Výzva Michala Hanka: tvrdíte, že jste v kontaktu s Duchem svatým nebo Kristem? Dokažte to!

Autor | 26.11. 2012

Spirituální zážitkyMnoho náboženský nebo spirituálně založených lidí obhajují svoji víru přímým kontaktem s Duchem svatý, Kristem nebo jinými esoterickými bytostmi. Tato představa vždy fascinovala nejen mě, ale evidentně i Michala Hanka, který se tomu rozhodl přijít na kloub. Zveřejnil článek, kde svůj pokus vysvětluje:

William Lane Craig v debatě s Michaelem Tooleym řekl:

A konečně šestý argument. Bůh se může nechat bezprostředně poznat a zažít. Toto není ani tak argument ve prospěch Boží existence; je to spíš tvrzení, že vy sami můžete poznat, že Bůh existuje, zcela stranou od argumentů, jednoduše tím, že ho bezprostředně zažijete.
Podobně David Černý v diskuzi s Tomášem Hříbkem, které jsem se účastnil, krátce po začátku podotkl, že my ateisté pomíjíme osobní zkušenost Boha, která pro toho daného člověka Boží existenci prokazuje.

Jako člověk, který hledá pravdu, a kterému na pravdě záleží, ať je jakákoliv, tato tvrzení nemohu ignorovat. Pojďme společně celou záležitost promyslet.

A Michal si celou věc skutečně promyslel a jednal. Když někdo poměrně arogantně a namyšleně tvrdí, že je v osobním kontaktu se vševědoucím stvořitelem celého vesmíru, odvozuje od toho své praktické chování, jistě je poměrně jednoduché to prokázat. A tak vznikla výzva všem Craigům, Halíkům a Davidům Černým. Michal si představil určitou scénu. Svoji představu, jistě plnou konkrétních prvků popsal na pěti řádcích textového souboru, který potom zašifroval. Součástí šifry SHA256  je potom unikátní řetězec znaků – hash, který odpovídá tomu textovému souboru a který Michal zveřejnil:

47e9494f16f4cc2e50c1cd27f008a9d21fe38e1dff7165314b754409a4df36cb

Tento řetězec je unikátní a tedy už ani Michal nemůže změnit, to co napsal bez změny tohoto řetězce. Existují proto jen dvě osoby, které vědí co Michalův soubor obsahuje: Michal a hypotetický Bůh. Výzva potom spočívá v tom, že kdokoliv kdo někdy tvrdil, že je v pravidelném osobním kontaktu s Bohem může Michalovi poslat popis té scény, čímž bude jednoznačně prokázána existence vševědoucí nebo minimálně velmi schopné a nám lidem neznámé inteligence a osobnosti.

V opačném případě je jasné, že všechna ta prohlášení jsou jen sebeklamy a rozhodně je nemůžeme brát v tom smyslu, jak to představuje doktor Craig – důkaz Boží existence. Pomysleli jste nakonec někdy na to, proč z kontaktů s všemocným a vševědoucím Bohem nikdy nevyplynula jediná informace, o které by lidé už před tím sami nevěděli? Proč se vlastně Bůh chová, jako kdyby neexistoval?

Možná vám ta výzva přijde hloupá nebo naivní, ale nejsou spíš naivní a hloupé všechny ty představy o Bohu, které nám každodenně předvádí věřící? Není spíš hloupé z takto neprůkazných zážitků odvozovat své chování? Chcete-li přesvědčit nás ateisty, že Bůh skutečně existuje, máte jedinečnou možnost do 24.2.2013 poslat Michalovi odpověď na jeho otázku a konečně ukázat že tam kde stojí vaše rétorická cvičení existují i skutky.

Samozřejmě všichni víme, že se nikomu nic takového nepodaří, Bůh stoprocentně poslechne Michala a bude se chovat jako vždy. Bude se chovat, jako kdyby neexistoval.

Originál výzvy na webu i-ateismus.cz

555 thoughts on “Výzva Michala Hanka: tvrdíte, že jste v kontaktu s Duchem svatým nebo Kristem? Dokažte to!

 1. Medea

  „kdokoliv kdo někdy tvrdil, že je v pravidelném osobním kontaktu s Bohem může Michalovi poslat popis té scény, čímž bude jednoznačně prokázána existence vševědoucí nebo minimálně velmi schopné a nám lidem neznámé inteligence a osobnosti.“

  Ak by sa aj niekomu podarilo správne popísať Michalovu scénu, tak okrem spomínaného zásahu vševedúceho Boha, prípadne nejakých nadľudských bytostí, sú možné aj iné interpretácie takejto udalosti, napr.: (1) popisujúci má jasnovidné alebo telepatické schopnosti, (2) došlo k mimoriadnej náhode, (3) popisujúci je agentom Opus Dei, každodenne sledujúcim Michalove PC aktivity, (4) … 🙂

  Samozrejme, v prípade úspešného popisu, by sa jednalo o pozoruhodnú udalosť, ktorá si zaslúži bližšie skúmanie, udalosť, ktorú by nebolo dobré odbiť mávnutím ruky.

 2. protestant

  Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´“

  Matouš 4:5 – Matouš 4:7 (CEP)

 3. Slávek Post author

  Ano, je určitý předpoklad, že by se výzvy mohl chopit i nějaký telepat nabo jasnovidec. Jeho úspěch by jistě byl obrovskou reklamou pro jeho metodu a osobu.

  Jak píšeš Médea – bylo by to prostě mimořádně přesvědčivé.

 4. Slávek Post author

  Protestante: ten tvůj citát je co? Nějaký citát anonymního autora přece vypovídá jen o představách toho autora. Nebo jsi tím chtěl říct něco jiného? Navíc my ateisté můžeme pokoušet kolik neexistujících bytostí chceme.na nás se vaše středověké zákony nevztahují.

 5. Petr Tomek

  Tady má Protestant trochu pravdu – jejich zákony se nevztahují na nás, ale na ně ano, takže by se neměli snažit to uhodnout.

 6. protestant

  to Slávek:

  Máš pravdu, že na vás se to nevztahuje, ale Michalova výzva je adresována nám, ne vám.
  A pokus je to příliš struční, zde je výklad:

  Třetí a poslední pokušení podle Lukášova evangelia je na střeše chrámu, tedy ve svatém, prostoru a slovy Písma. Opravdu, toto pokušení je nejtěžší. Je zřejmé, že pokušitel může zneužít Božího domu i litery Písma: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno – andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen.“ Je to pokoušení k duchovnímu vypínání, i když to zní zdánlivě zbožně. Andělé tě budou přece chránit. Ale Martin Luther velmi správně upozornil na to, že pokušitel ten citát ze žalmu trochu zkrátil: vypustil totiž, že budou chránit „na všech tvých cestách.“ A trefně k tomu poznamenal: „svémocný skok vzduchem není žádná cesta, na níž by chránili andělé, to je jen pokoušení Pána Boha.“ K tomu má člověk, který něco o Bohu ví a zná trochu Bibli, vždycky blízko. Už Izrael slyšel varování, které jsme četli: „Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.“ (Deut. 6,16) Víra Pána Boha nezkouší v jeho všemohoucnosti, obrazně: neskáče z vrcholu chrámu, aby si dokázala svou důležitost, nedělá to, co od ní Bůh nevyžaduje, nepropadá velikášství a užívá daru zdravého rozumu. Je psáno: „Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého!“
  http://branik.evangnet.cz/kazani/2003_03_09.php

  Na té výzvě je přesně vidět, že Michal ze světa víry za poslední roky nic nepochytil. Je vůči tomu inertní. Jinak by věděl, že taková výzva je obrovská neslušnost vůči Bohu ….samozřejmě pro věřící.

 7. Slávek Post author

  Tak já chápu protestante, že biblí si můžeš odůvodnit jakýkoliv postoj. Zase na druhou stranu jak můžeš vědět, že to Bůh po tobě skutečně chce? Třeba to ti autoři Bible špatně pochopili, byli to přece jen lidé. Nebo ti to snad sdělil přímo Bůh, že už neudělá jediný zázrak, který by zachránil pár dušiček? Chceš snad někoho od tohoto bohulibého činu odradit?

  Navíc, mnoho věřících dělá zázraky pro větší slávu boží jako na běžícím pásu – chromí chodí, slepí vidí, nohy se prodlužují. Tak proč nakonec neudělat i takovouto zajímavou bokovku. Pro vševědoucího Boha to přece nemůže být o nic obtížnější.

 8. Medea

  Protestant, veriaci pravidelne vytrubujú do sveta správy o „zázrakoch“. Účelom niektorých takýchto „zázrakov“ je aj (podľa slov veriacich) zapôsobiť na neveriacich.

  Protestant, nepredpisujte Bohu čo má alebo nemá urobiť 😉 ak sa nejaká nadľudská bytosť chce a môže explicitne prejaviť, tak sa prejaví, ak nie, tak sa neprejaví 🙂

  Mnoho ľudí tvrdí, že nejako interagujú s Bohom, a pre skeptika je zaujímavé to, či osoba, ktorá tvrdí, že interagovala s nadľudskou bytosťou, má presvedčivé argumenty (presvedčivé (alebo aspoň pozoruhodné) pre skeptika) v prospech svojho tvrdenia.
  Aby to bolo jasné:

  Ja mám dobrého priateľa mimozemšťana, predstaviteľa starobylej civilizácie a raz do mesiaca ma vezme na výlet do vesmíru. Minulý mesiac sme si spravili krásny výlet k vulkánom na Io a tento mesiac plánujeme piknik na brehoch jedného malebného metánového jazera na Titane (jeden z mesiacov Saturna).

  Predošlý popis môjho priateľstva s mimozemšťanom je pre Vás iste dôveryhodný 😉

 9. Petr Tomek

  Na druhou stranu by tenhle argument šel použít i při vyšetřování čarodějnických procesů. Jak to že si toho tenkrát nikdo nevšiml?

 10. protestant

  to Medea:

  Pro skeptika je důležité zůstat skeptikem. Tj. i když nemám důkazy existence Boha měl bych zůstat skeptikem a netvrdit, že Bůh neexistuje.

 11. Slávek Post author

  Pro skeptika je důležité nevěřit věcem bez rozumných důvodů. Skeptik proto nevěří v existenci Boha, protože pro víru neshledává pádné důvody a argumenty. Je tedy nevěřící, ateista. Stejně tak skeptik bude tvrdit, že neexistují víly, vodníci a sedmihlavé saně.

  K Boží existenci by potom měli přinést argumenty ti, kteří v jeho existenci věří a šíření této víry je jedním z hlavních poslání té víry samotné. Nyní mají k této evangelizaci velmi pěknou příležitost.

 12. Medea

  To Protestant:

  Skeptika ohľadom daného tvrdenia.

 13. protestant

  Pokud zůstane skeptikem, pak musí zůstat agnostikem. Ateista z neexistence důvodů a argumentů už vyváří neskeptické závěry.

 14. Slávek

  Protestnate, musi skeptik zustat agnostikem i v pripade existence vil a vodniku?

  Nechci te nijak provokovat, ale podle tveho argumentu by ses nemohl vyjadrit k neexistenci niceho, u ceho nemas potvrzenu neexistenci. Tedy vubec niceho.

  Navic v pripade mnoha typu krestanstvi ma buh zcela konkrertni vlastnosti, ktere je pomerne snadne logicky a empiricky vyloucit.

 15. protestant

  Vše závisí na definici vodníků a víl.
  Vyloučit je ale úplně nikdy nemůžeme.

  A ohledně těch lidských představ o Bohu …. je jen dobře když je ateisté zlikvidují. V tom jsme na stejné straně ….

 16. Čestmír Berka

  To myslíš Protestante i tu představu o Bohu, že lidi miluje? Jestli je každá lidská představa špatná, tak ti z Boha nezbude nic.Bůh bude jen slovo- lidské slovo, samozřejmě.

 17. protestant

  Ano. Zbude JHVH. Jsem který jsem. Nic víc.

 18. Josef

  Zdá se, že protestant nám dospěl k čisté mystice, výspě katolické víry.

 19. protestant

  to Josef:

  Zkuste vyhledat termín „protestantská mystika“ a zjistíte, že mystika není spojena pouze s římskokatolickou větví křesťanství …

 20. Antonín Kratochvíl

  Potkal jsem několik věřících lidí…. nábožensky ( církevně ), ale nikdy jsem od nich neslyšel, že by v duchu s Ježíšem komunikovali . Pokud ano chápal jsem to jako obrazně myšlenou ideu s vírou, že je Ježíš vede správnou cestou . O sluchových či vizuálních vjemech nadpřirozena těchto lidí jsem neslyšel . Naproti tomu jsou zkušenosti, které popisují lidé v prožitku blízkosti smrti NDE. Ty může zažít ateista, budhista , křesťan , křovák, slepý , hluchý , ing. či negramotný. s podobným obsahem, který není ovlivněný, tím co jsem již vyjmenoval! Budhista může mít v NDE vizi Ježíše a stejně tak i křovák, který o něm nikdy neslyšel. Navozené pocity vznášení se nad tělem psychotropními drogy jsou sice teoreticky srovnatelné s prožitky nepředvídatelné NDE zkušenosti , ale nejsou identické . U drogového opojení cíleného k tomuto prožitku , nejsou zaznamenány vize světelných bytostí , retrospektivní kaleidoskop prožitých všech životních scén s emoční a psychologickou zpětnou citovou vazbou a popisy reálných scén , které se kolem bezvládného těla udály. Je zaznamenaná i vize slepého od narození , který přesně popsal interiér a děje do detailů. Tato zkušenost je vysoce individuální a subjektivní, těžko s ní můžete vyjít na trh, když se sebou nese i velice citlivé data o traumatech těla i duše spojené třeba s operací či dramatickou nehodou .

 21. Josef

  Ale jistě, já se jen usmívám… Mystici se obešli bez církví, bez dogmat, dokonce i bez Ježíšů… 🙂

 22. Antitheista

  Jenomže ani ta mystika není prokázaná jakožoto pravdivá… je to spekulativní víra založené na chybně fungujícím mozku! Já si mystiku taky zažiju, když začnu meditovat nebo si vemu LSD!

  Co se týče tohohle mystické boha, není hezké, že stvořil zrovna svět plný darwinského souboje a bolest… měl to raději udělat, jak to bylo v bibli, bylo by méně bolesti hlavně u zvířat (které za nic nemohou a nemají svobodnou vůli) a též u lidí (neměli by v sobě evolucí zabudovanou agresy…)

 23. Josef

  Slovo mystika je používáno v tolika významech…

 24. Michal

  Antonín Kratochvíl: Potkal jsem několik věřících lidí…. nábožensky ( církevně ), ale nikdy jsem od nich neslyšel, že by v duchu s Ježíšem komunikovali .

  Tak to by ses měl pobavit s přítelem Protestantem 🙂 Ten tvrdí, že s Kristem jsou v kontaktu dokonce VŠICHNI křesťané…

 25. Antitheista

  No, a skutečně si se tam s ježíšem někdy setkal? Znám spoustu lidí, kteří říkají, že ne… 😀

 26. Petr Tomek

  protestant (27.11. 2012 | 14:51) napsal:

  Na mši svatou nechodíme proto, abychom se pobavili, ale abychom se setkali s živým Kristem v Eucharistii. Na to nesmíme nikdy zapomenout.

  Petr Tomek
  Vzhledem k tomu, že jde o symbolický kanibalismus, mi spojení se slovy „živý“ evokuje vivisekci.

 27. protestant

  Slávek (27.11. 2012 | 16:52) napsal:
  protestante, vy pořádáte mše? To jsem nevěděl…

  protestant:
  To ale přece nejsou moje slova. To jsou slova zástupce většiny křesťanů v ČR tedy někoho ŘKC.
  Nic to neříká o protestantech.

 28. Antonín Kratochvíl

  Michal :
  Já dám na své zkušenosti, pracoval jsem dva roky v babtistické rodině . Staří manželé a jejich velká rodina rozseta po celém světě je hodně věřící . Otec byl kazatel, jeden syn pražský kazatel a druhý se stal teologickým profesorem Southwestern Baptist Theological Seminary v USA. Nikdy jsem neslyšel o sluchových rozpravách s Ježíšem ani o jeho vizích . Běžná formulace , že s Ježíšem někdo rozmlouvá je podle mne jen obrazný příměr.. Víra v jeho posmrtnou identickou existenci v duchovním světě a jeho vliv na konkrétní osud člověka ve hmotném světě , ještě neznamená, že tito lidé Ježíše viděli či slyšeli . Nepotřebují pragmatický důkaz ke své víře tak jako vy a přesto je jejich přesvědčení neotřesitelné! Sám tomu nerozumím , ale snažím se to pochopit . Být v kontaktu s Ježíšem je formulace přijatelná jen pro toho kdo v něj věří. Pro mne je jeho existence skutečná a nejsem věřící. Tuším, že tam někde po mé smrti bude a z hlediska mystiky a prožitků NDE vím, že se jeho přítomnost projevuje . Jediný problém je připustit , že tato zkušenost je reálná a nikoli halucinaci z hypoxie ! To je, ale na dlouhé psaní a teoreticky se subjektivní prožitek dá velice těžko prokázat.

 29. Antitheista

  Vy nejste věřící, ale věříte na posmrtný život a ježíška?? Víte, z hlediska mozku se tyto věci dají vysvětlit i chemicky! Vyvolat uměle pomocí LSD, stimulace spánkových laloků, překysličení (holotropní dýchání) či naopak nedostatek kyslíku,… při přetížení u pilotů nebo na cetrifuze se to dá vyvolat uměle

 30. Antonín Kratochvíl

  Je to velice individuální proces, který ovlivní na celý život jedince a jeho blízké či personál zdrav.zařízení, kteří se v moment probuzení ,,postiženého “ z bezvědomí, přímo od něj doslechnou informace, které neměl možnost ve stavu bez sebe detekovat . Můžeme se hodiny přít o tom jestli tomu tak je a co ty dané osoby přesvědčí o reálnosti vizuálního a sluchového vnímání vědomí člověka , kdy běžné smysly nepracují .Objektivizovat či statisticky to podrobovat analýze nemá smysl, to už zpracovala Nizozemská studie NDE . Velice podstatný prvek je osobní zkušenost a to i zprostředkovaná, kdy nemáte pod tíhou informací daného prožívajícího subjektu , který je nemohl poznat , možnost neuvěřit .

 31. Antitheista

  Dobře, já můžu podlehnout iluzi, že sem Napoleon, má to svou hodnotu jistě, ale neni to pravda….

  Jinak je dokázano, že lidé co cestují mimo tělo, nedokázali nikdy uvést přesně co bylo napsáno na lístečku nad skříní a pod.. takže byli jen ve své hlavě 😀 – to pokusy již dokázaly

 32. Antitheista

  Lidé nedokázali ani odhadnout, co se dělo vedle v místnoti, přestože tam „byli“ – ve skutečnosti byli v té místnosti, jak si jí pamatovali a odhadovali co se asi tak mohlo dít, ale neuhodli to

 33. Antonín Kratochvíl

  Zveřejněné studie Moodyho , Kublerové Dethlefsena, Stevensona tyto detaily popisují. Chápu nejsou akceptované skeptiky, ale to neznamená, že jsou nepravdivé. Podstatnější jsou soukromé zkušenosti, které pod tíhou společenské nepřijatelnosti raději postižený nikomu nezdělí. Ne zřídka se jedná o traumatické události o úrazy a operace, každý kdo zakusí přesahující zkušenost běžné reality , je zaskočen, vyděšen, zmaten a ,, na trh s kůží “rozhodně nejde . V přátelském prostředí nebo v přítomnosti milujících blízkých je to jiné . Předávaná informace blízkým člověkem není subjektivně zpochybnitelná , prostě nemáte důvod blízkému člověku nevěřit a i kdyby jste nevěřili, tak informace které se dozvíte museli nějakou zvláštní cestou k postiženému dojít když se nemohl dívat zrakem. Tohle je opravdu na zkušenosti. Stejně jako je vaše ateistická zkušenost opřena o logiku a rozum, tak i lidé po takové zkušenosti mají své logické a rozumové důvody k její kritické analýze tak jako vy. Podle mne nemůžou připustit své halucinace, které pragmaticky tuto zkušenost vysvětlují , když jim okolí potvrdí, že to co viděli a slyšeli ve stavu bez vědomí se opravdu odehrávalo !. Ničím se neobelhávají naopak je teorie halucinace jen teorií vypracovanou skepticky z venčí, která apriori degraduje subjektivní prožitek . Ale ve chvíli vyslechnutí jedince, který Vám popisuje co slyšel a viděl ve stavu bezvědomí a je to reálné, stává se to v ten moment i zkušeností pozorovatele. Když je to odborník, lékař přehodnotí svůj světonázor Viz výše uvedení a když to ateista a vysokoškolský učitel přímo, zažije stane se tento prožitek předmětem jeho objektivního posuzování, bez kterého doposud vědu nedokázal chápat.

 34. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: Vize způsobené psychotropními látkami nejsou totožné s prožitky NDE . Jsou veliké rozdíly, které jsou také zpracované . Je to jen otázka informací a toho kdo je zpracovává.

 35. Antitheista

  Já sem přesvědčen, že hypotéza halucinací byla vysvětlena a ověřena již dost dobře, tyto jevy se dají vyvolati i uměle, pomocí stimulace spánkových laloků či drog jako je LSD,… subjektivní zážitek je super, ale já si taky můžu myslet, že sem Freddy Krueger a zabíjet lidi… a přitom nejsem Freddy!! Je to KOGNITIVNÍ ILUZE!!

  Výzkumy vyvrátili, že by lidé co se dokáží dostat mimo tělo nebo lidé, kteří byli v klinické smrti dokázali vnímat, co se děje vedle v mísnosti, ale někteří dokázali vnímat, co se dělo blízko nich (a to těsně před nebo po klinické smrti – nebo část mozku ještě pracovala a vnímala podvědomě)!! Co se týče vnímání mimo místnost – to bylo popsáno, ale ne prokázáno!! Popsáno ale bylo skoro všechno (i víly a elfové), ale nebylo to PROKÁZÁNO! Čili tyto historky odkládám do říše přání, zoufalých snů o posmrtném životě, sebeklamu a do říše náhody

 36. Antitheista

  Prostě při experimentech byli NDE a cestování mimo tělo a zážitky z klinické smrti (pokud se týkali našeho světa a okolí nemocného) vyvráceny, pokud se to týkalo nějaké místnosti vedle, ale i lístečků zanechaných schválně třeba na skříni vedle ležícího!! Tzn. že to nevyšlo! A jestli někdy někdo uhodl, že vedle se bavili lékaři, no o čem se asi mohli tak bavit 😀

 37. Antonín Kratochvíl

  Antitheista …exerimenty s psychotropními látkami nenavodili vize světelných bytostí, retrospektivní kaleidoskop života, setkání s mrtvými . Je spousty rozporů v těchto studiích , záleží na tom z jakých zdrojů vycházíte. Psal jsem, že prožitek NDE potvrzují lidé , kteří byli u postiženého a ten jim popsal nejen zvuky , ale i detaily interiéru . Teorie podprahového vnímání v traumatickém polo-bdění, teorie zbytkových sluchových vjemů ze kterých si mozek vytvoří vizuální reálie okolního prostředí , pokusy s drogami tohle vše padá s osobní zkušeností, protože to prostě logicky nezapadá do děje , který se odehrál. Záleží na konkrétních datech, pokud pacienta přivezou již v bezvědomí na sál a má teto prožitek , těžko si může jeho mozek vytvořit reálnou představu o prostředí kolem těla . Stejně nemůže slepý od narození popsat prostředí a ani si jej představit do detailů , když to nikdy neviděl a přesto je takový případ popsán. Hluchý člověk nemůže zase slyšet rozhovor lékařů nad ním atd. Studie o pokusech s drogy jsou také jen informací pro určitou skupinu lidí , rozhodně v porovnání s dalšími studiemi nejsou stejně tak prokazatelné .Je to jen otázka jaká idea z nich má vyplynout .

 38. Antonín Kratochvíl

  jak si představujete prokázání takové zkušenosti? V nemocnicích není nikdo kdo by to monitoroval , nikdo neví koho a kdy to potká. Vždy bude taková zkušenost stát na tvrzení jedince a pozorovatele a vzájemném vyhodnocení . Jsme opět u osobní zkušenosti . I ta sestřička v nemocnici nepoletí za primářem a nebude mu vykládat, že ji pacient povídá věci , které nemohl poznat . Možná že až thanatologie Heleny Haškovcové což je nauka o smrti a umírání pro zdravotníky, zahrnující i pohled a studie Elisabeth Kübler-Rossové pomůže přímo v terénu tuto problematiku monitorovat a objasnit.

 39. Antitheista

  No právě že experimenty dost dobře potvrdili, že všechny ty vaše stavy jsou vyvolat uměle a jsou součástí chemických reakcí v mozku… to mi naprosto stačí! A co se týče že slepý od narození popsal místnost, možná po hmatu, ale těžko mohl popsat třeba nápis na stěně, pokud by mu ho někdo neřekl (kryptomnézie) nebo pokud by to nebylo napsáno slepeckym písmem! Já vašim dohadům prostě nevěřím a v experimentech neuspěly, toť vše

 40. Josef

  Antonín: „Běžná formulace, že s Ježíšem někdo rozmlouvá je podle mne jen obrazný příměr.“

  Pravděpodobně máte pravdu, v mnoha případech určitě. Oni věřící, a zvláště křesťané, vůbec používají i jiných běžných pojmů ve „svých“ významech. Není ovšem problémem zbytku světa, že si křesťané pro sebe mění dle libosti významy slov. Je zcela v pořádku jim říci – hele, meleš nesmysly.
  „Být v kontaktu s Ježíšem je formulace přijatelná jen pro toho kdo v něj věří“ – taková formulace prostě není pravdivá, je to dezinformace, česky řečeno je to kravina.

  Druhou věcí je, že samotní věřící pak podléhají lži, když své „obrazy“ popisují neadekvátními pojmy, neboť jejich pravý význam stejně znají. Mnoho z nich pak skutečně věří, že reálně rozmlouvají s Ježíši a dalšími obludkami, že fantazie, asociace a nápady jsou hlasy bohů. On konekconců takový exorcismus není nic jiného – vymítači ďábla skutečně věří, že postižený je v reálném kontaktu s reálným ďáblem.
  Je v pořádku chtít po lidech, aby s lidmi mluvili „lidsky“. Není v pořádku přistoupit na jejich hru a nechat se vmanipulovat do jejich pseudosvětů – to je cesta do pekel, kterou nemůžete nikdy vyhrát. Můžete pak maximálně opustit svou elementární lidskost a stát se otrokem života „v jiných významech pojmů“, čili života ve lži.

 41. Josef

  Antonín:
  Co se týče mystických prožitků – ty sice mívají podobné projevy, ale ty jsou pouze důkazem toho, že např. soustřeďující praxe působí na každého člověka podobně. V zásadě je to jóga – když zpomalíte dech, sníží se vám tep a tlak. Naopak v jiných směrech je zjevné, že praktikující mystici si do svých koncentrací projektují svou apriorní víru, tzn. např. „reálné“ vize panny Marie mívají pouze katolíci a podobně. Čili jde o evidentní (auto)sugesci.
  Pro případy NDE platí v zásadě to samé – nejsou důkazem ničeho objektivního co se týče víry v Boha, existence posmrtného života atd.

  Vedle toho je nutno vzít v úvahu, že tzv. křesťanská mystika je omezená právě tím slovem křesťanská, tzn. je tam vždy apriorní nutnost víry, kterou nelze překročit, tzn. nelze mysticky pokročit v cestě k poznání reality dále, než křesťanská víra povoluje. Jinak mystika přestává být mystikou křesťanskou (což by ovšem mělo být cílem mystika).
  V takové buddhistické mystice ovšem podobné omezení neexistuje, a řada praktikujících buddhistů proto dospěla k ryzímu ateismu, možná ryzejšímu, než jakými jsou mnozí jiní ateisté.

 42. Antonín Kratochvíl

  Antitheista:
  Tyto experimenty o kterých píšete, nevyvolali srovnatelné prožitky! V porovnání s již dostupnými informacemi a studiemi konkrétních prožitků , jsou tyto hodnocení jen příměry a nic nedokazují. Píšete, že Vám stačí, mně ne, protože když jsem si pročítal například skeptický sborník přednášek, kde je tato problematika rozebrána i s tímto vaším argumentem, narazil jsem na spousty rozporů a nepřesností.. Oficiální vědecká Nizozemská studie NDE prožitků se o možnosti halucinací při hypoxii mozku také zmiňuje, ale informuje i o detailech, které nasvědčují možnosti získávání reálných dat,, jinou cestou “Jednoznačné vyjádření , které upřednostňujete tam není. Je to také v oblasti toho co o tom víte a jaké informace ke svým argumentům použijete . Pro Vás jsou informace o slepém, který viděl reálné prostředí a popsal ho, neuvěřitelné a proto si zdroj který je uvádí, pro sebe zdiskreditujete Které informace jsou objektivnější, ty co přímo vycházejí ze studií s konkrétními lidmi s touto zkušeností a nebo ty co popisují vědci s pokusů s drogami . Vyhledejte si skeptický rozbor těchto popisů prožitků a zjistíte že stejné nejsou , chybí jim spousty prvků, které jsou uvedeny pro definici a identifikaci pravé NDE zkušenosti.Máte své informace , to respektuji , jen se tu těžko můžeme předhánět s odkazy na tyto práce, je to jen polemika a názor . Já jsem prostudoval i to co zmiňujete a vy naopak tvrdíte . že ten slepý nepopsal detaily z interiéru , já mám informaci jinou a o tom to je ! Každý obhajujeme to své přesvědčení na základě odkazu na práce a tvrzení jiných lidí.Osobní zkušenost i osobně zprostředkovaná je cennější !!!

 43. Slávek Post author

  Josefe, přesně! Pěkně formulováno. Křesťané nahrazují běžný význam slov svým obsahem (nejasně definovaným) a potom ty dva obsahy ve své řeči volně zaměňují a matou nejen ostatní ale i sebe.

 44. Antonín Kratochvíl

  Josef: . problém je ten, že pokud v existenci Ježíše křesťané věří , jejich komunikace s ním, je pro ně samozřejmá. Vnuknutí, inspirace, intuice , životní kroky, to vše mohou přisoudit jeho vlivu a tedy mohou říci, že je ježíš vede, rozmlouvá s nimi. Je to pojem, který nechápete, protože máte jinou představu o světě . Jsou lidé co tvrdí, že s Ježíšem komunikují , jsou zjevení panny Marie, tohle je jejich svět, který má své vnitřní důkazy, které jim stačí. Mluvíte o o obelhávání světa, je to vaše představa. protože řada lidí mají právě i své prožitky, které jim jejich přesvědčení potvrzují. Právě čtu ještě nevydanou knihu pana doc. Krále , ex ateisty a jeho zkušenost je velice zajímavá , protože on sám tu vaší životní ateistickou se vším všudy zastával . Má stejné argumenty jako vy, ale našel v sobě důvody a argumenty další, které mu jeho osobní světonázor nabouraly. Cesta do pekel to být nemůže, protože váš svět peklo neuznává !

 45. Antonín Kratochvíl

  Josef: mystika není jen o praktikujících lidech,mystický prožitek je i náhodný , jednorázový atd. Nevím o tom že by se mystika zaměřovala jen na křesťanské pojetí. Mystické zkušenosti, mohou mít příslušníci jakéhokoli náboženství. Přesahující prožitky nejsou ovlivněny sociální, kulturní a náboženskou příslušností prožívajícího, naopak budhista může zažít ve své zkušenosti splynutí s Ježíšem. Podobné argumenty uvádí ta práce skeptiků, kdy jsem ale ve stávajících studiích o NDE prožitku nikdy nečetl, že by to kdokoli s těchto vědeckých pracovníků takto popsal! Naopak průběh prožitku je napříč etnikem naprosto různorodý a přesto v základních rysech obdobný, s tím že je úplně jedno jestli v Ježíše věříte či ne , jestli o něm víte či ne, tato zkušenost je nedefinovatelná již zažitým a hodnoceným názorem jedince, ten se od základu po této zkušenosti mění.

 46. Antonín Kratochvíl

  Slávku oni jej nenahrazují , oni ten význam slov myslí doslova , s tím že se ale nejedná o hlasy a vize . Myšleno je to v oblasti Božské , tedy vlivu na pozemský život . A ten v jejich kontextu a vnímání světa musí Bůh jako takový bezesporu mít . Jenže to je právě ten rozpor, kdy vy Boha nemáte, a tedy mu nemůžete přisuzovat svou vlastní existenci, protože nemáte pro něj subjektivní důkaz, který by se dal zobjektivizovat .

 47. Antonín Kratochvíl

  Co se stane s ateistickou nebo skeptickou životní zkušeností a přesvědčením ve chvíli, kdy jedinec zkušenost např NDE prožil ? Myslíte si, že tito lidé lžou a přibarvují si a nebo je pro ně tento zážitek, opravdu tak přesvědčivý? Co tuto přesvědčivost a reálnost prožívaní a uvědomění si sebe sama, ve stavu bezvědomí způsobuje? Pokud tito lidé znají logické důvody a nástroje k realistické analýze a skepticky podrobí svoji zkušenost sebekritice , jak je možné, že nenajdou ony klíče k pochopení této zkušenosti , kterou evidentně zastáváte , což je teorie halucinací při hypoxii mozku . Jaké detaily této zkušenosti jsou pro jedince orientovaného na biochemickou povahu svých požitků, realistické, tak aby tato zkušenost otřásla s jeho neochvějným přesvědčením? Proč by tyto detaily, které by tento fenomén objasnily, měly být falešné ? Jen protože nahrávají logicky možnosti duše, že vědomí, kdy smysly, které nepracují a nemohou detekovat realitu, ji tito jedinci přesně popisují a to je pro vědu nepřijatelné ?

 48. Antonín Kratochvíl

  Existuje jasný argument, že tito lidé nepopisují, to co se kolem bezvládného těla děje, reálně ? Sleduji toto přes 20 let a neznám takovou respektovanou studii. Nemyslím tím teorii úbytku kyslíku , nebo teorii sluchových vjemů , kdy si mozek vytvoří realistické obrazy na základě těchto vjemů , ale skutečnou analýzu výpovědních dat s porovnáním co se kolem jedince , který je mimo sebe, skutečně dělo ?

 49. Slávek Post author

  Tak Tondo, ono je to spíše naopak. Máme hypotézu: „lidé jsou schopni vnímat co se kolem nich děje i v případě absence mozkové činnosti.“ A vědecký postup je se zeptat: „Existují přesvědčivá data, která to dokazují?“. Odpověď je ne, takže tuto hypotézu můžeme klidně ignorovat, dokud někdo s takovými daty nepřijde.

  Příznivci NDE, věřící a jiní esoterici ale tento naprosto běžný postup ignorují a potom se diví, že je lidé neberou vážně. Jsou to ale oni, kdo si musí vybrat. Chtějí li vědecké uznání, musí přistoupit na vědecká pravidla hry. V opačném případě, prostě budou považováni za pavědce a pošuky. Samozřejmě je naprosto legitimní to vědecké uznání nechtít, nesnažit se o něj a o vědu se prostě nezajímat.

 50. Antitheista

  Já kdybych to prožil (prožije to naprostá menšina lidí v klinické smrti), tak bych to dal na vrub mé paměti (zájem o náboženství) a chemické reakci při umírání…

 51. Antonín Kratochvíl

  Antitheista :to je ale nesprávný argument, tento prožitek nepopisují jen nábožensky jdoucí lidé .Chemická reakce nevysvětluje shody v popisování prožívaného s reáliemi kolem jeho bezvládného těla .

 52. Antonín Kratochvíl

  Slávku to je jen otázka akceptace. Takové studie existují, jedna skupina vědců je bere v potaz druhá ne ! Skepticky je kritizuje , ale když se já osobně na ty skeptické rozbory podívám, jsou tam zásadní rozpory dat . Jak může přivezený pacient v kritickém stavu na JIPKU vnímat podprahově vizuální vjemy, když o sobě neví a oči má zavřené, nepozoruje jimi prostředí? Tyto studie nedělají laici, ale lékaři , psychoterapeuti a psychiatři , monitorují výpovědi prožívajících a porovnávají je s tím co se odehrálo. Osobně jsem mluvil s primářem kardilologického oddělení a on sám má tuto zkušenost, kdy mu pacient na wc zkolaboval a přestal dýchat . Sestry jej smýkali na pokoj a oživovali již cestou On sám přistoupil na resuscitaci a pacient mu po probuzení vyprávěl přesný průběh celé akce, do detailů popsal hovory a činnost všech lékařů a sester. Pacient to pozoroval z ptačí perspektivy . Reálnost popisu postiženého byla pro toho primáře šokující a naprosto přesvědčivá, přesto se na to stále díval jako na schopnost mozku, ale která nasvědčuje i dalšímu rozměru lidské existence. připustil že není dobré léčit jen tělo medikamenty ale i přistoupit k psychoterapii , která tuto možnost akceptuje . Je to subjektivní záležitost, která se nedá objektivizovat . Jak chceš kontrolovat , kontrolora co kontroluje výpovědi prožívajícího a svědka , který si příběh vyslechl. Nechápu proč by Kublerová , Mooddy , Stevenon měli data upravovat, tak aby se jim hodila do světonázoru . Neakceptování jejich studií nevypovídá o jejich nepřesnosti a zmanipulovaných dat , ale o ideologickém střetu .

 53. Antitheista

  A) Ty shody byly právě vyvráceny všemi dosavadními pokusy a mimotělními zkušenostmi…

  B) v paměti mohou mít náboženství uložené i lidé bez víry – já se setkal s vírou tolikrát, že jí mam v hlavě i když nevěřím.

  C) tyto zkušenosti má menšina lidí (věřících i nevěřících)! Menšina…

 54. Antitheista

  Čili jde o to, jak umírají a jak to ovlivnilo jejich mozek… (hlavně při ovlivnění spánkových laloků se objevují tyto zážitky…)

 55. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: Předpokládat a soudit co bych si myslel o své vlastní zkušenosti NDE je předpojaté. Zažít vše přesahující zkušenost není taková sranda, jak se zdá I Ateisté co prožili tuto zkušenost pozměnili svůj předpoklad . Je to složité! Ale chápu vaše přesvědčení , data k němu máte a logicky Vám zapadají do vaší idealistické konstrukce, která je podporována oficiálními zdroj .Těžko tohle rozsoudit, i když vím že vy svou odpověď skálopevně obhájíte 🙂 Nevím kde je pravda ani jedna strana nemá, jasný a pádný argument pro a proti . Jen se pořád negují, ale konstruktivní vzájemná akceptace výsledků ne a ne se prosadit. Osobně nemohu akceptovat názor, že je zkušenost NDE předurčena náboženskou a sociální zkušeností , když to žádná studie o NDE neuvádí . Rozčílilo mě, že kritika těchto studií uvádí opak , že Ježíš se zjevuje jen Křesťanům atp. , když vím že to není pravda . Skeptická studie nezkoumala konkrétní zkušenosti , ale vycházela již z mnoha studií ostatních vědců a vytáhla si z nich jen to co ideově zapadlo do logického závěru a diskreditace. jakéhokoli jiného. Nenašel jsem nikde nic věcného a argumentačně jednoznačného . Je to taková všeobecnost stejně jako hodnocení prožitků po drogách , Četl jsem, že nejsou v mnoha bodech srovnatelné.

 56. Josef

  Antonín:
  – „…v existenci Ježíše křesťané věří, jejich komunikace s ním, je pro ně samozřejmá.“ To je právě to, o čem mluvíme. Ta komunikace je pro ně sice samozřejmá, ale není to reálná komunikace. To slovo je prostě špatně.
  – „Je to pojem, který nechápete, protože máte jinou představu o světě.“
  To je typický „argument“ věřících, kteří si nevědí rady s argumentym s logikou. Nevypovídí nic o ničem, jde vlastně jen o pokus o zpochybnění oponenta, o vulgaritu.
  – „svět, který má své vnitřní důkazy, které jim stačí.“ Zase: nejde o důkazy. Slovo důkaz má svůj význam, svou definici. Tyto „vnitřní důkazy“ nejsou opět ničím jiným, že přesvědčením sebe sama, tedy vírou, autosugescí. Ideologicky přenesený význam pojmu.
  – „obelhávání světa, je to vaše představa“ Nikoliv. To samé – představa a lež jsou pojmy, které mají jasný význam. Typické obelhávání je např. tvrzení o existenci Boha.
  – „Cesta do pekel to být nemůže“ – pochopitelně, žádné peklo neexistuje, jde o evidentní příměr. Toto slovo lze používat symbolicky, neboť jde o ideologický pojem – peklo nepopisuje žádnou reálnou skutečnost.

 57. Antitheista

  Ateisté se změnili? Ne všichni – ti s větším IQ méně podléhají subjektivním předsudkům (zážitkům)…

  Ježíš se dnes může zjevit i budhistovi, když máme internet a zajímáme se o všechno a sme propojení, ale kdyby Ježíše ani neznali, těžko by se jim zjevil – to spíš Budhu by viděli …

  Efekt kryptomnézie (nevědomá paměť a zapomenuté vzpomínky)

  Většina lidí tyto zkušenosti neměla a byli v klinické smrti (jiný způsob vypnutí-zapnutí mozku)

  V testech v nemocnicích s vážně nemocnými lidmi se nepotvrdilo, že by lidé se zážitky NDE skutečně odhalili, co si povídali lidé v jiné nemocnici. v testech s mimotělní zkušeností nedokázali lidé uhodnou předmět na skříni…

  occamova břitva – jednodušší vysvětlení! Na zemětřesení stačí fyzika, nejsou potřeba trpaslíci nebo vesmírná želva – čili i zde bych raději (jako v případě schizofrenie X posedlost ďáblem) dal přednost přirozenému vysvětlení (chemie v mozku)

 58. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: Nizozemská studie nic takového jednoznačného neuvádí ! Nic vyvráceno nebylo, to si ideově dosazujete jen vy . Právě naopak jsou veliké rozdíly mezi prožitkem NDE a drogovým opojením . To je jen předsudek si myslet že je to identické . Mozkové laloky mohou vyvíjet jakoukoli činnost , ale prožitek z pohledu spirituální a transpersonální zkušenosti je také výpovědní a má svou hodnotu . Metodika vědy subjektivitu nebere v potaz, takže není potřeba se postiženého vyptávat, jsou to prostě halucinace a nikdo je prověřovat nebude .a ti co to udělali se tím zdiskreditovali .

 59. Antitheista

  Opět uvádím, schizofrenie X posedlost ďáblem a další případy – dávám přednost přirozenému vysvětlení, testy s mimotělními zkušenostmi vyvrátili že lidé jsou skutečně v místnosti, nešlo o žádné drogy, ale o meditace či jiné zážitky… lidé neuhodli předměty na skříni! Byli ve své vlastní hlavě

 60. Abd-ru-shin

  To, že většinu dějů/bytostí/světa celého velikého stvoření (kterého jsme jen zrníčka písku, i když velmi důležitá zrníčka) nevidíte svým okem, ještě neznamená, že neexistují. Já vám nepodám „hmatatelný“ důkaz, že to tak je, ten kdo hledá pravdu a otevře se jí, tomu bude ukázána. Trochu mě pobavilo, jak tady od existence/neexistence Ježíše skáčete k vílám a elfům, které samozřejmě existují jako živlové elementy a lze s nimi komunikovat, kdo má dar jasnovidosti velmi dobře tyto jemnohmotné bytosti i vidí a opravdu nemusí brát LSD. Ale to není důležité, co jsem chtěl napsat – myslím, že skutečných ateistů bude tak 10proc. populace. Zbytek věří v „něco víc“. Hrozně moc lidí odmítá pojem „bůh“ i když jde pouze o slovo – za to samozřejmě lze poděkovat církvi, která po staletí naprosto mylně a mocensky vykládá a ohýbá zákony Stvořitele, ale i slova Krista. Nedivím se, že se pak většině lidí slovo „bůh“ protiví. Na konec ještě dodám, že pouhá slepá víra v kohokoliv je v podstatě na stejné úrovni jako nevíra vůbec – podle činů a skutků poznáte je. Pěstujte v sobě cítění k dobru, pomáhejte druhým když požádají a má to význam, dávejte, nezáviďte, neškoďte si… A pak nemusíte řešit jestli Bůh je nebo není.

 61. Josef

  Antonín: – „mystický prožitek je i náhodný“ Samozřejmě. Takový zážitek může mít i člověk zcela nevěřící, při zasnění, při pohledu na přírodu, pod vlivem chemie atd.
  V takovém zážitku ovšem nikdy nefigurují panenky Marie apod., pokud je člověk již neměl v hlavě!
  – „Nevím o tom že by se mystika zaměřovala jen na křesťanské pojetí.“
  No tak to se tedy zeptejte kteréhokoliv katolického faráře (v křesťanství je mystika doménou katolicismu – logicky). Katolická mystika nikdy žádnou jinou neuznávala, dokonce jakoukoliv jinou označovala za okultní pověry a ďábelství. Podívejte se jen na českou historii, kdy tzv. křesťanská mystika byla zakazována a proklínána nejen katolickou církví.
  – „Přesahující prožitky nejsou ovlivněny sociální, kulturní a náboženskou příslušností“ Ale samozřejmě že jsou. Co hlavně nemáte, to se v ní neprojeví. Toho jsou právě mystické jevy důkazem.
  – „budhista může zažít ve své zkušenosti splynutí s Ježíšem.“
  To je tedy pořádný nesmysl! Buddhista, který splyne s Ježíšem, nemůže být buddhistou 🙂

 62. Medea

  Budhista a krovák sa stretávajú počas NDE s Ježišom 😀 to iste! Antonín, to sú len Vaše fantázie.

  Ak si chce niekto prečítať dobrú knihu o NDE, tak odporúčam:

  Susan Blackmoreová: Umírání jako cesta k životu.

 63. Josef

  ..Co v hlavě nemáte, to se v ní neprojeví… (překlep)

 64. Petr Tomek

  protestant (26.11. 2012 | 16:45) napsal:

  to Medea:

  Pro skeptika je důležité zůstat skeptikem. Tj. i když nemám důkazy existence Boha měl bych zůstat skeptikem a netvrdit, že Bůh neexistuje.

  Petr Tomek: To je ale skepticismus postavený na hlavu. Skepse je především pochybnost o tom co můžeme vědět. Nevědomost se předpokládá. Skepticismus tedy nepředpokládá že existuje úplně všechno co nelze doložit, protože takových věcí je nekonečně. K poznání že něco existuje naopak potřebuje důkazy. Vrcholem takového myšlení je Popperův kritický racionalismus. Podstatné ale je ž k tvrzení musí vždy být důvod. Určitě existují filosofické konstrukce Boha, které by stály za zamyšlení (mají důvody). Křesťanský Bůh to ale není, protože jeho existenci vylučují samotné boží vlastnosti: dokonalý (ale měl stvořit nedokonalost), dobrý (ale stvořil zlo a nechává ho jednat), vševědoucí (tedy ví co se stane od začátku do konce) ale zároveň všemohoucí (což vyžaduje schopnost změnit rozhodnutí – on ale přece díky své vševědoucnosti dopředu ví co udělá).

 65. Slávek Post author

  abdrusine, diky za sdeleni, ze se k vyzve neprihlasite. Tady nikdo nevyzaduje hmatatelny dukaz a uz vubec tu nezaznel pozadavek viditelnosti. Staci jednoduse a presne popsat scenu, kterou Michal popsal na 5 radcich.

  A s koncem souhlas. I kdyz se asi lisime v nazorech na spoustu veci, tak nase nazory o nepropojeni statu a cirkvi, pripadne slusnost asi budou velmi podobne. Prakticky mame shodne zajmy.

 66. Abdrushin

  Existuje i jistý pan doc. M.Král, který napsal knihu o vědeckém důkaze Boha, nicméně jsem nečetl. Rozhovor s ním na toto téma zde: http://www.youtube.com/watch?v=efl_tvszu0w na YT je i nezkrácená verze, ale ta má asi 5 hodin. Zkoukněte klidně jen tu zkrácenou verzi…

 67. Slávek Post author

  Mám od něj doma knihu Soumrak ateizmu. Přestože jsem celkem pilný čtenář, tak tu knížku jsem učíst prostě nedokázal. Alespoň pro mě je to snůška strašných nesmyslů až tak, že mi to znemožňuje čtení a pochopení.

 68. Antitheista

  Abdruškin: „Trochu mě pobavilo, jak tady od existence/neexistence Ježíše skáčete k vílám a elfům, které samozřejmě existují jako živlové elementy a lze s nimi komunikovat, kdo má dar jasnovidosti velmi dobře tyto jemnohmotné bytosti i vidí a opravdu nemusí brát LSD“

  Tohle myslíte vážně? Vy komunikujete s elfy i bez LSD? A timhle chcete oponovat ateismu?

 69. Josef

  Číst knihy člověka, který napsal „knihu o vědeckém důkaze Boha“, je ztrátou času. Magorů bylo vždy dost a dost. Až někdo podá důkaz o existenci Boha, zastaví se vesmír.

 70. Standa

  V prvních dvou minutách videa odkazovaného Abdrushinem mluví Igor Chaun:

  „Pane docente, víte v čem je ten vtip? Že věřící, a já bych už raději používal termín vědoucí, neboť v určité chvíli se víra proměňuje v jistotu, už vlastně tento typ důkazu nepotřebuje…“

  Král mi přijde ještě docela soudnej člověk. Oproti němu Chaun, to je úplně extratřída. 🙂

 71. Josef

  Z nevýznamného režiséra ale sympatického a upřímného hocha Igora Chauna se stal samozvaný prorok. Je to chudák. Jeden z těch, nad kterými téměř pláču lítostí.

 72. Antitheista

  On je Chaun nábožený?? Měl byl sympatický v některých svých postojech v politice, to sem netušil, že je pámbíčkář

 73. Josef

  No on jede spíš v těch newageovských směrech, ale v zásadě je to jedno, už byl kdečím. A už řadu let.

 74. Antonín Kratochvíl

  Josef: Jak mohl mít nevěřící vizi panny Marie v hlavě, když v ní prostě nikdy nevěřil . Tvrdíte, že je tato zkušenost ovlivněná zbožností jedince , s čeho vycházíte ? Já mám informace opačné ! Když se budhista dostane do prožitku NDE nepředurčuje jeho vizi jeho náboženství, pokud má vizi Ježiše a ne Budhu , tak máte pravdu, že se na Budhu asi vyprdne 🙂

 75. Antitheista

  Protože i když nevěřící nevěří, tak má v hlavě všechny ty kecy o panence Marii a Budhovi, všechny ty obrázky, nauky, filmy, svátky,…. to máme i my, protože to do nás cpete, i když o to nemáme zájem! Stejně tak by klidně mohl mít na východě nějakej komunista pocit, že se setkal s Leninem… prostě záleží, co se vám v té hlavě zrovna stane!! Sou i případy světla, bez konkrétního boha,.. sou i případy příbuzných, sou různé případy! Lidi si to taky dokreslují zpětně (falešná paměť)

 76. Josef

  Antonín: Vaše informace jsou mylné. Přiveďte jediného člověka, který měl vizi panny Marie, aniž by o ní před tím slyšel, a já vám za to řeknu všechna výherní čísla do Sportky.
  Zrovna tak buddhista nemůže v jakémkoliv prožitku včetně NDE vidět Ježíše, aniž by ho předtím měl v kebuli. Jestli takového najdete, já vám zastavím zeměkouli.
  Vaše mylné dojmy pramení z vaší víry: moc byste chtěl, aby to tak bylo. Ale není. Bohu žel.

 77. Antonín Kratochvíl

  Medea : Susan B. je spisovatelka a badatelka paranormálních jevů. Díky za doporučení , snad ji seženu ! Před 21 lety jsem četl Moddyho a později Kubler – Ross a jejich poznatky z konkretních výpovědí NDE byly právě o tom ,že zkušenost a vize.není formovaná IQ, zbožností a sociálním postavením jedince. Proč fantazie . ?To je ironie ?

 78. Medea

  Antonín, dajte nám sem odkaz na tú Holandskú štúdiu, na ktorú sa odvolávate.

 79. Antonín Kratochvíl

  Josef: ad: Přesahující prožitky nejsou ovlivněny sociální, kulturní a náboženskou příslušností“ Ale samozřejmě že jsou. Co hlavně nemáte, to se v ní neprojeví.

  ….to je jen Vaše tvrzení , lidé, kteří tohle od 80 let sledují a monitorují, říkají pravý opak .

 80. Antitheista

  Ne, lidé co to sledují říkají to co Josef, lidé co to „sledují“ a věří a chtějí věřit, tak ti říkají to co vy…

 81. Antonín Kratochvíl

  Josef: ad: Vaše mylné dojmy pramení z vaší víry: moc byste chtěl, aby to tak bylo. Ale není. Bohu žel.

  ….to samé mohu napsat já Vám . Já nevycházím z vody. Ale nemá cenu tady uvádět zdroje, já taky Vaše neznám a nemusím je uznat za legitimní . Ty zdroje skeptické , které jsem si doposud prošel , mě odpověď nepřinesly a to si pište, že ji hledám 🙂 . Nejsem nábožensky věřící a vlastní víru ve spirituální svět , nestavím na četbě knih a esoterických teoriích , asi bych si tady s vámi nepsal, kdyby mě nezajímal Váš názor.

 82. Josef

  Antoníne, vy se odvoláváte na nějaké neznámé lidi. Já se odvolávám na sebe a svá celoživotní studia:
  V celé historii lidstva neexistuje jediný takový potvrzený případ.
  Pokud někdo hodlá tvrdit, že ano, nechť ho doloží.
  Do té doby bude jen tlučhuba.

  A právě proto ta skutečnost, že neexistuje, dosvědčuje pravdivost teze, že vše, co lidé prožívají (v onom mystickém slova smyslu), pochází z jejich hlavy, z toho, co do ní přijali nebo co jim tam vložili jiní. Neexistuje jediný případ vize panny Marie u člověka, který by o ní ani neslyšel.
  Neexistuje, neboť ani existovat nemůže.

 83. Josef

  Nevycházíte z vody, ale vycházíte z víry. Ta je omylná a v tomto případě se mýlí.

 84. Medea

  Antonín, prečo nám sem nedáte link, na tú prevratnú Holandskú štúdiu?

 85. Josef

  Antoníne, z mé strany jistě nejde o pocity. Já netvrdím, že existuje něco neprokazatelného, nemám tedy co za pocity skrývat – to tvrdíte naopak vy, u vás jde jen a jen o pocity, resp. lépe řečeno o domněnky.
  Je mi jasný, že mluvím poněkud tvrdě, ale ono jde v zásadě o totéž tvrzení, jako že existuje Bůh. Jestli si někdo chce věřit blbostem, ať si věří. Ale pokud hodlá veřejně tvrdit, že jsou pravdivé, nechť to dokáže. Jinak jenom oblbuje a to velmi nebezpečným směrem.
  Tady je nutno se tvrdě bránit. Ne, nelze tvrdit, že existuje Bůh, neexistují vize reálného Ježíše. Existuje pouze reálná víra v Boha, existuje reálná vize Ježíše u toho, kdo ho nějakým způsobem měl v hlavě.
  Zachovejme si čestnost a lidskou důstojnost, používejme správná a pravdivá slova. Jinak jsme na cestě do pekla.
  P.S. Vy nepotřebujete znát mé zdroje (ač jich je dostatek), já netvrdím nic o reálnosti mystických prožitků. Pokud to tvrdíte vy, máte je doložit vy.

 86. Antonín Kratochvíl

  Josef: Snažím se neodvolávat ! Proč bych se já také nemohl odvolávat na sebe , na své studium atd . Píšete tady něco a já jsem dospěl k jiným informacím. Ano akceptuji studie Moodyho , Kublerové, protože vím a ne věřím, že mají pravdu . Akceptace čehokoli je jen otázkou určitého okruhu lidí.

 87. Antonín Kratochvíl

  protože to není holandská studie 🙂 ne dělám si legraci nestíhám ! Jak mám reagovat na tolik komentářů ? Strpení prosím !

 88. Josef

  Vědět a věřit jsou dvě různé věci. Akceptace není nic než víra.
  Pokud víte, že Moody má pravdu, řekněte v čem.
  Pokud víte, že buddhista, který v životě neslyšel o Ježíši, ho zažil v NDE, přiveďte mi ho.
  Pokud ho neusvědčím ze lži, zaplatím mu letenku odkudkoliv z této planety, a vy se budete do konce života koupat ve zlatě.

 89. Antonín Kratochvíl

  Josefe , já mám tohle téma rád, nic víc, Nemusím být informovaný o tom co znáte vy a naopak a proto mě tahle debata baví. Předmětem je ten hash nahoře, ale jasnovidný nejsem , tak jen polemizuji nad tím co mi příjde z vaší strany zajímavé .

 90. Antitheista

  http://e-psycholog.eu/pdf/kupka-ps1.pdf

  Já své zdroje udávám: Koukolí, Daniel M. Wegner, Sam Harris, Daniel Dennet, dokumenty s tímto tématem sou i na ulož.to! Všechny poukazují na to, že tyto jevy mají přirozená vysvětlení (narozdíl od Moodyho a Rossové či Junga)

 91. Antitheista

  Ten článeček nevylučuje vaší verzi, ale ty další odkazy již ano (Koukolík a spol.)!! Důležité na tom článku ale je, že jen 20% lidí na světě zažívá NDE, a že 7% je negativních (je to prostě o mozku a jeho vyladění v průběhu klinické smrti)

 92. Medea

  Antonín napísal:

  „protože to není holandská studie 🙂 ne dělám si legraci nestíhám ! Jak mám reagovat na tolik komentářů ? Strpení prosím !“

  Antonín, sprvu sa mi nezobrazovali Vaše komentáre, tak som si myslela, že ma ignorujete.

 93. Josef

  Antoníne, tak to jste ale tak trochu tlučhuba, že?
  Neznáte-li jediný prokázaný případ vize panny Marie nebo Ježíše (nebo třeba vodníka) u člověka, který o nich nikdy ani neslyšel, pak tu tvrdíte nesmysly.
  Osobně se tématem mystiky zabývám sice pouze nějakých 30 let, zato dost hluboce a mám i vlastní prožitky, abych dost přesně věděl, o čem mluvím. Mystika je cesta, která osvícené vyvedla z bludů.
  Važte si, prosím, lidí, když s nimi chcete diskutovat, važte si sám sebe a nevěřte pitomostem.

 94. Antonín Kratochvíl

  Josef : Ty poznatky co popisuji jsou ze studií , které jsem tu již psal. především od Moodyho . Nezajímá mě, že ho určitá větev vědy neuznává . Vědec nejsem !!! Já jeho poznatky považuji za zajímavé a pravdivé, protože vím jak taková zkušenost probíhá , co přinesla, co vzala ! Věříte ve své vědomosti , světonázor , stejně i já věřím .

 95. Medea

  Antonín, pozrela som sa na ulozto.cz a je tam aj Blackmoreová.

 96. Josef

  Považovat cokoliv „za zajímavé a pravdivé“ neznamená znát pravdu. Je to víra a nic víc.
  Já nevěřím v žádné světonázory. Já pouze vím co vím, i to, že mnoho nevím.
  A vím, že v tomto rozhovoru jen marním čas, což právě hodlám napravit.

 97. Medea

  Antonín Kratochvíl napísal:

  Ty poznatky co popisuji jsou ze studií , které jsem tu již psal. především od Moodyho . Nezajímá mě, že ho určitá větev vědy neuznává.

  Antonín, keby existovali presvedčivé empirické dáta o tom, že ľudské vedomie môže prekročiť hranice tela, tak by to vyvolalo vedeckú revolúciu a bolo, by to všeobecne známe. Veriaci, by to už vytrubovali po celom svete. Hovorili by tom pápež aj dalajláma.

 98. Medea

  Ďakujem za link, Antonín.

  Ale v tom článku z Lancet, som nenašla zmienku o zjavení Ježiša počas NDE, nezávisle od kultúrnych vplyvov (hovorili ste o budhistovi a Krovákovi, ktorý o Ježišovi v živote nepočul). Odkiaľ teda máte tú informáciu?

 99. Antonín Kratochvíl

  Medea: jaký empirický důkaz by to měl být , když to co by ho mohl podat je subjektivní zkušenost, pocit a prožitek ? Jak chcete prokázat vystoupení duše z těla , když je toto nepředvídatelné .Kdo z personálu zdravotnického zařízení bude stát u lůžka umírajícího a očekávat tyto výpovědi , tak aby se dali ihned ověřit, Kdo může říci, že tento pacient se určitě vrátí po resuscitaci , ta bude zítra, tak připravte náhodné předměty nad postel a experiment může začít. vždyť je to blbost !

 100. Medea

  Antonín, tí pacienti predsa popisujú, že „astrálne“ vyšli zo svojho tela.

  Navrhnime nejaký experiment!

  Na nejakom neprístupnom mieste resuscitačnej miestnosti, by sa mohol umiestniť monitor, na ktorom, by sa náhodne objavovali nejaké obrázky (čas projekcie konkrétneho obrázku, by sa v počítači samozrejme zaznamenával), ktoré, by pre ľudí pobehujúcich po miestnosti, neboli zrakovo dostupné, ale pre vznášajúceho sa pacienta, by mohli byť viditeľné.

  A po resuscitácii pacientov, po nejakej vhodnej dobe, by sa personál nemocnice opýtal pacienta na jeho zážitky počas resuscitácie a pokiaľ, by sa zistilo, že v čase resuscitácie bol na monitore obrázok, ktorý by zodpovedal pacientovmu popisu, výsledok experimentu, by bol úspešný.

  Takéto NDE projekty, by sa mohli rozbehnúť po celom svete …
  A mali, by sme dostatok dát, pokiaľ astrálny výstup z tela, skutočne existuje 😉

 101. Antitheista

  Určitá větev??? Toho neznává nikdo z vědecké obce 😀

 102. Antitheista

  Mam na mysli Moodyho a spol. – raději si přečtěte něco od Františka Koukolíka o mozku, to je čtivé…

 103. Medea

  Antonín, v tom bode 5 je len: „5 Communication with light“

  Žiaden Ježiš, ale svetlo.
  Žiaden Krovák, ktorý v živote nepočul o Ježišovi, ale počas NDE sa s ním stretol.

 104. Medea

  OK, myslím, že o chvíľu upadnem do bezvedomia.

  Dobrú noc 😀

 105. Medea

  Ešte na chvíľu zaženiem spánok.

  Ten monitor (z môjho experimentu) v resuscitačnej miestnosti, by lekárov a personál samozrejme neobťažoval, na starosti, by ho mal operátor NDE-projektu sediaci v inej miestnosti.

 106. Josef

  Antoníne: „Josef: vy také považujete své přesvědčení za pravdu“
  Víte, že opakujete úplně stejné věty jako všichni, co by rádi obhájili své pověry?
  Co s vámi? Tak tedy i stejná odpověď:
  Omyl, já žádné přesvědčení nemám. Stavím pouze na zkušenosti.

