8 rozumných argumentů proti církevním restitucím

Autor | 28.08. 2012

Tento seznam obsahuje pečlivě vybrané a fakticky ověřené argumenty proti schvalovanému zákonu. Nejsou to argumenty proti restitucím církevního majetku jako takovým. O tom, jestli je dobré připravený zákon schválit, nechť si udělá každý obrázek sám.

1. Zvýhodnění náboženských organizací. Restituce, které všichni pamatujeme z devadesátých let se týkaly jen fyzických osob – lidí. Vrácení majetku organizacím proběhlo jen na základě výčtových zákonů. Tedy zákonů, kde byl majetek přesně vyjmenován. Mezi těmi organizacemi byly i církve. Zákon, který je nyní připravován se z nějakého důvodu týká jen organizací, jejichž společným jmenovatelem je víra v nadpřirozené bytosti. Dochází tak k zásadní nespravedlnosti, kdy jsou organizace posuzovány jen z hlediska víry jejich členů.

2. Nerovnost před zákonem. Nárok na rovnost před zákonem mohou potom použít i jiné organizace, se kterými nebylo zacházeno stejně jako s církvemi. O majetek a případné finanční vyrovnání se potom mohou hlásit a soudit i další organizace a firmy. Jako příklad uvedu Červený kříž, kterému bylo po listopadu ’89 vráceno zhruba 20 procent majetku. Proč by Červený kříž neměl mít nárok na stejné zacházení jako církve? Současný zákon se potom může našem státu v budoucnu ještě zásadně prodražit.

3. Vyplácení peněz církvím, které nic nevlastnily. Mnoha menším církvím se vyplácí odškodnění za majetek který nikdy nevlastnily. Toto odškodnění dosahuje mnohonásobků hodnoty nárokovaného majetku. Církev československá husitská dostane vyplaceno 14 krát více (3,085 mld. Kč), než je hodnota majetku, který si nárokuje. Českobratrská církev evangelická dostane 26 krát více (2,266 mld. Kč), Církev adventistů sedmého dne dostane 157 krát více (521 mil. Kč), Jednota bratrská 250 x více (601 mil. Kč). Další církve potom dostanou miliardy korun, aniž by o nějaký majetek v uvedeném období přišly.

Vzniká tak silné podezření, že zdánlivé vyrovnávání se 17 církvemi jen částečně zakrývá fakt, že majetkové přesuny se týkaji téměř výhradně katolické církve. Vyplácení miliard organizacím, které o ně nikdy okradeny nebyly silně připomíná poplatek za mlčení potenciálních kritiků. Jedná-li se o solidární dar katolické církve menším církvím, je to jen doklad, že katolická církev si určila podobu zákona. Nikdo katolické církvi ani nikomu jinému nebrání podělit se s kýmkoli soukromě a dobrovolně.

4. Neprůhledné vyhodnocení hodnoty církevního majetku a výše plateb. Částka 59 miliard korun, které budou církve dostávat od státu po dalších 30 let je spočítána ve chvíli, kdy církve neprokázaly, na jaký majetek mají nárok a není znám rozsah majetku, o který vůbec požádají. Není tedy principiálně možné vyhodnotit a ocenit majetek, který církvím stát vrátit nemůže. Částka 59 miliard je tedy politické rozhodnutí, bez opory v objektivní skutečnosti a můžeme ji nazvat darem. Podle chystaného zákona církve od státu dostanou finanční dar v neslýchané výši. To za situace, kdy stát omezuje sociální příspěvky potřebným.

5. Morální důvody. Morálně sporná je už sama idea vracení majetku právnickým osobám – organizacím. Organizace nemůže trpět, trpět mohou jen živé bytosti. Vztah současných členů církví k těm, kteří byly členy před 60 lety je nejasný. Před 60 lety se hlásila ke katolické církvi naprostá většina obyvatelstva. Dnes je to sotva 15 procent. Mnoho katolíků se na tehdejším zabavování majetku podílelo. Stejně tak mnozí potomci těch, kteří v té době majetek využívali jsou dnes bez církevní příslušnosti a naopak jistě existuje mnoho katolíků, kteří jsou potomky komunistů. Dochází tak k situaci, kdy potomci tehdejších utiskovaných budou platit utiskovatelům svých rodičů, kteří je o majetek tehdy připravili. Budou tedy trpět dvakrát.

