Nessie existuje a vyvrací evoluci, říká křesťanská učebnice

Autor | 25.06. 2012

via: monster-munch.com, design by Ross Zietz: rosszietz.com

Žáci některých křesťankských školu nejen v USA mají tu smůlu, že budou vyučování podle učebnic napsaných křesťanskými evangelikálními fundamentalisty z dílny společnosti Accelerated Christian Education (ACE) (wiki; evropská sestra) vydávané nakladatelstvím Bob Jones University Press (BJU Press).

Učebnice prezentují takové perly, jako je „mladozemní“ kreacionismus, tzn. před nějakými cca 5 000 lety stvořil bůh vesmír, tj. i Zemi a život na ní, kde si vedle sebe vesele hopsali králíčci, lidé a dinosauři, dokud se hněvivý bůh nenas*al, a krom Noema a jeho party se nepokusil veškerý život vyhladit potopou.

Citujme z jedné učebnice biologie ACE (Biology 1099, Accelerated Christian Education Inc):

Are dinosaurs alive today? Scientists are becoming more convinced of their existence. Have you heard of the ‚Loch Ness Monster‘ in Scotland? ‚Nessie‘ for short has been recorded on sonar from a small submarine, described by eyewitnesses, and photographed by others. Nessie appears to be a plesiosaur. (heraldscotland.com)

Podle jednoho z textů nakladatelství BJU Press byli dinosauři dokonce prý oheň dštící draci.

A tohle prý vyvrací neodarwinismus. Jasně…

Viz také články Jonnyho Scaramangy, který osnovami ACE prošel a nyní ACE tvrdě kritizuje: Top 5 Lies Taught By Accelerated Christian Education5 Even Worse Lies from Accelerated Christian EducationHow Accelerated Christian Education Is Racist;Fundamentalist exams on a par with A-levels na tes.co.uk.

Učební plán ACE obsahje např. i prvky rasismu, homofobie apod. Domnívám se, že nikdo takový by neměl získat povolení vstoupit do vzdělávacího systému.

h/t: Barry Duke