CVVM: Většina populace církvím nedůvěřuje; jejich úlohu vidí v poskytování duchovní opory a charitě

Autor | 24.10. 2012

Dva zářijové průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) překvapení nepřinesly. Podle prvního z nich, který zjišťoval důvěru Čechů v některé instituce veřejného života (armáda, rádio, policie, televize, soudy, nezisk. org., tisk, banky, odbory, církve), se církve těší zdaleka nejnižší důvěře z nabízených možností. Celých 71 % dotázaných církvím nevěří. Pravděpodobně vzhledem k problematice církevních restitucí pak důvěra v církve výrazně poklesla oproti březnu 2012 a únoru 2002, kdy církvím nevěřilo 51 % dotázaných. Důvěra v církve ale dlouhodobě klesá i mezi lidmi, kteří se hlásí k nějakému náboženskému vyznání. V únoru 2002 důvěřovalo církvím 63 % respondentů s náboženským vyznáním, v září 2012 už jen 42 % respondentů s náb. vyznáním.

Druhý průzkum zkoumal názory veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku. Respondenti v otázce role církve ve společnosti vyjadřovali svůj názor v těchto oblastech: duchovní opora lidem, péče o staré a nemocné lidi, péče o chudé lidi, dobrá morálka ve společnosti, správná výchova dětí, vzdělávání. Z výsledků plyne, že nejvíc česká veřejnost vidí církve jako poskytovatele duchovních služeb (organizování náboženského života a zprostředkování služeb) – pro zajištění duchovní opory lidem považuje církve za potřebné 67 % dotázaných. Pro 59 % respondentů je církev také potřebná v oblastech péče o staré a nemocné. 49 % lidí pak spatřuje potřebnost církví v péči o chudé. Osobně mě těší, že pro morálku považuje církve za potřebné „jen“ 39 % populace, pro výchovu dětí 27 % a pro vzdělávání 22 %. Ve srovnání s minulostí (od roku 1993) vyplývá, že kromě duchovní opory v ostatních oblastech mínění o potřebnosti církví vytrvale klesá.

Na údaje ohledně církevních restitucí, které tvoří většinovou část druhé zprávy vzhledem k rozsahu výsledků odkazuji laskavého čtenáře přímo na příslušný text.

Zdroje:

96 thoughts on “CVVM: Většina populace církvím nedůvěřuje; jejich úlohu vidí v poskytování duchovní opory a charitě

 1. protestant

  Je to jednoduché. Přece nebudu důvěřovat někomu, komu dlužím…. 🙂

 2. Slávek

  No, ono jim věří dokonce méně lidí než parlamentu a senátu. Jejich důvěra je srovnatelná s tou nejnedůvěryhodnější vládou v historii ČR. Dost chabej výsledek na to, že se jedná o obchodníky s vírou.

 3. protestant

  Přece bys nechtěl, aby ateisti důvěřovali církvím … 🙂

 4. protestant

  ….Jak to dokumentuje graf 5, z dotazova-
  ných výroků největší souhlas vyvolává tvrzení, že církvím se nemá vracet nic nad
  rámec majetku vydaného v minulosti, s nímž se ztotožňují zhruba tři z pěti Če-
  chů (63 %), z toho dva v rovině rozhodně souhlasí (39 %)….

  Moc zajímavé. Češi by zase rádi znárodňovali…

 5. Čestmír Berka

  Češi by znárodňovali? Vždyť to znárodněné je, ne? Proč by nějaký majetek, který byl po staletí získáván od ( téměř) všech obyvatel na českém území nemohl sloužit dále jako majetek všech obyvatel? po revoluci se něco vydalo a bylo řečeno, že víc už církev nechce..a po 23 letech se najednou vynoří v určité politické konstelaci nároky znovu…

 6. protestant

  Ústavní soud a katastr nemovitostí je jiného názoru.
  Kdyby to bylo znárodněné, pak by nebyl dosud církevní majetek blokován zákonem. 🙂

 7. Čestmír Berka

  Protestante, sporná je jen část majetku, kterou církev žádá. Výnosy ze sporného majetku nesloužily jen komunistům, ale byly odvedeny do státního rozpočtu a bylo z nich financováno hospodářství, vypláceny důchody atd. nejen komunistům a nevěřícím, ale i věřícím. Po roce 1948 bylo mnoho komunistů ještě stále příslušníky církve. Církev snad nemá být právnická osoba sama pro sebe, ale pro lidi. Nedá se ohraničit množina věřících, nevěřících, komunistů , ateistů a stát, s kterým ta okradená církev nemá nic společného. Církev a stát se částečně prolínají. To není spor hodné okradené církve a zlého zlodějského státu složeného z komunistů a nevěřících.

 8. protestant

  Církve prostě je právnické osoba.
  A tyto právnické osoby jsou uvedeny v katastru nemovitostí jako vlastníci pozemků, se kterými dosud -23 let po převratu nemohou disponovat.
  To je samozřejmě ostuda státu.

 9. Antitheista

  Jaká církev, myslíte katolickou sektu? Ta nemá právo na žádný majetek, protože ho získala pomocí manipulace a represí ! Vyhrožovala lidem peklem a oni tomu věřili, vybírala desátky a odpustky, to je černý trh, je to protizákonné z dnešního pohledu, takže (jelikož rozhodujeme dneska) bych jim nic nedal ! A taky bych jim típnul prachy na mzdy, ono by se ukázalo, kdo by tam zůstal z přesvědčení 😀 !! Aspoň bych oddělil zrno od plevu (akorád nevim, kdo by byl kdo 😀 ) !! Nu, takže ať si ta firma co prodává něco, co klidně nemusí existovat, klidně zkrchachuje!! Oddělení církve od státu může proběhnout i bez reparací !! A taky zákaz církevního školství, oddělení církve od státu znamená, že fláterníci nebudou zneužívat naše děti pro své cíle

 10. Slávek

  V katastru nemovitostí církve jako majitelé uvedeni nejsou. Tam je uvedený stát. Tvé argumenty jsou protestante na vodě.

