Katolický spolek Svatého Josefa: mohou ženy nosit kalhoty?

Autor | 02.07. 2013

Žena ať se neobleče v roucho mužské a muž ať neužije roucha ženského; jeť ohavný u Boha, kdo takové věci činí. (Deuteronomium 22:5)

Kalhoty zásadním způsobem zdůrazňují pozici rozkroku, resp. klína a vytváří z něho v mužském podvědomí brutálně dominující prvek na pozorované ženě.

Kalhoty zásadním způsobem zdůrazňují pozici rozkroku, resp. klína a vytváří z něho v mužském podvědomí brutálně dominující prvek na pozorované ženě. / foto: modnipeklo.cz

Bizarní článek Ženy nepatří do kalhot vyšel na katolickém fundamentalistickém webu. Řeší „vážný“ problém, jestli je v pořádku, když ženy nosí kalhoty. Téma by to bylo jistě zábavné, kdybychom neměli dnes a denně na očích, jak k podobnému tématu ženského oděvu přistupuje islám. Argumenty jsou totiž až neuvěřitelně podobné. Jako příklad uveďme výňatek z rozhovoru publikovaného v časopise Te Deum

My ženy si často neuvědomujeme, že to, jak se oblékáme, vytváří podvědomé účinky – nemluvě o hormonálních reakcích – u mužů kolem nás… Myslím, že to vše směřuje k těmto otázkám: máme právo vystavovat někoho nebezpečí? Vytvářet situace, které mohou ohrozit lidský život? Vhánět někoho, třebas neuvědoměle, do hořícího domu? O co víc to pak platí pro riziko ztráty života duší! Vždyť my všichni máme mít starost o druhé. A láska přikazuje, abychom práva bližních respektovali a napomáhali jim ke spáse duší. Nezapomínejme, že jsme zodpovědní za hříchy, ke kterým druhým napomáháme. Je volba našeho šatníku možnou příčinou těžkého hříchu druhé osoby?

(Rozhovor s Colleen Hammond vedl Michal Semín)

Uznejte sami, dokážete z uvedeného textu poznat, jestli autorka obhajuje povinné nošení burky, nikábu nebo hidžábu nebo argumentuje pro podobná pravidla katolická? Ke cti autorce rozhovoru přiznejme fakt, že stejná pravidla cudnosti vyžaduje i po mužích.

Přijde mi to trochu dadaistické a nesmyslné, přesto uvedu některé argumenty, proč jsou tyto požadavky na „cudné“ oblékání absurdní.

1) Lidská sexuální touha je přirozenou součástí našich životů a její zvládnutí na společensky přijatelné úrovni je poměrně samozřejmou věcí. Duševně zralý a emočně vyspělý člověk dokáže svoji sexuální touhu zvládat a ventilovat přirozeným způsobem různou formou konsensuálních sexuálních aktivit, od masturbace, přes běžný heterosexuální pohlavní styk až po různé menšinové praktiky. Žádný z těchto způsobů není nijak „hříšný“ nebo špatný sám o sobě, pokud se jedná o dobrovolnou činnost dospělých lidí

2) Existují jistě lidé, kteří sexuální touhu společensky přijatelně ovládat a ventilovat neumí nebo jsou jinak sexuálně frustrovaní. Těmto jedincům nijak nepomůže a v jejich činnosti nezabrání, pokud budou ženy zahalené zcela, nebo o trochu víc, než je dnes běžné. S nimi se společnost musí vypořádat jinými způsoby. K těm efektivním rozhodně nepatří potlačení sexuality, tak jak to navrhují katolíci. To vede naopak k vyhrocení problému, jak nakonec v posledních letech zjišťuje i sama katolická církev, která je dnes organizací vedenou skupinou sexuálních frustrátů.

3) Přenesení zodpovědnosti za sexuální násilí na oběti. Oběť je totiž svým okolím ubezpečována, že je ve skutečnosti ona pachatelem. Vždyť je to ona, která svým nevhodným oblečením či chováním přiměla pachatele k činu. Nevhodné oblečení přitom může být různé. Někdo, jako třeba autor článku, může vidět „nebezpečí hříchu“ v kalhotách, jinému se líbí sukně. V každém případě je vinen ten kdo „vhání někoho, třebas i neuvědoměle, do hořícího domu.“

Necudně oblečené objekty jedoucí tramvají

Necudně oblečené objekty jedoucí tramvají. Tyto ženy mohou být vnímané jako "neosobní, zvířecky fertilní entity." / zdroj: modnipeklo.cz

Ale dost již bylo vážné argumentace, protože to si toto téma snad ani nezaslouží. Doufám, že i v rámci katolické komunity jsou výše uvedené názory extrémní a dnes výrazně menšinové. Pojďme si ukázat, co s autorem článku dělá, pokud si žena obleče kalhoty.

Kalhoty zásadním způsobem zdůrazňují pozici rozkroku, resp. klína a vytváří z něho v mužském podvědomí brutálně dominující prvek na pozorované ženě. Mužskou fixaci na tento bod si s trochou horrorové imaginace můžeme představit jako jakýsi všestravující kužel vyrůstající přímo z pojednávaných partií. Budeme-li – s jen velmi mírnou nadsázkou – ještě ilustrativnější, vypůjčíme si pojmy z astronomie a budeme hovořit o gravitační čočce, resp. černé díře na okamžik pohlcující lidské podvědomí.

Přestože je muž „naučen“ spořádané sociální interakci a nedá na sobě nic znát, není schopen tento podvědomý vjem zcela eliminovat a přistupuje ke svému protějšku jinak, než kdyby se mu tohoto vjemu nedostalo. Z celého článku proto zdůrazňuji především následující: žena může být v takový okamžik z důvodu smyslového přehlcení v první řadě vnímána jako jakási neosobní zvířecky fertilní entita, až ve druhé řadě jako osobnost a partnerka pro společenskou či pracovní komunikaci.

A dále:

Kapitolou samotnou pro sebe je žena v kalhotách patřená zezadu. Nedochází zde zpravidla k tak silné podvědomé fixaci jako u „přední varianty“, o to vyzývavější je však tvar oněch partií ve své zakulacené lascivitě. Mužské zraky tímto směrem hledí již zcela nepokrytě a většinu zbývající části těla po většinu doby ignorují. Jestliže však tyto partie u mnoha mužů nesplňují jejich přísné (veskrze individuální) nároky na přijatelný tvar či rozměr, dochází v jejich nitru k extrémnímu posunu: stávají se pro ně něčím směšným a opovrženíhodným, čímsi jako částí těla hospodářského zvířete očekávající zásah zootechnika.

Tady mám dojem, že autor žije ve zcela jiném vesmíru. Je to plasticky vykreslený případ člověka, který potlačuje svoji přirozenou a společensky přijatelnou touhu. O co přirozenější a bezproblémovější by bylo, kdyby autor jednoduše napsal, že mu kalhoty přijdou sexy, řekl to své manželce nebo přítelkyni a společně si to užívali? Asi by to pro něj bylo příliš jednoduché, přirozené a logické.

79 thoughts on “Katolický spolek Svatého Josefa: mohou ženy nosit kalhoty?

 1. protestant

  V tom verši nic o kalhotách není.
  A nikde není definováno, že kalhoty jsou mužský oděv a sukně ženský oděv. Tedy – je to celé mimo.

