Islám: hrozba pro ateisty, agnostiky a slušné lidi

Autor | 10.04. 2013
Pověste ateistického blogera

“Pověste ateistického blogera”, dav statísíců muslimů požaduje popravu 4 ateistů v Bangladéši

Nedávná aférka s učitelkou v mateřské školce, která se rozhodla nosit do práce  muslimský šátek  hidžáb, jako projev svého osobního džihádu, rozvířila stojaté vody našeho českého rybníka. Náš názor je, že jakákoliv náboženská indoktrinace ve státem placeném školství je nepřípustná a veřejné školy by měly být přísně nábožensky neutrální. Nošení výrazných náboženských symbolů, mezi něž hidžáb jistě patří (a je tak samotnou učitelkou Špírkovou deklarován) určitě je překročením hranice, která by být překračována neměla. Zároveň je potřeba podotknout, že tato hranice sekulární, nábožensky neovlivněné výchovy je u nás často překračována i v jiných institucích a jinými lidmi.

Islám se nás netýká

Tato aféra je nicméně užitečná v tom, že nás přinutila zamyslet se nad islámem jako takovým a naším vztahem k němu. Islám je totiž nepochybně fenomén, který se v dnešním světě dynamicky rozvíjí a jen naše politická poloha mimo hlavní proudy světových trendů nás jeho vlivu ještě jakž takž uchránila, zatímco za našimi pohraničními horami již řádí silou uragánu. Náš vztah ke křesťanství je poměrně jasně daný historicky, prošel si dlouhodobým vývojem a křesťanství je nedílnou součástí našeho veřejného prostoru. S islámem je to trochu jinak a náš vztah k němu se bude teprve vytvářet. To, že se u nás jedná zatím o relativně omezený jev, je nepochybně jen určité ticho před bouří. Stačí se podívat jen kousek za naše hranice, do Německa, Francie, Velké Británie, Španělska, Švédska, Belgie, Ruska, … v podstatě kamkoliv.

Naši uzavřenost do české kotlinky, která je „přece ze všech stran chráněna horami“ vystihl nepřekonatelně Karel Čapek ve Válce s mloky, kde pan Povondra sice vystřihuje z novin všechny zprávy o tom, jak mloci vyhazují do povětří jeden kontinent za druhým, ale je v naprostém klidu, protože se k nám přes ty tvrdé Krušné hory neprokoušou. ~Jiří Hlavenka

Islám není horší než jiná náboženství

Ve světle toho co se děje za našimi hranicemi cítím potřebu nějak definovat a lépe prozkoumat ateistický vztah k islámu a jeho politickému bratříčkovi islamismu. Nejprve se vypořádejme s námitkou, že jako ateisté bychom měli mít stejný vztah ke všem náboženstvím a iracionálním vírám. Jak napsal Sam Harris, ideologie založené na víře – náboženství, považujeme za špatné myšlenky, vyznávané ze špatných důvodů a vedoucí ke špatným činům a výsledkům. Je dobré si ale uvědomit, že různá náboženství a různé ideologie vyznávají různé myšlenky, které jsou chybné v různé míře. Všechna náboženství od budhismu, přes islám, jainismus až po křesťanství mají podle nás jednu zásadní chybu: své myšlenky a dogmata nemají podloženy důkazy a pečlivým hodnocením faktů, ale jsou založeny na dogmatické víře v jejich správnost. Přestože si jsou z tohoto pohledu víceméně rovny, tak samotné myšlenky se liší nejen z pohledu náboženského a teologického, ale i z pohledu jejich reálných dopadů na lidskou společnost a skutečný svět.

Je zásadní rozdíl v dopadech jainismu a jeho centrální dogmatické víře ve spirituální a etickou nepřípustnost násilí a třeba právě Islámu, v jehož samotných kořenech je zafixována dogmatická nutnost obrany víry třeba i násilím. Dopad těchto doktrín, ač zastávaných ze stejně špatných příčin – kvůli víře, nemůže být v reálném světě a v reálných situacích odlišnější. Vím, že toto je asi nepřekročitelná hranice pro mnoho lidí, kteří by se třeba mohli za ateisty považovat, ale pro mě je naprosto nepřijatelné házet všechny myšlenky všech náboženství do jednoho morálního a etického pytle. Zatímco může existovat náboženství, jeho etické a morální požadavky mohou být těm ateistickým a řekněme i humanistickým velmi blízké, stejně tak mohou existovat náboženské doktríny, které budou v našem vnímání a pochopení světa naprosto nepřijatelné a zločinné. Nakonec i náš právní řád tuto distinkci činí v případě nacismu a komunismu.

Kritizujeme islám, protože jsme rasisté

Další námitkou se kterou bych se chtěl vypořádat, je obvinění s rasismu a xenofobie. Kritizuje-li člověk islám a konkrétní projevy islámu, nemůže se vyhnout obviněním z rasizmu a xenofobie.Je smutnou pravdou, že s takovým obviněním většinou přispěchají lidé, jejichž názory a životní hodnoty nám jsou často velmi blízké. V Čechách pro ně máme většinou trochu pejorativní označení pravdoláskaři, ale můžeme je nazývat třeba i multikulturalisté nebo PCMC (politicky korektní multikulturalisté). Jejich mantrou je válka proti zevšeobecňování a většinou velmi sympatická snaha vedení dialogu se všemi ostatními. V této snaze se ale často sami dopouštějí paušalizací, nálepkování a házení všech kultur do jednoho hodnotového pytle. Velmi často nedokáží rozlišit morální a etické odsouzení jedné ideologie, v tomto případě islámu, od odsuzování věřících muslimů jako takových. Osobně mě velmi mrzí, že právě tito lidé, proti jejichž nejniternějšímu přesvědčení a hodnotám stojí právě hodnoty islámu nejsou schopni toto rozpoznat. Přes roušku jakési “viny za nacismus” nejsou schopni rozpoznat, že jejich často velmi vstřícný vztah k islámu zanechává v řadách odpůrců islámu hlavně extremisty.

