Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev

Autor | 17.10. 2012
Papež Benedict XVI. slaví eucharistii

Papež Benedict XVI. slaví eucharistii

Katolická církev je pro mnoho lidí hlavním představitelem křesťanského náboženství. Hlásí se k ní údajně více jak miliarda lidí. O křesťanství potom máme mylnou představu, že se jedná o monoteistické náboženství s jedním Bohem, Biblí a desaterem. Jak už jsme si všimli v předchozím díle o Bibli, tak ve světě náboženství a víry není nic takové, jaké se to na první pohled zdá. Věci, které se zdají důležité, důležité nejsou a věci, o kterých ani nevíme, jsou naopak zcela zásadní.

Vítejte tedy v katolické říši divů a kouzel, jejíž oponu vám v tomto článku poodhrnu. Dozvíte se, co katolické věřící zajímá, proč se vůbec hlásí k organizaci s tak pochybnou pověstí a ujasníme si také věci, které k pochopení katolické víry vůbec vědět nemusíte.

Čemu katolíci vlastně věří

To je asi první otázka, která napadne ateistu při setkání s tímto kultem. Otázka je to ale naprosto chybná. Většině katolíků je naprosto jedno, čemu věří. Důležité naopak je, že to čemu věří je dobré. Dobré to je proto, že jim to řekl farář nebo rodiče. A dál se v tom prostě netřeba pitvat.

Již minule jsme si vysvětlili, že křesťany Bible vůbec nezajímá. Jestli existují křesťané, kteří tento nezájem dovedli k dokonalosti, tak jsou to právě katolíci. Tady mají ostatní křesťanské církve a sekty skutečně co dohánět. V podstatě jediný způsob, jak se typický katolík setká s Biblí, je její dětská verze s pohádkově zpracovanými příběhy ze Starého zákona a několika selankovitými příběhy z Ježíšova života. Je potom poměrně velká šance, že když takovému člověku řeknete o Zjevení svatého Jana, Deuteronomiu nebo Písni písní, tak o těchto věcech uslyší poprvé v životě právě od vás.

Budete-li se tedy bavit s katolíkem o náboženství, jste to právě vy, kdo mu bude pravděpodobně vysvětlovat a odhalovat taje a principy jeho vlastní víry. K tomu vám stačí jedno nebo dvě nedělní odpoledne a přečtení několika zajímavějších pasáží z Bible.

Katolická církev

Katolická církev je organizace řízená papežem, který je neomylný a jeho slova respektují všichni katolíci. Katolíci poslouchají a dodržují to, co jim řekne farář a  jsou pro ně závazné všechny dogmatické nauky, které církevní papaláši schválili na svých sjezdech.

Jestli teď pokyvujete souhlasně hlavou, tak jste vedle jak ta jedle. Ještě jednou si pečlivě přečtěte předchozí odstavec a potom na něj okamžitě zapomeňte. To, co se tam píše, je blbost. Pro katolíky představuje církev nutné zlo a k jejím představitelům mají podobný přístup, jaký máme my k politikům. Někdo tu špinavou práci prostě dělat musí a je jasný, že ti nejlepší se do ní zrovna nehrnou. Katolické principy a dogmata jsou chápána jako ideál, kterého je nemožné dosáhnout a který slouží jen k tomu, aby se měli z čeho každou neděli vyzpovídat.

Katolická víra v jednoho Boha

Nejsvětější trojice, zleva: bůh Syn (jako Ježíš), bůh Otec, a bůch Duch

Nejsvětější trojice, zleva: bůh Syn (jako Ježíš), bůh Otec, a bůch Duch

Na škole nás chybně učili, že křesťanství patří mezi náboženství monoteistická, která se vyznačují vírou v jednoho Boha. To je samozřejmě kravina a nikde to není vidět lépe než na katolické víře. Křesťanům víra v jednoho boha totiž velmi vadila už od začátku. Záviděli všem okolo, kteří mohli mít bohů kolik chtěli a velmi často si udělali boha i z nějakého zesnulého sympatického člověka.

Někteří židé se proto rozhodli, že si za boha zvolí extrasympaťáka Ježíše. A protože měli zakázáno mít bohů více, tak to vyřešili po židovsku a prohlásili, že Ježíš a Bůh jsou jedno, ale zároveň jedno nejsou. To přece zní, jako klasický dobrý židovský vtip, že?

– „Já jim dám hádanku, Kohn. Na břehu řeky je pes. Na druhým břehu se válí kus masa. Jak se ten pes dostane k tomu masu, když tam není most, a přeplavat nesmí?“
– „Neni tam most, přeplavat nesmí? No tak to nevim.“
– „No on tu řeku přeplave. “
– „Ale to přece nesmí!“
– „Nesmí, ale přeplave.“

Do party k nim potom přidali ještě Ducha, protože to znělo dobře a trojka je hezčí číslo než dvojka. Navíc se to pak i pěkně maluje. Tři bohové a svatá trojice dnes stačí většině křesťanů. Katolíci jsou ale nejlepší a největší, a proto mají ještě další tisíce menších bohů, bůžků a bohyní, ke kterým se mohou modlit a prosit je za přímluvu a pomoc.

Panenka Marie, všichni svatí a jejich ostatky

Kříž s ostatky pěti mrtvol na krku kardinála Duky

Kříž s ostatky pěti mrtvol na krku kardinála Duky

Křesťané vám samozřejmě budou tvrdit, že svatí nejsou bohové a že to jsou obyčejní lidé, kteří jen byli strašně hodní a trpěli. Nenechte se ale zmást. Katoličtí svatí sídlí v nebi a každý z nich má ve své gesci konkrétní ctnosti nebo povolání, které často volně souvisí s jeho předchozím působením tady dole na zemi.

Katolíci se ke svým svatým modlí a žádají je o přímluvu u Boha za něco, co chtějí nebo potřebují. Svatým se potom zasvěcují a staví chrámy, kapličky a poutní místa, kde bývají takové modlitby obzvláště účinné. Někteří svatí jsou mocnější a oblíbenější než jiní. Oblíbenou kratochvíli je potom obchod s mrtvolami těchto svatých a jejich umisťování na prapodivná místa. Pět kousků z významných mrtvol si nakonec do svého kardinálského kříže nechal zabudovat i náš aktuální arcibiskup Duka. Dnes je asi nejpopulárnějším svatým zesnulý papež Jan Pavel II. a samozřejmě katolická bohyně Panna Maria.

Katoličtí všichni svatí

Katoličtí všichni svatí

Mariánský kult je katolickým evergreenem a je to nakonec pochopitelné. Marie je totiž matkou jednoho z hlavních katolických bohů, Ježíše Krista, kterého počala s bohem Otcem. Díky tomuto výsadnímu postavení se pak může panna Marie zjevovat lidem po celém světě a plnit jim rozličná přání nebo předpovídat budoucnost. Občas se místo kde se zjevila stane kouzelným a lidé tam chodí, aby se uzdravili nebo něco získali.

Dalším druhem křesťanských bohů jsou potom andělé a démoni. Jejich funkce je podobná jako u jiných náboženství a odpovídá rozličným nižším božstvům. Andělé a démoni potom mohou jiným bohům nebo lidem sloužit. Nejmocnějším andělem je ten, který se bohu postavil a udělal si vlastní filiálku podzemí. Od té doby spolu s Bohem svádějí věčný zápas Dobra a Zla.

Z výše uvedeného je jasné, že katolictví je typické polyteistické náboženství a způsob, jak se praktikuje, není příliš odlišný od toho, co dělali lidé ve starověkém Římě a Řecku. Jediný důvod, proč považujeme křesťanství za monoteismus je ten, že křesťané mají víru ve více bohů zakázánu v Bibli a tak o tom moc nemluví a doufají, že jim na to šéf nepřijde.

Katolické rituály

Starodávná forma Římského ritu z roku 1570. Části tohoto rituálu se ale datují ještě dále do historie.

Starodávná forma Římského ritu z roku 1570. Části tohoto rituálu se ale datují ještě dále do historie.

Jestliže jsme dosud tvrdili, že katolíci nejsou takoví, jací se zdají, tak v případě rituálů to rozhodně neplatí. Katolické rituály jsou nejdůležitější součástí katolické víry a často také jedinou věcí, na které katolíkům skutečně záleží. Samotnou církev potom můžeme chápat jako servisní organizaci, jejímž úkolem je tyto rituály organizovat. A člověk musí upřímně přiznat, že v tom je katolická církev skutečně náboženská špička.

Na katolických rituálech je nádherně vidět, kam až to dnešní náboženství v tomto směru dotáhlo od dob divošských tanců kolem ohně. Součástí rituálů jsou honosné róby, přesně dané posloupnosti úkonů a celoroční rozpisy, kdy je potřeba co udělat, abychom byli správní katolíci. Některé úkoly a rituály jsou povinné a jiné dobrovolné.

Dobrovolné úkoly mohou plnit katolíci i v přírodě. Zde je ukázka místa, kde je pos plnění úkolu možné získat 100 nebo 300 dnů odpustků.

Dobrovolné úkoly mohou plnit katolíci i v přírodě. Zde je ukázka místa, kde po splnění úkolu získají 100 nebo 300 dnů odpustků.

Za tyto dobrovolné questy katolíci získávají drobné odměny. Nejoblíbenější odměnou jsou odpustky, které jim po smrti zkracují dobu pobytu v očistci. Tam se věřící zbavují hříchů, které na zemi napáchali. Dříve tyto odpustky měli dokonce přesně danou hodnotu ve dnech a rocích o kolik si pobyt v očistci zkrátíte. Získané odpustky potom mohou posílat i mrtvým příbuzným, kteří byli na zemi zlí a pobyt v očistci by měli jinak příliš dlouhý.

Mezi nejznámější katolické rituály patří mše, eucharistie (snězení oplatku po mši), zpovědi, křty, biřmování, pohřby, modlitby nebo třeba poslední pomazání. K provádění těchto rituálů jsou všichni kněží školeni na speciálních mnohaletých seminářích a proto jsou skutečně dobří. Na seminářích se mimo jiné učí mluvit způsobem, který nezní srandovně jen v kostele. Součástí rituálů je potom i zpěv náboženských písní a čtení pečlivě vybraných biblických pasáží. Znalci tvrdí, že 2/3 biblických veršů nikdy v žádném kostele přečteno nebylo. Mezi nimi jsou i tyto perly:

– Num 31,45: “Třicet tisíc pět set oslů,”

– Num 7,16 et passim: “jeden kozel k oběti za hřích,”

– Num 22,29: “Balaám oslici odpověděl: „Děláš si ze mě blázny! Mít po ruce meč, už bych tě zabil!“

– Sk 26,24: “Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: „Pavle, ty šílíš!“

Katolické společenství

McDonald's a křížKatolické společenství je pravděpodobně hlavní důvod, proč se lidé vůbec katolíky stávají. Většina katolických rituálů slouží k tomu, aby toto společenství utužovala. Díky společenství katolíci vědí, kdo jsou oni a kdo jsou ti ostatní, kteří ke společenství nepatří.

Římskokatolická církev je výjimečná hlavně svým celosvětovým působením a relativní jednotou rituálů a tradic. Ať se jako katolík přestěhujete kamkoliv, téměř vždy v dosahu najdete nějaký ten kostelík s důvěrně známými symboly. Nemusíte rozumět místnímu jazyku, abyste se mohl plně zapojit do mše. Fungování systému je završeno vpravdě globálním marketingem a vizuální prezentací. Každý kostel má kříž, v každém najdete oltář, Ježíše a křížovou cestu. Drobné variace tohoto jednotného schématu dodávají celému systému na hloubce a zajímavosti. Srovnání třeba s McDonaldem myslím není vůbec od věci. Jednou z hlavních výhod tohoto stravovacího molochu je také to, že Big Mac chutná stejně v Praze jako v Kuala Lumpur. Stejnou výhodu potom poskytuje i Římskokatolická církev. Služby odpovídající kvality jim je schopna poskytnout na celém světě.

Mohlo by vás zajímat: Ateistův průvodce náboženstvím: Bible

392 thoughts on “Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev

 1. Čestmír Berka

  Ještě chybí seznam celebrit římskokatolického vyznání v ČR. Třeba MUDr. Barták, podlejedněhknězpodlejinýchne Halík, JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, Michal Semín, Petr Hájek conenízopicejakoateisti, JUDr? Marek Benda…

 2. Ondřej Justin Horák

  Perfektní insiderovský pohled, nesouhlasím snad jen s druhou částí této větičky:

  „Katolické principy a dogmata jsou chápána jako ideál, kterého je nemožné dosáhnout a který slouží jen k tomu, aby se měli z čeho každou neděli vyzpovídat.“

  Ke svátosti smíření (zpovědi) samozřejmě nikdo každý týden nechodí. Většina věřících to bere asi tak, že svátost smíření (zpověď) tě opravňuje přistupovat k svátosti oltářní (příjímání) po dobu asi jednoho nebo dvou měsíců.

  Troufám si také tvrdit, že větší polovina z toho opravdu tvrdého jádra, (tj. těch, kteří chodí na mši doopravdy každý týden) nechodí ke zpovědi vůbec.Z těch, kteří jdou během roku alespoň jednou ke zpovědi pak většina chodí maximálně jednou nebo dvakrát ročně (na Vánoce a na Velikonoce).

  To, že jsou morální požadavky, které církve na křesťany kladou nedosažitelné tak neslouží ani tak k tomu, aby se měli lidi z čeho vyzpovídat jako spíš k tomu, aby si křesťané mysleli, že jsou morálně zkaženými bytostmi, které potřebují spásu.

 3. slavek

  Ondreji diky za upresneni. samozrejme je to tak jak pises. oni si jsou az prilis dobre vedomi, ze knez je jen clovek a tak se jim ta zpoved moc nelibi. a kdyz uz na to nekdy jdou, tak to casto vezmou formalne a reknou jen par blbin.

 4. xorron

  Výborné, výstižné, pobavil jsem se. Platí to poněkud modifikovaně i o jiných – pravoslavných, starokatolíků, luteránů, helvítů, baptistů, metodistů atd. Všude spousta stupidit.

 5. protestant

  Vynechal jsi ateisty xorrone. Proč?

 6. Standa

  Protestante, jmenuj nějaké stupidity, které ateisté tvrdí nebo dělají kvůli tomu že jsou ateisté.

 7. Arkande

  Palec vzhůru a americký úsměv…skvělý článek.

 8. protestant

  Třeba ten článek nad komentáři… 🙂

 9. Standa

  Protestante, když takto hodnotíš celý článek, zřejmě je tam toho spousty, co je stupidní. Nebude ti tedy činit nejmenší problém uvést příklad tvrzení v článku které je stupidní. Uveď ho prosím. Já bych totiž moc rád napravil svůj omyl, když si myslím že Slávkův postoj je rozumný. Bohužel to sám nesvedu. Ukaž prosím v čem jsou tyto názory stupidní.

 10. protestant

  Pár příkladů:

  ….O křesťanství potom máme mylnou představu, že se jedná o monoteistické náboženství s jedním Bohem, Biblí a desaterem…..

  …Většině katolíků je naprosto jedno, čemu věří….

  ….Budete-li se tedy bavit s katolíkem o náboženství, jste to právě vy, kdo mu bude pravděpodobně vysvětlovat a odhalovat taje a principy jeho vlastní víry….. (tohle je zvláště stupidní)

  …Pro katolíky představuje církev nutné zlo a k jejím představitelům mají podobný přístup, jaký máme my k politikům. ….

  …Na škole nás chybně učili, že křesťanství patří mezi náboženství monoteistická, která se vyznačují vírou v jednoho Boha. To je samozřejmě kravina a nikde to není vidět lépe než na katolické víře. Křesťanům víra v jednoho boha totiž velmi vadila už od začátku. Záviděli všem okolo, kteří mohli mít bohů kolik chtěli a velmi často si udělali boha i z nějakého zesnulého sympatického člověka….

  …Do party k nim potom přidali ještě Ducha, protože to znělo dobře a trojka je hezčí číslo než dvojka. ..(zvlášť velká stupidita – Duch svatý je znám už ze SZ)

  …Marie je totiž matkou jednoho z hlavních katolických bohů, Ježíše Krista, kterého počala s bohem Otcem….

  …Mezi nejznámější katolické rituály patří mše, eucharistie (snězení oplatku po mši), zpovědi, křty, biřmování, pohřby, modlitby nebo třeba poslední pomazání. … (modlitba není rituál)

 11. Arkande

  Protestante komentář k těm tématům bys náhodou neměl? Co se ti na nich zdá stupidního…mohl bys to více rozvést.

  PS: Dnes mám dobrou náladu, tak ti chci udělat taky radost 🙂

 12. Arkande

  Modlitba sama o sobě skutečně není rituál.

  Rituál je „zaběhnuté“ chování které má přinést určitý efekt. (Rituální tanec za déšť).

  Modlitba je vnitřní či opravdové (slyšitelné tzn. řeč, zpěv atd.) volání k bohům.

  Jenže zrovna u katolíků se modlitba a rituál nejenom předcházejí ale zároveň i prolínají. K modlitbě není potřeba mít sevřené ruce, klečet na kolenou (potažmo sedět v lavici), poslouchat hudbu (zpívat náboženské evergreeny) či se dívat na činnosti kněze. To jsou totiž rituály.

 13. Standa

  Protestante, tedy toto jsou příklady názorů, které považuješ za stupidní.
  Vybral by si prosím nějaký příklad a ukazal v čem je dané tvrzení stupidní.

 14. protestant

  třeba tohle:
  …Do party k nim potom přidali ještě Ducha, protože to znělo dobře a trojka je hezčí číslo než dvojka. ..(zvlášť velká stupidita – Duch svatý je znám už ze SZ)

 15. Arkande

  @Protestant: Ze starého zákona je znám i Satan a toho do party nepřidali…taky tam není Metatron…a z nového zákona nepřibrali do party Marii…

  Tak ten svůj příspěvek už konečně ROZVEĎ…

 16. Standa

  Protestante že Duch svatý byl znám už v SZ není v rozporu s tvrzením

  „…Do party k nim potom přidali ještě Ducha, protože to znělo dobře a trojka je hezčí číslo než dvojka.“

  Naopak, že někoho vemou do party přímo předpokládá že ten někdo je znám.

  Můžeš ukázat stupiditu jiného tvrzení?

 17. protestant

  Duch už v té partě byl před křesťanstvím, natož před římským katolictvím…. 🙂

 18. Standa

  Protestante, tohle je jiné než tvrzení „Duch svatý byl znám už v SZ“

  Ok. Tvrdíš, tedy že:

  Byla známa dvojice Bůh a Duch svatý a do party k nim byl přidán Ježíš

  Je to tak?

 19. protestant

  Bůh a Duch nejsou dvojice, stejně jako nárys a bokorys nejsou dvě tělesa.

 20. Standa

  No dobře, tak „dvojjedinnost“. O to nejde.
  Souhlasíš že:

  Byla známa dvojjedinnost Bůh a Duch svatý a do party k nim byl přidán Ježíš (užitím tvé ilustrace něco jako půdorys) ?

 21. Slávek Post author

  Bůh a Duch nejsou dvojice …

  A nejsvětější trojice není trojice 🙂

  modlitba není rituál

  Jak která: https://www.osacr.cz/2012/08/24/modlitba-posvatneho-ruzence-delaji-si-z-nas-verici-srandu/

  Jinak chybky tam fakt jsou. Na jednu upozornil Ondřej, na další Degas. Oplatka se nekonzumuje PO mši, ale na jejím konci. A poslední pomazání se oficiálně jmenuje pomazání nemocných.

  A ještě bych chtěl poděkovat Hermovi, za výběr těch čtyř biblických veršů:
  http://www.i-ateismus.cz/2012/10/apokalypticismus/comment-page-21/#comment-37659

 22. protestant

  to Standa:

  Nevím, zda bych bokorys a půdorys nazval dvojjediností tělesa, ale už jsi blízko.

 23. Standa

  No vida protestante, Slávek nemá problém přiznat, že drobné nepřesnosti v popisu toho co xorron nazval stupiditou mohou nastat. Přece je jedno jestli byl přidán Duch svatý nebo Ježíš. To či ono ilustruje jak se přidávají (polo)bozi jak se to zrovna hodí.

  Vůbec nesejde na tom, že se věřící problém snaží dogmaticky obejít tím, že přejmenují nějaké věci. Místo trojice, trojjedinnost. Nárys, půdorys, bokorys apod. Podstatné je, že tyto pohledy na „těleso“ jsou uctívány jako samotná tělesa. Tváří se to jako monoteismus, ale prakticky je to stejně polyteismus.

 24. Slávek

  Jinak já tu trojici samozřejmě chápu. Popsal bych to tak, že se jedná o tři formy „trimurti“ jednoho boha . Tato trojice Brahma – Višnu – Šiva jsou potom zobrazovány jako tři tváře jedné hlavy nebo tři hlavy na jednom těle.

  Uuups, on je to vlastně hinduismus, typické polyteistické náboženství 😉

 25. protestant

  ..a nárys, bokorys a půdorys představuje polytěleso…. 🙂

 26. Slávek

  – „Já jim dám hádanku, protestant. Jsou tu židé kteří chtějí mít více bohů, ale nesmí uctívat jiného než Jahveho. V Zákoně je to zakázáno. Jak to udělají?
  – „V Zákoně je to zakázáno, jen Jahveho? No tak to nevim.“
  – „No oni začnou uctívat i Ježíše “
  – „Ale to přece nesmí!“
  – „Nesmí, ale uctívají.“

  Jediný důvod, proč považujeme křesťanství za monoteismus je ten, že křesťané mají víru ve více bohů zakázánu v Bibli …

  Bylo by naivní si myslet, že by nějaký křesťan kdy přiznal, že trojice je trojice 🙂

 27. Slávek

  Proč je hinduismus polytheismus a křesťanství monoteismus, protestante?

 28. protestant

  Monotheismus se od polytheismu liší počtem bohů…. 🙂

 29. Standa

  Jo, taky mi to připadá že ten původní požadavek monoteismu byl prakticky nereálný. Lidem prostě nestačí nějaký abstraktní neosobní bůh. Potřebujou někoho koho si mohou představit, s kým si můžou pokecat. Nějakou modlu. A tak to udělali typicky vychcaně, tak aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ta židovská historka je výstižná.

  Ježíš je v podstatě první ze svatých, něco jako matka tereza.
  Jen s tím rozdílem, že byl první a tak si zaslouží místo po boku Boha.
  Tu trojici nelze libovolně rozšiřovat na čtveřici atd. Tak tu výsadu z početného zástupu svatých má jen on. Jinak je to jedna z model. 🙂

 30. protestant

  Standa (18.10. 2012 | 14:43) napsal:
  Jo, taky mi to připadá že ten původní požadavek monoteismu byl prakticky nereálný. Lidem prostě nestačí nějaký abstraktní neosobní bůh. Potřebujou někoho koho si mohou představit, s kým si můžou pokecat.

  protestant:
  Zase špatně. Židovský Bůh je naopak OSOBNÍ a například Abraham si s ním docela dobře pokecal…. 🙂

 31. Standa

  Jo, Protestante? A jak vypadá?
  Je hubenej nebo tlustej. Foustatej nebo oholenej. Je to muž nebo žena.
  Mladej nebo starej? Ošklivej nebo pěknej? Pokud si ho nemůžeš představit jako člověka no tak pro spustu lidí není osobní. Příznačné je jak je Ježíš vykreslován jako krásný, vysoký, mladý muž, s očima jako studánky. Typický idol.

 32. protestant

  Standa (18.10. 2012 | 15:06) napsal:
  …… Pokud si ho nemůžeš představit jako člověka no tak pro spustu lidí není osobní…..

  protestant:
  OSOBNÍ automobil a OSOBNÍ počítač vypadají jako člověk?

 33. Standa

  Bože můj, že vytáhneš takovýhle stupidní argument jsem opravdu nečekal.
  Osobní ve smyslu intimní důvěry, člověk kterému by ses svěřil. Komu bys věřil. A v koho bys věřil…

 34. Slávek

  Stando, Islám se ideálu monotheismu docela dost blíží a docela dobře funguje. Tam už se mi ale v hlavě zase honí jiný frky.

  Protestante, abychom to mohli objektivně porovnat, potřebujeme sjednotit definici slova Bůh. V tuto chvíli je situace taková, že v podstatě stejné věci jsou v hinduismu považovány za boha a v křesťanství ne. Odmítáš-li tu terminologii sjednotit, potom nemá smysl se bavit o tom, jestli je křesťanství monoteismus nebo polyteismus.

  Dovedu si představit třídění, kde by křesťanství skutečně pod monoteismus spadalo. Navrhuji ale, aby se ta termoinologie vyvarovala logickýchj lapsů (3=1).

 35. Petr Tomek

  „protestant:
  Zase špatně. Židovský Bůh je naopak OSOBNÍ a například Abraham si s ním docela dobře pokecal…. :-)“

  Super Protestante! Jakmile někdo přizná Bohu osobnost, ještě ke všemu tímhle způsobem, zároveň s tím přiznává že je ten Bůh vraždící nenávistný magor. To neříkám z nějaké nenávisti k věřícím, ale na základě jeho chování ve Starém zákoně. A protože na tohle bude navazovat nějaká hloupá sofistika (Tehdy se to tak nebralo! Tvoje dobro není dobro z jeho pohledu!), tak upozorňuji, že nějak podobně lze zdůvodnit tak leda chování boha jako je Cthulhu.
  Mimo to jste se zase sebepasoval na experta. A opět mám silné podezření že jste mimo.
  Za prvé: Pro věřící je samozřejmé že 1+1+1=1, takže z hlediska věřícího to může být pravda, ale z vnějšího pohledu to stále bude nesmysl.
  Za druhé: Dělá to z Ježíše cvoka, když mluví o sobě také jako o dvou jiných osobách a to ve třetí osobě. Navíc v poslední chvíli opustil sám sebe (Mt 27, 46).
  A za třetí: i kdyby byl Otec -Syn-Duch totéž co půdorys, bokorys a nárys toho vašeho Boha, stále tady zůstává spousta bůžků – od panenky Marie až po sv. Kateřinu. Tam už nejde o bohy jen kvůli tomu, že to katolíci tvrdí, jinak je jejich kult úplně „božský“.