 2. protestant

  Možná by to mělo být opačně a muži by měli přestat nosit kalhoty.
  V Ježíšově době nic takového totiž muži nenosili… 🙂

 3. Slávek Post author

  Ano, úzké kalhoty totiž často dávají nahlédnout toho, který se skrývá pod nimi a to by mohlo mnohé ženy přivést do hořícího domu.

  Třeba teď nedávno, jak dávali šíleně smutnou princeznu, tak jsme se ženou vedli zanícenou diskuzi, jaká je obvyklá poloha. Jestli šikmo nahoru nebo dolů. A úplně nám to zkazilo dojem z písničky “ amiluju amaluju“

 4. Tomas

  Ano, ženskej zadek (a dle článku tedy i předek) v kalhotách je sexy a jsem za to rád 😉

 5. protestant

  Šikmo nahoru? To má tvoje žena vysoké mínění o mužích… 🙂

 6. T. Marvan

  „zvířecky fertilní entita“ – nejsem si úplně jistý, co tím chtěl básník říci. Ale zní to opravdu strašlivě 🙂

 7. Slávek

  Jj, však já ho psal jen proto, abych ty pasáže uchoval budoucím generacím. Ty věci kolem jsou vata 🙂

 8. DarthZira

  Tohle je taky dobrý masakr: http://www.sport.cz/ostatni/tenis/clanek/492493-tenistka-radwanska-se-nechala-nafotit-naha-ostuda-hrima-cirkev-v-polsku.html

  Nejvíce mě zaujaly věty „Pokud potká muže, s nímž vytvoří šťastnou rodinu a v katolické víře budou vychovávat i potomky, měla by tyto fotografie před příbuznými skrýt.“ a „Nahota ženy by měla být vyhrazena pro jejího manžela.“
  Může mi někdo vysvětlit, čím se tito křesťanští fundamentalisté liší od těch islámských? A proč se vlastně vzájemně tak nesnášejí?

 9. Antitheista

  Neviděli jste dneska v ČT zprávy? O těch potratech v katolickém Irsku? Hrůza…

 10. DarthZira

  Neviděla, co tam zas bylo hnusného?
  Nebylo to o té Indce, jak několik dní umírala na sepsi? Nebo to zas bylo něco jiného a nového?

 11. Antitheista

  Jo o tý Indce taky, ale hlavně – jak hrozný protesty vyvolala příprava nového zákona o tom, že by se mohly povolit potraty, byť jen v případě ohrožení života ženy (nebo kvůli znásilnění, ale možná ani to ne, možná jen v případě ohrožení života ženy). No a tý Indce v nemocnici oznámili doktoři: my vám to neuděláme, jsme katolická země – a to je 21. století 🙁

 12. DarthZira

  Jo, to je děsný středověk, ale zase na druhé straně trošku tu Indku nechápu, proč se nenechala převézt do anglického špitálu, kde by jí ten potrat beze všeho provedli – za ten víc jak týden, co umírala, mohla být dávno v Anglii a být dneska naživu. Nebo jestli si snad ona či její muž mysleli, že bigotní magory v Irsku nějak obměkčí či co… 🙁

 13. Antitheista

  A to sem dřív litoval Iry kvůli tomu, co tam Angličani napáchali v 19.st (hladomor,…). Teď vidim, že většinu skoro všech národů tvoří vážně lůza – jestli je katolická, protestantská nebo socialistická,… je vlastně jedno. Někde teskní po Husákovi, jinde po Brežněvovi, jinde zase po inkvizici – skoro všude ale lůza teskní po biči (ať už s bohem nebo bez boha)

 14. Jarda

  Slovo katoličky k módě:
  Tvůj oděv hovoří….
  Odmítejte stále nestoudnější a provokující módu!

  Pocit studu je Boží dar. Vymezuje nám zevnitř hranice, které nesmíme překročit, pokud nechceme klesnout pod svou důstojnost. Kde již není u člověka žádný stud, můžeme si být jisti, že v jeho životě něco selhalo a potřebuje dobré vedení, aby se upravilo jeho sebehodnocení.
  My ženy máme zvláštní odpovědnost, pokud jde o náš oděv.
  Ne nadarmo říká Pius XII.: „Kdyby křesťanky měly tušení o pokušeních a pádech, které způsobují svým oděvem, zhrozily by se zodpovědnosti…. Nevidíte, že existuje hranice, kterou móda nesmí překročit, protože jinak se stává zkázou pro vlastní duši i pro duše jiných?“

  Kdo chce, aby byl milován sám o sobě, ať se zamyslí, jak se obléká.

  Tvůj oděv řekne víc, než všechna slova a všechny tvoje činy za celý týden. Jaký šat nosíš, takový je tvůj výrok. Má jasný hlas: Buďto požehnání nebo kletbu.
  (M. Seman)

  Proč si vůbec stěžuje tolik žen na údajně „zlé“ muže, kteří jsou „dotěrní“, nebo i znásilňují? Když vystavují beze studu dráždivé části svého těla, nemohou se divit, jestliže je někdo obtěžuje – a první obvinění musí upřímně obrátit proti sobě. Zde platí přísloví: „Kdo si hraje s ohněm, popálí si prsty!“

  Podívejme se na nepřehledné množství stále ohavnějších sexuálních zločinů. To jsou v prvé řadě plody celosvětové sexualizace prostřednictvím sdělovacích prostředků – televize, časopisů, reklamy, divadla, výtvarnictví a literatury, pomocí „sexuální výchovy“, drog, esoteriky a New Age a různých psychotechnik a v neposlední řadě módy, která je zrcadlem ducha doby.

  Stydlivost, která se projevuje také v oblékání, je jako vůně květu a ozdoba, která okouzluje. Je jako koruna, která slouží ženě ke cti, dokud si ji chrání.
  My ženy bychom měly dbát na to, abychom se nedaly vykořisťovat a vystupovat rozhodně proti porušování ženské důstojnosti nejrůznějšími způsoby, včetně módy. Jestliže při tom uplatníme všechny dobré ženské vlastnosti, se dá čekat, že u opravdu milujících a správně smýšlejících mužů získáme na ceně.
  Kdo chce správně posoudit oblečení křesťanské ženy, ať se ptá, zda by v takovém šatě chodila Panna Maria. Hodnocení bude snadnější a jistě správné.

  Sv. Jan Zlatoústý soudil již ve 4. století: „Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly k hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním….Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny…?“

  Karel Čapek napsal:
  Pokud chce mít národ budoucnost, musí si zachovat mravnost. Nedělejte ze svého těla výkladní skříň a neničte mravní smysl národa. Nevěřte, že nahota je estetická, protože k obnaženému tělu nemůže člověk zůstat lhostejný.
  Nezatěžujte své svědomí provokujícím oblečením!

