Halík promluvil, Josef odpověděl: o sporech mezi katolíky

Autor | 14.05. 2012

HalíkMy ateisté máme tendenci vnímat Katolickou církev jako velmi striktní organizaci mluvící jedním hlasem. V rámci této církve existuje mnoho názorů, které jsou mnohdy radikálně odlišné. V církvi se vyskytují lidé velmi liberálních postojů, u kterých je vůbec těžké poznat, k jaké víře se ještě hlásí, ale jsou tam i lidé názorů tak tradičních a pevných, že by se za ně nemusel stydět ani středověký předák Španělské inkvizice.

Každý z těchto přístupů má jistě své zápory. Když si čteme vyjádření pan Halíka, tak z nich skoro není poznat, že se jedná o katolického kněze. Není asi úplně v pořádku, že jeho výroky lze téměř libovolně zaměnit třeba s těmi od tibetského Dalajlamy. Na druhou stranu potom ale z článků a výroků představitelů náruživě konzervativního Institutu svatého Josefa dýchne středověk.

V posledním článku věnovaném panu Halíkovi (nijak lichotivě), najdeme i tyto perly současného ekumenismu:

Pro nás, české katolíky, a nejen pro ně, je a musí být největším nebezpečím právě současná politika EU, ovládané protikřesťanskými silami, jež usiluje o to, aby se celá Evropa stala moderní Sodomou a Gomorou.

Nejsem rozhodně příznivcem současné Evropské unie, ale označovat její cíle za Sodomu a Gomoru mi přijde úsměvné. Je zajímavé, jak “českým katolíkům” dnes leží na srdci česká státnost, když se tu katolická církev snažila několik set let právě tu českou státnost navždy zničit.

Pan prof. Halík tak znovu potvrdil, jako už mnohokrát, že jeho srdce nebije katolicky. Jinak by nehodnotil „známkou nedostatečný“ ty, kteří odmítají diktát současné nomenklatury EU a neignoroval přitom její hrubý nátlak na legalizaci potratů, antikoncepce, homosexuality a nemravné sexuální výchovy.

Aby v závěru článku ukázali, že jim nejde o Halíka. Rádi by zakázali homosexualitu, sexuální výchovu, antikoncepci a potraty. Tak nějak mi přijde, že čím více je křesťan “křesťanský”, tím více je fixován na snahu ovládat sexuální projevy spoluobčanů. Skutečně by mě zajímalo, co si tím ti lidé kompenzují?

 

48 thoughts on “Halík promluvil, Josef odpověděl: o sporech mezi katolíky

 1. Vlastenec

  K článku tak mám dojem že profesor Halík opravdu škodí katolické církvi.Abych upřesnil nejsem žádný dogmatik.V mnoha názorech jsem velice liberální a mám přátel hodně ateistů přesto se ke katolické církvi hlásím.Institut sv Josefa stejně jako akce D.O.S.T.cz mají ve společnosti své místo.Věřte že v tom že homosexualita by se měla v ČR zakázat a že je třeba vystoupit z EU a mít v srdci nacionalismus.zaplat Pán Bůh za něj tak v těchto otázkách se zchodnu i s těmi přáteli ateisty co jsou proti církvi hodně.Opravdu tyhle názory jsou v pořádku a do české společnosti patří.Mnoho věcí je tak jasných že dojdou jak křestanu tak bezvěrci tak i jakému koliv jinému jinověrci.

 2. protestant

  …..V posledním článku věnovaném panu Halíkovi (nijak lichotivě), najdeme i tyto perly současného ekumenismu:

  Pro nás, české katolíky, a nejen pro ně, je a musí být největším nebezpečím právě současná politika EU, ovládané protikřesťanskými silami, jež usiluje o to, aby se celá Evropa stala moderní Sodomou a Gomorou….

  Tomhle nerozumím. Můžeš to dovysvětit?

 3. protestant

  …..Je zajímavé, jak „českým katolíkům“ dnes leží na srdci česká státnost, když se tu katolická církev snažila několik set let právě tu českou státnost navždy zničit…

  Můžeš nějak doložit?

