Výstřižky z Deuteronomia

Autor | 03.07. 2013

Slávek si povšiml prapodivného článku na stránkách Institutu svatého Josefa nazvaného Ženy nepatří do kalhot a zareagoval na něj na ve svém článku Katolický spolek Svatého Josefa: mohou ženy nosit kalhoty?

S jeho argumentací vcelku souhlasím a není proto potřeba abych stejné argumenty opakoval. Mě na stejném článku zaujala citace v úvodu:

Žena ať se neobleče v roucho mužské a muž ať neužije roucha ženského; jeť ohavný u Boha, kdo takové věci činí. (Deuteronomium 22:5)

Pokud bychom brali Deuteronomium jako pilíř současné křesťanské morálky, byla by to jedna z nejodpornějších starozákonních knih. Nedaleko citace vybrané autorkou článku k uvedení své bizarní úvahy najdeme i další podivné a kruté příkazy.

Autorka jistě nenosí nic co by bylo ze smíšené příze, protože:

Deuteronomium 22:11 Nebudeš si oblékat tkaninu ze směsi vlny a lnu.

Právě tak také jistě schvaluje trest smrti za nevěru:

Deuteronomium 22:22 – 22:24 Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele. Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

Také by mě také zajímalo jestli nosí v kabelce kolík:

Deuteronomium 23:14 Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.

I přes důsledně biblickou výchovu bych nechtěl být v rodině téhle paní dítětem. Pubertu bych totiž s největší pravděpodobností nepřežil:

Deuteronomium 21:18 – 21:21 Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa, a řeknou starším jeho města: “Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan.”
A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

Ale v Deuteronomiu najdeme i ospravedlnění otroctví  a genocidy:

Deuteronomium 20:10 – 20:16 Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak naložíš se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde. Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho.

Zbývá otázka: Proč si tedy autorka článku o kalhotách vybrala právě onu citaci a ignorovala jiné? Já tím vlastně ani nijak překvapen nejsem, protože jsem kdysi dělal něco podobného s Marxovými a Leninovými spisy. Nemusel jsem je při tom ani znát, potřeboval jsem jen onu citaci, abych udělal dojem. Ovšem já se tehdy za komunistu nepovažoval.

Fixloval jsem a věděl jsem o tom, ale jak je to s touhle paní? Vybírá si citace vědomě nebo nevědomě, dělá si z Institutu svatého Josefa legraci, nebo to opravdu myslí smrtelně vážně?

Těžko říci, v každém případě ale lže buď nám nebo nám i sobě. Chová se jako vyděrač, který vyrábí dopis z písmenek vystříhaných z různých časopisů. To co ale vytváří není původní článek a nemá (naštěstí) ani původní biblický význam. Je to pouze její vlastní vzkaz.

18 thoughts on “Výstřižky z Deuteronomia

 1. S.V.H.

  Jen jestli to není k autorovi nespravedlivé. Sice svůj článek uvádí citátem z Deuteronomia, ale pak se svůj názor pokouší „vyargumentovat“. Netvrdí, že by ženy neměly nosit kalhoty, protože je to v Deuteronomiu.

  Nicméně se docela těším, až příště zavrhne splachovací toalety a vytasí Mojžíšův kolík. 🙂

 2. Antitheista

  Z toho všeho je jasné, že Bakalářův názor na judaismus byl správný, judaismus (stejně jako jiná kmenová náboženství) je evoluční memetická strategie pro přežití židovského národa – zachování semene, zachování krve, vyvolenost, my a oni, kmenové a nacionální smýšlení, pobij muže, cizí ženy si nech (rozšiřuj svoje geny, ale tyto děti budou do 7 kolene neplnohodnotní bastardi), naopak ženy s cizinci spát nesmí (pod trestem smrti – cizí geny do kmene nesmí),…

  Skupinová evoluční strategie, skupinový výběr či individuální výběr posílený skupinovou strategií

 3. andulka

  Tyto pradávné, podotýkám judaistické názory obažené v Deuteronomiu, nemají s křesťanstvím nic společného, je to Starý zákon. Mně, ale leckteré nařízení připomíná islám.

 4. Slávek

  Andulko skutečně? Skutečně starý zákonemá s křesťanstvím NIC společného?

  Tak to bys měla říci asi hlavně Ježíšovi a křesťanům. Ti mají jiný názor. To se teda třeba Ježíš obětoval zbytečně, když Adama s Evou v Ráji nemá s křesťanstvím nic společného. Desatero? Potopa? To přece je spíš islám. Hahaha.

 5. protestant

  Potopa má něco společného s křesťanstvím?

 6. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ne neboj Protestante, to se to tak potopilo samo. Bůh nemá se Starým zákonem nic společného, vlastně s Novým taky ne. Ježíšek snímá hříchy z pelesti, protože žádný prvotní hřích neexistuje. A vůbec, Ježíš byl přece blond a Židi jsou bruneti!

 7. andulka

  Umíte číst? Napsala jsem, že leckteré příkazy obsažené v Deuterominiu nemají s křesťanstvím nic společného, to je pravda, dnes nám spíše vykreslují obraz tehdejší doby. Starý zákon obsahuje vedle, řekněme dnešním slovníkem právní literatury ( např. Deutorominum) i “knihy” historické ( např. Genesis, tam patří i příběh o potopě) a dále “knihy” žalmů a různá proroctví.
  Mnohé ze Starého zákona nám může být pro poučení. Ha, Ha!!!