  A ano, církev je právnická osoba, kterých se žádné všeobecné restituce netýkaly. Jediné právnické osoby, které by tedy byly nějakým způsobem odškodněni podle tohoto zákona jsou ty, které deklarují víru v nadpřirozené bytosti. Takový zákon je ostudný.

 11. 963214785

  Nemyslím si, že byla nedůvěra vůči církvím způsobena pouze restitucemi.

 12. protestant

  to Slávek:

  …Obecné soudy vyšly z toho, že o tyto pozemky církev přišla na základě rozhodnutí Okresního národního výboru v Novém Bydžově z července 1949, vydaného podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, přijatého 21. března 1948, tedy již po Únoru 1948 v duchu tehdy panující ideologie. Toto odnětí vlastnického práva církvi sice nikdy nebylo zapsáno do katastrálních evidencí a církev byla po celou dobu, a je tomu tak i nyní, v katastru nemovitostí jako vlastník těchto pozemků evidována…

  http://www.concourt.cz/clanek/7120

 13. protestant

  …..Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je zcela v dikci i principu všech dosavadních restitučních zákonů. Jak z hlediska objemu naturálně restituovaného majetku (48 tis. ha zemědělské půdy a 150 tis. ha lesní půdy – údaje PF ČR a Lesů ČR s.p.), tak i z hlediska finanční náhrady (59 mld. Kč) se jedná pouze o zlomek (řádově několik procent) dříve provedených restitucí. Postup při naturální restituci je zcela shodný s postupy uplatněnými ve výše uvedených restitučních krocích. Také v nich např. nebyla nikdy použita výčtová metoda…..

  http://www.outsidermedia.cz/Obavy-o-prolomeni-magickeho-data-25-2-1948-jsou-zcela-neoduvodnene-1.aspx

 14. protestant

  to Slávek:

  …..V roce 1990 vyšel zákon o sokolských restitucích. Bývalí členové Sokola Královské Vinohrady nárokovali u naší TJ Bohemians Praha navrácení areálu v Riegrových sadech. TJ Bohemians, na rozdíl od řady jiných jednot, akceptovala tento požadavek a po nezbytných administrativních úkonech, se sídlo jednoty stěhuje do areálu na Hagiboru……

  http://www.bohemianstj.cz/index.php?show=his

  Tvoje tvrzení, že právnické osoby nerestituovaly je lživé.

 15. Slávek

  Nikde jsem nenapsal, že právnické osoby nerestituovaly. Naopak, byly myslím 3 vlny restitucí právnických osob na základě VÝČTOVÝCH zákonů, kde bylo přesně stanoveno o jaký majetek se jedná a za jakých podmínek. Součástí těchto restitucí byly ale i církve. Nemůžu lživě tvrdit co jsem nikdy nenapsal.

  To co uvádíš výš je konkrétní výjimečný příklad, kde byla církev stále v katastru vedena jako vlastník. Proto s tím majetkem po listopadu nakonec i disponovala a proto se v tomto případě i soudila, když to Lesy zpochybnili. Ten soud se netýkal stejné věci jako současné restituce.

  Prostě klasická mlha. Takže ještě jednou:

  1) V katastru nemovitostí církve jako majitelé uvedeni nejsou. Tam kde byli, tak tam už majetkem běžně disponují nebo se o něj soudí (viz. tvůj odkaz)

  2) Restituce právnických osob (včetně církevních) probíhaly vždy na základě výčtového zákona a většinou jim nebyl vracen všechen majetek ani vyplácena nějaká náhrada za majetek nevrácený. Jsem rád, že zmiňuješ třeba červený kříž, kterému byla vrácena jen zhruba 1/5 majetku. Podrobné info zde: https://www.osacr.cz/2012/08/14/cirkevni-restituce-poslanci-se-v-roce-1992-bali-ze-otviraji-pandorinu-skrinku/

  Nějaká další manipulace?

 16. protestant

  To co jsem uvedl není výjimka, ale ukázkový příklad na jehož základě ústavní soud rozhodl, že církve nemusí čekat na nějaký restituční zákon a mohou se obracet na soudy přímo.
  Je to ukázka ostudného chování státu, kdy majitel zapsaný v katastru nemůže ani po 23 letech od převratu nakládat svobodně se svým majetkem.

 17. protestant

  ….Touto drobnou mikrosondou jsem chtěl názorně předvést, že církevní majetek, pokud se náhodou vyhnul „znárodnění“, není evidován jako primárně státní, církví pouze spravovaný, nýbrž je církevní instituce nepochybným vlastníkem. Tam, kde došlo po únoru 1948 k převodu na jiný subjekt, nelze pozemek prodat ani převést. Upozorňuji, že ne všechny pozemky, které církevní instituce „k rozhodnému datu“ vlastnily, jsou blokovány. Ty nejcennější v intravilánech obcí byly už předtím, než došlo k blokaci podle zákona o půdě, převedeny na města a obce. Jiné byly převedeny bez ohledu na blokaci a původním vlastníkům nebylo ani umožněno tyto převody napadnout soudně. ….

