Církevní restituce: jak velký úplatek dostaly jednotlivé církve

Autor | 21.06. 2012

Aby se církve sjednotily při vymáhání majetku na státu, bylo potřeba ty menší uplatit. Katolická církev to věděla a na tento úplatek dala 20 procent z financí, které má dostat. S velmi podrobným rozpisem a ještě lépe napsaným článkem přišel věřící křesťan Jaroslav Kernal. Článek si určitě přečtěte a až příště uslyšíte nějakého křesťana jak se bere za restituce, tak si vzpomeňte na tuto tabulku. Miliardy totiž dostanou i církve, které žádný majetek vůbec neměly.

Absolutorium naopak patří Svědkům Jehovovým, kteří odmítli jak státní výplatu duchovních, tak podíl na kořisti s případně schváleného zákona. Jako jediní! Naopak protestantské církve budou na zákonu nehorázně profitovat. Českobratrská církev evangelická za původní majetek v hodnotě 85 milionů Kč dostane odškodnění více jak 2 mld. Pravoslavná církev dokonce vykouzlí z nuly více jak miliardu. Jak si to tito a další služebníci Kristovi morálně zdůvodní v dnešní ekonomicky složité době skutečně nevím. Slovo „pokrytectví“ je to nejslušnější, které mě napadá.

Datum registrace  Odhadovaná cena nárokovaného majetku  Finanční vyrovnání vůči jednotlivým církvím (dle návrhu z r. 2012)
Římskokatolická církev 1918 102 800 000 000 Kč 47 200 000 000 Kč
Federace židovských obcí 1918 695 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Církev československá husitská 1920 216 000 000 Kč 3 085 000 000 Kč
Starokatolická církev 1918 112 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Českobratrská církev evangelická 1918 85 000 000 Kč 2 266 000 000 Kč
Církev bratrská 1951 56 000 000 Kč 761 000 000 Kč
Svědkové Jehovovi 1993 9 000 000 Kč 0 Kč*
Církev adventistů sedmého dne 1951 3 300 000 Kč 521 000 000 Kč
Jednota bratrská 1918 2 400 000 Kč 601 000 000 Kč
Bratrská jednota baptistů 1951 1 250 000 Kč 227 000 000 Kč
Pravoslavná církev 1918 1 146 000 000 Kč
Apoštolská církev 1989 1 056 000 000 Kč
Slezská církev evangelická a.v. 1918 654 000 000 Kč
Evangelická církev metodistická 1951 367 000 000 Kč
Církev řeckokatolická 1918 298 000 000 Kč
Evangelická cirkev a.v. v ČR 1918 118 000 000 Kč
Luterská evangelická církvev a.v. v ČR 1995 113 000 000 Kč
Náboženská společnost českých unitářů 1930 35 000 000 Kč
celkem bude vyplaceno  58 992 000 000 Kč
bude vydáno v majetku 75 000 000 000 Kč
financování církví v přechodném období 16 997 000 000 Kč
celkem 103 979 950 000 Kč 150 989 000 000 Kč

* Pozn.: Svědkové Jehovovi nejsou začleněni do navrhovaného modelu finančního vyrovnání. Jak se zdá, tak jediným důvodem je to, že nemají státem placené duchovní.

zdroj: skvělý článek pana Kernala Hospodin miluje spravedlnost a právo

57 thoughts on “Církevní restituce: jak velký úplatek dostaly jednotlivé církve

 1. xorron

  Já se o to zajímám již déle. Nemohl jsem pochopit, proč církve bez dávného, dnes ovšem pochybného středověkého majetku, které začínaly celkem nedávno vysloveně od nuly, najednou nárokují miliardové restituce. – Ona i restituční hranice 1948 by nic nikomu nepřinesla. Je to prostě dohoda a veřejnost je oblbována nesmysly. Tady nám přímo překotně slouží protestant. Jistě si přidá i nyní.

