Diplom od Boha – za co smějí církve vydávat vysokoškolské diplomy?

Autor | 10.07. 2013

Na internetu si můžete snadno vyhledat stránku, na níž se nabízejí “diplomy” a “tituly” v přepočtu za pár tisícovek korun. Pokud byste ovšem takový “čestný doktorát” (uvozovky jsou na místě, nevím co je na tomhle čestného a doktorát to není) považovali za dobrý důvod k používání titulu, musím vás upozornit, že pokud nejste Marek Benda a někoho jím skutečně zmatete, tak se to u nás považuje za podvod.

Předražený papír, který je totálně na draka.

Říkáte si, proč o tom píši na stránkách osacr.cz? Protože tyhle tituly nabízí společnost Miami Learning Church & Institute, která je ve skutečnosti registrovaná jako církev. Ostatně diplomy, které nabízejí mají také odpovídající specializace jako alternativní medicína, aromaterapie, astrologie, církevní management, ekonomické poradenství, feng shui, homeopatie nebo ufologie. Rychlostí vystavení během 2 dnů překonávají i legendami opředenou Plzeňskou právnickou fakultu.

Dobře, můžete se nad tímto podnikáním zasmát. Za svoje peníze získáte hezky natištěný papír jehož poměr ceny k množství utracených peněz bude asi 1:1000, ale myslíte si že je Miami Learning Church & Institute, Inc. jediným výrobcem a prodejcem nevědeckých doktorátů? Chyby lávky!

Naopak Miami Learning Church & Institute, Inc. je jako společnost “čestná” alespoň v tom, že v titulech uvádí zkratku h. c. – honoris causa. Jenže i u nás mají církve právo zakládat školy a vzdělávat. Obecně se tvrdí, že na úrovni základního vzdělání dosahují velmi slušných výsledků, jenže jak je to s těmi vyššími stupni?

Pokud se vrátím k nedávným událostem na Polském Gymnáziu v Českém Těšíně, nemohu úplně přehlédnout že z příspěvku RNDr. Mgr. Jaroslava Pokorného musely vstávat hrůzou vlasy na hlavě nejen evolučním biologům (což zamýšlel) tak dějepisářům (což pravděpodobně nezamýšlel).

Na jednu stranu mě nijak nepřekvapuje, že mohl Jaroslav Pokorný vystudovat gymnázium bez nejmenší znalosti dějepisu. Pravda, trochu mě to mrzí, ale vím, že je to možné. Že po něm nikdo nechtěl dějepis na MatFyz mě až tolik nepřekvapuje, ale jak lze studovat teologii bez schopnosti rozlišit mezi starověkem, středověkem a novověkem opravdu nechápu. Jisté podezření se samozřejmě nabízí…

Jaroslav Pokorný je v současnosti vikářem Sboru Církve Bratrské Český Těšín, kde nabízí  podporu vyučování ve skupinách a hledání vizi pro modlitební směřování sboru.

Přiznávám, že to není poprvé, kdy mě neznalost ba záměrné pokroucení historie u církevních představitelů udeřilo do očí i uší. Kdysi mě přinutilo k smíchu kázání Tomáše Halíka, který popisoval, jak v době Kristova narození sledovali babylónští astrologové na obloze konjunkci planet ze zikkuratu který byl označován jako Babylónská věž.*

Neříkám, že by člověk měl nutně nosit v hlavě celou historii lidstva, ale měl by alespoň vědět (nebo si dohledat) to, o čem hodlá mluvit. Navíc žijeme v informační éře a  jde o běžně dostupné informace, s nimiž by měl umět každý studovaný člověk zacházet.

Nicméně prodej nic neznamenajících titulů, nedouctví a komické chyby nejsou z hlediska vzdělání tím největším hříchem církevnického školství. Tuhle roli vyhrazuji jedinému oboru – Pokorného oblíbené teologii.

