Velehrad: Večer lidí podporujících katolické misionáře

Autor | 06.07. 2013

Od tohoto čtvrtka probíhala na Velehradě akce, která se nedala přehlédnout. Jednalo se o oslavu příchodu křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Akce byla eufemisticky pojmenovaná „Dny dobré vůle“ a její součástí byl čtvrteční benefiční koncert, který živě přenášela v hlavním vysílacím čase Česká televize a Radiožurnál, nejsledovanější stanice Českého rozhlasu.
Velehrad 2013
Hlavní sponzoři akce jsou Čez, T-mobile, Lesy ČR, Moravia Steel, Česká spořitelna, Česká pošta a České dráhy. Mediální partneři Česká televize, Český rozhlas, několik katolických médií a Railreklam (dceřiná reklamní agentura Českých drah) .

Akce se nesla zcela v duchu propagace katolických světců, katolické symboliky a charitativních projektů oraganizovaných katolickou církvi. Moderátoři během akce neustále vyzývali lidi k zasílání dárcovských SMS, jejichž výtěžek má Olomoucké arcibiskupství rovnoměrně rozdělit mezi tři hlavní projekty.

České katolické biblické dílo je katolická církevní misionářská institiuce propagující katolickou interpretaci Bible v České republice. Jejich vlastními slovy:

Biblické dílo je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Naším úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému.

Další projekt Adopce na blízko se snaží asociovat tzv.adopce na dálku, kdy lidé financují vzdělání chudých dětí v rozvojovém světě. Adopce na blízko ve skutečnosti financuje katolické misionáře. Přispěvatel si tak „adoptuje“ svého katolického misionáře, kterému prostřednictvím nadace zaplatí vyškolení, letenku, očkování, vízum a pobyt. Vše organizuje Salesiánská asociace Dona Boska.

V české provincii má SADBA na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředlů pro salesiánské misie.  (zvýraznění převzato ze stránek asociace)

Třetím podpořeným projektem je Nadační fond Adiuvare, založený a vedený olomouckým Biskupem Graubnerem, který má pomáhat studentům ze sociálně znevýhodněných rodin pomocí stipendií. Ročně tak obdaruje několik desítek studentů. Nelze zjistit, kteří studenti konkrétně byli obdarování, ale je pravděpodobné, že se jedná převážně o lidi nějakým způsobem spojených s katolickou církví. Svědčí o tom anonymní popis jedné takové studentky:

Jitka
Studuje druhým rokem gymnázium, má čtyři sourozence na církevní základní škole a další tři předškolního věku. Otec pracuje jako montér, matka je s nejmladšími dětmi doma, takže rodina musí otáčet každou korunu. „Příspěvek z fondu Adiuvare je pro mě velikou pomocí,“ píše Jitka.

 

Fond také poskytl v roce 2009 dar 150.000 Kč Stojanovu gymnáziu Velehrad, které je v podstatě také katolickou misionářskou organizací, jeho součástí je kaple, studenti se účastní pravidelných bohoslužeb a jiného katolického programování.

Součástí výchovného působení školy je začlenění osobnostního rozvoje. Jeho akce jsou rozplánovány po celou dobu studia, zejména pak v prvním až třetím ročníku. Jeho cílem je pomocí formačních setkání umožnit sebepoznání a na základě tohoto sebepoznání utvářet svůj vztah k sobě, k ostatním lidem a světu u věřících žáků i vztah k Bohu.  

Těžko se ubránit dojmu, že se jedná o systematickou přípravku katolických oveček ve věku, kdy jsou k takovéto indoktrinaci senzitivní.