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-a-co-by-ta-cirkev-jeste-chtela-duf-/p_spolecnost.asp?c=A120203_103622_p_spolecnost_wag

 18. protestant

  ….Ústavní soud zkritizoval zákonodárce za to, že dosud nevyřešili církevní restituce. Stát podle soudce zpravodaje Stanislava Balíka slíbil, že navrácení tohoto majetku provede zvláštním zákonem, to se ale dosud nestalo. Zklamal tak oprávněné očekávání církví a vytvořil protiústavní mezeru v zákoně:

  „Ústavnost je tady po dlouhou dobu narušována. Z toho důvodu nám nezbývá než rozhodnout takto.“

  „Ústavní soud ve všech svých dosavadních rozhodnutích opakoval, že církve na vypořádání majetku mají legitimní nárok. To se opírá o blokační paragraf z roku 1991, který církevní majetek chrání před zcizováním, privatizací nebo ‚zašantročením‘ jiným způsobem. Protože se předpokládalo, že bude vypořádán zvláštním restitučním předpisem. Protože se 20 let nic nedělo, poslední dobou dva ze čtyř senátů Ústavního soudu na to reagovaly tak, že začaly v souladu s předchozí judikaturou poskytovat církvím individuální ochranu cestou ústavní stížnosti,“ vysvětluje generální sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek. ….
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/us-kritizuje-stat-za-to-ze-dosud-neprijal-zakon-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi–1105799

 19. Slávek

  Ano protestante, zase plácáš všechno dohromady a kecáš. takže popořadě.

  1) Na soudy se může obrátit kdokoliv kdykoliv. Nemusí čekat na vyjádření ústavního soudu.

  2) Jestliže se nejedná v případě těch lesů o výjimku,ale o běžný jev, dej sem odkazy třeba na další 3 podobné případy, abys své tvrzení doložil. Pokud vím ,jedná se skutečně o případ jediný. Takže … výjimku.

  3) Ano, to že se to za 20 let nevyřešilo je špatně. Stejně tak špatný je ale současný zákon, který dává církví neoprávněnou výhodu před ostatními nenáboženskými institucemi. Neexistuje prostě důvod, proč by se měly převádět takové peníze církvím, kterým žádný majetek zabaven nebyl. neexistuje důvod, proč by církve měly mít výhodnější restituce než třeba tebou zmíněný Červený kříž a pod.

  To že omlouváš jednu špatnost poukazem na jinou je ekvivalentní rčení: „Zloděj křičí chyťte zloděje.“ Tím zlodějem jseš i ty jako člen církve, která dostane od státu peníze na které nemá žádný nárok.

 20. protestant

  Zlodějem je doteď jen a pouze stát.

 21. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 09:30) napsal:
  1) Na soudy se může obrátit kdokoliv kdykoliv. Nemusí čekat na vyjádření ústavního soudu.

  protestant:

  Nemáš zase pravdu:
  …..Ani dnes se jich prý nemůže (podle obecných soudů) domáhat žalobou podle obecných předpisů občanského práva, neboť jde o tzv. církevní majetek, a ten může být podle obecných soudů vydán jen na základě zvláštního zákona, jehož přijetí předpokládá tzv. blokační paragraf (§ 29) zákona o půdě č. 229/1991 Sb., byť dosud žádný takový zákon přijat nebyl. Žalobu novobydžovské farnosti proto zamítly……
  http://www.concourt.cz/clanek/7120

  Proč takhle mlžíš?

 22. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 09:30) napsal:
  …. Ano, to že se to za 20 let nevyřešilo je špatně. Stejně tak špatný je ale současný zákon..

  protestant:
  Žádný SOUČASNÝ ZÁKON ohledně restituce církví neexistuje.

 23. protestant

  …Podle zákona může být církvím vrácen pouze majetek, u kterého církev prokáže, že ho církevní subjekt vlastnil v období 25. 2. 1948 – 1. 1. 1990.
  U každé žádosti o vydání bude pozemkový úřad provádět srovnávací sestavení parcel, to znamená že porovnává údaje z pozemkového katastru, který platil v roce 1948 s údaji z dnešního katastru nemovitostí. Stejné postupy platily i v případě zákona o půdě.

  http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deset-duvodu-proc-prijmout-zakon-o-cirkevnich-restitucich-138332/tmplid-228

 24. Slávek

  1) Ano, obrátili se na soudy a ty žalobu zamítly a potom to nejvyšší instance vrátila. Prostě tak to tu u nás v ČR chodí. Kde je problém? To není jen v otázce církevních restitucí ale víceméně v každé kauze.

  2) Současný zákon existuje, byl odhlasován sněmovnou a vrácen senátem a dnes zase leží ve sněmovně. Není jediný. Nejdou v něm už dělat změny a je to ten zákon o němž se celou dobu bavíme.

  3) Tak existuje podle tebe ten zákon nebo neexistuje? Rozmysli se.

  4) Červená Řečice: tak to je protestante skvělý link. Pěkně je na tom vidět, jak se lidi nechávají manipulovat a jak církve lžou. Naštěstí existuje veřejně přístupný katastr nemovitostí, kde je vidět, že ty pozemky nejsou psané na církve ale na stát. Protestante, ještě víc takových odkazů, kterýma si sereš do úst.

  Tady je přímo parcela toho zámku: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2672182304

  Ale platí to i pro všechny ostatní. Takže protestante, šoupni sem nějaký další gól do vlastní brány. Děkuji.

