Morálka ŘKC: Nacisté dodnes nebyli exkomunikování

Autor | 24.09. 2012

Arcibiskup Orsenigo zastupující Pia XII. na oslavě Hitlerových narozenin (1939) /catholicarrogance.org

Exkomunikace je způsob, jakým se církev zbavuje nechtěných oveček, aby si sama zachovala neposkvrněný morální kredit. Je známá od 13. století, kdy byla formálně povolena bulou „In Coena Domini“. Samozřejmě že po zážitcích s pedofilními skandály kněžích to zní jako špatný vtip. Přesto církev exkomunikaci již v minulosti mnohokrát použila. Rád bych, abychom si řekli, co vlastně exkomunikace znamená.

Pro jednotlivce je exkomunikace absolutní vyčlenění z církve (stáda) a nemožnost přijímat svátosti či dostat poslední pomazání a v některých případech je dotyčnému i fyzicky zabráněno navštívit posvátná místa jako např. kostely, hřbitovy atd. Nesmíme opomíjet věřící, pro které to znamená, že jim bude navěky věků odepřen přístup do nebe. Rovněž záleží na společnosti, jak se k vám zachová. Nebylo žádnou výjimkou, že lidé ve středověku byli s exkomunikací (např. za nezaplacení desátků) vyloučeni i z celé společnosti a jako exkomunikovaným jim nesměla být poskytnuta žádná pomoc a to pod trestem exkomunikace či rovnou smrti. Tedy se stali pro společnost zcela mrtvými. Pokud byla použita na šlechtice či krále měli ostatní evropští panovníci svaté právo zabrat jejich zem.

Exkomunikaci rozlišujeme na dva druhy:

A. Exkomunikaci na základě rozhodnutí papeže či jeho úřadu. Do čehož mu jako nejvyšší autoritě nesmí nikdo mluvit a při které sám papež zváží, zda exkomunikaci provede či ne. A která obvykle následuje při vykonání těchto činů:

 1. Fyzický útok na papeže,
 2. Znesvěcení Svátosti,
 3. Udělení rozhřešení hříšníku proti šestému (Tak co čtenáři Bible, které to je?) přikázání (Poradím ti. Nezabiješ, to není),
 4. Prozrazení zpovědního tajemství,
 5. Vysvěcení biskupa bez papežova souhlasu.

B. Exkomunikaci zcela automatickou, neomluvitelnou. Kdy stačí porušit jasně dané pravidlo a dotyčný je venku. Těmi se zabývají nižší úřady církve (jako diecéze, farnosti ale i biskupství atd.).

 1. Podstoupení interrupce či její provedení,
 2. Kacířství (Je chápáno jako odlišný výklad víry! Tedy žádné „Já používám kondomy…tralalala, i když to má církev zakazuje“),
 3. Schizma (Je rozdělení či rozkol, jenž by mohl věřící vnést do společenstva),
 4. Odpadlictví od víry (Počítá se za něj dospění v ateistu ale i přechod k jinému a to dokonce i křesťanskému náboženství).

Tento poněkud delší úvod byl napsán pro lepší pochopení toho, jak snadné je exkomunikovat člověka z římsko-katolické církve. Pojďme teď ale k tomu hlavnímu.

