Česká televize veřejně přiznala: Jsme katolická televize!

Autor | 06.05. 2013

Nemalá část diváků ČT musela být přinejmenším zmatena novým nápadem Patrika Diviše z její náboženské redakce nechat sloužit mši k jejímu 60. výročí. Ano, Česká televize sama o tuto mši požádala! Díky tomu se česká veřejnost dozvěděla že se k této konfesi hlásí nejen redaktorka Hana Scharffová a ředitel Petr Dvořák, ale i Večerníček, Krteček, Rumcajz, Manka, Cipísek, Rákosníček a Malá čarodějnice.

Zdálo by se, že náboženský nevkus nemůže zajít ještě dál, ale šlo to. Náš „oblíbený“ kardinál a protagonista příběhu církevního megatunelu zvaného „restituce“ totiž mši celebroval a neodpustil si při té příležitosti několik poznámek, které mohly zvednout ze židlí i mírnější povahy; pokud se ovšem odvážily se na tuto podivnou estrádu dívat. Řekl například:

„Patří dík těm pracovníkům televize, kteří měli odvahu stát na straně pravdy a spravedlnosti v zápase o svobodu. Díky nim se mohl národ sjednotit, díky nim jsme mohli také prožít ony nádherné chvíle svobody,“

Nevím, nakolik si události roku 1989 pan Duka pamatuje, ale televize nepatřila právě k revolučním médiím. Naopak poměrně dlouho stála na straně komunistické strany, její informace byly vysloveně lživé.

Vždy uváděla prohlášení SSM a KSČ ale v podstatě nikdy požadavky studentů a demonstrantů a proto musely být šířeny jinými prostředky. Takže o jaké „pravdě“ to náš kardinál mluví?

Další citovaná část zase působí stylem, jako kdyby kardinál náhle propadl návalu sebekritiky. Prohlásil totiž o médiích, že se mohu stát

„obětí určitých intrik, nejenom politických, ale i nejrůznějších skupin, které se v zemi snaží prosadit své zájmy“

Čas který Česká televize věnuje nejen informování o katolických svátcích a obyčejích ale i vysloveně náboženským katolickým pořadům, značně překračuje poměr nábožensky aktivních katolíků ve společnosti (3,8% proti 10,26% hlásících se ke katolicismu).

Ano, Česká televize už jistou dobu působí dojmem poněkud manipulovaného média. Nicméně česká veřejnost na to dosud reagovala stejně, jako na jiné nudné pořady.

Velká katolická bohoslužba ve Svatovítské katedrále ale tenhle dojem rozhodně nezmírnila. Česká televize jí překročila hranici, kterou můžeme označovat jako „nevyváženost“ a mnoho lidí si ji právem muselo vyložit jako otevřené přiznání, že ČT je církevním médiem.

Britské listy: Katolíci, Česká televize není vaše. Je všech. I ateistů
5. 5. 2013 ŽIVĚ: Kardinál Duka se modlí za Českou televizi — ČT ho o to sama požádala…

Je velmi pravděpodobné, že nadšeným katolíkům při tom všem vůbec nedošlo, jakou medvědí službu „své“ televizi prokazují. Přesně tak vyznělo i prohlášení ředitele Dvořáka:

„Jsem hrdý na to, že stojím v čele instituce, která má jako svůj hlavní cíl jasně definovanou veřejnou službu a která plní a do budoucna jistě bude plnit nenahraditelnou úlohu v budování a udržování demokratické společnosti.“

V tu chvíli Česká televizi právě tuhle roli opět zrazovala. Krutou ironií je, že to bylo právě na výročí Pražského povstání.

Eurozprávy.cz: Podivné: Prezident smutnil nad padlými v boji, kardinál Duka oslavoval televizi

Autor: Petr Tomek

Neúnavný komentátor společenského dění ( především na svém blogu ), propagátor a popularizátor kosmonautiky, bývalý redaktor časopisu VTM Science a v současnosti též již bývalý šéfredaktor elektronického literárního časopisu Lemurie , člen Kosmo Klubu, sdružení UnderFilm a autor knihy Ztracený Měsíc, o tom, proč nebyli lidé čtyřicet let na Měsíci, populárně-vědecké miniatury Láska, sex a vesmír a sbírky esejů Ateista. Zkrátka člověk s nepředstavitelnou schopností zaměstnávat sám sebe, případně i všechny ostatní. Na internetu vystupuje jako militantní ateista, ač v životě razí heslo: „nejdůležitější je, abychom se všichni navzájem nezabili“. Podpořte tuto stránku na Startovači

58 thoughts on “Česká televize veřejně přiznala: Jsme katolická televize!