 8. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ano Andulko a jak právě ty poznáš které? A jak to pozná kdokoli? A máš kolík?

 9. andulka

  Na to, abychom poznali co je pro nás poučné a co ne máme v hlavě takovou kulatou věc – mozek a v ní sídlí rozum. Kolík doma nemám, protože mám splachovací WC, ale v přírodě, kde není v blízkosti WC se kolík hodí. Onen předpis je hygienický, protože, kdyby izraelští vojáci své výkaly nezahrabali jak by to potom v okolí tábora vypadalo?

 10. protestant

  Petr Tomek (04.07. 2013 | 11:51) napsal:
  Ne neboj Protestante, to se to tak potopilo samo. Bůh nemá se Starým zákonem nic společného, vlastně s Novým taky ne. Ježíšek snímá hříchy z pelesti, protože žádný prvotní hřích neexistuje. A vůbec, Ježíš byl přece blond a Židi jsou bruneti!

  protestant:
  Opakuji otázku:
  Potopa má něco společného s křesťanstvím?

 11. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Protestant:
  Opakuji otázku:
  Potopa má něco společného s křesťanstvím?

  PT: V žádném případě, ostatně jako celá Bible!

 12. S.V.H.

  andulka (04.07. 2013 | 12:51) napsal:
  Na to, abychom poznali co je pro nás poučné a co ne máme v hlavě takovou kulatou věc – mozek a v ní sídlí rozum. Kolík doma nemám, protože mám splachovací WC, ale v přírodě, kde není v blízkosti WC se kolík hodí. Onen předpis je hygienický, protože, kdyby izraelští vojáci své výkaly nezahrabali jak by to potom v okolí tábora vypadalo?

  S.V.H.:
  Přesně tak – máme v hlavě mozek, abychom poznali, které z biblických pasáží jsou slučitelné s našimi současnými morálními (či hygienickými) standardy a které ne (případně jak je třeba je reinterpretovat, aby slučitelné byly).
  Otázkou zůstává, k čemu nám ty staré texty jsou, když z nich vybíráme podle našich současných morálních standardů a nikoli naopak.

 13. Petr TomekPetr Tomek Post author

  andulka (04.07. 2013 | 12:51) napsal:
  Na to, abychom poznali co je pro nás poučné a co ne máme v hlavě takovou kulatou věc – mozek a v ní sídlí rozum.

  PT: Správně Andulko (až na to, že mozek moc kulatý není), takže když máš v hlavě tu “kulatou věc” a použiješ jí, tak ti samozřejmě k něčemu moc není ani ta knížka, kde se píše jak používat Mojšžíšův kolík a že máš mít v každém rohu přikrývky střapec. Taky nemusíš pořád někoho kamenovat. Pokud si ovšem z Bible vybíráš co se ti hodí, tak to děláš ty a ne nikdo jiný. Bible tedy potom není “slovo boží” ale jen knížka více či méně vhodných citátů.

 14. Slávek

  Myslím, že se tu teda všichni shodujeme, že velká část Bible nemá s křesťanstvím nic společného 🙂

  To jsou mi věci, ale díky Bohu za ty dary, že někteří křesťané dostávají rozum a z Bible pečlivě vybírají.

 15. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ale Bible skutečně nemá s křesťanstvíj nic společného, vždyť ji křesťané ani nečtou.

 16. Drevokucuur

  Pamatuji si takovou radu, prý to řekl Hannibalův soupeř při útoku: “Nechte slony proběhnout, ne každý útok stojí za obranu!”

  To je potřeba opravdu vyhraňovat se vůči každému traktátu, který se vyskytne na internetu? Třeba si myslím, že církev neměla reagovat na Šifru mistra Leonarda, protože je do očí bijící, že je to (jemně řečeno) zábavná literatura, která nemá s historií nic společného a lidé to buď poznají, nebo to berou vážně a je zbytečné je přesvědčovat.

  Stejně tak mi připadá, že na zmíněný článek je škoda reagovat ….

 17. Jarda

  Napadlo mě nedávno, že věřící si neuvědomují, že díky tomu, že kdysi Izraelci zvítězili, máme SZ historii takovou jaká je. Kdyby prohráli, byla by historie úplně jiná, zcela jistě bychom měli úplně jiné bohy. I když chápu, že pro věřící Židy a křesťany je ta historie potvrzením “PRAVDY”, že právě tento bůh je ten jediný pravý.

  Na tím kolíkem, resp. nad dalším veršem, mě ještě napadlo, že Pánu Bohu by se nelíbilo, kdyby v táboře spatřil něco nesvatého a mrzkého, přičemž však člověka a všechny tvory vymyslel a stvořil tak, že vylučují a přitom prohlásil, že to je dobré. Proč tedy, alespoň toho člověka, “nezkonstruoval” jinak, bez výkalů? Navíc je ještě Vševidoucí, takže každého člověka nad důlkem pozoruje.

  Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.
  15Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, chodí po tvém táboře, aby tě vysvobodil a aby ti vydal tvé nepřátele. Ať je tedy tvůj tábor svatý, aby u tebe nespatřil nic mrzkého a neodvrátil se od tebe.

Komentáře nejsou povoleny.