Jan Kudrna: Církevní restituce v současné podobě nás vrací do devadesátých let

Autor | 13.06. 2012
Kudrna Jan - Právnická fakulta Karlovy univerzity

Kudrna Jan - Právnická fakulta Karlovy univerzity

Jeden z nejlepších komentářů k církevním restitucím vyšel na serveru ihned.cz. Právník Jan Kudrna z Právnické fakulty Karlovy univerzity přináši konkrétní body, proč jsou restituce v současné podobě velmi problematické a vracejí nás do let dávno minulých:

V každém případě je celý problém natolik komplexní, že má-li se řešit odkazem na všespásné „co bylo ukradeno, musí být vráceno“, potom mi to připomíná raná devadesátá léta. Tehdy se také věřilo v privatizaci bez institucí jako dokonalý šém, který nás přenese do funkční kapitalistické společnosti. Opak byl pravdou. ¨

Argumenty, které jej k tomu vedou si můžete přečíst  v původním článku. Téma je o to aktuálnější, že dnes probíhá v parlamentu druhé a třetí čtení příslušného zákona, kterým má být ve jménu spravedlnosti spácháno mnoho nových křivd.

10 thoughts on “Jan Kudrna: Církevní restituce v současné podobě nás vrací do devadesátých let

 1. protestant

  V čem je ten komentář NEJLEPŠÍ?

 2. Slávek Post author

  Je stručný a jasný, vystihuje problematická místa toho zákona, není ideologicky zabarven pro a nebo proti restitucím, a princip církevních restitucí nezavrhuje.

  1. problém restitucí: restituce mají zmírnit křivdy tak, aby nevznikaly nové
  2.srovnání církevních restitucí s restitucemi pro ostatní – církve mají výhodu oproti jiným právnickým osobám
  3. rozsah restitucí je větší než v případě necírkevních restituentů
  4. nejasná a v zákoně neřešená problematika časové hranice restitucí
  5. majetek oceněn výhodněji, než v případě necírkevních osob
  6. neřešená problematika jak dál – údržba památek a dalších společných zájmů státu – církví a lidí

  Prostě jasné definování problematických částí a zdůvodnění, proč jsou problematické.

 3. protestant

  2.srovnání církevních restitucí s restitucemi pro ostatní – církve mají výhodu oproti jiným právnickým osobám

  protestant:

  Tento bod je nesmysl. Církve zatím nemají žádnou výhodu a dokonce mají nevýhodu mnoha let odkladu během kterých ostatní restituenti mohli dávno svůj majetek užívat.
  Bavit se o výhodě, která 23 po sametové revoluci dosud nenastala je úsměvné.

 4. protestant

  4. nejasná a v zákoně neřešená problematika časové hranice restitucí

  protestant:
  V návrhu je jednoznačná hranice 25.2.1948. A církve musí doložit že v tento den majetek vlastnily. Co chtít více?

 5. Slávek

  Restituce se týkaly jen fyzických osob. Církve budou jediné právnické osoby, jimž bude takto vrácen majetek

  Restituce ostatních právnických osob běžely v úplně jiném režimu. Viz třeba spory o lidový dům apod.

 6. protestant

  To nepopírám. Jen netvrď že církve získaly nějakou výhodu, když 23 let nedostaly nic.

 7. Slávek

  Píše: Z hlediska udržení této klíčové časové hranice jde o to, zda vydáván bude majetek, který k danému dni byl ještě ve vlastnictví oprávněných osob nebo zda budeme přihlížet k dříve přijatému, ale k 25. únoru 1948 nezrealizovanému rozhodnutí.

  Nejsem právník. Nevím.

 8. Slávek

  Církvím už BYL nějaký majetek vrácen. Není pravda že nedostaly nic. Měly k němu stejný přístup jako ostatní právnické osoby. Nyní se dělá speciální zákon, který bude jen pro církve.

 9. protestant

  Také nejsme právník. Ale když je v zákoně rozhodné datum ke kterému musí církve prokázat vlastnické právo a toto datum je 25.2.1948 tak nevím jak jinak už by to mělo být ošetřeno.

 10. protestant

  před chvílí jsi napsal:
  „Restituce se týkaly jen fyzických osob. Církve budou jediné právnické osoby, jimž bude takto vrácen majetek“

Komentáře nejsou povoleny.