Hloupí konzervativci a fundamentalisté, inteligentní liberálové a ateisté

Autor | 08.04. 2013

Budu teď poněkud nábožensky i politicky nekorektní – musím. Chci totiž upozornit na dva články Filipa Tvrdého a to co z nich vyplývá je více než zřejmé – konzervativci a věřící jsou obecně hloupější než ateisté a liberálové.

(Ano, být konzervativní liberál je nesmysl, ale o tom tento příspěvek není.)

První práci na niž upozorňuji uvádí Filip Tvrdý v článku z roku 2010
Atheists and Liberals More Intelligent, Says Atheist, Liberal Psychologist a jejím autorem je  Satoshi Kanazawa.

Druhý článek týkající se podobného tématu je z letošního roku a jmenuje se Fundamentalism, Spirituality, and IQ. Je na něm zajímavé především to, že se dotýká samotného principu konzervativního myšlení a důvodu, proč jsou lidé podle něj jaksi přirozeně selektováni na hloupější konzervativce a věřící na straně jedné, a inteligentnější liberály a ateisty na straně druhé.

Uvádí příklad hádanky používané jako “Cognitive Reflection Test”

Sada růžence a breviáře stojí dohromady 110 korun. Růženec stojí o 100 korun víc než breviář. Kolik korun stojí breviář?

Podstata tohoto chytáku je, že se nám všem napoprvé pokusí podvědomí vnutit nesprávnou metodu – odečítání. Instinktivně tedy předpokládáme, že breviář stojí 10 korun. Teprve při ověření zjistíte že to není správný výsledek a výpočet upravíte.

Je to proto, že naše podvědomí vytváří rámcové chápání jako: 100=moc, růženec>breviář atd. Pokud jich instinktivní řešení splňuje dostatek, zdá se být dostatečným.

Pro srovnání si zkuste představit stejný případ kdy by růženec a breviář stály dohromady 6 korun a růženec by byl jen o 2 koruny dražší. Takový příklad by zmátl málokoho.

Vydám se teď jen maličko jiným směrem, než citované články.

Dobrá, při běžném dotazování máte celkem vysokou pravděpodobnost, že poměrně vysoké množství lidí odpoví špatně. Část z nich se opraví sama a část z nich přijme vaše správné vysvětlení. Zůstane ale ještě jedna překvapivě početná skupina, která bude “svůj” chybný výsledek nadále hájit.

Teď je správné se ptát: Proč?

Odpověď je mnohem zapeklitější, než by se zdálo. Rozhodně to není obtížností příkladu, protože náš mozek vědomě i nevědomě provádí mnohem složitější operace. Háček je v něčem jiném.

Každý z nás má jistou “odolnost” vůči přijímání jiných názorů. Jinými slovy, jakmile nějaký názor přijmeme za “svůj”, máme tendenci jej hájit, jako kdyby to byla fyzická součást nás samotných. U některých lidí je tato hranice nesmírně pevná.

Mnozí z nich jsou pro obranu takového mylného názoru dokonce schopni zmobilizovat více duševních sil, než pro řešení úkolu samotného.

Z evolučního hlediska to někdy mohlo být i výhodné, protože vítězství (byť s nesprávným názorem) mohlo přinést jedinci krátkodobý zisk. Z dlouhodobého hlediska ale neschopnost opustit mylný názor mohla být pro společnost fatální (a také mnohdy byla).

V případě liberálů a ateistů se tedy ve výsledku inteligenčních testů mnohem více projevila zvýšená schopnost kontrolovat a revidovat výsledky vlastních odhadů a úvah, kterou mají naopak věřící a zvláště fundamentalisté, případně konzervativci velmi nízkou.

Toto celkem depresivní srovnání, z něhož lze usoudit, že se prostě s fundamentalisty a konzervativci nelze domluvit, má ale i jedno dobré poselství. Totiž to, že pokud se člověk opravdu chce cvičit ve své schopnosti  posuzovat a měnit názory na základě důkazů, tak může.

