Nevěřte na boží mlýny, božské váhy ani „kosmickou“ spravednost

Autor | 29.08. 2013

Podstatná část věřících, ale i nezanedbatelná část ateistů a „něcistů“, věří v kosmickou podstatu spravedlnosti. Tahle víra je mírně řečeno „zvláštní“, přesněji by se snad dalo říci „bizarní“, přesto neobyčejně rozšířená.

V Síni Obou pravd se na peklo nehraje. Když je tvé srdce příliš lehké, tak tě hned na místě sežere Velká Požíračka Amemait.

Je součástí mnoha náboženství už od dob, kdy se objevují první písemné záznamy. Buddhisté mají svého posmrtného soudce Jamu, staří Egypťané svou Síň Obou pravd s váhami na kterých vážili srdce zemřelého a samozřejmě mnozí z těch kteří věřili v reinkarnaci byli přesvědčeni, že cokoli udělají, se jim vrátí v příštím životě.

Vlastně je těch představ kosmické spravedlnosti několik a daly by se rozdělit do dvou skupin. První předpokládá, že existuje nějaký Bůh, který má výkon kosmické spravedlnosti na starosti. Ten pak každému vyměří za to, co musel snášet a naopak co udělal nebo způsobil druhým odměny a tresty buď už na tomto světě, nebo po smrti. (Což křesťanství převzalo ze zoroastrismu včetně obrazu pekla  a kotlů se smolou.)

V Bibli je představa posmrtné spravedlnosti extrémně zdůrazněna v Novém zákoně:

L 13,30  Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“

Tyto modely božské spravedlnosti si můžeme představit třeba jako Joba a svatého Františka, případně jako Sisyfa. Jejich problémem je to, že předpokládají, že se s bohem-soudcem dá nějakým způsobem smlouvat. Stačí když se mizera těsně před smrtí „polepší“ a veškeré jeho prohřešky jsou odpuštěny.

Paradoxně mnozí křesťané právě z toho vyvozují podstatu své iluzorní nadřazenosti. Věří že lidem strach z posmrtného trestu brání lidem jednat sobecky či vysloveně zle. Nic ale není tak daleko od pravdy, jako právě tohle přesvědčení.

Lidé totiž fatálně selhávají při posuzování vlastních činů. Tvrzení „nikdy v životě jsem nikomu neublížil“ zaznělo už při takových příležitostech, že by se je lidé měli vůbec bát vyslovit, aby to nebylo považováno za důkaz viny. Hájil se jím Roman Janoušek i Franz Stangl, László Csátary, Hermann Göring nebo Al Capone

Očekávání spravedlnosti z důvodu „kosmické nevyhnutelnosti“ naopak mnohokrát zabránilo nebo alespoň nebezpečně zpozdilo výkon skutečné spravedlnosti. Svatý Pavel dokonce otrokům radí aby poslouchali své pány „jako Krista“ protože za to budou posmrtně odměněni.

Efezským 6:5-9:
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

Na křesťanský Poslední soud je předepsané oblečení: žádné

Druhý model předpokládá, že „něco“ nad námi (což je v tomto případě spíše kosmický zákon než nějaká nadpřirozená bytost) způsobí že se nám všechno zlé i všechno dobré nějakým způsobem vrátí. A opět má tato víra dvě verze – jednu pro tento život a druhý pro ten po smrti.

Buddhisté vidí svět trochu jako deskovou hru, trochu jako "Člověče nezlob se".

„Spravedlivý svět“ je iluze (kognitivní bias – vidíme svět tak, jak jej chceme vidět) která je v dokonalém rozporu s realitou. Především ale obrací úplně naruby ideu spravedlnosti. Reálná spravedlnost je sociální konstrukt, který vychází právě z poznání, že mimo společnost málokdy dopadají neblahé důsledky jednání na toho kdo je způsobil.