 107. Antonín Kratochvíl

  Medea: ve zdravotnickém zařízení nikdo nic takového nedovolí a zvlášť ne v tom našem. Kdo řekne pacientovi, prosím Vás kdyby jste měl prožitek blízký smrti, podívejte se na monitor, který je umístěný nad vaším tělem a zapamatujte si co tam je zobrazeno?! Kde je psáno, že bez vědomé spolupráce pacienta, kterému tohle neřeknete dopředu, on sám bude pozorovat to co si žádáte? V takové zkušenosti, která otřese z vaší představou o vlastním bytí, si sám sebe plně uvědomujete , ale rozhodně to není tak, že si řeknete, tak teď se podívám třeba z okna . Právě že je to Váš omyl , kdy si myslíte že zkušenost NDE prožitku je prožívaným jednoduše řízená , tak jako běžné bdění, že se může podle své vědomé vůle pohybovat prostorem a uvědomovat si co zrovna chcete . Tyto zkušenost tyto prvky mají , ale jste v naprosto odlišné situaci, než kterou znáte. Už jen to, že Vás oslovují světelné bytosti , vaši mrtví příbuzný a nakonec vás pohltí tunel, svědčí, že v tomto stavu je vaše vědomí součástí něčeho většího než jste vy sám. Ten pohyb Vás samých tunelem Vámi rozhodně řízený není, stejně tak pohyb po místnosti, kdy pozorujete vlastní tělo, které může být i v traumatickém tělesném stavu , není jen tak procházkou / poletování 🙂 po místnosti. Pohled nezúčastněného pozorovatele právě sklouzává , k takovýmto logickým argumentům, ale představte si, že vás porazí auto, bude vás zajímat nějaká obrazovka na lůžkem? Je to sice zajímavá představa, ale dost naivní a prakticky neuskutečnitelná z neinformovanosti o konkrétních zkušenostech a průběhu NDE.

 108. Antonín Kratochvíl

  Medea: Takové pokusy byly přesto dělány , Moody o nich taky píše . Jeden případ si pamatuji . Šlo o paní, která v několikátém patře, nad pokojem ve kterém zkolabovala , uviděla za oknem na římse zapadlou tenisku . To by nebylo nic tak přesvědčivého, ale ona ji popsala z venkovní perspektivy do detailu, popsala způsob šněrování tkaničky . Zevnitř toto vidět nebylo . Bylo tam uvedeno, že se paní v tomto patře nikdy pohybovat nemohla . Myslím si, že na monitoring zkušenosti NDE se v běžném zdrav. prostředí čas a peníze nenajdou už jen z principu náhledu na tuto zkušenost . Kdo by utrácel za halucinace :-)?

 109. Antonín Kratochvíl

  Medea: klasifikace prvků NDE i ta studie NDE je zevšeobecněna a statisticky popsána . Popis komunikace ze světlem , vychází z konkrétních popisů lidí, jinak by tam nebyla uvedena . Kde jsou ostatní konkretní popisy ze kterých studie vychází je otázkou informací, já to vyhledávat nepotřebuji, ale ta společnost, která studií veřejně předložila musí tyto záznamy mít. S toho co vím a z případů kdy se ve zkušenosti NDE objevil Ježíš, Bůch světelná bytost , nebo jen burácivý nadpozemský hlas je komunikace se světlem jen shrnující pojem a kategorie .
  Já jsem nepsal, že o křovákovi vypovídá tato studie , je tam spousty informací, je tam uveden i duchovní spirituální náhled, ale i ten biochemický . Psal jsem, že ze stávajících studií a monitoringu NDE odborníků, lékařů a psychiatrů na tomto poli vědy ( Moodyho Rossové ) vyplývá, že tato zkušenost NDE není ovlivněna sociální , společenskou a náboženskou příslušností prožívaného a už vůbec ne IQ jedince. Vyhledejte si to tam . Skeptické studie nehodnotí konkrétní případy a popisy , ale bere si na paškál tyto vypracované studie a uvádí nepravdivé data . Může to být křovák, může to být Indián, je to má formulace, já tuto stať z textu (kterou jsem si zapamatoval ) Moodyho, Grofa , Kublerové vyhledávat nebudu, a je to stejně pro vás nepodstatné , když tyto zdroje neakceptujete !

 110. slavek

  Médea, to je pěkný nápad. Trochu problém je v tom, že zážitky NDE popisuje asi jen 10 procent lidí, kteří prožili mozkovou smrt. Ale je faktem, že ty příhody popisují a že ty příhody mají některé společné prvky (ne Ježíš to fakt není), které se opakují. Zážitky, kdy jsme jakoby mimo své tělo jsou také poměrně časté (ale rozhodně nejsou pravidlem).

  Jistý pan Sam Parnia provádí experiment, kdy jsou na sále umístěny skryté obrázky viditelné jen z nadhledu. Méně sofistikovaná verze Médeina experimentu. http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Parnia . Jak to dopadlo nevím, ale i ten Parnia se přiklání pokud vím k názoru, že ty zážitky jsou jen iluzí.

  Takže: NDE skutečně existují, ale zatím žádný publikovaný výzkum nenaznačuje, že by se mělo jednat o něco jiného než iluzi vzniklou v umírajícím mozku.

  Tady jsou popsány obtíže, při provádění takového průzkumu. Jako hlavní se jim jeví to, že většina „zachráněných pacientů“ stejně nakonec umře, protože jsou vážně nemocní a oni s nima teda nemůžou udělat interview. http://www.horizonresearch.org/main_page.php?cat_id=233&pid=38

  V tuto chvíli jsou jakýkoliv povídačky o tom, že pacienti skutečně“lítají po sále“ nepotvrzenýma povídačkama.

  Myslím, že už dokonce nějaké takové experimenty probíhali, ale méně sofistikovaně.

 111. slavek

  Tondo máš absolutní pravdu, že Moody je prostě nedůvěryhodný.

 112. Antonín Kratochvíl

  Josef:

  Antoníne: „Josef: vy také považujete své přesvědčení za pravdu“ Omyl, já žádné přesvědčení nemám. Stavím pouze na zkušenosti.

  …..jak já mohu vědět jakou máte zkušenost ? Pro Vás jsou informace o hypoxii mozku, fci mozkových lalocích , o podprahovém vnímání, False Memory Syndrome, kryptomnézii , LSD pokusech dostatečně logicky zdůvodnitelné. Pro mně nejsou , nenašel jsem v nich odpovědi , protože vždy určitou část zkušenosti NDE vypouštějí, jakožto nedůležitou . Je to jen biochemický náhled na ni a nezabývá se konkrétními subjekty a jejich výpověďmi . Podle mě je to předsudek , je to mé přesvědčení a má zkušenost, tak jako máte vy vaší . Vy jste si to načetl ve zdrojích , které jste si ohledně svého ateismu vyhledal . Také se Vám to do interpretace tohoto jevu ideologicky prostě jen hodí . Je to vaše přesvědčení, já jen přicházím z jiným a diskutuji. Jak chcete prokázat, že ta vaše zkušenost je víc nežli ta moje . Kdo má pravdu ? Která vědecká společnost , spolek , akademie věd v té které zemi určí co je pravda a co ne ? Je to na každém jedinci co si zvolí.

 113. Antonín Kratochvíl

  U nás v naší zemi tvrdíte jak jsou Grof, Moody, Stevenson, Kublerová, Dehlefsen neuznání vědou a naproti tomu za hranicemi, jsou řediteli psychiatrických institutů , lékaři a psychoterapeuti se svojí publikační činnosti . Akceptace toho či onoho není určena společenskou dikcí vědy, ale subjektivním pohledem a zkušeností jedince. Ano věda potřebuje objektivizaci , ale jak chcete zobjektivizovat vnitřní zkušenost , když si ji nevyslechnete ? Degradujete ji apriori na halucinaci podle svých modulů a subjektivním pocitem a popisem se prostě zabývat nebudete! Je to začarovaný kruh ! Logický závěr z halucinací navozených LSD je také jen představou toho kdo chce vysvětlit tuto zkušenost touto cestou, ale to že jsou i další fenomeny, které nasvědčují možnosti detekování reality duší mimo své tělo už připustit nechcete . Já ty rozpory v těchto argumentech vnímám, protože jsem četl hodnocení z obou stran a ta skeptická se rozhodně jasnou a objektivní kritikou pyšnit nemůže .

 114. Antonín Kratochvíl

  Slávku , vize Ježíše v prožitku NDE , nemohou být uvedeny v oficiální zprávě, to snad chápeš ? Proto jsou tam uvedeny zevšeobecněné světelné, bytosti, světlo atd . Nemáš pravdu, že se Ježiš v této zkušenosti neobjevuje !
  International Association for Near-Death Studies (IANDS) uvádí spousty případů. Proč je Moody nedůvěryhodný a předpokládám i tento web IANDS. Pro mě jsou nedůvěryhodné skeptické kritiky, protože v nich jsou nepravdy a zmanipulované informace, nenašel jsem tam nic co by zcela a jasné tento prožitek zhodnotilo ze všech úhlů pohledu . Vždy jde jen o ideovou interpretaci !

 115. Antitheista

  JO tak, takže budhisté vidí Ježíše,hm :D!! Žádné světlo! To už je lež, co když lžou i v tom dalším??? Já vám řikám, že v experimentech z mimotělními zkušenostmi lidé nedokázali říct, co leží na skříni!! Přitom tam „letěli“, ale byli jen ve své hlavě – jako u lucidního snění!! Žádný skutečný cestování, jako Tulák po hvězdách od Londona 😀

 116. Antitheista

  Neurobiologické faktory zkušenosti byly zkoumány výzkumníky v oblasti lékařské vědy a psychiatrie. [40] Mezi výzkumníky a komentátory, kteří mají tendenci zdůrazňovat naturalistický a neurologický základ pro zkušenosti blízké smrti jsou Britové psycholožka Susan Blackmore (1993)… a zakládající vydavatel skeptického časopisu, Michael Shermer (1998). Více nedávno, kognitivní neurovědci Jason Braithwaite (2008) [42] z University of Birmingham a Sebastian Dieguez (2008) [43] a Olaf Blanke (2009) [44] z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne , Švýcarsko, publikovali předložení důkazy pro mozkový základ povahy NDE.

 117. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: jaké pokusy ? jaké mimotělní zkušenosti. Jaká skříň, kde stála , kudy probíhal ten let ? Tohle je taky jen tvrzení . Kdo to testoval a kdy a na kom ? Jakým způsobem byly tyto prožitky navozené ? Kdo ty výpovědi sepisoval a jakým způsobem je interpretoval. Souhlasím se Slávkem , že právě probíhá podobná studie a praktické pokusy pana Sama Parnia . Příští rok by měly být výsledky, tak si počkejme 🙂 Parnia je prozatím skeptický , ale výpovědi které nasvědčují zkušenosti mimo tělo, také bere na vědomí, jinak by neexperimentoval. Jde o výzkum, takže je tato záležitost ještě nedokončena!

 118. Antitheista

  To tedy existují – La Berge a další! Ten zkoumal tyhle věci a zjistil, že lidé nedokáží uhodnout předmět na skříni! Píše to v knize o lucidním snění!

 119. Antitheista

  On totiž tyhle mimotělní zážitky, zkoumal a zjistil, že je to jen lucidní snění 😀

 120. Slávek Post author

  Aha, takže v oficiálních zprávách to být nemůže, ale ty prostě „víš“, že to tak je Tondo. Hmmm.

 121. Medea

  Antonín, je to jednoduchá záležitosť, vedecká obec zatiaľ nemá k dispozícii žiadne presvedčivé empirické dáta, ktoré by potvrdzovali mimotelové zážitky.

  Ja nie som skeptická voči mimotelovým zážitkom z nejakých ideologických dôvodov, ale z empirických. Ak by sa objavili presvedčivé empirické dáta, ktoré by svedčili v ich prospech, svoj názor, by som zmenila. Napokon Moodyho predstavy o posmrtnom živote sú veľmi pekné, mňa, by teda potešilo, keby som nemala pravdu ja, ale doktor Moody 😉

  Antonín napsal:

  „Psal jsem, že ze stávajících studií a monitoringu NDE odborníků, lékařů a psychiatrů na tomto poli vědy ( Moodyho Rossové ) vyplývá, že tato zkušenost NDE není ovlivněna sociální , společenskou a náboženskou příslušností prožívaného“

  No, v tej Vami spomínanej Holandskej štúdii sa píše toto:

  „The subjective nature and absence of a frame of reference for this experience lead to individual, cultural, and religious factors determining the vocabulary used to describe and interpret the experience.“

  Teda kultúra, náboženstvo a individuálne špecifiká určujú popis a interpretáciu zážitku. Teda ani táto štúdia nepotvrdzuje Vašu predstavu o nejakej univerzálnosti kresťanských archetypov.

  Antonín napísal:

  „ve zdravotnickém zařízení nikdo nic takového nedovolí a zvlášť ne v tom našem.“

  Antonín, keby mala z NDE-projektu nemocnica finančný profit, nevidím dôvod prečo by to nedovolila, pokiaľ by sa to urobilo vhodným a nerušivým spôsobom.

  Antonín napísal:

  ”Kdo řekne pacientovi, prosím Vás kdyby jste měl prožitek blízký smrti, podívejte se na monitor, který je umístěný nad vaším tělem a zapamatujte si co tam je zobrazeno?!“

  Nikto. Celé to bude štatistická záležitosť, tak ako to bolo doteraz. Ak nejaký pacient bude mať mimotelový zážitok a úspešne popíše, čo videl na monitore, tak dostaneme úspešný výsledok experimentu. Experiment sa nebude zameriavať na jedného pacienta, ale na celú databázu resuscitovaných. Teda mali, by sme štatistický súbor s výpoveďami úspešne resuscitovaných a v ňom, by mohli byť aj výpovede, ktoré by úspešne potvrdzovali mimotelové zážitky.

 122. Medea

  Slávek napísal:

  Trochu problém je v tom, že zážitky NDE popisuje asi jen 10 procent lidí, kteří prožili mozkovou smrt.

  Nevidím v tom problém, Ako som už napísala Antonínovi, je to len vec štatistiky, pokiaľ by sme mali dostatočne veľký štatistický súbor s odpoveďami resuscitovaných, tak by sa tých “10 procent lidí” nazbieralo.

 123. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: To je přesně v kontextu s tím co jsem již psal, jsou to jen tvrzení lidí co předpokládají biochemickou povahu vědomí a prožitku samého . Porovnání neboli příměr NDE zkušenosti k prožitkům uměle navozeným je jen předpoklad, protože se v mnoha kritických bodech nepodobají . Předsudek je tomu dávat váhu průkaznosti !

 124. Antitheista

  Jenomže sou si tak podobné, že se předpokládá, že sou na stejné bázi! Nebo ty si fakt myslíš, že když člověk umírá, že se mu nějaký chemie v mozku nemění????????

 125. Antonín Kratochvíl

  Medea, nikdo vám s vědomím toho, že je jeho zkušenost nazíraná s halucinačního pohledu , své prožitky jen tak popisovat nebude , zvlášť v našem neosobním prostředí zdravotnictví . Já osobně jsem ji nikomu nepopsal a ani bych ve zdravotní situaci, ve které jsem byl na to odvahu nenašel . když to otřese s dosavadním vnímáním světa jedince, těžko to bude vyprávět bez emocí a jen tak na počkání.

 126. Antitheista

  Já znám člověka, který měl klinickou smrt a nic nezažil, řikal to docela smutně, bylo mu to líto! Teď už nevěří vůbec na nic (a těhle bude většina)

 127. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: Netvrdím, že se prožitek v mozku chemicky neprojevuje . A ani že určitá chemická reakce jej nenavodí . S tím nepolemizuji, polemizuji s tím že jsou informace kdy vizuální vjem v NDE byl natolik konkrétní, že je důvod si myslet, že byl reálný. Takovou zkušenost zažije prožívající a ví co viděl a slyšel , stejně tak ji může posoudit ten co se v blízkosti těla nacházel a může popsané reálie potvrdit. Je to subjektivní záležitost a když se stane tak ovlivní jen ty co jsou přítomní Jakékoli hodnocení statistiky nedokáže vyvrátit jedinci to co viděl, když mu to druhý potvrdil !

 128. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: To ukazuje na to, že to není prožitek, který se dá jen tak navodit . Ti co ho mají a přítomní pozorovatelé jsou přesvědčení o shodách a reálnosti prožitku. je to jejich zkušenost a přesvědčení. V laboratoři a u stolu je to opět přesvědčení těch druhých. Všechno to jsou jen teorie z předpokladu a mnohdy i z předsudku. NDE není instantní záležitost !

 129. Antitheista

  Je to subjektivní, ale to je přece barva taky, na druhou stranu víme, že má i objektivní kritérie (délka vln, jejich zpracování v očních čidlech, podté v mozku)!!

  Subjektivní zážitek vás může zlepšit i zhoršit, ale nemusí být proto ještě pravdivý!!

  Podívejte, když si vezmete drogu nebo se opijete, začnete vníma jinak, vaše duše vnímá jinak – proč? protože je to mozek a duše je chemická a je ovlivněna chemií ! V tomto případě je to příčina-následek — droga-změna prožívání!!! Duše je chemicko-biologická a s poškozením mozku se mění chování a prožívání!! Při rozpadu hardwaru zaniká i software,v energii se nic neukládá! Do rozbitýho počítače můžete pouštět elektřinu, ale dané informace byli na hardwaru, bez něj už software neobnovíte, energie neenergie..

 130. Antonín Kratochvíl

  Když se dostanete bezvědomí do nemocnice, neznáte personál a ani nevíte kdy a kdo za vámi k lůžku zrovna příjde . Neznáte lékařské přístroje a nemůžete odhadnout v jakém oblečení lékaři a sestry zrovna mají službu .Oblečení i když má být bíle se značně liší Tím chci říci že tato zkušenost se nedá objektivizovat a ani do určit, že si pacient dopředu podprahově určil povahu a děj prožitku .

 131. Antitheista

  Statistika nuda je, má však cenné údaje…

 132. Antonín Kratochvíl

  Antitheista. Ano má, ale konkrétní povahu a průběh prožitku konkrétního jedince nepopíše 🙂 Otázka je v tom, jak vnímáte svět, já si nemyslím, že svět má materiální podstatu. Nic mě nepřesvědčilo o tom, že tomu tak je ! To je také jen neurobiologická teorie, kterou popisují subjekty. které ji preferují . Jak jste psal, že ty studie a experimenty děli lékaři atd, Stejně tak ty co tady preferuji já jsou od psychiatrů, lékařů atd.
  zdroj: wikipedia: Ian Stevenson Pretyman (31. října 1918 – 08.02.2007) byl kanadský psychiatr. Pracoval pro University of Virginia School of Medicine po dobu 50 let, jako předseda oddělení psychiatrie 1957 – 1967, Carlson profesor psychiatrie 1967 – 2001, a výzkum profesor psychiatrie od 2002 až do jeho smrti.
  Elisabeth Kübler-Ross , MD (08.7.1926 – 24. srpna 2004) byl švýcarský Američan psychiatr , průkopník v blízké smrti studií a autor průkopnické knize o smrti a umírání (1969), kde se poprvé začalo hovořit ji teorie z pěti fázemi zármutku . [ 1 ]
  Ona je 2007 inductee do amerických Hall National žen slávy . [ 2 ] Ona byla příjemcem dvaceti čestných titulů a do července roku 1982 učil ve svém odhadu, 125.000 studentů ve smrti a umírání kurzy ve vysokých školách, seminářích, zdravotnické školy , nemocnice, a sociální práce institucí. [ 3 ] V roce 1970, ona doručil Ingersoll přednášek o lidské nesmrtelnosti na Harvardově univerzitě , na téma, o smrti a umírání .

 133. Antonín Kratochvíl

  Moody vystudoval filozofii na University of Virginia , Spojené státy americké , kde získal titul BA (1966), MA (1967) a Ph.D. (1969) v předmětu. On také získal titul Ph.D. v psychologii od University of West Georgia , pak známý jako západní Gruzie College, kde se později stal profesorem v tomto tématu. [ 1 ] V roce 1976, on byl udělen MD z Medical College of Georgia .

  tím se nechci odkazovat na osobu a její práci , Jen nechápu proč by tito lidé , se měli obelhávat a lhát ostatním? Vycházejí z konkretních popisů prožitků, mluví s lidmi a jen informují. Svůj osobní pohled zas tolik neupřednostňují, sám Moody nabádá lidi nevěřit , ale ptát se !
  Tady u nás je to pořád o vlivu materialistického pojetí, to neznamená že jinde je to stejné. Proces objektivizace vědy nemá žádnou hranici , to co bylo dříve nemožné se mění, proto mi přijdou tvrzení, že kategoricky se o duši nejedná předčasné. Je to jen předpoklad ! A jak podat důkaz? Jednomu to věříte a druhému ne , věříte popisům lidí co měli prožitky po drogách , nezamyslíte se nad tím, že i oni mohou své vize špatně interpretovat . Je to stále na tvrzení proti tvrzení . Jak si představujete důkaz pro existenci mimotělní zkušenosti ? Mě ten pokus ze skříní a předměty nic nedokázal, protože zkušenost meditační, je jiná než NDE a jiná než po drogovém opojení.

 134. Medea

  Antonín, ono je to presne naopak. Doterajšia evidencia ukazuje silnú závislosť vedomia od mozgu a pre tie „mimotelové zážitky“ žiadne presvedčivé argumenty zatiaľ neexistujú. A nemyslite si, že Moodyho alebo Küblerovej hypotézy sú v ich krajinách vedeckou obcou široko prijímané, nie je to pravda.

  Samozrejme, že NDE zážitky sa od tých psychedelických v niečom odlišujú, pekne o tom píše aj Blacmoreová. NDE zážitky sú totiž halucináciami umierajúceho hypoxického mozgu.

  Čo sa tzv. „nadprirodzených spirituálnych zážitkov“ týka: tieto zážitky vznikajú hlavne súčinnosťou zmyslovej deprivácie, tendenciou hľadať zmysel ľubovoľných udalostí a javov a chybami introspekcie a toto sa objavuje špecifickým spôsobom aj v krízových stavoch pri ohrození života.

 135. Colombo

  “ Otázka je v tom, jak vnímáte svět, já si nemyslím, že svět má materiální podstatu. Nic mě nepřesvědčilo o tom, že tomu tak je !“

  To pouze znamená, že žijete v sebeklamu.

  Nějakým způsobem jste omezil prostor všech možných vysvětlení tím způsobem, že vám vzniklo nekorektní apriorní rozdělení pravděpodobnosti, které nemůžou fakta přesvědčit zkrátka proto, že se do vašeho rozhodovacího procesu ani nedostanou, vy je vyřadíte dávno před tím, než se k jejich vyhodnocení dostanete.

  Imho nejlepší by bylo se zamyslet, co znamená „materiální svět“ a jaké jsou alternativy.
  Důkladnou analýzou zjistíte, že vaše dojmy jsou směšné a chybné.

  Z toho, co kecáte, to vypadá na přílišný důraz na informaci a strukturu. Aniź by ste se přesně seznámil s tím, co to vlastně je ta… informace.

 136. Josef

  Antonín: “ Která vědecká společnost , spolek , akademie věd v té které zemi určí co je pravda a co ne ? Je to na každém jedinci co si zvolí.“
  – Víte, o tom mluvíme od počátku. Slova buď mají svůj význam, nebo se nemůžeme domluvit. Co je pravda, fakt, skutečnost, je dané definicemi těchto slov, územ, který si lidé vytvořili, aby se domluvili. Pokud vy si zvolíte jiné významy těchto slov, nemůžete se s jinými lidmi domluvit do té doby, než si s nimi vytvoříte a obě strany přijmou svůj slovník. Já osobně smysl takového kování nevidím.
  Opakuji: Přesvědčení není poznání a naopak. Pravda není domněnka a naopak. Buď to chápete, nebo ne. Víc není co dodat.

 137. Josef

  …smysl takového konání nevidím. (překlep)

 138. Petr Tomek

  Antonín Kratochvíl (29.11. 2012 | 14:47) napsal:
  Otázka je v tom, jak vnímáte svět, já si nemyslím, že svět má materiální podstatu. Nic mě nepřesvědčilo o tom, že tomu tak je !

  Petr Tomek:
  Myslím, že hlavní problém je v tom, jestli jevy, které máte spojené s nějakým jiným principem (imateriálnem) nejsou ve skutečnosti jiným projevem hmoty (jako pole, vlnění, záření, teplota…).Vypadá to tak…
  Člověk je při představě hmoty v zajetí „středních rozměrů“ ale slovo hmota má i mnohem jemnější významy. Dá se říci, že každá myšlenka má svou hmotnou podstatu, protože se v našem mozku vytváří a udržuje elektrochemickými vzruchy. I když svou myšlenku zapíšete na HDD, bude mít materiální podobu v magnetickém zápisu. Zrovna tak kdybyste tvrdil, že vše existující je imateriálno (vlnění, zakřivení časoprostoru…) vlastně popíšete jen jiný projev téhož. Jediný a hlavní rozdíl je tedy v tom, jestli předpokládáte počáteční mysl,(případně ducha, osobnost), protože ta je samozřejmě podle současných ateistů složitá, zformovaná evolucí a vlastní živým tvorům. Nemůže tedy být na počátku.

 139. Antonín Kratochvíl

  Josef : Takže podle Vás má jedinec ze zkušeností NDE uvěřit , tomu kdo mu něco vysvětlí podle jeho představ a svou zkušenost má odsunout a své přesvědčení nikomu nesdělovat ? Vy se můžete o nevyřčené a neuvedené opírat , můžete se odkazovat na vědecké pracovníky a na jejich studie, používat jejich poznatky a zkušenosti, věřit jim podporovat je a všichni kdo mají jiný názor než vy to dělat nesmí? Jiný názor a jiné zkušenosti a poznatky jsou falešné a jen ty vaše jsou o skutečnosti a pravdě? Slovník máme stejný, v něm to není je to o akceptovaní a informacích . Vy máte ty své, já některé z nich četl a nepřesvědčili mě Vás ano ! Interpretaci kterou si pro sebe z nich vytváříte je jen váš subjektivní názor a názor stejně smýšlejících lidí . Rozhodně to není o důkazech co je duše a co není ! Tyto důkazy jsou pro mne nedostačující a vím proč a také chápu proč. Považovat porovnání dat z NDE a ostatních navozovaných drogových stavů za důkaz pro biochemickou povahu , jen protože se tam dá interpretačně dosadit je jen předsudek bez dalšího testování, experimentů a přímých důkazů. Ano věřím pracovníkům , kteří v terénu s lidmi hovořili a popsali jejich zkušenosti, ano věřím, že pokud jejich studie vykázali, že se tento prožitek neovlivní zbožností a postavením jedince je to pro mě jasně doložené. Tyto poznatky se od 80 let v těchto studiích uvádí, pan Grof o nich také vypovídá a popisuje konkrétní zkušenosti. Nemám důvod mu nevěřit! Naproti tomu když čtete skeptické teorie a vidíte ty neskutečné nedostatky a chybné data, které vy nevidíte , protože nechcete vyslechnout konkrétní zkušenosti , uvěřit v ně nemůžu, protože nejsou pro mne pravdivé. Přesvědčení není víra , poznaní jedince není teorie kdesi ve sbornících a pravda není to co zastává jedna skupina lidí. Domněnka je, že proces halucinací navozený mozkovou biochemií reagující na drogu , je totéž co spontánní prožitek blízkosti smrti , Dokud nebude nalezena chemikálie co toto navozuje je to jen představa. Nedokáži si ,ale představit jak neetické by bylo navozovat předsmrtné zážitky drogou, které by člověka ohrozily na životě .

 140. Antonín Kratochvíl

  medea: nepsal jsem, že jsou tito vědci a psychiatři širokou veřejností přijímáni , jen jsem uvedl, že pracují v psychiatrických zařízeních , mají svou obec příznivců a své laboratoř, poznatky, studie a publikační činnost . Stejně jako ostatní. Malinko se odkloním od tématu, abych vysvětlil své pohnutky k nevíře v centrální vědu . Ověřil jsem si vědecké tvrzení, že není možné v mikrovlnné troubě mik. zářením vytvořit z uhelného prachu a grafitové tuhy magnetické částečky . Prach a ani grafit nevykázal před testem magnetickou vlastnost, po vyjmutí ze zkumavky již magnetický byl ! Nechci řešit co se ve zkumavce odehrálo , jen to, že není podle fyziků toto prakticky možné . Podle nich mám svou zkušenost zapomenout a nešířit ji protože není možná a tedy podle nich pravdivá, ale co si mám tedy myslet. Podle fyzikálních možností je to nemožné a přesto se tam železo vytvořilo. Může si to každý ověřit , bohužel vnitřní vizi nikoli .

 141. Antitheista

  Jenomže ověřené výpovědi a pouhé výpovědi – to je rozdíl! Vědec ověřuje, miliony lidí věří na Allaha a jejich zkušenost je, že je dobré kamenovat homosexuály a sou o tom stejně přesvědčeni jako vy o svém Ježíškovi…

 142. Antitheista

  Ovšem pravdu Ježíšek a Allah zaroveň mít nemohou – učí jiné morální zásady 😀

 143. Antonín Kratochvíl

  Petr Tomek:
  Co tedy popohání atomy , co je nutí aby se slučovaly a zase rozpojovaly , co způsobuje pohyb částic ? Jak tento celý system hmoty vznikl, proč se vyvíjí takto a ne jinak? Kdy vzniklo vědomí u živých tvorů, kdy se začalo formovat do dnešní podoby. Nevím ! Co může člověk dělat ,když slyší a vidí co se kolem jeho bezvládného těla děje a kouká sám na sebe ? Pak se probere s tohoto stavu vědomí a svou představu zdělí druhému přihlížejícímu člověku a ten mu ji potvrdí, že viděl a slyšel přesně to co je skutečné! Co se v ten moment stane s přesvědčením obou stran ? Jakou formou mohl tyto skutečnosti vidět, slyšet? Jak může halucinace přesně vytvořit reálie a obraz sebe sama ? Proč to vědomí ( mozek ) při stresu a ohrožující situaci udělá ? K čemu by sám sebe mozek oblboval , když už bolest necítíte a po smrti nic není? Před jakým stresem se brání touto líbivou zkušeností, když je v podstatě na pomezí svého konce ? Mozek ten konec jasnovidně předvídá a je mu líto že je konec, tak se prostě sám sebe oblbne vizí dobra, aby ho to na těch pár vteřin do smrti netrápilo ? Sám mozek si svůj konec připustí a brání se vizí z posledních sil, ale před čím ? Proč by se nevědomé prožívání mozku v bezvědomí mělo bát svého konce a chemicky navozené halucinace použít jako chlácholení, proti čemu nebo s čeho ? Psychologický vliv na jedince s touto zkušeností je veliký, ví co prožil, viděl a slyšel . Stále si uvědomoval sám sebe, již bez těla a proto přestal mít strach ze smrti ! Proč se člověk bojí smrti, když bude prostě jen tma, nic ho nebude bolet, nebude vnímat , nebude existovat! Jeho energie, která ho popoháněla k pohybu a vědomí se rozplyne a zůstane jen schránka, která se rozpadne! Jaky smysl má spojení spermie a vajíčka když to stejně skončí smrtí ? Co je to smrt ?

 144. Antitheista

  Popohání atomy? Fyzikální zákony, chladné a nevědomé! Slunce svítí na dobré i zlé řikali Řekové! Inteligence je věc složená a vyvinula se, počátky jsou v jednoduchosti, ale ne ve složité vyšší inteligenci, neni pro to důkaz, jde to vysvětlit i bez toho!! Multivesmír, kvantové fluktuace,…

 145. Antonín Kratochvíl

  Antitheista. Ano jde to vysvětlit , přečtěte si kosmickou hru Stanislava Grofa 🙂 Multivesmír, kvantové fluktuace,… to jsou teorie , lepší jsou konkrétní logické důvody k tomu proč to tak v přírodě není jak píšete a tato kniha je velice konkrétní formou popisuje !

  desatero je základem každého slušného člověka a nemusí být věřící a ani Ježiškofil 🙂 co je to ověřená výpověď, kým a jakou osobou, jakou institucí? Proč se o ověření mimotělní zkušenosti pokouší Sam Parnia, když už podle vašich dat je tato zkušenost nemožná a vysvětlena biochemicky? Pokusy ,,se skříní “ už byly a vše prokázaly a Parnia o nich neví ? Tohle je podivný systém prokazovaní již prokazovaného. Každý kdo se dá na tuto cestu a nashromážděné informace ho osobně přesvědčí o existenci duše a rozhodne se s nimi podělit i s ostatními třeba jako Dr. Moody stane se vychýleným a vědecky nepřijatelným, nemůže publikovat v of . inf. zdrojích atd atd .

 146. Antitheista

  Desatero?? 😀 Vždyť první 3 zákony sou úplně nepoužitený (tyranský bůh si zajišťuje svou moc) a nesesmilníš je z nouze cnost 😀 !! Navíc sou to kompiláty již starších zákonů (například Chamurappiho zákoník :D)!!
  Bible je kniha z doby bronzový – je plná krutých protikladných zákonů a nemožných metafor a špatných nekonzistentích alegorií 😀 !!! Plná xenofobie a žárlivého boha, genocidních zákonů (Filištínci), pomsty na nevinných (prvorození egypťané), metafor o tom, že Země je starší než hvězdy (což je blbost jako popis i jako metafora :D)!!

  Dnešní fyzikové umí prostě vysvětlit výbuh hvězdy i bez elfů a bohů, a to samé vznik vesmíru (kvantová fyzika, multivesmír), a mnoho z toho je ověřené a další se ověřuje, narozdíl od boha a pámbíčkářů 😀

 147. Antitheista

  Parnie asi přezkušuje – protože se chce sám přesvědčit – to vědci dělají – peer reveiw se tomu řiká .D

 148. Antitheista

  Dobrou noc a zítra pane Kratochvíle 😀

 149. Antonín Kratochvíl

  Nejsem věřící, takže nemohu posoudit, bibli jsem četl jen velmi útržkovitě 🙂 ale s toho co vím je to opravdu veliký horor, to dávám za pravdu, Otázkou je jaké to má ponaučení a význam. Pro vás žádný, pro mne zajímavý i když nejsem a nebudu nikdy křesťan . Je to fenomen lidských dějin a určitá výpověď. Zítra mám sraz se třídou, takže budete mít ode mne na chvíli pokoj, možná i na několik dní, podle toho jak dopadnu 🙂 ale jsem rád, že polemizujete , nejsem tady od prokazování čehokoli a vaše odpovědi se mi líbí, i když mám na věci jiný názor. Je pravdou, že toto forum je k prokázání vybízející, jen nerozumím tomu jak se dá vlastní zkušenost a tedy prokázání existence mimotělní zkušenosti prokázat v tomto anonymním prostředí , kde jsou jen slova a tvrzení . Na víc na ten obraz v hashi nepřijdu nejsem jasnovidný. Dobrou noc !

 150. Josef

  Antonín: * Takže podle Vás má jedinec ze zkušeností NDE uvěřit , tomu kdo mu něco vysvětlí podle jeho představ a svou zkušenost má odsunout a své přesvědčení nikomu nesdělovat ?
  – Nikoliv, nic takového jsem neřekl. Říkám to, že onen jedinec si svou zkušenost vysvětluje na základě svých apriorních představ.

  * Vy se můžete o nevyřčené a neuvedené opírat , můžete se odkazovat na vědecké pracovníky a na jejich studie, používat jejich poznatky a zkušenosti, věřit jim podporovat je a všichni kdo mají jiný názor než vy to dělat nesmí?
  – Ale ano, celou dobu vás žádám o doložení jediného hodnověrného případu. Zatím jste to neudělal, jen obecně poukazuje na nepodložené názory víry.

  * Jiný názor a jiné zkušenosti a poznatky jsou falešné a jen ty vaše jsou o skutečnosti a pravdě?
  – Skutečnost a pravda mají své definice.

  * Slovník máme stejný, v něm to není je to o akceptovaní a informacích.
  – Nikoliv, nemáme.

  * Interpretaci kterou si pro sebe z nich vytváříte je jen váš subjektivní názor a názor stejně smýšlejících lidí.
  – Nikoliv, skutečnost a pravda musí být objektivní, jinak to není skutečnost a pravda.

  * Ano věřím pracovníkům…
  – Věříte-li panu Grofovi, nadšenci, věřícícmu v karmu a kdejaké ideologismy, pak se pro potvrzení těchto názorů musíte bavit pouze s lidmi stejně věřícími. Nikoliv s těmi, kteří těmito ideologismy nejsou zpracovni, ale používají rozum standartním způsobem.

  * …nechcete vyslechnout konkrétní zkušenosti…
  – Chci, celý vědecký svět chce, i všichni ostatní lidé chtějí. Chtějí ovšem potvrzení, nechtějí víru a názory touto vírou determinované. A pokud jde o mne, nejenže chci, ale čtu a poslouchám. Jak vidíte, i vás. Ale zatím je to jak přes kopírák u všech věřících.

 151. Petr Tomek

  Pro Antonín Kratochvíl: Na Vaše otázky bych mohl namítnout, že je takový zlozvyk, ptát se, co je za tou horou a nevědět co je ta nejbližším stromem. Nemohu odpovědět na všechny otázky, kterými jste mě zasypal. Ostatně jsou to věci na které se lidstvo snaží najít otázky všemi myslitelnými způsoby. Na něco z toho ale mohu alespoň zkusit odpovědět. Nebylo by ale úplně fér to uvádět tady – je to dlouhé. Umístil jsem odpověď na svůj blog:
  http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2012/11/odpovedi-pro-antonina.html

 152. Antonín Kratochvíl

  Josef: Jedinec si nevysvětluje svoji zkušenost podle apriorních představ, ale podle toho jak mu jeho rozum vysvětlí to, jak je možné, že sám sebe viděl a viděl i scénu, která se kolem něj odehrávala . Nevysvětlí si ji jen podle svého pocitu, že to vše bylo živé a realistické, ale taky podle toho, že mu ji přítomný přihlížející potvrdil. Na tohle máte zkreslenou představu vy!
  Vy mě žádáte o doložení jediného případu, pročtěte si velikou řadu případů, které jsou zazanamenány . Nechápu, ale proč bych měl, Vám jako mne neznámému člověku, v tomto anonymním prostředí něco dokazovat.Osobní niterné prožitky tady rozhodně dávat všanc nechci, tohle se dá možná tak soukromě řešit. Toto forum, vybízí k dialogu a pokud by jste byl vědecký pracovník a bavili jsme se na půdě např akademie a vy jste my věnoval svůj profesní čas, bylo by ode mne záhodno toto doložit. Ale nejsem vědec, jsem laik, který se o tuto zkušenost zajímá jak ze spirituální tak i biochemické a jakékoliv další sféry. Respektuji a chápu váše stanoviska, ale proč by jste měli mít tu rohodovací a soudící hlavní roli, když je to tady hlavně o diskuzi a ne o rituální dokazovací ceremonii. To jestli nekceptujete odkazy a mé vlastní zkušenosti, které tady naznačuji je bohužel pro diskuzi nepřínosné, ale pro mne jsou zcela dostačující a legitimní. Jestli se Vám nelíbí, neodpovídejte mi na ně. Já se snažím brát v potaz i vaše argumenty a také jsem prozatím nedostal žádnou pro mne hodnotnou informaci . Všechny ty halucinační teorie, podprahové vnímání, kryptomnezie atd mi můj vlastní prožitek v konkrétních detailech , které jsou pro tyto vysvětlení rozporné , nevysvětlili a znám je už leta . Hledám výzvu , která mi můj kritický pohled na vlastní zkušenost, odpoví na to proč těmto věcem nevěříte a kde je rozpor mezi tím co tvrdím já a co vy? Take jen tvrdíte své představy a informace, které jste subjektivně nabili. Jediná záštita je toto vaše domácké prostředí a vaše společná řeč, kterou já musím nějakým způsoben respektovat, odkazy na všeobecnou povědomou součinnost vědy je samozřejmě pochopitelné a chápu ji. Já vycházím z osobních pohnůtek, osobní zkušenosti a tedy i z poznatků, které se nejvíce shodují, podobají, či vysvětlují to co jsem viděl, slyšel a racionalizoval. To bohužel teorie hypoxií a jiné argumentační konstrukce nedokáží! I kdybych chtěl s vám sdílet váš názor, protože by to bylo pro věc zároveň přínosné, ale taky pro enmoční stránku příjemnější. Ale jsem tu prostě jen host z jiným přesvědčením!

 153. Antonín Kratochvíl

  Nejsem si vědom, že bych používal esoterismy a jiné významy slov nežli máte vy. Skutečnost a pravdu určuje subjektivní jedinec , který ji pak ze stejně smýšlejícími lidmi , objektivizuje ! Žádná skupina lidí na světě nemůže druhým určovat a diktovat jejich pravdu a metodiku jak k ní dospět !
  Já nevěřím panu Grofovi, data které uvádí jsou zcela pochopitelné a příklady které uvádí jsou dostatečně vědecky propracované! Reinkarnace je pojem, který má své specifika a nechci ho tady rozvádět, jen napíší , že je to opět o subjektivním pohledu a zkušenostech . To že jsem měl tu možnost se o ni přesvědčit a že jsou ve zdravotnických dokumentacích záznamy o těchto regresních terapiích Vás přesvědčovat nebudu , protože Vás stejně jméno lékaře nesdělím. Ideologismus je stejně tak tvrzení, že duše neexistuje ! Materialistické pojetí a dogma je také mantinel ! Vědecký svět moc nechce slyšet možnost existence duchovních sil, je to veliký souboj a rozpor ideologií. Kdyby tomu tak bylo , kde jsou další a další studie ! Sam Parnia je pro vědeckou obec hodně malé procento , které by vykazovalo skutečný zájem o tyto stěžejní otázky života a smrti! Poznatky Kublerové , Moodyho jsou od 80 let k dispozici, nevychází z víry v ně , ale z konkrétních popisů a logických spojitostí mezi nimi. Jinak by to tito lékaři dělat ani nemohli. Samozřejmě si vážím toho že mi odepisujete, jsem za to rád!

 154. Antonín Kratochvíl

  Petr Tomek : díky podívám se !

 155. Antitheista

  La Berge odhalil pomocí pokusů v laboratoři, že mimotělní zkušenosti byli ve skutečnosti lucidní sny – vždy člověk upadl do REM fáze (to bez drog, výzkumy s LSD prováděli jiní…)!!

  NDE, neurochirurgové a jejich pokusy odhalili chemické reakce a věřící Moody a Rossová za tim zase vidí boha, protože v něj věří (ale oni nedělali pokusy, jenom popisovali halucinace)

  Všechny tyhle nábožené a silné vjemy jde vyvolat i uměle (meditace, LSD, sny,….), takže neni důvod si myslet, že jde o něco jiného než subjektivní pocit na základě mozkové činnosti, jako všechno ostatní (i orgasmus je silný subjektivní pocit, ale je měřitelný v mozku a je tělesný)!!

  Umělou stimulací spánkových laloků lze vyvolat nábožné prožitky, což se u epileptiků děje časo spontánně…

  proč vidí muslimové Allaha a křesťané Krista a budhisté Budhu???Každý hlásá něco opačného z morálního hlediska, všichni zároveň mít pravdu nemohou…

  když někdo kdo věří na Budhu uvidí Ježíše, tak to je možné dnes, protože sme spojeni kulturně a globálně a víme i o ostatních bozích a kulturách…

 156. Josef

  Antonín: “ … jak mu jeho rozum vysvětlí.“

  – Člověku, který nikdy neslyšel pověst o panně Marii, nemůže rozum vysvětlit, že vidí právě ji. V celé historii lidstva není potvrzen JEDINÝ takový případ! (Proto vás volám po doložení, obrazně samozřejmě.)
  Naopak je doloženo MNOHO opačných, v nichž si lidé vize vysvětlili právě na základě víry (což je apriorní představa, předsudek).
  Co z toho plyne, je evidentní.

 157. Medea

  Antonín Kratochvíl napísal:

  “Skutečnost a pravdu určuje subjektivní jedinec, který ji pak ze stejně smýšlejícími lidmi, objektivizuje!”

  To nie je možné, pretože aj ja som subjekt a jedinec 🙂 teda podľa tej Vašej tézy určujem a “objektivizujem” PRAVDU a ja som teda presvedčená, že tá Vaša téza je nepravdivá a pretože ja určujem a objektivizujem pravdu, tak toto moje presvedčenie je PRAVDIVÉ, teda tá Vaša téza JE nepravdivá 😀 a ak mám v tomto pravdu ja, nemôžete ju mať Vy.

  Antonín, ak nejaký človek uverí, že 2+2=5, tak sa podľa Vás, jeho dve dvojeurovky, ktoré má vo svojej peňaženke, zmenia na 5 euro?
  Ak nejaký človek uverí, že kyanid draselný je prospešný ľudskému zdraviu, tak sa kyanid stane zdravým doplnkom výživy?
  Alebo, ak sa v nejakej hlave, vyliahne nápad, že voľný pád z 50. poschodia, bez padáku a na betón, je pre človeka neškodný, tak si ľudia môžu pri zostupovaní z vyšších poschodí krátiť cestu neškodným voľným pádom z okien?

  Dúfam, že už chápete, akú absurdnú tézu ste vyslovili.

 158. Colombo

  Ty vole, antoníne, mohl by si začít trochu přemýšlet a neškytat tady „och och, zlý materialismus, och och, je něco víc!“?

  Dokážeš alspoň dohlédnout na konec dualismu a objevit, že má-li nějak interagovat hmota s „nehmotným duchovnem“, tak můžeme obojí sloučit a zkoumat ono „nehmotné duchovno“ pomocí toho odporného materialismu? Tak jako zkoumáme ostatní projevy hmoty, kde je důležitá informace? Tedy nejrůznější struktury, topologie atp?

  Dualismus je nutně mrtvý. Už dávno zkoumáme nehmotné věci jako je například „rychlost“ atp. To ale neznamená, že rychlost jako nějaká duchovní věc opravdu existuje a jen vstupuje do různých předmětů.

 159. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: La Berge nabízí jedno z možných vysvětlení, wikipedia uvádí v souvislosti jeho prací viz: V současné době neexistuje žádný jasný fyziologický nebo psychologický základ pro jakýkoli vztah mezi lucidním snění a NDE.

  Rossová a Moody monitorovali velikou řadu konkrétních NDE zkušeností, nikoli ji interpretovali z náboženského hlediska . Moody sám říká, že pragmatický důkaz pro existenci mimotělní zkušenosti není a své knihy komentuje nevěřte , ale ptejte se ? Nepopisovali halucinace, ale prožitky NDE, které se z hlediska spojitostí z realitou nejeví jako halucinace !

  Zkušenost NDE je nepředvídatelná a neopakovatelná v laboratorním prostředí. Sny a představy vyvolané lucidním sněním , meditací, LSD, mají své specifické rysy, které se popisem mohou podobat zkušenosti NDE , ale mnoho prvků z ní postrádají. Srovnání těchto prožitků, je jen v oblasti představ a ideové argumentace .

  Umělá stimulace mozku může navodit s tak složitým systémem cokoliv, je to opět otázkou interpretace . Pracoval jsem dlouhou dobu ve zdravotnictví, s epileptiky jsem si povídal , průběh takového stavu , je tak tělesně dramatický , že jsem od nich nikdy neslyšel povídání o náboženském prožitku a ani jsem o to nic nikde nečetl. Google je jen zaplaven o představách slavných vizionářů ve smyslu jejich patologické zdravotní zkušenosti a ne v duchovním kontextu. opět jen všeobecná skeptická interpretace. Těžko se někdo vrátí v čase a udělá těmto osobnostem testy .

  Muslimové, Křesťané, Budhisté nemají svou víru postavenou na vizuální zkušenosti, tedy pro to, aby věřili v Krista nepotřebují slyšet jeho hlas a nebo ho vidět . To je ideově vámi nepochopeno! Jsou poznatky ze studií Moodyho, že povaha vize není určena zbožností prožívajícího . Tyto případy vyhledávat nebudu, každý si je může najít sám . Morální dopady různých náboženství neřeším a ani nejsou důležité pro samotný prožitek NDE, který tady řešíme! Vyhodnocení případu kdy prožívající NDE měl jinou nábož. zkušenost v NDE než-li má zažitou , je logicky podrobena i možnosti, že znalost jiného náboženství může ovlivnit samotný prožitek taktéž, ale studie a poznatky jsou z dob 80 let a níže let .

 160. Antonín Kratochvíl

  Josef : Naopak je doloženo MNOHO opačných, v nichž si lidé vize vysvětlili právě na základě víry (což je apriorní představa, předsudek).
  Co z toho plyne, je evidentní.

  Neřeším zde vize náboženských ikon ani náboženskou propagandu . Napsal jsem, že povaha prožitku NDE není určena zbožností jedince. To že si k tomu přiřazujete i vize zbožné v bdělém stavu je vaše potřeba tyto zkušenosti bagatelizovat. Kde jsou doloženy poznatky, že si vize NDE lidé vysvětlují podle své zbožnosti ? Nemyslím tím statistiky . Pan doc. Král , nebyl věřící, byl ateista, tak jako vy ! Průběh NDE nemá vždy přítomnost náboženských ikon a já se zaměřuji na porovnání toho co tito lidé vypoví a co se kolem nich skutečně odehrávalo! Mohu zapátrat kde v které knize jsem četl o povaze NDE a o popisu případu kdy bezbožný měl náboženskou vizi. Kdy byla vize jinak nábožensky laděna než samotný prožívající. Pokusím se to zpětně vyhledat, ale vzhledem k tomu, že Moodyho nerespektujete a neakceptujete jeho zdělení , nevím jestli to bude spíše kontraproduktivní ? !

 161. Antonín Kratochvíl

  Medea: Ano určujete své přesvědčení tím co Vás zajímá a jakou životní zkušenost máte a jak Vám váš vlastní rozum velí ! Zde je povaha vašich přesvědčení určena ateistickou společnou řečí, která vychází z informací , které se do vaší idee prostě hodí. Vědecké poznatky preferované v ideologické propagandě materialistického pojetí, tedy i v ne teistickém pohledu na život , jsou pro vás mantinely a vše ostatní je nepravdivé, falešné a manipulující .

 162. Antonín Kratochvíl

  Jestliže máte potřebu, aby někdo z věřících nábožensky, nebo vědoucích esoterně, spirituálně, podal důkaz pro své přesvědčení, víru a tvrzení, je velice složité toto prakticky provést .
  Jediný důkaz, který by takovou zkušenost prokázal za reálný prožitek je
  právě subjektivní pocit a popis průběhu NDE jedince, který ji zdělí. Jakou formou tuto zkušenost uchopit a zaznamenat? Kdo je kompetentní nebo přesněji řečeno akceptovaným vědcem širokou vědeckou veřejností, který by tyto poznatky zpracoval do studie a tu vydal v některých z
  uznávaných vědeckých časopisů ? Má vůbec možnost jedinec s takovouto zkušeností, sám podat svědectví a zahrnout do něj i přihlížejícího, kterého popis přesvědčil o možnosti vědomí mimo tělo? Kam a k jaké instituci se mají obrátit, kdo je vyslyší a uvěří jejich tvrzením ? Myslím si, že nic takového v běžném zdravotnictví nefunguje . Každý vědec by musel u této zkušenosti přímo být , aby ji popsal a zhodnotil a nebo ji sám prožil, ale právě že Vědci, kteří ji prožili a nebo se s těmito lidmi potkali a vyslechli je, jsou podle vás ovlivněni vírou v tuto možnost, vědecky vychýlení a tedy pro objektivitu vědy nepoužitelní . Ale už neuvedete, že i tito lidé byli před touto zkušeností svou i jim konkrétně popsanou, ateisté,skeptici a uznávanými vědci ! Kdo má tedy právo tuto zkušenost objektivně hodnotit?

 163. Antonín Kratochvíl

  Jen ti co se na ni koukají z hlediska statistik, skeptického pohledu a teorií nahrávajících biochemickému materialistickému pojetí? Ostatní mají smůlu, tedy mají smůlu i ti co to prožili, protože jste prostě rozhodli, že se jedná o halucinaci. Jejich tvrzení vás nezajímá a to, že věří tomu co viděli degradujete z předsudku, jen na jejich subjektivní pocit, i když jim ten pocit okolí jasně pomohlo rozkrýt v uvědomění si, že viděli realitu a vidět ji nemohli! Bez konfrontace prožívajícího s přihlížejícím a vzájemném zhodnocení, by tyto informace nikdy na svět nevyšly.
  Každý s touto zkušeností, si ji raději nechá pro sebe a sám nejlépe ví co viděl, takže se žádaných studií ani zúčastňovat nebude. Od lidí, kteří mi svou zkušenost NDE vyprávěli, vím, že nikdo z nich zdrav. personálu raději nic neříkal . A já se jim ani nedivím. Přiznejte se k vizím a
  máte na krku diagnozu a koktejl uklidňujících prášků navrch. Nevím prakticky o způsobu, jak tuto zkušenost zobjektivizovat pro vědu. Jedna studie statisticky vyhodnotí, že je zkušenost NDE odvislá od
  náboženského rozpoložení člověka. Nikdo neví z jakých dat vycházejí.? A naproti tomu jsou známé studie Kublerové a Moodyho, které popisují konkrétní zkušenost jedince, který nebyl věřící
  a nikdy o jakémkoli náboženství slyšet prakticky nemohl a přesto jeho vize byla náboženská. Uvádí se i vize jinak nábožensky podkreslené nežli je skutečná víra osoby. A také zkušenosti slepého a hluchého , kteří si realistický obraz skutečnosti, která je obklopuje těžko můžou ve své
  fantazii vytvořit z podprahového vnímání a možných obrazových a zvukových vjemů . Viz. nizozemská studie je zmiňuje, nepopisuje! Statistika vyhodnotí nejpravděpodobnější modul, ale jediný takovíto popsaný případ je k zamyšlení a rozhodně to neznamená, že je díky statistice falešný či ideově zmanipulovaný. I ta statistika vypovídá o tom kdo ji dělal, protože se k možnosti porovnání dat z popisu prožívajícího a konkrétního interieru a děje v čase NDE zkušenosti nic nedovíme. O duchovních aspektech tato studie informuje, klasifikace prvků této zkušenosti poukazuje na konkrétní zkušenosti a shrnuje je výstižným popisem např. komunikace se světlem, je tam i bod k zkušenosti mimo své tělo. Tyto prožitky nejsou vymyšlené skutečně se dějí, ale studie je prostě nezkoumá z hlediska možnosti duše, Tedy se nazamněří na konkrétní popis, který nasvědčuje, že jedinec vnímal reálné dění jak vizuálně, tak i sluchově, ve stavu který tomu odporoval ! Stejné je to s tím prachem v mikrovlnce, železo tam vzniknout podle současných vědeckých zákonů nemůže a přesto se tam vytvořilo. NDE
  musí být podle halucinací z drog také jen halucinací, ale podle jiných zkušenosti a studií ne. Ano pravda je jen jedna , ale záleží jako cestou se k ní subjekt dopátrá !

 164. Antitheista

  Co je to duchovno?? Vidím, že chemické látky působí na mou „nehmotnou duši“ ! Z piva se mi točí duše… příčina-následek! Žádná nehmotná duše neni… Je to látka!! S poškozenim se mění osobnosti, s rozpadem zaniká – jasná a logická formulace…

 165. Josef

  Antonín:
  – To že si k tomu přiřazujete i vize zbožné v bdělém stavu je vaše potřeba tyto zkušenosti bagatelizovat.
  * V žádném případě. Já od začátku mluvím především o zkušenostech mystických. Nic také nebagatelizuji, neboť právě v té oblasti mám značné zkušenosti, proto mluvím právě o ní.

  – Pan doc. Král , nebyl věřící, byl ateista, tak jako vy ! !
  * Pan doc. Král je možná zajímavý pro vás, ale pro mne má coby autorita nulovou hodnotu nejen proto, že byl několikrát zavřený v bláznici, ale především proto, že jsem pozorně poslouchal jeho nesmyslné projevy.
  Já jsem na rozdíl od doc. Krále byl dlouhá léta věřícím. Mám tedy své přímé zkušenosti a nemusím se obracet na nedůvěryhodné lidi.

  – Knihy pana Moodyho pro mne opravdu hledat nemusíte. Já jsem je četl.

 166. Petr Tomek

  Jen bych tady zareagoval, že s tím „byl v blázinci= není věrohodný“ naprosto nesouhlasím. Je fakt, že při změně biochemie v mozku má člověk větší sklon k tomu se stát věřícím. Duševní nemoc je tedy dobrý předpoklad k tomu změnit názor na náboženství. Jsou na to i lékařské studie.
  Na druhou stranu v případě psychózy jde opravdu o nemoc. To že jste ateista vás tedy neochrání, jen budete mít větší pokušení změnit postoj. Psychiatrické léčebny jsou tedy plné věřících a ex-ateistů.
  Jenže protože jde o nemoc, lze ji také léčit. Ne utlumit ale opravdu léčit. Člověk v době kdy na něj psychóza působí tedy může působit téměř jako šaman a po zaléčení mít naprosto odlišný postoj k tomu co v tom stavu dělal a prohlašoval. V jednom připadě ale máme co do činění s člověkem který je „mimo“ a v druhém se stejnou osobou, která je ale „při sobě“. Oba stavy se dají odlišit a lidé mezi atakami mohou udělat spoustu rozumných a podstatných věcí.

 167. Antonín Kratochvíl

  Antitheista: spirituální svět / duchovno není kdesi za hranicí hmotného světa . Je v každém atomu, v každé chemické reakci naprosto všude, jen ho vnímat a pochopit, ale to už je složitější proces, který je zprostředkovaně a ideově nepřenosný a objektivně neopakovatelný . Na to nestačí statistiky a hromadný názor vícero stejně smýšlejících akademiků.

 168. Antonín Kratochvíl

  Josefe, viděl jsem výborný dokument Ivetka a hora , dokumenty Stanislava Motla o Turzovce , četl o Fatimě a Lourdech . Poslouchal jsem paměti mystika E. Tomáše atd atd. . Mám své informace a chápání . Nemohu z těchto pár vašich vět posoudit, nakolik jste tuto tématiku studoval a nakonec pochopil ?
  Posuzovat informace apriori podle toho kdo je vyřkne , je předsudek ! Soudit jejich povahu, smysl a význam , jen protože byl přednášející v nemocnici , je tendenční a více než manifestující akt (mantinel) , který pro svůj neotřesitelný postoj používáte.
  Pan doc. Král vysvětluje své zkušenosti a pohnutky dostatečně logicky a pochopitelně , ale přiznejte si, že znalost vaší argumentační metodiky a pochopení ateistické životní zkušenosti , dělá s jeho výroků, které ji přesahují a v určitém směru i vylepšují , právě to co přijmout prostě nechcete a ideově ani nemůžete! Proto je lepší ho označit za blázna a to co říká nechápat. Pochopit jeho slova , by podle mého názoru, mělo být pro vás hračka. Vychází z vědeckého poznání, terminologie a s toho co tady doposud hájíte. Nebyl věřící a jeho mystická zkušenost byla přesto s náboženským podtextem a to je pro logické vysvětlení těchto prožitků, vlivem dosavadní již prožité zbožné zkušenosti, zcela nepoužitelné . Pouhá znalost náboženství , nevysvětlí vše přesahující emoční, citovou a ztotožňující sounáležitost s prožívaným obsahem zkušenosti a následnou rozumovou interpretaci .

 169. Antonín Kratochvíl

  Petr Tomek :
  souhlasím s tím co jste napsal, lépe bych to nenapsal ! Jediný problém je ten, že mystická zkušenost nebo NDE apriori nevyvolává psychopatologii a případnou recidivu. Pohled na tyto zkušenosti s pohledu halucinace a projevu onemocnění je problém, který ovlivňuje stovky ne-li tisíce zdravých lidí , kteří jsou tlumení a zavíráni na psychiatrie. Znám řádu vzdělaných lidí, psychiatry , a vědce kteří se dívají na tuto zkušenost z transpersonálního pohledu. C.G.Jung přiblížil spirituálno vědě, Břetislav Kafka a Stanislav Grof a mnoho dalších toto potvrzují. Díky za odkaz na vaše stránky, odpovědi jsem četl, ještě musím zpracovat odpověď, pracuji na tom .-) Něco je již vyřčeno i zde .

 170. Josef

  Ant: – Posuzovat informace apriori podle toho kdo je vyřkne , je předsudek !
  * Pokud jste opravdu četl můj příspěvek, pak jste se mohl dočíst o pozorném vyslechnutí projevů dotyčného. To není apriorní předsuek.

  – Pochopit jeho slova , by podle mého názoru, mělo být pro vás hračka.
  * Ano, jako hračka by poznání, že pan docent žádného Boha nedokázal.

  – znalost vaší argumentační metodiky a pochopení ateistické životní zkušenosti…
  * Pokud jste opravdu četl můj příspěvek, pak jste se mohl dočíst o tom, že jsem byl desetiletí věřícím. Vycházím mj. i ze svého osobního poznání života víry. Mám tedy životní zkušenost věřícího i ateisty.

  – …přiznejte si… co přijmout prostě nechcete a ideově ani nemůžete!
  * Nemusím si nic přiznávat, neboť vycházím ze svého poznání. Vycházím z toho, co vím, nikoliv z toho, co bych si „přiznal“ nebo „nepřiznal“. Jsem kdykoliv připraven a dokonce chci přijmout (a přijímám) jakákoliv fakta, která mne přesvědčí o jakémkoliv z mých možných názorových omylů. Nemám žádnou ideu, za kterou bych se schovával, a která by mi bránila v přijetí jakékoliv skutečnosti.

 171. Antitheista

  Antonín: „Antitheista: spirituální svět / duchovno není kdesi za hranicí hmotného světa . Je v každém atomu, v každé chemické reakci naprosto všude, jen ho vnímat a pochopit, ale to už je složitější proces, který je zprostředkovaně a ideově nepřenosný a objektivně neopakovatelný . Na to nestačí statistiky a hromadný názor vícero stejně smýšlejících akademiků.“

  Co je tim spirituálnim světem, hmota? Pavouk kterej vysává mouchu? Tygr kterej trhá střeva své oběti?? Chladnej vesmír a jeho morálně slepé zákony??? Kde máte důkaz, že hmota potřebuje nějaké duchovno? Třeba kámen nemůže být bez duchovna? Dokažte to…

  I kdyby bylo vaše duchovno, nic to nedokazuje o tom, že existuje posmrtný život, jelikož osobnost je věc složená, závislí na mozku, a ten se rozpadá, takže z vás bude stejné duchovno, jako je v prachu (to neni zrovna podobné tomu, co učí křesťanství 😀 )!!

  Proč se mi motá moje nezhmotná duše po hmotném alkoholu?? Proč měním své chování a osobnosti po drogách? Je to přece nehmotné 😀 ??

 172. Josef

  Proč se vám motá?
  No protože duchovno je strašná sračka.

 173. Aleš

  po drogách se mění chování, smysly, osobnost atp. (a nemusí to být jen po drogách), ale je to jistě totéž co vědomí? Ať už jsem v životě zkusil cokoli (halucinogeny, či jsem byl „nasračky“ po alkáči), onen „základ“ se mi nikdy otupit nepodařilo.

