Úřednice Zdeňka Tomášová si vymýšlí vlastní náboženské zákony

Autor | 21.08. 2013

Dodnes jsem si myslel, že zákony v České republice navrhuje obvykle vláda, schvaluje parlament a na jejich dodržování dbají policisté a soudy. Všechny tyto instituce jsou zbytečné, když se do věci vloží dlouholetá zasloužilá úřednice ministerstva vnitra  JUDr. Zdeňka Tomášová,CSc, vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Ta nedávno vydala zamítavé stanovisko, k požadavku Lukáše Novotného, vyfotit se na občanský průkaz s cedníkem na hlavě. Jak jsme již psali, zamítavé stanovisko odůvodnilo ministerstvo vnitra tím, že pastafariánství není v česku registrovanou církví. Nic takového ale žádný zákon nepožaduje. Odpověď na to, proč ministerstvo odmítá plnit své zákonné povinnosti a vydávat občanské průkazy některým lidem, jsme se dozvěděli včera.

Pro Českou pozici Zdeňka Tomášová uvedla pravé důvody toho, proč nepostupuje podle zákona:

Je to věc problematická a je fakt, že toto rozhodnutí řada právníků napadá. … Já se za toto stanovisko nestydím. Jinak to prostě zdůvodnit neumím. Vydání dokladu s cedníkem na hlavě se mi nelíbí a nemohu s tím vnitřně souhlasit,

Považuji za skandální, když úřednice své diskriminační jednání a neplnění svých povinností v rozporu se zákony České republiky zakládá na tom, co se jí líbí a nelíbí. V článku Česká pozice správně upozorňuje, že příště by někdo na ministerstvu mohl rozhodnout, že se nebudou vydávat občansky sikhům s turbanem, kteří také nejsou v Česku registrovanou církví. Nebo by třeba na ministerstvu vnitra jiný úředník odmítnul vydání dokladů romovi, protože se s tím prostě vnitřně neztotožňuje a romové se mu nelíbí. Tímto způsobem rozhodování může být postihnut kdokoliv, kdo v tu chvíli bude v nelibosti úředníků nebo jehož perzekuce bude společenskou objednávkou.

Celá záležitost ale kromě neschopnosti, netolerance a neprofesionality Zdeňky Tomáškové ukazuje na další závažnou věc. V Čechách dnes probíhá nepokrytá a zákonná diskriminace lidí jen na základě jejich víry nebo nevíry v nadpřirozené bytosti. Lukáš Nový řekl pro Českou pozici:

„V této záležitosti totiž nejde o to, že by snad občan měl mít právo vyznávat víru či náboženství, ať již je jakkoli nezvyklé, a v důsledku pak požadovat po státním aparátu přiznání privilegií, nad kterými nezasvěcenému člověku zůstává rozum stát. Jde mi od začátku o to, upozornit na skutečnost, že si církve a náboženské společnosti jakožto instrumenty organizované víry pod rouškou osobní náboženské svobody nárokují práva a výhody, které jsou nepříslušníkům těchto organizací upírány. Jedná se zde o jasnou diskriminaci.“

28 thoughts on “Úřednice Zdeňka Tomášová si vymýšlí vlastní náboženské zákony

 1. Slávek Post author

  Zdeňka Tomášová je vedoucí odboru na ministerstvu vnitra. Zdeňka Tomášová je úřednický xindl, který se neřídí zákony, ale tím co se jí líbí a co ne. Zdeňka Tomášková rozhoduje o tom, komu stát vydá občanku a komu ne, na základě toho, v co ten člověk věří nebo nevěří.

 2. Antitheista

  To je neuvěřitelný. Jí se to nelíbí, mě se zase nelíbí víra v oživlou židovskou zombie a co s tim jako ?

  Doufám, že to Piráti (Nový je člen Pirátů a ti ho podporují, stejně jako místní pastafariáni, samozřejmě) dotáhnou do konce. Odvolat se třeba až k evropskýmu soudu.

 3. NeDuka

  Mně se nelíbí zase soudružka Tomášová na ministerstvu…Co s tím uděláme???