 2. protestant

  1. církev je jen jedna – Kristova
  2. pochybným můžeme nazvat jakýkoliv majetek – třeba majetek státu
  3. ano je to v podstatě pokus o mimosoudní vyrovnání. Pokud se nepodaří přijde soudní cesta k řešení
  4. je to stát, který neplní svoji úlohu – neplní ústavu

 3. protestant

  Už jsem to někde napsal – ŘKC chce tímto částečně napravit své počínání během rekatolizace.
  Například na Jižní Moravě (a samozřejmě nejen zde) je spousta římskokatolických kostelů, které postavily protestanté.

 4. xorron

  Náboženství je v 21. století navýsost soukromá záležitost. Stát by se měl okamžitě odstřihnout od placení soukromého hobby. Ale mafie zde vládnou a tak platíme spoustu nadbytečných věcí, mimo jiné i náboženství. Církve jsou všude – mají fakulty při státních univerzitách, tedy placené státem, zajistěnou propagandu ve státních sdělovacích prostředcích, platí se jim provoz škol a sociálních služeb, které však prezentují jako svoji službu, stát zaměstává feldkuráty… Platí se návstěva papeže, ač nenáboženské obyvatelstvo to nezajímá, platí se mzdy duchovním a na tom se nic nezmění dlouhá léta ani po pochybném majetkovém transferu. – Pokud máte něco k vyrovnání s katolíky, vyřešte si to mezi sebou za své náklady.

 5. protestant

  Stát by se měl hlavně odstřihnout od výnosů z majetků církvím zabavených.

  Vše ostatní je jen odvádění pozornosti od tohoto základního tématu.

 6. protestant

  xorron (21.06. 2012 | 08:17) napsal:
  …Pokud máte něco k vyrovnání s katolíky, vyřešte si to mezi sebou za své náklady….

  protestant:
  Nic z církevních restitucí nejde na vaše náklady. Naopak i po případném zaplacení všech peněz podle návrhu zákona zůstane státu tučný zisk.

 7. protestant

  xorron (21.06. 2012 | 08:17) napsal:
  Náboženství je v 21. století navýsost soukromá záležitost. Stát by se měl okamžitě odstřihnout od placení soukromého hobby…

  protestant:
  Správně. Stát by měl přestat dotovat sport, zajišťovat přímé přenosy ze sportovních utkání, přestat dotovat vzdělání (to je každého soukromá záležitost). Měl by přestat dotovat také kulturu. Ta je také soukromou záležitostí.

 8. protestant

  Mýtus č. 2: Církve jsou financovány z peněz daňových poplatníků. Toto je častá námitka nevěřících, naneštěstí bez znalosti věci ji mnozí křesťané akceptují a stydí se za to. Neprávem, realita je přesně opačná: dotace poskytované státem činí zhruba třetinu výnosu ze zabaveného církevního majetku, takže ve skutečnosti je z majetku církví dotován stát. Zápis z 5.schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi ze 27. 11. 2008 uvádí: …výdaje státu za uplynulých šedesát let ve prospěch církví a náboženských společností činily 60,6 mld. Kč. Nerealizované výnosy ze zestátněného majetku církví činily 141 mld. Kč a ušlé patronáty představují částku 87,8 mld. Kč. Čistý zisk do státní pokladny je 168,2 mld. Kč a z toho vyplývá, že státem zabavený majetek církví každoročně přispívá do státního rozpočtu o cca 2,8 mld. Kč více, než kolik stát církvím vyplatí!

 9. protestant

  Mýtus č. 3: Církve budou „vyplaceny“ z majetku katolické církve a budou jí zavázány. Není to tak. Zákon řeší několik věcí. První jsou restituce – návrat majetku zabaveného komunisty – a zde každá církev dostane to, co jí bylo zabaveno (ve zkratce: baptisté nedostanou nic, co patřilo katolíkům). Dále je tu tzv. odškodnění, kdy z celkové částky 17% pro církve ERC získá BJB 0,39%. A konečně zákon řeší tzv. přechodné financování, které jde ze státní pokladny (nikoli z majetku katolické církve) a je to způsob, jak ze strany státu legálně a legitimně ukončit platnost zákona č. 218/1949, který je překážkou odluky. I když jde o „peníze státu“, v celkovém
  součtu stát vrátí církvím méně, než jim vzal (viz bod č. 2).

