Massive Error: religiozita je vedlejším produktem evoluce

Autor | 03.04. 2012

Možná skutečně neexistuje ani jedna společnost, která by byla nenáboženská, ale z toho nevyplývá nic o oprávněnosti náboženských představ; stejně tak neexistují společnosti, v nichž by nedocházelo k násilí, nevěře nebo lhaní.

Zdroj: Massive Error: pašije 2012.

8 thoughts on “Massive Error: religiozita je vedlejším produktem evoluce

 1. protestant

  A co religoizita – hlavní produkt evoluce…. 🙂

 2. protestant

  Možná? Kdo může vědět co je hlavním produktem evoluce?

 3. Slávek

  A má vůbec evoluce nějaký hlavní produkt? Mě přijde, že má jen spoustu vedlejších.

 4. protestant

  Vedlejší je podle mne označení toho co není hlavní. Tedy bez znalosti toho co je hlavní nelze něco označit za vedlejší produkt.

 5. Slávek Post author

  Tak to si asi jen nerozumíme. Jako hlavní produkt je myšleno něco, co s evolucí a přežitím – rozmnožením jedince přímo souvisí. Vedlejším je potom projev, který na zdatnost jedince může mít jen malý vliv. lavním produktem je například teorie mysli a schopnost empatie. Vedlejším je potom schopnost empatie k neexistujícím bytostem (děti k hračkám, křesťané k Bohu). Stejně tak je vedlejším produktem naší schopnosti poznat záměry a motivace druhých to, že tyto záměry a motivace vidíme i tam, kde ve skutečnosti neexistují (konspirační teorie, náboženské představy o smyslu života).

  Takže to beru jako terminologický šum. Také si nemyslím, že existuje něco jako „hlavní produkt“ evoluce.

 6. protestant

  Ale rozumíme. Jelikož ale nejsme schopni rčit co bude příštím kriteriem přímo souvisí, může být každá vlastnost získaná evolucí vlastností hlavní.

Komentáře nejsou povoleny.