Idea spravedlnosti tento nedostatek napravuje. Jde vlastně o zpětnou vazbu která je nutná k tomu, aby byla společnost funkční. Žádná společnost která má složitější strukturu než kolonie tučňáků bez ní také nedokáže existovat. Zárodky jakéhosi citu pro spravedlnost proto etologové nacházejí u zvířat žijících ve smečkách. Zvláště známí jsou poslední dobou citem pro fair-play šimpanzi.

Co z toho plyne? To že představu spravedlnosti máme v sobě už tak dlouho, že je naprosto přirozené ji cítit jako přírodní zákon, ale ve skutečnosti se na ní nedá spoléhat jako na něco daného, naopak sama potřebuje být chráněna, ale i opravována a zušlechťována, jako všechny společenské ideje.

Chápání spravedlnosti jako něčeho co je ve společnosti aktivně vytvářeno jejími členy vysvětluje, proč je tak důležitá občanská společnost a naopak proč je tak nebezpečné spoléhat na spravedlnost danou „shora“ ať už „od Boha“ nebo od krále či nějaké privilegované skupiny.

36 thoughts on “Nevěřte na boží mlýny, božské váhy ani „kosmickou“ spravednost

 1. Antitheista

  Pěkně napsáno! A hezké je, když někdo díky kognitivní disonanci a racionalizaci vysvětluje svoje chování jako morální, byť je nemorální. Chudým nemusíme pomáhat, ať si pomůžou sami, svět je spravedlivý a kdo se snaží, ten si pomůže, majetek je posvátný a bohatství je dar, chce to nízké daně a malý stát a malé dávky (viz. křesťanská konzervativní pravice a jejich neoliberální náhled na ekonomiku). Je to spíše starý než nový zákon, ale to je jim fuk… Kdo projde do království hůř než velbloud uchem jehly? Ale tohle oni nevidí, to je asi jen zmatená metafora, jejíž zjevný výklad raději nechápou či přehlížejí 😀

  To samé je i v posuzování světa. Lidé měli zahynout při potopě, protože si to zasloužili,… říkají to právě ti „milosrdní“ křesťané, aby ospravedlnili boha a jeho zjevnou absurdní krutost. Nebo z toho udělají metaforu, ale potom je to stále jen špatná a primitivní metafora krutosti, kterou přehlížejí či jí dají nějaký zmatený a nejasný výklad, navíc o tehdejší době. Zkuste jim ale říct, že také Ježíš Kristus a celý bůh jsou pouhé pohádky a metafory, že jsou to metafory o velkým tátovi na nebesích, že je to zobrazení jejich přání, a hned je oheň na střeše…

  No a něcisté se neupínají na nic konkrétního, ale jejich spravedlnost a představa spravedlivé evoluce je též velmi morbidní, málo kdo z něcistů by si za boha či vyšší sílu zvolil psychopata. Všichni chtějí milujícího boha, ale zase ne moc, aby mohl potrestat jejich sousedy za pýchu :D. Proto musí mít i nějakou tu špatnou stránku, kvůli tomu, by to nebylo tolik v rozporu s realitou a kvůli tomu, aby mohli věřit, že je případně někdo pomstí 😀 . Darwinská evoluce však žádné spravedlivosti neodpovídá. To je zjevné…

 2. Antitheista

  Jo a mimochodem, evoluce sice může i za morálku, ale dostala se k tomu tou nejdelší a nejkrutější možnou cestou, navíc plnou krutých náhod. Navíc sama ta morálky či ty morálky jsou sporné. Jestli někdo bude omlouvat evoluci tim, že nám dala po miliardách let řádění „morálku“ (či spíše morálky), tak je to fakt docela legrace. U nevědomé evoluce to beru, ta za to nemůže, je to prostě přírodní zákonitost. Ale když někdo tvrdí, že za tim stojí „tvůrce“ a ten je milosrdný či spravedlivý, tak se musim fakt smát 😀

 3. Standa

  Pěkný článek, škoda že není delší.