  Mt 18,6-9:
  Kdož však někdo z těchto nepatrných, které ve mně věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází!“

  Otec Pio:
  Tento světec posílal nedostatečně oděné ženy od zpovědnice bez rozhřešení a ani nedovolil, aby se takové ženy ke zpovědnici přiblížily. Byl neúprosný, hřímal slovy: „Jdi se ustrojit…Nemravná…..Špinavá… Necudná…..“ Jednou řekl jedné dívce: „Rád bych ti usekl paže, protože bys méně trpěla, než budeš trpět v očistci…“ Jiné řekl: „Nahé maso bude hořet…“
  Říkával duchovním dcerám: „Pán zavrhuje neslušnou a pohoršlivou módu. Máš-li možnost, kup si šaty jaké chceš, ale nesmíš se za žádnou cenu řídit pohoršlivou a neslušnou módou…“

  Ježíši, uzdrav a naprav, co jsem rozbila, protože jsem byla hloupá a nevědomá, samolibá nebo žádostivá, zajatá v omylech pozemské žádostivosti a vášní různého druhu.
  Požehnej všem, kteří se provinili, protože jsem je přivedla do pokušení. Ježíši, dopřej jim ze svého Srdce tisícinásobné odčinění, aby zcela spočinuli v Tvé milosti.
  Zvláště Tě prosím za ty, které miluji celým žárem svého pozemského srdce a své nesmrtelné duše. Ježíši, žehnej nám. Amen.

 15. Antitheista

  Možná se měl Pius XII. víc věnovat odsouzení nacismu a holocaustu za války, spíše než módě…

 16. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Jsem ateista, ale sebeznásilnění, definované jako vyvolání sprostých pocitů sobě samému bez přítomnosti druhé osoby, rozhodně neobhajuji, popravoval bych za něj. Rovněž nemám rád užívání sprostoty k jiným než reprodukčním účelům, za to bych rovněž popravoval. Sprostota se musí omezovat, třebas i krutě.

 17. Foxy

  Co je to ta „sprostota“? Dokázalo bys jí, ty jedno bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, nějak definovat?
  Jinak tam máš asi překlep, ta poslední věta má nejspíš být: „Sprostota se musí omezovat, třebas i krůtě.“
  To pak jako jo. Vona totiž taková sprostá krůta by mohla bejt docela boží…
  HEPRD!

 18. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Sprostota je zlo- veškerá ***ualita (*** – homonymum s lat. 6). Je to nejvyšší zlo, jeden *** je horší než všechny nesprosté špatné věci včetně všech válek, hladomorů a genocid, co se kdy staly. Důkazem je, že všechny vály a bída a nevědomost jsou spojeny s houfnou sprostotou a znásilňováním. Jestli existuje ďábel, je to sprostota – prapůvodce všeho zlého dění na zemi. Přeji Vám ze srdce, abyste prozřel, sprostotu odmítl a třeba se nechal vykastrovat. Váš život by se tak obohatil.
  Co se zvířat týče, ta jsou puzena primitivními pudy a za své chování nemohou. U nich bych zakázal jen některé věci, např. konzumaci jejich vulgárních orgánů, vystavování sprostoty na odiv nebo insiminaci, protože je nepřirozená.

 19. Bílá velryba

  Proč myslíte? Podle mě průměrný „klerik“, který to co si myslí běžný klerik říká nahlas a bez příkras, nejspíš nějaký potulný kněz 🙂

 20. Jan Kupka

  Co se stalo, že na mě reaguješ? Jsi se nějak zapomněl, viď?;)

 21. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Nejsem klerik, dokonce jsem ateista. Troll také nejsem, protože nechci narušit tuto diskusi, ale naopak ji obohatit. Byl bych rád za nějakou odpověď na původní komentář.

 22. Foxy

  Ad: bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf
  „…Přeji Vám ze srdce, abyste prozřel, sprostotu odmítl a třeba se nechal vykastrovat…“
  Pokud jste tak, milé bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, již samo učinilo, dobře jste učinilo. Dobře pro sebe, hlavně však dobře pro lidstvo.

  Vulgární… z latinského vulgaris, což značí obecný, též lidový, od lidu všeobecného odvozený.
  Vysvětlete mi, prosím, co jsou to ty „vulgární orgány“, jejichž konsumace se mám vyvarovat? Nějak se ve Vašem textu nedokáži zorientovati.

  KRÁVEČ!
  (To je zkratka akronymní, krásný večer značící.)

 23. neruda

  Foxy,
  já se obávám, že milé bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf se nechalo nejen vykastrovat, ale hlavně si nechalo odstranit šedou kůru mozkovou – ani jsem netušil, že se takové zákroky provádějí. Vůbec mě nenapadá, při jaké diagnóze se k nim přistupuje.
  Možná mu to ale udělali pokoutně, někde v domácí autodílně.

 24. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Tak urážet mne se Vám zachtělo? Co takhle místo toho používat logiucké argumenty?
  Vulgární orgány (sprosté orgány) jsou orgány sloužící k reprodukci, některými lidmi zneužívané ke zvrhlým úchylnostem.

 25. Foxy

  Nerudo,
  je ještě jedna možnost, totiž že si ono roztomilé bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf prostě dělá bohapustou srandu.
  Koneckoncůzačátekzačátků, proč taky ne, když se jedná o takovéto téma.

  KRADE!
  (To je taky zkratka: Krasny Den!)

 26. abaražidli

  Souhlasím, sprostota je zlo, trest smrti za ni!

 27. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Legraci si nedělám. Opravdu by bylo dobré místo urážek používat logické argumenty.

 28. Foxy

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf pravilo: „Legraci si nedělám. Opravdu by bylo dobré místo urážek používat logické argumenty.“
  No dobrá, tak s tím začni!

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf specifikovalo: „Vulgární orgány (sprosté orgány) jsou orgány sloužící k reprodukci, některými lidmi zneužívané ke zvrhlým úchylnostem.“
  No tos mělo říci jasně, milé bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf ! Tobě v hlavě straší čuráky a kundy, a nemůžeš se toho zbavit! No, třeba se s tím ještě něco dá dělat…
  Ale jsou takoví, kteří dokáží ke zvrhlým úchylnostem užívat i jiné orgány, třeba ústa či hubu. I to je orgán sloužící k reprodukci, často i k reprodukci totálních blbostí a nesmyslů.

 29. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  To už jsem začal.

  Myslel jsem k biologické reprodukci.

  Vaše hnutí ateistů se někdy chová jako protipotratové nutí. Také mne urážíte, místo abyste začali logicky argumentovat. Uvědomujete si, že za obrazovkou je člověk, jehož mohou Vaše urázky dost zranit? Začněte tak, že pomocí faktů a logických argumentů popřete má tvrzení. Vím, že Vás stavím před nelehký úkol…

 30. Petr Tomek

  @tencománickjakbublifuk: Reprodukční orgány fakt nejsou sprosté. To je bohužel deformace daná náboženstvím. Každý člověk, vyjma jistým způsobe postižených, má pohlaví. Na tom není nic špatného, jen s tím mohou mít některé kultury občas potíže. Nejvíce ty zaostalé.
  Byly dokonce náboženské kulty, jejichž příslušníci se kastrovali. Pokud trpíte určitou obsesí ze svých pohlavních orgánů, nemusíte je vůbec používat, ale rozhodně není liberální to zakazovat ostatním, nebo je za jejich chování odsuzovat, pokud tím nikoho neohrožují. Takže v čem je to „obcování“ špatné?

  Ovšem podle toho co jste napsal ohrožují „sprosté orgány“ pravděpodobně světový mír.

