Karol Hrádela: Proč mají být náboženské organizace preferované před organizacemi světskými?

Autor | 23.11. 2012

Karol Hrádela, který se jako právník dlouhodobě věnuje tématu církevních restitucí v Britských listech analyzoval některé dopady schváleného zákona a podrobně se podíval na  protizákonný postup při jeho schvalování.

Ustanovení § 2 vydává zestátněný majetek humanitárních organizací založených pro podporu církví a náboženských společností, zatímco majetek jiných humanitárních organizací sloužící stejným humanitárním cílům se nevydával. Cožpak církevní organizace jsou lepší než jiné organizace vykonávající stejnou činnost? Cožpak neplatí Listina? Proč mají být náboženské organizace preferované před organizacemi světskými a to nejen nyní, ale vytvořením ekonomických předpokladů tímto zákonem i v budoucnosti?

Dalším problémem je způsob schválení zákona Poslaneckou sněmovnou:

Po vrácení zákona senátem se o návrhu zákona nehlasovalo na nejbližší schůzi sněmovny, jak stanoví jednací řád v § 97 odst. 3): „Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej na nejbližší schůzi, nejdříve však za 10 dnů od doručení usnesení poslancům předloží Sněmovně, aby o něm hlasovala znovu. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech poslanců.“

Ve skutečnosti se návrh schvaloval až na třetí schůzi Poslanecké sněmovny od jeho zamítnutí Senátem. Čekalo se na vhodné složení Poslanecké sněmovny.

Více v článku: Zákon o majetkovém vyrovnání – cesta k novému charakteru českého státu

100 thoughts on “Karol Hrádela: Proč mají být náboženské organizace preferované před organizacemi světskými?

 1. Josef

  “Vystihne to charakteristiku církve a jejích stoupenců?”
  – Pokud vezmeme v úvahu, že zprávy tohoto typu se objevují co týden nebo i častěji, pak ano – vystihují charakteristiku církve.
  – Vezmeme-li pak v úvahu celou historii církve, pak ano – vystihují.
  – Vezmeme-li v úvahu řeči zástupců církve, pak nevystihují.

 2. Petr TomekPetr Tomek

  Zrovna loupící kněz je tak maximálně ukázka toho, že katolicismus nevytváří automaticky nějaké morální kvality, jinak bych to ale za jednání církve nepovažoval. Pro ni bývají typičtější “zločiny bílých límečků” – praní špinavých peněz, vydírání, defraudace…
  Když někoho mučí, vězní nebo zabijí v civilizovaném světě (ne ve Rwandě), tak to udělají přes státní aparát, nebo prostřednictvím prostých věřících. Právo na svobodu slova vám vezmou se složitým odůvodněnním, že jde ve skutečnosti o svobodu náboženství a peníze ze státního rozpočtu pumpují jako klasická lobbystická skupina.
  Jen v třetím světě dnes církve vraždí přímo a sami misionáři vedou obchod s “bílým masem.”
  Trochu se z toho vymykají ta znásilnění dětí ve vyspělých zemích, ale tam je to něco trochu jiného. To si dovolují, protože mají pocit, že mohu, ba dokonce jsou přesvědčeni, že na to mají nějakým způsobem právo, protože nejsou běžnými lidmi. Je to něco jako když některé filmové hvězdy kradou v obchodech.

 3. protestant

  to xorron:

  Každá osoba je vnitřně soudržná. Když politik změní manželku není možné od něj očekávat, že nezmění jeho politické názory. Když se někdo v soukromí chová jako lump, není možné od něj očekávat, že se bude chovat ve veřejném životě poctivě.
  Když někdo v jedné kauze klidně obhajuje korupčníky slovy, že kapříci jsou přece ryby, nelze od něj očekávat, že v jiné kauze bude mluvit pravdu.

 4. protestant

  Petr Tomek (25.11. 2012 | 09:52) napsal:
  Zrovna loupící kněz je tak maximálně ukázka toho, že katolicismus nevytváří automaticky nějaké morální kvality….

  protestant:
  Přesně tak. Nic není automatické. Vždy je zde svoboda dělat dobré i zlé. Církve nejsou totalita, kde se člověk MUSÍ změnit.