V případě islámu máme ale my, kritici islámu poměrně velké štěstí. Islám je náboženství, které je podobně jako křesťanství velmi expanzivní, misionářské. V jeho jádru je tedy nutnost a snaha obracet ostatní na “správnou” víru. Tato nutnost v sobě obsahuje nejen zdroj netolerance a pohrdání “nevěřícími”, protože jejich víra a přesvědčení jsou logicky méněcenné (jinak by nebyl důvod je obracet), ale zároveň to činí tato dvě náboženství velmi úspěšná. Když byly v Dánsku zveřejněny karikatury Mohameda, tak vypuklo veřejné násilí v mnoha zemích, od Alžírska, přes Egypt, Írán, Pákistán až po Bangladéš a Indonésii. Jediné, co ty lidi spojovalo, byla právě víra v myšlenky mohamedova Koránu.

Na islám nemůžeme uplatňovat naše hodnoty

Zároveň to ukázalo naprostou nepřipravenost, neochotu a možná i zbabělost našich multikulturalistických elit k obraně tak základního práva, jakým je právo na svobodné vyjádření názoru. Karikatury, ať už je na nich kdokoliv, jsou jen karikatury. Obyčejné obrázky, kterými často někdo vyjadřuje svůj názor v určité zkratce. To, že na obranu takto základního práva se často postavili v podstatě jen lidé, kteří nemají rádi muslimy jako “arabáče” a multikulturalisté mluvili o potřebě respektovat city druhých, místo aby hájili vlastní právo na svobodu slova ještě neznamená, že všichni lidé, kteří hájí svobodu slova a silně kritizují islám jsou fašisté, rasisté a xenofobové. Této paušalizace se potom dopouštějí ti samí lidé, kteří hájí právo muslimů být uraženi a obviňují nás kritiky islámu z paušalizace a xenofobie.

Svět není ideální a je jasné, že rasismus a xenofobie tu skutečně existuje. Je také pravděpodobné, že xenofobové a rasisté budou v tomto případě stát na straně obránců svobody slova, protože nemají rádi “arabáče”. Tragédií multikulturalistů ale je, že tito nenávistní lidé si vybrali stranu dobrou, zatímco tolerantní a veskrze mírumilovní lidé se postavili přímo na stranu nenávistné ideologie, která opovrhuje téměř všemi hodnotami, které jsou nám drahé. Postavili se na stranu islámu. To, že rasisté a xenofobové přece stojí na správné straně přece neznamená, že my se musíme postavit automaticky na stranu špatnou. My nemusíme volit mezi islámem a xenofoby. To je falešné dilema.

Jsme islamofobové a podněcujeme nenávist proti muslimům

Podívejme se ale na další termín, který bude náš vztah k islámu ovlivňovat. Je jím islamofobie. Fobie je obecně termín, kterým je označován chorobný až nepřiměřený strach z věcí, situací nebo lidí. Islamofobie je potom termín “označující chorobný strach z islámu, vytvoření negativních předsudků vůči muslimům nebo jejich očerňování.” Tak jak je dnes islamofobie interpretována, tak znemožňuje třeba i oprávněnou kritiku ideologie a myšlenek islámu. Přijmeme-li tuto optiku, tak jsem o jednu z nejdůležitějších svobod již přišli, o svobodu slova. Slovo islamofobie je potom čistě propagandistický termín, do kterého se vlezou všichni, kteří Islám kritizují, protože kritizovat náboženství je přece špatné. Když kritizujeme křesťany, kteří požadují smrt gayů v Ugandě nejsme kristianofobové, když kritizujeme muslimy za útlak žen, lynče jinověrců a ateistů, znásilňování a vypalování vesnic, potom jsme islamofobové, protože všichni muslimové nejsou zlí a islám je náboženství míru. Ti kteří vraždí, lynčují a vypalují vesnice to jen špatně pochopili.

(Davy statísíců věřících muslimů požadují popravu 4 ateistických bloggerů v Bangladéši)

Islám je tolerantní k menšinám

Zkuste si představit život v nikdy nekončícím strachu z rozvášněného davu, který vás může umučit k smrti, kdykoliv se někdo dozví, že jste ateista a svobodomyslný člověk. Často za asistence policie nebo státních orgánů, které vás v lepším případě před lynčem zachrání tím, že vás zavřou do vězení a obviní z rouhání. Přesně s tímto pocitem žije mnoho ateistů a agnostiků v mnoha muslimských zemích napříč všemi kulturami a zeměpisnými pásmy. V těchto podmínkách jsou nucení žít (a umírat) ateisté v Egyptě, v Pákistánu nebo v Bangladéši. Situace křesťanů a jiných náboženských menšin není o mnoho radostnější, ale o té se zprávy alespoň občas objeví v médiích.

Podívejme se podrobněji na situaci v Pákistánské islámské republice. Už jenom veřejné přihlášení se k ateismu je podobné jako hrát ruskou ruletu s plným zásobníkem. S tímto prohlášením je dobré rovnou sepsat závěť. Odhadované číslo lidí obviněných z rouhání je 1274 od roku 1986, kdy byl přijat zákon rouhání zakazující, do roku 2010.  Dokonce i muslimští politikové, kteří vystupovali za zrušení trestu smrti za rouhání byli zavražděni. Nyní leží v zákonodárném shromáždění zákon trestající smrtí “odpadnutí” od Islámu. Zkuste se nad tím chvíli zamyslet. Příčinou nejsou samotné zákony, ale přesvědčení Pákistánských muslimů, že je jejich povinností vás zabít, pokud se dopustíte rouhání nebo opustíte muslimskou víru. Podle průzkumů veřejného mínění Pew Research Center z roku 2010 je 82 % muslim; pro kamenování nevěrníků a 76 % je pro trest smrti těm, kteří islám opustí. To nám říká mnoho o “světlé” budoucnosti ateistů v Pákistánu a o tom, jak “mírumilovný” je islám a jeho lid.

