Ó, pochválen buď Papa Ratzi, anebo naopak?

Autor | 10.08. 2012

Od jednoho našeho čtenáře jsme dostali tip na hanopis, o jehož existenci jsem nevěděl, nebo na něj úplně zapomněl. Jde o knihu AntiRatzinger: Papežský pamflet (ukázka), která je souborem dvou důkladně zpracovaných esejů od anonymního italského autora vydaných na počest ročního výročí zvolení J. Ratzingera papežem (2006), u nás na počest jeho návštěvy ČR (2009). Další hřebíček do reputační rakve Papa B16 Ratziho.

První část spisu sleduje Ratzingerovu cestu k moci (od jeho příjezdu do Říma v roce 1981 až po jeho první encykliku v lednu 2006) a sleduje také kořeny jeho myšlenkového světa, včetně zkušenosti v Hitlerjugend. Druhá část (Contro Ratzinger 2.0), která charakterem připomíná Voltairovy hanopisy, se ve snaze představit a zesměšnit pravověrnost tvrdých Ratzingerových apologetů zaměřuje i na vedlejší příběhy, jež jsou jen zdánlivě bezvýznamné. V první části je argumentace filozofičtější, v druhé části je hlavní zbraní autora ironie.Jde o inteligentní expozé k pochopení vůdce více než miliardy katolíků.

O zajímavém článku mapujícím určité aspekty osobnosti B16 jsem již informovali.

Autor: Shadowman

Jan Houserek - ateista, skeptik, nihilista, scientista, slacktivista a kavárenský povaleč z Holomóca.

One thought on “Ó, pochválen buď Papa Ratzi, anebo naopak?

  1. Karel Klem

    Jsem si vědom, že je ošidné hodnotit kvalitu překladu bez znalosti originálu, resp. jazyka, ve kterém byl napsán, ale měl jsem při četbě českého vydání pocit jisté stylistické „kostrbatosti“.
    Ale jinak není co vytknout, zábavné a poučné čtení, na léto ideální 🙂

Komentáře nejsou povoleny.