 10. xorron

  Ha ha, mohu se jen smát. Církev něco produkuje. Ještě tak napsat, kolik se má vyplatit za činnost Křesťanské mírové konference a jejího hlavního užitečného idiota.

  Srovnávat cokoli jiného s nábožestvím kulhá na obě nohy.

 11. xorron

  Samozřejmě, sport prospívá zdraví a duševnímu rozvojí mládeže. Mládež by měla být vedena ke sportu, aby nepropadala drogám a jiným špatným vlivům. To je dnes ovšem sci-fi. Důležitější je církevní vyrovnání. Kdo chce své dítě posílat do klubu trénovat, musí těžce sám platit. Samozřejmě nesouhlasím s dotacemi gladiátorům. Ale jejich produkce si publikum také platí. Chodíval jsem na hokej, když se hrála nižší soutěž. Lístek stál 60 Kč. Dnes tam nejdu, je to moc drahé. Takže tento sport si mohou hradit fandové, sponzoři atd.

  Nemám nic proti vrácení majetku Českobratrské církvi evangelické (a jiným), který jí byl prokazatelně sebrán zlými komunisty v roce 1948. Nic jiného. A pak okamžitě přestat platit církevní provoz ze státního rozpočtu. Je to nespravedlivé?

 12. Colombo

  Mýtus číslo 4: Protestant kecá rozumně a jeho hlášky dávají smysl.

  Vzhledem k tomu, že hodnota majetku je vycucaná z prstu a že onen „ušlý zisk“ je virtuální a cucá se stejně, jako si softwarové a hudební společnosti cucají zisk z upirátěných nosičů, vzhledem k tomu, že tu nikdo nechce, aby církve nedostaly nic, ale jen to, co jim náleží a vzhledem k tomu, že jsou v návrhu zákona poměrně ostré kličky, které znemožňují jakoukoliv stadardní kontrolu takovéhoto majetku, vzhledem k tomu, že církvím je značně nadržováno, argumentuje protestant proti svému vlastnímu slaměnému panákovi a tím budí dojem, že jeho hlášky jsou jaksi k věci.

  Faktem je, že nejsou.

 13. Colombo

  A holiči něco produkují?

  Myslím, že ti nemá cenu vysvětlovat rozdíl mezi produkcí služeb a produkcí továren.

 14. Slávek

  V podstatě souhlas. Dotovat jen obecně prospěšné věci, což třeba profesionální sport moc není. Jinak, možná to nevíš, ale stát žádné přímé přenosy z mezinárodních utkání nezajišťuje.

 15. Slávek

  Protestante. Neznám tu žádného diskutujícího, který by rozporoval návrat majetku. To co tu řešíme je absurdní a z prstu vycucaná částka 59 miliard, která se spočítala, aniž by byl nějaký nárok církvemi prokázán.

  Z této absurdní částky si potom ty vaše církvičky vezmou svůj desátek, který je zcela neúměrný jejich skutečnému majetku a členské základně.

  Jak si zdůvodníš, že v dnešní situaci, kdy se sahá na platy důchodcům, učitelům a lékařům dostaneš ty osobně (a každý člen CČE) od státu 22660 Kč, je už tvoje věc. Ano, můžeš si říkat, že je to odškodnění za Bílou horu a podobné absurdnosti. Faktem ale je, že je to katolický úplatek, abyste drželi hubu.

  Faktem tedy je, že ti stát bude vyplácet jekési odškodnění za rekatolizaci po Bílé hoře. Jestli zákon projde, tak ti přeji, aby sis těch svých třicet stříbrných pěkně užil. Můžeš za to jet třeba k moři.

 16. protestant

  …Čistý zisk do státní pokladny je 168,2 mld. Kč a z toho vyplývá, že státem zabavený majetek církví každoročně přispívá do státního rozpočtu o cca 2,8 mld. Kč více, než kolik stát církvím vyplatí!….

 17. protestant

  …Čistý zisk do státní pokladny je 168,2 mld. Kč a z toho vyplývá, že státem zabavený majetek církví každoročně přispívá do státního rozpočtu o cca 2,8 mld. Kč více, než kolik stát církvím vyplatí!….