Koho vinit za takovéto smýšlení? Jsou snad Pákistánci a muslimové v jiných zemích od přírody zlí lidé? Jsou snad horší než my? Vždyť mnoho cestovatelů mluví o tom, jak neuvěřitelně milí a pohostinní ti lidé jsou. Kde tedy hledat příčinu? Dovolím si jednu příčinu nesměle navrhnout. Náboženství míru, Islám. Problém ovšem je, že i kdybychom tuto hypotézu chtěli prozkoumat, tak to není možné. Stačí sebemenší zmínka nebo kritika islámu a jeho myšlenek, ať už skutečná nebo jen tak vnímaná, aby do ulic vypochodoval lynčující dav. Dav, který vraždí, pálí a znásilňuje kohokoliv, kdo smýšlí jen trochu jinak, než muslimové.

Lidé, kteří nejsou ochotni bránit své hodnoty o ty hodnoty již přišli

Proč jsme si ale vybrali Pákistán? To proto, že v Pákistánu jsou oficiální zákony a svobody relativně k ateistům přejícné. Oficiálně tato diskriminace téměř neexistuje. Richard Dawkins tvrdí:

Jsem opatrně optimistický v Evropě a Americe. Jsem ale pesimistou co se týče islámského světa. Považuji Islám za jedno z největších zel na světě a bojím se, že tam nás čeká velmi obtížný zápas.

Jedním z nejdůležitějších cílů islámu je šíření islámu. V tom si je velmi podobný s křesťanstvím. Lidé, kteří v Evropě šíří islám to dělají proto, že si myslí, že islám je dobrý. Často si to zvolí jako osobní cestu a přesvědčení. Jakmile tak ale udělají a začnou se řídit islámskými pravidly, potom považují za dobré i šíření islámu. Ti lidé chtějí, aby žili v prostředí, kde i ostatní věří mohamedově protoctví. Stav, kdy tomu tak není chápou jako dočasný. Dokud jich je málo, tak  nejefektivnější cestou k šíření islámu je vydávat jej za soukromou věc a víru. Když jich je trochu více, požadují pro sebe status zvýhodněné menšiny, kde je většina společnosti povinna jim vytvořit podmínky, aby mohli islám praktikovat a mít jisté výhody. Jakmile jich je dost a nemusí jich být zdaleka většina, začnou se logicky prosazovat do veřejných funkcí a orgánů. Toto všechno se děje zcela podle právních předpisů a v souladu se zákonem.

Jak to pokračuje, není těžké uhodnout. První soudy šaríja, první vraždy prominentních odpůrců islámu. Nyní už začíná být skutečně nebezpečné proti islámu cokoliv říkat, protože vyprovokovat muslimy je skutečně snadné. Běžní lidé, kteří jen chtějí žít své životy, na které jsou zvyklí rozhodně proti islámu protestovat nebudou. Všichni, kteří tak přesto učiní jsou potom označeni za islamofoby, pravičáky a nacisty. Často i zavíráni do vězení, protože přece podněcují náboženskou nenávist. Díky postupně zaváděným muslimským zvyklostem a zákonům počet muslimů v zemi nadále roste. To není náhoda. Přispívá k tomu mnohoženství, zákony které dovolují muslimským mužům brát si nemuslimky, ale zakazují muslimským ženám brát si nemuslimy. Stát se muslimem je jednoduché, ale islám opustit je velmi rizikové. Často to končí smrtí. Tyto zákony jsou velmi přísně hlídány uvnitř komunity již plně rozvinutými šariátskými soudy, kleriky a muslimy samotnými.

Konec příběhu potom vidíme v zemích, jako je Egypt, Pákistán nebo Bangladéš. Větší nemuslimské menšiny jsou tolerovány, ale velmi diskriminovány a často brutálně utlačovány. Vždyť stát se muslimem je tak snadné, tak proč si ten život trochu neulehčit a tomu tlaku podlehnout. Samozřejmě k tomuto je od prvního hidžábu v zapadlé vesnické školce a relativně směšným stránkám Šaríja pro Čechy ještě daleko. Bezprostřední nebezpečí nám ateistům nehrozí a ještě dlouho hrozit nebude. Zároveň je ale krátkozraké nevidět, jak tento systém funguje. Protože právě teď je doba, kdy ještě to rozhodnutí můžeme udělat poměrně snadno. Udělat rozhodnutí, které není jednoduché, protože to znamená porušit naše vlastní hodnoty a vzdát se naší vlastní tolerance. Můžeme si vybrat, jestli budeme islámskou ideologii tolerovat, nebo proti ní rázně zakročíme. Nám ateistům a svobodomyslným lidem by prostě mělo být jasné, že budeme-li tolerovat šíření ideologii, tak o naši svobodu přijdeme. My možná ještě ne, ale naše děti ano. Ta volba je až směšně snadná a jednoduchá. Chceme, aby naši potomci žili v islámském světě? Pokud ano, tak se k islámu chovejme jako k jiným náboženstvím a tolerujme ho. Pokud ne, tak označme islám za to, čím skutečně je, tedy za zvrhlou ideologii, která dokáže i hodné lidi přimět, aby se chovali jako zvířata. Ideologii, která se prokázala jako velmi efektivní šířit se všude tam, kde si lidé neváží vlastních hodnot a vlastní kultury.

Nebezpečí lze předejít, islám těží z naší slabosti a strachu

Vím, ono to nebezpečí nevypadá nijak hrozivě, ale žábě, kterou začínáme pomalu vařit v hrnci, ta voda možná také přijde příjemně vlažná. Problém je, že až bude voda vařit, tak žába už vyskočit nezvládne. Stejně tak přímo nám nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Vždyť se tu u nás buduje jen pár mešit. Máme tu několik desítek prvních konvertitů. Několik desítek vězňů se hlásí k islámu. Jaký je rozdíl mezi křesťanským kaplanem a imámem? Vždyť pro nás ateisty je to stejná sebranka … Nu, já si to nemyslím.

Asi by bylo dobré, kdybychom tento článek zakončili nějak optimisticky. Nějakým jednoduchým řešením, jak bychom výše nastíněné budoucnosti mohli zabránit. Já to řešení neznám. Určitě za řešení situace nepovažuji šikanu jedné vesnické učitelky z mateřinky. Myslím ale, že by bylo dobré, kdybychom se shodli, že výše uvedenou budoucnost nechceme a jsme ochotni pro to něco udělat. Tady je takový malý seznam toho, co mě napadlo.

