Absence svobodné vůle jako etický problém

Autor | 13.06. 2012

Filosof a sváteční bloger Tomáš Marvan se krátce ve svém včerejším příspěvku na pozadí čtení díla Davida Humea zamýšlí nad problematikou, jestli je zjištění neexistence (nebo iluze) svobodné vůle morálním problémem – můžeme být za své nesvobodné, deterministické jednání souzeni, voláni k odpovědnosti?

Upřímně řečeno zatím nevím, co si o Humeově tezi mám myslet. Hume vlastně tvrdí, že jsme morální nebo zkažení, aniž bychom se o to jakkoli přičinili. A že jako takoví můžeme být souzeni, ať metaforicky nebo doslovně. Jak jsem řekl, rozumím spíše současnému pohledu, který popření svobody rozhodování vnímá z pohledu morální teorie jako nepříjemnost, kterou je třeba nějak vyřešit. Lze tuto nepříjemnost vyřešit humeovsky, prohlášením, že vztah morálky a svobody vůle je druhem optického klamu? Nebo velký David přece jen něco důležitého přehlédl?

Více viz Hume o nesvobodě vůle a morálce.

Autor: Shadowman

Jan Houserek - ateista, skeptik, nihilista, scientista, slacktivista a kavárenský povaleč z Holomóca.