 4. Jardaqt

  Dovolím si předpokládat, že zmiňovaný Luboš Novotný patří k ortodoxnímu křídlu pastafariánů, a skutečně neopouští soukromí svého bytu bez cedníku na hlavě.
  Ale něco mi říká, že vtipnost a účelnost protestu je nějak závislá i na jeho opravdovosti a uměřenosti.

 5. Antitheista

  Není potřeba uměřenosti či vážnosti- vtipnost celého náboženství pastafariánů poukazuje na princip, že nic nelze vyvrátit, což je samo o sobě směšné a je to základ i všech ostatních náboženství – na což poukazují často právě pánbíčkáři, takže proč chcete diskriminovat právě pastafariány? Proč chcete zkoumat pravost jejich víry? Jak budete zkoumat pravost víry 90% lidí, co se hlásej ke katolíkům ? 😀

 6. Slávek

  Jardaqt: proč by nemohl opouštět byt bez cedníku. Účelnosti protestu bylo dosaženo tím, že o něm informovala média u nás a ve světě. K úspěchu akce samozřejmě mohutně přispívá i ministerstvo ztělesňované hloupoučkou úřednící Tomášovou.

 7. Čestmír Berka

  Je to i jinde:
  Práva pacienta: j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

  Nebo v návrhu zákona o nelékařských pracovnících ( sestry, laboranti, sanitáři, logopedové…)
  Hlava III

  odbornÁ ZPŮSOBILOST k výkonu povolání JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

  §

  Jiný odborný pracovník
  31 g) nemocniční kaplan po absolvování magisterského studijního oboru v oblasti teologie a akreditovaného kvalifikačního kurzu nemocniční kaplanství v akreditovaném zařízení, který má doporučující stanovisko České biskupské konference nebo Ekumenické rady církví a který prokáže celkově alespoň 3 roky působení v obecné pastorační péči,

 8. Jardaqt

  Antitheisto:
  Uměřenosti je podle mne třeba vždy. Např v tomto případě mám pocit, že se postupem času stala směšnou sama snaha něco jiného zesměšnit.

  Slávku:
  Proti čemu vlastně bylo protestováno? Proti zákonu, který něco umožňuje? Proti existenci náboženství jako takových? Proti věřícím? Nebo proti čemu. Byl to vtip. Recese, která by měla daleko větší význam, kdyby skončila včas. Mohu na někoho vystrčit holý zadek. Ale když si ty kalhoty zapomenu natáhnout, co si kdo pomyslí?

  Petře Tomku:
  Je vážně potřeba, aby zákon definoval podmínky každého nádechu a výdechu? Ten zákon umožňuje lidem, kteří z náboženských důvodů pokrývku hlavy nosí. Vychází tak vstříc třeba řádovým sestrám, muslimkám, a dalším, kteří by se podle pravidel svého vyznání neměli na veřejnosti objevit prostovlasí. Také zákon mluví o pokrývce hlavy používané z náboženských, nikoli rituálních důvodů. Takže předpokládám, že např. Dominik Duka možná bude na dokladech vyfocen patrně v solideu, snad i prostovlasý, ale patrně by jej nenapadlo trvat na fotografii s mitrou na hlavě.
  Máme tady zákon, který sedmdesátileté jeptišce ponechává možnost nechat si na hlavě čepec. A je na každém z nás, zda jej budeme vnímat jako nespravedlivou výhodu poskytnutou některým věřícím, nebo jako krok, který jim umožňuje snazší život s některými omezeními na ně kladenými. Osobně jsem pro druhou možnost. Neoprávněné výhody shledávám v jiných oblastech života a práva.

  A asi všichni budeme zajedno v názoru, že ctihodný pastafarián si svou pokrývku hlavy vzal jednou jedinkrát v životě. Možná tím na něco poukázal. Jen mám stále silnější pocit, že po pár uplynulých dnech je vidět něco zcela jiného, nežli to, co bylo vidět původně.

 9. David Antos

  To je jednoduché. My pastafariáni věříme, že budeme mít v posmrtném životě lepší příděly z pivního vulkánu, pokud budeme mít v občance fotku s cedníkem na hlavě.