 1. Měli bychom být empatičtí a soucitní jak k těm, kteří jsou obětí islámu, tak i k muslimům samotným. Ve výsledku mezi nimi, jako obětmi této ideologické rakoviny, není příliš velký rozdíl.
 2. Měli bychom nazývat věci pravými jmény. Lidi hodnotit podle jejich činů a slov, ne podle mediálního obrazu a propagandy.
 3. Neměli bychom dopustit, aby tu vznikala třída zoufalých lidí, pro které nemá naše společnost hodnotu, protože sami nemají střechu nad hlavou, nemají co jíst a vůbec žijí bídný život bez perspektivy zlepšení. To jsou totiž lidé, kterým islám může skutečně mnoho nabídnout.
 4. Měli bychom trpělivě a bez nenávisti vysvětlovat všem, kdo je ochoten naslouchat, výše uvedené principy a fakta. Nejsou to věci jednoduché a velmi snadno lze sklouznout k paušalizacím, nenávisti a nespravedlnostem, které potom zpětně odrazují dobré, schopné a přemýšlivé lidi.

A možná ještě jednodušeji: soucit, pochopení a trpělivost s lidmi, nepřátelství k dogmatickým ideologiím a náboženstvím.

48 thoughts on “Islám: hrozba pro ateisty, agnostiky a slušné lidi

 1. 963214785

  V první řadě ta hysterie s tím šátkem mi přijde přehnaná. Ano, školky mají být nábožensky neutrální. Pokud by tu neutralitu porušila, pak potom by se to mělo řešit, ale rozhodně ne předtím. Nelze odsuzovat lidi za něco, co neudělali.

  Pokud jde o islamofobii, tak to rozhodně není jenom propagandistický termín. Existuje spousta důvodů proč lidé nenávidí muslimy a rasismus a xenofobie mezi ně patří. Rozhodně to nejsou zanedbatelné důvody. Musím říct, že islamofobie a islam mi v Evropě přijdou jako srovnatelně závažné problémy. Navíc se teďka v Norsku ukázalo, že násilí jsou schopny obě skupiny.

  Trošku mě znepokojuje, kam se tyhle stránky dostávají. Objevuje se tu hned několik emocemi nabitých článků o islámem motivovaném násilí, které mají asi podobnou hodnotu jako každodenní dopravní nehody ve zprávách na Nově, ale články o islámu samotném chybí. Zkrátka podobná chladná kontra apologetika jako se tu občas objeví ke křesťanství nebo reakce na konkrétní muslimy a jejich tvrzení. Třeba zrovna nedávno byla třeba debata mezi Lawrencem Kraussem a nějakým islámským apologetou.

 2. Martin Lacika

  čo tak adaptovať náboženstvá štátom namiesto štáty náboženstvám? jednoducho by sa viera musela zhodovať so zákonmi krajiny, zoberme teda islam a adaptujme ho na ľudské práva, na normy EU a v neposlednej rade na zákony daného štátu, vznikne niečo hodné pomenovania “moderný európsko-*daný štát*ny islam” (áno, som si vedomý, že atraktívne pomenovávať veci), veď keď môže mať kresťanstvo desiatky, ak nie stovky, odnoží, tak prečo nie aj islam a aj to samotné kresťanstvo, nech už má konečne tolerovateľnú formu, samozrejme aj všetky ostatné náboženstvá a ideológie

 3. Slávek ČernýSlávek Post author

  963214785, přemýšlím, na co vlastně reaguješ? O rasismu a xenofobii píšeš to, co je napsané v článku. Existují a nejsou zanedbatelné. Dochází ale k tomu, že do té škatulky je zařazen každý, kdo proti islámu něco napíše.

  Islamofobie propagandistický termín je. Myslím tím to, že ten termín je jen dehonestující nálepka, která se dá přilepit komukoliv, kdo nesouhlasí s Islámem. Fobie je psychiatrická diagnóza a pokud někoho nazveš Islamofobem, tak jej automaticky urážíš a předpokládáš, že jeho strach z islámu je přehnaný a neoprávněný. Což si myslím, že u ateisty ani není technicky možné.

  Souhlasím, že ta aférka se šátkem je přehnaná, nicméně na druhou stranu je pro mě nepřijatelné, aby někdo využíval veřejnou školku ke svému náboženskému džihádu (slova té paní, co pro ni znamená šátek). Mimo tu instituci, ať si nosí co chce a třeba 5x denně navštěvuje mešitu. Její věc.

  A to že se islámu věnujeme? Podívej, zatímco ty si tu bohorovně píšeš, jak je to přehnané, tak v Bangladéši demonstrují statisíce lidí, aby pověsili 4 chudáky jen za to, že si dovolili být ateisty a netajili se tím. V Tunisku je v psychiatrické léčebně holka, co měla tu drzost prohlásit, že její tělo je jen a jen její problém. To jsou desítky a stovky aktuálních případů. Je snad samozřejmé, že se islámu budeme věnovat, když islamisté aktuálně vedou ozbrojený džihád, proti těm několika odvážným lidem, kteří se v muslimské zemi odvážili k ateismu přihlásit.

  Hele, já to vidím tak, že jsi přesně jak ta žába. Voda ti přijde příjemně vlažná a krušný hory nás dělí od těch turků. Klid, nic se nám nemůže stát …

 4. 963214785

  Právě, že se stěžuji, že články o islámu chybí. To přirovnání, ke každodenním reportážím z dopravních nehod v televizních novinách jsem si nevybral náhodně. To jsou přesně ty zprávy, které mají malou relevanci a akorát vyvolávají zbytečný pesimismus. To jsou přesně věci, které je lepší řešit nějakou statistikou, nebo mohou patřit do zpráv pokud mají nějakou zvláštní relevanci jako třeba autobus s Francouzskými školáky.

  Jako reakce na něčí tvrzení, že islám je mírumilovný nebo pokud je to součástí článku s jiným tématem jako třeba ateistická hnutí v Egyptě je to relevantní, ale na ateistický web to podle mě nepatří informace o každé jednotlivé oběti náboženského násilí. To jsou přesně ty články, které nemají žádný význam, jen zbytečně živí tu xenofobii a vedou třeba i k té přehnané reakci na ten šátek.