 36. protestant

  Petr Tomek (18.10. 2012 | 15:28) napsal:
  ……Super Protestante! Jakmile někdo přizná Bohu osobnost, ještě ke všemu tímhle způsobem, zároveň s tím přiznává že je ten Bůh vraždící nenávistný magor. To neříkám z nějaké nenávisti k věřícím, ale na základě jeho chování ve Starém zákoně….

  protestant:

  No konečně jsi uznal existenci Boha. Protože kdo neexistuje nemůže být “ vraždící nenávistný magor“…. 🙂

 37. protestant

  Petr Tomek (18.10. 2012 | 15:28) napsal:
  Za prvé: Pro věřící je samozřejmé že 1+1+1=1, takže z hlediska věřícího to může být pravda, ale z vnějšího pohledu to stále bude nesmysl.

  protestant:
  Proč jsi zvolil operaci sčítání a ne násobení. To že 1*1*1=1 nikoho nepřekvapí… 🙂

 38. protestant

  Petr Tomek (18.10. 2012 | 15:28) napsal:
  A za třetí: i kdyby byl Otec -Syn-Duch totéž co půdorys, bokorys a nárys toho vašeho Boha, stále tady zůstává spousta bůžků – od panenky Marie až po sv. Kateřinu. Tam už nejde o bohy jen kvůli tomu, že to katolíci tvrdí, jinak je jejich kult úplně „božský“.

  protestant: Zde bych skoro souhlasil. Tady to římští katolíci přehánějí.

 39. Standa

  …a v neposlední řadě osobní jako člověk který by ti skutečně pomohl když bys potřeboval!

 40. Petr Tomek

  „protestant:
  OSOBNÍ automobil a OSOBNÍ počítač vypadají jako člověk?“

  Takže Abrahám si s ním pokecal, Jákobovi poranil nohu, ale jako člověk nevypadal (ačkoli se to učí – k obrazu svému). Ne, vlastně je to fakt, Bůh mohl vypadat třeba jako oliheň.

  Jo vlastně, katolíci tvrdí, že to byl anděl, protože Bůh by tohle nedělal 😀
  Přitom je to tam napsáno:

  34 Gn 32:26 Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil.
  34 Gn 32:29 Nato řekl: Tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi.

 41. Slávek

  A vůbec, nepřipadáte si jako křesťané blbě, když uctíváte bokorys a půdorys, místo původního tělesa?

 42. Petr Tomek

  „Nenávistný, vraždící magor“ může být také jen literární postavou, To ale ještě neznamená, že se podle toho lidé nebudou snažit nějak chovat.
  Mimochodem ten váš Bůh pije krev, takže je to taky jen monstrum ze záhorbí, asi jako Drákula.

 43. protestant

  Slávek (18.10. 2012 | 15:44) napsal:
  A vůbec, nepřipadáte si jako křesťané blbě, když uctíváte bokorys a půdorys, místo původního tělesa?

  protestant:
  Ty umíš vidět těleso naráz ze všech stran? Proč tedy existují nárysy bokorysy a půdorysy? Proč technici nenamalují celé těleso naráz?

 44. protestant

  Slávek (18.10. 2012 | 15:46) napsal:
  A vůbec, trpěl Bůh na kříži? Netrpěl jen jeho bokorys?

  protestant:
  Na kříži přece trpěl Ježíš, ne Bůh.

 45. protestant

  Petr Tomek (18.10. 2012 | 15:46) napsal:
  „Nenávistný, vraždící magor“ může být také jen literární postavou, To ale ještě neznamená, že se podle toho lidé nebudou snažit nějak chovat.
  Mimochodem ten váš Bůh pije krev, …

  protestant:
  Ale kdepak:
  Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu.
  Ámos 5:22

 46. Petr Tomek

  „Ty umíš vidět těleso naráz ze všech stran?“

  Ne, ale kupodivu si s tím náš mozek nějak poradí. Většinou když mluvíme třeba o kladivu, dokážeme si představit, jak vypadá z druhé strany. Věřící to mají jinak?

  „Proč tedy existují nárysy bokorysy a půdorysy? Proč technici nenamalují celé těleso naráz?“

  Kvůli dílenské výrobě. Nevěděl jsem, že toho Boha budete teprve vyrábět.

 47. Standa

  Boha popsaného v Bibli lze považovat buď za neosobního tak jak je „neosobní“ někdo kdo zlikviduje mraveniště, je mu to fuk, má vlastní cíle.
  A nebo ho považovat za osobního lze, pak ale jde o osobnost bezpochyby psychopatickou.

 48. protestant

  Nárys, bokorys i půdorys se používají obecněji. Ne jen v dílenské výrobě.

 49. protestant

  Standa (18.10. 2012 | 16:03) napsal:
  Boha popsaného v Bibli lze považovat buď za neosobního tak jak je „neosobní“ někdo kdo zlikviduje mraveniště, je mu to fuk, má vlastní cíle.

  protestant:

  Chtěl jsi napsat nemravenčí, ne?

 50. Medea

  Radšej si prečítajme Athanasiovo krédo, tam je to jasne a zrozumiteľne vysvetlené 😉

  KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. Avšak božství Otce, Syna a Ducha Svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost.

  Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch Svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch Svatý. Věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, a přece nejsou tři bohové, ale je jen jediný Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch Svatý, ale nejsou tři Páni, ale je jen jeden Pán. Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec nebyl učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený. Duch Svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, nýbrž vycházející. Jeden je tedy Otec, nikoli tři otcové; jeden je Syn, nikoli tři synové; jeden je Duch Svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této Trojici není nic dřív nebo později, nic není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou navzájem souvěčné a rovné, takže je třeba vždy uctívat, jak již bylo výše řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Kdo chce být spasen, musí takto smýšlet o Trojici.

  K věčné spáse je však pro člověka potřebné, aby pevně věřil i ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
  Je totiž správná víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i člověkem. Je Bůh, zrozený před věky z podstaty Otce, je člověk, narozený v čase z podstaty matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným z rozumové duše a lidského těla. Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem a člověkem, nejsou dva Kristové, nýbrž je jen jeden Kristus. Je jeden nikoli proto, že by se božství stalo tělem, nýbrž proto, že lidství bylo přijato do Boha. Zcela a pouze jeden, nikoli ve spojených podstatách, nýbrž v jednotě osoby. Neboť jako rozumová duše a tělo jsou jeden člověk, tak Bůh a člověk jsou jeden Kristus.

  Ten trpěl pro naši spásu, sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých; vystoupil na nebesa, sedí po pravici všemohoucího Otce a odtud přijde soudit živé i mrtvé. Při jeho příchodu všichni lidé musejí vstát se svými těly, dostanou odplatu za své činy. Kdo konali dobro, půjdou do věčného života, kdo však zlo, půjdou do věčného ohně. Taková je katolická víra. Kdo ji pevně a věrně nezastává, nemůže být spasen. Amen.

 51. Petr Tomek

  @protestant: Je to normální starověký bůh – nekromancií oživený vůdce:

  http://www.biblenet.cz/app/b;jsessionid=14v0si1144kim?book=Num&no=28&search=Otev%C5%99%C3%ADt&_sourcePage=_BYOAUbtyhFYubkI77ENxQ%3D%3D&__fp=HumZdeOK1p3LaMEA-czhjQ%3D%3D

  http://zod.reformace.cz/odpusteni-skrze-kristovu-krev-cislo-83
  http://www.biblenet.cz/app/b/Heb/chapter/9

  2Pa 29:22 až 24 Zabíjeli skot, kněží chytali krev a kropili oltář. Zabíjeli berany a krví kropili oltář. Zabíjeli beránky a krví kropili oltář. Pak přivedli před krále a shromáždění kozly jako oběť za hřích a vložili na ně ruce.
  Kněží je zabili a jejich krev přinesli na oltář jako očištění od hříchu,

 52. Petr Tomek

  „Nárys, bokorys i půdorys se používají obecněji. Ne jen v dílenské výrobě.“

  Když se chci projet na koni, zpravidla jeho nárys, půdorys a bokorys nepotřebuji.

 53. protestant

  to Medea:

  Pozor na to, že katolické v tomto kredu neznamená římskokatolické ve smyslu článku: Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev

 54. Slávek

  OK, takže si blbě nepřipadáš protestante. A co teda s tím křížem. Bůh tedy netrpěl? Trpěl jen jeho bokorys?

  Odpověď na tvou otázku: dnes už technici většinou těleso naráz kreslí. Dřív jim to neumožňovala technologie.

 55. Medea

  Protestant, zabúdate, že existuje nekonečne veľa priemetní, do ktorých sa môže premietať trojrozmerné teleso. Preto je Vaša analógia kacírska a rúhava, pretože vedie k názoru, že existuje nekonečne veľa božských osôb 😀

 56. Medea

  Protestant: „Pozor na to, že katolické v tomto kredu neznamená římskokatolické…“

  Samozrejme, viem o tom. Hovoríme o Všeobecnej Cirkvi v Impériu.

 57. Slávek

  Srovnej.

  AnastasiusAthanasius: Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni.

  a

  Slávek: A protože měli zakázáno mít bohů více, tak to vyřešili po židovsku a prohlásili, že Ježíš a Bůh jsou jedno, ale zároveň jedno nejsou… Jediný důvod, proč považujeme křesťanství za monoteismus je ten, že křesťané mají víru ve více bohů zakázánu v Bibli …

  Při vší skromnosti, z tohoto článku by katolíci mohli bez obav čerpat vědomosti. Podle mě to vysvětluju pochopitelněji než ten Anastasius.

 58. protestant

  Slávek (18.10. 2012 | 16:21) napsal:
  OK, takže si blbě nepřipadáš protestante. A co teda s tím křížem. Bůh tedy netrpěl. Trpěl jen jeho bokorys?

  Odpověď na tvou otázku: dnes už technici většinou těleso naráz kreslí. Dřív jim to neumožňovala technologie.

  protestant:
  A před 2000 let na tom byli ještě hůře…. 🙂

 59. protestant

  Medea (18.10. 2012 | 16:26) napsal:
  Protestant: „Pozor na to, že katolické v tomto kredu neznamená římskokatolické…“

  Samozrejme, viem o tom. Hovoríme o Všeobecnej Cirkvi v Impériu.

  protestant:
  Vy ano. Jsou zde ale i jiní, kterým by to mohlo uniknout…

 60. Standa

  Protestante, ano.
  Někdo třeba chce stavět barák, na místě stavby zavazí mraveniště a tak ho pro dosažení svého vyššího, nemravenčího cíle zlikviduje.

  S Bohem kdyby existoval by to bylo nejspíš stejné. Bůh může být pro člověka asi stejně tak osobní jako je osobní člověk pro mravence.

 61. Slávek Post author

  Souhlas protestante. Před 2000 lety na tom byly hůře.Takže se zeptám ještě jednou, když už to teď chápeme lépe. Trpěl jen boží bokorys?

 62. protestant

  to Slávek:
  Znovu – trpěl člověk který se jmenoval Ježíš (Jehoshua)

 63. Slávek Post author

  Já myslel, že trpěl bůh Syn, protestante. Takže ten ne?

 64. Medea

  Samozrejme, to krédo je v skutočnosti pseudo-Athanasiovo, nepochádza teda zo 4. storočia, ale odráža trojičnú doktrínu Všeobecnej cirkvi, pretože vychádza z trojičnej doktríny ekomunických koncilov – Efezského a Chalkedónskeho.

 65. Medea

  Monofyziti to však s tou „všeobecnosťou“ nebudú iste súhlasiť 😀

 66. Čestmír Berka

  Nechápu, že tu Protestant něco vysvětluje a mluví o římských katolících, když se ho to jako příslušníka heretické církve netýká. ŘKC je JEDINÁ PRAVÁ CÍRKEV a basta. Jak už nám dříve a jindy Protestant osvětlil, římští katolíci se v mnoha věcech mýlí ( Kristovo tělo a krev jako oplatka a víno, např.)..navíc na tom křesťanství nestojí, Bible není historické dílo a co řekl Kristus nikdo neví a on není fundamentalista a věří si po svém 😀

 67. Standa

  Protestante, chtěl bych se zeptat jak jsi jako příklad stupidity uvedl článek. Nemyslel jsi to náhodou tak, že ti přijde stupidní, že ateisté píšou články, které vyvrací přesvědčení věřících? Kdyby nešlo o ateisty, ale o nějaké konkurenční náboženství, které by psalo takové články, nebylo by to stupidní?

 68. Čestmír Berka

  Nechci mluvit za Protestanata, ale myslím, že by vás jistě opravil v detailech a vytknul překlepy.

 69. Medea

  Čestmír: „ŘKC je JEDINÁ PRAVÁ CÍRKEV a basta.“

  No, pravoslávni by s Tebou iste nesúhlasili 😀 A keď som už spomenula tých pravoslávnych, inak aj v tom Athanasiovom kréde je niečo, na čo sú pravoslávni alergickí (teda tá „katolicita“ kréda je o písmenko menšia) „Duch Svatý je z Otce a Syna“ 😀

 70. Standa

  Buďme rádi za protestanta a jiné heretiky, katolici se sem asi bojí chodit.
  🙂

 71. Čestmír Berka

  Otce si dovedu nějak představit ( nemyslím podobu), syna taky. Ale Ducha? ( nebudu teď dělat trapné forky s Espumisanem).

 72. Medea

  Čestmír, Duch má, podľa pravoslávnych, vychádzať iba z Otca, nie zo Syna. 😀 Ide tu o známy spor o latinskú vložku „filioque“, týkajúci sa Nicejsko-konstantinopolského kréda, ale samozrejme to problematické vychádzanie Ducha zo Syna je aj v Athanasiovom kréde.

 73. Čestmír Berka

  Medeo, to je na mě moc sofistikovaný 🙁 . Já zvládnu akorát praktický věci- třeba zničit chemtrails octem: http://octovani.webnode.cz/ , vyrobit si orgonit: http://zony.vbrne.info/orgonity.html a tyhlety moderní víry, co v nich je hodně vědy a žádná latina. Katolictví je už passé- tady už se povedlo „dohnat a předehnat“ 😉

 74. Petr Tomek

  Takže celá ta hádka mezi pravoslavím a katolíky je o tom kdo z těch dvou vypustil ducha? To vypadá jako spor ve výtahu.

  Mimochodem ŘKC nejvíce ze všeho stojí na glorifikaci sebe. Katolíci nejen Bibli znát nemuseli, oni ji v mnohých dobách ani znát nesměli! Zato se jim tlouklo do hlavy, že církev je nevěsta Kristova a že Píseň písní je o lásce Krista k církvi (jestli jo, tak ji viděl dost fyzicky).
  Prostě katolicismus je postavený na tom že církev je svatá a jednotlivec mimo ni je v lepším případě zbloudilá ovce, v horším případě nepřítel.
  Svatým spisům rozumí jen kněz a v rukou normálního člověka představuje Bible obecné ohrožení.

 75. Slavek

  Za naši rodinu mohu potvrdit, že duch vychází jak z otce tak syna. Casto se pak nenecha zahanbit ani matka a dcera.

  To jen pokud by snad nektereho krestana zajimala realita.

 76. Čestmír Berka

  Hezké je také svěcení pramenů, motorek, zdravotnických přístrojů, vykropení prostor Parlamentu České republiky…schovávání Ježíškovo několika předkožek a četných případů překračování zákona o pohřebnictví.

 77. Slavek

  Ano Jeziskovy predkozky jsou velmi zajimave tema. Skoda, ze pravdu se dozvite jen v te neverejne casti Bible. Byl to kanec.

 78. Pingback: Církevní restituce: analýza politické situace před druhým kolem senátních voleb | Občanské sdružení ateistů České republiky

 79. protestant

  Standa (18.10. 2012 | 18:18) napsal:
  ……Nemyslel jsi to náhodou tak, že ti přijde stupidní, že ateisté píšou články, které vyvrací přesvědčení věřících?…

  protestant:

  Vůbec ne. To je základní úkol ateistů. Jenže je třeba si před napsáním článku problematiku nastudovat aby článek neobsahoval nesmysly.

 80. protestant

  Slavek (18.10. 2012 | 21:28) napsal:
  Ano Jeziskovy predkozky jsou velmi zajimave tema. Skoda, ze pravdu se dozvite jen v te neverejne casti Bible.

  protestant:
  Která část Bible je ta neveřejná?

 81. protestant

  Medea (18.10. 2012 | 20:01) napsal:
  Čestmír, Duch má, podľa pravoslávnych, vychádzať iba z Otca, nie zo Syna. Ide tu o známy spor o latinskú vložku „filioque“, týkajúci sa Nicejsko-konstantinopolského kréda, ale samozrejme to problematické vychádzanie Ducha zo Syna je aj v Athanasiovom kréde.

  protestant:
  To je Medeo na místní ateisty příliš složitá problematika. Oni nerozumí naprostým základům a ty do nich s filioque … 🙂

 82. protestant

  Čestmír Berka (18.10. 2012 | 19:23) napsal:
  Otce si dovedu nějak představit ( nemyslím podobu), syna taky. Ale Ducha? ( nebudu teď dělat trapné forky s Espumisanem).

  protestant:
  To jste fakt dobrý. Já si Boha otce představit neumím.

 83. Petr Tomek

  Celý spor kolem „filioque“ je blbost stejně jak spor jestli má vodník červené nebo žluté botičky.
  Křesťané jsou opravdu schopni se hádat o tom, zda ten jejich nárys pochází z bokorysu nebo také z půdorysu a pravděpodobně se kvůli tomu i pozabíjejí. Kdyby si alespoň všimli že popisují něco, co neexistuje, respektive existuje jen v jejich představě, asi jako okřídlený býk nebo kentaur!

 84. protestant

  Petr Tomek (19.10. 2012 | 08:56) napsal:
  Celý spor kolem „filioque“ je blbost stejně jak spor jestli má vodník červené nebo žluté botičky.
  Křesťané jsou opravdu schopni se hádat o tom, zda ten jejich nárys pochází z bokorysu nebo také z půdorysu a pravděpodobně se kvůli tomu i pozabíjejí. Kdyby si alespoň všimli že popisují něco, co neexistuje, respektive existuje jen v jejich představě, asi jako okřídlený býk nebo kentaur!

  protestant: Vidíš Medeo? Zde máš potvrzení mých slov…. 🙂

 85. Čestmír Berka

  protestant:
  To jste fakt dobrý. Já si Boha otce představit neumím.

  Proč ne? Někteří budou sedět po jeho pravici v Nebi. Tudíž má minimálně pravou ruku. Všecko vidí, takže zrak má dokonalý- lepší než orel. Nechával si péct skopové- tudíž chuť má také. Podkuřují mu kadidlem- tudíž čich má taky. Zpívají mu v kostelích- tudíž slyší. Umí se zlobit a to hodně. Je žárlivý- to o sobě sdělil v Desateru. Má rád i otroky- mají mít spolu s dobytkem také jeden den volna.Jeden maník s ním zápasil a kopnul ho do kyčle- tudíž má i kyčel. Je ohnivzdorný- mluvil z hořícího keře. Umí kouzlit lépe, než Chris Angel.Vyzná se ve fysice, chemii, biologii – všecko stvořil a bez těchhle znalostí by to nešlo. Sídlí v Nebi a zároveň v každém atomu. Já myslím, že to na hrubou představu stačí.

 86. protestant

  Čestmír Berka (19.10. 2012 | 13:50) napsal:
  …..Jeden maník s ním zápasil a kopnul ho do kyčle- tudíž má i kyčel….

  protestant:
  To máš odkud?

 87. protestant

  Nemáte tam třeba zobrazení 22 žalmu?

 88. Čestmír Berka

  Čestmír Berka (19.10. 2012 | 13:50) napsal:
  …..Jeden maník s ním zápasil a kopnul ho do kyčle- tudíž má i kyčel….

  protestant:
  To máš odkud?

  Pravda, nějak jsem to invertoval- při tom wrestlingu byla vykloubena kyčel Jákobovi . takže o boží kyčli nic nevím 🙁 . Ale wrestling Bůh evidentně umí.

 89. Petr Tomek

  To by byla zajímavá alternativní dějová linie Namísto „Ten který zápasil s Bohem“ by mohl Jakub mohl dostat jméno „Ten jenž kopl Boha do pr****“. A od toho bodu by se dál by Bible byla už jen naprosto ateistická encyklopedie. (něco jako Diderot)

 90. Nika

  Myslela jsem, že tohle bude rozumný článek, ale to jsem se přepočítala. Autor jen prezentuje svoje domněnky a výmysly, že se vůbec divím, vždy´t je vás takových víc, co uráží křesťanství (Bohem zjevenou pravdu) a hodnotí něco o čem nemají vůbec páru.

 91. Slávek Post author

  Nika, budu rád když mě na konkrétní výmysly a nesmysly upozorníš. Jsem jen omylný člověk a článek odráží mé osobní zkušenosti a názory. Snažím se věci popisovat takové jaké jsou a ne, jaké by je lidé chtěli mít. Podle mě je totiž velký rozdíl mezi tím, co lidé o křesťanství tvrdí a mezi tím, jak je to potom ve skutečnosti.

 92. protestant

  Nepředstírej Slávku, že cílem toho článku nebylo zesměšnění ŘKC.

 93. Medea

  Samozrejme, že bolo. Veď je to satirický článok 😀 A napokon žijeme v demokratickej spoločnosti, teda Slávek má sväté právo humorne kritizovať náboženstvo 😉

 94. Slávek Post author

  Hlavní cíl článku byl postihnout rozdíl mezi tím, jak se snaží katolíci prezentovat a tím, jak to je ve skutečnosti. To lze pojmout několika způsoby. Mohl jsem to napsat jako neúprosnou kritiku jejich pokrytectví. Já ty lidi ale mám rád, takže jsem to psal spíše odlehčenou rukou, s humorem a snad i trochu s pochopením pro ty jejich omyly.

  Je ale jasný, že hlavně ti, kteří se v něčem sami trochu uvidí, tak se jim to moc líbit nebude. To iluze nemám. A už vůbec nemám iluzi o tom, že by některý křesťan vůbec připustil, že to jejich náboženství je polyteismus a že ten rozdíl mezi třeba Hinduismem nebo římským polyteistickým pojetím náboženství je ukryt v logickém nesmyslu Boží trojice, který vznikl právě proto, aby zachoval monoteistickou tvář v jádru polyteistické nauky.

 95. Slávek Post author

  Každopádně doufám, že to pomůže některým ateistům rozklíčovat věci, které jsou pro věřící katolíky důležité a které moc ne.

  Jakmile člověk pochopí, že pro většinu katolíků jsou důležitý ty rituály a církevní společenství a naopak jim až tak nesejde na nějaké teologické interpretaci Bible nebo papežským zákazu šprcek, tak si ušetří spoustu nedorozumění. Bude možná potom ohledně víry většině těch lidí rozumět lépe, než si rozumí oni sami.

 96. Sam

  >>>>Pro katolíky představuje církev nutné zlo a k jejím představitelům mají podobný přístup, jaký máme my k politikům. Někdo tu špinavou práci prostě dělat musí a je jasný, že ti nejlepší se do ní zrovna nehrnou. <<<<
  Prosím, kde jste tohle zjistil?

 97. Sam

  No, spíš jsem se na tohle těch katolíků zatím neptal. Vy možná ano.

 98. apoc9

  Slávku, Slávku. Katolické křesťanství je monoteismus. Jenom protože nejsi schopen to pochopit tak to neznamená, že tomu tak není. Úcta ke svatým není jako úcta k bohům. Je to stejné jako kdyby si tvrdil, že když prezident dá věnec k památníku padlých tak je uctívá jako bohy.

 99. josef

  apoc9:
  Katolické křesťanství je monoteismem v podobném smyslu jako je jím i hinduismus.

 100. Slávek Post author

  apoc9, obávám se, že ten kdo nechápe jsi spíše ty (bez urážky, vím že je katolicismus běžně za monoteismus považován, takže můj názor je spíše menšinový).

  Ono znaky polyteismu má i křesťanství jako takové. Máme tři boží osoby, které jednají nezávisle na sobě a dokonce spolu komunikují. Připomínají tak třeba hinduismus, který chápe jednotlivé bohy jako avatary nejvyššího principu. Jediný důvod proč je křesťanství považováno za monoteismus je ten, že tvrdíte, že ti tři Bohové jedno jsou (ale nejste schopni to vysvětlit ani pochopit – tajemství boží).

  Dalším bohem, který odpovídá polyteismu je Ďábel nebo Satan. Ten s Bohem dokonce soupeří a v Bibli se na mnoha místech utkávají víceméně jako rovný s rovným. Bůh samozřejmě zvítězí, protože je kabrňák, ale nemá to proti satanovi jednoduchý.

  Další úroveň nižších bohů jsou v křesťanství andělé a démoni (padlí andělé). Nejsou už všemocní, ale mají některé nadlidské schopnosti. Plně tak odpovídají nižším bohům a polobohům jiných polyteistických náboženství.