 174. Antitheista

  To mě ano, a znám lidi, co se nevrátili z „tripu“…

 175. Antonín Kratochvíl

  Předávkování způsobí i smrt, tedy podle Vás vypnutí vědomí ! Podle mne vědomí přesahuje fyzickou smrt organismu a existuje spousty poznatků a informací k tomu , aby se člověk nad tím, alespoň zamyslel . Subjektivní prožitek není přenosný a pokud si člověk nezažije takovou zkušenost , která by mu poodhalila i jiné směry v chápání sebe sama , je složité tak zásadní odpovědi na otázky, které tato zkušenost nabízí, přijmout . Setkal jsem se s případem, kdy má kamarádka byla na regresní terapii , ztotožnila se ve svém prožívaném příběhu, ve stavu uvolnění, s postavou kováře z vesnice ze 16. století. Citově a emočně reagovala na prožívaný obsah příběhu a postavy a děje souvisely se současnými lidmi, ale v jiných fyzických a sex. podobách , které identifikovala . Do této chvíle by se dalo říci, že může jít o fantazii a falešnou paměť , ale v příběhu zasáhla další okolnost, která to celé zkomplikovala . Shodou okolností byla její kamarádka, již dříve, také na regresi, nezávisle na sobě a s ročním odstupem. Příběh, který prožila si napsala a když se potkala po delší době s tou, která v jejím příběhu byla kovář , se zaujetím ji tuto skutečnost povyprávěla . Dobu příběhu , vesnici a postavy ze současnosti v jiných rolích si vzájemně potvrdily ! Teoreticky , když pomineme možnost lži a manipulace obou aktérek a lékaře, který regresi provedl , pro mne je to nemožné , jak mohla jedna druhou poznat v jiné sexuální a fyzické podobě ? Odpověď bude zřejmě znít, jsou to vyprávěnky! Ale přesto tady jména a adresy nepadnou, není k tomu důvod! Jde o osobní zkušenost a důvěru , ale nejen to i o mnoho dalších podobných příběhů , kdy je možnost osobu z prožívaného příběhu najít v matrice ! Kdokoli z nás může na podobné příběhy ze svého okolí narazit, už je na každém co si s toho pro sebe vezme. Katalogizace , zveřejnění , studie , probíhají , ale regresní terapie není legitimní oficiální metodou , proto takové příběhy těžko prosadíte do akademických sfér a jsou odkázány na esoterickou literaturu , osobní výpovědi a důvěru lidí stejně smýšlejících , transpersonální výklad a vědce a průkopníky , kteří pochopili, že na tom všem něco je ! Kdyby to byly sr…y nebude kolem toho takový humbuk a třídní boj 🙂

 176. Antitheista

  Subjektivní prožitek je o ničem, stačí některé drogy a můžete se stát papežem (na pár hodin)… důležitý je výzkum mozku a ten říká, že když je část mozku pryč, tak je pryč i obsah informací pro člověka!!! Bohužel, po smrti lidské vědomí není… je možná nějaké „vědomí“ na úrovni atomů, ale to se nedá srovnat ani s vědomím králíka nebo dementa, natož inteligentního jedince!

 177. Antonín Kratochvíl

  Výzkum mozku popisuje fyziologické procesy a jsme možná někde na začátku. Jaký chcete důkaz, k potvrzení duchovního světa ? Subjektivní prožitek a jeho popis to není , co to tedy je , když tato výzva k tomu nabádá ? Z vašeho pohledu je to trochu nesmyslné, protože chcete změřit, to co podle Vás neexistuje ! Až jednou budou do mozku implantované snímače prožívaných obsahů jedince a přehrávány na monitorech , dostanete kýžený důkaz! Ale do té doby je jakýkoliv popis vědomých obsahů , prožitků a vůle jedince, to jediné co vědomí a jeho povahu může popsat ! Jednici s prožitkem NDE, fyziologický proces nevysvětlí, jak je možné, že viděl a slyšel to co fyzicky vidět a slyšet nemohl ! Halucinaci z hypoxie těžko může uvěřit , když viděl co se opravdu kolem něj odehrávalo .

 178. Antitheista

  No, už je možné implantovat do mozku sondy a prokazuje se, že duše není nic než mozkové pochody 😀 – žádný neurofiziolog na úrovni, ani žádný vědec vám neřekne, že objevil duše, naopak vše funguje bez toho u zvířat i u lidí – jinak by to byla seznace a církev by se hned ozvala, nebojte 😀 !! Takže bez duše to šlo do teď a jde to stále dál, čím víc toho víme – proto se člověku motá „duše“ po alkoholu, proto působí drogy, protože duše je biochemický mozek, proces, který je drogou narušen. Co se týče NDE, tak sou výzkumy, že lidé jen spali, že měli lucidní snění – například LaBerge… Lidé neuhodli předmět ležící na skříni v nemocnici, byli jen ve své hlavě a nikde jinde 😀

 179. Antonín Kratochvíl

  Narazil jsem teď na krátký dokument, který dokresluje to co jsem tu už psal .
  http://www.youtube.com/watch?v=Pves2aTtsdg

  La Berge nabízí jedno z možných vysvětlení, wikipedia uvádí v souvislosti jeho prací viz: V současné době neexistuje žádný jasný fyziologický nebo psychologický základ pro jakýkoli vztah mezi lucidním snění a NDE. Lucidní snění nevysvětlí vnímání reálných scén, sebe sama a předmětů v blízkosti těla . Mnozí postižení jsou do lékařského prostředí převezeni již ve stavu bezvědomí, nemají možnost nevědomky a podprahově zaznamenat okolní prostředí, které by jim pomohlo za pomocí sluchových vjemů fantazijně modelovat reálné scény . Zkušenosti NDE slepých a hluchých lidí možnost podprahové modulace vjemů do představ zcela vylučují.
  Jsou popsány případy, kdy lidé popisují do detailů přesné prostředí , děje kolem svého bezvládného těla i předměty, které byly v jiných místnostech. Tyto případy se staly a nemůžete je vytěsnit studií, kdy se statisticky u určité skupiny monitorovaných lidí nic takového neprojevilo! To nelze z pacientem předem domluvit a říci mu, že za chvíli bude umírat , tak ať se soustředí na okolí. Sam Parnia stále ve výzkumu pokračuje a nic zásadního není rozhodnuto. Lucidní snění je jen otázka výkladu, také jsem slyšel, že lze navodit prožitek NDE holotropním dýcháním. Vyzkoušeno, podle mne to ani náhodou nereprodukuje NDE! 3 hodiny jsem bez přestávky hyperventiloval . Pocity beztělnosti stačí navodit relaxací a meditací a hyperventilovat ani nemusíte , pocity vznášení taktéž , ale nejsou totéž , stejně tak jako u drogového opojení. ( to osobně zmáknuté nemám 🙂 , ale ptal jsem se lidí co drogy berou ) Chybí emoční a citové vnoření a naprostá změna vnímání sebe sama, života a smrti, uvědomění si v tomto stavu sebe sama , víte, že jste to vy, kdo na sebe a okolí kouká, kdo prostupuje tunelem a kdo je oslovován z jiného světa ! Přesahující prožitek běžnou realitu , kdy se setkáte s zesnulými , kdy jakási síla vás vede a soudí váš dosavadní život , retrospektiva života, světelné bytosti , to není popisováno u drogových halucinací, studii jsem tu už zmiňoval . Zkušenost NDE má své specifika a prvky, které se u technik a drogových manipulací neobjevují . Neexistuje formulka, kdy by jakákoliv narkóza , úraz , způsobily specifické projevy podobající se prožitkům NDE . Je to individuální záležitost a ne každý takový projev zaznamená . Kdyby tomu, tak nebylo a bylo by jasné o jaký proces mozku se jedná, dá se s tím laboratorně pracovat , ale výpovědi jsou přeci tak subjektivní, že na nich se stavět nedá ani v rámci potvrzení halucinací . Jedinec může vnímat realitu i když nemůže, tak jak tvrdím, ale prostě ji špatně popíše a tím je reálnost zpochybněna !

 180. Antonín Kratochvíl

  Je nemožné psát scénář a předpokládat co se stane, jestli umírající a úspěšně zresuscitovaný jedinec , zrovna vnímal určitou tabulku z nápisy umístěnou nad postelí, nebo prostě nevnímal! Sledoval jsem případ kdy paní , přesně popsala pilku, která jí řezala lebku, nakreslila tento chirurg. nástroj, upoutala ji tato činnost tak ji pozorovala. Nikdo neví jako formou se v tomto stavu vědomí jedince pohybuje, na kterou část prožívání a vnímání se soustředí . Není to jako, že vyskočíte z těla a hned vizuálně vnímáte své okolí, svou identitu si uvědomujete a zpracováváte tu skutečnost, že vidíte sám sebe a děj pod sebou. Je to takový šok, že pozornost těžko jakkoli uchopit a mapovat . To co vnímáte, prostě tak probíhá a rozpomenete si po probuzení, tak jak jste to vnímal a viděl.

 181. Antonín Kratochvíl

  pro dokres : případ Reinkarnace of Jeffrey Keene z videa výše
  http://www.near-death.com/experiences/reincarnation07.html
  případ Reinkarnace of Jeffrey Keene z videa .
  Osobně jsem se potkal s mužem, který emigroval z rodiči do Německa . Jako starší a nemocný pán ( rakovina ) podstoupil regresní terapii , nádory souvisely s prožitky dávné minulosti z jiné doby . Dokázal se v regresi soustředit na jméno a adresu jedince, se kterým se ztotožňoval v regresním příběhu a zapamatoval si jej. Do Čech se vrátil až po revoluci a díky léčbě své nemoci . 5 rokem přesluhoval svou těžkou prognózu a dokonce se mu povedlo najít v pražské matrice na dané adrese z regrese jméno jedince ze kterým se v regresi ztotožňoval . V Praze neměl žádné kořeny a rodinné předky a ani na dané adrese nikdy před tím nebyl, jméno neznal ! Tyto případy nejsou uváděny jen v populární esoterické literatuře , ale můžete se s nimi přímo setkat . Poukazují na reálnou povahu příběhů a ne na falešnou paměť .

 182. Antonín Kratochvíl

  Lidé, kteří mají vážné onemocnění a lékaři kteří jim úspěšně pomohou nemají důvod popularizovat takové případy , nešlo o to jméno a senzaci, ale o to, že nádory se s abreakcí v prožívaných příbězích začaly zmenšovat , bez chemoterapie.

 183. Antitheista

  „La Berge nabízí jedno z možných vysvětlení, wikipedia uvádí v souvislosti jeho prací viz: V současné době neexistuje žádný jasný fyziologický nebo psychologický základ pro jakýkoli vztah mezi lucidním snění a NDE“ – ale nabízí, je to právě cestování „duše“ – spíše mysli – po místnosti, která se ale odehrává pouze v mozku! Byli experiementy a ty ověřily, že lidé NEUHODLI PŘEDMĚT NAD POSTELÍ. Stalo se to i v místech, kde to ze statistických důvodů dělají schválně (nemocnice, LDN, hospici,….) nikde se nepotvrdilo, že by lidé opravdu zaslechli lidi z vedlejší místnosti (max. ze své vlastní kolem postele, což je podvědomé vnímání, nic víc). Je jasné, že předmět neuhádli. Takže přirozené vysvětlení je mnohem pravděpodobnější, představy opuštění těla mají lidé i po LSD či při hypnóze a meditaci, jsou to jen jiné vlny v mozku, jiná chemie, nic víc. To že je duše hmotná a působí na ní hmota je jasné (viz. alkohol). Stejně jako se měníte pod vlivem chemických látek, měníte se i po úrazech mozku či nemocích mozku. A záleží, která část je zasažena, podle toho se mění vaše osobnost 😀 – duše je mozek a mozek je tělo a hmota 😀

 184. Antonín Kratochvíl

  Držíte se svých argumentů, které jsem výše zpochybnil . Přirozenější a logické vysvětlení popisů reality jedince, který je ve stavu bezvědomí prožívá zkušenost NDE a neměl možnost podprahově vnímat okolí , je ta že viděl a slyšel to co nemohl, tedy že vědomí detekuje realitu bez použití běžných smyslů. Tyto případy jsou známé , naproti tomu studie La Berge , zkoumá jev který nesouvisí ze zkušeností NDE a ani ji nereprodukuje ! Lucidní snění nevysvětlilo proč lidé popisují reálně scény a předměty v místnosti a mimo ní, protože k navození takového stavu, kdy se to děje, při této technice nedochází . K mimotělním zážitkům lze dojít i při intoxikaci a meditaci , nevylučuje se tím možnost reálnosti vnímání, ale povaha a hloubka těchto prožitků se nedá srovnat s vše přesahující zkušeností NDE. Kdyby tomu tak bylo o NDE se tady nebavíme. Duše v organismu samozřejmě reaguje na chemické podněty, alkohol ovlivní nervové receptory, na tom není nic divného , divné je že ve stavu bezvědomí , dokáže člověk do detailu popsat co se kolem jeho bezvládného těla dělo, takové případy jsou zaznamenány a naproti tomu je tady technika lucidního snění , kdy jsou výsledky negativní ! Stavět jen na jedné možnosti je váš výběr , ale to se pak tady bavíme jen o tom co vy chcete slyšet a ne o důvodech proč by mé argumenty měly být brány také v potaz. Kdo se zajímá o tuto problematiku , ví že tak jednoznačné jak tvrdíte to v žádném případě není. Dobře v rámci ateismu se do koncepce hodí argumenty nahrávající biochemické halucinaci , to se dá pochopit a je velice dobře, že takové výzkumy jsou , ale zásadní a nezvratné argumenty nebyly doposud učiněny . Podle mne je tendenční a zavádějící pracovat jen s tím co se mi hodí . Já beru v potaz i biochemický proces a myslím si, že se to z duchovní podstatou nevylučuje , ale tyto možnosti mi nevysvětlí samotný průběh . Vyloučit veškeré argumenty , subjektivní popisy prožitků NDE, studie, které toto popisují , jen protože se to nehodí do konceptu vědy a určit tyto vědce za vychýlené, je podle mne předpojaté ! Já s takovou zkušeností mohu brát na zřetel oba vzory a podrobit je kritickému hodnocení. Oba tábory mají své nezpochybnitelné argumenty , nedochází k žádné domluvě a protože je subjektivní popis apriori degradován má vaše strana uměle tvořenou nadřazenou pozici. Tady už nejde o logiku a obsah, ale o formu zdělení . nezajímá vás jedinec, který by přinesl svůj vlastní argument, který nahrává možnosti existence vědomí po smrti . Jak ale chcete dosáhnout jakékoli spolupráce, jak takový prožitek uchopit, komu jej zdělit a jakou institucí, či akreditovaným jedincem ji zveřejnit . Takové cesty jsou uzavřeny už z principu . Vědci co si vyslechli jedince ze zkušeností NDE a sami se přesvědčili o reálné povaze popisů , kdy nemohlo jít o podprahové vnímání , nemají jinou možnost než tento jev popisovat a pochopit . Bohužel se to nehodí vědecké obci a tak je neakceptují. Tady ale nejde o konkrétní případy , ale o to že ideově se snažíte tuto možnost vytěsnit, diskreditovat a nepochopit. Proč by měla být jakási studie La Berge brána na zřetel, když ostatní poznatky nejsou . Jen protože jsou považovány za manipulaci a podvod? Tedy ti co prožijí NDE a sami ví že viděli reálné děje , jsou také podvodníci a jen se chlácholejí díky vědcům, co vydělávají na popularizaci nesmyslů ? Tohle mi fakt přijde nesmyslné a celá debata je pak o ideovém souboji a ne o konkrétních datech . To co napsal Antitheista je jak přes kopírák z odkazů výše a argumenty jsem k tomu napsal konkrétní a přesto žádná odpověď. Takto se točíme v kruhu a nikam to nevede !

 185. Antitheista

  Naopak, držím se argumentů, které jste vůbec nezpochybnil, vy si ty údaje o údajných „zázracích“ vycucáváte z prstu nebo o nich čtete nějaké pochybné knihy a články, ale věda nic takového neprokázala, naopak se to dá vysvětlit přirozeně a to tak, že mozek vnímá i podvědomě, když je vědomí vypnuto (bezvědomí), jelikož vědomí má více úrovní, například člověk s přerušeným corpus callosum (spojnice levé a pravé hemisféry mozku) vnímá jedním okem informace a nepředává je do příslušné (opačné) hemisféry, takže z toho plynou některé závěry v psychice -například, úkážete mu slovo, on ho vědomě nevidí, ale podvědomě, když se ho ptáte, co ho napadá, řekne to dané slovo, proto podvědomí slovo vnímá, ale vědomí ne. To samé posthypnotická sugesce – různé úrovně mozku a vědomí. Člověk může vnímat i v bezvědomí (nikoli v úplném, to je smrt). Sou různé úrovně a vše je vysvětlitelné přirozeně, proto se vám motá hlava po alkohlu, „duše“-mysl je hmotná a tak na ní působí hmota 😀

 186. Antonín Kratochvíl

  Zpochybnil jsem vaše argumenty , ohledně lucidního snění, podprahového vnímání, LSD halucinací , které neustále opakujete. Nepsal jsem nic o zázracích a ani neudával knižní zdroje , naopak jsem popsal konkrétní případy ze kterými jsem se osobně setkal a dal všanc i svůj vlastní prožitek . Nevycházím z knih, jen jsem psal, že jsou spousty popsaných případů, které se shodují s tím co jsem zažil a co jsem od svých známých, přátel a náhodných kontaktů vyslechl. Pracoval jsem 6 let ve zdravotnictví a poslední rok i na JIPU . Samozřejmě jsem člověk zvídavý a to co si vyslechnu si také ověřuji z více stran . Svůj prožitek také podrobuji kritickému hodnocení, ale to co vy mi tu popisujete se v jednotlivých bodech logicky rozchází a nepopisuje to co jsem prožil a to co popisují lidé po celém světě . Teorie je sice důležitá, ale nemá se stát dogmatem a překážkou v dalším zkoumání. Ustrnout na vědecké hypotéze jen , protože se to tak nabízí není objektivnost, ale ideová potřeba věci podle ní chápat. Pokud bych svoji vizi v bezvědomí mohl nazvat halucinací, musela by být o vizuální představě, která se lišila od reálného dění. Nelišila se! Vysvětlení biochemické je sice uchopitelné , ale modely podprahového vnímání těsně než upadnete do bezvědomí a fantazijní modulace takto získaných reálií v představách na základě sluchových vjemů , nevysvětlí prožitky slepých a hluchých lidí a také prožitky lidí, kteří se dostaly do prostředí, kde je oživovaly již v bezvědomí, tedy jej nemohli ani podprahově očima zaregistrovat, těsně před ztrátou vědomí . Sluchový vjem vám těžko dokáže vymodelovat reálné předměty a prostředí, snad jen podle zvukových a hlasových reakcí okolí můžete podvědomě vytušit děje kolem sebe, ale vidět sebe ze zhora a chirurgické předměty, oblečení přihlížejících, vám to bez předešlé vizuální zkušenosti a znalosti, těžko může vytvořit realisticky. Na operaci jsem byl několikrát a když jsem přijel na operační sál, byl už jsem předem utlumen injekcí. Vidíte kolem sebe kachličky a stojící lékaře , přesunou vás na stůl a uspí . Rozhodně nemáte možnost vypozorovat konkrétní předměty , operační nástroje , oblečení lékařů, vy jen ležíte a maximálně můžete při otevřenými oči v narkóze vnímat strop nad sebou , ale rozhodně ne co a jak se kolem vás děje ! Tyhle rádoby argumentace podprahových vjemů a vysvětlení jsou krkolomné a neprůkazné, jen se nabízí , ale nevysvětlí celou řadu konkrétních případů . Mohu se stejně jako vy spolehnout na tyto teze a dál nepřemýšlet, ale protože mi logicky prostě nesedí některé detaily , musím si vystačit s přirozeným a logickým vysvětlením , že jsem viděl, co jsem vidět očima nemohl a co bylo reálné ! Krkolomné psychologické nástavby a popisy funkce nevědomých procesů jsou velice zajímavé a člověk by se nad nimi zamyslel , ale na váhu a detailnost prožitku prostě nestačí, jen se je snaží vysvětlit z doposud známých jevů .

 187. Antonín Kratochvíl

  vizualizace, lucidní snění , hyperventilace, LSD , meditace , to vše jsou specifické metody poznávání vědomí a jeho možností . Píšete že si informace cucám z prstů , to je váš pocit, který vám vymlouvat nebudu , ale nemá to logiku , když jsem psal o své tříhodinové hyperventilaci , o vlastní zkušenosti NDE , o poznatcích, kdy jsem se ptal těch co užívají drogy na povahu prožitků a o tom, že povaha vznášení se a představ je jiná než u NDE. Někde výše jsem uváděl studie, kde je psáno, že NDE má své statisticky stanovené rysy a také to, že se neobjevují při intoxikacích a jiných technikách navozujících změnu vědomí. LSD zkoumal psychiatr S. Grof , sám jej užil a pokud by vědecky a lékařsky vyhodnotil svůj prožitek, určitě by ze své ateistické povahy usoudil, že jde o halucinace podobné těm co se popisují u NDE. Opak je pravdou a LSD nahradil přirozenější technikou hyperventilace, která navazuje stejný efekt jako LSD . Tu jsem si vyzkoušel a projevy , které jsem vnímal při holotropu se nedají ani náhodou přirovnat k prožitku NDE.

 188. Antitheista

  Osobní prožitek mají i blázni, co tvrdí, že jsou Napoleonem či Ceasarem, to je ten problém vašeho prožitku 😀 😀 😀 Já uznávám vědu a kontrolu a logiku, tu vy nedáváte, jen pochybný prožitek…

  Alkohol-chemie-mozek-změna prožitku a vědomí,… chápete? Příčina-následek-hmotná mysl-hmotná „duše“ 😀

 189. Antonín Kratochvíl

  Logiku moc neuznáváte, je nelogické považovat popis prožitku NDE, kdy vidíte reálnou scénu za halucinaci. Jen protože nechcete přijmout jinou možnost? Je nelogické spojovat techniky změny vědomí a patologické projevy nemocí s prožitkem NDE, když mají jiné příčiny, průběh a konkrétní rysy. Stačí si prostudovat statistiky , popisy zkušeností NDE a souhrnné prvky a posléze je porovnat se studiemi různých technik změn vědomí. Říkáte kontrola, ale o tu se nesnažíte, naopak vycházíte jen z předsudků a ideových předpokladů. La Berge nepřinesl světu nic co by se dalo průkazně srovnat s prožitkem NDE, fyziologické a psychické procesy nejsou známy a přesto to je pro Vás argument . Vkládáte do debaty také jen své subjektivní pocity a názory a vycházíte z vyčtených tezí vám hodících se do konceptu argumentace. Vybízíte jedince k dialogu , chcete argumenty , které prokáží existenci duchovních sil v člověku a zároveň nechcete slyšet konkrétní popis toho, jak druhá strana ke svým závěrům dospěla . Pochybná je i vaše argumentace ve smyslu ponížení té mé . Kde jsou srovnávací studie, které by patologické projevy vědomí při onemocněních , porovnávaly s transpersonálními prožitky ? Pořád se pohybujeme jen ve vašich představách o tématu. Pokud jde o mou příčetnost a prožitek NDE, hyperventilaci atd. nic patologického to ve mě nezpůsobilo, recidiva a poškození psychiky se nekonala, naopak ! Je mi líto lidí , kteří mají bludy a halucinace a je celkem nesmyslné je používat jako argumentační štít , vzbuzujete tím opovržení mnou, jen protože mám jiný názor a zkušenost. Věda zkoumá i povahu vědomých a nevědomích procesů , humanistická psychologie zahrnuje i transpersonální a počítá s ní i filozofická fakulta. Stejně, tak mám před sebou knihu paní Evy Kymrové pro Vysoké školy zdravotnické , zapůjčenou od své sestřenice , která bude skládat zkoušku z Holistických přístupů v psychologii a ta se energetickým přístupem k vědomí jen hemží . Apriori shazovat subjektivní prožitek je také jen nevědomost . Psychoanalýza pracuje s časovou osou, traumaty zasunutými v podvědomí, pamětí lidského plodu v děloze atd. Poznatky z výpovědí jsou také cennými informacemi a bez nich by psychologie člověka neměla co zkoumat. Nehledě na to, že i já se mohu ze svou zkušeností opřít o vědecké teorie a osobnosti . Rád bych znal pravdu a když to co mi nabízíte má logické trhliny , nemohu to brát jako konečné argumenty. Z projevu, který mi nabízíte je patrné, že Vám vaše argumentace vystačí a s nadřazené pozice jen tak nesestoupíte , ale copak jde o nadvládu a souboj . Já nic neprokazuji a nepřináším lidstvu důkaz. Ironie a opakování stejných argumentů, které evidentně nestačí k vysvětlení fenoménu NDE v této debatě je naprosto zbytečná a nikam nevede. Konstruktivní argumenty k těm mým, mi od Vás scházejí! Nejsem tady v psychologické poradně a názor na mou osobu mě opravdu nezajímá, bavím se o konkrétních jevech !

 190. Antonín Kratochvíl

  Vědecká studie NDE , kterou provádí Dr. Sam Parnia, byla avizována již v roce 2009, našel jsem tyto informace !
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-24509/Near-death-patients-afterlife.html

  Dr. Sam Parnia, univerzitní klinický vědecký pracovník a spoluautor studie, říká účty NDE byly nalezeny v mnoha různých kultur, ale tam je často problém v potvrzení dotčené osoby byly skutečně na pokraji smrti.
  Pacienti se podílejí na nové studii se všichni přestali dýchat a neměl srdeční před provedením obnovy a vyslýchán o tom, co si pamatoval.
  To bylo navrhl, že zkušenosti jsou halucinace, výsledek narušené mozkové chemii způsobené léky, nedostatek kyslíku nebo změny v úrovních oxidu uhličitého.
  Ale doktor řekl, Parnia nebyl žádný rozdíl hladin kyslíku nebo léčbě drogové závislosti mezi přeživší infarktu, kteří neměli NDE a ty, kteří měli.
  „Ve skutečnosti, čtyři pacienti, kteří splňovali kritéria pro skutečné NDE skutečně měly vyšší hladinu kyslíku v krvi,“ dodal.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  On řekl, že vzpomínky nejsou jako halucinace, protože oni byli „velmi strukturované, vyprávění, snadno připomíná a jasné“.
  Dodal: „Během srdeční zástavy, je mozkového kmene činnost rychle ztratila. Nemělo by být možné udržet takové Lucid procesy nebo povolit vznik trvalých vzpomínek. !!!!!!!!!!!!!!!!!
  „Potřebujeme velké konečné studii, aby nám řekli, zda mysl je produkován v mozku, nebo zda je to samostatný subjekt. Pokud naše výsledky jsou replikovány, by to znamenalo, že mysl může nadále existovat po smrti těla, nebo posmrtného života. “
  Dr. Parnia je jedním ze čtyř poručníků nadace Horizon Research, charitativní, jejímž cílem je získat peníze pro další výzkum do studia lidské mysli na konci života.

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-24509/Near-death-patients-afterlife.html#ixzz2OGUExNfc
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

  Vykřičníky jsem označil vyjádření Sama P. k hypoxii, která při prožitku NDE nebyla přítomna a k lucidním a drogovým představám, udává že v takovém stavu mozku by neměly být možné !!!!
  Jeho kniha byla již vydána , ale píše se zde, že výzkum pokračuje . S toho co tu čtu je patrné, že příslušné biochemické procesy jsou stále neznámé a ty co byly považovány za příčinu NDE ji nezapříčiňují !!! Předpokládám, že pokud se potvrdí argumenty o reálnosti vnímání ve stavu bezvědomí stane se Dr.Sam Parnia vědcem vychýleným, stejně jako celá řada dalších 🙂 R. Moody ,E.K.Ross, S.Grof, T.Dethlefsen, I.Stevenson,S. Král , F.Kahuda, B.Kafka, C.G. Jung. atd. atd.? Bez ironie !!!

 191. Antonín Kratochvíl

  http://www.nourfoundation.com/speakers/sam-parnia-md-phd-mrcp.html
  Výsledky studie získaly široké pokrytí a byly zveřejněny v lékařském časopise „resuscitaci.“ Dr. Parnia je autorem Co se stane, když zemřeme? , a jeho průkopnický výzkum byl vystupoval v BBC a Discovery dokumentární, Den, kdy jsem zemřel , a budou zvýrazněny v nadcházejícím National Geographic epizodě s názvem Explorer: v okamžiku smrti .

  http://www.youtube.com/watch?v=Kvd3PJYpxO4

  pod tímto videm je výmluvný komentář a je přesně o tom co tady řešíme !!

 192. Antonín Kratochvíl

  Velice zajímavý rozhovor s Dr. S. Parnia
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/
  Sam Parnia i po vydání knihy , pokračuje ve výzkumu, stěžejní problém je financování, protože není žádná příslušná lékařská a vědecká instituce , která by se mohla na této práci podílet ! V rozhovoru klade důraz na to, že není přesvědčený a dává prostor i možnosti vědomí po smrti a uvádí i přesné popisy prostředí od svých pacientů ve chvíli kdy umřeli .
  http://www.horizonresearch.org/main_nav_pages.php?cat_id=12

 193. Antonín Kratochvíl

  http://www.horizonresearch.org/main_nav_pages.php?cat_id=10
  V posledních letech, řada vědeckých studií prováděných nezávislými vědci zjistili, že až 10-20 procent jedinců, kteří podstupují srdeční zástava zprávu LUCID, dobře strukturované myšlenkové procesy, myšlení, paměti, a někdy podrobné svolávací jejich srdeční zástavu . Co dělá tyto zkušenosti pozoruhodné je to, že zatímco studie mozku během srdeční zástavy mají důsledně, že neexistuje žádná mozková aktivita během tohoto období, tito jedinci hlásili podrobně vnímání, které se zdají naznačovat přítomnost vysoké úrovni vědomí v případě neexistence měřitelné činnost mozku !!!!!!!!!!!!

 194. Antitheista

  Daniell Dennet, František Koukolík, všichni známí neurochirurgové a vědci sou zajedno, mozek ovlivňuje psychiku, psychika je závislá na mozku a s ní i upadá (třeba při alzheimrově chorobě), stejně tak končí se smrtí – to je moderní věda, nemusím dávát ani odkazy, jděte na wikipedii 😀 je toho celý google 😀 kupte si učebnici o mozku 😀 – kdyby byl prokázán opak, bylo by to ve všech denících a církev by hulákala na tisíce kilometrů daleko a nějaký pochybný „vědec“ – zřejmě věřící a placený církvemi, který jde proti většině a není „přezkoumán“ na tom nic nezmění 😀 – přeji vám dnes, aby ste se po alkoholu opil, jestli ho budete pít, protože nehmotná duše by se začala těžko motat po hmotném alkoholu a vaše osobnost by se neuvolnila 😀

 195. Antonín Kratochvíl

  Opíráte se také jen o názory několika lidí , všichni jsme omylní! Stejně tak je internet plný informací z dalších směrů a oborů zkoumání vědomí . To není nic průkazného ! Dr.Sama Parnia jste mi zde , předkládali jakožto akceptovaného vědce a rozhodně není placen z náboženské skupiny . Bez Vás bych o něm nevěděl , on sám je skeptický, ale výsledky pozorování a monitoringu zkušeností NDE a fyziologických procesů přímo u pacientů mu otevřely nové otázky. Dr.Parnia měl prokázat, že jsou to halucinace, tak to bylo od vás prezentováno a protože tomu tak není a jeho výsledky naznačují další vývoj k nehmotné podstatě vědomí , stává se pro vás vychýleným a nábožensky diskreditovaným vědcem, bez jakéhokoli pádného argumentu a důkazu, že tomu tak je ! To je opravdu alibismus jak vyšitej !

  http://iands.org/news/news/front-page-news/910-parnia-interviewed-on-fresh-air-about-his-book-erasing-death.html
  Parnia rozhovor na čerstvém vzduchu o jeho knize „Mazání smrti“
  Dr. Sam Parnia byl dotazován Terry Gross na NPR Fresh Air o své nové knize , Mazání Death: vědy, která je přepsání hranice mezi životem a smrtí , povolený v únoru. Kniha ukazuje, že smrt není okamžik v čase, ale spíše proces, který může být přerušen dobře po zahájení. Dr. Parnia odhaluje , jak nějaká forma „posmrtný život“ může být jednoznačně naše , jak o tom svědčí pokračování lidské mysli a psychiky po mozek přestane fungovat .

  V rozhovoru , Parnia týká některé první výsledky si vědomi studie : pouze asi 1 z 1000 pacientů bylo připomenout NDE s komponentou OBE. počet Obes bylo hlášeno , ale některé nastal s žádnými nainstalovanými cílovými obrázků a někteří pacienti se podíval na akcích na jiný úhel od místa, kde byl instalován cíl, ale stále je popsáno přesné informace !!!!!!!!!!!! Výzkumníci nastavení studii na řešení těchto skutečností!!!!!
  Aktualizováno (pátek 22.únor 2013 01:11)

  Jak jsem říkal ve chvíli prožitku NDE si těžko všimnete detailu, který je vyžadován , prostě si ho nevšimnete , ale jak říká Sam Parnia lidé popisují přesně děje a prostředí ve kterém se nacházejí !

 196. Antonín Kratochvíl

  Dnes, většina vědců přijalo tradičně monist pohled na mysl-mozek problém s tím, že lidská mysl, vědomí, a osoby samostatně výdělečně nejsou ničím víc než vedlejší produkty činnosti elektrochemické v mozku, bez ohledu na nedostatek jakéhokoliv vědeckého důkazu, nebo dokonce přijatelné biologické vysvětlení, jak mozek by vést k rozvoji mysli a vědomí. To vedlo některé prominentní výzkumníci, jako jsou pozdní Nobel-vyhrávat neuroscientist Sir John Eccles, aby navrhly dualist pohled na problém, tvrdí, že lidská mysl a vědomí může ve skutečnosti představovat samostatný, neobjevené subjekt na rozdíl od mozku.
  zdroj: http://www.horizonresearch.org/main_nav_pages.php?cat_id=10

  Tak nevím jestli Koukolík trochu nezaspal, je možné, že o těchto výzkumech nic neví a nebo ho to prostě nezajímá ! S alkoholem už se netrapte, ono když je mozkový kmen bez signálů , obsah kyslíku v krvi a mozku je nesnížený a přesto dochází k vizím, je to ještě komplikovanější než jste si myslel. Důležité je, že tyto skutečnosti mluví samy za sebe a jenom vývoj ukáže kam se bude tento výzkum ubírat. Církev bych do toho moc nemotal , mají svých starostí dost .

 197. Antitheista

  Ne, Koukolík nezaspal dobu, když řekl, že díky své práci nevěří na duši v nábožensko-filosofickém slova smyslu (ta co přežívá tělo a mozek) v Hyde Parku. On zkoumá nějnovější výzkumy, tak těžko moh zaspat, pořád ste mě nevysvětlil ty choroby jako Alzheimer a pod. které mění mozek a chování a prožívání člověka – jeho osobnost, a proč drogy a chlast mění a ovlivňuje „nehmotnou nemozkovou“ duši, která přežije konec hmotného mozku 😀 😀 😀 – mozek je hardware, „duše“/mysl je software a eletrická aktivita mozku jsou cca energie/elektřina v PC. Takže když zničíte hardware, zničíte a vymažete navěky i soubory softwaerové, v energii (elektřině) nic nezanecháte, to je tupá síla, musíte mít hardware + energii, abyste měl „duši“/software 😀 – poškozený mozek = poškozená duše, zničený mozek = zničená duše 😀

 198. Antonín Kratochvíl

  Hyde park jsem neviděl , ale seriál, kde Koukolík mluvil o různých aspektech duchovna v porovnání z doposud známými tezemi , ano ! Celkem mě bavil, pán je charismatický a jeho populárně zábavný přednes byl poutavý, přesto mi u něj chybělo spousty informací, které prostě nezmínil a nebo nechtěl . Opět jen tendenční a jednostranný úhel pohledu , když chce někdo vycházet ze svých poznatků a kritizovat ty druhé, měl by si nastudovat i další možné varianty ! Jenže vědecký kredit a akceptovatelnost něčeho co přesahuje dosavadní mantinel vědy těžko bude chtít ze svého postu překonat . Opět by byl diskreditován, tak jako všichni kdo se pod tíhou informací rozhodli nové poznatky zkoumat a pochopit. Ukázkově jste to tady ukázal , když jste vlastního vědeckého koně, na kterého jste spoléhali nechal upálit na hranici za čarodějnictví 🙂 S tím, že jste se chytli povrchní informace, že ve studii Sama Parnii se nepovedlo jedinci prožívajícími zkušenost NDE ,,zahlédnout “ fotky umístěné nad postelí. Ale jaksi jste nezkoumali / četli dál , že Sam Parnia uvedl, že to co jeho pacienti popisovali, byl přesný popis reálných scén a prostředí a uhel pohledu byl vždy jiným směrem než byly umístěné fotky . Je logické, že ideu o pozorování jakéhosi záměrně umístěného předmětu umírající pacient vůbec neřeší a proč by taky měl ? Logická by byla například hračka jedince z dětství , které by si předpokládám všimnout mohl , ale kdo požádá rodinu a oznámí jí takovýto experiment , když nikdo z příbuzných si smrt nikoho nepřeje ! Jak říkám už nevěřím tomu , že pokud se povede pacientovi popsat přesně co se po něm nevědomě žádá , je patrné to že takový vědec, který je prozatím akceptovaný což Sam Parnia je a takovýto materiál vydá , bude jeho práce zpochybňována ! Tak jak tomu je doposud u všech ostatních . A zapomněl jste , že argumenty ohledně hypoxie , lucidního snění a halucinací ( z hypoxie a léčebných drog ), které jste tu celou dobu vehementně obhajoval zpochybňuje ten fakt , že Dr. Sam Parnia uvádí, že v okamžik zástavy srdce a následné zkušenosti NDE jsou jeho pacienti monitorováni a obsah kyslíku v mozku ten moment je normální a mozkový kmen nevykazuje žádnou elektrickou aktivitu . Což by podle něj mělo logicky a vědecky naznačovat, že probíhající vize nejsou způsobovány elektrickou aktivitou mozkových center , kterou by měl logicky přístroj zaznamenat . Poškozený mozek vykazuje různé patologie chování, vnímání, čití, pohybu atd. , ale nikdy, jej pokud osoba, žije její osobnost zcela neeliminuje . To je předpotopní myšlenka si myslet, že schizofrenici, lidé trpící Alzheimerem a jinými závažnými poruchami mozku nemají osobnost. Práce s takovými lidmi je složitá , ale pokud k nim přistupujete jako k poškozeným bezduchým loutkám je to problém Váš a ne těch co se snaží těmto lidem pomoci . Nikdy není pozdě a vždy je šance , tito lidé mají i světlé chvilky a bez pochopení a lidského přístupu by se na to vůbec nepřišlo . Určité jim jejich osobnost vytryskává i pod tíhou poškozených center mozku, to je přežitek dob minulých, kdy se tito lidé považovali za neovlivnitelné bezduché bytosti . Za takový názor co předkládáte bych buď v práci vyhořel a nebo bych byl vyhozen z řad zdravotnického personálu . Je nefér si je brát jako štít svých argumentů , nic o tom nevíte ! Činnost mozku, biochemické a fyziologické procesy se nevylučují s duchovní podstatou jich samých , to jen vy pořád nedokážete pochopit , že pokud máte zranění mozku ovlivní to samozřejmě chod mozku a tím celého oragnismu, ale co se děje v psychické a mentální rovině jedince pokud nemůže mluvit a reagovat na podněty neví nikdo . Jsou lidé v komatech a probouzejí se po několika letech, udržovaní pacienti, kteří nemohou sami dýchat neztrácejí osobnost a pokud se po čase proberou , žijí normálním životem . Viděl jsem kritické stavy u mladých lidí, u kterých se nepředpokládalo, že přežijí a když odcházeli z oddělení a děkovali pochopil jsem, že tak jednoduché to s fyziologií mozku nebude. Vize v NDE nemají doposud fyziologické vysvětlení a ty co byly jsou zpochybněny , nepracující mozkový kmen těžko vyprodukuje zapamatovatelné komplexní vize s reálnou a prověřenou povahou a přesto se odehrávají !

 199. Antitheista

  Je to hyde park z roku 2012 (myslím, že tam byl 2 X)
  No, pokud byl člověk v komatu a nepoškodil se mu nijak extra mozek (to samé při mrtvici), tak proč by nežil jako předtim? Horší je, když se mu poškodí mozek a je z něho dement, nebo třeba úplně jiná bytost, byť s pamatující se na osoby kolem sebe – prostě lobotomie a jiné zákroky dokazují, že duše = mozek, ten příměr s hardware/software + energie/elektřina je myslím dobrý…

 200. Antonín Kratochvíl

  To je srozumitelná formulka , ale jsou další aspekty , které naznačují další prostor pro zkoumání. Nikdo neříká, že duše je potvrzena atd. Je to otázka osobní zkušenosti , poznatků, vědění a víry na základě těchto logických závěrech z projevujících se a přesahujících jevů běžné vnímání. To že jsou lidé , kteří mají svou atheist. ideu, do které se tyto poznatky nehodí , neznamená, že neexistují ba jsou zmanipulované či špatně chápané, tak jak je mi tu naznačováno. Vědci, kteří sami prožili takovouto zkušenost , zkoumali ji a nebo vyslechli si stovky případů, určitě také znají skepticky kritickou metodu, jak takový prožitek uchopit a analyzovat . Vědecké poznatky z neurofyziologie, biochemické procesy nikdo nezpochybňuje , ty navozují různé stavy vědomí, ale otázkou je jestli jej produkují v samém základu, když vize v prožitku NDE neprojevuje elektrická aktivita mozkového kmene ? Tito vědci poznali, že jsou další aspekty těchto zkušeností, které posouvají průzkum vědomí a já jako jedinec vím, že mají pravdu, ze své zkušenosti, proto to tady hájím. Nejde o zbožné přání či bránění se uvědomění si, že člověk měl halucinace , ale o konkrétní děje a jevy, které pozorují už i vědci, protože nejsou zanedbatelné a nejsou, jen tak ideově vytěsněné na okrajový halucinační projev, protože halucinace při patologiích a intoxikacích mají jinou povahu a nemění rysy a existenční vnímání života jedince, tak jako zkušenost NDE. Svádět vše na skrytý křesťanský vliv je, také jen ideová tendence . Spousty vědců zkoumající tyto hraniční projevy vědomí jsou nebo byli ateisté , to že máte zkušenost, kde se vám vznášeli před očima světelné bytosti a zemřelý neznamená, že se hned z Vás stane křesťan a tím pádem jste duchovně předpojatý. Já osobně jím nejsem a o Ježíši mám své vlastní představy i když v něj mohu věřit , v to že žil a měl schopnosti, které přesahovali vše co člověk chápe.Nebo také, že ve spojitosti s NDE se objevuje jakožto náš průvodce , či soudce , neznamená, že jsem církevně věřící , ale ani to, že ho chápu jako našeho Boha. Náboženskou průpravu od rodičů učitelů , otce chemika a přírodovědce , kteří byli učení materialistickým základům všeho , těžko můžu mít, ale zkušenosti s božským přesahujícím obsahem nemusejí ovlivnit příslušnost k náboženské skupině . Jde o vědu a poznání a ne víru a když se něco projeví, proč tomu neporozumět a nezkoumat to ? Víra v existenci po smrti nemusí mít apriori náboženské vyústění v chápaní tohoto jevu NDE. Já v posmrtný život věřím i na základě poznatků, kdy se objevují v regresích prožitky smrti, upálení, utopení atd i s emoční , pocitovou a tělesnou empatii a identifikací k umírajícímu v regresním prožitku . Takovouto zkušenost kdy vás pálí od ohně nohy a cítíte pach spálené kůže, kdy vás to zahubí si nedokáži vysvětlit , takový prožitek se nedá přenést geneticky předky , protože ve chvíli předávání genetické informace , takovýto prožitek zažít nemohli . Vysvětlení případu dvou dívek, které se poznaly ve svých regresních prožitcích v jiných rolích je také pro mne jasným a logickým argumentem , pro přenos informací, mezi jednotlivými jedinci a jejich nesouvisejícími životy, neznámou cestou . Jiné vysvětlení nemám !

 201. Antonín Kratochvíl

  http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation_research

  Jestliže jsem se setkal se spousty nesrovnalostí a informačních fabulací od pana Heřta , který hodnotí veškeré techniky a esoterické systémy od stolu, kdy jsou jeho úvahy až dětinsky překombinované a je to podle vás kapacita vědomostí , tím pádem nechápu proč bych já nemohl věřit psychiatrovi Ian Stevensonovi popřípadě Grofovi , kteří se s lidmi s reinkarnačními zkušenostmi přímo setkali ! Stejně tak i já jsem se s takovými lidmi setkal a případy zde popsal . Falešné paměti odporují adresní vzpomínky , které lze ověřit a ten případ dvou dívek . Spolek Sisyfos není žádná vědecká instance , sdružuje jen stejně smýšlející lidi nic víc . Navíc je stále kolem nich notná dávka kontroverze a pochybné praktiky viz: http://www.issnp.cz/view.php?cisloclanku=2010080001
  http://www.e-stranka.cz/regenerace/2001/06/pekarek.htm

  Osobně jsem otráven z nepravd , které jsem měl možnost si ověřit ! György Egely maďarský vědec dostane Bludný balvan za kolečko Egely Wheel a studenou fúzi v mikrovlnce , ale když si ověříte funkci kolečka a experiment s mikrovlnkou, tak zjistíte, že pravdu s tepelným strojem a podvodně skrytým železem v grafitu, nemají . Shodou okolností jsem jim včera v noci psal reakci, protože jsem fyzikovi osobně ukazoval, že teplé předměty kolečko neroztočí a vyjádřil jsem nesouhlas i se zprávou a videm ohledně EW na jejich webu a kterou jsem, tak nějak inicioval svým zájmem o toto téma, dávno předtím než Egely přijel do Prahy . Abych vysvětlil mé logické argumenty , proč nejsou pro mne důvěryhodní , sdílím co jsem jim napsal :

 202. Antonín Kratochvíl

  viz : spolku Sisyfos ! Dobrý večer! Děkuji za odpověď ! Tuto zprávu znám z vašeho webu! Konkrétní praktické zkušenosti ji nepotvrzují . Video kde je kolečko překryto igelitem znám také , ale podle toho co jsem zjistil prakticky neprokazuje tepelný vliv ruky na okolní vzduch a tím důvod rotace kolečka. Snížením stropu nad kolečkem a zmenšení prostoru kolem něj, sice sníží možnost tepelné výměny mezi rukou a chladnějším vzduchem, protože se uzavřený vzduch rychleji prohřívá, ale zároveň dochází k fyzickému tlaku prohřívaného vzduchu na lehké balancující kolečko, což ho fyzicky brzdí . Když přiložíte ke kolečku tři hrnky nebo rukavici naplněné teplou vodou v hodnotách teploty ruky i vyšších, neroztočí se. Ruka nevytváří prostorové usměrnění vzdušných proudů, tak aby byly hnány na lopatky, tak jako u Farncisovy turbíny . Do prostoru tepelné výměny mezi prsty a dlaní s okolím vstupuje chladnější vzduch z velké otevřené části od konců prstů až ke hrotu dlaně . Zuby kolečka nemají usměrněný vzdušný přísun pohybujícího se vzduchu tak, aby měly záběr jedním směrem . Toto video to jasně ukazuje , že když je tepelný vliv kolem celého obvodu kolečka rotuje, odeberete polovinu a zastaví se . Vzduch potřebuje ke svému pohybu určitým směrem usměrnění v prostoru překážku o kterou se svede, u ruky není jasný svod, který by vzduch cíleně vedl . Chladnější vzduch se do tohoto procesu načítá z obou směru možné rotace, proto kolečko sebou cuká, protože teplo sálá jak od prstů, tak i dlaně k chladnějším vrstvám vzduchu po obou stranách obvodu a proto není zásadní rotace jedním směrem schopno !
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLDCC0B04FECFF48F8&feature=view_all

  http://www.youtube.com/watch?v=pRkqGYIVm7k&list=PLDCC0B04FECFF48F8&index=2

  Sisyfos už prosím ne !!!!! To už raději Koukolíka , myslím si, že je to výborný člověk a ví co říká, ze svého postu a znalostí . Raději bych se vrátil k tématu NDE a EW zde neřešil, vím své z praxe a jen dokládám, jak jsou jimi informace a zkoumané jevy špatně pochopeny.

 203. Antitheista

  Já jen, že vše, co ste zde napsal, má naprosto přirozené vysvětlení v souladu s materialistickým pohledem na svět. A vaše zkušenost (či spíše přání) je jiná než zkušenost většiny vědců na tomto světě (a rozhodně všech důvěryhodných vědců)

 204. Antonín Kratochvíl

  Z vašeho úhlu pohledu a vámi získaných informací, píšete jen to co musíte napsat ve smyslu své idee a chápu to! Musel bych opakovat výsledky Sama Parnia, o nulové elektrické aktivitě při prožitku NDE a točili by jsme se v kruhu ! Jediné co poopravím je to přání , zkušenost všech vědců je subjektivní pojem, ale chápu to ve smyslu akceptace, kdy je to otázkou věrohodnosti , což už je na pomezí víry . Věrohodnost některých akceptovaných vědců jsem zde také popisoval a nic neudělám z vaší vírou v ně . Já mám jiné zkušenosti nežli máte vy a na základě mých poznatků jim věřit nemohu i když jsou pro vás vědecky důvěryhodní ! Proč věřím vědcům na poli výzkumu vědomí jsem vypsal do detailů i když chápu, že je to házení hrachu na zeď, pro svoji subjektivní povahu, ale musím se ohradit vůči hodnocení mého snažení ve smyslu přání . Přání by to bylo, kdyby neexistovali žádné podobné zkušenosti a teď už i vědecké poznatky toho co se konkrétně děje v mozku při zkušenosti NDE. Zde nejde o akceptování akceptovaného vědce Sama Parnia , ale o již zveřejněné data v uznávaném vědeckém médiu . Jestli chcete popírat i toto je to váš způsob jak se vyhnout reakci , ale tyto informace prostě existují. Sam Parnia v rozhovoru se skeptikem na jejich webu , jasně dával najevo, že není jednoznačný argument pro biochemickou povahu prožitku NDE, ale také není dostatek dalších informací k jevům, které by potvrdily nezávislost vědomí na mozku s tím, že, ale některé již toto naznačují a proto pokračuje ve výzkumu a shání peníze !! Jeho dvě knihy jsou k dostání na internetu a i tato studie je ke stažení v pdf formátu v angličtině . Dva dokumenty z produkce Discovery a NatGeo ve spojitosti s tímto výzkumem jsou na youtube a Sam Parnia tam má několik veřejných přednášek.
  http://www.nourfoundation.com/speakers/sam-parnia-md-phd-mrcp.html
  Absolvent Guys a St Thomas ‚lékařských fakultách v Londýně, Dr. Parnia získal doktorát v buněčné biologii na univerzitě v Southamptonu. Publikoval řadu článků v odborných recenzovaných vědeckých časopisech v oblasti plicní lékařství, stejně jako zážitky blízké smrti, a je aktuální recenzent The New England Journal of Medicine. On také sloužil jako člen Southampton University zabezpečení resuscitace FN výboru, kde zahájil vůbec první studii blízko-zážitky smrti ve Velké Británii. Výsledky studie získal širokou pokrytí a byly zveřejněny v lékařském časopise „resuscitaci.“ Dr. Parnia je autorem Co se stane, když zemřeme? , a jeho průkopnický výzkum byl vystupoval v BBC a Discovery dokumentární, Den, kdy jsem zemřel , a budou zvýrazněny v nadcházejícím National Geographic epizodě s názvem Explorer: v okamžiku smrti
  Přirozené vysvětlení na základě materialistických paradigmat to právě nemá , kdyby mělo, tak si tady nepíšeme . Nepoznaný jev a někým zaznamenaný , neznamená to že neexistuje !!! Je jen málo zkoumaný a nepoznaný .
  http://nde.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=9
  Nestalo se to jen mě a případů je tisíce , je to záležitost celosvětového měřítka a má to svou dlouhou historii, jinak by se vědecké studie nedělaly.

 205. Antonín Kratochvíl

  „Jak mohlo být zakoušeno jasné vědomí někoho mimo své tělo, když jeho mozek během klinické smrti nefungoval a vykazoval ploché EEG? … A ještě víc, slepí lidé popsali ověřitelné vnímání během jejich prožitku existence vědomí mimo tělo. NDE ukazuje limity základních konceptů medicíny ohledně rozsahu lidského vědomí a odpovídajících funkcí mozku. Máme zde teorii, že vědomí může být zakoušeno nezávisle na normálně bdělém vědomí, které je závislé na stavu těla. Současné pojetí medicíny předpokládá, že vědomí je produktem mozku. Mohl by být mozek přijímačem pro vědomí a vzpomínky, funkcím jako je třeba TV, radio, nebo mobilní telefon? Co přijímáte není vytvářeno přijímajícím, ale spíš elektromagnetickými informačními vlnami (fotony), které jsou vždy kolem vás a jsou viditelné či poslouchatelné vaším mozkem a smyslovými orgány. V naší prospektivní studii pacientů, kteří byli v klinické smrti (ploché EEG, vykazující nulovou elektrickou aktivitu v kortexu a ztrátu všech mozkových funkcí prokazatelnou fixovanými nereagujícími zornicemi a absencí polykacího reflexu), vypovídali o jasném vědomí, ve kterém se objevovaly kognitivní funkce, emoce, smysl identity či vzpomínek z našeho časného dětství, stejně jako vjemy z pozice mimo a nad jejich „mrtvým“ tělem.“
  Psychiatr Bruce Greyson, člen editorského týmu Lancetu a dlouholetý výzkumník NDE, ovšem nabídl Vital signs jiné vysvětlení: „V mém vlastním výzkumu s pacienty hospitalizovanými pro pokus o sebevraždu, …bylo pár takových, …kteří, při následné vizitě, později popsali prožité NDE v průběhu svého pokusu o sebevraždu. Všichni mi říkali, že mi prostě v době mého počátečního interview o NDE ještě dostatečně nedůvěřovali. To by nemělo být překvapením, protože mnoho z nich uvažovalo o tom, zda nebudou považováni za blázny. Existuje celkem hodně důkazů, že lidé s NDE nestojí o sdělování svých zážitků výzkumníkům, dokud si nezískají jejich důvěru. Pokud nemáme důvod uvažovat o NDE jako o vysoce sugestivních zkušenostech a velmi silné motivaci představování si svého vlastního NDE, jeví se předpoklad, že všechny NDE jsou „falešnými vzpomínkami“ jako iracionální.“

  IANDS gratuluje Dr. van Lommelovi k jeho vynikající studii.
  zdroj: nizozemská studie

 206. Antitheista

  „Jediné co poopravím je to přání , zkušenost všech vědců je subjektivní pojem, ale chápu to ve smyslu akceptace, kdy je to otázkou věrohodnosti , což už je na pomezí víry.“ Nikoliv, za důvěryhodnost považuju VÍCENÁSOBNÉ OPAKOVÁNÍ POKUSU ČI POZOROVÁNÍ ZA STANOVENÝCH PODMÍNEK SE STEJNÝMI VÝSLEDKY NA VÍCE PRACOVIŠTÍCH, není to tedy ani tak o víře (a rozhodně ne o té náboženské) :D, ale o metodách :D. O přesnosti… Takže skutečně nebudu brát vážně jednoho církevmi placeného či fanatismem posíleného pseudovědce, který se zoufale snaží najít „duši“ tam, kde nemoci, úrazy, alkohol, drogy a 99,99% vědců dokazuje, že mozek = duše 😀

  odkazy již nedávám, když ste si to nepřál, stačí jít na sysifos či na science a napsat mozek a vyjede vám mnoho důkazů o duši, která je mozkem a o citech a emocích a rozumu, který se vyvinul evolučně a ze zvířat 😀 😀 duše u nich neni o nic méně či více než u nás (a naše city včetně morálky jsou vysvětlitelné evolučně a geneticky+ výchovou – čili biologicky 😀 )

  Dobrou noc a hezké sny a zase zítra :-*

 207. Antonín Kratochvíl

  Osobně jsem svou zkušenost řešil s erudovaným psychologem až 16 let po ní. Lidé, kteří mi v našich zdravotnických podmínkách, vyprávěly své podobné zážitky s těmi mými , měli stejný ostych a ve všech případech se lékařům nikdy nesvěřily . Lékaři nejsou přítomni v běžnému provozu , jen při vizitách a zákrocích , sestry a sanitáři mají větší šanci podobné příběhy vyslechnout , ale záleží to na individuálním přístupu a sympatiích . Není jiný mechanismus, který by v běžných podmínkách toto monitoroval či dával pacientům prostor k tomu, aby to zdělili bez strachu z nepochopení! Takový prožitek není patologie ve smyslu poškození a naopak mění jedinci jeho dosavadní pocit ze života a jeho chápaní. I kdyby to nebyl projev spirituálního vědomí , s cejchem zbláznění se vám nikdo nic sdělovat nebude, ani v super modernějším zařízení s rozmístěnými předměty k možné detekci v té z nejakceptovatelnější x..té studii ….

 208. Antonín Kratochvíl

  VÍCENÁSOBNÉ OPAKOVÁNÍ POKUSU ČI POZOROVÁNÍ ZA STANOVENÝCH PODMÍNEK SE STEJNÝMI VÝSLEDKY NA VÍCE PRACOVIŠTÍCH, není to tedy ani tak o víře (a rozhodně ne o té náboženské) , ale o metodách . O přesnosti… Takže skutečně nebudu brát vážně jednoho církevmi placeného či fanatismem posíleného pseudovědce, který se zoufale snaží najít „duši“ tam, kde nemoci, úrazy, alkohol, drogy a 99,99% vědců dokazuje, že mozek = duše

  http://en.wikipedia.org/wiki/NDE

  NDE je zkoumána již dlouho. E.K.Ross, Dr. Moody , Nizozemská studie , studie Sama Parnia . Kde je uvedeno, že je Sam Parnia , placen církví ? 99,99 procent vědců a kterých ? Kteří zdiskreditovali výsledky nizozemské studie , výsledky Sama Parnia, Tady už nejde o vědu , ale o souboj a alibistickou obranu zažitých ideí . Kolik takových studii musí být pro akceptaci ? Nejstěžejnější vynálezy a popsané jevy v dějinách jsou vždy od jednoho jedince, jsou potvrzeny dalšími a akceptovány . NDE není popsána po prvé a rozhodně ne jedním vědcem , to už slovíčkaříme! O neakceptaci nizozemské studie a Sama Parnia není nikde ani zmínka , přímo ve Niz. studii jsou uvedeny kritické body a lidé co je vyřkly, studie přináší všechny možné aspekty jevu a tak to má být. Mám s toho prostě jen pocit , že nechcete aby se takové studie vůbec dělali , protože kdyby se potvrdilo to k čemu to začíná spět , ztratil by váš světonázor a vědecké chápaní jevů smysl. A Parnia se Vám prostě přestal hodit i když jste s ním přišli vy, jakožto záštitou vědeckého zkoumání , které musí bezpodmínečně prokázat biochemickou povahu NDE jednou provždy, protože je přeci vědecké !!!! Neprokázal a tudíž je pavědecké ! Dobrou noc a zase někdy 🙂

 209. Colombo

  Antiteista: Já klidně rád ostatním lidem popíšu své sny, nebo i momenty, kdy můj mozek vytvářel nějaké představy, a nikdo na mně nebude čumět jak na blázna.
  To by bylo, jakmile bych tvrdil, že tyhle věci se skutečně staly.

 210. Colombo

  To mělo být Antonínovi, sry. Je pozdě. Du spát.

 211. Antitheista

  Ta Rossová, to je ta šarlatánka, co vydává knihy o magii? 😀 Vždyť tu nebere nikdo vážně ve světě vědy 😀 – stále mluvíte jen o vlastní introspekci a o introspekci podobných individuí, jako jste vy sám! Ale introspekce byla jako dobrá metoda zkoumání dávno zpochybněna 😀

 212. Antonín Kratochvíl

  Colombo takže, podle téhle formulky popsaný prožitek a potvrzený přihlížejícím si má prožívající vysvětlit , tak jak je podle vědy potřeba a ne tak jak jej vnímal a bylo mu potvrzeno bezprostředním okolím? To i tak nutíte člověka držet jazyk za zuby ! Před lety jsem mluvil s primářem kardiologického oddělení a on sám měl takovou zkušenost , kdy jeho pacient měl zástavu a následná jeho zkušenost NDE přesně popsala průběh, kdy pacient srdečně zkolaboval při velké potřebě a doslova ho táhly sestry na pokoj , kde začala okamžitá resuscitace ! Pacient popsal jak jej sestry táhly po chodbě a i to co se následně dělo v pokoji , vše to pozoroval z ptačí perspektivy a naprosto to sedělo ! Primář nebyl a není esotericky jdoucí a tato zkušenost mu ukázala, že je to z lidskou psychikou složitější než si myslel . Jeho nemocnice má i psychoterapeutické oddělení, kde s tímto počítají ! Prožitek byl subjektivní z obou stran a přesto má vliv na profesionální postoj k pacientům a jejích prožívání a léčby v tomto léčebném zařízení, i když se jedná o specializované oddělení a váženého a akceptovaného lékaře . A ještě jedna věc Colombo , kdyby jsou chyby , popisovat své vize může jen ten co je opravdu měl a usuzovat jak by jste reagoval je předsudek jako hrom ! Rozhodně by se na vás personál a zvláště lékaři koukali už od prvního okamžiku jako na psychiatrického pacienta, i kdyby jste neuváděl reálnou povahu. Když jste na přístrojích a nebo po vážném úraze určitě nepřemýšlíte, že hned co jste prožil budete dávat na odiv , jen male procento lidí to vyřkne bez servítek a spousty lidí si to nechá pro sebe ! Personál a ani lékaři dříve nestudovali , tyto aspekty umírání. Dnes už je nauka thanatologie a holistické přístupy v psychologii, které se studují na vysokých zdravotnických školách a které oficiálně zahrnují i práce E.K. Rossové .
  http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
  E. K Rossová je Švýcarsko americká psychiatrička
  Čestné tituly

  Doktor věd, HC, Albany Medical College, New York 1974
  Doktor práv, University of Notre Dame, IN., 1974
  Doktor věd, Smith College 1975
  Doktor věd, Molloy College, Rockville Centre, NY, 1976
  Doktor humanitních věd, Saint Mary College, Notre Dame, IN. 1975
  Doktor práv, Hamline University, MN. 1975
  Lékař humánních dopisů, Amherst College, MA. 1975
  Lékař humánních dopisů, Loyola University, IL 1975
  Doktor humanitních Hood College, MD 1976
  Lékař dopisů, růženec College, IL. 1976
  Doktor pedagogiky, Keuka College, NY 1976
  Doktor humánní vědy, University of Miami, FL 1976
  Lékař humánních dopisů, Bard College, NY 1977
  Doktor věd, Weston MA., 1977
  Honoris causa, Anna Maria College, MA., 1978
  Lékař humánních dopisů, Union College, New York 1978
  Lékař humánních dopisů, School Programs, New York 1979
  Doktor věd, Fairleigh Dickinson University, 1979
  Lékař bohosloví, 1996

  Sleduji tyto vědce leta a spojitost s magií a šarlatánstvím jsem nikdy neslyšel . Wikipedia nic o magii nepíše a skeptickou kritiku tam také neuvádí . Její činnost byla rozsáhlá a odkaz taktéž ! Diskreditovaná nebyla a ostatně to nebyl ani Dr. Moody . To tvrdíte jen vy v rámci své ateistické idei a víry ! Taky jen věříte ve svou skepsi a nevíru. Věda zas tak propojená jak dáváte na odiv není, každý stát má svou vědeckou obec a ta je financována z různých zdrojů . Jsou jen dva tábory jedni v rámci své ideologie sedí a kritizují a druzí zkoumají a jsou v terénu. Moody dál vesele publikuje , Grof pracuje California Institute of Integral Studies, San Francisco a je zajímavé, že kritiku vznáší je český sisyfos na wikipedii a wikipedia zahraniční nic takového neuvádí . Přijde mi úzkoprsé zatracovat vše co je ze zahraničí a tvrzení, že tito lidé jsou mimo vědeckou oblast mi přijde jen tendenční a ideologicky manipulující . Osobně je mi milé, že Grof dostal cenu vize od Havla a to že dostal balvan nic neznamená ! to je stejně jen recesistická akce , která nemá v zahraničí vůbec žádnou vědeckou váhu ! Stačí si přečíst britské listy jak komentují některé české akademiky a jejich rádoby kritizující vědecké teze . Bude vám jasné jaká je to jen česká rošáda 🙂 Každý jsem individuum , introspekce je metoda , která se využívá a je nadále důležitou součástí kvalitativního výzkumu.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Introspekce
  Jak jinak chcete popsat to co jste zažil 🙂 Vše co se děje se musí popsat , aby to mohli druzí kritizovat a nebo to pochopit. Nejsem tady za společnost, ani za instituci či spolek, píši tu sám za sebe a jsem laik ! Pozorování a zaznamenávání takových dějů a projevů organismu, které jsou dostupné vnějšímu pozorovateli by zjevně při psychoanalýze, při operaci, hypnóze či časové ose nestačily! EEG ukazuje při prožívání NDE nulovou aktivitu , uvádí to, jak vědecká nizozemská studie tak i nejnovější akceptovaný výzkum Dr. Sama Parnia. Logicky by měl být při myšlenkové reakci na fyziologické procesy umírání mozku nějaký záznam být . Tedy pokud je myšlenka ( vize , představa , halucinace ) tvořena elektrickými podněty , což by měla podle vědy být!