  Na druhou stranu tu není nic o islámu samotném, v co muslimové věří a jaká jsou obvyklé argumenty jejich apologetů. Jakákoliv debata o islámu se potom redukuje na téma, kdo koho zabil, a to přece nechceme.

 5. 963214785

  Takže konkrétně mi tyto články nepřijdou relevantní ve smyslu, jak jsem popsal výše:

  Turecký premiér Erdogan: Islamofobie je zločin proti lidskosti

  Bylo jí jen 14. Podle práva šaría byla ubičována k smrti. Muslimové prosazují právo šaría i v ČR.

  Mickey Mouse musí zemřít, byla na něj vyhlášena fatva

 6. Antitheista

  Nerad se opakuji, a všichni to tady vědí, ale zde nemohu jinak, pane 963214785 :
  ISLÁMSKÉ PRÁVO JE V ROZPORU S LIBERÁLNÍ DEMOKRACIÍ (stejně jako křesťanští fundamentalisté a jiní fundamentalisté). U islámu ale asi umírnění vůbec nejsou – tohle má být umírněné ???

  http://sharia.unas.cz/saria.html

  cituji: „Chci chodit s oblečením odhalujícím část nahoty, nebo přiléhavým oblečením, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
  S islamizací společnosti by se jistě měnily i hodnoty, co je vhodné na veřejnosti nosit a co ne. Stejně, jako je nevhodné chodit do divadla v teplákách, je nevhodné chodit do školy v plavkách. A společnost, sdílející islámské hodnoty, bude jako nevhodné považovat i odhalování nahoty na veřejnosti. Legislativa to dnes řeší jako veřejné pohoršování a ohrožování mravnostní výchovy. Tato otázka se nicméně odvíjí od hodnot společnosti, ne od příkazů. Příkazy zahalování se týkají muslimů a muslimek, nejsou určeny nevěřícím. Muslimové a muslimky by se měli zahalovat ze svého rozhodnutí a po náležité osvětě ze strany svých rodičů, ne kvůli legislativě“ – Jenomže hodnoty společnosti (a z nich vzešlé příkazy a zákony) by se měnily s islamizací…

  „Chci, aby měly mé nemuslimské děti na výběr své víry, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
  Každý člověk, každé dítě, má právo na výběr své víry. Také má ale právo na přístup k pravdivým informacím o islámu, zprostředkovaný muslimy. “ – jistě velmi vyvážené informace

  „Jsem v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
  Společnost vyznávající islámské hodnoty nezná jiný rodinný svazek, než je manželství mezi mužem a ženou, nebo mužem a ženami. V případě změn legislativy by nemohl být žádný jiný svazek kladen na roveň manželství.“ – to je jako s křesťany – návrat do středověku, ale křesťané už to alespoň vzdávají a jen kritizují, tihle by to změnili jedna radost

  „16.Jsem odpadlík od islámu, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
  Islám garantuje lidem svobodu víry a její změnu. V minulosti byly situace, kdy změna víry znamenala zároveň změnu válčící strany, tedy zrada a přeběhnutí k nepříteli. V těchto případech existuje dodnes ve všech zemích s armádou vysoký trest, nebo i trest smrti. Stejně tak je v šaría trest smrti v případě vojenské zrady spolu s aktivním bojem proti islámu. Je nutné se ohradit proti tomu, že by islám trestal smrtí odpadlíky ve víře jen kvůli změně víry. Takový případ (že člověk opustil islám svobodně bez jakéhokoli trestu na tomto světě) se také stal za života Proroka, mír s Ním, a nejedná se o žádnou novotu.“ no coment

  „Jsem zastánce svobody slova a vyjadřování, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás?
  Stejně jako v dnešní legislativě evropských zemí včetně ČR je svoboda názoru a vyjadřování součástí práv všech občanů, ovšem s podmínkami. Těmito podmínkami je, že svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých. Proto stejně jako v dnešních zákonech, i v šaría je zakázáno: hanobení národa, rasy a přesvědčení, vyzývání k rasové nebo jiné nenávisti vůči skupinám obyvatel, pomlouvání a šíření poplašných zpráv. Muslimové se celosvětově zasazují za tato práva. “ – takže žádná kritika Koránu? Žádná kritika náboženství? Žádná výuka evoluce proti „kreacionstiům“ nebo jejich islámský obdobě?

  Žádný vtipy a karikatury?

  Žádná sebereflexe a kritika, na níž je naše kultura založena?

  „Proto stejně jako v dnešních zákonech, i v šaría je zakázáno: hanobení národa, rasy a přesvědčení, vyzývání k rasové nebo jiné nenávisti vůči skupinám obyvatel, pomlouvání a šíření poplašných zpráv. Muslimové se celosvětově zasazují za tato práva. “ – platí to i o ateistech? Nebudou potlačovat naše práva? Třeba na nevíru? Nebo na potrat? Na antikoncepci?

 7. Slávek ČernýSlávek Post author

  Hele, já ani nevím, jestli by někdo chtěl o islámu jako víře něco psát. Navíc informací na webu je celkem dost. Islámská teologie je spíš právničina. Tam se na nějaký esence bytí nehraje.

  Já si myslím, že je blbost nějak moc rozebírat islám rozumově. Islám ti prostě dá odpověď na všechno a když jseš ubožák, tak ti přestup na islám může pomoci – viz ti vězni. A když ti vězni pochopí, co jim to může přinést kromě pestřejší stravy, tak tu máš najednou dobrou základnu. Ženský to mají horší, ty do toho většinou spadnou kvůli chlapovi nebo romantickým představám. Možná kratší článek, jak se šíří islám jako memplex? K tomu mám nějaký materiál

 8. Petr TomekPetr Tomek

  Problematika islámu je pro mě bolestivější než si mnoho lidí myslí. Ač militantní ateista mám několik přátel i mezi muslimy. To, co o těchto lidech mohu říci je, že jsou to vesměs dobrosrdeční lidé. Zároveň si ale vždycky uvědomuji, jak jsou jistým způsobem nesmírně naivní. Například naprosto nevěří že by existovalo něco jako islámský terorismus.
  Dost často přemýšlím o tom, že to hodně podobné asi bylo v Německu před nástupem Hitlera. Ti lidé určitě nebyli zlí, jen hrozně zneužitelní a nakonec také opravdu zneužití.