Exkomunikace římsko-katolických komunistů byla nařízena papežem Piem XII. Stala se ihned exkomunikací automatickou. Tedy pokud se katolík stal komunistou, byl ihned vyloučen z církve. Zajímavější pro nás ale bude postup pražského arcibiskupa Josefa Berana, který se rozhodl ukončit situaci, kdy katolický kněz Josef Plojhar pomáhal komunistům jako aktivní vysoce postavený člen strany (ministr zdravotnictví 1948-68). Nařídil tedy Plojharovi, aby rezignoval na svou funkci, a zakázal mu kandidovat v následujících volbách. Plojhar ale obě nařízení ignoroval, a proto ho arcibiskup exkomunikoval. To, že byl exkomunikován kněz takřka ihned, i když byl vysoce postavený komunistický pohlavár a to navíc v komunistické zemi, je velmi důležité.
Protože se dostáváme k exkomunikaci nacistů. Je smutným faktem a další hanbou římsko-katolické církve, že zrůdy, které se hlásily k římskému-katolictví, nebyly dodnes exkomunikovány z církve. Adolf Hitler, Josef Mengele, Rudolf Hesse, Hermann Göring, Heinrich Himmler (i když ten byl také nadšeným buddhistou) a mnozí další jsou dodnes pravými římskými-katolíky. Haleluja! Jediný z nacistických představitelů, který byl z církve vyloučen, byl Paul Joseph Goebbels a to ne proto, že by byl nacistou, ale proto, že si vzal protestantku.
Jsem celkem připraven na ignoranci věřících, kteří budou hovořit o nesmyslnosti vyznání těchto lidí či se do krve hádat zda byli či nebyli katolíky. Proto zde mám posledního pána. A to římsko-katolického kněze Josefa Tisa, jenž byl představitelem Fašistického Slovenského Štátu a nechal zavraždit tisíce lidí. Jakpakto, že Plojhar exkomunikován byl a Tiso ne? Dokonce ani posmrtně? Jak to, že komunisté byli exkomunikováni okamžitě po vstupu do strany, ale nacisté nebyli exkomunikováni nikdy? Toto je ona morálka, na kterou má vývoz Vatikán?

49 thoughts on “Morálka ŘKC: Nacisté dodnes nebyli exkomunikování

 1. xorron

  S tzv. věřícími se diskuse těžko vede. Mají klapky na očích. Tento článek míří na podstatu věci. Nejde o „úžasně vtipné“ diskuse o nuancích myšlení a vnímání, ale o tvrdou praxi, kterou církve vedou. To, že je to např. pedofilními excesy těžce zasažený spolek však s katolíkem nehne. Možná až důstojný pán zprzní jeho vlastní dítě, pak snad uzná, že to není v pořádku. Kdyby byla jiná organizace tak prolezlá pedofily, už by byla dávno znemožněna a zakázána. – Ale stačí zběžně projít celé dějiny a je tam tolik církevního svinstva, že nad existencí církví dnes mohu nechápavě kroutit hlavou. Nejlépe je tu starou veteš odhodit a osvobodit se od těch stupidit.

 2. protestant

  Už tato věta z článku je pitomost:
  „Exkomunikace je způsob, jakým se církev zbavuje nechtěných oveček, aby si sama zachovala neposkvrněný morální kredit. „

  Exkomunikovaný zůstává členem církve. Proč se proboha s takovými znalostmi pouští autor do tohoto tématu?

 3. protestant

  Česká wikipedie tvrdí, že exkomunikace je trest vyloučení z církve.

  V dobách, kdy jsem studoval církevní právo, za takový výrok docent Zedníček vyhazoval od zkoušky. Exkomunikace není vyloučení z církve, neboť do ní se vstupuje křtem a ten je nezrušitelný, což popírají pouze heretici.
  http://janjandourek.wz.cz/blok/373408_item.php

 4. protestant

  irka: Dobrý den, pane Štampachu, mel bych na vás jednu otázku. Pokud vím, byl jste exkomunikován z církve, mohl byste uvést podrobnosti, proč se tak stalo atd.?

  Odpověď: Přesněji je to tak, že jsem byl exkomunikován V CÍRKVI. Exkomunikace není vyloučení za katolické církve, jak se běžně míní, nýbrž trest pro jejího člena za určité delikty. Označuje se za trest „nápravný“. Spočívá hlavně v zákazu přijímat a udělovat svátosti.
  http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=138120

 5. protestant

  Je smutným faktem a další hanbou římsko-katolické církve, že zrůdy, které se hlásily k římskému-katolictví, nebyly dodnes exkomunikovány z církve. Adolf Hitler, Josef Mengele, Rudolf Hesse, Hermann Göring, Heinrich Himmler (i když ten byl také nadšeným buddhistou) a mnozí další jsou dodnes pravými římskými-katolíky.

  I kdyby byli exkomunikováni, tak by ZŮSTALI římskými katolíky. A jelikož je exkomunikace nápravný trest nemá smysl exkomunikovat někoho, kdo už k nápravě nemá možnost (mrtvý). Je vidět, že autor článku vůbec nechápe o čem je řeč.

