Darwin je v tom nevinně – křesťanské zdůvodnění otrokářství a rasismu

Autor | 04.07. 2013

“Darwinisté” bývají věřícími nesmírně často obviňováni z válečných hrůz napáchaných v koncentračních táborech nacistického Německa. Přesněji jim bývá podsouvána teorie “vyšších” a “nižších” ras jako odůvodnění ke genocidám.

Pokud jde o evoluci samotnou, tak ta v tomto případě bez viny není, ale pokud mluvíme o darwinistech, dostáváme se na půdu propagandy. Ano, darwinisté jsou v tom skutečně nevinně. K počátku příběhu o nerovnosti lidských ras se ale musíme vrátit hodně hluboko do minulosti.

To co bychom si měli v prvé řadě uvědomit je, že všechna kmenová náboženství jsou přirozeně xenofobní. Nechci soudit, jestli je to pro kmeny výhodné či nikoli, ale je to prostě přirozené.

Úplně stejně tomu bývalo i u starověkých Židů, jejichž situace byla o to vyhrocenější že žili ve velmi nepříznivých podmínkách pouští a polopouští. Pokud si pročtete Starý zákon, zjistíte že v daných podmínkách (starověk, nouze o zdroje) není v rozporu s evoluční teorií.

Naopak každý stoupenec teorie sobeckého genu musí nad takovým příkladem přímo plesat (což ovšem neznamená, že plesá nad současným návratem stejných pouček). Co vlastně židovský JHWH slibuje? Například Abrahámovi (po pokusu o podříznutí a ugrilování vlastního syna) říká:

Genesis 22, 15  – 18: Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: „Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“

Přeloženo do moderní češtiny to znamená že bude mít neskutečně mnoho potomků a ti povraždí všechny své sousedy nebo je zotročí. Když přidám i zmínku o tom, že o potomcích mluví JHWH pravidelně jako o “semeni” a jaké drastické tresty následují při nepředpisovém používání vlastního pohlaví, je zřejmé, že starozákonní náboženství je jednoznačně “vírou penisu”. V následujícím příkladu o Onanovi jde o starozákonní povinnost, kdy bratr mrtvého musí zplodit s jeho ženou potomka aby rod mrtvého nevymřel:

Genesis 38,8-10: Juda tedy řekl Ónanovi: “Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo.” Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho.

Pokud byste si nakreslili podle starozákonních příkazů graf, zjistili byste že je to nejbrutálnější podoba sociálního darwinismu věky před Darwinem. Ovšem teprve v moderní době se přikázání šířit vlastní semeno začalo tvářit jako věda a zdůvodňovat zvěrstva mnohem větší, než jakých se kdy mohla dopustit nepočetná, starověkými zbraněmi vyzborjená armáda starověkých Židů.

Ani tentokrát v tom s nimi ale Darwin nebyl. Zakladateli “vědeckého” rasismu byli:  Joseph Arthur Comte de Gobineau, Josiah Clark Nott, Charles Pickering, Houston Stewart Chamberlain a hlavně zakladatel Americké etnografické školy Samuel George Morton.

Co se vlastně stalo a jak moc byla tahle cesta vědecká? No, byla vědecká asi jako kreacionismus, s nímž velmi úzce souvisí.

Problém s růzností lidských ras vyřešili tito pánové pomocí teorie polygenismu (kreacionistického), podle které byli Adam a Eva bílí, ale v okolí zahrady Eden již žili jiní, jinak barevní lidé, které Bůh stvořil naprosto nezávisle. Potomci Adama a Evy si tedy brali své protějšky z jiných méněcenných ras.

Pokud bych to měl vzít popořadě, byl na počátku všeho kvakerský přírodopisec Samuel G. Morton, který začal obhajovat teorii polygenismu a zároveň se jí jako první snažil i vědecky podpořit za pomoci kraniometrie (měření lebek a objemu mozkovny). Shromáždil k tomuto účelu obrovské množství lebek. Pokud vám to připomene klasickou scénku s dlouholebcem ze seriálu Vlak dětství a naděje, nejste vůbec daleko od pravdy.

Samuel G. Morton

V podstatě paralelně s tím rozvíjel podobnou teorii francouzský aristokrat Joseph Arthur Comte de Gobineau, který začal silně vyzdvihovat “Árijskou rasu” nad ostatními. Jeho Esej o nerovnosti lidských ras vydaný v roce 1855 přímo označuje za příčinu úpadku západní civilizace křížení s podřadnými rasami.

V prvním díle, kapitola 11, “Etnické rozdíly jsou trvalé”, Gobineau píše, že “Adam je původcem naší bílé rasy” a stvoření (lidé) která nejsou součástí bílé rasy nejsou součástí tohoto druhu.