6. Právní důvody. Za první republiky a Rakouska-Uherska existovala omezení a pravidla, která bránila církvi, aby mohla s majetkem nakládat dle vlastní libovůle. V mnoha případech církev při prodeji nebo jiné činnosti musela žádat o souhlas státu. Dnes žádné takové omezení existovat nebude a majetek bude mít pro církev daleko větší cenu.

7. Nejasný vztah církví k majetku. Některý majetek, který se církvi dnes bude vracet měl dříve speciální formu vlastnictví, která byla podobná dnešním veřejnoprávním institucím. Kostel byl například vlastněn kostelem a v praxi se o něj starali farníci ve spolupráci s církví. Církev ale s kostelem nemohla volně disponovat, stejně jako dnes nemůže stát zcela volně disponovat s majetkem České televize. Podle připravovaného zákona dnes bude kostel patřit církvi.

8. Právní nejistota. Zákon o církevních restitucích, tak jak je navrhován, je vnímán velkou většinou společnosti jako nespravedlivý. V parlamentu je prosazován jen těsnou většinou a opozice zároveň slibuje, že zákon změní, jakmile bude mít možnost. Zákon a jeho prosazování tak rozděluje společnost a přispívá k právní nejistotě. Toto je zvlášť varující vzhledem k velikému objemu majetku a financí, kterých se zákon týká.

Pokračovat můžete na Výzvu ateistů za spravedlivé vyrovnání státu s církvemi

Spoluautor: Tomáš Sluka

16 thoughts on “8 rozumných argumentů proti církevním restitucím

 1. Pingback: Církevní restituce: zákon ve skutečnosti nezaručí odluku církví od státu | Občanské sdružení ateistů České republiky

 2. Slávek ČernýSlávek Post author

  Protestante, nenašel jsem tam jediný argument nebo snad vyvrácení toho, co je obsahem článku. Jsou to jen takový slamění paňáci.

 3. Petr TomekPetr Tomek

  V zásadě nic z toho není pravda, ale nejlepší je bod 8. mýtus: Církve se stanou bohatými korporacemi s mocenskými ambicemi.

  Tohle ale nikdo neřekl, jednoznačné tvrzení naopak bylo: ŘKC je korporací s mocenskými ambicemi (doložitelné např. vystupováním pana Duky a chováním ŘKC v jiných případech), když jí dáme takový balík peněz, stane se jednou z nejsilnějších ekonomických sil v zemi. To není žádný mýtus, to je prostě realita!

  http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=6354&id_c=117819

 4. Slávek ČernýSlávek Post author

  V zásadě nic z toho není pravda, ale nejlepší je bod 8. mýtus: Církve se stanou bohatými korporacemi s mocenskými ambicemi.

  No jasně. Přiznám se, že když sleduju PR hlavně katolické církve, tak jen zírám s otevřenou pusou. Je to dokonalá učebnice. V mnoha ohledech jsou skutečně špička. Viz třeba tvůj nejnovější článek.

 5. Pingback: Církevní restituce: analýza politické situace před druhým kolem senátních voleb | Občanské sdružení ateistů České republiky

 6. Prochy

  Asi jsem úplně mimo,nebo se už všichni zbláznily? Jak může stát dát tolik peněz někomu jako je Apoštolská církev? Znám pár lidí z vedení a do nedávné doby jsem si vážil a oceňoval snahu a čestnost lidí kteří,jak jsem si myslel dělají vše pro to aby bylo mezi námi o trochu více lásky…..Chyba.!!!! Peníze,moc to je koukám lákadlo…Ale že to půjde z kapes nás všech je asi nemrzí…? Tak hurá vemte si ty peníze a pak choďte mezi lidi a oblbujte je kecama a sami máte máslo na hlavě.Kdo nepracuje ať nejí….Nic proti ničemu,ale jste lháři a zloději…

