Církevní restituce: k vydání majetku církvím stačí čestné prohlášení

Autor | 19.08. 2013

Před schválením zákona byla veřejnost a mnozí zákonodárci chlácholeni, že restituce neprolomí hranici roku 1948 a samy církve budou muset prokázat, že majetek vlastnily v období  25.2.1948 – 1.1.1990 a ten jim byl nespravedlivě a bez náhrady zabaven. Otázky a odpovědi na stránkách Ministerstva kultury k církevním restitucím:

Církevní subjekt musí prokázat, že byl vlastníkem nárokované věci v období 25. 2. 1948 – 1. 1. 1990 a doloží, že na něm byla spáchána majetkové křivda.

Realita je ale jiná. Důležité informace zazněly z úst pana Brandla, ředitele Státního pozemkového úřadu v Karlových Varech.

1) Církve nemusejí doložit, že o majetek přišly po únorových represích. Toto se snaží zjistit sami úředníci a církve jim často nechtějí poskytnout příslušné informace.

Většinu hodin tráví (úředníci – pozn.,red.) druhou fází, při které se zjišťuje, zda církve skutečně o pozemek přišly při poúnorových represích. „Pro nás to znamená obesílat různé archivy a pátrat po dokumentech z někdejších národních výborů nebo ministerstva zemědělství, které tehdy vyvlastňování prováděly.
… Náboženská matice, jež spravuje část římskokatolických majetků, úředníkům vzkázala, že s pátráním nepomůže. A to s vcelku jasným zdůvodněním. „Oprávněná osoba není povinna pátrat po různých hypotetických místech a nést tak důsledky za nepořádek na straně státu,“ odepsala matice.

2) Prokazovat, že se církvím majetková křivda udála nebo že se tak stalo poúnoru 1948, není potřeba. Stačí čestné prohlášení samotných církví, jak nás informuje sám pan ředitel:

Vydání fary i s nájemníkem se tak nakonec uzavírá jednoduchou procedurou, kterou zákon rovněž povoluje: církev vydá jen čestné prohlášení, že o dům přišla po únoru 1948 takzvanou majetkovou křivdou.

3) Jedním z hlavních argumentů proti jiným návrhům na vyrovnání nebo proti zamítnutí restitucí vůbec bylo to, že by se jinak církve o majetek soudily. Jak to vypadá, soudům se nakonec téměř jistě nevyhneme.

„Počítáme s tím, že ne se všemi našimi stanovisky se církve spokojí, takže soudům se stát nejspíš nevyhne,“ dodává Brandl. 

Nakonec je situace taková, že k tomu, aby úřady církvi majetek vydali stačí, když církev doloží, že majetek někdy v minulosti vlastnila a tento údaj doplnila vlastním čestným prohlášením, že o majetek přišla po únoru 1948 a nebyla za něj odškodněna. Naplnily se tak nejčernější obavy odpůrců restitucí. Od překročení onoho nepřekročitelného února 1948 nás chrání jen čestné prohlášení církevních oficiálů. A myslíte, že se dá věřit lidem, kteří nás ve stejné věci již prokazatelně třikrát obelhali?

5 thoughts on “Církevní restituce: k vydání majetku církvím stačí čestné prohlášení

  1. Antitheista

    Ještě ke všemu církev majetek před rokem 1948 nevlastnila, ale měla ho v držbě a ve správě. Což není to samé co vlastnictví, a to od Josefa II. ! Čili dáváme církvi do majetku něco, co předtím měla od státu ve své držbě (od Josefa II.)…

    Dnes je ale vlastnictví buď úplné nebo žádné (i spoluvlastnictví je úplné vlastnictví nějaké věci, byť tu věc vlastní více lidí). O nového občanského zákoníku příští rok už tu máme opět držbu, dal bych to církvi do prozatimní držby a bylo by to 😀

  2. vgliskaj

    To čo sa stalo v Čechách a podpísanie Vatikánskej zmluvy na Slovensku by som ja nazval vlastizradou a zodpovedných by som pohnal pred súd. Je to jasné napomáhanie inej mocnosti za účelom vydať jej majetok štátu. Je zaujímavé koľko papežencov sa dostalo do vlád obidvoch štátov a tam vykonávajú svoje dielo. Na Slovensku sa tomu moc nečudujem tu je to samý v páse ohnutý a na kolenách kľačiaci magor, ale u Vás ? Ako sa to mohlo stať to nechápem.

  3. Pingback: Podivná slabost čekých prezidentů - po malých krocích prohráváme boj o sekulární stát | Ateisté ČR

  4. Pingback: Darovali si poslanci kapli, nebo klub katolických lobbistů? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.