Arthur de Gobineau

Právě z této knihy čerpal Adolf Hitler a jeho ideologové své teorie o rasové čistotě. Jediným ale značným rozdílem, proti jeho argumentaci bylo, že Gobineau nepovažoval Židy za podřadné, naopak celkem neskrývaně je obdivoval. Prvek antisemitismu přejali nacisté z křesťanské tradice a ruské propagandy.

Josiah Clark Nott (1804 – 1873) který krátce po vydání Gobineauův Esej přeložil do angličtiny a dál propagoval jeho názory v USA byl velkým bojovníkem za zachování otroctví. Prohlašoval že “černoch dosahuje své největší dokonalosti, fyzické a mravní, a také největší dlouhověkosti, ve stavu otroctví”.  J.S. Nott skutečně věřil, že mezi biblickým líčením a jeho polygenickou teorií panuje soulad. Například jedna z jeho publikací z roku 1948 nese název Dvě přednášky o spojení mezi biblickou a fyzikální historii člověka.

Černoši měli být podle J. C. Notta stvořeni mezi Řeky a šimpanzi

A jaký to všechno mělo vztah k Charlesi Darwinovi? Inu mělo, polygenisté byli jeho vědečtí protivníci. Teorie o nezávislém stvoření lidských ras odporovala evoluční teorii, podle které mají všichni lidé stejné předky (monogenismus).

Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že se evoluci a principům šíření genů prostě nevyhneme.  Jde ale o to jak se budou šířit a jak spolu budou lidé soupeřit. Vraždící a znásilňující armády, koncentrační vyhlazovací tábory i vědecké ústavy a umělecké besedy jsou z hlediska evoluce rovnocennými nástroji soupeření a šíření genů. Z našeho lidského-etického hlediska už ale tak rovnocennými nejsou. I když zavřete před evoluční teorií oči, budou tu její principy fungovat stále. Dokonce i když na ní skutečně zapomenete. Podle mě je ale lepší o ní vědět, protože pak můžete vždycky dát přednost příjemnému druhu soupeření před tím nelidským.

Kreacionistický polygenismus a “vědecký” rasismus byly způsobem, jak s pomocí vědeckých metod zdůvodnit náboženské a společenské přežitky, které byly už v té době eticky sporné a které by při konfrontaci se skutečnou vědou neobstály.

29 thoughts on “Darwin je v tom nevinně – křesťanské zdůvodnění otrokářství a rasismu

 1. Antitheista

  To je článek o křesťanech, co si myslí, že jen oni maj pravdu a sou nejchytřejší ze všech , protestante ?? 😀

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ano to je krásný příklad Dunning-Kruger efektu a toho o čem píši v úvodu.

 3. protestant

  Nějak jsem v tom článku nenašel to “křesťanské zdůvodnění otrokářství a rasismu”. Je to tam někde?

 4. PCHe

  Zacnu misto uslovi “cimrmanuv ukrok stranou” pouzivat “protestantuv ukrok stranou” 🙂

 5. Slávek

  Hehe, ten odkazovaný článek je pěkná snůška hovadin:

  “Přitom zároveň platí, že lépe přizpůsobení jedinci (a jejich skupiny) představují kvalitnější a vyšší druh.”

  “Kdyby se tedy darwinista stavěl proti rasismu, v podstatě by bránil přirozenému soupeření druhů a přírodnímu výběru a tím pádem i vývojovému pokroku přírody, kterému podle své vlastní teorie vděčí za své lidské bytí.”

  “Charles Darwin zařadil mezi evoluční faktory stimulující vývoj drsnost chladného podnebí – rasy, které mu byly vystaveny, musely vynaložit více sil a umu, aby pře¬žily, a tím pádem se na vývojové škále zákonitě posunuly do vyšších pozic. Ostatní rasy tak zůstaly oproti těm „nordickým“ pozadu.”

  Hele, on nějaký vědec tvrdí, že snad člověk je “vrcholem” evoluce, nebo nějaký konkrétní druh je “vrcholem”? Já se dosud domníval, že přežije (a rozmnoží se ) ten kdo se lépe adaptuje na svůj habitat. Takže nějaká skvělá adaptace na chladné podnebí je neužitečná nebo dokonce škodlivá v podnebí teplém atd. Rozhodně se ale nedá říct, že nějaká adaptace je obecně lepší než ta druhá. Vždy jen ve vztahu ke konkrétním podmínkám.

  Protestante, jestli chápeš evoluční teorii tak, jak je odkazována v tom článku, tak jsi hloupější, než jsem se domníval.

