Před sloupem za sloupem nikdo nesmí stát, aneb o tom nešťastném nápadu s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze

Autor | 28.05. 2013

V Praze už pár let probíhá podivná taškařice kolem znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pro ateisty je tato snaha jistě nepříjemná, ale proti se stavějí i mnozí křesťané. Ostatně největší “protisloupouvou” bojovnicí je nepochybně spisovatelka Lenka Procházková, která se jinak hlásí ke křesťanství.

Okolnosti stržení “Mariánského” sloupu jako symbolu hanby jsou vcelku známé, ač jejich interpretace bývá dosti rozporná. Tento příběh a jeho historické pozadí shrnuje L. Procházková ve svém článku Smolný sloup, neméně zajímavé ale je zamyšlení nad tím, co by vlastně znovupostavený sloup symbolizoval dnes.

Ve své první verzi byl sloup roku 1650 symbolem “že se Řím ujal vlastnictví Čech”, což bylo chápáno jako moc duchovní i fyzická nad všemi obyvateli naší země – šlo o oslavu konce české samostatnosti a vítězství nad protestantismem. Císařství bylo tehdy církví posvěceno a tak i když formálně tvořila světská a církevní ¨moc dvě oddělené sféry, fakticky nebylo možné je od sebe oddělit.

O stržení sloupu jako symbolu hanby a císařství se na popud pražského bohéma Franty Sauera postarali žižkovští hasiči (nikoli rozvášněný dav či parta opilců, jak praví pověst) v roce 1918, krátce po vyhlášení samostatnosti.

Franta Sauer: Naše luza jesuité a diplomaté

Franta Sauer

Vzhledem k těmto okolnostem se i dnešní historici obávají obnovení sloupu.PhDr. Vladimír SAKAŘ, CSc. to na stránkách sdružení VERITAS komentuje:

Snaha o znovuvybudování sloupu je dnes anachronismem i z hlediska urbanistického, protože náměstí dnes vypadá zcela jinak než v 17. století. A protože dnes žijeme ve svobodném demokratickém státě, byl by pro většinu lidí pokus o obnovení tohoto památníku “první železné opony” v Evropě na stejné úrovni jako například snahy o vybudování pomníku vzniku “protektorátu Čechy a Morava” nebo “bratrské pomoci v roce 1968” – tj. k uctění konce samostatnosti našeho národa i státu.

Jenže tato prvotní symbolika rozhodně není poslední, která se na Mariánský sloup dále nabalovala a ani ty další nejsou nijak přívětivé.

První pokus o obnovu sloupu přišel roku 1925. Katolická církev byla tehdy ještě silná a proto se podařilo vybrat poměrně dosti peněz, ale městští radní se právem obávali, že by obnovení sloupu Čechy rozdělilo, proto byly peníze později věnovány na stavbu katolických kostelů.

Větší snaha o obnovu tohoto symbolu vznikla v roce 1938 v době druhé republiky, když se katolická církev pokusila zavést katolicismus jako státní náboženství. Cituji z práce Martina Vaňáče
Ekumenismus v České republice. Příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu k církvím v letech 1918– 2000

6.1.2. Římští katolíci: zúčtování s první republikou:
„Oprávněnost supremace ve státě zdůvodňovali integrální katolíci svým výchovným posláním vůči zlaicizovanému národu. Zavrženíhodná nebyla pouze politická a státní reprezentace uplynulých dvaceti let, ale celý národ, který ji volil a některé politiky ‘dokonce uctíval jako bohy a polobohy. To jistě nesvědčí o zdravém rozumu’. Nesvéprávný český národ se za druhé republiky musí stát objektem intensivní misijní činnosti… .Jejich konečným požadavkem byla identifikace zákonodárství druhé republiky se zákony božími a postavení ateistů, svobodných zednářů a nekatolických vyznání mimo zákon. Katolictví mělo být nařízeno zákonem.“

Následující dramatické události 2. světové války a nástup komunistů zajistily, že na takové nápady nebyl prostor ani atmosféra, ta přišla až s pádem komunistické vlády.

Jenže ve stejné době se česká i světová katolická církev také zúčastnila několika zajímavých kauz, které jí sice vybavily obrovskou finanční a politickou mocí, ale zároveň zcela odstranily povrchní nátěr předstírané dobroty. Z těch nejnovějších šlo o církevní “restituce” (defraudace) u nás i na Slovensku, pedofilní kauzy, vraždy a otrokářství, praní špinavých peněz Mafii, ilegální obchod se slonovinou …nemá smysl je zde všechny vyjmenovávat.