  Může-li řádová sestra mít na občance čepec, má pro to bezpochyby stejně vážný důvod, jako pastafariáni pro cedník. Nevidím proto důvod, proč by se tomu komukoli mělo bránit mít na hlavě cokoli, je-li jinak dosaženo účelu zákona, kterým je vizuální identifikace osoby.

  Mimochodem, o cedníku nebo čepci to není. Je to náboženské toleranci, resp. hanebné „pozitivní diskriminaci“ náboženství v našem právním řádu, ukazuje se ovšem, že pouze některých náboženství. Ale to už jen opakuji, co tu někteří velmi rozumně vysvětlovali.

  (Autor komentáře je reverendem FSM.)

 10. Antitheista

  „Uměřenosti je podle mne třeba vždy. Např v tomto případě mám pocit, že se postupem času stala směšnou sama snaha něco jiného zesměšnit.“

  Nesouhlasim ani v jednom. Někdy je potřeba pěkně provokovat, aby se člověk zamyslel. Směšným se to nestalo, naopak, dokud budou blbečkové bránit ve svobodě vyznání, bude to spíše hrozivé…

 11. ekamel

  Mně se nelíbí, že Judr. Zdeňka Tomášková CSc pracuje na ministerstvu vnitra, už vůbec ne, že na takto vysokém a zodpovědném postu, prostě se s tím nemohu vnitřně ztotožnit a souhlasit s tím. A rozhodně se za toto stanovisko nestydím!

 12. Hosamen

  Celá situace vznikla vlastně z toho, že na dokladu musí být skutečná podoba a ustoupilo se od tohoto požadavku.

 13. Jardaqt

  Antitheisto
  Provokovat? A k čemu vede provokování.
  Jsou lidé, kteří mají problém s nudisty. Jako neoprávněnou pozitivní diskriminaci lze chápat i to, že v různých krytých bazénech je nudistům vyhrazen čas, kdy mohou holdovat obnaženému pokoupání. Myslíš, že vhodnou formou protestu je svléknout se donaha a v tomto oděvu přijít mezi veřejnost?

  Davide Antoši
  Řádová sestra má, v porovnání s pastafariány, o něco závažnější důvod nosit čepec. Ten důvod má váhu mnoha staletí. Z velmi podobného důvodu si na pouliční slávu v Edinburghu dudáci oblékají sukně, akademická honorace maškarní kostýmy a jsou i lidé, kteří si na hlavu nasadí šábesdekl.
  Kupodivu, nikdo z nich to nedělá proto, aby zesměšnil někoho jiného. Tolerance? Chceš li toleranci, těžko se jí dočkáš v situaci, kdy odmítáš tolerovat někoho jiného.
  S cedníkem to byl docela dobrý fór. A po pár dnech? Je to jako když dítě mlátí pěstičkami o chodník před hračkárnou. (Dítě budiž v tomto případě plurálem.)
  Jestli to na něco poukázalo? Podle mého na neschopnost úředníků. Zejména toho, který milého pastafariána nevykopal hned na začátku ze dveří.
  Milý reverende FSM. Co třeba trvat na tom, aby se tento hrdý titul zaskvěl třeba na nějakém vysokoškolském diplomu? Případně lze konvertovat k nám, již pozapomenutým krhůtům. A získat hodnost rapla.

 14. Antitheista

  Provokovat? A k čemu vede provokování.

  Viděl jste někdy českou sodu? Provokace slouží třeba k zamyšlení, k prolamování tabu, k nakopnutí společnosti, která je apatická k nějakému problému…

 15. Antitheista

  On odmítá tolerovat někoho jiného? On chce rovné možnosti 😀

  „Řádová sestra má, v porovnání s pastafariány, o něco závažnější důvod nosit čepec. Ten důvod má váhu mnoha staletí. “

  No ty důvody jsou stejně směšné, jako u pastafariánů 😀 . Ale i ta řádová sestra to někdy musela začít nosit poprvé. Taky nějak začínaly, tak proč nechcete nechat nové náboženství, aby si prosadilo svoje tradice ?

 16. Colombo

  Jardaqt: Moji předkové po staletí zabíjeli ostatní lidi. Znamená to, že můžu zabíjet ostatní lidi, protože moje rodina to dělala po generace?