 25. Slávek

  Jinak už mě to fakt nebaví. pořád se probírat pořád těma stejně lživýma dokumentama a článkama, kterýma to tu církve zaplevelují. Evidentně tu vidíš protestante, že ty zdroje nejsou důvěryhodný a že ti lidé jen papouškují, co někde slyšeli. Proč jim ještě věříš?

 26. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 11:23) napsal:
  1) Ano, obrátili se na soudy a ty žalobu zamítly a potom to nejvyšší instance vrátila. Prostě tak to tu u nás v ČR chodí. Kde je problém?

  protestant:
  Ty nevidíš, kde je problém?
  Jsi majitelem pozemku. Řádně zapsaný majitel v katastru. A přesto s majetkem nemůžeš nic dělat. Soudy tě odmítnou s tím, že se čeká na nějaký zákon.

  Tak kde proboha jsme? Tohle ti přijde normální?

 27. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 11:23) napsal:
  1) Ano, obrátili se na soudy a ty žalobu zamítly a potom to nejvyšší instance vrátila. Prostě tak to tu u nás v ČR chodí. Kde je problém? To není jen v otázce církevních restitucí ale víceméně v každé kauze.

  2) Současný zákon existuje, byl odhlasován sněmovnou a vrácen senátem a dnes zase leží ve sněmovně. Není jediný. Nejdou v něm už dělat změny a je to ten zákon o němž se celou dobu bavíme.

  3) Tak existuje podle tebe ten zákon nebo neexistuje? Rozmysli se.

  4) Červená Řečice: tak to je protestante skvělý link. Pěkně je na tom vidět, jak se lidi nechávají manipulovat a jak církve lžou. Naštěstí existuje veřejně přístupný katastr nemovitostí, kde je vidět, že ty pozemky nejsou psané na církve ale na stát. Protestante, ještě víc takových odkazů, kterýma si sereš do úst.

  Tady je přímo parcela toho zámku: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2672182304

  protestant:
  Jenže my se bavíme o celém rozmezí navrhovaného restitučního zákona, tedy od 25.2.1948 do 1.1.1991.
  Opravdu po celé toto období je zapsán v katastru stát?

  Pokud by tomu tak bylo, proč by byla tato parcela zablokována?

 28. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 11:28) napsal:
  Jinak už mě to fakt nebaví. pořád se probírat pořád těma stejně lživýma dokumentama a článkama, kterýma to tu církve zaplevelují. Evidentně tu vidíš protestante, že ty zdroje nejsou důvěryhodný a že ti lidé jen papouškují, co někde slyšeli. Proč jim ještě věříš?

  protestant:
  Nemám věřit Parlamentu proto, že nechal tyto parcely zablokovat, a nemám věřit Ústavnímu soudu, protože tuto blokaci odmítl zrušit?

 29. Slávek

  Protestante, problém vidím a nelíbí se mi. Soudy nižší instance žalobu zamítly a ústavní soud jim to hodil na hlavu. A ano, v ČR je tento postup zcela normální. Překvapivý by byl spíš jiný výsledek.

  A ne, mě osobně se to nelíbí.

  Na druhou stranu nechápu, proč se pořád otáčíš na tom rozhodnutí ústavního soudu ve věci lesů v Novém Bydžově. jedná se o výjimečný případ, kde byla církev zapsána v katastru nemovitostí a svým majetkem 20 let disponovala, aby to před pár lety zpochybnili Lesy ČR a.s..

  V naprosté většině případů církve jako majitel nemovitostí zapsána není a nemovitosti byly převedeny na stát v rámci zákonů které v té době platily.

 30. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 11:53) napsal:
  V naprosté většině případů církve jako majitel nemovitostí zapsána není a nemovitosti byly převedeny na stát v rámci zákonů které v té době platily.

  protestant:
  ..v rámci zákonů, podle kterých měly církve za tento majetek dostat zaplaceno ale nedostaly. Tedy v rámci zákona to provedeno nebylo. Bylo to tedy protizákonné, či nezákonné.
  A ta nezákonnost se udržuje uměle dodnes.
  Bohužel.

 31. Slávek

  Ne protestante, výslovně jsi zmínil období posledních 23 let:

  Protestant:

  Církve prostě je právnické osoba.A tyto právnické osoby jsou uvedeny v katastru nemovitostí jako vlastníci pozemků, se kterými dosud -23 let po převratu nemohou disponovat. To je samozřejmě ostuda státu.

  https://www.osacr.cz/2012/10/24/cvvm-vetsina-populace-cirkvim-neduveruje-jejich-ulohu-vidi-v-poskytovani-duchovni-opory-a-charite/comment-page-1/#comment-5046

  Tvrzení dokaž, nebo uznej, že jsi neměl pravdu. To že najednou uvádíš jiný časový interval z toho dělá jinou debatu. Je to z tvé strany nefér mlžení a já tuto debatu takto nepovedu. Vše co jsi tu uvedl jsem buď uznal, nebo vyvrátil. Chovej se prosím stejně a ne jak malé dítě.

 32. protestant

  Ne. Nezmínil. Přečti si to ještě jednou a pozorně.

  23 let je tam uvedeno POUZE jako doba neřešení problému.

 33. Slávek

  Protestante, nekecej a dokaž své tvrzení:

  Protestante: To co jsem uvedl není výjimka, ale ukázkový příklad na jehož základě ústavní soud rozhodl, že církve nemusí čekat na nějaký restituční zákon a mohou se obracet na soudy přímo. Je to ukázka ostudného chování státu, kdy majitel zapsaný v katastru nemůže ani po 23 letech od převratu nakládat svobodně se svým majetkem.