 18. protestant

  O spravedlnosti bych asi nemluvil. Nikdy to nebude spravedlivé.
  Představ si že ti někdo zabaví auto a vrátí ti je za 60 let se slovy vše je OK, jsme si fifty-fifty.

 19. Colombo

  Pleteš se. Čístý zisk je asi -900 miliónů korun.

  Cucat čísla z prstu si umí každý.

 20. Colombo

  Všichni ostatní restituenti to tak měli. Církve jsou nějak spešl? Nadřazené všem ostatním?

  Když ti zabiju dceru a dám ti 5 miliónů. Bude to spravedlivé? Bude spravedlivé, když mi za to zabiješ dceru ty?

  Spravedlnost si taky cucáš z prstu. Žádné absolutní měřítko neexistuje a je taky subjektivní. Tedy, jakmile je to subjektivní, nemůžeš se na to odvolávat.

 21. protestant

  Já se na spravedlnost neodvolávám … 🙂

 22. protestant

  Zápis z 5.schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi ze 27. 11. 2008 uvádí: …….Čistý zisk do státní pokladny je 168,2 mld. Kč …..

 23. xorron

  Jakých církví? Nic než středověký katolicismus není. Kolik vynáší zabavený majetek protestanský? Také něco vycucaného z prstu?
  Auto se s lesíčkem či políčkem se srovnávat nedá. Navíc je to čistě hypotetické srovnání. Jak vidím, váš bůh je majetek. To je váš Hospodin všemohoucí a spasitel.

 24. protestant

  Těch církví co jsou uvedeny v návrhu zákona.

 25. Colombo

  Takže argument ad autorita? Jasně, chápu, že se někde bude muset zastavit (třeba u oceňování…, kde se budeme muset spolehnout na souhrn expertních posudků), ale takhle brzo?

  Hoď link, ať se můžeme podívat, jestli ONI to mají nějak podložené, nebo jestli si to vycucali z prstu a ty to jako osel jen neustále opakuješ.

 26. Colombo

  Více-méně ano.

  Ty říkáš, že i když Církvím navalíme prachy vrchem-spodem, tak to nebude dostatečně spravedlivé vůči církvím, ale valit vrchem-spodem jim furt musíme, protože je to tákhle velká křivda. Kdyby církve spolupracovali s komunisty alspoň z poloviny tak, jako s Hitlerem, nic by se nestalo.

 27. protestant

  Zápis z 5.schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi ze 27. 11. 2008 uvádí: …a z toho vyplývá, že státem zabavený majetek církví každoročně přispívá do státního rozpočtu o cca 2,8 mld. Kč více, než kolik stát církvím vyplatí!

 28. protestant

  Zápis z 5.schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi ze 27. 11. 2008 uvádí: … a z toho vyplývá, že státem zabavený majetek církví každoročně přispívá do státního rozpočtu o cca 2,8 mld. Kč více, než kolik stát církvím vyplatí!

 29. Colombo

  Budeš tu ta čísla vycucaná z prstu spamovat všude a ignorovat požadavek na upřesnění a dodání zdrojů?

 30. xorron

  Na to, co je v zákoně jsem se neptal. Konečně o tom je článek. Když není odpověď, je nejlépe se motat v kruhu.
  Můj dojem je, že Joel Ruml je štěkající psík bafuňáře Duky. Za to dostane kost odhozenou ze stolu. Parádní sestava nositelů věčné pravdy, duchovna a kdo ví čeho ještě.

 31. Shadowman

  jeste jsi mi nedodal zadny ten dokument nezavislych ekonomu, kteri to spocitali (vynosy statu ze zabaveneho majetku).

 32. Shadowman

  ostre nesouhlasim s tim vzdelavanim (aspon pokud nemluvime jen o vysokych skolach).