 7. DarthZira

  Klasika, Protestant nevyvrací jediný argument uvedený v článku, ale reaguje na něco, o čem se v článku vůbec nepíše. Na to, na co se ho člověk (pod kterýmkoli článkem) zeptá, vůbec nereaguje, buď odvede řeč jinam nebo mlčí. Fakt trošku připomíná ten ftip, jak se kteréhosi toho komunistického pohlavára američtí statistikové ptali, kolik je u nás v dolarech průměrný plat a on pořád mlčel – a když se oni nedali odbýt a pořád se ho ptali stylem “tak teda řekněte, kolik u vás ti lidi v průměru berou”, on na to vztekle zařval “a u vás zase bijete černochy”.

 8. Brady

  To snad ne!
  Opravdu jen protestant může upozornit na tři roky starý článek, který je navíc absolutně zcestný.
  1) 169 miliard není ani zdaleka výše státního deficitu.
  2) V článku se jen omílá fakt, že bylo církvi něco zabaveno. Ano, bylo! A my to víme. Jen chceme, aby církev dostala zpět to, co skutečně někdy vlastnila a neprodala. Zkrátka, aby se jí vrátilo jen to, co jí bylo opravdu ukradeno.
  3) Pokud se cíkrvi vrátí ukradený majetek, je třeba k němu přičíst i peníze za nájem, který církev ztratila. Zároveň je ale třeba odečíst z celkové sumy platy kněžím a jiným pracovníkům dané církve, a také odečíst peníze za opravy a rekonstrukce, které byly hrazeny ze státních fondů nebo dokonce ze soukromých sbírek.

  Panu protestantovi bych jen doporučil, aby si přečetl znění zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Možná, že ho překvapí, že se v něm nemluví o restitucích (ty totiž předpokládají, že nabyvatel majetku tento majetek před odebráním skutečně vlastnil), ale o vyrovnání!!!

  Celý název zákona:
  “Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
  a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon
  o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)”

 9. protestant

  Vyvracím jediné – a to že stát dotuje církve. Tato lež by se už měla přestat šířit. Skočit na ni mohou jen naprosto neznalí lidé. 🙂

 10. Petr TomekPetr Tomek

  Tak to ale vyvrať! Co produkuje církev tak úžasného, že to dotuje naši ekonomiku?

 11. Lemmy

  Alibaba, ak si tento príspevok všimneš.

  Alibaba napísal:

  Vadí mi výjimky (privilegia) v zákonech ČR, restituce (nevím jak to máte v obojím na Slovensku?) a financování teologických fakult VŠ. Až budete fungovat podle normálních pravidel občanských sdružení, tak mě sice nebudete ukradení, ale budete zaručeně vadit méně.

  Na Slovensku reštitúcie nehrozia aspoň v zmysle odluky, nakoľko cirkvi dostali viac majetku späť, ako im by pôvodne patrilo, a neustále sú nenažraní, stále nariekajú, že je im to málo, chcú ešte viac. Vlastnia tretinu lesov na Slovensku, klérus je platený zo štátneho rozpočtu. Sú teda ako invalidní dôchodcovia finančne nadpriemerne zabezpečení. Teologické fakulty majú rovnocenný význam ako ostatné fakulty. V žiadnom prípade nemožno o cirkvách na Slovensku hovoriť ako o občianskych združeniach. Oni sú niečo extra pre štát. Na Slovensku máme podpísanú zmluvu s Vatikánom, ktorú Slovensko nemôže vypovedať. Katolíci diktujú politiku. Áno, občas je vysoký klérus nespokojný s konaním niektorých katolíckych politikov, ale majú nástroje, ako ich uzemniť. Nutné je brať do úvahy, že na Slovensku je vyše 60 % nábožných, čo je silný argument, aby politici sa minimálne tvárili, že im ide o kresťanskú agendu.

  Bývalý predseda vlády Mečiar dal cirkvám toľko majetku, že nebudú chudobní minimálne tisíc rokov.

Komentáře nejsou povoleny.