  Takže mi prostě ukaž 3 další případy, kdy majitel (církve) zapsaná v katastru nemůže ani po 23 letech od převratu nakládat svobodně se svým majetkem. Dokaž že to není výjimka.

  Do té doby se s tebou nehodlám bavit, protože nejsi schopný podložit svá tvrzení nebo přiznat, že jsi napsal blbost.

 34. Slávek

  Ale OK, jsem ochoten se přes to přenést. Prostě už netvrdíš, že je církev zapsaná v katastru jako majitel těch pozemků, kterých se týká chystaný zákon a tedy souhlasíš s tím, že ten Nový Bydžov je výjimka? OK? Můžeme se posunout dál?

  Tvrdíš jen, že byla zapsaná někdy od 1948 do 1990. S tím můžu souhlasit.

 35. protestant

  Slávek (26.10. 2012 | 12:50) napsal:
  Tvrdíš jen, že byla zapsaná někdy od 1948 do 1990. S tím můžu souhlasit.

  protestant:
  No konečně.

 36. Slávek

  Tak a co teď s tím. Církev byla zapsaná jako majitel. Majetek jí byl odebrán na základě zákona a druhá strana ten zákon pravděpodobně v některých případech nenaplnila. Máme kvůli tomu přijímat nějaký nový zákon? Není lepší cestou se normálně obrátit na soud?

  Ale OK, zjednodušme to a přijměme zákon, ať to církvím trochu ulehčíme a některý majetek o který požádají a ku kterého prokážou, že jej vlastnily a nebyla jim za něj vyplacena odměna, tak ten jim vraťme.

  Vůbec ale nechápu, jak s tím souvisí ten zákon, který teď leží ve sněmovně. Nechápu jak s tím souvisí ty výplaty církvím, který žádný majetek neměly? Ten zákon je prostě paskvil a zlodějina na opačnou stranu.

 37. protestant

  Ten zákon s tím souvisí tak, že do nálezu ÚS se všechny soudy vymlouvaly na to, že přijde zákon … a on stále nepřichází….

  A to jak si mezi sebou pak ten majetek církve přerozdělí – to je jen jejich věc. Do toho státu nic není.

 38. protestant

  Já už dávno přece psal, že by to měly řešit soudy. A jelikož je to spor mezi církvemi a státem, tak by bylo nejlepší, kdyby ty soudy byly na ČR nezávislé – tedy mezinárodní.

 39. protestant

  Rozdíl mezi řešením zákonem a pomocí soudů je hlavně tan, že zákonem měl být vracen pouze majetek nyní držený státem.
  Při soudním řešení toto omezení platit nebude.

 40. Antitheista

  O čem se to vůbec bavíte? Proč se bavíte jak právníci? Tohle je věc principu a morálky!! Církev – získala svůj majetek nezákonně (z dnešního pohledu)!! Stejně tak KSČ získala její majetek nezákonně (z dnešního pohledu – tehdy si to zákonem ošetřili, to samé lze říct o církvi ve středověku)!! A vůbec – jaká církev, myslíte katolickou sektu? Ta nemá právo na žádný majetek, protože ho získala pomocí manipulace a represí ! Vyhrožovala lidem peklem a oni tomu věřili, vybírala desátky a odpustky, to je černý trh, je to protizákonné z dnešního pohledu, takže (jelikož rozhodujeme dneska) bych jim nic nedal ! A taky bych jim típnul prachy na mzdy, ono by se ukázalo, kdo by tam zůstal z přesvědčení !! Aspoň bych oddělil zrno od plevu (akorád nevim, kdo by byl kdo ) !! Nu, takže ať si ta firma co prodává něco, co klidně nemusí existovat, klidně zkrchachuje!! Oddělení církve od státu může proběhnout i bez reparací !! A taky zákaz církevního školství, oddělení církve od státu znamená, že fláterníci nebudou zneužívat naše děti pro své cíle! Copak můžeme něco „vracet“ nebezpečnejm sektám? Copak je normální abysme něco vraceli KSČ, ta taky vlastnila celou zemi jednu dobu (a zákonně – podle své zákonnosti)!! To samé je s církví!! Proč něco vracet extrémistům? Proč něco vracet tmářům a klerofašistům nebo na druhé straně komunistům? Vracejme jednotlivým rodinám, toť vše…

 41. protestant

  Zloděj nemá právo se rozhodovat co a komu vracet a co nevracet. Zloděj musí vrátit vše.

 42. Antitheista

  Tak ať katolická církev se všeho vzdá 😀 – manipulace a z dnešního pohledu nezákonné jednání (represe, desátky, odpustky, klamavá reklama, výhružky, psychický teror peklem, inkvizice,…) – to i KSČ by teda nebyl zloděj, ale zákonný vlastník církevního majetku… 😀

 43. Antitheista

  TAK JAK KSČ ZÍSKALA CÍRKEVNÍ MAJETEK, TAK CÍRKEV ZÍSKALA MAJETEK SVŮJ !!!!!!!!! – AŤ TEDY ZKROUHONOU OBĚ TYTO ORGANIZACE ZLA A NENÁVISTI (KTERÉ MAJÍ „KRÁSNÉ A VZNEŠENÉ“ IDEÁLY, ALE VŽDY JEN ZNÁSILŇUJÍ LIDSKOU PŘIROZENOST)

 44. protestant

  Ústavní soud rozhodl, že církve mají na majetek právo. Váš názor mne zase až tak nezajímá.