 213. Antitheista

  No, jelikož je 90 % amerických vědců ateistů a 99,99% neurovědců, tak musim vaše zdroje považovat za nedůvěryhodné 😀

 214. Antonín Kratochvíl

  No, jelikož je 90 % amerických vědců ateistů a 99,99% neurovědců, tak musim vaše zdroje považovat za nedůvěryhodné

  Zde nevybízíte jedince k doložení vědeckých studií , ty si každý může najít pročíst a vyhodnotit sám ! Navíc odkaz na názor skupiny , či autority není pádným argumentem. viz britské listy: http://blisty.cz/art/27473.html Výzva směřuje k subjektivním prožitkům a jejich uchopení vědou, tak aby se daly objektivně posoudit. Nebo je to jen ironický výsměch ? Pokud ano, pak nechápu k čemu by byla? V podtextu mi zní ideová diskreditace a ne rovnocenný dialog! Rovnocenný by měl být a to nehledě na ideu ! Věda nediktuje ale zkoumá! Tak to chápu já! Co chcete tedy slyšet, subjektivní popis to není, odkaz na studie a vědce také ne . Dr.Sam Parnia a jeho studii jste mi sem dávali vy , jako příklad vědeckého přístupu a nenašel jsem nikde informaci o jeho pochybení či diskreditaci . Nikdo z prožívajících NDE monitorovaných v rámci studie , sice nepostřehl předměty umístěné nad ním v prožitku NDE , ale jinak popis reálného prostředí a dějů seděl ! Pokud Dr. Parnia monitoroval mozkovou činnost v momentu zkušenosti NDE a tyto záznamy hodnotil v rámci vědecké studie, nevidím v jeho práci pochybnost . Sami jste mi tu argumentovali, touto stejnou studií, protože potvrdila, že předměty nikdo nepopsal. Stalo se zde jen to, že jsem si více pročetl informace této studie a našel další aspekty , které tu podle mne taky mají zaznít, jestliže chcete konstruktivně komunikovat. Je ticho po pěšině a argumenty s odkazem na procentuální vědeckou příslušnost mi opravdu nic neříkají. Vědecké prostředí v Americe je liberálnější a nezatížené idoelogickým diktátem z dob minulých , jinak by v rámci universit a psychiatrických institutů , nemohly být psychické výzkumy Grofa atd . Holotropní dýchání v rámci Motolské nemocnice a drogových závislostí bylo před časem prezentováno v ČT . Pan Heřt uvede ve svých sbornících, že jde o otravu a intoxikační halucinace a pak koukáte jak z jara, jak se v nemocnici zmítají pacienti v patologických křečích po holotropu za přítomnosti lékařů, kteří se tam přímo vyjadřovali ve smyslu příznivých účinků této techniky. Kde je tedy pravda ? To je vědecký vývoj, objev se vynoří a věda ho zkoumá a posouvá, tak své hranice. U každého zásadního objevu byli zastánci a odpůrci a vývojem a průzkumem se zjistilo jak se věci mají. Tak proč nezkoumat? Jen z předsudku, že jde o halucinace a z důvodu, že je doposud vědomí nahlíženo, jako vedlejší produkt hmoty, to tak prostě musí být ? Každý vědec s novým objevem čelí celé vědecké mašinerii prokazování a kontroly, dokud ho neuznají a tím i jeho práci . Ale považovat názor většiny za jediný možný a neotřesitelný důkaz je jen dogma s ideovým základem . Věda se vyvíjí a nemá stagnovat na základě několika skupin či vědeckých směrů ! Tak to chápu já individuum :-)!

 215. Antonín Kratochvíl

  Do důsledku je i tato výzva zpochybnitelná , podat subjektivní zdělení informace, která se skrývá pod hashem , jedinci, který je také jen subjektem a který podléhá ze svého profesního hlediska vědecké metodologií je také jen na důvěře okolí . Sdružení ateistů jsou také jen subjekty a jestliže by se povedlo odečíst správně informaci, a tento případ by byl zaznamenán může být nahlížen z hlediska manipulace z daty a nebo prostě jako secsakramenskou náhodou , které se prostě dějí. V rámci vašeho společného smýšlení, reputace a zveřejnění této výzvy je pochopitelné, že se o manipulaci z největší pravděpodobností jednat nemůže . Ale nejste jediní kdo nechce přijmout nic co přesahuje jejich metodiku a světonázor . Logicky by jste mohli být vystavení kritice i vy ! Sdělení, že informaci, která je pod hashem ví bůh a jedinec, který výzvu zadal, je také jen v rámci víry ve spravedlivé a dobré úmysly subjektu, kterého zaštiťujete svou vírou v něj a jeho příslušnost v tomto společenství !

 216. Antitheista

  No, normálně se může 90 % lidí mýlit a 10 % mít pravdu, ale u vědců je to tak, že když za něčim stojí naprostá většina, má k tomu dobrý důvod, a já tvrdím, že podle statistik je 90 % vědců ateistů a naprostá většina biologů!! Ti mají k životu nejblíže… 😀 😀 😀

  zde odkaz, jen dodávám, že moderní ateismus je v postatě agnosticismus (na dawkinsově stupnici někde kolem bodu 6) přísně aplikovaný na vědu, morálku a společnost ! http://massive-error.blogspot.cz/2010/05/scientists-and-religion.html#!/2010/05/scientists-and-religion.html 😀 😀 😀

 217. Antonín Kratochvíl

  No, normálně se může 90 % lidí mýlit a 10 % mít pravdu, ale u vědců je to tak, že když za něčim stojí naprostá většina, má k tomu dobrý důvod, a já tvrdím, že podle statistik je 90 % vědců ateistů a naprostá většina biologů!! Ti mají k životu nejblíže…

  A proč by tomu tak mělo být ? I toto je váš subjektivní názor , vycházející ze statistiky , ale život nejsou jen statistiky . NDE nezkoumají nevědečtí badatelé, ale biologové , psychologové , psychiatři , neurofyziologové , neurologové atd. Znají vědeckou metodologii , studovali ji a určitě ji používají , ale subjektivně jsou ovlivněni zkušeností, kdy se přímo setkali s výpovědí zkušenosti NDE , která je osobně přesvědčila, v zájem to zkoumat a pochopit i na vzdory jejich dosavadního světonázoru a vědecké reputaci. Ani Moody netvrdí, že je duše potvrzena ! Naopak nabádá na svých přednáškách a knihách ke skeptickému pohledu, který vybízí k dalšímu výzkumu, ale váš postoj je spíše o nepřijmutí v samém základu a dogmatické ideologické reakci , s odpudivým a diskriminujícím podtextem .

 218. Antitheista

  Ale životy jsou také statistiky! Statistika je soubor mnoha životů, z nich něco vyplyne – a je to přesnější než jednotlivé případy! Je to totiž mnoho případů! Nebo ste odborník na ženy, když máte jednu po celý život? Nebo když na jednu náhodou narazíte? Ne, když jich máte několik desítek či stovek, to už je jiná. Prostě odborník musí pracovat i se statistikami! Introspekce je jako metoda pochybná, blázen si myslí, že je Napoleon, je o tom přesvědčen! Muslim je přesvědčen o existenci Allaha a křesťan zase o Ježíšovi! A vy ste zase o duši a nějakym Parniovi, ale opomíjíte špičky v oboru (Daniel M. Wegner, Sam Harris, Koukolík, Daniel Dennet, Patricia Churchland,…)!! Všichni odborníci díky mnoha a mnoha případům (nikoliv jednotlivým, ale díky velkému množství jednotlivých případů) vědí, že mozek je duše, protože jde s mozkem a následně s duší (osobností) manipulovat, aniž by si toho vědomí všimlo (od drog a sugesce po lékařský zásah, např. lobotomie) 😀 😀

 219. Antonín Kratochvíl

  To si prostuduji, díky ! Mám před sebou studii Sama Parnia a toto! Těším se ! Osobně já rozlišuji mezi náboženskou zkušeností , zkušeností NDE, transpersonálním prožitkem ! Ale také mezi vírou v cokoliv, v lékaře v to, že je cukr sladký atd , vírou náboženskou sdílenou v rámci rodiny , vírou s církevní příslušností a vírou v boha na základě prožitků a argumentů , které ukazují tento svět, ještě složitější, než ho jsme schopni pochopit ! Mám pocit, že vy spojujete všechny tito zkušenosti do jednoho náboženského podtextu s tendencemi jim uměle podléhat na základě tlaku známých náboženství a do důsledku finanční odměny a popularity! Jak už jsem, ale psal prožitek NDE nezpůsobuje notně potřebu zbožnit povahu života v rámci známých božstev a církví a také nenutí jedince k přístupu ke křesťanství, stává se to ale ne všem ! Tyto zkušenosti nejsou jen oborem věrouk , ale i spiritualitou , kterou jedinec chápe jen jako něco co ho přesahuje bez identifikace přesné Boží identity . Říká se tomu duchovní cesta , nejde o esoteriku , new age , budhismus, ale o mystiku , spirituální a transpersonální zkušenosti. Tyto obory zkoumání vědomí mají pramálo společné s církví , ta odmítá , reinkarnaci a spirituální bádání a řadí to do projevů pokušení Dˇábla . Pracoval jsem pro baptistickou rodinu a jeden člen byl kazatelem a profesorem na americké universitě a ten odmítal jakýkoliv spirituální projev , bádání a myšlenku, proto zde nechápu ten uváděný diskriminující podtext u lidí co vědomí zkoumají právě ze spirituálního pohledu . Církev nehledá důkaz , kdyby se projevil, nebude už církve třeba , protože každý tím pádem máme cestu k bohu v sobě a nepotřebujeme prostředníka . Reinkarnace a její náznaky byli údajně vypuštěny konziliem 500 let po Kristu z bible, církev nepotřebuje dopustit, že jedinec si je zodpovědný sám sobě za to co zaseje a ni to, že jdeme všichni stejnou evoluční cestou k dokonalosti ! Ta říká, že za hřích můžeme dát odpuštění my církev a ti co k nim nepřijdou jsou zatracení a jdou do pekla . Vsadím se, že jsou zaznamenány i NDE zkušenosti lumpů , které by jasně zdiskreditovali jejich ideu ! Ale je to jen má úvaha 🙂

 220. Antitheista

  Ale i my ateisté jdeme svou duchovní cestou, ovšem ve smyslu mentálního a ideového vývoje, nikoliv ve smyslu nadpřirozena (není duch jako duch, duch doby není duch zemřelého). No, někdo z nás i věřil, třeba já se vyvinul z nábožensky věřícího na „nového ateistu“. Takových znám mnoho. No, já vám přeji mnoho úspěchů v dané četbě – a ještě si najděte toho blázna Waltera Freemana a jeho lobomobil, to také hodně vypovídá o duši a mozku.

 221. Antonín Kratochvíl

  Výsledky vědecky akceptovaných studií NDE, popisy se statistickými daty jsou k dispozici a zveřejněny ve vědou akceptovaných mediích . Jsou dvě Nizozemská a Sama Parnia s podobnými výsledky a nápadně podobnými těm, co již byly dávno provedeny tzv. neakceptovanými vědci ( Moody, Ross atd. ) Proč píšete s despektem cituji …nějakým Parniovi, když je to uznávaný vědec i zde ? Nemyslím si, že šlo jen o jeho práci , musel spolupracovat v rámci výzkumu s mnoha lidmi a musel podléhat kontrole, tak, aby mohl svou práci veřejně vydat a obhájit. Metodika samotného průzkumu musela být u grandu pro studii dopředu daná a všechny data nezávisle ověřovány . 99,9 procent vědců měl kolem sebe a studie byla sledována i skeptickou veřejností.
  Musím říci, že neopomíjím práce vámi preferovaných vědců, naopak je dobře, že se snaží pochopit jak fungujeme , ale pokud oni sami zkušenost NDE nezkoumali a neznají výsledky těchto studií , těžko se můžou vyjádřit k informaci , že ve chvíli zkušenosti NDE EEG nevykazuje aktivitu . Mě zajímá jak je to možné a ne jak je doposud chápana fyziologie mozku ? Podle tohoto faktu zveřejněném nezávisle na sobě různými lidmi v různých zemích a studiích v kontrolovaných vědeckých podmínkách je potřeba pochopit jak je to možné? A ne diskreditovat a najednou znevažovat jednoho z vědců, který to zveřejnil . Můžu vyhledat i jména s té Nizozemské studie ! Já už opravdu nechápu co je akceptované a co není, kdo je vědec a kdo není . Podle tohoto modelu vámi prezentovaného , je akceptovaný jen ten, kdo nahrává vaší idee. Parnia to byl a už není ? To je konstruktivní přístup ke vědě ?

 222. Antonín Kratochvíl

  Ale i my ateisté jdeme svou duchovní cestou, ovšem ve smyslu mentálního a ideového vývoje, nikoliv ve smyslu nadpřirozena (není duch jako duch, duch doby není duch zemřelého). No, někdo z nás i věřil, třeba já se vyvinul z nábožensky věřícího na „nového ateistu“. Takových znám mnoho. No, já vám přeji mnoho úspěchů v dané četbě – a ještě si najděte toho blázna Waltera Freemana a jeho lobomobil, to také hodně vypovídá o duši a mozku.

  Díky už to mám v záložkách a jsem rád, že polemizujeme a vážím si každé věty ! Už jsem tu zmiňoval ex ateistu Doc. Krále. I spolek Sisyfos má ve svém čele věřícího křesťana , ale nic to neznamená !!!!! Nejde ani tak o to v co věříme, ale jak z druhými umíme jednat a vážit si i jejich odlišného názoru , jde taky i o příjemně strávený čas , bez zbytečných emocí ! Díky

 223. Antonín Kratochvíl

  spojitost mezi lobotomií a úplnou ztrátou osobnosti znám, mám pocit, že to bylo zfilmované . Ve Filmu Frances s Oscarovou Jessicou Lanage je to taky.
  Nechápu, že to vůbec kdy dovolili a stejně tak i elektrošoky a podobné hnusy !!! Ztráta osobnosti je to nejhorší co může potkat příbuzné a pro ty co se starají. Nevím nakolik to vnímá sám postižený jedinec a v jakém vnitřním světě, jeho uvědomění si sebe sama, je ? Ono je to složité , duše se všemi projevy smyslů , citů , emocí a pohybů je stále duší i když v omezené formě ! l
  Lidé s Downovým syndromem mají velkou duši a srdce i přestože mají omezený intelekt . Je to otázka v čem člověk spatřuje duševnost , ducha a identitu . Ono vědomí je ve fyzickém těle ovlivňováno , chemií, patologií a všemi možnými procesy, v tom problém není, otázkou je co se s ním stane , když mozek vypne ? Fyzické procesy ustanou a tělo se nakonec rozpadne , ale jestliže vědomí tvoří jen elektrické vzruchy a nervové synapse mělo by EEG ve stavu zástavy srdce a dechu prožívanou zkušenost NDE přeci jenom ještě zaznamenat křivkou, protože by mělo jít o elektrickou aktivitu. Když EEG mlčí povaha prožitku musí mít logicky jiný důvod než elektrický . To, že je mozek zásobený kyslíkem na několik minut a zkušenost NDE je otázkou i pár sekund a také bylo prokázáno, že kyslíkový úbytek nebyl při NDE výrazný, tak aby aby se dalo říci, že jde o halucinaci při hypoxii, vybízí to k dalšímu výzkumu a přemýšlení!
  Statistika ohledně vědy a víry , nemohu posoudit kdo z nich má pravdu, jedna studie má jedny data a druhá zase jiné , jedni říkají, že ti druzí udělali chyby a v rámci financování a náboženské idee manipulovali. Nevím jestli tomu tak bylo a je ! Nevím kdo stránku a studie a statistiky prezentuje a jak je interpretuje atd. . V tomto směru jsou mi bližší naše informace ohledně vědy a víry od Grygara a Krále , které naznačují, že lze vědu , skepsy a víru spojit a nejen statisticky stavět proti sobě . Ale chápu, že vypovídají o většinovém rozšíření a vlivu atheismu mezi vědci , ale je nesmysl na tomto základě říci, že druhá strana ovlivněná religiozitou je méně inteligentní . Inteligenci jedince určují jiné faktory, vzdělání, rodinné dispozice atd . Nemyslím si, že vysoce vážený vědec Grygar by měl mít svou vírou a inteligencí menší váhu než třeba ateistický pan Koukolík . Tohle už je opravdu otázka subjektivního pohledu ! A každý subjektivní pohled je ovlivněn příslušností ke svému společenství lidí a idee!
  http://www.vedaavira.cz/vstupte.htm
  http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jiri-Grygar-veda-a-vira.html

 224. Antitheista

  Ano, je velmi zvláštní, že někdo, kdo odmítá šarlatánství zároveň věří na týpka co chodil po vodě a uzdravoval mrtvý lidi 😀 😀 😀 – ne všichni ze spolku sysifos jsou konzistentní lidé… každopádně jsem rád, že 90 % vědců jsou ateisté, o něčem to vypovídá, zvlášť biologové a lidé co zkoumají mozek, protože ti vidí nejvíce změny kvůli nemocem či zásahům (jako lobotomie), takže oni vědí o „duši“ více, než astronom létající v noci okem po obloze, v kterém to může vyvolávat náboženské prožitky (byť Hawking je ateista a Einstein jím byl též)! Většina ateistů byli v mládí věřící, naštěstí se vyléčili logikou a osvětou a výzkumem 😀 …

 225. Antonín Kratochvíl

  Jste rád, protože to statisticky potvrzuje vaši ideu a naturel ! Ale co jednotlivé vědecké poznatky ? :-)Ty se nedají jen tak zanedbat , dají se vyloučit , další studií , ale pokud byly kontrolované, což musely, jinak by je nevydaly , budou další možné studie jen doplněním . Logika nemá být léčbou něčeho špatného , ta je a nebo není . Logika vede i Sama Parnia , logicky něco způsobovat prožitek NDE musí , jinak by ve studiích nepokračoval . A když to není to co by to mělo být , a co se předpokládalo , musí to být něco jiného a to je třeba zkoumat !!!!
  Einstein zvolal „My fyzikové se jen snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil On.“ A pokračoval „Buddhismus popisuje, co je v budoucnosti očekáváno ve vesmírném náboženství: Převýší osobního Boha, vyvaruje se dogmat a teologie; bude se zabývat jak přírodou, tak duchovnem, a bude založeno na posvátném smyslu a povstane ze zkušeností všech věcí, přírodních i duchovních, jako jejich smysluplné sjednocení.“
  zdroj: wikipedia

 226. Antitheista

  Myslím, že Parnia a podobné táhne spíš zoufalá víra :D, ale Einstein se k ateismu propracoval, nebojte : „Nevěřím v nesmrtelnost jednotlivce, a považuji etiku za něco, co se výlučně týká jen člověka a za čím není žádná nadlidská autorita.“ 😀

  „Byla to samozřejmě lež, co jste četl o mých náboženských přesvědčeních, lež, která je systematicky opakovaná. Nevěřím v osobního Boha a toto jsem nikdy nepopíral, ale vždy se vyjádřil jasně. Jestliže je ve mně něco, co lze nazvat náboženským, pak je to nespoutaný obdiv ke stavbě světa aspoň potud, pokud ji naše věda umí odhalit. [Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press] “

  „Čím více je člověk naplněn nařízenou pravidelností všech událostí, tím pevnější se stává jeho přesvědčení, že vedle této nařízené pravidelnosti neexistuje žádný zbývající prostor pro příčiny odlišné povahy. Ani vláda člověka ani vláda božská nebude pro něj existovat jako nezávislá příčina přirozených událostí. Jistěže nemůže být učení o osobním Bohu zasahujícím do přirozených událostí nikdy vyvráceno, ve skutečném smyslu toho slova, vědou, neboť toto učení se vždy může uchýlit do těch sfér, do nichž vědecké poznání nebylo dosud schopno ani vkročit jendou nohou. Ale jsem přesvědčen, že takové chování ze strany představitelů náboženství by nejen bylo nedůstojné, ale rovněž osudové. Neboť učení, které se uchovává nikoliv v jasném světle, ale pouze ve tmě, nutně ztratí svůj vliv na lidstvo, a bude to nevyčíslitelná škoda pro lidský pokrok. Ve svém úsilí o mravní dobro, musejí učitelé náboženství mít odvahu vzdát se učení o osobním Bohu, čili, vzdát se toho zdroje strachu a naděje, který v minulosti vložil tak ohromnou moc do rukou kněží. Ve svém úsilí budou muset využít ty síly, které jsou schopny kultivovat Dobro, Pravdu a Krásu v samotném lidstvu. Je to jistě mnohem obtížnější, ale neporovnatelně cennější úkol… “

  http://holbachia.sweb.cz/texty/klasik/einstein.htm 😀 😀 😀

 227. Antonín Kratochvíl

  S tou léčbou Ježíše je to taky složité. Byl jsem u léčitele zlepšil mi zrak z 2 dioptrií na půl dioptrie jedním přiložením rukou . Dioptrie jsem si byl po zákroku léčitele změřit , protože mi mé brýle najednou vadily! Doporučil jsem jej i své setře, která měla úraz, kdy ji vypadla sanice . Více jak měsíc nemohli lékaři přijít na to proč se sestře motá hlava a je jí špatně od žaludku , dostala prášky na žaludek ! Chodila do práce a až jí štamgasti odvezli na pohotovost, tak teprve lékaři zjistili, že má vypadlou sanici s pantu a ta ji tlačí na střední ucho ! Okamžitě jí to mechanicky srovnali a řekli jí , že už to nikdy nebude držet a musí na operaci . Měla už určený termín na operaci do Plzně , protože každé kousnutí do jídla jí způsobovalo nechutné bolesti . Jeli jsem k léčiteli a během půl hodiny to měla srovnané . Cítila jak jí jen přiložená ruka léčitele stahuje šlachy velikým teplem , když od něj vyšla, tak raději nejedla a skoro nemluvila . Druhý den ráno už mi volala, že si vzala svou první žvýkačku a že je zcela v pořádku, je to už několik měsíců a žádně následky poranění nejsou! Jde to jako lavina , takže sestřenice zase měla bolesti ramene s kostním výrůstkem a kalcifikací , léta požívala analgetika a měla jít na operaci. Pracuje jako hlavní sestra na CT oddělení . Léčitel ji dvakrát po 30 minutách přiložením ruky , zcela odstranil kostní výrůstek a kalcifikaci v rameni . Potíže zcela zmizely, tak si nechala rameno snímkovat a výrůstek je pryč. Jakožto zdravotník by věřit neměla , ale svést to na placebo efekt je nesmysl . Kdyby dokázal organismus nechat zmizet kostní výrůstek během pár minut , jen protože věřím v léčitele a přiložená ruka tam nesehrála žádnou roli, léčilo by se placebo efektem, jak na běžícím páse a ne jen ve farmaceutických studiích . Běžně nemohou pacientovi předepsanou a potřebnou látku jen tak brát , v rámci studií to dělají . Bráchovi, který má roztroušenou sklerózu, tak zhnusili lékaři možnost léčby konopím, protože ho obelhali placebem bez efektu. To, že je ale léčba konopím velice prospěšná nezjistí, protože to užívat už nechce ! Kdybych neměl svou subjektivní zkušenost a potvrzenou i jinými lidmi mohl bych jen pochybovat , ale takhle!

 228. Antonín Kratochvíl

  zdroj těchto informací je vaše půda , já čerpám z wikipedie a tam je uvedeno !
  Einstein také odmítl ideu ateismu a na toto téma prohlásil „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“[7]

 229. Antitheista

  A léčitel už někoho dostal z hrobu? 😀 Navíc promiňte, ale ještě sem neviděl, že by léčitel někomu vyléčil zlomeninu 😀 , ale doktora sem viděl – placebo ještě nikomu nikdy nespravilo zlomenou čelist, ani nikomu nenarostlo vypíchnutý oko – takže s léčitelama na mě nechoďte… 😀 😀 😀

  Nemluvíte pravdu Einstein: „„Byla to samozřejmě lež, co jste četl o mých náboženských přesvědčeních, lež, která je systematicky opakovaná. Nevěřím v osobního Boha a toto jsem nikdy nepopíral, ale vždy se vyjádřil jasně. Jestliže je ve mně něco, co lze nazvat náboženským, pak je to nespoutaný obdiv ke stavbě světa aspoň potud, pokud ji naše věda umí odhalit. [Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press] ““ UVEDENO I SE ZDROJEM, MŮŽETE OVĚŘIT NA WIKIPEDII (NELÉPE ANGLICKÉ, TA JE ÚPLNĚJŠÍ) 😀

 230. Antonín Kratochvíl

  Z hrobu…. to bych neřešil , ale zlomeninu vyléčil ten samý léčitel . Zkusím vyhledat ten případ! Můžete se pak obrátit na toho lékaře , který byl vyléčen a zeptat se ho !
  cituji Vás : placebo ještě nikomu nikdy nespravilo zlomenou čelist, ani nikomu nenarostlo vypíchnutý oko – takže s léčitalama na mě nechoďte

  Jste první kdo to tady na palcebo nesvádí . Heureka 🙂 Už jsem se zde setkal s argumentem , že placebo zmůže všechno 🙂 Mám dobrý pocit s toho , že sestru nemuseli řezat , nemohla by normálně jíst a chodit do práce a to si nemůže dovolit !!!! A to je víc než vaše pochybnost, jen jsem to chtěl ve spojitosti s ateismem a vírou zdělit , nic víc ! Samozřejmě tady vám těžko mohu dávat telefonní čísla aktérů atd , ale na fcb je spousty možností :-)léčitele vám samozřejmě mohu doporučit i sdílet 🙂
  http://www.hakl.nymbursko.com/
  Zítra už musím pracovat 🙂 Dobrou noc !

 231. Antonín Kratochvíl

  Nemluvíte pravdu Einstein: „„Byla to samozřejmě lež, co jste četl o mých náboženských přesvědčeních, lež, která je systematicky opakovaná. Nevěřím v osobního Boha a toto jsem nikdy nepopíral, ale vždy se vyjádřil jasně. Jestliže je ve mně něco, co lze nazvat náboženským, pak je to nespoutaný obdiv ke stavbě světa aspoň potud, pokud ji naše věda umí odhalit. [Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press] ““ UVEDENO I SE ZDROJEM, MŮŽETE OVĚŘIT NA WIKIPEDII (NELÉPE ANGLICKÉ, TA JE ÚPLNĚJŠÍ)

  Já tam ateismus nikde nevidím , co tu Eistain říká , chápu tak, že nemá Boha , ale pokud se najdou vědecké metody jak jej poznat , což je předpoklad , že by mohl být, je cesta otevřená, ale prozatím obdivuje to co dokázáno je i s neskonalou pokorou k tomu co objeveno ještě není !
  viz: wikipedia
  Politické a náboženské názory

  Hlavní články: Albert Einstein politické názory a Albert Einstein náboženské pohledy

  Albert Einstein Politický názor byl ve prospěch socialismu , [ 112 ] [ 113 ] jeho politické názory se objevily veřejně v polovině 20. století kvůli jeho slávě a pověst génia. Einstein nabídl a byla vyzvána, aby rozsudky a stanoviska k záležitostem často nesouvisejících k teoretické fyzice nebo matematice. [ 114 ]
  Einstein názory na náboženské vyznání byly shromážděny z rozhovorů a původních spisů. Tyto názory se vztahuje Judaismus , teologický determinismus, agnosticismus a humanismus. On také psal hodně o etické kultury, kteří se rozhodli pro boha Spinoza přes víru v osobního Boha . [ 115 ]

 232. Antonín Kratochvíl

  Albert Einstein byl neskutečně chytrý , ale i moudrý člověk . V tom co jste tu sdílel, z jeho slov podle mne nepramení ateismus , nevím s čeho vycházíte, že se k němu propracoval ??? Ani česká a ani angl. wikiped. verze ateismus , jakožto jeho přiznaný směr neuvádí, naopak jej vylučuje ta česká !!!!!
  Náboženské názory
  Einsteinův náboženský názor je většinou považován za deistický,[5] ačkoli se sám ve svých prohlášeních z 50. let označoval za agnostika. Věřil prý „v Boha, který se mu zjevuje v harmonii všeho, co existuje, ne v Boha, který řídí osud a činy lidí“, což je názor spíše panteistický. Einstein chtěl „vědět, jak Bůh stvořil svět“: poté, co byl tázán na náboženské otázky Martinem Buberem, Einstein zvolal „My fyzikové se jen snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil On.“ A pokračoval „Buddhismus popisuje, co je v budoucnosti očekáváno ve vesmírném náboženství: Převýší osobního Boha, vyvaruje se dogmat a teologie; bude se zabývat jak přírodou, tak duchovnem, a bude založeno na posvátném smyslu a povstane ze zkušeností všech věcí, přírodních i duchovních, jako jejich smysluplné sjednocení.“ Svou víru pak shrnul takto: „Mé náboženství sestává z pokorného obdivu neomezeného vyššího ducha, který se odhaluje jako drobné detaily, které jsme schopni postřehnout svou chatrnou a vetchou myslí.“ V roce 2008 byl objeven Einsteinův dopis z roku 1954, v němž náboženství označil za pošetilou pověru: „Slovo Bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.“.[6] Einstein také odmítl ideu ateismu a na toto téma prohlásil „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“[7] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Myslím, že Parnia a podobné táhne spíš zoufalá víra , ale Einstein se k ateismu propracoval, nebojte : „Nevěřím v nesmrtelnost jednotlivce, a považuji etiku za něco, co se výlučně týká jen člověka a za čím není žádná nadlidská autorita.“

  Dr. Parnia není představitel spirituálního hnutí ve vědě, tak jako je např. považován Dr. Moody! Filozofii etiky a autorit bych ponechal stranou to nevyřešíme, ale těžko může lékař, který je financován v rámci vědecké studie, vkládat do její výsledků svou subjektivní a jak píšete zoufalou víru . Musel by upravovat záznamy a EEG vyšetření záměrně falšovat. Proč by to dělal ? Stejných výsledků dospěli i jiní lékaři v jiné studii a myslet si, že je to celé spirituální konspirace za účelem vydělat prachy a oblbnout laickou veřejnost i tu odbornou, už mi fakt připadá jako konstrukce postavená na hlavu . Dr. Sam Parnia hovoří i se skeptiky a velice zajímavý rozhovor jim podal .
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/
  Není spirituálně přesvědčený, ale také možnost duše nezavrhuje . Proč by to dělal , když viděl že EEG je při NDE prožitku nulové . Vybízí k dalšímu výzkumu a shání peníze ne protože chce prosadit ideu , žádnou neprezentoval ani nereprezentoval , ale protože je vědec a jeho výsledky práce ho vybízejí k dalšímu poznávání !!!!! To si myslím, že je věda a ne diktát v rámci idee, paradigmatu a mocenských praktik vědeckých struktur a komunit . Vždyť je to celé boj o moc , peníze a nadvládu a ne jak vy říkáte objketivizace na základě statistik.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Parnia
  Zde není uvedena žádná profesní spojitost s náboženstvím a myslím si , že kdyby byl zbožný , nenechají ho takovouto práci vůbec vydat v akceptovaných mediích a už vůbec by nedostal grant a mandát studii provádět!

 233. Antitheista

  Enstein a ty názory, co jsem uvedl, svědčí o ateismu, třeba že není posmrtný život a duše, že není místo pro nic než náhodu a zákony fyziky… to svědčí o ateismu 😀 + že není žádná morálka nadlidská – to je ateismus 😀 😀 – ateismus řečný hezkými slůvkami, aby ve své době věřící většinu moc neurazil (byla to nábožná doba…) 😀 navíc socialisté byli tehdy hlavně ateisté…

 234. protestant

  Antitheista (25.03. 2013 | 01:42) napsal:
  A léčitel už někoho dostal z hrobu? Navíc promiňte, ale ještě sem neviděl, že by léčitel někomu vyléčil zlomeninu ,

  protestant:
  Zlomenina se léčí sama. Kosti ser pouze zafixují a vše ostatní dělá regenerační schopnost lidského těla.
  Zlomeniny se hojily dávno před vznikem lékařů.

 235. protestant

  Antitheista (25.03. 2013 | 01:42) napsal:
  A léčitel už někoho dostal z hrobu? Navíc promiňte, ale ještě sem neviděl, že by léčitel někomu vyléčil zlomeninu ,

  protestant:
  Zlomenina se léčí sama. Kosti se pouze zafixují a vše ostatní dělá regenerační schopnost lidského těla.
  Zlomeniny se hojily dávno před vznikem lékařů.

 236. Antitheista

  Ale musí jí nejdřív někdo zafixovat či napravit, bez zafixování, případně napravení – těžko, jenom kecy a modtliby nestačí 😀

  – ano, zlomeniny se hojily i před lékaři, ale špatně a lidé žili 30 let v průměru :D, často z nich byli mrzáci, což je vidět na kostrách ze starověku a pravěku 😀

 237. Antonín Kratochvíl

  Rád bych se držel faktů , wikipedia uvádí, že se Einstein k ateismu nehlásil a toto je také patrné z jeho slov . Interpretace v rámci ateistického webu a idee jen subjektivním předpokladem. Četl jsem si jeho slova a nechápu z nich ateismus , naopak . Nehlásení se k náboženskému Bohu, ještě není ateismus ! Četl jsem statě z marxismu leninismu, ohledně spirituality a náboženství. Jsou tam apriori zamítané, bez jakéhokoli důkazu a pádného argumentu. Ideologicky potlačované , já bych se o toto neopíral , Einstein se vyjadřoval k sociálnímu a lidskému odkazu socialismu v rámci dobra a pozitivního přínosu , určitý ideál v tom byl , ale materialistický diktát si myslím ve spojitosti s marxismem nepreferoval! Zkoumal svět a měl před ním pokoru a nestavěl dogmata . Vědci museli být ateisté, stejně tak učitelé a lidé pracující ve státním sektoru , přírodovědci a fyzici nic jiného prosazovat nemohli . Mluvil jsem s jednou lékárnicí, chtěla za socialismu studovat bylinnou chemii a její přínos. a nebylo ji to umožněno . O svých rodičích a školství ani mluvit raději nebudu ! V té době jsem nějaký čas žil !

 238. Antonín Kratochvíl

  Já jsem nikde nepsal, že někdo někoho oživil ani ve spojitosti s Biblí . Případy bezprostředního zhojení kostí jsem zaznamenal ve spojitosti s Léčitelem Haklem . Je na každém jestli si zapátrá, já osobně měl zkušenosti i s rodinnými příslušníky a těžko je vysvětlitelné, že několika mm výrůstek na kosti bezprostředně zmizel a stejně tak se ihned zhojilo poničené vazivo držící sanici. Pan Hakl mluvil o jistým lékaři , který měl autohavárii a měl závažná poranění a zlomeniny.po návštěvě léčitele Hakla došlo k rapidnímu zlepšení a zhojení zlomeniny! Psal jsem si jeho jméno, ale nevím jak ho s takovou osobní záležitosti otravovat. Pokud má email stačí mu napsat , ale opět to bude o subjektivní a osobní zkušenosti. Těžko Vám vytaví certifikát na své zhojené kosti 🙂 Pan Hakl mluvil i o slavném sportovci, který bezprostředně po zlomenině odehrál zápasy díky Haklovi . Myslím si, že při pátrání by se daly ověřitelné informace získat ! U pana Hakla k žádným fyzioterapeutickým manipulacím, fyzickým nápravám a fixacím nedochází. Přikládá jen ruce !

 239. Antitheista

  Rád bych se držel faktů a když někdo odmítá osobního boha (a co je bůh bez osobnosti), odmítá nadlidskou morální bytost, a posmrtný život, je ateista – viz. wikipedia 😀 !! To o vašich dioptriích vám moc nevěřím, mohlo by jít o placebo či o lež nebo o spontánní remisi (uzdravení), každopádně by to bylo psychického původu… Co se týče srostlé kosti, pokud jí napravil, tak postupoval v soudalu s lékařskou vědou, kdyby jí nechal jak je a modlil se, tak správně nesroste, stejně jako by vám díky modlitbě či magii nestrostla useklá ruka, je potřeba jí přišít a to udělá doktor – jedině doktor 😀 😀 čili západní věda čili racionalismus čili ateismus 😀

 240. Antonín Kratochvíl

  Já jsem nic o magii a modlitbě nepsal ! Výsledky očního vyšetření před a po mám samozřejmě k nahlédnutí 🙂 Jinak bych to tady nepsal ! Remise je podle oční lékařky u mého typu vady nepravděpodobná a kroutila nad tím hlavou !

  Rád bych se držel faktů a když někdo odmítá osobního boha (a co je bůh bez osobnosti), odmítá nadlidskou morální bytost, a posmrtný život, je ateista

  Já tam nikde nevidím, že by odmítal to co tu píšete! Tam je jen toto:
  viz. wikipedia
  Einstein názory na náboženské vyznání byly shromážděny z rozhovorů a původních spisů. Tyto názory se vztahuje Judaismus , teologický determinismus, agnosticismus a humanismus. On také psal hodně o etické kultury, kteří se rozhodli pro boha Spinoza přes víru v osobního Boha . [ 115 ]

  víra v osobního boha nebo v doposud nepoznanou přírodní podstatu , není náboženstvím a nesouvisí s identifikací Boha …. to je předsudek ! Zkušenost NDE nemusí mít notně vizi či splynutí s Božskou postavou !!!
  viz wikipedie:
  Náboženské názory
  Einsteinův náboženský názor je většinou považován za deistický,[5] ačkoli se sám ve svých prohlášeních z 50. let označoval za agnostika. Věřil prý „v Boha, který se mu zjevuje v harmonii všeho, co existuje, ne v Boha, který řídí osud a činy lidí“, což je názor spíše panteistický. Einstein chtěl „vědět, jak Bůh stvořil svět“: poté, co byl tázán na náboženské otázky Martinem Buberem, Einstein zvolal „My fyzikové se jen snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil On.“ A pokračoval „Buddhismus popisuje, co je v budoucnosti očekáváno ve vesmírném náboženství: Převýší osobního Boha, vyvaruje se dogmat a teologie; bude se zabývat jak přírodou, tak duchovnem, a bude založeno na posvátném smyslu a povstane ze zkušeností všech věcí, přírodních i duchovních, jako jejich smysluplné sjednocení.“ Svou víru pak shrnul takto: „Mé náboženství sestává z pokorného obdivu neomezeného vyššího ducha, který se odhaluje jako drobné detaily, které jsme schopni postřehnout svou chatrnou a vetchou myslí.“ V roce 2008 byl objeven Einsteinův dopis z roku 1954, v němž náboženství označil za pošetilou pověru: „Slovo Bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.“.[6] Einstein také odmítl ideu ateismu a na toto téma prohlásil „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“[7]
  Při zadání na Googlu Albert Einstein god vs science nebo i podobných hesel je patrné, že ateismus odmítal !!!
  Já se tady nebavím o náboženství, církvi, dogmatech , skutcích Ježiše atd. Eistein dává na odiv, jak je svět složitý a nepoznaný a tím je krásný, nehraje si arogantně na vševědoucího boha . Já tam opravdu záštitu ateismu nespatřuji a zvlášť když ho přímo slovně odmítá ! Doc. Král byl ateistický skeptik a členem spolku Sisyfos a dnes je jeho světonázor naprosto odlišný, nemyslím si že jakýkoliv názor byť sebevíc podložený autoritou , zkušeností, ideologickou povahou a společenským kreditem , je neměnný !!!! I já se mohu vyvíjet podle argumentů a dalších zkušeností . Nezavírám pro svou ideu dveře ničemu, to bych si tady s vámi asi nepsal ! . .

 241. Antonín Kratochvíl

  http://atheism.about.com/od/einsteingodreligion/tp/Was-Einstein-an-Atheist-.htm

  citace Eisteina : Bigotnost z nevěřící je pro mě skoro tak zábavný, jak fanatismu věřícího.

  citace : Opakovaně jsem řekl, že podle mého názoru myšlenka nějakého osobního Boha je dětinská. Můžete mi říkat agnostik , ale nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí. Dávám přednost postoji pokory odpovídající slabosti našeho intelektuálního porozumění přírodě a našemu vlastnímu bytí.

  – Albert Einstein, dopis Guy H. Ranerovi Jr., 28.září 1949, citoval Michael R. Gilmore v skeptikem , roč. 5, č. 2

 242. Antitheista

  Agnosticismus je ateismus (např. na Dawkinsově škále kolem 6), skutečně tuhý ateismus který „ví“, že bůh neni, to je asi jen málo lidí…

  Ale chtěl bych říci, když někdo nevěří na osobního boha, na nadlidskou morálku či na posmrtný život, asi těžko věří na nějaký druh boha ! Je to spíše druh úžasu z vesmíru (duchodvní prožitek) ve smyslu – netradiční prožitek (něco jako LSD), ale ne nic náboženského 😀

  K těm vašim očím, nepravděpodobné věci se dějí, a jsou přirozené (viz meteorit nad ruskem 😀 )

  Léčitelství není nic než magie a šarlatánství (+ podvody), jediné co funguje je to, co převzali od vědy (a toho moc neni) 😀

  Ještě sem neviděl léčitele, co by někomu pomohl svými metodami nechat srůst useknutý prst, ale viděl sem doktora medicíny to udělat 😀

 243. Antitheista

  NO nic – koukám, že nemáte další argumenty, tak jdu pracovat -zase zítra 😀

 244. Antonín Kratochvíl

  Když to není placebo, tak je to zase magie 🙂 jasně kus kosti se rozpustil sestřence magickou silou 🙂 Nebudeme se přít! S tím Einsteinem , chápeme jeho myšlenky po svém , vy podle ateistické tendence , já ji tam nespatřuji a on sám se k ní nehlásí !!!

  Magie je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii střetává hermetický (okultní) a etnologický (vědecký) výklad a oba základní výklady si vzájemně odporují a popírají se. Etnologové magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím, je také chápána jako určitý druh náboženství[1], který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují momentální poznání společnosti[2] a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze. Hermetický výklad považuje magii za pozůstatek dávné vědy[3]. Další teorie pak považují magii za vědění, nebo schopnosti které člověk ztratil[3]. Okrajově se lze setkat i s názory, že se jedná o vědění sdělené mimozemšťany[4], s čímž prakticky koresponduje názor některých okultistů o tom, že magie byla lidem předána padlými anděly.

  . Lze říci, že magie je nejvyšší hermetickou vědou a zároveň potvrzením hermetismu jako myšlenkového proudu. Jako taková si klade za cíl naučit se ovládat přírodní zákony a lidi, přičemž k tomuto cíli používá prostředků, které jsou z vědeckého hlediska často nepotvrditelné anebo přímo mu odporující.

 245. Antitheista

  No, kromě placeba je to jenom magie a magie neni nic než podvod 😀 😀 Magie je šarlatánství, nic víc… žádné potvrzení hermeneutiky ani léčitelství či šarlatánství nevidím :D, žádné dvojité slepé testy nepotvrdily nic takového, jen vyvrátily (například proutkaření bylo mnohokrát vyvráceno – jako léčitelské metody – kyvadla atd… 😀 )

  Sám ste napsal, že Einstein vycházel z agnosticismu, agnosticismus + nevíra v osobního boha, odmítnutí posmrtného života a nadlidské morálky (čili jakéhokoliv inteligentního boha morálky) = ateismus (z dnešního tedy pohledu určitě 😀 )

  Dobrou noc a zítra 😀

 246. Antonín Kratochvíl

  takže když není ani placebo , není ani magie, tak tedy kostní výrůstek sestřence zmizel podvodem ? 🙂
  já jsem podvodník a můj fcb a identita je fake 🙂
  Einstein se nehlásil k ateismu !!!! Budu se opakovat asi už po třetí 🙂
  citace Eisteina : Bigotnost z nevěřící je pro mě skoro tak zábavný, jak fanatismu věřícího.

  citace Einsteina : Opakovaně jsem řekl, že podle mého názoru myšlenka nějakého osobního Boha je dětinská. Můžete mi říkat agnostik , ale nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí. Dávám přednost postoji pokory odpovídající slabosti našeho intelektuálního porozumění přírodě a našemu vlastnímu bytí.
  Jinak řečeno , že si nemůžeme myslet, že jsme intelektem poznaly všechny zákonitosti světa a měli by jsme mít pokoru před tím co dál poznáme . Já opravdu ateistickou zkušenost, ani tehdejší doby v kontextu s dobou dnešní v jeho slovech nespatřuji . To si vykládáte jen v rámci své idee a uzpůsobujete si tendenční výklad, tak aby jste měl Einsteinův odkaz na své straně. ale tak to vůbec není ! Agnosticismus není světonázor či přesvědčení, jde spíše o určitý druh metodického přístupu k rozporům a vztahům mezi vírou (zvl. náboženskou) a věděním (ve smyslu vědecky prokazatelného poznání). Einstein nebyl ateista !!!!
  – Albert Einstein, dopis Guy H. Ranerovi Jr., 28.září 1949, citoval Michael R. Gilmore v skeptikem , roč. 5, č. 2

  Einstein nebyl ateista !!!!

 247. Antitheista

  Einstein = agnosticismus + žádný posmrtný život + žádná nadlidská morálka + žádný osobní bůh = „nový ateismus“ : „„Byla to samozřejmě lež, co jste četl o mých náboženských přesvědčeních, lež, která je systematicky opakovaná. Nevěřím v osobního Boha a toto jsem nikdy nepopíral, ale vždy se vyjádřil jasně. Jestliže je ve mně něco, co lze nazvat náboženským, pak je to nespoutaný obdiv ke stavbě světa aspoň potud, pokud ji naše věda umí odhalit. [Albert Einstein, 1954, from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press] ““ UVEDENO I SE ZDROJEM, MŮŽETE OVĚŘIT NA WIKIPEDII (NELÉPE ANGLICKÉ, TA JE ÚPLNĚJŠÍ)

  – No, buď lžete, nebo se jednalo o placebo + spontánní remise či náhoda
  – Ještě jsem neviděl, že by nějaký léčitel vyléčil useknutý prst či ruku, ale viděl jsem to dělat lékaře 😀 😀 😀

 248. Antonín Kratochvíl

  Einstein = agnosticismus + žádný posmrtný život + žádná nadlidská morálka + žádný osobní bůh = „nový ateismus“ : …….toto je jen tendenční logická konstrukce , hodící se do vaší interpretace, ale jsou i jiné myšlenky a názory na jeho duchovní chápání.
  Einstein přímo řekl, že ateismus nepreferuje !!!!To, že si to vykládáte podle své idee a světonázoru a tendenčních informací zveřejněných na webu ateistů a naproti tomu je internet plný informací, že pravdu nemáte , je jen otázkou kdy a kde byla zveřejněna jeho myšlenka, za jakým účelem a kdy ji formuloval. I on sám se vyvíjel !!!!
  …..nespoutaný obdiv ke stavbě světa aspoň potud, pokud ji naše věda umí odhalit. ….. v této větě která končí , Einsteinovu myšlenku , nespatřuji naditost, bigotnost a aroganci, či konečný dogmatický světonázor, naopak upozorňuje na to, že svět není zdaleka ještě poznán a měli by jsme být pokorní před novými objevy a agnosticismus toto potvrzuje , protože to není světonázor, tak jako je ateismus, ale je to jen metodika jak postupovat ve zkoumání !!!! Víra v něco, co je ještě nepoznáno, na to, že je svět složitější nežli si umíme představit a že na to nestačí dogmata a již poznané s odmítáním náboženství, osobního boha. Tedy, že i on sám nenabízí konečnou představu o povaze světa. cituji:
  ……….nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí.
  Já opravdu nespatřuji v tom co sdílíte z wikipedie pořád dokola , to co tvrdíte, Už to nemusíte opakovat 🙂 Já vaši logickou linii chápu , ale jsou i jiné informace a s citací Einsteina, které předkládáte jako důkaz pro svůj světonázor se dá vyčíst i naprosto jiný význam. Kdyby přímo neodmítal ateismus a jeho formulace neměly podtext pokory a tak jako vy by svět s konečnou platností chápal, nerozváděl bych tady tuto debatu. V rámci tématu NDE je irelevantní co si Einstein myslel a jaké jeho myšlenky se nám zrovna hodí do konceptu tendenční argumentace , oboustranně .!!!! Nezkoumáme jeho záštitu , ale informace ohledně NDE. Já se také mohu odkazovat na veliké osobnosti dějin, jako byl Carl Gustav Jung na jeho kolektivní nevědomí , které poukazuje na vědomu propojenost nás všech nezávisle na mozkové činnosti , synchronicitu, která naznačuje duchovní sounáležitost všech co se děje, na základě vědeckých poznatků, prací a studii. Informace o nulové aktivitě EEG při zkušenosti NDE z vícero studií ( nezávislých na sobě) a vědeckých jedinců, také logicky dávají prostor k dalšímu poznávání . To, že to vytěsňujete , nevyhledáte si souvislosti a jen si vytáhnete informaci pro vás použitelnou , ohledně umístěných předmětů nad pacienty , které nikdo v NDE nepozoroval je evidentně tendenční taktika . Ony nulové EEG záznamy neuvádí jen Sam Parnia a nepodstatné úbytky kyslíku v mozku při NDE jsou zásadním zvratem , v dosavadních tezích o halucinacích při hypoxii a o elektrické povaze představ .

  Ano lžu , proč bych nelhal, že? On je celý svět jedna velká konspirace , lež a manipulace 🙂
  placebo jste uváděl, že neumí napravit takové věci , jako jsou zmizelé kostní výrůstky , zhojené kosti , optickou fyzickou vadu atd .
  Remisi je u mého typu vady nesmysl , to mi potvrdila i oční lékařka a nechápala můj stav oka !
  Nikde jsem nepsal o useknutých prstech , takové operace můžete vidět jako medik, operatér, něco může být i na netu . Já jsem také viděl léčitelský zákroky a jejich výsledky a vyzkoušel si je na sobě , náhodné rozhodně nebyly a stále přibývají další, teď byla u léčitele Hakla má nemocná teta 🙂 Četl jsem fundametální záření hmot od profesora Františka Kahudy vydané v rámci ČVUT a psychoenegetické laboratoře v Praze z 80 let. , mám přístroj , který tuto energii dokáže snímat a hodnotit . Ale protože je můj fcb profil fake a fake jsou všichni mí přátelé a hoax je celé toto mé snažení můžeme se klidně sejít a přístroj ukážu 🙂 OP s sebou 🙂 Potřebuji nějaké prodat a také musím vykázat nadřízeným illuminátům nějaké výsledky nebo mě nebudou platit a to velice dobře 🙂
  🙂 Dělám si legraci, jen mi přijde sekpse a podezřívavost opravdu už jako krkolomná konstrukce, která vládne akademické sféře , kterou přebírají všichni kdo chtějí nešťastně uhájit svůj světonázor . viz : Sam Parnia je skrytý křesťan placený sektou 🙂

 249. Antonín Kratochvíl

  a ještě jedna věc, já také vaše identity neznám , nemusím věřit odkazům a informacím vámi sdílenými , ale alespoň se tu prezentuji svým jménem a oficiálním fcb profilem 🙂 Ono není zrovna příjemné se odhalovat a psát osobní data takto veřejně , lidem kteří se schovávají za skupinu stejně smyšlejících lidí . Dávat na odiv světonázor je nebezpečné ?

 250. Antitheista

  Einstein = agnosticismus + žádný posmrtný život + žádná nadlidská morálka + žádný osobní bůh = „nový ateismus“ : …….toto je jen tendenční logická konstrukce , hodící se do vaší interpretace, ale jsou i jiné myšlenky a názory na jeho duchovní chápání.
  Einstein přímo řekl, že ateismus nepreferuje

  – to není tendenčí, ale PŘEDEVŠÍM LOGICKÁ konstrukce… 😀 😀 😀

  promiťne mě, ale dám více na logiku než na city, a za druhé, proč bych nemohl psát pod tímto názvem, když zde jsou hlavní myšlenky a jejich souboje, ne jména jejich nositelů ??

  Co se týče NDE,… jde to vysvětlil podvědomým vnímáním, lucidním sněním, halucanicemi, oxidací mozku, chemií – všechny ty „zázračné“ případy zde Vámi uváděné jsou z červené knihovny neověřené vědci, takže promiňte, ale na spekulace nějakých náboženských pseudovědců a tmářů já nedám 😀

 251. Antonín Kratochvíl

  Logické příměry jsou jen příměry a jen otázkou k jaké idee úvahy směřují ! Logika , kdy potlačíte přesné formulace své autority jen za účelem kýženého výsledku v rámci své idee, je jen tendenční! Idea a její výklad je pocitovou a subjektivní záležitostí, jinak by jste nemohl být tím čím jste ! Máte také jen pocit, že informace ohledně nulové aktivity EEG při zkušenosti NDE je spekulace, bez toho aníž by jste měl informaci o tom, že nizozemská studie a Sam Parnia vychází z náboženských tendencí ! Ono převlékat kabát jen protože se vám někdo znelíbí pro povahu jeho výsledků kontrolovaného vědeckého zkoumání a protože jste si nepřečetli všechny jeho názory a výsledky prací je ideová a diskriminační tendence, bez objektivních argumentů !!!!!!
  cituji Vás: Co se týče NDE,… jde to vysvětlil podvědomým vnímáním, lucidním sněním, halucanicemi, oxidací mozku, chemií,
  ……..Samozřejmě, že nejde , těžko to může být halucinace při hypoxii, když obsah kyslíku a jeho rezervy v mozku v moment zkušenosti nevykazují úbytek, tak jak se předpokládalo ! Přístroje neoblbnete ! Lucidní snění a NDE nemají vědou podložený společný psychologický a fyziologický základ , nic takového nikdo nikdy nepotvrdil , jde jen o ideový příměr a logickou tendenci pokud to někdo k sobě přirovnává !
  Podvědomé vnímání kdy je aktivita mozku a EEG nulová , a také kdy se dostanete do místnosti již v bezvědomí a nemůžete podprahově očima již sledovat okolí děje , interiér a předměty, těžko může vytvořit realistickou představu !!!! Asi si dám práci a vyhledám zde jak jste mi argumentačně akceptovanou vědeckou práci Sama Parnia předkládali jako svoji ideovou záštitu a jakožto důkaz pro to, že zkušenost NDE je vědecky potvrzena jako halucinace, jen protože prožívající nepopsal kýžené předměty ! :-)Je zcela evidentní, že se vám přestal hodit, protože má závažná a stěžejní zdělení, kterých jste si nevšimli a které nabourávají vaší argumentační koncepci a světonázor 🙂

 252. Antonín Kratochvíl

  skeptické spolky a kritické vědecké instituce oponují při stěžejních otázkách a vědeckých pracích . Předpokládám , že každý spirituálně bádající vědec , Dr. Moody a ostatní mají veřejně vznesenou kritiku a oponenturu a dá se vyhledat a je umístěna i na wikipedii u jejich profilů. Studie Sama Parnia vyšla již před lety, myslím že 2009 , wikipedia neuvádí jeho kritiku a ani náboženský podtext jeho metod a ani jeho osobní předpojatosti ! Skeptické zahraniční spolky s ním komunikují a nikde ani zmínka, že by jej diskreditovali .
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/

 253. Antitheista

  Einstein se hlásil k ateismu, byl přítel SSSR (už ve 30.letech – což ho moc nectí), ale nemohl se tim moc chlubit, protože by se mu jako ateistovi mohlo stát, že by v té době byl vyhozen z amerických škol (jako se to stalo B. Russellovi)!!! Americké veřejné mínění bylo velmi pámbíčkářské (až na vědce)!!! A stále je!!! Tak o sobě raději prohlásil,že je agnostik (což je více neutrální) ale má logická konstrukce platí, vím o Einsteinovi více než vy 😀 -najděte si to v jeho životopisech

  Co se týče logiky, tak je potvrzena fakty (jeho kamarády, dopisy, výroky jež sem výše citoval)…

  Co se týče NDE, je možné ho vysvětlil normálně a přirozeně pomocí podvědomého vnímání, lucidního snění (LaBerge), i Moody připouští chemické vysvětlení, ale jako pámbíčkář se mu to nelíbilo – je to věcí vkusu – NIKOLIV LOGIKY A VĚDY!

  Ještě sem neviděl léčitele, který by uzdravil useknutý prst, ale viděl sem lékaře to udělat 😀

 254. Antonín Kratochvíl

  z citátů a dopisů, které jsme si tu sdíleli již několikrát nevyplývá, že Einstein byl ateistou . Přímo uvedl
  citace Eisteina :
  ….Bigotnost z nevěřící je pro mě skoro tak zábavný, jak fanatismu věřícího.
  ….nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ateism
  …Obecné a zvláštní ateismus
  Ateismus může také být rozdělena do ateismu v obecném smyslu a ateismu v užším smyslu [22] . Ateismus v obecném smyslu znamená přijetí stanoviska ke všem bohům, zatímco ateismus ve specifickém smyslu zváží osobního Boha, který je vševědoucí, všemohoucí, dobrý a tvůrce nebe a země. Ateismus v obecné a zvláštní význam je jak negativní a pozitivní formu. Například, negativní ateista ve specifickém smyslu osoba, která nevěří v osobního Boha druhu právě popsal. Pantheist je takový ateista, i když to není jisté, že pantheist by přijímal štítek ateistické o sobě. Descartes , Spinoza a Einstein si všechny práce, že Bůh a vesmír jsou jedno a totéž, a popsal každý z nich jednotlivě což znamená, že za sebe být náboženský.
  ……….Žádný z nich popisoval sebe jako ateista. Albert Einstein je slavná osoba, která byla slabý ateista v konkrétním významu. [ pochvalná zmínka potřebovaný ] To je také tento typ ateismu, který se obvykle objevuje ve filozofických debatách mezi ateisty a teisti na Západě. 🙂 🙂 !!!!!!!….Jů oni o nás píšou na wikipiedii 🙂

  …Ateismus a agnosticismus [ editovat ]
  Progression: Agnosticismus
  Pokud jde o slovo ateismus je několik různých výkladů pojmu agnosticismu. Společný názor je, že agnostik je někdo, kdo ani věří nebo nevěří, že Bůh existuje. Taková agnosticismus je kompatibilní s slabý ateismus, tj., že neexistuje žádný rozpor v tom, že jak agnostik v tomto smyslu a slabý ateista ve stejnou dobu.
  Slovo agnosticismus představil TH Huxley, který prostě řekl, že nevíte, jestli se nám podaří něco vědět o Boží existenci. Tato látka může být volána agnosticismus v užším slova smyslu. Agnostik v tomto smyslu může být ateista nebo teista. Agnosticismus v tomto smyslu není o víře, nebo nevěří v Boha, ale jen jedno místo na možnosti cokoli věděli o existenci Boha.
  Někteří agnostici se však domnívám, že termín agnosticismus znamená víc než to, a sice, že agnostik, ani věřit, nebo ne věřit, že Bůh nebo bohové existují, protože si myslíte, že bohové existence nemůže být dokázána ani vyvrácena na racionálních důvodů. Význam slova je kompatibilní s slabý ateismus. [24]

  Píšete, že vaše logika je potvrzena fakty a odkazujete se na výše sdílené citace Einstena , kde se Einstein od Ateismu přímo odlučuje! Já žádné fakty, které by potvrdily co vy říkáte nenašel . Stačí si dát do vyhledávače Googlu ….Einstein ateismus .

  …— Prince Hubertus zu Löwenstein, Towards the Further Shore (Victor Gollancz, London, 1968), p. 156; quoted in Jammer, p. 97
  Z pohledu takové harmonie vesmíru, kterou jsem se svým omezeným lidským porozumněním schopen rozpoznat, jsou zde dokonce i lidé, kteří praví že Bůh není. Ale co mě opravdu naštve je to, že mě citují na podporu takových názorů.

  — Einstein to an unidentified adressee, Aug.7, 1941. Einstein Archive, reel 54-927, quoted in Jammer, p. 97
  Štěkal jsem s mnohými psy, kteří si vydělali svůj pokrm střežíce ignoraci a pověru ve prospěch těch, kteří z to ho profitují. Tak jsou zde také fanatičtí ateisté jejichž netolerance je toho samého druhu, jako netolerance náboženských fanatiků a pochází z toho samého zdroje. Jsou jako otroci kteří stále cítí okovy svých řetězů, které setřásají po těžkém boji. Jsou to stvoření, která v jejich nevraživosti proti tradičnímu „opiu lidí“ nemohou přijmout hudbu sfér. Zázrak přírody se nestane menším, protože nemůže být měřen prostřednictvím standardů lidské morálky a lidskými cíly.

  — Albert Einstein in Goldman, p. vii
  Úzkoprsost nevěřícího je pro mě téměř stejně směšná, jako úzkoprsost věřícího.

 255. Antitheista

  „Albert Einstein je slavná osoba, která byla slabý ateista v konkrétním významu. [ pochvalná zmínka potřebovaný ] “

  Tak vidíte – o smyslu jeho ateismu se hádat můžeme, ale agnostik nevěřící na posmrtný život a nadlidskou morálku a osobního boha je podle mě ateista i v úzším významu slova i v širším významu slova! Nevím co těmi uzšími a širšími významy myslíte, ale sám ste to přiznal… děkuji 😀 😀 😀

  Já také odmítám fanatické ateisty, stejně jako teisty! Jsem agnostik a antiteista (nikoliv třeba anti-deista)! Myslím, že jsem agnostik na stupnici někde kolem nevěřícího na boha z 90%, ale úplně ho vyloučit nemohu jako ani víly či skřítky. Ale rozhodně nejsou potvrzení a naopak spousta nesmyslů už je vyvrácena -třeba astrologie, léčitelství atd. – o kterých mě tady přesvědčujete, ale důkaz ste tu nepodal 😀

 256. Antonín Kratochvíl

  O NDE nevíte vůbec nic a přesto ji dokážete s přehledem vysvětlit, na základě již zpochybněných dat ! Přečetl jsem si rozhovor Sama Parnia a vše o čem tady polemizujeme je tam uvedeno !
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/

  http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm
  výňatek : S nedostatkem důkazů k jiným teoriím o NDE, dosud předpokládal, ale nikdy osvědčený, koncept, který vědomí a vzpomínky jsou lokalizovány v mozku by měly být projednány. Jak by jasné vědomí mimo své tělo být zkušený v okamžiku, kdy mozek přestane fungovat během období klinické smrti s plochou EEG? 22 Také v srdeční zástavu EEG obvykle stává byt ve většině případů během asi 10 sekund od počátku synkopa. 29,30 navíc, slepí lidé popisovali veridical vnímání při out-of-body zkušeností v době této zkušenosti. 31 NDE tlačí na hranici lékařské představy o rozsahu lidského vědomí a mysl-mozek vztah.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience
  ……V současné době neexistuje žádný jasný fyziologický nebo psychologický základ pro jakýkoli vztah mezi lucidním snění a NDE.