 6. Petr Tomek

  Chyba je tuším ve slově „dodnes“, ale pokud jde o různé podobné prostředky, není exkomunikace tím jediným co se dá dělat. Zmínku si zaslouží třeba to, kolik knih bylo na Indexu zakázaných knih do roku 1966. Mein Kampf tam samozřejmě nikdy nebyl…
  Církev se může od některé osoby distancovat. Zase – spousta významných lidí ale ne esesmani a to dokonce ani v době, kdy už za to nic nehrozilo (ale dotyční byli stále na živu).
  Jinak exkomunikovat lze vyhlášením nebo „exkomunikace latae sententiae“. O tom druhém případu se nebavíme.

 7. xorron

  Jo, jo, církev je svatá na věky věků, pokropení vodou je úžasný zákrok, který má úžasný, nekonečný vliv na člověka. Církev nikoho nevyhání. Stačí, když se katolické manželství rozpadne, manžel si najde mladší ovečku, svou původní nechá být. Co ji v církvi čeká? Rozvod ve vyšším věku do Věčného města na rozsudek neputuje, rozvod je občanskou cestou – církevní doporučení je zůstat sama, modlit se a nehřešit, tj. sex zakázán. Pak může k přijímání. Najde-li si nového partnera, nezbývá jí než občanský sňatek. Ale podle svaté pedofilní církve tak žije v hříchu a svátosti má zakázány. To je opravdu úžasný přístup k člověku. – Pokud se najde věřící 4%, tak je mu doporučeno, ať se předělá na většinový normál, ať žije v celibátu a jiné podobné geniality hodné oveček církve. Jinak žije také v hříchu a vše je mu tam odepřeno. Podle protestanta však je vše v pořádku, zůstávají všichni pod křídly svaté církve i tak.

 8. protestant

  Podle mne není vše v pořádku. Ale zase takové bláboly jako píšeš ty ti nezbaštím.

 9. protestant

  Jinak ty vaše příklady jsou podobného rázu jako bych napsal, že xy byl tak nemocný, že by jej měli z nemocnice vyhodit. Nebo třeba heslo – nemocní nemají přístup do lékáren. Cítíte tu nesmyslnost?

 10. Antitheista

  Ještě zpět k článku o svobodné vůli – podle bible jí mají jen lidé, ne zvířata! To je vidět na první pohled, že zvířata jednají instinktivně (byť často pružně dle situace)!! Že jednají pudově!! Dokonce to lze dokázat různými pokusy s testosteronem a jinými hormony!! Jejich geny a prostředí určují jejich cíle i prostředky!!! U my sme snad výjimka? To si min. od Freuda nemůže myslet nikdo – celá naše historie je boj o moc a zdroje a ženy! I náš osobní život, nemůžeme si určovat cíle, ale možná máme na výběr mezi prostředky (morální či nemorální), ale i zde se projeví naše mozkové spoje – naše geny a výchova v mládí a dětství a celkové prostředí!! Když se narodíte do afriky a bude kmenová válka, od mládít budete vedeni zabíjet, moc humanistů se nenarodí, a když, tak mezi slabšími či mezi ženami!!! To je chemie!! Biochemie!! Sociobiologie!! Některé části mozku se vám aktivují ještě než se rozhodnete něco udělat, a vědec by tak mohl vědět dřív než vy jak se rozhodnete!! O tom píše jak Harris, tak např. Daniel M. Wegner!!! Je na to hodně výzkumů!!
  Co se týče kvantové fyziky, ta nemá s mozkem a vůlí nic společného, protože kvantové jevy se liší od našich euklidovských jevů mezokosmu, stejně jako se kvantové jevy nevyskytují v makrokosmu (tam platí einsteinovská fyziky a teorie relativity,… a nejde to zatim ještě úplně spojit, i když některé teorie se již ověřují – superstruny, M-teorie,….)!!! Takže když vypustíte foton nebo částici, bude se chovat jako vlna a někdy jako částice, bude na více místech, nemůžete určit její místo či rychlost,… ale když vypustíte mozek proti stěně, nebude se chovat jako částice i vlna, ale jako hmota, jako klasická látka se rozstříkne po okolí!! To samé králík, u něho můžete určit i rychlost i místo!! Navíc kvantové jevy se liší i časem o řády nižším než lidský mozek a biochemické jevy v něm!! Nemíchejte hrušky s jablky.
  I kdyby nebyla svobodná vůle, ale pouze její pocit – iluze, přesto se nám nejvíce daří v demokratické společnosti jak dokazuje historie – čili sloučit naše požadavky tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro všechny (čili nesvobodná vůle nemluví proti liberalismu a svobodě).
  Jestli neni svobodná vůle ani u lidí ani u zvířat (u zvířat to učí sama Bible), padá s tím celá potřeba existence boha – protože žádná morální zkouška pro člověka není!! Svět sice může skonči špatně i dobře (záleží na výchově a genech, co převáží, zda pozitivní či negativní charaktery a jejich boj za svojí věc), ale neni v tom skutečná svoboda, neni v tom to proč by nás měl bůz stvořit!! Jen by si pouštěl film co dopředu zná… (a to dělá stejně, on je přece vševědoucí, jak se dá vševědoucnost spojit se svobodou jedince – když dopředu ví co uděláme, ale my sme svobodní??? – to je nesmysl)!! Takže život jako zkuška je nesmysl.
  Vězně izolovat, ale netrestat…
  Na závěr – v jistou relativní svobodu rozhodnutí (byť bez té metafyzické svobody) doufám, uvidíme, jak se věc rozhodne!!! Ale i tak je sekulární humanismus nejvíce morální, k čemu můžete dojít, chovat se k druhým slušně i bez úplatků z nebe či hrozby trestu z pekla!! Slušný člověk nepotřebuje mít nad sebou velkého bratra, co ho stále špehuje, co mává cukrem a bičem!! Děkuji