  Svatí jsou specifičtí pro katolicismus a přidávají křesťanskému polyteismu další rovinu božstev. Jsou to bývalí lidé, kteří se díky své smrti a životu stali bohy. Nejsou samozřejmě tak mocní, jako Bůh, ale už za života konali zázraky (podmínka svatořečení). Ano, vím, že zázraky konaly s pomocí, nebo prostřednictvím tří hlavních bohů. Po smrti jsou potom schopni se za obyčejné lidi přimlouvat přímo u šéfa. Ti mocnější se mohou zjevovat lidem a různě jim pomáhat, uzdravovat nebo předpovídat budoucnost. Na těch místech, kde je lidé viděli jsou potom tito nižší Bohové uctíváni. V tomto směru obzvláště vzniká Boží matka – bohorodička a polobohyně Marie, jíž je pravděpodobně zasvěceno více míst a kostelů, než samotnému hlavnímu bohu, Diovi … teda pardón bohu Bohu.

  Můžeš namítnout, že to mnoho lidí chápe jinak ( a mnoho ne), ale to je zase obdobná situace, jako třeba v Hinduismu, který je za polyteistické náboženství běžně považován.

 101. Slávek Post author

  josefe, přesně. Je to škatulka. Pokuď bychom hinduismus považovali za monoteismus, potom je jím nepochybně i křesťanství.

  Jo a pokud vím, tak od padlých vojáků většinou neočekáváme, že nás za ten věnec uzdraví, nebo že se budou za nás přimlouvat u mocnějších bohů, jakými jsou třeba Ježíš Kristus nebo Bůh Otec.

  A ještě bych chtěl dodat, to že je křesťanství polyteistické, tak to pro mě neznamená, že je horší nebo lepší než jiná náboženství. Nemyslím si, že striktní monoteismus je cokoliv záslužného nebo dobrého.

 102. josef

  Samozřejmě. V hinduismu je jediným „bohem = stvořitelem“ brahma, všichni bohové, přesněji dévové jsou jeho projevy. Symbolizují vlastnosti nebo lépe projevy brahma, dost podobně jako jsou symboly „božskosti“ katoličtí svatí – proto jsou svatí, tak jako Bůh. Dokonce hindskými svatými (dévy, božstvy) jsou i reální lidé, přesně tak jako v katolicismu.
  Podstatný rozdíl tkví v tom, že hindský brahma není teistický bůh, ale spíše cosi jako jeho soused Tao, či „po našom“ neznámý filosofický původ všeho, nebo i klidně cosi jako Velký třesk. Není od věci, že mnozí teoretici označují i hinduismus – vedle buddhismu a taoismu – za ateistické náboženství.
  Označení polyteismus lze jednoznačně a bez pochyb přiřadit právě a jen ke křesťanství, neboť Bůh otec i Bůh Ježíš jsou téže podstaty, jsou to teističtí bohové. Ne tak v hinduismu.

 103. Colombo

  apoc9: já vím, že zjevně nemám dostatečně „otevřenou mysl“, ale přesto i já chápu, že se nemusí uctívat jen „bohové“.

  Je tu obrovské množstvi jiných entit, usmiřování duchů, předků atp.

  Ono pokládání věnců na hrob a úcta k mrtvým pochází právě z usmiřování našich předků, aby jejich duchové měli na onom světě lepší neživot. Nebo proto, aby jejich duch nebloudil v našem světě a nesnažil se mstít živým.

  Později z toho vznikla společenská věc.

  Jenže…. tohle je způsob, jak z „předků“ vznikají „bohové“. Imho, krásně to jde vidět ve Voodoo nebo u „patronů“. Kde původně mrtvým předkům začla být přisuzována nějaká moc nad hmotným světem, stali se ochránci kmene/rodiny/domu/místa… až se po několika generacích, kdy „předkovská“ vlákna začala být méně podstatná, než samotná moc oné bytosti. Například při přejmutí tohoto předka jiným kmenem (hromada historických skutečností reference tady, tady a tady…., napiš a já dodám).

  A tohle je jedna ze dvou možností jakou vznikají bohové.

 104. Slávek Post author

  Bůh je velmi křehká bytost. K jeho zabití stačí závan vědy nebo trocha selského rozumu.

 105. josef

  Velice správně. Největší nepřátelé duchovna: Logika, selský rozum, pravý význam slov.

 106. Sam

  Mám tady pro vás jednu kuriozní katolickou záležitost. Koukal jsem na to s otevřenou hubou. :-O
  http://www.anickazelikova.cz/
  Vyjádření odborníka: http://vitmachalek.blog.idnes.cz/c/209383/Smirna-obet-za-hrich-potratu.html
  http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=356&zamysleni=true
  Tady konečně trochu kratší článek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Zel%C3%ADkov%C3%A1
  Někdo tam napsal do diskuze: >>>Život Anny Zelíkové je popsán z pohledu jejích (řekněme) obdivovatelů (viz např. úvodní věta). Zcela např. chybí zmínky o poměrně masochistickém zaměření A. Z., jak vyplývá z jejích deníků. A. Z. je i pro mnohé křesťany kontroverzní osobou a jsem přesvědčena, že by to článek měl reflektovat.<<<
  Jak tuhle osobu přijímá katolická veřejnost, těžko říct, obávám se, že mnoho lidí ji ani nezná. :-/
  A konečně zde máte 111 stránkovou verzi… http://www.anickazelikova.cz/anna_marie_zelikova.pdf

 107. Antitheista

  Křesťanství neni nic jiného než masochismus skloubený s křečovitou „láskou“ k nepříteli a s pohodlností (potravy je v lesích dost, nepracujte zbytečně) + vyhrožování peklem… křesťanství není základem pro naší západní kulturu

 108. Sam

  >>>Pro katolíky představuje církev nutné zlo a k jejím představitelům mají podobný přístup, jaký máme my k politikům. Někdo tu špinavou práci prostě dělat musí a je jasný, že ti nejlepší se do ní zrovna nehrnou.<<<
  OK, nejspíš jste mluvil o stavu např. v Polsku, kde má katolická církev daleko větší vliv, než v Česku. Proto se mi to nejprve zdálo divné.
  Pro seznámení se s původní podobou katolictví (tj. před druhým vatikánským koncilem) lze doporučit knihu Mladá dívka se dívá do života z roku 1945 od Františka Tomáška.
  http: // www. ulozto. cz / x1U2QD / dr-franticek-tomasek-mlada-divka-se-diva-do-zivota-pdf
  (Nutno smazat mezery v odkazu!) Knihu jsem četl v papírové podobě a je docela poučná. Odpovídá na plno otázek, které člověka napadnou. Občas jsem se od srdce zasmál, jindy mi vstávaly vlasy hrůzou. V každém případě mě kniha utvrdila v tom, že katolíkem se asi nikdy nestanu…

 109. Sam

  Pro pokročilé tu máme Slovník uvědomělého katolíka z roku 1924 of F. Zelenky. http: // www .ulozto. cz / x5CcXsK /slovnik-uvedomeleho-katolika-f-zelenka-1924-pdf
  (Nutno smazat mezery v odkazu!)
  Zatím jsem to moc nečetl, ale Pokud chceme polemizovat s katolictvím, je vhodné ho znát, a to nejlépe z původních pramenů. Přeji příjemnou zábavu. Dovolím si upozornit na kapitolu o židech a protestantech. Snad bych ještě dodal, že ta kniha nevyjadřuje moje stanovisko!!

 110. Sam

  http: // www. novinky. cz / zahranicni / 298988-vice-nez-polovina-katolickych-knezi-v-polsku-by-chtela-mit-zenu-a-deti.html
  Dá se tomuhle věřit? Tihle novináři si občas vymýšlejí.

 111. Sam

  Změnila se mi postavička, to je zvláštní.

 112. Sam

  Mám námět na článek, vážení přátelé. Někdo by mohl napsat takové pojednání Křesťané resp. Katolíci a jejich přístup k sexu… Inspiraci můžete načerpat tady po zadání vhodných klíčových slov.
  www. katechismus. cz Hezký výtah z katechismu najdeme v poučném videu: http: // youtu.be / XjLid11GJIQ (Vymažte prosím mezery.)
  Případně zde: http: // www. stream. cz / uservideo / 614406-sex-a-krestan-naukovy-porad
  No a taky http: // otazky. vira .cz / kategorie / sexualita-predmanzelska. html

 113. Sam

  Dost legrační web je tohleto: http : // www. vorp. cz
  Hlavně tedy http: // www. vorp. cz / vase-zkusenosti /
  Já myslím, že vůbec neuškodí tady ocitovat nejpovedenější článek. Přeju příjemnou zábavu. A neberte to vážně!!
  ————————————————————————————–
  Masturbace – dobrá a zdravá aktivita?

  Osobní zkušenost mladého muže

  Když jsem byl v pubertě, běžel na tehdejším Rádiu Alfa (dnešní Impulz) po 22 hodině seriál sexuální poradny s Radimem Uzlem nazvané „Červené uši“ (později tuším „Červenání“). Šlo o pásmo telefonických dotazů, které Radim Uzel zodpovídal. Jako teenager jsem tento pořad hltal, dokonce jsem si zakoupil knihu, která později na základě odpovědí pana Uzla vyšla – abych byl sexuálně patřičně a „odborně“ vzdělán.

  Kromě takových nesmyslů, jakým je používání dvojitých kondomů jako zaručenější ochrany před početím a pohlavními chorobami, jsem s překvapením poznával, že masturbace je běžný prostředek k odreagování a neškodí ji provozovat třeba několikrát denně. Tato informace způsobila, že jsem se masturbaci otevřel a později vyhledával drsnější stimuly. Přestávaly mi brzy stačit stovky pornografických fotografií a začal jsem vyhledávat na internetu pornografická videa. Má sexuální citlivost se otupovala a více mě začala vzrušovat pornografie s mladistvými dívkami (teen), lesbami, dokonce i se zvířaty. Zároveň jsem vynalézal „dokonalejší“ a perverznější praktiky svého uspokojení, bez kterého jsem nevydržel ani den. Vždycky jsem se těšil, až budu sám doma, abych mohl provozovat své uspokojování. Masturboval jsem před svým bratrancem, který byl tehdy na 1. stupni ZŠ, také před chlapcem ze sousedství, který byl tehdy velmi nesebevědomý a toužil patřit do starší party. Stal jsem se na masturbaci závislý a snažil se jí nakazit své okolí. Toto mělo negativní vliv na vztah s rodinou, soustředění ve škole, později na partnerský život a nakonec i manželské soužití.

  Nyní vím, že masturbace vede k individualismu a narcismu, která je v rozporu s harmonickým dáváním a soužitím v manželství. Závislost na masturbaci má stejné asociální následky jako každá jiná závislost: agresivita, malé sebevědomí, deprese, sebepoškozování, touha po stažení více lidí do závislosti atd.

  Další nepřímý negativní vliv „osvěty“ z tohoto pořadu způsobila informace, že sexu se oddávají mnohem mladší vrstevníci, než jsem byl já – mě mohlo být 14 let, zatímco do pořadu běžně volaly dvanáctileté dívky se zkušenostmi z pohlavního styku, dokonce i mladší chlapci, nezřídka to byly poměry mezi sourozenci. Toto zjištění ve mě vyvolalo touhu po předčasném sexuálním životě s dívkou. Dva roky jsem měl sexuální vztah s dívkou, která ještě nedosáhla hranice 15 let. Přišlo mi to běžné, normální. Přestože jsem k ní byl veden upřímným citem lásky, byli jsme oba velmi nedozrálí na partnerský život, natož zodpovědní na založení rodiny. Tento vztah se díky Bohu rozpadl bez následku počatého života, avšak s následkem citové a sexuální zátěže do dalších partnerských vztahů nás obou.

  Díky konverzi ke křesťanství v 18 letech jsem se vzdal touhy po nahodilém sexu, postupně i návyků z puberty. Po 7 letech jsem vstoupil do šťastného manželství a založili jsme rodinu. Dodnes se ovšem potýkám s následky svého zabřednutí, dosud mám poškozený jemnocit sexuálního vnímání, který se dá s obtížemi získat znovu, ne však úplně.

  R. M.
  —————————————————————————————-
  Dobrý, ne? 🙂 🙂 🙂

 114. Antitheista

  Moc hezký… tak nějak to taky vidim 😀

 115. Sam

  Tady kdosi hudebně ztvárnil svoje zkušenosti s církevním gymnáziem. Vznikla poměrně děsivá a kakofonní písnička. Asi má nějak vyjadřovat autorovo momentální rozpoložení… Melodie byla vypůjčena ze známého katolického hitu.
  http:// www. youtube. com/ watch?v=tPOI6-OgI-8
  http:// www. youtube. com/ watch?v=sWGQ741WhJY
  (Vymažte mezery v odkazech.)

 116. Antiateista

  Tolik slaměných panáků jsem dlouho neviděl.

 117. Jardaqt

  Protestante
  Technici, i jejich předchůdci, svá díla kreslili v celku. To, že se ve výtvarném umění neobjevovala perspektiva, ještě neznamená, že ji neuměli používat. U složitějších tvarů vznikal trojrozměrný model. A bokorys, půdorys a další pohledy byly až druhotné, nesloužily k jinému pohledu, ale jako pomůcka pro řemeslníka. V tomto ohledu Tvá analogie pokulhává poprvé.
  A podruhé pokulhává, když si uvědomíš, že trojjedinnost všemohoucího lze těžko přirovnat k různým pohledům na objekt. Ono už z povahy jednotlivých osob trojice je snadné zjistit, že případná analogie by vypadala spíše takto: Máme kužel, krychli a hyperboloid. (Dal jsem sem i kousek nekonečna, aby bylo i Duchu učiněno zadost.) A jejich sloučením vznikne koule.

 118. Antonín

  Po přečtení prvních řádků článku jsem nabyl dojmu, že jeho autor buď chlastá nebo hulí trávu či fetuje nebo je psychicky buď narušený nebo nemocný, v opačném případě je to osoba podlá a neštítící se lži.
  Ve svém okolí mám dostatek normálních katolíků i jiných křesťanů a žádný z nich nevěří takovým kravinám a nesmyslům.
  Tedy buď je autor psychicky nemocný nebo podlý a zákeřný člověk, který se neštítí lži.
  Dovoluji si upozornit, že to co tu je psáno, je možné použít proti němu jako podklady k žalobě. Nevím jak by se mu to líbilo, kdyby některý z těch, které tu přinejmenším pomlouvá opravdu tu žalobu podal. Ale jistě ve své naivitě doufá, že tak nikdo z dotčených neučiní. Nicméně tak může učinit i osoba nezaujatá. Takže by se mohlo stát,že mu poštou přijde obsílka k soudu. Já bych si na jeho místě takto nezahrával s trpělivostí křesťanů i jim nakloněných lidí.
  Toto se prostě nedělá.

 119. Antonín

  Internetové stránky Občanského sdružení ateistů České republiky svým obsahem přímo či nepřímo naplňují skutkovou podtatu dále uvedených paragrafů. Nepřímo podněcují k nesnášenlivosti vůči skupině osob na základě jejich náboženského vyznání, uvádějí o nich nepravdivé nebo zkreslující informace.
  § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
  § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
  § 206 Pomluva

 120. Jardaqt

  Antoníne. Stejná obvinění můžeš vznést i při otevření kteréhokoli z křesťanských (nejen) webů. Tam bych to ještě rozšířil o podvod, šíření poplašné zprávy a při troše dobré vůle bych našel pár dalších věcí.

 121. Colombo

  Antonín: Směle do toho! Ačkoliv naše právo není precedenční, tak jako npř. americké, často se k nim přiklání. Budeme-li nuceni zrušit tyto stránky, vznikne velmi užitečný precedent.

 122. Antonín

  Hmm… ano tak by to bylo, ale na uznaná náboženství nevztahuje, ta jsou chráněna zákonem 😉 Jo, já s tím nic nenadělám, tak už je to dané, i ústavou. Co už. Nicméně nic z toho neopravňuje ateisty potažmo OSACR, aby na svých stránkách šířily pomluvy a nepravdivé informace. Křesťané je nenutí k tomu, aby uvěřili, z jejich strany je to pouze nabídka. Otázkou je, proč se vůbec ateisté obecně musejí vyhraňovat vůči náboženství (zde křesťanství).

  Vypadá to jako by museli neustále přesvědčovat, že křesťanství je lež nebo stojí na lži. A neustále to vypadá, že o tom musejí v prvé řadě přesvědčovat sebe, aby to snad – nedej Pán Bůh – byla nakonec pro Krista Pána pravda.

  Ano, klasik praví: Jsem ateista, díky Bohu. A já se dodávám, ještěže toho Boha má, vždyť by se neměl vůči komu vyhraňovat.

  Nietzsche: „Bůh je mrtev.“ (1885)
  Bůh: „Nietzsche je mrtev.“ (1900)

 123. DarthZira

  Tak na nás tu žalobu podej, Antoníne, topiči elektrárenský, co Ti v tom brání?

 124. Slávek

  Antoníne, jsem rád, že jsi konal. Udáním jsi perfektně demonstroval křesťanskou morálku.

  Ale budu velmi rád, pokud nám policie stránky oficiálně schvali.

 125. protestant

  Slávek (28.11. 2013 | 10:30) napsal:
  Antoníne, jsem rád, že jsi konal. Udáním jsi perfektně demonstroval křesťanskou morálku.

  protestant:
  A vy jste neudali muslimy?

 126. DarthZira

  Protestante, my snad někde vyzýváme rodiče, aby své děti vychovávali v nenávisti k věřícím nebo aby je týrali, pokud nebudou chtít být ateisty???

 127. protestant

  DarthZira (28.11. 2013 | 12:30) napsal:
  Protestante, my snad někde vyzýváme rodiče, aby své děti vychovávali v nenávisti k věřícím nebo aby je týrali, pokud nebudou chtít být ateisty???

  protestant:
  I tohle dělali ateisté.

 128. Sam

  Nazdar, v časopisu Týden jsem našel zmínku o nějakém autoritativním knězi, který působil v pražské farnosti Vršovice. Jmenoval se Vladimír Mikulica. Vybudoval tam jakousi uzavřenou sektu. Dělo se to v letech cca 1994 až 1998. Je docela zajímavé si o tom něco najít na webu. Předpokládám, že většina lidí o tomto příběhu nikdy neslyšela. Také může být obtížné získat důvěryhodné informace.

 129. Sam

  Tady jsou ty články o panu Vladimíru Mikulicovi. http://www.farnostvrsovice.cz/farni-kronika/setkani-po-letech
  http://www.dingir.cz/dingir/1999_4/clanky/D1999_4_06.html
  http://www.vaisnava.cz/clanek_en.php3?no=130
  cituji:
  ——————————Nástrojem organizace komunity je její denní režim:8 chlapci v Mikulicově komunitě vstávali mezi půl pátou a půl šestou, následovala krátká modlitba odevzdanosti do boží vůle, studená sprcha zásadně bez ručníku (oschnout bylo možné při následující rozcvičce), dále modlitba v kostele, bohoslužba podle liturgického kalendáře, snídaně a po ní služby podle rozpisu – např. úklid v kostele, návštěva starých lidí, stěhování, pomocné práce apod. V poledne oběd, modlitba růžence, práce, příp. společné studium, které vedl P. Vladimír Mikulica. Večer bohoslužby v kostele, společné setkání na faře, večeře, čekání na P. Vladimíra (až několik hodin, nazí, zabalení v dekách). Po jeho příchodu zhodnocení dne a příp. výkon trestů. V noci další činnosti, prováděné většinou individuálně – celonoční adorace* (v nich se členové komunity střídali po jedné až dvou hodinách, někdy i vícekrát za noc), příprava farního časopisu apod. —————————–

  http://www.dulos.cz/cz/vrs/nova9610.htm
  Něco málo je i zde:
  http://www.aurarelax.com/wordpress/?p=6009
  Takže si dávejte bacha na jakákoliv uzavřená společenství.

 130. toli

  @sam
  Čau co vím od svého kamaráda kněze tak Mikulica byl rapl.Prý dokonce určoval ovcím koho si mají vzít za manžela/manželku.Sám můj kamarád kněz se s ním zapletl,dostal se pod jeho vliv.Potom potkal Vassulu Ryden (ortodoxní která fušuje katolíkům a která tvrdí že je napojená na Ježíše) a ta mu řekla že se má vrátit do kláštera,tak to udělal….

 131. Sam

  Já tu paní skoro neznám… http://en.wikipedia.org/wiki/Vassula_Ryden
  Jestli je napojená na Ježíše Krista, tak na tom není nic divného, ne? To je napojený kdejaký katolík, řekl bych…
  Nevíš, kde pan Vladimír Mikulica skončil? Je na nějaké jiné farnosti? Nebo vstoupil do kláštera? Víš, nechci soudit. Mám málo informací. Nikde se nepíše o tom, že by Vladimíra Mikulicu vyšetřovala Policie ČR, takže se nejspíš ani žádný trestný čin nestal.

 132. toli

  @sam
  Mikulica nedělal nic protizákonného,to byl čistě vnitrocírkevní problém,v ŘKC průběžně vzniká a zaniká spousta sekt,mimo církev se o tom moc neví a taky to nikoho nezajímá.Pokud si dobře vzpomínám tak Mikulicu uklidili někam do závětří,dělá podrž tašku někde na nějakém biskupství.
  Vassula je ikona církví oficiálně neuznaná přesto však žrána masou věřících.Jezdí a káže po světě.Její „napojení“ na Ježíše je jiné než u běžného věřícího,doslova jim „zprostředkovává“ co mají dělat.Pokud tě to zajímá tak vydala knihu OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU (asi 13 dílů)
  bude se ti ale dělat při čtení špatně,je to ultrakonzervativní a ultrabigotní.Navíc velmi dobře napsáno tak aby to zviklalo tvou sebejistotu a začal jsi pochybovat o svém ateismu,tedy pokud jsi ateista či agnostik.

 133. Sam

  ————————-Pokud tě to zajímá tak vydala knihu OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU (asi 13 dílů)
  bude se ti ale dělat při čtení špatně,je to ultrakonzervativní a ultrabigotní. Navíc velmi dobře napsáno tak aby to zviklalo tvou sebejistotu a začal jsi pochybovat o svém ateismu,tedy pokud jsi ateista či agnostik.————————
  Docela jste mě odradil / odradila od čtení těch knih…
  —————————–Pokud si dobře vzpomínám tak Mikulicu uklidili někam do závětří,dělá podrž tašku někde na nějakém biskupství.——————————–
  Běžná praxe. Nejspíš ŘKC musí do smrti zaměstnávat jakéhokoliv kněze… Stůj co stůj. Podobný osud potkal svého času i známějšího Františka Mertu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Merta_%28kn%C4%9Bz%29
  Nicméně nechci se nějak hrabat v ojedinělých selháních některých jendotlivců.

 134. toli

  @sam
  Církevní právo hovoří jasně,laicizovat (zbavit kněžství) kněze lze buď na vlastní žádost a pokud to má být jako trest tak o tom musí rozhodnout Vatikán,místní biskup nemá potřebnou pravomoc.Je to zdlouhavé a komplikované,proto se s trestem laicizace šetří.
  Jinak ty knihy jsem vyzkoušel i sám na sobě,asi 2 díly.Opravdu se mi dělalo špatně a dostavily se pochyby,podle mého názoru to je vhodná četba pro již načatého křesťana (tomu to neublíží).U mne to udělalo opačný effekt.Po odeznění příznaků intoxikace křesťanstvím jsem ještě radikálnější agnostik.Když se mi kněz snaží cpát ty svoje nesmysly tak ho ani nenechám dokončit a posílám ho tam kam patří…

 135. Sam

  ———————–Církevní právo hovoří jasně,laicizovat (zbavit kněžství) kněze lze buď na vlastní žádost a pokud to má být jako trest tak o tom musí rozhodnout Vatikán,místní biskup nemá potřebnou pravomoc.Je to zdlouhavé a komplikované,proto se s trestem laicizace šetří.——————
  Hmm, proč je to asi takto zavedeno? Jaký asi k tomu měli katolíci důvod? Ber to tak: Když policista udělá nějaký pořádný průser (přepadne banku, pašuje drogy…), tak je docela snadné zbavit ho uniformy a poslat ho do civilu! To by tak šlo i s knězi, ne??

 136. Sam

  ——————–Po odeznění příznaků intoxikace křesťanstvím jsem ještě radikálnější agnostik.———————
  Děkuji za uvedení. Tak to si budeme docela rozumět. Zprvu jsem nevěděl, kým vlastně jste, kam vás zařadit, např. vzhledem k tomu, že se znáte s kněžími.

 137. toli

  @sam
  V ŘKC platí zásada Sempre item (vždy stejné) proto co bylo uzákoněno nemůže být zrušeno.Týká se to jak katolické teologie,tak dogmat,tak církevního práva.Proto je ŘKC ze své podstaty nereformovatelná.Jinak mi připadá že dělá z nouze cnost.V současnosti se hodně ohání božím darem svobodné vůle člověku,všimni si však že před francouzskou revolucí nebylo v církvi o svobodné vůli ani slyšet.Jednoduše ztratila výkonnou moc oddělením od trůnu,jinak by nám i dnes předváděla svou představu „svobodné vůle“ (inkvizice,hony na čarodějnice,dehonestace a ostrakizace volnomyšlenkářů,atd).-Jednoduše si myslím že ŘKC je bestie na kterou si třeba dávat pozor.Vidíš to sám,neustále pokusy omezit člověku právo rozhodování…..