  1. Antitheista

    1) Když už sme u role ČT za komunismu (už jen ta doba, v které vznikla 😀 ), ještě by šlo něco napsat o tom, kdo všechno blahopřál Gottwaldovi k prezidentskému úřadu o pár let dříve, a také – kteří kněží demonstrovali za mír proti americkým imperialistům (a nebylo jich málo) + pro režimní Sdružení katolických duchovních Pacem in terris…

    2) veřejnoprávní média porušují náboženskou neutralitu a sekulární ústavu, poměrné zastoupení,…

  2. Mario Antonio Liptaj

    Slovenská televízia robí to isté a tiež to nikoho netrápi.

  3. Sam

    No a co, jednak TV nesleduju a jednak v Polsku vystupuje v TV ještě víc knězů…
    Jak se tu furt ryje do katolíků. Hus, K. H. Borovský a Masaryk by z vás měli radost.

  4. Antitheista

    A Polsko má bejt pro nás příklad? 😀 V něčem možná, ale ne v otázkách sekularismu…

  5. DarthZira

    Soukromé televize ať si dělají a vysílají chtějí, ale veřejnoprávní ČT je placena z našich peněz (z toho „desátku“, co musíme pravidelně odvádět pod hrozbou pokut a exekucí), tak by skladba programu a vůbec veškerá její činnost měla tak nějak kopírovat skutečnost, jaké světonázorové zaměření, zájmy, koníčky a pod.mají ti,. co ji financují. Při posledním sčítání lidu se ke katolické církvi přihlásilo něco málo přes milión obyvatel – to je zhruba jedna desetina. Jenže ČT neplatí jedna desetina populace, ale všichni. Třeba já musím platit televizní poplatky, ačkoli se na televizi prakticky nedívám, vlastně jenom na závody F1, mistrovství světa v hokeji a sem tam nějaký dokument. A vážně nejsem odvázaná z toho, jak se mj. i za moje prachy pořádají nějaké podivné rituály, se kterými nechci mít nic společného.

  6. NeDuka

    To už může přímo ČT začít vysílat reklamy pedofilům…Vlastně už začala!!!

  7. Slávek

    V Polsku a na Slovensku je více katolíků, proto je logické, že televize veřejné služby jim poskytuje patřičný servis.

  8. Borius

    Přesně tak, Slávku. Je někde zmapované, jaký podíl z vysílání se na naší ČT věnuje církevním pořadům? Jestli více či méně než oněch 10 % (resp. 4 %)?
    Já se na pořady tohoto druhu nedívám, jde to mimo mne, raději něco poučnějšího, byť i náboženského – dokumenty o řecké mytologii, egyptských mystériích, kultech Aztéků, Mayů, historii různých náboženství.

  9. josef

    Leckdo zde má dětské představy o tom, co by ČT měla či neměla. Ale ČT není váš sluha, je to zcela naopak – vy sloužíte jejím cílům.
    ČT je podnik, jehož ředitel má zajištěný královský plat a je zodpovědný nikoliv poplatníkům, nýbrž jenom a pouze politické reprezentaci státu.
    ČT je podnik, který za relativně snadnou práci naprůměrnými platy živí bezmála tři tisíce lidí, kteří nic moc neumějí; ti všichni budou držet ústa a konat přesně to, co se po nich chce, proto, aby si takový výjimečný flek udrželi.
    ČT je tedy podnik, který za daných finančních podmínek bude vždy reflektovat to, co chce politická moc, a nic jiného. A politická moc, která proti vůli 90 procent občanů uzákoní megatunel pro církve, si v ČT bude přát stejnou ideologii, jakou prosazuje sama.
    Nebuďte naivní.

  10. Slávek

    Nejsme na i v ní.

    Boriusi, 10 procent, jen to proboha ne. Většina pořadů je pro věřící I nevěřící. Jen malá část je spešl pro křesťany a vůbec nic pro ateisty.