 11. degas

  Suhlasim s nazorom protestanta co sa tyka exkomunikacie. Myslim, ze posmrtna exkomunikacia ani nieje mozna, podla ich pravidiel. A je tiez otazkou na zvazenie, ci by bolo rozumne pocas WW2, exkomunikovat niekoho ako Hitler.
  Myslim si ale, ze exkomunikacia sa casto vyuziva v nespravnych pripadoch.

 12. Antitheista

  Exkomunikovat masové vrahy je dle mě v pořádku, přestože Vatikán by musel exkomunikovat i většinu svých papežů z minulosti!! Měli to udělat už před válkou, ale to se paktovali a uzavírali konkordáty. Nebo za války, a když už ani to ne, tak po válce – ale nic…

 13. Arkande

  Protestante….Hezký den, dlouho jsme se neviděli, že? Dneska máme venku trošku zamračeno, ale snad se nám sluníčko zase objeví. Doufám, že se tvé děti a žena mají dobře. U nás je všechno v pohodě.

  Takovouto konverzaci bych s tebou rád vedl. Do jiných (náročnějších) se semnou prosím nepouštěj.

  Žijeme v české republice a našim jazykem je čeština proto:

  http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/exkomunikace

  Můj nejmilejší Otto  http://leccos.com/index.php/clanky/exkomunikace

  Kdyby tě ale zajímaly i anglické stránky:

  http://www.gotquestions.org/church-discipline.html

  Tvé pojetí křesťanství o kterém jsme spolu mnohokrát mluvili na i-ateismu by dokázalo ospravedlnit a přijmout či vyvrátit cokoliv. Bible pro tebe není vůbec směrodatná. Ježíšovy názory jsou ti pak úplně ukradené. Sám tvrdíš, že nejsi katolík a je ti jedno čím se Římští-katolíci řídí. Najednou si ale expert na exkomunikaci a na kanonické právo v pojetí ŘKC. Protestante ruku na srdíčko a vyjadřuj se prosím k záležitostem, které jsi studoval nebo jim alespoň trošičku rozumíš případně vyjádři svůj nesouhlas ale do delších diskuzí se Vážně nepouštěj.

 14. protestant

  Myslim si ale, ze exkomunikacia sa casto vyuziva v nespravnych pripadoch.

  to máš určitě pravdu. na druhou stranu to považuji za interní záležitost ŘKC, do které mně jako protestantovi nic není.