 6. Hana Bušková

  Protestant: nevidí to jenom blbej nebo slepej. Sice to tam není výslovně napsáno, ale jasně to vyplývá z křesťanských tezí, že 1. stvořeni byli Adam a Eva (a málokdy zmiňovaná Lilith) 2. evoluce není. Tyto dvě věty jasně vedou k další, která zní: “ostatní rasy byly stvořeny nezávisle na té bílé/lehce židovsky sionistické”. Pokud každá rasa byla stvořena zvlášť, jedná se o různé druhy, tedy ostatní nejsou lidé (rasismus) a můžeme je využívat podobně jako hospodářská zvířata (otrokářství).

 7. Čestmír Berka

  “Zápas o duši” je pěknou snůškou pitomostí. Cituji: “Uvažujícím lidem podává pravdivý obraz vesmíru a člověka pouze Bible. Nemáme tedy nejmenšího důvodu pochybovat, že příběh o arše je skutečnou historickou událostí v čase a prostoru.”
  Chudáci křesťané-evolucionisté…

 8. Antitheista

  V Bibli se píše o otroctví a bůh ho podporuje! Také se tam píše o vyvoleném národě a vyvolené krvi a svatém semenu (židovském semenu). Genocida pochází spíš z Bible a podobných knih – než z Darwina 🙁

 9. protestant

  Slávek (04.07. 2013 | 13:48) napsal:
  Ano, je to tam.

  protestant:
  Myslím, že si Slávku pleteš “zdůvodnění křesťanem” a “zdůvodnění křesťanské”

 10. protestant

  Slávek (04.07. 2013 | 14:24) napsal:
  Protestante, jestli chápeš evoluční teorii tak, jak je odkazována v tom článku, tak jsi hloupější, než jsem se domníval.

  protestant:
  Jestli Slávku nechápeš ten odkaz jako ilustraci diskutovaného článku, pak jsi hloupější než jsem čekal.

 11. Slávek ČernýSlávek

  protestant:
  Myslím, že si Slávku pleteš „zdůvodnění křesťanem“ a „zdůvodnění křesťanské“

  Slávek: nepletu

  protestant:
  Jestli Slávku nechápeš ten odkaz jako ilustraci diskutovaného článku, pak jsi hloupější než jsem čekal.

  Slávek: OK, odkazovaný článek IMHO není ani dobrou ilustrací Petrových tezí, ale budiž. jsem rád, že se s článkem stotožňuješ.

 12. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Kreacionistický polygenismus byl jistou dobu velmi rozšířený mezi různými větvemi křesťanů. Sice tím nejde o typický křesťanský názor v tom, že by byl beze zbytku vyložitelný z křesťanských východisek, ale s kreacionismem souvisí a s náboženstvím také. Přidal jsem kvůli tomu do textu odkaz na jednu volně dostupnou knihu od J. C. Notta, aby bylo jasné, že je to skutečně tak.
  Ostatně v rámci německého nacismu zastávalo kreacionistický polygenismus několik desítek milionů katolíků i protestantů, takže to tak vzácný názor nebyl.

 13. protestant

  Petr Tomek (04.07. 2013 | 18:00) napsal:
  Ostatně v rámci německého nacismu zastávalo kreacionistický polygenismus několik desítek milionů katolíků i protestantů, takže to tak vzácný názor nebyl.

  protestant:
  Nejde o to kolik křesťanů něco zastává, ale zda to vychází z křesťanství.
  Většina křesťanů mužů nosí trenýrky, nebo slipy. Přesto nošení trenýrek nemá s křesťanstvím nic společného.

 14. protestant

  Slávek (04.07. 2013 | 16:02) napsal:
  protestant:
  Myslím, že si Slávku pleteš „zdůvodnění křesťanem“ a „zdůvodnění křesťanské“

  Slávek: nepletu

  protestant:
  Pokud nepleteš, ta pro tebe bude jistě hračkou najít a citovat křesťanské zdůvodnění rasismu.

 15. Čestmír Berka

  Polygenismus Protestante fakt nemá nic společného s křesťanstvím? Vychází li něco z interpretace Bible, tak to má určitě s křesťanstvím něco společného. Pokud by nějací křesťané tvrdili, že trenýrky jo, ale podle interpretace biblického textu slipy určitě ne, tak mají trenýrky a slipy s křesťanstvím souvislost. Interpretuje-li část křesťanů Bibli tak, že Adam s Evou byli něco víc, než lidé mimo Eden, tak to má s křesťanstvím mnoho společného. Vždyť přeci stovky let po Kristu se řešil mezi křesťany problém rovnosti lidí. Vlastnit otroka nebyl pro spoustu křesťanů žádný problém… To byl také jeden z důvodů, proč protestantští členové Ku Klux kalnu nenáviděli katolíky – papež se totiž stavěl k otroctví odmítavě.