  11. DarthZira

    Josef, to nejsou dětinsky naivní představy, to je vyžadování dodržování zákonů této země. Račte si laskavě přečíst zákon o České televizi – tam je jasně řečeno, co by ČT měla dělat a jak by se měla chovat.
    Stejně tak se v naší ústavě píše něco o tom, k čemu je vlastně naše politická reprezentace, z čehož se dá odvodit i to, co by měla dělat a jak by se měla chovat. Že se to neděje je věc druhá – ale právě proto je naším svatým právem, ba přímo povinností, požadovat, aby se tento negativní (tedy de facto protiústavní a protizákonný) stav změnil.
    Akorát bychom kromě plkání na netu měli dělat i něco víc. Já bych třeba navrhovala, abychom otravovali Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Radu ČT. A pokud možno opakovaně. Když podáme jeden podnět, tak si s tím vytřou zadek nebo tak maximálně nám odpoví pár nicneříkajících blábolů. Ale pokud budeme prudit častěji, můžou se věci začít někam hýbat.
    Stejně tak máme poslance a senátory, mezi kterými jsou i ateisté. Tak co začít „otravovat“ taky je, aby některý z nich v této věci žádal po radách vysvětlení nebo dokonce interpeloval vládu?

  12. DarthZira

    Mimochodem, Josefe, dětinsky naivní je spíš Vaše představa, že Česká televize je podnik plný neschopných a líných pitomců, co by se jinde a jinak neuživili, kteří se pohodlně válejí a mají královské platy. Podobně naivně zkreslené představy mají lidi i o státní, krajské a obecní správě. Realita je taková, že běžný zaměstnanec ČT (stejně jako běžný státní, krajský či obecný úředník) bere zcela normální plat (z hlediska statistiky poněkud podprůměrný, čímž se ovšem nijak neliší od většiny, ježto na oficiálně uváděný platový průměr v této zemi nedosáhne přes 60% lidí) a mezi jak zaměstnanci televize tak úředníky jsou pochopitelně lidé schopní, méně schopní i úplně neschopní, chytří i hloupí, líní i pilní atd. Jestli převažují ti chytří, schopní a pilní nebo ti přesně opační pak v prvé řadě záleží na tom, jací lidé stojí ve vedení té které konkrétní instituce.

  13. Borius

    Slávku,
    přesto nějaký algoritmus snad existuje. Aby bral v potaz to, co píšeš – většina pořadů je pro ty skupiny lidí, do nichž věřící (ve smyslu hlásících se k církvím) patří. Tzn. pokud třeba polovina věřících sleduje sport, další podíl vědecky zaměřené dokumenty, už svůj díl mají „vybrán“ touto formou. Pak jsou věřící, kteří mají jen úzkoprsejší výběr a ve svém výběru výhradně upřednostňují zrovna to, co ateisty a necírkevně a mimokřesťansky „věřící“ zvedá ze židle. Nějaký model přerozdělení pomyslného koláče. Bez něho se mi zdá váš boj marný. Tedy pokud nechcete zůstat jenom u lamentování na svých stránkách. 🙂

  14. Slávek

    Boriusi, jsi mimo. Většina programu nemá (nebo by neměla mít) s náboženstvím nic společného. Sport, Zprávy, Publicistika, Zábava, Vzdělání.

    Potom je speciální náboženské vysílání, které má pokrývat duchovní potřeby lidí s přihlédnutím na jejich počet v ČR.

    Bojovat se dá na třech úrovních:

    1) protestovat proti jednostrannému informování v nenáboženských pořadech, kdy jsou nekriticky přijímána tvrzení jedné strany. například publicistické pořady o volbě nového papeže.
    2) Poukazovat na nespravedlivé rozdělení pořadů v náboženské sekci, kde není téměř vůbec přihlíženo k duchovním potřebám občanů bez víry v Boha
    3) Poukazovat na nadměrný prostor, který je věnován náboženství jako takovému na úkor jiných funkcí veřejnoprávní televize, jako je třeba vzdělávání a věda.

    Toto je samozřejmě daleko efektivnější a smysluplnější než řešit, jestli je hokejový zápas více pro ateisty nebo nevěřící.

  15. Antitheista

    Slávku,
    vůbec by nebylo špatné, chtít po české televizi ateistický pořad, něco jako nedělní pořady na ČT 1 pro katolickou menšinu (Nedělní slovo nebo jak se to jmenuje). Filosofové a vědci jako Hříbek a Koukolík a další by tam mohli promlouvat o ateismu, ale bylo by to vědecko-ateistické či vědecko-agnostické s tím, ne pouze VĚDECKÉ (protože třeba Grygar nezastupuje ateisty, ale vědu ano).