Být otevřenější a přemýšlivější se prostě dá naučit. Problém je spíše v tom “chtít”.

 

34 thoughts on “Hloupí konzervativci a fundamentalisté, inteligentní liberálové a ateisté

 1. Antitheista

  Krásný článek! (to v té závorce byla narážka na ODS a Klause? :D)
  Myslím, že s tím souvisí i fenomén kognitivní disonance a také to, co Daniel Kahneman popisuje ve své knize Myšlení rychlé a pomalé – http://www.kosmas.cz/knihy/177346/mysleni-rychle-a-pomale/?gclid=CICo_pnJurYCFYZa3godtWQApg jako systém 1 a systém 2, u věřících je systém 1 prostě převažující – a to se ještě někteří chlubí, že mají tzv. intuitivní myšlení (čili hlavně iracionální myšlení) :D, převaha intuice nad rozumem a kritickým myšlením, to není moc ke chlubení…

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ne narážka na Klause to nebyla, myslel jsem to obecněji, ale chápu že to ten dojem mohlo vyvolat. 😀

 3. Franta

  Jakožto konzervativní ateista, kde na žebříčku inteligence se nacházím?

 4. Slávek ČernýSlávek

  No Franto, vzhledem k tomu, že se ptáš, tak si de fakto i odpovídáš 🙂 Ty studie přece pracují vždy s nějakými statistikami. Jistě bude existovat velká skupina konzervativců, kteří jsou chytřejší než jiná velká skupina liberálů.

  Jinak já jsem na tom podobně. Jsem ateista a asi i dost konzervativní. Třeba pokud bych na svůj život aplikoval křesťanská měřítka, tak bych asi neskončil mezi křesťany vůbec špatně.

 5. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Řekněte si nejdříve, co vlastně považujete za konzervatismus. Co z následujících věcí je pro vás nesmírně důležité: soukromé vlastnictví, hierarchizaci společnosti, řád, autoritu, tradici, vlast, rodinu, náboženství, tradiční morálku?

 6. Antitheista

  Konzervativní myšlení souvisí s tradicionalismem a náboženskými předsudky z doby kamenné, které se tito lidé snaží nadále udržovat naživu i v dnešní době… prostě se musíme chovat podle morálky několik tisíc let staré proto, že to tak je … (pak přijdou chytřejší liberálnější lidé a zjistí, že to dál nejde a změní alespoň výklad těchto předsudků tak, aby tolik neškodily, nebo je úplně zavrhnou)

 7. Franta

  Petr Tomek: soukromé vlastnictví, řád, tradice, vlast, rodina.

 8. Antitheista

  Soukromé vlastnictví je důležité pro všechny, i pro liberály, také rodina, jen ten řád je o dost volnější… 😀

 9. Sam

  Znám dost křesťanů a nějak blbí nejsou. To bude asi tím, že to byli studenti gymnázia.

 10. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Franta: Kvůli soukromému vlastnictví ještě člověk nemusí být konzervativec.

 11. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Sam: Existence Heleny Fibingerové nevyvrací statistiku, která říká že ženy jsou průměrně slabší a lehčí než muži. Navíc jsou v textu vysloveně zmiňováni fundamentalisté.

 12. protestant

  …Ne nadarmo tedy Howard Gardner z Harvardovy university tvrdí, že „klasický pojem intelektu vystihuje asi 20% celkových schopností, které se na tzv. inteligentním chování podílejí.“ Pro zbylých 80% byl začátkem 90. let vytvořen nový (pracovní) pojem Emoční inteligence. Podle Gardnera a dalších má emoční inteligence 5 složek:

  Znalost vlastních emocí, schopnost uvědomovat si a nazývat své pocity.

  Schopnost zvládat vlastní emoce, umění vytvořit si pružné strategie tohoto zvládání.

  Schopnost motivace sebe sama, čerpání vůle z vnitřních zdrojů.

  Úroveň vnímavosti pro prožívání druhých lidí, schopnost vcítění.