  Ovšem že ne. Argument tradicí je hloupý argument.

 17. David Antos

  Jardaqt
  O hodnost rapla nestojím, děkuji.

  A co se tolerance týká, tak mi laskavě netykejte, jsem totiž velmi netolerantní. Minimálně do doby, než mi vysvětlíte, proč by ti úředníci neměli vykopat s pastafariánem i řádovou sestru. To by se mi totiž líbilo ze všeho nejvíc, kdyby společnost byla netolerantní k iracionalitě, náboženstvím počínaje a řekněme psychotroniky konče.

 18. Hosamen

  Tady si zas pracovnice rozhlasu vymýšlí nové počty ateistů, aby nemohli mít ateisté zastoupení ve vysílání.
  ***

  Náboženské vysílání v Českém rozhlase vychází z tradičních evropských hodnot a z židovsko – křesťanské duchovní tradice, proto vysíláme více o aktivitách těchto náboženských skupin a také jsou to skupiny nejpočetnější a jejich aktivity často mají široký společenský dopad (charita, solidarita s potřebnými a utlačovanými a podobně). Samozřejmě vysíláme i o jiných náboženských směrech (buddhismus, meditace různého druhu), ale v těchto případech jde často o kultury neevropské, které sice mají své stoupence, ale neutvářejí významně duchovní a kulturní povědomí společnosti.
  V posledním sčítání lidu se k ateismu přihlásilo asi tisíc lidí. Pro srovnání například stoupenců rytířů Jedi bylo asi 15 tisíc, tedy patnáctkrát více než ateistů. A není možné předpokládat, že většinová společnost je ateistická, programových ateistů je opravdu malá hrstka.

  S pozdravem

  Ivana Terezie Bečková
  pověřená vedením Tvůrčí skupiny náboženských pořadů

 19. S.V.H.

  Když už se tímto nesmyslným údajem takto oficiálně argumentuje, tak mi to přijde spíše jako záměr než nevědomost.

  Otázka ve sčítacím formuláři z roku 2011 (http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_list_osob/$File/lo_vzor.pdf )

  12. Náboženská víra Uvedení údaje není povinné. Při uvádění církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR uveďte název dle vysvětlivek.

  věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti uveďte ke které
  věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
  bez náboženské víry

  Jediný způsob, jak se člověk mohl explicitně „přihlásit k ateismu“, je označit se jako „věřící“ a jako svou církev nebo náboženskou společnost uvést „ateismus“ (což je evidentně chyba nebo recese), nebo se označit jako „bez náboženské víry“ a doplňující údaj „ateismus“ uvést k možnosti „věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnost“ (což je evidentně chyba, recese asi nikoli).
  Takto chybujících nebo srandu si dělajících ateistů máme tedy v ČR přibližně tisíc. Pokud člověk vyplnil formulář správně a na danou otázku chtěl odpovědět, mohl se k ateismu (nebo třeba agnosticismu) „přihlásit“ jen tak, že zaškrtl možnost „bez náboženské víry“. Takových lidí se našlo 3 604 095.

 20. Antitheista

  TAkže budhistů je u nás víc než ateistů teda ? 😀

  – stejně si i tak zasloužíme pořad, i kdyby nás bylo 500 !!!

  – to že je nás více než jejich katolíků už je jiná věc 😀

  – prej že vyrůstáme z křesťansko-židovský civilizace 😀 – asi myslí ty středověký pogromy na židy, to bude asi ono… osvícenství jí asi nic neřiká a Voltaire už vůbec ne

 21. Antitheista

  Už jenom že si píše tři jména do emailu značí, že to bude asi pěkná kráva

 22. Hosamen

  S.V.H. (02.09. 2013 | 08:23
  To je právě ono. 1057 lidí se ve víře označili jako ateisté a to jsou jediní lidé uznává Ivana Terezie Bečková za ateisty, jiní nejsou.