 5. Josef

  “…jsou přesvědčeni, že na to mají nějakým způsobem právo, protože nejsou běžnými lidmi.”
  Ano, to je patrné z bezmála každého rozhovoru nebo projevu, kterým se kdejaký představitel křesťanství veřejně prezentuje.
  Je otázkou, zda společnost má povinnost takové domnělé nadlidi tolerovat, zda si od nich musí nechat vše líbit, zda je má nechat jednat tak, jak jednají.

 6. Petr TomekPetr Tomek

  Jen abychom se neutápěli v tom globálnu – církve (zvláště jedna) mají u nás naprosto nepřiměřený prostor v médiích a jakési neoficiální “právo” na granty. Jen zkuste dát žádost o grant jako občanské sdružení a jako církev- to je nebetyčný rozdíl!

 7. Petr TomekPetr Tomek

  Jo a také mají výjimku ze shromažďovacího zákona – nevztahuje se na ně povinnost ohlašování akcí.

 8. Josef

  Vždycky je někdo konkrétní, kdo jim granty přidělí, vždy je někdo konkrétní, kdo jim přidělí neúměrný prostor v ČT, vždy je někdo, kdo je volá na rozhovory a dělá jejich zrůdnostem zdarma reklamu.

 9. Josef

  Pr: “Církve nejsou totalita, kde se člověk MUSÍ změnit.”

  Aby nedošlo k omylu: v totalitě se lidé nemění. Jen se musejí tvářit “jakože” jsou změnění.
  V církví se tak tvářejí jakbysmet.

 10. protestant

  Podíl náboženských pořadů ve veřejnoprávních mediích není dán jednotlivými lidmi, ale předpisem. Teto podíl rady ČT a ČRO sledují.
  Je to stejně přísně sledované, jako podíl reklam.

 11. protestant

  Josef (25.11. 2012 | 11:17) napsal:
  Aby nedošlo k omylu: v totalitě se lidé nemění. Jen se musejí tvářit „jakože“ jsou změnění.

  protestant:
  Současná česká společnost je bohužel důkazem toho, že nemáte pravdu. 🙁

 12. Josef

  Současná česká společnost nežije v totalitě ale v demokracii.

 13. protestant

  to Josef:

  …ale projevují se v ní ty změny, která nastaly za bolševika.
  Stejně tak se projevují na území bývalé NDR.
  Prostě lidé se změnili, a ne jak vy píšete že se jen tvářili….

 14. Josef

  Omyl. Že se projevují změny, je zákonitá věc, která nijak neodkazuje, že se za totality “člověk MUSÍ změnit”. Naprostá většina lidí se nezměnila.

  Fakt, že v posledních volbách lidé více volili komunisty, souvisí se současností a nikoliv s minulostí, čehož důkazem je i to, že jde o změnu oproti posledním 22 letům . Mimo jiné tosouvisí i se zradou národa lživě nazývanou církevní restituce, tedy s projevy totalitních vlivů církví.

 15. Petr TomekPetr Tomek

  No mislím, že tu máme honě viditelný náběh na klasickou konzervativní totalitu. To s těmi pravidly na vysílání se ovšem nevztahuje na zpravodajské pořady a výběr běžných filmů (ČRo je samostatné téma).

 16. Josef

  Pokud jde o vysílání, jako bývalý rozhlasák mám za to, že nemusí jít o apriori ideologické motivy.
  Média vědí, že náboženské pořady prakticky nikdo nesleduje, i pro ně je to nutné zlo, a proto je řeší pro ně nejsnadnější a nejlevnější cestou: přebíráním toho, co náboženské skupiny samy nabízejí.
  Takřka nikdo kromě církví nevyvíjejí podobnou veřejnou aktivitu, proto je všude plno křesťanství a především katolictví, které jako totalitně vedená společnost vyvíjí neustálé snahy o manipulování veřejnosti a získávání vlivu.

 17. Antitheista

  Protestante, co má změna manželky společného s charakterem a změnou politických názorů ????? 😀

 18. protestant

  …..Zmíním dva jevy, které jsou dobře známé, ale v nichž se mnozí relevantní lidé stále fatálně mýlí.

  První je otázka věrohodnosti v osobním a politickém životě. Češi většinově podlehli dojmu, že mezi těmito dvěma oblastmi není spojitost. Tj. že politik se může chovat jako sobec v soukromém životě, ale bude přesto dobrým politikem. Domníváme se, že může recyklovat svou manželku, ale nebude recyklovat své politické přesvědčení a zásady.