 45. Antitheista

  A za komunistů zase ústavní soud rozhodl jinak… to ještě nemá nic společného s pravdou (to byste mohl vědět, jako náboženský fanatik 😀 )

 46. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 14:15) napsal:
  Tak ať katolická církev se všeho vzdá – manipulace a z dnešního pohledu nezákonné jednání (represe, desátky, odpustky, klamavá reklama, výhružky, psychický teror peklem, inkvizice,…

  protestant:
  Tohle uplatněte buď u soudu nebo někde v psychiatrické léčebně.. 🙂

 47. Antitheista

  NO, o minulosti katolické církve (i o té nedávné, za Hitlera), se toho ví dost hodně na to, aby se jim nic nevracelo! Nebo rovnou vraťme zpět vše i komunistům – ti to získávali podobně

 48. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 14:20) napsal:
  A za komunistů zase ústavní soud rozhodl jinak… to ještě nemá nic společného s pravdou (to byste mohl vědět, jako náboženský fanatik )

  protestant:
  Za komunistů žádný ústavní soud NEEXISTOVAL, vy chytráku.

 49. Antitheista

  No, o minulosti katolické církve se toho ví hodně (i o té nedávné, za Hitlera a Mussoliniho), takže to bychom rovnou mohli vrátit zpět i majetek komunistům, oni vlastnili veškerý majetek stejným právem, jako církve (právem vychcanějšího)

 50. Antitheista

  Ne? “ V České socialistické republice a v Slovenské socialistické republice působí ústavní soudy republik. Jejich působnost a zásady organizace stanoví ústavní zákony národních rad.“

 51. protestant

  Co to zde plácáte?

  ….Ústavy z roku 1948 a 1960 již s ústavním soudem, z důvodů celkem pochopitelných, nepočítaly. K poněkud zvláštní situaci došlo po federalizaci státu v roce 1968, neboť ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci [PDF, 69,08 kB], předpokládal nejen zřízení ústavního soudu federace, ale i ústavních soudů obou národních republik. Žádný z těchto soudů nikdy zřízen nebyl, zajímavé však je, že fakticky nenaplněná ústavní úprava zůstala v platnosti dalších více než dvacet let.

  Reálně fungující Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky byl zřízen až po pádu komunistického režimu na základě federálního ústavního zákona č. 91/1991 Sb. [PDF, 101,73 kB] z února 1991…..

  http://www.concourt.cz/clanek/historie

 52. Antitheista

  ¨Wikipedia ústavní soud: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky „V České socialistické republice a v Slovenské socialistické republice působí ústavní soudy republik. Jejich působnost a zásady organizace stanoví ústavní zákony národních rad.“
  A teď vy: No, o minulosti katolické církve se toho ví hodně (i o té nedávné, za Hitlera a Mussoliniho), takže to bychom rovnou mohli vrátit zpět i majetek komunistům, oni vlastnili veškerý majetek stejným právem, jako církve (právem vychcanějšího)… Mají tedy právo komunisté na svůj matejek? Pak mají i katolíci ! Ale nevim, jak si to mezi sebou budou dělit 😀

 53. Antitheista

  Ne ne, vy musíte číst i dále: A teď vy: No, o minulosti katolické církve se toho ví hodně (i o té nedávné, za Hitlera a Mussoliniho), takže to bychom rovnou mohli vrátit zpět i majetek komunistům, oni vlastnili veškerý majetek stejným právem, jako církve (právem vychcanějšího)… Mají tedy právo komunisté na svůj matejek? Pak mají i katolíci ! Ale nevim, jak si to mezi sebou budou dělit 😀

 54. Antitheista

  Pouze formální je pro mě i rozhodnutí onoho ústavního soudu, že církve mají nárok na majetek, k naplnění nedojde 😀

 55. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 14:44) napsal:
  ….takže to bychom rovnou mohli vrátit zpět i majetek komunistům, oni vlastnili veškerý majetek stejným právem, jako církve….

  protestant:
  O jakém majetku píšete?

 56. Antitheista

  O těch zabavených vilách, podnicích, o pozemcích, to všechno vlastnili !! Vlastně celý stát jim patřil, měl by se jim vrátit ne??

 57. Antitheista

  Oni ho nabyli stejnym způsobem jako vy katolíci – výhružkami, represí, úplatky…

 58. protestant

  Prostě tím uváděním ústavního soudu za komunistů jste nepsal kapitální blbost. Smiřte se s tím.
  A jestli jsou vaše znalosti v ostatních oborech podobné, tak raději diskuzi ukončeme….

 59. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 14:56) napsal:
  Oni ho nabyli stejnym způsobem jako vy katolíci – výhružkami, represí, úplatky…

  protestant:
  Vás už asi opustily všechny duševní síly. Ono to bude tím pátkem, po obědě….

  Já nejsem římský katolík… 🙂 🙂 🙂

 60. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 14:55) napsal:
  O těch zabavených vilách, podnicích, o pozemcích, to všechno vlastnili !! Vlastně celý stát jim patřil, měl by se jim vrátit ne??

  protestant:

  Ukažte mi nějaký list vlastníka, kde by majitelem byli komunisté…

 61. Antitheista

  Všechny vily na praze 1 byli obsazeny nomenklaturou !! Praisova vila například!! Vraťte to bolševikům :D!! A ještě ste mi neodpověděl na otázku, proč to vracet jedněm co to nakradli (katolíkům) a né druhým (komunistům)!!??? Obě organizace používali ve své době represe (inkvizice, mučení, …), strašení (peklo, kádrový posudek,…), manipulaci,…

 62. Antitheista

  Pak tu máme tu spolupráci s Frankem a Hitlerem a Mussolinim (podpora klerofašistů na Slovensku, Hlinka, Tiso) !! Ustašovci v Chorvatsku,…

 63. protestant

  Zažil jsem před rokem 1989 obě organizace, ale rovnítko mezi ně položit nemohu. ŘKC mne k ničemu nenutila.

