Nezabíjím, nekradu, nevěřím …, Bilboardy polských ateistů vyvolaly odpor

Autor | 09.10. 2012
Socha Krista Krále je největší socha Ježíše Krista na světě (pokud se do výšky sochy započítává i koruna). Nachází se v Polsku, ve městě Świebodzin.

Socha Krista Krále je největší socha Ježíše Krista na světě. Polsko, Świebodzin. - zdroj: Wikipedia, ProhibitOnion

V Polsku se během listopadu mají objevit bilboardy propagující ateistické myšlenky. Polsko je vnímáno jako velmi katolická země a kolem dvou miliónů tamních ateistů se cítí diskriminováno. Andrzej Wójczik z nadace Svoboda od náboženství (Fundacija Wolność od Religii) vysvětlil, proč bilboardy s texty jako: „Nezabíjím, nekradu, nevěřím …“ a „Nevěříš v Boha? Nejsi sám.“ financují:

Nechceme útočit na náboženství. To náboženství bojuje s námi. My jen chceme ukázat, že naše morálka a etika nesouvisí s náboženstvím. Chceme také zahájit vážnou diskuzi a protest proti státnímu a obecnímu financování katolického náboženství ve veřejných školkách a školách.

Bilboardy se mají objevit také v Świebodzinie, kde stojí největší socha Ježíše na světě nebo v okolí poutního míst a Częstochowa. Pár plakátů podél cest vyvolalo opravdu silné emoce. Jako první se ozvali konzervativní pravicoví politici. A následky? Reklamní agentura, která původně nabídla své volné plochy, nakonec z projektu vycouvala.

10 thoughts on “Nezabíjím, nekradu, nevěřím …, Bilboardy polských ateistů vyvolaly odpor

 1. protestant

  Ale to je v pořádku. Zdraví přece nepotřebují lékaře. Kristus pozval hříšníky jako jsme my křesťané a ne bezchybné a ctnostné ateisty. Ti opravdu Krista nepotřebují. Já bych s těmi plakáty neměl sebemenší problém.

 2. Slávek Post author

  To věřím protestante. Otázka tedy je, proč to některým křesťanům v Polsku vadí.

 3. Petr Tomek

  @ protestant: Těší mě že citujete právě Aristippa z Kyrény, jen je to trochu nepřesné. Říkal: „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných, a přece by proto nikdo nechtěl být raději nemocným než lékařem.“
  (Jojo, Bible je strašlivá vykrádačka)

 4. protestant

  Citát Aristippa z Kyrény je evidentně o něčem jiném.

 5. Petr Tomek

  Naopak, je o tom samém, jen je asi o půl tisíciletí starší 🙂

  Matouš:
  10 Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky.
  11 Zbožné farizeje to popudilo: Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi?
  12 Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: Lékaře potřebují nemocní a ne zdraví.

  A starověká anekdota o Aristippovi:
  Když se kdosi před ním vyjádřil, že stále vidí filosofy u dveří boháčů, odvětil: „Vždyť i lékaře je vidět u dveří nemocných, a přece by proto nikdo nechtěl být raději nemoc­ným než lékařem.“

  Zkrátka je celá ta historka s Ježíšem jen překroucený starověký (tehdy populární) vtip. Je dost možné, že většina věcí, které se o něm vypráví se mu vůbec nestala, prostě je jenom svým přátelům vyprávěl jako zajímavé historky.

 6. protestant

  Vy nevidíte, že smysl těch citátů je úplně jiný?

 7. Petr Tomek

  Polsko, ale i Srbsko jsou ukázkami toho, co se stane, když je nějaké náboženství na určitém území ve výrazné převaze. V případě katolíků a islamistů je to dokonce vědomá strategie.

  @ protestant: Ano, je to trochu o něčem jiném. Aristippos byl filosof, nabízel lidem že jim pomůže na cestě k moudrosti a štěstí. Jeho citát se vztahuje k tomu že je lépe být moudrý než bohatý.

  Ježíš byl údajně židovský čaroděj, zrozený zázračným teleportačním porodem, který učil o tom, že bude brzy konec světa a nabízel spasení před věčným utrpením – tj byl asi něco takového jako Joseph Smith. Jeho výrok, který je parafrází na starší známou anekdotu znamená že přišel přesvědčit nepřesvědčené aby uvěřili v něho samotného.

  Nějak mi z toho Aristippos pořád vychází lépe. Rozhodně je méně sobecký a to i když uvážím, že si za lekce nechával platit. (On vlastně Ježíš taky vybíral peníze.)

 8. protestant

  Petr Tomek (09.10. 2012 | 23:08) napsal:
  ….Jeho výrok, který je parafrází na starší známou anekdotu znamená že přišel přesvědčit nepřesvědčené aby uvěřili v něho samotného….

  protestant:
  Chyba. Zkuste to znovu…. 🙂

 9. Petr Tomek

  Je to opět otázka emancipace – sekulární zákony nám dávají právo nevěřit, ale praxe za nimi sotva kulhá. Také se do toho přidávají snahy nikoho neurazit, což je problém, když věřící uráží už existence ateistů. Samozřejmě to naráží i na sebesugesci věřících, kteří jsou přesvědčeni, že jsou z principu lepší.

  Jinak „protestant“ nakousl zajímavý probélém, i když trochu nechtěně. Ateista nemůže v principu jednat „hříšně“, protože to slovo se vztahuje etice křesťanů. Může ale jednat chybně, to znamená že někomu, něčemu dobrému uškodil. Etika ateistů bývá konsekvencionalistická, takže když zjistí, že jednali chybně, tak (v ideálním případě) se snaží zabránit dalším následkům svého jednání. (Zastavit, změnit řetězec příčin a následků)

  Když křesťan jedná hříšně, tak je úplně jedno jestli má nebo nemá svědomí, protože se vyzpovídá, případně kaje a tím je hřích odpuštěn. Následky se přirozeně napravit nesnaží, protože jeho chápání etiky konsekvencionalistické není.

  To je rozdíl mezi činem a lítostí (případně výmluvou). Něco podobného jako rozdíl mezi lékem a modlitbou.

  @ protestant: Asi to znovu nezkusím, nějak mě nebaví hra v níž jste se pasoval na rozhodčího a přitom nevěřím, že tomu rozumíte správně.
  (Snažím se slušně říci, abyste s tím už neotravoval.)

 10. Pingback: Pálení Koránu a morální receptory aneb O podstatě svatokrádeže | Amor Vacui – Zápisky z cesty

Komentáře nejsou povoleny.