Charakterizují ji dvě věty:
“Křesťanská teologie se chápe jako vědecký rozbor pramenů víry.”
“Teologie vychází z předpokladu, že Bůh existuje.”

Pokud platí obě, znamená to, že se teologie má k ostatním vědním oborům stejně jako astrologie nebo homeopatie. Správné použití matematiky může udělat astrologii zdánlivě důvěryhodnější, ale neudělá ji vědečtější. Používání nejpřesnějších digitálních vah a nejprecizněji zkonstruovaných protřepávaček nezmění nic na tom, že v základu homeopatie je víra v účinnost magie.

Stejně tak ani nejlepší vědecké metody nejsou schopné udělat z teologie vědu, protože si nechává oblast, do níž je nepouští. Teologické fakulty jsou na univerzitách ostudným přežitkem ze středověkých dob, kdy astrologie byla ještě součástí astronomie.

Co pěkného taková teologie učí? Podívejte se sami. Toto jsou skripta pro ČVUT fakulta elektrotechnická.

Používají se také skripta od Dominika Duky.

Je skutečně neuvěřitelné, že tolik staletí od osvícenství, probuzení a vzestupu moderní vědy máme stále na vysokých školách fakulty této pseudovědy a že se vyučuje i na technických fakultách.

Miami Learning Church & Institute, Inc. je proti studiu teologie vlastně opravdu nevinná legrace. Vezme vám jen pár tisíc, ale upozorní vás, že koupený titul nelze k ničemu použít. Zato studium teologie vám může vzít několik let a zanechat vás s klamným pocitem, že něčemu rozumíte a že váš titul něco podstatného znamená.

Jediné co mě zaráží je, že Miami Learning Church & Institute Inc. doktorát z teologie v prodeji nenabízí.

 

* Poznámka: Tato stavba byla velkou část historie známa jako poničená, což asi zadalo také příčinu vzniku legendy, jenže v době kdy se měl narodit Ježíš Kristus bylo na tom místě jen staletí staré zbořeniště. Alexandr Veliký se totiž rozhodl roku 331 před Kristem zikkurat nazývaný původně Etemenanki obnovit a začal tím, že dal roku 323 př. n. l. odstranit původní ruiny. Rekonstrukci pak zabránila jeho náhlá smrt. Dodnes si myslím, že by si starověcí astrologové dokázali k pozorování najít lepší místo, než stavební jámu.

 

22 thoughts on “Diplom od Boha – za co smějí církve vydávat vysokoškolské diplomy?

 1. Antitheista

  Halík zase jednou prokázal svojí “odbornost” 😀

  No to, co musí vystudovat člověk, aby měl za 4 roky bakaláře na ČVUT, se nedá srovnat s tím, co člověk studuje na bakaláře (3 roky) na teologických fakultách. Teologie je pseudověda, žádná logie – leda jako astrologie. Je to jen minulost, která by měla být překonána, bohužel není.

  „Křesťanská teologie se chápe jako vědecký rozbor pramenů víry.“ 😀 😀 – prameny víry? Tak to už dělá dobře i nerověda a evoluční psychologie 😀 – na to nepotřebujeme teology

 2. Pig Bang

  Dlouho jsem přemýšlel, čím to, že církevní základní školy a gymnázia mají údajně nadprůměrné výsledky. Racionálních důvodů jsem nacházel pramálo. Jeden takový se dá najít v británii. Mají tam cca 30% církevních škol, které jsou téměř výhradně umístěny v centrech a necírkevní na periferiích. S tím vším je spojená studentská základna i lepší financování (viděl jsem rozhovor s jednou tuším arabskou rodinou která říkala, že rok museli předstírat, že jsou anglikáni, chodit do kostela a lézt farářovi do prdele, aby do té školy v centru dostali své děcko, stálo je to podle jejich slov tuším 5 nebo 7 tisíc liber, za ten rok).

  Toto vysvětlení je ale v ČR myslím zatím nepoužitelné.

