Podle Duky je papež představitelem devíti desetin obyvatel světa

Autor | 17.03. 2013
Dominik Duka po natáčení své "glosy"

Dominik Duka po natáčení své "glosy"

Poslední Glosa Dominika Duky na stanici Radiožurnál Českého rozhlasu ukazuje několik věcí. Samotná existence toho pořadu je naprosto skandální. Umožňuje představiteli jedné zájmové skupiny mít pravidelnou promluvu k občanům, která se potom tváří jako „nezávislý“ komentář. Dominik Duka tento prostor naprosto bez okolků využívá k propagaci svého náboženského a ideologického hnutí a k obhajobě svých ekonomických a politických zájmů. A v neposlední řadě tato „glosa“ ukazuje, jak nejvyšší představitel Katolické církve v České republice snad už zcela ztratil jakoukoliv soudnost. Posuďte nakonec sami:

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, papež dnes víc než biskup Říma vystupuje jako hlava římskokatolické církve, tedy představitel 1,2 miliardy obyvatel světa, což je 18 % světové populace. Je brán i jako představitel křesťanů jako takových, což je 2,5 miliardy lidí, tedy 25 % obyvatel světa. A dá se o něm hovořit i jako o významném duchovním představiteli těch, kdo věří, tedy devíti desetin všech obyvatel zeměkoule.

Co k tak absurdní logice o řediteli zeměkoule Františkovi dodat? Že papež nereprezentuje zdaleka ani všechny katolíky, z nichž mnozí se za církev oprávněně stydí? Kolik katolíků dnes poslouchá papeže třeba v jeho názorech na antikoncepci? To vyjádření je tak špatně v tolika různých rovinách, že než abych všechny chyby jmenoval, tak jen připomenu lidovou moudrost, že pýcha předchází pád.

72 thoughts on “Podle Duky je papež představitelem devíti desetin obyvatel světa

 1. Pig Bang

  Podle toho, jak napsal děkovný dopis Ratzingerovi (za kardinálské frčky) tak se obávám, že Duka je přeborník ve vlezdiprdelizmu. Z toho přímo kapal lubrikační gel.

  Jeho počítání je už klasické. Na žofinské konferenci, kde nenechali zaznít hlas ani jednoho odpůrce restitucí, označil před tv kamerami všechny pokřtěné (tedy 3 mil. Čechů včetně mě) za příjemce restitucí.

 2. degas

  to Pig Bang:

  Parada, nevies, kedy a kde a kolko nam budu vyplacat? Alebo si mozeme vybrat nejaky domcek? 😀

 3. Slávek Post author

  Těch průserů je tam víc. Hapruje mu matematika. Počet nominálních katolíků, ještě jakž takž. Prostě jsou to ti, kteří byli někdy pokřtění katolickým pohůnkem.

  Počet křesťanů 2,5 miliardy podle mě neudávají ani ty nejoptimističtější odhady. Většinou se uvádí 2-2,2 miliardy lidí. Každopádně na světě je něco přes 7 miliard lidí, takže 2,5 miliardy křesťanů by byla více jak třetina světové populace. Takže počítat ten člověk prostě neumí.

  Další fail je, že nekatoličtí křesťané a jiní věřící rozhodně nepovažují papeže jakkoliv za jejich duchovního představitele. V mnoha případech je tomu, troufám si říct, přesně naopak.

  Samozřejmě, že ten člověk to neříká jen tak a od takových úvah se potom odvíjí zdůvodnění, proč bz katolická církev měla mít vůbec nějaký vliv třeba ve školství, vězeňství, rodinném a občanském právu.

 4. Borius

  Že by papež byl představitelem nekatolických křesťanů, to je hloupost. Že by byl představitelem dokonce i věřících mimo křesťanství, to je přímo absurdní hloupost.
  Pokud jde o katolíky, pro mnoho z nich je – řekl bych – spíše představitelem pouze oficiálním, který má své mouchy a chyby jako kterýkoli jiný člověk. Aneb k papežovým vyjádřením a názorům je třeba přistupovat obezřetně a rozumně i mezi samotnými katolíky, což se naštěstí děje.
  Další otázkou by bylo, jak se ti katolíci – podle pana Duky – vlastně počítají. Zda podle „úředního statusu“ (rodiči vyžádaný křest dětí), nebo podle faktického vyznání (světonázoru).

 5. Slávek Post author

  Podle Duky se počítají podle ročenky samotné katolické církve. Tam neznám metodologii.

  Nezávislý Pew Center, udává čídlo 1,1 miliardy místo 1,2 miliardy Dukovy. A 1,1 miliardy je odhad založený na průzkumech veřejného mínění a různých sčítáních obyvatelstva. Takže je to spíš podle toho, jak lidé sami sebe identifikují.

 6. Sam

  Furt je katolická církev nejstarší ze všech církví, dá se říci, že je jediná původní… S největším počtem stoupenců a největším úřednickým aparátem. 🙂 Nicméně už od roku 1517 s ní dost křesťanů zásadně nesouhlasí. http://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
  >>>Za počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí. Jeho cílem bylo vyvolat akademickou diskuzi, jeho myšlenky se však velmi rychle roznesly a vzbudily obrovskou pozornost.<<<
  První vlaštovkou byl Angličan John Wycliffe ve 14. století.

 7. josef

  To Sam:
  Katolická církev vznikla při tzv. Velkém schizmatu r. 1054. Tzn. pravoslavná neboli ortodoxní církev má úplně stejné, ba větší právo považovat se za jedinou původní.
  Že katolíci o sobě poté prohlásili a nadále tvrdí, že jen oni jsou ti jediní praví, je úplně jiná věc, je to lež, jako vše, na čem tato instituce stojí.

 8. protestant

  to Sam:

  Přesně tak jak píše josef. O ŘKC se dá mluvit až po roce 1054.
  A církev se větvila už před tím (kopská církev, arménská církev..)
  Nelze říci, že nějaká je nejstarší.
  ŘKC je prostě jen jednou z mnoha větví, byť nejpočetnější.

 9. Borius

  Reformaci se z velké části podařilo vrátit se ke kořenům prvotního křesťanství, což znamená, že protestantské církve jsou původnější než katolické – v učení, liturgii, svátostech. Absolutní návrat ke zdroji však možný není, protože zatímco prvotní církev vyrostla na judaismu, tak pozdější církev Kristovo učení poevropštila řeckými filosofy (Aristoteles, Platón) a pohanskými mystérii. Ale jinak to ani nejde – vše se vyvíjí.