 33. Shadowman

  ad 1) a je to tady zase 🙂 to prece neni pravda, ze „cirkev“ ma jen takovy vyznam, ktery ty uvadis.

  ad 4) neni to az tak dramaticky, myslim. navrh zakona existuje, ted ho opozice blokuje. stat svou povinnost plni, byt s krizkem po funuse a nanestesti (nejen) pro nas bezverce v neprijatelne podobe (navrhu). a at uz se nam to libi, nebo ne, ani Ustava samotna neni soubor nezpochybnitelnych axiomu seslanych jakymsi bohem, indoneska pancasila (resp. Alex Aan) by mohla vypravet.
  poznamka: nejsem odpurcem Ustavy, LZPS ani jinych podobnych vychytavek moderni sekularni civilizace.

 34. Shadowman

  vidim, ze nejsem sam, taky bych chtel ty zdroje videt.

 35. Slávek

  souhlasím, asi není možné zpochybnit přístupné vzdělání, jako společensky prospěšnou záležitost

 36. Shadowman

  Můj dojem je, že Joel Ruml je štěkající psík bafuňáře Duky. Za to dostane kost odhozenou ze stolu. Parádní sestava nositelů věčné pravdy, duchovna a kdo ví čeho ještě.

  to se mi libi, pekne napsane! 🙂

 37. Slávek

  Tak ono to celkem sedí i obecně, pokud úplně odhlédneme od oprávněnosti restitucí. Dejme tomu, že restituce tak jak jsou navrženy jsou oprávněné.

  Duka potřeboval církevní shodu a věděl, že bude muset zaplatit, za to prosazení „oprávněných nároků“. Je zřejmé, že ty oprávněné nároky církviček, jako je CČE jsou minimální, takže jim slíbí 20 procent z výpalného. To je mimo jakoukoliv rozumnou relaci odškodnění z roku 1948: Vyplacená částka bude více jak dvacetinásobkem čehosi co se považuje za nárok. Vymyslíme tedy dojemnou story s Bílou horou a navýšíme částku o 20 procent. To stejně nikdo nepozná, protože data výpočtu nezveřejníme.

  Díky tomu si zajistíme, že oficiální církve budou štěkat unisono. Srovnej:

  Jezis:
  „Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. “(Matouš 5,39-42)

  Duka:
  “My bychom na základě rozsudku Ústavního soudu ČR byli nuceni podat hromadné žaloby. To ale nechceme a nemůžeme udělat.“

 38. protestant

  To je úplně mimo. Duka nebyl u počátku tvorby návrhu zákona.
  Naopak tam byli lidé jako Sobotka a dokonce i komunisté.

 39. protestant

  Ty myslíš určitě Viktora Koženého a jeho vzdělání na Harvardu…. 🙂

 40. protestant

  Je to v zápisu z 5.schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi ze 27. 11. 2008

  http://www.psp.cz v současnosti plně nefunguje – ale to jistě všichni víte

 41. protestant

  ….Částku odsouhlasila v roce 2009 také dočasná komise poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, ve které své zástupce měla také ČSSD (Dolejš, Hašek, Jandák, Sobotka) a KSČM (Bičík, Koníček). Je dnes proto s podivem, že právě experti ČSSD částku, která má být vyplacena, zpochybňují….
  http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=345&zamysleni=true

 42. protestant

  Jistě. Tímto tempem se možná za dalších 25 let dočkáme nějakého řešení… 🙂

 43. Shadowman

  to ja predikovat nedokazu. mozny to je.

 44. Shadowman

  ale vsak to vzdelani placene nasim statem nemel. to si stezuj Harvardu, co to vyprodukoval za sycaka 🙂

  zlehcovat vyznam vzdelani mi ale neprijde moc koser, to se na me nezlobte, pane inzenyre 🙂 samozrejme se o tom polemizovat asi da.

 45. Slávek

  Ale no tak protestante. tady přece nejde o Duku, ale o srovnání chování církevních představitelů v rámci prosazování restitucí a učení, které tvrdí, že zastávají. Duk, nebo Puk. To je úplně jedno.

  A co říkají komunisté nebo Sobotka je mi úplně jedno a ani tu s nimi nikdo neargumentuje. A pokud s tím souhlasili, tak to s podivem je, no a co? Tady prostě nejde o tu částku, ale o to, že tentokrát se k lizu dostane Kalousek a ne Sobotka. proto jim to vadí. O nějaký zásady nejde ani politikům, ani Joelům. Tady de o tvrdý a kulatý.