 4. protestant

  …..Tak nějak mi přijde, že čím více je křesťan „křesťanský“, tím více je fixován na snahu ovládat sexuální projevy spoluobčanů….

  Opravdu to platí takto obecně?

 5. Slávek

  Tak to právě moc nemůžu :-/ Přirovnávat EU k Sodomě a Gomoře … to moc nechápu.

 6. protestant

  …já zase nechápu proč a v čem je to perla ekumenismu…

 7. Slávek

  Křížové výpravy, Bílá hora, rekatolizace. Wikipedie o rekatolizaci:

  Několik za sebou následujících vln emigrace, v takovém rozsahu v Evropě dosud nepoznané, připravilo národ o nejlepší mozky. Kdo zůstal, nasadil škrabošku pokrytectví, aby přežil. Lidí se zmocnila apatie, jejich duše ovládlo sobectví. Ve jménu jediné víry, jednoho světového názoru, se podařilo vítězům zdevastovat kdeco, od hospodářství země přes školství až po duši a nitro člověka, [20], [15]. Četné osudy konkrétních osob, měst a šlechtických rodů jsou archivně doloženy,[13].

 8. Slávek

  Píšu to protestante na základě dojmu z toho článku. Ten začíná Halíkem a jeho “energií” a stejně se nakonec stoší k homosexualitě a antokoncepci, jako největšímu problému, který katolíci mají. Neber to ale osobně. Myslím, že i z článku je jasné, o koho že se jedná.

 9. protestant

  ..a teď o tom ničení české státnosti…

 10. protestant

  ……Krom toho je třeba kategoricky odmítnout líčení pobělohorské éry jakožto „doby temna”. České země po třicetileté válce v průběhu 17. a 18. stol. zažily kulturní a civilizační rozmach dosud nevídaný. Snaha Habsbursků omezit práva Českého království narážela, jak líčí Kalista ve své „Tváři baroka”, na odpor právě českých jezuitů. Obrana českého národa a zvláště jazyka proti germanizaci, vedené v 18. stol. z osvícenských pozic, vyrostla, jak zaznamenal už Pekař, právě z katolických kořenů, z hluboké barokní zbožnosti českého lidu, který v žádném případě neviděl v katolicismu cizí, importovaný prvek, nýbrž základ svého vlastenectví a národní hrdosti, spočívající na vznešené tradici cyrilometodějské, svatováclavské a svatovojtěšské….
  http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=174&Itemid=57

 11. Slavek

  to ničení jsem ti doložil, to že česká státnost byla v době pobělohorské ničena je fakt. nejdříve zničení národních elit, rekatolizace, postupné snižování významu českých zemí i jazyka. Habsburkové pracovali ruku v ruce s katolickou církví, kterou vehementně proponovali.

  Sám si to příliš netroufnu posoudit, ale v roce 1918 to lidé viděli celkem jasně, když bourali Mariánské sloupy.

 12. Slavek

  Jinak dobrá propaganda, považovat Cyrila a Metoděje za katolíky.

 13. protestant

  Mně jde o to slovo ekumenismu. Proč je to perla ekumenismu? V jakémkoliv, tedy i ironickém tónu-

 14. protestant

  Ty děláš závěry na základě jednoho článku?

 15. Slávek

  Je zřejmé, že ti lidé od Josefa mají k ekumenismu blízko, asi tak jako já – ateista. Na druhou stranu je ekumenismus a snaha o mezicírkevní i mezináboženský dialog dnes velmi stavěna křesťany na odiv. Článek byl o tom, že v církvi jsou lidé s velmi odlišnými názory a některé z nich jsou daleko od toho, jak se církev prezentuje ateistům.

  Při zpětném pohledu bych to napsal jinak. Není to povedená vět, ta ironie tam není jasná. nakonec celý článek stylisticky dost kulhá, ne? No chybami se člověk učí.