  Koho tohle téma zajímá, tak doporučuju fenomenálního českého řečníka Ivo Tomana, který se vyvracením víry v boží mlýny na svých vystoupeních taky hodně zabývá. Má takový seznam věcí co nemají vliv na úspěch v životě, přestože spousta lidí si myslí že ano: Skromnost, Poctivost, Slušnost, Etika, Vděčnost, Trpělivost, Víra v boha, Zdraví, Výška IQ. Pro ateisty může být zajímavý že se docela pěkně taky strefuje do náboženstvi. Je hodně tvrdej, bere lidem iluze a dost lidí ho nemá rádo. 🙂

 4. S.V.H.

  Kdyby věřící postulovali existenci nespravedlivého Boha (nebo vesmírné síly), měli by to mnohem jednodušší. Všechno by to do sebe hezky zapadlo a nebylo by třeba se patlat s teodiceou, karmou nebo posmrtnou existencí.

 5. Antitheista

  „takový seznam věcí co nemají vliv na úspěch v životě, přestože spousta lidí si myslí že ano: Skromnost, Poctivost, Slušnost, Etika, Vděčnost, Trpělivost, Víra v boha, Zdraví, Výška IQ.“

  Tady bych nesouhlasil, statisticky je v průměru lepší mít vyšší IQ – koreluje to s výší platu (ale jen asi to 120 bodů IQ, pak už se to nezvyšuje). Zdraví je v průměru podstatné, když je člověk hodně nemocný, tak nemůže být ani moc úspěšný. Trpělivost a silná vůle potřebné jsou, nebo takhle, dá se to asi i bez nich (když máte štěstí), ale je to lepší s nimi (zase v průměru). Co se týče etiky, tak ta se vyplatí jen někdy, často je ale na překážku v cestě za úspěchem…

 6. Petr Tomek Post author

  Ono to spíše souvisí jinak, než si to lidé představují. Navíc je dost sporné hodnocení úspěchu, to totiž záleží na společnosti a jejích preferencích. Jde o to, jestli se hodnotí nějaké vnější znaky úspěchu, jako je drahé auto, luxusní milenka, pevnost na Šumavě…nebo jestli jde o reálný úspěch ve společnosti. Spousta našich milionářů jsou společenští outsideři. (Např se nedá srovnávat třeba Václav Klaus s Richardem Bransonem)

 7. metalwarrior665

  S.V.H. : To je v podstatě Buddha. Svět je prostě kolotoč, ve kterym ve finále víc trpíme než je nám dobře. A pak z toho vyvozuje důsledky.

 8. Antitheista

  Jenomže z toho světa neuniknete meditací, ale jedině smrtí….

  A kromě úniku má smysl tenhle svět zlepšovat, spíše než neplodně meditovat…

 9. Petr Tomek Post author

  A proč chcete někam unikat? Není lepší si tenhle svět vychutnat, když už jste dostali příležitost žít? Spousta lidí, kteří se mohli potenciálně narodit, tuhle možnost vůbec nedostalo!

 10. Petr Tomek Post author

  Hlavně by neměla být neexistence „kosmické spravedlnosti“ zaměňována s neexistencí následků. Jen ty následky často postihují i jiné lidi než jejich původce…

 11. Antitheista

  No my se bavili o Buddhovi, ten chtěl unikat. Jinak není důvod unikat, pokud nemá člověk nějakou blbou nemoc nebo tak…

 12. protestant

  …..„Spravedlivý svět“ je iluze (kognitivní bias – vidíme svět tak, jak jej chceme vidět) která je v dokonalém rozporu s realitou…..

  protestant:
  Tohle by buď chtělo dokázat, nebo to může být naopak svět tak jak je chce vidět Petr Tomek… 🙂

 13. protestant

  V podstatě by článek mohl mít podtitulek :

  Nevěřte na božské mlýny, věřte mně – Petru Tomkovi… 🙂

 14. Petr Tomek Post author

  @Protestant: Zajímavé protestante, takže ty věříš, že si každý opravdu zasloužil to co se mu děje? To je zajímavé, velmi zajímavé. Můžeš nějak rozvést jak přesně si to představuješ? Třeba čím si lidé před 30 000 lety zasloužili žít v době ledové?