    Proč chci vědce-ateisty a ne jen vědce? No to proto, že by se oponovalo tomu, že jediný správný výklad morálky má nějaká sekta uznávající týpka chodícího po hladině jezera! A takhle to poslední dobou vypadá v TV a všude furt – furt kecy typu : „ztratili sme kořeny a duši“ (to myslí to upalování a klanění se modlám?), nebo „potřebujeme návrat k tradicím“ (???? určitě to potřebujeme???) 😀

    Mimochodem, narozdíl od katolických a pánbíčkářských pořadů, já bych tam zval i věřící, na debatu klidně… Oni ale do svých pořadů ateisty nezvou (jen na ně nadávají – většinou nepřímo, někdy přímo). Rozhodně není dávání místo pro opozici, když si katolík pozve protestanta. Místo pro oponenty by bylo, kdyby si Duka pozval Dawkinse… 😀

  16. Borius

    Slávek:
    „Většina programu nemá (nebo by neměla mít) s náboženstvím nic společného. Sport, Zprávy, Publicistika, Zábava, Vzdělání.
    Potom je speciální náboženské vysílání, které má pokrývat duchovní potřeby lidí s přihlédnutím na jejich počet v ČR.“
    Borius:
    To samozřejmě považuji za správné. Pokud určitou část populace zajímá hokej, pak nebudu nic namítat proti přenosu z hokejového šampionátu, i kdyby mi hokej vůbec nic neříkal nebo bych ho považoval za totálně nesmyslnou činnost. Rozumíš mi? Stejný princip bych použil v nejširším měřítku. Takové – „zde se mluví o náboženství, to je nepřípustné“ – mi přijde poněkud utažené za vlasy.
    Stejná pravidla by měla být pro všechny – katolíky, buddhisty i ateisty.
    Jinak, pokud by přišli ateisté se svým vlastním pořadem, jistě by nebyl problém. V české sekulární společnosti určitě ne. 😉 Jenom je třeba s něčím takovým přijít.

  17. Slávek

    Problém by byl. Jde o to, že většinu těch pořadů vyrábějí profesionálové, které si platíme. Tzn. oni mají povinnost ty pořady dělat podle zákona, který upravuje, jaké pořady se mají vysílat. Mám osobní zkušenost z Českého rozhlasu, kde je s tím právě obrovský problém. Vedoucí náboženské redakce paní Bečková dokonce neuznává existenci ateistů …

    A samozřejmě, že problém této mše není v tom, že „se mluví o náboženství,“ ale že se Česká televize sama identifikovala s jedním konkrétním konfesním směrem – katolickou církví, když ji požádala o bohoslužbu za sebe samu. Nepožádala budhisty, muslimy, protestanty ani ateisty.

    Tj. je tady problém právě v bodu jedna, kdy by televize měla být nestranná, ale v tomto případě už nemůže být jako nestranná vnímána. Týká se to v podstatě jakéhokoliv informování o věcech, kde má katolická církev nějakou veřejnou nebo skrytou agendu.

  18. protestant

    Slávek (07.05. 2013 | 13:14) napsal:
    Nepožádala budhisty, muslimy, protestanty ani ateisty.

    protestant:
    Cože? Nepožádala ateisty o BOHOSLUŽBU? Čtu dobře?

  19. Machi

    Souhlasím vyjímečně s Protestantem, i když to jen naznačil, že nemůžeme očekávat ateistické pořady, když ateismus je absence víry.
    Většina pořadů navíc je (a měla by být) defaultně ateistických.
    Nicméně nechápu, proč by měli mít věřící vůbec nějaké pravidelné pořady.
    Pozice většiny církví je ideologická a v tomto směru se nejvíce podobají například politickým stranám. Asi by bylo zvláštní, kdyby ODS či ČSSD měly v ČT každý týden několik pořadů. Přesně tak vnímán i pozici církevních pořadů. Také není pravda, že když je tolik a tolik procent lidí takových a makových, tak by mělo být pro ně připraveno automaticky odpovídající procentuální množství pořadů. Zase přeženu – představte si, že by v ČT byly třeba speciální pořady pro kuřáky (v ČR je jich mimochodem asi tolik co křesťanů).
    V případě víry si v TV dovedu spíše představit debaty a diskuze různých světonázorů, podobně jako je to běžné v politice.

