Článek v hajzlu, aneb když Petr Vlasák komentuje ateismus

Autor | 27.11. 2012
Petr Vlasák, group creative director - Comtech

Petr Vlasák, group creative director - Comtech

V hospodářských novinách vyšel komentář Petra Vlasáka, člověka s povoláním group creative directora ve společnosti Comtech. Pan Vlasák se v něm nejen podivuje nad ateismem v USA, ale i nad ateismem jako takovým. Článek je placený a chcete-li si jej přečíst, můžete obětovat 10 Kč formou SMS. My se na článek podíváme podrobněji, protože takový úlet jsem už fakt dlouho neviděl.

„Jsem už moc dospělá na to, abych se kamarádila s imaginárními přáteli,“ říká na billboardu teenagerka směrem k boží ruce vykukující z mraků. Podepsaná je Americká humanistická asociace (AHA) a webová stránka je kidswithoutgod.com. Když si otevřete „děti bez boha“ otevře se vám pravé peklo. Myslím tím obrovskou společensko-náboženskou odlišnost USA a Evropy, o Čechách ani nemluvě. „Stránka je určena dětem, mládeži a rodičům, kteří se chtějí dozvědět více o humanismu a ateismu,“ píše se v záhlaví. Abychom tomu celému mohli rozumět, je nutné zmínit, že v Americe je na většině státních i soukromých škol povinná náboženská výchova, včetně účasti na liturgiích. Mladí lidé se tedy často dostávají do situací, kdy musí říkat věci, které se příčí jejich vnitřnímu přesvědčení. V bigotní zemi (byť kolébce porna) to není žádná legrace. AHA tedy mladým radí, jak postupovat v krizových situacích, a ujišťuje je, že v tom nejsou sami.

Pro pana Vlasáka je tedy pravým peklem, když se někdo snaží pomáhat „dětem v krizových situacích“? Je ten člověk vůbec normální? Co mu připadá „jako peklo“ na situaci, kdy mnoha dětem je bez svolení rodičů vymýván mozek náboženskou propagandou?

Provokativní pojmenování „děti bez boha“ zároveň odráží největší hřích této kampaně – neexistenci adekvátní alternativy. Když budeš bez Boha, co proboha budeš? Humanista? Kdo to je? Bojovník proti věřícím? Někdo zvídavý a slušný? To je málo, ne?

Cože? Jakou adekvátní alternativu vymývání mozků by si pan Vlasák představoval? To bychom jako měli praktikovat nějaké ateistické vymývání mozků a indoktrinaci dětí? Byla by to pro pana Vlasáka dostatečná alternativa, když už mu nepřipadá dostatečné, že z dětí vyrostou „zvídaví a slušní dospělí“?

Jedna samostatná záložka webu je věnována boji evolucionismu proti kreacionismu, což je další sporná kapitola amerických školních osnov. Pro našince (mne) naprosto nepochopitelné drama. Evoluce je prokázaný způsob přirozeného vývoje druhů a předtím, než byly buňky, aminokyseliny a náš vesmír vůbec, byla jedna velká chytrá myšlenka. Evolucionismus tedy nemusí být protiváha, nýbrž součást kreacionismu. Počáteční stvoření umožnilo následnou evoluci. Američtí humanisté, haló!

Petře Vlasáku, haló! Když něčemu nerozumíte, tak o tom nemusíte psát! Nebudu s Vámi polemizovat o možnosti koexistence kreacionismu a evoluční teorie. Nenapadlo Vás ale, že ty stránky reagují na situaci, kdy je některým dětem ve škole systematicky podsouvána jakási pavědecká teorie o tom, že Země je šest tisíc let stará a žena vznikla z Adamova žebra? Asi ne.

Přiznám se, že tak absurdní a nekvalitní článek o humanismu a ateismu se tady v Čechách snad ještě neobjevil. Autor se v podstatě chlubí svojí bigotností, omezeností a neznalostí. Připadá mu naprosto normální, když se někdo snaží vymýt mozky malým dětem a jako „peklo“ se mu jeví snaha o jejich ochranu a sdílení pocitu sounáležitosti. Je snad dnes v módě dávat okázale najevo svoji bezcitnost vůči dětem? Je to ta výchova, jakou si Petr Vlasák představuje?

28 thoughts on “Článek v hajzlu, aneb když Petr Vlasák komentuje ateismus

 1. protestant

  Článek jsem pečlivě přečetl a čtu v něm o něčem jiném. Je to o rozdílu mezi USA a Evropou, o tom, že pro evropana může být snaha amerických ateistů o uznání nepochopitelná.

 2. Antitheista

  Já tu snahu ateistů teda chápu v USA i u nás, když vidim Duku a spol., církevní restituce, atd atd..