 64. Antitheista

  Jo a taky ste mi neodpověděl na to, že ústavní soud tedy byl, byť jen formálně… takže…

 65. Antitheista

  Asi proto, že měl hlavní zločiny již za sebou, teď vám taky KSČM nic nedělá, ale kvůli její minulosti do ní taky nevstoupím, stejně tak do ŘKC 😀

 66. protestant

  To už jste před rokem 1948 a před ten se naše soudy odmítají pouštět.

 67. Antitheista

  Už kvůli Horákový a Gordanu Brunovi bych tam nešel !! Ani do jedný organizace 😀 , a to nemluvim o chování katolíků za Hitlera a v chorvatsku či za Franka ve španělsku a o těch kondomech dnes v Africe a o homofobii

 68. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 15:06) napsal:
  Už kvůli Horákový a Gordanu Brunovi bych tam nešel !! Ani do jedný organizace , a to nemluvim o chování katolíků za Hitlera a v chorvatsku či za Franka ve španělsku a o těch kondomech dnes v Africe a o homofobii

  protestant:

  Horáková byla členkou naší církve – ČCE.

 69. protestant

  Antitheista (26.10. 2012 | 15:07) napsal:
  A proč dělat čáru zrovna tam?? Já vidim nespravedlnosti i o rok dřív

  protestant:
  Já bych šel do roku 1619…. 🙂

 70. Antitheista

  Hlavně ste mi furt neodpověděl, proč je v přírodě tolik bolesti a utrpení (nervová soustava,…), když zvířata nemaj svobodnou vůli, ale se mohli bránit pokušení ? Oni se nějak musí živit!! Narostli jim kvůli tomu i zuby :D!! A proč tolik uterpení i bez člověk a dávno před jeho vznikem?? To bude asi milosrdný bůh??? A sopky a nemoci?? To nestačí jen ta krutost, co si způsobujem sami?? Nebo nestačí smrt?? To musí být ještě celá příroda sebepožírající se bestie?? 😀 – opravdu se divím, jak můžete vyvozovat nějakýho ježíška – jestli je bůh (a já sem přesvědčný že neni), pak je to sadistický voyjer 😀

 71. Antitheista

  Já neřekl, že souhlasím se její vírou, ale že nesouhlasím s její popravou :D, odpovídejte hlavně na mé otázky z předešlého příspěvku, děkuji 😀

 72. Antitheista

  Tak mě to přepište, já to asi přehlédl!! 😀 – přišel ježíš a příroda se požírá jak kdyby nepřišel 😀 – ta krutost nezaviněný člověkem tu pořád je!! kde se vzala?? Ze svobody ne!! Takže od stvořitele?? 😀 od milosrdného!! A pokračuje to i po ježíškově příchodu?? 😀

 73. Antitheista

  Člověk nemůže za to, že se tu odjakživa požíraj zvířata a trpěj bolestí!! A sopky taky vybuchovaly i bez existence hříšníků :D!! A bez svobodné vůli se instinktivně zvířata dále požírají – před člověkem i dnes, 2000let po Ježíškovi 😀 😀 😀 – bůh je milosrdný

 74. Slávek

  protestante, souhlasíme v tom, ať se církve klidně soudí. Ústavní soud rozhodl, jak jsi odkazoval v jediném, poměrně výjimečném případu.

  Jak se církve rozdělí je jejich věc. Peníze jim ale podle zákona má posílat stát a to už jen jejich věc není. Stát má dělat to, co podle zákon musí. Jestli se chce o něco katolická církev podělit, ať tak činí ze svého a ať se dělí o to, čím disponuje.

  Jediný spor, který tedy máme je o podobu toho zákona. Ty souhlasíš se současnou verzí, my ne.

 75. protestant

  To Slávek:

  Ano. To je jediný a nepodstatný rozdíl. Nepodstatný proto, že je to pouze návrh zákona a zákonem nikdy nebude. 🙂

 76. TvojOponent

  Antitheista. Každý má právo dožadovať sa ukradnutého majetku.
  Byť Vami, neotváral by som druhú svetovú vojnu. To je totiž obdobie, kde ateisti Vám podobní musia hanbou klopiť zrak.
  Tiso bol Vatikánom kritizovaný a ustašovci rovnako.

 77. Antitheista

  Že ho nevyhodili z církve, že?? 😀 A ustašovic byli katolíky ne jen podporovaní, to byli přímo katolíci !! Ukradný majetek je hlavně majetek církve – to církev si ho nakradla a vynutila na lidech … otrokáři sou to a nic jinýho!! Válku začali pobožný fašisti (ať už věřili na Ježíška, nebo na prozřetelnost), komančové sou vám podobný, byť tvrdí opak…

 78. Antitheista

  To je zajímavé – že ho nevyhodili z církve, že?? 😀 A ustašovci byli katolíky ne jen podporovaní, to byli přímo katolíci !! Ukradný majetek je hlavně majetek církve – to církev si ho nakradla a vynutila na lidech … otrokáři sou to a nic jinýho!! Válku začali pobožný fašisti (ať už věřili na Ježíška, nebo na prozřetelnost), komančové sou vám podobný, byť tvrdí opak…

 79. Slávek

  Uff, TvojOponente. Vatikán v dnešní podobě založil Musollini. Hitler katolík mixnutý germánskou mytologií. Tiso, Hlinka a klerofašisté. Katolický Franco ve Španělsku. Slazar, Ustašovci …

  Hmm, ateista kam se podíváš…

 80. protestant

  Antitheista (27.10. 2012 | 19:11) napsal:
  Že ho nevyhodili z církve, že??

  protestant:
  Vyhodit z církve?
  Kdo může vyhodit z církve? Kristus?