Nelze asi vyčítat Katolické církvi, že se velmi intenzivně snaží šířit své starověké učení a dogmata. Svým cílem se ta organizace nijak netají. naprosto ale nechápu, proč bychom se na šíření těchto absurdních dogmat a  frustrací měli podílet i my ostatní. Veřejnoprávní média mají zákonem danou povinnost poskytovat servis i věřícím různých denominací. Nikde ale není napsáno, že by se měla podílet na misijní práci jedné konkrétní organizace. To už jsme skutečně tak daleko, že jedna z nejateističtějších zemí na světě, kterou nepochybně jsme, má Katolická veřejnoprávní média a státní firmy?

39 thoughts on “Velehrad: Večer lidí podporujících katolické misionáře

 1. Antitheista

  Doufám, že v rámci demokratické vyváženosti bude v ČT vysílán též přímý přenos z přednášek pana Dawkinse i s titulkama (či s hlasovým překladem, jako když mluví papež)! Bude to jistě velmi zajímavé a poučné a má to též obohacující účinek na lidi…

 2. Sam

  Víte co, ona ta jistá propagace katolické církve trochu souvisí s tím antikomunismem, který je furt v médiích. Dost lidí vnímá katolíky jako protipól komunistů…

 3. Medea

  Sam, aj ja to tak vidím. Ateizmus sa v českom a slovenskom prostredí ešte stále asociuje s komunizmom a náboženstvo s odporom voči komunizmu. Tu asi môže pomôcť len výmena generácií.

 4. Antitheista

  Já si zase spojuju katolíky s komunistama – Kladivo na čarodejnice je film o křesťanech, ale jako by byl i o procesech z 50.let… Totalitní smýšlení, inkvizice, vynucená přiznání, historicismus a osudovost…

 5. Slávek

  Same, skvělá myšlenka. Katolictví a komunismus, dvě strany jedné mince.

 6. Josef K.

  Je mi upřímně líto těch ateistů, kteří se distancují od marxismu, i tak budou biti a ještě navíc i užiteční pro tento systém, ďábla komunismu nahradilo komické ateistické strašidýlko, které je už jen k smíchu.
  Představa, že ateismus je zprofanovaný „socialismem“ a společnost se přikloní časem k ateismu je politováníhodná, opak je pravdou, fundamentalistický katolicismus u nás teprve nastupuje. Ateismus není naprosto v zájmu postdemokratických elit.
  Politikové sloužící nikým nevoleným globálním korporacím a nesčetné think tanky financované miliardáři, čím více jsou neligitimní a vzdálené od ideálů rovnosti, svornosti a bratrství, tím více potřebují nějaké to barokní pozlátko a zakotvení v odvěkém „duchovním řádu“, konečně takový Duka je spíš neoliberál než křesťan a i takový ultraliberální pragmatik jako Klaus se rád ukáže jako zastánce tradičních hodnot po boku zástupců Boha na Zemi.
  Kanalizační funkce křesťanství odvádějící pozornost a energii frustrovaných a drcených mas do neškodných útěšných aktivit je známa, ta je pro elity k nezaplacení, nic není logičtější než symbióza systémů užitečného absolutna a absolutní užitečnosti.
  Akademický ateismus je naprosto neškodný a proto tolerovaný v rámci buržoazních svobod i v takové bigotní zemi jako USA.
  Oni vědí, že filozofie marxismu je jedinou radikální, konsekventní filozofickou a politickou platformou pro skutečný ateismus a antiklerikalismus.
  Kapitalismus a náboženství, to jsou dnes dvě strany jedné mince.
  Komunismus je mrtev a vše je dovoleno, nechci vůbec znevažovat aktivity Osacru, ale asi převzali historický optimismus a víru v člověka rozumného právě od komunistů .

 7. Medea

  Josef K. napísal: “fundamentalistický katolicismus u nás teprve nastupuje”

  To sa mi teda nezdá, skôr mám dojem, že otravná fundamentalistická religiozita lezie väčšine moderných Európanov na nervy.

  Josef K. napísal: “Oni vědí, že filozofie marxismu je jedinou radikální, konsekventní filozofickou a politickou platformou pro skutečný ateismus a antiklerikalismus.”