 3. Standa

  Shrnuto:
  Kreativně kreativní ředitel reklamní agentury napsal do celostátního tisku absurdní a nekvalitní článek o humanismu a ateismu, čímž některé lidi pobouřil tak, že o něm a jeho firmě píší.

  Pan Vlasák asi nebude držitelem mnoha kreativních ocenění jen tak náhodou. 😉

 4. Antitheista

  No, ono o církvích se taky dost mluví, ale že by jim tahle reklama zvedla počet členů… 😀

 5. Slávek Post author

  Stando 🙂 Ten pohled mě taky napadl. Na druhou stranu si myslím, že to platí i opačně. Jestliže se o tomto článku třeba dozví někdo z jeho známých nebo kolegů, tak to může přinést reklamu i našemu sdružení. Chraň tě bože, kdyby na to měl potřebu třeba odpovědět! Ta zbraň má dvě ostří a používat ji můžeme my, stejně jako on, ne?

  Protestante: ten článek je ubohej hlavně v tom, že on si je evidentně vědom proč ten web v USA vznikl, v článku přesně vysvětluje jeho cíl a přesto jej označí za „peklo“ a mládí bez indoktrinace jako“mládí v hajzlu“. Je to chudák.

 6. Standa

  🙂 Slávku, pravda, uvažuješ líp než já.

  Akorát nerozumím, jak si myslel větu „Chraň tě bože, kdyby na to měl potřebu třeba odpovědět!“

 7. Slávek Post author

  No, kdyby měl potřebu na to odpovědět, ať už tady, nebo na Facebooku, nebo v nejlepším případě přímo v novinách, nebo nás nějak osočit apod., tak nám to udělá reklamu.

  To „nedejbože“ je takové klasické ateistické ironické položení důrazu 🙂

 8. Josef K.

  Provokativní pojmenování „děti bez boha“ zároveň odráží největší hřích této kampaně – neexistenci adekvátní alternativy. Když budeš bez Boha, co proboha budeš? Humanista? Kdo to je? Bojovník proti věřícím? Někdo zvídavý a slušný? To je málo, ne?
  ————————————————————————————————-
  Josef K. – Provokativní pojmenování – „děti bez cigaret a alkoholu“. Když budeš bez nich co proboha budeš? Zvídavý a slušný? To je málo, ne?

  Touto paralelou by se dalo odbýt beznadějně nábožensky naformátované myšlení tohoto „kreativce“, ale přece jen…neexistence adekvátní alternativy není téma, které se dá jednoduše přejít a diskuze o něm by byla mnohem podstatnějším a tvrdším oříškem než kritika křesťanských dogmat.
  Co je platné, že je někdo sice nekuřák a abstinent když upadne do závislosti třeba na drogách…já osobně nesouhlasím s názorem, že „ateismus sám o sobě neimplikuje žádný názor na vznik vesmíru, na vznik života, na morálku atd.“, (a dodávám na politiku, výchovu, vzdělání, kulturu, filozofii, antropologii apod. nebo třeba na homeopatii či horoskopy) s kterýmžto názorem se u lidí, kteří se považují za ateisty často setkávám.
  Nechtějte však po mně, abych vám takovou alternativu předložil.

 9. Antitheista

  Ateismus mě implikuje názor na svět – occamovu břitvu, rozum, léky a medicína která nám za 200let prodloužila život a jeho kvalitu zvýšila 100násobně. Dále věda a technika. Ateismus je totiž racionalismus vztažený i na věci mimo vědu! Racionalismus (rozum) v politice, snaha o fakta místo života v pouhé spekulaci. Racionalita a sekulární humanismus, ekologie (s tim nepřišel Ježíšek ani konzervativci), liberalismus, svoboda a zrovnoprávnění žen a menšin…. „díky bohu“ (ironie) za věci vzešlé z rozumu (mezi něž počítám i ateismus)

 10. josef

  Proč by mi ateismus měl implikovat nějaký světonázor?
  Ateismus je přeci prosté odmítnutí teze o existenci vodníka.
  Fakt, že nehraji hry na počítači, mi taky neimplikuje žádný světonázor.
  Ateismus mi otevírá svobodu pro jakýkoliv jiný názor než je teismus.
  Je toto implikace?

 11. Antitheista

  Josefe – já si nemůžu pomoci, ale mě váš ateistický názor skutečně něco implikuje – rozum a racionalitu !!!

 12. josef

  Copak ateistou nemůže být i blbec?