 10. Slávek Post author

  Boriusi, jsi podle mě mimo. Neexistuje žádné jedno prvotní křesťanství.

 11. Borius

  Slávku, z něčeho museli v prvním století vycházet, tedy nějaké původní, prvotní křesťanství existovat muselo.

 12. Antitheista

  Ano, to byla ta protikladná nauka různých sepisovatelů Bible – různé legendy a povídačky z předního východu 😀

 13. Borius

  Protikladná začala být až později, když se přespříliš komplikovala. Ta původní zvěst byla nejspíš velmi jednoduchá, dala se vyložit „na potkání“, žádná složitá teologie plná vnitřních rozporů. První generace nejspíš nic netušila o nějaké Trojici, transsubstancii, papežovi, odpustcích, křtu dětí, kněžském celibátu atd.

 14. Antitheista

  Ano, takže vlastně vůbec nevíme, co to bylo, ani, jestli to bylo jednoduché či složité, ani, co vlastně Ježíš fakt řikal, jestli vůbec něco řikal, jestli vůbec byl atd… tak proč být křesťanem?? 😀

 15. Antitheista

  Proč věřit zrovna na Krista a ne třeba na Mohameda nebo na Buddhu nebo na elfy nebo na Dia ?? U těch taky nevíme, co řikali doopravdy, jen víme, co se dochovalo o nich (a to je značně nejisté) 😀 😀

 16. josef

  Boriusi:
  Žádné prvotní „jednotné křesťanství“ nikdy neexistovalo.
  Už když si přečtete evangelia, zjistíte, že sami Ježíšovi nohsledi měli problém mu porozumět. Po jeho smrti se vydali každý svým směrem, každý učil svému pojetí, jejich skupiny a posléze skupiny zase jejich následovníků si vzájemně ne vždy rozuměly, jejich učení se neslučovala a i Ježíše každá z nich chápala jinak.
  Existovala společenství, pracovně dnes nazývaná prvotní církev, ale byla jich řada s různými názory.
  Neexistuje pochopitelně dostatek materiálů, z jakých by ony názorové proudy šlo „zrestaurovat“, ale je jisté, že teprve institucionalizovaná církev nějakých 300 let po Ježíšovi se pokusila vytvořit první ucelené a jednotné učení, ideologii, kterou dnes nazýváme křesťanství. To prosazovala velmi tvrdě, ale od počátku s velkými problémy – viz heretici a jejich mnohdy i fyzická likvidace. Byl to fakticky normální politický boj o moc.
  Jakmile někde povolilo totalitní násilí církve, už tam vybujela řada jiných názorů a to je situace, která trvá dodnes.
  Zkrátka a dobře žádné „správné“ křesťanské učení nikdy neexistovalo a neexistuje. Je to Blud dnes stejně, jako to byl Blud od počátku.

 17. Borius

  Tak třeba u Mohameda jsou zachovány jeho výpovědi s dost vysokou spolehlivostí, každý výrok musel být doložen tak, aby nemohlo být pochyb. Takže tam určitě má smysl věřit tomu, že Korán zachycuje jeho učení. Pokud jde o Buddhu, tam se nejedná o víru ve smyslu věřit někomu či něčemu; tam si každý musí vytvořit vlastní introspekci a není tedy podstatné, co přesně Buddha říkal. A Zeus? Tam nevíme vůbec nic, dochovala se pouze znalost povrchní lidové víry a mýtů, kdežto mystéria, tedy co konkrétně ty mýty představovaly, to bohužel zaniklo s nástupem křesťanství. Že nevíme, co Ježíš řekl? Mnohé už bylo rozklíčováno pomocí textové kritiky a mnohé nejspíš ještě bude. V tom bych problém neviděl, jako spíše v tom, co tím myslel a jak tomu posluchači rozuměli. Což nejspíš nikdy nebudeme vědět, protože bychom se museli dokázat vžít do způsobu uvažování helénského Žida na přelomu letopočtu. Jenom je otázkou, nakolik je to důležité pro samotnou víru, spíše bych řekl, že není. Nejde přece o to, mít stejné názory jako antický člověk.

 18. Antitheista

  No ale vy věříte na něco, co někdo možná řekl?? 😀 😀

 19. Borius

  Josefe, v tom se shodneme, že křesťanství nebylo věroučně jednotné až do jeho „zestátnění“. Problém je, že to, co se z něj poté vytvořilo, byla spíše mocenská ideologie nežli Kristovo učení. Proto také církev dělala vše pro to, aby se věřící nemohl seznámit se spisy Nového zákona. Jednak jeho přechovávání bylo tvrdě trestáno, jednak bohoslužby byly v latinském jazyce, kterému obyčejný člověk nerozuměl. Přesně jak píšete: „Byl to fakticky normální politický boj o moc.“ Není se čemu divit, to se v minulosti stávalo s jakoukoli ideologií, ani ateismus nevyjímaje. Jinde byl za francouzské revoluce, jinde ve 20. století a na jinou, lepší úroveň se dostává až dnes. Přesto má smysl zabývat se ateismem, stejně jako křesťanstvím či buddhismem nebo mystikou. Cokoli má smysl, pokud to člověka posouvá.

 20. Borius

  Antitheista:
  „No ale vy věříte na něco, co někdo možná řekl??“

  Borius:
  Pokud si to mohu ověřit, pak ano. Pokud mi někdo řekne, že na louce je slon, já se tam podívám a zjistím, že ten slon tam fakticky je, pak tomu skutečně věřím, byť to vypadá na první pohled jako vysoce nepravděpodobné.
  Pokud si to nemohu ověřit, ale přitom zjišťuji, že to funguje, pak mi nedělá problém přijmout to do té míry, do jaké to bude fungovat.

 21. Antitheista

  Cože? Kdy vládl ateismus či usiloval o moc? Jakobíni byli především rovnostáři a republikáni, komunisté chtěli třídní boj, ateismus byl pouze doplňkem a jen někde (u francouzské revoluce je to více než sporné)… Kdy a kde vládl ateismus? Vždy to byla nějaká jiná ideologie pouze ateismus obsahující jak vedlejší produkt, ale to se nedá srovnávat s křesťansku ideologií, která ve všech svých podobách (od Bible po církev) je totalitní! A jestli se budeme hádat, co skutečně Ježíš řekl či neřekl, to už se můžeme hádat, jestli vůbec byl… Křesťané nemohou brát Ježíše jinak, než ho znají z Bible, jiný pramen nemají… (a my víme, že Bible spolehlivá neni, ale pro křesťany asi lepší než nic…)!! Možná ještě nějakej ten svitek od mrtvýho moře, kterej mluví o Ježíšovejch milenkách, a potom Korán – ten ho bere jako obyčejného proroka. Kde máte skutečného Ježíše? Byl vůbec? Třeba byl rasista – třeba byl horší než ten v Bibli … skutečného Ježíše nemáme a tudíž je zbytečné se o něm vůbec bavit 😀 😀

 22. Borius

  Ne, nevládl ateismus, ale ideologie z něj vzešlá. Podobně jako nikdy nevládlo křesťanství, ale ideologie z něj vzešlá.
  Ono může být těžké dokázat smířit se s tím, že to, co já osobně vyznávám, že nebylo vždycky „eňo-ňůňo“, a že z toho vzešlo občas i něco hodně ošklivého.

