Videa s českými titulky: jak vznikl život a logistické problémy Noemovy archy

Autor | 12.05. 2013

Jsou lidé, kteří věří, že potopa světa se skutečně udála tak, jak je napsáno v Bibli.

A jsou lidé, kteří si myslí, že Bůh musí existovat, protože je to jediné vysvětlení toho, jak vznikl život a inteligence. Jako by samotný Bůh nebyl živý a inteligentní. Kdo ale tedy stvořil Boha?

Autor: Slávek Černý

S několika přáteli se zajímáme o ateismus a jeho postavení ve společnosti.

13 thoughts on “Videa s českými titulky: jak vznikl život a logistické problémy Noemovy archy

 1. Antitheista

  Už se viděl první video a super – tohle se doufám dostane i k Halíkovi nebo ke starýmu dobrýmu Dukovi a Semínovi a všem dalším, ať už „umírněnejm“ nebo „neumírněnejm“ pánbíčkářům 😀

 2. andulka

  Tak tedy. Která zvířata nevzal Noe do archy? Ryby a všechny vodní živočichy.
  Obrovských zvířat není na zemi tak mnoho a navíc Noe mohl brát jen mláďata (jak správně video uvádí). Další živočichové jako třeba mouchy mnoho místa nezaberou. Než začnete psát takový článek zeptejte se biologů, geologů, klimatologů a potom pište. „Noe“ nemusel být jen jeden, mohlo jich být víc. Po gigantické záplavě tedy mohly zůstat zachovány izolované skupiny lidí, jak o tom svědčí pověsti řecké, egyptské a dokonce indiánské! Přečtěte si pořádně text o potopě. Tehdejší civilizace byla velmi, velmi vyspělá!!! Proto mohla tak hřešit, že jak je psáno „..Litoval (Bůh), že na zemi učinil člověka.“ Gen. 6,6 Tento výrok již nikde v Bibli nenajdete. Byla potrestaná za hříchy=za špatné ekologické chování, které způsobilo potopu. Najděte si na You Tube videa o potopě světa. Nemusela to být nutně potopa celé zeměkoule, mohlo se také jednat o potopu v určité oblasti, tedy ve „světě“ Noeho. Zapamatujte si, že Bůh není blbec a Bible nelže.

 3. Antitheista

  andulko, na Zemi ani není tolik vody, aby to zaplavilo všechnu pevninu, kdyby jo, Země by měla jinou oběžnou dráhu, byla by těžší, měla by jinou atmosféru,… 😀

 4. Colombo

  Já sem biolog. Kde je problém? Samozřejmě, že mohlo být více Noů. Ale to je ad hoc hypothéza.

 5. andulka

  Ale pane Antiteisto, já ve svém příspěvku píšu, že se nemuselo jednat o potopu celé zeměkoule. Ovšem i potopa celé Země je možná, protože ledovec zaujímá sice malou plochu, je tudíž vysoký, ale když roztaje rozleje se do mnohem větší plochy. Dokonce jsem v seriozním tisku četla, že Země mohla mít v té době skutečně jinou atmosféru. Byla oblopena tak zvanou kapénkovou vrstvou, která Zemi více chránila před účinky UV záření, lidé svou činností narušili ekologický systém ( biblickými slovy hřešili) a dle přírodních(= Božích zákonů) přišla potopa.

 6. Antitheista

  No jelikož koukala špička Araratu, kde Archa „přistála“ po potopě, tak Ararat je vysokej přes 3000 metrů, takže je to blbost i tak, tolik vody totiž na Zemi ani neni, anduličko moje popletená 😀 😀

 7. Petr Tomek

  Navrhuji vytesat do buližníku:

  “ Tehdejší civilizace byla velmi, velmi vyspělá!!! Proto mohla tak hřešit“
  Andulka

 8. andulka

  Víte, co pane Antiteisto, zajděte si za některým vědcem a on vám to vysvětlí. A dále, jistě víte, že kdyby v důsledku tání ledovců stoupla hladina světových moří třeba jen o centimetr zalila by obrovské plochy pobřeží. K tomu musíme ještě přidat podzemní vodu a vodu v atmosféře.Takže vody je dost a dost, jen se nebojte.
  Pane Tomek, naše civilizace je také velmi vyspělá a jaké jsou negativní stránky našeho rozvoje? Znečištěné ovzduší, znečištěná voda, globální oteplování atd. Máme vyspělé technologie, ale často se chováme hůř než malé děti.
  Nezlobte se, ale někdy mě připadáte, že jste si ve škole seděli na uších. Nechcete připustit určité události, v tomto případě potopu, jenom proto, že se o nich píše v Bibli. Přitom zprávy o této události máme i v jiných pramenech, např. Epos o Gigalmešovi.