  20. DarthZira

    Protestante, ateisty samozřejmě o bohoslužbu žádat nelze, to zas nedělej ze Slávka debila. Jde spíš o to, že prostě pokud chtěla ČT mít nějaké obřady na svou počest (nebo co to bylo), tak měla kromě katolické církve požádat všechny registrované církve a náboženské společnosti, co tu jenom jsou (některé by v souladu se svou ideologií asi odmítly, třeba jehovisti) a případně i další, o jejichž existenci se ví (nebo by se aspoň mělo vědět), třeba různá pohanská nebo satanistická uskupení. Prostě pokud ředitel ČT chce, aby televizi požehnal křesťanský bůh, tak kvůli lidem, kteří věří třeba v Buddhu, Thora, Peruna nebo Velkou Matku (a ti taky platí televizní poplatky!) měly ČT nějakými obřady požehnat i tato božstva.

    Machi, nemám nic proti pravidelným náboženským pořadům, v televizi jsou pravidelné pořady určené i pro jiné skupiny, které sdružují určité společné zájmy – kromě sportovních přenosů pro fanoušky sporty a pravidelných sportovních zpráv jsou to třeba taky pořady pro ty, co rádi vaří, pro motoristy, cestovatele, zahrádkáře, kutily… Nevidím důvod, proč by tam nemohly být pořady i pro další zájmové skupiny, a to možná včetně ateistů. Asi je dost je problém definovat, co vlastně může být nějakým společným zájmem ateistů. Ale dovedu si představit jiné zájmové skupiny, ve kterých se také nachází velké množství ateistů, pro které pořady zatím chybí (třeba motorkáře, trampy, hráče deskových her, šermíře, dřevárníky nebo fanoušky sci-fi a fantasy).
    Stejně tak si myslím, že v době křesťanských svátků by kromě křesťanských kněží měli vystupovat i zástupci pohanských sdružení, aby mluvili o tom, jaké pohanské kořeny tyto svátky mají, popřípadě by se měly zmiňovat v televizi i všechny hlavní nekřesťanské (židovské, muslimské, buddhistické, hinduistické apod.) svátky. Např. Beltine nebo Samhain považují za velmi významný svátek mnohé pohanské církve (ovšem samozřejmě tyto svátky každá nazývá trochu jinak), totéž platí pro slunovraty nebo rovnodennosti, ale o tom v televizi nikdy není ani slovo, natož pak že by se tyto svátky v televizi připomínaly dlouho dopředu jako se to dělá v případě Vánoc a Velikonoc.
    Přičemž zrovna slavení slunovratů a dalších pohanských svátků u nás má velmi dlouho tradici, je to stejnou součástí naší kultury jako ty Vánoce a Velikonoce, takže by to mělo být připomínáno úplně stejně.

  21. Machi

    DarthZira:

    Problém je, že církve mají jen málo společného se spolkem zahrádkářů či motorkáři. Myslím, že mají podstatně blíže právě politickým stranám, ať už sadou dogmat („program“, navíc intenzívnějších než u pol. stran) nebo snahou o co největší moc.

  22. josef

    ad DarthZira – „zákon o ČT“ 😀 No vždyť říkám – jste naivní až do nebes.

    ad Poměry ideových pořadů v ČT.
    Jedna věc jsou pořady o náboženství, které dle kodexu mají reflektovat poměry názorů a skupin ve společnosti, což se samozřejmě neděje a asi to prakticky ani není do detailu možné, ale je to snad i potřebné.
    Druhá – a podle mne ta podstatná – věc je však přímé šíření ideologií. Přenos katolické mše, projevy papežů či náboženské výklady teologů, to už není jen pořad o náboženství, ale je to jasné šíření jedné konkrétní ideologie.

  23. Antitheista

    „Souhlasím vyjímečně s Protestantem, i když to jen naznačil, že nemůžeme očekávat ateistické pořady, když ateismus je absence víry.“

    Proč ne? Ateismus může krásně vysvětlovat, proč nemají náboženští předáci monopol na morálku, proč je náboženství škodlivé, co je to sekularismus,…

  24. protestant

    Ten článek je založen na nesmyslné představě, že když si dám jídlo v čínské restauraci, ak se ze mne v tom okamžiku stane ČÍŇAN…. 🙂

  25. josef

    „V tu chvíli Česká televizi právě tuhle roli opět zrazovala.“
    Velice trefně řečeno.
    Řekl bych, že nezaujatý člověk s tímto článkem musí souhlasít na 100 procent, včetně pamětníků roku 89.

  26. Machi

    Protestante, ne. Je to bližší „nesmyslné“ představě, že člověk poslouchající jen argumenty Zelených (modrých, rudých, ….) se stane také Zeleným, či člověk poslouchající ateisty se stane ateistou.