  „to se nedá srovnávat s křesťansku ideologií, která ve všech svých podobách (od Bible po církev) je totalitní!“
  Je více podob křesťanství, která jsou svobodomyslná, tj. opak totalitismu.Takových křesťanů znám několik. Problém je spíše v tom, že existují ideologie, které vyznávají to, že křesťanství=totalita a nedokáží rozpoznat, že tomu tak vždy není.

 23. Antitheista

  Ne, nevládl ateismus, ale ideologie z něj vzešlá. Podobně jako nikdy nevládlo křesťanství, ale ideologie z něj vzešlá.

  Ale vždyť ateismus neplodí nutně třídní boj nebo republikanismus 😀 !!
  Zato křesťanství je špatné už od základu, už to, co se píše v Bibli (včetně Nového zákona) je hnus. A nic jiného křesťanství neni, než učení Bible – svaté knihy!! Pokud je to něco jiného, tak mi to řekněte a řekněte mi zdroj… Bible – to je jako Marxův Manifest – zkažené od první do poslední řádky. Ateismus takovou knihu nemá a neplodí žádné další ideologie. Některé si ho pouze přivlastňují. Ateismus neučí, co má člověk dělat (člověk si může vyvodit cokoliv), křesťanství bohužel poučuje, co je a neni dobré (byť dosti nejasně a často protikladně, ale moralizuje, to ateismus nedělá)…

 24. Antitheista

  Já sem třeba zároveň ateista a utilitarista, ale nemusel bych být ateista a zároveň utilitarista, mohl bych být třeba kantovec, nebo nihilista,… z ateismu se utilitarismus nedá vyvodit, ani žádná jiná morálka!! vybral jsem si ho dobrovolně jako morální ideologii, protože mě přijde rozumná a odpovídá mému citu (vrozenému a naučenému)

 25. Slávek

  Boriusi, jsem rád, že jsme se shodli na tom, že žádné jednotné prvotní křesťanství neexistovalo.

 26. Borius

  Opravdu žádný ateismus nemá potřebu moralizovat? Co třeba tzv. nový ateismus (se zakladateli Richardem Dawkinsem a Christopherem Hitchensem)?! Ten na moralizování stojí a soustředí se především na odsuzování „nevěrců“.
  To je dost možné, že vidíte v Novém zákoně především hnus. Nevím sice v čem konkrétně, ale hnus můžete vidět v jakémkoli literárním starověkém díle. Lidé nebyli žádní andílci. Doporučuji Homéra, to je opravdu silné kafíčko!

  Ano, Bible je jistě základ křesťanství, ale pokud vím, tak není jediný zdroj, ale pouze jedním ze zdrojů. Dalšími jsou tradice. Nebo morálka. Křesťanem může být i člověk, který nevěří Bibli ani slovo, jen dodržuje určité morální zásady a ke křesťanství se hlásí. Kdosi mi tu psal, že existuje i ateistická forma křesťanství. Myslíte, že Bible je nevhodný zdroj? Možná ano, protože obsahuje několik rovin pochopení a každý si najde tu svou a i tu si více či méně poupraví podle svého přesvědčení. No, ale to vidím spíše jako kladnou stránku, protože každý pochopí pouze do té míry, nakolik je schopen pochopit. Na co není připraven, to mu zůstane skryto. Jen pro zajímavost: Matouš, Petr a Jan byli všichni současníky Ježíše, a přesto jej každý z nich vnímal úplně v jiném světle.

  „z ateismu se utilitarismus nedá vyvodit, ani žádná jiná morálka!! vybral jsem si ho dobrovolně jako morální ideologii, protože mě přijde rozumná a odpovídá mému citu (vrozenému a naučenému).“
  To je jasné, každý se snažíme o nějaké pozitivní nasměrování. Ať už atheista či monotheista, polytheista, pantheista. Já jsem částečně pantheista, částečně monista (řekněme i monotheista). Vejde se mi do světonázoru jak Kristus tak třeba Buddha, případně někteří řečtí filosofové. Do žádné škatulky se nevejdu, nemám tu potřebu. Tudíž nemám ani žádnou morální ideologii, má morálka vychází z mých genů, výchovy, prostředí, životního směrování. Kristus je mi mnohým blízký, takže mu dost rozumím, pouze neberu církev jako jeho mluvčího.

 27. Borius

  Slávku, já si myslím, že z jakéhokoli pokusu o jednocení osobních názorů v jediný „správný“ nakonec vždycky vzejde ideologická totalita, pokud se k tomu naskytnou podmínky.

 28. Sam

  Antitheista: >>>Ano, takže vlastně vůbec nevíme, co to bylo, ani, jestli to bylo jednoduché či složité, ani, co vlastně Ježíš fakt řikal, jestli vůbec něco řikal, jestli vůbec byl atd… tak proč být křesťanem?? :D<<<
  Protože to po vás chtějí rodiče!! Nalévají vám to do hlavy od ranného dětství. Jako miminko vás dají pokřtít a tento křest je nesmazatelný podle církevního práva. V dávnější minulosti to náboženství po vás taky chtěl panovník, příp. společnost. Náboženství je ve většině případů vynucené.
  Pro kritiky: Rád bych se mýlil, velmi rád. Ještě v roce 2004 jsem považoval křesťanství za něco hodnotného a nádherného, aniž bych ho ovšem pořádně znal. Křesťanem jsem nikdy nebyl. :-/

 29. Antitheista

  „Ten na moralizování stojí a soustředí se především na odsuzování „nevěrců“.“ – Dawkins odsuzuje nerozumnost víry, a na ní založené morálky, to není moralizování, ale důraz na rozum! Odsuzování náboženských ideologií z hlediska racionality a moderní vědy! A také dokazování, že náboženství není morální, což si myslím též, ale Dawkins se to nesnaží nahrazovat nějakým morálním dogmatem – tohle dělej a tohle ne…