  “Skutečný ateismus a antiklerikalismus” dokázalo vyprodukovať aj osvietenstvo 🙂

  Josef K. napísal: “nechci vůbec znevažovat aktivity Osacru, ale asi převzali historický optimismus a víru v člověka rozumného právě od komunistů”

  Aj historický optimizmus a viera v človeka rozumného boli prirodzenou súčasťou osvietenstva.

  Josef K. napísal: “Kanalizační funkce křesťanství odvádějící pozornost a energii frustrovaných a drcených mas do neškodných útěšných aktivit …”

  “Drcené masy”? Kto je v dnešnej EU tá “drcená masa”?

 8. Medea

  Podľa mňa sa skôr v EU začína presadzovať nejaký liberálny religiózny eklekticizmus, než náboženský fundamentalizmus. (Ak nerátam európskych muslimov, ale dúfam, že aj ich, skôr alebo neskôr, zasiahne vlna religiózneho liberalizmu.)

 9. Josef K.

  1.Osvícenství a věk rozumu poslali katolíci a postmodernisté a neoliberálové přece dávno do šrotu, ke komunismu a podobným „zrůdným“ ideologiím, které jsou třeba podle Halíka jen logickým dovršením osvícenství.
  2. Osvícenství ovšem chápalo ateismus jako záležitost individuálního rozumového aktu a osvěty, to je idealistický filantropický koncept, který má ještě daleko k opravdu radikálnímu ateismu, jdoucímu ke kořenu náboženství.
  3.Nietzsche nám hlásal nadčlověka, ale i člověk rozumný a uvědomělý v marxovském smyslu je předčasný a možná navždy ztracený ideál.
  4.Současný politický vývoj v kolébce osvícenství Francii a kolébce moderní demokracie – USA to názorně potvrzuje, jdeme cestou regrese, nesvobody, antidemokracie, nerovnosti, nepřátelství, sobectví, intolerance. Konečně starověká demokracie nedopadla lépe.
  5.Kdo jsou drcené masy?Odhadem 90% populace drcené popkulturou, reklamou, médii, neoliberální propagandou, strachem z pádu k sockám nebo zběsilým pracovním tempem, že vás se to netýká, a krev z toho neteče? Co není může být.
  6. liberální religiózní ekleticismus jakožto konzumace těch nejpokleslejších nebo exotických forem náboženství (mezi nimiž skutečné Ježíšovo poselství bude tutově nedostatkovým zbožím stejně jako v katolické církvi a postdemokratické společnosti) bude nepochybně převažujícím individualistickým náboženstvím, které nevylučuje pozdější příklon k bigotnímu katolicismu.
  7.Náboženským fundamentalismem Západní civilizace nemyslím nasazování vlastního života ve jménu doktríny nebo že by se snad křesťanské ideály braly vážně, (jediný a poslední politický systém kde se poslední stávali prvními a naopak, byl socialismus), ale to, co vytváří společenský ideologický fundament, tzv. návrat ke křesťanským kořenům, i když bude pochopitelně převážně předstíraný , falešný a vynucený, ale všudypřítomný.
  Teátrální děkování Bohu a nedotknutelná nezpochybnitelná autorita a přítomnost katolických nomenklaturních papalášů se stanou povinnou úlitbou režimu a příslušnosti k elitě a k módnímu napodobování plebsem, vždyť už dnes rockovým festivalům a motorkářům(!) žehná kašpar s purpurovou čepičkou.