 31. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Slušnosti je podřízeno vše, i život celého světa a existence lidského druhu – neboť čím je, než jedinou obří zrůdou, při sprostotě?
  To, že jsou tyto orgány všudypřítomné, neznamená, že jsou dobré. Všudypřítomné jsou i nemoci, strádání či smrt.

  Naopak, zaostalé kultury, ty, jež např. neznaly písmo, byly sprosté vždy. Sprosté byly i některé vyspělé kultury, např. antické. Sprostota vždy tyto kultury oslabovala. Jen málokde vydržely přes tisíc let, nejčastěji z jiných výhod, např. izolace (Čína). Lidé objevili (NE vynalezli) slušnost, jíž je podřízeno vše. Někteří si to bohužel stále nechtějí přiznat.

  „pokud tím nikoho neohrožují“
  Ohrožují jak sami sebe, tak všecny ostatní a hlavně slušnost.

  „není liberární“
  Liberární nerovná se dobré.

 32. Foxy

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf pravilo: „Začněte tak, že pomocí faktů a logických argumentů popřete má tvrzení.“
  Alekdepakkdepak! To by se ti tak líbilo, co?
  Klasický diskusní faul.

  Tys, bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, proneslo výrok (tedy více výroků).
  Budiž.
  Ovšem je pouze a jedině NA TOBĚ, abys své výroky DOKÁZALO.
  Já totiž tvému povídání docela prostě NEVĚŘÍM. (Že mi navíc subjektivně připadá totálně praštěné, je ovšem jiná věc.)
  Ovšem není na mě (ani na nikom dalším), aby tvé slátaniny vyvraceli.
  Ty hlásáš, na tobě je důkazní břemeno.
  Tož asi tak.

  Šermuješ tu pojmy „sprostota“ a „slušnost“
  Co kdybys, mílé bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, napřed definovalo, co si pod těmi floskulózními nálepkami představuješ? Když už něco takového máš za základ svých tvrzení, tak to napřed pěkně definuj.
  Dobrou noc – a nenech se ve snách strašit obrovskou vaginou, která se tě snaží celého nezadržitelně pohltit…

 33. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Základním argumentem je, že sprostota kromě nevymření lidského druhu přináší jen sprosté nemoci, rozvrácení rodin, vlastně i všech institucí, poškozuje duševně sprosťáka (tj. vykonavatele sprostoty) i lidi kolem něj, poškozuje spolupráci. To snad ví každý, kdo poodhrnul vulgární propagandu a podíval se na věc racionálně.

  Sprostota je veškerá ***ualita.

  Zbývá jen vysvětlit „slušnost“. Je to opak sprostoty, nejvyšší princip v lidském životě. Slušný je ten, kdo není sprostý, sprostě nesmýšlí a sprostotu nepodporuje. Ani záchrana života není důvdem k podpoře sprostoty, tedy nejvyššího zla, či dokonce k jejímu vykonávání a souhlasu s ní. Slušnost souvisí úzce s hodnotnou kulturou (vážná hudba, obrazy, které nejsou mazanice, rozumná architektura, slušná klascká literatura…), tedy s tou, která člověka nejen baví, ale i formuje v dobrém, učí dobru a umravňuje. Je základní povinností člověka organizovaně a účinně bránit slušnost, i se zbraní v ruce.

  Význam slušnosti (její nehynoucí velikost) nejlépe popíší takto: Mám menší nenávist k tomu, kdo jednohu zabil a jednomu ***u zabránil, než k tomu, kdo jednomu život zachránil a jeden *** vykonal nebo vykonat umožnil.

 34. Foxy

  Je li sprostotou veškerá sexualita, pak nemá smysl nad tvými thesemi dále uvažovat.

  Lidi jsou sexuálně se rozmnožující savci – a pokud se ti to nelíbí, můžeš protestovat, samo nebe i peklo na pomoc volat, ale nic s tím udělat nedokážeš.

  Tvé východisko je od základu chybné a tudíž veškeré další úvahy od něj se odvíjející jsou na nic.

 35. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Bohužel, lidé se nemohou množit jinak. To je smutný úděl vyšších organismů. Ale sprostotu nadbytečnou, nevedoucí k rození dětí, je třeba zničit.

 36. toli

  Pár dnů jsem tu nebyl a koukám že tady máme nový přírůstek .Zase jeden co bere svůj velmi negativní vztah k sexualitě jako normu pro všechny ostatní.Takhle nemocných znám víc…..

 37. Colombo

  bwhatever: Jestli je život sprostý, tak se zabij, jinak jen tak blbě kecáš a nejdeš lidem příkladem.

 38. toli

  Nejde pouze o ukájení nějakých potřeb,SEXUALITA je VŽDY výrazným KOMUNIKAČNÍM PROSTŘEDKEM. Když se koukneme na naše nejbližší příbuzné tedy šimpanze bonobo tak šukají rádi a často.Vychutnávají si to kdykoliv ,s kýmkoliv a jakkoliv.Odměnou je jim neexistence agrese v tlupě (tedy u nás ve společnosti),neexistence frustrace a žárlivosti,tedy sobectví.Jejich orientace je od přírody bisexuální a nemají párové vazby.Jediná vazba je na tlupu.Pochopitelně mají svého vůdce ale tomu chybí majetnickost,nemá harém a nekontroluje kdo s kým .

 39. Foxy

  Ty bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf !
  Věříš ty vůbec v Boha? V Boha všemohoucího, v Boha vševědoucího?
  Jestliže ano, jak si vůbec dovoluješ Boha všemohoucího tak sprostě urážet?!?!?!

 40. Jan Kupka

  Toli, mně připadá spíš smutné, že máš vůči věřícím tak hluboké předsudky, že nepoznáš laškovného trolla.

 41. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  „Zase jeden, co bere svůj negativní vztah k vraždě jako normu pro ostatní lidi.“ Nejsem nemocný, každý, kdo má jiný názor, není nemocný. Jestliže *** berete za „normální součást života“, proč mne nehodnotíte jako člověka s jiným názorem na pečení rohlíků? To je důkaz, že sprostota a ***uální revoluce jsou totalitní ideologie – její zastánce jí totiž dává přímo vůdčí důležitost a svrchovanou vládu nad všemi ostatními lidskými vlastnostmi a aspekty lidského života.

  Život není sprostý, stejně jako je přijatelná sprostota, pokud jen dává nový život. Lidem jdu příkladem, protože nejsem sprostý. NEZNÁTE MNE DOBŘE, TAK NEHODNOŤTE MOJI OSOBNOST.

  Komunikace sprostotou? Komunikace hitlerským zlem? Bonoby neargumentujte, to nejsou lidé. Lidé jsou neobyčejní vývojovým stupněm, kdy dosáhli kulturnosti, a tudíž zpátečnickou sprostotu musejí odmítnout. Nemůžeme se vracet 15 milionů let dopředu. Objev slušnosti je mladým objevem, před kterým lidé stále často zavírají oči a který musíme chránit. Párové vazby umožnily lidem nevídaný rozvoj společnosti a lepší výchovu dětí.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Troll podle definice narušuje diskusi, takže já to být nemohu. Nevymýšlím si, tyto názory skutečně zastávám. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Připadá mi smutné, že urážíte a odvrhujete každý jiný názor, který navíc zastává skutečný, lidské pocity znající člověk, jehož můžete zranit. Všimli jste si někdo, že já Vás takovými slovy neurážím?