  Je to primitivní a fatální omyl. Člověk je totiž z jednoho kusu – tedy přinejmenším člověk, jemuž můžeme svěřit svou důvěru. Chová-li se někdo bezzásadově v jedné oblasti, bude se chovat bezzásadově i v jiné. Můžeme se posmívat Američanům, že si všímají osobního života kandidátů na politické funkce. Jistě, i americká demokracie je v mnohém pokleslá, ale právě v tomto bodě to nejsou Američané, kdo je mimo mísu. To my bláhově očekáváme něco pozitivního od politiků, kteří blatantně nedodržují dané slovo a kteří dokáží zradit své nejbližší…..
  http://dan.drapal.org/index.php?id=354

 19. Josef

  Prot: Vaše vývody jsou mylné a nesmyslné.
  “..v nichž se mnozí relevantní lidé stále fatálně mýlí.”
  To je evidentní protimluv. Pokud se někdo stále fatálně mýlí, pak není relevantní.
  Pokud se někdo rozvede, pak to nemusí znamenat, že se chová jako sobec, a už vůbec ne že je bezzásadovým člověkem.
  Bezzásadový sobcem může klidně být člověk, který se nerozvedl.

 20. protestant

  to Josef:
  Pokud někdo slíbí druhému že jej bude celý život milovat a snášet s ním dobré i zlé a pak se po několika rocích rozvede je bezzásadový.Sliby neplní jen bezzásadoví lidé.

 21. Josef

  Důvody rozvodů bývají různé. Pokud např. jeden partner druhého zradí, a tento se s ním rozvede, pak jde naopak o zásadovost. Ale do to vztahů druhých vy nikdy do detalu nevidíte. Vynášet takové soudy může jen člověk omezený, bez zkušeností.

 22. protestant

  ..ano. To co popisujete je příklad našich politiků. Vždy, kdy se nějaký politik dostane do popředí, tak jej kupodivu jeho partner zradí a on chudák – si musí najít někoho jiného. Je zvláštní, že vždy atraktivnějšího, či výše postaveného.
  Proč si proboha takto sám sobě nalháváte…

 23. Josef

  Já tu žádné soudy o lidech nevynáším a vaše názory na jejich soukromí, z nichž vyvozujete osobnostní charaktristiky, jsou irelevantní, neb o něm nic nevíte. Tím, jak je tu označujete, nalháváte sám sobě a také vytrubujete do celého světa nesmysly a lži o věcech, kterým nerozumíte.

 24. protestant

  To nejsou soudy. To je prostě fakt, že člověk je jen jeden. Není rozdělena člověka soukromého a člověka veřejného.

 25. Josef

  Ale váš názor na něj je jen váš a nemusí být můj.

 26. Jiří

  Já tady vidím nejhorší tu skutečnost, že veřejnosti byla upřena možnost podílet se na rozhodování referendem.

 27. protestant

  A o čem by ta veřejnost měla rozhodovat?

 28. Antitheista

  Teda protestante, ty snad musíš bejt stará Paroubková, to neni možný jinak… 😀

 29. Santiago

  Mozna by bylo smysluplne vsechny pripady takovych zvyhodneni nabozenskych organizaci oproti obdobnym sekularnim nekde peclive dokumentovat (treba nejaka wiki?), zejmena pak ty, ktere jsou explicitne zakotvene v legislative a maji trvaly charakter (narozdil od jednorazove legislativy typu cirkevni restituce).

 30. Petr TomekPetr Tomek

  Jen poznámka k těmhle nápadům. Máte někdo ponětí o tom jak je to s encyklopediemi na bázi Wikipedie jako je třeba RationalWiki?

 31. Slávek ČernýSlávek Post author

  Jak to s nimi je? jednoduše se to nainstaluje a dá se to používat. podobný software, jako třeba wordpress nebo diskuzní fóra.

 32. xorron

  protestant: Každá osoba je vnitřně soudržná. Když politik změní manželku není možné od něj očekávat, že nezmění jeho politické názory. Když se někdo v soukromí chová jako lump, není možné od něj očekávat, že se bude chovat ve veřejném životě poctivě.
  Když někdo v jedné kauze klidně obhajuje korupčníky slovy, že kapříci jsou přece ryby, nelze od něj očekávat, že v jiné kauze bude mluvit pravdu.