 10. Antitheista

  „1.Osvícenství a věk rozumu poslali katolíci a postmodernisté a neoliberálové přece dávno do šrotu, ke komunismu a podobným „zrůdným“ ideologiím, které jsou třeba podle Halíka jen logickým dovršením osvícenství.“

  Hned s jedničkou nesouhlasím, další sem ani nečetl:

  -osvícenství šlo od začátku proti Bibli, křesťanství a katolíkům, kteří proti němu bojovali

  – jestli Halík řekl takovou pitomost, že komunismus je završením osvícenství (což je divné, když nedávno řekl, že sekulární humanismus a křesťanský humanismus mají být přátelé), tak se podobá panu Hájkovi a dalším fanatikům, tohle je totiž právě hájkovský názor…

  – nikdo nehází nic do šrotu, ale máme zkorumpované politiky a vždy sme měli, někteří hodili lidská práva do šrotu, jiní NE! nikdy nebylo tolik lidských práv a bohatství jako dnes, i přes tu pitomou korupci, která vše brzdí a ničí…

  – liberální demokracie se zatím prosadila jako nikdy předtím

  – ekonomové na Západě již neoliberalismus odhazují jako pavědecký koncept, ale k Marxovi se rozhodně nevrací (leda se z něho poučí z jeho chyb)

 11. Antitheista

  Vemte si takového Voltaira – to byl snad přítel katolické církve či Bible? Nebyl to on, kdo dokazoval, že ta kniha je nesmysl? Vždyť on byl deista až agnostik, což je s křesťanstvím dost neslučitelné. A milosrdný bůh je neslučitelný s jeho Candidem (ironické dílo o nejlepším světě ze všech světů 😀 )

 12. Petr Tomek

  Tahle debata mi přijde o ničem, myslím že ten článek měl hlavně komentovat to, že se tady misionářské akce maskují jako humanitární či obecně prospěšné. Pro nás by z toho měl vyplývat úkol: Důrazně tlačit na důsledné oddělování činností sebepropagačních a obecně prospěšných. Vždyť takhle by za nedlouho mohla kterákoli politická strana vydávat předvolební guláš za společensky prospěšnou činnost a brát na to granty!

 13. Santiago

  Mne na tom prijde za nejotresnejsi to, ze takovou akci (at uz jde o katolickou agitku nebo ferovou humanitarni sbirku) mohou sponzorovat statni firmy. Pokud stat ty penize chce vyuzit pro humanitarni, verejne prospesne ucely, tak je ma z tech firem vytahnout a standardnimi prostredky (ruzne prispevky ci granty) je rozdelit v transparentnim procesu neziskovkam, ale ne aby se takto defacto tunelovaly jen podle libovule vedeni tech podniku.

 14. Pavel

  Tak predevsim Konstantin a Metodej NEMELI s Katolickou cirkvi nic spolecneho. Prinesli do Velkomoravske rise vychodni rirual, tedy Byzantsky. KC si Konstantina a Metodeje jednoduse privlastnila, jako ostatne i v jinych pripadech. KC se k vychodni cirkci chovala vzdy krajne nepratelsky a najednou jsou sv. Ciril a Metodej jejich ??!. No nic noveho pod papezskym sluncem, vse postaveno na hlouposti, neznalosti, podvodu a zlodejine.. To je cirkev svata rimska apostolska se se svym zastupcem Boha na zemi….

 15. protestant

  Konstantin a Metoděj nebyli katoličtí misionáři.

 16. Antitheista

  Ona si katolická církev brzo přivlastní i Husa a Kalvína a Luthera 😀 – ostatně – byli to přece katolíci, ne?

  Hitler byl taky katolík – taky by si ho měli přivlastnit 😀

 17. protestant

  Myslíš asi římští katolíci. Protože jsou ještě řečtí katolíci a pak máme ještě církev obecnou – katolickou, která spojuje všechny křesťany.

 18. Antitheista

  No všechny křesťany asi ne 😀

 19. protestant

  Všechny křesťany ano.

  Pro všechny křesťany totiž platí Nicejsko-Cařihradské a Apoštolské vyznání víry kde je církev obecná = katolická zmíněna.

 20. Antitheista

  Takže i pro americké evangelikály jo ? To určitě ne… 😀 😀 😀

  Proč ste se vy křesťani mezi sebou po celá staletí tak vraždili, když vlastně máte jednu církev a Nicejsko-Cařihradské a Apoštolské vyznání víry? 😀

 21. Antitheista

  No píší hlavně na Západě, myslí též pravoslaví či americké evangelikály?