 138. toli

  @sam
  „Sempre item“ protože katolíci věří že církev byla dána bohem pod správu Panny Marie a je řízena Duchem Svatým.Duch Svatý se přeci nemůže mýlit 🙂 . Všimni si že chyby a přehmaty církve jsou vždy vydávány za chyby jednotlivců,sama církev je svatá,tedy mimo jiné nechybující a neomylná (tento artefakt se koncentruje v osobě papeže a dogmatu o jeho neomylnosti.Něco se však děje.Donedávna platilo že papež je samotnými církevníky nekritizovatelný.Nyní to už neplatí,František je pod palbou kritiky konzervativních a ultrakonzervativních katolíků.Uvidíme jak se vypořádá s tlaky od liberálních proudů církve na dobrovolnost celibátu a ženské kněžské svěcení.Ústupek by byl porušením zásady sempre item.

 139. Sam

  Tomáš Halík nějak vymyslel, že nevěřící = nevzdělaný…
  Dobrej vtip. http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/1283544
  ————————————————–A zase musíme jasně vidět, že v některých věcech za jedno nejsme a že je třeba prostě přistoupit a ukázat to téhle té společnosti, kde se šíří neateismus, ale spíš takový náboženský analfabetismus, lidé mají radikální názory, ale ty nejsou kryty žádnou vědomostí a žádnou faktickou zkušeností.————————————————————–

 140. toli

  @sam
  Neřekl bych že se mne katolíci bojí,spíše mne respektují a neradi se pouštěji se mnou do diskuzí,právě pro ty znalosti.Katolíci laici jsou vesměs nevzdělaní,oni věří a v podstatě neví čemu.Když jsem si dělal malý průzkum tak si všichni mysleli že dogma „Neposkvrněné početí Panny Marie“ je o Ježíši,nikdo nevěděl pravdu jaký je výklad církve (i matku Panny Marie navštívil Duch Svatý a proto se Marie narodila bez prvotního hříchu.)Pro katolíky laiky je důležité že mohou být ve stádu (což jim dává sílu a stabilitu) a poslochat velebníčkovo kázání o kterém však moc nepřemýšlí.Bibli neznají,znají jen útržky z liturgie a s příslušným výkladem kněze (aby je náhodou nenapadl nějaký nevhodný výklad).Každý kněz je především manipulátor,proto musí znát alespoň něco z psychologie (vyučuje se v kněžských seminářích),znám kněze hloupé,znám kněze chytré,mazané,někteří jsou mými kamarády,ale neznám kněze který by nevykazoval alespoň nějaké prvky psychopatie.Problém vidím v tom že laici jsou přesvědčeni že kněz nikdy nelže,opak je pravdou.Rčení „účel světí prostředky je velmi staré a pochází z církevního prostředí,znamená že „lež je svatá pokud posiluje víru“

 141. toli

  @sam
  Papeže kritzují protože se jim zdá příliš modernistický,nedští oheň na gaye,chová se sympaticky,klade důraz na lásku k bližnímu,při čemž si nemyslí (na rozdíl od konzervativních katolíků) že bližní je pouze katolík.Je tempeamentní jihoameričan,už jsem četl děsné kritiky k celebrování mší v Brazílii na světovém setkání mládeže.Prý si to spletl s karnevalem v Riu 🙂
  Znám kněze kterému laici vytýkají že ve svém volnu nosí rifle…..

 142. Sam

  ———————————znám kněze hloupé,znám kněze chytré,mazané,někteří jsou mými kamarády,ale neznám kněze který by nevykazoval alespoň nějaké prvky psychopatie.————————
  To zní na první pohled hrozně, ale naštěstí je ta psychopatie dosti široký pojem. http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie Psychopat nemusí být vyloženě člověk, který pobíhá s kudlou po městě.
  Podle mě si spíše většina knězů a jeptišek prošla nějakým blbým zážitkem, po kterém zatoužili po nějakém bezpečném útočišti. Ale blíže znám vlastně jenom dva. —Jedna žena se stala jeptiškou, protože měla v mládí nějakou špatnou zkušenost se svým chlapem, s nímž chodila. Vyloženě se o tom zmínila v jednom rozhovoru.
  —Druhý pán vystudoval biologii na VŠ, již od dětství se tímto oborem zabýval. Potom se mu údajně zabila dívka (nebo již soubenka) při sjezdovém lyžování, tak byl z toho rozčarován. Na čas se uchýlil do kláštera a pak vystudoval teologii. Nyní pracuje jako kněz. Ale z jeho úst tohleto neuslyšíte. Mám to jako drby z druhé ruky, takže to neberte jako zaručenou pravdu. No a nic bližšího už prozrazovat raději nebudu.

 143. Sam

  ——————poslouchat velebníčkovo kázání o kterém však moc nepřemýšlí.Bibli neznají,znají jen útržky z liturgie a s příslušným výkladem kněze (aby je náhodou nenapadl nějaký nevhodný výklad)——————
  Už to asi ví každý, ale když někdo cca roku 380 n. l. (????) napsal Bibli, tak vůbec nepředpokládal, že tu knihu jednou bude mít každ doma… Proto je to spíš taková literatura pro odborníky.

  ———————–Každý kněz je především manipulátor,proto musí znát alespoň něco z psychologie————-
  Tak to každopádně. Proto nikdy nechoďte ke knězovi pro radu. Leda že byste chtěli poradit, kudy se jde ke kostelu, nebo něco podobného nezávazného.

 144. toli

  @sam
  Omyl kterému podléhají věřící a který je záměrně kněžími udržován je ten že všechny texty NZ byly napsány ve stejnou dobu.Ve skutečnosti se jedná o rozpětíí od cca 50-70 našeho letopočtu až po zmíněné 4.století našeho letopočtu kdy byli texty kanonizovány a složeny do knihy.
  Příklad:Ježíš sliboval že se vrátí brzy,Lidé čekali 100,200 let a Ježíš se stále nevracel.Proto začali odpadávat od víry a proto dodatečně vzniknul 2.Petra kde říká ať si laskavě uvědomí že u boha je 1000 let jako den a že jsou jako prasata (či psi ????),poté co byli očištěni Kristovou krví se opět válejí v bahně….Proto tvrdím že náboženství je spíše politika než něco společného s bohem..2.Petra mi mlátil kněz o hlavu když jsem se rozhodl odejít z církve 🙂 Teď je na mě nabroušený,protože některé jeho ovce chodí místo k němu ke mě do manželské poradny.

 145. Sam

  Až tak? To já jsem v církvi nikdy nebyl, akorát na církevním gymnáziu.

 146. Sam

  Nedávno jsem mluvil s jednou starou katoličkou. Má jenom základní školu, potom makala v továrně. Ohledně Boha mi řekla, že elektřina taky není vidět, a přesto existuje. Tak co by nemohl i Bůh existovat.
  Pak mi ještě řekla, že křesťanství je tu od počátku světa. Prej to tak slyšela od faráře na mši. Dobrej fór, ne? 🙂 No a pak jsem usoudil, že nemám v úmyslu tu katoličku nějak n@sr@t, tak jsem diskuzi raději ukončil. Ostatně sama od sebe vůbec nemá chuť mé o něčem přesvědčovat.
  Poznámka: Homo Sapiens je na zemi cca 200 000 let. No a křesťanství existuje asi 2000 let, před tím to bylo jenom kmenové náboženství malého židovského národa někde na Blízkém východě. Jasné? 🙂

 147. Sam

  —————— Zájem o výchovu nových vymítačů ďábla mají především diecéze v tradičních katolických zemích jako je Itálie či Španělsko.———————–
  V ostatních zemích mají místo toho psychiatry, že?

 148. Pingback: Užitečné odkazy | Církevní gymnázium a co vás tam čeká

 149. Sam

  Ahoj, nedávno jsem našel tohle konzervativní katolické fórum. Doporučuji ho prozkoumat, pokud chcete zjistit, jaké názory se vyskytují mezi velmi konzervativní katolickou veřejností.
  http://crux.lightbb.com/
  Takhle nějak uvažovali lidé za Rakouska Uherska, a proč ne…
  Připomínám, že se nejedná o web provozovaný katolickou církví. Vlastně není jasné, kdo za tímto webem stojí.

 150. Sam

  Nazdar. Katolický psycholog Jeroným Klimeš má docela pěkné přednášky, hezky dokáže pohovořit o různých problémech katolické církve. Přednášky najdete různě na youtube. Třeba tato je povedená. http://www.youtube.com/watch?v=DcKgwCDLw88
  ——–SaVIO – PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D: Sex ve zpovědnici aneb zpovědní praxe do 21. století ——–
  (Ano, tento přízpěvek jsem umístil i na i-ateismus. cz).

 151. Lubomír Tichý

  Dobrý den. Jsem shodou okolností katolík, který na tyto stránky zabloudil náhodou. Při vší úctě musím konstatovat, že něco tak hluboce povrchního a tragicky mylného jsem o křesťanství, potažmo katolocismu, dlouho nečetl. Téměř na každou větu by se dalo dlouze diskutovat, ale před tím by bylo třeba uvést na pravou míru mylný předsudek, ze kterého autor vychází a o kterém je skálopevně přesvědčen. Mnoho výtek beru samozřejmě jako svým způsobem legitimní otázky, hodné zamyšlení. Byl bych ochoten o tom diskutovat, avšak jakákoili diskuse je možná pouze tehdy, bereme-li se vzájemně jako rovnocenné partnery dialogu a budeme k sobě přistupovat s alespoň elementární důvěrou – druhému seriózně naslouchám a nebudu mu apriori podsouvat lživé úmysly. Musíém prostě předpokládat, že protějšek mi upřímně a pravdivě sděluje svou zkušenost (předpokládám alespoň subjektivní pravdivost výpovědi protějšku). Bez tohoto jakákoli diskuse nenmá smysl. Zdá se, že autor je zásadně nad všemi křesťany, sám nejlépe předem ví, jak věci jsou, protože si přečetl nějakou tu knihu, Bibli a v deseti minutách všechno zmáknul a pochopil – navíc, konečně správně. Samozřejmě, pokud předpokládám apriori, že křesťanství nemůže vyrůstat z pravdy a křesťané a hlavně katolíci jsou banda tupců, není o čem se bavit. Pokud ale připusíte, že se též můžete mýlit, nebo věci mohou být ještě jinak, pak lze plodně diskutovat o čemkoli.

 152. Antitheista

  A který výklad Bible je tedy ten pravý – které křesťanství je to pravé? Protestantské, pravoslavné, katolické – konzervativní či liberálnější?

  A pokud není žádné pravé, tak k čemu to celé je ? 😀

  Zvláště, pokud se spousta výkladů mezi sebou logicky vylučují 😀

  A podle jaké exaktní metody poznáte ten správný výklad Bible, když jste katolík, tak asi ten katolický výklad – v čem je správný? A který katolický? Za Pia X.? Za Pia XII.? Za Jana Pavla II ? Ale ty výklady jsou neslučitelné i v rámci církve, v rámci dvou papežů. Pius X. je často neslučitelný s tím, co učil Jan Pavel II.

 153. Sam

  Lubomír Tichý: ————— (…) bereme-li se vzájemně jako rovnocenné partnery dialogu a budeme k sobě přistupovat s alespoň elementární důvěrou – druhému seriózně naslouchám a nebudu mu apriori podsouvat lživé úmysly. (…)——————–
  To už jsem zkoušel. Osm let jsem studoval katolické gymnázium, kde se mi docela líbilo. Pak jsem nastudoval různé oficiální katolické weby a knížky. Udělal jsem i zkušenost s běžnou katolickou dívkou, která nebyla zas nějak striktní.
  To všechno mě akorát odradilo od křesťanství. Mýlit se mohu. Ale už to moc nepředpokládám.

 154. Sam

  Lubomír Tichý (28.06. 2014 | 09:35) napsal:

  Dobrý den. Jsem shodou okolností katolík, který na tyto stránky zabloudil náhodou. Při vší úctě musím konstatovat, že něco tak hluboce povrchního a tragicky mylného jsem o křesťanství, potažmo katolocismu, dlouho nečetl.
  —————————————————————————-
  Máte pravdu, že tento článek je trochu satirický. Představte si, že ho napsal třeba K. H. Borovský.
  No a taky existuje mnoho podob katolicismu. Dost se bude lišit babička z východního Slovenska od Tomáše Halíka, jak už tady přede mnou někdo napsal, asi pan Slávek.

 155. mestl

  římsko katolická církev též babylon pošpinila desatero pošpinila bibli nevěsta oděna purpurem kalichem hříchu
  a papežové armáda antikristů kdo čte bibli důkladně tak ví proti čemu stojí tato církev vraždila upalovala ten kdo
  se jí stavil do cesty přiklad jan hus když to vemu ta do roku 1000 / 1800 největší lidská vražedná organizace
  všech dob

 156. Podiven

  Pro mnohé mylné autorovi výplody (gramatiku nekomentuji vůbec) k tomuto pojednání nelze co dodat , než jen to že uvedení článku ,,Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev“ na pravou míru by bylo velmi zdlouhavé a namáhavé, tudíž doporučuji tuto stať neakceptovat.
  Jeden příklad za všechny: Autor tvrdí, že věřící Křesťany Bible vůbec nezajímá. Problém vězí v tom jak je možné, že je Bible prokazatelně nejprodávanější a nejčtenější knihou na světě?
  Zde důkaz: http://www.svetovanej.cz/nejprodavanejsi-knihy-sveta/
  http://www.databazeknih.cz/zebricky/nejctenejsi-knihy
  Pokud tedy Bible Křesťany nezajímá, není důvod tuto knihu kupovat a tudíž ji nelze řadit mezi nejprodávanější a nejčtenější knihu na světě. Kde je tedy chyba?
  Lépe by bylo (hlavně pro autora) dopracovat se vlastní pílí k racionálnímu názoru a nebrat v úvahu tzv. to co ,,jedna bába povídala“.

 157. Sam

  Tady je docela hezký článek: „DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ 380 – 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti“ z roku 2005.
  http://blisty.cz/art/22867.html
  Bohužel, není tam uveden autor. Proto článek raději považujte za soubor hypotéz, které se občas dají ověřit, a někdy zase nedají. Je to jenom takový materiál k dalšímu zkoumání.

 158. Sam

  Slyšeli jste o paní jménem Gianna Beretta Molla (1922 – 1962)? Měla víceméně na výběr dvě možnosti:
  1) čtyři živé vlastní děti a mrtvá matka, přičemž matka se za poslední dítě obětovala.
  2) tři živé vlastní děti a živá matka za cenu jenoho pravděpodobně usmrceného plodu.
  Paní Mollová si vybrala první možnost. Můžem o tom diskutovat. Jisté je, že katolická církev z tohoto rozhodnutí byla nadšená, takže ji papež Jan Pavel II. roku 2004 prohlásil za svatou. Řekl bych, že rozhodnutí paní Mollové není běžné ani na katolické poměry.
  Více informací zde:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gianna_Beretta_Molla
  Jelikož jsem sobecký ateista, tak bych v této situaci měl raději živou matku i za cenu nějakého razantního lékařského zákroku.

 159. Sam

  Katolický úhel pohledu je tadyhle: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Gianna_Beretta_Molla
  Jo a kde jsem se vůbec o této ženě dozvěděl? Jednoduše. Tuhle jsem nějak omylem nakouknul do kostela a tam byla zásoba malých letáčků s jejím příběhem. Odcházel jsem lehce udiven.
  Více informací, pokud jsou tedy vůbec potřeba, najdete různě po internetu.

 160. protestant

  Nerozumím Same. Píšeš, že: „matka se za poslední dítě obětovala“
  Tedy vybrala si matka, ne ta Mollová. Nebo se mýlím?

 161. Sam

  Omlouvám se za nepřesnost. Klidně si o tom počtěte na uvedených odkazech. Matka = Gianna Beretta Molla. Ona se rozhodla obětovat za své čtvrté dítě. Ne, že bych to vyloženě odsuzoval, ale nedával bych ji nikomu za vzor. Je mi líto těch tří jejich dětí, co ztratily matku.

 162. Sam

  Jo a prosím vás, nefungují některé odkazy na obrázky. Konkrétně „Katoličtí všichni svatí“ a potom „Dobrovolné úkoly mohou plnit katolíci i v přírodě. Zde je ukázka místa, kde po splnění úkolu získají 100 nebo 300 dnů odpustků.“
  Chtělo by to opravit.

 163. Sam

  Docela povedený a obsáhlý protikatolický web. http://k1.kreteni.cz/10uvod.php
  Nenechte se odradit názvem. Nejsem si zcela jist, kdo je autorem. Asi je to nějaký věřící, ale bez vyznání. NENÍ to jehovista.

 164. Sam

  http://hradec.idnes.cz/ostatky-jana-pavla-ii-v-hradecke-katedrale-fgv-/hradec-zpravy.aspx?c=A150330_134727_hradec-zpravy_pos
  ————————— Základní postoj křesťanů vůči relikviím je ten, že uctíváním ostatků uctíváme celou podstatu Krista. (…),“ vysvětlil Socha.
  (…)
  Výroba relikviáře podle něho trvala rok a náklady jsou přibližně 50 tisíc korun.
  ———————————
  Hele, vážení přátelé, tímto moc veřejnost neoslovíte a mládež už vůbec ne.

 165. Azazel

  Tak ono lze každého zničit nepravým obviněním ze znásilnění, ale když už to udělá několik žen, tak je to trochu divné ne?

 166. Sam

  Víte, že touto dobou probíhá Synoda o rodině?
  http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/synoda-o-rodine-zahajena/
  —————————————————————————–
  Cituji: „Církev je povolána plnit své poslání v pravdě, která se nemění prchavou módou nebo populárními názory. Pravda, která chrání jednotlivce i lidstvo jako celek od pokušení sebestřednosti a převracení plodné lásky ve sterilní sobectví, převrácení plodné jednoty v dočasné závazky.“
  ——————————————————————————————-
  Co mají pořád s tou pravdou?? Nejsou katolíci náhodou jenom jedno z mnoha různých náboženství?

 167. toli

  plodné lásky ve sterilní sobectví

  Plodná láska paniců a pannen 🙂 🙂 kdyby byl každý tak nemocný jako oni tak je s člověkem veta,vymřel by

 168. Sam

  Dobrý konfrontační rozhovor Jana Špačka s Mgr. et Mgr. Markem Váchou, Ph.D.
  http://www.osel.cz/8496-zeptejte-se-sveho-kneze-10-rozhovor-s-markem-orko-vachou.html
  ————————————————————–
  Cituji MV: No to není pravda! Křesťanů je na světě miliarda, a teď budu mluvit za katolíky, kterým jsem: katolické křesťanství je oceán názorů, jdoucích často proti sobě, najdete tam skoro všechno. Jak tedy víru vnímá „většina lidí“ – ví to někdo? Ať jsou katolíci cokoli, nejsou to ty novinářské „ovečky“, poslušně sedící v lavicích a naslouchající farářům.
  (…) Dopouštíte se neuvěřitelné – nebo uvěřitelné – chyby mnoha novinářů či lidí nevychovaných v náboženském kontextu. Že vnímáte katolíky jako jakýsi ukázněný pochodující čtyřstup lidí s jedním názorem, který jim je diktován z Vatikánu, nepřemýšlejících, nepochybujících, věřících a vyznávajících, majitelé konečné pravdy, kteří neproblematicky ví, jak to je, kráčejících jak na vojenské přehlídce stále vpřed. Ano, pak je možno mluvit o ovečkách v kostelních lavicích, které pečlivě a poslušně přijmou, co je jim v neděli navykládáno. A kterým po vyslechnutí kázání zbývá poslušnost nebo disent.

  Realita nemůže být odlišnější. Katolická církev dnes zejména v západní Evropě je církví intelektuálů, nikoli dělnické třídy. V lavicích najdete spíše docenty a profesory než řemeslníky, spíše lékaře a matematiky, než nemyslící masu. Je to oceán názorů, představ, křídel, spiritualit, výzev, feministek a tradicionalistů a hlavně nekonečných diskusí – tohle jsme přejali od bratří Židů, kteří to skvěle umí, kdy, co je řečeno, je znovu a znovu zpochybňováno. Moc prosím, probuďte se.
  ——————————————————————-
  OK, takže katolíci jsou taková banda různých lidí, kteří se skoro na ničem neshodnou. Docela bych tomu i věřil.
  Bojím se, že jsem to vytrhnul ze souvislosti, takže raději doporučím přečíst si celý rozhovor, včetně diskuze pod ním!
  Jo a přijde mi, že rozhovor docela potvrzuje platnost článku „Ateistův průvodce náboženstvím: Katolická církev“, ačkoliv tento byl původně zamýšlen jako lehká nadsázka.

 169. Sam

  Někdo tam napsal do diskuze:
  ——————————————————————
  Jako bavit se s koněm
  Jiří Podsedník,2015-10-23 14:19:19
  Tohle fakt nesnáším. To je jak bavit se s koněm.
  Zeptáte se kolik je hodin a on vám řekne támhle je sever a támhle jih.
  Zůstává mi rozum stát nad tím, jak tento kněz vytrvale ignoruje jednoduchou otázku:
  Věříte sakra v ta dogmata nebo ne?
  Pokud ano, pak jste blb, protože to nedává (a nikdy nedávalo) smysl.
  Pokud ne, pak nejste katolík. Tečka.
  Namísto toho nám řekne, že ho to ani nezajímá????
  Znamená to snad, že ho vlastně ani nezajímá, jestli je nebo není katolík???
  —————————————————————————

 170. Michal

  Upřimně…než začnu psát něco katolické víře, asi bych si napřed něco přečetl…Asi nejlíp Katechismus katolické církve…Je to sice hodně tlustá kniha, ale po jejím přečtení by autor článku zde nenapsal tolik hloupostí a polopravd, které jsou obecně rozšířené, a které takto shrnuté a zobecněné vyvolávají u většinové společnosti pocit skvělého a výborného članku, který jde údajně do hloubky a jádra věci…Možná by se hodila ještě jedna parafráze k autorovi z jednoho úspěšného seriálu Hra o trůny… „Nic nevíš Jone Sněhu“ 🙂

 171. toli

  Upřimně,chtělo by to nějaké výtky ke konkrétně zmiňovaným věcem…….Nikdo z nás není takový blbec aby si zasíral hlavu louskáním celého katechismu 🙂

 172. Lemmy

  Toli: Nikdo z nás není takový blbec…

  Súhlasím, akurát ateista z Humanistických ateistov o. z. mi pri zvedavosti na čosi z biblie odporučil prečítať celú bibliu, že si to mám vyhľadať. 🙂

  Našťastie, našli sa dobrí ľudia, ktorí ma odbremenili od toho trestu, prečítať celú bibliu len kvôli jednej informácii.

 173. Jan Kupka

  Slávku Černý, člověk je docela už zvyklý, že si o sobě na internetu přečte ledacos. Ale tenhle článek mě docela mile překvapil. Čekal jsem to mnohem, mnohem horší. Pochopitelně se dopouštíš řady faktických dezinterpretací a ledasčím se dá polemizovat, ale celkově vlastně docela milý humorně laděný článek. Kdejaký křesťan ne-katolík si leckdy bere mnohem méně servítek.

 174. Lemmy

  Michal: autor článku zde nenapsal tolik hloupostí a polopravd

  Toto nadobudne význam až pri konkrétnej citácii viet z článku. Čo presne je hlúposť a čo polopravda, a prečo nie klamstvo, ale len polopravda?

 175. Hebért

  Tohle je vtipné a poučné, je dobré ze všeho co se vědecky a logicky ukázalo jako blbost – udělat metaforu a tu si pak vyložit po svém jak se mi zachce, bez racionálního odůvodnění, ale nemůžu pak já třeba říct, že stejně tak bůh nebo Ježíš nebo věčný život po smrti byla jen metafora co neznamená že bůh či Ježíš či posmrtný život existuje objektivně, ale že jsou to jen takové básnické obrazy, bůh a Ježíš jsou emoce projikované na nebesa a posmrtný život je v našich dětech (např.) 🙂

  Tím by se zhroutilo křesťanství jak ho známe, přitom bych použil proti nim jen jejich vlastní zbraň…

  „Smrt a evoluční teorie

  8.4.2013, Dominik Opatrný

  Dobrý den,

  po složitých osobních peripetiích jsem dospěl k víře v Pána Ježíše Krista a svou vlastní křesťanskou cestu jsem rozpoznal jako katolickou.

  Při vědomí toho, že „co je bez chvění, není pevné“, a že pochybování je přirozené, mi zůstává jedna nezodpovězená otázka, která mě již delší dobu trápí. Položil jsem ji už několika kněžím, a byť jsem očekával v jistém smyslu neúplnou, na Tajemství odkazující odpověď, přesto jsem doufal v odpověď teologickou a v rámci možností současné biblistiky v odpověď promyšlenou. Bohužel mi tito kněží odpověděli spíše vyhýbavě, ba přímo bezradně, a problému samého se vůbec nedotkli.

  Jelikož mi ona otázka často nejde z mysli, byl bych velmi vděčný za Vaši laskavou a odbornou odpověď, která by problematiku alespoň trochu teologicky a výkladově nasvítila, když už ne přímo objasnila.

  Nyní konečně ona otázka:

  Katolická církev, pokud vím, celkem nemá problém s evoluční teorií. Také bych neměl (viz. Tresmontant ad.)…jenže…v Písmu čteme, že smrt je trestem za hřích (Římanům 6, 23).

  To by však znamenalo, že smrt zde byla od počátku stvoření, od prvoků a améb přes ryby, plazy a savce až k nám. Evoluce bez umírání (vymírání) předešlých druhů není přece možná.
  Tedy, člověk nebyl prvním, kdo se po svém pádu (hříchu) dočkal smrti?

  Má-li pravdu evoluce, muselo se umírat od samého počátku stvoření, smrt musela do dějin vstoupit dříve, než byl vůbec stvořen člověk.