  Já: Právník je profese. Nejlepší právníci sloužili třeba Mafii. Nemohli pak zastupovat jiné? Zrovna tak nejlepší hajný se stal z bývalého pytláka. Byl snad mravně závadný? Zastupuje-li právník ateisty, je podle křesťana asi mravně závadný. Že? Zastupuje-li právník KSČM či ODS – který z nich je závadný mravně? Prostě to co píšeš, jsou názory méně hodnotné.

 33. Josef

  xorron
  A to se ještě vyjadřujete velmi slušně 🙂

 34. Santiago

  Slavek: Co dál? nějaký daňový výhody?

  Pokud vim, tak tady jsou na tom cirkve vicemene stejne jako obcanska sdruzeni. Ale odbornik na danove zakony nejsem.

 35. Petr TomekPetr Tomek

  Občanská sdružení ale v případě že podnikají platí daně, církve ne. Takže ano, jsou na tom jako občanská sdružení, dokud nezačnou podnikat.

 36. Santiago

  Vazne cirkve v takovem pripade neplati? Procital jsem zakon o dani z prijmu a na takovou vyjimku pro cirkve jsem tam nenarazil. Vis k tomu nejake detaily?

 37. Slávek

  Já jsem našel, že církve mají od daně osvobozeny:” výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností,”

  Zatímco u neziskových organizací se jedná jen o členské příspěvky podle stanov..

  Takže výhoda tam je – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů §19 odst. 1b

 38. protestant

  http://aktualne.centrum.cz/finance/prilohy/clanek.phtml?id=659348

  ….Na daních můžete ušetřit i díky tomu, že jste vloni věnovali dar na zákonem uvedené účely, mezi něž vedle klasické charity patří třeba také kultura, školství, ekologie či tělovýchova. Na zvýhodnění máte nárok, jestliže úhrnná hodnota těchto darů ve zdaňovacím období činila alespoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně….

  Kde je ta preference církví?

 39. Antitheista

  Jo, světská charita výhody nemá, přesto dělá pro lidi už sto let mnohem víc než pámbíčkáři, a navíc za to nic nechce (nevnucuje žádnou propagandu či zvrácenou ideologie)!! Dá vám chleba, ani by vám cpala příběh o chlápkovi co chodil po vodě 😀

 40. Josef

  Samozřejmě. Tzv. církevní charity jsou u nás stejně placeny státem, církve si pouze skrze ně dělají propagaci, živobytí a nábor. Kdyby tytéž peníze šly jinou cestou, aspon se jich tolik nezadře pánubohu za drápy.
  Jen to nějaký rok, co v ČT bežel dokument BBC o celosvětových církevních charitách, který dokládal, že z každého dolaru věnovaného na charitu skrze církve, se k potřebným dostane pouhých 20 centů.
  Jediná dobře zorganizovaná a snad slušně fugující je možná ADRA.

 41. protestant

  A necírkevní charity nejsou placeny státem?

 42. protestant

  Tak uveďte jednu jako příklad a já vám ukážu, že ve financování mezi tou co uvedete a církevní neziskovkou není rozdíl.

 43. Antitheista

  Amnesty International ani Světluška po nás nechtějí 140 mld !! To mě nevymluvíte…

 44. protestant

  Po vás chce někdo 140 mld? Kdo? Která charita?

 45. Josef

  Tuším, že se světskými charitami to bude obdobné. Jde o to, jaký aparát ty ve skutečnosti státní peníze živí, což u církví je vždy enormní. Nevím však o žádné jiné instituci, která by si na těchto cizích (mých a vašich) penězích tak honila triko jako církve a nevnucovala nám trapné řeči o morálce, když sama je tou nejnemorálnější institucí historie i současnosti.
  Co se týče těch 140 mld, to není celá pravda. Ve skutečnosti to bude mnohem víc, neboť vedle těchto peněz budeme církve dále velkými miliardami živit, a mnohem víc už to také bylo – za celou dobu, co je nedobrovolně živíme. Jak sice v jeho případě pokrytecky ale věcně správně řekl prezident, tzv. restituce nejsou nic jiného než dar. Reálně církvím patřila cca desetina toho, co od nás dostanou. V přepočtu na osobu věnujeme církvím každý cca 20 000,- Kč, zatímco takoví Poláci cca 800,- Kč na osobu. Jde o tunel větší než jaký možná vydlabali všichni porevoluční tuneláři. Církve nejsou nic než nemorální paraziti.