 42. Antonín Rybička

  Souhlasím plně s názorem bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, i když bych to napravování společnosti nejspíše bral trošičku mírněji.

 43. Foxy

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, Tonda Rybička,
  Tak proč tedy tak sprostě urážíte Boha?
  Jak si to vůbec můžete dovolit???

 44. Jan Kupka

  To je riziko diskuze, že si občas trolla a trotla člověk splete. Na druhou stranu po všech těch vykřičnícich mě to vlastně ani moc nemrzi.

 45. toli

  Komunikace sprostotou? Komunikace hitlerským zlem? Bonoby neargumentujte, to nejsou lidé. Lidé jsou neobyčejní vývojovým stupněm, kdy dosáhli kulturnosti, a tudíž zpátečnickou sprostotu musejí odmítnout. Nemůžeme se vracet 15 milionů let dopředu. Objev slušnosti je mladým objevem, před kterým lidé stále často zavírají oči a který musíme chránit. Párové vazby umožnily lidem nevídaný rozvoj společnosti a lepší výchovu dětí.

  Jste jednoduše nemocný člověk a pravděpodobně nejste v manželství,tedy konkrétně v konzumovaném manželství.Jinak by jste věděl že sex je především komunikace.A s vaší pokřivenou slušností běžte do prdele ,třeba zrovna já, stejně tak jako 90% lidí hrozně rád šukám a vaše slušnost mi je k smíchu 🙂

 46. Jaroslav Štejfa

  Tak marně přemýšlím v čem tkví „sprostota“ sexuality. Technicky vzato – je to výměna tělních tekutin mezi (nejčastěji dvěma) lidmi. A stojí a padá s ní existence lidí (mluvíme-li o lidech). Ale co potom jídlo a pití, co chirurgové a řezníci, co pracovníci u fekálních zařízení, co chemické a potravinářské provozy, co malíři při míchání barev, co vůbec lidé – je vůbec nějaký rodič slušný – jak se to pozná? A kdo bude arbitrem, když přijmeme stanovisko „bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf“ – t.zn. budeme popravovat za sex, který nemá za účel přímo rozmnožování. Potkáme-li například na ulici milence, bude nutné rychlé rozhodnutí – zastřelit, nebo ponechat. Věru se tím život velmi zjednoduší. Ti, co se projeví sexuálně, budou vystříleni, zbudou impotentní pohrobci bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf (kteří přišli na svět ve slušnosti), lidstvo vyhyne a problém je za námi. Mimochodem, jak jsi milý bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf vyřešil tento problém u svých rodičů? Jak budeš řešit problém transfuze krve – budeš-li ji potřebovat?
  Jaroslav Štejfa

 47. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Pokolikáté už opakuji, že odlišný názor není důkazem duševní choroby. K tomu byste potřebovali
  1) dostatek informací o mně,
  2) lékařské psychiatrické vzdělání.

  „90 procent lidí“
  To ještě naštěstí není pravda, znám mnoho kulturně a slušně se projevujících lidí. To by to vypadalo na tom světě! Mimochodem, bez toho je možné kvalitně žít, naopak *** vyvolává psychické potíže a rozvrat rodin redukcí partnera na nástroj k osobnímu vychloubání a růstu ega.

  Až se společnost zhroutí a bude chaos, Váš smích se zkřiví.

  Technicky vzato je podříznutí kojence stejné, jako ukrojení chleba. Opakuji se: sprostota v nezbytné míře k udržení populace je přijatelná, resp. nutné zlo. Popravovat bude normálně soudnictví. Informace o slušnosti sbírané přísně kontrolovanými úřady budou veřejné, takže svou neslušnost nikdo neskryje. Databáze DNA a povinné testy rodičovství, aby se zjistilo smilstvo, budou běžnou praktikou. Transfuze neprobíhá za pomoci sprostých orgánů, hormonů a tekutin.

  Sprostota drtí svou oběť psychicky i sociálně. Stoupla většinou v těžkých dobách rozvratu a krize společnosti. To, že to není vědecky dokázáno, je jen příznak toho, že vědci jsou ze strany homo***uálů, sebeprzničů a smilnářů zastrašováni. Kdyby se vědci vzmužili a vzepřeli, brzy bych všechny zahrnul vědeckými důkazy pravdy. Zatím musí stačit pádné náznaky.

  APELUJI NA SLUŠNÉ LIDI, ABY SE DALI DOHROMADY A SVRHLI HRŮOVLÁDU VULGARISMU A SMILNOST!!!
  |||||||||
  |||||||||
  |||||||||
  |||||||||
  |||||||||
  |||||||||
  ***
  ***

  Slušnost je dar,
  sprostota zmar!!!

  Vím, zní to drsně, jak to u pravdy obvykle bývá,

 48. Jaroslav Štejfa

  Chtěl jste věcné námitky.
  Ale v podstatě říkáte, že sex, pokud má za následek početí, je „slušný“. Neplatí tedy už, že pokud je konán za účelem slasti, je „sprostý“?. Jak budete právě třeba u milenců zkoumat, co je k sexuálnímu konání hnalo? Post festum je to zbytečné – nebo budete pouze sledovat páry, a nedostaví-li se gravidita – popravit? Jakou máte o tom představu? Kdo bude v těch přísných úřadech? Tito zaměstnanci budou voleni, nebo vybíráni a kým? Jak bude posuzována jejich vhodnost? Budou to moci být heterosexuálové, homosexuálové, lidé s jinou sexuální úchylkou, kastráti, ženy, muži – kdo? Jak budou placeni – paušálně či v úkole, budou nosit zbraň, budou zatýkat, budou spadat pod které ministerstvo? Bude početí dítěte způsobené touhou po rozkoši postavené na roveň vraždě? Budou soudy v těchto případech veřejné? Co deklarace lidských práv a svobod? Jak v tom obludném systému bude fungovat manželství? Pokud jeden z partnerů bude hnán povinností zplodit potomka a prokáže (nevím jak) že nemá „sprosté“ úmysly, musí se ten druhý nedobrovolně podvolit (protože bude prokazatelně jednat bez „sprostých “ úmyslů)? A tisíce jiných otázek. Ta poslední je – není ta vaše vize pomatená?
  Nějak jste se vyhnul přes podřezávání kojenců té základní otázce – co je „sprostého“ na sexu? Nepociťujete podobnou úlevu (pokud jste sex zkusil) jako při předchozím zadrženém vyměšování nebo při odstranění bolesti, nebo (v sofistikovanější formě) při dobře vykonané práci, při odstranění křivdy, při vítězství atd. atd. Znova a co vaši rodiče – jste na světě „sprostě“ či „slušně“ a pokud to víte, jak jste se to dozvěděl?
  Řeknete – Život není sprostý, stejně jako je přijatelná sprostota, pokud jen dává nový život. – To je přece protimluv, pokud jste muž, musí vás žena vzrušovat a musíte na ten „sprostý“ akt intensivně myslet ve směru, že si ho přejete, zmocňují se vás libé pocity a slast či rozkoš – pokud ne tak mi sdělte jak to uděláte kromě návštěvy příslušných institucí pro umělé oplodnění. Pak prosím o výklad, jak se vypořádáváte s tím, že partnerka neotěhotněla – tedy jste byl „sprostý. To není možné, protože také říkáte: Lidem jdu příkladem, protože nejsem sprostý.
  Suma sumárum – jste pro mne úkaz, který pokut vás nechci urazit, neumím pojmenovat. Jedno je jisté – vůbec vám nevěřím. A lituji veškeré živé tvory, nad kterými máte i sebemenší moc..
  Jaroslav Štejfa

 49. Colombo

  Tak sem se dneska dozvěděl, že matematika je totalitní ideologie, která uráží a opovrhuje každým, kdo má na konkrétní výsledky rovnic jiný názor, který reflektuje skutečné, lidské pocity.