A když se v této špíně pokusí nový papež ukázat alespoň trochu přívětivější tvář církve (byť jakkoli neohrabaně) je vzápětí oficiálně opraven.

V této době, kdy na katolické církvi není (její vlastní vinou) nic morálního a sympatického se pokoušejí její stoupenci v zemi, kde je méně aktivních katolíků než homosexuálů, postavit starý symbol své nadvlády na náměstí v hlavním městě? Copak vám to nepřipadá šílené?

Co by vlastně ale takový sloup byl?
Rozhodně by nešlo o historickou památku, na to se z něj zachovalo příliš málo. Jde tedy pouze o symbol, jenže co by symbolizoval?
Císařství?  Těžko!
Vítězství nad protestanty? Něco takového by už oficiálně nikdo neřekl.
Smíření? Za současné situace by to asi chtělo úplně jiné gesto.

Vyjadřoval by něco podobného, jako to co se nám snažily sdělit armády Varšavské smlouvy v roce 1968:

“Je nám jedno co si myslíte, je nám jedno jestli nám věříte, ale budete se chovat jako kdyby tohle divadlo bylo pravda – donutíme vás.”

Nový sloup může být jen falickým symbolem náboženské zpupnosti a pokrytectví, jiný význam mu vlastně ani připsat nelze. Takový symbol by si zasloužil jediné – aby skončil v troskách na dláždění Staroměstského náměstí.

 

50 thoughts on “Před sloupem za sloupem nikdo nesmí stát, aneb o tom nešťastném nápadu s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze

 1. Antitheista

  Naprostý souhlas – náš stát je založen na sekulárním humanismu a nikoli na katolicismu. Už masarykovská první republika měla daleko ke katolickým symbolům R-U. Máme snad oslavovat symboly monarchie v republice či symboly diktatury v demokracii či symboly katolicismu v pluralitní zemi – nebo symboly náboženství v sekulárním právním státě??

  “Ve své první verzi byl sloup roku 1948 symbolem „že se Řím ujal vlastnictví Čech“, což bylo chápáno jako moc duchovní i fyzická nad všemi obyvateli naší země –” tam asi patří rok 1848, že?

  Jen chci dodat, že kromě mariánského sloupu jsou tu i restituce a že obnovení mariánského sloupu by bylo symbolem rekatolizace (či pokusu o ní) v naší zemi.

  K restitucím – někdo okradl právníka, který napadl restituce u ústavního soudu… http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pravnik-chce-odlozit-soud-o-cirkevni-restituce-vykradli-mu-auto_271586.html

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ne to je překlep (už opravený), původně jsem chtěl napsat 1648, kdy byl položen základní kámen, teď je tam ale 1650, když byl dokončen.

 3. Antitheista

  Zajímalo by mě, jestli je náhoda, že někdo v předvečer soudního jednání vykrade auto právníka a vezme mu z auta část dokumentů o případu…

 4. martiXXX

  Procházková…ta silně bojovala proti církevním restitucím a je silně protináboženská? Kde jste vzali moulové, že je křesťanka…to já jsem taky ateista 🙂

  já proti ateistům nic nemám, pokud nebudou zabíjet miliony lidí ve jménu ateismu jako v Kambodži….no 🙂

 5. Antitheista

  Já proti nábožným taky ne, když nebudou zabíjet jako náckové, fašisti, klerofašisti, inkvizice, islamisté,… ty jejich svaté války nám už lezou krkem 😀 😀 😀