  V novém zákoně vidím dost hnusných metafor a nařízení -například koncept pekla, a to nemluvím o starém zákoně…

  Několik rovin pochopení Bible? To znamená, že jí nikdo nerozumí, protože je špatně napsaná – také si myslím 😀 😀 😀

  Kdo je křesťan a nevěří v boha? Takového člověka neznám… Křesťanství je o víře v boha a Ježíše a další poučky. Některé poučky, jako láska k druhým, tu učil o 600 let dříve už Buddha a jiní, takže dobrý člověk bez víry rozhodně neni křesťan, to už spíš budhista, ale ani to ne – dobří lidé byli i před Buddhou 😀 😀 …

  Já si nemohu vybírat do svého „ideového“ základu lidi, kteří byli sektáři a učili protikladné nauky – mohl bych, kdyby to byli filosofové a já si vybral, co se mi líbí, ale pokud učí, že jsou bohy a jejich nauka je posvátná, tak na ně ihned kašlu, protože oni jsou sektáři a totalitáři – proto Ježíše ne (a jiného než Biblického neznáme)…

  Jiné zdroje křesťanství? Tradice? Ale ty převzali od pohanů, nebo z bible 😀 😀 … co tam máte dál? Schizofrenii, mystické zážitky? Drogy? 😀

 30. Borius

  „Několik rovin pochopení Bible? To znamená, že jí nikdo nerozumí, protože je špatně napsaná – také si myslím“
  To je jako soubor knih, obsahujících veškeré matematické a fyzikální poznání, které lze zprostředkovat. Jistě se nedá očekávat, že každý pochopí všechno. Většina lidí pochopí jen malou část; pouze nepatrný zlomek lidí bude schopen pochopit maximum; všechno nepochopí nejspíš žádný člověk.

  Mimochodem, Dawkins odsuzuje veškeré náboženství (to negativní i to pozitivní) jako vyloženě společenské zlo. Neslyšel jsem od něj jedinou přednášku, která by se obešla od morálního odsuzování a vynášení ateismu jako jediného správného přesvědčení. Takový „duchabijec“ :)) Ale jako evoluční biolog umí, to mu neupírám. Snad jednou pochopí, že mlátit někoho racionalitou po hlavě je nesmysl.

  „Kdo je křesťan a nevěří v boha? Takového člověka neznám… “
  Já ano, třeba mohu citovat strýce: „Já jsem katolík, teta je husita, ale v žádného boha nevěříme.“ Lidé jsou různí, nemůžeme jim diktovat, čemu by měli věřit. Slyšel jsem i toto: „já jsem věřící ateista.“

  „mohl bych, kdyby to byli filosofové a já si vybral, co se mi líbí, ale pokud učí, že jsou bohy a jejich nauka je posvátná, tak na ně ihned kašlu, protože oni jsou sektáři a totalitáři – proto Ježíše ne“
  On Ježíš říkal, že je bohem? Nebo že jeho nauka je posvátná? Kde to mohu najít?

 31. Antitheista

  Začnu od konce – můžete to najít v Bibli, Ježíš – jediný bůh, skrze mne do království,… svatá trojice je oficiální křesťanská nauka, mimochodem – trojjediný bůh 😀

  Věřící ateista existuje, ale nábožensky věřící ateista těžko… :D, je to protimluv, buď neni nábožný (je ateista), nebo neni ateista (věří v boha)…

  Racionalita se rozšiřovat musí, jinak nás umlátí křesťané a muslimové…

  Bible se dá těžko pochopit, když učí protikladné blbosti 😀

 32. Borius

  „Začnu od konce – můžete to najít v Bibli, Ježíš – jediný bůh, skrze mne do království,… svatá trojice je oficiální křesťanská nauka, mimochodem – trojjediný bůh“
  To, že je něco oficiální křesťanská nauka, to ještě neznamená, že je to v Bibli. To je sice hodně zakořeněný názor, ale přesto chybný. Nikde tam není, že Ježíš je jediný bůh; ba naopak, sám vyznává Boha. Jak by se mohl modlit k Bohu, kdyby sám byl bohem? To asi ne, že?
  Pokud jde o Trojici, tak o té není rovněž v Bibli jediná sebemenší zmínka.

  „Racionalita se rozšiřovat musí, jinak nás umlátí křesťané a muslimové…“
  Nejsem příznivcem žádného mlácení, ani od křesťanů, ani od Dawkinsonů. Disputovat ano, ale vnucovat vlastní názor jako nezpochybnitelný a nedotknutelný, to už ne.

 33. Antitheista

  No, vnucování svobody a demokracie a rozumu já uznávám, vnucovat fašistovi demokratické zásady – to je podle mě správné, chráníme tím sebe a demokracii jako takovou…

  Ne, to se píše v Bibli, že Ježíš je boží syn, skrze něho do království, pak o sobě mluví jako o bohu, že bůh je jeden… a potom taky řekne: všichni ste bohové (zase nejasné vyjádření ve vztahu k dříve vyřčenému)! Tak v tom případě já žádnýho boha nepotřebuju – sám sem svůj bůh, resp. – svůj pán 😀

 34. Borius

  „No, vnucování svobody a demokracie a rozumu já uznávám, vnucovat fašistovi demokratické zásady – to je podle mě správné, chráníme tím sebe a demokracii jako takovou…“
  Zde se očividně neshodneme. Jsme plně pro svobodu názorů, byť by byly v nesouladu s nastaveným režimem (tedy s demokracií). Každý ať si vyznává co chce. Samozřejmě ne se zbraní v ruce, to je snad jasné.
  „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ François Voltaire

  „Ne, to se píše v Bibli, že Ježíš je boží syn, skrze něho do království, pak o sobě mluví jako o bohu, že bůh je jeden… a potom taky řekne: všichni ste bohové (zase nejasné vyjádření ve vztahu k dříve vyřčenému)! Tak v tom případě já žádnýho boha nepotřebuju – sám sem svůj bůh, resp. – svůj pán“
  No, to jste pěkně pomotal Davida, Janova Ježíše a katechismus do sebe a ze tří pramenů vytvořil zvláštní misch-masch. To ani nemá cenu rozmotávat. Snad jen jedno upřesnění:
  „Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
  Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy…“ [Jan 10,34-35] No a to se týkalo jakéhosi dávného shromáždění bohů, snad nějaké party, kde předsedal izraelský Bůh Elohim.