  Minulý týden jsem se ale bavil s chorvatem (dnes dělá doktorát ve švýcarsku), který vyrůstal v chorvatském městečku, kde katolická církev stále panuje. Jeho rodiče si mohli vybrat katolickou nebo sekulární třídu (katolickou si mohli vybírat jen, pokud byli poslušní katolící, což byli). On byl v katolické třídě, jeho kamarád v sekulární. Úspěšnost spočívala v jediné jediné věci: v diametrálně odlišném hodnocení naprosto stejných výkonů, což měl mnohonásobně ověřené. Ten posun byl prý až takový, že v katolické to bylo samé vyznamenání, v sekulární samej propadlík.
  Samozřejmě, že dál se pak bude tlačit především ten, kdo má pěkné dosavadní výsledky. Je úplně jedno, jestli to jsou zcela neodpovádající čísla na papíře a on má intelekt latrýny.

  Poslední ránu jsem dostal, když jsem se dozvěděl jak se takové lepší školy také dělají. To se týká jedno prestižního (necírkevního) gymnázia, ale potenciální mechanismus se tam nabízí také. Při srovnávacích testech dětem prostě radili.

  Ať už je to jakkoli, u církevních škol bych nebyl naivní ani v jedné z možností… jedničky za “god did it”, nebo prostě to vošulit, vždyť mají kostely jako myčky svědomí.
  Navíc, jak oběktivně asi může hodnotit pan RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný, když je sám napsoto vygumovanej.

 3. Antitheista

  Já myslim, že v sekulárním státě by církevní základky ani neměly být – jen střední a vejšky (pouze soukromé, stát nemá teologii podporovat). A i ty střední jsou pochybné. Až dospělý člověk v 18. letech by se měl rozhodovat, zda mu nevadí chodit do náboženské (spekulativně-věroučné) školy místo do školy kde vládne věda (ověřovaná víra).

  Oddělení státu a církve mluví za vše. Ministerstvo školství má přece nějaké osnovy a náboženství do státních škol nepatří (ve Francii ani kříže a burky). No a děti by měly do svých 18 (základka + část střední) jet podle státních osnov a ne podle pánbíčkářů…

 4. Antitheista

  Na jednu stranu učíme děti matematiku, logiku a kritické myšlení (byť ne dost) a v tý samý škole (v případě církevních) je učíme pravý opak logiky a kritického myšlení – náboženství?? No tak co to je – jenom se mate jejich mladá mysl. Proč jim raději nedat pár hodin filosofie na státních a soukromých základkách a středních a v rámci toho i trochu té religionistiky (ale rozhodně ne teologie) ?? Církevní školy by se měly zrušit – rozhodně základní a střední až od 18 let. Církevní vejšky pouze soukromé a bez dotací od státu…

 5. protestant

  Pleteš si sekulární a antiklerikální stát.

 6. protestant

  ČR jako sekulární stát

  čl. 2 odst. 1 LZPS: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  = tím jsou vyjádřeny hodnoty státu demokratického sekulárního státu a státu neideologického
  žádná ideologie ve státě nemůže být výlučná a stát se s ní nesmí svazovat, ale musí respektovat ideologickou pluralitu, nesmí se vázat ani na náboženské vyznání, ani na ateismus, a to i když je značná část obyvatelstva ateistická nebo mezi věřícími určitá církev převažuje

  http://www.ius-wiki.eu/ustavni-pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-8#cr_jako_sekularni_stat

 7. Antitheista

  Nepletu – ostatně sekularismus a demokratismus a pluralismus jsou přece taky ideologie, tak jakápak NE/IDEOLOGIČNOST ústavy? 😀

  Sekularismus je o oddělení náboženství a státu – což platí i pro školství…

  Ve školách se děti mají dozvídat nejnovější a nejpřesnější poznání z té které doby – to je napsáno v zákonech. Tyto přesné informace jsou vědecké, nikoli náboženské – tam jde o pouhé spekulace a jako takové by měly být předány dětem – jako pouhé spekulace (třeba v rámci hodin občanský výchovy a společenských věd)… 😀

