla jen propůjčený, a tudíž stát si ho mohl kdykoliv přivlastnit. „Tento oblíbený argument kritiků církve využívá skutečnosti, že vývoj vlastnictví církevního majetku prošel po právní stránce složitým procesem, a navíc mnohdy se stal cílem zájmu nejrůznějších ‚nenechavců‘ nebo, chceme-li, nejednoho státu, panovníka či diktátora, protože církev se mnohdy jevila jako snadnou obětí, nemající často žádné mocenské prostředky,“ je přesvědčen Pehr.
  O tom, že církev je právoplatným vlastníkem svého majetku, nepochybovalo podle něj ani prvorepublikové Československo, které, ač někdy protikatolicky naladěno, uvádělo vždy příslušnou církevní instituci jako právoplatného vlastníka. „Je nepochybné, že kdyby existovaly jakékoliv pochybnosti o vlastnictví, tak už meziválečné Československo by tento majetek zpochybnilo,“ dodal Pehr.
  Kritici nesouhlasí s argumenty vlády a církví, že vláda chce vrátit majetek ukradený v době komunistického režimu. Návrh zákona podle nich prolamuje rozhodné datum 25. února 1948 a zahrnuje do převodu i rozsáhlé nemovitosti, které prý římskokatolické církvi odňal už Josef II. a následně pozemkové reformy z let 1919 a 1947.
  Navržená norma je nyní v parlamentu. Podle návrhu s 17 církvemi má stát vyplatit od roku 2013 postupně 59 miliard korun navýšených o inflaci. Církve též mají dostat zpět 56 procent majetku. Návrh řeší podle vlády problém majetkové křivdy spáchané na církvích a náboženských společnostech komunistickým režimem po roce 1948. Cílem je též ukončit placení církví ze státního rozpočtu

  ČTK

 2. Slávek Post author

  Je zřejmé, že církev se za ten majetek bude bít a bude zveřejňovat odborné názory, které její věc podporují. Já bohužel nejsem schopný danou věc posoudit. Racionální argumentaci slyším na obou stranách.

 3. protestant

  Také nejsme odborník v právu. Ale to, že ty pozemky a majetky jsou v pozemkové knize zapsány jako církevní, to že byly po roce 48 znárodněny, to že ústavní soud je vyřkl, že patří církvi ukazuje spíše směrem že církve ty pozemky vlastnily.

 4. Slávek Post author

  Také je to můj názor, ale raději se k tomu příliš nevyjadřuju, protože tomu nerozumím. Na druhou stranu mi přijde absurdní to finanční vyrovnání. Ale to už jsme probírali. Proto jsem jednoznačně proti restitucím, tak jak jsou dnes v parlamentu.

 5. protestant

  Mně připadne absurdnější, že zloděj (tedy spíše právní nástupce zloděje) určuje jakým způsobem má vrátit co ukradl.

 6. Slávek Post author

  Zlodějem myslíš ty křesťany ve vládě, kteří rozhodli o restitucích, nebo katolickou církev? Ono to totiž vůbec není jasné, že?

  Jinak mi prosím vysvětli, co myslíš tím „zlodějem“? Pokud mám správné informace, tak převedení správy majetku na stát se dělo podle zákona.

  Zákon se ti nemusí líbit, ale ve své době s ním souhlasilo i mnoho křesťanů. Křesťané byly součástí establishmentu – národní fronty a mnoho z nich spolupracovalo s STB nebo se dokonce aktivně podílelo na komunistických zločinech.

  Takže mi prosím vysvětli toho zloděje: kdo, kdy, jak, co ukradl?

 7. protestant

  To je omyl. Nedělo se to podle zákona. Podle zákona z roku 1947 totiž měli ti co jim byl pozemek znárodněn dostat peněžitou kompenzaci. A nedostali. Takže to byla skutečně krádež.

 8. Slávek Post author

  Tak pokud vím, bavíme se tu o zákonu z roku 1949, kde se mluví o platech duchovních, které potom skutečně placeny byly. Rok 1947 mě ani nenapadl, protože sami církevní představitelé mluví o tom, že se nepůjde před rok 1948.

  A odpověz na tu otázku o těch zlodějích. Které „zloděje“ máš na mysli? Ty církevní během mnoha staletí, nebo ty komunistické na jejichž vládě se křesťané aktivně podíleli, měly stranu v národní frontě, oficiální organizaci pro kněze – SKD Pacem in terris a vydávali vlastní noviny? Nebo snad myslíš ty současné křesťany ve vládě (Nečas, Schwarzenberg, Kalousek,…) kteří zákon o vydání majetku tlačí a víceméně akceptovali návrh ŘKC?

 9. protestant

  Nebavíme se o zákoně z roku 1949, protože v době jeho vydání už byly všechny církevní majetky státem kradené.

 10. protestant

  To je slávku běžná praxe zlodějů křičet chyťte zloděje…. 🙂

 11. Pingback: David Vorovka: Jak církev zavraždila křesťanství | Občanské sdružení ateistů České republiky

 12. Pingback: Církevní restituce budí odpor u věřících a členů církví | Občanské sdružení ateistů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.