  „Věřím v Boha,
  Otce všemohoucího,
  Stvořitele nebe i země.

  I v Ježíše Krista,
  Syna jeho jediného,
  Pána našeho;

  jenž se počal z Ducha svatého,
  narodil se z Marie Panny,
  trpěl pod Pontiem Pilátem,
  ukřižován umřel i pohřben jest;
  sestoupil do pekel,
  třetího dne vstal z mrtvých;
  vstoupil na nebesa,
  sedí po pravici Boha,
  Otce všemohoucího,
  odtud přijde soudit
  živé i mrtvé.

  Věřím v Ducha svatého,
  svatou církev obecnou,
  společenství svatých,
  odpuštění hříchů,
  vzkříšení těla
  a život věčný.

  Amen.“

  Takže aby byl člověk křesťan, tak člověk musí věřit na věčný život (posmrtný život), zrození z panny, trojjediného boha, peklo a další ptákoviny?? 😀 😀

  Tak to sem rád, že si to napsal, budu si to pamatovat, až mě zase příště bude někdo říkat, že je křesťan, ale na peklo nevěří, připomenu mu tohle 😀 😀 😀

  A když se ten človíček vytasí se symbolickým výkladem, tak já řeknu, že symbol/alegorie/pohádka může být tedy i celé jejich učení 😀 – a zase vyhraju 😀 – když není skutečné peklo a posmrtný život, ale vše je pouze symbolické, tak není ani skutečné „nezabiješ“ a „budeš milovat“ – to je taky jen symbolické 😀

 22. protestant

  Evidentně máš problémy se čteím skoro 2000 let starého textu. 🙂

 23. DarthZira

  Protestant – to je sice „báječné“ (zejména pro Tvé vlastní sebevědomí), když napíšeš, že má někdo IQ šumící trávy a nerozumí napsanému textu, ale pokud to má být relevantní argument, tak musíš přesně napsat, co ten dotyčný chápe blbě, proč to chápe blbě a jak se to tedy má správně chápat, a navíc jsi zase odběhl od tématu a neodpověděl na zásadní námitku, že proč se teda křesťané mezi sebou po celá staletí vesele vraždili, když jsou vlastně všichni dohromady jedna obecná církev.

 24. protestant

  1.Text starý 2000 let usíme číst očima a myšlením člověka před 2000 lety.
  2. I v rámci rodin se někdy vraždí. Jsme jen lidé.

 25. Antitheista

  protestant (11.07. 2013 | 20:04) napsal:

  1.Text starý 2000 let usíme číst očima a myšlením člověka před 2000 lety.
  2. I v rámci rodin se někdy vraždí. Jsme jen lidé.

  1 – text starý 2000 let právě čteme jako starý text – jako Zákon, tak byl psán, nebyl psán jako symbolická pohádka – nebo ano? 😀 Navíc ho měl inspirovat nadčasový bůh…

  2 – ale ten text radí lidem, aby páchali genocidu na cizích národech (třeba na Filištíncích),… takže je to text nebezpečný i na tehdejší dobu, natož dnes…

 26. Sam

  >>>>studenti se účastní pravidelných bohoslužeb a jiného katolického programování.
  (…)
  Těžko se ubránit dojmu, že se jedná o systematickou přípravku katolických oveček ve věku, kdy jsou k takovéto indoktrinaci senzitivní.
  <<<<
  Musím naprosto souhlasit, je to velmi pěkně řečeno. Ano, ano, náboženství vzniká hlavně a především výchovou!!!
  Přesto si myslím, že hlavní katolická nalejvárna probíhá někdy od 2 do cca 8 let věku dítěte. tehdy se utváří pohled člověka na svět.