 46. Antitheista

  A nedělejte najednou laskavě, že nevíce, o co jde – sám ste tyhle milodary církvím obhajoval…

 47. Antitheista

  “milodary” samozřejmě myslím ironicky… je to krádež za bílého dne!! jde to z kapes daňových poplatníků, kteří jso proti tomu z valné většiny

 48. Antitheista

  Josef: o tomhle se bude učit v učebnicích ekonomie hned vedle kuponové privatizace a fondů V. Koženého

 49. protestant

  ……Dodejme, že církve z toho všeho asi nevyjdou s aureolou obdivu a uznání, ačkoliv je právo zcela na jejich straně. Přesto je dobře, že jim bude majetek vrácen a kompenzován. A ještě lépe je, že pro další generace nastane úplné oddělení trůnu a oltáře, což bude zdravé pro obě strany.

  Je totiž na čase, aby církev přestala sponzorovat stát. Pokud má někdo pocit, že z daní zdejších ateistů jsou financováni nenasytní preláti, měl by se zamyslet. Zabavený majetek vynáší ročně tři miliardy a jenom polovinu z toho tvoří zpětně státní příspěvek církvím. Skutečnost je tedy opačná, církevní majetek de facto financuje zdejší ateisty. ….

  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/daniel-raus-mit-ci-nemit-cirkevni-majetek–1135189

 50. Antitheista

  ONi nás dotujou? Ten majetek je náš! My dotujeme je!

 51. Antitheista

  Oni chtějí uchvátit majete který patří státu (a minulost? v minulosti ho církev ukradla české šlechtě – “státu”)

 52. Antitheista

  Církve chtějí uchvátit státní majetek, který patří občanům naší země (většina je nevěřící)! A v minulosti? V minulosti ukradli tento majetek církve české šlechtě (“státu”), a nebo nutili dřít křesťanské otroky na svém majetku ! A stát si vzal majetek spravedlivě zpět! A teď ho má dát těmhle zrůdám?

 53. Josef

  Právo není na straně církví. Církvím nebude vrácen majetek, který jim patřil. Církvím v r. 48 patřila desetina majetku, který dostanou. Zbytek jim nepatří už od císaře Josefa, pouze ho měly ve správě. Na straně církví je momentální politická síla. Církve se tímto stávají největším zlodějem v dějinách této země.

 54. protestant

  to Antitheista:

  Píšete jako nějaký primitivní bolševik.

 55. protestant

  to Josef:
  O tom kdo je a kdo není v právu rozhodují soudy. Ne vy.

 56. Josef

  Pro obdarování církví majetkem, který jim nepatřil, byl vypracován zvláštní zákon, který není zákonem restitučním a vůbec se netýká r. 48.
  Majetek bude tedy církvím darován zákonnou cestou, ovšem stejnou cestou byl v r. 48 zestátněn majetek komunisty. Komunisté rovněž zákonně nikomu nic neukradli.
  Ve skutečnosti samozřejmě v obou případech jde o zlodějnu historické velikosti. A ta nebude ani v jednom tomto případě národem zapomenuta.

 57. Josef

  Současná vláda na rozdávání státního majetku nemá žádný politický mandát. Jde o svévolné zacházení s majetkem, o který se má vláda starat v souladu se zájmy této země. S obdarováním církví nesouhlasí 90 procent jejích obyvatel. To je evidentní skutečnost, která mj. v této zemi na pořádně dlouhou dobu pohřbila pravicovou politiku.
  To říkám jako pravicové smýšlející člověk. Současné vládnoucí pravicové strany se nechovají pravicově, zradily důvěru svých voličů. Předpokládám, že nejsem jediný pravicový volič, který je již volit nebude.
  Vedle církví se tak může radovat i politická levice.

 58. Antitheista

  Já a bolševik? To ty vaše církve maj s KSČ společný kořeny – svaté knihy a posvátnou ideologii, procesy a hony na čarodejnice, totalita, velké chrámy, kulty osobnosti (Ježíš, Stalin,…), mučení, hrabivost nomenklatury (církevní či stranické),… hlavně že to ale myslíte dobře, že??

 59. protestant

  Josef (05.12. 2012 | 20:46) napsal:
  ….ovšem stejnou cestou byl v r. 48 zestátněn majetek komunisty. Komunisté rovněž zákonně nikomu nic neukradli..

  protestant:
  Právě, že to zákonnou cestou nebylo. Zkuste si o tom něco nastudovat.