 8. Antitheista

  “je nepřípustné, aby orgány státu spojovaly své úkony s úkony náboženskými nebo protináboženskými nebo aby veřejnoprávní sdělovací prostředky preferovaly určitou ideologii nebo náboženské vyznání nebo aby stát závazně určoval, jak mají být interpretovány jeho dějiny a zasahoval tak ideologicky do svobody vědeckého bádání – vybočení zákonem 181/2007 Sb., kterým se zřizuje Ústav pro studium totalitních režimů – hodnotí některé úseky dějin – pod dohledem Senátu a Rady – toto nemá ústavní zakotvení”

  Toto je neustále porušováno v České Televizi, která preferuje katolickou církev…

  http://www.ius-wiki.eu/ustavni-
  pravo/pfuk/ustavko/zkouska/otazka-8

  Mimochodem, je to podivné, jestli nemá stát a veřejnoprávní prostředky preferovat žádnou ideologii, nemaj preferovat ani ideologii demokracie a sekularismu? 😮

 9. protestant

  Myslím, že nepreferuje.
  Naopak dává prostor jiným církvím ve větším rozsahu než by odpovídalo počtu jejich členů.

 10. Antitheista

  Ve zpravodajství preferovala katolíky a hlavně náboženství na úkor ateismu (který je většinový) – v pořadu ČT – Rub a líc víry redaktorka dehonestovala ateismus, těch případů jsou desítky a stovky, navíc nemáme (my ateisté) žádný ateistický pořad, jako maj křesťani (spíš katolíci) – Nedělní slovo, křesťanský magazín,…

 11. protestant

  Zde je důkaz, že to tak není:

  Sváteční slovo
  21. 4. 2013
  diplomata a bývalého velvyslance ve Vatikánu Pavla Jajtnera
  14. 4. 2013
  duchovní Církve československé husitské Hany Tonzarové
  7. 4. 2013
  publicistky Alexandry Alvarové
  31. 3. 2013
  redaktorky Kateřiny Horálkové Rózsové
  24. 3. 2013
  architekta Kamila Mrvy
  17. 3. 2013
  teologa a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana
  10. 3. 2013
  doktora Zdeňka Susy
  3. 3. 2013
  husitského faráře Miroslava Kubíčka
  24. 2. 2013
  kazatele Daniela Kvasničky
  17. 2. 2013
  sochaře Martina Gaji

 12. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Protestant: Kdo z nich není křesťan? Kdo z nich je ateista, unitář nebo buddhista?

 13. LoL

  @Antitheista 😀 prečo plačeš len nad teológiou?? sociálna práca? niektoré odbory na ekonómii?? sa neposer. a ak siahaš len po lakte halíkovi, tak ti blahoželám, si super človek…
  btw: Etika na ČVUT je dobrovoľná, idú na ňu veriaci alebo tí, čo chcú kredity. Nestresujte.

 14. Antitheista

  Proč by mě měla vadit sociální práce? Myslíš stát? Nebo sekulární charitu?

  Oddělení náboženství od státu je oddělení spekulace od vědy – a platí to i pro školství…

  Mimochodem – Halíka morálně o dost převyšuju, stejně tak Ježíše – já pomáhám lidem i bez víry ve věčnou odměnu (to sem celej já 😀 😀 😀 )

 15. Petr TomekPetr Tomek Post author

  LoL (11.07. 2013 | 18:01) napsal:
  @Antitheista 😀 prečo plačeš len nad teológiou?? sociálna práca? niektoré odbory na ekonómii?? sa neposer. a ak siahaš len po lakte halíkovi, tak ti blahoželám, si super človek…
  btw: Etika na ČVUT je dobrovoľná, idú na ňu veriaci alebo tí, čo chcú kredity. Nestresujte.

  Petr Tomek: Cože? Co má tahle pavěda (teologie) společného s etikou?