  Hele, bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, přečti si nějaké moderní knihy o psychologii, biologii, antropologii atp. aby si věděl, jak to s tou sexualitou a její nepřirozeností vlastně je.

  Urážet budu totiž každého, kdo má dojem, že na obrovské množství evidence může mít člověk jiný, ničím nepodložený, názor a je to názor srovnatelný s tím, který plyne z oné obrovské hromady evidence.

 50. Foxy

  Hele, bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf, věříš v Boha?
  Pokud ano, máš za to, že je vševědoucí a všemocný, a že On stvořil svět podle svých záměrů?
  Věříš v to?
  Takže pokud je svět plný sexu, pokud jsou v každé vteřině na zeměkouli miliony lidských těl, vzpínajících se ve vrcholné orgasmické rozkoši, je to Boží záměr.
  Protože kdyby to tak všemocný a vševědoucí Bůh nechtěl, nebylo by tomu tak.
  Pokud toto Boží dílo pokládáš za sprosté, urážíš všemocného a vševědoucího Boha!
  Takže si na to dej Bacha.

 51. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Sprostota by byla jen na povolení, např. opakovaně trestaným (nebo jiným, u nichž je vysoce pravděpodobná nesprávná výchova) či dědičně nemocným bych dítě nepovolil. Samozřejmě by došlo i k nespravedlnostem, ale výhody v podobě silnější společnosti.
  Homo***uálové to nebudou moci být, stejně jako lidé s jinou úchylkou (sebeprznění, pedofilie).
  Jisté je, že bude potřeba velké množství poctivých lidí, kteří dostanou moc.
  Na roveň vraždě ne, je to horší než vražda.
  Veřejné budou všechny informace o slušnosti, aby je mohl kdokoli znát a ověřit, zda úřady nečiní protizákonně.
  Manželství bude na povolení civilní.
  Slušnost bude nadřazena ostatním právům.
  Ministerstvo bude samostatné – Ministerstvo slušnosti a regulace sprostoty.
  Není pomatená, zlo se musí kontrolovat přes všechny obtíže.
  To poslední – ***ualita je zlá vždy, ale nebýt jí, vyhynuli bychom, takže omezit na nejnutnější minimum (2. věta – to neříkám, je sprostý vždy).

  Sprostotu jsem nezkusil a nehodlám zkusit, protože nechci mít děti. Sprostota je sprostá ze své podstaty, způsobuje mnoho utrpení, ničí lidi a rodiny, snižuje skutečnou kvalitu života – ta může být vyšší u chudšího než u bohatšího, pokud si umí život vychutnat – sprostota tuto schopnost ničí.
  Bohužel jsem vznikl více neslušně než většina lidí.
  Sprostota přináší falešnou úlevu, jako droga. Později člověka zničí. Nebohý ten, jenž jí propadne.

  Sprosté pocity nemám, potlačím je slušností. Pro jejich odstraněni by se dalo použít zvracení při činění sprostoty, aby si čověk sprostotu spojil se zlem. Když na sprostotu příště pomyslíte, zvedne se Vám žaludek a budete slušný.
  ________________________________________________________________________________________________________
  Nebudu číst knihy, které nevycházejí z nezávislých vědeckých poznatků, ale z těch propagandizovaných, fanatizovaných a nátlakem na vědce ovlivněných.

  Názor o přirozenosti sprostoty neplyne z evidence a vědeckých poznatků, ale z vulgární ideologie, manipulace údajů a nátlaku na vědce.
  ________________________________________________________________________________________________________
  V Boha nevěřím.

  Navíc, myslíte si, že křesťané neodsuzují např. nemoci a utrpení, což je v jejich představě rovněž Boží dílo?

  Proberte se z mrákot, rozervěte mříže sprostoty a osvoboďte se jménem slušnosti!

 52. Bílá velryba

  Bůh nás tak zkouší, on nám dal silný pud po sexu proto, abychom mu odolávali a tím nás zkouší, a proč? Inu, to nevím, nevím ani, jestli to po nás chce. Nevím ani, jestli existuje. Ale věřím v to! Myslím, že je to sadista a prostě rád zkouší sílu naší vůle, byť to nedává žádný smysl. Jestli to říká či říkala církev svatá, tak to bude pravda, jako ty čarodějnice, smilné děvy!

 53. Foxy

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf: „Sprostotu jsem nezkusil a nehodlám zkusit, protože nechci mít děti.“
  To je dobře! Moc dobře!

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf: „V Boha nevěřím.“
  Pak holt vyhledej sexuologa.

  bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf: „Slušnost bude nadřazena ostatním právům…
  Ministerstvo bude samostatné – Ministerstvo slušnosti a regulace sprostoty….Jisté je, že bude potřeba velké množství poctivých lidí, kteří dostanou moc.“
  Možná raději vyhledej rovnou psychiatra.

  Konec, chuj s tebou!

 54. toli

  Foxy chtěl bych znát jaký máš názor či postoj na stigmata ? I když je to poněkud off topic….

 55. Foxy

  Stigmata?
  Úžasně je na nich to, že se vyskytují na místech, kde by se ve skutečnosti vyskytovat neměla. Ale zato jejich umístění dokonale kopíruje veskrze chybné zobrazení na kříži relaxujícího atleta, kterými je náš civilisační prostor naplněn měrou vrchovatou.
  Takže psychosomatická záležitost – alespoň tak to vidím.
  Off topic to tak zcela není. Protože jestli JK ukřižovali Římani, byl na kříži stopro nahatej. A náš milý Bublifuk se už jen při pomyšlení na Jeho trčící péro zvencne ještě o kus víc – pokud to vůbec ještě jde. 🙂
  Hezký podvečer, jdu zas pracovat.

 56. toli

  Jo souhlasím že je to psychosomatická záležitost,u těch extrémně nemocných (tedy věřících tak moc) si to udělali sami svými myšlenkami.Z druhé strany obviňovali otce Pia že si je leptal kyselinou karbolovou. On sám tvrdil že se mu stigmata objevila až poté, co se mu někdo zjevil a mrštil po něm kopí.Což vidím opět jako produkt jeho mozku,halucinaci.A je pravdou že Ježíše ukřižovali nahatého,umělecká invence mu dala bederní roušku možná proto, aby nebylo vidět že je to podměrák,anebo proto že jeho matka se mohla oplodnit partenogenezí (žáby to umí taky), jenže to by pak Ježíš Kristus byl žena,a proto ta bederní rouška 🙂

 57. Jan Kupka

  „Dobrý den.
  Zajímalo by mě, jestli byl Ježíš ukřižován nahý.
  Děkuji za odpověď.“

  „Dobrý den,
  ano, Ježíš byl ukřižován nahý. Byl to římský zvyk a v evangeliích čteme, že si vojáci rozdělili jeho šaty. Nevíme ale, zda byl úplně nahý. Na kříži bývá zobrazován s bederní rouškou. Římané obvykle křižovali odsouzené bez ní – bylo to součástí ponížení. Je ale možné, že v Jeruzalémě bederní roušky nechávali, protože by vystavení nahého těla vyvolalo příliš velké pobouření.“
  http://www.vira.cz/otazky/Byl-Jezis-ukrizovan-nahy.html

  Klidně to šlo i bez těch vašich rádoby vtipných glos. Působíte těmahle svýma humorama víc zamindrákovaně, než si myslíte. 😉

 58. bbgfbghnbfhgjnghjgnghjnf

  Neurážejte mne, jsem podle vyšetření zcela psychicky zdravý. To, že někdo je slušný, neznamená, že je nemocný.