  Schopnost pobývat v mezilidských vztazích, sociální inteligence…

 13. Antitheista

  IQ vypovídá o inteligenci víc než ostatní – jde o všeobecný faktor G, na jehož základě je položena také sociální inteligence (resp. je zde vysoká korelace) – inteligent se svým intelektem často chlubí a hlupák taky, testy jsou od toho, abychom je od sebe rozeznali, inteligence nemá nic společného s ješitností, blbý i chytrý člověk může být ješitný…

 14. protestant

  Emoční inteligence není závislá na IQ

  http://casopis.mensa.cz/veda/inteligence_a_jeji_mereni.html

  Ve dvacátých letech psycholog Lewis Terman ze Stanfordské univerzity pomocí tří kol IQ testů shromáždil ty nejinteligentnější studenty z celé Kalifornie a předpokládal, že poté co dospějí, obsadí ve společnosti vedoucí pozice.
  To se však nepotvrdilo. Naopak, velmi úspěšná byla necelá třetina a plná třetina jich byla podle běžných měřítek neúspěšná. Ukázalo se také, že dva pozdější nositelé nobelovy ceny z fyziky byli v posledním kole z výběru vyřazeni – jejich výsledky v IQ testech nebyly dost dobré….

  …. se vědcům podařilo výzkumy se prokázat, že emocionální inteligence je vcelku nezávislá jak na inteligenci, tak na typu osobnosti….

  http://aktualne.centrum.cz/domaci/prijimaci-zkousky/clanek.phtml?id=747255

 15. Antitheista

  Ještě sem neviděl super společnského a emočně a empaticky založeného člověka s IQ 50 v ústavu pro dementy 😀 😀 😀

  Je tam samozřejmě nutná určitá výše IQ – je tam pozitivní korelace mezi EQ a IQ – faktor G je základ… (měl byste pravdu třeba u manuální inteligence, ale ne u EQ)

 16. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @protestant: Asi by sis měl ty články nejprve přečíst. Tenhle tanec na jednom slově je opravdu trapný.

 17. Antitheista

  Víte, když jsme třeba u toho EQ a morálky, proč se “křesťané” a hlavně ti z církve nestarají o bezdomovce a Romy? Proč nejsou celý den na misii v ghétech po celé ČR? Proč musí všechny dělat stát a sekulární organizace alá Světluška a další charity?? Kde jsou ti vaši křes´tané zalezlí? Studují si Junga s čajíčkem v ruce a filosofují o tom, jak jsou ateisté špatní? Neměli by a vy také, protestante, neměli byste dělat něco plodnějšího?? A nedávejte mi odkazy na nějaký 3-4 kláštery a hospici – ty má i stát a soukromé nadace. Chci vidět, jak papež prodává papamobil a peníze dává na Afričany, chci vidět Duku jak utírá zadky bezdomovcům a celou katolickou církev v Chánově, jak učí malé Romy mluvit a psát…

 18. Pilgrim

  A proč to neděláte Vy? Vy také nejezdíte do Chánova učit malé Romy číst a psát.

  Miluji osoby, které se prohlašují za liberální a pak mají potřebu masturbovat své ego na tom, že věřící osoby jsou hloupí pitomci. Víra nemá s inteligencí nic společného. Najdete debilního ateistu i věřícího. Kdyby jste byl takový liberál (předpokládám, že se za něj považujete), tak byste mohl přijmout fakt, že prostě cizí lidé mají jiný názor na pojetí tohoto světa.

  Možná by bylo hezké nastudovat si, co to vlastně ten liberalismus je.