 15. xorron

  Blábolů si užíváte každou neděli, takže chápu omezený okruh vidění. Ještě před pár lety je poslouchalo více lidí, většina však časem pochopila nicotnost toho všeho a řekla pá pá, a je vás hrstka. Proto asi je třeba si vylévat pocity své křesťanské dušičky na ateistickém blogu. Spíš se starejte, ať se vás v kostelíčku sejde trošku víc a tam si ulevujte.

 16. protestant

  Já čtu zdejší ptákoviny pro své pobavení… 🙂

 17. Arkande

  Degasi, rád tě tady vidím! Možná si na mne vzpomeneš, mluvili jsme spolu na přednášce ve Šlapanicích.

  Tam mimo jiné měl stejný názor „upřímný věřící“ proto jsem hledal zda je možné exkomunikovat mrtvého člověka. Je. Tzv. Anathemou. To je starý výraz který v roce 1917 oficiálně nahradila ŘKC slovem exkomunikace či vyloučení.

  V historii je dost příkladů kdy byli mrtví lidé exkomunikováni. Např. Papež Honorius I byl exkomunikován po 40 letech od své smrti.

  To co myslí protestant je interdikt. Interdiktem nezaniká členství v církvi ale zakazuje se jim příjmat či udělovat svátosti atd.

  Běžné užití slova exkomunikace (ve smyslu pro vyloučení z církve)… třeba zde, na konci prvního odstavce:

  http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=316

  Doufám, že se zase uvidíme a tentokrát pokecáme u pivka. 🙂

 18. Arkande

  Ještě k WWII. Itálie kapitulovala v roce 1943. Válka (Hitler) skončili v roce 1945. Goering byl popraven 1946.

  Eichmann i Mengele žili až někdy do roku 1970.

  Papež byl v bezpečí a času na exkomunikaci měl dostatek…

 19. protestant

  Nemyslel jsem interdikt, ale exkomunikaci. Tedy církevní trest.Ne vyloučení z církve.

 20. protestant

  Za který z těch devíti bodů měli být ti nacisté exkomunikováni?

 21. Arkande

  Ottův naučný slovník uvádí při heslu EXKOMUNIKACE: vyobcování; církevní právo v katolické (a podobně i v pravoslavné) církvi úplné nebo částečné vyloučení z pospolitosti věřících. Má tři formy:
  -exkomunikace menší, tj. zbavení způsobilosti k církevním úřadům a svátostem,
  -exkomunikace větší, tj. zánik všech práv v církvi při zachování členství, -prokletí (anathema), tj. vyobcování slavnostním způsobem. Spolu s interdiktem chápána jako nejtěžší církevní trest.

 22. Arkande

  Třeba za to, že vraždění lidí je v rozporu s křesťanstvím? Tedy by mělo být i v rozporu s učením církve?

 23. Arkande

  Shadowmane: Omlouvám se za duplicitu ale právě koukám, že můj komentář stále čeká na schválení….nemohl bys mi poradit jak obejít ten antispam? Můžeš emailem.

 24. protestant

  Ottův slovník naučný asi nebude ten správný pramen ohledně exkomunikace.
  Radši bych dal na odborníky (Jandourek, Štampach apod).

 25. protestant

  Arkande (25.09. 2012 | 19:08) napsal:
  Třeba za to, že vraždění lidí je v rozporu s křesťanstvím? Tedy by mělo být i v rozporu s učením církve?

  protestant: To je který z těch bodů uvedených v článku?

 26. Arkande

  Chtěl bych opravdu mít tvou grácii a hodit za hlavu Ottův naučný slovník, slovník cizích slov a anglický slovník cizích slov. Stejně jako vyjádření kardinála Vlka.

  Ptáš se ale špatně. Ne, který z těch bodů to je, ale který z těch bodů použil Papež pro exkomunikaci komunistů a proč stejně tak neexkomunikoval nacisty.

 27. agnostik

  A co takhle Vicliff, ten nebyl po smrti vykopán z hrobu, jeho ostatky spáleny a on ex post exkomunikovaný ?

 28. Arkande

  agnostiku ano i Viklef tak dopadnul. Děkuji za připomenutí (psal jsem „dost příkladů….“) Uvedl jsem Papeže aby to mělo „váhu“ i pro katolíky. Divil by ses jaké názory mohou někteří katolíci mít na protestanty(„zasraný kacíř“ např.pro Jana Husa bývá ten nejmírnější).