  Tedy, smrt není odplatou za hřích? Tuto souvislost není možné brát doslova? Je to jen jakýsi Pavlův akcent na závažnost hříchu?
  Mám s tím docela problém, třebaže tato nezodpovězená otázka nezastiňuje radostnou křesťanskou zvěst, velikost Boží ani váhu Kristovy oběti.

  Snad jsem problém popsal srozumitelně.

  Uvědomuji, že ne všechno je nám dáno znát, a že často musíme jen pokorně zůstat stát před Tajemstvím.
  Přesto…

  Mockrát děkuji za Vaši laskavou odpověď.

  Smrt v Bibli není jen biologicko-medicínská událost

  Dobrý den,

  problém jste popsal naprosto srozumitelně, otázka je to známá a důležitá. Pokusím se ve stručnosti vysvětlit pohled teologie.

  Mluví-li se v bibli o smrti, nemyslí se tím jen biologicko-medicínská událost, ale mnohem širší pole významů, které si se smrtí přirozeně také spojujeme: zmar, konec, zničení. Pavel evidentně nehovoří o konečnosti života, což není věc sama o sobě ani dobrá, ani spatná, ale právě o ničící síle hříchu, která se podobá smrti. Podíváme-li se na problém z jiného úhlu, pak můžeme říct, že bez hříchu by (tělesná) smrt pro nás nebyla tak děsivá, jako je teď.

  Verš, který citujete, ještě pokračuje: „[aby] vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“ Jestliže nás Kristu vysvobodil od smrti a dal nám věčný život, neznamená to, že neumřeme, ale že náš život nekončí zmarem. Podobně smrt byla na světě ještě před člověkem, ale hrůza smrti přišla až s ním a jeho hříchem.“

  http://www.vira.cz/otazky/Smrt-a-evolucni-teorie.html

 176. Michal

  Toli…jaké výtky ke konkrétním věcem…já mám výtku k celému konkrétnímu článku 🙂 no pokud si nechceš zasírat hlavu louskáním celého katechismu pak ale nevím jak chceš dosáhnout toho, aby sis udělal vlastní názor, který vychází z toho, že o dané tématice opravdu něco víš…je to dost podobný jako kdyby se dva lidi chtěli bavit o filmu…první by ten film viděl a druhej na něj četl jen recenze a na základě těch recenzí by zastávál nějakej svůj postoj a chtěl po tobě abys mu vysvětlil v čem sem se autor recenze tedy plete…Kdybys byl tím, kterej ten film viděl…měl bys čas a chuť někomu kdo ten film neviděl vysvětlovat každou stopáž filmu? Myslím, že bys mu doporučil ať se na ten film napřed sám koukne a pak si teprve na něj může udělat svůj názor. Nebo se snad pletu? Abych to zkrátil…i kdybych ti tady začal vypisovat konkrétní chyby(což je s prominutím celý článek komplet), tak bys mi stejně neuvěřil a taková diskuze nemá ani žádný význam…nejjednodušší i když se ti to nezdá je, aby sis to přečetl a pak sám uvidíš a přijdeš na to v čem je ten článek nesmyslný…jiná možnost není 🙂 Neboj nikoho nechci obracet na víru to ani nejde…ani po přečtení se nemusíš bát, že začneš choti do kostela 🙂 Ale minimálně budeš vědět o co opravdu jde a budeš mít vlastní názor (tedy pokud ho chceš mít opravdu vlastní) 🙂 Díky pokud si dočetl až sem a přeju fajn den. Michal

 177. toli

  Katechismus je vlastně politický program ŘKC,takže nic pro nevěřící.Jinak celý článek je psán s nadsázkou a humorem což ostatní celkem pochopili 🙂

  Katechismus jsem měl v ruce několikrát a musím říct že je to krajně nudné čtení.

 178. Jan Kupka

  „Katechismus je vlastně politický program ŘKC,takže nic pro nevěřící.Jinak celý článek je psán s nadsázkou a humorem což ostatní celkem pochopili :-)“
  Pochopil jsem to i já a to je co říct. Připomíná mi to pořad Religulous, který byl také dělán s nadsázkou a byl vtipný. I když se s ním dalo polemizovat a v závěru neskutečně moralizoval a de facto se snižoval k těm, které kritizuje.

  „Katechismus je vlastně politický program ŘKC,takže nic pro nevěřící.“
  Katechismus je i pro nevěřící, aby zjistili, co ŘKC učí. ŘKC není esoterická či okultní organizace, aby se člověk dozvídal informace po kapkách až po jistém stupni zasvěcení. Nic neskrývá a vše učí otevřeně.

 179. Azazel

  Pozor, racionálně odůvodněné a neodůvodněné moralizování – to je rozdíl 🙂

 180. Michal

  toli…at uz byl clanek psan jakkoliv na cele věci to vůbec nic nemeni 🙂 a tvůj puvodni komentar rozhodne zadna nadsázka nebyla 🙂 Katechismus nudne cteni asi je zvlast pro člověka kterého to nezajima 🙂 Ale nesouhlasim ze to není pro neverici…je to pro všechny které to zajima…a pokud te to nezajima tak po me nehctej nejake vysvetlovani v cem se clanek plete 🙂 Bud na to casem prijdes sam anebo ne…Nemá cenu se o tom tady prit 🙂 At mas fajn den…i když chápu ze je teprve pondělí 🙂 M.

 181. Sam

  Jan Kupka: ————–ŘKC není esoterická či okultní organizace, aby se člověk dozvídal informace po kapkách až po jistém stupni zasvěcení. Nic neskrývá a vše učí otevřeně.———————
  Jak kdy. Ve výuce „náboženství“ na ZŠ či na gymnáziu to moc neplatí. Katolická sexuální pravidla v hodinách moc nezazní. Mnoho dalších podstatných katolických záležitostí nezazní vůbec.
  Nějak podobně probíhají tzv. Kurzy Alfa. Tam nezazní asi nic o uctívání svatých, významu papeže, PPR, významu svatby…
  Na druhou stranu skoro všecky dokumenty jsou k dispozici na webu. Když jsem si to kdysi vyhledal, nestačil jsem se divit.

 182. Sam

  Nevím, na kolik se sem hodí nový článek o Jiřím Grygarovi. http://technet.idnes.cz/astronom-jiri-grygar-80-let-karel-pacner-d9o-/tec_vesmir.aspx?c=A160315_165520_tec_vesmir_kuz
  V diskuzi nějaký František Sobotka napsal:
  ———-Věřit v Boha anebo v „něco“ nad námi mně nepřipadá tak divné, ani u velkých vědců. Ale věřit tomu, že římskokatolická církev, její klérus v čele s panem Dukou jsou ti praví, kteří mně budou zprostředkovávat styk s tímto Bohem, vysvětlovat co je správné a co ne, jak si mám řídit celý život včetně pohlavního styku atd. atd. je pro mně nepřijatelný.————-
  Třebaže ty myšlenky nejsou nové, tak je to velmi pěkně řečeno.

 183. Sam

  Schwarzenberg zase machruje a straší.
  http://www.novinky.cz/domaci/403521-schwarzenberg-starosti-mne-delaji-spise-nase-prazdne-kostely-nez-jedna-plna-mesita.html
  ——————-(…) Jedna věc jsou ale uprchlíci a druhá je islám a jeho agresivní šiřitelé. Není třeba se obávat islamizace, islámu?
  Mně dělají starosti spíše naše prázdné kostely než jedna plná mešita. Protože duchovní vakuum neexistuje (??), stejně jako neexistuje ve fyzice. Každé vakuum se naplní (?????) .
  Když zanedbáváme vlastní víru, tak se nemůžeme divit, že ji něco nahradí. Jsou tu různé indické kulty, new age nebo jiné blbiny. A nedivil bych se, kdyby se někdo přidal k islámu. Ale to je spíše naše vina než jejich.
  Islám je jedno z největších náboženství na světě.(…)———————–

 184. Sam

  Vůbec nechápu, co se tady děje a o co jim jde. Nejvíc mi to zatím připomíná hru na indiány, loutkové divadlo, popř. jinou činnost, kde je nutno ve velké míře zapojit bujnou fantazii. Možná to taky připomíná nějaké lidové zvyky, jako je jízda králů nebo stavění májky.
  http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/kardinal-vlk-pozehnal-jezulatkum-z-duchcova-20160524.html
  ———————————–
  Novosedlice / Duchcov – Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk požehnal při své návštěvě Teplicka osm Pražských Jezulátek.
  Sošky nejsou sice všechny v oblečení stejné barvy, ale jinak mají společné vše. Místem jejich zrodu je porcelánka ROYAL DUX BOHEMIA v Duchově, takže nesou na spodní straně její trojúhelníkovou značku z růžového porcelánu. Váží taktéž stejně 4,30 kg a k jejich zdobení se použilo čtyřiadvacetikarátové zlato.

  „Pražské Jezulátko vyrábíme v několika velikostech, v tomto případě se jedná o velké, jehož rozměry jsou 41,5 x 19,5 x 57,5 centimetru,“ prozrazuje ředitel duchcovského závodu Českého porcelánu Ing. Radislav Feix
  (…)
  Požehnání osmi novým porcelánovým figurám na cestu k jejich budoucím majitelům (Pozn.: A to je kdo?) dal kardinál Vlk v Novosedlicích za asistence zdejšího faráře Patrika Maturkaniče, za přítomnosti ředitele porcelánky v Duchově R. Feixe i několika hostů, mezi nimiž nechyběli např. starostové Dubí, Novosedlic nebo Proboštova.
  ——————————————

 185. Sam

  Jedná se o tenhleten pěkný výrobek. http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/lidske-motivy/nabozenske-motivy/prazske-jezulatko-velke-l/1995
  ———————————–
  Váha: 4,300 kg
  Rozměr: 41,5 x 19,5 x 57,5 cm
  Výška: 57,5 cm
  31 547,- Kč (vč. dph)
  ——————————–
  Kdo si to asi koupí? Soukromník? Farnost? K čemu se to hodí? A co s tím má u všech čertů společnýho Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk??
  Tyhlety katolické zvyky mě vždycky dokáží překvapit.

 186. martin

  Zaujímavé, človek sa takto dozvie veľa informácii.
  Tento článok je o tom, ako vidí katolícku cirkev človek, čo to nechce brať vážne.
  Je od veci tvrdiť, že „znalci tvrdia, že na omši sa prečíta iba 1/3 Písma“ 😀 😀 To sú mi teda za znalci 😀
  Samozrejme, na omši sa teraz číta naprostá väčšina z Písma. POzrite si lekcionáre – podľa nich to zistíte jednoznačne, že to nie je len plané tvrdenie.

  Taktiež je od veci tvrdiť, že Trojica odporuje monoteizmu 😀 To vyzerá tak, že ked niečomu nerozumiem, tak jednoducho napíšem, že je to zle. Bolo by treba poštudovať nejakého Akvinského, aby ste do toho prišli. Teológia nie je o tom, že by vás to bez námahy osvietilo a vy tomu budete rozumieť. Ak chcete ako tak začať uvažovať o Trojici pravdivejšie, tak by to vyžadovalo štúdium. Dovtedy jednoducho ste odkázaný iba na tak výroky – je to nezmysel, lebo tomu nerozumiem ja. Ale vaše porozumenie nie je metrom pre zmysluplné a nezmyselné veci, našťastie. 😀

  Ale zaujímavé, aspoň vidím, ako nás vidia iní ľudia a viem, aké predstavy o mne mám od nich čakať.
  Ale ako povedal americký biskup: Na svete sú milióny ľudí, čo nenávidiato to, čo si myslia o Katolíckej cirkvi, ale je ich len pár, čo nenávidia to, čo Katolícka cirkev je v skutočnosti.

 187. Sam

  Ehm, „čo Katolícka cirkev je v skutočnosti.“ Od toho máme tenhle můj oblíbený web, vážený pane. http://www.vira.cz/otazky/#katalog
  Nedá se říci, že bych je nějak nenáviděl, ale pohled na život a svět s nimi fakt nesdílím. Můžu žít VEDLE nich, ne s nimi.

 188. Sam

  Tady kdosi vymyslel, že by se široká veřejnost měla podílet na údržbě (někdy bývalého) majetku Katolické církve. Často se jedná o různé nepotřebné kostelíky v zaniklých vesnicích. Je to dost divné. KC má prachy z restitucí, takže údržbu svých nemovitostí by snad mohla zvládnout z vlastních zdrojů.
  https://web.archive.org/web/20131212085849/http://www.zachranme-dominanty.cz/
  Jako kdyby lidi měli svépomocně opravovat např. nádraží Českých drah.

 189. Sam

  http://www.zachranme-dominanty.cz
  Ten web dnes nějak nefunguje, ale zahoval se v tom výše zmíněném archivu. Abych teda nešířil pomluvy, tak se jedná o činnost občanského sdružení, né přímo ŘKC.
  ————————————–
  Občanské sdružení ZACHRAŇME DOMINANTY vzniklo v lednu 2010 s cílem upozorňovat na neutěšený stav sakrálních staveb v České republice, hlavně v pohraničních oblastech. Naše občanské sdružení chce dostat problematiku chátrajících sakrálních památek do všeobecného povědomí občanů ČR a vzbudit zájem o tuto část kulturního dědictví, od křížků přes drobné kapličky až po kostely a kláštery. Mnohé sakrální stavby už své zachránce našly – ti je nejen opravili, ale také o ně pečují. Některé ale tohle štěstí dosud neměly. Abychom na neblahý stav části sakrálních památek upozornili, pořídili jsme čtyři putovní výstavy, jejichž prostřednictvím chceme na různých kulturních akcích, slavnostech a poutích získávat zájem lidí a utvářet jejich vztah ke zdevastovaným stavbám. Ve čtyřech oblastech naší vlasti (jižní Čechy, severní Čechy, západní Čechy, Morava) budou vybraná občanská sdružení, která již mají zkušenosti se záchranou sakrálních staveb prostřednictvím výstav, získávat další zájemce a předávat jim zkušenosti. Součástí každé výstavy bude stánek, kde bude možno získat brožury s informacemi o cestách vedoucích k záchraně sakrálních staveb, fotografiemi poškozených objektů, bude zde možno zakoupit knihy na dané téma nebo i suvenýry. Celý výtěžek půjde na opravu zdevastovaných památek. Akci putovních výstav budou podporovat sdělovací prostředky.—————————————-

 190. DarthZira

  Sam – pokud by se jednalo třeba o nádraží na dnes již zrušené trati, nebo dejme tomu o železniční most na takto zrušené trati či stojící vedle nově postaveného mostu, přes který dnes jezdí vlaky, a zároveň by to nádraží či most byla 50 a více let stará památky, tak bych se tedy já osobně opravdu vůbec nepohoršovala nad tím, kdyby ať už ty České dráhy samy, a nebo nějaké občanské sdružení vyzývaly další občany, aby pomáhali tyto památky všemožně opravovat, rekonstruovat či dokonce přímo zachraňovat před tím, aby spadly.
  Můžeš mi říct, co Ti vadí na tom, že se našli nějací lidi, kteří zkrátka nechtějí, aby spadl nějaký starý kostelík, kaplička či třeba jenom boží muka někde v poli? Pokud to někdo chce opravovat či penězi přispívat na tyto opravy, tak mu to tedy vůbec nevyčítám, naopak to považuji za opravdu velmi záslužnou činnost.
  Vadí mi tak nějak obecně, když památky chátrají nebo jsou úplně zlikvidovány – a je mi úplně jedno, jestli se jedná o objekty sakrální, světské (typu domy, chalupy, mlýny, stodoly, sýpky…), industriální (staré továrny a tovární komíny, železniční depa, vodárenské objekty, bývalé vozovny a trafostanice, železniční mosty…)
  Tak např. to, že byl zbořen původní železniční most v Moravských Bránicích, mi tedy vadí opravdu hodně 🙁 Kdyby se na konci 80. let našla partička nadšenců, která by se ho snažila zachránit, tak bych tomu jenom fandila a byla ráda.
  A holt já jsem měla poněkud sentimentální vztah k mostu v Bránicích, jiní lidé zas můžou míst stejně sentimentální vztah k nějaké kapličce v Krušnohoří 😉 Je na tom něco divnýho???
  Kromě toho těch objektů je strašně moc, i kdyby církev dostala ještě 5x tolik co dostala, stejně by asi na opravu a údržbu všeho neměla – se běž podívat, v jak tristním stavu jsou ty nástěnné malby u sv. Gabriela. A to, jak vypadají fresky na zdech u sv. Štěpána, je přímo k pláči 🙁 🙁

 191. Sam

  ————–Můžeš mi říct, co Ti vadí na tom, že se našli nějací lidi, kteří zkrátka nechtějí, aby spadl nějaký starý kostelík, kaplička či třeba jenom boží muka někde v poli? —————-
  No vlastně mě to akorát překvapilo. Na webu bych to nehledal. Narazil jsem však na putovní výstavu onoho občanského sdružení, byla v nejmenovaném kostele v nejmenovaném městě. V tom kontextu mi to přišlo nějak úsměvné i v souvislosti s restitucemi. (Ten kostel je v čilém provozu, na spadnutí není.)
  Ta výstava vypadá takhle. http://www.mkl.cz/archiv-akci/2012/brezen/vernisaz-vystavy-zachranme-dominanty/vernisaz-vystavy-zachranme-dominanty
  Můj názor je tady vedlejší. Někomu se to občanské sdružení může líbit. Někdo bude možná rád, že se o tom tady dozví.

 192. Sam

  Totéž, ale podrobněji okomentováno.
  http://www.vira.cz/otazky/Umele-oplodneni-1.html
  ————————————————–
  IVF prinasi zdanlive elegantni reseni tohoto problemu. Ve skutecnosti prinasi velke mnozstvi problemu novych. Katolicka cirkev umele oplodneni jednoznacne zavrhuje jako spatnou cestu. Je to predevrim proto, ze při nem dochazi k niceni prebytecnich embryi – tedy pocinajicich lidskych zivotu. (????) A je najivni si myslet, ze tomu lze nejak zabranit. Umele oplodneni je rutinni postup, do ktereho si lekari nenechaji mluvit (napr. Kdybyste chtela oplodnit jen jedno vajicko).
  ———————————————
  Je sranda, že zabíjení hospodářských zvířat katolíkům nevadí a likvidace mikroskopických embrií považují za nepřijatelné. Papež dle všeho není vegetarián. (No dobře, přiznávám, že i já jsem masožrout.)

 193. toli

  @Sam
  Podle mě se o zákazu IVF pro katolíky dost málo ví.

  Ví se o tom dost,ovce jsou pod vedením pastýře a pasák má tohle v malíčku.Je to pro ně nepřirozené a basta.Další důvod je v tom že se mrhá v laboratoři s vajíčky a spermiemi,co se nespotřebuje jde do kanálu. Bůh s tím mrhat může , člověk nikoliv.
  Pro církev je dokonce hříchem sterilizace člověka z důvodu aby již nepočal.

 194. Jan Kupka

  Embryo není počínající lidský život? A co to tedy je? Embryo není živé podle definic života? A bude to člověk nebo veverka? Ty představy, že si embryo postupně prochází jednotlivými evolučními vývoji, jsou již dnes vědecky překonané. Je v dnešní době už tak kontroverzní a nepřijatelné říci, že lidské embryo je počínající lidský život? Zrovna lidi, co tak hltají Dawkinse a jeho sobecký gen, by v tom měli mít jasno, ne? Lidská unikátní DNA, jenom dopravní prostředek (tělo) je třeba vybudovat.

  Toli, i v situaci, kdy by Bůh něčím mrhal, neznamená to, že automaticky tím může mrhat i člověk. Když dám hodně blbou analogii, když si císař rozbije drahou vázu, je to jeho věc. Když mu ji rozbije jeho služebník, je potrestán. Protože udělal něco, co mu nepřísluší. Člověk by ze sebe neměl dělat Boha. Tedy v té tvé úvaze je tichý předpoklad, že co může Bůh, to může i člověk.

 195. Hraničář

  Sam
  28.05. 2016
  Tady kdosi vymyslel, že by se široká veřejnost měla podílet na údržbě (někdy bývalého) majetku Katolické církve. Často se jedná o různé nepotřebné kostelíky v zaniklých vesnicích. Je to dost divné. KC má prachy z restitucí, takže údržbu svých nemovitostí by snad mohla zvládnout z vlastních zdrojů.
  https://web.archive.org/web/20131212085849/http://www.zachranme-dominanty.cz/
  Jako kdyby lidi měli svépomocně opravovat např. nádraží Českých drah…………………..

  Velmi často nějakou tu kapličku si postavila sama obec, takže církvi nepatří. Některé vesnice si postavilo i svůj kostelík. No a různá Boží muka stavěly bohaté rodiny a odůmrtí to přešlo na stát.

 196. Hraničář

  DEN PRO RODINU
  Statisíce rodičů se v naší zemi denně starají o své děti. Pouze rodina je základem zdravého a prosperujícího národa. Pojďte s námi upozornit na její nedoceněnou roli. Začínáme 13. 8. 2016 ve 14 hodin na Ovocném trhu v Praze, odkud se společně vydáme centrem Starého města na Kampu. Od 15 hodin vás zveme ke strávení letního sobotního odpoledne v parku na Kampě, kde je připraven bohatý program pro celou rodinu. Více na denprorodinu.eu ……………….

  No a před tím, od 12. 00, se „pod koněm“ začne organizovat „duhový průvod“. Škoda, že akce D.O.S.T. letos neorganizuje protestní shromáždění.

 197. Hraničář

  toli
  12.08. 2016

  Ví se o tom dost,ovce jsou pod vedením pastýře a pasák má tohle v malíčku.Je to pro ně nepřirozené a basta.Další důvod je v tom že se mrhá v laboratoři s vajíčky a spermiemi,……………….

  Před léty byly na Slovensku veliké bilboardy s nafocenou rukou olepenou spermatem a s nápisem: „Nehoň si! S každou masturbací zahubíš miliony spermií!“

 198. Hraničář

  Jan Kupka
  12.08. 2016
  Toli, i v situaci, kdy by Bůh něčím mrhal, neznamená to, že automaticky tím může mrhat i člověk. Když dám hodně blbou analogii, když si císař rozbije drahou vázu, je to jeho věc. Když mu ji rozbije jeho služebník, je potrestán. Protože udělal něco, co mu nepřísluší. Člověk by ze sebe neměl dělat Boha. Tedy v té tvé úvaze je tichý předpoklad, že co může Bůh, to může i člověk………………………

  Pán Bůh dal člověku rozum (nespletl se tím pádem?) a člověk si dovoluje tu drzost, aby přemýšlel. A nakonec tedy dělá něco, co mu nepřísluší? Přísluší mu vymýšlet a vyrábět léky a kazit úmysly Pána Boha, který na lidi sesílá nemoci a cizopasníky? Co když si Pán Bůh přeje vzít dotyčného – dítě – k sobě do nebe hned po pár letech života, ale před tím jej nechat odčinit své hříchy pozemským utrpením? A rodiče a lékaři mu to kazí! Nepropadají pak pekelnému trestu?
  Papež JP II. neustále mluvil o tom, jak má Pán Bůh (všechny) lidi rád a chce je mít u sebe v nebi. A že v nebi, v Boží náruči, je hrozně krásně. Když jej ale atentátník postřelil, vůbec nebránil lékařům, aby jej léčili. A pak děkoval P. Marii že ho zachránila. Člověk by předpokládal, že jí to bude vyčítat – vždyť mohl být v tom krásném nebi o hodně let dříve, ušetřit si další nemoci a mnohem dříve mohl být svatý.

 199. Foxy

  „… když si císař rozbije drahou vázu, je to jeho věc. Když mu ji rozbije jeho služebník, je potrestán. …“

  Jene, nejsem božím služebníkem a bůh není mým pánem.
  Protože existuje jen ten bůh, ve kterého věřím, a moc má nade mnou jen pokud v něj věřím – zákon Barbuchy.
  Že Ty to vidíš jinak, a domníváš se, ze Tvůj bůh je svrchovaným pánem, a snad i tvůrvem celého světa? Tvá fantasie, Tvůj problém.
  Problém imaginární existence Tvého boha i bohů jiných není v jejich samotné existenci. Problém je v lidech, kteři v ně až fanaticky věří, a ve jménu své víry zhusta páší, zajisté s nejlepšími úmysly, zlo.
  Tož asi tak.

 200. Jan Kupka

  A to jsi zjistil jak, že existuje jen ten bůh, v jakého věříš? Platí to tak i o ostatních bytostech? Zajímalo by mě, jak se k něčemu takovému dá dojít. 😉

  Navíc mi to připadá dost schizofrenní – něco Bohu vyčítat a zároveň říkat, že neexistuje. Tak buď neexistuje a pak jsou všechny tyto námitky pasé, nebo se připustí, že existuje, ale pak se musí připustit i to, že je pánem a stvořitelem celého vesmíru.

 201. treebeard

  „Embryo není počínající lidský život? A co to tedy je“

  Embryo celkom určite nie je život, pretože je „činnosť“ a embryo je „fyzický objekt“. Ale odhliadnuc od slovíčkárenia – embryo je živé, ale nie schopné samostatného života.

  To, že je živé, je z hľadiska etiky nedôležitý fakt. Živé je aj jablko, ktoré zjeme (dokonca zaživa) alebo vajce, ktoré uvaríme (zaživa). Dôležité je, či môžeme embryo považovať za ľudskú bytosť. Podľa mňa nemôžeme. Ľudské embryo má len potenciál sa takouto bytosťou stať (aj to len za výdatného prispenia matky). Nadbytočné embryá v „skúmavke“ takýto potenciál nemajú a nikdy nemali – pokiaľ by sme všetko nechali na prírody, tak by ani nevznikli.