 35. Antitheista

  „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ François Voltaire – Voltaire byl veký kritik Bible a nejspíš ateista, min. deista. Ale co se týče toho výroku, Voltaire byl liberál a pro nás platí: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat. —– POKUD TO SAMÉ STE OCHOTNÝ VY UDĚLAT PRO MNE“ Já říkám, tolerantní k tolerantním a netolerantní k netoleranci – jinak bych byl spolupachtelem netolerance…

  Nepomotal jsem to já, ale sepisovatelé Bible, ostatně Ježíš to říká na více msítech a je to často protikladné a nesmyslné… 😀

 36. Borius

  Antitheisto,
  Voltaire skutečně deitista byl, ateista nikoli. Jeden z mých oblíbenců, co se týká literatury 18. století.
  Tím, jak jste doplnil ten jeho citát, tím jste změnil jeho celkové vyznění, už by to bylo o něčem jiném. Ne, nepožaduji po každém, aby byl bojovníkem za svobodu, postačí mi, pokud tu svobodu bude respektovat.

  Antitheista:
  „Já říkám, tolerantní k tolerantním a netolerantní k netoleranci – jinak bych byl spolupachtelem netolerance…“
  Borius:
  S tím nelze než souhlasit. 🙂

  Antitheista:
  „Nepomotal jsem to já, ale sepisovatelé Bible, ostatně Ježíš to říká na více msítech a je to často protikladné a nesmyslné…“
  Borius:
  Kdepak, říká to na jediném místě, kde zároveň vysvětluje, proč onu část žalmu cituje. V čem je to protikladné?

 37. Antitheista

  Říká to na více místech a je protikladné, když někde píše, že sou všichni bohové a jinde, že bůh je jeden a jinde, že on je pravý bůh a zároveň boží syn… 😀 stejně tak je divné, že největší dobrák vyhrožuje peklem :D, nebo že bůh, který po celou dobu vyvražďuje nevinné prvorozené Egypťany atd… je najednou mílius a všechny miluje 😀

 38. Borius

  On někomu vyhrožoval peklem? Komu nebo kde?
  Kde říká, že „všichni jsou bohové“? Nic takového není ani na jednom místě, natož „všude“.
  Ježíš vyvražďoval Egypťany?
  Přiznám se, že nerozumím Vaší teologii. Vůbec se tedy nedivím, že takové názory odmítáte, to nejspíš i samotní křesťané.
  Já bych ještě přidal ještě jinou otázku:
  Jak může být pravý Bůh i jeho syn zároveň? Nebo to myslíte spíše tak, že jsou jednotní názorově/mytologicky/duchovně/symbolicky/zájmově? To mi není dvakrát jasné.

 39. Antitheista

  Ten samý bůh, ke kterému se modlí Ježíš, vyvražďoval Egypťany 😀 😀 :D, já nechápu vaší teologii, a že Ježíš nevyhrožuje peklem? Co poslední soud 😀 😀 😀 kam jdou ty co jdou doleva? 😀 😀 😀

 40. Borius

  No já si myslím, že se Ježíš modlil k jiné Instanci Boha, než která vyvražďovala Egypťany. Židé měli hodně zkreslené představy – o Bohu a jeho morálce, takže jim jejich náboženství radikálně převracel naruby.
  Pokud je mi známo, vždy když mluvil o pekle, tak to peklo bylo pouze součástí podobenství, nikdy jako strašení. Podobenství o tom, že všechno je třeba konat tady a teď, protože pak už je pozdě, protože žádné „pak“ už není. Také o tom, že každý je zodpovědný za svoje činy atd.

 41. Antitheista

  Nikoliv, Ježíš mluvil o pekle (ať už formou podobenství či popisu) po smrti – nikoli před! Dokonce je zdůrazněno, že se tak bude dít po zničení země (a oblohy atd atd), což asi lidé nepřežijí tělesně 😀

  Tak oni maj najednou Židé a Bible zkreslené představy o bohu?? 😀 Nemá taky Ježíš zkreslené představy? Třeba má tak zkreslené přestavy, že si představoval něco, co neexistuje 😀 😀 … Ale teď vážně – nemodlil on se náhodou k bohu Abraháma, Izáka a Jákoba? K bohu Mojžíše? K bohu Eliáše? K tomu krutému starozákonímu bohu? Nedělal ze sebe potomka krále Davida? 😀

 42. Antitheista

  Což je zajímavé, protože on na jednu stranu má být potomkem krále Davida (aby naplnil stará proroctví), na druhou stranu je to potomek boha, čí je vlastně potomek? A z které strany to byl David, po Josefovi? No ale ten se prej v Marii nesmočil (alespoň tedy před narozením Ježíška) – byla panna 😀

 43. Borius

  „Nikoliv, Ježíš mluvil o podobenství po smrti… nikoli před! Dokonce je zdůrazněno, že se tak bude dít po zničení země, což asi lidé nepřežijí tělesně.“
  Pokud jste četl některé z apokryfních evangelií, tak ta podrobně neznám, bohužel. V těch čtyřech, co jsou v Novém zákoně, tam Ježíš nic neříká o pekle po smrti, poté co nastane konec světa. Myslíte to tak, že až zanikne vesmír, že potom vznikne peklo? Nebo jak tomu mám rozumět?!
  Jinak nic proti takovým názorům, jen otázku – toto učí některá konkrétní církev, nebo jste k tomu dospěl sám?

 44. Borius

  Ježíš byl až příliš geniální na to, než aby uváděl nějaké smyšlené představy o Bohu. Pro něj byl Bůh spíše transcendentní nežli konkrétní. Čili říct, že jeho představy byly mylné, je spíše nepochopením jeho poselství. Snad jediné, kdy můžeme s jistou dávkou jistoty říct, že se zmýlil, byl jeho odhad zániku vesmíru, který datoval ještě do generace svých žáků.

  Pokud jde o Pannu Marii, v dnešní osvícenské době to může vyznívat přinejmenším podivně, pohádkovsky. Jenomže – a to je důležité si uvědomit – ve starověku nebylo nic výjimečného, že matky bohů či polobohů bývaly pannami.

  Nemyslím si, že Ježíš vyznával Boha Jehovu, tedy Boha Mojžíšova. Spíše bych řekl, že jeho Bohem byl Abba, tedy Otec. Jehovu ostatně nemohli ucívat ani Abrahám, Izák, Jákob. Z jednoduchého důvodu: Nemohli ho znát dříve, než dal o sobě vědět, což se stalo až za Mojžíše (hořící keř). Ti před ním uctívali Boha Elohim.

