Církevní restituce: zákon ve skutečnosti nezaručí odluku církví od státu

Autor | 28.08. 2012

podpisOndřej Šlechta upozorňuje na jisté souvislosti, které nemusí být zřejmé na první pohled. Konkrétním námitkám proti restitucím se věnujeme jinde. Velkým problémem pro sekulární charakter českého státu by mohlo ale být podepsání smlouvy s Vatikánem – takzvaného konkordátu.

Zákon o vyrovnání s církvemi neznamená, že se katolická církev nepokusí následně prosadit konkordát, za současné, pro ni velmi příznivé politické situace.

Konkordát by tedy katolické církvi udělil zcela jiné záruky, které jiné církve nemají a mít nemohou. Jak připomíná právník Jan Bíba, článek 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o nápravě vzájemných vztahů například stanovuje, že „církevní akademičtí pracovníci, vyučující na veřejných vysokých školách katolické náboženství, musí mít souhlas příslušné církevní autority”. Bez ohledu na další konkrétní problematické body je zjevné, že přijetím výše zmíněného konkordátu by byl zásadně dotčen nekonfesijní charakter České republiky stanovený v Ústavě.

One thought on “Církevní restituce: zákon ve skutečnosti nezaručí odluku církví od státu

  1. Pavel Adámek

    To, že nedojde k žádné odluce je docela zásadní argument! Těch bodů je samozřejmě daleko více než zde uvedené a je to daleko větší problém než těch pár miliard. Je nutno začít vytahovat na veřejnost také tyto argumenty.

Komentáře nejsou povoleny.