Ukradená světice – Kateřina nebo Hypatia

Autor | 10.05. 2013

Kostely svaté Kateřiny Alexandrijské se nacházejí v mnoha městech světa. Velkou barokní stavbu tohoto jména najdete například v Praze a naopak malý ale půvabný dřevěný renesanční kostel tohoto jména tvoří dominantu ostravského obvodu Hrabová.

Svatá Kateřina Alexandrijská byla po mnoho století oblíbenou katolickou světicí, měla pomáhat pannám, učencům, studentům a učitelům, kolářům, námořníkům, tiskařům, ochraňovat úrodu, pomáhat při migréně a při hledání utonulých.

Důvodů k vzývání bylo mnoho. Přesto se k ní současná katolická církev staví odmítavě, zvláště po Druhém Vatikánském koncilu (ne tak Duše a hvězdy).

Vysvětlení, že jde o smyšlenou osobnost je totiž mnohem přípustnější, než druhá možnost, podle které žena, která se stala předlohou sv. Kateřiny, skutečně žila, jenže posmrtně jaksi změnila strany.

Srovnám teď vedle sebe několik detailů z legendy o svaté Kateřině Alexandrijské a její pravděpodobné historické předlohy Hypatie z Alexandrie.

1. Učitel
Svatou Kateřinu vzdělával učený poustevník. Hypatii vyučil v umění filosofie její otec, významný matematik Theón z Alexandrie.

2. Vztah k filosofii
Kateřina byla filosofka – podle legendy přesvědčila padesát pohanských filosofů. Hypatie byla filosofka (novoplatonistka), v její škole se vzdělávali i mnozí křesťané.

3. Odmítnutý nápadník
Kateřina odmítla svého nápadníka, protože se zasvětila panenství. Hypatie odmítla svého nápadníka a nikdy se nevdala.

4. Symbol kola
Svatá Kateřina byla zobrazována s rozlámaným kolem, které mělo být použito při jejím umučení. Hypatia byla zobrazována s astrolábem (přístrojem ve tvaru kola), který údajně vynalezla (ve skutečnosti zdokonalila), ale také s vozem (římského nebo egyptského typu), který sama řídila, což bylo na ženu té doby jistě neobvyklé. Vůz se také objevuje na obrazech její smrti, protože podle některých tvrzení z něho byla davem stržena.

A v čem se tyto dvě postavy od sebe naopak liší? Svatou Kateřinu měl dát umučit císař Maxentius. Příběh by se tedy odehrál ve zmatených dobách bojů o římský trůn. Pro legendu je to vhodná volba, ale proti ní mluví to, že o působnosti nějaké filosofky Kateřiny v Alexandrii a v této době nemáme vůbec žádné zprávy.

Hypatii z Alexandrie zavraždil roku 415 rozvášněný dav křesťanů podnícený fanatickým biskupem svatým Cyrilem Alexandrijským, kterého od roku 1883 považuje římskokatolická církev za učitele církve a jeho svátek slaví 28. června (jeho předchůdce a strýc Theophilus se postaral o vypálení Alexandrijské knihovny).

Naopak tehdejší římský prefekt Orestes stál na straně Hypatie a využíval i jejího vlivu, což byl možná i důvod k její vraždě.

I když existují i jiné pokusy o vysvětlení vzniku legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, nevypadají ve srovnání s fakty ze života Hypatie právě věrohodně.

Kateřina je prostě úspěšný pokus křesťanů vytlačit z povědomí lidí skutečnou filosofku-mučednici. Je také naprosto zřejmé, proč musel být děj historicky posunut – Orestes i Cyril byli totiž křesťané a nepůsobilo by právě dobře, kdyby se křesťané nebo dokonce světci v legendách mordovali mezi sebou.

Z příběhu Hypatie/sv. Kateřiny Alexandrijské bychom si měli brát poučení o tom jak snadno dokáže propaganda udělat z pachatele oběť a z oběti pachatele i to, že přes tisíc let stará lež zůstává stále lží, i kdyby kvůli ní byly postaveny tisíce krásných kostelů.

Poznámka: O svaté Kateřině Alexandrijské byl v roce 2011 natočen film jménem Katherine of Alexandria (trailer, info) což byla možná reakce na film o Hypatii z Alexandrie nazvaný Agora  (trailer, čsfd, moje recenze).

V textu jsou použity vyobrazení (shora dolů) Karel Škréta:Svatá Kateřina; fotografie z filmu  Agora; neznámý autor: Smrt Hypatie; Charles William Mitchel: Smrt Hypatie

 

5 thoughts on “Ukradená světice – Kateřina nebo Hypatia

  1. toliman

    A jak je to se sv.Kryštofem,patronem řidičů?O něm jsem taky slyšel že byl v tichosti vyškrtnut z lexikonu světců…..:-)

  2. Petr Tomek Post author

    Sv. Kryštofa snad ani nikdo nemůže brát vážně, to není ani legenda, to je prostě pohádka.

  3. toli

    Otázkou je nakolik se předmětný lexikon světců aktualizuje,především tady v Česku…..

Komentáře nejsou povoleny.