 81. Antitheista

  No z úřadu ho odvolat mohli 😀 – kdyby řekl, že je ateista, tak ho odvolají, ale za fašismus ne že ? 😀

 82. Petr Tomek

  Svůj postoj k církevním restitucím jsem už napsal kdysi. Pro mě není problém, že ŘKC majetek měla (i když ne ten, který by chtěla), pro mě je problém její působení v demokratické společnosti, které je značně morbidní. Z tohoto pohledu bych byl pro zabavení jejího majetku vždy.
  Jenže tady se scvrkla celá důvěra k církvím na otázku financí pro katolické kněžstvo (a protestant si v ní vede jako kovaný katolík). Z těch peněz ostatně normální lidé neviděli nic za socialismu a normální katolíci z nich nic taky neuvidí, jen prostě zase někde zmizí.
  To ale přece není jediný důvod k nedůvěře!
  Můžeme se bavit o pedofilních aférách, nacistech, katolické kontrole učebnic sexuální výchovy, boj s potraty (VORP, Institut svatého Vojtěcha, Semín), výpadům proti Prague Pride, omlouvání a podpoře agresivních islamistických skupin a o stovkách dementních prohlášení různých církevních představitelů (nejen ŘKC).
  Nezapomínejme ani na patriarchu Kirilla a aféru Pussy Riot, na Pata Robertsona, který vážně prohlásil, že příčinou zemětřesení na Haiti je smlouva s ďáblem, na kauzu Roberta Bezáka, na okupování státoprávních médií…samozřejmě že to lidem leze na nervy.
  A že je štvou ty peníze? Koho by to neštvalo, když nejvyšší představitel největší místní církve zároveň plnou hubou řeční o konci konzumu, používá ekonomistickou rétoriku a přitom připravuje podvod za mnoho desítek miliard. Vždyť nejde jen o to kolik to je, ale že je to sprosté! Vybavuji si takové celkem výstižné lidové rčení:
  „Když už žereš z cizího talíře, neměl bys při tom alespoň mlaskat!“

 83. protestant

  Petr Tomek (28.10. 2012 | 00:43) napsal:
  Jenže tady se scvrkla celá důvěra k církvím na otázku financí pro katolické kněžstvo…..

  protestant:
  Tohle je právě ten základní nesmysl.

  Tak jako majetek ČR nepatří politické reprezentaci, tak majetek řkc nepatří kněžstvu.

 84. Antitheista

  Antitheista (27.10. 2012 | 21:29) napsal:

  No z úřadu ho odvolat mohli – kdyby řekl, že je ateista, tak ho odvolají, ale za fašismus ne že ?

  Kde je odpověď??
  Ale ano – dříve majetek patřil politické reprezentaci (komunistům)!! A Politbyro vše ovládalo, jako dnes Vatikán a jeho nejvyšší orgány!! Neni mezi tím rozdíl – majetek by patřil Vatikánu a jeho orgánům, kteří sou složení z jednotlivých lidí…

 85. protestant

  6. mýtus: Navrácený církevní majetek bude z velké části patřit Vatikánu.

  Oprávněnými osobami pro navrácení majetku budou farnosti, řády, kongregace, diecéze a další instituce registrované v České republice. Tyto právnické osoby budou mít plné dispoziční právo k majetku. Rozhodování o použití výnosů z majetku bude zcela v jejich kompetenci. Schválení Vatikánu podléhá pouze zcizení (prodej) majetku římskokatolické církve, jehož cena převyšuje 1,5 milionu eur. Jedná se o kontrolní mechanismus římskokatolické církve, který má zabránit defraudaci velkých rozměrů. Z tržby za prodaný církevní majetek stejně jako z jeho výnosů se Vatikánu nic neodvádí.
  http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php/blog/show/2882012-Crkve-a-stt-desatero-mt-a-fakta.html

 86. Antitheista

  Antitheista (28.10. 2012 | 11:21) napsal:

  Zde dotaz na toho Hlinku a Tisu, na klerofašisty: No z úřadu ho odvolat mohli – kdyby řekl, že je ateista, tak ho odvolají, ale za fašismus ne že ?

  Kde je odpověď?? 😀

  Ale ano – dříve majetek patřil politické reprezentaci (komunistům)!! A Politbyro vše ovládalo, jako dnes Vatikán a jeho nejvyšší orgány, které dosazují své lidi do našich kongregací a řádů (schvalují je)!! Neni mezi tím rozdíl – majetek by patřil Vatikánu a jeho orgánům, kteří sou složení z jednotlivých lidí…
  Za právnickými osobami jsou vždy vedoucí fyzické osoby, které s majetkem nakládají 😀

 87. Petr Tomek

  Antitheista. Každý má právo dožadovať sa ukradnutého majetku.
  Byť Vami, neotváral by som druhú svetovú vojnu. To je totiž obdobie, kde ateisti Vám podobní musia hanbou klopiť zrak.
  Tiso bol Vatikánom kritizovaný a ustašovci rovnako.

  Petr Tomek:
  Víte on je trochu rozdíl občas o někom něco říci a něco udělat. Dal jsem si před časem ty věci na dvě hromádky a nevychází mi z toho nijak hezky:
  http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2012/09/jednoducha-fakta-o-vatikanu.html

Komentáře nejsou povoleny.