Církve nás při církevních restitucí patrně připraví o miliardy. Ceny majetku jsou nadsazené.

Autor | 28.03. 2012
Viktor Veres

Viktor Vereš

Přiznám se, že se příliš neorientuji v právní otázce církevních restitucí. Co mně ale dlouho leželo v žaludku byl prapodivný výpočet cen majetku, který se církvi nevydá a náhrada bude proplacena.

Naštěstí si pan Viktor Vereš dal tu práci a dohladal auditorskou zprávu Ernst&Young, kterou se vláda při tlačení restitucí ohání. A objevil velmi zajímavé věci. Například:

 1. Majetek, který se má započítat navrhli církve a jejich návrh nebyl podroben důkladné kontrole. určitě jej neprověřoval audit Ernst & Young.
 2. Použitý index cen stavebních pozemků čerpá zdrojová data z nabídkových cen (!) pozemků, které obvykle bývají vyšší než reálné tržní ceny uskutečněných transakcí.
 3. Lesní pozemky zahrnují lesy v současnosti patřící společnosti Lesy ČR, vojenské lesy, národní parky, chráněná území atd. Při detailnějším ocenění by bylo vhodné odlišit hodnotu jednotlivých kategorií lesa dle možnosti těžby dřevního porostu. I pozemky třeba v NP jsou oceněny jako ty určené k těžbě dřeva.

Těch bodů, kde byla hodnota pozemků v algoritmu nadhodnocena našel pan Vereš asi 15.

Na závěr mi dovolte citaci:

V prolhanosti ovšem zvítězila Pavla Bendová, ředitelka odboru církví z ministerstva kultury, která tvrdila:Vzorek údajů z pozemkových knih hloubkově prověřila nezávislá poradenská firma Ernst & Young

A zpráva E&Y:

Neprováděli jsme účetní či statutární audit, marketingová, věcná ani jiná přezkoumání podkladů.

To jen k tomu, jak zodpovědně stát hospodaří, když se jedná o náš majetek v hodnotě 134 miliard.

 

18 thoughts on “Církve nás při církevních restitucí patrně připraví o miliardy. Ceny majetku jsou nadsazené.

 1. protestant

  Stejně je to až drzost tvrdit že toho pána církve připraví o miliardy. Ten pán je příslušníkem státu který neoprávněně hospodaří léta na církevním majetku, takže se podílí na výnosech z tohoto církevního majetku. Ty výnosy jsou několikanásobné vůči částce, kterou má stát církvím zaplatit.
  Jakto, že si zmíněný autor nestěžuje na tuhle zlodějskou praxi svého státu. Prošel jsem jeho blog a nikde nic. Měl by přece jako obdivovatel Čapka a demokrat a říci že se stát dodnes chová nechutně a pobírá výnosy, které mu nepatří. O tom ale autor mlčí. Zvláštní…..

 2. Slávek Post author

  Protestante, já tě chápu. Když už nemáš argumenty, tak budeš kolem sebe plivat špínu ad hominem, že? Ono je to jednodušší, než polemizovat s 15 konkrétními body ze zprávy Ernst&Young.

 3. Slávek Post author

  Pokud máš nějakou konkrétní výtku k odkazovanému článku, budu za ni vděčný. Pokud chceš kolem sebe jen plivat, tak komentuj prosím jinde. Díky.

 4. Slávek Post author

  Protestante, pan Vereš uvádí konkrétní body, které můžeš rozporovat. Takovýmhle psaním se jen ztrapňuješ.

 5. protestant

  Šínu plive autor těchto slov:
  ———————————————————————————–
  Na závěr mi dovolte citaci:

  V prolhanosti ovšem zvítězila Pavla Bendová, ředitelka odboru církví z ministerstva kultury, která tvrdila:Vzorek údajů z pozemkových knih hloubkově prověřila nezávislá poradenská firma Ernst & Young

  A zpráva E&Y:

  Neprováděli jsme účetní či statutární audit, marketingová, věcná ani jiná přezkoumání podkladů.
  ———————————————————————————

  protože ve zprávě E&Y je:
  ….Zjištění v rámci limitované prověrky předložené databáze Majetku, zpracované odpovědnými pracovníky
  správy majetku na Arcibiskupství pražském („Databáze“) jsme pro Vás zpracovali v separátní zprávě…..