 257. Antonín Kratochvíl

  Nevím co těmi uzšími a širšími významy myslíte, ale sám ste to přiznal… děkuji . Nepřiznal jsem to co tu tvrdíte! Chápete jeho odkaz , tak jak se vám hodí a tak jak on sám kritizoval . Nepřál si, aby byl zneužíván k ateistické argumentaci pro stírání duchovnosti a náboženství. Jeho odkaz rozhodně neplatí, tak jak se jej snažíte prezentovat !!!!
  O astrologii jsem se nezmínil ani v nejmenším , léčitelství má dlouhou historii a bylo zkoumáno pod záštitou ČVÚT , jediní kdo snad psal o diskreditaci a prováděl nějaké testy je Sisyfos a výsledky jsou značně sporné . Informace ze strany psychoenergetické společnosti ve spojitosti ze zahraničím jsou odlišné. Mohu popsat jeden příklad, který si můžete ověřit . Akademici v 80 letech testovali paní, která zastavila v kontrolovaných podmínkách Croockesův mlýnek , který se zastavit neměl , protože na něj působilo světlo svíčky . Zastavil se v moment, kdy na něj zaměřila jakousi tyčku nemagnetické povahy a dál se již netočil. Skeptická teorie říká , že zbytkový podíl kyslíku ve vakuu mlýnku se prohřeje a vyrovná se tak teplota před černou a bílou ploškou lopatek , o čemž údajně paní věděla a využila tohoto efektu přesně ve chvíli kdy měl přijít ! Mlýnek jsem testoval a může na něj svítit svíčka, žárovka slunce celý den a nezastaví se ! Podobné je to s kolečkem EW, také tvrdí, že jde o tepelný stroj , problém je ten, že se kolečko u teplých předmětů netočí !!!! Což jde lehce dokázat a nesčetně krát reprodukovat a zaznamenat .
  Poznatků jsem tu sdílel až dost jak osobních, k čemuž jsem zde vybízen tak i odkazů na vědecký výzkum , můj zájem není dát důkaz, proč bych to dělal ? V neosobním prostředí, kdo by to dělal , takový akt je založen především na důvěře, a komu tady věřit, pokud jej nedokáže podat věda ze svými přístroji a metodami co chcete po laicích? Uveďte metodiku jak takový záznam a popis subjektivního prožitku uchopit , aníž by jste nesnižovali význam subjektivního prožívání . Snižujete jej a na to vám nikdo nekývne !!!!
  cituji : Sam Parnia VS Skeptiko
  Druhý problém je v tom, že lidé, do jisté míry jsme postiženi všichni tlakem, vzájemného tlaku a tlaku kolem nás. Nešťastná vnímání tam bylo, že studie má něco do činění s náboženstvím a filozofií pouze. A já doufám, že se mi podařilo vysvětlit, proč jsem si nemyslím, že je to správné. Myslím, že by měly spadat do sféry vědy, protože jsme se křísit lidi, kteří zemřeli, a proto musíme věnovat pozornost tomu, co se děje v mysli a vědomí příliš.
  Dr. Sam Parnia: No, bude studie zřejmě být publikovány v mezinárodním vědeckém časopise, v časopise lékařské, stejně jako s jakýmkoliv výzkumem. To je první věc. Mysleli jsme si, že určitě zkušenosti lidí nelze vždy být stlačeny do pět nebo šest stránek vědecké práce. Proto bych osobně chtěl mít katalog zkušeností lidí, které bychom mohli dokumentovat, a to buď na webových stránkách, nebo možná jako dodatek k papíru, pokud vydavatelství časopisu bude akceptovat, že. A často to dělají. Mají nějaký další materiál na svých internetových stránkách, že možná nemůže jít do verze pro tisk, protože otázkách vesmíru. A pak bychom mohli mít, že k dispozici pro lidi číst.
  Jsem také zajímá osobně ve snaze, aby se ujistil, že můžeme sledovat video dokument tyto věci, takže lidé mohou vidět, protože si myslím, že jsou důležité. Jsou významné, a jeden z nejdůležitějších aspektů je to, co lidé říkají!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  …….Vám je u… co říkám, zde je důležitější forma než obsah !

 258. Antitheista

  TAkže když sme se teď alespoň v podstatě shodli, že Einstein nevěřil na bohy a posmrtný život (dle mě ateista), tak můžeme přejít dále: „Informace ze strany psychoenergetické společnosti ve spojitosti ze zahraničím jsou odlišné“ – děláte si legraci??? Tu vaší psychoenergetiku považují na celém Západě za šarlatánství! Ano, ve své době to mělo logiku, to zkoumat – mohlo na tom něco být, ale ani výzkum na Západě, ani v SSSR (či u nás) nic takového NEPROKÁZAL !!! Žádné jiné energie, žádné telepatie – vše bylo zatím vyvráceno v testech – jinak by to byla sakra bomba (jako to minulý či předminulý rok s tim překonánim rychlosti světla – ihned se o to začali všichni zajímat a nakonec to mělo přirozené vysvětlení, byť z toho z počátku vědce bolela hlava – byl to nějaký poškozený kabel či přípojka 😀 )

 259. Antonín Kratochvíl

  takže jsme dospěli k bodu : cituji vás mohlo na tom něco být….:-)
  prokázáno, už je to jenom tím, že je to vydané v rámci akreditovaných studií a vědecké odborné obce. Výsledky jsou v pracích uvedeny!!!! Zde si je můžete zapůjčit v národní lékařské knihovně 🙂 O práce je zájem i v zahraničí
  http://www.medvik.cz/medvik/search_titles.do?source=basic

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Rejd%C3%A1k

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda
  http://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda

  http://www.cepes.cz/psychoenergetika/v-cr
  http://www.medvik.cz/medvik/title_detail.do;jsessionid=580344AC37787C7EF01B317555107169?id=178527
  Nejdůležitějším výsledkem oponentury z roku 1988 bylo konstatování oponentní rady, že:

  – dosažené výsledky v experimentální fázi naznačují existenci fenoménu mentální energie, nevypovídají však o její podstatě.

  Dále bylo doporučeno pokračovat ve výzkumu mentální diagnostiky, zařadit do výzkumu problematiku mentální terapie a navázat spolupráci se zahraničními organizacemi podobného zaměření. Tyto úkoly se však již neuskutečnily, neboť PEL při absenci morálně i profesionálně silné osobnosti v jejím čele byla na samém počátku politických a hospodářských změn v ČSR zlikvidována včetně veškeré dokumentace..

  Závěrem k historii PEL. Celých 15 let její činnosti bylo zaměřeno na prokázání existence a podstaty mentální energie. To první se podle mého názoru podařilo již při pokusech se zastavením Crookesova radiometru pomocí myšlenky, které umožnily kromě prokázání existence mentální energie stanovit i její vlastnosti. !!!!! Zde je zmínka o té demonstraci zastavení mlýnku , vyprávěl mi o ni jeden skeptický fyzik, který u testu byl , takže je to pravda !!!!

  http://en.wikipedia.org/wiki/William_A._Tiller
  http://www.scientistsdb.com/index.php
  title=Zden%C4%9Bk_Rejd%C3%A1k
  http://pediaview.com/openpedia/Zden%C4%9Bk_Rejd%C3%A1k
  http://wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Zden%C4%9Bk_Rejd%C3%A1k

 260. Antonín Kratochvíl

  Jestli myslíte testy spolku Sisyfos ohledně mentální energie, virgulí , proutkaření, EW. Mám své zkušenosti a stačí mi případ s Crookesovým mlýnkem a EW a vím že jejich, výsledky jsou jen teze psané od stolu . Mluvil jsem i z proutkařem a člověkem který byl u testů proutkařů a také říkal úplně něco jiného než fyzik, který pak informoval veřejnost.
  zadám příklad : v 90 letech si veřejně na svém webu Sisyfos předsevzal, že prakticky ověří funkci egely wheel , pan Heřt se pak okrajově zmínil o jeho nefunkčnosti . Protože jsem p Heřta tenkrát zahlédl v tv pořadu , kde zmínil, že nebude zatěžovat rozpočet spolku a akademie a přístroj nezakoupili , došlo mi, že jej nikdo netestoval. Hledal jsem nějakou studii , ale nic nikdy nevyšlo a přesto se od konce 90 let začalo tvrdit, že jde o tepelný stroj . Předsevzetí spolku Sisyfos z 90 let se uskutečnilo, až když jsem svou horlivostí kolečko zakoupil a přinesl jej ke společnému neoficiálnímu testování . Kolečko neznali a několik měsíců po té, se v Praze objevil jeho tvůrce György Egely a náhle vyšla zpráva o tepelném stroji i když fyzikovi jsem předvedl , že se kolečko u gumové rukavice naplněné teplou vodou a přiložené tak jako ruka , kolečko neroztočí ! Tepelná výměna mezi povrchem rukavice a chladnějším vzduchem kolečko nebyla schopna roztočit !!! Mluvíte o tom, že vše bylo prokázáno ale kde a kým , kde jsou případové studie atd. Nemyslím tím sborníky tezí , ale skutečné testy a statistiky a hodnocení !!!Já takovou vědu a její objektivitu postavenou na pár jedincích a na tom co napíšou neshledávám za nic převratného a konstruktivního. Kde jsou oponentury Kahudovi , proč není Psychoenergetická společnost zrušena, když je to celé podvod ? Mě s toho plyne opravdu jen ideologický diktát z dob minulých , věda nevěda a objektivnost neobjektivnost !!!!!!

 261. Slávek Post author

  tondo, ty chces skutecne hodne verit, ze? Myslim, ze tvuj pristup charakterizuje veta, ze ti to povidal jeden skepticky fyzik, tak je to pravda. 5 vykricniku.

  No jo, mas svuj svet.

 262. Antitheista

  Ne, myslím dvojité slepé testy na které odkazuje spolek Sysifos – například v Anglii – je to vidět i v jednom Dawkinsově pořadě, teď nevím, jestli je to The Enemies of Reason I.-II. nebo ten další pořad, který je u nás uložen na ulož.to NEPROŠLI DVOJITÝM SLEPÝM TESTEM – stáhněte si to

 263. Antonín Kratochvíl

  Slavku to je špatně pochopeno. Já jsem tím myslel to, že ty testy s Crooksovým mlýnkem před očima akademiků opravdu proběhly! Ptal jsem se hlavního představitele psychoenrgetické labotratoře a ten o nich nevěděl. To, že mi o nich vyprávěl fyzik není přeci otázkou mé víry či důvěry , ale na druhou stranu proč bych vědeckému pracovníkovi, který u nich byl, neměl věřit? Z obou stran se mi to nakonec potvrdilo , protože o nich zmínka existuje. Já jsem tento příklad uvedl ohledně názoru , který zde je prezentován, když jsem si ověřil, že dva z nich, konkrétně nefungují, tak jak je prezentováno . To je vše . Četl jsem si sborníky Sisyfa a vyslechl si, jak to bylo s testováním proutkařů z obou stran. Výklad je vždy samozřejmě jiný . Podle vaší taktiky bych měl věřit vědeckému pracovníkovi, protože jde o vědu a ne těm co byly testováni . Jenže když mám osobní zkušenosti i s tímto fenoménem a znal jsem osobně i lékaře , který spolupracoval s psychotronikem a proutkařem a zároveň primářem jako byl mudr. Václav Vydra. I tento obor má svou teoretickou a osobnostní základnu a jakékoliv testy u nás nepovažuji za objektivní, pod tího co o nich vím. Jestli chci věřit, Ne !!!! chci znát pravdu a setkávám se jen se skeptickým nekritickým ideologickým pohledem a ideovým výkladem jevů, které , ale tak jak tvrdí, neprobíhají. Jenže já tady neřeším utržené prsty , Ježíše, psychotroniku, psal jsem o léčitelství, z důvodu, že s ním mám své zkušenosti a stejně tak, jako je diskreditováno, tak je apriori diskreditována zkušenost NDE, tedy i již proběhlé vědecké studie. Myslím tím, že přineseš vědecké poznatky , které jsou zde prezentovány a pak když se v nich objeví informace, které nenahrávají idee ateismu, náhle jsou zpochybňovány. Přijde mi to jako alibismus . Je velice zajímavé, že při zkušenosti NDE přístroj EEG nevykazuje žádanou aktivitu což je potvrzeno z více stran Nizozem. studie, Dr.Sam Parnia , nic to prozatím nedokazuje . Jen to, že tento fakt je zaznamenán vědeckou metodikou . Jenže já se tu setkávám s tím, že je vše nábožensky diskreditováno a přitom k tomu nejsou žádné data . Sam Parnia popisoval i to že mozek v té chvíli nemá zásadní úbytek kyslíku a i vyvracel lucidní snění , které by si pacient v takové stavu ohrožení života nemohl zapamatovat. A pro tyto poznatky je i informace , kdy Dr. Parnia a jiní monitorovali ve stavu zástavy a oživování , kdy,,přicházejí “ prožitky NDE, stav mozkové aktivity, přístrojem EEG zpochybňována bez jakéhokoli pádného argumentu. Myslím si, že už tady nejde o vědeckou akceptaci informací, ale o ideu. Jestliže EEG nevykazuje činnost mozkového kmene, srdce se zastaví , nastává smrt a vize v NDE nemají příčinu v úbytku kyslíku, tak jak se předpokládalo je potřeba toto dál zkoumat. Sam Parnia sám uvádí, že i kdyby byla potvrzena nosná chemická reakce na tyto vize , ještě to nepotvrzuje, že to co pacienti pozorují je halucinace, prozatím nic takového potvrzeno nebylo ! A naopak jestliže by jediný pacient potvrdil , přesný popis předmětu umístěným nad jeho tělem , neznamená to že je duše potvrzena !!!! Jde o komplexnější výzkum !!! Samozřejmě v moment kdy je aktivita mozku O , muže se jednat o další fyziologický projev, který neumí EEG zaznamenat . Ono to tak jednoduché jak mi si všichni myslíme není a hlavně tyto případy nejsou ničím pozitivním a je složité v běžných podmínkách nemocnic je monitorovat , stojí to peníze, které nemají a záleží také na důvěře pacienta k lékaři , tak aby takové informace mohli projít kritickou analýzou a být zaznamenány v kontextu přístrojových záznamů a dějů kolem bezvládného těla .

 264. Antonín Kratochvíl

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
  už zde jsou patrné tendence a potřeba věci vykládat podle své idee. Skeptik a eskamotér James Randi, který si vykládá funkci přístroje EW na základě tepelné výměny je také autoritou a podle mne se šíleně plete . Jenže má moc a popularitu stejně jako spolek Sisyfos, své poznatky veřejnosti předkládat . Je to jen Váš kůň , ale na ty testy se podívám, tedy jestli je najdu . Otázkou je , také nechcete akceptovat dvě vědou akceptované studie ohledně NDE a žádáte si kontrolu a další poznatky i od jiných. Také mohu říci že , jedinci s idealistickým záměrem jako je Randi a teď mnou nepoznaný Dawkins jsou jen kapkami v moři a nemusím jim věřit ! Vaše víra v ně je také jen předpokladem vaší společné idee!!!

 265. Antonín Kratochvíl

  http://www.youtube.com/watch?v=0CyMglakWoo
  nechte prosím udělat titulky 🙂

  Byli jste někdy u kartářky, podle mne nebyli ! Doma s tím zkušenost mám 🙂 Sestra si nechala vyložit , je před rozvodem a má přítele , se kterým se také rozešla . Bylo ji vyloženo, že za tři měsíce pojede s přítelem na výlet. Je skeptická od přírody a výklad zcela zavrhla, protože se k příteli vracet nechtěla. Bylo 22:30 , půl hodiny po výkladu ji přišla sms od bývalého přítele, že je zvaná na vodu, přesně za 3 měsíce.
  Nevím jak testy probíhaly , ty co byly u nás byly manipulované . Až tomu budu rozumět, mohu posoudit , ale stejně co se dělo přímo tam video nedokáže nikdy zcela objektivně popsat!

 266. Antonín Kratochvíl

  Je složité postavit svou víru na základě tvrzení druhého! Já nevím co Dawkins zkoumal či nezkoumal , video to opravdu neprokáže, to se dá lehce ideově sestříhat . Knihu si mohu přečíst , pokud by byla česky, ale jeho snaha čí výsledky ještě nic neprokazují. James Randi také hodnotí kolečko EW již dlouhá leta , zahraniční skeptici přebírají jeho myšlenky a názory , ale praktické testy a studie jsem nikde nenašel . Jen jsem slyšel názor že vědecký oponent, nemusí nic zkoumat od toho je ten co něco tvrdí. Ale oponenti také tvrdí, že se jedná v pohybu kolečka o tepelnou výměnu, bez jakéhokoli výzkumu !!!!!

 267. Antonín Kratochvíl

  Nevykládám si data podle své spirituální idei, nechávám otevřeny všem možnostem ! Psal jsem to výše Slávkovi a naprosto souhlasím z vyjádřeními Sama Parnia v rozhovoru se skeptickým představitelem na jejich veřejném webu . Hodnotím informace z obou směrů , naproti tomu vy předkládáte jen to co se vám hodí! Einstein řekne, že se nehlásí k ateismu a vy si stejně upravíte logické konstrukce tak, aby vám jeho odkaz vyhovoval . Stejné je to z vědeckou akceptovanou studií, která zpochybňuje příčinu NDE v hypoxii ! Vyjádření Dr. Sama Parnia k lucidnímu snění je jasně pochopitelné. V takovém stavu kdy umíráte , jsou běžné procesy, kdy si občas zapamatujeme běžný sen , naprosto neporovnatelné! Možnost zapamatování si běžného snu je také zkoumána a on sám výzkum zmiňuje s tím, že podmínky k tomu při ztrátě vědomí a NDE nejsou příznivé! Navíc povaha popisu prožívaného obsahu NDE má zcela odlišné prvky a realistický základ, který Sam Parnia nechce zanedbat! Informace o nulovém EEG při zkušenosti NDE je také dosti výmluvná a ledacos naznačuje , ale to vy prostě nechcete slyšet, nehodí se to !!!!!
  cituji vás: My sme narozdíl od vás k té své idei alespoň přišli na základě logiky a výzkumu, vy ne … TOŤ TEN ROZDÍL !! Nezlobte se, ale logika není jen váš nástroj a výzkum pokračuje dál , ani sám Einstein si nemyslel , že vše je již poznáno !!!! Také své poznatky , informace a subjektivní prožitky vystavuji kritickému hodnocení a stavím na vědeckých poznatcích tak jako vy !!! Já jsem nikdy na skřítky a víly nevěřil , ani na Boha v rámci církve a náboženství, váš představitel Doc. Král také celý život zkoumal a hloubal až se s toho vyhloubal k Bohu , spousty vědců ateistů a skeptiků se stanou věřícími a naopak, to není důkaz pro nic!!!! Odkazujete se stejně jako já, jen na svou ideu a její představitele , tedy subjekty, které ji preferují !!!! S tím, že já tady jdu na trh s konkretními , osobními daty a subjektivními zkušenostmi, což tato výzva skýtá , ale které i přes tuto výzvu považujete za nepodstatné !!!

 268. Antitheista

  Kde řekl Einstein, že se nehlásí k ateismu? Je to naprostá a čistá logika, že když nevěříte na boha a na posmrtný život, tak jste spíše ateista než věřící… Je to agnosticismus s příklonem k nevíře…

  Co se týče těch údajů, já také porovnávám oba tábory a vychází mi, že pravdu mají skeptici, jinak bych byl spiritista – dávám přednost faktům… ale ta drtivá převaha skeptických faktů mě prostě utvrdila v tom, abych přistupoval skepticky i novým senzačním „výzkumům“ nějakého spiritisty – protože těch podvodů v historii už bylo moc, a v 99% je dělali spiritisticky založení vědci, a ne skeptici…

 269. Sam

  Co bych vám na to řekl? No předpokládám existenci některých dosud neobjasněných (přírodních) jevů, pro které i věda nemá vysvětlení. Ale tyhle jevy potom musí být obtížně pozorovatelné a dokazatelné. Jejich praktické využití je mizivé. Nevím, jestli je užitečné je dále skoumat.

 270. Antitheista

  Ano Same, ale i tyto jevy budou na 99% v souladu s přírodními zákony, ať těmi dnešními nebo těmi budoucími, takže v tom stále nevidím boha ani posmrtný život…

 271. Antonín Kratochvíl

  Nebudu už znovu kopírovat citace Einsteina , kde jasně říká, že není ateistou a nechce, aby jeho myšlenky někdo používal pro tu či onu ideu !!! Plyne mi s toho, že to po mne nečtete ! Mě zajímá co Einstein řekl a ne to co si s toho vykládáte . Já nevěřím v Boha ani v posmrtný život, k zbožnosti jsem nebyl veden ateistickou rodinou a přesto jsou argumenty , které možnosti reinkarnace a posmrtného života nahrávají viz. nulové EEG! Říkáte, že také porovnáváte , s toho co jsem si tady všiml, tak berete v potaz jen to co se vám hodí. To co by mohlo roztříštit ideu , shodíte náboženským podtextem a manipulací i když k tomu nemáte žádné podklady !!!

 272. Antonín Kratochvíl

  Same , tyto jevy jsou hraniční a mohly by ukázat skutečnou povahu vědomí tak či tak! Nelze přeci v rámci jedné idee, druhou zamítat, jen protože se vám zdá, že je to k ničemu. Nevím k čemu jste se ale vyjadřoval , Při NDE zkušenosti i kdyby to byla halucinace , proč ji nezkoumat ? Sam Parnia uvádí , že povaha a obsah této zkušenosti má blahý účinek na lidskou psychiku člověka, což je v rámci negativní zkušenosti z případného poranění a psychického traumatu nezanedbatelná prvek ! Jestli jste mluvil o EW, tak pokud by lidské tělo vyzařovalo jistou sílu , muselo by se s ní počítat i u všech ostatních tezích v pohledu na lidský organismus !

 273. Antitheista

  Já sem zde uvedl odkazy, kde Einstein píše, že nevěří na boha, na posmrtný život a nadlidskou morálku (čili ani na karmu nevěří!!!)- a že mu to přijde směšné, vy ste dodal, že byl agnostik !! Já vám říkám, že tento druh agnosticismu je blíže ateismu než víře… na Dawkinsově škále tak 5-6 (čili ateismus) !!

  Co se týče toho vaše parnia, tak na něj připadá 20 000 vědců, kteří vyzkoumali opak (a to nepočítám lékaře) – viz. 90% vědců jsou ateisté + výzkumy Sama Harrise nebo Daniela M. Wegnera nebo Patricie Churchlandové či náš Koukolík…

 274. Antonín Kratochvíl

  Nic konkrétního jste neuvedl ohledně vámi prezentovaných osobností, to je známé že se myslelo, že jde u NDE o halucinace z hypoxie, byl to vědecký předpoklad, ale když existují záznamy , kdy při zástavě srdce a následné zkušenosti NDE EEG vykazovalo nulovou aktivitu a obsah kyslíku v mozku, protože má na několik minut rezervy, nebyl výrazně snížen , jsou tyto zkušenosti a poznatky doplněny a ne vytěsněny ! Nikdo vaše osobnosti , kterými se zaštiťujete a jejich výzkum nesnižoval . To vy nechcete připustit , že existují další poznatky!
  Einstein neformuloval, že mu jsou směšné zbožné představy , ale že je pro něj zábavná neslučitelná konfrontace !
  cituji: Bigotnost nevěřících je pro mě skoro tak zábavný, jak fanatismu věřícího.
  To že se hlásil k ateismu wikipedia rozhodně neuvádí, ve výčtu idei je rozhodně ateismus jím nepreferovaný a ani google nikde o ateistické příslušnosti Einsteina nevypovídá .

  citace : Opakovaně jsem řekl, že podle mého názoru myšlenka nějakého osobního Boha je dětinská. Můžete mi říkat agnostik , ale nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí. Dávám přednost postoji pokory odpovídající slabosti našeho intelektuálního porozumění přírodě a našemu vlastnímu bytí.

  – Albert Einstein, dopis Guy H. Ranerovi Jr., 28.září 1949, citoval Michael R. Gilmore v skeptikem , roč. 5, č. 2

  — Albert Einstein in Goldman, p. vii
  Úzkoprsost nevěřícího je pro mě téměř stejně směšná, jako úzkoprsost věřícího.

 275. Antitheista

  Ne, vy ste neuvedl žádný důkaz pro vaše tvrzení, že existuje duše a posmrtný život, to vy to tvrdíte, tak uveďte důkaz (kromě pochybného pseudovědce Parnia, Rossová s Moodym ani vědci nejsou…)! Já nemusim nic uvádět, protože mozek existuje a každý to ví, stejně jako že mozek ovlivňuje „duši“ – viz. alkohol, drogy, lobotomie, nemoci, úrazy, výzkum, neurochirugie,… ale že je duše? To tvrdíte vy a je to navíc, není potřeba ani u brouků ani u lidí, tak jí dokažte – evoluce navíc jasně dokazuje, že naše emoce jsou spojeny s tělem a vývojem našich opičích předků… (evoluční psychologie)

  K vašim pochybným odkazům viz. článek, který se tu již dávno řešil: https://www.osacr.cz/2012/10/12/neurochirurg-eben-alexander-v-komatu-vycestoval-do-nebe-pokecal-s-andelem-a-definitivne-tak-uveril-v-posmrtny-zivot/

  Zde odkazy:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Churchland
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris_(author)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wegner

 276. Antitheista

  Ne, vy ste neuvedl žádný důkaz pro vaše tvrzení, že existuje duše a posmrtný život, to vy to tvrdíte, tak uveďte důkaz (kromě pochybného pseudovědce Parnia, Rossová s Moodym ani vědci nejsou…)! Já nemusim nic uvádět, protože mozek existuje a každý to ví, stejně jako že mozek ovlivňuje „duši“ – viz. alkohol, drogy, lobotomie, nemoci, úrazy, výzkum, neurochirugie,… ale že je duše? To tvrdíte vy a je to navíc, není potřeba ani u brouků ani u lidí, tak jí dokažte – evoluce navíc jasně dokazuje, že naše emoce jsou spojeny s tělem a vývojem našich opičích předků… (evoluční psychologie)

  K vašim pochybným odkazům viz. článek, který se tu již dávno řešil: https://www.osacr.cz/2012/10/12/neurochirurg-eben-alexander-v-komatu-vycestoval-do-nebe-pokecal-s-andelem-a-definitivne-tak-uveril-v-posmrtny-zivot/

  Zde odkazy:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Churchland
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris_(author)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Wegner

 277. Antitheista

  Důkazní břemeno pro takové podivnosti a nepravděpodobnosti jako je „duše“ či „bůh“ leží na vaší straně…

 278. Antitheista

  Ne, vy ste neuvedl žádný důkaz pro vaše tvrzení, že existuje duše a posmrtný život, to vy to tvrdíte, tak uveďte důkaz (kromě pochybného pseudovědce Parnia, Rossová s Moodym ani vědci nejsou…)! Já nemusim nic uvádět, protože mozek existuje a každý to ví, stejně jako že mozek ovlivňuje mysl (pro vás „duši“) – viz. alkohol, drogy, lobotomie, nemoci, úrazy, výzkum, neurochirugie,… ale že je duše? To tvrdíte vy a je to navíc, není potřeba ani u brouků ani u lidí, tak jí dokažte – evoluce navíc jasně dokazuje, že naše emoce jsou spojeny s tělem a vývojem našich opičích předků… (evoluční psychologie)

  K vašim pochybným odkazům viz. článek, který se tu již dávno řešil: https://www.osacr.cz/2012/10/12/neurochirurg-eben-alexander-v-komatu-vycestoval-do-nebe-pokecal-s-andelem-a-definitivne-tak-uveril-v-posmrtny-zivot/

  Břímě důkazů leží na vaší straně, to vy musíte dokázat takovou nepravděpodobnost a podivnost jakou je „duše“, já mozek dokazovat nemusím 😀 – stejně jako VY musíte dokázat éter jako výplň vesmíru, pokud ho vaše teorie předpokládá, ne já, já tam éter nepotřebuji, mě stačí fyzikální zákony bez éteru 😀

 279. Antitheista

  Dokažte mysl nezávislou na mozku (čili duši), která přežije rozpad mozku…
  Já tvrdím, že mozek = mysl (duše), takže z poškozením mozku se mění mysl (duše), rozpadá se osobnost (schizofrenie, lobotomie, narkomanie) a s koncem hardwaru končí i software (mysl) !!! Stojí za mnou naprostá většina vědců a výzkumu, hledejte sám, odkaz na Koukolíka sem dal, Daniel M. Wegner je v angličitě na internetu, jeho výzkumy též, to samé Patricia Churchland či Sam Harris a mnoho a mnoho dalších – myslím, že jsme v drtivé většině, kdo by dokázal duši, ihned by s tím vyrukoval v novinách a církev by s tím mávala nad hlavou už pěkně dlouho 😀 !! To se nebojte…

 280. Antonín Kratochvíl

  problém je ten, že já nepodléhám vaši demagogii , ideologické metodice a lžím. Nezlobte se, ale považovat Dr. Sama Parnia a vědce a lékaře z Nizozemské studie za pseudovědce je opravdu hloupý argument! Jen protože vám neservírují to co se do vašeho idealismu hodí , jsou najednou nepohodlní? ,,Sama Parnia platí Moody a EEG vyšetření jsou špatně prováděny , dobře , zde se opravdu řeší nesmysly . Z vás by Einstein radost asi neměl:-)

 281. Antitheista

  Já vám zase uvádím Sama Harrise, Daniela M. Wegnera a Patricii Churchland a ti tvrdí něco úplně jiného a jsou světově známí (narozdíl od nějakého Parnia – a zřejmě to má svůj důvod, protože vědci nebývají tak povrchní jako zbytek společnost…)! Vědci – 90% jsou ateisté, takže si asi také myslí něco jiného než vy a váš Parnia, u biologů a výzkumníků mozku to bude ještě víc – cca 99% bych si typnul (ano, typnul…) ! A proč? Protože mají blíže k mozku a „duši“ blíž než kdo jiný… Jejich výzkumy prokazují opak toho, co říkáte vy, a stojí za nimi (a z nějakého důvodu) většina vědců!! Proč? Kvůli logice a expermientům!

 282. Antonín Kratochvíl

  To jsou jen vaše idealistické subjektivní představy a váš zúžený pohled na svět skrze ateistickou ideu . Fakta jsou jinde a nelze s vámi řešit konstruktivně to co věda zkoumá a popisuje, protože si vybíráte jen to co vašemu světonázoru vyhovuje !
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/211562222000011-polosero-sila-myslenky/
  Odkazujete se jen na Osobnosti , které jsou poplatní vaší ideologii a bojíte se těch, kteří mají jiné vědecké poznatky. To pak tady neřešíme vědu, ale váš osobní a subjektivní světonázor ! Já si s chutí počkám na další vývoj v průzkumech NDE. Jeden jediný zaznamenaný případ , kdy EEG vykazovalo nulovou aktivitu při zkušenosti NDE a při tom zaznamenání obsahu kyslíku v mozku , zcela mění dosavadní pohled vašich osobností a jejich práci to jen doplňuje. Tyto výsledky nezveřejnil jen on sám, ale i mnoho dalších lékařů, v rámci Nizozemské vědecké studie . Práce Dr. Sama Parnia jsou zveřejněné v odborných recenzovaných vědeckých časopisech v oblasti studii NDE. Je také výzkumník v plicní medicíně [ 7 ] a proud recenzent The New England Journal of Medicine . Což naznačuje, že by měl o kyslíku v mozku něco vědět 🙂 Vy pořád nechápete, že výzkum dál pokračuje i přes studie a práce z 90 let .

 283. Antitheista

  Odkazuji na desetiletí výzkumu a na 90 % vědců 😀 :D, to spolu souvisí! Kdybych odkazoval na osobnosti, dobrá, ale když odkazuji na naprostou většinu odborníků v oboru, tak je pravda spíše na mé, než na vaší straně. Navíc je zde logika – evoluce tvarovala mozek, geny jsou tělesné, IQ dědičné z 78%, zbytek prostředí a výchova, to vše je hmotné, hmotné a tělesné jsou geny, tělesní byli i naši předci… Výchova sestává z působení smyslů, ty jsou tělesné a bez těla vůbec nemají naše pocity smysl 😀 😀 😀

  Na váš odkaz vám mohu poslat 100 dokumentů o mozku, kde se tvrdí opak – čili že duše je mozek, je to vlastně jakýkoliv VĚDECKÝ DOKUMENT 😀

 284. Antitheista

  To děláte vy, já stojím za většinovým (a v tuto chvíli oprávněným) názorem, který je podložen letitými výzkumy (neurověda, kognitivní věda, evoluční psychologie) + logikou…

 285. Antonín Kratochvíl

  Lépe formulovat než-li to řekl Einstein to snad ani nejde !
  cituji:
  …..Opakovaně jsem řekl, že podle mého názoru myšlenka nějakého osobního Boha je dětinská. Můžete mi říkat agnostik , ale nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí. Dávám přednost postoji pokory odpovídající slabosti našeho intelektuálního porozumění přírodě a našemu vlastnímu bytí.
  ….Úzkoprsost nevěřícího je pro mě téměř stejně směšná, jako úzkoprsost věřícího.
  ….Bigotnost nevěřících je pro mě skoro tak zábavný, jak fanatismu věřícího.
  ….Štěkal jsem s mnohými psy, kteří si vydělali svůj pokrm střežíce ignoraci a pověru ve prospěch těch, kteří z to ho profitují. Tak jsou zde také fanatičtí ateisté jejichž netolerance je toho samého druhu, jako netolerance náboženských fanatiků a pochází z toho samého zdroje. Jsou jako otroci kteří stále cítí okovy svých řetězů, které setřásají po těžkém boji. Jsou to stvoření, která v jejich nevraživosti proti tradičnímu „opiu lidí“ nemohou přijmout hudbu sfér. Zázrak přírody se nestane menším, protože nemůže být měřen prostřednictvím standardů lidské morálky a lidskými cíly.
  ….Z pohledu takové harmonie vesmíru, kterou jsem se svým omezeným lidským porozumněním schopen rozpoznat, jsou zde dokonce i lidé, kteří praví že Bůh není. Ale co mě opravdu naštve je to, že mě citují na podporu takových názorů.
  To přesně děláte vy a myslím si, že křižáctví, které tady prosazujete za ideu vašeho společenství, zcela tyto slova Einsteina vystihují !!!!!!
  Věda není o dogmatech a jedné skupině i když početné , věda je v rukou lidí a největší objevy nemusí notně přijít od většiny , ale od jedince, který je z počátku nevyslechnut !!! Věda je obšírný pojem a svět není tak jednoduchý a jednoznačný, tak jak se snažíte ideologicky prosazovat !

 286. Antonín Kratochvíl

  Ne upravujete si data podle toho jak potřebujete , sam Parnia se vám nehodí, tak jej označíte za pavědce , bez jakéhokoli pádného argumentu . Tohle není objektivnost ale dogmatická potřeba svůj ideál upřednostňovat na základě většinových postulátech, ale nic to nevypovídá o samotné vědě, ale o vašem postoji k ní !!!

 287. Antonín Kratochvíl

  …a prosím podívejte se, jak ve veřejnoprávním mediu, moderátorka pořadu ČT Pološero veřejně hlásá vědecké prokázání mentionu a hovoří o psychoenergetické laboratoři a výzkumech, které byly velice úspěšné a prokazatelně sofistikované!!!!

 288. Antitheista

  Já vám sem dal i odkazy, kde Einstein odmítá posmrtný život a nadlidskou morálku (nějakého vyššího soudce a tvůrce morálky)! To ve spojení s agnosticismem – odmítnutí boha a morálky a posmrtného života – JE ATEISMUS, byť ne tak bojovný, jako ten můj, to přiznávám , Einstein byl tolerantním ateistou (byť i já sem agnostik – na škále tak 5-6 blíže k ateismu)! Ale Einstein bojoval s fašismem, my dnes zase s fanatickým křesťanstvím a islámem, takže si nemůžeme dovolit jeho benevolenci, sme v jiné situaci. Jinak nás fanatici (a já už ateistické fanatiky neznám, komunismus je doufejme vyřízen a historicky znemožněn) ukřižují zaživa… Náboženství je největší nebezpečí pro budoucnost. Neznám umírněného věřícího jako neznám umírněného nacistu. Ale s vámi se o tomhle nebavím, s vámi se bavím o mozku a duši a já (a 90% vědců) bez jakéhokoliv fanatismu, z čisté logiky a výzkumu a lásky k pravdě tvrdím, že mozek je duše, a když poškodíte mozek, změníte (poškodíte) osobnost a „duši“, a když mozek skončí, skončí i duše…

 289. Antitheista

  Takže když nemáte další argumenty, tak přeji dobrou noc a zítra…

 290. Antonín Kratochvíl

  ……jenže záznam EEG , který vykazuje nulovou aktivitu a jedinec prožívající NDE má přesto vize, tuhle vaší ideu teoreticky i logicky přesahuje !!!

  cituji: Ale Einstein bojoval s fašismem, my dnes zase s fanatickým křesťanstvím a islámem, takže si nemůžeme dovolit jeho benevolenci, sme v jiné situaci.
  …..tohle je přesně subjektivní tendenční přirovnání poplatné tomu co chcete vyjádřit !

 291. Antonín Kratochvíl

  …..Opakovaně jsem řekl, že podle mého názoru myšlenka nějakého osobního Boha je dětinská. Můžete mi říkat agnostik , ale nesdílím křížáckého ducha profesionálního ateisty, jehož horlivost je většinou způsobena bolestivým aktem osvobození se z okovů náboženské indoktrinace dostalo v mládí. Dávám přednost postoji pokory odpovídající slabosti našeho intelektuálního porozumění přírodě a našemu vlastnímu bytí.

  cituji Vás, protože ukázkově předvádíte to co Einstein odmítal !!!
  Ale Einstein bojoval s fašismem, my dnes zase s fanatickým křesťanstvím a islámem, takže si nemůžeme dovolit jeho benevolenci, sme v jiné situaci. Jinak nás fanatici (a já už ateistické fanatiky neznám, komunismus je doufejme vyřízen a historicky znemožněn) ukřižují zaživa… Náboženství je největší nebezpečí pro budoucnost. Neznám umírněného věřícího jako neznám umírněného nacistu.

 292. Antitheista

  Einstein nebyl v naší situaci, kdy se světem šíří šaría a léčitelství !! Žil v době, kdy se obdivovali vědci a politici (byť ne vždy slušní…), ne celebrity a duchovní guruové…

  Ty vize mohly nastat před nulovým EEG či těsně po, ale jde o to, že člověk přesně neví – mohlo to být i dříve či později, mozek nemá v takových situacích časomíru… Ale mohlo být nízké EEG, které nezachytily přístroje, to nevylučuji… 😀

 293. Petr Tomek

  Ta hra s ateismem a Einsteinem nikam nevede. Existuje dost důkazů, které mluví pro to, že náboženstvím opovrhoval a zároveň dost jeho vlastních dementi, kde říká, že není ateistou ale agnostikem.
  Na druhou stranu bychom si měli uvědomit, kdy který z těch výroků říkal – byla to doba, kdy v USA zuřil McCarthy se svým tažením proti komunistům. Spoustě lidí kvůli podezření zabránili v kariéře, některé významné vědce dokonce přinutili k emigraci. Bylo fér vážit, zda je cennější kariéra vědce nebo ateisty.

 294. Antitheista

  Petr Tomek: ano, já jsem výše napsal, že třeba Bertranda Russella kvůli jeho přesvědčení (ateismus-volnomyšlenkářství) za války, a to v době, kdy se Roosevelt kámošil s tuhym stalinskym SSSR, odvolali ze školy, kde měl učit, pro jeho ateistické názory a názory na antikoncepci,…

  Na druhou stranu jen nechci, aby z něho takoví lidé, jako je Kratochvíl či protestant udělali věřícího, protože vytrhnou jednu větu, kterou řekl v možná trochu „mladické nerozvážnosti“ o tom, jak bůh nehraje v kostky…

  Tihle lidé jsou schopni všeho, už sem slyšel, že když Zeman (ateista) se modlí, tak je prý věřící, že se „napravil“ 😀 – oni se fakt chytnou všeho, a to Zemana rád nemam, ale rozhodně se z něj nestal věřící jen, že udělal pózu kvůli tradicím…

  A teď se dostávám k jádru věci, vzpomeňme, co udělali věřící z Voltaira, který kritizoval Bibli a církev a křesťanství a náboženství po celý svůj život (přestože byl prý deista/agnostik což beru…). No a pak se začla šířit ta dezinformace o tom, že se nechal ke stáru pokřtít!! NIkdo to nikdy neověřil a všichni to opisují do nekonečna… Fuj! Proto nechci, aby někdo překrucovat historii, jak se mu hodí…

 295. Antitheista

  „Klinická smrt je charakteristická zástavou dechu a srdeční činnosti. Některé výzkumy ukazují, že přibližně 20 % jedinců, kteří jsou úspěšně resuscitováni, se vrací zpět do života s příběhem, zážitkem změněného stavu vědomí (zkušenost blízkosti smrti – near death experience – NDE)“

  Pouze 20% lidí s klinickou smrtí hlásí zážitky NDE, co ti ostatní, ti nemají duši ???? 😀 😀 😀
  Je to další z mnoha důkazů, že záleží jak se vám odpojí mozek (postupně, naráz, jaká část a kdy a jak…), čili že nejde o všeobecný fenomén, což by u opravdové duše byl, ale o mozkovou záležitost podmíněnou kontextem klinické smrti 😀
  http://e-psycholog.eu/clanek/24

 296. Antonín Kratochvíl

  nepsal jsem zde o tom, že Einstein byl věřící. Sdílel jsem zde jen jeho citáty a vyjadřoval jsem se k ateismu, který nepreferoval . Ostatní jsou tendenční fabulace! Jste opravdu řádný manipulátor ! Už to sem prosím netahejte
  Falešný závěr argumentací ad personam (výzva k osobní zainteresovanosti)
  Argumentace, odvolávající se na osobní zájmy (preference, předsudky, náchylnosti atd.) jiných osob za účelem přijetí argumentu.
  Falešný závěr argumentací ad verecundiam (argument poukazující na autoritu či zbožňovanou bytost)
  Odvolání se na autoritu (včetně zvyků, tradic, institucí atd.) za účelem získání souhlasu sporného bodů a/nebo
  odkaz na pocity zbožňování a respektu pro ty, kdo jsou považováni za autoritu či jsou slavní.
  ….a takhle náhodou paměť a schopnost si zapamatovávat, v různých stavech vědomí Vám nic neříká? Zapamatovávání si v traumatickém stavu je podle Vás, běžné, tak jako kdyby jsi prožil piknik v parku, ale tak to rozhodně není!!! Sny si také nepamatujeme a hlavně se vytrácejí pár sekund po probuzení, i když máme pocit, že byly živé a neskutečně konkrétní a na mnohé si nevzpomeneme vůbec, jen víme, že se něco v noci dělo! A to nezapomenu dodat to, že mnohokrát nevíme ani co bylo včera. Paměť není disketa , kterou jen tak sepneš a běží, ovlivňuje jí mnoho faktorů, rodinné dispozice, emoce, city ! Sami si rozpomeneme , také jen na události, které nás nějakým způsobem emočně zasáhly. Sam Parnia toto vše bere v úvahu a také o tom psal a jasně se vyjádřil k povaze lucidního snění ve spojitosti se schopností si cokoli zapamatovat v životu ohrožující situaci. Ty vaše úvahy jsou jednostranné a nekritické a hlavně postrádají logiku v celé šíři aspektů.
  Dr. Sam Parnia v rámci studie NDE specifikuje klasifikaci NDE přesně, zástava srdce, nulové EEG. Nízké EEG a další možné chemické procesy jsou prozatím hypotetické , ale opět se nedá nahlížet na tuto zkušenost jen z jednoho směru dat , čehož se snažíte docílit v rámci své idei. Přečtěte si co Dr. Sam Parnia sděluje, skeptikům , vyjadřuje se i k vaším pochybnostem , které tady uvádíte, kdyby to bylo, tak jednoznačné dá Vám za pravdu, ale výsledky, které zveřejnil, podněcují další výzkum a on sám se nerozhodl přitakávat ani k jedné ze stran. Vámi udávaní neurofyziologové , mají stejný profil na wikipedii jako vědci, kteří se jiným směrem zkoumání vědomí přesvědčili o možnosti spirituální duše ( myslím tím. doktoráty, tituly , universitní výzkumy, publikování a vědecké studie atd. ) Falešný závěr s odkazem na instituci / většinu ( ad verecundiam ) je k ničemu ! Také tady mohu napsat ,,fuj “, kdy se vám Dr. Parnia hodil do krámu a pak po zjištění dalších dat, které se již nehodily byl najednou označen za pseudovědce, bez jakéhokoli pádného důvodu . Spirituálně jdoucí vědci , neurofyziologové , psychologové , psychiatři mají kritiku a oponentní studie, veřejně uváděny u svých profilů . Dr. Sam Parnia není spirituálně předpojatý a nikde to není ani naznačováno! Zahraniční skeptici si jej nepodaly, naopak mu popřáli k dalšímu výzkumu. Nepodsouvejte mi své jádra věci , které s tím co jsem psal, nijak nesouvisí!

 297. Antonín Kratochvíl

  Pan Kupka není a nebyl v terénu zdravotnictví a ani u výzkumu NDE, jen popisuje známe informace, díky za odkaz !
  cituji jeho závěr:
  Závěr
  Cílem toho příspěvku bylo zařadit jev NDE mezi nefyziologicky změněné stavy vědomí,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  které mají v celku výrazný dopad na nositele zkušenosti a mění jeho pokračující život.
  Mnoho otázek pochopitelně zůstává otevřených. Nicméně jedno je jisté. Lidé, kteří tuto
  zkušenost prožijí, nepochybují o její reálnosti. Jisté je také to, že většina z nás se vyhýbá
  rozjímání o vlastní smrti a jednáme, jako bychom měli před sebou celou věčnost. Dokud si
  takto počínáme, můžeme omluvit každý čin myšlenkou, že příště jej zvládneme lépe. Plné
  uvědomění si vlastní konečnosti hluboce ovlivní náš postoj k sobě samému i k ostatním
  lidem. Příběhy lidí se zážitkem NDE jsou toho dokladem a navíc tyto příběhy mají
  nezanedbatelnou intenzitu i pro posluchače (čtenáře).
  39
  „Kritický rozum v nedávné době vedle mnoha jiných mýtických představ zdánlivě
  odstranil též ideu posmrtného života. Bylo to možné jen proto, že lidé jsou v dnešní době
  většinou výlučně identifikováni se svým vědomím a představují si, že jsou jen to, co sami
  o sobě vědí“ (Jung, 1994, str. 257)
  zdroj: http://e-psycholog.eu/pdf/kupka-ps1.pdf

 298. Antonín Kratochvíl

  Důležité je znát , dobu počátku a zveřejnění studií, tato přehledová studie pana Kupky je z roku 2008. Sam Parnia započal studii NDE v roce 2008
  a pokračuje ve výzkumu dál viz:
  http://www.nourfoundation.com/events/Beyond-the-Mind-Body-Problem/The-Human-Consciousness-Project/researchers-and-scientific-advisory-group.html
  Absolvent Guys a St Thomas ‚lékařských fakultách v Londýně, Dr. Parnia získal doktorát v buněčné biologii na univerzitě v Southamptonu. Publikoval řadu článků v odborných recenzovaných vědeckých časopisech v oblasti plicní lékařství, stejně jako zážitky blízké smrti, a je aktuální recenzent The New England Journal of Medicine. On také sloužil jako člen Southampton University zabezpečení resuscitace FN výboru, kde zahájil vůbec první studii blízko-zážitky smrti ve Velké Británii. Výsledky studie získal širokou pokrytí a byly zveřejněny v lékařském časopise „resuscitaci.“ Dr. Parnia je autorem Co se stane, když zemřeme? , a jeho průkopnický výzkum byl vystupoval v BBC a Discovery dokumentární, Den, kdy jsem zemřel , a budou zvýrazněny v nadcházejícím National Geographic epizodě s názvem Explorer: v okamžiku smrti .

  cituji vás: Na váš odkaz vám mohu poslat 100 dokumentů o mozku, kde se tvrdí opak – čili že duše je mozek, je to vlastně jakýkoliv VĚDECKÝ DOKUMENT …
  otázkou je kdo( jak situovaný ateista , materialista, filozof atd ) a kdy své poznatky zveřejnil ? Dva filozofové a sociální psycholog, také uvádějí jen své práce a dnes vyučují a publikují , je to jejich pohled na svět a rozhodně není určující. Zajímavější by byl jejich pohled na studie Dr. Sama Parnia a třeba i kritické ! Otázkou je jestli jeho práce vůbec zaregistrovali. Vaše osobnosti a jejich dřívější práce nejsou rozhodující v nových poznatcích, přece to není diktatura , ale věda, která se vyvíjí !!!

 299. Antonín Kratochvíl

  wikipedia uvádí několik zásadních dat, které nenapovídají spojitosti mezi NDE a lucidním sněním !

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream
  Je zde jedna nevyřešená otázka o neurofyziologické povaze vědomého snění, která je důvodem pro pochybnosti, a to kvůli elektrické aktivitě ve frontálním kortexu, který je obvykle během normálního spánku utlumen. Chování frontálního kortexu nebylo dosud v souvislosti s vědomým sněním důkladně prozkoumáno.

  http://en.wikipedia.org/wiki/NDE
  Lucid snít
  Někteří spánku výzkumníci, například Timothy J. Green , Lynne Levitan a Stephen LaBerge , si všimli, že NDE zkušenosti jsou podobné mnoha hlášeny jasné snění , kde se v jednotlivých uvědomí, že on je ve snu. Často tyto státy jsou tak realistické, jak je sotva rozeznatelný od reality.
  Ve studii čtrnácti jasných snílky provedených v roce 1991, lidé, kteří vykonávají wake-iniciované jasné sny (WILD) hlášené zažije v souladu s aspekty out-of-body zkušeností, jako vznášející se nad jejich postelí a pocit opuštění svého těla. [ 78 ] Vzhledem k fenomenologické překrývání mezi jasných snů, blízko-zážitky smrti, a out-of-body zkušeností , říkají vědci se domnívají, že protokol by mohly být vyvinuty k navození lucidní sen podobný blízko-zážitek smrti v laboratoři. [ 79 ]
  Další podobnosti jsou vidět sám sebe zvenku (z těla zkušenosti), plovoucí nebo létání, zvýšené povědomí a pocity radosti nebo míru. Někteří vědci se domnívají, že je to zapříčiněno, když je mysl zbavena většiny svých smyslů a spoléhá na expectational zpracování. V tomto ohledu prožívá to, co by se dalo očekávat, že se tak stalo v jejich současné okolnosti. To by mohlo vysvětlovat zkušenosti způsobené psychickým traumatem, jako blízké nehody Miss, v níž mysl může uzavřít se sám vypne alespoň částečně na smysly a ty způsobené fyzickým traumatem, v němž opět mysl uzavírá sám vypne do světa. [ pochvalná zmínka potřebovaný ] V současné době neexistuje !!!!!!!!!!!!!!žádný jasný fyziologický nebo psychologický základ pro jakýkoli vztah mezi lucidním snění a NDE.!!!!!!!!!!!!!!!

  Sam Parnia uvádí že , při tak komplikovaném stavu, kdy je pacient ve stavu ohrožení života , v kontextu s nulovou aktivitou EEG , kyslíkovou rezervou, je běžná schopnost zapamatovat si , kriticky snížena. Naproti tomu popisy vizí a dějů v NDE, v nich vykazují prvky, reálnosti a posloupnosti s emočním a osobnostním podtextem.

 300. Antonín Kratochvíl

  http://www.skeptiko.com/94-jeffrey-long-near-death-experience-research/
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/
  cituji Dr. Sama Parnia
  Bod jsem se snažil udělat, je, že i když to nikdy nebylo ověřena, takže například, nejsou tam žádné experimenty, které prokazují, že nedostatek kyslíku způsobuje blízko-zážitky smrti nebo jakýkoli jiný chemický proces vede k blízko-zážitek smrti. Musíme připustit, že když lidé umírají samozřejmě existují chemické změny probíhající v mozku a my jsme ještě neobjevili, co to je, že korelují s blízko-zážitek smrti.
  Nicméně, přejděte na příkaz realizovat-a to je důležité, je, že pokud věda jeden den zjistí, jaké jsou tyto chemické látky a ty procesy jsou, a řekněme, že je to Region X mozku a zahrnuje chemické Y a Z. Jak to, že nám řekli, zda blízko-zážitek smrti byla skutečná, nebo ne? Nešťastné Problém je, že mnoho lidí vypracovány-podle mého názoru-nesprávnému závěru, že jen proto, že jste identifikovat chemický proces, který automaticky znamená, že zkušenost je halucinace. A to je bod, se snažím dělat. To není.
  Protože ve skutečnosti, je každá lidská zkušenost je zprostředkována mozku, takže pokud to bylo správné tvrzení, pak bychom museli říci, že když někdo cítí lásku, jen proto, že můžeme vysledovat chemická látka, která způsobuje lásku do mozku, že vlastně něčí mateřská láska k jejich 5-rok-starý není skutečné. Je to halucinace. Vidíte?

 301. Antitheista

  Ale i kdyby byla duše podvědomí, tak to nic nemění – podvědomí je také mozek a tělesno, jako vědomí, jsou to ještě „tělesnější“ city a potřeby a pudy :D, četl jste někdy Freuda, nebo se zabýváte jen Jungem a jeho spirituálním nesmyslem ??? 😀

 302. Antonín Kratochvíl

  Povaha prožitku NDE nevykazuje fyziologické procesy, které by se daly přičíst podvědomé reakci, to je opět jen teoretická úvaha a nevím jak ji rozvést, tak abych sám jen neteoretizoval na základě své idee. Pokud nejsou známy chemické , procesy, navozující city, pudy, NDE atd. těžko můžou být ještě tělesnější! Předsudek jako hrom!
  S. Freud žil na počátku minulého století , jeho myšlenky, odmítání spirituality a náboženství znám, stejně tak znám marxismus leninismus a jeho stejný odmítavý dogmatický přístup . Mě zajímá vývoj a C.G.Jung s Freudem diskutoval a vycházel z jeho modelu nevědomí , ale prosazoval také svůj pohled a myšlenky . Vědecký svět ho uznal a tak posunul obzor vědy k hlubším otázkám, než kdy byl Freud schopen pochopit. Archetypy, osobní nevědomí, kolektivní nevědomí, synchronicita. Rozdíl mezi námi je, že já Freuda za jeho negativistické až fanatické odmítání spirituality neodsuzuji, neměl zkušenosti jak sám ze sebou, tak i ze svými pacienty které by jej přesvědčily. Naproti tomu C.G.Jung je měl a vědecky je hodnotil . Oba právem patří do dějin psychoanalýzy , takže váš tendenční a nabubřele degradující tlach je poněkud plochý a nic neříkající! Pokud je provokací což naznačují smajlíky, neberu ho vůbec vážně ! 🙂

 303. Antitheista

  Pak se to týká spíše vědomí, tahle vaše spiritualita :D, a ne podvědomí :D, podvědomí je více obecné (lidé ho mají podobné – pudy máme spíše podobné než naše vědomé zážitky a názory,….)

  Tak jako tak, je to v podstatě chemická záležitost a podobné zážitky (spíše stejné) jako NDE jsou u lucidního snění či u LSD či meditace. Každopádně je to chemická mozková reakce (spánkové laloky podle výzkumu) 😀 Co se týče načasování, tak tyto zážitky lidé prožívají těsně před či po klinické smrti… čemu ještě nerozumíte? Vždyť lidé co prožili NDE (je jich méně než 20%, čili asi 80% lidí nemá duši 😀 ) či opuštění těla – přece neuhodli předměty na skříni nad postelí…

 304. Antonín Kratochvíl

  http://www.akademon.cz/?source=1007
  zde jsou dva články vztahující se k NDE zkušenosti z pohledu lékaře v oblasti kosmounautiky . Je z roku 2008, práce Sama Parnia byla v počátcích a je zde evidentní rozdíl, kde kyslíkový deficit u zkušenosti NDE nebyl Dr. Samem Parniou registrován, tedy úbytek kyslíku v sítnici nemohl vyvolat vizi tunelu, tak jak se zde tvrdí. Naproti tomu byly vize u testovaných subjektů vyvolané jenom hypoxií . Je zde popsán i rozdíl mezi vizí NDE a vizí v hypoxii, ze sta případů, nikdo neuvedl zkušenost mimo své tělo !!!!
  cituji pana Doc. MUDr. Josef DVOŘÁK, CSc.
  (http://halmil.blog.cz/0712/osobnosti-ceskoslovenske-kosmonautiky-2-josef-dvorak )
  V celé stovce případů naši dobrovolníci udávali ke konci expozice příjemné prožitky, pohyblivé a barevné „sny“, setkání s blízkými osobami, krátce typické NDE projevy, včetně procházení tunelem za světlem. Žádný z našich subjektů však neuváděl pocit opuštění vlastního těla. Ztrátu vědomí předchází několik sekund trvající zpětná, t.j. dodatečná ztráta paměti. To je nakonec známo o každé ztrátě vědomí – jde o poruchu krátkodobé paměti. Cokoli subjekty po probuzení z bezvědomí uvádějí, nemůže tedy být z doby před touto ztrátou nebo během bezvědomí; v našem uspořádání bezvědomí trvalo nejvýše dvě-tři sekundy. Z elektroencefalogramu se ztráta vědomí překvapivě nedala zjistit. Nedošlo také k žádným abnormálním projevům činnosti mozku, takže poruchu jeho funkce můžeme vyloučit. Ostatně to, že i v bezvědomí naše subjekty udržovaly vzpřímenou polohu těla a bylo zachováno dýchání, svědčí o neporušené činnosti důležitých částí mozku – o ztrátě funkce mozku tedy nemůže být řeči.

 305. Antitheista

  Opuštění vlastního těla je součástí i lucidních snů (a důkazy že neuhodli předmět na skříni tu je, takže šlo o cestování ve vlastní hlavě – La Berge). Umělá stimulace spánkových laloků vyvolává náboženské a extatické prožitky (Koukolík – Sociální Mozek http://www.kosmas.cz/knihy/131540/socialni-mozek)

  Co se týče mozku, proč mění osobnost (vědomou i podvědomou úroveň) čili tu vaší „duši“ třeba alkohol či drogy, když je nehmotná a přežívá tělo ?? 😀 😀 Dokažte, že „duše“ přežívá konec mozku, když nepřežívá ani jeho poškození 😀 😀

 306. Antonín Kratochvíl

  Lucidní sny jsou ve spojitosti s novými poznatky, zpochybněny Dr. Samem Parniou . Selský rozum mi říká, že těžko můžete uměle vyvolané projevy porovnávat s projevy, které se dějí ve stavu ohrožujícím smrtí. La Berge zcela jistě své pacient nedostával do fáze nulového EEG. Prace La Berge je z minulého století a wikipedie uvádí, že není známa fyziologická a psychologická souvislost mezi NDE a lucidním sněním. Kde je psáno, že vyvolané stavy, kdy ještě fyziologické procesy pracují a neohrožují život , nesouvisí s opuštěním těla za jeho života ? Tělo není podstatou duše a ta není vázána na jeho intelektuální a tělesné funkce , tyto funkce zcela jasně fungují i ve stavu nulového EEG. Mimotělní zážitky lze navodit i LSD a přečtěte si co se stalo psychiatru Grofovi , který tento prožitek analyzoval a prostředí, které ve vizi viděl , plně odpovídalo danému času a ději, který se v tu chvíli v tomto prostředí odehrával . Byl v Americe a prožitek se odehrával v bytě jeho rodičů stovky kilometrů od něj. To že lze navodit jakýkoliv stav, ještě neříká čím ten stav je a jaká je jeho podstata. Lucidní snění a stejně tak i LSD zkušenost, tak i vize při hypoxií nemají stejné základní rysy s prožitkem NDE , vždy tam něco chybí a to dosti podstatného . To že si to ideově upravujete a i přes vědecký výzkum, který nic s toho co tvrdíte neprokázal , přirovnáváte nesrovnatelné svojí povahou, dílčími prvky a průběhem , je stále jen vaše tendence a předsudek !!! Nepřesvědčil jste mne, protože nemáte pádné argumenty, jen tu hájíte dogmatickou ideu a pořád dokola již přežité a staré informace z 90 let !

 307. Antonín Kratochvíl

  František Koukolík publikuje, nezkoumá prožitky NDE a ani nepracuje na studii, která by toto hodnotila . Jeho publikace jsou poplatny tomu co zná a chce znát! Pracuje z daty , které mu jeho logický závěr upřednostní, před dalšími poznatky!
  http://blisty.cz/art/23443.html … toto je třeba z roku 2005
  Uměle vyvolané náboženské a extatické prožitky , lze navodit i bez dráždění mozkových center , bez kyslíkového deficitu , bez traumatu a zkušenosti blízké smrti. Je to opět jen vaše logická konstrukce , která se prostě jen hodí !!!
  Koukolík je především neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru. Mě zajímají živý lidé a psychologie jejich života , kterou zkoumají psychiatři, psychologové, psychoterapeuti a neurologové. Je to jen jeho publikační invence a nastudované informace ve spojitosti s jeho neuropatologickou zkušeností psané ve smyslu jeho idee !!! Jeho idealismus z jeho přednášek jenom číší !

 308. Antonín Kratochvíl

  s tím dokazováním toho nechte , sám víte, že subjekt nic takového v metodice vědy udělat nemůže ! Subjektivní popis je irelevantní a odkazy na osobnosti a jejich studie taktéž . Chtělo by to být upřimný a nespřádat útočné pamflety. Polemizuji nad potřebou ateisty podat důkaz , pro to co on sám neuznává a nepředpokládá . Břímě nespočívá jen na subjektu, který chce něco dokázat, ale i na přijmutí a možnosti zveřejnění a akceptace . Sleduji vědecký vývoj ve zkoumání prožitku NDE, který by mohl na vaši otázku, zde vyřčenou, odpovědět z hlediska objektivního zhodnocení . Subjektivní popis své vlastní zkušenosti zde nehodlám a ani nechci uvádět, protože je to z hlediska metodiky vědy zcela kontraproduktivní.

 309. Antonín Kratochvíl

  pozn. Dr. Sam Parnia uvádí, že pro vědu je také důležité zkoumat popis udaných prožitků, stejně tak ve spojitostí s ději kolem těla a zaznamenanými daty přístrojů . Nebo že by z hlediska diktátu a jedné idee, bylo něco nedůležitého ? Proč by mělo ? I halucinace je projev , který vypovídá o stavu vědomí !