  BTW, potenciál stať sa ľudskou bytosťou, v tom zmysle ako ho vykladajú kresťania, má aj každá spermia a každé vajíčko.

 202. treebeard

  A to jsi zjistil jak, že existuje jen ten bůh, v jakého věříš? Platí to tak i o ostatních bytostech? Zajímalo by mě, jak se k něčemu takovému dá dojít.

  Akosi sa vám podarilo Foxyho nepochopiť – ten Boh mimo vašej hlavy neexistuje, vzniká tým, že si prečítate rozprávkovú knižku a uveríte v jeho existenciu. A tým získa nad vami aj moc. Akonáhle v neho prestanete, zanikne. Akonáhle prestanete veriť v jeho moc nad vami, stratí ju.

 203. Azazel

  Ostatní bytosti jde exaktně zkoumat, takže je vysoká pravděpodobnost, že existují. Ideje o lidech lze také zkoumat v rámci výzkumu mozku/duše. Boha exaktně (logicko-empiricky) zkoumat nelze, takže je nepravděpodobný a to dlouhodobě. Idea boha může být zkoumána, ale jen jako idea člověka, v rámci výzkumu mozku/duše.

  Takže odlišujme: výzkum lidí/zvířat X výzkum idejí o lidech/zvířatech a výzkum boha X výzkum o idejích boha. A objektivní bůh je nepravděpodobný a nikde není důvěryhodný program na jeho výzkum a není taková bytost ani zapotřebí co víme o světě. Spíše tedy neexistuje žádný inteligentní tvůrce světa.

  Ale zkoumat ideu boha stejně jako ideu Batmana nebo Hurvínka, to můžeme a děláme. Třeba evoluční psychologie nebo psychiatrie 🙂

  hezký víkend a zase někdy 🙂

 204. Hraničář

  treebeard
  12.08. 2016
  To, že je živé, je z hľadiska etiky nedôležitý fakt. Živé je aj jablko, ktoré zjeme (dokonca zaživa) alebo vajce, ktoré uvaríme (zaživa)………………..

  Když se slepice chovají na dvorku s kohoutem, tak jejich vejce jsou oplodněná, čili v nich je už „kuře“. A to kuře docela surově vraždíme vařením. Obvykle pomalým!

 205. Foxy

  „A to jsi zjistil jak, že existuje jen ten bůh, v jakého věříš? Platí to tak i o ostatních bytostech? Zajímalo by mě, jak se k něčemu takovému dá dojít. 😉 “
  Jene, rozlišuji (jak jsem nejen zde opakovaně uvedl) reálnou a imaginární existenci.
  Zmiňoval jsem (a možná dostatečně nezdůraznil) ve svém příspěvku imaginární existenci boží. O reálné existenci boží (a nadpřirozena obecně) budu uvažovat teprve poté, až někdo přinese nezpochybnitelný důkaz jejich reálné existence.
  – – –
  Ad: „Navíc mi to připadá dost schizofrenní – něco Bohu vyčítat a zároveň říkat, že neexistuje. “
  O imaginární existenci boha (a jiných abstraktních objektů) nepochybuji. Ale vyčítat něco Tvému Bohu je stejně pošetilé, jako vyčítat něco Járovi da Cimrmanovi či Darth Vaderovi.
  Něco jiného je však hodnotit to, jakým způsobem jednotliví lidé či jejich skupiny tuto imaginární existenci pojímají, a jakým způsobem jejich uchopení oné imaginárně existící entity proniká do reálného světa.
  Proto zde nekritisuji boha, leč to, jakým způsobem je jeho jménem operováno. Nekritisuji Bibli, leč to, jak jsou ony staré pověsti Hebrejské (se všemi pozdějšími doplňky) brány (a často i vnucovány) jako závazné a nezpochybnitelné Slovo Boží.

  Takže asi tak.

 206. Jan Kupka

  „Embryo celkom určite nie je život, pretože je „činnosť“ a embryo je „fyzický objekt“. Ale odhliadnuc od slovíčkárenia – embryo je živé, ale nie schopné samostatného života.“
  Plod také není schopný samostatného života. Narozené dítě také není schopné samostatného života. Lidé jako druh rodí (sekundárně) altriciální mláďata.
  Takový argument tedy neberu. Živý je i ten, kdo se o sebe aktuálně nedokáže postarat a potřebuje pomoc druhého. I ty jsi fyzický objekt a přesto není správné jít a zabít tě.

 207. Medea

  “Embryo není počínající lidský život? A co to tedy je? Embryo není živé podle definic života? A bude to člověk nebo veverka?”

  Ján, zujímavejšia (scholastická) otázka je, či už má embryo nesmrteľnú rozumovú dušu. Pretože pokiaľ ho oživuje len duša živočíšna alebo vegetatívna, tak to zrejme ešte nebude človek 🙂

  Filozofové a teologové odedávna zastávali dvě různé teorie. Aristotelés a v návaznosti na něj sv. Tomáš Akvinský se domnívali, že k oduševnění rozumovou duší dochází teprve tehdy, když oplodněné vajíčko dosáhne určitého vývojového stadia. Do té doby embryo oživuje jen život vegetativní nebo zvířecí povahy. Tento názor zastával i Benedikt XIV. Okamžik oživení duchovou duší se většinou kladl do doby asi šesti týdnů po početí (40 dní pro chlapce a 80 dní pro dívky). Velmi dlouho byla tato teorie přijímána zcela všeobecně. Avšak v novější době, na konci 18. století, se mezi teology začala prosazovat pod vlivem nových lékařských poznatků o procesu rozmnožování teorie bezprostředního oduševnění v okamžiku početí, která se v průběhu 19. století stala teorií nejrozšiřenější. Dnes naopak stále větší počet vědců považuje myšlenku, že je nutný jistý vývoj buněčného materiálu, než dojde k oduševnění duchovou duší, za přijatelný výklad začátku lidského života, ačkoli mnozí další i nadále obhajují teorii bezprostředního oduševnění v okamžiku početí. Neexistuje žádný oficiální církevní výnos, který by jednu z obou teorií prohlásil za jedině platnou nebo naopak odsoudil. Protože však jsou obě stanoviska pravděpodobná a protože se zde jedná o velké dobro lidského života, trvali teologové většinou na tom, že v praxi je nutné zvolit jistější alternativu a s živým oplodněným vajíčkem pro jistotu zacházet jako s lidskou osobou – se všemi právy lidské bytosti. Tohoto pravidla rozumnosti je třeba dbát alespoň tak dlouho, dokud se nenajde spolehlivý důkaz pro názor sv. Tomáše Akvinského a těch, kteří se přidali na jeho stranu.

  (K. H. Peschke: Křesťanská etika. Vyšehrad, 2004. str. 286-287.)

 208. Medea

  Inak v stredoveku viaceré zákonníky, vychádzajúc z kanonického práva, zohľadňovali to či bol potrat vykonaný pred oduševnením plodu rozumovou dušou alebo po oduševnení. Druhá možnosť sa chápala a trestala ako vražda – smrťou, ale prvá sa takto trestať nemusela. Napr. v časoch pápeža Inocenca III nejaký mních priviedol mníšku do iného stavu a dopomohol jej k potratu. Pápež bol dotazovaný ako s mníchom naložiť, a odpovedal, že to závisí do toho, či už plod bol alebo nebol oduševnený rozumovou dušou, teda od času, ktorý uplynul od počatia.

  Encyclopedia of Catholicism: Abortion.

 209. Medea

  “Protože existuje jen ten bůh, ve kterého věřím, a moc má nade mnou jen pokud v něj věřím – zákon Barbuchy.”

  Foxy, nemôžeš vstupovať do kauzálneho vzťahu s tým, čo neexistuje. Pokiaľ boh, v ktorého veríš neexistuje, tak boh, v ktorého veríš neexistuje, a ovládať Ťa môže len Tvoja viera, ale nie neexistujúca entita.

 210. Jaroslav Štejfa

  Poznámka k lidským embryím:
  Na počátku každého lidského života bylo jistě embryo. Veškeré lidské vědění o člověku dochází k přesvědčení, že člověk musí být osoba definovaná jako jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání. Osoba je odborný pojem psychologie, filosofie, teologie, práva, sociologie a kulturní antropologie. Na pojmu osoby se zakládají i společenské pojmy jako svoboda, demokracie, lidská práva apod. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba) Ne vždy je toho dosaženo.
  Vrátíme-li se k embryu, tak od početí do naplnění definice osoby, musí člověk strávit cca 9 měsíců ve stavu prenatálním a cca 18 let ve stavu nesvéprávnosti (v ČR). Po onu dobu musí tedy jeho práva hájit nějaký jeho zástupce, nejčastěji rodič(e). Je fakt, že zygoty jsou zárodky s největší pravděpodobností se nikdy nestát člověkem. Až do osmého týdne je velký počet prenatálních úmrtí a větších morfologických defektů. Od devátého týdne nastává tzv. fetální období, tedy základy orgánů jsou dány a plod se může vyvíjet, zakládání nových struktur je ukončeno.
  Zcela nezávisle na tom se vyvíjí vztah potenciálních rodičů k budoucímu dítěti – např matka dítě chce nebo nechce.
  Bez dalších morálních úvah je fakt, že převážná většina moderních civilisovaných společností (států) má z odborných a morálních důvodů určen taxativně moment, od kdy po početí bude považovat zárodek za způsobilý k ochraně jeho práv zákonem a to v souladu s listinou práv dítěte. A to bez ohledu na okolnost, zda se zárodek nakonec stane osobou či nikoliv.
  Katolické kruhy či hnutí Prolife trvají na rozdíl od zákonů ve zmíněných zemích na ochraně zárodku od početí. Podle mého názoru nemají tyto názory vůbec ujasněny důsledky, které by naplnění jejich přání mělo. Podle mne až katastrofální. Ale to je na dlouhou debatu.
  Jaroslav Štejfa

 211. Medea

  “Na počátku každého lidského života bylo jistě embryo.”

  A v prípade chimérizmu mohli byť na počiatku ľudského života aj dve embryá 🙂

 212. treebeard

  Takový argument tedy neberu. Živý je i ten, kdo se o sebe aktuálně nedokáže postarat a potřebuje pomoc druhého. I ty jsi fyzický objekt a přesto není správné jít a zabít tě.

  A čo potom argument, že jedávame živé ovocie, zeleninu, resp. ich zabíjame varením, o zvieratách (tie zabíjame humánnejším spôsobom) radšej ani nehovorím? Máme k zelenine nejaké špeciálne ohľady, pretože je živá?

 213. Ignác z Loyoly

  Nikdo nemá povinnost poskytnout pomoc druhému na úkor svého těla. Když vidím někoho zraněného, musím mu pomoci, ale nemusím mu darovat ledvinu nebo játra.

  Žena má právo rozhodovat o svém těle jako muž. A pokud v sobě parazita nechce, nemusí ho tam mít, ať se o zárodek postará církev, jestli to umí, jestli to neumí, tak ať jdou do hajzlu a neotravují. Jako nemusím já poskytnou alkoholikovi játra, žena nemusí dítěti poskytovat svoje tělo…

  A jestli dítě neumíte zachránit, tak má smůlu, žena ho v sobě mít nemusí, když nechce. Nebo by neměla muset a v mnoha zemích i nemusí, do několika měsíců. Já bych byl pro, aby mohla přerušit těhotenství kdykoliv. A pokud se dítě neobejde bez jejího těla, jeho smůla nebo smůla církve, že na to nemá dost svých vědců a jen plká. Žena nikomu své tělo nemusí poskytovat, já své játra taky ne…

  Také pochybuju, že zárodek na úrovni ještěrky je nějaký člověk, jen potenciál…

  Zdar!

 214. Medea

  “Je v dnešní době už tak kontroverzní a nepřijatelné říci, že lidské embryo je počínající lidský život? Zrovna lidi, co tak hltají Dawkinse a jeho sobecký gen, by v tom měli mít jasno, ne? Lidská unikátní DNA, jenom dopravní prostředek (tělo) je třeba vybudovat.”

  Ján, rané embryo sa môže rozdeliť na dve embryá, z ktorých neskôr vzniknú dve rôzne osoby – jednovaječné dvojčatá. Alebo dve rôzne rané embryá môžu splynúť a stať sa základom jedinej osoby – ľudskej chiméry.

  “Plod také není schopný samostatného života. Narozené dítě také není schopné samostatného života. Lidé jako druh rodí (sekundárně) altriciální mláďata. Takový argument tedy neberu.”

  Ani ja ten argument neberiem. Ja sa prikláňam k stanovisku, že človeka robí ľudskou osobou (a teda aj subjektom ľudských práv) až jeho “rozumová duša”. A nutnou podmienkou toho, aby nejaké ľudské telo malo “rozumovú dušu”, je podľa mňa prítomnosť dostatočnej výpočtovej kapacity mozgu. Teda embryo podľa mňa nie je počiatkom života ľudskej osoby, ale len počiatkom života ľudského živočícha – “ľudského zvieraťa” 🙂

 215. Jaroslav Štejfa

  Ještě k názoru na počátek života člověka:
  Před určitým časem jsem se dostal na našem „oblíbeném webu Duše a hvězdy do polemiky kolem hnutí Prolife. Z jedné své reakce předkládám odstaveček, z kterého je patrné, jak například jiná abrahámovská náboženství mají diametrálně jiný názor v dané věci než katolíci. (viz http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/22/casovane-bomby-v-pochodu-pro-zivot/ – ostatně celý článek i diskuse je velmi signifikantní z mnoha důvodů)
  „K potratům vůbec: základní otázkou je podle mne časový bod, kdy je oplodněné vajíčko nutno považovat za lidskou bytost se všemi právy. Například vaše (rozumí se dušehvězdná katolická křesťanská) konkurence judaismus tvrdí, že za 40 dní, protestanté po blíže neurčené době, islámismus po 120 dnech, pravoslaví takovou lhůtu nemá. Naše zákonodárství mluví o 12. týdnu, t.j. 84 dní. Jak je vidno, lidské názory i náboženství se velmi liší. Kde berete jistotu, že váš výklad „potrat=vražda“ je správný? Znova říkám, většina lidí na světě si myslí něco jiného. Musíte mít tedy argumenty mimo Písmo, buď vědecké, nebo musíte použít násilí.“

  Jaroslav Štejfa

 216. Foxy

  „Foxy, nemôžeš vstupovať do kauzálneho vzťahu s tým, čo neexistuje. Pokiaľ boh, v ktorého veríš neexistuje, tak boh, v ktorého veríš neexistuje, a ovládať Ťa môže len Tvoja viera, ale nie neexistujúca entita.“

  Medeo, mluvím zde o existenci imaginární, nikoliv o existenci reálné.
  Já tyto dva způsoby existence striktně odděluji – stejně jako odděluji víru – faith versus víru – belief.

  Bůh, coby imaginárně existující entita, do mého reálného života může zasáhnout velice citelně – jiní lidé mne jeho jménem mohou upálit na hranici či podříznout jak ovci.
  Píšeš: „Ovládať Ťa môže len Tvoja viera, ale nie neexistujúca entita.“
  Medeo, přesně tohle vyjadřuje zákon Barbuchy. Toto strašidélko rostlo s tím, jak moc v něj lidi věřili a s tím, jak se ho lidi báli. Takže z něj při vhodných podmínkách mohl vyrůst superstrašidlák.

  Tož asi takhle to celé vidím.

  Hezký večer Ti přeji!

 217. Sam

  Hraničář
  ————————————–
  Před léty byly na Slovensku veliké bilboardy s nafocenou rukou olepenou spermatem a s nápisem: „Nehoň si! S každou masturbací zahubíš miliony spermií!“—————————————–
  Vzpomínám si na to, ale Google už nic nenašel. Přesto se domnívám, že se jednalo o nějakou recesi. Ani ŘKC nehlásá, že by onanie způsobovala smrt nenarozenejch dětí. Pouhé spermie nepovažuje za lidské bytosti nikdo.
  Mohlo se jednat o billboard objednaný nějakou skupinou konzervativních katolických našenců, nebo spíše skupinou recesistů.

 218. Jaroslav Štejfa

  Věc je velmi prostá, každá matka se musí rozhodnout, zda dítě chce nebo nechce. A podle toho také koná. Ať zákonně nebo proti zákonu; ať morálně nebo nemorálně podle v místě platných společenských zvyklostí. Výsledkem toho všeho jsou konsekvence dotýkající se více či méně celé společnosti – od matky až po posledního jejího člena.
  Každý ať uváží, jaké následky by měl zákaz potratů a antikoncepce či jakékoliv potlačování sexuálního pudu.
  Jaroslav Štejfa

 219. treebeard

  Ešte by som zmienil pár analógií – aj kresťan napr. nepopiera, že zjedenie semena nie je to isté ako vyťatie stromu. Pripúšťa aj, že vytrhnutie semenáčika nie je to isté ako spílenie stromu, najmä ak je ten semenáčik nadbytočný, pretože rastie na jednom metri štvorcovom spolu s desiatkami ďalších.

  Ale u embrya trvajú na tom, že „zabitie“ niekoľkých nadbytočných buniek v skúmavke, vzniknutých len z vôle lekára, je podľa nich vraždou.

  Pokiaľ by sa však mali deliť o majetok, pravdepodobne by nedali tri podiely žene čakajúcej dvojčatá.

 220. Sam

  http://ona.idnes.cz/adopce-embryo-neplodnost-0hq-/zdravi.aspx?c=A160815_105808_zdravi_skr
  —————– Lidé v USA adoptují cizí zmrazená embrya. Věří, že je musí zachránit
  15. srpna 2016 16:30
  Pro Evropany nezvyklá adopce se v USA nabízí lidem, kteří kvůli neplodnosti nemohou počít vlastní potomky. Ve specializované klinice si adoptují zmrazené embryo cizího páru, který ho uvolnil k darování. Řada křesťanů v USA věří, že oplodněním vajíčka vznikl život a že je třeba embrya zachránit.
  ——————-
  Zvláštní, ne?

 221. Sam

  Vypadá to, že ŘKC fakt nezvládá údržbu vlastního majetku.
  http://hradec.idnes.cz/zachrana-nejstarsiho-kostela-v-krkonosich-v-hornim-marsove-pq4-/hradec-zpravy.aspx?c=A160815_2266375_hradec-zpravy_pos
  ————————————————–
  Parta nadšenců (!!) okolo hornomaršovského patriota Pavla Klimeše po 30 letech dokončila opravu renesančního kamenného kostela, který je od roku 1608 nepřehlédnutelnou dominantou obce. Záchranné práce začaly v roce 1987, nekonečná rekonstrukce finišovala před dvěma týdny. (…)
  Na nesčetných brigádách (!!) v 80. letech s přáteli opravovali střechu, provedli statické zajištění a další nejnutnější zásahy. V roce 1990 za obecní peníze (!!) zařídili odvětrání objektu, aby zabránili pronikání vlhkosti. Později z grantů (!!) opravili střechu a venkovní omítky. Na kompletní rekonstrukci jim však chyběly peníze. Interiéry přitom požírala dřevomorka, v dezolátním stavu byl oltář. (…)
  Iniciátoři záchrany kostela proto začali na počátku milénia lobbovat, kde to šlo. Do Horního Maršova zvali (!!) památkáře, politiky, orodovali v parlamentu.
  „Absolvovali jsme desítky setkání, dávali si naději, jindy jsme zase byli zoufalí,“ popisuje martyrium maršovský patriot. Důležitým momentem bylo, že na svou stranu dostali zdejší radnici, která v roce 2005 kostel převzala (!!) od církve. (…)
  Zlom nastal v roce 2014, kdy se obci na třetí pokus povedlo získat téměř třináctimilionovou dotaci z norských (!!) fondů, a tak bylo možné desítky let trvající rekonstrukci dotáhnout do konce. (…)
  S přípravami pro slavnostní otevření pomáhali také dobrovolníci z Kolumbie, Ruska nebo Číny, kteří se v Horním Maršově účastní ekologicky zaměřeného pracovního kempu.——————————————
  PODLE NOVINOVÉHO ČLÁNKU to vypadá, že Římskokatolická církev nedala na rekonstrukci ani korunu. Nadále se ani nehodlá podílet na drobné údržbě, takže přenechala kostel městu. Ale na mše kostel používat bude, to zase jo.
  Ta tzv. parta nadšenců provádějících rekonstrukci se s největší pravděpodobností ani nepokusila požádat o peníze na biskupství.

  Víte, čekal bych, že největší církev na světě se bude chovat trochu profesionálně a na opravu svých nemovitostí si objedná stavební firmu.

  Výše zmíněnej postup rekonstrukce bych očekával spíš u nějakého objektu, k němuž se dnes už nikdo nehlásí a jeho původní majitel je mrtvej nebo není znám. Něco jako opuštěná továrna na parní stroje, zřícenina hradu nebo Poseidonův chrám v Řecku.

 222. toli

  Víte, čekal bych, že největší církev na světě se bude chovat trochu profesionálně a na opravu svých nemovitostí si objedná stavební firmu.

  Naivko,hamižná,chamtivá církev bude držet každou korunu.Již jsem tady říkal že CHARITA ČR nestojí církev ani korunu,vše platí sponzoři,církev si dělá jen jméno.
  Když Tereza chtěla vystavět svůj chudobinec a hospic v Kalkatě tak jí to ve Vatikánu nejdříve zakázali (prý by to stálo moc peněz).Nakonec vymysleli systém kdy vše budou platit sponzoři.Chudáci se budou léčit acylpyrinem a modlitbou.Zbytek peněz půjde na účty do Vatikánské banky…..
  To je i pravý důvod celibátu,aby církev nemusela živit vdovy a sirotky po kněžích.Tak se prostě vymyslela pitchovina o tom jak je celibát božím darem….

 223. Sam

  No budu předpokládat, že Charita ČR je prospěšná pro společnost, ať už je financovaná jakkoliv. http://www.charita.cz/o-charite/
  Ani nemám chuť je nějak pomlouvat. Nejspíš je tam mnoho pracovníků, kteří vykonávají za nízkej plat nesnadnou práci při pomoci různým houmlesákům, somrákům a tělesně postiženým občanům.
  toli: ———————Již jsem tady říkal že CHARITA ČR nestojí církev ani korunu,vše platí sponzoři,církev si dělá jen jméno.———————–
  Kdoví jestli. Zatím jim to dělání dobrého jména moc nejde.
  Někde jsem četl takovej názor, že většina lidí si moc neuvědomuje souvislost ŘKC s Charitou a vnímá je spíš jako dvě samostatné organizace. Možná Vácha to někde říkal, už nevím.

 224. toli

  Ani nemám chuť je nějak pomlouvat. Nejspíš je tam mnoho pracovníků, kteří vykonávají za nízkej plat nesnadnou práci při pomoci různým houmlesákům, somrákům a tělesně postiženým občanům.

  Jak kdo a jak kde,pracovníci zdejšího denního stacionáře pro dospělé mentálně postižené berou 17000 netto a ještě si celý den hrají různé hry 🙂

  Kdoví jestli. Zatím jim to dělání dobrého jména moc nejde.
  Jde o proklamaci milosrdenství,že je za peníze o tom už se nemluví.

 225. Sam

  Tenhleten zvláštní příběh jsem našel někde na
  https://www.facebook.com/svetovednymladeze
  Může si ho přečíst každej, koho by zajímalo, jak zhruba katolíci uvažují.
  ———————————————————–
  Během vigilie na SDM v Krakově s námi své svědectví sdílela i Natalia z Polska. Modleme se za všechny lidi, kteří potřebují Boží blízkost.

  „V neděli, 15. dubna 2012, jsem se probudila ve svém domě v Lodži, třetím největším městě v Polsku. V tu dobu, kdy jsem byla hlavní editorkou módního časopisu, jsem do církve nepatřila už 20 let. V práci jsem byla úspěšná, randila s pěknými muži, chodila z jedné party na druhou – to bylo to, co mi dávalo do života smysl. Všechno bylo fantastické. Pak ale přišla ta osudná neděle, kdy jsem se probudila s určitou úzkostí. Cítila jsem, že jsem se od Boha až příliš vzdálila.
  V ten den jsem pochopila, že musím jít ke zpovědi. Ani jsem pořádně nevěděla, jak se vyzpovídat, takže jsem si vygooglila slovo „zpověď.“ V jednom z článků, které mi tam vyběhly, jsem našla toto: Bůh zemřel, protože mě miluje, protože mi chce dát ten věčný život a já stojím v kuchyni, kouřím cigaretu a tvářím se, že je mi to naprosto jedno. Takto jsem si to představila. Rozbrečela jsem se. Vzala jsem kousek papíru a začala sepisovat všechny své hříchy. Všechny ty hříchy byly tak jasné, samy se mi vybavovaly před očima. Uvědomila jsem si, že jsem porušila všech deset přikázání. Cítila jsem tu potřebu mluvit s knězem.
  Sedla jsem si zpátky k počítači a vyhledala si, že zpověď je v katedrále možná od tří hodin odpoledne. Přišla jsem do katedrály, ale bála jsem se, že mi kněz řekne: „Tvé hříchy jsou příliš vážné, nemůžu ti pomoct.“ Ale sebrala jsem veškerou odvahu a šla se vyzpovídat. Řekla jsem úplně vše, celou dobu jsem plakala. Kněz byl celou dobu zticha a neřekl ani slovo. Když jsem skončila, řekl: „To je krásná zpověď.“
  Nechápala jsem, co tím myslel, vždyť na mých hříších nebylo nic pěkného. „Víš, co je dneska za den?“ zeptal se mě a pak pokračoval: „Neděle Božího milosrdenství. Víš, kolik je hodin? Jsou tři hodiny odpoledne. To je hodina Božího milosrdenství. Víš, kde se právě teď nacházíš? V katedrále, kde se sv. Faustyna modlila každý den, když ještě pobývala v Lodži. To jí tehdy řekl Bůh, že v tento den odpustí všechny hříchy, je jedno, jak závažné. Tvé hříchy jsou odpuštěny. Jsou pryč, nevracej se k nim, a ani na ně nemysli.“ To byla silná slova.
  Před tím, než jsem šla ke zpovědi, tak jsem si myslela, že už nemám žádné právo na věčný život, ale pak mi bylo řečeno, že Bůh smazal všechno zlé, co jsem kdy udělala. Vždy na mě čekal a vybral si tento den, abychom se spolu setkali. Odešla jsem z kostela jako z bojiště – velmi unavená, ale také velmi radostná, s pocitem vítězství a naděje, že se Ježíš vrací domů se mnou. V Lodži jsem teď dva roky připravovala SDM, aby i ostatní mohli zažít to, co jsem prožila já. Boží milost je stále zde a pokračuje dodnes. Já jsem toho svědek a přeji to samé každému z vás.“
  #Krakow2016 #SDM
  ————————————————————–

 226. Sam

  Všimněte si, že oni hrozně rádi nabízejí vzdušné zámky, tj. život věčný. To inzerují velmi často.