  Paní Procházková byla disidentka za minulého režimu …

 6. DarthZira

  Já nevím, jestli paní Procházková je nebo není křesťanka – a podle mého je to úplně jedno. I křesťané mohou být proti církevním restitucím, to se vůbec nijak nevylučuje, resp. to, jestli se člověku líbí nebo nelíbí aby měla církev (a zejména církev katolická) velké majetky nemá vůbec žádnou souvislost s tím, jestli v nějakého boha věří či nikoli, zdali se hlásí ke křesťanství nebo dokonce k nějaké konkrétní křesťanské církvi. V naší zemi je hodně lidí, kteří se sice sami považují za křesťany a hlásí se k tomu, že jsou křesťané, ale s nějakou konkrétní církví nechtějí mít nic společného. Tak může být paní Procházková klidně tento typ křesťanky. Nebo může být i členkou nějaké církve, ani to nemá žádnou souvislost s tím, jestli někdo restituce schvaluje nebo ne, četla jsem otevřený dopis křesťanů proti restitucím, pod kterým bylo podepsáno několik farářů a farářek různých křesťanských církví, ba dokonce i několik katolických teologů. Pokud vím, tak třeba jedna paní biskupka od husitů je dost ostře proti restitucím, stejně jako pár dalších “duchovních funkcionářů” z jiných protestantských církví (a třeba babtistická církev jako celek restituce odmítla, ačkoli je katolická “upácela” podílem na restitucích). Ale znám i řadové věřící katolíky, kteří s restitucemi nesouhlasí – a možná existuje (osobně tedy nikoho takového neznám) i nějaký ten katolický farář, který si myslí, že restituce nejsou to pravé ořechové.
  Podle mého pokud je někdo křesťan (nebo dokonce katolík) a je zároveň odpůrce restitucí či jiných excesů (typu obnovování mariánského sloupu), tak si ho za prvé musí každý ateista vážit za to, že ten člověk není svou vírou zaslepený, a za druhé ho v této konkrétní věci samozřejmě zcela automaticky musí považovat za přirozeného spojence.

 7. martiXXX

  naštěstí česká pravicová vláda má restituce v pevných rukou..a levičáci nemají šanci je narušit 🙂

 8. DarthZira

  Až bude nová vláda, tak ta zas může klidně restituce zákonem nějak změnit nebo zrušit. Nemovitosti, co se do té doby vrátí, asi znárodňovat nebude, ale ono by úplně stačilo, kdyby prostě stopla vyplácení těch tzv. “finančních náhrad” a k tomu odmítla církve dál platit.

 9. martiXXX

  To ale bude muset být vláda ČSSD a komunistů. nyní se totiž uvažuje o vládě ČSSD a TOP 09…a ta to na 100% nestopne. TOP 09 se Schwarzenbergem a Kalouskem je hybatelem restitucí.

 10. DarthZira

  Tak to nebude vláda, ale poslanecká iniciativa – a to už by ČSSD, komunisti a případně s nimi i nějaká další levicová nebo levostředová strana, co se do sněmovny dostane (třeba zelení) tu nadpoloviční většinu dát mohla.

 11. martiXXX

  Nevím, pro pravici se to zdá být zásadním a pokud se uvažuje o nějaké koalici mimo komunisty, tak myslím, že ČSSD na to naléhat nebude. Propagandisticky to využije před volbami spolu s komunisty ale reálně neudělá nic. Už to nevrátí. myslím….

 12. Antitheista

  Znám pravičáky, kteří nesouhlasí s restitucemi…

 13. martiXXX

  Antitheista – to určitě, o tom nepolemizuji ale asi nemají vliv. Pravicové strany to jednomyslně protlačili a levicové byli jednomyslně proti;

  No a Reagan. Bush, Tchatcherová byli bigotními křesťany a přitom pravičáci jako hrom–dokonce bojovali proti potratům

 14. Antitheista

  Reagan nebyl zas tak zapálenej, jak si myslíte a jak ho chtějí dnes vidět jeho “následovníci”, jeho kroky byli spíš pro-demokratické, než křesťanské… Thatcherová byla dost věřící (taky měla ráda vraha Pinocheta – ach ti věřící 😀 ), no a Bushe snad sem ani netahejte – to je hroznej magor :D. Ty války, vymyšlené záminky, špatná práce CIA, koncentrák na Kubě, mučení, podpora kreacionistů a ID na školách,…
  prostě extrémní pravice je stejně tupá jako extrémní levice…

  Reagana si vážím, ale nesouhlasím se vším, v co věřil. Ale nebyl to žádnej texaskej buran jako Bush… Jinak – u nás je ta situace jiná než v UK či USA, tady církev ničila naší elitu po staletí, tam ne…

  Co se týče evangelikálů a dalších šílenců z “nové pravice” a “tea party” – to si zkoukněte dokumenty jako Religious! s Billem Maherem či Jesus Camp nebo toto http://www.csfd.cz/film/221949-amerika-jak-ji-neznate-prohresky-proti-desateru-tv/