 9. Antitheista

  Mohu říct jen dvě jména = Ibn Warraq a Salman Rushdie

  Petr Tomek: a nejsou na Vás příjemní, protože jsou v drtivé menšině u nás? Aby to pak nebylo jiné, až jich bude více…

 10. Slávek ČernýSlávek Post author

  Hele, antiteisto. Tady se připojuju k Petrovi muslimové jsou prostě normální lidi. Dobří, špatní. Spousta z nich je fakt chytrých a upřímných. To je stejný jako s křesťanama. Oni jsou většinou obětí té ideologie.

  Pokud si tady to člověk neuvědomí, tak je celkem zranitelnej při reálným setkání s muslimem. To jsou všichni ti sluníčkoví lidé, co se vracejí nadšení z islámských zemí nad tím, jak jsou místní pohostiní. Fakt jsou.

  Fakt bych byl nerad, aby tu byly nějaký haterský projevy vůči muslimům. Ona je to tragédie a pokud se s tím nepodaří něco udělat, tak to může být tragédií celého lidstva. Lidstvo se samo domestikuje.

 11. Antitheista

  Ale milí lidé to být mohou, ale v některých věcech se pak můžou proměnit v bestie (alá Milgramovy experimenty – to byli také dobří a milí lidé). TA ideologie není dobrá a dělá z lidí horší lidi, a z dobrých může, v určité věci, udělat také bestie – a tahle ideologie to přímo vyžaduje (islám) 🙁

 12. Slávek ČernýSlávek Post author

  ano, a o tom to je, pokud jsme postaveni do určitých situací, tak se můžeme chovat špatně všichni

 13. Antitheista

  Ale islám ty situace jaksi zmnožuje 🙁 – a v tom já právě vidím ten problém (to samé i další extrémistické ideologie a náboženské ideologie) – proč kritizovat fašismus a ne taky islám?

 14. josef

  Anthi- velice souhlasím.
  Podstata zla je v jeho jádru, t.j. v ideologii. Lidé věřící ve své domnělé Pravdy nám mohou navenek připadat všelijak milí a hodní, ale jakmile dojde na lámání chleba, i ti nejhodnější se rázem stanou vlky a v zájmu Pravdy (“dobra”) vás zničí. I umírněný katolík, se kterým si příjemně pošpitáte u piva, vás šmahem odepíše, pokud se jeho parta dostane k moci a začne prosazovat své zájmy (předpisy upřednostňující ji před čímkoliv jiným) a vy jim budete odporovat. Umírněně se chovají v rámci podmínek, které mají – zkrátka v sekulárním světě nás nemohou křižovat, upalovat, podřezávat, existenčně ničit. Pro ideologie neexistuje středověk, minulost a novověk či přítomnost.
  Hra na umírněné věřící je naivní a falešná – je nebezpečím stejným jako nacismus. Pozor na ně! Zlu se nesmí podávat ruka, zlu se musí vždy říkat jasné NE!

 15. Antitheista

  Ano josefe, jako třeba u komunistů – někteří byli i milí lidé, ale když došlo na lámání chleba (50.léta) – tak se ve velké většině zachovali a tak a tak (takže vidíte, že odsuzuji i “ateistické” ideologie, byť komunismus je tak trochu náboženství).

  A ještě něco, někteří se skutečně postavili proti své ideologii nebo alespoň proti těm ideologům co měli moc, ale takových bylo málo… něchtěl bych to nechat dojít do takové situaci, kdy bude potřeba hrdinství (tam kde je hrdinství, sou i oběti a nebezpečí)- raději prevenci !

 16. Giordana

  Napsat článek o islámu, obzvlášť neutrální, je zatraceně těžké. Výchazet z tvrzení muslimů a islámských zdrojů je jako psát článek o jehovistech podle tvrzení ze Strážné věže. O křesťanství existuje neutrální věda, vedle teologie je tu religionistika. V případě islámu objektivní informace nejsou k dispozici, orientalisté píší to samé, co islámské zdroje. To vytváří dojem jednotnosti informací, které dávají iluzi pravdivosti.

  Není možné zkoumat původ islámu. Existují jazykové rozbory Bible, o jediný rozbor Koránu se pokusil von Luxemberg se Syroaramejským čtením Koránu. Knihu napsal pod pseudonymem, je už 13 let stará a arabisté se zjevně bojí s ní pracovat, což se dá odvodit z absence polemik s jeho poznatky.

 17. 963214785

  Já teda islám sám o sobě nepovažuji o nic lepší nebo horší než křesťanství. Problém s islámem spočívá v tom, že velká spousta muslimů si v současný době vykládá islám stejně jako Westebro Babtist Church křesťanství, ale to je jenom současný stav. Umírněný islám samozřejmě může existovat stejně jako může existovat umírněné křesťanství. Já myslím, že by měla být hlavní priorita ujistit se, že ty umírněný muslimové nejsou pod palbou z obou stran, tedy jak islamistů tak evropanů, ať už to jsou křesťané nebo ateisté.

 18. Antitheista

  Já právě na tu umírněnost moc nevěřím ani u těch křesťanů – spousta z nich by se, když jde do tuhého, změnila na neumírněné…

  Co se týče té umírněnosti, není to tím, že sekulární elity vzali kresťanům moc? Kdy se stane to samé (oddělení náboženství od státu) v muslimských zemích? Já také věřím, že se to stane…

  PODPORUJI SEKULARIZACI SVĚTA, náboženství ať si lidi nechaj doma nebo v mešitě/kostele/pagodě,… ale ať netlačí svou morálku nám nebo ostatním.

  Co se týče islámu, no tak křesťanství hlásá méně smrti a boje (Nový zákon) než Korán, to je lingvistický fakt! Korán se podobá Starému zákonu víc než Novému.