 310. Antonín Kratochvíl

  monitorovaný pacient zkolabuje, EKG ustane a EEG je nulové, srdce přestane pracovat , sestry zavolají lékaře a ti začnou oživovat . Saturace je stále měřena, je to otázka několika minut. Mozek má kyslíkové rezervy a do 5 minut člověka oživí, začne sám dýchat , nebo alespoň s podporou, srdce bije. Pak se pacient probudí a popíše zkušenost NDE , ( mohl ji popsat i po 3 a méně minutách bezvědomí ) Kyslíkový deficit nebyl výrazný a před ztrátou vědomí je popisována ztráta paměti, tedy pacient o sobě nevěděl již před zkolabováním a nemohl sledovat dění kolem sebe podprahově natož si to zapamatovat . Přes tyto poznatky se projevuje NDE vize , který si pacient zapamatuje do nejintimnějších detailů , i když už byl v bezvědomí a v klinické smrti . Podle poznatku vědy Sam Parnia hodnotí, kdy k těmto prožitkům dochází těsně před…. to není možné z hlediska paměti , při… nenapovídá tomu nulové EEG a při oživování , to je složité to může probíhat i půl hodiny a stále srdce samo nebije a plíce sami nepracují , kdy kyslík je vháněn do plic , a srdce stlačováno , to znamená, že se ještě využívá kyslíku, který je v oběhu a plicích, ale pacient oživený není. Hypoxie se u krátkodobých případu klinické smrti a oživování těžko může uplatnit , vzhledem k informacím ve studii Dr. Sama Parnii a monitoringu , který prokázal, že k ní ve chvíli prožívání NDE nedošlo. Zapamatování si halucinace těsně před ztrátou vědomí a nebo při ztrátě vědomí je také podle vědy neuchopitelné , Krátkodobá paměť je zasažena jako první ! Jak pracuje paměť ve stavu klinické smrti a jak při oživování , to nikdo neví , ale když si nejsme schopni vzpomenout na okamžiky před upadnutím do bezvědomí natož, co pak ve stavu klinické smrti a traumatického oživování ? Jak je možné, že jsou prožitky a vize NDE tak reálné a přesně popisující okolí bezvládného těla , kdyby se jednalo o podprahové vnímání, jakou formou si paměť takto získané informace uložila a jak je vyhodnotila a zpracovala do reálných představ a proč by to dělala ? Mozek by si sám musel být vědom podvědomě blízkosti svého konce a proč by chlacholil prožívajícího dobráckými vizemi, když cesta tam je konečná a tedy není před čím sebe sama chránit a cesta zpět je zase utrpení v následcích postižení, traumatu či nemoce . Ve stavu klinické smrti je psychologická ochrana před vlastním koncem a lítostivé deprimující reakce umírajícího jaksi k ničemu, protože ji nemůže v tomto stavu zpracovat a vyhodnotit, když už je jeho existence spočítaná ! Smysl by tato vize měla kdyby si byl mozek vědom, že jej někdo oživí a umírající je tak pro příště předběžně chlácholen možností nekonečnosti bytí ! Proč by nás chladná a nekompromisní biologická evoluce psychicky chránila a chlacholila pár sekund před vlastním koncem , když v tomto stavu osobnostně, již nikam nesměřujeme jen ke svému konci?

 311. Antonín Kratochvíl

  Sam Parnia sice nezaznamenal případ kdy by pacient popsal umístěné předměty nad postelí , ale zaznamenal přesné popisy prostředí a dějů, kolem bezvládného těla . Podprahové vnímání je z hlediska ztráty krátkodobé paměti před a při ztrátě vědomí těžko uchopitelné . Ne všichni kdo prožili NDE jsou resuscitovaní v téže místnosti, kterou mohli ještě před ztrátou vědomí sledovat očima a stejně tak udává Nizozemská studie případy slepých lidí , kteří přesně popsali okolní děje a prostředí během své zkušenosti NDE.

 312. Antonín Kratochvíl

  „Myslím, že to potrvá ještě dlouho, než plně porozumíme NDE. Je to však neuvěřitelně fascinující a hluboká zkušenost pro osoby, které ji prožily, a nepochybně by to pro vědu byla chyba, kdyby před tím zavírala oči. Můžeme se tak potenciálně dozvědět nesmírně mnoho nejen o mozku, jak asi pracuje v extrémních situacích, nýbrž i o normálním každodenním vědomí, a tak bychom nepochybně měli pokračovat v takových studiích a měli bychom je brát vážně.“
  Doc.MUDr.Josef Dvořák, CSc.
  ….Myslí tím i studii Dr. Sama Parnii, kterou v článku popisuje !
  Dr Parnia studoval všechny aspekty prožitků ve stavech blízkých smrti. Až dosud nenalezl žádné spojení mezi tímto fenoménem a nějakým lékem či kyslíkem, použitým k resuscitaci, nebo s úrovní kysličníku uhličitého v těle. Považuje tyto poznatky za reálné projevy. „Jsem katolík, věřím v nebe a peklo – a tohle byl test.“

  Sam Parnia nikde neuvádí, že NDE prožitky považuje za reálné projevy, naopak přiklání se k možnosti halucinace a nechává otevřenou cestu dalšímu výzkumu .Katolicismus uvádí pan Dvořák, jen v tomto článku , ve spojitosti s Parniou jsem žádné oficiální informace nenašel ! A i kdyby byl katolík , Doc.MUDr.Josef Dvořák, CSc. jej za to nediskredituje a naopak jeho práci prezentuje a podporuje !

 313. Antitheista

  Koukolík se možná těmto věcem nevěnuje přímo, ale opisuje práce odborníků, kteří se těmto věcem věnují, třeba Sam Harris zpochybňuje zážitky NDE a vysvětluje je přirozeně – chemií v mozku https://www.osacr.cz/2012/10/12/neurochirurg-eben-alexander-v-komatu-vycestoval-do-nebe-pokecal-s-andelem-a-definitivne-tak-uveril-v-posmrtny-zivot/ !! Chci tím jen říct, že váš Parnia je možná nějaký fanatik a navíc kapka v moři – 90 % vědců jsou ateisté a ještě větší část biologů a neurovědců! Oni vidí každý den, jak chemie či úrazy ovlivňují mozek a „duši“ a že naše city jsou tělesné a jsou evolučně podmíněné (jako u opic a dalších zvířat), že nejde o žádnou duchovní esenci, ale o mnohamilion let starý vývoj – napříkad žárlení jakožto reakce na možné sexuální zahnutí (s výsledkem možného kukaččího dítěte…)! Takže jsou to naprosto genetické a tělesně podmíněné city, jako láska či hlad nebo žízeň, nic, co by bez těla dávalo samostatný smysl 😀 😀 !! Takže když 90 % vědců jsou materialisté a ateisté ve smyslu mozek=duše, nemam důvod o nich pochybovat, mají k tomu dobrý důvod (logika, výzkumy, pozorování) a mají za sebou naprosté špičky v oboru (Wegner, Sam Harris, Patricia Churchland,…)! 😀 Nějaký ojedinělý blázen a pámbíčkář na tom nic nemění… 😀

 314. Antonín Kratochvíl

  Vycházíte z předsudku , kdy se opíráte o neprůkazný většinový idealismu. Nesnažím se vás přesvědčit, to je vaše obranná paranoia, nic změnit nechci , jen diskutuji. Já potřebu dokazovat jako vy nemám ! Taky vás mohu považovat za hloupého člověka, když nedokážete formulovat odpovědi na mé, ale proč bych to dělal! Nechci nikoho urážet v rámci boje za svou pravdu. Mě je jedno, že mě urážíte , už si nevíte rady a argumenty docházejí a tak to bývá , ale nebojte já Vám vaši hračku / ideu neberu a ani se o to nesnažím. Tohle je absurdní !
  Právě že Koukolík jen opisuje, i já si dokáži vy googlit informace , které se budou hodit do mé interpretace. Sam Harris je také jen subjekt, který je ovlivněn svým předsudkem a dikcí ze strany protináboženských aktivit a je svými kolegy kritizován za podněcování nesnášenlivosti . Naposledy vědecky publikoval v roce 2009, teď už jen vydává své knihy a prezentuje se mediálně přednáškami !
  Neurochirurg Eben není sám kdo takovou zkušenost ze své profesní pozice zažil a popsal . Já ten případ neřešil a ani jsem do té debaty nevstupoval, dávno o ni vím a už ten degradující titulek , mě odpudil !

  Dr. Parnia není sám co má podobné výsledky a pozorování, on sám informace jen zaštiťuje , ale studie probíhá na mnoho pracovištích a pod dohledem i jiných lékařů. Stejné poznatky popisují i lékaři v Nizozemské studii , která taktéž nebyla otázkou jen jedné osobnosti a jednoho pracoviště .!
  Pim van Lommel, Ruud van Wees, Vincent Meyers, Ingrid Elfferich
  Oddělení kardiologie, Nemocnice Rijnstate, Arnhem, Nizozemsko (P van Lommel MD) ; Tilburg, Nizozemsko (R van Wees PhD) , Nijmegen, Nizozemsko (V Meyers PhD) a Capelle / d Ijssel, Nizozemsko (I Elfferich PhD)
  http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm
  Vámi uváděné kapacity také jen spojuje vaše logická konstrukce a ideologický záměr, nic víc.

 315. Antonín Kratochvíl

  opravdu vidí vaši vědci to co tady tak krásně opěvujete ? 🙂 to je kardinální blbost, i vědec byť přesvědčený ve spirituální existenci může být neurochirurg, neurolog, psychiatr atd. , který vidí při své práci v terénu, co si vy tady v rámci své idee přivlastňujete . Takhle idealisticky a ideově běžné prostředí zdravotnických zařízení a vědeckých institucí nefunguje. Vy my opravdu připomínáte toho křižáka , kterého jen Einstein pozoroval s úsměvem a zpochybňoval jeho jistotu !!!!!

 316. Antitheista

  Vy vycházíte z náboženského předsudku :D, většina lidí byla vychována jako věřící, museli se dopracovat k nevíře, k ateismu, ke skepticismu, vědě a logice! Naopak vy vycházíte z vrozeného a naučeného předsudku, kterým trpí většina lidstva (až na elitu – současné vědce)! My sme se zbavili pověr a předsudků až rozvojem kritického myšlení a proto je 90 % vědců (těch nejchytřejších lidí dneska) ateistů… 😀

  To že alkohol a drogy a chirurgie a nemoci a úrazy mění „duši“ není předsudek, ALE FAKT !! A já říkám, že když se i po malém úraze změní „nehmotná duše“, či po pár pivech 😀 – co teprve po rozpadu mozku 😀 😀

 317. Antitheista

  To ani ne, spíš: kdo nemyslí logicky, jde proti vědě a osvětě 😀 😀 😀

 318. Antonín Kratochvíl

  A z jakého předsudku? 🙂 To jste mě opravdu pobavil 🙂 to je nesmysl a váš předsudek !, Nevycházím z náboženství a nikdy jsem k němu nebyl ateistickou učitelskou rodinou, v ateistickým komunistickým a ideologickým diktátu, veden. Vrozené a naučené , jak vrozené a jak naučené kým ? To je blbost a paranoidní úvaha. Bývalý skeptik Mudr. Jan Hnízdil a ateista Doc. Ing. Miloslav Král, CSc si svou víru ve spirituálno do halvy vpravily jak ? Samozřejmě, že osobní zkušeností a praktickém vyhodnocení, tak jako vy tou vaší, ale jen při vašem čtení ! Grygar by se k víře asi nehlásil , kdyby ho věda a vesmír přesvědčil o ateistické představě o světě !
  Já jsem si zde kritického myšlení vůči vlastním přehmatům nevšiml, kritický má být především člověk sám k sobě a uznat své pochybení . Nevím jestli je výběr informací , které se zrovna hodí kritickou objektivitou. Myslím si, že zde nejde o vědu a ateismus , ale váš osobní přebujelý křižácký afekt .
  Ta vaše formulka padá s tím že, při nulovém EEG se stále s vědomím něco děje, alkohol ne alkohol !!!

 319. Antonín Kratochvíl

  Zázrak vznikl jako slovo, že je to něco, co je za naším zrakem, to znamená, že je to schováno za naším zrakem, který nás může oklamat. A tady vidíme, že ty věci, které jsou v Bibli líčeny jako zázraky, tak nemusí být vůbec v rozporu s fyzikálními zákony, my nevíme, my jsme u toho nebyli, takže my můžeme buď věřit, nebo nevěřit těm lidem, kteří to napsali (…) my to neumíme vysvětlit současnou vědou, ale my neumíme vysvětlit i spoustu věcí v čisté vědě. Nakonec, věda spočívá v tom, že pokaždé, když udělá nějaký objev, tak současně najde tři otázky, na které neumí odpovědět, takže ta věda se vlastně vzdaluje tomu ideálu, že by jednou věděla všechno.
  – Jiří Grygar v Hyde Park Civilizace[16]

 320. Antonín Kratochvíl

  cituji vás: To ani ne, spíš: kdo nemyslí logicky, jde proti vědě a osvětě
  No logiku tady moc nepreferujete , spíše výběr informací, který nahraje idee a kýženému závěru.

 321. Antonín Kratochvíl

  psal jsem Vám zde už dříve, že nejsem věřící a nikdy jsem nebyl a přesto napíšete nelogický závěr , že jsem byl k víře veden, bez jakéhokoli objektivního důvodu. Píšete si jen to co se vám zrovna hodí , takto se věda a ani konstruktivní dialog rozhodně nedělá . Logika pracuje s fakty a ne s dojmy !!!

 322. Antonín Kratochvíl

  nechápu co je nevědecké a nelogické na záznamu EEG při klinické smrti a zážitku NDE, ten je zaznamenán „! Co je na tom proti vědě ? Interpretace na základě hypoxie je logicky zpochybněna , kdy jsou lékařské záznamy, kdy kyslíkový úbytek nebyl tak výrazný , aby se dalo o ni uvažovat a přesto došlo k NDE prožitku . Hypoxie má svá pravidla a to co způsobuje při záměrném úbytku kyslíku při navozeném bezvědomí není totéž co u zkušenosti NDE! Když ze sta lidí, u ztráty vědomí nikdo neprožije zkušenost mimo své tělo , je to známka toho, že jde o jiný proces už jen s toho důvodu, že činnost mozku není u měření EEG nulová, tak jako u NDE .
  V září a říjnu by měly vyjít předběžné výsledky studie NDE , to mě zajímá více než to co tu řešíme pořád dokola . Neočekávám nic zásadního jen další fakta !

 323. Antitheista

  Vycházíte ze spirituálního předsudku – předsudek víry a náboženství… Předsudek vůči tělu a mozku… když se po operaci změní „duše“ podle toho, kterou část mozku zasáhnete, když učení je upevňování synapsí, tak znalosti nejsou nic než nové a nově propojené neurony a toto učení (včetně všech zážitků a celé osobnosti člověka) se upravuje, upevňuje, ale i ničí se zničenými oblastmi mozku, spřetrháním synapsí, tak s konecem mozku nastane i konec duše 😀 😀

 324. josef

  „věci, které jsou v Bibli líčeny jako zázraky, tak nemusí být vůbec v rozporu s fyzikálními zákony,“

  Už dost dlouho tady nikdo netvrdil, že chození člověka po vodě či vzkříšení mrtvého je v souladu s fyzikálními zákony.
  No nic, muselo k tomu dojít. Pěkné.

 325. Antonín Kratochvíl

  Josefe….já zde neuváděl Grygara z důvodu, že bych jej podporoval. Jeho alibistickému postoji také nerozumím . Uváděl jsem ho v kontextu s ex ateisty a skeptiky , ve smyslu, že vědecký pohled, není omezen jen na ateistickou příslušnost a ta není jediným objektivním nástrojem zkoumání a chápaní světa , tak jak se mi tady kolega snaží vysvětlit. Grygar psal o tom, že nikdo z nás u toho nebyl a pokud se události staly, tak jejich podklad mohl být přírodního rázu . Tedy rozstoupení moře tektonickou činností , oživení jedince, který byl jen ve stavu připomínajícím smrt , chůze po vodě, kde bylo mělko atd . Ve spojitosti s vírou ve vyšší moc, která se v bibli popisuje těmito tzv.zázraky je to, ale v rozporu, protože by se tím pádem lidé obelhávali náhodnými živelnými a přírodními procesy , které se uplatnily přesně ve chvílích, kdy je pozorovali a kdy je interpretovali ve spojitosti s událostmi, které zdánlivě na ně navazovaly čí je předcházely. Otázkou je co v tu danou chvíli způsobuje tyto živelné a nebo přírodní projevy a jak souvisí s lidským chováním, vědomím. ( synchronicita , kolektivní nevědomí , archetypy ….) Nechci řešit tyto filozofické otázky, o bibli jsem tady dříve nepsal a je mi v podstatě jedno co se tenkrát odehrávalo.

 326. Antonín Kratochvíl

  Tyto podsouvané tendenční narážky ohledně náboženství , nechápu, protože náboženství neřeším. Negativistický přístup k němu je váš problém ne můj, já tady řešil, stavy vědomí a projevy při prožitku blízkému smrti . Předsudků jsem se nedopouštěl , protože jsem sem dával odkazy na vědecké studie a uváděl poznatky své osobní a lidí z mého okolí . Předsudek je spojovat např lucidní snění a zkušenost NDE, když k tomu nejsou žádná objektivní data . Také je předsudek vycházet ohledně NDE z předpokladu, že se jedná o halucinace z hypoxie, když bylo prokázáno, že při prožitku NDE k hypoxii nedošlo a přesto se udál. Je to informace sloužící k dalšímu zkoumání procesů v mozku a ne k tomu, aby ji jen někdo ideově degradoval a neakceptoval. Tvrdošíjně si obhajovat logické přirovnávání , které nemá vědecký prokazatelný podklad a jen jej využívat pro svůj výklad a interpretaci v rámci ateistické idee, je předsudek ! Poškozený mozek ovlivní projevy emoční, citové, tělesné ale neovlivní osobnost . Každý jedinec sebevíc nemocný je osobností a je jen na nás jak se k němu postavíme ! Podle vaší demagogické formulky , nelze léčit a uzdravovat a také nelze v lidech vidět smysl jejich existence , i když už nejsou, díky svému postižení, pro společnost použitelní. Je velká řada onemocnění a tělesných bolestí, které nemají organický poklad a i přes všechny známé diagnostické metody lékařské věda selhává . Zjednodušovat si výklad tělesných procesů, jen na základě doposud dostupných znalostí je jen omezenou představou. Kam a jakým způsobem se věda bude ubírat, nezáleží na ideologickém či ideovém přístupu, ale na samotných projevech a jejich pozorování a pochopení ! Dnes jsem např. pročítal spousty informací ohledně placebo efektu, kdy jsou nové poznatky, které zpochybňují jeho chápání, proběhlé studie a jeho vědecké uchopení . Zdá se, že je vše jinak a myslím si, že úspěchy v nefarmakologickém léčení, svádět na jeho působení, je také jen hodící se příměr, bez jakékoli objektivní porovnávací studie, tedy předsudek !!!!

 327. Antitheista

  Já jsem dával odkazy na 90% vědců ateistů, na nejlepší špičky v oboru, kteří popírají, že jde o „nadpřirozené stavy“, na Daniela M. Wegnera, na Churchlandovou, na Sama Harrise, Koukolíka,… na LaBerge, který zjistil, že opuštění těla je lucidní sen či podobný stav, že lidé neuhodli předmět nad skříní, že jde o cestování ve vlastní hlavě (jako ve snu, byť realistickém a vědomém – lucidním), že mozek podvědomě zachycuje hovory i když je člověk v částečném bezvědomí, že chemií a LSD jdou tyto stavy vyvolat uměle… takže je to jako se zemětřesením, může za tím být slon a želva, na které stojí země, ale také tektonické desky, a já dávám přednost přirozenému vysvětlení, které se potvrdilo když byly vyslány sondy do vesmíru – žádnou želvu a slony neviděly! Takže i v tomto případě dávám přednosti těmto přirozeným vysvětlením, zvlášť když sou potvrzovány výzkumem (nezaujatým), není to předsudek, že je vědec ateista, k ateismu se vyvine většina lidí potom, co začne přemýšlet, zkoumat a teprve potom se stane ateistou! Já také věřil v boha, ale už nevěřím a spousta lidí a vědců to samé – jde o vývoj ke kritickému myšlení a faktům. NDE má jen 20 % pacientů v klinické smrti, ostatní asi nemají duši 😀 😀 – ne, myslím, že jde o to, že NDE mají lidé, kteří prožijí jen určitý typ klinické smrti (určité fáze odpojování mozku), takže zažijí například při postupném odpojení či připojení mozku. Když jdou rovnou do bezvědomí, tyto stavy nezažívají (80% lidí s klinickou smrtí). Evoluční psychologie potvrzuje, že naše city a myšlenky jsou spojené s naším evolučním (tělesným/genetickým) původem, hlad nebo žízeň nebo láska nemají bez těla smysl, navíc vidím úrazy mozku, jak je „duše“ ovlivňována nádory na mozku, alkoholem,… změna osobnosti po zákroku v mozku,… pokud je nehmotná duše, proč motání hlavy po chastu? Proč změna osobnosti po úrazu? PRoč má taxikář více vyvinout část mozku pro prostorovou paměť? Protože mozek je více vyvinut jako sval v té části, která se hodně používá – takže učení, to co víme a cítíme, se odráží v mozku, pokud je tato část poškozena, nemáme již tyto informace (jako u poškozeného hardwaru). Takže učení a naše osobnost jsou spoje v mozku, jejich individuálnost! A ta končí s poškozením těchto částí mozku, a protože se mění osobnost podle toho, jak se mění i mozek (například po zákroku či droze nebo úrazu,…), tak stejně po zničení mozku (a těchto individuálních spojů) končí i naše osobnost a „duše“ 😀 (vědomá i podvědomá – vše je tělo) 😀 😀

 328. Antonín Kratochvíl

  přesně jste popsal předsudek, který naprosto postrádá konstruktivitu a který pod tíhou toho co jsem napsal postrádá logiku . Vycházíte jen ze své jednoduché představy o světě a z informací , které se Vám hodí. Nezkoumáte celé spektrum vědeckého poznání a poznávání, ale jen to co zapadá do vaší ideologické metodiky. Je to jen subjektivní postoj , který zde předkládáte ! Odkazy na vědce , kteří publikovali své poznatky dávno před tím nežli byly učiněny nové, které je doplňují a v určitém směru zpochybňují, jsou jen vámi vybraný vzorek . O tom je přeci věda a ne o diktatuře jednoho myšlenkového proudu. Nabízíte mi zde představu , která má jasně danou a neměnnou formu, ale obsah je plochý a tendenční. Zde nejde o informace , ale o formu! Když Vám lékař vyhodnotí , že lucidní snění není z hlediska krátkodobé paměti , která přestává pracovat před ztrátou vědomí, pro prožitek v ohrožení života při zástavě srdce a nulové aktivitě EEG, myslitelné a vlastně vůbec jakákoli forma zapamatování si tak složitých a realistických představ, je při dnešních poznatcích o paměti nepravděpodobná a vy si přesto stojíte na svých fabulacích , je to pak těžké hodnotit. Neexistuje vědecký poznatek, který by to co tu předkládáte za důkazy svých argumentů, potvrdil. Používáte falešné závěry pro vzbuzení vlastní převahy a informovanosti , ale ve skutečnosti se odkazujete jen na to co potřebujete a co se vám hodí . Vědecké poznatky z dráždění center mozku a popsané stavy, vycházejí ze stavů kdy mozkový kmen pracuje a jedinec se nenachází v ohrožení života !!! To, že si to ideově porovnáváte , není ještě vědecký argument . Halucinace při hypoxii, jsou také popisovány při neomezené činnosti mozkového kmene a nevykazují zkušenost mimo své tělo , která je podstatná pro celou tuto naši debatu. Přirovnávání jevů a projevů, kterého se zde v celé šíři dopouštíte, není vědecký přístup, ale ideologie ! Při prožitku NDE je mozková aktivita kmenu nulová a srdce netluče! Všichni kdo pracují z poznatky z popisu NDE prožitku , uvádějí, že statistika udaných případů není celistvá a nepopisuje skutečný obraz prožívaných obsahů a jejich četnosti. Jde o složitý proces důvěry a ne každý svůj prožitek zdělí. Je nesmysl stavět na tom, že ti co NDE neměli , nemají duši , protože paměť není stroj a lidé taky ne! To, že někdo prožil klinickou smrt a nepamatuje si NDE prožitek, ještě neznamená že jej neměl ! A na druhou stranu kdyby tento prožitek navozoval chemický stav mozku, jak je možné, že jej mnoho lidí nemá, když se při klinické smrti dostaví podmínky k jeho navození ? Myslím si, že váš argument je opět jednostranně postavený a tendenční, ale rozhodně ne konstruktivní !!!

 329. Antonín Kratochvíl

  La Berge ve své studii , navozoval stavy , kdy nikdo nepopsal předměty na skříni, ale jeho zkušební pacienti neumírali ! Sam Parnia uvádí, že popis reálného prostředí a dějů při prožívání NDE zkušenosti , které se odehrávaly kolem bezvládného těla , je nezanedbatelně přesný , jediné co se nepodařilo zaznamenat je popis předmětu nad postelí. Prožívající uvádějí pozorování vždy jiným směrem od tohoto předmětu . Pokud by předmět někdo zaznamenal a pospal , není to ještě důkaz pro opuštění vědomí z těla . A také kde je psáno, že v takové vše přehlušující a přesahující zkušenosti , kdy jste v ohrožení života , máte tělesné poškození, nebo nemoce , máte upoutat svou pozornost na to co je na vás od lékařů na poličce u stropu nachystáno ? Když jsem vyslechl případ , kdy paní popsala a nakreslila pilku, která jí rozřezávala lebku při operaci mozku, do takových detailů, je opravdu podle mne složité co vás v takové situaci upoutá . Ale zkušenost je v celku parádní, bez tíže a bez omezení v prostoru a času , můžete se vědomě pohybovat a pozorovat dění kolem sebe a uvědomovat si vlastní osobnost a to co se s vámi stalo !

 330. Antitheista

  Ale vy můj pohled na svět nezpochybňujete logikou, jen tím, že mě obviňujete z předsudku, ale neuvádíte důkazy, tedy ne logické důkazy!! Pouze poukazujete na to, že jsem plný předsudků, ale sám nabízíte jako alternativu JEDEN VELKÝ SPIRITISTICKÝ PŘEDSUDEK !! Já se odkazuji na odborníky a 90% ateistických vědců, kteří se ke svému ateismu propracovali, téměř nikdo z nich nebyl ateista od narození, protože většina našich rodičů ve starší generaci byli věřící (často z donucení, a také díky výchově)!! Ježíšek a Santa nosí dárky, člověk má duši, jsou víly a elfové… dětské knížky… vaše předsudky vládly po tisíce let světu, teď se elita lidstva – vědci, dostává díky pokroku a kritickému myšlení k názoru (většinovému), že víly a duše nejsou – a hlavně že nejsou potřeba k fungování mysli a těla a světa jako takového. Nejsou pro ně důkazy a svět funguje dobře i bez nich. Dokažte duši, a já vám uvěřím, ale zatím ste důkazy nepodal… Ano i my se museli předsudků zbavovat, tady i na Západě – spiritistických předsudků, vašich předsudků – to váš názor je plný předsudků a nevysvětluje ani proč úrazy či drogy ovlivňují naší „duši“ a osobnost, když je nehmotná/nemozková a přežívá rozpad hmotného mozku, ani proč jsou duše (pocity a myšlenky) plně tělesné povahy (hlad, žízeň,láska, nenávist -to vše je tělesné: zrychlený tep, vzrušení, chemie v mozku- endorfiny,… motýly v břiše, erekce, orgasmus – slast, to vše je tělesné, má to svá centra v mozku a bez těla to nemá smysl) ! Proč by měl souhrn tělesných pocitů (duše) přežít tělo?? Naše osobnost má dva kořeny – tělo/mozek/geny a tělo/smysly/výchova… 😀 😀

 331. Antitheista

  Proč by si někdo pamatoval NDE a jiný ne??? Kvůli mozku, že?? 😀 Protože paměť jsou synapse a když je přerušíe, paměť se přeruší. Proč asi?? Tak vidíte… 😀 😀

 332. Antitheista

  Jak je možné, že někdo nemá NDE a jiný ano? Protože každý prožil klinickou smrt v jiném kontextu – někomu se vypnul mozek hned, někomu postupně, tím pádem jeden zážitek měl a druhý ne – jde o kontext, já vám to napsal – pořád jde o chemii 😀

 333. Antonín Kratochvíl

  Není potřeba vás obviňovat , o nic takového se nesnažím, to vy sám zde prokazujete notnou dávku nelogičností a předsudků. Odkazujete se na studie a práce, které z předsudku spojujete s projevem vizí při zkušenosti NDE. Z logiky věci pokud uvedete, že se u NDE jedná o halucinace při hypoxii a existují informace, že při NDE k hypoxii nedošlo , je Váš argument předsudkem . Jestliže neexistují vědecké poznatky, ohledně lucidního snění a uměle změněných stavů vědomí v kontextu s NDE zkušeností , je váš argument jen předsudkem a ideovou konstrukcí! NDE zkušenost se dostaví při zástavě srdce a nulovém EEG a vámi použité informace popisují jen změněné stavy vědomí při udržených základních životních funkcích, opět jen váš nelogický příměr projevů, které mají jiný podklad, průběh i následek .

 334. Antonín Kratochvíl

  Spojovat náboženskou příslušnost se spirituálním chápáním světa je předsudek z neinformovanosti a neznalosti vědeckých poznatků. Naopak si stavíte předsudky, kterými uměle a ideově zaštiťujete svůj světonázor. Neexistují informace, které by prokazatelně spirituální duši vyvrátily a tedy vaše změna z věřícího člověka v ateistu je jen subjektivním posunem. S toho co jste mi tu prozatím sdílel, logicky vyvstává, že používáte jen argumenty s falešnými závěry ( viz neprokazatelných 90 procent vědců vs vámi sdílených několik bigotních subjektů ) nikoli pádné argumenty ! Můj otec je přírodovědec a učil celý život chemii a přírodopis, pochází z Moravy, kde má náboženství hluboké kořeny a kde mu celé dětství bylo vtloukáno a to doslova do hlavy . Vysokoškolský systém, školské prostředí a ideologická diktatura zřízení, nic jiného nepřipouštěla. Dnes je vážně nemocný a jeho ateistická představa o světě se pomalu mění na základě jeho zkušeností s jevy, které mu jeho logický a materialisticky laděný rozum nestačí vysvětlit. Myslet si, že jediný logický proud v rámci předpokladu materialistického pojetí vědomí , je jediným správným směrem, je jen subjektivním pocitem . Argumenty, které podsouváte ohledně nenávistných tendencí vůči náboženství nekorespondují s tím co zkoumají obory vědy, jako jsou holistické přístupy v psychologii, transpersonální a humanistická psychologie, odkaz C.G Junga. Akceptujete si jen to co se vám hodí , protože poznatky transpersonálního průzkumu v žádném případě tělesnost a chemické procesy ve spojitosti s duší nepopírají . To tady neustále tvrdíte jen vy !

 335. Antonín Kratochvíl

  Proces zapamatování si je sledován při změnách vědomí a při běžném procesu vnímání reality . Proč si někdo pamatuje co bylo včera , co prožil a druhý ne ? Vaše argumenty jsou tendenční a nelogické! Proč by si každý jedinec měl pamatovat zkušenost NDE? Jen protože by měl z důvodu možnosti spirituální duše !? To je blbost ! Nevíme jaké fyziologické procesy způsobují vize při NDE i navzdory vědeckému průzkumu od roku 2008 . A ani nizozemská studie nepřinesla vědecký důkaz pro daný fyziologický proces. Logicky při ztrátě vědomí , krátkodobá paměť vypíná jako první, vědomí prožitek NDE se zde těžko projektuje , protože by jsme si jej nezapamatovali , v průběhu nulové aktivity EEG a zástavy srdce, dochází k resuscitaci, která může probíhat až půl hodiny kdy srdce a mozková aktivita např. naběhne až v poslední chvíli půlhodinové resuscitace. Nejsou známi chemické látky ( léky, anestezie , která by vize navodily a při resuscitaci nesmí docházet k hypoxií, byla by zbytečná , proto se srdce masíruje a vpravuje uměle do plic kyslík ), vědomí stále nepracuje a systém je jen uměle podporován náhle se obnoví životní funkce . Vpravovaný kyslík vize nezpůsobí , museli by ho hyperventilovat a hypoxii se snaží lékaři zamezit. Dr. Sam Parnia má k dispozici diagnostické přístroje , EEG, měří saturaci , ví z vědeckých poznatků, kdy k vizím docházet nemůže a také kdy k nim zřejmě došlo a porovnává výpovědi prožívajících z reálnými ději . Myslím si, že on sám zná všechny úskalí a argumenty, které tady řešíme, v rozhovoru se skeptiky je uvádí . Bere v úvahu všechny možnosti a tak k nim přistupuje , kdyby byla pravda to co tady prezentujete , bylo by snadné při náběhu vědomí vypozorovat spínající centrum v mozku a následně chemickou reakci , která vize navozuje. Nic takového nebylo zjištěno ! Propojování a zanikání synapsí ve spojitosti s pamětí ve stavu nulové aktivity EEG není známo a také není známa funkce prožitku a forma jeho zapamatování . Kdyby byly tyto fakta známy , daly by se analyticky srovnávat s výsledky LaBerge . Nic takového neexistuje a vědecké závěry, které vycházejí z předpokladu, že uměle vyvolané změny vědomí jsou stejné procesy, které se projevují při ohrožení života , jsou jen předsudkem a vaší aktivitou zde z nich děláte ideové postuláty , bez jakéhokoli výzkumu a poznatků .

 336. Antitheista

  Existuje velmi mnoho nepřímých důkazů, že duše není (možná i přímých), změna osobnosti/duše po úrazu mozku, po operaci, po nemoci, po alkoholu, po drogách, po nevyspání, po mučení, po jakékoliv deprivaci (tělesné). Stačí abych vám zabránil párkrát si dojít na záchod nebo vás 48hodin vyslýchal a bude z vás zvíře – troska !! Jako to uměli StBáci… Budete se plazit po zemi jako had !! To sou fakta…

  Dále je tu evoluční psychologie, která učí, že se naše city a myšlenky vyvinuly v evoluci (i opice a kočky maj osobnost, i psy atd…). Naši předci byli poloopice a žili v určitém prostředí, vyvíjel se jejich mozek/geny a tím i jejich duševní vlastnosti. Existuje spousta genetických nemocí, které zasáhnou mozek a člověk se narodí jako mentálně postižený a podobně… Proč by měla být duše/osobnost netělesná a přežívat tělo, když je duše/osobnost jen souhrn tělesných pocitů vyvinutých během evoluce a aktivovaných během života jedince??

  Neurověda, neurochirurgie i evoluční psychologie a biologie jde proti vašemu názoru…

  Má také kůň duši a půjde do nebíčka ? Uvidí tam svoje NDE? Třeba Ježíše nebo Buddhu? Nebo velkého Koně spasitele?? 😀 😀 😀

  Co se týče NDE, nemuselo jít jen o kyslík, v klinické smrti (a záleží na kontextu) může jít o souhrn více chemických reakcí, a hlavně nejde o to, co se dělo v klinické smrti, ale co se dělo těsně před ní či po ní, jelikož tam patří právě ty zážitky NDE 😀 😀 – a mozek může zachycovat i zvuky z okolí… 😀

 337. Adolf

  Problém ateistů je jen a pouze v tom, že nejsou schopni si uvědomit dvě rozdílné věci. Pokud jde o křesťanskožidovskoislámský systém, tak dříve, tedy v biblické době JC, nikdo v tehdejší společnosti nezpochybňoval existenci Boha. Bral ji jako prostou skutečnost. Co židi zpochybňovali a co bylo otázkou víry, bylo učení.
  Víra, přesněji křesťanská víra v Krista, je přesně v prapůvodním smyslu víra v „Jeho Učení“, nikoli víra v něčí existenci. V dnešní době je toto již překrouceno do dilematu existence nebo neexistence Boha.
  Tato otázka je pochopitelně zcela chybná.
  Bude-li ateista číst například Bibli zcela nezaujatě, to znamená i bez vlastního omezeného zaujetí, a tedy objektivně, musí dojít k názoru, že s JC ve všem souhlasí. Pro Pravdu není podstatný Pavel, jako zakladatel křesťanství ani apoštolský popis událostí obecně (křesťanství nemá s Kristem nic společného), ale jen a především výroky samotného Krista. Kdo zároveň zná východní systémy a pronikl alespoň zčásti do jejich podstaty, ihned se mu otevře jednoduchost Pravdy samotné.
  Rešením problému existence Boha si člověk zcela nesmyslně vytvořil zbytečný problém.
  Dokud člověk nevyřeší podstatu své vlastní existence, nikdy Boha nepozná.
  Není totiž od něj oddělen, je Jeho součástí, myšlenkou.
  Bůh je Nekonečný, přesněji On je Nekonečnost samotná, člověk tedy od Něj není oddělen, nic od Něj není odděleno. Vše je mentálního původu. Může člověk sám ohraničit své vlastní myšlení? Nemůže, jeho vnitřní život je také nekonečný. Může ho ale zklidnit, pak se mu jednoduchost Pravdy projeví. Jen slova ho ohraničují v tom, že konkretizují.
  Proto židé nesměli vyslovovat jméno Boží, byla to urážka, ohraničovala Jeho Nekonečnost. Bůh nemůže být oddělen, byl by konečný, stejně jako stvoření.
  Není tedy podstatné, tvrdí-li někdo, že Bůh je nebo není.
  Vše je Boží hra, vše je Bůh, tedy i tvrzení, že není, odehrává se v Něm.
  Nic není mimo Boha. Jde jen o zdánlivé oddělení, jako součást hry stvoření.
  A Duch Svatý? To není nic jiného, než životní, tedy sexuální energie.
  Pokud je používána jen směren k množení potomstva, zůstává na této úrovni. Pokud je rozvíjena směrem Poznání, dovede člověka k poznání sebe, a tedy skutečnosti a on se pozná jako Boží dítě, stejně jako JC.
  Není vůbec podstatné, chodil-li JC po vodě, měnil vodu ve víno nebo jeho fyzické tělo po smrti opět obživlo.
  Co je stvořené, musí se rozpadnout, změnit formu.
  Podstata je věčná.
  Nestvořené. A to JC znal a realizoval.
  Pokud se budou ateisti snažit rozluštit tento problém a podaří se jim to, najdou Věčný život.
  Jejich výhodou je, že si Boha neomezují, nepersonifikují, rovnou zavrhli Jeho existenci, což jim může umožnit poznat ho v Jeho podstatě. A neomezovat Ho.
  Pokud rozbijí hmotu, zjistí že na konci je Nic. Nic nemůže mít tvar, hranice, je tedy nekonečné, ale Živé. Nejjednodušší cesta je poznat Nic v sobě, stát se Jím. Poznat, že Věčný život je stále tady.
  Že hledat ho mimo v pomyslném nebi je ztráta času.
  Nebe, peklo, ráj, očistec, vše je uvnitř člověka. I Věčnost, ale ta je všude.
  Až ateista rozluští problém své vnitřní existence, nalezne Věčný život. Hodně štěstí:-)

 338. Antonín Kratochvíl

  tak to jste potom chytřejší než většina lékařů, kteří NDE zkoumají, vy sedíte za pc obrazovkou a spřádáte konstrukce, ale vědecký výzkum nic s toho co tady tvrdíte nepotvrdil . Jsou to jen dohady a ideové příměry . Ona i Darwinova teorie už má své vědecké oponenty , mě stačí nález lebek současného člověka v geologickém podloží , které odpovídalo době lidoopů . Vědec, který popisoval tento případ uváděl, že geoložka a antropoložka , která tento nález vědecky hodnotila byla propuštěna z university kde vyučovala . Je to pořád o ideovým diktátu, ale ne o vědě.

 339. Antitheista

  Darwinova teorie má VĚDECKÉ oponenty ??? 😀 😀 😀
  myslíte kreacionismus a ID ?? 😀 😀

  – nespřádám teorie, toto jsou fakta…

  – nejsem chytřejší než lékaři, ale 90 % vědců jsou ateisté – z nějakého důvodu (z důvodu kritického myšlení) – Koukolík je také lékař a tvrdí, že duše není :D, na základě své praxe a vědeckého výzkumu 😀

 340. Antonín Kratochvíl

  Nechápu proč by měla být možnost spirituální duše, omezena jen na lidskou existenci ? Duše a spiritualita se nerovná intelektu a osobní individualitě , tak jak to chápete vy ! Fyziologická duše není základem vědomí, ta ho jen detekuje a přenáší do fyzického projevu. Zkušenost NDE není ovlivněna náboženskou příslušností jedince !

 341. Antonín Kratochvíl

  Opět kdyby byla pravda to s tou vaší 90 procentní statistikou, nerozvíjel by se zde i ve světě alternativní a celostní přístup k člověku takovou celospolečenskou osvětou . Psychický výzkum by se v USA dávno zastavil a Grof by dávno nemohl publikovat a vést psychiatrický institut . Paní Kymrová by těžko mohla vydat vysokoškolské skripta pro zdravotnické školy , plné informací o energetickém systému člověka s odkazy na Grofa a paní H. Haškovcová by těžko mohla do vědní disciplíny thanatologie , vnášet poznatky E.K. Ross a Dr. R. Moody..

 342. Antitheista

  Ne, jsem poze chytrý jako 90% lékařů a vědců – kteří jsou ateisté 😀 , evoluční biolog a neurovědec (jako Sam Harris a spol) jsou ateisté, protože vidí, jak lehká změna v mozku způsobí změnu osobnosti, stejně tak rozpad mozku způsobí i rozpad duše – která je složená z tělesných pocitů jako láska, nenávist , hlad, žízeň, morálka/výchova/následky/tresty/odměny/asociace (jako slintací psi od Pavlova),… 😀 😀 nic spirituálního nevidím 😀

  Žádný alternativní přístup ve vědě se nerozvíjí (a to ani u těch 10 % věřících vědců, kteří žijí v jistém doublethingu – schizofrením myšlení, jen mimo vědu – právě ten „celostní“ jako včera ten šarlatán Hnízdil 😀 v Hyde Parku

 343. Antitheista

  Ve vědě nemá darwinismus a evoluční (materialisticko-biologická) psychologie žádnou alternativu – jen mimo vědu! A někteří šarlatáni se snaží pak spojit své šarlatánství napůl s vědou, ale jak vidíte, vznikají z toho jen nevědecké zmetky (jako ze spojení evoluce a kreacionismus vzniknul ID -inteligentní design)! Stejně tak ze spojení vědy (evoluční psychologie, biologie, neurovědy,…) a šarlatánství (duše, bůh,..) vznikají různí Parniové a Moodyové, ale věda to není 😀 😀

 344. Antonín Kratochvíl

  opět jen fabulujete, mám tady učebnici pro vysoké školy a skutečnost je jiná! Vysokoškolská zkouška z holistických přístupů v psychologii s daty mnou uvedenými počítá . Chytrost jste moc neprokázal , vaše argumentace jsou nelogické a až jednostranně tendenční, tedy slepé. (viz lucidní snění a hypoxie ) Konstruktivně nenavazují a jen úzkostně sledují to co jsem již dávno zpochybnil ( lucidní snění a hypoxie ) Chytrost se někdy nesnoubí s moudrostí a pak jde o vychytralost , Pan Hnízdil byl členem spolku Sisyfos a jeho úspěchy v léčbě přesahují tuto republiku. S jeho pohledem na zdravotnictví plně souhlasím , léta jsem v něm pracoval, podléhal jeho metodám a málem zemřel . Nebýt alternativního přístupu, nikdy se nezbavím vysokého tlaku, cholesterolu a bolestí hlavy , které jsem údajně bez medikace zanedbal . Nezanedbal, netrpím totiž těmito neduhy již 15 let . Podle medicíny už mám mít po infarktu. 🙂 Přitom stačily přírodní statiny, zelené čaje , akupunktura a změna stravy na vegetariánskou .
  Sam Hariss nemá pro mne váhu pro svůj bigotní až nenávistný projev ! Je předpojatý !!! Jeho vědecká práce, se omezuje už jen na přednášky a výstupy na festivalech a knižní publikace . S pracemi Dr. Sama Parnii nepracoval a ani se k novým poznatkům vědy, ohledně NDE, nikde nezmiňuje . Vámi prezentovaní vědátoři měli svou slávu někdy v 80 a 90 letech , ale výzkum a poznatky jdou dopředu . Pan Koukolík už také popularizuje informace, které v rámci své působnosti podchytil , ale vyjádření k NDE kdy nebyla přítomna hypoxie jsem nikde nenašel. On NDE prezentuje z hlediska hypoxie a jeho vystoupení v tv pořadech je právě, že také z dob minulých. Lékař, který zkoumal ztráty vědomí při leteckém výzkumu a záměrné hypoxii , spojitost z NDE také jen předpokládal a ve spojitostí s tím kdy jeho práce probíhaly a aktuálními informacemi Dr. Sama Parnia není hypoxie při změněných stavech vědomí a ztrátě vědomí to samé co způsobuje blízkost smrti mozku !

 345. Antonín Kratochvíl

  já jsem žádný kreacionismus neuváděl a ani z něj nečerpám ! Nezajímá mne interpretace, ale to co bylo objeveno . Interpretací se může vyrojit tolik kolik lidí bude mít zájem tyto poznatky využít pro svou ideu, jak v pozitivním tak i negativním směru . Mě zajímají fakta a ne teze !!!!

 346. Antonín Kratochvíl

  Psychiatrické instituty a university v USA nepatří pod vědeckou obec ?
  Vysokoškolské zdravotnické studium nevede jedince k vědeckému poznávání ? To je nesmysl co tady prezentujete ! Kde jsou ostnaté dráty kolem akademií a vědeckých institucí a spolků 🙂 Od vás mi to už opravdu zní až fanaticky !

 347. Antonín Kratochvíl

  http://www.issnp.cz/view.php?cisloclanku=2010080001
  jestliže je tato prezentace vědeckého přístupu , to co vy uvádíte za hranici vědecké akceptace , tak tedy chápu proč byla paní antropoložka vyhozena za své poznatky a nalezenou lebku současného člověka, tam kde neměla být ! Jedna věc je slušnost, druhá je charakter a třetí je vědecký přístup , pokud se uplatní jen jeden z těchto faktorů a ostatní jsou potlačeny v rámci ideologické dikce , je subjektivní popis jevů a vědecké vyhodnocení hodně pošramocené !!! Já si budu vážit lidí a vědeckého přístupu tam, kde neshledávám podobné praktiky , tyto persekuce a tlaky jsou opravdu nechutné !!!!

 348. Sam

  Hele, já fakt nevím, jestli 90% vědců jsou ateisté. Nemáte někdo nějakou statistiku po ruce?

 349. Antitheista

  Já už sem tu statistiku dával, můžete si jí najít v naší diskuzi s panem Kratochvílem… Je to i na internetu, zadejte si to do googlu… http://holbachia.sweb.cz/texty/jine/uvod.htm

  Jinak psychiatrické ústavy nejsou vědecké, pokud nedělají výzkum, pokud dělají jsou vědecké…

  Sysifos ho už asi vyhnal, pane, protože v otázkách na homeopatii a dál se velmi rozcházejí – Hnízdil není nic jiného než spojení psychosomatiky (věda) a šarlatánství, psychoanalýzy (hlavně Junga) a spiritismu. Včera řekl v Hyde Parku, že pocit zdraví = zdraví a že ani nemá cenu chodit na preventivní prohlídky, stačí prý žít zdravě- no to si s prominutím nemyslím… (zvlášť od určitého věku):D 😀 není to moc rozumné, a rozhodně ne vědecké 😀

  Tak tohle vám vyhovuje? Nějaké placebo místo léčby? Člověk který psychologizuje nemoci (a to ještě podle přísloví a podobných nesmyslů)? Když mě bolí záda – je to proto, že sem si toho „na sebe moc vzal“ – to je akorát metaforizování nemoci, která má příčinu buď biologickou, nebo mozko(psycho)-biologickou 😀 – nic víc… rozhodně to ale není tak jednoduché, jak to tenhle spíše psychoanalytik než doktro uvádí…

 350. Antonín Kratochvíl

  statistika je v kontextu s tím co jsem tu sdílel , ohledně zkušenosti NDE k čemu ? Podle vaší formulky mají pravdu ti co sdílí stejný názor a je jich více , to je opravdu nesmysl . Argument s pozice statistiky a většinové ateistické zkušenosti je podle mne hloupý , bez urážky a spadá do kategorie falešných argumentačních závěrů. Každý objev z počátku čelí obrovskému tlaku a kritice než jej většina přijme za svůj. Ty co jste mi tu dával za příklad , posuzují zkušenost NDE z filozofického a neurofyziologického hlediska a mají své kvality, ale i zápory. Nepracují však s konkrétními daty , které se neustále aktualizují a jejich názory jsou ovlivněny myšlenkami , které se ohledně NDE v té době jejich prezentace všeobecně šířili. Odkazujete se na neurochirurgy atd. , ale nejsou mne známi. Většinový názor padá s tím, že i neurochirurgové atd stejně vzdělaní dospějí i k jiným názorům. Já jsem vyhledal informace českého lékaře ohledně leteckého výzkumu a tam jsem se konkrétních dat dočkal. Ale práce La Berge a teze halucinací z hypoxie , které upřednostňoval i český lékař jsou pod tíhou nových poznatků z nového průzkumu a studií zpochybněny ! Zadejte si jakéhokoli vědce ze zahraničí věnujícího se psychickému průzkumu , spirituálně chápajícího do wikipedie a naleznete spousty dat ohledně universitních výzkumů, psychiatrických institutů a vědecké prezentace a publikací Nikoho zde upřednostňovat nehodlám !
  Lékař a psychoterapeut Ruediger Dahlke a Thorwald Dethlefsen již dávno popsal psychologické příčiny mnoha onemocnění a pan doktor Hnízdil neuvádí nic neznámého a nepochopitelného, naopak ukazuje notnou dávku odvahy a kritického myšlení. Psychosomatická medicína s potížemi bez organického podkladu by si bez psychického výzkumu a psychoanalýzy, těžko mohla vysvětlit somatické projevy. Pan Hnízdil si uvědomil na základě empirických zkušeností ve své praxi , že nemůže nadále sdílet ideu velmi specifického uskupení . Nemyslím si, že byl vyhozen !
  Nevyhovuje mi farmakologický diktát , kdy už jen z pouhé logiky je mi jasné, že přírodní léčba má dalekosáhlejší rozsah působnosti bez vedlejších účinků , které většina farmak má ! Farmaceutický průmysl je vystaven z veliké části z poznatků z rostlinné chemie . Syntetické statiny a léčiva vysokého krevního tlaku způsobují svalovou ochablost, únavu a mnoho dalších neduhů , díky nim jsem se nemohl zvednout při koupeli z vany a museli mě doma vytáhnout . Nebýt mého zdravého rozumu a kritického myšlení , bych si polskou studii ohledně pozitivního přínosu rostlinných statinů nikdy sám nevyhledal a spolehl bych se na vyjádření mé lékařky, že jde o menší zlo, nežli je infarkt . Utápěl bych se v nemohoucnosti a únavě vesele dál. Kardiolog mě po telefonu , když jsem tyto jedy vysadil hrozil infarktem a vidíte , přežil jsem 16 let bez prášků a tlak mám v pořádku. O placebu bych tady dál nespekuloval , jsou nové poznatky dohledatelné na netu , které jej zcela ukazují v jiném světle ! Už není tím co býval a rozhodně jím není vysvětlitelné veškeré působení přírodních sil v člověku i mimo něj.

 351. Antitheista

  Pan Hnízdil si uvědomil, že je Guru, když začal číst určité knížky (ze Západu) o spiritismu a psychosomatice.. Pan doktor Koukolík si díky své praxi zase uvědomil, že není duše… 😀 😀

  Ještě ste mi neřekl, proč úrazy a operace mozku ovlivňují „duši“ stejně jako hmotný alkohol, a proč by měla přežít duše – souhrn tělesných pocitů a smyslových myšlenek – proč by měla přežít tělo a mozek ?? A jestli jde do nebíčka taky kůň? Nebo opice? Nebo mentálně retardovaný? Nebo poloopice? Nebo homo erectus? Nebo homo habilis? Od kdy už člověk do nebe šel? Od homo sapiens nebo homo sapiens sapiens? prežije taky navěky duše idiota? Nebo jak?? 😀

 352. Antonín Kratochvíl

  před 14 dny mi neuroložka u které jsem byl z výhřezem plotýnky krční páteře , řekla, že tlak který tam cítím není od vyhřezlé plotýnky . Problém mám 16 let a až třetí CT vyšetření prokázalo výhřez, který to způsobuje. Nebýt toho, že má sestřenice je na CT hlavní sestrou , lékařka by mě odbyla s tím, že rtg vyšetření na který mě chtěla poslat by tento výhřez zcela jistě neobjevil a já bych další roky neznal důvod mých obtíží . Předešlé CT vyšetření byly provedeny ledabyle a neřešily oblast ze které tlak vychází . Neurochirurg ze kterým jsem svůj problém řešil před lety mi sdělil, že tyto potíže,ohledně CT vyšetření v této oblasti krku, mít nemohu. Tlak by vyzařoval do těla a ne do hlavy. A vidíte šíleně se pletl !
  Před 3 lety mi vyhřezlou plotýnku 7,5 mm v kříži primář léčil skotským střikem, když si nevěděl rady po třetím a posledním možným cyklu rehabilitací. Do operace se lékařům nechtělo a já jsem měl vychýlený bok do strany a nešlo to cvičením srovnat, na rhb byli ze mne nešťastní a já ztrácel naději . Kdybych nepřemýšlel a nehledal způsob jak si s tím poradit , medicína by mi nepomohla ! Fyzioterapeutická metoda, která se teprve dostává do povědomí lékařské komunity je mnohými zatracovaná a jediné řešení je z pohledu znalostí fixace a operace , jenže právě, že to je ten omyl ! Stačilo kmitat dolní končetinou dozadu a pár baněk k tomu aby roční vychýlení plotýnky se vrátilo do správné pozice během půlhodinového ošetření Dornovou metodou . Má sestra také mohla odjet na operaci úponů sanice a na léčitele se vykašlat, nechtěla mít rozřezané ústa a ejhle půlhodinové přiložení ruky léčitele , způsobilo celkové vyhojení traumatem uvolněných úponů vypadlé sanice. Několik měsíců je zcela v pořádku stejně jako můj kříž:-) Nevím co je na tom hledat pomoc tam kde ji nabízejí a nechtít ji od těch co si nevěděli rady? Vy by jste podle všeho preferoval kudlu, ale s toho co mi vyprávěl můj spolužák který operaci plotýnky podstoupil , vím, že to nikam nevedlo, bolesti se mu ještě zvětšily. Každý má na výběr !

 353. Antitheista

  Pane Kratochvíle: Ještě ste mi neřekl, proč úrazy a operace mozku ovlivňují „duši“ stejně jako hmotný alkohol, a proč by měla přežít duše – souhrn tělesných pocitů a smyslových myšlenek – proč by měla přežít tělo a mozek ?? A jestli jde do nebíčka taky kůň? Nebo opice? Nebo mentálně retardovaný? Nebo poloopice? Nebo homo erectus? Nebo homo habilis? Od kdy už člověk do nebe šel? Od homo sapiens nebo homo sapiens sapiens? prežije taky navěky duše idiota? Nebo jak?? 😀 😀 😀

 354. Antonín Kratochvíl

  To je blbost , že pan Hnízdil vychází z knížek , on nesedí v pracovně a nehodnotí práce jiných tak jako Koukolík . Ten přednáší a píše knihy z hlediska toho co zná ! Nic zásadního a ani rozporného v jeho popularizaci vědy neshledávám , je to prostě Koukolík 🙂 Hledat duši na patologii a v mrtvé tkáni je celkem odvážný počin , pokud ji tam Koukolík nenašel , tak asi opravdu neexistuje …:-) Jeho vyjádření veřejně prezentované k NDE je jasně vedoucí k tezi halucinace z hypoxie , nic proti tomu, pokud je dával před novými poznatky , ke kterým se doposud nikde nevyjádřil !
  Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?
  Proč by duše měla ukončit svou existenci s koncem tělesnosti ? Proč by měly vize , které jasně ukazují, že vědomí dokáže detekovat okolní prostředí a děje bez použití očí a uší při nulové aktivitě EEG , být halucinací ? Proč by měli lékaři , kteří to v současnosti zkoumají lhát o výsledcích přístrojů a o popisech toho co pacient viděl a slyšel ? Proč tyto vize přesně popisují prostředí a děje i u slepých a hluchých lidí, které uvádí nizozemská studie ? Jak může někdo popsat prostředí místnosti a děje v ní, když byl do ni převezen již v bezvědomí či klinické smrti a následně resuscitován ? Kde se bere ta nepřekonatelná jistota jedinců co NDE prožili, v reálnosti prožitku a následné ztráty strachu ze smrti a proč viděli to co jim druzí přítomní potvrdili ? Jak to mohli vidět, když měli oči zavřené a umírali ? Proč by to měla být halucinace, když jim okolí potvrdilo reálnost prožitku? Jak si může podvědomí vytvořit realistický obraz prostředí , když jej předem nedetekovalo a to ani podprahově v případě převozu již klinicky mrtvého jedince či jedince v bezvědomí ? Jak si může vytvořit podvědomí hluchého člověka realistickou představu prostředí a stejně tak slepý ? I člověk vidoucí potřebuje pro možnou realistickou představu podklad předem prožitého vidění a sluchové vjemy těžko vytvoří představu chirurgického nástroje , který řeže lebku. Od dětství bych nedokázal namalovat vrtačku či ostatní nástroje zubaře i když je letmo sem tam zahlédnu natož zaregistrovat v bezvědomí nástroj, který není a nepracuje v zorném poli operovaného !
  Do nebíčka jdou všechny bytosti , které mají duši lidi , koně, psi atd.
  Duše není omezena mentalitou a intelektem. To vy považujte za duši jen to co tvoří intelektuální projev ! Je těžké říci co a čím byli lidoopi , ale duši měli samozřejmě také a je otázka zdali jsme se z nich vyvinuli , tak jak se tvrdí. Duše idiota není idiotská , ale jeho fyzická schránka je poškozená, lidé kteří umírají necítí již tělesné omezení a jejich intelektuální schopnosti se nepopsatelným způsobem zbystřují , po smrti je identita a spirituální podstata duše nesmrtelná a idiocie byla jen zkouška a evoluční a karmický úkol ! Na věky nepřežívá intelekt a ani forma osobnosti , ale její podstata , duše. Ve stavu NDE přestanete vnímat pojem času a prostoru, život se vám promítne ve zpětné retrospektivě s emočním hodnocením všech událostí, které jste prožil, hmota jako taková pro vás přestane existovat a to co pozorujte těsně před vstupem do tunelu je obraz svého těla a prostředí , které již nemá fyzické hranice, kdy prostoupíte stropem , nebo zdí !

 355. Antitheista

  Pan Koukolík má i lékařskou praxi, a mnoho vědců jsou i doktoři (zároveň), takže to nevypovídá ve prospěch Hnizdila. Zato je spousta šarlatánů z praxe (léčitelé) bez znalosti vědecké teorie 🙁

  Duše idiota není idiotská jen její projev? Jak to dokážete?? 😀 😀 Není to co ste řekl spíše toužebné přání zapadající do vašeho předsudku než fakta a věda?? 😀 NIkde sem nečetl, ani v učebnici psychiatrie, že by bylo idiotství jen známka povrchu, spíše je to snížená funkce mozku, ale že by pod tím byl génius, o tom nevím – nikdy se to neprojevilo v tomto světě, že by se z debila stal génius!! Pokud uměl počítat a jinak byl hloupý, tak to bylo díky mozku a specifické nemoci, ale nikdy ne, že by se z mentála IQ 50 stal najednou profesor biologie 😀 😀 máte málo DŮKAZŮ – BA ŽÁDNÉ 😀

  Je taky opice a pes pod povrchem génius ??? 😀 😀 😀

  A co jejich prověj psychický?? 😀 Co je mimo ten intelektuální povrch? Co je hloubš? Že mají hlad a pudy?? 😀 😀 To má inteligent taky, právě ta intelektová individualita z nás dělá osobnosti 😀 😀 !! NE ŽÍZEŇ ČI HLAD 😀

  NO, zajímavé je, že tvrdíte, že „Duše idiota není idiotská , ale jeho fyzická schránka je poškozená“, ale když poškodíte mozek chytrého člověka, je z něho také najednou idiot 😀 ! A to co z něho dělá chytrého – jsou právě ty spoje v mozku, originální SPOJE 😀 A ty jsou zrušeny – jeho zkušenosti jsou přece právě tím, co Z NĚHO DĚLÁ INTELIGENTA- jeho smyslové tělesné zkušenosti a genetické předpoklady (IQ) dohromady… To po smrti oboje odpadá!

  Když se někdo narodí bez očí a uší, nemá ty smysly a nemá ani vytříbený intelekt, nemůže pobrat zkušenosti a naučit se dobře myslet, protože nemá stimuly, jenž by mu rozvinuly mozek a osobnosdt, nedostanou se do jeho mozku/duše 😀 😀 !!

  A jestli přežíjí po mé smrti nějaké pudy a pocit hladu?? No klidně, ale to už nejsem já, to je podvědomí a jen část mě :D, navíc ta nižší a zvířecí, ale nevím, proč by hlad a žízeŇ přežívaly bez těla 😀 😀 !! Podvědomí je stejně tělesné jako vědomí, ba ještě staršího data a primitivnější…

  Zajímavé také je, že všechny ty emoce jsou tělesné (lásky, myšlenky, hlad, pudy…), ale měly by přežít rozpad těla…

  Zajímavé také je, co by bez těla dělaly…

  Zajímavé také je, že můžete část mozku vypojit díky elektrodám, a chytrý člověk najednou nemůže číst, nebo nevidí, a když elektrody odendáte, zase vidí a čte… takže tyto vlastnosti jsou součástí mozku 😀 😀 , když tyto části mozku/dané vlastnosti poškodíte, nemůže takový člověk třeba číst, ale ostatní funkce zvládne a poznává své okolí,…

 356. Antitheista

  čili když poškodíte část mozku chytrého člověka, třeba tu pro plánování, nebude se moc soustředit na plánování akcí, ale bude to pořád stále on, bude poznávat okolí, ale změní osobnost… Nebo někomu poškodíte paměť, bude to pořád on, ale nebude poznávat okolí – variant je bezpočet… to spíše mluví o duševních vlastnostech jako o funkcích mozku a těla vyvinutých v průběhu evoluce, než o vlastnostech existující nezávisle na mozku a těle a vývoji, že?? 😀 😀

 357. Antonín Kratochvíl

  neodpověděl jste na mé otázky , bez odpovědí jsou vaše argumenty v kontextu co řešíme zcela nesmyslné a tendenční . Koukolík měl kdysi lékařskou praxi , Hnízdil ji má teď!

 358. Antonín Kratochvíl

  jak vím , že idiot není po smrti idiotem ! Jednoduše , slepý v NDE zkušenosti vidí reálné prostředí , které nikdy před tím vidět nemohl !!!! Tedy omezená funkce vidění organickou poruchou je ve stavu blízkosti smrti , kdy opouštíte tělo již v plné funkci 🙂

 359. Tomáš

  Pane ateisto, on potom stačí jeden vlastní zážitek blízkosti smrti a celá vaše ateistická filosofie se bortí jak domeček z karet…nebyl byste první ani poslední. Mě se to stalo taky.