 227. jan

  Clanek odkazuje na nevzdelanost autora. Mel by zapracovat na svem vzdelani v danem oboru, pokud o nem chce psat, byt kriticky. Jinak totiz ti, co tematu rozumi ne tak povrchne jak autor, se musi pristihnout s usmevem na tvari nad takovou snuskou vyplozenych hlouposti. Studujte, studujte, sebevzdelavejte se, ctete clanky a publikace tech, „ktere chcete kritizovat“, aby vas nepristihli, ze tomu vlastne vubec nerozumite 🙂 … A ten, kdo nema cas k onomu studiu, kez si zachova na vedomi, ze i pan autor je pouhy clovek, tedy tvor s pravem chybovat, a tak i zde se mohl dopustit (nejedne) chyby.

 228. Hraničář

  Nedá mně, abych něco nepřetáhl:

  Když věříme těmto pravdám se souhlasem, který je aktem teologické ctnosti víry, věříme svědectví mluvčího. Akt božské víry představuje specifickou formu obecné intelektuální aktivity přitakání výpovědi, protože ji potvrzuje mluvčí a protože je tento mluvčí považován za poctivého a informovaného ohledně tvrzení, které pronáší. V aktu božské víry Bohu věříme, když něco sděluje – věříme mu, protože je Bůh, který neklame, ani se nemýlí.12

  5. Víra v Boží svědectví se liší od víry ve svědectví lidí, protože Bůh je vševědoucí a dokonale dobrý. Nemůže tedy ani lhát, ani být klamán. Je tedy nemožné, aby Boží svědectví bylo nepravdivé. Protože pravdy katolické víry jsou nám sděleny Bohem, vírou daný souhlas s nimi má tu největší jistotu. Katolický věřící nemůže mít žádný racionální základ pro pochybnost nebo nevíru ohledně těchto pravd.13

  6. Lidský rozum sám o sobě může dospět k pravdě katolické víry použitím veřejně dostupných dokladů pro božský původ katolické Církve, ale taková úvaha ještě nemůže vytvořit akt víry. Teologická ctnost víry a akt víry může vzniknout jedině Boží milostí. Člověk, který má tuto ctnost, ale potom se svobodně a vědomě rozhodne nevěřit nějaké pravdě katolické víry, smrtelně hřeší a ztrácí věčný život……………..
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/10/14/correctio-filialis-de-haeresibus-propagatis-2/

  A hned mně v hlavě vyskočilo:
  http://www.henryho-prdel.cz/

 229. vvovkanic@yahoo.com

  Jsem starý panic.

  Mám zájem o svaz paniců.

 230. sam

  http://www.vira.cz/otazky/Krest-ditete-v-husitskem-kostele.html
  Tady zase někdo omylem vykecal, že víra je do značné míry výsledek rodičovské výchovy a kopírování od vrstevníků (jako se to děje u módy.)
  Bůh na to má vliv malý, nebo také žádný.
  ————————————-
  (…)
  Křtem se nám otevírá přístup k Bohu, smývá se dědičná vina a otevírá se Boží náruč. Ale bez následného zapojení do života z víry to velkou cenu nemá.(…)
  Dítě se o víru bude opírat, pokud u rodičů zažilo, jak se víra žije, jaké má ovoce a jaký má smysl. (…)Také dítě nepřihlásíme na klavír či na fotbal až se jako dospělé rozhodne. To už by bylo pozdě. Vy mu máte pomoci v orientaci v životě a to i v otázce víry! (…)
  Zápas o víru dítěte a pak zvláště dospívajícího není vůbec snadný! Zkušenost ukazuje, že takový člověk nezbytně potřebuje potkávat vrstevníky, kteří víru berou vážně, potřebuje se s nimi modlit, zažít akce. (…)
  Mnoho si dítě skutečně volí samo jako dospělé, ale 80 % rozhodnutí konáme na základě životní zkušenosti předané rodiči!(…)
  ——————————–

 231. Kevin

  Ahoj,
  já co věřím v boha( nechtějte vysvětlit co si pod tím představuju) zdravím všechny věřící moderní víry že bůh není. Všichni jsme bratři ve víře :-).
  Tak s pánem bohem pro věřící a bez pána boha pro nevěřící na pozdrav.

 232. Petr

  Mnoho křesťanů vám může závidět vaši viru ve svatou náhodu, která zapříčinila náš vznik 🙂 Proč máte tolik potíží s věcmi o kterých věříte, že neexistují ?

 233. Sam

  Nemám potíže s hypotetickými popř. neexistujícími věcmi, jevy ani bytostmi.

 234. toli

  Ona je víra a víra,víra bez jakékoliv evidence a víra alespoň s nějakou evidencí.
  Bibli nepovažuji za evidenci,tu si pobožní napsali sami.
  A i kdyby nějaký bůh existoval tak mi bude šumák.Jednoduše nemám rád když mi někdo kecá do života,obzvláště nemocní lidé.
  Pokud Bůh potřebuje ke komunikaci se mnou prostředníky tak je to ubohý Bůh.A pokud mi něco chce tak mi to musí říci sám 🙂

 235. Tonda Vlas

  Na tomto fóru se tomu nedivím. V článku je snůška nesmyslů a v komentářích jakbysmet.

 236. Alibaba

  @Tonda Vlas:
  Jste schopen říci co konkrétně je nesmysl?
  Jste schopen říci jak je to správně?
  A jak si vaší odpověď ověříme, že si nevymýšlíte? (asi nejdůjležitější)

 237. toli

  Kristus a jeho církev je Timur a jeho parta 🙂 🙂

 238. Tonda Vlas

  Za prvé. Bůh je pouze jeden. Duchovní a duchové bytosti nejsou žádní bohové s velkým B. Definici monoteismu jsem tu už na jiném tématu napsal.

 239. Lemmy

  História náboženstiev sa pekne vyvíja smerom k nulovému stavu. Kedysi bolo veľmi veľa bohov. Polyteizmus. Potom sa ich počet značne pretriedil až na jedného (jediného) boha. A raz ľudstvo dospeje do štádia nulového stavu. 😀

  Prvými priekopníkmi v tomto smere sú ateisti. 🙂

 240. Ekklesian

  Laikovi Alibabovi nemá smysl odpovídat. V poslední době se chová docela férově a poslední otázkou to dává jednoznačně najevo.

 241. Tonda Vlas

  Jde o otázku, čemu kdo věří.

 242. toli

  I náboženství podléhá evoluci.V Evropě už lidi ví že je křesťanství fake,ono také tady vzniklo takže jsme o kousek dopředu.V Asii na ten podvod přijdou možná ještě za našeho života a Afrika ?
  Odmítnutí Boha případně bohů má hodně společného se vzděláním a inteligencí.
  Ve středověku lidé věděli hovno a o to více si vymýšleli pohádky,dnes už je těžké v Evropě někoho evangelizovat a současní evropští křesťané jsou minimálně feťáčci kteří si na pohádkách a s tím spojených rituálech vybudovali závislost.Nejde o nic jiného než o jeden ze způsobů výroby dopaminu,někdo holt požírá čokoládu ve velkém, někdo sexuje a někdo chodí dělat si dobře do kostela a vždy je to se stejným výsledkem.

 243. toli

  Křesťanství má sice původ v pouštní mytologii (btw i judaismus byl původně polyteismem,náznaky nebo spíše zbytky polyteismu jsou vidět u Mojžíše, v době Mojžíše si vybrali bůžka války-Jehovu a udělali z něj Otce) ale organizované křesťanství je evropskou záležitostí,proto se jmenuje ŘKC- římská všeobecná církev.

 244. Lemmy

  Výhodou robiť si dobre v kostole je, že sa od toho nepriberá ako z čokolády a sladkostí. Ani to neovplyvňuje pečeň ako alkohol. Ani pľúca u feťákov. Ani za bežných okolností nechytí kvapavku alebo syfilis.

 245. Tonda Vlas

  Křesťanství jako takové ne. Jen církevníci to celé pokurvili.

 246. Tonda Vlas

  Lemmy
  07.12. 2018
  Výhodou robiť si dobre v kostole je, že sa od toho nepriberá ako z čokolády a sladkostí. Ani to neovplyvňuje pečeň ako alkohol. Ani pľúca u feťákov. Ani za bežných okolností nechytí kvapavku alebo syfilis.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  V Čechách v zimě moc přijemně v kostele není. Je tam jako v Čeljabinsku na nádraží.

 247. Lemmy

  Toli: ale organizované křesťanství je evropskou záležitostí,

  To preto, lebo Židia žili v diaspóre, ako migranti prišli do Európy, najmä Rímskej ríše, okolie Ríma a antického Grécka. Prvé zápisy evanjelií sú v gréčtine. Ale neviem, aké mali pohnútky, že práve židovské náboženstvo s novým prídavkom o tom, že Mesiáš (Spasiteľ, Kristus) už prišiel je to pravé orechové pre ľudí v Európe. Židia sú ozaj šikovní ľudia, keď vedia ovplyvniť iné národy s úplne odlišnou kultúrou.

 248. Lemmy

  Tonda, na Slovensku si veriaci bohoslužby užívajú v luxuse, lebo teraz sa používajú vyhrievané podlahy. Takže teplo ide priamo z podlahy.

 249. Lemmy

  Toli: Odmítnutí Boha případně bohů má hodně společného se vzděláním a inteligencí.

  Preto máme aj takých hlúpych politikov. Je totiž problém nájsť nejakého ateistu medzi politikmi. Ešte aj ten váš Zeman sa pri inaugurácii modlil. Ja som to vyhodnotil ako hanbu voči voličom. Nemusel citovať náboženskú modlitbu. Bolo to trápne. Človek, ateista, nemá už na koho byť hrdý. Obama, Trump… v USA je nemysliteľné, aby prezident bol neveriaci. Ani na Slovensku. Ešte aj ten náš Kiska sa zopsul, keď ako ateista sa začal modliť, aj keď priznal, že ešte nedostal žiadny náznak od boha, toho rímskokatolíckeho, lebo tvrdí, že teraz je rímskokatolík. Je (bol) ateista, ale z politických dôvodov konvertoval na náboženskú vieru Rímskokatolíckej cirkvi.

 250. Tonda Vlas

  Lemmy
  07.12. 2018
  Toli: ale organizované křesťanství je evropskou záležitostí,

  Primárně evropskou ne ale na Středním východě a v severní Africe bylo křesťanství vytlačeno islámem. Jestli to tak půjde dál, tak to v Evropě také tak dopadne.

 251. Ateistum

  Co se probouzených dětí Boha k životu týká, jsou dnes probouzeni napříč celou společností. Je to tak i logické, neustále se blíží čas který Otec stanovil (kdy zůstane zachováno jen to v jednotě v Kristu) a naplnění dojde i to že nebude na zemi člověka, který nedostal šanci se správně rozhodnout (navíc bude v čase hněvu Otce, kdy lidé se v Boha věříce/znajíce – což neznamená, že se tu víru/znalost nebudou snažit vytěsnit – proti Němu vědomě postaví, evangelium hlásat i letící anděl).

  Co se inteligentů týká (inteligenci neposuzujme), ano zlý jejich prostředí dlouho ovládá a zaměřil se na ně podobně jako na vedení světských „církevních“ organizací.

  Ekklesian

 252. Tonda Vlas

  To, co se Zeman modlil byla modlitba, kterou používají Anonymní Alkoholici.

 253. Lemmy

  Ateistum: neustále se blíží čas

  On sa blíži slimačím tempom. Už vyše 2000 rokov. A uplynie ešte ďalších milión rokov… kým sa ten čas priblíži. 😀

  Rojkovia, čo blúznia o konci času, sú na smiech.

 254. Lemmy

  Tonda, u alkoholikov to chápem. Ale aj Zeman je alkoholik, len neanonymný, a ako prezident trápny.

  Alkoholici sú predsa drogovo závislí, liečia sa, abstinencia je ťažká životná situácia. Viem si predstaviť tie muky, keď nesmú piť alkohol, ale nutkanie je silné. A abstinenčné záchvaty sú veľká bolesť. Poznám ľudí, ktorí trpia, a práve náboženská viera, tie modlitby, ich udržujú. Proti tomu nič nemám. Veď, ak to im vyhovuje?

 255. Lemmy

  Ale Zeman je lepší oproti nášmu bezcharakternému Kiskovi. Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin sa jednoznačne o prezidentovi SR Adrejovi Kiskovi vyjadril, že je kriminálnik, daňový podvodník, náčelník pozemkovej mafie a úžerník. Pozri: S Harabinom o práve (66. časť). Navyše Kiska porušuje Ústavu SR, takže mal by byť zbavený funkcie prezidenta za vlastizradu, nakoľko špekuluje a naťahuje čas ohľadom podanej demisie ministra Lajčáka.

 256. toli

  @Lemmy
  No já teď řeším jinou kravinu,v kostele nám tvrdili že Pavel z Tarsu byl původně voják,leč tv History vysílá často dokumenty o křesťanství a tam tvrdili že to byl obchodník,to byla totiž původní příčina jeho cest po středomoří a nikoliv evangelizace,žvaněním nezbohatl.
  Tak jako tak jeho texty v bibli ukazují na velmi nemocného autora,psychopata.
  Ale měl privilégium,jako římského občana ho utratili setnutím hlavy což se barbarům stát nemohlo,pro ty byly vyhrazeny jiné způsoby utracení.

 257. Ateistum

  Pohled Čechů na politiku (vůdce, vládce) je pro mne „nepochopitelný“ (uvozovky na místě protože to chápu, ALE…).

  Slyší na kdejaké populistické vyjádření (chtěl jsem být slušný), hodnotí zda jde o státníka,… To zda se skutečně zabývá problémy a potřebami lidí, národa a země, zda je řádně zastupuje, předkládá a hájí jejich zájmy, už opomíjí. Také nemají vypracovaný systém jak se zbavit toho kdo správně neslouží či se vymyká kontrole (Zdali pak existují i tací co kontrole nevymykají?).

  A nejde přitom jen o volená i nevolená (dosazená) individua, ale o každého přicuclého na cecek republiky v jejímž jménu koná. A dnes již jde o více než každého 20-tého člověka (Češi + ostatní občané ČR), z lidí v ekonomicky aktivním věku (i když nevytváří skutečnou hodnotu žádnou) je to číslo ještě horší.

 258. Svatý Jeronýmek

  „Ona je víra a víra,víra bez jakékoliv evidence a víra alespoň s nějakou evidencí.“

  Já mam evidenci boha a nemam evidenci dinosaurů a evoluce 🙁 . Jinak vše nebo skoro vše může být matrix, takže evidence jde logicky do kopru.

  Takže ta inteligence s odmítnutím boha moc nesouvisí, viz. u nás jsou nejvíc pobožní lidé na univerzitách, na to jsou statistiky. Naopak ateisté jsou často bývalí komunisté inteligencí na úrovni Gottwalda. Ostatně to zde předvádí sám soudruh toli nebo Lemmy a spol. 🙂

  Dobrou a někdy! Třebas o vánocích! Váš kvantový Jeroným! 🙂

 259. Svatý Jeronýmek

  „Vzrůstající obliba náboženských myšlenek se přitom netýká pouze křesťanství, ale překvapivě přibývá i lidí vyznávajících názory spjaté s buddhismem. Zatímco v roce 1991 podle vědců v reinkarnaci, tedy posmrtné převtělení do dalšího živého organismu, věřilo zhruba 6 % vysokoškoláků, dnes je to cca třetina.“

  https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/cim-dal-vice-cechu-veri-v-boha-a-posmrtny-zivot-velka-cast-veri-i-v-reinkarnaci.shtml

  Co ty na to tolíku blbíku? 😀 😀

  Tak někdy! není čas! Ahojky – Jeroným zabiják homofilů! 🙂

 260. Lemmy

  Truhlík Jeronýmek, keď je podľa teba všetko matrix, tak ti ako matrixovi môže byť úplne jedno, aký má názor Lemmy, lebo pre teba je to aj tak jedno. Aj to, čo tu vypisuješ, je pre teba matrix, a tak sa aj na teba, ako matrixa, dívame. Takže, nenariekaj, keď ťa majú ľudia za idiota.

 261. Svatý Jeronýmek

  „Truhlík Jeronýmek, keď je podľa teba všetko matrix, tak ti ako matrixovi môže byť úplne jedno, aký má názor Lemmy, lebo pre teba je to aj tak jedno. Aj to, čo tu vypisuješ, je pre teba matrix, a tak sa aj na teba, ako matrixa, dívame. Takže, nenariekaj, keď ťa majú ľudia za idiota.“

  Jsi idiot? Píšu třeba matrix, ne určitě, ale třeba. 🙂

  Jinak blbečku, tebe už kritizovala Medea, Novahica, ateista,… nikdo tě nemá za moc chytrého, tak raději mlč a buď rád že jsi rád, děláš ateistům a humanistům stejně jen ostudu, třeba to s tou absencí víry a pak si přiznal, že (bezdůkazně) věříš, že bohové neexistují jako entity (že jsou to lidské výmysly). No blbec no. Nebo s manželstvím homosexuálů, kde stojíš na naší křesťanské straně. 🙂

  A do toho vidíš, že na vysokých školách věří víc lidí než dřív. Asi vědí proč. Ale ty jen se základkou budeš ateista jako tvůj komunistický táta.

  Dobrou a někdy, váš kvanťák! 🙂

 262. Alibaba

  @SJ: Proč matrix vlastně zmiňujete?
  Jak jste na něj jako na možnost přišel?

 263. Svatý Jeronýmek

  Například od logika, prof. Jaroslava Peregrina, když jsem u něj studoval logiku na Karlově univerzitě. A také je to logické, kdybyste něco někdy studoval, např. filozofii a logiku, tak např. Descartes píše o tom samém, někteří analytičtí filozofové pak přišli na mozek v kádi atd… třeba Putnam. To je variace na toto. Chce to doplnit si vzdělání. Víc se ptejte Medey, já budu pryč.

  Dobrou noc a někdy! Váš kvanťák. 🙂

 264. Alibaba

  Jak logika?
  Zatím se pohybujete ve sféře výmyslu, a odkazem na autoritu(y) filozofů s tím nic neudělají.
  A jestli vám to někdo jen nakukal, tak jste se v podstatě od víry náboženské přesunul jen k víře matrixové.
  A vymyslet si můžete cokoliv.
  Jak si to můžem ověřit? A k čemu je to dobré? Proč se tím zabývat? (Všechny otázky směřijí na matrix.)

 265. toli

  Jeronýmek není nikdo jiný než náš multinick,jedna z podob schizofrenika. Takže je zcela zbytečné ztrácet s ním čas.

 266. Lemmy

  Ale keď sa nudíme, tak je dobrý aj náš multinick.

 267. toli

  @Lemmy
  Znám podstatně příjemnější způsoby zabíjení nudy než trávit čas s multinickem.

 268. Lemmy

  Truhlík Jeronýmek, toľko tu spomínaš matrix, že je úplne jedno, či v tvojom prípade ide o určite, ale inak, pretože aj to, čo píšem, je pre tvoj mozog matrix. Ty si len namýšľaš, že diskutuješ, v skutočnosti si v bublinkovom svete, v matrixe, bez ohľadu na to, či veríš alebo neveríš matrixu. Ak o iných si namýšľaš, že s tebou komunikujú, tak si v tom matrixe na tom veľmi biedne, a nepomôžu Ti ani nadávky. Mal by si vedieť, že v matrixe sú nadávky bezpredmetné. A nezabudni, povedz svojmu psychiatrovi, aby Ti zmenil lieky, lebo sú pre teba už neúčinné. Alebo zmeň liečbu ako takú. To nie je matrix, to je realita, ktorú odmietaš.

 269. Lemmy

  Toli: Znám podstatně příjemnější způsoby zabíjení nudy než trávit čas s multinickem.

  Daj mi webové stránky, kde budem čerpať energiu, aby som sa nenudil. Niečo, kde to žije.

 270. Tonda Vlas

  Těžkým hříchem katolické církve je, že totálně znáboženštěla a to téměř záhy po jejím vzniku, ještě ve staré římské říši.

 271. toli

  A ty znáš nějakou totálně neznáboženštělou církev nebo organizaci starající se o duchovno ? Já žádnou takovou organizaci neznám,ani v křesťanství ani v islámu.
  Když už duchovno tak esoterika nebo budhismus kterého je povícero směrů.Hlavně ne žádného člověka nad sebou.
  Co církvi vytýkám je to že udělali z Krista totálně statického, neživého a neuvěřitelného čuráka .Nedávno jsem četl článek že kdyby se Ježíš nějakým zázračným způsobem dnes vrátil na zem tak by byl velmi udivený jakým způsobem ho vykreslují v kostelech…Článek byl napsán na základě vyjádření archeologů,historiků,znalců starověké židovské kultury a židovských reálií.

 272. Tonda Vlas

  otázka je ta, že termín religio má na dvanáct různých definic. Takže když použiju slovo náboženství, kterým se ten termín do češtiny překládá, tak vůbec nemusím mít na mysli to samé, jako někdo jiný, který to slovo použije.

  Já ho používám ve smyslu teologie Karla Bartha.

 273. Lemmy

  Tonda, preto nepoužívaj slovo náboženstvo pri svetonázore alebo ideológii, v ktorej nie je ústredným bodom boh. Lebo to slovo ná-bože-nstvo v sebe obsahuje práve slovo boh, lebo je to hlavne o bohu.

 274. Lemmy

  Toli: kdyby se Ježíš nějakým zázračným způsobem dnes vrátil na zem tak by byl velmi udivený jakým způsobem ho vykreslují v kostelech…

  Najmä modré oči, svetlé vlasy a nežidovský výraz tváre.

 275. Ateistum

  No a proč když to „toli“ všechno vnímáš tak máš (či měl jsi) problém držet se skutečné hodnoty, Krista, syna Člověka Ježíše, a tohle vše ponechat světu kde to má své místo?

  Jak říká Tonda, náboženství (možná by šlo říci část způsobu života) a víra (v ledasco, i Boha a jeho Krista) nemusí jít zrovna ruku v ruce.

  Podívej třeba na takovou exopolitiku (včera jsem viděl jedno české video). Ti lidé (ne všichni, lež mezi nimi ještě nedošla sjednocení, stále je „vyhovováno“ mnoha rozličným tužbám srdcí) už znají většinu pravdy, prakticky vše co nutně znát potřebují a kam jsou i přes to vše vedeni. A vy ostatní budete pravděpodobně připojeni, lež se začne sjednocovat , což znamená jediné – brzy svět spatří zlého v jeho síle. Vzpomeň na náznaky všech těch bájných kultů (třeba jižní Ameriky), tentokrát do toho upadne celý svět, jednotně. Mnozí mladí v Česku už mají nakročeno i když to nevidíš.

 276. Ateistum

  Ne neznají ještě vše co nutně znát mají. Otázka je zda neslyšeli, nebo nepřijali.

  Znají vše aby věděli na koho se obrátit pro odpovědi, ale oni se obrací špatně, k nepříteli co jim tvrdí, že je přítel (pokud někdo kdy potkal druhou „stranu“, měl by vědět že nepřítel – démoni hraje v roli obou stran, snad později bude s druhou stranou sjednocen Kristus a jeho věrní).

 277. Ateistum

  Deset, kteří mu propůjčí svou moc, již na tom co učinit mají a bude jim umožněno pracují.

  Ekklesian

 278. Tonda Vlas

  To bychom pak ale nemohli použít slovo náboženství například pro buddhismus, alespoń pro původní jeho formu ne, i když některé jeho formy, jako například lamaismus, též nehorázně znáboženštěly.

  Mně nezbyde, než používat slovo, které čeština má.

 279. Tonda Vlas

  Ateistum
  08.12. 2018
  No a proč když to „toli“ všechno vnímáš tak máš (či měl jsi) problém držet se skutečné hodnoty, Krista, syna Člověka Ježíše, a tohle vše ponechat světu kde to má své místo?

  Jak říká Tonda, náboženství (možná by šlo říci část způsobu života) a víra (v ledasco, i Boha a jeho Krista) nemusí jít zrovna ruku v ruce.
  ………………………………………………………………………………………………………………..

  Zmýlil jsem se. Nejsi ten, koho jsem myslel. Ten by toto nikdy nenapsal.

 280. Ateistum

  Nevím o kom jsi přemýšlel, ale já jsem prostě tím kým jsem Ekklesian. Tady mám ban a tak prostě pod nickem „Ateistum“ píši „ateistům“ i všem ostatním.