 19. Antitheista

  Pane Tomku, zde jedna zajímavá stať o neslučitelnosti konzeravitivismu a liberalismu (toho politického, ale částečně i ekonomického): http://www.obcinst.cz/proc-nejsem-konzervativcem/ Je to výňatek z knihy A.F. von Hayeka “Proč nejsem konzervativcem” – o rozdílu mezi Evropou a USA v pojmech,…
  Zajímavé je, že tu knihu překládal zrovna ultrakonzervativec Roman Joch, jediné, co mu nezazlívám je, že nazval Klause “ufňukanou kremlofilní bábou”, jinak byste se měl podívat na názory jeho ženy v Hyde Parku – nejradši by zakázali antikoncepci (potraty samozřejmě taky – v jakémkoli případě), křížek by visel na všech školách, no hrůzná představa tmářství a středověké morálky…

 20. Antitheista

  Protože já nehlásám poselství pomoci a nezištnosti, křesťané ano, takže oni si narozdíl ode mne kálejí do úst, pane Pilgrime 😀

 21. Michal Hanko

  Mě tento problém dlouhodobě trápí. Nechce se mi věřit, že by věřící byli v průměru hloupější, než ateisté. A nepochybně to neplatí absolutně: Mnoho věřících je bezpochyby inteligentnějších, než mnoho ateistů.

  Podle mě je zásadní problém opravdu v tom, být odhodlaný racionálně a kriticky přemýšlet, pochybovat o svých vírách, být principiálně ochoten je změnit, být ochoten přemýšlet o argumentech protistrany, chtít se s protistranou bavit – a tohle všechno mimochodem věřící zhusta nečiní. Ale pozor: zhusta to nečiníme ani my, ateisté!

  V poslední době mě několikrát napadlo, že přístup některých z nás k mnohým otázkám je v zásadě velmi podobný, jako přístup věřících. Neochota pochybovat, neochota kriticky se podívat na své víry, neochota zamyslet se nad argumenty, atd. Jednou z takových otázek je např. otázka historického Ježíše…

  O to víc si říkám, v čem třeba JÁ dělám chybu. Třeba jsem také v něčem zaslepený! Třeba mám také podvědomou nechuť přehodnotit některé své víry, které si přehodnocení zaslouží… no, myslím že důležité je toto všechno si uvědomovat, a neustále to mít na paměti, a snažit se podle toho jednat.

 22. Antitheista

  Michal Hanko – ten rozdíl v inteligenci je PRŮMĚROVÝ, ne absolutní !

 23. Colombo

  Michal Hanko: je téměř jisté (ne-li naprosto jisté), že se v mnoha ohledech chováme naprosto stejně jako věřící v různých oblastech co se týče dostatečného neuvažování. To je přirozené, šetří to čas a existence či neexistence boha moc velký význam na naši kvalitu života (nebereme-li extrémní případy) mít nebude.

 24. křesťanka

  Proč jsem konzervativní? Protože ve zkratce dějin (stačil komunismus) zjistíte na vlastní kůži, že zpochybnění soukromého vlastnictví vede k chudobě. Že zpochybnění rodiny vede k duševnímu mrzačení dětí (zeptejte se, s kým učitelé pracují ve školách). Že poté, co se vdáte, začnete pochybovat, jestli někde nechodí někdo lepší než vaše původní volba – tak můžete strávit celý život a chodit pravidelně k psychologovi. Atd, atd, atd. K čemu je dobré bolestně přicházet na něco, co tu už dávno bylo a neosvědčilo se to? Jsem konzervativní, protože odmítám opakovat chyby předků. Hodlám si SVOBODNĚ dělat chyby své vlastní.

 25. Petr TomekPetr Tomek Post author

  křesťanka (22.04. 2013 | 21:28) : Jsem konzervativní, protože odmítám opakovat chyby předků. Hodlám si SVOBODNĚ dělat chyby své vlastní.

  Tohle je asi nejabsurdnější tvrzení, které jsem kdy viděl. Ba ne, trochu to připomíná reklamu na řasenku, co teď běží v televizi – chceš vypadat jako mrkací panenka – je krásné být sama sebou!
  Nevím, co tě k tomu vede, ale tohle není pubertální generační vzpoura proti všemu, je to vzpoura proti něčemu co nefunguje a ubližuje. Nejsme proti rodině, ale proti předpisové šablonovitosti, nejsme proti soukromému vlastnictví, ale proti zbožštění ekonomických modelů. To jsou jiné věci, než tu propaguješ. Útočíš vlastně na slaměného panáka.