 23. DarthZira

  Jardaqt stejně jako třeba paní Matějková (viz http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/pastafariani-cedniky-na-hlavu-v-igelitce-s-nim-velky-dojem-neudelate ) vůbec nepochopil jednu zásadní věc, o co vlastně v tom pastafariánském „protestu“ či provokaci vlastně jde. Jedná se o to, že v našem (dle ústavy sekulárním) státě mají určití lidé, přesněji určité skupiny lidí více práv než ostatní jenom kvůli tomu, že se ohánějí vírou, což je imho naprosto špatně a mělo by se proti tomu něco dělat – a recese s cedníky je jednou z možností, jak proti tomu něco dělat, jak poukazovat na to, jak nesmyslně jsou současné zákony postavené.
  Aby bylo naprosto jasné, jak to myslím, tak to vezmu poněkud zeširoka. Co je podstatou fotografie na dokladu? Řekla bych, že úplně v základu asi především to, aby byl člověk podle této fotografie především policisty a jinými úředními osobami snadno rozpoznatelný a identifikovatelný. Tedy měl by na té fotce vypadat pokud možno co nepodobněji tomu, jak většinou ve svém běžném životě vypadá. Prostě aby když ho co já vím na ulici zastaví hlídka policie a on jim ukáže občanku, tak aby ti policajti na první pohled viděli „jo, je to von“. Proto je dnes taky tím příslušným zákonem a vyhláškou po lidech žádáno, aby kdykoli, kdy se nějak výrazněji změní jejich zevnějšek, si nechali udělat nové doklady. Už se samozřejmě nikde podrobně nepíše, co všechno se za tu „podstatnou změnu zevnějšku“ už považuje a co ještě nikoli. Jsou na toto téma různé spory, jestli dejme tomu když si muž nechá narůst vousy nebo naopak si vousy oholí, tak si musí nebo nemusí kvůli tomu taky měnit doklady, jestli když někdo prudce zhubne nebo naopak přibere, tak si musí měnit doklady, a tak dále. V zásadě záleží na tom, jestli pro pracovníky policie, úřadů a případně jiných institucí (pošta, banky apod.) je na tom dokladu stále „k poznání“ či nikoli. Vím, že jsem svého času debatovala s muži na téma, zda to je nebo není „diskriminace“, když policajty a úředníky nechává většinou úplně klidnými, pokud žena má na fotce v občance úplně jiný účes nebo barvu vlasů než v reálu, zatímco naopak pokud se muž z blonďáka přebarví na tmavo či z černovlasého odbarví na blond, nechá si narůst dlouhé vlasy nebo si naopak dlouhé vlasy ostříhá na ježka, dost často ho policajti a úředníci prudí, že by si měl kvůli tomu nechat vystavit nové doklady. Bylo by to na dlouhou filosofickou debatu, ale můj osobní názor je takový, že prostě je to o tom, že se ve společnosti tak nějak obecně považuje za v zásadě běžné, že ženy barvu vlasů i typ účesu mění daleko častěji než muži, mnohé i několikrát ročně, takže kdyby si musely pokaždé kvůli tomu hned vystavovat nové doklady, nedělaly by málem nic jiného a taky by tím ty úřady příliš zatěžovaly, takže se nad tím v zásadě „zamhouří oko“, pokud si je ta ženská na té fotce jakš takš podobná. Navíc prý (nevím, ale někteří psychologové to tvrdí) ženu co do vzhledu v očích jejího okolí i dosti radikální změna účesu tolik nezmění, zatímco u muže opravdu stačí jenom změna barvy vlasů a kolikrát i kamarádi mají problém ho poznat – na toto téma by nám asi mohli říct více evoluční psychologové, jestli tomu tak je případně proč.