 15. Aniryba

  Neznám osobně moc lidí, kteří by viděli svět skrze pravici vs. levici.
  Neznám osobně moc lidí, kteří by měli na prvním místě peníze.
  Neznám osobně žádné skutečné rasisty, nacisty, komunisty… jen toho mají všichni v tv pořád plnou tlamu.
  Ta zatracená bedna plná deprivantů, která vláčí svoje deprivované stádo z kouta do kouta a miluje kontrolu druhých.
  Nepotřebujeme krutibrk kontrolovat zločin, potřebujeme se z kontroly zločinu vyvlíknout. Ale moc velká část lidí skáče na TV vějičky, pravice levice, chudy bohatý, starý mladý, bůh nebůh… a furt se roděj nový a jejich rodiče jim přenechávají své “války” jako dědictví. Trapas… na to jak málo asi stačí, aby se tu nežilo zle obecně (náboženství nenáboženství). Fuj to sem si ale potřeboval ulevit…

 16. protestant

  DarthZira (29.05. 2013 | 11:34) napsal:
  Tak to nebude vláda, ale poslanecká iniciativa – a to už by ČSSD, komunisti a případně s nimi i nějaká další levicová nebo levostředová strana, co se do sněmovny dostane (třeba zelení) tu nadpoloviční většinu dát mohla.

  protestant:
  Že by se komunistům konečně podařilo dokončit znárodnění…

 17. Antitheista

  Protestante? Jaké znárodnění? Ten majetek je státní 😀 Církev si ho nakradla po staletí útlaku na našem státu a národě… Kromě katolické církve bych to vrátil všem ostatním…

 18. Antitheista

  Teda až na ty církve, které v roce 1948 ani neexistovaly a teď maj dostat od státu prachy (tomu se asi nedá řikat restituce, že? 😀 )

 19. protestant

  Antitheista (29.05. 2013 | 13:05) napsal:
  Protestante? Jaké znárodnění? Ten majetek je státní

  protestant:
  Není. Podle zákona měl v roce 1948 za něj stát zaplatit. Ale dodnes nezaplatil. Takže to neproběhlo dle zákona, tedy bylo to protizákonné.

 20. Antitheista

  To není pravda – stát ty darmožrouty platil i za totáče – myslim černoprdelníky… takže dostávali prachy !! A dostali tim pádem i za ten majetek, protože za co jiného by od státu dostávali prachy? Za nic? Za sezení na zadku ?? 😀

 21. DarthZira

  Hlavně byl ten majetek de facto státní od doby Josefa II. Katolická církev sice byla formálně psaná v pozemkových knihách jako vlastník, ale fakticky měla tento majetek pouze v dlouhodobé správě a bezplatném užívání, jelikož bez souhlasu státu nesměla prodat jediný hektar lesa nebo polností. Pokud by restituce proběhly tímto způsobem, tedy že katolická církev opět bude moci na svých majetcích hospodařit dle libosti, užívat je ke svým potřebám a používat i výnos z těchto majetků (např.peníze z pronájmu, prodeje dřeva, obilí, vína z klášterních sklepů nebo piva z klášterního pivovaru apod.), ale bez souhlasu státu nesmí prodat jedinou polorozpadlou faru, tak by s tím asi takový problém nebyl. A samozřejmě okamžikem, kdy by byla znovu zapsána v pozemkových knihách k těmto majetkům jako vlastník by od státu na svůj povoz (tedy např. platy kněží) nedostala ani korunu. Maximálně tak by mohla žádat o státní dotace na opravy kulturních památek – jako o tyto dotace může žádat jakýkoli jiný vlastník, mohla by žádat o granty a dotace na různé své nadace, dobročinné organizace apod., ovšem zase za úplně rovných podmínek jako jiné (necírkevní) neziskovky.
  U protestantských církví je situace poněkud jiná, jelikož ty až do doby Josefa II. byly zakázané, takže těžko mohly mít nějaký majetek. A i v průběhu toho 19. století a první půlky 20. století toho majetku zas až tak moc nenabyly, protože si vše musely vybudovat jenom z příspěvků svých věřících a různých “sponzorských darů” – úplně stejně jako jiné spolky, třeba Sokolové nebo co já vím baráčníci, dobrovolní hasiči, myslivci atd. Taky naprostá většina odpůrců restitucí nemá vůbec žádný problém s vracením majetků těmto menším církvím, ale vadí jim právě ten velkorysý dar (protože nic jiného to není) ze strany státu církvi katolické.