 29. Arkande

  agnostiku tak vidíš, chudák Hus to schytává i ze strany protestantů…přitom jim s Viklefem tak hezky vyšlapal cestičku.

 30. protestant

  Proč by to schytával? Ale nelze Husa nazývat pojmem který vznikl více jak sto let po něm. 🙂

 31. degas

  to Arkande:

  Samozrejme, ze si pamatam 🙂 Tak, ked zas niekedy pojdeme na druhu stranu, tak sa ozvem do predu alebo ak sa nahodou budes nachadzat v Prahe, tak daj vediet.

  O tej exkomunikacii po smrti som teda fakt nevedel. No, tak oni sa vsetky pravidla daju nejak ohybat podla potreby 🙂

 32. Petr Kryštof

  Článek obsahuje faktické chyby. Např u toho šestého přikázání dojde k exkomunikaci tehdy, když rozhřešuje kněz, který je zároveň „spolupachatelem“ – jakýkoli jiný kněz samozřejmě udělit rozhřešení může.

 33. TvojOponent

  OSACR

  Proto zde mám posledního pána. A to římsko-katolického kněze Josefa Tisa, jenž byl představitelem Fašistického Slovenského Štátu a nechal zavraždit tisíce lidí. Jakpakto, že Plojhar exkomunikován byl a Tiso ne? Dokonce ani posmrtně? Jak to, že komunisté byli exkomunikováni okamžitě po vstupu do strany, ale nacisté nebyli exkomunikováni nikdy? Toto je ona morálka, na kterou má vývoz Vatikán?

  TO: Mám niekoľko otázok.
  1.Prečo Česi do dnešného dňa nezakázali pánovi Hitlerovi vstup do Českej republiky?
  2.Viete, aký je rozdiel medzi nacizmom a fašizmom?

  No ale zaujíma ma váš postoj na nasledovné:
  3.Čo by ste robili inak na mieste nášho najobľúbenejšieho pána prezidenta Tisa v čase, keď bol vo funkcii?
  4.Čo by ste mu poradili, aby robil inak, aby nebol vyhlásený za zločinca a popravený?

 34. TvojOponent

  Arkande

  Adolf Hitler, Josef Mengele, Rudolf Hesse, Hermann Göring, Heinrich Himmler…jsou dodnes pravými římskými-katolíky..

  TO: Sú? Ešte stále sú? Vy veríte na posmrtný život? 🙂 To znamená, Arkande, že musíte za svojich predkov platiť príspevky pre cirkev. Proste povinnosti platenia cirkevnej dane sa nezbavia vaši predkovia tým, že natiahnu kopytá. Ako dedič dedičov svojich dedičov prechádzajú potom všetky záväzky na vás.

  Nacisti, teda doslova národní SOCIALISTI podporovali ako správni sekulárni humanisti potraty a teda si na seba uvalili automatickú exkomunikáciu. Logicky z toho vychádza však čosi iné. Nacistickí pohlavári súdení v Norimberskom procese mali na krku aj podporu interrupciám. To znamená, že by ste ako brat týchto ateistov mal nástojiť na rehabilitácii nacistických zločincov. Veď chceli ženám tak dobre….

 35. Ignac z Loyoly

  Nacisti měli za opaskem Gott mit uns a uzavřeli pakt s katolickou církví, genocidy se asi naučili v Bibli (jako ti Amáleci nedopadli dobře), Hitler věřil na prozřetelnost a neměl rád ateisty, které zavíral to táborů hned od nástupu k moci (viz. jak dopadli soc. demokraté – čili demokratičtí socialisté či sekulární humanisté, to samé liberálové levicoví i pravicoví a také komunisté) …
  Klerofašisti se pak přímo odvolávali na křesťanského boha a Bibli, tradiční hodnoty,… byli to spojenci Hitlera v 2.světové válce

 36. TvojOponent

  Pekne ste to napísali. V jednej vete ste zhrnuli všetko 🙂

  No a teraz skúste napísať, čo by ste robili na mieste Tisa. Aké rozhodnutai…

 37. Ignac z Loyoly

  Být na místě Tisa je jako být na místě Hitlera, nebyl bych na místě diktátora, prostě bych raději se zlem bojoval než se mu podřídil… radši jít do tábora jako ti sociální demokrati nebo liberálové nebo komunisti – než to péct s Hitlerem a žít si jako král…

 38. TvojOponent

  Aj za cenu, že by tam išli vaše deti?