 45. Antitheista

  – Ano, biblický Ježíš (a jiného neznáme, možná ještě toho z opsaných a upravených pasáží Koránu), tento Ježíš řiká, že poslední soud bude po konci tohoto světa…

  – Ano, Ježíš byl dost geniální, aby tvrdil, že existuje bůh (což nemohl vědět), a dokonce, že on je jeho syn a zároveň on sám 😀 😀 ! Blázen či génius? 😀 A taky byl dost „genitální“, aby se modlil ke starozákonnímu bohu Abraháma, Izáka a Jákoba a mluvil s Mojžíšem na poušti (s jeho duší) 😀 😀 😀

  – Ano, Bible je starověká legenda, jako elfové nebo Zeus 😀

 46. Borius

  Jak může být někdo svým vlastním synem? Nějak mi to není jasné. Možná jste to napsal jen omylem, pak moji otázku stornujte…

  Zeus je mnohem starší bůh, kdysi sice velký a mocný, no dneska už mu sotva někdo bude rozumět.

 47. Antitheista

  A co je tedy Poseidon ? 😀 Také starý bůh z té samé legendy, stejně jako Otec, Syn a Duch svatý?? 😀 Ale každý ten bůh učil něco jiného, jak se máme chovat! Jiný je Šiva, něco jiného učí Alláh a něco jiného Jahve a něco jiného Ježíš… 😀 židovské oko za oko není slučitelné s Ježíšovým „nastav druhou tvář“… ani Allahovo „Zabij bezvěrce“ není moc slučitelné s „oko za oko“ nebo s „nastav druhou tvář“ – proč bohové učí něco jiného (a přitom tvrdí, že pouze on má pravdu, že pouze on je ten pravý bůh) 😀 😀 😀

  Já také nevím, jak může být někdo svým synem, proto je trojjedinost (obsažená již v samotné Bibli- Novém zákoně) dost pitomá hypotéza… Někde se Ježíš pokládá za boha, jinde zase za jeho (svého) syna…

 48. Borius

  Nikdy jsem v Bibli na žádnou trojjedinost nenarazil, proto netuším, kde by to tam mohlo být. Jestli se spíš nejedná o pozdější tradici…

  Poseidon ani Zeus nejsou primární (tanscendentní) Božstvo, tím byl Chaos. Podobně jako v Indii Brahma (popř. Šiva) nebo v Kanáánu a později v Izraeli El. Z něho pak vycházejí jednotliví konkrétní bohové (Zeus, Lakšmí, Jehova, Alláh, Svaroh atd.) Je pochopitelné, že se liší podle kultury, kde přišli na svět. Bohové odrážejí mentalitu toho či onoho národa. Někdy dokonce i jeden tentýž bůh může měnit své jméno, podle toho, v jakém jazykovém prostředí se usazuje: Virakoča->Elohim->Alláh, Ra->Hélios->Svarog, Afrodita->Venuše->Vesna atd.

 49. Antitheista

  Chaos není považován za boha, ale to je jedno. Důležité je, kde se v tom „jednom“ prvotním bohu (který v některých kulturách ani není) tedy bere ta různost? Ti jednotlivý bohové?? :D, takže zase tak jednotný není, že? 😀

  No a co se týče těch nauk, jakto, že se bůh řídí morálkou dané kultury? Jak to, že odráží mentální stav národa? Je nadčasový a vševědoucí 😀
  Neznačí to spíše, že si ty bohy – daní lidé v dané době spíše vymysleli ?? 😀 😀

  Ano, Ježíš mluví o tom, že je bůh, pak boží syn, jindy mluví o duchu svatém, který seslal jeho otec, takže byl Ježíšův otec Otec, nebo Duch svatý? 😀

 50. Borius

  Ano, Chaos nenazývali Řekové bohem, byla to pro ně entita bez formy a tvaru, bez podoby, tváře, bez osobnosti vůbec, takový počátek všeho. Pro Řeky znamenal bůh vždy konkrétního osobního boha, proto pro ně Chas boha nepředstavoval. Z něj jednotliví bohové teprve vzešli.

  I tak se to dá říct – člověk vytvořil bohy, zrovna tak jako bohové stvořili člověka. Platí obojí, záleží na úhlu pohledu. To jsme opět u problému typu slepice nebo vejce:-)). Bez Boha by člověk nikdy nebyl vznikl, bez člověka by nejspíš bohové nebyli povolaní v existenci. I ten Váš „Bůh Ježíš“ se narodil jako člověk.
  Nadčasový a vševědoucí Bůh? Jistě, proč ne, Bůh jako Evidence všeho, co jest. To ale neznamená, že by měli být všechny kultury identické a sobě podobné jako vejce vejci nebo že by se jejich bohové měli projevovat stejným způsobem. Vy se také jinak projevujete na oslavě, kde popíjíte a třeba i zpíváte, a jinak se bavíte v kině. To dělá ten rozdíl různých prostředí.

  Ještě jste mi pořád neřekl, kde Ježíš mluví o tom, že je Bůh. Ani se nedivím, nic takového totiž v Bibli není. Nejspíš Vás církev oklamala.

 51. Antitheista

  No mě přijde jako rozdíl, jestli bohové stvořili člověka nebo člověk bohy – v tomto případě je to jednodušší než se slepicí (i u té slepice je to jednoduché, pochází z buňky jako to vejce 😀 )

  – ne tady jde o to, že bůh vševědoucí radí lidem opačné morální příkazy (každé kultuře sesílá jiná poselství, často opačná) a oni se pak zabíjej kvůli tomu 😀 😀 😀 – jak humánní 😀

  – Ježíš o sobě mluví jako o bohu v Novém Zákoně… a tak ho také křesťané berou 😀

 52. Borius

  Nejspíš jste úplně nepochopil paradox označovaný „slepice nebo vejce“. Tam opravdu nespočívá řešení v tom, že obojí pochází z buňky. 🙂

  Všechny ty morální příkazy se dříve či později vyprofilují do něčeho ve smyslu „nekraď, nezabíjej, nepodváděj atd.“ Je to na lidech, než to sami pochopí. Lidé slyší jen na to, na co jsou ochotni a schopni slyšet.Vyvíjí se i morální cítění, zrovna tak jako schopnost porozumět bohům/Bohu.

  Kde o sobě Ježíš mluví jako o Bohu? Je mi jedno, jak to křesťané berou, zajímá mě skutečnost.