 46. protestant

  Jde o jediné – aby stát přestal dělat pštrosa za začal jednat.
  Vymlouvat se na krize a finanční těžkosti v rozmezí 23 let je směšné.

 47. protestant

  Joel je POVINEN předkládat vně jen to co se církve zastupované Ekumenickou radou dohodly. Nic jiného mu nepřísluší.

 48. Colombo

  Takže když to nemůžeš doložit, nešiř to. Jo?

 49. Colombo

  Kdo nedávno tvrdil, že je jen jedna církev a to církev Kristova? Hmm?

 50. Pingback: Církevní restituce: Stát nic neukradl, myslí si farář Rejchrt | Občanské sdružení ateistů České republiky

 51. Michal

  ad 3: Jsem si jisty, ze by cirkev u pripadneho soudniho rizeni mile rada dolozila puvodni vlastnictvi pozadovaneho majetku.

 52. Antitheista

  Kdepak naše pravoslavná církev, sice nemá tolik pedofilů jako katolická církev (to bude asi menšim počtem jejich fláterníků u nás), ale černý konta tu jedou jak ve Vatikánu 😀 – podívejte se na jejich kněze Evžena Freimanna, vedoucího řádu svaté heleny – což je spolek bejvalejch StBáků a KGBáků u nás, všichni milujou Putina a „tradiční hodnoty“, nesnáší Západ a liberalismus, komunisti jim zjevně vadí mnohem míň než svoboda. Členem jsou kromě stbáků a ruských mafiánů i politici jako poslanec Foldyna (ČSSD) či Řebíček (ODS, náhle vydělal v ministerské funkci stovky milionů korun a je majitelem Slávie )

  http://zpravy.idnes.cz/knez-napadl-muze-02v-/domaci.aspx?c=A130807_103511_usti-zpravy_hrk

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99sk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Konstantina_a_Heleny

  KDEPAK TRADIČNÍ HODNOTY, JEŽÍŠEK A CÍRKVE = TO JE TEN VZESTUP MORÁLKY, KE KTERÉMU NÁS ČESKÁ TV POŘÁD TAK NABÁDÁ… návrat k tradicím, návrat ke kořenům, návrat do středověku 😀

 53. Antitheista

  A tady zase Rumunsko a další chudý státy, špatný školy a oprejskaný a zastaralý silnice a nemocnice, ale hlavně aby měl každej NÁRODNÍ HRDOST A ZLATEJ KŘÍŽEK NA KRKU – to určitě ekonomice pomůže. Jen stavte víc kostelů, to určitě pomůže ekonomice… 😀

  Už vidim ty fláterníky jako v Rusku, jak si kupujou chlast a děvky, spolupracujou s FSB a udávaj gaye za nevhodné chování… to je pravé křesťanství! A Rusové jsou na pravoslavnou církev hrdí, doma kalašnikov, černý skla v autě, zlatý řetězy s křížkem a tvrdý pěsti, protože pravej křesťan se drží tradičních hodnot – vraždy ze cti a mlácení ženských (ukázat jim jejich místo), pak se zpít vodkou a zabít pár tmavých či vykrást banku, to neva, hlavní je ten křížek na krku…

  Lidi si berou z Bible hlavně ten Starej zákon, on ten Ježíš se asi málo distancoval od tatínka, návodů ke genocidě a pokrytectví je ve Starym zákoně dost, Kdyby byl Starej zákon jen o NEZABIJEŠ, ALE TAM JE MNOHEM VÍC TOHO ZABIJEŠ, a bůh to posvěcuje…

  http://zpravy.idnes.cz/v-rumunsku-stavi-tri-kostely-tydne-jejich-financovani-budi-podezreni-1kv-/zahranicni.aspx?c=A130807_150902_zahranicni_dam

 54. Sam

  Jinak teda jména v tom článku jsou reálná, dají se klidně dohledat na webu.

Komentáře nejsou povoleny.