 27. Medea

  Pavel napísal: “Tak predevsim Konstantin a Metodej NEMELI s Katolickou cirkvi nic spolecneho. Prinesli do Velkomoravske rise vychodni rirual …”

  Slovo καθολικός neznamenalo v 1. tisícročí “rímsko-katolícky”, ale “univerzálny” alebo “všeobecný”. V 4. storočí existovala v Rímskej ríši imperiálna cirkev, ale rímsky biskup nebol jej hlavou, patril síce medzi dôležitých biskupov Rímskeho impéria a ako biskupovi hlavného mesta sa mu priznával čestný primát, ale NEBOL jurisdikčne alebo vieroučne nadradený biskupom ostatných veľkých episkopátov, nebol ani “neomylný”, bol len “prvý medzi rovnými” a keď sa stal hlavným mestom Ríše Konstantinopol, tak to rozhodne neposilnilo pozíciu rímskeho biskupa na Východe. Inštitúcia pápežstva sa vyvíjala postupne a “hlavou cirkvi” sa stal rímsky biskup len na Západe, vďaka diplomatickým hrám a istému politickému vákuu, ktoré sa tam vytvorilo po páde Západorímskej ríše. Medzi “katolíckymi” kresťanmi na Východe (Byzantská ríša) a “katolíckymi” kresťanmi na Západe sa rozdiely a rozpory postupne prehlbovali, až napokon vyvrcholili veľkou schizmou v roku 1054.

 28. protestant

  Antitheista (11.07. 2013 | 22:15) napsal:
  2 – ale ten text radí lidem, aby páchali genocidu na cizích národech (třeba na Filištíncích),… takže je to text nebezpečný i na tehdejší dobu, natož dnes…

  protestant
  Ten text vznikl mnohoset let po událostech které popisoval. K ničemu tedy nenaváděl. Kosmova konika nás dnes také k ničemu nenavádí.

 29. protestant

  Medea (19.07. 2013 | 20:17) napsal:
  Slovo καθολικός neznamenalo v 1. tisícročí “rímsko-katolícky”, ale “univerzálny” alebo “všeobecný”.

  protestant:
  To znamená dodnes, protože dodnes se Apoštolské vyznání nezměnilo.

 30. Antitheista

  protestant (19.07. 2013 | 22:10) napsal:

  Antitheista (11.07. 2013 | 22:15) napsal:
  2 – ale ten text radí lidem, aby páchali genocidu na cizích národech (třeba na Filištíncích),… takže je to text nebezpečný i na tehdejší dobu, natož dnes…

  protestant
  Ten text vznikl mnohoset let po událostech které popisoval. K ničemu tedy nenaváděl. Kosmova konika nás dnes také k ničemu nenavádí.

  – navádí, ten text radí Židům, aby zabíjeli okolní národy, je to vůle boží – text mohl vzniknout později, ale přece vznikl podle pravdy – nebo ne ?? 😀 😀

  – navíc jim to radí nadčasový bůh

  – nebo Bible lže ?? Tak ať ten text přepíšou 😀

  – Kosmova kronika není svatá kniha, není to slovo boží 😀

  – kromě toho se tam píše o vyvolenosti a nadřazenosti jejich národa – a to trvá dodnes 🙁

  – Mein Kampf je nebezpečný i dneska – i když je z jiné doby…

 31. Antitheista

  Protestante – texty o Ježíšovi byly napsány o mnoho desítek let později, takže ty taky neplatí ?? 😀 😀 😀 😀 😀

 32. Petr Tomek

  Protestant by si měl přečíst něco o tom, které části bible se citovaly ve středověku a při dobytí Mexika. Nebezpečí těch pasáží není v minulosti, ale v budoucnosti.