 53. Antitheista

  Ne, oko za oko nezní jako nezabiješ, nepokradeš 😀 😀 stejně tak „zab bezvěrce“ nebo „zab Filištínce a vem si jejich ženy“ nebo zabíjení prvorozených Egypťanů – to vše nezní stejně jako miluj lidi kolem sebe, fakt ne 😀 😀 😀

  – jak to pochopí? No pochopí to tak, jak je to psáno, protože pokud si to vysvětlí symbolicky, tak můžou překroutit původní vyznění, jak se jim to líbí (takže vlastně je jedno, jestli je člověk ateista nebo věřící, protože si morálku vykládá/tvoří sám podle toho, jak to chce chápat v danou chvíli 😀 😀 – takže proč věřit v boha? 😀 )

  Ježíš o sobě mluví jako o bohu v Novém zákoně 😀

 54. Borius

  Antitheista:
  Ne, oko za oko nezní jako nezabiješ, nepokradeš 😀 😀 stejně tak „zab bezvěrce“ nebo „zab Filištínce a vem si jejich ženy“ nebo zabíjení prvorozených Egypťanů – to vše nezní stejně jako miluj lidi kolem sebe, fakt ne
  Borius:
  Mohu jen opakovat: Tomu se říká vývoj lidského myšlení a morálky.
  Vy byste snad chtěl, aby všechny výklady v každém lidském poznání byly neměnné? Co třeba fyzika, chemie, kosmologie, biologie, filosofie, matematika atd.? Mají se snad vykládat stejně jako před tisíci lety?

  Antitheista:
  Ježíš o sobě mluví jako o bohu v Novém zákoně
  Borius:
  Opět, asi už po sedmé, musím položit stejnou otázku: Kde v Novém zákoně o sobě mluví jako o bohu? Pokud mi znovu zopakujete „v Novém zákoně“, to raději na to neodpovídejte. :-)) Něco jste jen neuváženě napsal a teď nemáte čím to doložit, tak to opakujete jako zaklínací mantru. No a co – mýlit se je lidské. 😉

 55. Antitheista

  No, jelikož jim morálku sesílal nadčasový a jediný bůh, tak bych čekal, že nebude vraždit ani 10 000 před naším letopočtem, ani Egypťánky, ani 1 000 let po letopočtu -ani nikdy (ani k tomu navádět jakékoliv národy či kmeny) 😀 !! navíc neměl ta pravdla sesílat všem kulturám jiná a v jinou dobu 😀 :D… také bych řekl, že 600 let po Budhovi mohl Ježíš milovat i zvířata (ne je brát pouze jako potravu – v evangeliích), nemusel vyhrožovat peklem a nějakym soudem (to Buddha nedělal), ještě 600 let po Buddhovi se ŽIdé stále řídily naprosto jinými pravidly (oko za oko…) a vlastně by se tim měli řídit stále (jejich mesiáš ještě nepřišel 😀 )! To samé islám… To svědčí spíš o vývoji k horšímu, co se týče náboženství a tolerance 😀 😀 😀

  Ježíš o sobě mluví jako o bohu v Novém zákoně (boží syn, jediný pravý bůh, otcem je duch svatý, matkou panna – vše Nový zákon 😀 – nebo se obyčejný člověk narodí z panny ? 😀 ani prorok se nenarodí jen z panny 😀 )

 56. Borius

  Všude čtu, že se Ježíš považoval za syna člověka a mesiáše a někteří jej považovali za syna božího. Ale nikde nevidím, že by se sám považoval za Boha. Maximálně tak za božího syna, ne?
  Jestli byl Ježíš Bohem nebo nebyl, s tím mívala církev ze začátku velké problémy. Jednou vítězila jedna teze, jindy druhá. Nakonec bylo rozhodnuto na nicejském koncilu, že Bohem byl. Jenomže co s Bohem, k němuž se Ježíš hlásil? Vyřešilo se to tak, že se Bůh předefinoval na tři osoby v rámci Boha jediného (připočetl se ještě Duch svatý jako další osoba). A nejsvětější Trojice byla na světě. Ale trochu to skřípe. Vám možná ne, ale mně ano.

  Vy si myslíte, že morálka se vyvíjí k horšímu, já si to nemyslím. Stačí porovnat, kde byla ve středověku a kde je dneska… A to nejen vzhledem k sekulární společnosti, ale i mezi křesťany samými. I mezi Židy samotnými. I kdybychom odhlédli úplně mimo abrahámovská náboženství, také uvidíme vývoj. Ten posun je možné skutečně pozorovat. Říkám to pořád – bohové se snaží člověka pozvednout a posunout dál. Že se to daří, je znát. V poznání materie i ducha, ve vědě, etice, morálce, umění…

 57. Antitheista

  Já sem neřekl, že morálka se vyvíjí k horšímu, vyvíjí se k lepšímu, ale díky sekularizaci 😀 😀 😀 – naopak náboženská morálka se vyvíjela k horšímu (Buddha-Ježíš-Mohamed, nebo snad Korán je morálnější než Nový zákon ? zab bezvěrce je lepší než „miluj nepřítele“?) 😀 😀

  Syn boha :D, aha… taky dobrý 😀 😀 😀

 58. Borius

  Buddha-Ježíš-Mohamed nevytvářeli stejnou kulturu, těžko tedy si je spojovat do nějakého takového řetězce. Musel byste rozebírat rámec jedné kultury a ne je takto pomíchávat. Ježíš rozhodně nenavazoval na Buddhu, ani Mohamed na Ježíše. Ten kauzálně historický (chcete-li duchovní) řetězec by mohl být například Mojžíš-David-Ježíš. A tam ten etický vývoj zřejmý je.
  Sekularita je v tomto případě mimo mísu, protože ta neřeší principy náboženství, pouze vymezuje sféru vlivu.

 59. Antitheista

  My se ale bavíme o bohu všech – o vševědoucím bohu jenž stvořil svět :D, proč sesílá různým kulturám různé příkazy, přičemž chronologicky jsou často horší a horší ?? 😀 (viz. Buddha-Ježíš-Mohamad), ale i v rámci jedné kultury jsou často horší, po Buddhovi v rámci Indie přišla spousta šarlatánů, nebo naopak nepřišel nikdo Židům a oni by měli jet pořád postaru :D) ?? Navíc u toho Ježíše a Moheda nemáte pravdu, je to přece návazné (viz. Korán) 😀 😀

 60. Borius

  Naopak, Buddha přišel na půdu hinduismu, což je dost znatelný posun vpřed.
  Muhamed na Ježíše nenavázal. Stačí si porovnat evangelia a Korán. Proto ani křesťanství není shodné s islámem.
  Že nikdo nepřišel k Židům? Přišel: Ježíš.
  Jak říkám – evoluce v čase skutečně existuje. 😀