 60. protestant

  Josef (05.12. 2012 | 20:57) napsal:
  ….S obdarováním církví nesouhlasí 90 procent jejích obyvatel….

  protestant:
  O právu se nehlasuje.

 61. Josef

  Protestant: “O právu se nehlasuje.”
  Politická svévole je politická svévole, i když se sama uzákoní. Na takový akt vláda prostě nemá politický mandát.

  Zkuste si něco nastudovat o tom, co církvím v r. 48 skutečně patřilo.

 62. Josef

  P.S. Jinak samozřejmě, že se o právu hlasuje. Hlasuje se o něm v parlamentu. Parlament určuje, co bude právní a co ne.

 63. Antitheista

  Ano- o právu nehlasovali ani komunisté, takže tmáři taky ne… z bláta do louže 😀

 64. protestant

  Josef (05.12. 2012 | 21:51) napsal:
  Protestant: „O právu se nehlasuje.“
  Politická svévole je politická svévole, i když se sama uzákoní. Na takový akt vláda prostě nemá politický mandát.

  Zkuste si něco nastudovat o tom, co církvím v r. 48 skutečně patřilo.

  protestant:
  To je jednoduché. Církve dostanou zpět ty pozemky u kterých prokážou, že byly vlastníky 25. 2. 1948. Takhle jeto v přijatém zákoně.

 65. Antitheista

  Mě vadí, jak přišly církve k tomu majetku, ať už ho “vlastnily” či nevlastnily v roce 1948 !!! Krádeže na českém státě (česká šlechta), otrokářský systém (katolická církev u nás – ta má dostat nejvíce…)!!! Odpustky a desátky – robota a nevolnictví!! Stát se změnil, my sme se změnili!! Ale změnila se církev a její nauka??? Je to stále ten Ježíšův Kapitál!! Ten Křesťanský Manifest !!! Ta jejich Mein Bible…

 66. Antitheista

  Navíc stát potřebujeme, ale potřebujeme církev či boha??? Žijeme dobře i bez něj!! Nepotřebujeme ho 😀 !!

 67. Josef

  -“Navíc stát potřebujeme, ale potřebujeme církev či boha??? Žijeme dobře i bez něj!!”
  – Tak bez boha samozřejmě žije i církev. 🙂
  Církev jako instituce je od samotného svého vzniku parazitem, nikdy ničím víc nebyla.

 68. Josef

  Fascinující je i ta skutečnost, jak se katolická církev staví do role skromné instituce, která je bezmála obětí. Nedostane totiž prý vše, co jí údajně patřilo, velká část připadne jiným církvím.
  Miloš Rejchrt, evangelický farář a známá osobnost disentu: Paradoxní je prý například to, že více než dvě miliardy jsou vraceny církvi (ČCE), které přitom nebylo téměř nic sebráno.
  Kdyby se tohle dělo mezi jinými firmami či v politice, budou všichni křičet: Korupce! Úplatky! Sviňárna!
  A k tomuhle jsou věřící pěkně zticha a neustále křičí o právu.
  Protestanti se – bohužel pro ně – ukázali jako úplatná děvka totálně zaprodaná církvi katolické. Což je paradox z hlediska smyslu existence celého protestantismu a vypovídá to, že prachy jsou silnější než jakákoliv idea. Alespoň tedy pro církve.
  Můj názor – kdyby protestantské církve skutečně věřily v nějakou spravedlnost, nějakého Boha, nemohly by se takhle chovat. Anebo je ten jejich bůh trošku jinej, než hlásaj…

 69. protestant

  Ale kdepak. Katolíci i protestanté prostě vědí, že římskokatolická církev protestantům v českých zemích něco dluží. 🙂

 70. Josef

  “římskokatolická církev protestantům v českých zemích něco dluží.” – NĚCO !!!
  To je pokrytecký canc, který nemá s právem nic společného.
  ŘKC dluží “něco” celé této zemi a dluží celému světu.
  Právě proto má jen platit a sloužit.

 71. Petr TomekPetr Tomek

  protestant:
  Ten ústav byl založen až v roce 1942.

  Petr Tomek:
  To ano, ale nějak nevím, co by to jako mělo dokazovat. Je to nástupnická banka po předchozích finančních útvarech ŘKC. Pro mě také není až tak důležité, jaká byla ŘKC někdy ve středověku, ale co dělala loni a letos.