 15. protestant

  Nejde o to co věřím já, ale v co věříš ty. A ty VĚŘÍŠ (nevíš to) že boží mlýny jsou nesmysl. Toť vše co jsem chtěl napsat. V článku jsi nepřinesl jediný důkaz toho, že máš pravdu.

 16. Petr Tomek Post author

  Ne, já ti prostě ty boží mlýny nevěřím, to je všechno. Dokaž jejich existenci a já to uznám!

 17. protestant

  To je ale úplně něco jiného než v článku píšeš. Kdybys napsal v nadpisu „V boží mlýny nevěřím“ tak bych ti dal pokoj. Na takovou víru máš právo. 🙂

 18. Petr Tomek Post author

  Nevíru protestante! Nevíru! Ty věříš v existenci blátotlačky žravé?

 19. Antitheista

  Pan Tomek evidentně jako každý střízlivý člověk vidí, že na tomto světě minimálně spravedlnost sama od sebe není. Kdyby byla, nebylo by ani potřeba toho tvýho Desatera ne ? 😀 – prostě kdo něco ukradne, tak často nepřijde ani o lup, ani o ruku, ani o hlavu, ale klidně si dožije dlouhého věku a ten okradený žije v bídě. A těch věcí jsou miliardy. Takže NA TOMTO SVĚTĚ JE NĚJAKÁ NELIDSKÁ SPRAVEDLNOST ILUZÍ (a ta lidská je snahou, nikoliv danou věcí…). No a po smrti? Dost lidí NA ZÁKLADĚ VĚDECKÝCH FAKTŮ pochybuje, že by duše, která je mozkovým procesem, mohla přežít smrt 😀

 20. protestant

  Jaká duše? Kdo zde mluví o duši?

 21. Antitheista

  No pokud přenášejí křesťané spravedlnost často i do onoho světa, tak předpokládám, že staré tělo (shnilé někde v zemi) asi těžko může jít do nebíčka či peklíčka 😀 – takže asi tak…

  Mimochodem, to nic nemění na věci, že NA TOMTO SVĚTĚ JE SPRAVEDLNOST POUZE ILUZÍ ČI CHVÁLYHODNOU SNAHOU ČLOVĚKA, NIKOLI NĚJAKOU PŘEDEM DANOU BOŽÍ ZÁKONITOSTÍ !!

 22. xorron

  Sinclair Lewis: Elmer Gantry. Četba nejen pro protestanty.

 23. protestant

  …..Mimochodem, to nic nemění na věci, že NA TOMTO SVĚTĚ JE SPRAVEDLNOST POUZE ILUZÍ ČI CHVÁLYHODNOU SNAHOU ČLOVĚKA, NIKOLI NĚJAKOU PŘEDEM DANOU BOŽÍ ZÁKONITOSTÍ………..věří Antiteista 🙂

 24. protestant

  xorron (04.09. 2013 | 17:48) napsal:
  Sinclair Lewis: Elmer Gantry. Četba nejen pro protestanty.

  protestant:
  Knihu jsem nečetl, ale viděl jsem film stejného jména.

 25. dogbert

  koukám, že protestant má akorát dvojsmyslné narážky, jinak žádný argument.

 26. Antitheista

  Moje víra je ale opřena o evidentní fakta, tvoji protestanti často končili v lágrech na Sibiři a Stalin umřel až po 70.tce v klidu ve svý posteli 😀 – tak jaká spravedlnost na tomto světě? Co Karel Vaš ?

 27. protestant

  Antitheista (04.09. 2013 | 21:08) napsal:
  Moje víra je ale opřena o evidentní fakta..

  protestant:
  To tvrdili ti co říkali, že letadla těžší vzduchu nemohou vzlétnout také…. 🙂

 28. 963214785

  Trošku of topic, ale včera jsem si přečetl o Alrawim a OSACR v Mládé Frontě.