 61. Antitheista

  Každopádně nechápu, proč vševědoucí bůh – jenž stvořil svět , sesílá nejdříve horší a pak lepší morální poselství 😀 😀 😀 Proč není rovnou morální ??? 😀 😀 Není to spíše tím, jak lidé díky paměti a učení a kultuře jsou morálnější, tak změkčují bohy,které si vymysleli??? 😀 😀

  Proč nejdřív vraždí Egypťánky a pak už je to špatný najednou, proč nechává Židy ještě 600 let po Indech „oko za oko“, když může Ježíše poslat hned taky 600 let před našim letopočtem 😀 :D… nebo proč ho neseslal rovnou?? 😀 Proč nejdřív ty krutosti?? 😀 Proč sesílá různým kulturám různé příkazy, přičemž chronologicky jsou často horší a horší (celosvětově, někdy i v rámci jedné kultury viz. Ježíš-Mohamed)??
  Proč neposlal někoho lepšího Muslimům?? 😀
  Evoluce existuje, ale v náboženství dost těžko – Ježíš je v Koránu jako prorok a učí to samé co v Bibli, takže Mohamed je pozdější a lepší ? :D, co se týče těch Židů, tak oni ho ale neuznávaj, pro ně je to sektář a fanatik, jeden z mnoha, kteří v tu dobu obývali Judeu :D.

  Každopádně evoluce je evoluce kultury, která změkčí výklad náboženských blbostí, je to evoluce navzdory náboženství, ne díky němu 😀

 62. Borius

  A jak byste si to konkrétně představoval? Tak, že právě vznikající druh homo sapiens najednou obdrží listinu práv a svobod pro 21. století? Nebo že by všechna miminka přicházela na svět už s hotovou morálkou – pryč s výchovou? 😀
  Podle Vás se vyvíjí všechno ostatní, jenom to náboženství se vymyká evolučním zákonitostem? Kdepak! I pro náboženství platí vše, co platí pro cokoli jiného, co se evoluce týče. Nemyslete si, že nepodléhá času. Podléhá, jako vše ostatní, jen akorád si to nechcete připustit, vnímáte ho příliš idealizovaně. 😀

 63. Antitheista

  Ano, jak to popisujete, tak je to v případě, že bůh neni a člověk si bohy vymyslel, nejdříve primitivní (jako tehdejší kultura) a pak se vyvíjeli a kultivovali 😀 😀 (jako kultura)! Přestavy podléhaly evoluci !! 😀
  Ale pokud by byl bůh nadčasový a pravý a vševědoucí a skutečný, nemusel by nejdříve sesílat kobylky a „zabij Filištínce“ nebo „bezvěrce“, ale rovnou by mohl chtít lásku po lidech 😀 😀 😀 TAké by nesesílal různé příkazy různým kulturám (a v různou dobu) 😀

 64. Borius

  Nejspíš chtěl po lidech lásku vždycky, v tomto je tedy opravdu neměnný a dokonalý. Jenomže lidem trvalo (a trvá) strašně dlouho, než na to přišli (přijdou). Proto bez rozpaků zabili Filištínce.

 65. Antitheista

  Aha, ale pak je „oko za oko“, desatero, Bible, Starý zákon („zab Filištínce“, kobylky, vraždy prvorozených Egypťánků), Nový zákon (peklo, poslední soud, výhružky,…) – to všechno stará a lživá nepotřebáná veteš, stejně jako Korán (svaté války),… protože je to lživé a neodpovídá to tomu, co chtěl bůh 😀 😀 – 90% těch knih stojí na lži (a možná i ten zbytek) a stejně tak lze zpochybnit i všechny ostatní víry a svaté knihy a jednotlivé bohy a možná i boha vůbec – protože nevíme, co chtěl a chce (takže proč v něj věřit něbo v nějakou jeho pochybnou nauku – náboženství?) 😀

 66. protestant

  Slávek (07.11. 2013 | 13:09) napsal:
  josefe souhlas! katolickou církev považuji kvůli vývoji v ČR za největší hrozbu. Islám potom představuje největší hrozbu kvůli vývoji v zahraničí.

  Snad jsou ty priority v tomto článečku identifikovány jasně …

  protestant:
  Dvě největší a nejhroznější totality vznikly v Evropě bez Boha. Tedy tebou uvedené hrozby nejsou ty největší.

 67. Silvieg

  Myslim si, ze soucasna katolicka cirkev je politicko – ekonomicka organizace kde jedinym cilem jsou penize a vliv. Nerozumim proc je stale tolerovana. Je to proti zdravemu rozumu.

 68. Foxy

  protestant:
  Dvě největší a nejhroznější totality vznikly v Evropě bez Boha. Tedy tebou uvedené hrozby nejsou ty největší.

  Ty totality samozřejmě bohy měly. Bohem byl Hitler, bohem byl i Stalin. Žádná novinka, bohy byli i (někteří) římští císaři.
  Samozřejmě že se jednalo o bohy falešné. Stejně falešné, jako je ten tvůj bůh biblický.
  Nebezpečná je totalitární ideologie se svou dravou snahou domoci se moci. Je už pak jedno, jsou li její biblí Maovy citáty, Kimovo čučche, Mein Kampf či Staré pověsti hebrejské.

 69. protestant

  Foxy (10.02. 2014 | 05:58) napsal:
  Ty totality samozřejmě bohy měly. Bohem byl Hitler, bohem byl i Stalin. Žádná novinka, bohy byli i (někteří) římští císaři.
  Samozřejmě že se jednalo o bohy falešné. Stejně falešné, jako je ten tvůj bůh biblický.

  protestant: Dokážeš to dokázat? Pokud ne, pak je to pouze tvá víra… 🙂

 70. Antitheista

  Hitler by věřící mystik a něcista, to se dokázat dá, v dětství katolík a veden jako katolík po celý život…

  Stalin vychován v pravoslavném semináři, později ateista…

  99% Němců před, za i po Hitlerovi = křesťané

 71. Foxy

  protestant:
  (Samozřejmě že se jednalo o bohy falešné. Stejně falešné, jako je ten tvůj bůh biblický….)
  Dokážeš to dokázat? Pokud ne, pak je to pouze tvá víra… 🙂
  Někdy, až budu mít klidnou noční službu (dá li bůh 🙂 ), zkusím do toho zašťourat.
  Vyjdu z toho, že biblickému bohu jsou připisovány specifické vlastnosti, které budou navzájem se vylučující.
  Pokud by ovšem byl bůh definován jako entita bez vlastností, nejednalo by se už o boha biblického a stalo by se to occamovkou odfiknutelnou zbytečností.
  Takže časem.

Komentáře nejsou povoleny.