  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=57438

 6. protestant

  další lež:
  Majetek, který se má započítat navrhli církve a jejich návrh nebyl podroben důkladné kontrole. určitě jej neprověřoval audit Ernst & Young.

  pravda:
  Předmět Průběžné zprávy
  Předmětem Průběžné zprávy je nezávislé navržení algoritmu k ocenění
  zabaveného nemovitého majetku („Majetek“), který je definován a označen
  církevní komisí v zastoupení České biskupské konference, Ekumenické rady
  církví a Federace židovských obcí („Církevní komise“) v materiálu Ocenění
  původního církevního majetku ze září 2007 („Materiál“)
  Zjištění v rámci limitované prověrky předložené databáze Majetku zpracované
  odpovědnými pracovníky správy majetku na Arcibiskupství pražském („Databáze“)
  jsme pro Vás zpracovali v separátní zprávě. Pro účely této Průběžné zprávy
  předpokládáme, že Databáze obsahuje minimálně následující informace: číslo
  parcely, katastrální území, obec, okres, kultura a výměra.
  Dále jsme v této Průběžné zprávě zohlednili nám známou dostupnost, rozsah a
  míru detailu dalších informací dostupných na straně státu či jinak veřejně
  přístupných informací a zřejmě omezené časové období (řádově ne víc než
  jednotky měsíců), které lze předpokládat, že bude vymezeno pro aplikaci
  algoritmu na oceňovaný majetek.
  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=57438

 7. protestant

  ztrapňuje se ten co opomíjí následující a nesmyslně plácá cosi o okrádání státu církvemi:

  Zápis z 5. schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi ze dne 27. listopadu 2008 mj. uvádí: …výdaje státu za uplynulých šedesát let ve prospěch církví a náboženských společností činily 60,6 mld. Kč. Nerealizované výnosy ze zestátněného majetku církví činily 141 mld. Kč a ušlé patronáty představují částku 87,8 mld. Kč. Celkové kladné saldo z pohledu státu činí 168,6 mld. Kč.

 8. Slávek Post author

  Vidíš, to už je lepší 🙂 Díky za doplnění. Kdyby sis ještě odpustil ty kecy kolem, ale to už bych asi po tobě chtěl moc, že?

 9. protestant

  Neodpustím, protože taková nehorázná drzost, jako že církve chtějí okrást stát mne vždy naštve.

 10. Slávek Post author

  Za pravdu se lidé často zlobí. Ono je to skutečně tak nastavený, že si ty čísla vycucali z prstu a brutálně nadhodnotili. O konkrétních případech je ten článek, který vychází ze zprávy EY.

 11. protestant

  Jenže pravda je jiná. Nezávisle na návrzích to vždy bude stát který na církvích vydělal.

 12. protestant

  …..Bez chystaných restitucí by se církve podle premiéra Petra Nečase (ODS) svého majetku stejně domohly soudně. Stát by ale musel navíc zaplatit náklady na vleklá soudní řízení, uvedl dnes premiér na senátní konferenci Církevní restituce – mýty a skutečnost. ……

  ….“V průběhu soudů, když ne našich, tak možná mezinárodních, by církve s pravděpodobností hraničící s jistotou získaly valnou část svého majetku zpět,“ uvedl Nečas. Nepřijatelnou možností je podle něj také dokončit krok komunistického režimu a schválit navzdory ústavě „nový a tentokrát právně důsledný akt loupeže a vyvlastnění, kterým zbavíme církve jejich majetku“…..

  …..Za bludy Nečas označil tvrzení, že stát bude církvím něco dávat ze svého, neboť právně jejich historický majetek nikdy nevlastnil. „Těžko může dávat něco, co mu nepatří,“ prohlásil…..

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bez-restituci-by-se-cirkve-podle-necase-majetku-domohly-soudne/775215

 13. protestant

  Stát má tři možnosti, jak se vypořádat s otázkou církevního majetku, prohlásil na konferenci v Senátu premiér Petr Nečas. Může se s nimi dohodnout, znovu a důsledně uloupit a vyvlastnit církevní majetek, nebo vzdor posledním judikátům Ústavního soudu dále situaci neřešit, což by vedlo k vleklým soudním sporům. Podle Nečasových slov by poslední dvě řešení poškodila stát, a jako rozpočtově zodpovědná vláda proto současný kabinet sáhl k prvnímu řešení. …..

  ……“Jako rozpočtově odpovědná vláda jsme variantu 2 a 3 odmítli, neboť by nás v konečném výsledku poškodily nejen co do pověsti právního státu a vůbec mezinárodní prestiže ČR, ale i ekonomicky. V průběhu soudů, i kdyby ne našich, tak mezinárodních, jejichž jurisdikci jsme uznali, by totiž církve s pravděpodobností hraničící s jistotou získaly valnou část svého majetku zpět a soudní výlohy by šly za žalovanou stranou,“ uvedl na konferenci premiér…..

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/170085-nechce-li-stat-prodelat-musi-se-s-cirkvemi-dohodnout/

 14. Pingback: MF DNES: Ať žijí církve! Ale ze svého | Občanské sdružení ateistů České republiky

Komentáře nejsou povoleny.