  Co se týče výkladu je to stejné jako u křesťanů – každý má pravdu, od extrémistů po “umírněné” – každý si najde své a každý má pravdu, ty knihy jsou psány tak špatně (svaté texty), že si každý může vybrat 😀 co se mu zlíbí

 19. 963214785

  Jasně Antiteisto a já bych chtěl hodinky s vodotryskem. Fundamentalisté nepřestanou šikanovat umírněné jenom protože jim to řekne nějaký antiteista. Toleranci je třeba trénovat po malých krůčcích. Vždycky je třeba vypustit nějaké jedno dogma třeba jako oblékání žen (viz odkaz) a opatrně zjišťovat jaký je proti tomu odpor, a né tam rovnou skočit s ateismem a strhnout lavinu odporu. Tahle muslimská modelka určitě věří spoustu věcem, se kterými jako ateista nesouhlasím, ale je netaktické se do ní pouštět jako do nějakého věřícího v internetové diskuzi. Podobně mi přijde nesmyslné se pustit do muslimské učitelky ve školce, když je momentálně pod palbou od různých xenofobů, i když třeba prý chce v Česku šariu.
  http://edition.cnn.com/video/?hpt=hp_c4#/video/us/2013/04/04/pkg-cho-muslim-bikini-model-maryam-basir.cnn

 20. Antitheista

  U nich by to bylo netaktické, u nás si to ale můžeme dovolit, my již sekulární zemí jsme a není potřeba ustupovat těm pámbíčkářům – naopak je třeba ihned varovat před ústupky …

 21. Franta

  skvělý článek, dle mého názoru

 22. howto

  Webový server http://www.kreacionismus.cz je ústy šéfredaktora Pavla Kábrta k islámu velmi smířlivý, dokonce uveřejnil i muslimské video přesto že končí zvoláním Allah Akbar, což v překladu znamená Bůj je velký. Nejde totiž o to, kdo co říká, ale o to, co kdo říká a v otázkách darwinismu panuje neobvyklá shoda s židy a křesťany.

  Osobně mi ale připadá útočnost vůři islámu v naprostém rozporu s politikou svobody a tolerance, kterou ateistický liberalismus hlásá. Křesťanství si stojí na svém, islámské falešné učení odmítá a v případě potřeby je ochotné se mu postavit. Oproti tomu ateismus je jako pes, který štěká, ale nekouše.

  Myslím, že záměrné hanobení nějakého významného světového náboženství není v 21. století na pořadu dne. Ateistické karikatury způsobí více škody než užitku. Stejně tak zákazy nošení šátků či křížků jako násilný protináboženský akt jen ještě posiluje radikalismus. Tím se ateismus rozhodně nezpopularizuje.

  Jestli bych něco mohl momentálně vládnoucímu ateismu v EU doporučit, tak je to zavedení povinného školního předmětu náboženství, ve kterém by se žáci měli možnost důkladně seznámit s učením státem schválené církve, kterou si vyberou. Jen tak lze zamezit rozbujení terorismu či sekt.

  Ateisté, vzali jste lidem Nebe, ale nenabídli jste nic lepšího!

 23. Antitheista

  Není to v rozporu, liberalismus hlásá toleranci k toleranci a netoleranci k netoleranci – pokud je islám netolernatní, a já vidím, že v naprosté převaze a nynější podobě (mainstreamové i extrémní) ano, pak ho nehodlám tolerovat, stejně jako křesťanské extrémisty (Duka a spol…)
  – my liberálové nemusíme nastavovat druhou tvář, nejsme křesťané 😀 – máme právo se bránit netoleranci a extrémismu(extrémismus = netolerance), ostatně jako každá rozumná společnost

 24. howto

  Dovolil bych si polemizovat. Máte pravdu v tom, že křesťan nastaví i druhou tvář, a proto je do jisté míry i islámu tolerantnější a že ateisté nejsou k islámu zvláště a k náboženství obecně tolerantní vůbec. Není proto divu, že půda pro rasismus a další xenofobie vzniká zejména v ateistických oblastech, např. Německo po I. světové válce, Rusko, Čína (kulturní revoluce), apod. V oblastech ryze nábožensky orientovaných, např. USA, Jižní Amerika prakticky k excesům v poslední době nedochází, ačkoliv se to v minulosti dělo (ku klux klan, apod.), nicméně církve již tuto krizi netolerance překonaly.

  Zatímco křesťané již mají netoleranci za sebou, tak islámisté a ateisté nikoliv. U primitivních mohamedánů se nedivím (pozn. islámská duchovní elita odmítá terorismus!!!), ale u ateistů, kteří se považují za inteligentnější, mi ona netolerance nesedí.

  Ateistům bych doporučoval striktně nepotírat náboženství, což se bohužel v EU děje, ale naopak navázat s ním dialog, tak aby byly eliminovány radikální islamistické sekty a hnutí. Osobně nevidím důvod, proč by se nemohl třeba mladý nadšený nově obrácený muslimský Rom plný zloby ze sociální nespravedlnosti přihlásit na českou vysokou školu a tak islám v umírněné verzi vystudovat. Místo toho ho ateistická společnost vyhodí z práce za turban. nepřipadá vám to imbecilní a kontraproduktivní?

  Je to podobné jako s kreacionismem. Server http://www.kreacionismus.cz již léta volá po zavedení výuky stvořitelské teorie či antidarwinismu byť jen volitelně na SŠ a VŠ. Učitelé se pokusili vpašovat alespoň pár zmínek do učebnic přírodopisu formou kritických otázek k darwinově teorii. Neprošlo to ani přes rámcový vzdělávací plán, vše marné – ateisté drží pozice a neustoupí ani o píď. Budou se však divit až jejich pevnost padne a lidé se obrátí zpět k Hospodinu.