  Prečo teda dnes kolaborujete so sexuálnym socializmom a nepostavíte sa čelom proti diktatúre liberalizmu? Prečo kolaborujete s diktatúrou?

 39. TvojOponent

  Prečo si teda nevyberiete ukotvenie zahraničnej politiky v Rusku?

 40. toli

  Prečo teda dnes kolaborujete so sexuálnym socializmom a nepostavíte sa čelom proti diktatúre liberalizmu? Prečo kolaborujete s diktatúrou

  Stupidní otázky oponente….Protože my jsme liberálové

 41. TvojOponent

  Rovnako, ako modernou ideológiou doby Tisa bol nie socializmus sexuálny, ale národný.
  Tiso sa snažil ukotviť štát v modernej západnej Európe. Vy na jeho mieste by ste ho nasmerovali na Rusko?

  Zrejme Tiso by bol dnes ako prezident rovnaký liberál ako Vy. Alebo Vy na mieste Tisa by ste boli rovnako klerofašista…

 42. Ignac z Loyoly

  Všichni v odboji riskovali, že jejich děti půjdou na smrt, přesto byli v odboji 🙂

  Navíc Tiso nebyl kolaborant, ale klerofašista, on to dělal z přesvědčení, ne kvůli vydírání či za úplatu, takovým já neříkám kolaborant, on byl klerofašista ještě před tím, než přišel Hitler do střední Evropy … 🙂

 43. TvojOponent

  Máte na výber Ignác – Rusko alebo Nemecko?
  Česko je bezvýznamná krajina a navyše na rozdiel od Slovenského štátu nemala problém byť v únii s Nemeckom 🙂
  Ten klerofašistický štát poskytol domov mnoho cigánom, ktorých ste vy a vaši predkovia z toho odbojného Česka vyháňali až do takej miery, že po vojne u vás takmer úplne zanikla romská populácia.

 44. Ignac z Loyoly

  Nemáte na výběr jen dvě varianty, můžete jako Poláci bojovat proti všem. Navíc v roce 1939 tu Rusko nebylo a SSSR s náma neválčil, ani s Německem, pokud vim… 🙁 🙁
  Navíc nemusel horlivě posílat Židy do táborů a podporovat Němce jak mohl. To vše byla jeho iniciativa…

 45. TvojOponent

  Ani Vy predsa nemusíte posielať utečencov na dno Stredozemného mora. Môžete bojovať proti všetkým…Rovnako ani dnes s vami Rusko nie je vo vojne ani s Nemeckom.
  Tiso posielal židov do koncentráku? To je mi novinka… Odkiaľ čerpáte tie klebety? Prezraďte…

 46. Ignac z Loyoly

  Víte, jak dopadli slovenští Židé? A víte, kdo tam tehdy vládnul?

  Jinak co má co dnešní situace společného s tím, o čem se bavíme, my dnes bráníme liberální demokracii proti islamismu i proti Rusku, nemáme tady žádného klerofašistu v čele státu, byť blbce v čele máme, ale ne tak moc velkýho, naštěstí 🙂

 47. TvojOponent

  No ako dopadli českí židia? Vy ste tam predsa toho klerofašistu nemali. A ako dopadli českí cigáni? Prečo utekali ku klerofašistom na SK? Vy tomu rozumiete? Ja nie.
  Aj Tiso predsa bránil štát pred Ruskom a radikálmi. V čom je rozdiel?

 48. Ignac z Loyoly

  My byli okupovaní. Ještě před holocaustem, což neomlouvá asi poměrně malý odboj u nás či ve Francii a jinde. Ale vy jste tam měli vlastní svini s vlastním hrozivým programem, nejen loutku…
  V čem chránil Hlinka a Tiso a další v letech 1938-9-40- Slovensko před SSSR? SSSR nějak v tu dobu útočil na Slovensko? Kdo na koho zaútočil první?

  Churchill taky chránil Británii před komunismem, ale nebyl to diktátor…

Komentáře nejsou povoleny.