 16. Slávek

  samozřejmě, že ne. Je to prostě můj dojem. Jakmile je křesťan dostatečně zapálený, tak mi přijde, že nakonec to stejně vždycky skončí na tématech týkající se sexuality.

  Všimni si, že ten rozhovor s Halíkem se žádnýho sexu netýkal, článek taky není o sexu a přesto to končí qvartetem: legalizaci potratů, antikoncepce, homosexuality a nemravné sexuální výchovy. Dostali se k tomu kostrbatým oslím můstkem: Halík – Unie – Sex. V podstatě by to mohli takhle lípnout ke každému článku. Skutečně by mě zajímalo, co je k tomu vede. Podle fotek s akcí vypadají jako spokojení lidé, s rodinami. proč jsou tak posedlí kontrolou sexuálních projevů svých spoluobčanů? Nevím. Asi se jich zeptám.

 17. Slávek

  Dík za info. Ono asi v té době se křesťané ještě tak moc nedělili. Já se vždy domníval, že Cyril a Metoděj byli povolání právě kvůli tomu, aby se zabránilo vlivu Franské říše, která jej šířila také prostřednictvím církve. Jinak ono samozřejmě má smysl mluvit o katolících – protestantech apod až od mnohem pozdější doby.

  přiznám se, že ve vědomostech o těchto věcech zatím dost kulhám. No všechno chce čas, že? 🙂

 18. protestant

  Pravděpodobně mají opravdu k ekumeně daleko, ale tebou citovaná věta:
  “Pro nás, české katolíky, a nejen pro ně, je a musí být největším nebezpečím právě současná politika EU, ovládané protikřesťanskými silami, jež usiluje o to, aby se celá Evropa stala moderní Sodomou a Gomorou….”

  s tím nemá nic společného a na jejich odpor k ekumeně neukazuje.

 19. protestant

  Přesně tak. Musíš se zeptat jich a ne obecně křesťanů.

 20. protestant

  Ano. Historie je plná překvapení.

 21. protestant

  ….Když si čteme vyjádření pan Halíka, tak z nich skoro není poznat, že se jedná o katolického kněze. Není asi úplně v pořádku, že jeho výroky lze téměř libovolně zaměnit třeba s těmi od tibetského Dalajlamy…..

  Proč to není v pořádku?

 22. Slávek

  Tak, od katolického kněze tak nějak očekávám, že bude mít názory jako katolický kněz a ne jako lamaistický budhista. Pokud má katolický kněz přesvědčení jako budhista, proč chce být katolickým knězem, že?

  Nicméně to skutečně považuju za jejich interní věc. Proto jsem napsal “ASI není ÚPLNĚ v pořádku”. Je mi to v podstatě putna. Halík po mě nechce, abych se jeho názorem řídil. To pánové z Josefa, to už je jiné kafe.

 23. protestant

  Ale on nemá přesvědčení jako budhista. Budhista nevěří v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Nevěří v to, že Ježíš je Kristus.
  Tedy v čem je problém?
  Není to spíše v tom, že Halík nesplňuje NAŠE představy o římskokatolickém knězi?

 24. Slávek

  protestante, určitě to tak je. Ostatně to myslím oni právě na Halíkovi kritizují. Že mluví o jakési síle a jakoby zcela zamlčuje osobního boha. Alespoň tak ten jejich spor chápu já.

 25. Slávek

  Tak odpověděli 🙂 Nicméně jsem byl označen za trola a diskuse byla archivována a přesunuta, aby nezacláněla v hlavním vlákně. No už to asi chápu trochu víc. Oni se prostě sexu bojí a cítí se ohroženi. Sex chápou jako tabu, což se jim samozřejmě v naší společnosti blbě udržuje, když to ostatní tak nechápou.

 26. protestant

  Pak mluvíme o jiném Halíkovi.
  Já slyšel Halíka Tomáše mluvit o Kristu, Bohu otci i Duchu Svatém….

 27. protestant

  Z toho si nic nedělej. I já byl na ateistickém webu označen za trolla…. :-)))

 28. Slávek ČernýSlávek Post author

  Vlastenče, kdo škodí katolické církvi fakt nehodlám posuzovat. Je mi to celkem jedno.