 29. Antitheista

  No ale já uvedl příklady nespravedlností – čili v tomto případě evidentní fakta, vy jste je ale nijak nevyvrátil 😀 – co Stalin či Karel Vaš a tisíce a miliony dalších ? 😀 – byli snad spravedlivě potrestáni na tomto světě?

 30. protestant

  Antitheista (05.09. 2013 | 12:29) napsal:
  No ale já uvedl příklady nespravedlností – čili v tomto případě evidentní fakta, vy jste je ale nijak nevyvrátil 😀 – co Stalin či Karel Vaš a tisíce a miliony dalších ? 😀 – byli snad spravedlivě potrestáni na tomto světě?

  protestant:
  Svět snad už skončil? Jakto že o tom nevím? 🙂

 31. Antitheista

  Ale oni už jsou mrtví, tak kde je na tomto světě postihl spravedlivý trest ? 😀

 32. Petr Tomek Post author

  On Protestant věří na tresty a odměny po zmrtvýchvstání! Jo, tak to jo! Zombie verzi křesťanství mám rád a je to ta s kostma co se budou obalovat masem nebo nějaká „duchovitější“?

 33. Antitheista

  Ono je křesťanství vůbec trochu nekrofilní 😀

 34. Vodník Česílko

  „No a co? Aspoň jsem si užil 12 let dobrého života!“ Hermann Göring, když se v Norimberku dozvěděl, že byl odsouzen k smrti

  „Skočím do hrobu s radostí, když budu vědět, že jsem zlikvidoval 6 milionů židů!“ Adolf Eichmann

 35. Antitheista

  Bin Ládin a spousta dalších taky umírají spokojeni – v boji za svého boha 🙁

 36. DarthZira

  Vodník Česílko: Jo, je to možná nechutně cynické, jenže on ten Göring měl vlastně plné právo něco takovéhoto povídat, ba co víc, když si tak člověk vezme celý jeho život, tak to byl vyslovený miláček štěstěny, který na co sáhl, to se mu dařilo, a kolikrát měl takovou z prdele kliku, že to jeden až nechápe. Ne, že prožil 12 let báječného života, kdy měl prakticky všechno, na co si jenom vzpomněl, byl bohatý, slavný, mocný a za manželku měl jednu z nejkrásnějších německých hereček (a navíc jeho předchozí žena byla taky velká krasavice a velmi bohatá k tomu), ale i před tím, než se nacisti dostali k moci, se měl víc než dobře. Vlastně nikdy v životě pořádně nepracoval a přesto měl všeho (i všeho luxusního a přepychového) vždycky víc než dost, jenom se poflakoval po večírcích, párty, honech apod., už za první světové byl celebrita první velikosti, slavný válečný hrdina a letecké eso, po kterém vzdychaly všechny německé pubertální krásky. A nakonec se mu povedlo i to, že nevisel na šibenici jako sprostý zločinec, ale v předvečer popravy mu někdo na celu propašoval kyanid, kterým spáchal sebevraždu. Když si člověk vezme zrovna jeho příklad, tak to byl „charakter“ srovnatelný s Rittigem, Janouškem nebo Koženým, prostě ješitný sebestředný flink líný jako prase, ale o to ambicióznější a toužící hromadit v co největší možné míře tituly, pocty, starožitnosti, šperky, obrazy a jiné umělecké předměty, který se řídil v životě heslem „práce je vážně ta poslední šánc jak získat škváru“ nebo názorem loupežníka Sarka Farky „člověče, já říkám živobytíčko, a ty hned mluvíš o práci, vždyť já se zamlada na to loupežnictví dal jenom proto, že se mi nechtělo pracovat“ – a celý život mu to všechno vycházelo ještě mnohem líp než tomu pohádkovému loupežníkovi. Kdyby byl nějaký bůh, tak fakt nechápu, proč by měl zrovna takovému dacanovi celý život nejen pomáhat z průserů, ale rovnou mu posílat do cesty jednu šťastnou náhodu za druhou.

Komentáře nejsou povoleny.