  27. Antitheista

    Jako majorita máme právo být zastoupeni v televizi (aspoň jako minorita 😀 ) – a nejsme vůbec …

  28. protestant

    Jaké argumenty Machi? To byla bohoslužba za sdělovací prostředky a ne žádné argumenty.

  29. josef

    Upřímně, nedovedu si představit, jak by ateisté měli být zastoupeni ve vysílání ČT. Ateisté přeci nepředstavují nic než odmítnutí teismu, i pro ně je tedy určen každý nenáboženský pořad, vlastně i pořady o náboženství, nejsou-li ovšem zákonem zakázaným šíření ideologie, jako jsou mše nebo projevy papežů apod. Měli by jistě být zastoupeni v různých diskusních pořadech o náboženství, to ano, ale takové téměř neexistují.

  30. Petr Tomek Post author

    @josef: Úplně nesouhlasím, sice nemůžeme udělat pořad komplexně ateistický, ale můžeme proti iracionalitě postavit racionalitu. Proti předpotopní náboženské morálce současnou morálku, nebo i etiku jako filosofický obor, můžeme se snažit prosadit ateistické myšlenkové proudy jako utilitarismus, humanismus atd. Oni také ve skutečnosti nedělají pořady náboženské, ale jen katolické a ekumenické. Navíc bychom se mohli víc opřít i do kartářek a věštců, protože to jsou jistým způsobem vlastně náboženské pořady a měly by tak být označovány i oficiálně.

  31. josef

    Tak mě by se to taky líbilo, takové snahy nebo žádosti bych podpořil.

  32. elviin

    Vyjádření ČT:

    Bohoslužbu za sdělovací prostředky pořádala katolická církev, nejen pro Českou televizi, ale pro sdělovací prostředky obecně. Česká televize pouze zprostředkovávala přenos, tedy tak, jak to standardně probíhá při jiných přenosech bohoslužeb na obrazovkách ČT, kterých je ročně cca 20.

    Vysílat ve veřejnoprávní televizi náboženské pořady není žádným privilegiem, ale jednou ze základních povinností veřejnoprávního média, samozřejmých v celém civilizovaném světě. V podmínkách České republiky se tohoto tématu týkají zejména:

    483/1991 Sb. ve znění pozdějších novelizací, kde se v § 2, čl. 2, odst. c) říká:
    Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména…
    …vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

    231/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací, kde se v části páté, hl. 1., § 31, odst. 4) říká:
    Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

    Kodex České televize, což je dokument schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a mající tedy váhu zákona, v němž se říká např.:
    V preambuli: Česká televize především… odráží rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve společnosti s cílem napomáhat vzájemnému porozumění a toleranci a podporovat soudržnost mnohonárodní a multikulturní společnosti.
    Tématu náboženského vysílání se pak zvlášť věnuje v článku 7.

    ČESKÁ TELEVIZE
    Divácké centrum
    Kavčí hory

  33. Jiří

    Já vidím v televizi s našimi předními politiky a státníky pouze představitele katolické církve. To má být rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve společnosti s cílem napomáhat vzájemnému porozumění a toleranci a podporovat soudržnost mnohonárodní a multikulturní společnosti?

  34. Antitheista

    Žádám poměrné zastoupení ateistů – pořady jako: „Pondělní slovo“ nebo „Sekulární magazín“ !

  35. Slávek

    To vyjádření je vyložená lež. Česká televize o uspořádání mše sama požàdala a její zaměstnanci vč ředitele se jí aktivně účastnili. Tedy není pravda, že ČT POUZE zprostředkovala přenos.

  36. Hosamen

    Vážený pane Hosamene,

    děkujeme za e-mail, který jste nám zaslal. Jelikož však neobsahuje dotaz, který by se bezprostředně týkal České televize, považujeme jej pouze za informativní.