 360. Antitheista

  Já sem byl věřící a pak naopak nebyl, takže obrácený postup je také, pane Tomáši, navíc síla zážitku není to samé co jeho pravdivost 😀 – a 80% lidí v klinické smrti nemá NDE – nemají duši 😀 😀

  Jak víte, že idiot není idiotem i po smrti? Vždyť přece žádný idiot o NDE nevypovídal 😀 😀 (i když spousta poloidiotů ano 😀 )

  Vy jste neviděl nic, co jste nezažil ve svém životě – budhisté vidí v NDE Buddhu a křesťané Krista 😀 – je to kryptomnézie (nevědomé vzpomínky), navíc jako u snů – materiál je originálně smíchaný, ale ze starých smyslových zbytků ve vaší hlavě 😀 – nic nového! DAvid Hume píše: když vidíte ve snu zlatou horu, je to něco nového? Ne, jen nové spojení – zlato a hora 😀 😀

  Navíc v dnešní době může člověk vidět Krista i Buddhu, i kohokoliv jiného, protože máme přístup ke knihám a internetu 😀

  Vy ste neodpověděl – proč mojí osobnost a duši ovlivŃuje alkohol? 😀 Proč hmotný alkohol mění mou osobnost na několik hodin? 😀 Proč se mi z něho motá nemohmotná duše?? Proč léky na depresi zvednou náladu a změní duševní pocity, když nejde o příčinu – chemie/léky – mozek – nálada 😀 😀 ?? 😀

 361. Antonín Kratochvíl

  To je nehorázná lež a fabulace, tvrdit, že je prožitek NDE předurčen náboženskou příslušností, poznatky z tisíců případů ukazují, že tomu tak není a budhista může mít v prožitku Ježíše a naopak . Celé 80 a 90 léta jsem tuto problematiku sledoval a všechny studie a popisy konkrétních zkušeností a případů jasně poukazovali na ne před určitelnost povahy prožitku NDE a najednou si tady píšete nesmysly, tak jak se vám hodí. Proč by vaše vyčtené tendenční informace od jednostranně hodnotících vědců z 90 let měli mít větší váhu , nežli prožitek jedince, který svoji zkušenost podrobí analýze a díky reálnosti popisu dějů a prostředí je naprosto přesvědčen jak on sám tak i okolí, lékaři,sestry nebo přihlížející ? Je to jen váš subjektivní postoj a falešné závěry , předkládáte staré a již přežité informace od bigotních jedinců a od filozofů a patologů , kteří sami zkušenost NDE vědecky přímo v terénu nehodnotili, jen se k ní vyjadřovali z tendenčních dat , které se v té době šířily. Jasně jsem zde doložil, že jsou poznatky o hypoxii a lucidním snění, ze kterých logicky plyne, že ti vaši vědci se z předsudku mýlili ! Plácat do sebe placebo, kryptomnezii , falešnou paměť je velmi zajímavý počin , je zajímavé že o těchto možnostech vědci co NDE zkoumají vůbec nepřemýšlejí, proč asi, protože je to jen teze a ti co ji šíří vydělávají na tom horentní sumy aniž by to vědecky dokázali . Podivný je i ten fakt, že nejprve mi zde byl Dr. Sam Parnia předkládán jakožto záštita vědeckého přístupu a jakmile jsem vyčetl konkrétní informace, ohledně nulového EEG, nemožnosti lucidního snění, na základě paměťové disfunkce a jeho otevřeném přístupu v obou možných směrech , je náhle označován za pavědce ! Další rozpor je zde , že když už se vám nehodí halucinační teorie na základě hypoxie, tak zde začnete vytahovat další termíny jako je kryptomnezie . Když se podíváte na její vědecké hodnocení, nikde nic . Je to jen teze, které se vám najednou hodí . Už jsem si zde všiml že převlékaní kabátů za účelem ideové neposkvrny je hodně dobrou tendenční taktikou. Co přijde po kryptomenzii , že by falešná paměť.
  Odpověděl jsem , že je nesmysl tvrdit, že je spirituální duše něco jiného než ta fyziologická ! Duše v těle je ovlivňována chemii a chemie je ovlivňována duší, duševními procesy, psychosomatickými a psychosociálními projevy, archetypálními a nevědomími procesy , kolektivním nevědomím , není žádná hranice , kde by byla ohraničena fyziologie a kde se nacházel transpersonální vliv. Fenomén NDE není záležitostí dnešní informační společnosti, má hluboké kořeny a jsou poznatky, že sahá do dávných dob ! Sporné informace např. ve sborníku Sisyfa ohledně NDE v porovnání se všemi doposud známými daty ze všech koutů světa jasně poukazují, že jsou tyto přehledové studie značně ideově upravovány ! Píšete, že síla prožitku není totéž co jeho pravdivost , kdyby tomu tak bylo , nebudou se o tuto zkušenost vědci vůbec zajímat ! Tohle může napsat jen někdo kdo o zkušenosti NDE vůbec nic neví . O tom svědčí povrchní termíny jako jsou kryptomnezie atd . Ono si přečíst knihu o možnosti smíchaného prožitého materiálu , kdy prožitek NDE není o náhodných vzpomínkových útržcích , ale o celkové retrospektivě úplně ze všemi prožitky a emočními náboji , je také jen subjektivní představa o této zkušenosti a je naprosto stejně nevěrohodná tak jako tvrzení, že je NDE je halucinace či zkušenost mimo tělo! Nemáte na své argumenty důkazy a přesto je zde nabubřele předkládáte, pohybujeme se jen v rámci vaší představy a idee, ale konstruktivita a argumentace je velice pochybná ! Předpoklad, že duše je nehmotná tudíž v hmotném těle ji nemůže ovlivnit alkohol je nesmysl . To je argument hodný třetí třídy a přesto si na něm nejvíce stojíte . Duše je nehmotná a dokazují to popisy reálného prostředí, kdy má prožívající NDE, zástavu srdce a nulovou aktivity EEG. Pokud by na nehmotnou duši nereagovaly chemické procesy , těžko by ji mohly lékaři resuscitací vracet zpět do těla . Jakým způsobem je spirituální duše propojená z fyziologii, to asi Koukolík s Heřtem ze skalpelem najít nemohli, ale je to předmětem výzkumu. Možná by jste mohl své konstrukce předložit vědecké obci a ta by konečně usoudila , že jde o kryptomnezické falešné představy a halucinace z hypoxie a smíchaný prožitý materiál z podvědomí a nobelovka vás nemine . Tak mám pocit, že ateismus není o vědě ale o alibismu a manipulaci, což mi tady v celé své kráse předvádíte !!! Kdyby jste byl alespoň slušný a nearogantní . Ps jak můžete vědět, že nikdo nikdy NDE prožitek retardovaného člověka nezaznamenal ?

 362. Antitheista

  Protože redardovaný člověk o tom ani nemůže vypovídat 😀 😀 , proto to nikdo nezaznamenal (a kdyby něco zažil, tak to bude NDE na úrovni radostného dítěte, i když jsou i negativní NDE, jak řiká sám Moody, takže to může být také NDE na úrovni postrašeného dítěte 😀 ):D – nebo mě dokažte, že je to jinak, to vy tvrdíte (bez faktů), že idiot je pod tím chytrej, a taky opice je pod tím pokřiveným tělem a mozkem geniální!! A taky had a včela, ze všech se po smrti stanou géniové – 60000 biliard bilionů géniů 😀 😀

  Navíc v dnešní době (platí cca od začátku 20st. dodnes) může člověk vidět Krista i Buddhu, i kohokoliv jiného, protože máme přístup ke knihám o dalších civilizacích a dnes i k internetu – KRYPTOMNÉZIE to vysvětluje dostatečně… svět je globalizován stále více a více…

  80% lidí v klinické smrti NDE neuvádí …

  NDE je chemická reakce v mozku, záleží na kontextu klinické smrti, proto ji někdo má a někdo ne… člověk NDE prožívá zřejmě těsně před či po výpadku mozku (chvilkovém).

  Vy ste neodpověděl – proč mojí osobnost a duši ovlivňuje alkohol? Proč hmotný alkohol mění mou osobnost na několik hodin? Proč se mi z něho motá nemohmotná duše?? Proč léky na depresi zvednou náladu a změní duševní pocity, když nejde o příčinnost: chemie/léky – mozek – změna nálady ??

 363. Antonín Kratochvíl

  Existuje mnoho publikovaných studií léků, jako jsou PCP, LSD, marihuana, kokain, heroin a morfin . Způsobují narušení reality, změny vnímání vlastního těla, a dezorientace, jak v čase a prostoru. Blízko-zážitek smrti nezahrnuje narušení reality, ale spíše vnímání jiné reality překrývá tenhle.

 364. Antitheista

  „Existuje mnoho publikovaných studií léků, jako jsou PCP, LSD, marihuana, kokain, heroin a morfin . Způsobují narušení reality, změny vnímání vlastního těla, a dezorientace, jak v čase a prostoru. Blízko-zážitek smrti nezahrnuje narušení reality, ale spíše vnímání jiné reality překrývá tenhle.“ to tvrdí každej feťák, že jeho zážitek je ten pravej, ať už fetuje drogy nebo to má zevnitř díky adrenalinu či endorfínům, hypoxii nebo díky jiným věcem…. 😀 😀

  – Jak to, že drogy mění realitu a osobnost a prožívání a chování jedince? Vždyť droga je chemie a duše přežívá i zničení mozku, natož jeho kontaminaci?? 😀 😀 Není duše jen sekretem mozku,jejíž povahu (nálady, pocity,…) lze měnit chemicky ?? 😀 Jestli jde měnit chemicky, aby ona také nebyla – chemická 😀 příčina-následek 😀

 365. Antonín Kratochvíl

  Feťaci netvrdí nic co tady tvrdíte, to je vaše fabulace! Jistě jste z žádnými nemluvil , to co jsem zde sdílel bylo od lékařů a ze zahraničního webu NDE!
  Jak to, že placebo , homeopatie , bioenergetika a léčby ne fyzické povahy lečí a upravují poškozený fyzický stav do stavu zdraví? Tělesný organismus nepřežije kontaminaci při předávkování drogami a pokud ano osobnost jedince je stále tatáž, jeho reakce a projevy jsou ovlivněny drogovou závislostí, ale jinak jde o stále stejného člověka, podívejte se na dokument Katka. Pletete si duši s intelektem!
  Samozřejmě že drogy, alkohol pokud je požijete ovlivní duši i tu spirituální , protože je to tatáž jako ta fyziologická ! Náladu pocity , city lze ovlivňovat i nechemicky, Nejsou známy látky , které by navozovaly lásku , pokud je znáte otevřte si seznamku , budete velice úspěšný a ještě vyděláte na preparátech . A jestli nechápete pojem láska a pletete si jej se sexuálním chtíčem a pudy , tak mi už raději s afrodiziaky a podobnými nesmysly raději neodpovídejte ! Psychotropní látky podráždí receptory, otráví organismus , ale duši pokud nedojde k předávkování nepotlačí a ani ji nezničí ! Na základě příčiny a následku , neznáme fyziologický proces , který by zkušenost NDE navodil, při této zkušenosti je elektrická aktivita mozkového kmene nulová , tedy vize která probíhá není způsobena přenosem informace neurony synapsemi , pokud by to tak bylo EEG tuto činnost zcela jistě zaznamená ! Při NDE je jedinec resuscitovaný , pokud by nebyl zemřel by , kyslík je v prvních pár minutách stále přítomen z rezerv a je dodáván uměle , k hypoxii nesmí dojít a přesto se NDE vize dostaví . Dr. Sam Parnia obsah kyslíku monitoroval přístroji a jasné se prokázalo, že hypoxie není příčinnou vizí . Informace z jeho vědecké činnosti jasně potvrzují, že jeho pacienti nepopisují halucinační představy, ale konkrétní děje a prostředí ! On sám na tuto problematiku nahlíží stejně skepticky jako vy , ale protože má informace, které mají povahu možnosti vědomí mimo své tělo , pokračuje ve výzkumu . Proč by nepokračoval , má uvést, že mu pacienti lžou , nebo že on sám manipuluje s daty ? Jak už jsem tu psal mnohokrát , vybíráte si jen to co se vám hodí a to co vám nejde pod nos odsouváte bez jakéhokoli pádného argumentu ! Kvantová fyzika také pozoruje částice , které nikdo nikdy neviděl , kdyby nezanechaly stopu neví se o nich . O jejich hmotnosti či fyzikální podstatě se může už jen spekulovat ! Mentiony Františka Kahudy byly psychoenergetickou laboratoří prokázany , závěrečné zprávy ČVUT uvádí , že není známa jejich podstata , ale existence je potvrzena v laboratorních podmínkách !!! Kdyby byla duše pouhým gulášem sloučenin vzájemně reagujících , bylo by to dávno prokázáno a duševní poruchy by byly dávno vymýceny . Faramaceutický zásah , neuroleptika , lithium a podobné jedy rozhodně člověka neléčí a bohužel uzavírají jeho duši do bludného kruhu neustálého doživotního pojídání a tlumení fyziologických procesů . Kdyby ta vaše fyziologická duše byla tak dobře popsána a chápana, tak jak tvrdíte nepřibývali by statisíce nových případů roztroušené sklerózy a alzheimera a všech dalších civilizačních chorob ročně. U mnoha vážných nemocí není známa fyziologie příčiny a ani léčba není úspěšná jen udržovací ! Lidé by se neobraceli na léčitele a přírodní medicina by byla na úbytě , nic takového se neděje naopak , boom jakého u nás a ve světě zažívá alternativní medicína, léčitelství, biomedicína, celostní medicína je nebývalý a nepřehlédnutelný . A proč protože je spousty nemocí se kterými si medicína prostě neumí poradit . Keci o bussinesu si nechejte , bodejď by to nestálo tolik , když tuto léčbu nehradí pojišťovna. Mě sice skotské střiky na vyhřezlou plotýnku zaplatila , ale raději jsem si těch pár tisíců zaplatil a jsem v pořádku bez řezání a nákladných zásahů. S takovým přístupem, který vy obhajujete je statisíce lidí s RS onemocněním odkázáno na opiáty a kortikoidy, které z nich dělají odulé mentální trosky. Jen protože je údajně marihuana stejně účinná jako kortikoidy, nikdo ji nebude hradit a pacienti na ní prostě mít nebudou ! Onkolog Pekárek také po 40 letech chemoterapií odstoupil od tohoto způsobu léčby , byl u počátků chemoterapie v ČSSR a posléze spolu se svým synem léčil rakovinu přírodními prostředky a úspěšně ! Byl za to persekuván ze strany akademie , která lhala, že nemá doktorát a měl …atd. atd..
  http://www.e-stranka.cz/regenerace/2001/06/pekarek.htm

 366. Antitheista

  „Feťaci netvrdí nic co tady tvrdíte, to je vaše fabulace! Jistě jste z žádnými nemluvil“ VY STE TAKY NEMLUVIL S PARNIEM, ALE ČETL HO – četl jsem o psychedelickém hnutí z 60. let v Americe a tyto zážitky MĚLI 😀 😀

  „Jak to, že placebo , homeopatie , bioenergetika a léčby ne fyzické povahy lečí a upravují poškozený fyzický stav do stavu zdraví? “ — jednodušše, protože placebo funguje na vnitřní chemii, na chemii v mozku, místo chemie externí (jako u léku), ale lék má uzdravující účinek + placebo, zatímco homeopatika mají jen placebo (vnitřní víru založenou na vnitřních chemických procesech v mozku) 😀 😀 Je to jako když se spustí přirozené procesy ve vašem mozku, když uvidíte svojí lásku, vyplaví se vám endorfíny i bez vnějšího podání 😀 – víra působí podobně, ale slábš

  „Samozřejmě že drogy, alkohol pokud je požijete ovlivní duši i tu spirituální , protože je to tatáž jako ta fyziologická ! Náladu pocity , city lze ovlivňovat i nechemicky,“ — jak? Chemie je všechno, i bez vnějšího podání – třeba uvidíte pěknou holku a spustí se vnitřní endorfiny 😀 😀 není potřeba dodávat chemii z vnějšku, stačí „též chemické“ stimuly (třeba zrak, dotyk od milovaného, vzpomínka) a působí to jako spouštěč vnitřní chemie 😀 😀 to je dokázáno na magnetické rezonanci, jak lidé reagují na fotky zamilovaných 😀 😀 – spouští to chemické reakce 😀 v mozku i duši

  Takže duše spirituální a fyziologická jsou jedno a to samé, řekl jste 😀 :D, to tvrdím také, proto se spolu rozvíjejí a spolu i zanikaji – je to totiž jedno a to samé – hardware a software jsou 2 strany jedné mince, ale hardware bez software být může (mozek v lihu), ale zkuste to naopak – program bez PC 😀 😀 😀 😀

  VYHRÁL JSEM 😀 😀 😀

 367. Antonín Kratochvíl

  četl jste o psychedelickém hnutí, já taky a viděl jsem včera dokument to nic neznačí. V jste mluvil s La Berge,? Od psychedelických seancích opustil i psychiatr, který je sám podstoupil, v jejich počátcích v Americe. On tyto zkušenosti vědecky zkoumal v terénu a dospěl k jiným závěrům než jste si vy vyčetl z knih . Vyvinul díky LSD terapeutickou metodu , bez jeho použití a úspěšně s ní léčí po celém světě ! Založil i transpersonální společnost a pokračuje ve výzkumu a publikační činnosti . Svět ho uznává, jen několik zkostnatělých ochránců marxistické ideologie v bývalém komunistickém bloku , jej neberou .
  Přečtěte si něco o placebu a jeho současném průzkumu , opět jen fabulujete na základě předsudků a příměrů .
  Ne, nepochopil jste co jsem psal, pokud není záznam EEG při zkušenosti NDE , padá celá vaše logická konstrukce ! Vy vycházíte jen z předpokladů a stavíte si z nich ideologii , všechny vaše argumenty , které jste doposud uvedl jsou chabé a mnohé z nich vědecky zpochybněné. Tak nevím jestli je ateismus vrcholným intelektovým nástrojem rozumu, moc jste mě o tom nepřesvědčil, naopak samé pochybnosti , rozpory a nabubřelé falešné závěry !

 368. Antitheista

  Tentokrát ste nedal už vůbec žádné argumenty, jen urážky 😀

  NDE se děje těsně před či po klinické smrti, když se mozek dostává k sobě (nebo od sebe)… navíc dnešní přístroje nemusí zachytit všechny nuance 😀

  LSD vyvolává spirituální zážitky u lidí z psychedelického hnutí, ale i mimo něj (to samé stimuly mozkových spánkových laloků – Koukolík) 😀

  Na toto ste nic neřekl: 😀
  „Samozřejmě že drogy, alkohol pokud je požijete ovlivní duši i tu spirituální , protože je to tatáž jako ta fyziologická ! Náladu pocity , city lze ovlivňovat i nechemicky,“ – jak? Chemie je všechno, i bez vnějšího podání – třeba uvidíte pěknou holku a spustí se vnitřní endorfiny není potřeba dodávat chemii z vnějšku, stačí „též chemické“ stimuly (třeba zrak, dotyk od milovaného, vzpomínka) a působí to jako spouštěč vnitřní chemie to je dokázáno na magnetické rezonanci, jak lidé reagují na fotky zamilovaných – spouští to chemické reakce v mozku i duši

  Takže duše spirituální a fyziologická jsou jedno a to samé, řekl jste , to tvrdím také, proto se spolu rozvíjejí a spolu i zanikaji – je to totiž jedno a to samé – hardware a software jsou 2 strany jedné mince, ale hardware bez software být může (mozek v lihu), ale zkuste to naopak – program bez PC “
  😀 😀 😀 – prostě chemie mění mozek a tím i náladu, mění hardware a tím i software 😀 😀 duše je chemie a zaniká i se zánikem disku 😀 proč by také v evoluci vyvinutá „duše“ (plná tělesných pocitů a smyslových zkušeností) měla přežít tyto smysly a tělo ?? 😀 Nebo přežije hlad?? 😀

 369. Antonín Kratochvíl

  Všude kam se podíváte , jsou jen předpoklady , mnohé vcházejí z hypoxie a se srovnáním s uměle navozenými stavy vědomí . Doposud nic takového nebylo prokázáno a jsou to jen hypotézy ! Problém je ten, že při změněných stavech vědomí a při intoxikacích mozek a srdce funguje , při zkušenosti NDE nikoli ! Celé vaše konstrukce vyházejí jen ze zbožného ideového předsudku a vyčtených preferovaných dat ! Od roku 2008 nebyla vědci a lékaři v průzkumu, nalezena souvislost mezi chemickým , fyziologickým procesem a projevem zkušenosti NDE. To co tu obhajujete je jen vaše subjektivní představa o této zkušenosti a vaše ideová potřeba ji takto vysvětlit, nic víc ! Je to zřejmě v pořádku, Vám to takto vyhovuje a pokud si myslíte, že tento světonázor je ten nejlepší uchovejte si ho co nejdéle ! Já mám jiný pohled a zkušenost , v září a říjnu by měly vyjít předběžné výsledky dlouhodobé studie NDE , která stále pokračuje a jsem na ně velice zvědavý !

 370. Antonín Kratochvíl

  vy ignorujete mé odpovědi a konkrétní data , které jsem dávám . Místo toho nekonstruktivně dáváte nesmyslné otázky , které tendenčně směřují k vaší kýžené logičnosti. Ale v kontextu s tím co jsem tu psal jsou zcela liché . Jaké urážky ? Těch jsem tu schytal já od vás a dost urážejících .

 371. Antitheista

  Ale byla nalezena souvislost – jednak na centrifugách (kde se zkouší zatížení) se děje často to samé (i u pilotů), že vidí náboženské prožitky, jednak to samé se dá vyvolat stimulací spánkových laloků (Koukolík – Sociální mozek) – IGNORUJETE FAKTA, PANE !! http://www.youtube.com/watch?v=SUep2Gokj7E

  Existují desítky dokumentů, které jasně prokazují tyto zážitky jako chemické reakce – zatímco vaše duše byla neprokázána, jinak by byl jinej vyrvál 😀 😀 to by byli plné titulky, dal sem vám se odkaz i na Sama Harrise, mam to psát pokaždé znova?? A těch 90% vědců a ty statistiky, mam to psát jako vy pořád dokola?? 😀

  Otázky na mozek a jeho vztah k mysli (pro vás k duši) nejsou k ničemu, naopak jasně poukazují na to, že nemáte argumenty 😀

  Na toto ste nic neřekl:
  „Samozřejmě že drogy, alkohol pokud je požijete ovlivní duši i tu spirituální , protože je to tatáž jako ta fyziologická ! Náladu pocity , city lze ovlivňovat i nechemicky,“ – jak? Chemie je všechno, i bez vnějšího podání – třeba uvidíte pěknou holku a spustí se vnitřní endorfiny není potřeba dodávat chemii z vnějšku, stačí „též chemické“ stimuly (třeba zrak, dotyk od milovaného, vzpomínka) a působí to jako spouštěč vnitřní chemie to je dokázáno na magnetické rezonanci, jak lidé reagují na fotky zamilovaných – spouští to chemické reakce v mozku i duši

  Takže duše spirituální a fyziologická jsou jedno a to samé, řekl jste , to tvrdím také, proto se spolu rozvíjejí a spolu i zanikaji – je to totiž jedno a to samé – hardware a software jsou 2 strany jedné mince, ale hardware bez software být může (mozek v lihu), ale zkuste to naopak – program bez PC “
  – prostě chemie mění mozek a tím i náladu, mění hardware a tím i software duše je chemie a zaniká i se zánikem disku proč by také v evoluci vyvinutá „duše“ (plná tělesných pocitů a smyslových zkušeností) měla přežít tyto smysly a tělo ?? Nebo přežije hlad??

 372. Antonín Kratochvíl

  NDE se neděje před a ani po klinické smrti, kdyby tomu tak bylo , nebudou se dělat studie a Sam Parnia by dávno tento proces zachytil na EEG , které je po celou dobu zapnuté ! Zkuste mu napsat , třeba jste na to kápl a víte více než několik nemocnic a lékařů , kteří NDE monitorují . Dnešní přístroje jsou na špičkové úrovní EEG snímá elektrickou činnost mozku a pokud by se nějaká udála zaznamená to ! Koukolík toho semlel docela dost , studie popisů NDE říkají něco jiného , psychedelické prožitky jsou při plné funkci základních životních funkcí a jeho teze jsou jen v oblasti teoretických předpokladů, které se míjejí s praxí !

 373. Antitheista

  Vaše studie? Sam Harris a 90% ateistických vědců asi nepřesvědčily – ty vaše študíe 😀 😀 😀

  Studie Sama Harrise, Patricie Churchland, D. M. Wegnera či Koukolíka řikají něco jiného, navíc jde i o výzku mozku jako takového, ne jen o NDE 😀 😀 – když vidíte, jak ovlivňují mozek evoluce a drogy a chemie, vidíte, že „duše“ reaguje chemicky, jako látka, a také s rozpadá i s těmito synapsemi a neurony 😀 😀

  Na toto ste nic neřekl:
  „Samozřejmě že drogy, alkohol pokud je požijete ovlivní duši i tu spirituální , protože je to tatáž jako ta fyziologická ! Náladu pocity , city lze ovlivňovat i nechemicky,“ – jak? Chemie je všechno, i bez vnějšího podání – třeba uvidíte pěknou holku a spustí se vnitřní endorfiny není potřeba dodávat chemii z vnějšku, stačí „též chemické“ stimuly (třeba zrak, dotyk od milovaného, vzpomínka) a působí to jako spouštěč vnitřní chemie to je dokázáno na magnetické rezonanci, jak lidé reagují na fotky zamilovaných – spouští to chemické reakce v mozku i duši

  Takže duše spirituální a fyziologická jsou jedno a to samé, řekl jste , to tvrdím také, proto se spolu rozvíjejí a spolu i zanikaji – je to totiž jedno a to samé – hardware a software jsou 2 strany jedné mince, ale hardware bez software být může (mozek v lihu), ale zkuste to naopak – program bez PC “
  – prostě chemie mění mozek a tím i náladu, mění hardware a tím i software duše je chemie a zaniká i se zánikem disku proč by také v evoluci vyvinutá „duše“ (plná tělesných pocitů a smyslových zkušeností) měla přežít tyto smysly a tělo ?? Nebo přežije hlad??

  Přeji vám krásnou noc a zase zítra 😀

 374. Antonín Kratochvíl

  Neignoruji fakta , k hypoxii , uměle navozeným stavům, lucidnímu snění jsem se nesčetněkrát vyjádřil . Tyto studie a poznatky jsou z 80 a 90 let, dnes je 2013 . Pokud jsou záznamy kdy při zkušenosti NDE nebyla přítomna hypoxie , jsou veškeré teze na ni postavené zpochybněny. Uměle navozené stavy vyvolávají vize , kde je psané že jsou halucinacemi ? Kdo může vědět co letec na centrifuze vidí ? Sám lékař který tyto testy s letci prováděl uvádí, že ze sta lidí nikdo neměl zkušenost mimo své tělo. A o to tady jde!!! Náboženská představa je jen termín , který vy tady degradujete . Konkrétní zkušenost mít náboženské postavy nemusí , je to prožitek , který s církví a náboženstvím nemá co dělat, což nejste schopen pochopit! Já vždy pokud to stíhám odpovídám na všechny vaše komentáře. Projev pocitu na magnetické rezonanci jen sleduje reakci ! Co vyvolá pocit , jakým způsobem má pocit vliv na tkáně a nervy a celý organismus. Jakým způsobem je zrakový vjem přenesen do emoční reakce atd atd? Vaše logika jen stojí na předpokladu, že vědomí je produktem fyziologických procesů, ale pak stačí jedna vizuální zkušenost jedince v NDE prožitku a váš světonázor je otřesen . Dr. Sam Parnia je skeptický , ale přesto uvádí, že popis dějů a prostředí uvádějí jeho pacienti zcela přesně ! Jestli si mám vybrat mezi podivnými praktikami , persekucí atd vědeckých kapacit a jak vy falešně uvádíte 99 procenty a starými poznatky z 90 let , tak raději se spolehnu na subjektivní popisy stovky lidí a na zkušenosti lékařů , ateistů a skeptiků, kteří NDE prožili a vědce kteří ji aktuálně zkoumají!

 375. Antonín Kratochvíl

  Vaše studie? Sam Harris a 90% ateistických vědců asi nepřesvědčily – ty vaše študíe

  Studie Sama Harrise, Patricie Churchland, D. M. Wegnera či Koukolíka řikají něco jiného, navíc jde i o výzku mozku jako takového, ne jen o NDE – když vidíte, jak ovlivňují mozek evoluce a drogy a chemie, vidíte, že „duše“ reaguje chemicky, jako látka, a také s rozpadá i s těmito synapsemi a neurony

  Tito lidé publikovali v 90 letech a dříve ….filozof , filozof, psycholog , patolog . Jejich práce jsou o informacích, které tu dobu byly k dispozici a jsou obrazem jejich představ a idealismu, které sami preferovali . Jejich činnost se dnes již omezuje jen na publikování . Mě zajímá současný lékařský výzkum , ne filozofie a předsudky z dob minulých . To s tou hypoxií byl taky všeobecně přijímaný vědecký argument a všichni s ním šermovali za obranu fyziologického mozku a ideového paradigmatu a dnes je to jinak . Koukolík a i ti ostatní pokud sledují vývoj kolem NDE lékařský výzkum určitě sledují, jen nemají podle mne potřebu se k tomu vyjadřovat. Proč by to taky dělali , když to co dlouhá léta sebejistě tvrdili je najednou zpochybněno . Jak jste psal zkoumali mozek a ne NDE , on prožitek NDE prozatím spadá do projevu mozku a tedy jej věda zkoumá , To jestli se k tomu vyjádří či nevyjádří vaši koně není ani tak důležité , bylo by to zajímavé , ale myslím si, že ti už si svou vědeckou nebo spíše publikační činnost dávno odžili. Publikovat a psát své názory může dnes každý , titul, vědecká příslušnost atd nic nevypovídá o skutečnosti. Každý z vědecké obce se může mýlit, tak jako se všichni vaši vědátoři mýlili s hypoxií .

 376. Antonín Kratochvíl

  Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?
  Proč by duše měla ukončit svou existenci s koncem tělesnosti ? Proč by měly vize , které jasně ukazují, že vědomí dokáže detekovat okolní prostředí a děje bez použití očí a uší při nulové aktivitě EEG , být halucinací ? Proč by měli lékaři , kteří to v současnosti zkoumají lhát o výsledcích přístrojů a o popisech toho co pacient viděl a slyšel ? Proč tyto vize přesně popisují prostředí a děje i u slepých a hluchých lidí, které uvádí nizozemská studie ? Jak může někdo popsat prostředí místnosti a děje v ní, když byl do ni převezen již v bezvědomí či klinické smrti a následně resuscitován ? Kde se bere ta nepřekonatelná jistota jedinců co NDE prožili, v reálnosti prožitku a následné ztráty strachu ze smrti a proč viděli to co jim druzí přítomní potvrdili ? Jak to mohli vidět, když měli oči zavřené a umírali ? Proč by to měla být halucinace, když jim okolí potvrdilo reálnost prožitku? Jak si může podvědomí vytvořit realistický obraz prostředí , když jej předem nedetekovalo a to ani podprahově v případě převozu již klinicky mrtvého jedince či jedince v bezvědomí ? Jak si může vytvořit podvědomí hluchého člověka realistickou představu prostředí a stejně tak slepý ?
  Dorou noc a zase příště 🙂

 377. Antitheista

  „Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?“

  Ano, chemický alkohol duši ovlivní, protože je chemické povahy, tahle duše 😀 je hmotná a tak na ní působí hmota, podléhá fyzikálním zákonům, jako všechno – je to totiž hmota, a rozpadá se i z koncem mozku… 😀 jinak by nepodléhala fyzikální příčinnosti… 😀 Duše je právě to individuální spojení neuronů a synapsí (individuální hardware) a ten končí s rozpadem disku (mozku) 😀 proto se rozpadá i daný individuální software 😀
  Proto se ostatně mění i s úrazem, proto se software zpomalí, když poškodíte hardware, proto software přestane fungovat, když zničíte hardware :D, protože bez něho nemůže existovat 😀

 378. Antonín Kratochvíl

  to je jen předpoklad poplatný ideologii , vycházející z tendenčních informací. Kvantová fyzika je daleko za těmito vašimi představami o člověku a světě a lékařské studie NDE neprokázaly doposud tu vaši fyzikální příčinnost i přes dlouholetý průzkum , diagnostické metody a laboratorní výzkum. Informace zveřejněné v akceptovaných vědeckých časopisech ohledně NDE prožitku, nejsou rozhodně jednoznačné pro chemickou povahu těchto vizí, nebyla pozorována souvislost mezi chemickými léky , překysličením, hypoxií, lucidním sněním , resuscitací . Tyto předpoklady jsou jen v oblasti tezí, které vynechávají celou problematiku subjektivních popisů prožívajících , které jsou přítomnými lékaři hodnoceny a popisovány! Neexistují data, které by rozhodly o povaze vizí ve smyslu halucinací, lékaři kteří to zkoumají nemají jistotu, kterou tady od stolu projevujete . Informace , které jsou k dispozici poukazují i na možnost vědomí mim tělo a tyto data svou povahou, nepřipomínají uměle , drogově ( při hypoxii ) vyvolané halucinace . Pocity mimo své tělo , nejsou ještě zkušeností mimo své tělo , která se u uměle navozených stavů nevyskytuje. Náboženské vidiny nejsou hlavním rysem NDE atd. Uměle navozený stav ještě neprokazuje jeho povahu, to co člověk v tomto stavu vidí může být , už to co předchází konečnou smrt . intoxikace může uvolnit duševní podstatu organismu, která je vypuzena . Vaše argumenty jsou ploché a nevycházejí z poznatků vědy v celém spektru chápaní tohoto jevu , vybíráte si jen to co podporuje vaši ateistickou ideu , vycházíte z lidí takto ovlivněných a vše ostatní co by mohlo přispět k poznání a pochopení prožitku NDE neakceptujete ! Bráníte se tomu jako čert kříže, Nutíte mě si zakoupit knihu Soumrak ateismu od ex ateisty, abych lépe pochopil vaše demagogie a fabulace na kterých stavíte svůj neohrozitelný světonázor . Vůbec jste neodpověděl na otázky, vy se jich bojíte co ? Ony odpovědi nejsou, tyto poznatky jsou předmětem výzkumu a prozatím přesné popisy okolí, prostředí a dějů prožívajícího NDE , které jsou vědeckou komunitou konečně zaznamenány, tak jako je zaznamenali Moody, Ross, Grof. poskytují další výzkumnou část těchto studií. V říjnu budeme moudřejší 🙂 Dr.Sam Parnia nepotvrdil vaše teze o které se ateismus doposud opíral a naopak ty stěžejní vědecky zpochybnil ! Je až s podivem jak tyto fakta nedokážete přijmout , chápu že by tento vývoj mohl spět k prokázání duše , čehož se zcela jistě obáváte , proto zde najednou lišácky a alibisticky uvádíte, že je pavědec i když to není v žádném případě objektivní posudek . Nehledě na to, že jeho výsledky potvrzují vědecké studie mnoha dalších vědců a lékařů, koukal jsem, že nizozemská studie byla tou největší studií , Dr. Sam Parnia zastupuje britský výzkum , ale i v USA je mnoho dalších vědců, kteří se tomuto tématu věnují. Stačí si zadat do googlu NDE !

 379. Antitheista

  ne to není předpoklad poplatný ideologii, to váš předpoklad duše je nedokázaný předpoklad poplatý spiritistické ideologii 😀 😀

  90% vědců = elity lidstva = jsou ateisté z nějakých důvodů, ty důvody jsou logika a výzkum, když vidíte, jak evoluční biologie a psychologie postpoupila – stejně jako neurověda, když vidíte, jak všechny špičky v oboru nepotřebují vůbec žádnou hypotézu duše k fungování mysli a mozku, tak je jasné, že vy hledáte želvu za zemětřesením, když stačí pouze přirozený pohyb litosférických desek! Vědci předpokládali desky a vy želvu, sondy ve vesmíru a další výzkum zjistil, že želva není, že sou to desky. Stejné je to i mozek a duše… 😀 😀 😀

  Prostě když vezmu teď obyčejného člověka z ulice, udělám z něho taxikáře, on bude za pár let znát všechny ulice, zvýší se mu propojenost synapsí v příslužné části mozku + paměť + prostorová paměť + pohyby při řízení = to vše se nahustí, odpadne třeba jeho znalost dějepisu, ale on jí na nic nepotřebuje (pokud se o něj nezajímá ve volném čase), no a když mu tu část mozku poškodíte, bude to pořád on, bude poznávat své známé, ale už nebude vědět kde je jaká ulice – to je zničení synpasí (části hardware) v příslušné oblasti – tím i vymazání souborů 😀 😀 😀 to samé se děje s celým mozkem/duší po smrti 😀 😀

 380. Antonín Kratochvíl

  kvantové částice nemusí mít fyzikální povahu a taky to nebylo doposud prokázáno, antičástice, antihmota atd. mentiony , transpersonální psychologie , transcendentní zkušenosti, zkušenost mimo své tělo, tohle vše pro vědu skýtá další prostor pro průzkumu . Zkuste si ovlivnit kolečko egely wheel mentálním příkazem, vložte jej do boxu, tak aby nemohl proudit venkovní vzduch , strčte tam ruku a pozorujte. Stačí jen pomyslet toč se doprava , doleva , zastav se ! a kolečko bude opakovatelně reagovat na tyto pokyny. Dokud nebudete , zvídavý, tak takové věci budou pro vás jen sci-fi, ona věda se dá dělat i doma a to co vidíte můžete klidně opakovaně testovat , pozorovat s ostatními a udělat si svůj vlastní názor na tuto problematiku. Pokud se kolečko točí, tak jak chcete , co je to za energii přesahující váš mozek , která fyzicky zabere za obvod kolečka ? Teplo není inteligentní , tak aby směřovalo proudění po směru mentálně zadané rotace ! A stejně teplé předměty kolečko neroztáčí, protože teplo rozpohybující masu chladnějšího vzduchu, nemá potřebné prostorové usměrnění, tak aby toto proudění svedlo do strany k možnosti rotace kolečka . Tepelné stroje pracují s uzavřenými a tak usměrněnými vzdušnými proudy, náhony na písty a lopatky ( Stirlingův motor , Francisova turbína ), to ruka od konce prstů ke hrotu dlaně s přístupem chladné masy vzduchu neumožňuje !!!!!!
  Kolečko přístroje EW se roztočí po přiložení ruky a léčitel , je schopný jej roztočit na největší přístrojem měřitelnou rychlost otáček , to jsem měl možnost vidět. Tuto rychlost běžný jedinec není schopen navodit, ani já ne! Skepse zneužívá tezi tepelné výměny , která ale podle testů není pravdivá. Postačí přiložit ke kolečku teplé předměty a hned je jasné jak je to s tepelnou výměnou a rotací kolečka.
  Testy mentálního působení psychotroničky na crookesův mlýnek se prováděly před zraky akademiků v psychenrgetické laboratoři a bylo mi potvrzeno jedním z nich, že točící lopatky mlýnku, na které působila svíčka, se ve chvíli počátku působení psychotroničky, skutečně zastavily a již se přes působící světlo svíčky neroztočily, všichni přítomní to viděli. Skeptické vysvětlení je prohřáté prostředí vnitřku baňky a tím se zastaví mlýnek, protože před bílou a černou ploškou lopatky se vyrovná teplota.
  Crookesův mlýnek vystavte působení svíčky, pak žárovky a pak slunce , bude se vám točit dlouhé hodiny , bez zastavení !!!! Vyzkoušeno !!!!!
  zastaví se když zhasnete , stačí šero a stojí , reaguje na paprsek světla a ten když působí mlýnek se nezastaví , tak jak je možné, že mentálním příkazem před zraky akademiků se zastavil ?

 381. Antitheista

  Ale duše nespočívá v kvantech, ale synapsích 😀 kvantové jevy se vyskytují v malých měřítcích, nikoliv v měřítcích mozkových 😀 MOzek je středně velká věc, když pošlete částici do prostoru, chová se jako vlna i jako částice, mozek se nechová jako vlna nebo částice, ale rozprskne se po okolí, chová se jako středně velká a složená věc – stejně jako naše osobnost je složená věc (různé vlasnosti dohromady – čtení, psaní, charakter, inteligence,… – může vám vypadnout čtení, ale budete pořád mít charekter nebo naopak,… variant je bezpočet 😀 ). Proto kvanta sice platí, ale nijak nejdou proti rozpadu mozku a duše (která se rozpadá často již za života :D)! Mozek a duše je biologicko-chemická úroveň, nikoliv kvantová. Navíc se psychický jevy dějí v jiných časových relacích než jevy kvantové 😀 – duše/mozek ani neumí podprahově vnímat podněty pod určitou časovou linií, jako neumíme vnímat určité zvuky či spektrum světla. Prostě jako podprahově vnímáte něco, co se rychle mihne a vaše vědomí to nezachytí, tak pod určitou úroveň to nezachytí ano mozek-podvědomí. Čili kvantové jevy nehrají, když vaříte guláš, takovou roli, stejně tak při myšlení,… jako na úrovni mikrokosmu. O zneužívání kvantové teorie různými šarlatány píše spolek Sysifos :D, kvantovou duši vyvrátil fyzik Max Tegmark http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind 😀 😀

  takže částice může být na dvou místech zároveň, ne tak králík nebo mozek 😀 😀

  mozek se rozpadá, jeho individualita, s tím i synapse – zkušenosti, city, lásky, paměť,… osobnost 😀

 382. Antonín Kratochvíl

  tendenční, teoretické , na základě výpočtů dospět k vyvrácení jevů , teze nic víc , naštěstí je to jen subjektivní názor a představa, která není konečná a výzkum a zájem o tuto oblast pokračuje a narůstá . Opět žádné vyvrácení jen teze , to jsem si myslel ! Vy opravdu spoléháte jen na to co kde přečtete, takových informací vám zde mohu na sdílet mraky 🙂 To je nesmysl, že kvantová fyzika se nevztahuje na projevy vědomí , mozek a biologii ! Vypsal jsem několik pro mě stěžejních argumentů a praxe mě přesvědčila , že to co tu popisujete je jen předpoklad a předsudek. Nereagujete na ně a chápu, že se nikdy o svých představách přesvědčovat nebudete. Já bych takto žít nemohl, spoléhat se jen na předsudky a myšlenky druhých lidí a slepá důvěra v jejich neomylnost , to není pro mě ! Nepotřebuji si číst hypotetické teze , mě stačí , když jsem si ověřil možnost telekineze , opakovaně jsem kontroloval zdali se kolečko jen tak náhodně netočí, v boxu samo o sobě setrvačné náhodné rotace není schopno, je v klidové pozici . Přiložená ruka kolečko roztáčí po směru prstů a k náhodným změnám směru rotace nedochází . Pokyn zastav se, kolečko zastavilo a pokyn toč se doprava udalo opačný směr rotace . Zkoušel jsem to před 16 lety a teď znovu a několikrát a nemám pochyb . Jinak sborníky Sisyfa a to co tam spřádá pan Heřt a jemu podobní jsou opravdu povedenou bezcennou beletrií , některé tu mám, a tolik výmyslů , nepřesností a nepochopení základních pojmů , které se rádoby zasvěceně snaží popisovat je opravdu k pobavení. Dokonce i zahraniční skeptici se podivují nad špatným vědeckým přístupem ! Jak jste psal guláš , tvářící se jako fundované studie .

 383. Antitheista

  Ověřil možnost telekineze 😀 😀 😀 Ahaaa, tak dobrý… 😀 Vy dneska ale válíte :D! MOžná ste o tom měl referovat vědeckou obec :D:D – nikoliv jen nás tady na webu nebo pár pseudovědců jako Hnízdil či Parnia 😀 Běžte s kůží na trh – potřebujete kritiky na úrovni, abyste prokázal pravdu a vytříbil své názory- potřebujete peer review a hezky natvrdo 😀

  To není argument, udělat z mě tendenčního teoretika, to byl fyzik Max Tegmark, ne já 😀 😀 😀 kdo vyvrátil kvantovou duši, protože naše mysl jede v jiných časových relacích než kvantové jevy atd… 😀

  Individualita duše tkví právě v originalitě genů a zkušeností, které se promítnou do mozku – do těch originálních spojů synapsí – to dělá z člověka osobnost (ze zvířete taky…). Evoluční vývoj + smyslový vývoj jedince za jeho života. Osobnost = osobité propojení synapsí v mozku = individuální hardware = individuální software. Když zničíte ten individuální hardware, zničíte i soubory, které by se bez smyslů a těla nikdy ani nenahrály do mozku/duše 😀

 384. Antonín Kratochvíl

  psal jsem o mé zkušenosti a o tom jak je jednoduché si ověřit tvrzení ohledně telekineze a ne, že jsem ji prokázal . Max Tegmark nic neprokázal , jen teoretizoval a není všeobecně uznaný a průzkum pokračuje ! Teoretik jste, odkazujete se jen falešnými závěry na myšlenky druhých a jen těch kteří podkuřují vaší idee . To je nesmysl, že může laik referovat vědeckou obec o čemkoli ! Mě postačí to co vidím a co jsem si ověřil, nemohu věřit lidem kteří lžou i když jsou vědci. Otázkou kolik z nich je opravdu uznávaných, mnoho z nich jen publikují případové studie , ale skutečná vědecká práce a výzkum….nikde ! Teoretizovat tady můžeme do aleluja a pokud si kolečko EW neotestujete a stejně tak test uhelného prachu a grafitu v mikrovlnce , budete tady dělat jen ovci bez vlastního názoru . Svět není jen o vašem žebříčku ateistické intenzity a vědecké komunitě. Vy tady nejste vědci, kteří by zastávali funkce , schvalovali grandy na vědecký výzkum atd. Jste jen subjekty s neformální a anonymní povahou a společnou myšlenkovou ideou, nic víc, tak nechápu proč bych měl cokoli prokazovat ? Proč by věřící měl prokazovat ateistovi jeho přesvědčení ? Vy nejste vědecká organizace, ale jen sdružení stejně smýšlejících lidí . A když máte zájem o prokazování , popište formu, průběh a metodiku, jakou by měl laik , který není vědcem zvolit. Subjektivní pocity a popisy dějů to nejsou, odkazy na vědecké výzkumy také ne co to tedy je! Myslím si, že je vaše metodika i tento záměr předem logicky vystavěna pro neumožnění cesty pro prokázání čehokoli . Je to jen ironický pokus o diskreditaci už jen z předsudku a logické úvahy ,že vy nic takového nepřipouštíte , proč Vám to tedy prokazovat , když to nemůže podle vás existovat ? Předpoklad možné průkaznosti či neprůkaznosti je zde jen ve formě posměšné arogance , nejde zde o vědu, ale o osobní zášť, předpojatost, předsudky , diktát a ideologický střet .

 385. Antitheista

  Zase ste mi neodpověděl 😀 jen mě urážíte, ale já jakožto teoretik vycházím z teorie a praxe vědců – výzkumu a logiky :D, a také od lékařů (Koukolík,…) – 90% vědců má jiný názor než vy :d

  Individualita duše tkví právě v originalitě genů a zkušeností, které se promítnou do mozku – do těch originálních spojů synapsí – to dělá z člověka osobnost (ze zvířete taky…). Evoluční vývoj + smyslový vývoj jedince za jeho života. Osobnost = osobité propojení synapsí v mozku = individuální hardware = individuální software. Když zničíte ten individuální hardware, zničíte i soubory, které by se bez smyslů a těla nikdy ani nenahrály do mozku/duše – CO MI K TOMUHLE ŘEKNETE ??

  Přece právě naše zážitky se nám zapisují do mozku, bez učení a smyslů bysme byli jen něco jako „nepopsaná deska“ – my potřebujeme synapse, abychom se stali osobnostmi … 😀

 386. Antonín Kratochvíl

  já vás neurážím , píšu co si myslím! V textu, který jsem napsal poukazuji na vaše tendenční informace a styl komunikace, nic víc! To co tam je formulováno podle mne přesně vystihuje tuto naši zbytečnou debatu i tuto nesmyslnou výzvu! Váš poslední komentář je plný smajlíků, ale otazník tam nikde nevidím! Na vaše logické konstrukce vycházející z poplatných dat a předpokladů, které vynechávají celou řadu dalších informací, jen pro to, aby kýžený výsledek vyzněl pro váš idealismu, není co říct, jsou to jen konstrukce na základě tezí. Nejsem plný předsudků, které nazýváte kritickým myšlením a nestačí mi jen postuláty a tvrzení jiných lidí. Já dávám přednost praxi a to co jsem tu psal ohledně energie, kolečku EW a telekinezi si může každý ověřit. Desítky minut natočeného materiálu , pozorování a testovaní jasně ukazuje, že se někteří fyzici mýlí a jejich teze je jen předpokladem , kterou bohužel mohou šířit a prosazovat ve vědecké komunitě i když je nepravdivá. Já mohu akorát tak prd 🙂 Ale alespoň mé videa na youtube mají celkem slušnou sledovanost po celém světě. Mé názory fyzici znají a pozorovali jsme společně, že se kolečko u gumové rukavice naplněné teplou vodou netočilo. Zjistil jsem proč a vím také, kde dělají chybu v testování a interpretaci tepelné výměny , která samozřejmě působí , ale není schopna vést vzdušné proudění po směru možné rotace kolečka! Ruka nesplňuje prostorové parametry tepelného stroje a prostor kolem ruky rozhodně není uzavřený systém, ve kterém by se dalo říci jaký směrem převládne vzdušné proudění, protože to především prohříváním vzduchu proudí nahoru . Chladnější masa vzduchu vstupuje do procesu po celé otevřené straně obvodu kolečka a není důvod proč by měl převládnout proud vzduchu po směru prstů a způsobovat tak stále stejný směr rotace u ruky. Myslíte si, že bych si nepřál o svých poznatcích někoho přesvědčit , když vím, že se ostatní mýlí ? Neinterpretuji jev , ale popisuji to, jak se kolečko ,, chová “a rozhodně tepelná výměna není iniciátorem jejího pohybu !
  Ta se jen hodí skepsi do ideového předpokladu, protože k ní dochází , Jak a nakolik je schopna ovlivnit proudění, jakým směrem a jak ovlivní překážky, které ji stojí v cestě, tohle všechno je bez průzkumu a pozorování, ve smyslu tepelné výměny jen teorií!!! Mě pozorování přesvědčilo, že chybnou! Kdybych neviděl, že se kolečko pohybuje podle toho jak mu mentálně zavelíte, nepsal bych to tady! Vědec Egely , který to sestrojil dostal od Sisyfa bludný balvan a Sysifos natočil video, kde snížil strop na kolečkem igelitovým sáčkem a tím znemožnil tepelné vyměně a pronikání chladnějšímu vzduchu ke kolečku . Kolečko se zastaví i když na něj působí ruka .To je pro ně důkaz pro hybnou sílu, ale na to, že je potřeba sledovat všechny fyzikální vlivy a metodicky ve výkladu s nimi počítat , to už neřeší! Velice lehké kolečko je pod sáčkem vystaveno kumulujícímu ohřátému vzduchu . stejně jako je vyvíjen tlak na stěnu sáčku rozpínajícím vzduchem , tak i tento proces vyvíjí, tlak na celý obvod kolečka a to je fyzicky brzděno! Tohoto procesu jsem si všiml, když jsem vložil ruku do skleněné malé nádoby a sáček, kterým jsem měl protaženou ruku do nádoby se přisál k zápěstí a uvnitř zvyšující teplo způsobilo, že se kolečko převážilo k jedné straně ! Kolečko uzavřené ve velkém boxu, společně se třemi teplými skleničkami stojí , když do něj strčíte, setrvačnost ve vyvolané rotaci náhle přeruší záškub, jakoby jej zabrzdilo několik brzd po celém obvodu ! Co to asi způsobuje ? .-) Snížením stropu fyzici neprokázali použitím Occamovi břitvy nejpravděpodobnější vliv, protože zapomněli na jeden z vlivů, který znemožňuje pohyb kolečka a tedy i možný vliv síly, kterou nechtějí připustit. Stejný je i váš přístup i když věřím, že upřímnější, proto tady taky trávím tolik času 🙂 Je nesmysl se dál přít , myslím si, že vy znáte mé argumenty já vaše, nic proti ateismu nemám, vaše konstrukce odpovídají tomu co od světa potřebujete ! Jen nemám rád aroganci a nadřazenost , a pokud si myslíte že vy máte patent na rozum, že ateismus je vrcholná rozumová zkušenost vyvracet vám to nebudu . Jen mohu říci, že to co vy považujte za kritické myšlení je jen idealismus a tendence vykládat si svět jen podle vlastních představ a informací, které se do tohoto konceptu hodí! Není to o nic hodnotnější a ani nic objektivnější než je holistický , transpersonální a spirituální přístup Obou straně !!!

 387. Antitheista

  Já vím, že exaktnost a logika a moderní věda jsou pro vás až moc tendenční :D, ale ta tendence se ukázala jako plodná pro moderní společnost, a rozhodně plodnější než veškeré alternativy! Jakou alternativu má svoboda a věda? Žádnou – pavědu a nesvobodu… Jakou alternativu má logika? Žádnou, iracionalitu!

  Individualita duše tkví právě v originalitě genů a zkušeností, které se promítnou do mozku – do těch originálních spojů synapsí – to dělá z člověka osobnost (ze zvířete taky…). Evoluční vývoj + smyslový vývoj jedince za jeho života. Osobnost = osobité propojení synapsí v mozku = individuální hardware = individuální software. Když zničíte ten individuální hardware, zničíte i soubory, které by se bez smyslů a těla nikdy ani nenahrály do mozku/duše – CO MI K TOMUHLE ŘEKNETE ??

  Přece právě naše zážitky se nám zapisují do mozku, bez učení a smyslů bysme byli jen něco jako „nepopsaná deska“ – my potřebujeme synapse, abychom se stali osobnostmi …

 388. Antonín Kratochvíl

  cituji: Já vím, že exaktnost a logika a moderní věda jsou pro vás až moc tendenční! Nic takového jsem neřekl. Vaše logické konstrukce a argumenty, viz lucidní snění , hypoxie jsem vystavil kritice, na základě nových vědeckých informací. Nehodnotil jsem vědu jako takovou, ale váš úhel pohledu, vzorek osobností a konstrukce na kterých stavíte . Když jsou poznatky, že o hypoxii u NDE nemůže být řeč, je vše co jste předkládal ohledně uměle navozených stavů u leteckých zkoušek, chybně přirovnáváno k projevu NDE ! Vy používáte mnoho tezí, které sami lékaři a vědci zkoumající NDE nikde nezmiňují a pokud ano tak ve smyslu, že na základě pozorování a známých vědeckých poznatků jít o tyto teoretické předpoklady nemůže viz. lucidní snění v kontextu zapamatování si .
  Srovnáváte stav vědomí při zachování všech životních funkcí se stavem kdy srdce netluče a mozek nevyvíjí žádnou aktivitu a považujete to za objektivní posudek . Doposud nebyly prokázány souvislosti mezi uměle navozenými stavy, farmaky / intoxikací a NDE , nejsou známy fyziologické procesy navozující zkušenost NDE a přesto si zde obhajujete data z 90 let a vyjádření Koukolíka taktéž z dob minulých zastávajícího hypoxii . To nemá logiku !!! Nepsal jsem o tendenci vědy ale vaší , která i přes nové fakta není schopna ustoupit ze svých omylů !
  Děti se nerodí s nepopsaným listem , naopak . I ještě nenarozené děti prožívají fázi REM a tedy z největší pravděpodobností sny . Nadání , umělecká tvořivost, charakter, cit atd nejsou otázkou učení s tím se rodíme ! Mozek se vypne a přesto vnímáte své okolí i když jsou oči zavřené, neurony nepracují ! Nevidím ve vašich otázkách smysl , protože jsou tendenční , to už jsem psal stokrát a pod tíhou dalších informací ztrácejí logiku . Když vás tahle hloupá hra baví , já se jí snažil ukončit smírem , budeme si pěkně kopírovat otázky. Já už vám na mnoho odpověděl, vy ještě na žádnou !

 389. Antonín Kratochvíl

  Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?
  Proč by duše měla ukončit svou existenci s koncem tělesnosti ? Proč by měly vize , které jasně ukazují, že vědomí dokáže detekovat okolní prostředí a děje bez použití očí a uší při nulové aktivitě EEG , být halucinací ? Proč by měli lékaři , kteří to v současnosti zkoumají lhát o výsledcích přístrojů a o popisech toho co pacient viděl a slyšel ? Proč tyto vize přesně popisují prostředí a děje i u slepých a hluchých lidí, které uvádí nizozemská studie ? Jak může někdo popsat prostředí místnosti a děje v ní, když byl do ni převezen již v bezvědomí či klinické smrti a následně resuscitován ? Kde se bere ta nepřekonatelná jistota jedinců co NDE prožili, v reálnosti prožitku a následné ztráty strachu ze smrti a proč viděli to co jim druzí přítomní potvrdili ? Jak to mohli vidět, když měli oči zavřené a umírali ? Proč by to měla být halucinace, když jim okolí potvrdilo reálnost prožitku? Jak si může podvědomí vytvořit realistický obraz prostředí , když jej předem nedetekovalo a to ani podprahově v případě převozu již klinicky mrtvého jedince či jedince v bezvědomí ? Jak si může vytvořit podvědomí hluchého člověka realistickou představu prostředí a stejně tak slepý ?
  Dorou noc a zase příště

 390. Antitheista

  Děti se sice nerodí jako nepopsaný list, ale téměř nepopsaný, mají samozřejmě geny a tendence a pudy (podvědomí) a základní vzorce v mozku (sací reflexy,…), ale nemají zrakové zkušenosti, mají jen nedovyvinutý sluch a hmat (těsně před porodem). Takže jejich sny se liší od našich (to samé slepí lidé). I zvířata mají REM, to ještě nedokazuje duši, jen biologické pozadí mozku 😀 😀 vývoj…

  Proč dementi tak rádi a pořád dokola hrají hloupé a jednotvárné hry (například autisté)? Kdyby byla pravda, že lidé s poškozeným mozkem mají uvnitř génia (to ste tvrdil vy, že duši to nezasáhne, tohle poškození mozku!!!), jen to nemohou dát vědět, proč by se tito lidé zabývali hloupými hrami, mlácením hlavou o stěnu, děláním origami a podobně?? 😀 😀 – nene, žádný génius uvnitř nich neni, neprojevuje se navenek ani uvnitř (skeny mozku při různých reakcích na filmy,…) 😀 ! VAše předpoklady jsou hloupé…

  Když do 4 let nebudete mluvit na dítě, vyroste z něj deprimovaný idiot, který se již nikdy nenaučí pořádně mluvit a myslet, viz. VLČÍ DĚTI. Tak pak mluvte o „nepopsané desce“, o které já sem sice nemluvil (psal jsem něco jako nepopsaná deska – protože pudy a zvířecí chování nepočítám za specificky lidské), ale je nutná interakce genů (těla/mozku) s LIDSKÝM OKOLÍM – jinak se osobnost/mozek nerozvine a přislušné oblasti zakrní – z člověka je poloviční zvíře 😀

  Individualita duše tkví právě v originalitě genů a zkušeností, které se promítnou do mozku – do těch originálních spojů synapsí – to dělá z člověka osobnost (ze zvířete taky…). Evoluční vývoj + smyslový vývoj jedince za jeho života. Osobnost = osobité propojení synapsí v mozku = individuální hardware = individuální software. Když zničíte ten individuální hardware, zničíte i soubory, které by se bez smyslů a těla nikdy ani nenahrály do mozku/duše – CO MI K TOMUHLE ŘEKNETE ??

  Přece právě naše zážitky se nám zapisují do mozku, bez učení a smyslů bysme byli jen něco jako „nepopsaná deska“ – my potřebujeme synapse, abychom se stali osobnostmi

 391. Antonín Kratochvíl

  Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?
  Proč by duše měla ukončit svou existenci s koncem tělesnosti ? Proč by měly vize , které jasně ukazují, že vědomí dokáže detekovat okolní prostředí a děje bez použití očí a uší při nulové aktivitě EEG , být halucinací ? Proč by měli lékaři , kteří to v současnosti zkoumají lhát o výsledcích přístrojů a o popisech toho co pacient viděl a slyšel ? Proč tyto vize přesně popisují prostředí a děje i u slepých a hluchých lidí, které uvádí nizozemská studie ? Jak může někdo popsat prostředí místnosti a děje v ní, když byl do ni převezen již v bezvědomí či klinické smrti a následně resuscitován ? Kde se bere ta nepřekonatelná jistota jedinců co NDE prožili, v reálnosti prožitku a následné ztráty strachu ze smrti a proč viděli to co jim druzí přítomní potvrdili ? Jak to mohli vidět, když měli oči zavřené a umírali ? Proč by to měla být halucinace, když jim okolí potvrdilo reálnost prožitku? Jak si může podvědomí vytvořit realistický obraz prostředí , když jej předem nedetekovalo a to ani podprahově v případě převozu již klinicky mrtvého jedince či jedince v bezvědomí ? Jak si může vytvořit podvědomí hluchého člověka realistickou představu prostředí a stejně tak slepý ?

 392. Antitheista

  Protože spirituální duše by pak byla chemicky REAKTIVNÍ – čili by spočívala na bio-chemické bázy, a proč by měl mít člověk dvě biochemické duše, z nichž jedna přežívá rozpad mozku?? 😀 Vaše hypotéza je přetažená za vlasy a nepotřebná pro fungování „mysli“ a navíc neověřitelná, narozdíl od té naší mozkové „duše“… 😀

  Nepřekonatelná jistota se objevuje i u Bin Ládina nebo Lenina, Marxe či Hitlera – ještě neznamená, že mají pravdu…

  Četl jste včerejší přílohu mladé fronty (program)? Je tam dlouhý rozhovor se spisovatelem Michalem Vieweghem, jestli to už nesežete, tak Vám to přepošlu… je to NAPROSTO KLÍČOVÉ PRO NÁŠ ROZHOVOR

 393. Antonín Kratochvíl

  já jsem hypotézu nevyslovil jen jsem se ptal na několik zásadních detailů, které, nechcete zodpovědět a které narušují logičnost vašich tezí !