  ***uologa vyhledávat nebudu, protože je to zvrhlý šarlatán.

 59. toli

  Klidně to šlo i bez těch vašich rádoby vtipných glos. Působíte těmahle svýma humorama víc zamindrákovaně, než si myslíte.

  Jak známo náboženské pohádky (nejen křesťanské) přímo provokují k ironii :-).A přiznávám že velmi rád dráždím křesťany :-),náboženství je nevyčerpatelný zdroj humoru a satiry . Tu jemného,tu štiplavého,tu přisprostlého, jak se komu líbí.

 60. Jan Kupka

  Hele jestli je ti pod 15, tak ti ten tvůj humor neberu. V pozdějším věku bych ale podobný humor spíše považoval za nějakou kompenzaci nedostatku sebeúcty. Zkus ho poslat do Charlie Hebdo, tam by nejspíše zapadl.

  Jinak u těch stigmat je taková zajímavost, že na Turínském plátně jsou ty rány v zápěstních kůstkách a ne ve dlaních. Pokud je to tedy středověký padělek, pozoruhodným způsobem dokázal překročit svůj dobový stín.

 61. Lemmy

  Jaroslav Štejfa
  04.03. 2016
  Ale v podstatě říkáte, že sex, pokud má za následek početí, je „slušný“.

  Znásilnenie môže mať tiež následok počatia, a slušné to nie je.

 62. Hraničář

  Nedá mně, abych to sem nedal. Je to ovšem má vlastní úvaha.

  2014
  Přiznávám hned úvodem, že fakt nechci nikoho urazit!
  Ne všechno v této úvaze pochází pouze z mé hlavy. Některé myšlenky jsem převzal i z jiných zdrojů.

  Tento text mně v hlavě pomalu klíčil od loňské půlnoční, po poslechu kázání prof. Halíka, po větě: „Neporušené panenství Mariino nám dalo Spasitele!“

  Od dětství se v katolickém prostředí setkávám s opěvování panenské čistoty Panny Marie, tedy neustálého zdůrazňován, že ač porodila, přesto ji Bůh uchránil ztráty panenství – tedy likvidace hymenu. Proč? No samozřejmě proto aby se zdůrazňovalo, že ani po porodu Ježíše se svým mužem Josefem nesouložila.. Neboť někteří vykladači Bible docházejí k závěru, že souložila, že spolu ještě měli několik dětí (3 dcery?). A sám Josef, (prý) starý vdovec, že měl z předchozího manželství 3 syny.

  Už dávno mě napadlo, proč jen ten hymen? Těhotenstvím a kojením se přece mění i jiné tělesné proporce a tím pádem přestanou být „panenské“. Rozšíří se boky, zvětší a vytáhnou se prsy. A co s tím? Nic, tím se nikdo nezabývá. Zajímavý je jen ten hymen.
  Samozřejmě se panenská blána přímo nezmiňuje. Popisuje se jako „panenství“, což já bych považoval za definici stavu. Ale asi psát otevřeně o hymenu či panenské bláně by vypadalo příliš naturalisticky, tělesně, málo spojené s duchovním stavem. Takže jen „panenství“.

  Dalším výrazem který je používán, protože je i v Bibli, je lůno. Hledal jsem odbornou definici lůna, ale na netu není. Dá se nanejvýš vydedukovat, že autoři mají na mysli dělohu. O čemž by mohla svědčit i zbožná mariánská píseň: „V lůně tvém Bůh odpočíval, na tvých prsou tiše dřímal…..“ Je tím ale myšleno celé rozmnožovací ústrojí? Nevím.

  Při poslechu prof. Halíka mě napadlo, že se tvrdí, že Ježíš svým pobytem na Zemi, tuto Zem posvětil (přesto zůstala panstvím Satana?), a tím také (již svatý) papež JP II. odůvodňoval, proč vždy při návštěvě, po vystoupení z letadla poklekne a zem políbí (tedy – koberec políbí). Když už nemohl pokleknout, byla mu podána miska se zemí, ovšem v ní už byla vzrostlá pšenice.
  A tak jsem si drze připustil, zda Ježíš neposvětil i to lůno v němž odpočíval, a vůbec celé rozmnožovací ústrojí, nu a třebas i ty prsy, které žužlal? Asi ano. Netvrdí se to nějak „natvrdo“, ale opět se to dá vydedukovat. Viz výkřik biblické ženy k Ježíši: „Blahoslavené lůno které tě nosilo a prsy, které tě kojily!“

  Napadla mě drzá myšlenka, proč se pak ženy mají za své „lůno“ stydět, když (by) jej Ježíš posvětil? Vlastně ano, nejde jen o to „lůno“, čili dělohu, ale i další části rozmnožovací soustavy. Vlastně všichni se za ni máme stydět – muži i ženy. O mužích ale vůbec nebudu mluvit, tam je to vlastně „jasné“, Bůh plně vyloučil mužskou účast na svém příchodu na svět – vystačil si sám. V podobě Ducha sv. Pannu Marii „čistě zastínil“ ( Luk 1,35 Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní) – asi jako Zeus svou milenku oplodnil v podobě zlatého deště – budu se tedy zabývat jen ženami. Proč se mají za „kolébku“ samotného Pána Boha stydět? Jestliže se uctívá popravčí nástroj jehož Bůh využil aby mohl spasit svět, proč neuctívat i orgán, který využil, aby se na svět dostal? Ostatně ten orgán i sám vymyslel a zrealizoval. Proč pak vnukl Františkovi Tomáškovi, pozdějšímu kardinálovi, při sepisování Katechismu, následující myšlenky: „Bůh nám vložil do duše posvátný cit, který žádá, aby některé části našeho těla byly zakryty. Tomu posvátnému citu říkáme stud. Slušný člověk se tam bez náležité příčiny neodkrývá, nedívá a nedotýká ani sebe ani druhých. Nepřipustí, aby se ho někdo nestydatě dotýkal. O těchto věcech zbytečně nemluví ani nepřemýšlí.“

  Přesto jsem si dovolil pustit fantazii na špacír. Je to zvláštní. Bůh vymyslí pohlavní rozmnožování, stvoří nám k tomu příslušné orgány, udělá to množení příjemné, řekne i o něm že je to dobré, a pak se (asi) lekne že to trochu přehnal a honem honem se snaží tu radost z množení lidem trochu znepříjemnit. Ženu odsoudí k bolestem při porodu a všem zakáže, aby se z množení nějak veřejně radovali a zakáže i těšit se nějak jinak než výhradně „studeným“ sexem za účelem plození dětí.
  A to nezmiňuji ten projektový úlet, že soustavu rozmnožovací spojil se soustavou vylučovací. A ještě v jejich okolí ponechal, podle zvířecího vzoru, pachové žlázy. Že bychom se snad, jako ta hovádka Boží, měli před tím plozením i oňuchávat? A nebo že by nám tu radost z množení, potom rajském pádu, chtěl trochu znepříjemnit? Ona taková děva která se tejden neumyje, tak to oproti ní je tchoř navoněnej frajer! O chlapovi ani nemluvě. Když jsem nabyl dospělosti, došlo mně, proč se neustále omílá ta „čistota“. Uváží-li člověk, jaké hygienické možnosti měli naši prostí předci, ale ani feudály nevyjímaje, tak to pak se ta „čistota“ a „nečistota“ snadno vydedukovaly.