    S pozdravem

    Petra Dvořáková

    ČESKÁ TELEVIZE
    Divácké centrum
    Kavčí hory
    140 70 Praha 4
    Tel.: 261 136 113
    Fax.: 261 014 101
    e-mail:info@ceskatelevize.cz
    http://www.ceskatelevize.cz

    ——————- Původní zpráva ——————-
    Od: hosamen@centrum.cz
    Přijato: 4.4.2013 6:47
    Komu: CRM – www; CRMWWW@czech-tv.cz; CRMWWW@czech-tv.cz
    Předmět: Připomínka k pořadu: Ta naše povaha česká

    Připomínka k pořadu: Ta naše povaha česká
    ————————————————–

    Odesláno: 04.04.2013 06:47:06
    Požaduji odpověď: ne

    Jméno: Hosamen
    E-mail: hosamen@centrum.cz
    Předmět: Proč lžete

    Celou dobu se snaží ateisté mít vlastní pořad, ve kterém by řekli Halíkovi a podobným:
    Na celém světě je nejvíc kriminality v zemích, kde je převaha křesťanů. Podle světových statistik kriminalita s úbytkem křesťanů v zemích po celém světě kriminalita klesá. Křesťané jsou jediná skupina ve světě, která prokazatelně má větší podíl na kriminalitě než je jejich podíl ve státě.
    To se od nich máme učit? Od katolíckých kněží jak znásilňovat děti? To je to Desatero?

  37. Hosamen

    Proč se v tomto státě podporuje diskriminace?
    Dobrý den,
    podle ústavních zákonů mají obyvatelé právo na víru ale nemají povinnost věřit.

    1) Česká televize je placená ze zákona všemi diváky a tím by měla pokrývat také zájmy všech diváků. Dělá to?
    2) Na začátku podporovala náboženské pořady, dovezenou zábavnou hudbu do té míry, že jí utíkali lidé, kteří ovšem tedy platili za něco, co nedostávali.
    Později se trochu situace uklidnila ale takový postup určitě správný nebyl
    3) Pořady obsahující jazzovou hudbu nebo opetety zmizely v době, kdy se na vysílání mohou dívat děti nebo nemocní s potřebou pravidelného spánku, tedy v době v čase začátku 17.00 až 20.00 hodin nebo v nepracovních dnech do 20.00 hodin. Proč?

    Porovnejte si statistiky kolik je ve států podle sčítání věřících a ateistů.
    4) Náboženská redakce existuje a pořady vysílá s tím, že diskriminuje jiná náboženství než křesťanství. Proč?
    5) Lidé bez víry je ve státě většina ale dodnes svou redakci a své pravidelné vysílání nemají. Proč?

    Pokud se vysílají pořady s následující debatou, vždy mají mezi debatujícími kněze, ateistu jsem tam neviděl se svým názorem. Proč?
    Zeptám se jinak, pokud se ozve sociální nebo národnostní menšina, že je diskriminována, její názor se objeví. Pokud se ozve opakovaně ateistická většina obyvatel nebo důchodci, že chtějí mít pravidelný podíl na vysílání se svým názorem opakovaně od roku 1993, nejde to. Proč?

  38. josef

    Katolické snahy ovlivňovat dění v této zemi přibývá.
    Opat děkuji Zemanovi, že nehodlá jmenovat M. Putnu profesorem.
    Hlavním vědeckým tématem katolíka Putny je zmapování dějin katolicismu v novodobé české kultuře. Ve své publicistické činnosti se věnuje i tématu homosexuality v církvi – proto jí velmi vadí.
    Zeman trochu couvá, uvidíme.

    http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/opat-dekuje-zemanovi-za-pristup-k-putnovi-prezident-couva_270549.html
    Stálo by za zpracování a šíření.

    Mimochodem zítra další soulož katolíků s veřejnoprávními médii – bohoslužba z výročí založení ČRo.

    Tohoto hnusu bude přibývat.

  39. Antitheista

    http://www.ceskatelevize.cz/specialy/udalosti/

    V událostech ze dne 9.6. 2013 sem se dozvěděl, že se konají bohoslužby i za povodně, že stoupá počet lidí v kostelech a že můžeme fláterníkům volat na jejich mobily, aby nám dali posvěcení na dálku. A že bůh jistě již brzy vodu vysuší (tak proč něco dělat – bůh se postará 😀 )

    – pánové Duko a další, proč bůh ty povodně způsobil? Když vysušuje, proč by nemohl zaplavovat, že? Je to přece jeho specialitka 😀 … trestá snad děti a nevinné lidi? Už zase?

    Sme ještě sekulární stát, když máme katolickou (či křesťanskou) veřejnoprávní TV ??