 394. Antitheista

  Já vám je zodpověděl, ale vy jste nezodpověděl ty moje otázky 😀

  – Vaše první otázka je zodpovězena v mém posledním komentáři (je tam zodpovězeno několik otázak) a zbytek je zodpovězených již v přechodzích statusech – proč vám mam furt dokola odpovídat třeba na otázku, proč by s koncem mozku měla končit i duše? Už sem to napsal stokrát – protože software končí i s hardware, protože synapse (naše zkušenosti, asociace, osobnost) se poničí úrazem a zničí úmrtím 😀 Proč furt dokola a dokola omílat to samé? 😀

 395. Antonín Kratochvíl

  Nepřekonatelná jistota se objevuje i u La Berge nebo Lenina, Marxe či Koukolíka – ještě neznamená, že mají pravdu…vaše ateistická představa o světě, právě vychází z myšlenek několika jedinců, kteří ji ideologicky šířili , postkomunistický svět je tímto ideovým diktátem, jak ve vědě, tak i školství a mediálním prostředí hodně zasažen, ale neznamená to, že jsme ateistickou velmocí . V souvislosti s tím mě dnes pobavila tato reportáž 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=SJJ2Wiztmj4

 396. Antitheista

  Nepřekonatelnou jistotu mají hlavně lidé co prožili NDE :D, ale důležité je, že 80% lidí ho neprožila – nemají duši 😀

  Odpověď na vaší první otázku 😀 Protože spirituální duše by pak byla chemicky REAKTIVNÍ – čili by spočívala na bio-chemické bázy, a proč by měl mít člověk dvě biochemické duše, z nichž jedna přežívá rozpad mozku?? Vaše hypotéza je přetažená za vlasy a nepotřebná pro fungování „mysli“ a navíc neověřitelná, narozdíl od té naší mozkové „duše“…

 397. Antonín Kratochvíl

  zodpověděl výše a konkrétně , jen nedokážete pochopit souvislosti, ke kterým nemáte další informace.
  fáze rem, kmitání očí se děje při ,,sledování děje “ , na který oči reagují, proč by jinak kmitaly ( při regresích a u snů jsou přítomné , lucidním snění ) …. fyzická paralýza těla v této fázi zabraňuje reakcím těla na toto prožívání . Lucidním snění , kryptomnezie, falešná paměť, padá s daty, kdy malé děti rozpoznávají předměty, místa , hračky, tam kde nikdy nebyly ( není to jen doménou Budhismu a hledání Dalajlámi ), Při vyvolaných vzpomínkách v regresní terapii, které neopisují prožitý současný život , jsou zaznamenány konkrétní děje , které se ve skutečnosti v minulosti odehrály, ověřitelné adresní vzpomínky. V regresním příběhu na konci umíráte , se vším všudy, se spálenou kůží při upálení a bolestí, udušením při utonutí, škrcení atd. Nikdy žádný předek nemohl zkušenost své vlastní smrti geneticky přenést svým potomkům, nehledě na to, že i v regresi opouštíte své tělo a tento známí poznatek z NDE zkušenosti je přítomen, u každého konce, prožívaných životů . V regresi není jen jeden tzv. život , ale mnoha konkrétních příběhů od narození až po smrt. Stejně jako se v psychoterapii a psychoanalýze využívá časová osa , kdy vás psychoterapeut navrací v čase zpět do možných překrytých a zapomenutých traumat z dětství , které si znovu prožijete a tak odreagujete jejich potenciál a kdy lze navracet do stejných události několikrát dokud přetrvává psychosomatický symptom , tak i u těchto transpersonálních prožitků se lze vždy vrátit opakovaně do stejného příběhu. Není pravda, že jde o náhodné fantazijní představy ! Medializované povrchní informace o Kleopatrách a slavných postavách minulosti v regresích jsou jen taktický blaf skeptiků . Za dva roky jsem, při pohybování se mezi lidmi, co regrese podstoupili nezaznamenal jediný takový případ ! Naopak se objevuje spousty obyčejných životů , otroků , služebných , dělníků atd. Případ dvou dívek co se v regresním příběhu obě navzájem poznaly v jiné fyzické podobě a sexuální roli a potvrdily si vesnici příběh a role ostatních ze současnosti, nemůže mít geneticky přenesenou podstatu . Jen hloupý a slepý člověk se spoléhá na to co se kde píše. Ona zvědavost a proniknutí do jakéhokoli oboru, teprve ukáže jak se věci mají. Vy jste zřejmě byl věřící jen nábožensky a slepě s rodinným vlivem , rozhodně jste svou víru neměl podloženou zkušeností a poznatky. Kriticky jste vytěsnil celou řadu informací jen proto, aby jste si dětinsky dupnul a tak jak popisuje Einstein, dal náboženskému vnucování okolí na prdel , ale vaše argumentace je značně plochá a nelogická ,s řadou pochybností a tendenčních informací, které byly vědeckým světem dávno zpochybněny . Bodejď by jste nepodkuřoval Harrisovi , když on náboženskou nesnášenlivostí jen číší . Tak značně pochybuji o vašem charakteru , doposud jste své omyly z vyvrácených tezí a předsudků nepřiznal , i když jsou zde ve vláknu jasně dohledatelné, naopak stavíte na nich své demagogické tendenční formulky a teorie , které nejsou podloženy vědeckým výzkumem . Vše zde formulujete jen podle tendenční představy a přirovnávání nesrovnatelných jevů a tezí. Odkazujete se na všeobecné povědomí vědecké komunity a světonázoru, ale když vámi zadané informace podrobíte průzkumu, každý subjekt a studie je vystavena kritice a to nejen ze strany spirituálně chápajících vědců, ale i z vlastních řad vědců kolegů . Odkazujete se především na spolek Sisyfos , který je z pohledu zahraničních skeptiků značně rozporuplný a vědecky nekorektní a také na data z 90 let, které jsou dávno doplněny a mnohé z nich zpochybněny. Doposud jste nepředložil žádnou všeobecně přijímanou tezi ohledně zkušenosti NDE , jen tendenčně hodící se data viz lucidní snění , hypoxii atd. , které nemají vědecky uchopitelný podklad, srovnávací studie a průzkum . Informace z wikipedie / a potvrzená novými vědeckými studiemi , že neexistuje fyziologická a psychologická spojitost mezí NDE a tím co vy zde preferujete ( lucid , hypox….)je více než evidentní! Pohybujete se jen v rámci své idee a představy světa , tedy tendenčně argumentujete !!!!Ale přitom se zaštiťujete vědeckým kritickým přístupem. Podle mne jen obhajujete svůj idealismus a všechny vaše argumenty padají s novými vědeckými poznatky, tedy i logičnosti a fráze ! A prosím čtěte to co píši na mnohé otázky jsem vám odpověď dal i na ty co pořád kopírujete , vy na mé nikoli ! Reagujete jen na své vlastní předsudky a otázky, tohle není dialog, ale ideový diktát z vaší strany!!!

 398. Antonín Kratochvíl

  Nepřekonatelnou jistotu mají hlavně lidé co prožili NDE , ale důležité je, že 80% lidí ho neprožila – nemají duši …. tohle je přesně nesmyslný argument , vůbec nepřipouštíte další možnost a to je forma zapamatování si , což je zásadním prvkem

  Odpověď na vaší první otázku Protože spirituální duše by pak byla chemicky REAKTIVNÍ – čili by spočívala na bio-chemické bázy, a proč by měl mít člověk dvě biochemické duše, z nichž jedna přežívá rozpad mozku?? Vaše hypotéza je přetažená za vlasy a nepotřebná pro fungování „mysli“ a navíc neověřitelná, narozdíl od té naší mozkové „duše“…

  tohle je jen ideový předpoklad

 399. Antonín Kratochvíl

  proč by spirituální duše neměla být chemicky REAKTIVNÍ , jen protože z předsudku předpokládáte, že je nefyzikální podstaty ? Jaké fyzikální podstaty je energie co roztočí kolečko EW u ruky ? Víme to snad , nevíme !

 400. Antitheista

  Protože pokud je chemicky reaktivní, je sama chemická a je měřitelná :D, takže je to to samé co mozek 😀 žádná jiná paralelní bio-chemická struktura totiž v mozku nalezena nebyla 😀 – navíc poškození mozku ovlivňuje duši – takže to není paralelnost, ale příčinnost čili mozek = duše 😀 😀

  energie je tupá síla, pohon, bez hardwaru vám elektřina nevydá soubory 😀 musíte mít energii + hardare, abyste měli i software/duši 😀

  Michal Viewegh: „V té záchrance jsem vědomí ztratil… Tragikomické na celé situaci bylo chybné fungování mého mozku, který vytvářel falešné představy (stejné jak u vás, Kratochvíle 😀 – pozn. antitheisty) – přibližně dva následující týdny jsem si myslel, že ležím v léčebně na Komorním Hrádku… vůbec nevím, jak k tomu moje nemocná mysl přišla (stejné to je i s halucinacemi, NDE,… – pozn. antitheisty)… Můj mozek jel po svém… Skoro vůbec jsem nebyl schopný pojmout, co mi doktoři říkají… Ta operace prý byla řezničina, při které je mozek na chvíli odpojený od přívodu krve, a proto na několika místech bílé mozkové kůry odumřela tkáň – což pravděpodobně způsobilo problém s pamětí… No a když se potom začnete probírat, tak si paměť vytváří celý svůj svět z toho, co zrovna lapne – a žijete v přeludu (jako vy a váš spiritistický předsudek, byť ste ho zažil na vlastní kůži, to ale nesvědčí o jeho pravdivosti, jen že ste se z toho ještě nedostal, pane Kratochvíle 😀 – pozn. antitheisty)… Prý jsem dokonce vykládal, jak jsem povolán k tomu, abych někam vedl zástupy, byly to jakési pseudokřesťanské vize ( opět jako vy a vaše NDE 😀 – antitheista)… Rád bych projevoval osudu vděčnost za to, že jsem jeden z vyvolených, kteří přežijí resekci aorty, ale jak jsem se mohl radovat… teď jsem si najednou dlouho neyl jistý, jestli je červenec anebo březen… Vůbec jsem třeba nevěděl, jak zapnout televizi, protože jsem si nepamatoval odpovídající čudlíky (zajímavé, jakoby paměť a tím i osobnost a duše byli závislé na mozku 😀 – pozn. antitheisty)… Trvalo mi týdny, než jsem se znovu naučil data narození svých dětí, a to jsem se je opravdu drtil, ale dodnes si v nich nejsem jistý a složitě je z paměti doluju. Občas navíc bloudím… Ne, kdybych žil do loňska nějak rozmařile, nevkusně zbohatlicky, tak beru jako spravedlivý trest, že mě osud takhle sejmul. Ale já dělal pro UNICEF… “

  Tož mozek a duše 😀 😀 😀 to není souběh dvou paralelních duší – to je poškození mozku = poškození duše ( v tomto případě paměti) 😀 😀 co nato řeknete 😀 😀 😀 😀 😀 😀 ??? 😀

 401. Antonín Kratochvíl

  Uměle navozené stavy vyvolávají vize , kde je psané že jsou halucinacemi ? Kdo může vědět co letec na centrifuze vidí ? Sám lékař který tyto testy s letci a uměle navozenou hypoxii prováděl uvádí, že ze sta lidí nikdo neměl zkušenost mimo své tělo.
  Kde berete jistotu , že vize při NDE, ale stejně tak i u uměle navozených stavů vědomí neopisují reálné dění kolem nás potažmo v nás ? Ne máte jen svou ideu a tendenční informace, které ji nahrávají. Záměrně pomíjíte informace, které se do ideologie nehodí! To není kritický přístup, ale alibismus ….

 402. Antitheista

  Ten Viewegh, to je ale počteníčko, co ?? 😀 Kratochvíle 😀

  Pokud je ta vaše „nezničitelná duše“ chemicky reaktivní, je sama chemická a je měřitelná (čili i zničitelná :D) , takže je to vlastně to samé co mozek – žádná jiná paralelní bio-chemická struktura totiž v mozku nalezena nebyla – navíc poškození mozku ovlivňuje duši – takže to není paralelnost, ale příčinnost čili mozek = duše

  energie je tupá síla, pohon, bez hardwaru vám elektřina nevydá soubory musíte mít energii + hardware, abyste měli i software/duši
  😀 😀

  Toť mozek a duše – to není souběh dvou paralelních duší – to je poškození mozku = poškození duše ( v tomto případě paměti) co čili PŘÍČINNOST (NIKOLIV PARALELNOST) !! Co na to řeknete ??? 😀 😀

 403. Antonín Kratochvíl

  kdyby byla vize v NDE měřitelná , neprokazovalo by EEG nulovou aktivitu. Pan kterého tu uvádíte za příklad , měl složité operace, narkozu a atd . NDE zkušenost nemusí být při narkoze , a také tyto vize nezpůsobují desorientaci a ostatní projevy , které tento pán při těžkém zotavování se prožíval . .Neustále si pletete intelekt ze spiritualitou

 404. Antonín Kratochvíl

  Toť mozek a duše – to není souběh dvou paralelních duší – to je poškození mozku = poškození duše ( v tomto případě paměti) co čili PŘÍČINNOST (NIKOLIV PARALELNOST) !! Co na to řeknete ???
  Nesmysl , slepý jedinec v prožitku NDE vidí okolí svého těla, které nikdy vidět nemohl .

 405. Antitheista

  A co jiného je spiritismus než intelektuální záležitost?? 😀 Je to snad hlad, sex, pudy? Ne, je to intelektuální zaliba pár chorých masturbantů jako ste vy 😀
  – duše je samozřejmě i podvědomí (zapomenuté vzpomínky – třeba i nábožné povahy – kryptomnésie, pudy, hlad, žízěň, sex,…) nižší části mozku = nižší části duše 😀
  (pokud nepočítáte do duše paměť, tak co přežije smrt – pohlavní pudy 😀 žízeň přežije tělo?? :D)

  Pokud je ta vaše „nezničitelná duše“ chemicky reaktivní, je sama chemická a je měřitelná (čili i zničitelná ) , takže je to vlastně to samé co mozek – žádná jiná paralelní bio-chemická struktura totiž v mozku nalezena nebyla – navíc poškození mozku ovlivňuje duši – takže to není paralelnost, ale příčinnost čili mozek = duše

  energie je tupá síla, pohon, bez hardwaru vám elektřina nevydá soubory musíte mít energii + hardware, abyste měli i software/duši

  Toť mozek a duše – to není souběh dvou paralelních duší – to je poškození mozku = poškození duše ( v tomto případě paměti) co čili PŘÍČINNOST (NIKOLIV PARALELNOST) !! Co na to řeknete ???

 406. Antitheista

  Já si pletu duši s intelektem a pamětí, tak ona po mé smrti přežije moje žízeň a hlad a sexuální pudy – můj pohlavní pud přežije můj penis, chudák !! Co bude můj pohlavní pud na onom světě dělat bez penisu a bez těla ?? Chudák podvědomí, svatý Freude 😀 😀 😀

 407. Antonín Kratochvíl

  spiritualita přesahuje intelektové možnosti mozku a jedince a zkušenosti z NDE prožitků to prokazují . To, proč nesouhlasím s vašimi předsudky a konstrukcemi, , které nemají vědecké opodstatnění, stačí vypozorovat s tohoto rozhovoru skeptiků s Dr. Samem Parniou .
  http://www.skeptiko.com/sam-parnia-claims-near-death-experience-probably-an-illusion/
  On sám je fundovaný k tomu tuto oblast vědy zkoumat a zná všechny vaše argumenty o kterých se v rozhovoru zmiňuje . Pokud by uvedl informace, které by to co tu tvrdíte potvrdily, už by jsme zde dávno nepsali. Proč bych měl dát na vaše logičnosti , které vycházejí jen s tezí , když vědci co to přímo zkoumají stejný názor jako vy nezastávají. Vy jste vědec , nebo snad máte poznatky, které oni nemají ?
  Paměť osobnost člověka atd. vše přežívá . Nemocí či poškozením mozku nejsou omezené intelektuální, pohybové či emoční projevy, důkazem pro fyzikální podstatu duše, to je váš nesmyslný předsudek . Spirituální duše přesahuje na základě poznatku z transpersonální psychologie, holotropních stavů stavů z LSD, z neelektrické povahy prožitku NDE , z regresních vzpomínek, intelektové schopnosti jedince .
  Proč by spirituální duši nemělo ovlivňovat to co ovlivňuje duši fyziologickou ? Kde jsou hranice fyziologie a kde začíná transpersonální existence ? Co je to duše fyziologická a co spirituální ? To znamená že pokud by byla duše spirituální a nehmotná, alkohol ji neovlivní ?
  Proč by duše měla ukončit svou existenci s koncem tělesnosti ? Proč by měly vize , které jasně ukazují, že vědomí dokáže detekovat okolní prostředí a děje bez použití očí a uší při nulové aktivitě EEG , být halucinací ? Proč by měli lékaři , kteří to v současnosti zkoumají lhát o výsledcích přístrojů a o popisech toho co pacient viděl a slyšel ? Proč tyto vize přesně popisují prostředí a děje i u slepých a hluchých lidí, které uvádí nizozemská studie ? Jak může někdo popsat prostředí místnosti a děje v ní, když byl do ni převezen již v bezvědomí či klinické smrti a následně resuscitován ? Kde se bere ta nepřekonatelná jistota jedinců co NDE prožili, v reálnosti prožitku a následné ztráty strachu ze smrti a proč viděli to co jim druzí přítomní potvrdili ? Jak to mohli vidět, když měli oči zavřené a umírali ? Proč by to měla být halucinace, když jim okolí potvrdilo reálnost prožitku? Jak si může podvědomí vytvořit realistický obraz prostředí , když jej předem nedetekovalo a to ani podprahově v případě převozu již klinicky mrtvého jedince či jedince v bezvědomí ? Jak si může vytvořit podvědomí hluchého člověka realistickou představu prostředí a stejně tak slepý ?

 408. Antitheista

  A 90% ateistických vědců fundovaní nejsou? Nebo se vám prostě jejich závěry nelíbí ???? 😀 😀 😀

  Zase se vyhýbáte základním odpovědím… 😀

  duše je samozřejmě i podvědomí (zapomenuté vzpomínky – třeba i nábožné povahy – kryptomnésie, pudy, hlad, žízěň, sex,…) nižší části mozku = nižší části duše
  (pokud nepočítáte do duše paměť, tak co přežije smrt – pohlavní pudy žízeň přežije tělo?? )

  Pokud je ta vaše „nezničitelná duše“ chemicky reaktivní, je sama chemická a je měřitelná (čili i zničitelná ) , takže je to vlastně to samé co mozek – žádná jiná paralelní bio-chemická struktura totiž v mozku nalezena nebyla – navíc poškození mozku ovlivňuje duši – takže to není paralelnost, ale příčinnost čili mozek = duše

  energie je tupá síla, pohon, bez hardwaru vám elektřina nevydá soubory musíte mít energii + hardware, abyste měli i software/duši

  Toť mozek a duše – to není souběh dvou paralelních duší – to je poškození mozku = poškození duše ( v tomto případě paměti) co čili PŘÍČINNOST (NIKOLIV PARALELNOST) !! Co na to řeknete ???

  Já si pletu duši s intelektem a pamětí, tak ona po mé smrti přežije moje žízeň a hlad a sexuální pudy – můj pohlavní pud přežije můj penis, chudák !! Co bude můj pohlavní pud na onom světě dělat bez penisu a bez těla ?? Chudák podvědomí, svatý Freude

 409. Antonín Kratochvíl

  Já si pletu duši s intelektem a pamětí, tak ona po mé smrti přežije moje žízeň a hlad a sexuální pudy – můj pohlavní pud přežije můj penis, chudák !! Co bude můj pohlavní pud na onom světě dělat bez penisu a bez těla ?? Chudák podvědomí, svatý Freude
  to jste opravdu tak hloupý , že nedokážete pochopit, že fyziologické potřeby vám jsou bez těla, jaksi k ničemu 🙂 Sociální mozek a Freudovská posedlost sexem , těžko vysvětlí to jakým způsobem jedinec, kterému se zastaví srdce a mozkový kmen vykazuje nulovou aktivitu EEG , může pozorovat své tělo a dění z ptačí perspektivy . Vědecké poznatky a studie potvrzují, že si to lidé nevymýšlejí a Moody, Ross popisoval stejné procesy a prožitky. Nejsou známy fyziologické, chemické a psychologické příčiny vizí při NDE . Vše ostatní je jen teoretizování, předpoklady a předsudky . Bohužel v tomto případě zde i ideologickou a ideovou tendencí , ač se budete čertit jak budete, pravdu mít nebudete 🙂

 410. Antonín Kratochvíl

  A 90% ateistických vědců fundovaní nejsou? Nebo se vám prostě jejich závěry nelíbí ????

  nic takového jsem nepsal , 90 procent je jen váš falešný závěr, kterým tady šermujete , nic víc. Fundovaní jsou v tom co znají a chápou, vzorek, který jste zde použil, již nejsou vědecky aktivní lidé . Jen teoretizují na základě toho co se k nim dostává a píšou knihy.
  Nevyhýbám se odpověděl jsem, jen nedokážete chápat kontexty a smysl .

 411. Antonín Kratochvíl

  Závěry pár lidí co jste zde uvedl vycházejí z informací a předpokladů, které se usuzovaly v 90 letech . Oni NDE klinicky nezkoumali , ani jeden !!!! Vy jste nic aktuálního co by oponovalo např Nizozemské studii , studii v UK Dr. Sama Parnia neuvedl.

 412. Antonín Kratochvíl

  předpoklad, že poškozený mozek omezuje a snižuje možnosti projevů fyziologické duše, je tendenční. Není známa organická příčina většiny vážných civilizačních onemocnění a v podstatě pokud není znám virus bakterie a jiné nemoc způsobující příčiny a ani genová dispozice nemůžeme tvrdit, co je způsobuje ! Psychosomatika to zcela jistě vystihuje a mnoho bolestí v těle, které nemají organický podklad, poukazují na daleko složitější system, který se nedá analyzovat, podle přímé příčinnosti . ( Díra do mozku , levá noha nepracuje )

 413. Antitheista

  „Představa že organické poškození mozku snižuje možnosti projevů fyziologické duše je tendenční“ 😀 😀 ale správná 😀 😀 (dodejme, až na to, že to nejsou projevy, ale sama „duše“)

  Jaká fyziologická duše?? Myslíte mysl a pocity? Pak ty se skutečně mění i s poškozeným mozkem (či drogamy nebo alkoholem) – to asi bez debat 😀 😀

  Co se týče projevů, tak Viewegh je dost při sobě, aby poznal, že si něco nepamatuje… že to v tý hlavě prostě nemá, třeba jako tlačítko kterym má zapnout televizi 😀 – prostě je to skrat v hardwaru 😀

  Kdyby to byli jen projevy, ale alkohol a úrazy mění ty samotné pocity (tedy duševní stavy, prožitky, nikoli projevy :D) !! Po úraze, nemoci či lécích se mění pocity (ne jen intelekt), mění se nálada,… – takže je to PŘÍČINNOST !!! Např. : Alkohol – chemie v mozku – změna duše (nálady) stejně tak Úraz – změny v mozku – výpadek paměti 😀 😀 – a dokonce to sedí i na magnetické rezonanci, podle oblasti zasažení vám vypadne příslušná funkce (zrak, paměť, …) 😀 😀 😀
  Kde je v tom nějaký pochybnost ??? 😀

 414. Antitheista

  To že duše je mozek přece nemluví proti psychosomatice, problém může být skutečně v „duši“ čili v hlavě, ne v těle :D, mozek pomáhá tělu se i uzdravovat (např. placebo efekt), to ale vůbec nemluví pro existenci duše 😀

  Ano, skutečně dobře umístěná díra do hlavy vám vyřadí levou nohu- čtěte více Koukolíka a vědce a lidi zabývající se mozkem 😀

 415. Antonín Kratochvíl

  …………….„Představa že organické poškození mozku snižuje možnosti projevů fyziologické duše je tendenční“ ale správná (dodejme, až na to, že to nejsou projevy, ale sama „duše“)
  ……správná z předpokladu, že podstatou vědomí je fyziologicky chemický proces a to nevíme, takže správná být nemůže , jen teoretická s materialistickou tendencí , nic víc !!!!
  ………………Jaká fyziologická duše?? Myslíte mysl a pocity? Pak ty se skutečně mění i s poškozeným mozkem (či drogamy nebo alkoholem) – to asi bez debat .
  ….Ne nemyslím jen pocity a mysl, myslím celkovou osobnost, povahu , city, charakter , identitu , kterou vy si pletete s intelektuální projevem !
  Mysl lze ovlivnit drogy , alkoholem atd , ale nelze jimi vyeliminovat osobnost jedince, jedině, že jej zabijí. Postižený jedinec, je stále osobností ač se vám to líbí či ne ! Jen pokřivený charakter takové lidi degraduje !
  ……………….Co se týče projevů, tak Viewegh je dost při sobě, aby poznal, že si něco nepamatuje… že to v tý hlavě prostě nemá, třeba jako tlačítko kterym má zapnout televizi – prostě je to skrat v hardwaru
  ……takový nesmysl jsem už dlouho nečetl 🙂 Zadejte si na youtube jméno Jill Bolte Taylor ….http://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Bolte_Taylor a porovnejte si příslušnost a objektivitu obou lidí v popisování prožitků z neurofyziologického a anatomického hlediska!

 416. Antonín Kratochvíl

  ……………Kdyby to byli jen projevy, ale alkohol a úrazy mění ty samotné pocity (tedy duševní stavy, prožitky, nikoli projevy ) !! Po úraze, nemoci či lécích se mění pocity (ne jen intelekt), mění se nálada,… – takže je to PŘÍČINNOST !!! Např. : Alkohol – chemie v mozku – změna duše (nálady) stejně tak Úraz – změny v mozku – výpadek paměti – a dokonce to sedí i na magnetické rezonanci, podle oblasti zasažení vám vypadne příslušná funkce (zrak, paměť, …)
  Kde je v tom nějaký pochybnost ???

  ….alkohol a úrazy mění projevy ( součinnost duševních , chemických , fyziologických a spirituálních vlivů ). Mezi těmito projevy neexistuje žádná hranice a není známa fyziologie a materiální podstata projevu vědomí , jsou známy jen jeho způsoby omezení při poškození, nikoliv jeho zdroj . Omezené intelektuální možnosti, paralyzovaná noha to vše neurčuje podstatu vědomí, jak vzniká, jak působí na hmotnou fyziologii a ani jaký má význam. Psychosomatika a celá řada nefyziologických procesů , kdy není známa příčina bolesti nohy a přesto bolí , jasně poukazuje na proces , který vychází z mozku , ale není k němu žádný objektivní důvod ! Bolest neprochází nervovou soustavou už od hlavy a ani nervový systém není zasažen např. zánětem a není ani zasaženo nervové příslušné mozkové centrum , bolest se projevuje ve zdravé tkáni a u nepoškozeného mozku !!!!
  Pochybnost je ve vaší interpretaci !

 417. Antonín Kratochvíl

  To že duše je mozek přece nemluví proti psychosomatice, problém může být skutečně v „duši“ čili v hlavě, ne v těle , mozek pomáhá tělu se i uzdravovat (např. placebo efekt), to ale vůbec nemluví pro existenci duše

  Ano, skutečně dobře umístěná díra do hlavy vám vyřadí levou nohu- čtěte více Koukolíka a vědce a lidi zabývající se mozkem

  Proti psychosomatickému přístupu, jste se zde jasně ohradil a shodil jej do oblasti pověr ! Podle vaší formulky příčina – následek , ale musí být v příslušné mozkové části ( nehybná noha – přerušený nerv ) ( bolest ve stehnu bez organické příčiny – zasažené příslušné mozkové centrum, zánětem , nedokrvením , mrtvicí atd ) takto to, ale v praxi není ! Lidé i přes všechny možné vyšetřovací metody mají symptomy , které nemají organickou příčinu a to ani v mozku ! Placebo efekt je jen jedním z mála procesů, který dokáže psychologickou cestou vybudit ozdravné schopnosti organismu , ale jeho působnost je vzhledem k uzdravením fyziologických poškození, značně omezené . Časopis New Scientist zveřejnil překvapivé informace, že placebo nefunguje jen vlivem víry a psychiky . Vědci několik dnů vyvolávali bolest , kterou tlumili podáváním morfinu . Pak však změnili morfin na solný roztok , bolest přesto vymizela ( placebo efekt ) Potom však aplikovali naloxon, látku, která brání účinkům morfinu . Placebo účinek solného roztoku přestal účinkovat ! Je tedy pravděpodobné, že placebo prostřednictvím psychiky vyvolává biochemické reakce ! V nové studii Science Translational Medicine se nyní zpochybňují , téměř všechny studie s placebem ověřující účinnost léků na lidech .

 418. Antitheista

  Vy ste k té fyziologické duši (žádnou jinou neznám 😀 ) přidal jenom charakter, já už tam city a intelekt zahrnul, čili ne jen intelekt, jak se snažíte říct 😀 – dal sem tam i pudy, žízeň a hlad,… takže všechno, vědomí i podvědomí :D! A to všechno je ovlivněno alkoholem, drogami, úrazy,… čili naše osobnost/duše, celý komplex, je ovlivněn zasažením mozku, to již nepopíráte – takže když se mění naše osobnost/duše (vědomí + podvědomí) díky alkoholu, když se mění nálada/osobnost/prožívání/chování díky lékům, tak je vidět, že osobnost/duše je chemicky REAKTIVNÍ – REAGUJE NA CHEMII, ČILI JE CHEMICKÁ SAMA O SOBĚ (protože ne-biochemická duše by nereagovala na biochemické látky :D) !!

  Takže naše celá osobnost (včetně charakteru, naučeného a zapsaného v mozku – v synapsích) je ta fyziologická duše (ta co zahrnuje celé naše vědomí + podvědomí, pocity, intelekt, charakter) a ta je ovlivnitelná chemií (třeba alkholem), takže je sama bio-chemická a vše bio-chemické je měřitelné a časem se rozpadá 😀 😀 proto se rozpadá i duše/osobnost (často již za živa – demence, Alzheimer, postupuje to postupně, takže je hezky vidět, jak odchází jendotlivé části mozku a s tím mizí i schopnosti a prožitky) 😀

  Takže sem se shodli, máme jednu měřitelnou fyziologickou duši (osobnost = vědomí + podvědomí) a ta je biochemické povahy, mění se s mozkem, chemií, alkoholem, úrazy, a taky se rozpadá i s mozkem 😀 😀

  NO KONEČNĚ SME SE SHODLI 😀 😀 😀 😀

 419. Antonín Kratochvíl

  Ukázalo se, že mnohé leky fungují zejména v důsledku víry toho kdo je bere. Když totiž osoby v jedné studii přestaly brát danný lék na bolest , bolest se vrátila v intenzitě a frekvenci jako před podáváním analgetika . To ale není všechno , bolest se vrátila na stejnou úroveň jako před léčbou , přestože lék na bolest byl testovaným lidem stále tajně podáván . Mysl a víra tedy rozhodujícím způsobem ovlivňují účinky léků , nikoli jejich deklarovaný účinek založený na chemickém složení !

  …………..Ano, skutečně dobře umístěná díra do hlavy vám vyřadí levou nohu- čtěte více Koukolíka a vědce a lidi zabývající se mozkem
  …..Tohle je jasné , že poškozené mozkové centrum vyřadí příslušnou část , kterou ovládá a to co čtu či nečtu není předmětem naší debaty !
  Koukolík je patolog a mě zajímá projev a ne mrtvá tkáň ! Tam těžko Heřt a Koukolík najde čakry, meridiány, spirituální podstatu a její projev 🙂

 420. Antitheista

  Vy ste zapomněl reagovat, tak připomínám svůj komentář 😀

  Vy ste k té fyziologické duši (žádnou jinou neznám ) přidal jenom charakter, já už tam city a intelekt zahrnul, čili ne jen intelekt, jak se snažíte říct – dal sem tam i pudy, žízeň a hlad,… takže všechno, vědomí i podvědomí ! A to všechno je ovlivněno alkoholem, drogami, úrazy,… čili naše osobnost/duše, celý komplex, je ovlivněn zasažením mozku, to již nepopíráte – takže když se mění naše osobnost/duše (vědomí + podvědomí) díky alkoholu, když se mění nálada/osobnost/prožívání/chování díky lékům, tak je vidět, že osobnost/duše je chemicky REAKTIVNÍ – REAGUJE NA CHEMII, ČILI JE CHEMICKÁ SAMA O SOBĚ (protože ne-biochemická duše by nereagovala na biochemické látky ) !!

  Takže naše celá osobnost (včetně charakteru, naučeného a zapsaného v mozku – v synapsích) je ta fyziologická duše (ta co zahrnuje celé naše vědomí + podvědomí, pocity, intelekt, charakter) a ta je ovlivnitelná chemií (třeba alkholem), takže je sama bio-chemická a vše bio-chemické je měřitelné a časem se rozpadá proto se rozpadá i duše/osobnost (často již za živa – demence, Alzheimer, postupuje to postupně, takže je hezky vidět, jak odchází jendotlivé části mozku a s tím mizí i schopnosti a prožitky)

  Takže sem se shodli, máme jednu měřitelnou fyziologickou duši (osobnost = vědomí + podvědomí) a ta je biochemické povahy, mění se s mozkem, chemií, alkoholem, úrazy, a taky se rozpadá i s mozkem

  NO KONEČNĚ SME SE SHODLI

  Dobrou noc a zítra 😀 😀 😀 😀

 421. Antonín Kratochvíl

  k vašemu logickému vyústění vašich formulek chybí vědecký podklad . Je založen jen na předpokladu materialismu a vámi preferovaných teorií , které se do vašeho předpokladu ideově hodí . To, že situujete prožitek NDE do nemožné počáteční fáze ztráty vědomí před klinickou smrti , kdy se první ,,odpojí“ krátkodobá paměť a není tedy možnost zapamatování si takového prožitku, je nelogický předsudek! Hypoxie není příčinou a při resuscitaci není nutně přítomna a oživený jedinec nemusí ještě nabýt vědomí, kdy je uměle podporován. Když v tomto stavu pracuje již mozkový kmen , nemělo by být problém sledovat mozkovou aktivitu při tomto prožívaní NDE pokud se zde projeví. Nic takového nebylo pozorováno . Forma a možnosti si zapamatovat z bezvědomého stavu a nebo stavu blížící se klinické smrti organismu prožitky je také značně neprozkoumaná a díky nefunkčnosti krátkodobé paměti značně nejistá . Sny si také pamatujeme jen někdy a je těžké si je během dne připomenout , ztrácejí se i vědomé vzpomínky po probuzení na ně ! Natož si pamatovat komplexní představy opuštění těla, pozorování prostředí místa, dějů, tunel a světlo nadpozemské, slovy nepopsatelné povahy , retrospektivní regrese s emočním hodnocením naprosto všech prožitých obsahů z daného života . Tohle jestli se děje při nastartování fyziologického procesu v mozku, tedy elektrické aktivity mozku snímané EEG , tuto reakci a vize by dávno vystopovaly , nic takového doložené není! Naopak je prožitek situován do střední fáze , při nulové aktivitě EEG a EKG a tedy klinické smrti . Toto je předpoklad hodnocení NDE zkušenosti, tak aby se dala za ni považovat . Jaké chemické procesy se bez elektrické aktivity mozkového kmene v mozku dějí je neznámo , ale pokud by se zde objevily vize což všechno tomu nasvědčuje i vědecké světové studie , není jejich podstata elektrická . Otázkou je tedy co je podstatou elektrických impulzů , propojování synapsí a do důsledku vědomí ? Správný popis reálného prostředí a dějů, kolem bezvládného těla potvrzují i lékaři a vědci co v současné době dělají průzkum a nezpochybňují jej . Neznají na základě vědeckých poznatků a měření přístroji jeho podstatu a snaží se je vysvětlit , proto probíhá další výzkum a předpoklady jsou poplatné vědě tedy halucinacím, ale protože neznají jejich fyziologickou příčinu , chemické navození a fyzický průběh je stále ve hře i možnost OOBE a nezávislost vědomí na mozku . Testy s předměty na poličce nad postelí nejsou hlavním předmětem těchto vědeckých studií a Dr. Sam Parnia říká , že vlastně ještě nic nevysvětlují ! Už velice zajímavé jsou přesné popisy dějů a prostředí a to je velice důležitým prvkem pro další výzkum. Popisy subjektivních prožitků v kontextu s reálnými ději v kontrolovatelných podmínkách v rámci studie a mnoha zdravotnických zařízení je jedním z hlavních záměrů těchto studií.

 422. Antonín Kratochvíl

  nevím jestli je to technický problém ? Mnou odeslaná odpověď, které si Antitheista, žádá se zde neukázala . Byl bych jen rád, aby si ji mohl on přečíst, díky !

 423. Antitheista

  Mému závěru nechybí vědecký podklad 😀 – http://www.lidovky.cz/cteni-myslenek-je-mozne-0sf-/veda.aspx?c=A080307_091255_ln_veda_hel

  Vědci již dokáží zachytit, kde se v mozku nacházejí jednotlivé myšlenky a když tato místa aktivují – člověk si ty věci vybaví, když je inhibují, nemůže si je vybavit – což znamená, že tyto spoje/synapse/myšlenky (naučené) jsou mozkem samým, jejich stimulace mění naše prožívání – nás samé 😀

  Věda postopila, od doby vašeho Moodyho 😀
  http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=776134

 424. Antonín Kratochví

  Ne, španě si to vysvětlujte ! Nejsou známy příčiny, NDE zkušensti,ani fyziologické, chemické , psychologické a mentální, která se projevuje ve fázi nulové aktivity mozkového kmene. Stejně tak nejsou známy příčiny většiny vážných nemocí, jak fyzických tak i psychických . Projevy mozku , kdy lékaři snímají procesy reakcí mozkových center na emoční, citové a fyzikální podněty ( elektro magnetické impulsy ) ukazují, reakce a projev nikoli jejich podstatu ! Chybí vám vědecký podklad, to co vy za něj považujete je jen teorie a předpoklad materiální podstaty těchto procesů. Já jsem zde nevycházel z Moodyho, ale z Nizozemské studie NDE a studií z UK Dr. Sama Parnia, které stále probíhají a jsou aktuální . Vy jste se opíral o osobnosti, které se k NDE vyjadřovali v kontextu poznatků z 90 let. Filozofů, psychologů a bigotně nesnášejícího jedince náboženství, který evidentně pro svou zaujatost, zkresluje vše co se mu nehodí. Hledal jsem ohledně jejich prezentace a NDE, něco čeho bych se mohl chytit a co by bylo aktuální , ale nic jsem nenašel ! Koukolík píše knihy, takových knih je nespočet a jeho poupulární videa z 90 let mě opravdu nepřesvědčili, vychází tam z teze hypoxie a ta byla v současnosti ve spojitosti s NDE zpochybněna, protože k ní v případě popisu vize nedošlo !!!!! Pozorování projevu mozkové aktivity při myšlenkovém pochodu není ještě známkou jeho podstaty , to je špatně nebo spíše tendenčně chápaná příčina a následek ! Většina nemocí těla nemá objektivní fyziologickou přičinu a nikdo tady neřekl, že se city , emoce , myšlenky neprojevují v chemii mozku, já zde upozorňuji, že není známa jejich podstata, a tedy i podstata jejich nosiče, tedy mozku a vědomí.

 425. Antonín Kratochvíl

  navíc poznatky Moodyho, kdy lidé popisují přesné prostředí a děje kolem jejich bezvládného těla , uvádějí aktuální vědecké studie. Věda postoupila to máte pravdu! Existují případy, kdy lidé ve změněném stavu vědomí mluví jinými jazyky, které jste se nikdy ve svém životě neučili a dokonce i jazyky zapomenutými . Kryptomnezie není popisována jen z hlediska možnosti zapomenutých nabytých informací během života , ale také v souvislosti s transpersonálními vzpomínkami v rámci daného života nezařaditelných! Mluva jinými jazyky … xenoglosie, adresní a dějinné vzpomínky, v hypnotické regresi to jasně dokládají !
  http://www.theepochtimes.com/n2/science/xenoglossy-cryptonesia-dr-stevenson-past-lives-4150.html
  Na bytí hypnotizován, žena z Pensylvánie byl nějak schopen komunikovat ve švédštině. Přesto její náhlé pochopení jazyka nepřišel ze studia. Když v hlubokém transu, mluvila pomocí nižší registr jejího hlasu, prohlašovat, že Jensen Jacoby, obyvatel Švédska, se narodil v 17. století.
  Tento případ byl studován do hloubky pozdní Dr. Ian Stevenson bývalým vedoucím katedry psychiatrie na University of Virginia a autor knihy „neučení jazyce:. Nové studie ve Xenoglossy“ Podle Dr. Stevenson, bez předchozí odborné přípravy, nebo expozice na jazyk, může tato žena jen vědět, švédština, kdyby si ji pamatoval z předchozí existence. Dr. Stevensona teorie je podporována subjektu schopnost pojmenovat denní artefakty místě a čase, v němž byla Jacoby řekl, aby žili.
  To není zdaleka jediný případ xenoglossy připsat předchozích inkarnací. V roce 1953, profesor P. Pal z University of Itachuna ve Východním Bengálsku objevil Swarnlata Mishra, 4-rok-starý hinduistický dívka, která byla nějakým způsobem schopna tančit a zpívat v bengálský, aniž by měl nějaké předchozí kontakt s touto kulturou. Mladá dívka uvedla, že byla kdysi žena, bengálský, který se učí, jak tanci blízkého přítele.
  ……………konkrétní případ českého plochodrážního jezdce.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-481651/Czech-speedway-rider-knocked-crash-wakes-speaking-perfect-English.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Xenoglossy

 426. Antonín Kratochvíl

  zde jsou velice zajímavé rozhovory skeptického představitele s vědci co NDE zkoumali a v současnosti zkoumají.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pim_van_Lommel
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Greyson
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Fenwick_(neuropsychologist)

  Paní Blackmorová o nových studiích ví , ale sama se nepovažuje za odborníka na NDE prožitky !
  http://www.skeptiko.com/near-death-experience-skeptic-dr-susan-blackmore-responds-to-critics/

  http://www.skeptiko.com/atheist-debates-existence-of-soul-with-near-death-experience-believer/

 427. Antonín Kratochvíl

  http://www.skeptiko.com/pim-van-lommel-transformed-by-near-death-experience-research/

  http://www.skeptiko.com/94-jeffrey-long-near-death-experience-research/

  Dr. Jeffrey Long: Nejlepším důkazem, že téměř zážitek smrti se objevuje v době, kdy jejich srdeční zástavy pochází z out-of-zážitků těla, že asi 45 procent z blízkosti smrti zprávě experiencers.

  Dovolte mi, abych zálohovat chvilku. Pokud máte srdeční zástavu, což znamená, že vaše srdce zastaví, ihned krev vytéká do mozku. Bezvědomí nastává během několika sekund a během asi 10 až 20 sekund lidí, kteří mají srdeční zástavu, EEG elektroencefalogram nebo měření elektrické aktivity mozku, jde zcela plochá. Během tohoto období v čase, je nemožné mít organizované, vědomé zkušenosti.

  Nicméně, to je čas, kdy blízké smrti experiencers mít. Jak mám vědět, že? No, to je jednoduché. Já a předchozí výzkumníci zvážit, jak reálné tyto out-of-body zkušeností pozorování. Není pochyb o tom, když lidé mají blízko-zážitek smrti. To, co se objevuje hlášení v době, kdy jsou zoufalí resuscitations probíhá, je to velmi typické, že se vrátí do svého těla poté, co jsem byl defibrillated nebo pádla byly umístěny a šokován, chcete-li v mateřštině. Jistě oni jsou vlastně pozorování pozemských probíhající události, opět asi 45 procent z blízkých smrti experiencers v tomto okamžiku.

  Co jsem se podíval jsem se na více než 280 zážitků blízkých smrti, které bylo mimo tělo pozorování pozemských probíhajících událostí. Podíval jsem se na jakéhokoliv náznaku, že každý detail toho, co bylo oznámení bylo nereálné. Jinými slovy, pokud zážitky blízké smrti jsou jen fragmenty paměti, nereálné vzpomínky na doby, blížící se stavu bezvědomí nebo po návratu k vědomí, neexistuje žádná šance, že připomínky by měly vysokou procent zcela přesných pozorování. Byly by jako sen nebo halucinace.

  Charakteristickým znakem toho, co pozorovat v out-of-body zkušeností by nereálné. Je to to, co jsme pozorovali? Odpověď je absolutně ne. V mé recenzi nich přes 280 zážitků blízkých smrti, 98 procent z nich byli zcela realistický a mého zhodnocení těchto out-of-pozorování těla, stejně jako blízké smrti prožívající, který sdílí také věřit, že to tam bylo žádná chyba co viděli vůbec. Aspoň že nenahlásila, že oni měli nějaké výhrady ručení na přesnosti, co viděli. Mluvíme o ohromně vysoké procento lidí s naprosto realistickým pozorování v každém detailu.

  Ve skutečnosti, tato pozorování pozemských probíhajících akcích často zahrnují pozorování věcí, které by bylo možné, aby třeba upozornit na nějakém smyslovém funkce od svého fyzického těla. Velmi často, vědomí se tyčí nad jejich těla. Mohou vidět vrcholy budov. Vidí daleko. Mohou vidět mimo zdi. Jen asi každý čas blízké smrti prožívající uvádí, že v jejich pozorování jsou naprosto správné.

  Ve skutečnosti, z mého studijního série těchto out-of-tělo pozorování během zážitků blízkých smrti, více než 60 z těchto blízkých smrti experiencers později se vrátil a pokusil nezávisle ověřit nebo vyvrátit to, co viděli v out-of-body státu . Každý z nich více než 60 blízkých smrti experiencers, které hlásily kontroly a ověřování vlastní pozorování zjištěno, že byly naprosto správné v každém detailu. Není pochyb o tom.

  Pokud existuje nějaká příčina mozkové dysfunkce, hypoxie chemikálie, REM vniknutí, cokoliv, co by mohlo způsobit mozkovou dysfunkci a vytvořit halucinační, iluzorní zkušenosti, nic z toho se neděje.

  Mohl bych dodat, že tam bylo před vědecké studie o více než 90 blízkých smrti experiencers kde našli 92 procent z pozorování těchto NDE a stavu OBE byly přesné v každém detailu. Tak o tom není pochyb.

  Co blízké smrti experiencers viz koreluje s jejich době srdeční zástavy a je téměř rovnoměrně přesný v každém detailu. To v podstatě vyvrací možnost, že by mohly být vysněný fragmenty nebo neskutečné vzpomínky spojené s narušením REM nebo cokoliv jiného.

 428. Antitheista

  To je těžké se s vámi bavit, když neznáte ani základní představy o mozku – zákroky jako prerušení corpus callosum, co způsobují, co je to afázie http://cs.wikipedia.org/wiki/Afasie nebo jiné nemoci či úrazy, které jasně dokazují, že určitá poškození mozku (určitých center či spíše funkčních sítí) ZAPŘIČINUJÍ (PŘÍČINNOST) změnu duševních schopností, vlastností a prožívání a chování ! Příčina (chemie, úraz) – následek (změna v mozku) – následek (změna duše/osobnosti/charakteru/vědomí/podvědomí/nálady/citů/xx-doplňte dle potřeby…) ==== to všechno se rovná jasné a jednoznačné potvrzení, že duše/celá osobnost je mozek, individuální mozková spojení (utvořená z genů/predispozic a zážitků jedince)!! Ta se ničí i s mozkem (jednotlivé představy, myšlenky, charakter, osobnost)

  😀 😀
  Jak už ste sám řekl, naše duše/celá osobnost je fyziologická, reaguje na zásahy zvenčí (chemie, úrazy), je chemicky reaktivní, je chemické povahy, je měřitelné (prožívání i projevy navenek) – čili chová se dle fyzikálních zákonů a rozpadá si i s mozkem!! 😀 😀 😀

 429. Antitheista

  Vidím, že vám došly argumenty, tak kdyby vás náhodou zase nějaká blbost či nelogický nesmysl napadl, tak ho sem nezapomeňte hodit (vždy se dobře pobavím) – a zase zítra :-*

 430. Antonín Kratochvíl

  argumentů jsem vznesl velikou řadu ! Nemohu se opírat o vaše tendenční formulky, které nemají žádný vědecký podklad . Neexistuje vědecký důkaz povahy a podstaty projevů mozkových center, tem si jen vymýšlíte z pozorování projevů ! Vše je jen v oblasti ideových tezí . Vy tu svou značně využíváte, pro svůj hloupý steč, ale nezapomínejte, že degradujete ateistickou zkušenost svými subjektivními předsudky . Já se snažím konkrétně odpovídat na vaše komentáře, kopíruji je a dávám na ně odpovědi, vy se naprosto vyhýbáte konfrontaci a nereagujete na konkrétní data mnou sdílené. Lékaři a vědci co v současné době zkoumají NDE a vědomí jako takové
  http://www.horizonresearch.org/main_page.php?cat_id=95
  , nejsou bigotně přesvědčeni, tak jako vy a jeden jediný křižák v podobě nesnášenlivého antináboženského fanatika Harrise, který ani není vědecky aktivní v oboru NDE a jen sepisuje případové poplatné studie a komerční publikace, tak těžko může být zárukou objektivity a vědy. Vyčítáte, že se odkazuji na Dr.Sama Parniu , kterého podporuje mnoho dalších vědců v oblasti průzkumu NDE a co děláte vy ? Nikdo s těch co zmiňujete NDE přímo v terénu a praxi klinicky nezkoumal a ani ta Blackmorová ! Samá teorie, předpoklady, předsudky a komerční byznys .

  Četl jsem dnes kritiku Harrise zkušenosti NDE neurochirurga Ebena Alexandera , ohledně činnosti mozkového kmene při NDE atd. Našel jsem tam spousty informací, které neuvádí ani sami vědci co NDE klinicky zkoumali a zkoumají a je velice pochybné jak k takovým závěrům dospěl , když v praxi průzkum neprováděl !? Jejich objektivita je pochybná už ze zaujatého přístupu vůči náboženství, které staví nad konkrétní popis a povahu prožitého obsahu, který ale nemá s křesťanskou tématikou společný prvek, jen ten posmrtný život. Šermovat náboženskou příslušností a tak vědeckou předpojatostí je hloupost a otřepaná falešná fráze . K náboženství se Dr. Eben vyjádřil a je to jinak než se snaží Harris vzbuzovat .
  Mě je naprosto ukradené nad čím se bavíte, já zde nejsem kvůli vám a váš přístup mi přijde hodně povrchní a bigotně zaujatý . Informace od vás mi nepotvrdily tu jistotu v argumentech poplatných ateismus , kterou zde tak exhibicionisticky předvádíte, naopak jsem vypozoroval převlékání kabátů a informace , které jsou už dávno vědecky ohledně NDE zpochybněny ( lucidní snění, hypoxie, placebo atd…. ) Mě nejde o formu ( ateistický web, myšlenku a teorii ), ale o informace o které se zajímám a o kterých chci diskutovat s lidmi, kteří mají zájem diskutovat a případně polemizovat. To vy, ale nejste schopný pro svou zaslepenost a aroganci , šermujete formulkami a závěry , které ani ti kliničtí a aktivní vědci v současnosti a ani ti o které se opíráte si sami netroufají vyřknout . Přečtěte si taký někdy něco aktuálního, když se na někoho odkazujete! Rozhovory skeptiků s hlavními představiteli UK a US vědeckého výzkumu NDE jsem zde sdílel , jsou celkem aktuální , ale proč by jste to četl že ? Vy přeci víte víc než ti co to klinicky zkoumají ! To si, ale potom tady pište a kopírujte své zbožné předsudky sám ! Ona samolibost smrdí ! Vyhrajte si svůj choromyslný křižácký souboj , pište si co chcete, jen mě porosím nepodsouvejte své demagogie a předsudky! Neporozuměl jste obsahům , které píši , ale z předsudku jen reagujete na to co si zrovna vypíchnete a co se hodí do krámu. S vědomím a fyziologií myšlenek atd. to tak absurdně jednoduché jak se snažíte vysvětlit rozhodně není a ani věda na to nemá doposud odpovědi . Urážet vás nebudu za to mi nestojíte a tato debata je pro mě víc než vaše tendenční keci, nejste tu sám. Tu urážlivou onanii jste si mohl nechat a taky mohu zažádat o to, aby byly tyto urážlivé komentáře smazány , Chovejte se slušně i k ostatním , jen odrazujete lidi od toho sem vůbec vstupovat ! Pan Tomáš vám pod článkem Neurochirurg Eben Alexander v kómatu vycestoval do nebe, pokecal s andělem a definitivně tak uvěřil v posmrtný život,, oponoval slušně a věcně , ale váš afekt uplatňujete hlava nehlava seč vám síly stačí . Ateismus nepotřebuje obhajobu pokud je upřímný a věcný, stačí diskutovat bez hloupých emocí a ona se pravda sama ukáže, mýlit se můžeme všichni !

 431. Antitheista

  „Neexistuje vědecký důkaz povahy a podstaty projevů mozkových center, tem si jen vymýšlíte z pozorování projevů“ 😀 😀 😀 – existuje důkaz mozkových center, jen se jim již neřiká centrum, ale FUNKČNÍ SYSTÉM ( JE TO SÍŤ ROZTAHNUTÁ PO MOZKU, SPÍŠ NEŽ CENTRUM)!! Ale na některých místech se soustředí většina důležitých synapsí a neuronů pro danou funkci (proto funkční systém) víme to díky vyzkumu, magnetické rezonanci a 3D technikám, díky operacím a nádorům, díky úrazům, díky zavedeným stimulantům, díky měření zdravých lidí,…
  tyto „centra“ – FUNKČNÍ SYSTÉMY se spojují se specifickými nemocemi (třeba afázie, apraxie,…) – viz. Bockova oblast – „řečový procesor“. „Poškození této části mozkové kůry obvykle společně s jejím spojením s jinými částmi mozku vyvolává typicku poruchu řeči a jazyka, Brocovu afázii, při které nemocní mluví pomalu, s poruchami gramatiky, mluvenou řeč však chápou“ (učebnice biologie 1. lékařské fakulty) – tito lidé jsou jinak při sobě, ale mají poškozenou pouze tuto část mozku, takže mohou sami říct, co prožívají – NIKOLI JEN PROJEVY, ALE
  PROŽITKY !!! A oni po úraze mluvit plynule prostě nemohou 😀 😀

  Jestli chcete prožitky, tak si v depresi vemte antidepresivum a uvidíte, jakou pocítí vaše „duše“/mysl/osobnost/city – jakou pocítíte změnu PROŽÍVÁNÍ 😀 – čili chemie ovlivňuje celou „duši“/osobnost včetně charakteru a pocitů (například alkohol – opadnutí zábran,…). Z toho vyplývá, že celá „duše“ a prožívání (intelekt, ale hlavně i emoce) jsou chemicky REAKTIVNÍ, čili to znamená, že intelekt, emoce – duše – toto vše je CHEMICKÉ POVAHY A MĚNÍ SE TO S CHEMIÍ (ne jen projevy, ale i PŘOŽÍVÁNÍ, TŘEBA ZLEPŠENÍ ČI ZHORŠENÍ NÁLADY) 😀 😀 😀 Tato bio-chemická duše je složená z jednotlivých funkčních systémů mozku, a s jejich rozvojem či poškozením se mění prožívání a vnímání (slepota,…) i chování jedince 😀 😀 čili duše je mozek, biochemická složená věc, která se jako ostatní bio-chemické věci mění (zrání, dospívání, umírání, rozpad) a umírá 😀 😀

  PROŽITKY MŮŽEME NAVÍC MĚŘIT NA MAGNETICKÉ REZONANCI, KTE JIŽ NEZKOUMÁME PROJEVY, ALE SAMY PROŽITKY, HLAVNĚ DÍKY REAKCI POKUSNÝCH LIDÍ A DÍKY JEJICH VLASTNÍM SVĚDECTVÍM !! 😀 😀 😀 😀 Takže si můžeme porovnat výpovědi lidí před a po úrazu či zákroku, nebo porovnat výpovědi lidí zdravých a lidí nemocných 😀
  http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/apraxie-1

 432. M

  Tohle je nejbližší definice, kterou jsem důkladném pátrání po smyslu tohoto světa našel… zkuste lidi prosím všichni otevřít oči a začít používat svou mysl… posoudit věci sami a ne jen papouškovat školní a slovníkové poučky 😉 Kdo hledá, najde.

  Díky za zamyšlení.

  Cituji J. Wojnara:

  To, čemu z nedostatku intuice a obrazotvornosti říkáme Bůh, skutečně existuje. Není to osoba, ale věčná tvůrčí energie prolínající vesmír. Tato síla nepotřebuje žádné chrámy a nikoho, kdo by se jí klaněl. Nezná pojem dobra a zla – „dobré“ je to, co respektuje nevyhnutelnost Zákona. Nelze ji zobrazit, nelze ji ani pochopit. … Takto chápaného Boha nazývám Vyšší Mocí.

 433. M

  Ještě bych rád odpověděl panu citátorovi ze slovníku:
  http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/apraxie-1

  „Neexistuje vědecký důkaz povahy a podstaty projevů mozkových center, tem si jen vymýšlíte z pozorování projevů“

  DÁ SE TO ŘÍCI JEŠTĚ TROCHU JINAK: VY VĚDÁTOŘI MĚŘÍTE VE 3D NÁSLEDKY PŮSOBENÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍCH ENERGIÍ O JEJICHŽ PODSTATĚ NEVÍTE SKORO NIC… A TYTO NÁSLEDKY VYDÁVÁTE ZA PŘÍČINU 😉

  Jste všich stejní dogmatici, jako papeženci, jako marxisti i fašisti… pořád to stejné, ach jo 🙁

  Zaměňujete následek s příčinou. Jen díky tomu že tu příčinu nedokážete změřit.

  Znáte ze školy příběh teorie magnetismu? Pokud ne, uděláte dobře když se doučíte…

  Jste totiž ve analogické pozici těch co se Faradayovi vysmívali když zastával názor, že **prostor kolem každého elektromagnetického jevu je vyplněn tajemným „polem“ a napětí v tomto poli vytváří to, co je interpretováno jako elektrické působení. Tvrdil, že někdy lze téměř vidět jejich podstatu jako v případě obrazce ze zakřivených čar, který vznikne, když rozhodíme železné piliny kolem magnetu**

  Jste úplně stejní v tom že pro změnu odmítáte připustit že v tomto vesmíru jednoduše funguje daleko více typů energetických polí než vaše priomitivní přístroje v tuto chvíli dokáží změřit. Jste směšní. Až vyvrátíte kvantovou fyziku a teorii superstrun, budu vás brát vážně.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kvantov%C3%A1_fyzika

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_superstrun

 434. Martin

  David Bodanis
  E=mc^2

  …vraťme se do pozdních 50. let 19. století, do období těsně před vypuknutím americké občanské války, kdy si nyní stárnoucí Michael Faraday dopisuje s Jamesem Clerkem Maxwellem, hubeným, mladým dvacetiletým Skotem.

  Pro Faradaye to byla těžká doba. … věděl, že prakticky všichni největší světoví fyzikové – k němu stále shlížejí s urážlivou shovívavostí… Když elektřina proudila drátem, bylo to pro běžného fyzika v zásadě totéž, jako když voda proudí kohoutkem; byli přesvědčeni, že až se tomuto problému konečně podaří dát matematický základ, nebude se to příliš lišit od toho, co už popsali Newton a jeho četní matematicky zdatní následovníci.

  Faraday se ale stále držel svých podivných kruhů a siločar… Zastával názor, že prostor kolem každého elektromagnetického jevu je vyplněn tajemným „polem“ a napětí v tomto poli vytváří to, co je interpretováno jako elektrické působení. Tvrdil, že někdy lze téměř vidět jejich podstatu jako v případě obrazce ze
  zakřivených čar, který vznikne, když rozhodíme železné
  piliny kolem magnetu. Přesto mu prakticky nikdo nevěřil – až nyní ten mladý Skot Maxwell… mimo osobnostní shody byl Maxwell tak velkým matematikem, že dokázal vidět pod povrch zdánlivě jednoduchých Faradayových skic.

  **Nebyla to vůbec dětinskost, jíž se méně nadaní výzkumníci posmívali** (Jak jsem pokročil ve studiu Faradaye, došlo mi, že jeho metoda… je také matematická, třebas není vyjádřena konvenční formou matematických symbolů.“)

  Maxwell (jako první) vzal ty hrubé náčrtky neviditelných siločar vážně.

  **Byl to jeden z vrcholů vědy devatenáctého století**

  Maxwellovy rovnice shrnující tento pohled vešly ve známost
  jako jeden z největších teoretických počinů všech dob.

  PS:

  Ale Maxwell zůstal vždycky maličko skeptický ohledně toho,
  co vytvořil. Neboť v jakém prostředí se tento podivný sled
  propletených světelných vln vlastně šíří? To přesně nevě-
  děl. Nevěděl to ani Faraday. Nikdo to neuměl přesvědči-
  vě vysvětlit…

  LIDI MYSLETE PROSÍM KONEČNĚ UŽ.

 435. Antitheista

  „Neexistuje vědecký důkaz povahy a podstaty projevů mozkových center, tem si jen vymýšlíte z pozorování projevů“

  „DÁ SE TO ŘÍCI JEŠTĚ TROCHU JINAK: VY VĚDÁTOŘI MĚŘÍTE VE 3D NÁSLEDKY PŮSOBENÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍCH ENERGIÍ O JEJICHŽ PODSTATĚ NEVÍTE SKORO NIC… A TYTO NÁSLEDKY VYDÁVÁTE ZA PŘÍČINU 😉 “

  Centra existují, ale neřiká se jim centra, ale FUNKČNÍ SYSTÉMY a jsou roztažené po více částech mozku…

  My nezaměňujeme příčinu s následky:

  – mozek je jako sval, když se něco učíte, v příslušné části mozku se posílí spoje, když je přerušíte, tak je zničíte – analogicky s hardwarem u PC (čimž zničíte i software – příčina/úraz/nemoc = poškození duševní funkce 😀 jasná kauzalita)

  Mění se i prožívání, ne jen projevy (chování)

  Kvantová fyzika nemluví pro kvantovou duši, ba naopak – viz. Mark Tegmark

  Energii a fyzikální síly známe už poměrně dobře a není tam nic, co by mluvilo o nesmrtelné duši – jestli je podle vás 99% neurovědců – dogmatiků, tak prosím, pro mě jsou dogmatici nejen papeženci, ale i blázni z NEW AGE, jungovci nebo třeba POSTMODERNISTI, kteří si hrajou na anti-dogmatismus, ale jejich až podivně křečovitý anti-dogmatismus již působí jako dogma 😀

  Mimochodem, jakou multidimenzionální energii máte na mysli?? 😮 😀 😀

 436. Antonín Kratochvíl

  tech 99 procent je kdo a kde ? Takže vy máte pravdu a nikdo jiný , dobrý tak to můžeme založit nové náboženství 🙂 jak že se jmenuješ antitheisto pro pořádek 🙂 Někdy si to po sobě přečti, takové hlouposti z nevědomosti se jen tak nevidí 🙂

 437. Antonín Kratochvíl

  já jsem třeba přesvědčen, že Koukolík , Harris, Blackmore, Dawkins atd. jsou velice hloupý lidé i když se jeví svou vzdělaností jako odpovědní lidé . Jejich nevěrohodnost vidím hlavně v předpojatosti a nepochopení esoterní terminologie a spirituality a v uvádění tendenčních až manipulujících závěrů s nádechem náboženské nesnášenlivosti. Naproti tomuto vzorku propagandistických popularizátrorů skepse a ateismu , kteří ke svým tezím mají jen své vlastní předsudky je tady veliká řada lidí co stejný názor nesdílí. Nejsou to laici, ale vědci , psychologové, psychiatři, neuropatologové atd.
  Mellen Thomas Benedict, Dr. Jill Bolte Taylor, Pam Reynolds, Dr. Eben Alexander, Ing. PhDr.Zdeněk Hájný, Mgr. Michael Vančura, PhDr. Patricie Anzari CSc. A mnoho dalších co zaštiťují výzkum: Prof. MUDr. Stanislav Grof, Dr. Raymond Moody, Dr. Elisabeth Kübler – Ross, Dr. Madelaine Lawrence, Dr. Kenneth Ring, Dr. Pim Van Lommel, Dr. Bruce Grayson, Dr. Jeffrey Long, Dr. Peter Fenwick, Dr. Stewart Hameroff, Sir. Roger Penrose, Dr. Ian Stevenson, Bryan L. Weiss, M.D.,

 438. Antonín Kratochvíl

  ale samozřejmě i obyčejní lidé!

 439. Antitheista

  Moody a Grof ? 😀 Šarlatáni co berou drogy 😀 – jména z 60.let. Žádný skutečný vědec 😀

  „já jsem třeba přesvědčen, že Koukolík , Harris, Blackmore, Dawkins at