 281. Ateistum

  Možná jde o bratra a došlo jen k nepochopení. Zrovna tak lze totiž říci, že v co člověk skutečně věří to určitým způsobem vyznává, odpovídá tomu jeho život. I když plno lidí, i díky vlivu zlého, žije v jakémsi nesouladu se sebou samými.

  Já třeba věřím Bohu a následuji Krista. Co je u mne náboženství neřeším, každý komu je dáno mne poznat ať si udělá vlastní názor. Nezabývám se hodnocením ani očekáváním světa ani mrtvých.

 282. Tonda Vlas

  Myslel jsem diduse ze šarlatánky. Teď se tam ale po reorganizaci fóra jako mnoho jiných už neukázal. Píše podobným stylem. Jenže to se dá poznat až po více příspěvcích.

 283. Alibaba

  Mohl by jste mě někdo vysvětlit, o co tady zde píšící nick Ateistum (Ekklesian) snaží?
  Nehrabe mu v bedně? 🙂

 284. Ateistum

  Důležitější než styl je vlastní sdělení. Také se často „přepínám do řeči toho s kým hovořím“.

 285. Ateistum

  Co je to ta šarlatánka? Jaká adresa website?

 286. Ateistum

  A o jaký šlo nick? Klidně doporuč článek.

  No tak asi končí i tento nick. Pokud se sem ten příspěvek nakonec jen prokouše…

 287. Ateistum

  Tak snad jen problém s IP adresou.

 288. Tonda Vlas

  Jedná se o jedno fórum, které se tváří jako medicinské, přitom dva ze tří lékařů – v čele je šéfka a pak dva muži, nejsou vůbec v lékařské komoře, takže v ČR lékařskou praxi oficiálně zatávat nemohou a jako léčebnou metodu uznávají ajurvédu a ten třetí, který v lékařské komoře je, byl propírán v tisku:

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/551550/lekar-sarlatan-jan-sula-predepsal-divce-15-se-zanetem-strev-vitaminy-a-homeopatika-za-tisice.html

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/549530/sarlatan-s-titulem-mudr-lekar-sula-si-uctoval-666-tisic-za-nepovolene-leky.html

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/553081/sarlatan-ian-sulla-58-alias-jan-sula-vedkyni-s-rakovinou-neosulil.html

  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2514004-podvodny-obchod-s-nadeji-lekar-bere-od-nemocnych-statisice-za-udajnou-lecbu

  a mohl bych tu toho napsat mnohem více.

  Naivní lidé nevědí, že to vůbec není medicinské fórum. Link sem nechci dávat, poté co mě blokli jsem se to naučil obcházet přes darknet. Mohli by ale příspěvky, které tam napíšu pod vlastním jménem, permanentně mazat.

 289. toli

  @Lemmy
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus

  A ten náš náboženský pomatenec co tady opruzuje si myslí že následuje Krista,ve skutečnosti následuje jen kecy církve svaté která mu dokonale vymyla mozek a tak mu tam nezbyl žádný rozum. Rozum ta děvka ďáblova jak by řekl Luther,tím vlastně přiznal že křesťané jsou šílení,bez rozumu.

 290. Tonda Vlas

  Jedná se o jedno fórum, které se tváří jako medicinské, přitom dva ze tří lékařů – v čele je šéfka a pak dva muži, nejsou vůbec v lékařské komoře, takže v ČR lékařskou praxi oficiálně zastávat nemohou a jako léčebnou metodu uznávají ajurvédu a ten třetí, který v lékařské komoře je, byl propírán v tisku:

  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2514004-podvodny-obchod-s-nadeji-lekar-bere-od-nemocnych-statisice-za-udajnou-lecbu

  a mohl bych tu toho dát mnohem více.

  Naivní lidé nevědí, že to vůbec není medicinské fórum. Link sem nechci dávat, poté co mě blokli jsem se to naučil obcházet přes darknet. Mohli by ale příspěvky, které tam napíšu pod vlastním jménem, permanentně mazat.

 291. Ateistum

  Nikdy jsem „toli“ nikým, kdo se hlásící k nějaké světské „církevní“ organizaci, vyučen nebyl. Výukou nicméně procházím. Pravdu (určenou mi) jsem nalezl i tam kde jsem to nečekal… A přebral třeba i nějaké pojmy, abysme všichni mluvili jednou řečí; nicméně záměrně zůstávám u „původního“ významu slov a pojmů (je to pro mne kvůli vnitřním hodnotám a nastavení snadné), vy máte v dnešním světě už vše posunuto, relativizováno, zvráceno.

  Ekklesian

 292. Ateistum

  Znám, z diskuse, člověka který Bohu také věří. Svého času se nechal, a snad ještě nechává, spojovat s jednou „církevní“ organizací.
  Některé jejich členy jsem svého času potkal (když oslovovali lidi) a opravdu chápali, podobně jako onen diskutér (pravděpodobně bratr v Kristu), mnohé a správně.

  Za čas jsem je potkal znovu a musel jim vytknout, že vědomě obelhávají lidi, když jim podsouvají představu, že přidají-li se k nim a uvěří jim o Kristovi bude jejich nemocné tělo jistojistě uzdraveno.

  Ukázalo se, že ženy které sloužily na příkaz mužů nemají (přinejmenším pro daný okamžik) mysl Kristovu, ale používají toliko tělesný rozum a znají jen to čemu byly vyučeny. Byl jsem zdvořile přenechán jejich mužskému dozoru a ony pokračovaly ve své práci.
  Dotyčný pochopil, že mu vytýkám, že z klamu a lži nevzejde žádné dobré ovoce, myslím že mi porozuměl plně. A jal se situaci řešit pokusem o výslech do jaké denominace že patřím a kdo je můj představený.
  To je zatím nejlepší světská „církevní“ organizace kterou jsem potkal. Zášť vůči nikomu z nich nemám. Oni poznali pravdu a vnímají svou povinnost i to jaký je čas, nedokázali se však vypořádat se světem a svojí nevírou a ten problém máme mnozí. Nejsme zcela uzdraveni, stále jsme částečnými otroky světa.

  Ekklesian

 293. Ateistum

  A je to přitom pro mnohé tak jednoduché, stačí neumlčet svědomí a řídit se jím, naslouchat jeho obviňování.

 294. Tonda Vlas

  Zjistil jsem, že velká většina evangelikálních církví je mnohem pokrytyctější než říman.

  PS: slovem říman s malým ř v jednotném čísle označuju římsko-katolickou církev.

 295. Ateistum

  Já jsem podobnou notu již opustil. Má smysl zabývat se právě jen tím člověkem, který mi zrovna přišel do cesty, nejlépe ho mám přímo před sebou.

  Světské „církevní“ organizace vnímám často jako vězení držící, velmi sporadicky se v ní vyskytující, děti Boha stranou světa, tak aby nemohli působit ani se správně rozvíjet. Současně tam děti Boha působí jako vábnička pro lidi, kteří spatřují tu výjimečnost a touží být jí nablízku, a nezřídka pak i pro vábení čerstvě probuzených k životu, kteří uvěří (i správně rozpoznají) že našli bratry.
  Mrtví zlému patří, s dětmi Boha bojuje. On ale neví kdo všechno Bohu patří, kdo bude probuzen k životu. Také sám nesmí nikoho zabít, přesvědčit či donutit k tomu jiné však ano, také je tu divá zvěř.

  Ekklesian

 296. Ateistum

  No nevěřím, že z lidí, kteří si uvědomují, že byli probuzeni k životu, existuje jeden jediný který by nevěděl proč v Boha a Bohu věří. U jiných lidí, tedy zejména těch k víře vedenými od dětství a v rámci světské „církevní“ organizace, jsem zatím zdravou víru nenašel a těch je většina; ale za tu dobu co věřím jsem ještě mnoho lidí poznat nestihl.

 297. Lemmy

  Ateistum: existuje jeden jediný který by nevěděl proč v Boha a Bohu věří.

  Áno, veria, ale nepoznajú dôvod, pretože je zvláštne, prečo veria práve tomu židovskému bohu (JHWH). Prečo nie inému? Atosovi. Jupiterovi, Afrodite. Keď je toľko bohov vo svete. Prečo práve nadpráca v podobe viery v JHWH? To sú pre dnešných ľudí až tak atraktívne židovské starožitnosti? Kedysi v Mezopotámii verili v sumerských bohov. Dnes už nikto. O čo sú židovské rozprávky zaujímavejšie než sumerská mytológia?

 298. Lemmy

  Tonda, a u nás zasa sa dáva prednosť pomenovaniu katolík. Tým sa myslí rímskokatolík. Pre gréckokatolíkov stačí: greko. Napríklad, keď nejaký veriaci povie: Ja som greko. A pravoslávni tiež pravoslávni. Evanjelici tiež evanjelici. Len u členov RKC stačí katolík, aj keď existuje Starokatolícka cirkev, o ktorej možno nevedia ani katolíci.

 299. Tonda Vlas

  To je moje specialita.

  Jinak, i když je to off topic. Jeden anonym dnes napsal na šarlatánku tento příspěvek:

  Jako hlavní nick používal A.zazel (král démonů). K tomu desítky dalších nicků. I.gnác, B.ílá velryba, H.ebert, Bela Lugosi, Svatý Jeronýmek a desítky dalších. Když píše, tak používá množné číslo, příklad „je nás mnoho“ (legie) a „my si myslíme“, atd. Z každé té identity píše jako trochu jiná postava. Vzájemně se zdraví, podporuje z různých nicků. Skládá různé esoterické teorie. Dělá to roky, roky a nových nicků a identit ti přibývá, jako by přibývalo démonů, co v něm sídlí.

  A další jeho nick „Nohavica“
  …………………………………………………………………………
  Musel jsem dát do těch jmen tečky, minimálně na jednom z nich je tu blokovací algoritmus.

 300. Tonda Vlas

  Držím se zásady, že je třeba nejdříve hledat přirozené řešení a tak to u multinicka nevidím na posedlost ale spíše na ten ústav.

 301. toli

  @Tonda Vlas
  No vidíš jak jeden schizofrenik co nebere prášky dokáže dělat bordel na vícero stránkách.Na granu má nick nemohoucí.

 302. Ateistum

  Jsi si Lemmy jistý, že ty dokážeš pojmout veškeré informace světa, vzít v úvahu i ty ztracené a to co není známo a rozhodnout se? Já říkám, že konkrétně tobě, nic jiného než víra nezbývá. Ale pro ostatní je situace naprosto stejná, ať jim byla dána moudrost sebevětší.

  Já se na počátku měsíc nepřetržitě, ve dne v noci, zabýval Ježíšem, málem mi praskla hlava a výsledek… Věřil jsem Stvořiteli a podřídil se jeho vůli. Teprve až jsem se pokořil Ježíši (tedy pochopil, komu že vděčím za život, že můj život už mi nepatří) tak jsem začal chápat. V Bibli jsou uvedeny i klíčové verše (většinou odlišně, v přirovnáních, ale důležitá je ta podstata), které mnou rezonovaly v okamžik mého rozhodnutí „Jsem dobrý pastýř, za ovce své svůj život dávám“ a daly mi potřebný klid a důvěru.

  Ekklesian

 303. toli

  Jsem se byl jen tak ze zvědavosti podívat u idiotů, (grano) co nového.Hned z fleku jsem tam našel jednu lež,manipulaci.Prý kumránské svitky obsahují informaci že se Ježíš narodil 25.prosince 🙂 když už tak debílek protěžuje kumránské svitky tak se jaksi zapomněl zmínit že kumránské svitky obsahují informaci že Ježíš byl ženatý s Máří Magdalskou , jenže to se jaksi nehodí církvi do krámu, ta bude raději dělat z Krista statického,neživého a neuvěřitelného blba…

  Cituji:

  Díky dokumentům z Kumrámu bylo možno přesně určit, kdy se Ježíš narodil

  Ferragosto je v Itálii pojem. Už od dob Římanů se slaví Feriae Augusti – prázdniny císaře Augusta, kdy každý, kdo jen může, vyrazí z měst ad aquas – k moři, k řekám a jezerům, do hor. I Vittorio Messori jednou navrhl, aby se vánoce přenesly na 15. srpna, a tím by se lidé zbavili kýčového vánočního osvětlení, předvánočního shonu, nákupní horečky, saní tažených soby, vezoucích Santa Klause, dokonce i psaní obligátních přání a dávání dárků. Vycházel totiž z rozšířeného přesvědčení, že datum Narození Páně 25. prosince bylo stanoveno bez historického podkladu, aby se vytlačil vliv pohanského slavení zimního slunovratu. Nyní se veřejně kaje. Nutí ho k tomu poslední vědecké objevy….

  Díky dokumentům z Kumrámu bylo možno přesně určit, že se Ježíš narodil 25. prosince. Je to mimořádný objev, který nemůže být zpochybňován jako apologetický, protože jej udělal žid, docent Jeruzalémské univerzity Shemarjahu Talmon.

  Narodil-li se Ježíš 25. prosince, pak k panenskému početí došlo devět měsíců předtím. A křesťanské kalendáře slaví 25. března Zvěstování Páně. Ale z Lukášova evangelia víme, že archanděl Gabriel Marii oznámil jako znamení: „I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří a je už v šestém měsíci …“ Starobylé východní církve slaví mezi 23.-25. září početí Jana Křtitele. Pořadí dat, zakládajících se na tradici, jež se nedala ověřit. Tak jsme si mysleli až donedávna.

  Musíme vycházet právě od početí Jana Křtitele. Lukášovo evangelium začíná historií starých manželů Zachariáše a Alžběty, která se už smířila se svou neplodností, jedno z nejhorších neštěstí v Izraeli. Zachariáš byl knězem z Abiášovy kněžské třídy. „A když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem službu,“ zjevil se mu archanděl Gabriel a oznámil mu, že navzdory vysokému věku budou mít s Alžbětou syna: „A dáš mu jméno Jan… Bude veliký před Pánem.“

  Ano, je nám dobře známa ta historie, ale že by onen Lukášův údaj „z Abiášovy kněžské třídy“ mohl být tak rozhodující, to si nemysleli ani velcí exegeté po dlouhá staletí.

  Ve starém Izraeli byli kněží rozděleni do 24 tříd a střídali se podle neměnného pořádku při chrámových obětech dvakrát do roka. Věděli jsme, že Zachariášova kněžská třída, totiž Abiášova, byla osmá. Ale nikdo nevěděl, na kdy připadal její turnus. Až profesorovi Shermajahu Talmonovi se podařilo za pomoci jiných odborníků a zvláště rozborem svitků kumránské knihovny upřesnit chronologické pořadí, v němž se střídalo 24 kněžských tříd při obětech v Jeruzalémském chrámu. Byla tady pravděpodobná tradice východních křesťanů, která klade oznámení Zachariášovi, že se mu narodí syn, mezi 23. a 25. září. Avšak tato pravděpodobnost se přiblížila jistotě, protože další badatelé podníceni objevem profesora Talmona rekonstruovali „přádelnický stroj“ oné tradice a dospěli k závěru, že ta tradice pochází přímo z prvotní židovsko-křesťanské obce v Jeruzalémě. Velmi starobylá a také náramně houževnatá tradice Východních církvi, jak to bylo ostatně potvrzeno už mnoha jiných případech.

  A tedy, co se zdálo jako nějaký zbožný mýtus, nabývá náhle úžasné, nové pravděpodobnosti: řetěz události, který se táhne v rozsahu 15 měsíců. V září anděl Páně, Gabriel, oznámil Zachariášovi narození syna. Evangelista Lukáš upřesňuje: „Když skončily dny jeho služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala“ (Lk 1,21). V březnu po šesti měsících zvěstování Marii a její fiat. Po třech měsících narození Jana; katolická církev je slaví 24. června. Po šesti měsících narození Ježíše. A touto poslední událostí dospíváme do 25. prosince. Ten den tedy nebyl stanoven čirou náhodou.

  A tedy na ferragosto se vánoce nedají přesunout. Vittorio Messori se za svůj unáhlený návrh veřejně omlouval. Ještě bude dlouho trvat, než přiznají svoje omyly horliví „bořitelé mýtů“ a zastánci tzv. vědeckého výkladu bible z okruhu Religionsgeschichte, kteří odkazovali vánoce do říše legend a mýtů. Vědcům jako je profesor Shemarjahu Talmon stačil Lukášův údaj, že Zachariáš byl z Abiášovy kněžské třídy a kumránské papyry, aby potvrdil tradici prvotní jeruzalémské obce i datum Ježíšova narození – 25. prosince.

  A co je Kumrán? V některých jeskyních Kumránu nedaleko Mrtvého moře jeden pastýř v roce 1947 našel celou řadu papyrů, čitelných rukopisných svitků. Do roku 1956 se objevovaly a prodávaly další. Jde o 750 textů v hebrejštině, aramejštině (tak mluvil sám Ježíš) a řečtině. Jdou od 3. století před Kristem až do 1. století po Kristu. Biblista P. Gallagher S.J. na jednom papyru určil text z Markova evangelia, který potvrzuje, že Markovo evangelium bylo napsáno před zničením esénů, židovské sekty, která měla v Kumránu své sídlo, to je do let krátce po Ježíšově smrti v letech 40.- 50. po Kristu. Jedna část papyrů byl až do roku 1991 uchovávána v Izraeli. Zveřejnění všech textů 38 svazků materiálu z Kumránu bylo dokončeno v Oxfordu teprve minulý rok.

 304. Ateistum

  Svitky od mrtvého moře mne zajímaly ještě jako nevěřícího, dnes jsou mi lhostejné. To jen tak na okraj; jistě to neovlivní smýšlení těch ke kterým jsi hovořil.

  Zaujala mne však tvá „slabost“ pro statické, neživé, neuvěřitelné blby a čuráky,… (počítám ještě něco přibude).
  Plánuješ s tím něco dělat? Neubližuje ti to nějak, jak ještě nevnímáme? A pochopitelně nevidíme (takové rohy a kopyto by byly ještě fajn, oproti tomu všemu co mi má fantazie dokáže vykreslit)?

 305. toli

  Zaujala mne však tvá „slabost“ pro statické, neživé, neuvěřitelné blby a čuráky,…

  Neboj,pro tebe slabost opravdu nemám 🙂 i když ten kdo následuje církevní indoktrinaci Kristem zcela jistě odpovídá výše zmíněné definici.

 306. toli

  @Lemmy
  Svitky mi jsou lhostejné,já jen že ten blb si vymýšlí anebo to slyšel někde v kostele případně četl v časopisu Katolík kde píší podobné píčoviny pro debilní ovce.
  Je třeba si uvědomit že v době vzniku kumránských svitků byl Ježíš „noname“ světově totálně neznámy takže koho by zajímalo datum jeho narození ?
  Katolík je známý dezinformacemi,třeba tam bylo psáno že v posvěcené hostii se našla DNA Ježíše.
  No tak to určitě,snad mohla pečení přežít DNA pšenice a s čím by chtěli případnou DNA Ježíše porovnávat ?

 307. toli

  Nebo mi nána z kostela vyprávěla jak kněz nevěřil že v hostii je Ježíš a tak píchnul do hostie nožem.A vystříkla z ní krev…..
  I tací spoluobčané jsou mezi námi 🙂 🙂

 308. Sam

  To byl žert, ne?? Vždyť do hostie se kouše zubama a krev nikdy nevytryskne.

 309. toli

  @Sam
  Ne to nebyl žert,ona to myslela vážně.Prý to církev tyto nadpřirozené události pečlivě eviduje 🙂
  A do hostie nemáš kousat,je to oplatka kterou máš nechat rozpustit na jazyku.

 310. toli

  Je fascinující vidět jak všichni internetoví křesťané byli zpočátku ateisty a pak je pojednou osvítil duch svatý a stali se věřícími 🙂 .
  Pravda bývá poněkud prozaičtější,jejich rodiče s vypatlanými mozky jim rovněž vypatlávali mozek od narození.

 311. Tonda Vlas

  toli
  09.12. 2018
  @Sam
  Ne to nebyl žert,ona to myslela vážně.Prý to církev tyto nadpřirozené události pečlivě eviduje
  A do hostie nemáš kousat,je to oplatka kterou máš nechat rozpustit na jazyku.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  A kde jsi na toto přišel. Nás to učili jinak.

 312. toli

  kde jsi na toto přišel. Nás to učili jinak.

  V kostele,jen kněz který má velkou kněžskou hostii může kousat aby se mu vlezla do pusy 🙂

 313. Tonda Vlas

  Ne, to jsou blbosti, které žel šíří i někteří faráři. Mimoto to bez kousání u dnešních hostií jde špatně. Dříve byly mnohem tenčí a ty se na jazyku lehce rozpustily. Dřív se také vůbec nevyráběly tak velké hostie, jako má ten kněz na fotce nad článkem. Ty se ale pak lámají na kusy. Ta by se mu do jeho chlebárny vůbec nevešla.

 314. toli

  Tak jako tak tato zkušenost je již za mnou a netřeba se k ní vracet a dovolovat nějakému člověku ať mi zasírá mozek zbytečnostmi.

 315. Ateistum

  Vnímal-li by zlý (a vyjádřil to třeba ústy svých ve Vatikánu) území obývané Čechy (jejich vlast) jako zemi lidí bez Boha bylo by to pro ty lidi (snadnou kořist) opravdu zlé.

  Ale on moc dobře vidí vzdor a ví co zatím je. Svatí z vašich řad vás ještě neopustili a moc Boha zde a na vás působí. Jak dlouho? Probuďte se, nebo zemřete! Smrt těla není to nejhorší co vás může potkat.

 316. Tonda Vlas

  Toto vydali v Charlie Hebdo ještě před tím, než byli „proškoleni“, že se stejným způsobem nesmějí vyjadřovat o islámu.

 317. toli

  No já jsem četl ze seriozního tisku že se papež měl vyjádřit o Česku jako o misijním území,tedy že je potřeba sem opět vyslat misionáře,žel tentokráte mají smůlu.Češi jsou historií už dostatečně proškoleni co je organizované náboženství za xindl….

  Stejně je to ale ohromný sešup,v roce 1950 se hlásilo ke křesťanství 8.5 milionu obyvatel a teď pouhý milion a stále jich ubývá.

  A pochopitelně svůj podíl má i rostoucí životní úroveň,Boha netřeba :-),směrem na východ přibývá chudiny i Boha.

 318. toli

  A pochopitelně růst vzdělanosti dělá také svoje

 319. Lemmy

  V USA je veľmi vysoký počet nábožných. Ateista tam má problém byť politikom. Takže nielen smerom na východ, kde sa nám zdá chudoba, ale aj vo vyspelých krajinách, kde sú bohatí, rastie počet nábožných. Ateisti ťahajú za kratší koniec, ak vôbec… lebo je veľmi málo politikov, ktorí sú ateisti. Ako šafranu.

 320. Lemmy

  Kresťanský zločinec s prezývkou Ateistum: Probuďte se, nebo zemřete!

  Nevyhrážaj sa! Na to sú zákony. Aby si to neoľutoval. Nielen aktívny terorizmus je trestný, aj slovný je trestný!!!

 321. Lemmy

  Toli: Ve Vatikánu vnímají naše území jako „Godless“

  Nie vo Vatikáne, takto to vníma len nejaký Bulhar.

 322. toli

  @Lemmy
  Říkal jsem že papež Benedikt prohlásil Česko za misijní území a reakce ? Stěhují se sem kněží z Polska.Je jich tady jak nasráno,ale žádný efekt to nemá.
  Za to Slovensko je „God people“ tak si to tam užijte 🙂

 323. toli

  Amerika je dost specifická,ohromné množství chudáků,velké množství bohatých,všichni mají v hubě Boha,ale vězení jsou plná křesťanů.
  Misionáři mohou být rádi že jsme kulturní národ a nežereme je. Nedávno chtěl jeden americký úchyl dovézt Krista Sentinelcům a už je naražený na kůl pro výstrahu 🙂

 324. Tonda Vlas

  Amíci jsou nehorázně lehkověrní. U nás by nemohl fungovat kočovný kazatel, který o sobě tvrdí, že vskřísil na pět set mrtvých. Tam má ale úspěchy.

 325. Hraničář

  toli
  10.12. 2018
  Za to Slovensko je „God people“ tak si to tam užijte ……………………….

  No, o víkendu jsem byl v Bratislavě. V neděli jsme šli kolem kostela, právě skončila mše, díval jsem se, jak moc je lidí, ale moc nebyo!

 326. Tonda Vlas

  Presburk je moderní kosmopolitní město. To vůbec nemůžeš srovnávat se zbytkem Slovače.

 327. Foxy

  Ateistum: „Probuďte se, nebo zemřete!“
  Blbost, umřít se dá klíďobrďo i ve spánku, a bdělost tě od smrti neuchrání. Neboj, i z tebe jednou bude mrtvola 🙂
  Jenže své vlastní smrtě se nedožiješ, se ztrátou vědomí mizí i vědomí této ztráty, takže jseš stejně odsouzen k životu věčnému – to jsou holt ty paradoxy života!

 328. Ateistum

  Já jsem ale napsal: „Probuďte se, nebo zemřete! Smrt těla není to nejhorší co vás může potkat.“

  To je celý vzkaz, ze kterého mělo být patrné, že tělo není nejdůležitější. Ale jak jsem již psal v minulosti (u jiného článku) je dobře abyste věděli, že vaše lhůta dojít života je omezena i délkou života vašeho těla.

  P.S.

  Člověk je duše, duch, tělo.

  Ekklesian

 329. Foxy

  „Člověk je duše, duch, tělo.“
  Primární je ovšem ona tělesnost. Zbytek (duše, duch, vědomí…) je pouze jejím derivátem.
  Tož tak asi.

Komentáře nejsou povoleny.