 22. DarthZira

  Btw – článek není (a tedy ani debata by neměla být) o církevních restitucích, ale o snahách postavit jakousi repliku mariánského sloupu na Staromáku. Takže se Protestante zkus vyjádřit k této věci. zda jsi pro nebo proti a proč. Podle mého jsi-li příslušníkem protestantské církve, tak bys asi neměl být dvakrát odvázaný z katolických symbolů a navíc ausgerechnet pár kroků od místa, kde umírali tví souvěrci.

 23. Václav Dajbych

  1) „sloupu jako symbolu hanby a císařství“, dále pak „postavit starý symbol své nadvlády [katolické církve] na náměstí v hlavním městě“ a také „Jde tedy pouze o symbol, jenže co by symbolizoval?“ – do sloupu je vytesán nápis: „Panně Rodičce bez poskvrny prvotní počaté za obhájení a osvobození města tedy císař zbožný a spravedlivý sochu tuto staví“.

  2) „proti se stavějí i mnozí křesťané“ – samozřejmě, protože mezi ně spadají i členové protestanských církví, kteří neuctívají Matku Boží.

  3) „v zemi, kde je méně aktivních katolíků než homosexuálů“ – k římskokatolické církvi se hlásí 10 % [1], homosexuálů je okolo 5 % [2].

  4) „na katolické církvi není (její vlastní vinou) nic morálního a sympatického“ – tady jen odkážu na knihu Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Thomas E. Woods, Res Claritas, ISBN 978-80-904143-0-3.

  5) „katolická církev [se] také zúčastnila několika zajímavých kauz … šlo o církevní restituce“ – církevní restituce jsou věcí státu a chce se s nimi vypořádat především stát. Náklady na platy duchovenstva totiž začaly převyšovat příjmy z nakradeného církevního majetku.

  [1] http://vdb.czso.cz/sldbvo/
  [2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita

 24. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Václav Dajbych: Ahoj, tak moje argumenty proti tomu co uvádíš:

  1. Tak jednak jde o kopii sloupu postaveného v Mnichově jako poděkování za vítězství v bitvě na Bílé Hoře roku 1638 a druhak není současná replika to samé jako tehdejší originál, ať by na něm tedy bylo napsáno cokoli, císař by ho opravdu nikomu nedával. Tvoje poznámka není v rozporu s tvrzením, že katolická moc legitimizovala moc státní – císařskou. Z pohledu přinejmenším nemalé části Čechů roku 1918 byla tedy nepřátelská. Obnovení sloupu by tedy Čechy poměrně tvrdě rozdělilo.

  2. Viz výše – protestanté ani tak neprotestují proti sošce Marie, jako proti tomu, že je to pomník jejich porážky. V tom se jim divit nemohu.

  3. Ano, při sčítání se k ŘKC přihlásilo asi 10% ale do kostela na mše chodí podle sčítání z roku 2009 asi 400 tisíc lidí, což je 3,8% populace. Nicméně tato data nejsou poslední dobou obnovována, protože vykazovala klesající tendenci.

  4. Časově chápu ŘKC negativně v dlouhodobém kontextu v podstatě od jejího založení, ale v této poznámce jsem měl na mysli pouze posledních několik desetiletí, respektive od 70 let minulého století. Všimni si, že nezmiňuji ani zločiny spáchané ŘKC v první polovině 20 století.

  5. Stát má reprezentoval vůli lidu, protože stát je společnost + území. Restituce tedy nechce stát ale politici, kteří jsou navíc katolíky. Jedna restituce už totiž proběhla 1990 až 1991 a podle tehdejšího vyjádření si neměla ŘKC neděla nároky na další majetek. Přitom i tak nadále restituovat naprosto zákonně mohla stejně jako jiné spolky. Speciální zákon je vytvořen právě jen proto aby bylo možné defraudovat veřejný majetek. Navíc církevní defraudace přesahují majetek, který komunisté zabavili. Svědčí o tom i obrovský úplatek, který ŘKC nabídla ostatním církvím jako držhubné. Neexistuje také žádná přímá souvislost mezi oddělením církví od státu a touto defraudací. ….ale tohle je na dlouho a článek není o tomhle.