 16. Machi

  Tak i Ježíš sám měl dle Bible rasistické sklony, viz Ježíš a kananejská žena, kde Ježíš přirovnává Kanaance ke psům. To jeho přirovnání by dnes asi nikomu jen tak neprošlo.

  Jinak Bible rozlišuje národy a pronárody a snad každý kdo zná tuto knihu, ví, co se s pronárody má dle Bible udělat.

 17. protestant

  Tak kdo dokáže citovat ta křesťanská slova prosazující rasismus?

 18. Pig Bang

  Protestante, jak se ti líbí toto?
  “Pravo vlastnit otroky je jasne ustanoveno ve svatem pismu, obojim: prikazy i priklady” Rev. Richard Furman, President of the South Carolina (Babtist Convention, 1823)
  “Mam zaruku ze svateho pisma stareho a noveho zakone na pravo drzet otroky ve vlastnictvi ” Rev. Thomas Witherspoon, letter to The Emancipator, 1839
  “Vytazky ze svateho pisma neoddiskutovatelne zarucuji pravo vlastnit otroky” Reverend E.D. Simms, Professor Randolph-Macon College
  “Otroctvi bylo uznano Kristem a jeho apostoly.” Reverend Nathan Lord, President, Dartmouth College

 19. protestant

  To jsou názory některých křesťanů, ne názor křesťanství.

 20. Machi

  Protestante, jenom křesťané mají názory, křesťanství jako neživá věc názory nemá. Rozhodující je vždy vliv jednotlivých názorů (křesťanů) v jejich společenství.

 21. protestant

  Křesťané mají názor, že se mají čistit zuby dvakrát denně.
  Tvrdí tedy křesťanství, že se mají čistit zuby dvakrát denně?

 22. Machi

  Protestante rozumíš psanému textu?
  “křesťanství jako neživá věc názory nemá”

 23. Antitheista

  Křesťanství vychází z Bible a v Bibli je legalizován rasismus i otroctví, takže ano – křesťanství je náboženství legalizující otroctví i rasismus…

  Výroky kde Ježíš nechce pomoc ženě, protože je nežidovka,… jsou v evangeliích, Starý zákon a židovská Tóra jsou plné rasismu a bůh navádí ke genocidám okolních národů a k otroctví …

 24. Slávek ČernýSlávek

  Protestant:
  Nějak jsem v tom článku nenašel to „křesťanské zdůvodnění otrokářství a rasismu“. Je to tam někde?

  Slávek:
  Ano, je to tam.

  protestant:
  Myslím, že si Slávku pleteš „zdůvodnění křesťanem“ a „zdůvodnění křesťanské“

  Slávek: nepletu

  protestant:
  Pokud nepleteš, ta pro tebe bude jistě hračkou najít a citovat křesťanské zdůvodnění rasismu.

  Slávek: Cituji:
  “Problém s růzností lidských ras vyřešili tito pánové pomocí teorie polygenismu (kreacionistického), podle které byli Adam a Eva bílí, ale v okolí zahrady Eden již žili jiní, jinak barevní lidé, které Bůh stvořil naprosto nezávisle. Potomci Adama a Evy si tedy brali své protějšky z jiných méněcenných ras.

  Pokud bych to měl vzít popořadě, byl na počátku všeho kvakerský přírodopisec Samuel G. Morton, který začal obhajovat teorii polygenismu a zároveň se jí jako první snažil i vědecky podpořit za pomoci kraniometrie (měření lebek a objemu mozkovny). “

 25. =8)-DX

  Dočetl jsem se v tom protestantově druhém článku až k:

  >>”Jak se uvedené mínění promítlo do Hitlerovy vize skutečnosti? Tak, že za autoritativní vysvětlení původu hmotné reality obecně a člověka zvlášť přijal tehdy již plně etablovanou Darwinovu teorii evoluce s mechanismem přírodního výběru, která chápe život jako tvrdý a nemilosrdný boj o sebezáchovu, v němž přežijí pouze ti nejlepší.”

  Za Hitlera byl Darwinův O původu druhů zakázaný a oficiálním postojem nacistů byl Lamarkianismus. Zároveň druhá věta ukazuje časté nepochopení základního mechanismu evoluce – přirozeného výběru. Nepřežije v žádném smyslu “nejlepší” druh, ale “nejvíce přizpůsobený”. Zároveň se nejedná o “přežití pouze nejlepších”, ale postupné šíření vlastností v populaci. Autor toho článku opravdu neví o čem mluví.

 26. Pingback: Svět bez ateistů - Potřebují ateisté věřící, nebo potřebují věřící ateisty? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.