  A jak to souvisí s těmi pokrývkami hlavy? Podle mého by v zásadě mělo být úplně jedno, jestli člověk na fotce na dokladech má nebo nemá pokrývku hlavy, pokud je mu na té fotce dobře vidět do obličeje a ta pokrývka hlavy mu na obličeji nevytváří žádné stíny, které by tak jeho identifikaci znesnadňovaly. Z tohoto hlediska by podle mého mělo být zákonu úplně jedno, z jakého důvodu někdo při focení na doklady na hlavě má jakoukoli pokrývku. Nějak mi není jasné, proč by někdo nemohl mít na dokladech na hlavě klobouk nebo čepici (či cokoli jiného) jenom proto, že se mu to líbí, případně proto, že to třeba často nosí – tady mám na mysli třeba „skejťáky“, kteří bez obrácené kšiltovky málem nevylezou na ulici. Proč by neměli mít právo s ní být vyfocení na dokladech? Navíc je někdy taky dost sporné, co vlastně je pokrývka hlavy a co není- já když jsem se loni fotila na novou občanku, bylo to v létě a to já poměrně často nosím sluneční brýle posazené ve vlasech nad čelem. Při focení mi úředníci na magistrátu přikázali, že ty brýle si musím z těch vlasů sundat. Nějak jsem nechápala proč, jelikož by mě v životě nenapadlo považovat sluneční brýle za „pokrývku hlavy“, navíc jsem si říkala, že kdybych měla v těch vlasech místo slunečních brýlí třeba čelenku, umělou kytku nebo stuhu, tak by mi určitě nepřikazovali, abych ji sundala. Ale prosím, neměla jsem zrovna čas a náladu se s nějakou bábou na magistrátu handrkovat, takže jsem poslechla.
  A teď se dostáváme k podstatě věci: Kdybych byla žid a měla na hlavě jarmulku, kdybych byla muslimka a měla na hlavě ten jejich hadr, kdybych byla jeptiška a měla na hlavě čepec, možná i kdybych byla Sikh a měla na hlavě turban, tak by se ta úřednice neodvážila ani pípnout, natož potom mi přikazovat, abych si z hlavy něco sundala. A proč??? Protože by se neodvažovala urazit moje náboženské cítění. A tady jsme u toho zásadního jádra pudla – podle ústavy je tato země sekulární stát, ve kterém není žádné náboženské, politické či jiné přesvědčení nadřazené jiným a nikdo nesmí být na svých právech omezován kvůli tomu, že je (nebo naopak není) takového či onakého přesvědčení, ovšem zákon a prováděcí vyhláška týkající se vystavování osobních dokladů proti této ústavní maximě fakticky jde, když lidem nevěřícím přiznává méně práv než lidem věřícím, totiž nepřiznává jim právo mít při focení se na doklady na hlavě libovolnou pokrývku či jinou ozdobu. A to mi přijde špatně – jestliže opravdu žijeme v sekulárním státě, tak to, že někdo věří v nějakého imaginárního kamaráda a jím údajně nadiktovanou či sepsanou svatou knihu, ve které se tvrdí, že musí v životě dělat to nebo ono (např. nosit něco konkrétního na hlavě), je přece pro stát a společnost úplně stejně (bez)významným důvodem jako to, že se někomu určitý klobouk, čepice nebo nějaká jiná pokrývka hlavy či nápadná ozdoba ve vlasech prostě a jednoduše líbí a proto ji nosit chce a chce se s ní vyfotit i na doklady. Pokud tato ozdoba či pokrývka hlavy nezasahuje do jeho obličeje či jej nestíní, mělo by to být zákonům, vyhláškám i jednotlivým úředníkům naprosto šumák.
  Proč má mít zdůvodnění, že někdo něco dělá proto, že věří, že nějaký bůh to po něm chce, nějakou „vyšší“ nebo jinak „morálnější“ či „lepší“ hodnotu než pouhý fakt, že někdo něco dělá prostě proto, že ho to baví, těší a líbí se mu???
  A vůbec úplně obecně vzato proč by měl být nějaký (z údajné konkrétní víry nebo církve vyplývající) životní styl hodný vyššího respektu a ochrany ze strany státu, společnosti i práva než životní styly jiné? A nejde jenom o doklady – těmi to začíná, ale zdaleka nekončí. Proč má být třeba ve firmě, kde je vyžadován striktní dress-code, tolerováno, že žid má na hlavě jarmulku a muslimka šátek, ale na dredy nebo na růžovo, zeleno, modro či jinak neobvykle obarvené vlasy se ta tolerance už vztahovat nebude? V čem je žid víc než metalista, muslimka víc než gothička nebo Sikh víc než fanoušek Star Treku???

Komentáře nejsou povoleny.