 9. Antitheista

  „Víte, co pane Antiteisto, zajděte si za některým vědcem a on vám to vysvětlí. A dále, jistě víte, že kdyby v důsledku tání ledovců stoupla hladina světových moří třeba jen o centimetr zalila by obrovské plochy pobřeží. K tomu musíme ještě přidat podzemní vodu a vodu v atmosféře.Takže vody je dost a dost, jen se nebojte.“

  Ale ta pozdemní voda zůstane pořád tam kde je, i když bude více pršet 😀 😀 – ona se nevznese nahoru, voda se rozlévá do prostoru, do všech štěrbin :D, andulko 😀 – a anitak se to nedostane ani k Araratu, natož po jeho špičku 😀

 10. Colombo

  andulko, říká vám něco pojem příliv a odliv? To paradoxně hladina vody kolísá a mnohem víc než o centimetr.

 11. andulka

  Dlouhotrvající deště v kombinaci s podzemní vodou způsobí záplavy. Pane Antiteisto, pusťe si video o potopě světa na You tube, je tam velmi podrobně rozebraná jedna z možností a to ta, že se jednalo o gigantickou záplavu obydlené oblasti. Nemusíte se bát, toto video není náboženské, je čistě vědecké. A také všechny pověsti hovoří o stejném schematu: lidé hřešili – něčím narušili přírodní rovnováhu a přišla potopa. Zachránilo se pár lidí a pár zvířat. K těm zvířecím druhům. Nevíme jaká zvířata žila v době Noeho a co žrala po potopě? Něco si určitě našla, příroda se velmi rychle vzpamatovává z katastrof. Všimněte si jen, jak rychle zarůstají různé jámy a díry. Pouštní živočichové taky něco žerou a pijí, proto přežijí.
  Příběh o potopě je varováním pro všechny vyspělé civilizace.

 12. Antitheista

  „Dlouhotrvající deště v kombinaci s podzemní vodou způsobí záplavy. Pane Antiteisto“ – to způsobují ty dlouhotrvající deště, ne podzemní voda :D, musíte pochopit, že když naprší hodně vody, tak sice může pozdemní voda stoupnout, ale pouze o množství „napršené“ z mraků či z roztátých ledovců 😀 – na Zemi je pouze omezené množství vody, které se nijak zvlášť nemění – a není jí dost, aby natekla k Araratu, natož k jeho špičce …

 13. S.V.H.

  Trocha počtů ze základní školy:

  Mimo oceánů a moří je na naší planetě necelých 30 miliónů km^3 vody (hlavně v ledovcích, ale aby měla Andulka radost, započítal jsem i jezera, řeky, spodní vody, půdní vlhkost a vodu v atmosféře a biosféře – jsou to zlomky). Jelikož známe poloměr Země, není těžké vypočítat, že toto množství vody způsobí zvednutí hladiny moří a oceánů o necelé 83 metry (abych to měl jednodušší a zvýhodnil biblickou verzi, nepočítám s vodou potřebnou na zaplavení souše – kdybychom počítali, že k zaplavení souše potřebujeme průměrně poloviční množství vody jako k zaplavení stejné plochy moře, vystoupala by hladina jen o necelých 69 metrů).

  Zde je možné se podívat, jaké následky by mělo zvednutí hladiny moří o 83 metrů:

  http://www.floodmap.net/

  Nevím sice přesně, kde Noe stavěl archu, ale nejspíš by na tu svou vlnu čekal marně.

  Aby se voda dostala alespoň k úpatí Araratu, je potřeba zvednout hladinu moří aspoň o 2 kilometry. K tomu by (stejnou probiblickou verzí výpočtu) bylo třeba asi 724 miliónů km^3 vody, tedy více než 24krát tolik, než je na Zemi k dispozici. Jinými slovy máme tady jen něco přes 4 % vody potřebné k záplavě takových rozměrů.

Komentáře nejsou povoleny.