  Pokud se týká současných “restitucí”, tak ty jsou samozřejmě zaměřené jak proti ateistům a České republice tak proti všem menším církvím. ŘKC dostane obrovský balík peněz s nímž si může svou pošramocenou pověst žehlit třeba šedesát let. Malé církve to ale s těmi pár miliony úplatků, které dostanou za přikývnutí, rozhodně nedokáží.

 72. Antitheista

  Protestante: a proč to má katolická církev vracet protestantům z našich peněz ??? Od nás nevěřících??? !!! 😀

 73. Josef

  -” ty jsou samozřejmě zaměřené jak proti ateistům a České republice tak proti všem menším církvím.”

  To je bohužel pravda, jíž si protestanté, zaslepení vidinou úplatku, neuvědomují.
  Sice u nás existuje několik církví, které státem placeny nejsou, jde ale vesměs jen o malé sekty evangelikálního typu, které živoří z desátek a darů jejich členů. Stejný osud čeká po oněch 30 letech i ostatní církve, které přežijí. Bude to znamenat konec církví střízlivého typu, jako je právě třeba ČCE, kde dnes ještě existuje odborné intelektuální zázemí a protiváha ke katolické totalitě.
  ŘKC je si toho dobře vědoma, spolčí se třeba s ďáblem, aby obnovila své monopolní postavení a zničila veškerou konkurenci. Naivita zvláště evangelíků v této věci je enormní. Prachy je zaslepily. Přitom těch pár drobků, které ŘC upustila ze stolu, zmizí na soukromých účtech tak rychle, že se o nich věřící ani nedovědí.

 74. protestant

  To Antitheista:

  Z vašich peněz se nic neplatí. naopak církve dotují vás ateisty:

  Je totiž na čase, aby církev přestala sponzorovat stát. Pokud má někdo pocit, že z daní zdejších ateistů jsou financováni nenasytní preláti, měl by se zamyslet. Zabavený majetek vynáší ročně tři miliardy a jenom polovinu z toho tvoří zpětně státní příspěvek církvím. Skutečnost je tedy opačná, církevní majetek de facto financuje zdejší ateisty. ….

  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/daniel-raus-mit-ci-nemit-cirkevni-majetek–1135189

 75. protestant

  Něco podobného platí o církevním majetku a financování duchovních. Běžný Čech žije v pocitu, že stát se chová k církevníkům štědře, dává miliardové dotace, jim to ale nestačí a chtějí víc a víc. Jenomže, ouha! Skutečnost je přesně opačná. Církve de facto dotují stát prostřednictvím zabaveného majetku. Zločin spáchali kdysi komunisté a status quo vesele udržují polistopadové vlády.

  Nejde přitom o žádné drobáky. Za dobu existence daného stavu se čistý zisk státu odhaduje na 169 miliard korun. Milovníci konspirací by měli zbystřit, protože tato suma nápadně připomíná výši státního deficitu. Nemusí v tom být ale snad ani pověstné Boží mlýny, aby bylo každému soudnému člověku jasné, že tady něco nehraje. Výdaje na církve jsou pouze třetinou peněz, utržených z odcizeného majetku.

  Náprava je možná jedině důsledným finančním a majetkovým oddělením státu a církví. Chceme-li mít právní stát, jednoduše se bez toho neobejdeme. Současný stav totiž porušuje první článek ústavy, jak to letos v červenci konstatoval Ústavní soud. Takže platy duchovních tvoří jen malou část složitého rébusu, který se (doufejme) pokusí vyřešit současná vláda. Ale než se to jednou podaří, bude v české kotlině nepochybně přežívat mýtus o tom, jak stát velkoryse dotuje církve – i když je skutečnost přesně opačná.
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/822264?print=1

 76. Antitheista

  Vždyť to my ateisté a sekulární stát dotuje církve a platí mzdy těm budižničemům a nemakačenkům (čti kněžím)!!! To my je platíme a proč, když je narozdíl od vědců či úředníků nebo doktorů společnost nepotřebuje k přežití ????? Sou k ničemu, měli bysme je odříznout jako nádor, kterej nám překáží v pohybu !!

  A proč jim stát má cokoli platit? Plaťte si je sami, vy pomatení blahoslavení!!!