 16. Danus

  LoL sa pomylila, uci to ten isty clovek

  pre LoL: je tam este predmet uvod do teologie, etika nema nic s tymto clankom

  a pokial ide o mna, keby nebol zaujem o ten predmet tak by tam nebol tak preco to riesite za ostatnych?

 17. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Danus (12.07. 2013 | 17:38) napsal:
  LoL sa pomylila, uci to ten isty clovek pre LoL: je tam este predmet uvod do teologie, etika nema nic s tymto clankom a pokial ide o mna, keby nebol zaujem o ten predmet tak by tam nebol tak preco to riesite za ostatnych?

  Petr Tomek: Školy by něměly fungovat jen na principu nabídky a poptávky, to by se brzy mohly vydávat zápočty za alkoholickou praxi. Školy státní a zvláště vysoké by měly učit vědu, v tom je kámen úrazu. Proto se na respektovaných VŠ neučí astrologie, homeopatie, ufologie nebo chiromatie. A proto by se tam neměla učit ani teologie.

  Mimochodem to že etiku učí člověk, který přednáší teologii, by mohl být docela problém. Je to asi tak důvěryhodné, jako kdyby dnes astronomii a astrologii přednášel jeden a ten samý člověk.

 18. LoL

  Antitheista: No to, co musí vystudovat člověk, aby měl za 4 roky bakaláře na ČVUT, se nedá srovnat s tím, co člověk studuje na bakaláře (3 roky) na teologických fakultách.

  o tom hovorím 🙂 nemyslím, že teológia je ľahšia než sociálna práca alebo vše… (nemyslím tých, čo na vše makajú, ale tých, čo majú 2 hodiny týždenne a učia sa až cez skúškové…) a ak ti vadí, že je to “vymyslené”, tak si to predstav ako predmet, kde sa rozoberá literatúra… na čvute musia mať ľudia na jednotlivých fakultách 1-2 humanitné predmety, neviem, prečo by jeden z nich nemohla byť teológia, ak sa o to niekto zaujíma…

 19. Antitheista

  Beletrie nezabíjí lidi, narozdíl od náboženství…

  Já sem proti celým teologickým fakultám, jako kuriozitka v rámci občanky by vtam mohla být zmínka o alchymii či teologii 😀

  Studium literatury by si měli lidi platit jako koníček, to neni obor s vysokou společenskou návratností, ale neni to tak marný, jako náboženství…

 20. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Antitheista a Lol: Ano, na vysokých školách se neučí jen “tvrdé vědy” ale také umění. Jenže pokud nejde o historii umění, tak se tohle probírá trochu jinak, AVU, AMU či DAMU jsou naprosto naprosto jiné typy škol než třeba ČVUT.
  Navíc srovnání teologie s uměním značně kulhá. Jsou velmi dobré důvody, proč se v angličtině beletrii říká fiction (fikce). Teologie je ale fikce, která si nárokuje vlastnosti tvrdé vědy – vyvozují se z ní důsledky pro společnost. Použít astrologické či náboženské symboly a postupy v umění není trestuhodné. Použít tytéž postupy ve vědecké argumentaci, politice, etice, zdravotnictví nebo třeba zoologii ale naprosto pavědecké a zavrženíhodné je.

 21. Antitheista

  Navíc nevím, proč ideologicky infiltrovat děti už na základních či středních školách (teda vim proč to chtějí věřící, ale taky vim, proč to nechceme my sekularisté). Od 18 let prosím (dva roky střední + vysoká), do té doby by to mělo být pouze v rámci rodiny, ale ne na školách, máme přece oddělení státu a náboženství a i soukromé školy mají dodržovat státní učební osnovy…

  Co se týče hodin občanky, klidně bych jim zmínil něco o náboženství…

  Co se týče vysokých škol, ať si klidně teologické fakulty a školy zakládají, ale za své peníze…

Komentáře nejsou povoleny.