 33. josef

  Křesťanství, komunismus, islám či fašismus jedno jsou. Vše pochází ze stejného odpudivého zdroje, vše pro lidstvo v historii mělo a stále má stejné zhoubné následky. Jako je u nás již zakázáno šíření zrůdných ideí marxismu či fašismu, musí být zakázáno i šíření stejně ‚hodnotných‘ ideí křesťanství, zvláště toho katolického. Oslavy katolických misií se nijak neliší od oslav šíření komunismu. Jsou to oslavy toho nejzhoubnějšího, nejprolhanějšího a nejčernějšího, co kdy lidstvo vymyslelo.

 34. protestant

  Petr Tomek (19.07. 2013 | 23:22) napsal:
  Protestant by si měl přečíst něco o tom, které části bible se citovaly ve středověku a při dobytí Mexika. Nebezpečí těch pasáží není v minulosti, ale v budoucnosti.

  protestant:
  Víš Petře kolik vražd bylo spácháno nožem. A přesto ta nebezpečnost je ve vrahovi, ne v noži. Nůž je naopak pomocníkem člověka v nebezpečných krajinách.
  Podobně je to s ohněm a žháři. Za požár je odpovědný žhář, a ne oheň. Oheň v nouzi člověku pomáhá.
  Zakázat nože a oheň byla byla pitomost.

 35. Antitheista

  „Víš Petře kolik vražd bylo spácháno nožem. A přesto ta nebezpečnost je ve vrahovi, ne v noži. Nůž je naopak pomocníkem člověka v nebezpečných krajinách.“

  – no ale když je tím ideologickým nožem křesťanství (či islám nebo nacismus či komunismus), tak to není zrovna dobré vysvědčení… 😀

 36. Antitheista

  Večer lidí dobré vůle 😀 😀

  – tak teď něco z tajemné a dávné historie jednoho člověka „dobré vůle“, aneb jak se pan Klaus stal z ekonomického liberála „bez přívlastků“ velkým konzervativcem… To „bez přívlastků“ je zde velmi důležité. Protože tím naznačoval, že je liberálem i v dalších věcech. Tím samozřejmě nikdy nebyl, ale byl konzervativcem?

  Zde Vašek o své „konzistenci“:

  „Doslova píše pan Klaus toto: “Cokoliv udělám, tak budí spekulace. Pouze lidé, kteří nechtějí pochopit, jak uvažuji a co už dlouhou dobu říkám, tak v tom možná mohli vidět něco nového. Kdyby mě četli, tak by v tom nic nového neviděli… Jestli jsem něco řekl ve Staré Boleslavi, tak je to pro mně celoživotní téma, které jsem jenom vypointoval při této příležitosti.”
  (Mladá fronta Dnes, 2.10.2011, str. 3)“

  A teď něco z doby transformace – divoký devadesátý léta 😀 :

  “Katolická církev začíná hrát roli, která je naprosto neadekvátní jejímu postavení v této zemi. Několikahodinové televizní přenosy z Velehradu byly tou poslední kapkou v celé věci.”

  Co si to ten „spolek zahrádkářů“ a česká televize sakra dovolují ? Vždyť jsou občanským sdružením jako každé jiné … 😀

  A pak tu máme něco z nedávna:

  „Snad je mi dobře rozuměno. Nehoruji pro účast církve v každodenních politických půtkách, ale přimlouvám se za jasné a zřetelné ANO-ANO, NE-NE ve veřejných střetech o hodnoty a občanské ctnosti, které jsou ohrožovány falešnými proroky takzvaného pokroku a modernismu. Říkat to nahlas je nezbytné. Vím, že tak mnozí činí. Vím, že je Benedikt XVI. za mnohé své tolik potřebné konzervativní postoje terčem nevybíravých útoků“

  Vskutku je ale papež Benedikt či jiní konzervativci z řad Vatikánu – příznivec „tržní ekonomiky bez přívlastků“ ?? Je to opravdové učení církve? A jak je to s tím liberalismem, Václave? 🙁

  http://vera-tydlitatova.eblog.cz/konzstentni-vaclav-klaus

Komentáře nejsou povoleny.