 25. protestant

  Petr Tomek (31.05. 2013 | 13:35) napsal:
  ……Stát má reprezentoval vůli lidu,…

  protestant:
  Pokud je to právní stát, pak má reprezentovat právo. A klidně proti vůli většiny. To co y popisuješ není právní stát, ale diktatura většiny.

 26. protestant

  DarthZira (30.05. 2013 | 13:00) napsal:
  Btw – článek není (a tedy ani debata by neměla být) o církevních restitucích, ale o snahách postavit jakousi repliku mariánského sloupu na Staromáku. Takže se Protestante zkus vyjádřit k této věci. zda jsi pro nebo proti a proč. Podle mého jsi-li příslušníkem protestantské církve, tak bys asi neměl být dvakrát odvázaný z katolických symbolů a navíc ausgerechnet pár kroků od místa, kde umírali tví souvěrci.

  protestant:
  Takovými hloupostmi se opravdu nemíním nijak zabývat 🙂

 27. protestant

  DarthZira (30.05. 2013 | 12:41) napsal:
  ……Maximálně tak by mohla žádat o státní dotace na opravy kulturních památek – jako o tyto dotace může žádat jakýkoli jiný vlastník, mohla by žádat o granty a dotace na různé své nadace, dobročinné organizace apod., ovšem zase za úplně rovných podmínek jako jiné (necírkevní) neziskovky.

  protestant:
  Teď se to děje jinak?

 28. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Hele protestante, vím že jsem to zjednodušil, ale tohle na mě tedy nezkoušej! Většina má volit zástupce, kteří na základě důvěry v ně vložené vydávají zákony obecně platné. To ale opravdu neodpovídá naší realitě.
  Máme tu vládu, která byla zvolena menšinou a dostala důvěru politiků jen proto, že kvůli tomu nechala udělat zločince poslancem. Tahle vláda protlačila zákon v době, kdy důvěra parlamentních stran dramaticky neodpovídala jejich zastoupení v zákonodárných sborech. Pokud si někdo může nechat tímhle způsobem ušít zákon na míru, tak mi můžeš něco vyprávět o vládě práva.

 29. neruda

  protestant:
  Takovými hloupostmi se opravdu nemíním nijak zabývat

  Protestante,
  to jste si zvolili podivnou synodní radu, když ta se “takovými hloupostmi” zabývá. 🙂

 30. protestant

  Petr Tomek (31.05. 2013 | 15:25) napsal:
  Hele protestante, vím že jsem to zjednodušil, ale tohle na mě tedy nezkoušej! Většina má volit zástupce, kteří na základě důvěry v ně vložené vydávají zákony obecně platné. To ale opravdu neodpovídá naší realitě.
  Máme tu vládu, která byla zvolena menšinou a dostala důvěru politiků jen proto, že kvůli tomu nechala udělat zločince poslancem. Tahle vláda protlačila zákon v době, kdy důvěra parlamentních stran dramaticky neodpovídala jejich zastoupení v zákonodárných sborech. Pokud si někdo může nechat tímhle způsobem ušít zákon na míru, tak mi můžeš něco vyprávět o vládě práva.

  protestant:
  Osouhlasil ten zákon parlament? A byl parlament zvolen ve svobodných volbách? Je tento zákon protiústavní?
  O čem se tedy bavíme?

 31. Antitheista

  Nebojte – ten příští zase odsouhlasí vzít to zpět 😀

 32. protestant

  …tedy zestátní. Neboj se to slovo napsat…

 33. Antitheista

  Ne- ponechají ve státních rukách – prozatím, než se nalezne jiné řešení “restitucí” -čili ne zestátní, ale ponechá státu…

  Co máš proti? Bude to stejně demokratické jako je teď to restituční běsnění 😀

 34. protestant

  Zatímto stání není, protože stát za to nezaplatil jak zákon zr. 1947 nařizoval. Tedy je to zabaveno protizákonně. A když se státy chovají nezákonně, tak nastupují mezinárodní soudy.

 35. Antitheista

  Je to státní – a stát toho už vyplatil až moc – černoprdelnickejm nemakačenkům od roku 1948 – dodnes dal velké částky peněz -a to za žádnou protihodnotu (charita je menšinová činnost církve – bohužel a mnohem efektivnější se ukázala ta sekulární charita – bez tajných kont a překupnictví dalších věcí, které známe ne z Člověka v tísni, ale z moderní historie Vatikánu 😀 ) …

 36. protestant

  Kdepak. Nezaplatil ani třetinu toho co ukradl.
  Prostě se zachoval jako gauner. Jako mafián.