 13. Antitheista

  Může, ale ta statistika, ten poměr – nejvíce ateistů z nějakého oboru je mezi vědci… to něco vypovídá

 14. Josef K.

  Ateista může být pochopitelně i blbec, ale co tím chcete říci? Blbci neformulují a neurčují ateistické ani žádné jiné paradigma, koncepci, systém a vědeckou, filozofickou, uměleckou interpretaci skutečnosti. Programově se zříkat snahy o jistou řekněme obecně závaznou formulaci ateistického kréda je neudržitelné, netaktické a znamená jen to, že ateismus jako duchovní hnutí, myšlenkový směr, emancipační vývojový trend a nestydím se říci světonázor a ideologie, prostě a zkrátka je ještě pořád v rudimentálním stadiu, což je docela pochopitelné, trvá jen zlomek historie člověka. Mytologické myšlení má stále ještě pevné kořeny v psychice, jazyku, nevědomí apod. a často i vědecké pořady o evoluci se vyjadřují idealistickým jazykem, např. evoluce chce, tvoří…to už můžeme rovnou říci, že skrze evoluci bůh tvoří, chce. Chtít může jen subjekt, o žádném jiném než subjektu rodu homo sapiens zatím nevíme.
  Na druhé straně se zase nepochopitelně distancujeme od pojmů jako duše, duch, víra apod.
  Ateismus však ani není totéž co racionalismus, není to synonymum vědy či rozumu, není to realita mínus Bůh. Alespoň ne pro mne. Je to realita plus vize člověka, který je hoden ideje, kterou si vytvořil a projektoval mimo sebe, jak to vyjádřil renesanční myslitel Marsilio Ficino exaltovaným idealistickým přímo titánsky antropocentrickým jazykem: …“člověk měří zemi i nebe(…) a nebe se mu nezdá příliš vysoké ani střed země příliš hluboký (…) právě proto člověk nemůže uznávat někoho vyššího ano dokonce sobě rovného a právě proto se nemůže smířit s tím, že by nad ním mělo existovat jakési království, z něhož by byl vyloučen. Takový postoj může zaujat pouze Bůh. Člověk jako Bůh chce všude vládnout, všemi být veleben. Jako Bůh se snaží být všude, jako Bůh se snaží být stále“.
  Ateismus není reflexe holé objektivní skutečnosti vykostěné od idejí, víry, imaginace, touhy , je iluzí si myslet, že lze žít bez iluzí, anebo že myšlení lze uchránit před jakýmikoliv dogmaty a proto je nutné vědomě tato dogmata, iluze, ideály atd. reflektovat , vytřídit, systematizovat, kultivovat a třeba nakonec i kodifikovat a institucionalizovat. Nakonec vznik tohoto O.s. je jasným důkazem této obecné tendence vývoje jakýchkoliv systémů a idejí odrážejících potřeby a zájmy lidí a tkví v přirozenosti člověka jako sociální a duchovní bytosti
  Naprosto nemůžu akceptovat, že ateismus mi otevírá svobodu pro jakýkoliv jiný názor než je teismus – např. pro přízemní konzumerismus, primitivní tellurismus, neoliberalismus, scientismus, postmodernismus pod. Ani s odmítnutím teze o existenci vodníka to není zas tak prosté…Nechci svůj příspěvek natahovat, takže o tom snad jindy.

 15. josef

  Ateismus není nic jiného než odmítnutí teistické teze.
  Jestliže odmítnu jeden světonázor (nebo se ho zbavím, když se stanu ateistou), automaticky se mi otevírá řada jiných možností. To je prostá logika. Jestli to nemůžete akceptovat, Josefe, je to váš problém a na věci to nic nemění.
  Vytvářet z ateismu ideologie je nesmyslné a především kontraproduktivní. Ateismus nic takového není a být nemůže.

 16. Antitheista

  Ideologie je všechno, i ateismus i všechna náboženství! Ideologie je soustava myšlenek -jakýchkoliv! A duchovní hnutí bych neříkal, duch nebyl prokázán a spíš neexistuje, protože myšlenky jsou produktem sekrece v mozku! Takže myšlenková hnutí tu sou, ale některá se drží více faktů (agnosticismus), některá jsou zhoubně spekulativní (křesťanství, islám, nacismus, …)

 17. Petr Tomek

  Mno, souhlasím spíše s Josefem. Ideologie může být ateistická (Boha neobsahující) i antiteistická (proti náboženství bojující) ale ateismus je skutečně jen označní absence idey.

 18. josef

  Anti- : Soustavu jakých myšlenek obsahuje ateismus?

 19. josef

  Už se to tu probíralo vícekrát u různých témat, ale za docela zásadní problém považuju to, že my, ateisté, nebo i jen domnělí ateisté, nerozumíme sami dobře slovu ateismus. (Že mu nerozumí křesťané mě netrápí, ba těší 🙂 )

  Především vytváření konstrukcí a ideologismů kolem něj je kontraproduktivní, neboť je a) nesprávné b) všelijak napadnutelné a ateismus degradující.