  Proč na stěnách kostelů, na mostech, kolem cest, na krcích věřících máme více či méně umělecky zobrazený popravčí nástroj a zásadně ne orgán, skrz který Bůh přišel na svět? Ať už umělecky vypodobněný, nebo na krku vlastní kopii?

  Takže proč Svatý Kříž, a proč ne Svaté Lůno? Nebo Svatá Kundička? Nebo lépe Vulvička? I když, pravda, to jsou jen části orgánu který se podílel na Božím příchodu. Celý název – Ženský Genitál – se jeví příliš dlouhý a zobrazená celá soustava jako příliš složitá. Asi by to chtělo nějakou inspiraci a tedy i uměleckou, leč zbožnou, zkratku.

  Ještě mě napadlo – o P. Marii, vlastně o všech těhulkách, se říká, že Ježíše nosila pod srdcem. Jistě, ale mezi srdcem a dělohou je ještě žaludek, na dělohu vpředu naléhá močový měchýř a zezadu tlusté střevo. Z materialistického a evolučního pohledu nic zvláštního, na vývojovou náhodu docela obdivuhodné řešení. Ale z hlediska Absolutně Inteligentního Konstruktéra??

  Vzápětí se ovšem mé myšlenky rozběhly dál. Kříž, popravčí nástroj, a uctívaný náboženský symbol. Ale představme si, že by Ježíš byl popravený jinak. Třeba kdyby jej Římané oběsili či utopili. Nebo, jako sv. Pavlovi, usekli hlavu. Nebo jej Pilát vrátil Židům, ať si ho ukamenují, podobně jako o pár měsíců později sv. Štěpána. A křesťané by nyní uctívali Svatou Šibenici a Svatý Provaz (nebo Smyčku)? Nebo meč či hromadu kamení? Nebo rybník (moře)? Místo Ukřižovaného by uctívali Oběšeného, či Sťatého, nebo Ukamenovaného? Místo s kříže by se na nás v kostelech, kolem cest, na mostech a s krků usmíval Ježíš na šibenici? Jak by se asi uctívalo samotné sv. Tělo a osamocená sv. Hlava? Místo Zbičovaného, Kameny Umlácený?

  Ale raději nedomýšlet!

  http://www.muvi.cz/klip/4664-oplodneni-v-lune-zeny-online

 63. Foxy

  „Jinak u těch stigmat je taková zajímavost, že na Turínském plátně jsou ty rány v zápěstních kůstkách a ne ve dlaních. Pokud je to tedy středověký padělek, pozoruhodným způsobem dokázal překročit svůj dobový stín.“
  Taky ne.
  Zápěstní kůstky (Destotova štěrbina) jsou Barbettova fantasie. Pokud vůbec byl ukřižovaný přibit (železo bylo v oné době šíleně drahý, strategický materiál, nebylo ještě železáren a vysokých pecí), tak byl hřeb veden mnohem přirozeněji a jednodušeji mezi os ulnaris a os radialis, tedy až za zápěstím.
  Pokud nohy ukřižovaného nemají podporu (jsou volně visící), problémy s dýcháním (nemožnost výdechu) přináší bezvědomí a následnou smrt během desítek minut. Hřebů ani zde netřeba.
  Dobrou noc!

 64. toli

  @Hraničář

  http://www.ikarmel.cz/kniha/Chudobka-z-Orlickych-hor_FLE0003.html
  http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=4101
  http://files.farnostdobrouc.webnode.cz/200000140-a0232a11ce/Chudobka%20o%20knize.pdf
  https://gloria.tv/media/M8kMLY3w7r3

  Jsem o tom zhruba před týdnem viděl reportáž na ČT .Otázkou je co je pravda a co je lidová mytologie či přání otcem myšlenky. Stigmata u ní byla faktem způsobeným psychosomatikou,ale nějakému vyléčení cizích lidí skrze ní jednoduše nevěřím,to vidím jako přání otcem myšlenky tedy lidovou mytologii.
  Jinak Marie technicky vzato i v případě neposkvrněného početí (což je pochopitelně pitchovina) nemohla zůstat pannou,to by musela Ježíše vyblít anebo vysrat aby zůstal hymen neporušený.
  A křesťané nemohou uctívat pindu protože tento orgán slouží v naprosté většině hříchu.Takže raději uctívají mučící a smrtící nástroj.Podle představ kleriků je celibát nadřazen manželství,přestože je manželství považováno za svátost.Velmi slušně řečeno jsou jednoduše mimo,jejich myšlení je z pohledu světa ulítlé,proto také v naprosté většině případů nechtějí mít klerici se světem nic moc společného.

 65. Jan Kupka

  Hraničáři, pro zajímavost:

  Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: “Blahoslavené lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!” Ale on řekl: “Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.”
  Lukáš 11, 27-28

 66. toli

  Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: “Blahoslavené lůno, které tě nosilo, a prsa, z nichž jsi sál!” Ale on řekl: “Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.”

  A řekl to doopravdy nebo je to opět spisovatelská invence ? 🙂

 67. Jan Kupka

  Máte jedinečný talent odbíhat od tématu. Šlo mi poukázat na to, že ta myšlenka o svatém lůnu není nová.

 68. Hraničář

  Toli, „Jinak Marie technicky vzato i v případě neposkvrněného početí (což je pochopitelně pitchovina) “

  máš v tom hockey. Neposkvrněné Početí P. Marie neznamená, že Ježíše počala bez soulože s mužem, ale že ona sama, při jejím početí – po normálním styku jejích rodičů – nebyla „poskvrněna“ dědičným hříchem! Kapiš to?

  Jan Kupka
  06.03. 2016
  Šlo mi poukázat na to, že ta myšlenka o svatém lůnu není nová.

  Dovolím si takovou „všetečnou“ otázku: Jak je to s vaším vztahem k „lůnu“ vaší manželky? Když je posvátné, lůbáte ho?
  http://www.prozeny.cz/magazin/sex-a-vztahy/vse-o-sexu/43743-laskani-klina-usty-nebo-prunik-cemu-zeny-davaji-prednost
  A jak jí říkáte?
  http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?id=811451

 69. Jan Kupka

  Hraničáři, už nám oběma není, předpokládám, 15. A jakkoli se o podobných tématech neostýchám mluvit, připadá mi krajně nerozumné je rozebírat na internetu. Tož tak.

Komentáře nejsou povoleny.