  A proč jim něco darovat? Vždyť je to státu!! To církve to vždy nakradli a uchvátili státu či české šlechtě!!! Tak by měli vrátit i to, co dnes vlastní !!

 77. Josef

  “Zabavený majetek vynáší ročně tři miliardy …. za dobu existence daného stavu se čistý zisk státu odhaduje na 169 miliard korun.”

  Nesmysl.

  1. Jde o chimerická hausnumera, vycházející z propočtů teoretiků VŠE.
  Co jakýkoliv majetek vynáší, to záleží na jeho správci, jiný vlastník by s ním nemusel vydělat ani korunu. Něčím takovým nelze seriozně vůbec argumentovat.

  2. Jde přeci o to, že podobným způsobem nebyl “restituován” nikdo v této zemi!
  Restituční zákon v této zemi platí přes 20 let, církve si klidně mohly zažádat.Co jim skutečně právně náleží, by jim muselo být vydáno jako komukoliv jinému, ať byla u moci jakákoliv parta. Samozřejmě dobře vědí, že v takovém případě by po odluce do pár let skončily, proto čekaly na příhodné politické uskupení, které jim existenci zajistí. Proto a jen proto se vymýšlel nový speciální zákon. Správně to řekl nakonec i Klaus – ve skutečnosti jde o dar církvím.

  3. Církev majetek neměla v bezvýhradném vlastnictví, byl veřejnoprávní a podmíněný. Nyní jde o převod do bezvýhradného vlastnictví, přičemž soupis najetku není ani nikde uveden, celé je to vycucáno tuneláři z prstu.

 78. Josef

  Stejně je absurdní, že tzv. “ateistická” země jako ČR věnuje církvím 20 000 Kč na hlavu, zatímco také srovnatelné Maďarsko 1000 na hlavu, a katolické Polsko 800 na hlavu.
  Není to náhodou na hlavu?

 79. protestant

  ČR nevěnuje církvím vůbec nic. Pouze od nich bere.

 80. Josef

  ČR od církví pouze bere. Faktury k proplacení.

  Počty věřících církví v ČR
  1991 : 4 519 415
  2001 : 3 298 300
  2011 : 1 467 438

  Počty placených duchovních v ČR
  1990-99 : 3298
  2000-09 : 4755
  2010 : 4869

 81. protestant

  To co zde uvádíte nejsou počty věřících. 🙂

 82. Josef

  Takto je uvádí MK, takže oficiálně ano. Prakticky je lhostejno, zda jde o počty členů nebo věřících.
  Podstata věci je jinde, ale to asi každý hned nepochopí.

 83. protestant

  Ale kdepak.

  Jde o počty vyplněných nepovinných políček v dotazníku sčítání lidu. Tedy nic co by ukazovalo na počet věřících či počet členů církví.. 🙂

 84. protestant

  Josef (06.12. 2012 | 15:57) napsal:
  ČR od církví pouze bere. Faktury k proplacení.

  protestant:
  Faktur proplácených církevními penězi….

 85. Josef

  Jistě. Kdo jiný v této zemi vydělává peníze, než její paraziti.

 86. Josef

  Protestant: Ale kdepak. Jde o počty vyplněných nepovinných políček v dotazníku sčítání lidu. Tedy nic co by ukazovalo na počet věřících či počet členů církví.

  – Ale kdepak. Výše jste se mohl dočíst, že jde o data MK. O počtech placených duchovních žádné sčítání lidu nevypovídá.
  Pokud jde o statistiky sčítání, tak ty mimochodem odpovídají oficiálním číslům, udávaným samotnými církvemi. Jenom ŘKC od předposledního sčítání každoročně ubývá 100 000 členů (její data). To odpovídá výsledkům sčítání.

 87. Petr TomekPetr Tomek

  Nějak vás protestante nechápu – pokud jste protestant, tak jak to, že hájíte faktickou likvidaci své církve obhájením “restitucí” ŘKC? O tu totiž jde. Ta je tou skutečnou “evil company” v téhle aféře. Spočítejte si, kolik opravdu mají dostat protestanti a přestaňte argumentovat penězi získanými totalitními praktikami jiné církve.
  Tady se celou dobu hraje kašpařice o “církvích” ale ve skutečnosti je to jen tunel ODS a ŘKC. Ti ostatní hráči jsou jen komické figurky.

Komentáře nejsou povoleny.