  Pokud chcete zakázat homosexualitu, tak to má asi stejnou naději na úspěch, jako byste chtěl zakazovat východ a západ slunce. Navíc nerozumím, proč Vám homosexualita vadí. Někdo vás snad nutí k homosexuálnímu styku? Nebo vás to “hříšné” téma tak vzrušuje, že máte strach, abyste se udržel? Jiné důvody mě nenapadají.

  A nakonec: jsem rád, že jste mi vysvětlil, které názory jsou v pořádku. Děkuji

  Jinak. Ano, vystoupení z EU a zavedení nacionální teokracie podle vašeho gusta je to, po čem tu všichni toužíme :-/

 29. Slávek ČernýSlávek Post author

  Vlastenče, tímto ti oznamuju, že další komentáře ti nepustím přes filtr. A než tu začneš vlastenčit, tak se prosím douč alespoň český jazyk. U člověka, který se ohání vlastenectvím takové prasení působí trapně.

 30. Slávek ČernýSlávek Post author

  Asi máš pravdu. Tak nějak jsem čekal, že katolíci budou mít lepší info a jejich námitky jsem převzal:-)

 31. protestant

  Zajímalo by mne Slávku proč ta postava na obrázku má tak dlouhý nos.

 32. Vlastenec

  Vážený pane Slávku.Jaký máte důvod mi nevpustit přez filtr komentáře? K homosexualitě tak víte sám dobře že vrozená není a že v Čechách nemá co dělat stejně jako ideologie gender.Jde o to že katolická Církev má hodně konzervativních názorů a je dobře že tu je.Není ani tak důležité že já věřím a chodím do kostela a vy ne.Faktem je že jako katolík nepohrdám ateisty a v podstatě nikým jen na základě jeho přesvědčení.Opravdu mám přátele ateistického vyznání jako vy co nemají rádi církev a stejně mají lepší konzervativnější názory než leckterý katolík.Opravdu je hodně atheistů co jsou proti homosexualitě a EU a hlavně jsou to nacionalisté.Když se sejdou lidé slušní tak nemám problém.Ty názory třeba proti sexuální výchově nejsou jenom naše křestanské ale i všech slušných lidí.Já bych nechtěl žít mezi těmi co považují DSSS za extremistickou stranu,co humanismus považují za největší hodnotu, a co tolerují honmosexualitu.Díky Bohu v takové zemi nežiji.Žiji v České Republice kde máme názory takové a tolerujeme se atheisté,katolíci a protestani v dobrém.

 33. Colombo

  Šlo by tenhle zjev nějak kompletně bloknout? Myslím, že xenofobii tu nepotřebujeme. Ať už v podobě homofobika nebo nácka.

 34. Slávek

  Tak nějak jsem o tom tři dny přemýšlel. Shadowman s ním diskutuje. To pokušení jej zablokovat tam bylo, nakonec jsem to i napsal. Jeho názory mně jsou naprosto hnusný a nerad sem kvůli tomu lezu. Zase na druhou stranu se vyjadřuje slušně a svůj názor zde prezentuje v podstatě i k tématu. Myslím, že objektivně není důvod jej blokovat, i když s ním absolutně nesouhlasím.

  Je lepší, když bude zřejmé, jací lidé se k institutu sv. Josefa, DOSTU a katolické církvi hlásí. V podstatě k tomu není třeba moc co dodávat.

 35. Slávek

  K tomu jej neblokovat mě nakonec navedl třeba i Breivikův případ. Je podle mě lepší, pokud tito lidé mohou své názory vyjádřit, než když z nich budeme dělat nějaké cenzurované mučedníky. Daleko lepší je ty ubožáčky vystavit dennímu světlu a zaslouženému posměchu.

 36. Slávek

  Vlastenče, nemusíš mi vykat. Já ti rozhodně vykat nebudu, neboť zde vystupuješ pod přezdívkou a kvůli tvým názorům mě přijdeš srandovní.