  40. Antitheista

    Pokud veřejnoprávní televize v Anglii uvádí též přímý přenos z přednášek pan Dawkinse, tak na tom nic špatného není… 😀

  41. Pingback: Veřejným zájmem je podle ČT a ČRo zřejmě z koncesionářských poplatků dotovat křesťanský brainwashing | Občanské sdružení ateistů České republiky

  42. Pingback: Kardinál žehná dronům | Ateisté ČR

  43. Pingback: Vyjádření k pořadu Kompas víry a celkovému směřování České televize | Ateisté ČR

  44. Pingback: 84 - mlčení a vraždy jako pokračování náboženského dialogu jinými prostředky | Ateisté ČR

  45. Hraničář

    Před pár lety papež B XVI. vyhlásil program „Nádvoří pohanů“, v jehož rámci měli věřící diskutovat s nevěřícím. Na tomto základě pražští dominikáni uspořádali veřejnou debatu mezi křesťany a marxisty. Sešlo se nás v dominikánském klášteře asi 60 a v čele za stůj zasedlo 6 diskutujících. 4 z nich se představili jako křesťané a 2 jako marxisté. Ovšem v zápětí prohlásili, že jsou vlastně také křesťané. A pak si spolu více než hodinu povídali, jak v 60. letech úspěšně mezi sebou debatovali křesťané s marxisty.
    Posléze dali i prostor k dotazům. Zeptal jsem se, jak diskutují se současnými marxisty. Jeden se zamyslel a pak řekl, že v současnosti už vlastně žádní marxisté nejsou. Po dalších asi dvou dotazech byl program ukončen se spokojeným konstatováním, že papežův úmysl je plněn.

    Pak dostal Templetonovu cenu Mons. Halík za rozvíjení dialogu s nevěřícími. Oznámil, že část finanční odměny použije na prohloubení a rozvíjení toho dialogu. Ale že nebude diskutovat s každým – jen s těmi, které si vybere – s „hledajícími“! Napsal jsem mu, že by mohl čas od času přispět na http://www.i-ateismus.cz. Neodpověděl, nepřispěl!

  46. Ignac z Loyoly

    1)Ve veřejnoprávních médiích se neustále haní ateismus a my nejsme přizváni, přitom je to naše zákonné právo, naopak křesťané svoje pořady mají

    2)Halík s náma žádný dialog nevedl, jen si vyměnil práv článečků s Tomášem Hříbkem a tečka

    3)Halík vede monology a ne dialogy s ateisty

    4)Halík si tu cenu za to, co prý údajně dělá, nezasloužil

  47. Sam

    Halík úspěšně prudí svoje souvěrce a za to mu náleží uznání.
    Cituji: „Pro vyjadřování názorů a filosofických postojů z hlediska katolické víry neobhajitelných, prosazování extrémistického pojetí ekumenismu, nevybíravé veřejné útoky na názorové oponenty a neloajální vystupování vůči představeným v médiích budí kněžské působení Tomáše Halíka mezi věřícími silné kontroverze. “

    http://www.katopedia.cz/index.php?title=Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk

  48. Ignac z Loyoly

    Jenže Halík prudí i ateisty a hlavně s nimi nedebatuje, byť tvrdí, že ano – což je lež jako věž

    a v debatě o Charlie Hebdo a svobodě slova se neprojevil zrovna sluníčkově

  49. toli

    Halík úspěšně prudí svoje souvěrce a za to mu náleží uznání.
    Cituji: „Pro vyjadřování názorů a filosofických postojů z hlediska katolické víry neobhajitelných, prosazování extrémistického pojetí ekumenismu, nevybíravé veřejné útoky na názorové oponenty a neloajální vystupování vůči představeným v médiích budí kněžské působení Tomáše Halíka mezi věřícími silné kontroverze.

    Spíše bych řekl podle reakcí kněží že Halík je ta lepší část ŘKC,je celkem liberální což je trnem v oku tradicionalistům,konzervativcům,celkem veřejně je probírána legálnost jeho kněžského svěcení a osobně neznám jediného kněze který by s Halíkem sympatizoval.

  50. Ignac z Loyoly

    On není tak liberální jak se zdá, viz jeho vyjádření k Prague Pride či ke kondomům při příjezdu bývalého papeže do ČR (je to na youtube) nebo co se týče svobody slova a Charlie Hebdo, ano, je lepší než Hájek a Breivik, to jo. Ale liberál to není (liberálnější nerovná se liberál, Husák byl liberálnější než Stalin, ale k liberálovi měl pořád dost daleko…)

  51. Pingback: Podivná slabost čekých prezidentů - po malých krocích prohráváme boj o sekulární stát | Ateisté ČR

  52. Pingback: Před sloupem za sloupem nikdo nesmí stát, aneb o tom nešťastném nápadu s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.