 25. Antitheista

  Co se v EU děje nábožným lidem?? Nevidíte, jak v Rusku stoupá křesťanský extrémismus spojený s Putinem-Kirrilem, třeba zákon o rouhání či Pussy Riot?? Nebo američtí evangelikálové? Ateisté vůbec naučili křesťany – aby přestali upalovat lidi, to právě osvícenství a racionalismus zabránil křesťanům zabíjet 😀

  Kreacionismus není věda,ale pavěda, tak proč ho vyučovat? Je to vyvrácená hypotéza, pro boha je pořád a pořád méně místa 😀

 26. Čestmír Berka

  Howto, plácáš nesmysly. Není žádné rozdělení na kreacionisty a ateisty co se týká evoluce, nýbrž je rozdělení na ateistické a věřící stoupence evoluce a věřící kreacionisty. Skupinka exotů si chce vydobýt právo na vyučování svého pomýleného směšného názoru na vývoj života na Zemi

 27. Čestmír Berka

  Howto, kecáš blbosti. Ateistické oblasti po 1. světové válce? Ateisté byli v té době zanedbatelnou menšinou a církev měla v té době v Německu velké slovo, 95% Němců bylo pokřtěných, ve školách se vyučovalo náboženství. Na nacistických zbraních byly kříže ( nemyslím hákové), na hrobech vojáků byly kříže, na krku měli mnozí vojáci křížky a doma se lidé nemodlili za ubohé židy, ale za Vítězství nad ateistickým bolševickým Sovětským Svazem.
  Bolševická revoluce v Rusku propukla v silně křesťanské zemi, kde obyčejní vojáci o nějaké evoluci a Darwinovi neměli ponětí- byli rádi, když uměli číst a počítat na úrovni dnešní 4. třídy. Každý režim se snažil potřít odpůrce a každý křesťan v Rusku věděl, že to patří k revoluci a k válce- od biblických dob tomu nikdy nebylo jinak. S tím Darwin nemá nic společného.

 28. Hosamen

  Pozor, na jedné straně se věřící tedy i islamisté hlásí k tomu, že mají na svou víru právo. Je to pravda potud, že každý má toto právo. Každý má právo zveřejnit svůj názor ale nemá právo své náboženství vnucovat jiným a brát jim jejich právo na svůj náboženský názor. Nošení muslimských šátků nebo křesťanských křížů přesně toto dělá, směruje lidi k určité ideologii.
  Maličkost, ateista má také náboženský názor: nevěřím v bohy, proto náboženství nepotřebuji, nepotřebuji propagaci náboženství. Nošení náboženských symbolů mu toto právo bere.

 29. Josef Malár

  Islám je rasistický, neumožňuje stavět cizí víry na stejnou úroveň.

 30. kvakoš

  Kořenem všeho monoteistického zla se zdá být Abraham praotec všech monoteistických věřících se svojí rituální vraždou syna obětovaného Jahwemu. Abraham je vzorem věřícího pro židy, muslimy i křesťany. Tento společný amorální základ monoteismů je kořenem všeho náboženského zla ve světě.

 31. protestant

  Máte tam několik chyb.
  Nešlo o vraždu a nešlo o Jahweho.

 32. Medea

  “nešlo o Jahweho”

  Samozrejme, že tam o Jahveho išlo:

  Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich! Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben, und tue ihm gar nichts! Denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder dahinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner; und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes Statt. Und Abraham gab diesem Orte den Namen: Jahwe wird ersehen; daher heutigen Tages gesagt wird: Auf dem Berge Jahwes wird ersehen werden.

  Und der Engel Jahwes rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde;

  (1 Mose 22, 11-17)

  A tu je anglický a hebrejský text Genezis 22 (stačí si tam vyhľadať slovo Yah·weh): http://biblehub.com/interlinear/genesis/22.htm

 33. protestant

  Žádný Jahve, Jahweh, Jehova apod neexistují…. Pouze a jen JHVH.

 34. protestant

  a o vraždu také nemohlo jít, protože Izák vystupuje v následujících příbězích velmi živě….

 35. S.V.H.

  protestant (07.03. 2014 | 12:41) napsal:
  a o vraždu také nemohlo jít, protože Izák vystupuje v následujících příbězích velmi živě….

  S.V.H.:
  Byla to vražda ve stádiu pokusu (nebo přípravy?).

 36. protestant

  Kdepak. Abraham to měl předem nasmlouváno jinak:

  Bůh však pravil: “A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Smíšek). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.
  Genesis 17:19

 37. S.V.H.

  protestant (07.03. 2014 | 14:58) napsal:
  Kdepak. Abraham to měl předem nasmlouváno jinak:

  Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Smíšek). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.
  Genesis 17:19

  S.V.H.:
  Co to má společného s tou vraždou?

 38. protestant

  Nemohlo se nic stát. Izák měl slíbeno potomstvo. Nemohl tedy zemřít. A Abraham Bohu věřil.

 39. S.V.H.

  protestant (07.03. 2014 | 15:46) napsal:
  Nemohlo se nic stát. Izák měl slíbeno potomstvo. Nemohl tedy zemřít. A Abraham Bohu věřil.

  S.V.H.:
  Bodejť, a když pak Bůh řekl Abrahamovi, aby Izáka podřízl, tak mu Abraham najednou naopak nevěřil, že to po něm skutečně chce, zahrál před Bohem divadýlko a pěkně ho napálil, takže Bůh mohl říci:
  „Nevztahuj ruku na chlapce!“ řekl on. „Nic mu nedělej! Už jsem poznal, že jsi bohabojný – vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného.“ (Gen. 22:12)
  🙂

 40. Medea

  Protestant napísal: “Žádný Jahve, Jahweh, Jehova apod neexistují…. Pouze a jen JHVH.”

  Starovekí Židia nehovorili “JHVH”. V mene ich národného boha boli aj nejaké samohlásky. Výslovnosť “Jahve” je pravdepodobná.

  Nejnápadnější ovšem bylo, že se lišily v tom, jaké jméno požívaly ve vyprávění pro Boha Izraele. Tak jedna skupina příběhů v historických knihách důsledne používala tetragrammaton – čtyřpísmenné jméno JHVH (podle většiny badatelů pravděpodobně vyslovované jako Jahve) – a ve svých různých popisech se nejvíc zabývala kmenem a územím Judy.

  (I. Finkelstein, N. A. Silberman. Objevování Bible: Svatá písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyšehrad, 2001. str. 22.)

  Tetragrammaton: http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

 41. protestant

  Finkelstein ani Silberman nejsou odborní biblisté….

 42. Medea

  Finkelstein je biblický archeológ a Silberman historik.

Komentáře nejsou povoleny.