 20. Antitheista

  To že odmítáte nějakou ideu už je postoj/idea…. navíc tu ideu odmítáte z nějakých (různých) ideových důvodů (třeba occamova břitva,…), takže vaše odmítání je podpořeno nějakými ideami… čili ideologií

 21. Petr Tomek

  Antitheisto to je nedorozumění. Samozřejmě že každý má nějaký světonázor, nabo chceš-li ideologii, jde ale o to že je rozdíl mezi absencí nějakého pojmu – idey a negací nějaké idey.

  Podívej filosofický systém ke kterému se hlásím používá třeba pojem „prosmenon“. Pro naprostou většinu lidí to slovo prostě nic neznamená, natož aby to hrálo nějakou roli v jejich chápání světa.

  Zrovna tenhle pojem by se většině lidí dal vysvětlit a většina by ho i uznala a dokázala zařadit do svých představ. Ale mohl bych použít nějaký jiný, který by všem neseděl.

  Dobrá, nechme to takto. Takže bych měl lidi, kteří by přijali termín „prosmenon“, lidi, pro které by neměl žádný reálná význam (ale jinak by měli všechny možné světonázory). No a nakonec by se vyskytli i lidé, kteří by tvrdili, že je třeba proti „prosmenon“ bojovat, protože takové myšlení je zlo.

  Takže bychom měli „prosmenonisty“, „aprosmenonisty“ a „antiprosmenonisty“. Přijetí-absence-negace.

  Ateisté jsou definování na základě absence – a-teisté = bez-božníci. Antiteisté už vyjadřují negaci antiteismus = proti-teismu, případně proti-bohu.

 22. Antitheista

  Boj proti bohu a jeho odmítání je sice kvalitativní rozdíl, ale vy absentujete boha z určitého důvodu – a ten důvod je ideologický! Ideologií nemyslím nic negativního, jen některé ideologie (myšlenky) jsou špatné, jiné dobré

 23. josef

  Ant.: Důvod, proč nepřijímám tezi o existenci Boha, je ten, že ji považuji za blbost. Tohle zcela jistě ještě není ideologie. Ideologie je, jak jste správně uvedl výše, systém. Je to systém, který vykládá svět a určuje mj. chování člověka v něm. Ateisté mohou uznávat řadu různých systémů, nebo také žádný, jako např. já.

  PT: Bezbožník! 🙂 Konečně někdo objevil adekvátní, srozumitelný a těžko vyvratitelný český pojem místo nejasného ateismu! Používal jsem nevěřící, ale to není jednoznačné. Nemusím už používat polyateista, oxiolateista či aomnideista, abych vyjádřil, co vše jsem a nejsem. JSEM BEZBOŽNÍK ! Halelůja! Ode dneška je to můj nový titul. 🙂

 24. Antitheista

  Ale to proč víru považujete za blbost již na nějakých argumentech a idejích stojí…. i matematika je ideologie! I myšlenková soustava vysvětlující chování hmyzu… všechno (odmítání něčeho – kvůli něčemu jinému) je ideologie! Přijetí i odmítání něčeho má své ideologické důvody! Ale některé ideologie jsou blíže pravdě a mají více argumentů pro svou pravdivost, jiné stojí na vodě (náboženství,…)

 25. Barbora

  Ráda bych na Váš článek uplatnila Vaše vlastní pravidla. V článku 10 důvodu proč smažeme Váš komentář uvádíte následující:

  „Použil jste nadávku, nebo hrubý výraz. Naše pravidla zakazují použití i jinde přijatelných nadávek nebo hrubostí, které jsou dnes běžné (…) Když byste výraz nepoužili před svou mámou, prezidentem nebo pětiletým dítětem, nepoužívejte ho ani zde. To se týká i maskovaných a skrytých urážek a narážek a vytečkovaných slov.“

  Mám takový pocit, že název Vašeho článku toto pravidlo porušuje..dali jste mi opravdu pádný důvod brát vaše stránky vážně. Hezký den.

 26. Slávek Post author

  Barboro, díky za připomínku. Vulgaritám se skutečně snažíme vyhýbat. Takže jen krátce.

  1) Pravidla se týkají komentářů a ne článků. Článek tedy žádná pravidla neporušuje.
  2) V tomto případě reagujeme na článek, který autor nazval“mládí v hajzlu“. V tomto případě není důvod se slovnímu spojení „v hajzlu“ vyhýbat. Náš titulek parafrázuje ten původní, který zase odkazuje na název knihy C.D. Payna.
  3) Berte si tyto stránky, jak se vám zlíbí.

 27. hosamen

  Nepovažuji za možné, aby mi někdo předepisoval, pokud mám svobodnou vůli, aby mi určoval, co kdy mám dělat, co si mám myslet.
  Řekl to jiný způsobem: I kdyby někdo dokázal Boha, já v něj věřit nebudu, ze zákona má na víry právo ale ne povinnost.

Komentáře nejsou povoleny.