 37. Antitheista

  Za co teda stát těm flákačům platil? 😀 😀 – proč jim vůbec něco dával? Proč je nenechal, ať si najdou pořádnou práci ?

 38. Antitheista

  Za co teda stát těm flákačům platil? – proč jim vůbec něco dával? Proč je nenechal, ať si najdou pořádnou práci ?

 39. martiXXX

  Antitheisto, to jim nedává stát ale pravice, řekni mi jediného pravicového poslance, který hlasoval proti církevním restitucím a jediného levicového, který hlasoval pro ně.

 40. Antitheista

  No jestli jim už komunisti vypláceli prachy za ten majetek formou mezd za 0 protihodnotu, tak už to má dnešní stát splaceno a dávno. Měli bychom je nahnat do pracovního procesu. Proč si vydržovat takovýhle rádobyintelektuální nemakačenky? Proč je platit? Ať jdou na úřad práce a tam se uvidí, třeba se budou hodit v hornictví nebo jako accaount manageři 😀 – uričtě by byli dobří v marketingu a propagaci (v propagandě 😀 )

 41. martiXXX

  Ale pravičáci dělají pravý opak…antitheisto, běž jim to vysvětlit…nažeň je do dolů

 42. Antitheista

  Proč? Stačí zastavit restituce – příští volby by to chtělo změnu…

 43. Sam

  Hele, divím se, že vám tenhleten sloup tak vadí. Na wikipedii se píše: >>>Sloup byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy na podzim roku 1648.[1] Základní kámen byl položen 26. dubna 1650, hotový sloup vysvětil pražský arcibiskup kardinál z Harrachu 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho syna Ferdinanda IV.[1]<<>>3) „v zemi, kde je méně aktivních katolíků než homosexuálů“ – k římskokatolické církvi se hlásí 10 % [1], homosexuálů je okolo 5 % [2].<<<
  Souhlas, u katolíka jako takového je celkem jedno, jak často chodí do kostela.
  Ať si postaví sloup kdo chce… Ke zvýšení počtu katolíků v Česku to stejně nepovede. Češi mají dlouhodobý odpor k různým byrokratickým institucím (např. církev). Jak ví i Halík, většina Čechů zůstane tzv. něcisty. http: // www. halik. cz / clanky / o_ateismu_pochybnostech_vire.php
  Jinak samozřejmě brněnský orloj je hezčí, o tom žádná. http:// cs. wikipedia. org / wiki / Brn%C4%9Bnsk%C3%BD_orloj
  Ale může si někdo myslet, že byl předražený a já ho nebudu přesvědčovat o opaku.

 44. Sam

  >>O stržení sloupu jako symbolu hanby a císařství se na popud pražského bohéma Franty Sauera postarali žižkovští hasiči<<
  Hasiči? Zdroj prosím?

 45. protestant

  Antitheista (01.06. 2013 | 14:10) napsal:
  Za co teda stát těm flákačům platil? – proč jim vůbec něco dával? Proč je nenechal, ať si najdou pořádnou práci ?

  protestant:
  Ty víš, která práce je pořádná?

 46. Antitheista

  No sezení na prdeli a blábolení o nesmylech, které nejdou potvrdit – to pořádná práce fakt neni. A mít plnou hubu lásky, ale v teplíčku domova nad Bibli, to je sice moc hezké, ale tké by měl od nich někdo tu lásku a pomoc získávat… Ať jdou utírat zadky Romům do ghet nebo je učit číst – jinak jsou k ničemu…

 47. Piotr

  Jeśli nie zaczniecie protestować przeciwko klerykalizacji swojego państwa to skończycie jak Polska!!!!!!! Bigoci w Czeskiej Republice uważają , że panuje u was ,,dyktatura większości” idąc ich tokiem myślenia musieli by przyznać , że w Polsce panuje dyktatura kościelna a więc ,że tego samego chcą w Repulice Czeskiej.

 48. Piotr

  Drive nebo pozdej mariansky sloup budet rozebran!

 49. Pingback: 25. května 2017 bude Magistrát hl. m. Prahy znovu rozhodovat o postavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.