 26. Slávek ČernýSlávek

  křesťanka je konzervativní (lpí na tradičních hodnotách a modelech svých předků), protože nechce dělat stejné chyby jako oni 🙂 LOL to je fakt skvělý.

  Mír je válka a láska je nenávist.

 27. Antitheista

  Hele, kdy už uděláte někdo možnost (jako na facebooku) reagovat na novinky tam vpravo nahoře? Chci zareagovat na odkaz jménem “Sean Thomas: Jsou ateisté duševně nemocní? (EN) ” – přidaný dneska.

  Sean Thomas má možná pravdu v tom, že ateismus je vlastně nepřirozený stav co se týče historie a gaussovy křivky. Lidé s vyšším IQ jsou často něčím zvláštní, nestabilní, mají častěji tzv. “nepřirozené priority”, jak píše Satoshi Kanazawa http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=4904&id_c=108050

  A častěji se zbavují iluzí, proto mají možná větší inklinaci k depresím než konzervativní typy lidí (a méně inteligentní).

  A mezi lidmi s vyšším IQ je vyšší počet ateistů/agnostiků či spirituálně založených lidí (ovšem nedogmaticky), proto se častěji dostane do deprese jungián či člověk co cvičí jogu nebo ateista -než bigotní katolík…

  Ale psychologové již dnes pozorují něco, čemu se řiká depresivní realismus nebo naopak iluze spravedlivého světa (just world illusion) – a tou trpí většina věřících, stejně jako Voltairův Candide… někdo umře? Nevadí, mělo to tak být, chtěl to osud. Chudoba? Nevadí, je to všechno plán. Nemoc? Plán. Možná tato iluze pomáhá proti depresím, ale není pravdivá a často zabraňuje v soucitu (chudí jsou chudí, protože to tak ve světě chodí, bůh to tak chce). Deprese můžou být někdy hold daň za pravdu a vyšší IQ…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Just-world_hypothesis

 28. Teta Ethel

  Citace:
  ….Podle mě je zásadní problém opravdu v tom, být odhodlaný racionálně a kriticky přemýšlet, pochybovat o svých vírách, být principiálně ochoten je změnit, být ochoten přemýšlet o argumentech protistrany, chtít se s protistranou bavit…..
  Pane Hanko, máte naprostou pravdu. nechtít změnit vlastní pohled na svět, i když je evidentně nesprávný je ten klíčový problém, a skutečně určuje míru konzervativismu. konzervativní lidé jsou tímto omezení, ať už jsou věřící, nebo ne.

 29. protestant

  Můj bratr takto pochyboval o tom, že právě ten hudební nástroj na který se zrovna učí je ten správný. Skončilo to tím, že neumí hrát na žádný.

 30. dorota

  Slávek: ”Jistě bude existovat velká skupina konzervativců, kteří jsou chytřejší než jiná velká skupina liberálů.”

  Díky Bohu, že alespoň negeneralizujete. Název článku je dost zavádějící.

  Předpokládám, že těmi liberály ovšem nejsou myšleni tzv. liberální křesťané.

 31. Antitheista

  Tady jde o statistiku, liberálové mají obecně vyšší IQ, neznamená to, že neexistuje inteligentní konzerva, jen to, že vyšší IQ mají v průměru liberálové. Voliči KSČM jsou v průměru hloupější a méně vzdělaní než voliči TOPky atd… ale to neznamená, že komunisté nemají své intelektuály… čili generalizace je zde na místě, pokud je to generalizace přesně definovaná 🙂

  Liberální křesťané jsou počítáni, byť někdy to “liberální” je myšleno spíše – liberální na poměry “středověku” 🙁 🙁 jako u protestanta 🙁

Komentáře nejsou povoleny.