Církevní restituce: Stát nic neukradl, myslí si farář Rejchrt

Autor | 26.06. 2012

Protestantský farář (ČCE) Miloš Rejchrt pro měsíčník PROTESTANT napsal v březnu tohoto roku do značné míry kontroverzní článek o církevních restitucích: Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno. Na časté moralizování o zlodějském státu reaguje slovy:

Potíž je v tom, že majetek ve vlastnictví církevních právnických osob po 25. únoru 1948 nebyl ukraden. Tohoto majetku se nezmocnil zloděj, nýbrž stát. Státní instituce sice plnily zadání komunistické strany, ale majetkové přesuny neprováděli ani jednotliví komunisti, ba ani KSČ, ale ČSR. Nu a státy, i ty zlotřilé a ujařmené vedoucí úlohou diktátora či strany, konfiskuji, zabavují, vyvlastňují, odnímají, znárodňují, zestátňují – ale nekradou.

Rejchrt současný návrh zákona jako celek odmítá, ale s obecným záměrem narovnání křivd samozřejmě souhlasí. V závěru klade provokativní otázku:

Jako člen ČCE se ptám: Co je ona „finanční náhrada“ dle § 11, která se má týkat i mé církve, a to ve výši 2 266 593 186 Kč? Zákon sám nespecifikuje, co má tato náhrada nahrazovat, toliko vyhlašuje, že církev, „která neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 11, obdrží paušální finanční náhradu“. P. Stolař hovoří v této souvislosti o „restituční náhradách“, synodní senior J. Ruml (Český bratr tamtéž) o „finanční kompenzaci za zabavený majetek“.

Jenže hodnota majetku, jenž byl evangelíkům zabaven, činí řádově promile oné štědré (že vůči některým jiným církvím je zákon ještě štědřejší než vůči ČCE, je jistě pikantní až třaskavé, ale vedlejší) paušální náhrady, navíc si o těch pár desítek hektarů lesů a polí mohou evangelíci zažádat a získat je zpět. Za co je tedy ta náhrada? Je to vůbec náhrada, nebo je to něco jiného? Co?

To je jednoduché, úplatek, pane faráři, úplatek. Nebo jako kolega Xorron vtipně poznamenal:

Můj dojem je, že Joel Ruml je štěkající psík bafuňáře Duky. Za to dostane kost odhozenou ze stolu. Parádní sestava nositelů věčné pravdy, duchovna a kdo ví čeho ještě.

V květnovém vydání Protestanta na Rejchrtův článek reagoval farář Marek Zikmund (ČCE): Šlo o konfiskaci, nebo o krádež?

V červnovém čísle poté na oba články vyšla ještě reakce člena ČCE, Petra Krejčího: Stát není trestně odpovědný.

Pokud naši čtenáři z řad ČCE mají náhodou k dispozici nějaké bližší informace, vyústění této polemiky, rádi si je poslechneme.

17 thoughts on “Církevní restituce: Stát nic neukradl, myslí si farář Rejchrt

 1. protestant

  Zloděj okradenému nedává úplatek.

 2. protestant

  …. Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno…..

  Jak to, že tedy restituentům byl majetek po roce 89 vydáván? Nejsou tedy všechny restituce protiprávní?

 3. xorron

  Všem křesťanům se ten tunel nelíbí. Někteří mají trochu svědomí a zdravého rozumu. Nedivím se, že třeba mezi evangelíky. Chudičká církev po Tolerančním patentu věru majetkem neoplývala. Že by tehdejší faráři spekulovali na burze či zakládali cukrovary? Oni si to někteří dnes uvědomují, jak to bije do očí. Zrovna tak mezi katolíky. Přečtěte si něco od jesuity V. Umlaufa. Stojí to za to: http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=917

 4. protestant

  ČCE je církev demokratická. Pokud by se církevní restituce nelíbila většině jejích členů pak by se to muselo projevit na hlasování synodu.
  A ten se k církevním restitucím přihlásil.

 5. protestant

  Mimořádný synod Českobratrské církve evangelické, který byl svolán na pátek 25. listopadu 2011, odsouhlasil návrh synodní rady, který vyjadřuje souhlas synodu s majetkovým vyrovnáním podle návrhu Zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

  Dále také synod pověřil synodní radu Českobratrské církve evangelické, aby v souladu s Řádem hospodaření církve čl. 22 podepsala jménem Českobratrské církve evangelické příslušné smlouvy s Českou republikou.

  http://www.e-cirkev.cz/clanek/1981-Mimoradny-synod-CCE/index.htm

 6. protestant

  Tyto návrhy přijal synod v tajném hlasování 64 kladnými hlasy, čtyři hlasy byly proti a jeden z přítomných synodálů se svého hlasování zdržel.

 7. xorron

  Hlavně že si to synod odhlasoval. Osvítil ho Duch sv. Tak je to pravda. Občas se najde výjimka.

 8. protestant

  Úkolem synodu je hlasovat právě o takových věcech.
  A na rozdíl od státu si synod nechává prohlasovat tyto návrhy staršovstvy všech sborů.
  Tedy je to DEMOKRATICKÉ rozhodnutí ČCE.

 9. Slávek

  Je nádherný, jak volně a podle potřeby zaměňuješ právo a morálku

 10. Slávek

  A ne nejsou, protože se odehrály na základě zákona. Stejně jako nebylo protiprávní zabavení církevního majetku a nebude protiprávní ani jeho vrácení, pokud se ten zákon podaří schválit. To že to je takzvané třetí zhasnutí a morální prasárna je věc jiná.

 11. Slávek

  No, ono se ani není co divit, že jste si demokraticky odhlasovali, že dostanete prachy za nic. Stát vám bude platit miliardy za to, že vám katolíci vzali kostely po Bílé hoře. Nebo tak nějak jsi to psal, ne?

 12. protestant

  …Co nebylo ukradeno, nemá být vráceno….

  To je otázka právní, ne morální.

 13. protestant

  Stát nic platit nebude. Jen prostě vrátí část toho, co mu nepatří. Pořád na tom vydělává.

 14. protestant

  Jinak – abychom byli přesní – Miloš Rejchrt není a ani v době psaní článku už nebyl farářem. Už je důchodce.

 15. Shadowman Post author

  diky za upresneni, takovou informaci jsem zahlednul, ale nebyl schopen ji overit.

 16. protestant

  Tedy jeho zájem je aby stát měl na důchody…. 🙂

 17. Josef

  Demokraticky si odhlasovat, že chci něco, na co nemám nárok, není problém.

Komentáře nejsou povoleny.