  Vždycky mě fascinovali lidé, kteří nadřazují dogmata skutečnému poznání. Homosexualita samozřejmě vrozená je. Žádná studie nezaznamenala nějakou korelaci mezi určitým druhem výchovy a zvýšeným nebo sníženým výskytem homosexuality. Homosexualita se vyskytuje i v zemích, kde je trestná a její nositelé jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí. Skutečně by mě zajímalo, co byste udělal, pokud by Vám váš syn řekl, že je gay?

  Celkem rozumím tomu, že mezi fanatiky, jako jste vy a vaši přátelé existují i ateisté, kteří jsou homofobní a je mi to jedno. Je také celkem nepřekvapivé, že holé lebky jsou proti EU a sexuální výchově. Vždycky jsem si myslel, že lidé jako vy musí mít nějaký nevyřešený sexuální problém. Byly provedeny studie, které dokazují, že mezi homofoby je překvapivě vyšší výskyt latentních homosexuálů. Vlastní potlačovaná sexualit je potom ventilována otevřenou homofobií. Ti lidé tak bojují proti vlastní orientaci.

  Pokud nežijete v zemi, která toleruje homosexualitu a DSSS považuje za extrémistickou, v které zemi žijete? To by mě fakt zajímalo, protože v ČR je DSSS považována za extremistickou, má pateticky nízkou podporu obyvatelstva a gayové jsou zde bráni jako normální lidé a dokonce mohou spolu uzavírat oficiální svazky. Pokud tedy žijete v ČR, tak to zase spíše svědčí o vaší neschopnosti vnímat realitu kolem sebe.

  A otázka na konec: skutečně vám nepřijde, že ti vaši kámoši vypadají tak trochu gay? https://www.google.cz/search?q=skinheads&hl=cs&prmd=imvnsb&source=lnms&tbm=isch&ei=RBi6T_X4AcbY8gOlqPmcCg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CFAQ_AUoAQ&biw=1617&bih=900

 37. protestant

  Podle mne takoví homofobové považují za úspěch když na ně někdo reaguje.

 38. Slávek ČernýSlávek Post author

  Souhlasím. Ten člověk je mimo morálně i věcně. Jenže takových je tu víc. Musíme asi najít určitou hranici, co ještě připustíme a co je přes čáru. K té diskusi jsem ochotnej a sám cítím, že tady to je už na hranici, ne-li za ní. Má prvotní rekce byla: mazat, mazat, mazat.

 39. Pingback: Král je nahý. Jen katolíkům z Institutu svatého Josefa to zapomněli říct. | Občanské sdružení ateistů České republiky

 40. Pingback: Josef Ratzinger: papež nemilovaný ze všech stran | Občanské sdružení ateistů České republiky

 41. Sam

  Z článku: —————————————V rámci této církve existuje mnoho názorů, které jsou mnohdy radikálně odlišné. V církvi se vyskytují lidé velmi liberálních postojů, u kterých je vůbec těžké poznat, k jaké víře se ještě hlásí, ale jsou tam i lidé názorů tak tradičních a pevných, že by se za ně nemusel stydět ani středověký předák Španělské inkvizice.————————————–
  V této chvíli se doporučuje sáhnout po oficiálním souhrnu katolického církevního učení. http://www.katechismus.cz/hledej.php?typ=HP&hledej_co=sex&x=0&y=0

 42. Sam

  Z článku: —————————————-Aby v závěru článku ukázali, že jim nejde o Halíka. Rádi by zakázali homosexualitu, sexuální výchovu, antikoncepci a potraty. Tak nějak mi přijde, že čím více je křesťan „křesťanský“, tím více je fixován na snahu ovládat sexuální projevy spoluobčanů. ———————–
  Tak asi jo, ale to je běžná katolická morálka. Nic extremistického v rámci jejich církve. Je to jenom trvání na oficiálním učení. Viz vybrané paragrafy z katechismu. http://www.youtube.com/watch?v=XjLid11GJIQ

Komentáře nejsou povoleny.