Bible a krétský paradox: je Bible lživá nebo pravdivá kniha?

Autor | 17.08. 2012

Zdroj: Wikimedia Commons

Biblický pavlův list Římanům je jedna z nejcitovanějších knih Bible. To že je Bible plná protimluvů a nesmyslných tvrzení asi všichni víme. Obsahuje však i několik záměrných i nezáměrných odkazů na jeden z nejstarších logických paradoxů vůbec: paradox lživého kréťana, který se datuje již do doby 600 let př.nl. a je připisován Krétskému filosofovi Epimenidovi. Ten prý prohlásil: “Všichni Kréťané jsou lháři.

Na paradox Kréťana záměrně odkazuje list Titovi:

Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi: jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ‘Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.’ A je to pravdivé svědectví.

Titovi 1,11-13

Zcela nezáměrně se pak ale tohoto logického nesmyslu dopouští přímo Pavel v jedné z nejcitovanějších částí Nového zákona, listu Římanům. Tvrdí zde, že každý člověk je lhář. My zároveň víme, že Bibli napsali lidé.

Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.‘

Římanům 3,4

Autor: Slávek

Česko je nejateističtější stát na světě a do současnosti tu nepůsobila téměř žádná ateistická organizace. To jsme se rozhodli s několika přáteli změnit. Zajímá mě všechno co se týká internetu a technologií obecně. Jako zakladatel společnosti Aboro dělám vše co je potřeba a neudělá to někdo jiný. Vystudoval jsem Stavební fakultu VUT a prestižní matematické gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně. V neposlední řadě mám nejlepší ženu na světě (často) a syna na kterého jsem pyšný (většinou). Společně rádi jíme a vaříme dobré jídlo a cestujeme.

2 thoughts on “Bible a krétský paradox: je Bible lživá nebo pravdivá kniha?

 1. Charly

  Nevím proč, ale viděl jsem v nadpisu slova “Bible a kreténský paradox”. Asi se na mě podepsalo několikaleté studium náboženské argumentace.

  Jako takové pidiadendum bych dodal, že jsem se setkal s křesťany, kteří byli přesvědčeni, že bibli napsal Bůh osobně. Není jich moc, ale existují. Hlubiny blbosti jsou bezedné.

 2. Sam

  ————————–Jako takové pidiadendum bych dodal, že jsem se setkal s křesťany, kteří byli přesvědčeni, že bibli napsal Bůh osobně.—————————
  To může být tím, že se na katolické (!) mši furt říká “Slyšeli jsme slovo Boží.”
  Moje babička si zase myslí, že (katolické) křesťanství je na zemi od počátku světa.
  Ani já nejsem dokonalý. Neumím moc vařit ani tancovat.

Komentáře nejsou povoleny.